၂၀၁၆-၂၀၁၇ စည္းၾကပ္ႏွစ္အတြက္ ၀င္ေငြခြန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ အမ်ားဆုံးေပးေဆာင္ခဲ့သူမ်ားအား ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆုႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ေပးအပ္

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၊ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ စည္းၾကပ္ႏွစ္အတြက္ ၀င္ေငြခြန္အမ်ားဆံုး ထမ္းေဆာင္သူမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၁၆-၂၀၁၇ စည္းၾကပ္ႏွစ္အတြက္ ၀င္ေငြခြန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ အမ်ားဆုံးေပးေဆာင္ခဲ့သူမ်ားအား ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆုႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ aပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္သည့္ အခမ္းအနားကို မတ္ ၆ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ က်င္းပရာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ တက္ေရာက္ၿပီး ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆုႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ေပးအပ္ခဲ့သည္။

အခမ္းအနားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားရာ၌ ယခုၾကြေရာက္လာၾကသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ တာ၀န္သိစြာျဖင့္၊ တာ၀န္ေက်စြာျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္းပံ့ပိုးေနၾကသူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ေတြ႕ဆုံရျခင္းသည္ အထူးမဂၤလာရွိပါေၾကာင္း၊ မိမိအေနျဖင့္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ၁၀ ဦးစီကိုသာ ကန္႔သတ္၍ ဖိတ္ေခၚရပါေၾကာင္း၊ အမွန္တကယ္ ေက်ေက်ပြန္ပြန္ အခြန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည့္ က်န္ရွိေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားကို မိမိအေနျဖင့္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈသည့္သေဘာမရွိပါေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္သာ ယခုကဲ့သို႔ကန္႔သတ္၍ ဂုဏ္ျပဳရျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယေန႔အခမ္းအနားကို မတက္ေရာက္လာႏိုင္သူမ်ားႏွင့္ မိမိဖိတ္ၾကားျခင္းမျပဳႏိုင္ခဲ့သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုလည္း ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားလိုပါေၾကာင္း၊ အခြန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ ယခုအခ်ိန္အခါ၌ မ်ားစြာႏိုးၾကားလာၾကၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အခြန္ထမ္းေဆာင္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားတိုင္း၏ တာ၀န္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ျပည္ပႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံေနသူမ်ားျဖစ္ၾက၍ အခြန္ထမ္းေဆာင္ျခင္း အေလ့အထႏွင့္ တာ၀န္ကိုပိုမိုသိရွိၾကမည္ဟု ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ အဆိုပါအေလ့အက်င့္၊ အဆိုပါယဥ္ေက်းမႈသည္ အားနည္းေနပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ အခြန္ထမ္းေဆာင္ၾကသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း၊ အခြန္သည္ လူတိုင္း၏တာ၀န္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တာ၀န္ကိုမသိ၍ မလုပ္သည့္သူမ်ားရွိေၾကာင္း၊ သိရွိၿပီး မသိက်ဳိးကြၽန္ျပဳေနသူမ်ားလည္း ရွိပါေၾကာင္းသိရွိၿပီး အထိုက္အေလ်ာက္ အခြန္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားလည္းရွိပါေၾကာင္း၊ အျပည့္အ၀ အခြန္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားလည္းရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ၂၀၁၆-၂၀၁၇ စည္းၾကပ္ႏွစ္အတြက္ ၀င္ေငြခြန္ အမ်ားဆုံးေပးေဆာင္ခဲ့ၾကသည့္ ကေမၻာဇဘဏ္လီမိတက္၊ Diamond Star Co., Ltd၊ Myawaddy Bank Ltd၊ Shwe Taung Development Co.,Ltd၊ Myanmar Economic Holding Limited၊ Myawaddy Trading Ltd၊ PT Power Trading Co., Ltd၊ Thilawa Special Economic Zone Management Committee၊ Jing Hpaw Aung Jade & Jewellery Co.,Ltd၊ Myanmar Awba Group တုိ႔မွတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ အမ်ားဆုံးေပးေဆာင္ခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ Dagon Beverages Co., Ltd၊ Myawaddy Trading Ltd၊ Denko Trading Co., Ltd၊ PT Power Trading Co., Ltd၊ Shwe Byain Phyu Co., Ltd၊ International Beverages Trading Co., Ltd၊ Asia Energy Co., Ltd၊ Royal Myawaddy Distillery Group၊ City Mart Holding Co., Ltd ႏွင့္ Regency Material Trading Co., Ltd တုိ႔မွတာ၀န္ရွိသူမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၀င္ေငြခြန္အမ်ားဆုံး ထမ္းေဆာင္သူ ၅၀ စာရင္း ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ေျမကြက္၊ အေျခပစၥည္းေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ လစာျဖင့္ ၀င္ေငြခြန္ထမ္းေဆာင္သူမ်ား အမ်ားဆံုးပါ၀င္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၀င္ေငြခြန္ အမ်ားဆံုး ထမ္းေဆာင္သူ ၅၀ စာရင္းထုတ္ျပန္ရာတြင္  ထိပ္တန္းအခြန္ထမ္း ၅၀ ၌ ေျမကြက္၊ အေဆာက္အအံု၊ အေျခပစၥည္း ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ လစာျဖင့္ ၀င္ေငြခြန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူမ်ား အမ်ားဆံုးပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန၏ မတ္ ၄ ရက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အမ်ားဆံုး ၀င္ေငြခြန္ထမ္းေဆာင္သူ ၅၀ စာရင္းတြင္ ေဒၚမာမာဦး-ဦးေဇာ္၀င္း၊ ပထမ ထိပ္တန္းကုန္ထုတ္ သမ၀ါယမအသင္းလီမိတက္၊ ေအးခ်မ္းေျမအေထြေထြေရာင္း၀ယ္ေရး သမ၀ါယမအသင္း၊ ေဒၚတင္ေလးႏြယ္၊ ဦးေက်ာ္ျမင့္၊ ဦးခင္ေမာင္ေစာ-ေဒၚ၀င္း၀င္း၊ ဦးကိုကိုေထြး၊ Mr.Mansoor Ali(Pepsico)၊ ဦးလွ-ေဒၚရႊင္ၾကည္ႏွင့္ ဦးသိန္း၀င္းေဇာ္တို႔မွာ ၀င္ေငြခြန္အမ်ားဆံုးထမ္းေဆာင္ သူ ၁၀ ဦးအျဖစ္ အစဥ္လိုက္ရွိေနသည္။

ေျမကြက္၊ အေဆာက္အအံုေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ငွားရမ္းျခင္း၊ အေျခပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားမွ ၀င္ေငြခြန္အမ်ားဆံုး ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူမ်ားစာရင္းတြင္ ဦးေက်ာ္ျမင့္၊ ဦးခင္ေမာင္ေစာ-ေဒၚ၀င္း၀င္း၊ ဦးကိုကိုေထြးတို႔ အစဥ္လိုက္ရွိေနၿပီး အဆင့္ (၉) ေနရာမွ ဦးလွ-ေဒၚရႊင္ၾကည္ႏွင့္ အဆင့္ (၁၀) ေနရာမွ ဦးသိန္း၀င္းေဇာ္တို႔လည္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ၀င္ေငြခြန္ အမ်ားဆံုးထမ္းေဆာင္သူ (၁၁) ေနရာမွ ဦးေက်ာ္ေဇာ၊ ေဒၚျမစိန္၊ အဆင့္ (၁၂) ေနရာမွ ဦးရွီး ႐ိုခ်ိန္(ခ) ဦးေက်ာ္စိန္လင္း၊ အဆင့္ (၁၃) ေနရာမွ ဦးေက်ာ္ျမင့္ (ခ) လင္အိပိန္း၊ အဆင့္ (၁၅) ေနရာမွ ဦးၾကည္စိုး၊ အဆင့္ (၁၆) ေနရာမွ ဦးေအာင္ေဇာ္ပါတစ္ဦး၊ အဆင့္ (၁၈) ေနရာမွ ေဒၚနႏၵာေမာ္ႏိုင္၊ အဆင့္ (၁၉) ေနရာမွ ေဒၚစႏၵာ၀င္း၊ အဆင့္ (၂၀) ေနရာမွ ေဒၚခင္ေအး၊ အဆင့္ (၂၃) ေနရာမွ ဦးေအာင္စိုးဦး-ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိထြန္း၊ အဆင့္ (၂၄) ေနရာမွ ေဒၚလီလီျမင့္၊ အဆင့္ (၂၅) ေနရာမွ ေဒၚအမရာ သီရိၿမိဳင္၊ အဆင့္(၂၆) ေနရာမွ ဦးသိန္းထိုက္၊ အဆင့္ (၂၇ ) ေနရာမွ ေဒၚခုိင္ျပည့္စံုႀကိဳင္၊ အဆင့္ (၂၉) ေနရာမွ ေဒၚျဖဴျဖဴ၀င္း (ခ)ေဒၚေအးေအးေမာ္၊ အဆင့္ (၃၃) ေနရာမွ ေဒၚခင္ညိဳ၊ အဆင့္ (၃၄) ေနရာမွ ေဒၚစန္းျမင့္၊ အဆင့္ (၃၅) ေနရာမွ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္၊ အဆင့္ (၃၈) ေနရာမွ ဦးေက်ာ္ဇင္လွ-ဦးေနမ်ဳိးလွ၊ အဆင့္ (၃၉) ေနရာမွ ဦးေအာင္ေဇာ္-ေဒၚယဥ္ယဥ္ျမတ္၊ အဆင့္ (၄၆) ေနရာမွ ဦးမင္းေမာ္ႏွင့္ အဆင့္ (၄၉) ေနရာမွ ေဒၚမူမူ၀င္းတုိ႔မွာ ေျမကြက္၊ အေဆာက္အအံု ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ငွားရမ္းျခင္း၊ အေျခပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားမွ ၀င္ေငြခြန္အမ်ားဆံုး ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ လစာျဖင့္ ၀င္ေငြခြန္အမ်ားဆံုး ထမ္းေဆာင္သူမ်ားစာရင္းတြင္ အဆင့္ (၈) ေနရာမွ Mr.Mansoor Ali(Pepsico)၊ အဆင့္ (၁၄) ေနရာမွ Mr.Rajesh Balraj Ahuja (Australia and New Zeland Banking Group Ltd-Rep ;Office) ၊ အဆင့္ (၁၇) ေနရာမွ Mr.Jasper Lisandro Camacho (P.E.S Myanmar) ၊ အဆင့္ (၂၂) ေနရာမွ Ajjaay Advani ၊ အဆင့္ (၂၈) ေနရာမွ Mr.Jens Helmut GertKnoke ၊ အဆင့္ (၃၁) ေနရာမွ Pui Thai Chong (ပီစီျမန္မာ-ေဟာင္ေကာင္)၊ အဆင့္ (၃၇) ေနရာမွ ဂ်ာရန္းအနက္ အန္ဒမ္ (ပီစီျမန္မာ-ေဟာင္ေကာင္)၊ အဆင့္ (၄၀) ေနရာမွ Mr.Dominic Sheek Wing Lum (P.E.S Myanmar) ၊ အဆင့္ (၄၁) ေနရာမွ Mr.Kohji Maruyama (MITSUBISHI ELECERIC) ၊ အဆင့္ (၄၂) ေနရာမွ Azian  Bin Mohd Sabirin (ပီစီျမန္မာ-ေဟာင္ေကာင္)၊ အဆင့္ (၄၃) ေနရာမွ Micheal Toh(P.E.S Myanmar) ၊ အဆင့္ (၄၄) ေနရာမွ မစၥတာ နီတင္ကူးမားမီရွာရာ (P.E.S Myanmar )၊ အဆင့္ (၄၅) ေနရာမွ Mr.Seiro Tokunaga (OJI Asia Packaging Sdn Bhd) ၊ အဆင့္ (၄၇) ေနရာမွ Mr. Wong Chee Keong (ျမန္မာဂ်ပန္ စီးကရက္)၊ အဆင့္ (၄၈) ေနရာမွ  Mr.Yuro Kisaka (AEON Microfinance Myanmar Co,Ltd) ႏွင့္ အဆင့္ (၅၀) ေနရာမွ Mr. Hugh Raebvrn (P.E.S Myanmar ) တို႔ ပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။