ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကို တင္းက်ပ္ထားသည့္ ဥပေဒပါျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္အခ်ဳိ႕ကို ထိုင္းအလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန ေျဖေလွ်ာ့ေပး

ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကို တင္းက်ပ္ထားသည့္ ဥပေဒပါျပစ္မႈ ျပစ္ဒဏ္မ်ားအနက္ အခ်ဳိ႕အခ်က္မ်ားကို ထိုင္းအလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနမွ ေျဖေလွ်ာ့ေပးလိုက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ မူ၀ါဒခ်မွတ္သည့္ဌာနမွ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ဥပေဒကို ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေစရန္၊ လူကုန္ကူးမႈကာကြယ္ရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားထံမွ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို မလိုအပ္ဘဲ ေကာက္ခံႏိုင္ျခင္း မျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒပါ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ျပင္ဆင္ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယခုအသစ္ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ ေျဖေလ ွ်ာ့ခ်က္အရ အလုပ္လုပ္ခြင့္ပါမစ္မရွိသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား ေထာင္ဒဏ္ငါးႏွစ္ ဒဏ္ေငြဘတ္ တစ္ေသာင္းမွ တစ္သိန္းအထိ ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ ျပစ္ဒဏ္ကို ဒဏ္ေငြ ဘတ္ငါးေထာင္မွ ငါးေသာင္းအထိ ေျဖေလွ်ာ့ေပးလိုက္ၿပီး ေထာင္ဒဏ္ကိုလည္း ပယ္ဖ်က္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ တရားမ၀င္ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားကုိ ငွားရမ္းလက္ခံ ထားေသာ အလုပ္ရွင္မ်ားကိုလည္း ခ်မွတ္ႏုိင္သည့္ ဒဏ္ေငြဘတ္ေလးသိန္းမွ ရွစ္သိန္းအစား ဒဏ္ေငြ ဘတ္တစ္ေသာင္းမွ တစ္သိန္းအထိ ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အလုပ္ရွင္အေနျဖင့္ တရားမ၀င္အလုပ္သမားမ်ားကို ခိုင္းေစမႈကို အႀကိမ္ႀကိမ္ က်ဴးလြန္မႈရွိခဲ့ပါက တစ္ႏွစ္ထက္ မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ႏွင့္ ဒဏ္ေငြ ဘတ္ငါးေသာင္းမွ ႏွစ္သိန္းအထိ ခ်မွတ္ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားငွားရမ္းျခင္းကို သုံးႏွစ္ပိတ္ပင္ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အရင္တုန္းက ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္ေတြတုန္းက တကယ္ကိုျပင္းထန္တဲ့အတြက္ အလုပ္သမားေတြအေနနဲ႔ စိုးရိမ္ပူပန္ေနရတာေပါ့။ တကယ္ကို အဖမ္းခံရရင္ အလုပ္သမားေတြအေနနဲ႔ အရမ္းနစ္နာသြားမွာပါ။ ေထာင္ဒဏ္ေရာ ေငြဒဏ္ေရာဆိုေတာ့။ အခုေထာင္ဒဏ္ကိုပယ္ဖ်က္ၿပီး ေငြဒဏ္ပဲဆိုေတာ့ အလုပ္သမားေတြ အေနနဲ႔ နည္းနည္းသက္သာသြားတယ္လို႔ ဆိုရမွာပါ။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အလုပ္လုပ္ခြင့္ပါမစ္က မထင္မွတ္ဘဲ ပ်က္သြားတာေတြ ရွိလို႔ပါ။ ဒါေပမဲ့ ျပစ္ဒဏ္ကို ေျဖေလွ်ာ့တယ္ဆိုေပမယ့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြ အေနနဲ႔ ျပည္ပမွာေရာက္တဲ့အတြက္ ထိုင္းအစိုးရခ်မွတ္ထားတဲ့ စည္းကမ္းေတြအတိုင္း အေထာက္အထားေတြ စံုလင္ေအာင္ လုပ္ထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္” ဟု ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သမားကို ကူညီေပးေနသည့္ AAC အဖြဲ႕မွ ကိုရဲမင္းက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းအျပင္ ပန္းေရာင္ကတ္ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ယခင္က မိမိအလုပ္လုပ္သည့္ေနရာတြင္သာ ေနထိုင္သြားလာခြင့္ရွိၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ေက်ာ္ပါက သက္ဆိုင္ရာကို ခြင့္ျပဳခ်က္တင္ရၿပီး ယခုေျဖေလွ်ာ့ေပးခ်က္အရ အလုပ္ရွင္အေနျဖင့္ တျခားၿမိဳ႕ နယ္တြင္ အလုပ္႐ံုရွိပါက အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ သြားလာႏိုင္မည္လည္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားအမ်ားစု သြားလာလုပ္ကိုင္လ်က္ရိွသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ၿပီး တရား၀င္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရိွသည့္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား တစ္သန္းေက်ာ္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရိွေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံရိွ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားအေရး လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားထံမွ သိရသည္။

 

အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားအနက္ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားအမ်ားစုမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံက ၃၃ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္

အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအနက္ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားအမ်ားစုမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ၃၃ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္း အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြေရး ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ Job Net က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံထဲတြင္ပင္ လုပ္ခလစာ သက္သာေသာ ႏုိင္ငံသားမ်ားအစား ပိုၿပီး ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ေသာ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံက ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမ်ားက ေနရာယူထားၾကေၾကာင္း Myanmar Center for Economic and Social Development အဖြဲ႕၏ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ သိရေၾကာင္း Job Net ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အျခားတစ္ႏုုိင္ငံသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္ကိုင္ၾကျခင္းအျပင္ ျပည္တြင္းတြင္လည္း နယ္ေဒသမ်ားမွ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္ကိုင္ၾကေသာ ႏႈန္းထားမ်ားလည္း ျမင့္တက္လာၿပီး အမ်ားစုမွာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ရာသီအလိုက္ လုပ္ကိုင္ရမည့္ စိုုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအစား ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားရွိ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမ်ားတြင္ လစဥ္ ပုံမွန္၀င္ေငြရေသာ လုပ္သားမ်ားအျဖစ္ ကူးေျပာင္းလာၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရိွေသာ လူဦးေရ၏ ၄၂ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အျခားတိုင္းေဒသၾကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားမွ ေျပာင္းေရႊ႕လာၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အလုပ္အကိုင္ေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕၏ စစ္တမ္းက ေဖာ္ျပခဲ့ကာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားက အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးမႈရွိေသာ္လည္း ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားရွားပါးမႈ ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုင္းႏုိင္ငံသို႔အလုပ္လုပ္ရန္ MoU စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ေရာက္ရွိလာေသာ္လည္း စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲျခင္း၊ အလုပ္မရရွိေသးျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္သမားတစ္ရာေက်ာ္ အခက္အခဲျဖစ္ေန

ထိုင္းသို႔အလုပ္သြားေရာက္မည့္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားကို တာ၀န္ရိွသူမ်ားက နယ္စပ္ဂိတ္တြင္ စစ္ေဆးေနစဥ္

ထိုင္းႏုိင္ငံသို႔ တရား၀င္အက်ဳိးေဆာင္ ေအဂ်င္စီမ်ားမွတစ္ဆင့္ MoU စာခ်ဳပ္ျဖင့္ အလုပ္လုပ္ရန္ ေရာက္ရွိလာသည့္ အလုပ္သမား တစ္ရာေက်ာ္မွာ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲအလုပ္လုပ္ေနရျခင္း၊ အလုပ္မရရွိျခင္း စသည့္အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း ကာယကံရွင္အလုပ္သမားမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ထိုင္းႏုိင္ငံသို႔ တရား၀င္ MoU စနစ္ျဖင့္ လာေရာက္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း အလုပ္မရရွိေသးသူမ်ား၊ စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ကြဲလြဲၿပီး လုပ္အားခ မတန္တဆေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေခါင္းပံုျဖတ္ခံေနရသည့္သူမ်ားႏွင့္ အလုပ္ေနရာမတူသူမ်ား စုစုေပါင္းလုပ္သား ၁၀၀ ေက်ာ္ AAC ေဂဟာသို႔ လာေရာက္အကူအညီေတာင္း ခံခိုလႈံေနေၾကာင္း AAC အဖြဲ႕မွ ကိုရဲမင္းက ေျပာၾကားသည္။

“ထိုင္းကို ေရာက္လာၿပီးေတာ့ အလုပ္မရွိတဲ့သူေတြ၊ အလုပ္မရွိဘဲ ဒီကိုေခၚလာတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေနာက္တစ္မ်ဳိးက အလုပ္ေတာ့ရွိတယ္။ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္လာတာေန႔စား။ ဒါေပမဲ့ ပုတ္ျပတ္ေတြနဲ႔လုပ္ေနရတယ္ မတန္မဆေစ်းႏႈန္းေတြနဲ႔။ အဲဒီလိုပံုစံမ်ဳိးေတြေပါ့။ သတ္မွတ္ထားတဲ့ လုပ္အားခမရရွိတာေတြ ေနာက္ၿပီး အလုပ္ေနရာမတူတာေတြ စသည္ျဖင့္ေပါ့။ အခုကြၽန္ေတာ္တို႔ေဂဟာမွာ MoU ငါးဖြဲ႕ေရာက္လာၿပီး အကူအညီေတာင္းတယ္။ စုစုေပါင္း လူတစ္ရာေက်ာ္တယ္” ဟု ကိုရဲမင္းက ေျပာၾကားသည္။

ထိုသို႔ အလုပ္မရရွိေသးသည့္အတြက္ စား၀တ္ေနေရး အခက္အခဲျဖစ္ေၾကာင္း ကာယကံရွင္ အလုပ္သမားမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္က စြမ္းေတာ္၀င္ကုမၸဏီနဲ႔ MoU စနစ္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ၿပီးေတာ့မွ ထုိင္းႏုိင္ငံကို ေရာက္လာတာျဖစ္ပါတယ္။ အခုထိုင္းကို ေရာက္လာတာ ႏွစ္လေက်ာ္ၾကာေနၿပီ။ အလုပ္က မရေသးပါဘူး။ အလုပ္မရွိတဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ စား၀တ္ေနေရး အခက္အခဲေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ AAC ေဂဟာကို လာေရာက္ အကူအညီေတာင္းခံရတာပါ” ဟု အလုပ္မရရိွေသးသူ ကိုေအာင္စိုးထိုက္က ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္မက စတားပိုင္အိုးနီးယားနဲ႔ တက္လာတဲ့အလုပ္သမားတစ္ဦးပါ။ ကြၽန္မနာမည္က သဥၨာဦးပါ။ ကြၽန္မတို႔ကို စာခ်ဳပ္တဲ့အတိုင္းမဟုတ္ဘဲ ပုတ္ျပတ္သေဘာနဲ႔ အလုပ္လုပ္ေနရတဲ့အတြက္ အကူအညီ လာေတာင္းတာပါ။ မတန္တဆေစ်းနဲ႔ အလုပ္လုပ္ေနရတာပါ” ဟုေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ထိုင္းႏုိင္ငံသို႔ MoU စနစ္ျဖင့္ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ အလုပ္သမားမ်ားအနက္ အခ်ဳိ႕အလုပ္သမားမ်ားမွာ မသမာသည့္ေအဂ်င္စီမ်ားေၾကာင့္ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ားအတိုင္း အလုပ္မရရွိမႈ၊ လစာမရရွိမႈအပါ၀င္ အျခားအေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ အလုပ္သမား ေစလႊတ္သည့္ ေအဂ်င္စီမ်ားအနက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းမ်ား ခ်ဳိးေဖာက္သျဖင့္ အေရးယူျခင္းႏွင့္ လိုင္စင္ယာယီ႐ုပ္သိမ္းထားသည့္ ေအဂ်င္စီ ၂၃ ခုရွိေၾကာင္း ျမန္မာျပည္ပအလုပ္အကိုင္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (MOEAF) မွ စုံစမ္းသိရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ အလုပ္အကိုင္ဌာန၏ စာရင္းအရ CI ျပဳလုပ္ရန္ က်န္ရွိသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမား ၂၈၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေန

ထိုင္းႏိုင္ငံ အလုပ္အကိုင္ဌာန၏ စာရင္းအရ ယင္းဌာန၌ မွတ္ပုံတင္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း CI (Certificates of Identify) ျပဳလုပ္ရန္က်န္ရွိသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမား ၂၈,၁၉၄ ဦးခန္႔ရွိေနၿပီး က်န္ရွိေနသည့္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ ေမ ၆ ရက္ အတြင္း CI အၿပီးျပဳလုပ္ရန္ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနက တုိက္တြန္းခ်က္ ထုတ္ျပန္သည္။

CI ျပဳလုပ္ရန္က်န္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမ ၂ ရက္မွ ၆ ရက္အထိ ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္မွ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ OSS စခန္းေလးခုႏွင့္ က်န္ ၇၆ ခ႐ိုင္တြင္ ခ႐ိုင္တစ္ခုလွ်င္ OSS စခန္းတစ္ခုစီျဖင့္လည္းေကာင္း ဖြင့္လွစ္၍ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ CI ျပဳလုပ္ရန္က်န္ရွိသည့္ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း အခ်ိန္မီသြားေရာက္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံသားစိစစ္ၿပီးစီး၍ CI စာအုပ္ရရွိၿပီးသူ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးၿပီးလွ်င္ နီးစပ္ရာ OSS စခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာန၌ ေနထိုင္ခြင့္ဗီဇာ ႏွစ္ႏွစ္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ဌာနတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ လက္မွတ္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ျပည္ထဲေရးဌာနမွ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္၍ ဂဏန္း ၁၃ လုံးပါသည့္ ပန္းေရာင္ ID ကတ္ထုတ္ယူျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။

သက္ဆိုင္ရာ အလုပ္အကိုင္ဌာနႏွင့္ Online စနစ္တို႔တြင္ မွတ္ပုံတင္ခဲ့၍ စာရင္း၀င္ၿပီး ႏိုင္ငံသားစိစစ္ရန္ က်န္ရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ထိုင္းအလုပ္အကိုင္ဌာနမွ လိုအပ္သည့္ အလုပ္သမားဖုန္းနံပါတ္မ်ား၊ အလုပ္ရွင္၏ အခ်က္အလက္မ်ား ရယူထားၿပီးျဖစ္ရာ OSS စခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ရမည့္ရက္ခ်ိန္းကို ကာယကံရွင္အလုပ္သမားမ်ားထံသို႔ SMS စနစ္ျဖင့္ Message ေပးပို႔အေၾကာင္းၾကားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ရက္ခ်ိန္းရရွိၿပီးသူ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ေန႔ရက္တြင္ မသြားေရာက္ႏိုင္ပါက ထိုင္းႏိုင္ငံ အလုပ္အကိုင္ဌာန၏ Hot Line ဖုန္းနံပါတ္ ၀၂-၂၄၈၇၂၉၀ သို႔ႀကိဳတင္ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားရမည္ျဖစ္သည္။

အလုပ္သမားမ်ား ၂၄ နာရီ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားႏိုင္ရန္ ထိုင္းႏိုင္ငံ အလုပ္အကိုင္ဌာန၌ Call Center ႀကိဳးဖုန္း ၁၀ လုံးႏွင့္ Wall Room Monitor တို႔အား တပ္ဆင္ထားရွိၿပီး Monitor Screen တြင္ OSS စခန္းမ်ားအလိုက္ လာေရာက္ေဆာင္ရြက္ ၿပီးစီးသူဦးေရ၊ က်န္ရွိဦးေရစသည့္ အေသးစိတ္စာရင္းတို႔အား Update ေဖာ္ျပထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံ အလုပ္အကိုင္ဌာနမွ အသိေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ရက္အတြင္း လာေရာက္မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ရက္ခ်ိန္း (Q) အား ပယ္ဖ်က္ျခင္းခံရမည္ျဖစ္၍ ကာယကံရွင္အလုပ္သမားအေနျဖင့္ ထပ္မံေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရရွိေတာ့မည္မဟုတ္ဘဲ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း တရား၀င္ျပန္လည္၀င္ေရာက္လိုပါက MoU စနစ္ျဖင့္သာ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ျခင္းကို တရား၀င္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အလုပ္သမားမ်ား သတ္မွတ္ရက္အတြင္း CI ေလွ်ာက္ထားရယူႏိုင္ေရးအတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံ အလုပ္အကိုင္ဌာနအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမ႐ုံးမ်ားမွတစ္ဆင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ CI ေလွ်ာက္ထားရယူရန္ က်န္ရွိသည့္ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမ ၆ ရက္အတြင္း CI စာအုပ္မ်ား အၿပီးထုတ္ယူရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနက တုိက္တြန္းခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ပြဲစား၏ တရားမ၀င္ပို႔ေဆာင္ လူကုန္ကူးခံရသူ ျမန္မာနိုင္ငံသား ၁၄ ဦးအား အလုပ္သမားသံအရာရွိနွင့္ MWRN အဖြဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး မိခင္ႏိုင္ငံ ျပန္ပို႔မည္

ပြဲစား၏ တရားမ၀င္ပို႔ေဆာင္ လူကုန္ကူးခံရသူ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၁၄ ဦးအား အလုပ္သမားသံအရာရွိႏွင့္ MWRN အဖြဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္ကာ မိခင္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ေနစဥ္

ပြဲစား၏ တရားမ၀င္ပို႔ေဆာင္ လူကုန္ကူးခံရသူ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၁၄ ဦးအား အလုပ္သမားသံအရာရွိႏွင့္ MWRN အဖြဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္ကာ မိခင္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕အနီး စမြတ္ဆာခြန္ခ႐ိုင္၊ မဟာခ်ဳိင္နယ္ေျမရွိ ေ၀လရပ္ကြက္ (၁၀) လမ္းတြင္ ပြဲစားမ်ားက တရားမ၀င္ပို႔ေဆာင္ကာ လူကုန္ကူးခံထားရသည့္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ၁၄ ဦးအား အလုပ္သမားသံအရာရွိ ဦးစန္းေမာင္ဦးႏွင့္ နယ္ေျမခံအလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ MWRN အဖြဲ႕တို႔မွ ခ်ိတ္ဆက္၍ ဧၿပီ ၂၅ ရက္က ကယ္ထုတ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ တရားမ၀င္ပို႔ေဆာင္ျခင္းခံရသူ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အမ်ဳိးသားငါးဦး၊ အမ်ဳိးသမီးကိုးဦးတို႔မွာ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ငဖဲၿမိဳ႕နယ္မွျဖစ္ၿပီး ပြဲစားျဖစ္သူ ဦးၾကည္ႏိုင္က တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ေငြရွစ္သိန္း အျမန္ေၾကးျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

“ကြၽန္မတို႔ကိုေျပာေတာ့ ျမ၀တီလမ္းကေန သြားရမယ္။ ျမ၀တီမွာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္တာ လုပ္ရမယ္ဆိုၿပီးေျပာတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ျမ၀တီလမ္းက လူမ်ားေနလို႔ ၿမိတ္ဘက္ကေနပဲ သြားေတာ့မယ္ဆိုၿပီး ေျပာတယ္။ ကြၽန္မတို႔ေတြ ၿမိတ္ကားဂိတ္ေရာက္ေတာ့ ျမန္မာ-ထုိင္း နယ္စပ္ၿမိဳ႕ျဖစ္တဲ့ ေမာေတာင္ကိုသြားဖို႔ဆိုၿပီး ပြဲစားဦးၾကည္ႏုိင္တို႔နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ မသႏၲာဆိုတဲ့ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက လာႀကိဳတယ္။ အဲဒီကေနမွ ထုိင္းဘက္ကိုသြားဖို႔ အစိမ္းေရာင္ကတ္ျပားေလး (Border Pass) ေတြလုပ္ေပးတယ္။ ထိုင္းဘက္ျခမ္းကိုေရာက္ေတာ့ နယ္စပ္ကေန ပကြၽတ္ၿမိဳ႕ထဲကိုသြားဖို႔ ထိုင္းႏိုင္ငံသား ပြဲစားတစ္ဦးက ကားနဲ႔သူ႔အိမ္ကို ေခၚသြားတယ္။ အဲဒီကေနမွ မဟာခ်ဳိင္ၿမိဳ႕ကိုသြားဖို႔ ပြဲစားကိုလွ၀င္းတို႔ လင္မယားႏွစ္ဦးက ကားနဲ႔လာႀကိဳတာပါ” ဟု အလုပ္သမားတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားမွာ ထိုင္းႏုိင္ငံ စမြတ္ဆာခြန္ခ႐ိုင္ မဟာခ်ဳိင္ၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ရွိၿပီး တစ္လခန္႔ၾကာၿပီးသည့္တိုင္ အလုပ္လုပ္ခြင့္မရရွိသလို ေနထုိင္ရာတြင္လည္း အတည္တက်ေနထိုင္ရျခင္း မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ၎တို႔၏ ပတ္စပို႔စာအုပ္မ်ားကိုလည္း ပြဲစားက သိမ္းထားခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ပြဲစားျဖစ္သူ ကိုလွ၀င္းဆိုသူက ဗီဇာျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ အလုပ္ရွင္ေျပာင္းရန္အတြက္ အလုပ္သမားတစ္ဦးစီထံမွ ထိုင္းႏိုင္ငံသံုး ဘတ္ေငြ ၁၅၀၀၀ စီ ထပ္မံေပးေဆာင္ရန္အတြက္ လုပ္ခလစာထြက္သည့္အခ်ိန္၌ ထိုင္းဘတ္ေငြ ၂၀၀၀ စီကိုလည္း အလုပ္သမားမ်ားထံမွ ျဖတ္ေတာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္မတို႔ေတြ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ တစ္ဦးစီအတြက္ ေငြက်ပ္ရွစ္သိန္းစီ ေပးခဲ့ရတာပါ။ အဲဒီေငြက်ပ္ ရွစ္သိန္းကလည္း အတိုးနဲ႔ေခ်းၿပီး ေပးခဲ့ရပါတယ္။ အခုလည္း ဘာလို႔ထပ္ၿပီး ပိုက္ဆံေတာင္းတာလည္းေပါ့ေနာ္။ ေလာေလာဆယ္ ကြၽန္မတို႔မွာလည္း အခက္အခဲေတြျဖစ္လို႔ သူတို႔ကိုေတာင္းပန္တာ မရဘူး။ အလုပ္လုပ္တဲ့ ကိုးရက္အတြက္ လုပ္အားခေငြ ဘတ္ ၃၁၂၆ ဘတ္ရတာ ပြဲစားကိုလွ၀င္းက ဘတ္ေငြ ၂၀၀၀ အဓမၼလာယူသြားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ကြၽန္မတို႔ အခုလုိဒုကၡေတြျဖစ္တာနဲ႔ အလုပ္သမားသံအရာရွိ ဦးစန္းေမာင္ဦးထံ ဖုန္းဆက္အကူအညီေတာင္းခံခဲ့ရတာပါ” ဟု အလုပ္သမတစ္ဦးက ဆိုသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔က MoU စနစ္နဲ႔ပဲလာလာ၊ ဘယ္လိုနည္းလမ္းေတြနဲ႔လာလာ ထုိင္းႏုိင္ငံကို ေရာက္ရွိလာၿပီး အခက္အခဲေတြျဖစ္ေနတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံသားေတြကို ကူညီမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါတယ္။ အခုအလုပ္သမား ၁၄ ဦးဆိုလည္း သူတို႔ေတြ ထိုင္းႏုိင္ငံကို တရားမ၀င္နည္းလမ္းနဲ႔ ၀င္လာၾကတယ္။ လူကုန္ကူးခံထားရတယ္ဆိုတာေတာင္ မသိရွာဘူး။ ပြဲစားေတြက လုပ္အားခေငြေၾကးေတြကို မတရားသျဖင့္ ျဖတ္ေတာက္တာေတြ လုပ္လာလို႔သာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ထံ အခုလုိေရာက္လာတာပါ။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ တိုင္းတစ္ပါးမွာ ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံသားေတြကိုေတာ့ အစြမ္းကုန္ကူညီမႈေပးသြားမွာပါ” ဟု အလုပ္သမားသံအရာရွိ ဦးစန္းေမာင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

နွစ္ကူးျပန္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ အလံုးအရင္းျဖင့္ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ေနျခင္းေၾကာင့္ မဲေဆာက္-ဘန္ေကာက္ ကားခေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္ၿပီး လက္မွတ္၀ယ္ယူရ အခက္ေတြ႕ေန

ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္မည့္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားအား ထုိင္း-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားအနီး ေတြ႕ရစဥ္

မိခင္ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ျပန္၍ ႏွစ္သစ္ကူးအတာသၾကန္ပြဲ ဆင္ႏႊဲခဲ့သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္ရွိရာ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ အလံုးအရင္းျဖင့္ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ေနျခင္းေၾကာင့္ မဲေဆာက္-ဘန္ေကာက္ ကားခေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္ကာ လက္မွတ္၀ယ္ယူရ အခက္အခဲျဖစ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဘန္ေကာက္သို႔ ျပန္သြားမည့္သူ မ်ားျပားျခင္းေၾကာင့္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ရွိ အေ၀းေျပးကားဂိတ္တြင္ ကားစီးခရီးသည္မ်ား ႀကိတ္ႀကိတ္တိုးလ်က္ရွိကာ နံနက္ ၇ နာရီဆိုလွ်င္ လက္မွတ္မရွိေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“မဲေဆာက္ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ ဘန္ေကာက္ကားလက္မွတ္ ပြဲစားေစ်းႏႈန္းက လို႔တု (ကားလတ္) ႐ုိး႐ုိး ၆၅၀ ဘတ္၊ ၇၀၀ ဘတ္ႏွစ္စားဗ ်။ ႏွစ္ထပ္ကားႀကီး ၆၀၀ ဘတ္၊ ၇၀၀ ဘတ္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ သူလည္း ႏွစ္စားၾကားရတယ္ဗ်ဳိ႕။ ယခင္ထက္ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ပင္ရင္းေစ်းထက္ေတာ့ ျမင့္တက္သြားတာေပါ့” ဟု ျမန္မာျပည္သားမ်ားအေရး ပူးတြဲလႈပ္ရွားမႈေကာ္မတီ (JACBA) ဥကၠ႒ ဦးမိုးႀကိဳးက ေျပာၾကားသည္။

ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားအနီးတြင္ ခရီးသည္ပို႔ေဆာင္ေရး အက်ိဳးေဆာင္ေပးသူ (ပြဲစား) မ်ား၏ “အေပၚျပန္တက္မွာလား။ ကားလက္မွတ္မရွိေတာ့ဘူး။ ကား၀င္းသြားလည္း ေမာ႐ုံပဲေနာ္။ ဒီမွာ အဆင္သင့္ရွိတယ္ေနာ္” စသည့္ေျပာဆိုမႈမ်ိဳးလည္း က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ၾကားေနရသည္။

သို႔ျဖစ္၍ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ သြားေရာက္ၾကမည့္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားအား ထိုင္းႏိုင္ငံမွ တရား၀င္အစိုးရကားမ်ားျဖင့္ သြားလာၾကရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။

“ထိုင္းအစိုးရရဲ႕ တရား၀င္ ကိုးသံုးလံုး (၉၉၉) ႏွစ္ထပ္ကားလိုမ်ိဳး၊ တရား၀င္ေျပးဆြဲေနတဲ့ လိုင္းကားေတြနဲ႔သာ သြားလာဖို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။ ေနရာအေရာက္ပို႔ေပး႐ံုနဲ႔ မိမိအသက္အႏၲရာယ္အတြက္ အာမခံခ်က္မရွိတဲ့ လို႔တု (ကားလတ္) ေတြနဲ႔ မသြားၾကဘဲ တရား၀င္ကားေတြနဲ႔ သြားလာၾကဖို႔ မွာခ်င္ပါတယ္” ဟုလည္း ဦးမိုးႀကိဳးက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ မိမိစီးနင္းမည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၾကံ့ခိုင္မႈ ရွိ၊ မရွိ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအား အရက္ေသစာ ေသာက္စားျခင္း ရွိ၊ မရွိကိုလည္း ၾကည့္႐ႈသံုးသပ္ ကန္႔ကြက္ဖို႔လိုအပ္သည္ဟု ဆိုသည္။

သၾကၤန္ခြင့္ရက္ ကုန္ဆံုးမည့္ ဧၿပီ ၃၀ ရက္ နီးလာေလေလ ယခုကဲ့သို႔ ကားလက္မွတ္အခက္အခဲ ပိုမိုမ်ားျပားလာေလ ျဖစ္သည့္အတြက္ ထိုင္းအေ၀းေျပးယာဥ္လိုင္း ႀကီးၾကပ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ေျပးဆြဲဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

မဲေဆာက္- ဘန္ေကာက္ ကားလက္မွတ္ ေန႔ခ်င္း၀ယ္ယူ၍ မရျခင္းေၾကာင့္ တစ္ညအိပ္ၿပီးမွ ကားလက္မွတ္၀ယ္ယူသူ အခ်ဳိ႕ရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ျပန္လည္၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ျပည္တြင္း၌ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္

ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းသုိ႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းႏွင့္ အေျခအေနေကာင္းမ်ားစြာရွိေၾကာင္း JobNet.com.mm သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ျပည္တြင္းရွိကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ရာထူးအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ အထူးသျဖင့္ အလယ္အလတ္အဆင့္ရိွ Management ရာထူးမ်ားႏွင့္ အထက္ပိုင္းရာထူးႀကီးမ်ားအတြက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကိုသာ ခန္႔အပ္ရန္ ပိုမိုလိုလားၾကေၾကာင္း သိရသည္။

“ဥပေဒအရေရာ အေနအထားအရ မန္ေနဂ်ာရာထူးေလာက္ကစၿပီး အေပၚပုိင္းေတြအထိေတာင္ ျမန္မာလုပ္သားေတြကုိ အလုပ္ခန္႔လာတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ရပ္ေ၀းကုိသြားစရာမလုိေတာ့ဘဲ ကုိယ့္ႏုိင္ငံထဲမွာတင္ မိသားစုအနားမွာေနၿပီး ကုိယ့္ဘ၀တက္လမ္း Career ေတြကုိယူသြားႏုိင္တဲ့ အေျခအေနေရာက္ေနၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ JobNet.com.mm ကေန ဖိတ္ေခၚရတာလည္းျဖစ္ပါတယ္” ဟု JobNet.com.mm ၏ လူထုဆက္ဆံေရးမန္ေနဂ်ာ ကုိမွဴးအိမ္ေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

ယခင္ငါးႏွစ္အတြင္းက ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွာေဖြရာတြင္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ရွာေဖြၾကရသည္။ လက္ရွိတြင္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားေၾကာင့္ သြားေရာက္သူမ်ားရိွေနသကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္အတူ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာႏိုင္သည့္ အနာဂတ္အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အေ၀းေရာက္ အခ်ဳိ႕ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားမွာ ျပည္တြင္းသို႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာၿပီး ယင္းတို႔ႏွင့္ အံ၀င္ခြင္က် ျဖစ္မည့္အလုပ္မ်ားကိုလည္း ရွာေဖြလုပ္ကိုင္လာေၾကာင္း JobNet.com.mm စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမ်ားအရ သိရသည္။

အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ၁၉၉၀ မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကုန္အထိ အလုပ္သမားေစလႊတ္ခဲ့ေသာႏိုင္ငံမ်ားမွာ စင္ကာပူ၊ မေလးရွား၊ ကိုရီးယား၊ လစ္ဗ်ား၊ ထိုင္း၊ ကေမၻာဒီးယား၊ ဂ်ပန္၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ဘ႐ူႏိုင္း၊ ယူေအအီး၊ ယူအက္(စ္)ေအ၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ၊ ကာတာ၊ ကူ၀ိတ္၊ ေဟာင္ေကာင္၊ မကာအို စေသာႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားကို အမ်ားဆုံးေစလႊတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

JobNet Myanmar သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြရန္၊ အလုပ္သမားရရိွရန္ အေျခအေနမ်ားအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေနလွ်က္ရိွ အေ၀းေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔လက္ရိွလုပ္ကိုင္လ်က္ရိွေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွ ႏိုင္ငံအလုပ္အေတြ႕အၾကံဳရိွေသာ လုပ္သားမ်ားကိုေခၚယူေနေသာ အလုပ္ေခၚယူမႈမ်ားကို ဤ https://www.jobnet.com.mm/jobs-in-myanmar.repat ၀က္ဘ္ဆိုက္မွတစ္ဆင့္ ရွာေဖြေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

သႀကၤန္ျပန္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား လုပ္ငန္းခြင္ရွိရာ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ျမ၀တီ-မဲေဆာက္လမ္းမွ ျပန္လည္ထြက္ခြာ

ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာသည့္ ျမန္မာ့ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

ႏွစ္သစ္ကူး အတာသႀကၤန္ပြဲေတာ္ ဆင္ႏႊဲရန္ ေနရပ္ရင္းသို႔ ျပန္လာခဲ့ၾကသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားမွာ ႏွစ္ဆန္း ၂ ရက္ ဧၿပီ ၁၈ ရက္မွ စတင္ကာလုပ္ငန္းခြင္ရွိရာ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ျမ၀တီနယ္စပ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားမွတစ္ဆင့္ ျပန္လည္ထြက္ခြာေနၾကၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာသည့္ ျမန္မာ့ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္တြင္လည္း တံတားျဖတ္သန္းခြင့္ အထြက္တံဆိပ္တံုးထုရာတြင္လည္း ေငြေၾကးတစ္စံုတစ္ရာ ေပးရျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္ ထြက္ခြာမယ့္ ျမန္မာလုပ္သားေတြကို ဧၿပီ ၃၀ ရက္အထိ အထြက္တံဆိပ္တံုး အခမဲ့ ထုေပးေနပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္မွာလိုပါပဲ အ၀င္ေရာ အထြက္ပါ အခမဲ့ ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္” ဟု ျမ၀တီခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ဒုလ၀ကမွဴး ဦးေက်ာ္နႏၵသက္တင္က ေျပာၾကားသည္။

ယခုႏွစ္ သႀကၤန္ပြဲေတာ္အတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း လာေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ေနရပ္ျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္ မည္သည့္အခေၾကးေငြမွ မေပးေဆာင္ရဘဲ နယ္စပ္ ျဖတ္သန္းသြားလာခြင့္အား ဒုတိယႏွစ္အျဖစ္ ခြင့္ျပဳလိုက္သည့္အတြက္ ေနရပ္ျပန္လာသူ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ပိုမိုမ်ားျပားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီႏွစ္ သႀကၤန္ပြဲေတာ္အတြင္း သြားလာခြင့္အျဖစ္ ဧၿပီ ၅ ရက္မွ ၃၀ ရက္အထိ ထိုင္းအစိုးရက မည္သည့္ေငြေၾကးမွမေပးရဘဲ တရား၀င္ သြားလာခြင့္ျပဳထားတာဆိုေပမယ့္ လုပ္ငန္းခြင္၀င္ဖို႔ ဒီမနက္ (၁၈-၄-၂၀၁၈) ျပန္ခဲ့ၾကတာပါ။ တကယ္ဆိုမိဘ၊ ေမာင္ႏွမေတြနဲ႔ အၾကားႀကီး ေနခ်င္ေပမယ့္ မရေတာ့ပါဘူး။ ဆက္ေနရင္ လက္ရွိအလုပ္က အထုတ္ခံရပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ သႀကၤန္ၿပီးတာနဲ႔ ခ်က္ခ်င္းျပန္သြားရတာပါ” ဟု လုပ္ငန္းခြင္ရွိရာ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာမည့္ ဘီလူးကြၽန္းေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္မွ ကိုထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

“မိဘေတြ၊ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ အၾကာႀကီးေနခ်င္တာေပါ့။ ခြဲခြာၿပီးအလုပ္သြား လုပ္ခဲ့တာလည္း ႏွစ္မနည္းေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အလုပ္မရွိ ၀င္ေငြမရွိေတာ့ ေနမေပ်ာ္ေတာ့ဘူးေလ။ ေကာ္ဆန္း (ပန္းရန္) အလုပ္ပင္ပန္းေပမယ့္ ပိုက္ဆံရဖို႔အေရး သႀကၤန္လြန္တာနဲ႔ ခ်က္ခ်င္းလာခဲ့ၾကတာပါ” ဟု ဘားအံၿမိဳ႕ရွိ မိဘမ်ားထံသို႔ သြားေရာက္သႀကၤန္ပြဲေတာ္ ဆင္ႏႊဲခဲ့သည့္ ကိုကိုလင္းက ေျပာၾကားသည္။

ယခုႏွစ္သႀကၤန္အႀကိဳ ကာလတြင္ မဲေဆာက္-ျမ၀တီလမ္းမွတစ္ဆင့္ ေနရပ္သို႔ ဧၿပီ ၅ ရက္ေနာက္ပိုင္း ျပန္လာသူ ျမန္မာလုပ္သားတစ္သိန္းခန္႔ ယခင္လိုအတက္ အဆင္း မရွိေတာ့ေၾကာင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာမည့္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားဧၿပီ ၁၈ ရက္၊ ႏွစ္ဆန္း ၂ ရက္မွ စတင္ၿပီး ျမ၀တီ-မဲေဆာက္ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားမွ ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္သို႔ ထြက္ခြာလ်က္ရွိေသာ္လည္း ဧၿပီ ၃၀ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္း၌ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးျခင္း၊ အလုပ္ရွိေသာ္လည္း စားေလာက္သည့္ လုပ္အားခ၀င္ေငြ မရရွိျခင္းႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ရွားပါးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ သႀကၤန္ျပန္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားမွာ မိခင္ရင္ခြင္၌ ေႏြးေထြးေအာင္ မေနႏိုင္ၾကဘဲ လုပ္ငန္းခြင္ရွိရာ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ သႀကၤန္လြန္သည္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းျပန္လည္ ထြက္ခြာေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

အတာသႀကၤန္ဆင္ႏႊဲရန္ ေနရပ္ျပန္လာသူ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ပိုမ်ားလာျခင္းေၾကာင့္ ေနရပ္ျပန္ရန္ ယာဥ္အခက္အခဲျဖစ္ေပၚ

ေနရပ္ျပန္လာသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား ဧၿပီ ၈ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္

အတာသႀကၤန္ဆင္ႏႊဲရန္ ေနရပ္ျပန္လာသူ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ပိုမ်ားလာျခင္းေၾကာင့္ ေနရပ္ျပန္ရန္ ယာဥ္အခက္အခဲျဖစ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမ၀တီၿမိဳ႕သည္ နယ္စပ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ္လည္း အေ၀းေျပးကား၀င္းမရွိျခင္း၊ သႀကၤန္ခြင့္ျပန္သူမ်ားျခင္းေၾကာင့္ ကားစီးရန္အခက္အခဲျဖစ္သလို ယာဥ္လက္မွတ္၀ယ္ယူရရွိရန္ အခက္အခဲျဖစ္လ်က္ရွိသည္။

ထို႔ျပင္ တရား၀င္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လိုင္းမ်ားတြင္ ယာဥ္စီးခႏႈန္းထား ျမင့္တက္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း ၿမိဳ႕တြင္း၊ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားထိပ္၌ လူေခၚၿပီး ခရီးသည္ႀကိဳပို႔လုပ္ေနသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားမွာ ပါးစပ္မွထြက္ေစ်း ျဖစ္ေနသည္။

ထိုင္းအစိုးရ၏ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ ၀န္ေဆာင္မႈအခမဲ့ သႀကၤန္ခြင့္ျပန္ခရီးျဖစ္ေသာ ဧၿပီ ၈ ရက္တြင္ နံနက္ ၁၁ နာရီအထိ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ေနရပ္ျပန္လာသူ ၁၅၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတား မဲေဆာက္ဘက္ကမ္း လ၀ကမွတ္တမ္းအရ သိရသည္။ ထို႔ျပင္ ေသာင္ရင္းျဖတ္ေက်ာ္ စက္ေလွဂိတ္မ်ားမွလည္း ျပန္လာသူအမ်ားအျပားရွိသည့္အတြက္ ဧၿပီ ၈ ရက္တြင္ ေနရပ္ျပန္လာသူ ၂၀၀၀၀ ခန္႔ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

သႀကၤန္ခြင့္ရက္ ပထမေန႔ျဖစ္ေသာ ဧၿပီ ၅ ရက္တြင္ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားေပၚမွ ျပန္လာသူ ၃၀၀၀ ေက်ာ္၊ ဧၿပီ ၆ ရက္တြင္ ၆၀၀၀ ေက်ာ္၊ ဧၿပီ ၇ ရက္တြင္ ၁၂၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ဧၿပီ ၈ ရက္တြင္ ၁၅၀၀၀ ေက်ာ္ျပန္လာခဲ့ၾကၿပီး စက္ေလွဂိတ္မ်ားကလည္း ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ ျပန္လာခဲ့ၾကသည္။

ေနရပ္ျပန္ ခရီးသြားမ်ားျခင္းေၾကာင့္ ျမ၀တီၿမိဳ႕မွေျပးဆြဲေနေသာ ယာဥ္လိုင္းမ်ားရွိ ယာဥ္စီးေရႏွင့္ လံုေလာက္မႈမရွိဘဲ လက္မွတ္၀ယ္ယူရခက္ခဲလ်က္ရွိသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ျပင္ပမွ ယာဥ္လိုင္းမဲ့ေျပးဆြဲေနေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားမွာ ေစ်ႏႈန္းျမင့္တက္လ်က္ရွိသည္။

ျမ၀တီနယ္စပ္ၿမိဳ႕မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ယာဥ္လိုင္း ၂၂ လိုင္း ေျပးဆြဲလ်က္ရွိသလို ေနျပည္ေတာ္သို႔ ႏွစ္လိုင္း၊ ေတာင္ႀကီးသို႔ ႏွစ္လိုင္း၊ မႏၲေလးသို႔ ေျခာက္လိုင္း၊ ေတာင္ငူသို႔ ၁၂ လိုင္း ေျပးဆြဲလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ပုသိမ္ၿမိဳ႕သို႔ တို႔ညီေနာင္ယာဥ္လိုင္းက ေျပးဆြဲလ်က္ရွိသလို မံုရြာၿမိဳ႕သို႔ တို႔လာဘ္မိုးသူ ခရီးသည္ပို႔ေဆာင္ေရးယာဥ္လိုင္က ေျပးဆြဲလ်က္ရွိသည္။

အေထာက္အထားမဲ့လုပ္သားမ်ား ေနရပ္ျပန္ခ်ိန္ ကိုးလေက်ာ္လာသည့္တိုင္ ေန႔စဥ္ရာခ်ီ၍ ျပန္လာေနဆဲျဖစ္

ျမ၀တီ ျပန္လည္ႀကိဳဆိုေရးစခန္းသို႔ ဧၿပီ ၃ ရက္ ညေနက ေရာက္ရွိလာသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား လုပ္သားမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း အလုပ္ရွင္အလုပ္သမားဥပေဒေၾကာင့္ ေနရပ္ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ျပန္လာေနၾကသည္မွာ ကိုးလေက်ာ္လာသည့္တိုင္ေအာင္ ေန႔စဥ္ရာႏွင့္ခ်ီ၍ ျပန္လာေနၾကဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း အလုပ္ရွင္အလုပ္သမား ဥပေဒသစ္ေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံရသူႏွင့္ ဖမ္းဆီးခံရမည္ကို စိုးေၾကာက္သူအေထာက္အထားမဲ့ ျမန္မာလုပ္သာမ်ားမွာ ၂၀၁၇၊ ဇြန္ ၂၉ ရက္မွ စတင္ေနရပ္ျပန္ခဲ့ၾကရာ ၂၀၁၈ ဧၿပီ ၃ ရက္အထိ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး ၇၂၅၀၁ ဦးထိရွိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုအခါ ေနရပ္ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လာသူမ်ားတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း အေထာက္အထားမဲ့ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားအျပင္ မေလးရွားႏိုင္ငံ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသူ အမ်ားအျပားပါ၀င္ေၾကာင္း ျမ၀တီေက်ာက္လံုးႀကီး ျပန္လည္ႀကိဳဆိုေရးစခန္းသို႔ ေရာက္ရွိလာသူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ဧၿပီ ၃ ရက္ ညေနက ျမ၀တီ ျပန္လည္ႀကိဳဆိုေရးစခန္းသို႔ ေရာက္ရွိလာသူ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအား တရား၀င္အလုပ္သမားအျဖစ္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္လိုပါက ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္မ်ားကို အလုပ္သမားလူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

မေလးရွားႏိုင္ငံအတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ၿပီး အေထာက္အထားမရွိသူ၊ မစံုလင္သူ၊ ပတ္စ္ပုိ႔စာအုပ္ သက္တမ္းျပည့္သူမ်ားမွာ ဖမ္းဆီးေရးစီမံခ်က္ေၾကာင့္ ပြဲစားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ကာ မေလးေငြရင္းဂစ္ ၁၂၀၀ ေပးၿပီး ျပန္လာခဲ့ရသည္ဟုဆိုသည္။ မေလရွားႏိုင္ငံအတြင္း လုပ္ခလစာေကာင္းေသာ္လည္း ပတ္စ္ပို႔စာအုပ္သက္တမ္းကုန္ဆံုး၍ ေနရပ္သို႔ျပန္လာသူ မေကြးၿမိဳ႕နယ္မွ ကိုေအာင္မ်ဳိးသက္က “အလုပ္ကေကာင္းေပမဲ့ စာအုပ္သက္တမ္းသံုးႏွစ္ျပည့္လို႔ ျပန္လာခဲ့ရတာပါ။ မျပန္ရင္အႏၲရာယ္ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပြဲစားကိုရင္းဂစ္ ၁၂၀၀ ေပးၿပီး ထိုင္းဘက္က ျပန္လာခဲ့ရပါတယ္” ဟု ဧၿပီ ၃ ရက္ညေနက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်ာက္လံုးႀကီး ျပန္လည္ႀကိဳဆိုေရးစခန္းသို႔ ေရာက္ရွိလာသူ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအား ျမ၀တီခ႐ုိင္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ႀကိဳဆုိၾကၿပီး ထမင္းႏွင့္ေရသန္႔ဘူးမ်ား ေပးေ၀လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။