ဒုတိယကုန္သြယ္မႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ ျမ၀တီနယ္စပ္စခန္းမွ ရက္ ၄၀ အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၉၀ ေက်ာ္ ကုန္သြယ္ႏိုင္ၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၁၇ ဒသမ ၇၇၆ သန္း ပိုမိုကုန္သြယ္ခဲ့

ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ျမန္မာဘက္သို႔ ၀င္ေရာက္လာေသာ ကုန္တင္ကားမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းမ်ားအနက္ ဒုတိယကုန္သြယ္မႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ ျမ၀တီနယ္စပ္စခန္းမွ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈမွာ ဘ႑ာႏွစ္သစ္ တစ္လဆယ္ရက္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၁ ဒသမ ၉၃၈ သန္း ကုန္သြယ္ထားကာ ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇ ဒသမ ၇၇၆ သန္း ပိုမိုကုန္သြယ္ထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ဘ႑ာႏွစ္သစ္ျဖစ္ေသာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အစတြင္ ျမ၀တီနယ္စပ္စခန္းမွ ကုန္သြယ္မႈျမင့္တက္လာၿပီး ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ေမ ၁၁ ရက္အထိ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္သို႔ ထိုင္းကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းမႈမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၄ ဒသမ၂၇၉ သန္းဖိုး တင္သြင္းထားၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူကထက္လည္း ပိုမိုတင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အေရွ႕အေနာက္ စီးပြားေရးစၾကၤန္မွာ တည္ရွိသည့္ ျမ၀တီနယ္စပ္စခန္းမွ ျပည္တြင္းသို႔ စက္ယႏၲရားမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား၊ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းမ်ား၊ သြပ္၊ သံ၊ ဘိလပ္ေျမ၊ စားေသာက္ကုန္မ်ဳိးစံု၊ ပလတ္စတစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သစ္သီးပ်ဳိးပင္မ်ားလည္း တင္သြင္းခဲ့သည္။ စက္သံုးဆီ၊ ဓာတ္ေငြ႕ရည္မ်ား၊ စားသံုးဆီမ်ား တင္သြင္းလ်က္ရွိသည္။ ထို႔အတူ သစ္ပင္ပ်ဳိးပင္မ်ဳိးစံုႏွင့္ ၾကက္ေမာက္သီး၊ ဒူးရင္းသီး၊ ပိႏၷဲသီး၊ သခြားသီး၊ ခရမ္းသီး၊ ကန္စြန္းရြက္၊ ခ်ည္ေပါင္ စေသာအသီးမ်ဳိးစံု၊ အရြက္မ်ဳိးစံုတို႔ကိုလည္း တင္သြင္းလ်က္ရွိသည္။

ထို႔ျပင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းမႈဆိုင္ရာ မူ၀ါဒအေျပာင္းအလဲ၊ အခြန္ဒဏ္ေၾကးဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းမႈ မရွိသေလာက္ နည္းပါးေနေသာ္လည္း ဂ်ပန္တစ္ပတ္ရစ္ Without Car မ်ား၊ ဘီယာမ်ဳိးစံု၊ ေအးခဲအသားႏွင့္ ၾကက္ႏွင့္ ၾကက္ထြက္အသည္း၊ ႏွလံုးပါကင္ထုပ္မ်ားကို ဇုန္ေရွာင္ကြင္းကာ နားလည္မႈလမ္းေၾကာင္းမွ တရားမ၀င္ တင္သြင္းလ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။

ျပည္တြင္းထြက္ကုန္ ေရထြက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လယ္ယာထြက္ပစၥည္းမ်ား ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔မႈမွာ ေမ ၁၁ ရက္အထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၆၅၉ သန္းတင္ပို႔ခဲ့သည့္အတြက္ ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၄၅၅ သန္း ပိုမိုတင္ပို႔ခဲ့ေသာ္လည္း ထိုင္းကုန္စည္တင္သြင္းမႈထက္ ၁၀ ဆေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္ထြက္ကုန္ျဖစ္သည့္ ေရထြက္ပစၥည္း ငါးပုစြန္၊ ကဏန္းႏွင့္ လယ္ယာထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ ႏွမ္းနႏြင္း၊ ၾကက္သြန္၊ င႐ုတ္၊ ပဲႏွင့္ၾကံမ်ား တရား၀င္တင္ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံသား အက်ဳိးစီးပြားကာကြယ္သည့္အေနျဖင့္ ေျပာင္းဖူးကို အဖူးထြက္ခ်ိန္တြင္ တင္ပို႔ခြင့္မရွိဘဲ ႏွစ္လၾကာခ်ိန္မွ တင္ပို႔ရသည့္အတြက္ ျမန္မာေတာင္သူမ်ား မ်ားစြာနစ္နာသလို ျမန္မာ့ဆန္းႏွင့္ ကြၽဲ၊ ႏြား အပါအ၀င္ ကုန္ပစၥည္းအမ်ားစုမွာ တရား၀င္တင္ပို႔ရန္ ခက္ခဲေနၿပီး ေသာင္ရင္းျမစ္ ျဖတ္ေက်ာ္ဂိတ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ တရားမ၀င္ တင္ပို႔လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အစ ဧၿပီလတြင္ ျမ၀တီနယ္စပ္စခန္းမွ ကုန္သြယ္မႈျမင့္တက္လာ

ျမ၀တီနယ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္လ်က္ရွိသည့္ ကုန္ကားအခ်ဳိ႕ကုိ ေတြ႕ရစဥ္

ဘ႑ာႏွစ္သစ္ျဖစ္ေသာ ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အစ ဧၿပီလတြင္ ျမ၀တီနယ္စပ္စခန္းမွ ကုန္သြယ္မႈ ျမင့္တက္လာၿပီး ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ၂၀ ရက္အထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၆ ဒသမ ၆၀၈ သန္း ကုန္သြယ္ႏိုင္ခဲ့၍ ယခင္ႏွစ္ ကာလတူကထက္ ၉ ဒသမ ၃၂၈ သန္း ပိုမိုကုန္သြယ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဌာနမွ သိရသည္။

ႏွစ္သစ္ကူး အတာသႀကၤန္လြန္ၿပီးေနာက္ ထိုင္းကုန္ပစၥည္းမ်ား အလံုးအရင္းျဖင့္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္သုိ႔ ၀င္ေရာက္လာခဲ့ရာ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ၂၀ ရက္အထိ သြင္းကုန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၃ ဒသမ ၅၄၂ သန္း ဖိုးတင္သြင္းခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းထြက္ကုန္စည္ မ်ားကို ၃ ဒသမ ၀၆၆ သန္းဖိုး တင္ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ကြၽဲ၊ ႏြား အပါအ၀င္ ကုန္ပစၥည္း အမ်ားစုမွာ တရား၀င္တင္ပို႔ရန္ ခက္ခဲေနၿပီး ေသာင္ရင္းျမစ္ ျဖတ္ေက်ာ္ ဂိတ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ တရားမ၀င္ တင္ပို႔လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္းထြက္ကုန္ျဖစ္သည့္ ေရထြက္ပစၥည္း ငါးပုစြန္၊ ကဏန္းႏွင့္ လယ္ယာထြက္ ပစၥည္းမ်ား၊ ႏွမ္း၊ နႏြင္း၊ ၾကက္သြန္၊ င႐ုတ္၊ ပဲႏွင့္ ၾကံမ်ားတရား၀င္ တင္ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံသား အက်ိဳးစီးပြား ကာကြယ္သည့္ အေနျဖင့္ ေျပာင္းဖူးကို အဖူးထြက္ခ်ိန္တြင္ တင္ပို႔ခြင့္မရွိဘဲ ႏွစ္လၾကာခ်ိန္မွ တင္ပို႔ရသည့္အတြက္ ျမန္မာေတာင္သူမ်ား မ်ားစြာနစ္နာသလို ျမန္မာ့ဆန္ကိုလည္း ဆန္အျဖစ္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခြင့္ မရွိ၍ ဆန္ကြဲသာ တင္ပို႔ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

အေရွ႕အေနာက္ စီးပြားေရး စႀကႍမွာ တည္ရွိသည့္ ျမ၀တီနယ္စပ္စခန္းမွ ျပည္တြင္းသို႔ စက္ယႏၲရားမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား၊ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းမ်ား၊ သြပ္၊ သံ၊ ဘိလပ္ေျမ၊ စားေသာက္ကုန္မ်ဳိးစံု၊ ပလတ္စတစ္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သစ္သီးပ်ဳိးပင္မ်ားလည္း တင္သြင္းခဲ့ၿပီး စက္သံုးဆီ၊ ဓာတ္ေငြရည္မ်ား၊ စားသံုးဆီမ်ား တင္သြင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းမႈဆိုင္ရာမူ၀ါဒ အေျပာင္းအလဲ၊ အခြန္ဒဏ္ေၾကးဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းမႈ မရွိသေလာက္ နည္းပါးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း တင္သြင္းခြင့္မရွိေသာ ဘီယာမ်ဳိးစံု၊ ေအးခဲအသားႏွင့္ ၾကက္ႏွင့္ ၾကက္ထြက္ အသည္း၊ ႏွလံုးပါကင္ထုပ္မ်ား၊ ဂ်ပန္တစ္ပတ္ရစ္ Without Car မ်ားကို ဇုန္ေရွာင္ကြင္းကာ နားလည္မႈ လမ္းေၾကာင္းမွ တရားမ၀င္ တင္သြင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။

ျမ၀တီနယ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ဘ႑ာႏွစ္အလိုက္ ကုန္သယ္မႈမွာ ၂၀၁၂- ၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁၄ ဒသမ ၈၀၂ သန္း၊ ၂၀၁၃- ၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ၂၇၁ ဒသမ ၅၀၁ သန္း၊ ၂၀၁၄- ၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၅၆ ဒသမ ၉၀၂  သန္း၊ ၂၀၁၅- ၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၂၆ ဒသမ ၁၁၂ သန္း၊ ၂၀၁၆- ၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၂၈ ဒသမ ၆၀၁ သန္း၊၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၁၇ ဒသမ ၇၇၃ သန္းဖိုး ကုန္သြယ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမ၀တီနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံသုိ႔ ပို႔ကုန္ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းသုိ႔ ထိုင္းကုန္ပစၥည္း တရား၀င္တင္သြင္းမႈ ယခင္ႏွစ္ထက္ မ်ားစြာေလ်ာ့က်

ျမ၀တီနယ္စပ္မွ ၀င္ေရာက္လာေသာ ထိုင္းကုန္ကားမ်ားကုိ ေတြ႕ရစဥ္

နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားအနက္ ဒုတိယကုန္သြယ္မႈအမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ ျမ၀တီနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္သုိ႔ ပို႔ကုန္ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းသို႔ ထိုင္းကုန္ပစၥည္း တရား၀င္တင္သြင္းမႈမွာ ယခင္ႏွစ္ထက္ မ်ားစြာေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္သုိ႔တင္ပို႔သည့္ ျမန္မာ့ထြက္ကုန္ပစၥည္း တင္ပို႔မႈမွာ ေဒၚလာ ၈၂ ဒသမ ၅၀၉ သန္း တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ၂၂ ဒသမ ၃၁၀ သန္း ပိုမိုတင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းသုိ႔ ထိုင္းကုန္ပစၥည္း တရား၀င္တင္သြင္းမႈမွာ ယခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၂၄ ဒသမ ၁၂၈ သန္းဖိုးသာ တင္သြင္းႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ကိုျပည့္မီရန္ ေဒၚလာ ၄၇ ဒသမ ၃၉၄ သန္း လိုအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒါနေတာင္ေက်ာ္ အာရွလမ္းသစ္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္မႈျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး ယခင္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ကထက္ ေဒၚလာသန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ ပိုမိုကုန္သြယ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခု ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၂၅ ဒသမ ၀၈၄ သန္း ေလ်ာ့နည္းခဲေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာ နယ္စပ္စခန္းမ်ားအနက္ ကုန္သြယ္မႈအမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ ျမ၀တီနယ္စပ္မွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၀၆ ဒသမ ၆၃၇ သန္း ကုန္သြယ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ ဘ႑ာႏွစ္က ကုန္သြယ္ခဲ့သည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၃၁ ဒသမ ၇၁၂ သန္းႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅ ဒသမ ၀၈၄ သန္း ေလ်ာ့နည္းခဲေၾကာင္း သိရသည္။

နယ္စပ္စခန္းမ်ား၏ အမ်ားဆံုးကုန္သြယ္မႈစခန္းမွာ မူဆယ္နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းျဖစ္ၿပီး ပို႔ကုန္ကုန္သြယ္မႈမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၁၂၇ ဒသမ ၆၉၄ သန္း၊ ျပည္တြင္းသုိ႔တင္သြင္းမႈမွာ ေဒၚလာ ၁၇၀၁ ဒသမ ၁၂၀ သန္း ကုန္သြယ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမ၀တီနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွာ ဒုတိယကုန္သြယ္မႈ အမ်ားဆံုးဟုဆိုေသာ္လည္း မူဆယ္နယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈထက္ မ်ားစြာေလ်ာ့နည္းေၾကာင္း သိရသည္။

အေရွ႕အေနာက္ စီးပြားေရးစႀကႍမွာ တည္ရွိသည့္ ျမ၀တီနယ္စပ္စခန္းမွ ျပည္တြင္းသုိ႔ စက္ယႏၲရားမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား၊ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းမ်ား၊ သြပ္၊ သံ၊ ဘိလပ္ေျမ၊ စားေသာက္ကုန္မ်ဳိးစံု၊ ပလတ္စတစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သစ္သီးပ်ဳိးပင္မ်ားလည္း တင္သြင္းခဲ့သည္။ စက္သံုးဆီ၊ ဓာတ္ေငြ႕ရည္မ်ား၊ စားသံုးဆီမ်ား တင္သြင္းလ်က္ရွိသည္။

ထို႔ျပင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းမႈဆိုင္ရာ မူ၀ါဒအေျပာင္းအလဲ၊ အခြန္ဒဏ္ေၾကးဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းမႈ မရွိသေလာက္ နည္းပါးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း တင္သြင္းခြင့္မရွိေသာ ဘီယာမ်ဳိးစံု၊ ေအးခဲအသား၊ ၾကက္ႏွင့္ ၾကက္ထြက္အသည္း၊ ႏွလံုးပါကင္ထုပ္မ်ား၊ ဂ်ပန္တစ္ပတ္ရစ္ Without Car မ်ားကို ဇုန္ေရွာင္ကြင္းကာ နားလည္မႈလမ္းေၾကာင္းမွ တရားမ၀င္ တင္သြင္းလ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။

ျမန္မာ့ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေရထြက္ပစၥည္းမ်ား ငါး၊ ပုစြန္၊ ကဏန္း၊ တိုင္းရင္းေဆးမ်ား၊ လယ္ယာထြက္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေျပာင္း၊ ႏွမ္း၊ ပဲ၊ လက္ဖက္၊ င႐ုတ္၊ ၾကက္သြန္မ်ား တင္ပို႔လ်က္ရွိၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္သုိ႔ ယခုဘ႑ာႏွစ္တင္ပို႔မႈမွာ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းသုိ႔ သြင္းကုန္ထက္ ၁၀ ဆခန္႔ ေလ်ာ့နည္းေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုအခါ ျမ၀တီ-မဲေဆာက္ အမွတ္ (၂) ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတား တည္ေဆာက္ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ၿပီး လမ္းပိုင္းအပါအ၀င္ တည္ေဆာက္မႈအားလံုးၿပီးစီး၍ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ပါက ACE ကုန္သြယ္မႈ ျမင့္တက္လာျခင္းႏွင့္အတူ ျမ၀တီနယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ ပိုမိုျမင့္တက္လာမည္ဟု ထိုင္းကုန္သည္မ်ားက ခန္႔မွန္းထားသည္။

ထုိင္​းဘတ္​ေငြ​ေစ်း​ စံခ်ိန္တင္ ျမင္​့တက္​​လာျခင္​း​ေၾကာင္​့ ထိုင္​းႏိုင္​ငံထုတ္​ ကုန္​ပစၥည္​းမ်ား ​ေစ်းျမင္​့တက္​လာၿပီး ျမန္​မာက်ပ္​​ေငြ လက္​၀ယ္​ရွိသူမ်ား အ႐ႈံးေပၚ​

ျမန္​မာက်ပ္​​ေငြႏွင္​့ ထိုင္​းဘတ္​​ေငြ ႏွစ္​မ်ဳိးလံုးျဖင္​့ အသံုးျပဳ​ေန​ေသာ ျမ၀တီနယ္​စပ္​ၿမိဳ႕​ ေငြ​ေၾကး ေစ်းကြက္​ရပ္​၀န္​းတြင္​ ထုိင္​းဘတ္​ေငြ​ေစ်း​ စံခ်ိန္တင္ ျမင္​့တက္​​လာျခင္​း​ေၾကာင့္ ဆိုင္​ကယ္​မ်ား အပါအ၀င္​ ထိုင္​းႏုိင္​ငံထုတ္​ ကုန္​ပစၥည္​းမ်ား ​ေစ်းျမင္​့တက္​လာခဲ့ကာ ​ျမန္မာက်ပ္​​ေငြ လက္​​၀ယ္​ပိုက္​မိသူ ကုန္​သည္​မ်ား တစ္​​ေန႔တည္​း သိန္​းဆယ္ဂ​ဏန္​းထိ အ႐ႈံးေပၚလ်က္​ရွိ​ေၾကာင္​း သိရသည္​။

ယခုလတြင္​ ထိုင္​းဘတ္​​ေငြ​ေစ်း စံခ်ိန္​တင္​ ျမင္​့တက္​လာျခင္​း​ေၾကာင္​့ နယ​္​စပ္ျမ၀တီၿမိဳ႕ ေစ်းကြက္ရပ္၀န္းရွိ ကုန္​စည္ဒိုင္​ႏွင္​့ လက္​လီလက္​ကား အ​ေရာင္​းဆိုင္​မ်ားတြင္​ ႏွစ္​သစ္​ကူး သႀကၤန္​ပြဲ​ေတာ္​ အႀကိဳကာလတြင္​ ကုန္​​ေစ်းႏႈန္​း ျမင္​့မားလာ၍ ယခင္​ႏွစ္​ကထက္​ အ​ေရာင္​းအ၀ယ္​ ​ေအးလ်က္​ရွိ​ေသာ္​လည္​း ဂ်ပန္​ တစ္ပတ္ရစ္​ကား​ ေစ်းကြက္​တြင္ အ​ေရာင္​းသြက္​ကာ ​ေစ်း​ေလ်ာ့လ်က္​ ရွိသည္​ဟု ေျပာၾကားသည္။

ကမာၻ႔ေငြ​ေၾကး​ ေစ်းကြက္​တြင္​ ေရာင္​း၀ယ္​ေနေသာ အ​ေမရိကန္​​ ​ေဒၚလာေစ်း အ​ေျပာင္​းအလဲ မျဖစ္​​ေသာ္​လည္​း ထိုင္​းဘတ္​​ေငြေစ်းမွာ မတ္​လဆန္​းစက က်ပ္​တစ္​သိန္​းလွ်င္​ ဘတ္ေငြ ၂၄၀၀ ဘတ္​ ( ​ဘတ္ ၁၀၀​ = ၄၁၆၆ က်ပ္​) ​ေပါက္​​ေစ်းရွိရာမွ မတ္​ ၁၃ ရက္​​တြင္​ က်ပ္​တစ္သိန္​း လွ်င္​၂၃၅၀ ဘတ္ (​ဘတ္ ၁၀၀ = ၄၂၅၅က်ပ္​)​ ထိ က်ဆင္းခဲ့သည္​။

ထိုင္​းဘတ္​​​ေငြ​ေစ်း ျမင္​့တက္​ၿပီး ျမန္​မာက်ပ္​​ေငြ​ေစ်း​ ေလ်ာ့က်လာသျဖင့္ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ေရာင္း၀ယ္ကုန္သြယ္မႈ မရွိ​သ​ေလာက္​ ေလ်ာ့နည္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ဆိုင္​ကယ္​​ေရာင္း၀ယ္​​ေရး လုပ္​ကိုင္သူ ကို​ေရႊညာက​ ေျပာၾကားသည္။

“ထိုင္​းဘတ္​​ေစ်း တက္​တဲ့အတြက္​ ဘတ္​နဲ႔ပဲ​ေရာင္​းတဲ့ ဆိုင္​ကယ္​​​ေတြကို ျမန္မာေငြနဲ ့လာ၀ယ္တဲ့အခါက်ေတာ့ ဘတ္ေစ်းအတိုင္း တြက္ရတဲ့အတြက္ တစ္​စီးကို က်ပ္ငါး​​ေသာင္းနဲ႔အထက္​ ျမင္​့တက္​သြားပါတယ္​။ တ​ျခားကုန္​ပစၥည္​း​ေတြလည္​း ဒီလိုပါပဲ။ တစ္​မယ္​ကို ႏွစ္​​ေထာင္​သံုး​ေထာင္​ ေစ်းျမင္​့သြား​ေတာ့ တစ္​ခ်ဳိ႕ကုန္​သည္​​ေလး​ေတြ၊​ တစ္​ႏိုင္​တစ္​ပိုင္​ ၀ယ္ေရာင္​းလုပ္​သူ​ေတြ အ၀ယ္​တက္​ မလာ​ေတာ့ဘူး” ဟု ကို​ေရႊညာက ​ေျပာၾကားသည္​။

ယခုႏွွစ္​ဆန္​းပိုင္​းကစ၍ ထိုင္​းဘတ္​ေငြ​ေစ်းမွာ ​ေဒၚလာ​ေစ်းႏွင္​့အၿပိဳင္​ တရိပ္​ရိပ္​ ျမင္​့တက္​လာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျမ၀တီနယ္စပ္သို႔ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ လာေရာက္ၿပီး ကုန္ပစၥည္း ၀ယ္ယူသူမ်ားမွာလည္း ေရာင္းေစ်းႏွင့္ ၀ယ္ေစ်း တြက္ေျခမကိုက္ျဖစ္ကာ လက္လီလက္ကား ကုန္စည္ဆိုင္ႀကီးမ်ား အေရာင္းအ၀ယ္ ေလ်ာ့က်လ်က္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

“ထိုင္းဘတ္ေငြနဲ႔ ၀ယ္ရင္ေတာ့ ယခင္ေစ်းအတိုင္းပါဘဲ။ ျမန္မာေငြနဲ႔ ၀ယ္ရင္သာ ဘတ္ေစ်းတက္သေလာက္ အလိုက္ေပးၿပီး ၀ယ္ေနရတာေလ။ ေရာင္းလို႔ရတဲ ့အျမတ္က ျပန္၀ယ္ရတဲ့ အရင္းကို လိုက္မမီဘူး။ အ႐ံႈးေပၚေနတာေပါ့”ဟု ျမ၀တီနယ္စပ္တြင္ ကုန္စည္ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေနသူ တစ္​ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ထိုင္းဘတ္ေငြေစ်း ျမင့္တက္ေနသည့္အတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ အလုပ္သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ား၏ မိသားစုထံ ျပန္ပို႔ေငြမွာ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံ မဟာခ်ိဳင္ရွိ ကားေရေဆးလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသူ ကိုလင္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျမ၀တီကုန္သြယ္ေရးဇုန္၌ သြင္းကုန္/ထုတ္ကုန္ ရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အြန္လိုင္းစနစ္ျဖင့္ လုပ္ကုိင္ႏိုင္မည့္ MACCS စနစ္ စမ္းသပ္အသံုးျပဳမႈကို မတ္မွေမလကုန္အထိ ေဆာင္ရြက္မည္

ျမ၀တီနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ကိုေရႊသိန္း)

ျမ၀တီနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္၌ သြင္းကုန္/ထုတ္ကုန္ ရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အြန္လိုင္းစနစ္ျဖင့္ ၂၄ နာရီလုပ္ကိုင္ႏုိင္မည့္ MACCS System အသံုးျပဳႏုိင္ေရးအတြက္ စမ္းသပ္အသံုးျပဳမႈ (Running Test) ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္မွ ေမလကုန္အထိ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အဆိုပါ ျမ၀တီ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း၌ MACCS ကို ေဆာင္ရြက္မႈသည္ စနစ္က် ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ဆိုပါက အျခားနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းျဖစ္ေသာ မူဆယ္ႏွင့္ တာခ်ီလိတ္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း မ်ားကိုလည္း ဦးစားေပးကာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္သည္။

“ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဆက္လုပ္ဖို႔ အစီအစဥ္ေတြေတာ့ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေလာေလာဆယ္ကေတာ့ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘယ္ေနရာကို ဆက္မယ္ဆိုတာေတာ့ ခ်က္ခ်င္းအတိအက် ဆံုးျဖတ္ထားတာေတာ့ မရွိေသးဘူး။ ဆက္သြားတာေတာ့ ဆက္သြားမယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေျပာရရင္ေတာ့ မူဆယ္တို႔ တာခ်ီလိတ္ တို႔ေပါ့ေလ။ ဒီလိုဟာမ်ဳိးေတြ ဦးစားေပးၿပီးေတာ့ ဆက္သြားဖို႔ရွိတယ္။ သူကက်ေတာ့ တစ္ေနရာမွာ Stable ျဖစ္ၿပီးမွ ေနာက္တစ္ေနရာကို ခုန္ကူးလို႔ အဆင္ကေျပမွာေလ။ ရန္ကုန္မွာတုန္းကလည္း ဒီအတိုင္းပဲေလ။ ရန္ကုန္ၿပီးရင္ ဘယ္ကိုဆက္သြားမယ္ ဆိုတာကို ဆံုးျဖတ္ထားတာ မရွိေသးဘူး။ စဥ္းပဲစဥ္ထားတယ္။ တရား၀င္ မဆံုးျဖတ္ထားဘူး။ ရန္ကုန္မွာလည္းျဖစ္ေရာ ခ်က္ခ်င္း ျမ၀တီကို တို႔ေတြဆက္လုပ္လိုက္တယ္။ အခုလည္းပဲ အဲဒီလိုပါပဲ။ အတိအက်ေျပာဖို႔က နည္းနည္းေစာေသးတယ္။ လုပ္ျဖစ္ရင္ေတာ့ မူဆယ္နဲ႔ တာခ်ီလိတ္ေပါ့။ အဲဒီႏွစ္ခုကေတာ့ ဦးစားေပးေပါ့။ အဲဒီႏွစ္ခုကေတာ့ တစ္ခုခုေတာ့ ျဖစ္မွာေပါ့” ဟု အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦး၀င္းသန္႔က ေျပာၾကားသည္။

အေကာက္ခြန္ ဦးစီးဌာနတြင္ သြင္းကုန္၊ ထုတ္ကုန္ရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သြက္လက္မွန္ကန္ ျမန္ဆန္ေစရန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစေရးတို႔အျပင္ National Single Window အေထာက္အ ကူျပဳ Myanmar Automated Cargo Clearance System (MACCS) စနစ္ႏွင့္ Myanmar Cystoms Intelligence System (MCIS) စနစ္တို႔ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္မွစ၍ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရ၏ ဘ႑ာေရး အကူအညီျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

MACCS စနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ဘ႑ာေရးအကူအညီ (Grant Aid) ဂ်ပန္ယန္း သန္းေပါင္း ၃၉၉၀ အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရဘက္မွလည္း က်ပ္သန္းေပါင္း ၅၈၀၀ ေက်ာ္ အသံုးျပဳ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

MACCS စနစ္၏ စပ္းသပ္မႈကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္မွ ေအာက္တိုဘာအထိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါ စနစ္အား အျပည့္အ၀ အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္ ပထမအဆင့္ အေနျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရွိ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပါအ၀င္ ဆိပ္ကမ္းမ်ားႏွင့္ ေလဆိပ္သိုေလွာင္႐ံုမ်ားတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာမွစတင္ကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

MACCS စနစ္သည္ ကုန္သြယ္မႈ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစေရးအတြက္ ႏုိင္ငံတကာစံ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ေရးဆြဲထားသည့္ စနစ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ MACCS စနစ္ စတင္အသံုးျပဳၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျမန္ဆန္လာၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳႏုိင္သည့္ စနစ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း၌ အေထာက္အထား မျပည့္စံုမႈေၾကာင့္ ေနရပ္ျပန္လာသူရွိေနဆဲျဖစ္ကာ မတ္ ၂ ရက္ထိ ဦးေရ ၆၀၀၀၀ ခန္႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့

ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္ ျမ၀တီၿမိဳ႕ ေက်ာက္လံုးႀကီး ျပန္လည္ႀကိဳဆိုေရးစခန္းတြင္ ေနရပ္ျပန္လာသူမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္သူ ျမန္မာလုပ္သား မ်ားျပားေသာ္လည္း အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား ဥပေဒသစ္ ထုတ္ၿပီးေနာက္ အေထာက္အထား မျပည့္စံုျခင္းေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံရမည္ကို စိုးေၾကာက္ၿပီး ေနရပ္ျပန္လာသူ ရွိေနဆဲျဖစ္ကာ မတ္ ၂ ရက္အထိ ၆၀၀၀၀ ခန္႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား ဥပေဒသစ္ေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံရသူႏွင့္ ဖမ္းဆီးခံရမည္ကို စိုးရိမ္၍ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၂၉ ရက္မွ ေနရပ္ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ မဲေဆာက္- ျမ၀တီလမ္းမွ ျပန္လာခဲ့ၾကရာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၂ ရက္အထိ ေနရပ္ျပန္လာသူ ျမန္မာလုပ္သား ၅၉၆၃၈ ဦးရွိၿပီး ေနရပ္ျပန္လာသူ အမ်ားစုမွာ အေထာက္အထား လံုး၀မရွိသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္သူမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အတူ ျပည္တြင္း၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရခိုင္အေရး ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္လည္း အသက္အႏၲရာယ္ စိုးရိမ္မႈ ျမင့္တက္ကာ မေလးရွားႏိုင္ငံမွ ျပန္လာသူအမ်ားအျပား ပါ၀င္ေၾကာင္း ေနရပ္ျပန္လာသူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္ ျမ၀တီၿမိဳ႕ ေက်ာက္လံုးႀကီး ျပန္လည္ႀကိဳဆိုေရးစခန္းသို႔ မတ္ ၂ ရက္ နံနက္က ျမန္မာႏိုင္ငံသား အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး  ၅၄ ဦး ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ထိုျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားတြင္ ပြဲစား၏ ေခၚ ေဆာင္သြားမႈေၾကာင့္ ဘတ္ ၁၂၀၀ ကို အလုပ္ လုပ္ရင္းအေက်ဆပ္ကာ မလုပ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနေၾကာင့္ ျပန္လာခဲ့ရသူမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။

“သြားတုန္းကေတာ့ ထား၀ယ္လမ္းကေန သြားလိုက္တာပါ။ ပြဲစားခ ဘတ္ ၁၂၀၀ ကို လုပ္ဆပ္ရမယ္၊ ၀က္ေမြးျမဴေရးမွာ လုပ္ရမယ္ဆိုၿပီး သြားလိုက္တာပါ။ ဟိုေရာက္ေတာ့ ၀က္ေခ်းက်ဳံးရတယ္၊ နားရက္လည္း မရွိဘူး၊ အစားအေသာက္လည္း မေကာင္းဘူး၊ အျပင္ လည္း မထြက္ရဘူး၊ လုပ္ခလည္း တစ္လ ဘတ္ ၇၀၀၀ ပဲ ရပါတယ္။ မေနႏိုင္ေတာ့တဲ့အဆံုး လုပ္အားခ တစ္လစာကိုထုတ္ၿပီး ျပန္လာခဲ့တာပါ” ဟု ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ဒိုက္ဦးၿမိဳ႕နယ္မွ ကိုစိုင္းႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ဖမ္းဆီးေရးရပ္ဆိုင္းကာလ ထပ္တိုးထားေသာ္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၿပီး အေထာက္အထား မရွိသူမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လုပ္ကိုင္ကာ မေနရဲၾကေတာ့ဘဲ အလံုးအရင္းျဖင့္ ျပန္လာေနၾကျခင္းျဖစ္သလို မေလးရွားႏိုင္ငံမွ ျပန္လာသူမ်ားမွာ အႏၲရာယ္ကို စိုးရိမ္မႈေၾကာင့္ ျပန္လာခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

အေထာက္အထားျပဳလုပ္ဆဲ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ သြားလာခြင့္ကို ထိုင္းအစုိးရက ရက္ ၉၀ ထပ္မံတိုးေပး ခဲ့ေသာ္လည္း အေထာက္အထား လံုး၀မရွိသူမ်ား၊ ျပဳလုပ္ထားျခင္း မရွိသူမ်ားမွာ ဖမ္းဆီးခံရေတာ့မည္ ဆိုေသာ အသိႏွင့္ ျပန္လာေနၾကျခင္း၊ အခ်ဳိ႕မွာ ျပန္လာၿပီး မိမိႏိုင္ငံအတြင္း အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း မရရွိပါက MoU လုပ္သားအျဖစ္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ထြက္လုပ္မည္ဟု ဆိုသည္။

ဖမ္းဆီးေရး ရပ္ဆိုင္းထားသည့္ကာလ ရက္တိုးထားေသာ္လည္း အေထာက္အထား မရွိ၍ ေနရပ္ျပန္လာသူမ်ားမွာ လူကယ္ရီ ပြဲစားမ်ားျဖင့္သာ ျပန္လာေနၾကၿပီး တစ္ဦးလွ်င္ ဘတ္ ၃၀၀၀ ႏွင့္အထက္ ေပးေဆာင္ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီအတိုင္း မျပန္လာရဲဘူး၊ အဖမ္းခံရမွာ စိုးတယ္ေလ။ တကယ္လို႔ အခ်ဳပ္ထဲမွာေနရရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ၊ မေနႏိုင္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကယ္ရီကို ဘတ္ ၃၅၀၀ ေပးၿပီး လာခဲ့တာပါ” ဟု ျမ၀တီေက်ာက္လံုးႀကီး ျပန္လည္ႀကိဳဆိုေရးစခန္းသို႔ ေရာက္ရွိလာသူ မြန္ျပည္နယ္ ဘီလူးကြၽန္း ကမာမိုရြာမွ ကိုအုန္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

မေလးရွားႏိုင္ငံမွ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေနရပ္ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လာသူ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားမွာလည္း ပြဲစားအား တစ္ဦးလွ်င္ မေလးရွားေငြ ၁၃၀၀ ရင္းဂစ္ေပး၍ ျပန္လာခဲ့ရသည္ဟု ဆိုသည္။

မဲေဆာက္-ျမ၀တီလမ္းမွတစ္ဆင့္ ေနရပ္ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဇြန္ ၂၉ ရက္မွစတင္ကာ ေနရပ္သို႔ ျပန္လာခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ အေထာက္အထား မရွိသူမ်ား ေနရပ္ျပန္လာေရးအတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္မွ တရား၀င္ ျပန္ပို႔ေပးေနဆဲ ျဖစ္သလို ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွလည္း ႀကိဳဆိုလက္ခံကာ ထမင္း၊ ေရသန္႔ဘူးႏွင့္ လိုအပ္သည္မ်ား ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဇြန္ ၂၉ ရက္မွ ဇန္န၀ါရီလကုန္အထိ ထုိင္းမွ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေနရပ္ျပန္လာသူ ၅၆၃၆၈ ဦးရွိၿပီး အမ်ားစုမွာ အေထာက္အထား လံုး၀မရွိသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရ

မေလးရွားနိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ၿပီး အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ျပန္လာသူ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားအား နယ္စပ္ျမ၀တီၿမိဳ႕ ေက်ာက္လံုးႀကီး ႀကိဳဆိုေရးစခန္းသို႔ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္က ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ကုိေရႊသိန္း)

ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား ဥပေဒသစ္ေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံရသူႏွင့္ ဖမ္းဆီးခံရမည္ကိုစိုးရိမ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လာေနဆဲျဖစ္ကာ ဇြန္ ၂၉ ရက္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလကုန္အထိ ေနရပ္ျပန္လာသူ ျမန္မာလုပ္သား ၅၆၃၆၈ ဦးရွိၿပီျဖစ္ၿပီး ေနရပ္ျပန္လာသူ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား အမ်ားစုမွာ အေထာက္အထား လံုး၀မရွိသူမ်ားႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံမွ ျပန္လာသူ အမ်ားအျပား ပါ၀င္ေႀကာင္း ေနရပ္ျပန္လာသူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္ ျမ၀တီၿမိဳ႕ ေက်ာက္လံုးႀကီး ျပန္လည္ႀကိဳဆိုေရးစခန္းသို႔ ေဖေဖာ္ ၀ါရီ ၁ ရက္ ည ၆ နာရီခန္႔က ျမန္မာႏိုင္ငံသား အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး ၁၁၄ ဦး ျပန္လည္ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ထိုျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားတြင္ ပြဲစား၏ လိမ္လည္ေခၚေဆာင္မႈေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း ဖမ္းဆီးခံရၿပီး အခ်ဳပ္က်ကာ ျပန္လြတ္ေျမာက္လာသူ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ေလာင္းလံုၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ဳိးသား အမ်ဳိးသမီး ၁၆ ဦးလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၿပီး အေထာက္အထား မရွိသူမ်ားသည္ ဖမ္းဆီးေရးကာလ ကုန္ဆံုးသည့္ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္မွစ၍ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လုပ္ကိုင္ကာ မေနရဲၾကေတာ့ဘဲ အလံုးအရင္းျဖင့္ ျပန္လာေနၾကျခင္း ျဖစ္သလို မေလးရွားႏိုင္ငံမွ ျပန္လာသူမ်ားမွာ အႏၲရာယ္ကို စိုးရိမ္မႈေၾကာင့္ ျပန္လာခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

အေထာက္အထားျပဳလုပ္ဆဲ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ သြားလာခြင့္ကို ထိုင္းအစုိးရက ရက္ ၉၀ ထပ္မံ တိုးေပးခဲ့ေသာ္လည္း အေထာက္အထား လံုး၀မရွိသူမ်ား၊ ျပဳလုပ္ထားျခင္း မရွိသူမ်ားမွာ ဖမ္းဆီးခံရေတာ့မည္ ဆိုေသာ အသိႏွင့္ ျပန္လာေနၾကျခင္း၊ အခ်ဳိ႕မွာ ျပန္လာၿပီး မိမိႏိုင္ငံတြင္း အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း မရရွိပါက MoU လုပ္သားအျဖစ္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ထြက္လုပ္မည္ဟု ဆိုသည္။

မေလးရွားမွ ျပန္လာသူတစ္ဦးက “ကိုယ္ေနတဲ့ေစ်းမွာ အဖမ္းအဆီး အနည္းငယ္သာရွိတယ္ ဆိုေပမယ့္ တျခားဘက္မွာ ရခိုင္အေရး ျဖစ္ၿပီးေနာက္ သတ္တာ၊ ျဖတ္တာရွိလာေတာ့ စိုးရိမ္မႈ ျမင့္တက္ခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ မိဘႏွစ္ပါး ေနမေကာင္းလို႔လည္း ျပန္လာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ယခုအခါ မေလးရွားႏိုင္ငံအတြင္း အလုပ္လုပ္ၿပီး အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ေနရပ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လာသူ ျမန္မာေရႊ႕ ေျပာင္းလုပ္သား မ်ားျပားလာၿပီး ပြဲစားအား တစ္ဦးလွ်င္ မေလးေငြ ရင္းဂစ္ ၁၃၀၀ ေပး၍ ျပန္လာရေၾကာင္း ေက်ာက္လံုးႀကီး ျပန္လည္ႀကိဳဆိုေရးစခန္းသို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားအနက္ အေထာက္အထား မရွိသူမ်ားမွာ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား ဥပေဒသစ္ ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ မဲေဆာက္-ျမ၀တီလမ္းမွတစ္ဆင့္ ေနရပ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို ့ဇြန္ ၂၉ ရက္မွစတင္ကာ ျပန္လာခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

အေထာက္အထား မရွိသူမ်ား ေနရပ္ျပန္လာေရးအတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္မွ တရား၀င္ ျပန္ပို႔ေပးေနဆဲျဖစ္သလို ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွလည္း ႀကိဳဆိုလက္ခံကာ ထမင္း၊ ေရသန္႔ဘူးႏွင့္ လိုအပ္သည္မ်ား ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 

ျပည္တြင္းထြက္ကုန္စည္မ်ား ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔မႈျမင့္တက္လာေသာ္လည္း သြင္းကုန္မွာ ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ေလ်ာ့က်ေနဆဲျဖစ္ကာ ယခင္ႏွစ္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏသို႔ ျပည့္မီရန္လိုအပ္

ျမ၀တီနယ္စပ္မွတစ္ဆင့္ ကုန္သြယ္လ်က္ရွိသည့္ ထိုင္းကုန္စည္ကားမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

ျမ၀တီနယ္စပ္မွတစ္ဆင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ျပည္တြင္းထြက္ စားေသာက္ကုန္မ်ားတင္ပို႔မႈ ဆက္တိုက္ျမင့္တက္လာခဲ့ေသာ္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံမွတင္သြင္းသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားမွာ ယခင္ႏွစ္ကာလတူကထက္ ေလ်ာ့က်လ်က္ရွိကာ ယခင္ႏွစ္ကုန္သြယ္မႈပမာဏသို႔ ျပည္မီရန္ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္ဘ႑ာႏွစ္ျဖစ္ေသာ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ရက္အထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၁၆ ဒသမ ၉၄၅ သန္း ကုန္သြယ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္သို႔ ျပည္တြင္းေရထြက္ ငါး၊ ပုစြန္၊ ကဏန္းႏွင့္ လယ္ယာထြက္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ င႐ုတ္၊ ၾကက္သြန္၊ ပဲ၊ ႏွမ္းႏွင့္ ပရေဆးမ်ားအျပင္ အျခားထြက္ကုန္မ်ားတင္ပို႔မႈမွာ ၁-၄-၂၀၁၇ မွ ၁၉-၁-၂၀၁၈ ရက္အထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၂ ဒသမ ၄၂၃ သန္း တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ကာ ယခင္ႏွစ္ကာလတူကထက္ ေဒၚလာ ၁၅ ဒသမ ၇၇၂ သန္း ပိုမိုကုန္သြယ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္သို႔ ထိုင္းကုန္စည္တင္သြင္းမႈမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၅၄ ဒသမ ၅၂၂ သန္းသာ ကုန္သြယ္ႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ ယခင္ႏွစ္ကာလတူကထက္ ၂၃ ဒသမ ၀၆၅ သန္း ေလ်ာ့က်သြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈမွာ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္က တင္ပို႔မႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ခဲ့သည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၅ ဒသမ ၈၃၈ သန္းတင္ပို႔ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေျခာက္ႏွစ္အာကာတြင္ ယခုကဲ့သို႔ ျပည္ပပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈ ျမင့္တက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ျမ၀တီနယ္စပ္ ကုန္သြယ္လမ္းေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္သို႔ ျပည္တြင္းထြက္ကုန္ပစၥည္း တင္ပို႔မႈျမင့္တက္လာခဲ့ေသာ္လည္း ထိုင္းကုန္စည္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္သို႔ တင္သြင္းမႈထက္ ၁၀ ဒသမ ၄၈ ဆ ေလ်ာ့က်ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ကာလ ေက်ာ္လြန္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ထိုင္းကုန္စည္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ အမ်ားအျပားတင္သြင္းလာၿပီး ေဆာင္းရာသီအသံုးအေဆာင္ႏွင့္ စားေသာက္ကုန္၊ လူသံုးကုန္မ်ား ပိုမိုတင္သြင္းလာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ အေႏြးထည္၊ ေမြ႕ယာ၊ ဂြမ္းေစာင္ စသည့္လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ဆိုင္ကယ္မ်ား၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ရည္မ်ား၊ အထည္အလိပ္၊ ဘိလပ္ေျမ၊ အခ်ဳိမႈန္႔၊ အခ်ဳိရည္ႏွင့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားကို အလံုးအရင္းျဖင့္ တင္သြင္းလာၿပီး သၾကားမ်ားကိုလည္း ျမ၀တီနယ္စပ္မွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ Re export အျဖစ္တင္သြင္းလ်က္ရွိကာ လယ္ယာသံုးႏွင့္ လုပ္ငန္းသံုးစက္ယႏၲရားမ်ားကိုလည္း ပံုမွန္တင္သြင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အတူ တရား၀င္တင္သြင္းခြင့္မရွိေသာ ၾကက္ႏွင့္ ၾကက္ထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ အသည္းႏွလံုးပါကင္ထုပ္မ်ား၊ အသားထုတ္ေရာင္းခ်မည့္ ထိုင္းေမြးျမဴေရး၀က္မ်ားကိုလည္း တရားမ၀င္ တင္သြင္းလ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာ့ခိုင္းႏြားမ်ားအား တရား၀င္တင္ပို႔ရန္ ခြင့္ျပဳထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း တရားမ၀င္လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွသာ တင္ပို႔လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔အတူ သစ္ႏွင့္ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားအား တရား၀င္တင္ပို႔ခြင့္မရွိေသာ္လည္း ေသာင္ရင္းျဖတ္ေက်ာ္ဂိတ္မ်ားမွ တရားမ၀င္တင္ပို႔လ်က္ရွိသည္ဟုဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ နယ္စပ္ဂိတ္စခန္း ၁၆ ခုမွ ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈမွာ သြင္းကုန္ထက္မ်ားျပားၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၀၆၉ ဒသမ ၄၃၇ သန္းဖိုးတင္ပို႔ခဲ့သလို သြင္းကုန္မွာ ေဒၚလာ ၂၂၆၉ ဒသမ ၀၈၉ သန္းဖိုးတင္သြင္းခဲ့သည့္အတြက္ ယခုဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ရက္အထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၃၃၈ ဒသမ ၅၂၆ သန္း ကုန္သြယ္ႏိုင္ခဲ့သလို ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၇၁ ဒသမ ၅၄၈ သန္း ပိုမိုကုန္သြယ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျမ၀တီနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္း၌ သြင္းကုန္/ထုတ္ကုန္မ်ား ရွင္းလင္းရာတြင္ ပိုမိုျမန္ဆန္ေရး အြန္လိုင္းစနစ္ျဖင့္ ၂၄ နာရီ လုပ္ကုိင္ႏိုင္သည့္ MACCS စနစ္ ဇြန္လမွ စတင္ေဆာင္ရြက္မည္

ျမ၀တီနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး တစ္ေနရာကို ေတြ႕ရစဥ္

ျမ၀တီနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္း၌ သြင္းကုန္/ထုတ္ကုန္မ်ား ရွင္းလင္းရာတြင္ ပိုမိုျမန္ဆန္ေစရန္အတြက္ လာမည့္ဇြန္လတြင္ MACCS (Myanmar Automated Cargo Clearance System) စနစ္ျဖင့္ စတင္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦး၀င္းသန္႔က ေျပာၾကားသည္။

“၂၀၁၈ ဇြန္လမွာစမွာ။ အခုအဲဒီဥစၥာအားလံုးက ဘယ္အဆင့္ကို ေရာက္ေနၿပီလဲဆိုေတာ့ ကိုယ္တို႔အခု မတ္လဆန္းဆိုရင္ Running Test စေတာ့မယ္။ အခုဘာေတြလုပ္ၿပီး သြားၿပီလဲဆိုရင္ Building Section ေပါ့။ awareness ေတြ လုပ္ၿပီးသြားၿပီ။ ေနာက္တစ္ခါ သင္တန္းေတြ ေပးၿပီးသြားၿပီ။ ေနာက္တစ္ခါ Networking ေတြ လုပ္ေနၿပီ။ လုပ္ၿပီးသေလာက္ျဖစ္ေနၿပီ။ ဇြန္လကိုေတာ့ စတင္ဖြင့္လွစ္မယ္” ဟု ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦး၀င္းသန္႔က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ျမ၀တီနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္း၌ MACCS ကို ေဆာင္ရြက္မႈသည္ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ဆိုပါက အျခားနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းျဖစ္ေသာ မူဆယ္ႏွင့္ တာခ်ီလိတ္နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားကိုလည္း ဦးစားေပး၍ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဆက္လုပ္ဖို႔ အစီအစဥ္ေတြေတာ့ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေလာေလာဆယ္ကေတာ့ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘယ္ေနရာကို ဆက္မယ္ဆိုတာေတာ့ ခ်က္ခ်င္း အတိအက် ဆံုးျဖတ္ထားတာေတာ့ မရွိေသးဘူး။ ဆက္သြားတာေတာ့ ဆက္သြားမယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေျပာရရင္ေတာ့ မူဆယ္တို႔၊ တာခ်ီလိတ္တို႔ေပါ့ေလ။ ဒီလိုဟာမ်ိဳးေတြ ဦးစားေပး ၿပီးေတာ့ဆက္သြားဖို႔ရွိတယ္။ သူကက်ေတာ့ တစ္ေနရာမွာ Stable ျဖစ္ၿပီးမွ ေနာက္တစ္ေနရာကို ခုန္ကူးလို႔ အဆင္ကေျပမွာေလ။ ရန္ကုန္မွာတုန္းကလည္း ဒီအတိုင္းပဲေလ ရန္ကုန္ၿပီးရင္ ဘယ္ကိုဆက္သြားမယ္ ဆိုတာကို ဆံုးျဖတ္ထားတာ မရွိေသးဘူး။ စဥ္းပဲစဥ္းစားထားတယ္။ တရား၀င္ မဆံုးျဖတ္ထားဘူး။ ရန္ကုန္မွာလည္းျဖစ္ေရာ ခ်က္ခ်င္း ျမ၀တီကိုယ္တို႔ေတြ ဆက္လုပ္လိုက္တယ္။ အခုလည္းပဲ အဲဒီလိုပါပဲ အတိအက်ေျပာဖို႔က နည္းနည္းေစာေသးတယ္။ လုပ္ျဖစ္ရင္ေတာ့ မူဆယ္နဲ႔ တာခ်ီလိတ္ေပါ့။ အဲဒီႏွစ္ကေတာ့ ဦးစားေပးေပါ့။ အဲဒီႏွစ္ခုကေတာ့ တစ္ခုခုေတာ့ ျဖစ္မွာေပါ့” ဟု ဦး၀င္းသန္႔က ေျပာၾကားသည္။

MACCS စနစ္သည္ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန၏ သြင္းကုန္/ ထုတ္ကုန္ ရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို Online စနစ္ျဖင့္ အသံုးျပဳ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၿပီး ကုန္သြယ္မႈ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစကာ ၂၄ နာရီပတ္လံုး လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ စနစ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနတြင္ သြင္းကုန္၊ ထုတ္ကုန္ ရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သြက္လက္မွန္ကန္ ျမန္ဆန္ေစရန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစေရးတို႔အျပင္ National Single Window (NSW) အေထာက္အကူျပဳ Myanmar Automated Cargo Clearance System (MACCS) စနစ္ႏွင့္ Myanmar Customs Intelligence System (MCIS) စနစ္တို႔ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လမွစ၍ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ အစိုးရ၏ ဘ႑ာေရးအကူအညီ (Grant Aid) ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

MACCS စနစ္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ဘ႑ာေရးအကူအညီ (Grant Aid) ဂ်ပန္ယန္းသန္းေပါင္း ၃၉၉၀ အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရဘက္မွလည္း က်ပ္သန္းေပါင္း ၅၈၀၀ ေက်ာ္ အသံုးျပဳ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္ထင္က ဆိုသည္။

စနစ္၏ စမ္းသပ္မႈကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွ ေအာက္တိုဘာလအထိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါ စနစ္ကို အျပည့္အ၀ အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရွိ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပါအ၀င္ ဆိပ္ကမ္းမ်ားႏွင့္ ေလဆိပ္သိုေလွာင္႐ံုမ်ားတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာမွ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

MACCS စနစ္သည္ ကုန္သြယ္မႈ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစေရးအတြက္ ႏုိင္ငံတကာစံ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ေရးဆြဲထားသည့္ စနစ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ MACCS စနစ္စတင္ အသံုးျပဳၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျမန္ဆန္လာၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္သည့္ စနစ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမ၀တီနယ္စပ္မွတစ္ဆင့္ ျပည္တြင္းသို႔ E- Visa အပါအ၀င္ Passport Visa ျဖင့္ ၀င္ေရာက္လည္ပတ္သူ လစဥ္ျမင့္တက္ေနၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ထိုင္းႏိုင္ငံသားႏွင့့္ ကမၻာလွည့္ခရီးသြား ၁၄၇၀၀ ေက်ာ္ လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့

ျမ၀တီနယ္စပ္မွတစ္ဆင့္ ျပည္တြင္းသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္မည့္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

ျမ၀တီနယ္စပ္မွတစ္ဆင့္ ျပည္တြင္းသို႔ E- Visa အပါအ၀င္ Passport Visa ျဖင့္ ၀င္ေရာက္လည္ပတ္သူ လစဥ္ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ဇန္န၀ါရီမွ ဒီဇင္ဘာလကုန္အထိ ထိုင္းႏိုင္ငံသားႏွင့္ ကမၻာလွည့္ခရီးသြား ၁၄၇၀၀ ေက်ာ္ ၀င္ေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ေၾကာင္း ျမ၀တီခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားမွ သိရသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၀င္၊ ထြက္ေပါက္ ျဖစ္သည့္ ျမ၀တီနယ္စပ္ဂိတ္မွ တစ္ဆင့္ ျပည္တြင္းသို႔ E- Visa အပါအ၀င္ Passport Visa ျဖင့္ ၀င္ေရာက္လည္ပတ္သူမ်ား ရွိသလို ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္သို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာသူ ထိုင္းႏိုင္ငံသားမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ျမ၀တီနယ္စပ္မွ ေအာက္တိုဘာအတြင္းက Passport Visa ျဖင့္ ၀င္ေရာက္လာသူ ႏိုင္ငံျခားသား အမ်ဳိးသား အမ်ဳိးသမီး ၇၃၃ ဦး၊ E- Visa ျဖင့္ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည့္ ကမၻာ့လွည့္ခရီးသြား အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး ၃၆၇ ဦးထိရွိခဲ့ၿပီး ယခင္ စက္တင္ဘာလက Passport Visa ျဖင့္ ၀င္ေရာက္လာသူ ႏိုင္ငံျခားသား ၅၃၂ ႏွင့္ E- Visa ျဖင့္ ၀င္ေရာက္ခဲ့သူ ၂၅၆ ဦးသာ ရွိခဲ့သည့္အတြက္ ျမ၀တီနယ္စပ္မွ ႏိုင္ငံျခားသား ၀င္ေရာက္လည္ပတ္မႈ ပိုမိုမ်ားျပားလာခဲ့ေၾကာင္း ျမ၀တီခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားမွ သိရသည္။

ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ E- Visa ျဖင့္ ၀င္ေရာက္လည္ပတ္မႈကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး ယင္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံျခား (တတိယႏိုင္ငံ) ၆၄၀ ဦး၊ အမ်ဳိးသမီး ၅၇၈ ဦး ၀င္ေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ျမ၀တီနယ္စပ္ ဂိတ္ေပါက္မွတစ္ဆင့္ ျပည္တြင္းသို႔ E- Visa ျဖင့္ ၀င္ေရာက္လည္ပတ္သူ ပိုမိုမ်ားျပားလာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

E- Visa ျဖင့္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္မွ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ား ၀င္ေရာက္လ်က္ရွိၿပီး စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကုန္အထိ ျပည္တြင္းသို႔ E- Visa အပါအ၀င္ ဗီဇာပါရွိ ေသာ Passport Visa ျဖင့္ ၀င္ေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သူ ၁၄၇၁၅ ဦး ရွိခဲ့ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္သို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာခဲ့သူမွာလည္း ၁၃၇၅၂ ဦး ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အတူ Passport Visa ျဖင့္ ၀င္ေရာက္ လည္ပတ္သူ ယခုႏွစ္တြင္ ပိုမိုမ်ားျပားလာၿပီး ျမ၀တီနယ္စပ္ဂိတ္မွတစ္ဆင့္ ျပည္တြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့သူ တတိယႏိုင္ငံသား ၈၉၁၅ ဦး၊ ထိုင္းႏိုင္ငံသား ၅၇၉၉ ဦး ရွိခဲ့ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္သို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာခဲ့သူ တတိယႏိုင္ငံ သား ၈၃၄၈ ဦး၊ ထိုင္းႏိုင္ငံသား ၅၅၁၁ ဦး ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမ၀တီနယ္စပ္ဂိတ္ေပါက္မွ တစ္ဆင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံဘက္သို႔ Passport Visa ျဖင့္ ထြက္ခြာမႈတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အမ်ားဆံုးျဖစ္ကာ ယခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကုန္အထိ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ဳိးသမီး ၁၃၇၅၃ ဦး ထြက္ခြာခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာသူ ၈၆၀၈ ဦးသာရွိေၾကာင္း သိရသည္။