ျမ၀တီနယ္စပ္မွ လက္ရိွဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္အတြင္း ေဒၚလာ ၂၃၀ ဒသမ ၇၈၃ သန္း ကုန္သြယ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခင္ႏွစ္ ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၈ ဒသမ ၆၄၃ သန္း ေလ်ာ့က်

ဒုတိယ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ ျမ၀တီနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းတစ္ေနရာကို ေတြ႕ရစဥ္

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ ျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ လစဥ္ျမင့္တက္လာခဲ့ေသာ ျမ၀တီနယ္စပ္ ကုန္သြယ္မႈမွာ ယခင္လက ၾကန္႔ၾကာမႈ၊ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားရွိခဲ့၍ လက္ရိွဘ႑ာႏွစ္ျဖစ္ေသာ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္အထိ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၃၂၀ ဒသမ ၇၈၃ သန္း ကုန္သြယ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခင္ႏွစ္ ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၈ ဒသမ ၆၄၃ သန္း ေလ်ာ့က်ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း  စီးပြား၊ ကူးသန္းဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ယခုကဲ့သို ့ကုန္သြယ္မႈ ေလ်ာ့လာျခင္းမွာ  ျမ၀တီနယ္စပ္ ကုန္သြယ္လမ္းေၾကာင္းေပၚရွိ ဂ်ိဳင္း-ပြန္တြန္း တံတား ခ်ဥ္းကပ္လမ္း ေရျမဳပ္ျခင္း ႏွင့္ ဂ်ဳိင္း-အိႏၵဳလမ္းပိုင္း ဆိုးရြားစြာ ပ်က္စီးေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၁၃ တန္ အထက္ ကုန္တင္ယာဥ္၊ တြဲယာဥ္ မ်ား ရက္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ရပ္တန္႔ေန ခ့ဲရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု နယ္ စပ္ ကုန္သည္မ်ားက ေျပာၾကား သည္။

ျမန္မာ့ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္ တင္ပို႔ရာတြင္ လက္ရိွ ဘ႑ာႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္အထိ ေဒၚလာ ၃၁ ဒသမ ၄၈၈ သန္း တင္ ပို႔ႏိုင္ခဲ့၍ ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၁၁ ဒသမ ၀၉ သန္း ပိုမိုခဲ့ ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္သို႔ ထိုင္းကုန္စည္မ်ား တင္သြင္းရာတြင္ ၾသဂုတ္၂၄  ရက္အထိ   ေဒၚလာ၂၈၉ ဒသမ ၉၅ သန္းသာ ကုန္သြယ္ႏိုင္ခဲ့ သည့္အတြက္ ယခင္ႏွစ္ ကာလတူထက္  ေဒၚလာ ၁၉ ဒသမ ၇၃၆ သန္း ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ေသာ္ ယခုႏွစ္ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမွာ ပထမေျခာက္လပတ္ကုန္ သြယ္မႈလ်ာထားခ်က္ထက္ ေက်ာ္ လြန္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အမွတ္ (၂) ခ်စ္ၾကည္ ေရးတံတား ဖြင့္လွစ္ၿပီးစီးပါက ကုန္ သြယ္မႈ ႏွစ္ဆ ျမင့္တက္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း  စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္း အတြင္း၀န္  ဦးရန္ႏိုင္ထြန္းက ျမန္မာ- ထိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး  ပူးတြဲေကာ္မတီအစည္း အေ၀းက်င္းပၿပီးေနာက္ မီဒီယာ မ်ားအား ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာ့ပို႔ကုန္အမည္သစ္ျဖစ္ေသာ သိုး၊ ဆိတ္၊ ႏြား၊ ကြၽဲ မ်ား တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈ ပေပ်ာက္ေရး၊ တရား၀င္ တင္ပို႔ႏိုင္ေရး အပါအ၀င္ ျမန္မာ့ပို႔ကုန္မ်ား ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ အလြယ္တကူ တင္ပို႔ႏိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္၊ ျမ၀တီၿမိဳ႕ အမွတ္ ၄ ရပ္ကြက္ အာရွ လမ္းမႀကီးေဘးရိွ ဂရိတ္၀မ္းဟိုတယ္ ခန္းမတြင္ စက္တင္ဘာ ၅ ရက္ႏွင့္ ၆ ရက္ ႏွစ္ရက္ က်င္းပခ့ဲသည့္ ယင္း ျမန္မာ- ထိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ပူးတြဲေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း၌ ေဆြးေႏြးသေဘာတူညီမႈမ်ား ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တင္သြင္းလိုေသာ အပင္ႏွင့္ အပင္ထြက္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ Pest Risk Analysis (PRA) ေပးပို႔ေရးကိစၥ၊ ျမန္မာ့ပို႔ကုန္ ေျမပဲဆန္မ်ားကို ခ်င္းမိုင္အစား မဲေဆာက္တြင္ ဓာတ္ခြဲေပးႏိုင္ေရး၊ ျမန္မာ့ပို႔ကုန္ အမည္သစ္ျဖစ္ေသာ ကြၽဲ၊ ႏြား၊ သိုး၊ ဆိတ္မ်ား တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မႈ ပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ ျမန္မာ့ပို႔ကုန္မ်ား  တင္ပို႔ရာတြင္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ၾကသည္ဟုလည္း ၎ကျဖည့္စြက္ ေျပာၾကားသည္။

ျမ၀တီ နယ္စပ္စခန္းသည္ ဒုတိယကုန္သြယ္မွ ုအမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္မွ ေန႔စဥ္ကုန္တင္ယာဥ္ ကားႀကီး ၅၀၀ ခန္႔ ၀င္ေရာက္ေနေသာ္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္သို႔ ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈမွာ ကုန္တင္ယာဥ္ ဆယ္ဂဏန္းမွ်သာ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္သို႔  ထိုင္းဓာတ္ေငြ႕ရည္၊ စက္သံုးဆီ ဒီဇယ္၊ ဓာတ္ဆီ၊ စားသံုးဆီမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အမ်ိဳးစံု၊ စားေသာက္ကုန္ အလွကုန္၊ လူသံုးကုန္၊ သြပ္၊ ဘိလပ္ေျမႏွင့္ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းမ်ဳိးစံု၊ သစ္ပင္ ပန္းပင္မ်ား၊ သစ္သီး၀လံမ်ားကို ယခင္ႏွစ္ကထက္ ပိုမိုတင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္တင္သြင္းမႈဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ အေျပာင္းအလဲ၊ အခြန္ႏႈန္းထား အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ တရား၀င္ ကားတင္သြင္းမႈ မရွိသေလာက္ နည္းပါးခဲ့သည္။ လယ္ယာသံုး ထြန္စက္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းသံုး စက္ယႏၲရားမ်ားကို ပံုမွန္တင္သြင္း လ်က္ရွိသည္။

ျမ၀တီနယ္စပ္တြင္ ေသာင္ရင္းျဖတ္ေက်ာ္ စက္ေလွဂိတ္မ်ားမွ ကုန္သြယ္ ကူးသန္းမႈမွာလည္း ယခင္အတိုင္း  ရပ္တည္ေနၿပီး တရား၀င္ တင္သြင္းခြင့္မရွိေသာ အသားထုတ္ ၀က္မ်ား၊ ၾကက္မ်ား၊ ၾကက္ထြက္ အသည္းႏွလံုး ပါကင္ထုပ္မ်ား၊ ေက်ာ့ပုစြန္မ်ား၊ ဘီယာမ်ိဳးစံု၊ အရက္မ်ိးစံုႏွင့္ တစ္ပတ္ရစ္ ဂ်ပန္ကားမ်ားကိုလည္း ျပည္တြင္းသို႔  အလံုးအရင္းျဖင့္ တင္သြင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။

 

အိႏၵဳ-ေကာ့ကရိတ္လမ္းပိုင္း ဆိုးရြားစြာ ပ်က္စီးမႈေၾကာင့္ နယ္စပ္ျမ၀တီကုန္သြယ္ယာဥ္မ်ား ယခင္လမ္းေဟာင္း ျဖစ္သည့္ ဇာသျပင္-က်ားကေလး လမ္းပိုင္းမွ ျဖတ္သန္းသြားလာေနရ

ထိုင္း-ျမန္မာ ကုန္သြယ္လမ္းေၾကာင္းေပၚရွိ အိႏၵဳ-ေကာ့ကရိတ္လမ္းပိုင္း ဆိုးရြားစြာ ပ်က္စီးေနမႈေၾကာင့္ နယ္စပ္ျမ၀တီ ကုန္သြယ္ယာဥ္မ်ား ယခင္လမ္းေဟာင္းျဖစ္သည့္ ဇာသျပင္-က်ားကေလး လမ္းပိုင္းမွ ျဖတ္သန္းသြားလာ ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

“လမ္းက ဗြက္ေပါက္ၿပီး ေတာ္ေတာ္ေလး ဆိုးရြားေနလို႔ ယာဥ္ႀကီးေမာင္းႏွင္သူေတြ လမ္းေဟာင္းျဖစ္တဲ႔  ဇာသျပင္-က်ားကေလး လမ္းပိုင္းကို ျပန္လည္အသံုးျပဳေနပါတယ္။ အခ်ိန္နည္းနည္း ၾကန္႔ၾကာေပမဲ့ ဗြက္နစ္ၿပီး တစ္ေနကုန္ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္မႈနဲ႔စာရင္ အေတာ္ေလး သက္သာပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ အိႏၵဳ-ေကာ့ကရိတ္ လမ္းပိုင္းမွာ ျပည္နယ္အစိုးရ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈနဲ႔ ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းမႈ အဆင္ေျပၿပီလို႔ေတာ့ ေျပာသံၾကားတယ္။ CRBC ကုမၸဏီက လမ္းေတြျပန္ခြာၿပီး ေက်ာက္ေတြခင္းေနတယ္လို႔ ၾကားတယ္” ဟု နယ္စပ္ျမ၀တီ ကုန္တင္ယာဥ္ ေမာင္းႏွင္သူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္တံခါးေပါက္ မဟာမဲေခါင္ေဒသခဲြ၏ အေရွ႕-အေနာက္ စီးပြားေရး စႀကႍေဒသျဖစ္သည့္ အိႏၵဳ-ေကာ့ကရိတ္ လမ္းပိုင္းကို အာဆီယံစံႏႈန္း(၂)ႏွင့္အညီ အာရွဖြံ႕ၿဖဳိးေရးဘဏ္ ADB ၏ ဘတ္ဂ်က္ေငြျဖင့္  CRBC ကုမၸဏီမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္မွ စတင္ေဆာက္လုပ္လ်က္ ရွိေနေသာ္လည္း လမ္းခ်ဲ႕ဧရိယာအတြင္း လူေနအိမ္၊ ဥယ်ာဥ္ျခံ၊ ေလ်ာ္ေၾကးေငြဆိုင္ရာကိစၥ၊ လြန္းညေတာင္တြင္ ေဒသခံမ်ား ကန္႔ကြက္သည့္ ၾကားမွေက်ာက္ထုတ္လုပ္မႈကိစၥ၊ ေလထု ညစ္ညမ္းမႈဆိုင္ရာကိစၥ၊ လမ္းေဖာက္ရာတြင္ စံခ်ိန္စံညႊန္း မညီသည့္ ကိစၥမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားအၾကား ေ၀ဖန္မႈ ျမင့္တက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ-ထိုင္း ကုန္သြယ္ေရး အဓိကလမ္းပိုင္းျဖစ္သည့္ အိႏၵဳ-ေကာ့ကရိတ္ လမ္းပိုင္းကုိ အျမန္ျပဳျပင္ေပးရန္ လိုအပ္ၿပီး ယာယီအသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ခိုင္မာသည့္ လမ္းလဲႊမ်ား ေဖာက္လုပ္ေပးပါက ေန႔စဥ္ေထာင္ခ်ီ သြားလာေနသည့္ ကုန္သြယ္ယာဥ္ႀကီးမ်ား၊ ခရီးသည္ တင္ေဆာင္ယာဥ္မ်ား အခ်ိန္တိုအတြင္း သက္ေသာင့္သက္သာ သြားလာႏုိင္မည္ျဖစ္ကာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကုန္သြယ္ယာဥ္ႀကီးမ်ား အိႏၵဳ-ေကာ့ကရိတ္ လမ္းပိုင္းကို ကြင္းေရွာင္၍ ယခင္လမ္းေဟာင္းျဖစ္သည့္ ဇာသျပင္-က်ားကေလး လမ္းပိုင္းမွ ျဖတ္သန္းသြားလာ လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 

ျမ၀တီ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ လမ္းေၾကာင္းေပၚရွိ ဂ်ဳိင္း (ေကာ့ကရိတ္) တံတားတြင္ ေလးရက္ၾကာ ရပ္ဆိုင္းခ့ဲရေသာ တန္ ၄၀ ႏွင့္အထက္ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ား ပံုမွန္သြားလာႏိုင္ၿပီဟု သိရ

ျမ၀တီ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ လမ္းေၾကာင္းေပၚရွိ ဂ်ဳိင္း (ေကာ့ကရိတ္) ေဗာတံတား အတက္တြင္ ကုန္ကားတစ္စီး ဘီးေခ်ာ္က်ၿပီးေနာက္ ကားအစီးေရ ရာႏွင့္ခ်ီ ပိတ္ေနသည္ကို ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္

ျမ၀တီ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ လမ္းေၾကာင္းေပၚရွိ ဂ်ဳိင္း ( ေကာ့ကရိတ္) ပြန္တြန္းတံတားေပၚမွ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ား သြားလာရခက္ခဲျခင္း၊ တန္ ၄၀ အထက္ ျဖတ္သန္းခြင့္မျပဳဟု သတိေပးခ့ဲၿပီးေနာက္ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ား ေလးရက္ၾကာ ရပ္ဆိုင္းခ့ဲရာမွ ၾသဂုတ္၂၈ ရက္တြင္ ပံုမွန္ျဖတ္သန္းသြားလာလ်က္ ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း နယ္စပ္ကုန္သည္မ်ားထံမွ သိရသည္။

“ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာ မထြက္မခ်င္း တန္ ၄၀ အထက္ ၄၀ ဒသမ ၉ တန္အထိကို ၂၅၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေပးေဆာင္ျဖတ္သန္းခြင့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမနက္ေတာ့ ရပ္ဆိုင္းေနတ့ဲ ကားေတြကို ေပးျဖတ္ေနပါၿပီ” ဟု နယ္စပ္ကုန္သည္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးမ်ဳိးျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ယခင္လက မိုးႀကီးေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ ပြန္တြန္းတံတား ျမင့္တက္ကာ ကားသြားလာမရ ျဖစ္ခဲ့၍ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္၊ ျပဳျပင္စရိတ္ ထုတ္ေပးေငြမ်ားျဖင့္ BOT ေဆာင္ရြက္ေနေသာ သစ္ေတာက္ငွက္ကုမၸဏီက ယာယီတံတားထိုး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ၾသဂုတ္ ၉ ရက္အထိ သြားလာခြင့္ရခဲ့ေသာ္လည္း ထပ္မံ၍ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

အသစ္ျပဳလုပ္ထားေသာ ယာယီတံတားေဘာင္ က်ဥ္းျခင္းေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ဘီးေခ်ာ္က်သျဖင့္ ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္မွစ၍ တန္ ၄၀ သာခြင့္ျပဳမည္ဟု သတိေပးခ့ဲေသာ္လည္း တရား၀င္ ညႊန္ၾကားခ်က္ မဟုတ္၍ ေလးရက္ၾကာ ရပ္ဆိုင္းခ့ဲရသည့္ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ား အေနျဖင့္ ယခုမူ ပံုမွန္သြားလာႏိုင္ၿပီဟု ကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးက ဆိုသည္။

“ဒီလမ္းမွာ ကားပိတ္တဲ့ အဓိကတရားခံဟာ ပြန္တြန္းတံတားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပြန္တြန္းေဗာတံတားမွာ ကုန္ကားေတြ သြားမရဘူး။ ပိတ္ေနၿပီဆိုရင္ လမ္းေပၚမွာ ကားပိတ္တဲ့ဒဏ္ကုိ ခံရတာပါပဲ။ ခရီးသြားေတြ ဒုကၡေရာက္တယ္။ ဘယ္ေလာက္အထိလဲဆိုရင္ တစ္ေန႔က ေကာ့ကရိတ္က လူနာတစ္ေယာက္  ဘားအံေဆး႐ံုကို ေျခာက္နာရီခံတဲ့ ေအာက္ဆီဂ်င္ဘူးန႔ဲသြားတာ လမ္းမွာ ေအာက္ဆီဂ်င္ျပတ္ၿပီး ဆံုးသြားတယ္။ အဲဒီေလာက္အထိကို ဒုကၡျဖစ္တာ” ဟု နယ္စပ္ကုန္သည္ လုပ္ငန္းရွင္ ဦးတိုးနီက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ပြန္တြန္းတံတားမွ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ား ျဖတ္သန္းရာတြင္ ကုန္ႏွင့္ယာဥ္ ၄၈ ဒသမ ၉ တန္အား က်ပ္ ၂၅၀၀၀ ေကာက္ခံရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း တန္ ၄၀ ေအာက္ယာဥ္မ်ားကိုသာ ၎ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ေပးေဆာင္ရၿပီး တန္ ၄၀ ေက်ာ္လွ်င္ တစ္တန္ကို က်ပ္ ၃၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ ဒဏ္ေၾကးေပးေဆာင္ ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည္မွာ ရွစ္ႏွစ္ေက်ာ္လာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္တင္ယာဥ္ေမာင္း တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ပြန္တြန္းတံတားသို႔ ကုန္တင္ယာဥ္တက္ရန္ ျပဳလုပ္ထားေသာ တံတားငယ္မွာ က်ဥ္းေျမာင္းျခင္းေၾကာင့္ ကားတက္၊ ကားဆင္းခက္ခဲကာ မၾကာခဏ ဘီးေခ်ာ္က်လ်က္ရွိသည္။ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ား သြားလာမရဘဲ ရပ္ဆိုင္းေနျခင္းေၾကာင့္ ယခုႏွစ္တြင္ သိသိသာသာ ျမင့္တက္လာေသာ ကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ ယခုလအတြင္း ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမ၀တီနယ္စပ္ ကုန္သြယ္လမ္းေၾကာင္းရွိ ေကာ့ကရိတ္- အိႏၵဳလမ္းပိုင္းတြင္ ဆိုးရြားစြာ လမ္းပ်က္စီးေနျခင္း၊ ဂ်ဳိင္း (ေကာ့ကရိတ္) ပြန္တြန္းတံတားေပၚမွ ကုန္သြယ္ယာဥ္ သြားလာရန္ ခက္ခဲျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ကုန္သြယ္မႈ ၀င္ေငြဆံုး႐ံႈးမႈ ျဖစ္ေပၚေနသလို ယာဥ္ပ်က္စီးျခင္း၊ ကုန္ပ်က္စီးျခင္း၊  ေစ်းကြက္ေစ်း မမိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားလည္း အ႐ံႈးေပၚလ်က္ရွိသည္ ဟုဆိုသည္။

ျမ၀တီနယ္စပ္စခန္းမွ ကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ ယခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္အထိ ပို႔ကုန္ ေဒၚလာ ၃၀ ဒသမ ၀၇၃ သန္း၊ သြင္းကုန္ေဒၚလာ ၂၇၅ ဒသမ ၆၉၉ သန္း ကုန္သြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ သြင္းကုန္ပမာဏ ေဒၚလာ ၁၆ ဒသမ ၈၂၆ သန္း ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရိွဘ႑ာႏွစ္တြင္ ပြန္တြန္းတံတားေပၚမွ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ား သြားလာရခက္ခဲၿပီး ေစာင့္ဆိုင္းေနရျခင္း၊ တန္ ၄၀ အထက္ ကုန္တင္တြဲယာဥ္မ်ား ရပ္ဆိုင္းေနရျခင္းႏွင့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ လမ္းပ်က္စီးေနျခင္းေၾကာင့္ ကုန္သြယ္မႈ ေလ်ာ့နည္းခဲ့ကာ ယခင္ႏွစ္ကာလတူ ကုန္သြယ္မႈထက္ ေလ်ာ့က်လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 

ကုန္​သြယ္​မႈ ျမင္​့တက္​လာသည္​့ ျမ၀တီနယ္စပ္မွ ႏွစ္လခြဲအတြင္​း အ​ေမရိကန္​ေဒၚလာ ၁၅၈ ဒသမ ၈၂၇ ​သန္​း ကုန္​သြယ္​ႏိုင္​ခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္​ ေဒၚလာ ၂၂ ဒသမ ၀၇၃ သန္း ပိုမို

ထိုင္​းႏိုင္​ငံႏွင့္ ထိစပ္ေန​ေသာ နယ္​စပ္​စခန္​းမ်ားအနက္​ ကုန္​သြယ္မႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္​​ေသာ ျမ၀တီနယ္စပ္ တစ္ေနရာအား ေတြ႕ရစဥ္

ထိုင္​းႏိုင္​ငံႏွင့္ ထိစပ္ေန​ေသာ နယ္​စပ္​စခန္​းမ်ားအနက္​ ကုန္​သြယ္မႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္​​ေသာ ​ ျမ၀တီနယ္စပ္ ႏွစ္လခြဲအတြင္​း အေမရိကန္​ ​ေဒၚလာသန္​း ၁၅၈ ဒသမ ၈၂၇ ​သန္း ကုန္​သြယ္​ႏိုင္​ခဲ့ကာ ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္​ေဒၚလာ ၂၂ ဒသမ ၀၇၃ သန္း ပိုမိုကုန္သြယ္ထားေၾကာင္း သိရသည္​။

ျမ၀တီနယ္စပ္စခန္းမွ ယခုႏွစ္​တြင္​ ပို႔ကုန္​​ေရာ သြင္​းကုန္​ပါ ကုန္​သြယ္​မႈ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ ျမင္​့တက္​လာခဲ့ကာ ဘ႑ာႏွစ္သစ္​ ႏွစ္​လခြဲအတြင္​း ပို႔ကုန္​​ေရာ သြင္​းကုန္​ပါ ယခင္​ႏွစ္​ကာလတူထက္​ ျမင္​့တက္​လာခဲ့သည္​ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဌာနမွ သိရသည္။

ဘ႑ာႏွစ္​သစ္​ျဖစ္​​ေသာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏၭာႏွစ္​အစတြင္​ ျမ၀တီနယ္​စပ္စခန္​းမွ ကုန္​သြယ္​မႈ ျမင္​့တက္​လာၿပီး ဧၿပီ ၁ ရက္​မွ ဇြန္​ ၁၅ ရက္​​ထိ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္သို႔ ထိုင္းကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းမႈမွာ အ​ေမရိကန္​​ေဒၚလာ ၁၆၅ ဒသမ ၁၅၈ သန္​းဖိုး တင္သြင္းထားၿပီး ယခင္​ႏွစ္က တင္​ပို႔ခဲ့သည္​့ ၁၄၇ ဒသမ ၁၈၃ သန္​း တင္​သြင္​းခဲ့သည္​့ ကာလတူထက္ အ​ေမရိကန္​​ေဒၚလာ ၁၇ ဒသမ ၉၇၅ သန္​း ပိုမိုတင္​သြင္​းခဲ့​ေၾကာင္​း သိရသည္​။

အ​ေရွ႕အ​ေနာက္​ စီးပြား​ေရးစႀကၤံမွာ တည္​ရွိသည္​့ ျမ၀တီနယ္​စပ္​စခန္​းမွ ျပည္​တြင္းသို႔ စက္​ယႏၲရားမ်ား၊​ ေမာ္​​ေတာ္​ဆိုင္​ကယ္​မ်ား၊ လုပ္​ငန္​းသံုးပစၥည္​းမ်ား၊ အိမ္​​ေဆာက္​ပစၥည္​းမ်ား၊ သြပ္​၊ သံ၊ ဘိလပ္​​ေျမ၊ စား​ေသာက္​ကုန္​မ်ဳိးစံု၊ ပလတ္​စတစ္​ပစၥည္​းမ်ားႏွင့္ သစ္​သီးပ်ဳိးပင္​မ်ားလည္​း တင္​သြင္​းခဲ့သည္​။ စက္​သံုးဆီ၊ ဓာတ္​ေငြ႕ရည္​မ်ား၊ စားသံုးဆီမ်ား တင္​သြင္​းလ်က္ရွိသည္​။ ထုိ႔အတူ သစ္ပင္ပ်ဳိးပင္မ်ဳိးစံုႏွင့္ ၾကက္ေမာက္သီး၊ ဒူးရင္းသီး၊ ပိႏၷဲသီး၊ သခြားသီး၊ ခရမ္းသီး၊ ကန္စြန္းရြက္၊ ခ်ဥ္ေပါင္ စေသာ အသီးမ်ဳိးစံု၊ အရြက္မ်ဳိးစံုတို႔ကိုလည္း တင္သြင္းလ်က္ရွိသည္။

ထုိ႔ျပင္​​ ​ေမာ္​ေတာ္​ယာဥ္​တင္​သြင္​းမႈဆိုင္​ရာ မူ၀ါဒအ​ေျပာင္​းအလဲ၊ အခြန္​​ဒဏ္​​ေၾကးဆိုင္​ရာ အ​ေျပာင္​းအလဲမ်ား​ေၾကာင္​့ ​ေမာ္​​ေတာ္​ယာဥ္​တင္​သြင္​းမႈ မရွိသ​ေလာက္​ နည္းပါးေနေသာ္လည္း ဂ်ပန္​တစ္ပတ္​ရစ္​ Without Car မ်ား၊ ဘီယာမ်ဳိးစံု၊​ ေအးခဲအသားႏွင့္ ၾကက္ႏွင့္ ၾကက္ထြက္ အသည္​း၊ ႏွလံုး ပါကင္​ထုပ္​​​မ်ားကို ဇုန္​​ေရွာင္​ကြင္​းကာ နားလည္​မႈ လမ္​း​ေၾကာင္​းမွ တရားမ၀င္​ တင္​သြင္​းလ်က္ရွိ​ေၾကာင္​းလည္​း​ ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္​။

ျပည္တြင္းထြက္ကုန္ ေရထြက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လယ္ယာထြက္ပစၥည္းမ်ား ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔မွာ ဇြန္​ ၁၅ ရက္ထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅ ဒသမ ၇၄၂ သန္း တင္ပို႔ခဲ့သည့္အတြက္ ယခင္ႏွစ္ကာလတူက တင္ပို႔ခဲ့သည္​့ ကန္​​ေဒၚလာ ၁၁ ဒသမ ၆၄၄ သန္​းထက္ ကန္ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၀၉၈ သန္း ပိုမိုတင္ပို႔ခဲ့ေသာ္လည္း ထိုင္းကုန္စည္တင္သြင္းမႈထက္ ၁၀ ဆေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္​တြင္​ထြက္​ကုန္​ျဖစ္​သည္​့​ ေရထြက္​ပစၥည္း​ ငါးပုစြန္​၊ ကဏန္​းႏွင့္ လယ္​ယာထြက္​ပစၥည္​းမ်ား၊ ႏွမ္း၊ နႏြင္​း၊ ၾကက္​သြန္​၊ င႐ုတ္၊ ​ပဲႏွင္​့ၾကံမ်ား တရား၀င္​ တင္​ပို႔ခဲ့ေၾကာင္​း သိရသည္​။ သို႔ေသာ္​လည္​း ထိုင္​းႏိုင္​ငံသား အက်ဳိးစီးပြားကာကြယ္​သည္​့ အ​ေနျဖင္​့​ ေျပာင္းဖူးကို အဖူးထြက္ခ်ိန္​တြင္​ တင္​ပို႔ခြင့္​မရွိဘဲ ႏွစ္​လၾကာခ်ိန္​မွ တင္​ပို႔ရသည္​့အတြက္​ ျမန္​မာ​ေတာင္​သူမ်ား မ်ားစြာနစ္​နာသလို ျမန္​မာ့ဆန္ႏွင့္ ကြၽဲ၊ ႏြား အပါအ၀င္​ ကုန္​ပစၥည္​းအမ်ားစုမွာ တရား၀င္​တင္​ပို႔ရန္ ​ခက္​ခဲ​ေနၿပီး ​ေသာင္​ရင္​းျမစ္​ျဖတ္​​ေက်ာ္​ ဂိတ္​မ်ားမွ တစ္ဆင္​့ တစ္ဖက္​ႏိုင္​ငံသို႔ တရားမ၀င္​ တင္ပို႔လ်က္ရွိ​ေၾကာင္​း သိရသည္​။

ဒုတိယကုန္သြယ္မႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ ျမ၀တီနယ္စပ္စခန္းမွ ရက္ ၄၀ အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၉၀ ေက်ာ္ ကုန္သြယ္ႏိုင္ၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၁၇ ဒသမ ၇၇၆ သန္း ပိုမိုကုန္သြယ္ခဲ့

ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ျမန္မာဘက္သို႔ ၀င္ေရာက္လာေသာ ကုန္တင္ကားမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းမ်ားအနက္ ဒုတိယကုန္သြယ္မႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ ျမ၀တီနယ္စပ္စခန္းမွ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈမွာ ဘ႑ာႏွစ္သစ္ တစ္လဆယ္ရက္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၁ ဒသမ ၉၃၈ သန္း ကုန္သြယ္ထားကာ ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇ ဒသမ ၇၇၆ သန္း ပိုမိုကုန္သြယ္ထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ဘ႑ာႏွစ္သစ္ျဖစ္ေသာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အစတြင္ ျမ၀တီနယ္စပ္စခန္းမွ ကုန္သြယ္မႈျမင့္တက္လာၿပီး ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ေမ ၁၁ ရက္အထိ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္သို႔ ထိုင္းကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းမႈမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၄ ဒသမ၂၇၉ သန္းဖိုး တင္သြင္းထားၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူကထက္လည္း ပိုမိုတင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အေရွ႕အေနာက္ စီးပြားေရးစၾကၤန္မွာ တည္ရွိသည့္ ျမ၀တီနယ္စပ္စခန္းမွ ျပည္တြင္းသို႔ စက္ယႏၲရားမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား၊ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းမ်ား၊ သြပ္၊ သံ၊ ဘိလပ္ေျမ၊ စားေသာက္ကုန္မ်ဳိးစံု၊ ပလတ္စတစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သစ္သီးပ်ဳိးပင္မ်ားလည္း တင္သြင္းခဲ့သည္။ စက္သံုးဆီ၊ ဓာတ္ေငြ႕ရည္မ်ား၊ စားသံုးဆီမ်ား တင္သြင္းလ်က္ရွိသည္။ ထို႔အတူ သစ္ပင္ပ်ဳိးပင္မ်ဳိးစံုႏွင့္ ၾကက္ေမာက္သီး၊ ဒူးရင္းသီး၊ ပိႏၷဲသီး၊ သခြားသီး၊ ခရမ္းသီး၊ ကန္စြန္းရြက္၊ ခ်ည္ေပါင္ စေသာအသီးမ်ဳိးစံု၊ အရြက္မ်ဳိးစံုတို႔ကိုလည္း တင္သြင္းလ်က္ရွိသည္။

ထို႔ျပင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းမႈဆိုင္ရာ မူ၀ါဒအေျပာင္းအလဲ၊ အခြန္ဒဏ္ေၾကးဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းမႈ မရွိသေလာက္ နည္းပါးေနေသာ္လည္း ဂ်ပန္တစ္ပတ္ရစ္ Without Car မ်ား၊ ဘီယာမ်ဳိးစံု၊ ေအးခဲအသားႏွင့္ ၾကက္ႏွင့္ ၾကက္ထြက္အသည္း၊ ႏွလံုးပါကင္ထုပ္မ်ားကို ဇုန္ေရွာင္ကြင္းကာ နားလည္မႈလမ္းေၾကာင္းမွ တရားမ၀င္ တင္သြင္းလ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။

ျပည္တြင္းထြက္ကုန္ ေရထြက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လယ္ယာထြက္ပစၥည္းမ်ား ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔မႈမွာ ေမ ၁၁ ရက္အထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၆၅၉ သန္းတင္ပို႔ခဲ့သည့္အတြက္ ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၄၅၅ သန္း ပိုမိုတင္ပို႔ခဲ့ေသာ္လည္း ထိုင္းကုန္စည္တင္သြင္းမႈထက္ ၁၀ ဆေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္ထြက္ကုန္ျဖစ္သည့္ ေရထြက္ပစၥည္း ငါးပုစြန္၊ ကဏန္းႏွင့္ လယ္ယာထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ ႏွမ္းနႏြင္း၊ ၾကက္သြန္၊ င႐ုတ္၊ ပဲႏွင့္ၾကံမ်ား တရား၀င္တင္ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံသား အက်ဳိးစီးပြားကာကြယ္သည့္အေနျဖင့္ ေျပာင္းဖူးကို အဖူးထြက္ခ်ိန္တြင္ တင္ပို႔ခြင့္မရွိဘဲ ႏွစ္လၾကာခ်ိန္မွ တင္ပို႔ရသည့္အတြက္ ျမန္မာေတာင္သူမ်ား မ်ားစြာနစ္နာသလို ျမန္မာ့ဆန္းႏွင့္ ကြၽဲ၊ ႏြား အပါအ၀င္ ကုန္ပစၥည္းအမ်ားစုမွာ တရား၀င္တင္ပို႔ရန္ ခက္ခဲေနၿပီး ေသာင္ရင္းျမစ္ ျဖတ္ေက်ာ္ဂိတ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ တရားမ၀င္ တင္ပို႔လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အစ ဧၿပီလတြင္ ျမ၀တီနယ္စပ္စခန္းမွ ကုန္သြယ္မႈျမင့္တက္လာ

ျမ၀တီနယ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္လ်က္ရွိသည့္ ကုန္ကားအခ်ဳိ႕ကုိ ေတြ႕ရစဥ္

ဘ႑ာႏွစ္သစ္ျဖစ္ေသာ ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အစ ဧၿပီလတြင္ ျမ၀တီနယ္စပ္စခန္းမွ ကုန္သြယ္မႈ ျမင့္တက္လာၿပီး ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ၂၀ ရက္အထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၆ ဒသမ ၆၀၈ သန္း ကုန္သြယ္ႏိုင္ခဲ့၍ ယခင္ႏွစ္ ကာလတူကထက္ ၉ ဒသမ ၃၂၈ သန္း ပိုမိုကုန္သြယ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဌာနမွ သိရသည္။

ႏွစ္သစ္ကူး အတာသႀကၤန္လြန္ၿပီးေနာက္ ထိုင္းကုန္ပစၥည္းမ်ား အလံုးအရင္းျဖင့္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္သုိ႔ ၀င္ေရာက္လာခဲ့ရာ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ၂၀ ရက္အထိ သြင္းကုန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၃ ဒသမ ၅၄၂ သန္း ဖိုးတင္သြင္းခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းထြက္ကုန္စည္ မ်ားကို ၃ ဒသမ ၀၆၆ သန္းဖိုး တင္ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ကြၽဲ၊ ႏြား အပါအ၀င္ ကုန္ပစၥည္း အမ်ားစုမွာ တရား၀င္တင္ပို႔ရန္ ခက္ခဲေနၿပီး ေသာင္ရင္းျမစ္ ျဖတ္ေက်ာ္ ဂိတ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ တရားမ၀င္ တင္ပို႔လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္းထြက္ကုန္ျဖစ္သည့္ ေရထြက္ပစၥည္း ငါးပုစြန္၊ ကဏန္းႏွင့္ လယ္ယာထြက္ ပစၥည္းမ်ား၊ ႏွမ္း၊ နႏြင္း၊ ၾကက္သြန္၊ င႐ုတ္၊ ပဲႏွင့္ ၾကံမ်ားတရား၀င္ တင္ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံသား အက်ိဳးစီးပြား ကာကြယ္သည့္ အေနျဖင့္ ေျပာင္းဖူးကို အဖူးထြက္ခ်ိန္တြင္ တင္ပို႔ခြင့္မရွိဘဲ ႏွစ္လၾကာခ်ိန္မွ တင္ပို႔ရသည့္အတြက္ ျမန္မာေတာင္သူမ်ား မ်ားစြာနစ္နာသလို ျမန္မာ့ဆန္ကိုလည္း ဆန္အျဖစ္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခြင့္ မရွိ၍ ဆန္ကြဲသာ တင္ပို႔ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

အေရွ႕အေနာက္ စီးပြားေရး စႀကႍမွာ တည္ရွိသည့္ ျမ၀တီနယ္စပ္စခန္းမွ ျပည္တြင္းသို႔ စက္ယႏၲရားမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား၊ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းမ်ား၊ သြပ္၊ သံ၊ ဘိလပ္ေျမ၊ စားေသာက္ကုန္မ်ဳိးစံု၊ ပလတ္စတစ္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သစ္သီးပ်ဳိးပင္မ်ားလည္း တင္သြင္းခဲ့ၿပီး စက္သံုးဆီ၊ ဓာတ္ေငြရည္မ်ား၊ စားသံုးဆီမ်ား တင္သြင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းမႈဆိုင္ရာမူ၀ါဒ အေျပာင္းအလဲ၊ အခြန္ဒဏ္ေၾကးဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းမႈ မရွိသေလာက္ နည္းပါးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း တင္သြင္းခြင့္မရွိေသာ ဘီယာမ်ဳိးစံု၊ ေအးခဲအသားႏွင့္ ၾကက္ႏွင့္ ၾကက္ထြက္ အသည္း၊ ႏွလံုးပါကင္ထုပ္မ်ား၊ ဂ်ပန္တစ္ပတ္ရစ္ Without Car မ်ားကို ဇုန္ေရွာင္ကြင္းကာ နားလည္မႈ လမ္းေၾကာင္းမွ တရားမ၀င္ တင္သြင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။

ျမ၀တီနယ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ဘ႑ာႏွစ္အလိုက္ ကုန္သယ္မႈမွာ ၂၀၁၂- ၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁၄ ဒသမ ၈၀၂ သန္း၊ ၂၀၁၃- ၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ၂၇၁ ဒသမ ၅၀၁ သန္း၊ ၂၀၁၄- ၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၅၆ ဒသမ ၉၀၂  သန္း၊ ၂၀၁၅- ၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၂၆ ဒသမ ၁၁၂ သန္း၊ ၂၀၁၆- ၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၂၈ ဒသမ ၆၀၁ သန္း၊၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၁၇ ဒသမ ၇၇၃ သန္းဖိုး ကုန္သြယ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမ၀တီနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံသုိ႔ ပို႔ကုန္ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းသုိ႔ ထိုင္းကုန္ပစၥည္း တရား၀င္တင္သြင္းမႈ ယခင္ႏွစ္ထက္ မ်ားစြာေလ်ာ့က်

ျမ၀တီနယ္စပ္မွ ၀င္ေရာက္လာေသာ ထိုင္းကုန္ကားမ်ားကုိ ေတြ႕ရစဥ္

နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားအနက္ ဒုတိယကုန္သြယ္မႈအမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ ျမ၀တီနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္သုိ႔ ပို႔ကုန္ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းသို႔ ထိုင္းကုန္ပစၥည္း တရား၀င္တင္သြင္းမႈမွာ ယခင္ႏွစ္ထက္ မ်ားစြာေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္သုိ႔တင္ပို႔သည့္ ျမန္မာ့ထြက္ကုန္ပစၥည္း တင္ပို႔မႈမွာ ေဒၚလာ ၈၂ ဒသမ ၅၀၉ သန္း တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ၂၂ ဒသမ ၃၁၀ သန္း ပိုမိုတင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းသုိ႔ ထိုင္းကုန္ပစၥည္း တရား၀င္တင္သြင္းမႈမွာ ယခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၂၄ ဒသမ ၁၂၈ သန္းဖိုးသာ တင္သြင္းႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ကိုျပည့္မီရန္ ေဒၚလာ ၄၇ ဒသမ ၃၉၄ သန္း လိုအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒါနေတာင္ေက်ာ္ အာရွလမ္းသစ္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္မႈျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး ယခင္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ကထက္ ေဒၚလာသန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ ပိုမိုကုန္သြယ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခု ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၂၅ ဒသမ ၀၈၄ သန္း ေလ်ာ့နည္းခဲေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာ နယ္စပ္စခန္းမ်ားအနက္ ကုန္သြယ္မႈအမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ ျမ၀တီနယ္စပ္မွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၀၆ ဒသမ ၆၃၇ သန္း ကုန္သြယ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ ဘ႑ာႏွစ္က ကုန္သြယ္ခဲ့သည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၃၁ ဒသမ ၇၁၂ သန္းႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅ ဒသမ ၀၈၄ သန္း ေလ်ာ့နည္းခဲေၾကာင္း သိရသည္။

နယ္စပ္စခန္းမ်ား၏ အမ်ားဆံုးကုန္သြယ္မႈစခန္းမွာ မူဆယ္နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းျဖစ္ၿပီး ပို႔ကုန္ကုန္သြယ္မႈမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၁၂၇ ဒသမ ၆၉၄ သန္း၊ ျပည္တြင္းသုိ႔တင္သြင္းမႈမွာ ေဒၚလာ ၁၇၀၁ ဒသမ ၁၂၀ သန္း ကုန္သြယ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမ၀တီနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွာ ဒုတိယကုန္သြယ္မႈ အမ်ားဆံုးဟုဆိုေသာ္လည္း မူဆယ္နယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈထက္ မ်ားစြာေလ်ာ့နည္းေၾကာင္း သိရသည္။

အေရွ႕အေနာက္ စီးပြားေရးစႀကႍမွာ တည္ရွိသည့္ ျမ၀တီနယ္စပ္စခန္းမွ ျပည္တြင္းသုိ႔ စက္ယႏၲရားမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား၊ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းမ်ား၊ သြပ္၊ သံ၊ ဘိလပ္ေျမ၊ စားေသာက္ကုန္မ်ဳိးစံု၊ ပလတ္စတစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သစ္သီးပ်ဳိးပင္မ်ားလည္း တင္သြင္းခဲ့သည္။ စက္သံုးဆီ၊ ဓာတ္ေငြ႕ရည္မ်ား၊ စားသံုးဆီမ်ား တင္သြင္းလ်က္ရွိသည္။

ထို႔ျပင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းမႈဆိုင္ရာ မူ၀ါဒအေျပာင္းအလဲ၊ အခြန္ဒဏ္ေၾကးဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းမႈ မရွိသေလာက္ နည္းပါးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း တင္သြင္းခြင့္မရွိေသာ ဘီယာမ်ဳိးစံု၊ ေအးခဲအသား၊ ၾကက္ႏွင့္ ၾကက္ထြက္အသည္း၊ ႏွလံုးပါကင္ထုပ္မ်ား၊ ဂ်ပန္တစ္ပတ္ရစ္ Without Car မ်ားကို ဇုန္ေရွာင္ကြင္းကာ နားလည္မႈလမ္းေၾကာင္းမွ တရားမ၀င္ တင္သြင္းလ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။

ျမန္မာ့ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေရထြက္ပစၥည္းမ်ား ငါး၊ ပုစြန္၊ ကဏန္း၊ တိုင္းရင္းေဆးမ်ား၊ လယ္ယာထြက္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေျပာင္း၊ ႏွမ္း၊ ပဲ၊ လက္ဖက္၊ င႐ုတ္၊ ၾကက္သြန္မ်ား တင္ပို႔လ်က္ရွိၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္သုိ႔ ယခုဘ႑ာႏွစ္တင္ပို႔မႈမွာ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းသုိ႔ သြင္းကုန္ထက္ ၁၀ ဆခန္႔ ေလ်ာ့နည္းေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုအခါ ျမ၀တီ-မဲေဆာက္ အမွတ္ (၂) ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတား တည္ေဆာက္ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ၿပီး လမ္းပိုင္းအပါအ၀င္ တည္ေဆာက္မႈအားလံုးၿပီးစီး၍ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ပါက ACE ကုန္သြယ္မႈ ျမင့္တက္လာျခင္းႏွင့္အတူ ျမ၀တီနယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ ပိုမိုျမင့္တက္လာမည္ဟု ထိုင္းကုန္သည္မ်ားက ခန္႔မွန္းထားသည္။

ထုိင္​းဘတ္​ေငြ​ေစ်း​ စံခ်ိန္တင္ ျမင္​့တက္​​လာျခင္​း​ေၾကာင္​့ ထိုင္​းႏိုင္​ငံထုတ္​ ကုန္​ပစၥည္​းမ်ား ​ေစ်းျမင္​့တက္​လာၿပီး ျမန္​မာက်ပ္​​ေငြ လက္​၀ယ္​ရွိသူမ်ား အ႐ႈံးေပၚ​

ျမန္​မာက်ပ္​​ေငြႏွင္​့ ထိုင္​းဘတ္​​ေငြ ႏွစ္​မ်ဳိးလံုးျဖင္​့ အသံုးျပဳ​ေန​ေသာ ျမ၀တီနယ္​စပ္​ၿမိဳ႕​ ေငြ​ေၾကး ေစ်းကြက္​ရပ္​၀န္​းတြင္​ ထုိင္​းဘတ္​ေငြ​ေစ်း​ စံခ်ိန္တင္ ျမင္​့တက္​​လာျခင္​း​ေၾကာင့္ ဆိုင္​ကယ္​မ်ား အပါအ၀င္​ ထိုင္​းႏုိင္​ငံထုတ္​ ကုန္​ပစၥည္​းမ်ား ​ေစ်းျမင္​့တက္​လာခဲ့ကာ ​ျမန္မာက်ပ္​​ေငြ လက္​​၀ယ္​ပိုက္​မိသူ ကုန္​သည္​မ်ား တစ္​​ေန႔တည္​း သိန္​းဆယ္ဂ​ဏန္​းထိ အ႐ႈံးေပၚလ်က္​ရွိ​ေၾကာင္​း သိရသည္​။

ယခုလတြင္​ ထိုင္​းဘတ္​​ေငြ​ေစ်း စံခ်ိန္​တင္​ ျမင္​့တက္​လာျခင္​း​ေၾကာင္​့ နယ​္​စပ္ျမ၀တီၿမိဳ႕ ေစ်းကြက္ရပ္၀န္းရွိ ကုန္​စည္ဒိုင္​ႏွင္​့ လက္​လီလက္​ကား အ​ေရာင္​းဆိုင္​မ်ားတြင္​ ႏွစ္​သစ္​ကူး သႀကၤန္​ပြဲ​ေတာ္​ အႀကိဳကာလတြင္​ ကုန္​​ေစ်းႏႈန္​း ျမင္​့မားလာ၍ ယခင္​ႏွစ္​ကထက္​ အ​ေရာင္​းအ၀ယ္​ ​ေအးလ်က္​ရွိ​ေသာ္​လည္​း ဂ်ပန္​ တစ္ပတ္ရစ္​ကား​ ေစ်းကြက္​တြင္ အ​ေရာင္​းသြက္​ကာ ​ေစ်း​ေလ်ာ့လ်က္​ ရွိသည္​ဟု ေျပာၾကားသည္။

ကမာၻ႔ေငြ​ေၾကး​ ေစ်းကြက္​တြင္​ ေရာင္​း၀ယ္​ေနေသာ အ​ေမရိကန္​​ ​ေဒၚလာေစ်း အ​ေျပာင္​းအလဲ မျဖစ္​​ေသာ္​လည္​း ထိုင္​းဘတ္​​ေငြေစ်းမွာ မတ္​လဆန္​းစက က်ပ္​တစ္​သိန္​းလွ်င္​ ဘတ္ေငြ ၂၄၀၀ ဘတ္​ ( ​ဘတ္ ၁၀၀​ = ၄၁၆၆ က်ပ္​) ​ေပါက္​​ေစ်းရွိရာမွ မတ္​ ၁၃ ရက္​​တြင္​ က်ပ္​တစ္သိန္​း လွ်င္​၂၃၅၀ ဘတ္ (​ဘတ္ ၁၀၀ = ၄၂၅၅က်ပ္​)​ ထိ က်ဆင္းခဲ့သည္​။

ထိုင္​းဘတ္​​​ေငြ​ေစ်း ျမင္​့တက္​ၿပီး ျမန္​မာက်ပ္​​ေငြ​ေစ်း​ ေလ်ာ့က်လာသျဖင့္ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ေရာင္း၀ယ္ကုန္သြယ္မႈ မရွိ​သ​ေလာက္​ ေလ်ာ့နည္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ဆိုင္​ကယ္​​ေရာင္း၀ယ္​​ေရး လုပ္​ကိုင္သူ ကို​ေရႊညာက​ ေျပာၾကားသည္။

“ထိုင္​းဘတ္​​ေစ်း တက္​တဲ့အတြက္​ ဘတ္​နဲ႔ပဲ​ေရာင္​းတဲ့ ဆိုင္​ကယ္​​​ေတြကို ျမန္မာေငြနဲ ့လာ၀ယ္တဲ့အခါက်ေတာ့ ဘတ္ေစ်းအတိုင္း တြက္ရတဲ့အတြက္ တစ္​စီးကို က်ပ္ငါး​​ေသာင္းနဲ႔အထက္​ ျမင္​့တက္​သြားပါတယ္​။ တ​ျခားကုန္​ပစၥည္​း​ေတြလည္​း ဒီလိုပါပဲ။ တစ္​မယ္​ကို ႏွစ္​​ေထာင္​သံုး​ေထာင္​ ေစ်းျမင္​့သြား​ေတာ့ တစ္​ခ်ဳိ႕ကုန္​သည္​​ေလး​ေတြ၊​ တစ္​ႏိုင္​တစ္​ပိုင္​ ၀ယ္ေရာင္​းလုပ္​သူ​ေတြ အ၀ယ္​တက္​ မလာ​ေတာ့ဘူး” ဟု ကို​ေရႊညာက ​ေျပာၾကားသည္​။

ယခုႏွွစ္​ဆန္​းပိုင္​းကစ၍ ထိုင္​းဘတ္​ေငြ​ေစ်းမွာ ​ေဒၚလာ​ေစ်းႏွင္​့အၿပိဳင္​ တရိပ္​ရိပ္​ ျမင္​့တက္​လာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျမ၀တီနယ္စပ္သို႔ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ လာေရာက္ၿပီး ကုန္ပစၥည္း ၀ယ္ယူသူမ်ားမွာလည္း ေရာင္းေစ်းႏွင့္ ၀ယ္ေစ်း တြက္ေျခမကိုက္ျဖစ္ကာ လက္လီလက္ကား ကုန္စည္ဆိုင္ႀကီးမ်ား အေရာင္းအ၀ယ္ ေလ်ာ့က်လ်က္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

“ထိုင္းဘတ္ေငြနဲ႔ ၀ယ္ရင္ေတာ့ ယခင္ေစ်းအတိုင္းပါဘဲ။ ျမန္မာေငြနဲ႔ ၀ယ္ရင္သာ ဘတ္ေစ်းတက္သေလာက္ အလိုက္ေပးၿပီး ၀ယ္ေနရတာေလ။ ေရာင္းလို႔ရတဲ ့အျမတ္က ျပန္၀ယ္ရတဲ့ အရင္းကို လိုက္မမီဘူး။ အ႐ံႈးေပၚေနတာေပါ့”ဟု ျမ၀တီနယ္စပ္တြင္ ကုန္စည္ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေနသူ တစ္​ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ထိုင္းဘတ္ေငြေစ်း ျမင့္တက္ေနသည့္အတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ အလုပ္သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ား၏ မိသားစုထံ ျပန္ပို႔ေငြမွာ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံ မဟာခ်ိဳင္ရွိ ကားေရေဆးလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသူ ကိုလင္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျမ၀တီကုန္သြယ္ေရးဇုန္၌ သြင္းကုန္/ထုတ္ကုန္ ရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အြန္လိုင္းစနစ္ျဖင့္ လုပ္ကုိင္ႏိုင္မည့္ MACCS စနစ္ စမ္းသပ္အသံုးျပဳမႈကို မတ္မွေမလကုန္အထိ ေဆာင္ရြက္မည္

ျမ၀တီနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ကိုေရႊသိန္း)

ျမ၀တီနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္၌ သြင္းကုန္/ထုတ္ကုန္ ရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အြန္လိုင္းစနစ္ျဖင့္ ၂၄ နာရီလုပ္ကိုင္ႏုိင္မည့္ MACCS System အသံုးျပဳႏုိင္ေရးအတြက္ စမ္းသပ္အသံုးျပဳမႈ (Running Test) ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္မွ ေမလကုန္အထိ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အဆိုပါ ျမ၀တီ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း၌ MACCS ကို ေဆာင္ရြက္မႈသည္ စနစ္က် ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ဆိုပါက အျခားနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းျဖစ္ေသာ မူဆယ္ႏွင့္ တာခ်ီလိတ္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း မ်ားကိုလည္း ဦးစားေပးကာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္သည္။

“ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဆက္လုပ္ဖို႔ အစီအစဥ္ေတြေတာ့ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေလာေလာဆယ္ကေတာ့ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘယ္ေနရာကို ဆက္မယ္ဆိုတာေတာ့ ခ်က္ခ်င္းအတိအက် ဆံုးျဖတ္ထားတာေတာ့ မရွိေသးဘူး။ ဆက္သြားတာေတာ့ ဆက္သြားမယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေျပာရရင္ေတာ့ မူဆယ္တို႔ တာခ်ီလိတ္ တို႔ေပါ့ေလ။ ဒီလိုဟာမ်ဳိးေတြ ဦးစားေပးၿပီးေတာ့ ဆက္သြားဖို႔ရွိတယ္။ သူကက်ေတာ့ တစ္ေနရာမွာ Stable ျဖစ္ၿပီးမွ ေနာက္တစ္ေနရာကို ခုန္ကူးလို႔ အဆင္ကေျပမွာေလ။ ရန္ကုန္မွာတုန္းကလည္း ဒီအတိုင္းပဲေလ။ ရန္ကုန္ၿပီးရင္ ဘယ္ကိုဆက္သြားမယ္ ဆိုတာကို ဆံုးျဖတ္ထားတာ မရွိေသးဘူး။ စဥ္းပဲစဥ္ထားတယ္။ တရား၀င္ မဆံုးျဖတ္ထားဘူး။ ရန္ကုန္မွာလည္းျဖစ္ေရာ ခ်က္ခ်င္း ျမ၀တီကို တို႔ေတြဆက္လုပ္လိုက္တယ္။ အခုလည္းပဲ အဲဒီလိုပါပဲ။ အတိအက်ေျပာဖို႔က နည္းနည္းေစာေသးတယ္။ လုပ္ျဖစ္ရင္ေတာ့ မူဆယ္နဲ႔ တာခ်ီလိတ္ေပါ့။ အဲဒီႏွစ္ခုကေတာ့ ဦးစားေပးေပါ့။ အဲဒီႏွစ္ခုကေတာ့ တစ္ခုခုေတာ့ ျဖစ္မွာေပါ့” ဟု အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦး၀င္းသန္႔က ေျပာၾကားသည္။

အေကာက္ခြန္ ဦးစီးဌာနတြင္ သြင္းကုန္၊ ထုတ္ကုန္ရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သြက္လက္မွန္ကန္ ျမန္ဆန္ေစရန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစေရးတို႔အျပင္ National Single Window အေထာက္အ ကူျပဳ Myanmar Automated Cargo Clearance System (MACCS) စနစ္ႏွင့္ Myanmar Cystoms Intelligence System (MCIS) စနစ္တို႔ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္မွစ၍ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရ၏ ဘ႑ာေရး အကူအညီျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

MACCS စနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ဘ႑ာေရးအကူအညီ (Grant Aid) ဂ်ပန္ယန္း သန္းေပါင္း ၃၉၉၀ အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရဘက္မွလည္း က်ပ္သန္းေပါင္း ၅၈၀၀ ေက်ာ္ အသံုးျပဳ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

MACCS စနစ္၏ စပ္းသပ္မႈကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္မွ ေအာက္တိုဘာအထိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါ စနစ္အား အျပည့္အ၀ အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္ ပထမအဆင့္ အေနျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရွိ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပါအ၀င္ ဆိပ္ကမ္းမ်ားႏွင့္ ေလဆိပ္သိုေလွာင္႐ံုမ်ားတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာမွစတင္ကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

MACCS စနစ္သည္ ကုန္သြယ္မႈ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစေရးအတြက္ ႏုိင္ငံတကာစံ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ေရးဆြဲထားသည့္ စနစ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ MACCS စနစ္ စတင္အသံုးျပဳၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျမန္ဆန္လာၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳႏုိင္သည့္ စနစ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း၌ အေထာက္အထား မျပည့္စံုမႈေၾကာင့္ ေနရပ္ျပန္လာသူရွိေနဆဲျဖစ္ကာ မတ္ ၂ ရက္ထိ ဦးေရ ၆၀၀၀၀ ခန္႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့

ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္ ျမ၀တီၿမိဳ႕ ေက်ာက္လံုးႀကီး ျပန္လည္ႀကိဳဆိုေရးစခန္းတြင္ ေနရပ္ျပန္လာသူမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္သူ ျမန္မာလုပ္သား မ်ားျပားေသာ္လည္း အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား ဥပေဒသစ္ ထုတ္ၿပီးေနာက္ အေထာက္အထား မျပည့္စံုျခင္းေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံရမည္ကို စိုးေၾကာက္ၿပီး ေနရပ္ျပန္လာသူ ရွိေနဆဲျဖစ္ကာ မတ္ ၂ ရက္အထိ ၆၀၀၀၀ ခန္႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား ဥပေဒသစ္ေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံရသူႏွင့္ ဖမ္းဆီးခံရမည္ကို စိုးရိမ္၍ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၂၉ ရက္မွ ေနရပ္ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ မဲေဆာက္- ျမ၀တီလမ္းမွ ျပန္လာခဲ့ၾကရာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၂ ရက္အထိ ေနရပ္ျပန္လာသူ ျမန္မာလုပ္သား ၅၉၆၃၈ ဦးရွိၿပီး ေနရပ္ျပန္လာသူ အမ်ားစုမွာ အေထာက္အထား လံုး၀မရွိသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္သူမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အတူ ျပည္တြင္း၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရခိုင္အေရး ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္လည္း အသက္အႏၲရာယ္ စိုးရိမ္မႈ ျမင့္တက္ကာ မေလးရွားႏိုင္ငံမွ ျပန္လာသူအမ်ားအျပား ပါ၀င္ေၾကာင္း ေနရပ္ျပန္လာသူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္ ျမ၀တီၿမိဳ႕ ေက်ာက္လံုးႀကီး ျပန္လည္ႀကိဳဆိုေရးစခန္းသို႔ မတ္ ၂ ရက္ နံနက္က ျမန္မာႏိုင္ငံသား အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး  ၅၄ ဦး ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ထိုျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားတြင္ ပြဲစား၏ ေခၚ ေဆာင္သြားမႈေၾကာင့္ ဘတ္ ၁၂၀၀ ကို အလုပ္ လုပ္ရင္းအေက်ဆပ္ကာ မလုပ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနေၾကာင့္ ျပန္လာခဲ့ရသူမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။

“သြားတုန္းကေတာ့ ထား၀ယ္လမ္းကေန သြားလိုက္တာပါ။ ပြဲစားခ ဘတ္ ၁၂၀၀ ကို လုပ္ဆပ္ရမယ္၊ ၀က္ေမြးျမဴေရးမွာ လုပ္ရမယ္ဆိုၿပီး သြားလိုက္တာပါ။ ဟိုေရာက္ေတာ့ ၀က္ေခ်းက်ဳံးရတယ္၊ နားရက္လည္း မရွိဘူး၊ အစားအေသာက္လည္း မေကာင္းဘူး၊ အျပင္ လည္း မထြက္ရဘူး၊ လုပ္ခလည္း တစ္လ ဘတ္ ၇၀၀၀ ပဲ ရပါတယ္။ မေနႏိုင္ေတာ့တဲ့အဆံုး လုပ္အားခ တစ္လစာကိုထုတ္ၿပီး ျပန္လာခဲ့တာပါ” ဟု ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ဒိုက္ဦးၿမိဳ႕နယ္မွ ကိုစိုင္းႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ဖမ္းဆီးေရးရပ္ဆိုင္းကာလ ထပ္တိုးထားေသာ္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၿပီး အေထာက္အထား မရွိသူမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လုပ္ကိုင္ကာ မေနရဲၾကေတာ့ဘဲ အလံုးအရင္းျဖင့္ ျပန္လာေနၾကျခင္းျဖစ္သလို မေလးရွားႏိုင္ငံမွ ျပန္လာသူမ်ားမွာ အႏၲရာယ္ကို စိုးရိမ္မႈေၾကာင့္ ျပန္လာခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

အေထာက္အထားျပဳလုပ္ဆဲ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ သြားလာခြင့္ကို ထိုင္းအစုိးရက ရက္ ၉၀ ထပ္မံတိုးေပး ခဲ့ေသာ္လည္း အေထာက္အထား လံုး၀မရွိသူမ်ား၊ ျပဳလုပ္ထားျခင္း မရွိသူမ်ားမွာ ဖမ္းဆီးခံရေတာ့မည္ ဆိုေသာ အသိႏွင့္ ျပန္လာေနၾကျခင္း၊ အခ်ဳိ႕မွာ ျပန္လာၿပီး မိမိႏိုင္ငံအတြင္း အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း မရရွိပါက MoU လုပ္သားအျဖစ္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ထြက္လုပ္မည္ဟု ဆိုသည္။

ဖမ္းဆီးေရး ရပ္ဆိုင္းထားသည့္ကာလ ရက္တိုးထားေသာ္လည္း အေထာက္အထား မရွိ၍ ေနရပ္ျပန္လာသူမ်ားမွာ လူကယ္ရီ ပြဲစားမ်ားျဖင့္သာ ျပန္လာေနၾကၿပီး တစ္ဦးလွ်င္ ဘတ္ ၃၀၀၀ ႏွင့္အထက္ ေပးေဆာင္ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီအတိုင္း မျပန္လာရဲဘူး၊ အဖမ္းခံရမွာ စိုးတယ္ေလ။ တကယ္လို႔ အခ်ဳပ္ထဲမွာေနရရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ၊ မေနႏိုင္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကယ္ရီကို ဘတ္ ၃၅၀၀ ေပးၿပီး လာခဲ့တာပါ” ဟု ျမ၀တီေက်ာက္လံုးႀကီး ျပန္လည္ႀကိဳဆိုေရးစခန္းသို႔ ေရာက္ရွိလာသူ မြန္ျပည္နယ္ ဘီလူးကြၽန္း ကမာမိုရြာမွ ကိုအုန္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

မေလးရွားႏိုင္ငံမွ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေနရပ္ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လာသူ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားမွာလည္း ပြဲစားအား တစ္ဦးလွ်င္ မေလးရွားေငြ ၁၃၀၀ ရင္းဂစ္ေပး၍ ျပန္လာခဲ့ရသည္ဟု ဆိုသည္။

မဲေဆာက္-ျမ၀တီလမ္းမွတစ္ဆင့္ ေနရပ္ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဇြန္ ၂၉ ရက္မွစတင္ကာ ေနရပ္သို႔ ျပန္လာခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ အေထာက္အထား မရွိသူမ်ား ေနရပ္ျပန္လာေရးအတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္မွ တရား၀င္ ျပန္ပို႔ေပးေနဆဲ ျဖစ္သလို ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွလည္း ႀကိဳဆိုလက္ခံကာ ထမင္း၊ ေရသန္႔ဘူးႏွင့္ လိုအပ္သည္မ်ား ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။