က်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ယခုႏွစ္အတြင္း ေဆာက္လုပ္ရန္လ်ာထားသည့္ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားအနက္ အခန္းေပါင္း ၃၆၀၀ ေက်ာ္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီး

တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့သည့္ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာ တစ္ခုအား ေတြ႕ရစဥ္

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာမ်ား ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိရာ ယခုႏွစ္အတြင္း ေဆာက္လုပ္ရန္ လ်ာထားသည့္ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားအနက္ အခန္းေပါင္း ၃၆၄၄ ခန္း ေဆာက္လုပ္ ၿပီးစီးၿပီျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အိမ္ရာအလံုးေပါင္း ၃၈၀ ေက်ာ္ေဆာက္လုပ္ရန္ လ်ာထားခဲ့ေၾကာင္း၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အားလံုးတြင္ ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိသည့္ အိမ္ရာမ်ားအနက္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး/ကုသေရး ဦးစီးဌာန၊ ေဆး႐ံု၀န္ထမ္းႏွင့္ ကုသေရးပိုင္းမွ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ အိမ္ရာေပါင္း ၂၉၄ ခု (အိမ္ခန္းေပါင္း၂၉၇၇ ခန္း)၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ အိမ္ရာေပါင္း ၅၈ ခု (အိမ္ခန္းေပါင္း ၁၆၂  ခန္း)၊ က်န္းမာေရး လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဦးစီးဌာနအတြက္ အိမ္ရာေပါင္းတစ္ခု (အိမ္ခန္းေပါင္း ၃၆ ခန္း)၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာနအတြက္ အိမ္ရာေပါင္း၂၇ ခု (အိမ္ခန္းေပါင္း ၄၀၀)၊ အားကစားႏွင့္ ကာယပညာ ဦးစီးဌာနအတြက္ အိမ္ရာတစ္ခု (အိမ္ခန္းတစ္ခန္း)တို႔ ေဆာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ ေနထိုင္ေရး အဆင္ေျပေစဖို႔ ဒီ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ကို ၀န္ထမ္းအိမ္ရာမ်ား ဦးစားေပး ေဆာက္လုပ္မည့္ႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္ ေနပါတယ္။ ဒီလုိေဆာက္လုပ္တဲ့အခါ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံေတာ္က ခြင့္ျပဳခြဲေ၀ရရွိေသာ ဘ႑ာေငြအေပၚ မူတည္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာ ဘ႑ာႏွစ္နဲ႔ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ေတြမွာ ဦးစီးဌာန အသီးသီးက ေဆာက္လုပ္ရန္လ်ာထားတဲ့ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာနဲ႔ ၿပီးစီးမယ့္ ခန္႔မွန္း၀န္ထမ္းအိမ္ရာ စာရင္းကို တြက္ခ်က္ထားပါတယ္။ အခုေျခာက္လ ကာလတို ဘ႑ာႏွစ္မွာ တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္အားလံုးမွာ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာေပါင္း ၃၈၁ ခု ေဆာက္လုပ္ေနပါတယ္။ လာမယ့္ ဘ႑ာႏွစ္မွာလည္း ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မယ့္ အိမ္ရာေတြကိုလည္း တြက္ခ်က္ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္” ဟု က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန႐ံုးမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

 

ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းအိမ္ရာ တည္ေဆာက္ရန္ ခ်ထားသည့္ က်ပ္သန္း ၅၀၀၀၀ အား ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီက တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု သိရ

ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ရွိသည့္ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းအိမ္ရာ တည္ေဆာက္ရန္ ခ်မွတ္ေပးထားသည့္ က်ပ္သန္း ၅၀၀၀၀ အား ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီက တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ျပည္ေထာင္စုကေနၿပီးေတာ့ ခ်မွတ္ေပးထားတဲ့ ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္မွာ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းေတြမွာ ဆိုလို႔ရွိရင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးနဲ႔ ေမြးျမဴေရးက႑၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးက႑၊ ပညာေရးနဲ႔ က်န္းမာေရးက႑၊ လူေနမႈဘ၀ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးက႑၊ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ ကာကြယ္ေရးက႑၊ လွ်ပ္စစ္က႑နဲ႔ စက္မႈလက္မႈ တိုးတက္ေရးမ်ားအတြက္ ေဒသႏၲရ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာက္ရြက္ဖို႔ရာအတြက္ က်ပ္ ၄၄၂၆၆ ဒသမ ၈၉၉ သန္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီမွာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ကေနၿပီးေတာ့ ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ့ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္း အိမ္ရာမ်ား တည္ေဆာက္ဖို႔ရာ ဆိုၿပီးေတာ့ က်ပ္ေငြ သန္း ၅၀၀၀၀ ခ်မွတ္ေပးပါတယ္”ဟု ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီအဖြဲ႕၀င္ ဦးေအာင္ျမင့္ထြန္းက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ အစိုးရ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ေနရာခ်ထားေပးရန္ လိုအပ္သည့္ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္း အိမ္ရာမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕က ခ်မွတ္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။

ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၀င္ ဦးမင္းသူက “အဲဒါ ေကာင္စီကပဲ လုပ္တာ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စည္ပင္က မပါဘူး။ မပါဘူးဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုက္႐ုိက္ကိုင္တာ မဟုတ္ဘူး။ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာ ဆိုတာ အခုသက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ထမ္းေတြ တိုးခ်ဲ႕တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အိမ္ရာ မလံုေလာက္တဲ့ ဥစၥာေတြကို ေဆာက္လုပ္ဖို႔ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနက တင္တဲ့ဟာကို ေနျပည္ေတာ္နယ္ေျမ ျဖစ္တဲ့ ေနျပည္ေတာ္ေကာ္စီ တင္ေပးတာ။ တက္ေပးၿပီးမွ ေဆာက္လုပ္ေရးေတြ လုပ္မွာေပါ့။ သက္ဆိုင္ရာ အရာရွိႀကီးအဆင့္တို႔၊ အရာထမ္းအဆင့္၊ အမႈထမ္းအဆင့္ အားလံုးအတြက္ကိုေပါ့။ အဲဒါ စည္ပင္ကေတာင္းတာ မဟုတ္ဘူး။ ေကာင္စီက ေတာင္းတာ”ဟု ေျပာၾကားသည္။ ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အေနျဖင့္ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ဘက္ဂ်က္ ခြင့္ျပဳၿပီးခ်ိန္တြင္ တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္သည့္ ေျမေနရာမ်ားကို ေျမယာေလ်ာ္ေၾကး ေပးေခ်ထားသည့္ ေနရာမ်ား၊ သစ္ေတာေျမမ်ား စသည့္ ေျမေနရာလြတ္မ်ား ရွာေပးရေၾကာင္း ဦးမင္းသူ က ဆိုသည္။

ဦးမင္းသူက “ဘယ္ေနရာေပးမယ္ ဆိုတာကေတာ့ ခ်က္ခ်င္းေျပာလို႔ မရဘူး။ လာမယ့္ႏွစ္မွ ေဆာက္ရမွာကုိ ႀကိဳေဆာက္တာေတာ့ တစ္ခုမွမရွိဘူး။ ႀကိဳေဆာက္တယ္ဆိုရင္ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းနဲ႔လည္း မညီဘူး။ အရင္အစိုးရ အဆက္ဆက္က ေဆာက္ၿပီးမွ ဘတ္ဂ်က္ေတာင္းတာ။ အခုက်ရင္ ဘတ္ဂ်က္ ခြင့္ျပဳၿပီးမွ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနေတြရဲ႕ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာေတြကို က်ေတာ့ ေဆာက္ၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွ စည္ပင္က စည္ပင္ေျမထဲမွာ ေဆာက္တဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံပိုင္အိမ္ရာ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းကို စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက တာ၀န္ယူရတာေပါ့။ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ တင္ဒါက်ေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနကေနမွ လိုအပ္ေနတဲ့ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာေတြကို အစိုးရကေနမွ National Government ျဖစ္တဲ့ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီကိုခ်၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီကေနၿပီးေတာ့ ဘတ္ဂ်က္နဲ႔ တင္ရတာ။ အဲဒါလည္း သူတို႔ လႊတ္ေတာ္စိစစ္ေရးအဖြဲ႕ေတြက Estimate ေတြ တြက္ၿပီးမွ ျဖတ္ေတာက္တာေတြ ရွိခ်င္ရွိမွာေပါ့။ ေတာင္းသေလာက္ ခြင့္ျပဳခ်င္မွ ျပဳမွာေပါ့”ဟု ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေဆာက္လုပ္မည့္ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားအား Lot No. အလိုက္ တင္ဒါမ်ား ေခၚယူမည္ျဖစ္ၿပီး တင္ဒါေခၚယူသည့္အခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္တိုင္း ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၏ အင္ဂ်င္နီယာဌာန တာ၀န္ရွိသူမ်ားက အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အခုကေတာ့ မတူတာက အရင္တုန္းက TZTM ၊ ACE ၊ A1 တို႔ ေလးငါးေျခာက္ခုပဲ အျမဲတမ္း အပ္ေနတာေပါ့။ အစိုးရ တက္လာၿပီးမွ ၁/၂၀၁၇ အရ လုပ္ငန္းမွန္သမွ်ကို သူရဲ႕ အဆင့္အလိုက္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းလံုးက ကုမၸဏီေတြ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကတယ္။ မႏွစ္ကဆိုရင္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေဆး႐ံု၀န္ထမ္းအိမ္ရာေတြ ဆုိရင္ ၃၄ လံုးလား မသိဘူး ေလလံပစ္တာ။ ၀င္ၿပိဳင္တာ ၂၀၀ ေလာက္ရွိမယ္ ထင္တယ္။ အဲဒီထဲကမွ Lot အလိုက္ တစ္ Lot ကို ကုမၸဏီတစ္ခုပဲ ေပးေတာ့၊ ႏွစ္ခု မၿပိဳင္ခိုင္းေတာ့ ကုမၸဏီေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားတာေပါ့။ အရည္အေသြးပိုင္းေတြလည္း နည္းနည္း တက္လာတယ္။ အရင္တုန္းက သူတို႔ ခိုခ်င္သလို ခိုတဲ့အရာေတြက အဲဒီလို ခိုလို႔မရေတာ့ဘူးေလ။ စစ္တာေပါ့”ဟု ဦးမင္းသူ ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေနျပည္ေတာ္ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္း အငွားအိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေနျပည္ေတာ္၊ ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၂ ခန္းတြဲ ငါးထပ္ ငါးလံုး တည္ေဆာက္ျခင္း (၃၃၉၅၀ ဒသမ ၆၂၅ စတုရန္းေပ ၉၀x၅ လံုး) တည္ေဆာက္ရန္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

၀န္ထမ္းအိမ္ရာႏွင့္ အငွားအိမ္ရာမ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္ အသက္သာဆံုးေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ၀ယ္ယူ၊ ငွားရမ္းေနထိုင္ႏုိင္ေရး ေဆာက္လုပ္ေရးသံုး ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အျခားကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အခြန္သက္သာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု စီမံ/ဘ႑ာ၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ေအာင္ေျမမႏၲလာ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန)

၀န္ထမ္းအိမ္ရာႏွင့္ အငွားအိမ္ရာမ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္  အၿငိမ္းစား၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္  ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား  အသက္သာဆုံး  ေစ်းႏႈန္းျဖင့္    ၀ယ္ယူ၊    ငွားရမ္းေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္  ေဆာက္လုပ္ေရးသုံးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အျခားကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အခြန္သက္သာ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား အၿငိမ္းစားယူၿပီးသည့္အခါ  ကိုယ္ပိုင္ေနအိမ္၊  ကိုယ္ပိုင္တိုက္ခန္းမ်ားျဖင့္ သိကၡာရွိရွိေနသြားႏိုင္ေရးႏွင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဆဲ ၀န္ထမ္းမ်ားေနထိုင္ေရးကိစၥ အဆင္ေျပေစရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းအိမ္ရာ တည္ေဆာက္ ေရးဦးစီးေကာ္မတီႏွင့္ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းအငွား အိမ္ရာတည္ေဆာက္ေရးဦးစီးေကာ္မတီတို႔ ၏ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေ၀း (၃/၂၀၁၈)  အား  ေမ၂၃ ရက္က စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန  ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး႐ုံး၌ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါအစည္းေ၀းတြင္  ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး  ဦးေက်ာ္၀င္းက ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းအိမ္ရာ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းအငွား အိမ္ရာ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ေျမ ေနရာရရွိေရးအား ၀န္ႀကီးဌာနပိုင္ေျမႏွင့္  တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရပိုင္ေျမမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သတ္မွတ္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစေရး ၾကပ္မတ္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အိမ္ရာမ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္ အၿငိမ္းစား၀န္ထမ္းမ်ား ႏွင့္  ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား  အသက္သာဆုံးေစ်း ႏႈန္းျဖင့္ ၀ယ္ယူ၊ ငွားရမ္းေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္  ေဆာက္လုပ္ေရးသုံးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အျခားကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အခြန္သက္သာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္  ႏွစ္စဥ္ ၀န္ထမ္း ၁၅၀၀၀ ခန္႔ ပင္စင္ယူေလ့ရွိၿပီး အဆိုပါအၿငိမ္းစားယူမည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားကို ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၌ တစ္ၿပိဳင္နက္ စတင္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

“တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္အားလံုးမွာ ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္စဥ္ ၀န္ထမ္း ၁၅၀၀၀ ေလာက္ ပင္စင္ယူၾကတယ္။ အဲဒီေတာ့ ပင္စင္ယူသြားမယ့္ ၁၅၀၀၀ ေလာက္ကို  ပင္စင္ယူသြားခ်ိန္မွာ သူတို႔အတြက္ သင့္ေလ်ာ္တဲ့၊ ေလ်ာ္ကန္တဲ့  အိမ္ခန္းေတြ ေဆာက္လုပ္ရဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔  တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္အားလံုးမွာ ေျမလည္း ရွာထားၿပီးၿပီ။ သက္ဆုိင္ရာအစိုးရအဖြဲ႕ေတြနဲ႔လည္း ညႇိႏႈိင္းၿပီးပါၿပီ” ဟု  ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ႏုိင္ငံ့တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္၀န္ထမ္းမ်ား အၿငိမ္းစားယူသည့္အခ်ိန္တြင္ အဆိုပါ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ တစ္အိုးတစ္အိမ္ရရွိႏုိင္ေရးအတြက္ အစိုးရအေနျဖင့္ စီမံကိန္းမ်ား ခ်ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါစီမံကိန္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအသင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံဘဏ္မ်ားအသင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၊ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနအျပင္ သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းအိမ္ရာ၊ အငွားအိမ္ရာမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ ေျမေနရာအတြက္ ၀န္ထမ္းမ်ားကို စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္အခါ  ပင္စင္ယူၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အေျခခ်ေနထိုင္လိုသူက အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။