ျမစ္ႀကီးနား စက္မႈဇုန္ကိစၥ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွရန္ႏွင့္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကဲ့သို႔ တရားမွ်တမႈမရွိေသာ စာခ်ဳပ္မ်ား ေျဖရွင္းဆဲ ကာလျဖစ္၍ ကခ်င္ျပည္သူတို႔အေပၚ မွ်တစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္း၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိလာမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း ကခ်င္အမ်ိဳးသား ကြန္ဂရက္ပါတီ ေတာင္းဆို

ျမစ္ႀကီးနား စက္မႈဇုန္ကိစၥ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွရန္ႏွင့္ ကခ်င္အမ်ိဳးသား ကြန္ဂရက္ပါတီက ၾသဂုတ္ ၂၃ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ နန္က်င္ေက်းရြာအနီးတြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ စီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း၊ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာကိုလည္း လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ EIT ကို ယူနန္-ထိန္ခ်ံဳး ဟုန္ရင္ ကုမၸဏီက လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္စြမ္း အစီရင္ခံစာကို တစ္လအတြင္း ေရးသြင္းျခင္း၊ ေျမေနရာ ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကး ကိစၥမ်ား ရွင္းလင္းျခင္းကို ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီက ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ MoA အတြက္ အဆင့္ဆင့္ ေဆြးေႏြးေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးဆဲကာလ၊ စစ္ဒဏ္ခံေနရဆဲကာလ၊ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကဲ့သို႔ ကခ်င္ျပည္သူတုိ႔ တရားမွ်တမႈ မရွိေသာ စာခ်ဳပ္မ်ား ေျဖရွင္းဆဲကာလ ျဖစ္သျဖင့္ စာခ်ဳပ္ပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားက ကခ်င္ျပည္သူအေပၚ မွ်တစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္း၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိလာမည္ကို စိုးရိမ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္အက်ဳိးစီးပြားမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အပိုင္းတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္လာမည္ကို စိုးရိမ္ပါေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ကုမၸဏီဘက္က မူလေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားတြင္ မမွ်တေသာ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ MoU၊ MoA ေရးထိုးရာတြင္ ကခ်င္ျပည္သူမ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္မွသာ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္း ျဖစ္ေပၚလာမည္ဟု ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးပဋိကၡမ်ား ေျဖရွင္းဆဲကာလတြင္ စီးပြားေရးဘက္ တစ္ခုတည္း မၾကည့္ဘဲ ႏိုင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ စီမံကိန္းျဖစ္ေရးမွာ MoA အတြက္ ေဆြးေႏြးခ်က္ အဆင့္တိုင္းတြင္ ကခ်င္ႏိုင္ငံေရး အစုအဖြဲ႕မ်ား ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ေတာင္းဆိုပါေၾကာင္း ပါရွိသည္။

ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကခ်င္အမ်ိဳးသား ကြန္ဂရက္ပါတီမွ ေျပာဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးလဖိုင္ေအာင္လက “ေျမယာျပႆနာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္စရာရွိတယ္။ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ကိစၥေတြကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းမရွိဘူး။ သူတို႔ခ်ည္းပဲ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္တယ္။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ၊ တ႐ုတ္ကုမၸဏီေတြကိုေရာ နစ္နာမႈမရွိေအာင္ လူထုကုိခ်ျပသင့္တယ္။ အခုအခ်ိန္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေနခ်ိန္ ျဖစ္ေနတယ္။ စစ္ဒဏ္ခံရခ်ိန္၊ ျမစ္ဆံုလို ဒဏ္ခံရခ်ိန္ေတြမွာ စိတ္ဒဏ္ရာ ဖိအားရွိေနခ်ိန္ဆိုေတာ့ စီမံကိန္းကို နားေစခ်င္တယ္။ တကယ္လို႔ ဆက္လုပ္မယ္ ဆိုရင္လည္း လူထုကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပတ္ျပတ္သားသားေျပာဖို႔ လိုပါတယ္။ အဲဒါေတြေၾကာင့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ထုတ္တာပါ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ ေျပာဆိုခြင့္ရွိသူ ဥပေဒခ်ဳပ္ ဦးဒီဆင္ရမ္က “ဒီကိစၥကို ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ကိုယ္တိုင္ လာမယ့္ ၂၅ ရက္မွာ ရွင္းလင္းမယ္။ MoA ထိုးႏိုင္ဖို႔က အဆင့္အမ်ားႀကီး က်န္ေသးတယ္။ အခုက ေနရာအေနထားနဲ႔ ေျမယာကိစၥပါေတာ့ ျပည္ေထာင္စုကို တင္ျပထားဆဲပါ။ ျပည္ေထာင္စုက မခ်ေပးေသးဘူး။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္ကေတာ့ သူတို႔ဘက္က လုပ္မယ့္ဟာကို အရင္ကတည္းက ခ်ျပသြားၿပီ။ အေသးစိတ္ေတြ  ေျဖရွင္းၿပီးမွပဲ အားလံုးကုိ ခ်ျပလို႔ရမွာ။ ခုကဘာမွလုပ္လို႔ မရႏိုင္ေသးဘူး” ဟုဆုိသည္။

ျမစ္ႀကီးနား စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဇုန္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ ေပါင္စန္းျပည္နယ္ခြဲမွ ဒုတိယအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအဖြဲ႕တို႔ ေမ ၈ ရက္ နံနက္ပိုင္းက နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ MoU ကို ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမစ္ႀကီးနား စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဇုန္ စီမံကိန္းသည္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္၊ နန္က်င္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ပလနေက်းရြာအုပ္စုတြင္ တည္ရွိၿပီး  ၄၇၅၁ ဧကေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

စီမံကိန္းကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္မွ ဟိန္ယံုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီလီမိတက္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ျပည္သူ႔ကုမၸဏီလီမိတက္တို႔ ပူးေပါင္း၍ စုေပါင္းရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွေရးကုမၸဏီ (Joint Venture Company) ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကုမၸဏီရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ရွယ္ယာကို ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ အနည္းဆံုး ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ယူထားၿပီး ၁၀ ႏွစ္ၾကာ တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားေၾကာင္း သိရသည္။

က်ပ္ ၃၇၂ ဘီလ်ံ (ေဒၚလာ ၂၇၃ သန္း) တန္ဖိုးရွိ ျမစ္ႀကီးနား စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဇုန္ စီမံကိန္းအတြက္ ျပည္ေထာင္စု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးက ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္က ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက အၾကံျပဳရာတြင္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံကုမၸဏီ၏ ေနာက္ခံ၊ ေငြေၾကးခိုင္မာမႈ၊ ႏိုင္ငံအေပၚတြင္ တာ၀န္ေက်ပြန္ေစသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သံ႐ံုးမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေတာင္းယူမွတ္တမ္းတင္ရန္၊ သီလ၀ါစက္မႈဇုန္အျပင္ မဂၤလာဒံု စက္မႈဇုန္ကို ေလ့လာရန္၊ ပတ္၀န္းက်င္မွ ခ်ဥ္းကပ္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းငယ္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္၊ ထိုင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္တို႔ရွိ စက္မႈဇုန္မ်ားမွာ အတုယူစရာမ်ား ရွိေနၿပီး လုပ္ငန္းသေဘာအရ အ႐ႈံးအျမတ္ ရွိႏိုင္သျဖင့္ ရွယ္ယာအမ်ားဆံုး ယူထားသူက တာ၀န္အရ အ႐ႈံးအျမတ္ကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရန္၊ သီလ၀ါစက္မႈဇုန္ ေအာင္ျမင္ျခင္းမွာ ႏိုင္ငံေရးအရလည္း ပါ၀င္ေနေၾကာင္း စသည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ထားသည့္ လီဒိုလမ္းမႀကီးက ျပည္နယ္အလယ္ပိုင္းမွ ျဖတ္သန္းထားသည္။ လက္ရွိတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔ တရား၀င္ အဓိက ဆက္သြယ္သည့္ ၀င္ေပါက္မွာ ကန္ပိုင္တည္ ၀င္ေပါက္ႏွင့္ လြယ္ဂြၽယ္၀င္ေပါက္၊ ပန္၀ါ၀င္ေပါက္တုိ႔ကို အဓိက အသံုးျပဳေနသည္။ ထို႔ျပင္ လိုင္ဇာ၊ မန္၀ိန္းႀကီး ၀င္ေပါက္မ်ားကိုလည္း အသံုးျပဳေနၾကသည္။

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပန္းျခံအတြင္းရိွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ ဖ်က္ဆီးခံရမႈကို ျပည္သူပိုင္အက္ဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္

ဓာတ္ပုံ – ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပန္းျခံအတြင္းရိွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ ဖ်က္ဆီးခံရမႈကို ျပည္သူပိုင္ အက္ဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဇူလိုင္ ၂၄ ရက္တြင္ သက္ဆိုင္ရာ အမွတ္ ၂ ရဲစခန္း၌ (ပ) ၁၈၄၊ ျပည္သူပိုင္ပစၥည္း ကာကြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆ (၁)ျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မွ ဦးယုန္ဖုက တရားလိုျပဳလုပ္ကာ အမႈဖြင့္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပန္းျခံအတြင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ကို ဇူလိုင္ ၂၂ ရက္ညပိုင္းက ေအာက္ေျခခံု ၁၀ ေပခန္႔ကို တက္ၿပီးေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္တုကို သေဘၤာေဆး အစိမ္းေရာင္ျဖင့္ ပက္ဖ်န္းခဲ့ၿပီး ေအာက္ေျခရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မိန္႔ခြန္းႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ ေက်ာက္စာမ်ားကို တူျဖင့္ထု႐ိုက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ ဒုတိယျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴးႀကီး လြင္ေမာင္သိန္းက “အမႈဖြင့္ဖို႔ စည္ပင္က လာေဆြးေႏြးတယ္။ အခုအထိေတာ့ အမႈမဖြင့္ရေသးဘူး။ ျပည္သူပိုင္ပစၥည္း ဖ်က္ဆီးမႈနဲ႔ဖြင့္မယ္။ ဖ်က္ဆီးတဲ့ သူေတြကိုလည္း စံုစမ္းေနပါတယ္။ အားလံုးေတာ့ ေျပာမရေသးဘူး။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ားႀကီး ေဆြးေႏြးခဲ့ပါၿပီ” ဟု ဇူလိုင္ ၂၄ ရက္ ေန႔လယ္ပိုင္းက ေျပာၾကားသည္။

ဇူလိုင္ ၂၄ ရက္အထိ သက္ဆိုင္ရာ အမွတ္ ၂ ရဲစခန္းသို႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းေသာ္လည္း တိုင္စာေရးဆဲ အဆင့္သာ ရွိေနေသးေၾကာင္း စခန္းတာ၀န္ရွိသူက ညေန ၅ နာရီေက်ာ္တြင္ ေျဖၾကားသည္။

ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္ေန႔လယ္ပိုင္းတြင္ ဖ်က္ဆီးခံရသည့္ ေနရာမ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ တစ္ခုတည္းသာရွိသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပန္းျခံအတြင္းမွ ေၾကး႐ုပ္သည္ အျမင့္ ကိုးေပေက်ာ္ရွိၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္က ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ စိုက္ထူရျခင္း ရည္ရြယ္ ခ်က္သံုးခ်က္ရွိၿပီး ျပည္ေထာင္စု တစ္မ်ဳိးသားလံုး လြတ္လပ္ေရးရေအာင္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ေက်းဇူးတရားမ်ားကို ေအာက္ေမ့ သတိရေစလိုျခင္း၊ ဒုတိယအခ်က္က ႀကီးငယ္မေရြး ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသား အားလံုး၏ စိတ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကဲ့သို႔ ႐ိုးသားျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ ဇြဲရွိျခင္း၊ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံျခင္း၊ မည္သူ႔ကိုမွ် ရန္သူလို သေဘာမထားျခင္း၊ ေကာင္းက်ဳိးလိုလားေသာ စိတ္ေမတၱာျဖင့္ ဆက္ဆံျခင္း၊ အမ်ားအက်ဳိးႏွင့္ ကိုယ္က်ဳိးယွဥ္လာလွ်င္ အမ်ားအက်ဳိးကို ဦးစားေပးျခင္း၊ တိုင္းရင္းသား ညီညြတ္မႈကို အျမဲလိုလားျခင္း၊ ကိုယ္ခ်င္းစာျခင္း စေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိတ္ဓာတ္မ်ား တိုးပြားရွင္သန္ေစလိုျခင္း၊ တတိယအခ်က္မွာ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား အေနျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ကို ေတြ႕ျမင္ရပါက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို အားက်အတူယူကာ အနာဂတ္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာေစၿပီး ႏိုင္ငံကို ကမၻာက ေလးစားသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္လာရန္ စသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ စိုက္ထူသည့္ ေၾကး႐ုပ္မွာ ပထမဆံုး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ျဖစ္ၿပီး ကခ်င္တိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ားက ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ စစ္မက္မ်ား ျဖစ္ပြားေနျခင္းေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ပင္လံုကတိက၀တ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုလားပါေၾကာင္း၊ ကတိက၀တ္မ်ား ၿပီးျပည့္စံုလင္မွသာ ေၾကး႐ုပ္စိုက္ထူေရးကို စီမံေစလိုေၾကာင္း၊ က်င္းပဆဲျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ဒုတိယပင္လံု က်င္းပရာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ကတိျဖစ္သည့္ လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္လိမ့္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္သည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ေစာင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ျပည္သူပုိင္ပစၥည္း ဖ်က္ဆီးမႈပုဒ္မ ၆ (၁)ဆုိသည္မွာ ျပည္သူပုိင္ပစၥည္း ကာကြယ္ေရး အက္ဥပေဒ (၁၉၅၇/၈၃) တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ပုဒ္မ ၆၊ အပုိဒ္ခဲြ ၁ ကုိ ဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္သူပုိင္ပစၥည္း တစ္စုံတစ္ရာကုိ (က) ပုိင္ဆုိင္ခြင့္မရွိဘဲ လက္၀ယ္ထားျခင္း၊ (ခ) ခုိးယူျခင္း၊ (ဂ) အလဲြသုံးစားမႈျပဳျခင္း၊ (ဃ) အက်ဳိးပ်က္စီးေစျခင္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္လွ်င္ က်ဴးလြန္သူအား ခုနစ္ႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ႀကိမ္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေထာင္ဒဏ္ႏွင့္ ႀကိမ္ဒဏ္ ႏွစ္ရပ္လုံးအျပင္ ေငြဒဏ္ပါ တစ္ေပါင္းတည္း က်ခံေစရန္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္သည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

 

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ သေဘၤာေဆးျဖင့္ ပက္ဖ်န္းခံရၿပီး ေအာက္ေျခပိုင္းမ်ား တူျဖင့္ရိုက္ဖ်က္ခံရ

ဓာတ္ပုံ – ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ သေဘၤာေဆးျဖင့္ ပက္ဖ်န္းခံရၿပီး ေအာက္ေျခပိုင္းမ်ား တူျဖင့္ရိုက္ဖ်က္ခံရမႈ ဇူလိုင္ ၂၂ ရက္ညပိုင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ေအာက္ေျခခံု ၁၀ ေပခန္႔ကို တက္ၿပီးေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရုပ္တုကို သေဘၤာေဆး အစိမ္းေရာင္ျဖင့္ ပက္ဖ်န္းခဲ႔ၿပီး ေအာက္ေျခရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မိန္႔ခြန္းႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွစ္တစ္ရာျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ေက်ာက္စာမ်ားကို တူျဖင့္ထုရိုက္ခဲ့မႈ ျဖစ္ေပၚခဲ႔ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရုပ္တုျဖစ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သူက “ရုပ္တုအေျခက ၁၀ ေပေက်ာ္ျမင့္တယ္။ တြယ္တက္လို႔ မရဘူး။ လူတစ္ေယာက္က ပခံုးေပၚတက္ၿပီး လုပ္တဲ႔သေဘာေပါ့။ ရုပ္တုကို သေဘၤာေဆးပံုးနဲ႔ပတ္ၿပီး သေဘၤာေဆးပံုးကို ရုပ္တုအေပၚမွာ ထားခဲ႔တာ။ ေအာက္ေျခက ေထာင္ေတြက ၁၆ ေပါင္တူနဲ႔ထုသြားတယ္။ ေနာက္ၿပီး မိန္႔ခြန္းႏွင့္ ႏွစ္တစ္ရာျပည့္ မွတ္တမ္းေက်ာက္စာကို တူနဲ႔ထုတယ္။ မပ်က္ဘူး ခ်ိင့္သြားတယ္။ အနည္းဆံုး သံုးေယာက္ျဖစ္မယ္။ ေနာက္ကြယ္က အဖြဲ႕ေတာ့ ရွိမွာေပါ့။ ေျပာလို႔မေကာင္းဘူးေလ။ ကိုယ္မျမင္ေတာ့။ ဒီရုပ္တုဟာ အစိုးရကစိုက္တာ မဟုတ္ဘူး။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို ေလးစားလို႔ ၿမိဳ႕ေတြ၊ ရြာေတြမွာ အလွဴခံၿပီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကိုခ်စ္သူအားစုၿပီး တည္ေဆာက္ခဲ႔တာပါ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ရုပ္တုျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးျမတ္ေက်ာ္သူက “က်ေနာ္တို႔က စိတ္မေကာင္းျဖစ္တယ္။ စိုက္ထူထားတာပဲ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီ။ ဒီေန႔မွဆိုေတာ့ အေျခအေန အေၾကာင္းေၾကာင္း အေပၚမွာ မေက်နပ္ခ်က္ေတြကေနၿပီးေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို သက္ေရာက္တယ္ ထင္တာပဲ။ အရင္က ကန္႔ကြက္ခဲ႔တာက စိုက္ထူခါနီးမွာ ကခ်င္အမ်ိဳးသားမ်ား အတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႕ ထင္ပါတယ္။ ဒါလည္း အစိုးရႏွင့္ ညွိႏိႈင္းၾကတယ္လို႔ သိရတယ္။ က်ေနာ္တို႔ လုပ္ခဲ႔တာက အရင္ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္ကတည္းက ႀကိဳးစားခဲ႔တာပါ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ ဖ်က္ဆီးခံရသည့္ ေနရာမ်ားကို ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ တစ္ခုသည္းသာရွိသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပန္းၿခံအတြင္းမွ ေၾကးရုပ္သည္ အျမင့္ေပ ၉ ေပေက်ာ္ရွိၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ႔သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ စိုက္ထူရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ သံုးခ်က္ရွိၿပီး ျပည္ေထာင္စု တစ္မ်ိဳးသားလံုး လြတ္လပ္ေရးရေအာင္ ႀကဳိးပမ္းခဲ႔သည့္္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ ေက်းဇူးတရားေတြကို ေအာက္ေမ႔သတိရေစလိုျခင္း၊ ဒုတိယအခ်က္က ႀကီးငယ္မေရြး ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသားအားလံုးရဲ႕စိတ္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကဲ႔သို ရိုးသားျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ ဇြဲရွိျခင္း၊ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံျခင္း မည္သူကိုမွ် ရန္သူလို သေဘာမထားျခင္း၊ ေကာင္းက်ိဳးလိုလားေသာ စိတ္ေမတၱာျဖင့္ ဆက္ဆံျခင္း၊ အမ်ားအက်ိဳးႏွင့္ ကိုယ္က်ိဳးယွဥ္လာလွ်င္ အမ်ားအက်ိဳးကို ဦးစားေပးျခင္း၊ တိုင္းရင္းသား ညီညြတ္မႈကို အၿမဲလိုလားျခင္း၊ ကိုယ္ျခင္းစာျခင္းစေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိတ္ဓာတ္မ်ား တိုးပြားရွင္သန္ေစလိုျခင္း၊ တတိယအခ်က္မွာ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား အေနျခင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ကို ေတြ႕ျမင္ရပါက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို အားက်အတူယူကာ အနာဂါတ္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာေစၿပီး ႏိုင္ငံကို ကမၻာက ေလးစားသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္လာရန္စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ခဲ႔ျခင္းေၾကာင္း သိရသည္။

 

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ စိုက္ထူသည့္ ေၾကးရုပ္မွာ ပထမဆံုး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ျဖစ္ၿပီး ကခ်င္တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားက ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ စစ္မက္မ်ား ျဖစ္ပြားေနျခင္းေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ပင္လံုကတိက၀တ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုလားပါေၾကာင္း၊ ကတိက၀တ္မ်ား ၿပီးျပည့္စံုလင္မွသာ ေၾကးရုပ္စိုက္ထူေရးကို စီမံေစလိုေၾကာင္း၊ က်င္းပဆဲျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ဒုတိယပင္လံု က်င္းပရာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ကတိျဖစ္သည့္ လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ ျငိမ္းခ်မ္းမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္သည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ေစာင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၆) ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ႔သည္။

 

ျမစ္ႀကီးနားေလဆိပ္တြင္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္၌ ခရီးသည္ ႏွစ္သိန္းခဲြေက်ာ္ ၀င္ထြက္အသံုးျပဳခဲ့

ေလဆိပ္ အေဆာက္အံုသစ္ တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားေလဆိပ္တြင္၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္၌ ခရီးသည္ ႏွစ္သိန္းခဲြေက်ာ္ ၀င္ထြက္ အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

ျမန္မာက်ပ္သန္း ၁,၂၀၀ ေက်ာ္ အကုန္အက်ခံ တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ျမစ္ႀကီးနားေလဆိပ္၌ ခရီးသည္ အေဆာက္အအံုသစ္အား၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမ ၁၀ ရက္က စတင္ဖြင့္လွစ္ အသံုးျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုအေဆာက္အအံုသစ္တြင္ အေပၚထပ္၊ ေအာက္ထပ္ ပါရွိၿပီး ခရီးသည္ ၃၀၀ ခန္႔ကို တစ္ၿပိဳင္နက္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္မည္ဟု သိရသည္။

ျမစ္ႀကီးနားေလဆိပ္သို႔ ၂၀၁၇ ဧၿပီလ မွ ၂၀၁၈ မတ္လကုန္အထိ ခရီးသည္အ၀င္ ၁၂၄,၇၄၃ ဦး၊ အထြက္ ၁၂၈,၁၉၄ ဦး၊ စုစုေပါင္း ခရီးသည္၂၅၂,၉၃၇ ဦး ၀င္ထြက္ အသံုးျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမစ္ႀကီးနားေလဆိပ္၌ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈမ်ားအေနျဖင့္ ျမစ္ႀကီးနားမွတစ္ဆင့္ ပူတာအို၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈမ်ား အမ်ားဆံုး ျပဳလုပ္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ျမစ္ႀကီးနားေလဆိပ္သည္ ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္ လက္ခံပ်ံသန္း ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မႈတြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၌ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္း ခုနစ္လိုင္းသာ ဆင္းသက္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္း ကိုးလိုင္းအထိ တိုးခ်ဲ႕ပ်ံသန္းခဲ့ၿပီး ခရီးသည္ ၀င္ထြက္မႈတြင္လည္း ၁၆ ဒသမ ၃၆ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္လာသည့္အတြက္ မူလခရီးသည္ ေလဆိပ္အေဆာက္အအံုႏွင့္ လံုေလာက္မႈ မရွိေတာ့သျဖင့္ ယခု အသစ္တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ အလ်ား ၂၀၀ ေပ၊ အက်ယ္ ၈၀ ေပရွိ ႏွစ္ထပ္ သံကူကြန္ကရစ္ အေဆာက္အဦသစ္အား အစိုးရဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၌ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ျမစ္ႀကီးနား ေလယာဥ္ကြင္းသည္ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းက အေမရိကန္တို႔ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ေလယာဥ္ကြင္း တစ္ခုျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရရွိၿပီးခ်ိန္ေနာက္ပိုင္းမွ ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ဆက္လက္ျပဳျပင္ၿပီး F28 ဂ်က္ေလယာဥ္မ်ား ဆင္းသက္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး တိုးခ်ဲ႕ျပင္ဆင္မႈမ်ားအေနျဖင့္ သက္တမ္းကုန္ေနသည့္ ေျပးလမ္းမ်က္ႏွာျပင္ကို ေက်ာက္ကတၱရာ ေရပိတ္လႊာတင္ျခင္း၊ မူလ ေလဆိပ္အေဆာက္အအံု (၁၁၇x၄၅) ေပတြင္ အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္ေဆာင္ တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ျခင္း၊ မူလေလဆိပ္ အေဆာက္အဦ အႀကီးစားျပဳျပင္ျခင္း၊ ေလေၾကာင္းထိန္း ေမွ်ာ္စင္ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ေလဆိပ္ဆိုင္ရာ အျခားဆက္စပ္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မႏၲေလး-ျမစ္ႀကီးနား ပ်က္စီးခဲ့ေသာလမ္းပိုင္းကုိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး ခရီးစဥ္မ်ား ပံုမွန္အတိုင္း ျပန္လည္ေျပးဆြဲ

နယ္ေျမလံုျခံဳေရး အေျခအေနအရ မႏၲေလး-ျမစ္ႀကီးနား မီးရထားလမ္းပိုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း အစုန္၊ အဆန္ရထားမ်ားကို နံနက္ ၆ နာရီမွ ညေန ၆ နာရီအထိသာ ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳမည္ဟူေသာ သတင္းမွာ မဟုတ္မွန္ဘဲ ပ်က္စီးခဲ့ေသာလမ္းပိုင္းအား ျပန္လည္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ ရထားခရီးစဥ္မ်ားကို ပံုမွန္အတိုင္း ျပန္လည္ေျပးဆြဲလ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာ့မီးရထားတိုင္း (၃) မွ သိရသည္။

မႏၲေလး-ျမစ္ႀကီးနား ရထားလမ္းပိုင္းတြင္ ေမ ၁၅ ရက္ ညပိုင္းက မိုင္းရွင္းရထားႏွင့္ တံတားသံုးစင္းအား မိုင္းခြဲဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရၿပီး မီးရထားလမ္းပိုင္း ပ်က္စီးမႈမ်ားေၾကာင့္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ား လမ္းပိုင္းဘူတာမ်ားတြင္ ပိတ္မိမႈျဖစ္ခဲ့ကာ မီးရထားခရီးစဥ္မ်ားကို ေျပးဆြဲမႈ ေခတၱရပ္ဆိုင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ျမစ္ႀကီးနားရထားလမ္းပိုင္းကို မေန႔က ေန႔ပိုင္း ၂ နာရီမွာ ျပန္ဖြင့္လိုက္တယ္။ အခု ပံုမွန္အတိုင္းေျပးေနတယ္။ ျမစ္ႀကီးနားဘက္က ရထားလည္းလာသလို မႏၲေလးကရထားလည္း ပံုမွန္အတိုင္းေျပးေနပါတယ္။ ပ်က္စီးခဲ့တဲ့ ရထားလမ္းပိုင္းေတြကို ေမ ၁၇ ရက္ ညေန ၆ နာရီေလာက္မွာ အားလံုးျပင္ဆင္ၿပီးသြားခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ မေန႔က မြန္းလြဲ ၂ နာရီကေနစၿပီး ျပန္ေျပးေနတယ္။ ျမစ္ႀကီးနားကေနၿပီး ၄၂ အစုန္၊ ၅၆ အစုန္၊ ၅၀ အစုန္ရထားေတြကို မႏၲေလးဘက္ကို လႊတ္လိုက္တယ္။ မႏၲေလးဘက္ကေနလည္း ပံုမွန္အခ်ိန္ေတြအတိုင္း ေျပးဆြဲေနပါတယ္” ဟု ျမန္မာမီးရထား မႏၱေလးတိုင္းတိုင္းအမွတ္ (၃) မွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာက ေျပာၾကားသည္။

အြန္လိုင္းသတင္းမ်ားတြင္ မႏၲေလး-ျမစ္ႀကီးနား ရထားလမ္းပိုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း အစုန္၊ အဆန္ရထားမ်ားကို နယ္ေျမလံုျခံဳေရးအေျခအေနအရ နံနက္ ၆ နာရီမွ ညေန ၆ နာရီအတြင္း သြားလာခြင့္ျပဳထားေၾကာင္းႏွင့္ ရထားစီးခရီးသည္မ်ား ေဘးကင္းလံုျခံဳေစရန္ လမ္းပိုင္းတြင္ ေျပးဆြဲသည့္ အစုန္၊ အဆန္ရထားမ်ားအေနျဖင့္ ညေန ၆ နာရီတြင္ ေရာက္ရွိသည့္ဘူတာတြင္ ညအိပ္ရပ္နားရမည္ဟု သတင္းမ်ားပ်ံ႕ႏွံ႕ခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းကဲ့သို႔ ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ျမစ္ႀကီးနားလမ္းပိုင္းတြင္ ေမ ၁၅ ရက္က မိုင္းရွင္းရထားႏွင့္ တံတားသံုးစင္း မိုင္းခြဲဖ်က္စီခံခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ ၄၅ ဒီဂရီတိမ္းေစာင္းကာ ဘီးျပဳတ္က်ျခင္း၊ လမ္းပိုင္းေခ်ာ္က်ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး မီးရထားလမ္းႏွင့္ တံတားမ်ားပ်က္စီးမႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ယင္းျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ရထားစီးနင္းခေငြမ်ား ျပန္အမ္းျခင္းျပဳလုပ္ခဲ့ရၿပီး ရထားခရီးစဥ္မ်ားကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ မန္၀ယ္ (လိုင္ေနာင္ခူး) ေက်းရြာမွ ျပည္သူမ်ားကို ေခၚထုတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ ႏွစ္ျခင္းဘုရားေက်ာင္း၀င္းအတြင္း ေရာက္ရွိေနေသာ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ မန္၀ယ္ (လိုင္ေနာင္ခူး) ေက်းရြာမွ ျပည္သူမ်ားကို ေခၚထုတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာၾကားသည္။

ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက “အခုခရီးစဥ္က လတ္တေလာ စစ္ေရွာင္ေတြအတြက္ ဘာေတြခက္ခဲလဲ၊ ဘာေတြကူညီရမလဲေပါ့။ သူတို႔သေဘာထားေတြ၊ လိုအပ္ခ်က္ေတြလည္း သိခဲ့ရပါတယ္။ က်န္တဲ့သူေတြကို စိုးရိမ္ေနၾကတယ္ေပါ့။ အထူးသျဖင့္ လံုျခံဳေရးေပါ့။ ေတာင္းဆိုၾကတယ္။ ျပည္နယ္အစိုးရနဲ႔ တိုင္ပင္ၿပီး အခုသြားႀကိဳေနၿပီ။ အခုလုပ္ေနတာ မန္၀ယ္ေပါ့။ ၁၅၃ ဦးေပါ့။ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔လည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီ။ အခုခရီးစဥ္မွာ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနက ၃၉၆ သိန္း၊ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ၃၁၂ သိန္းေက်ာ္ေပါ့။ အားလံုး ၇၀၈ သိန္းေက်ာ္ပါတယ္။ ပိတ္မိေနတယ္ဆိုတဲ့ အေျခအေနေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရဆီကို တက္လာတယ္။ လက္ေတြ႕အေျခအေနကို သိဖို႔နဲ႔ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးစရာေတြအတြက္ ဒီကိုလာတာျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႕က မန္၀ယ္ကို ေရာက္သြားပါၿပီ။ အခုပဲ ေျပာင္းေရႊ႕ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ဖို႔လုပ္ေနပါၿပီ။ သူတို႔ကေတာ့ ကာမိုင္းကို ေျပာင္းဖို႔လုပ္ေနတာေပါ့။ အင္းေတာ္ႀကီးဘက္ေန ထြက္လာၾကရမွာပါ။ ကာမိုင္းၿမိဳ႕ကို ပို႔ေပးဖို႔လည္း အားလံုးစီစဥ္ထားပါၿပီ။ အခုထြက္လာတဲ့သူေတြဟာ ေတာင္ယာ၊ လယ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ ေနရပ္လံုျခံဳတာနဲ႔ ျပန္ႏိုင္ဖို႔ ေဆြးေႏြးေနၾကပါတယ္။ မႏွစ္တုန္းကေတာ့ လုပ္ႏိုင္ခဲ့တာေတြ ရွိပါတယ္” ဟုေျပာၾကားသည္။

ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္သို႔ ေမ ၅ ရက္မွ ၆ ရက္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ႏွင့္ နမၼတီးၿမိဳ႕မ်ားရွိ လတ္တေလာ စစ္ေရွာင္သူမ်ားကို သြားေရာက္ကူညီခဲ့ၿပီး လတ္တေလာလိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ သေဘာထားမ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္းအေျခအေနမ်ားကိုလည္း ေမးျမန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက “တိုက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူအမ်ားစုႏွင့္ ဒီရက္အတြင္း ေတြ႕ခဲ့တယ္။ သူတို႔ရဲ႕ဆႏၵကေတာ့ တစ္ထပ္တည္းေတြပါပဲ။ ဒီလိုမ်ဳိးမေနခ်င္ဘူး။ ကိုယ္ေဒသမွာ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ေနခ်င္တယ္။ လံုလံုျခံဳျခံဳေနခ်င္တယ္။ ေၾကာက္ေနတဲ့ဘ၀နဲ႔ မေနခ်င္ဘူး။ ကေလးသူငယ္ေတြကို ေသနတ္သံ၊ ဗံုးသံၾကားရင္ ေၾကာက္ေနလန္႔ၾကတယ္။ ဒီထိခုိက္မႈေတြကို ကေလးေတြကို မခံစားခ်င္ဘူး။ လံုျခံဳခ်င္တယ္။ အဲဒီအတြက္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ ေသနတ္နဲ႔ သူႏိုင္ကိုယ္ႏိုင္လုပ္တဲ့ကိစၥဟာ ခဏပဲၿငိမ္မယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းတာ မဟုတ္ဘူး။ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးက ညႇိႏိႈင္းမွရတယ္။ ေျဖေလွ်ာ့မွရတယ္။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေျဖရွင္းမွရတယ္။ အေပးအယူလုပ္ရတယ္။ သာတူညီမွ်လုပ္ရတယ္။ ဒီလမ္းအတိုင္းေရာက္ေအာင္ နည္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ စြန္႔လႊတ္ခဲ့တာေတြ၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးေတြ စိုးရိမ္ေနတယ္။ အဲဒီအတြက္ ေရတိုကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တာ၀န္ခံပါတယ္။ မၾကာခင္မွာ ေနရပ္ျပန္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနတယ္။ ေနာက္ၿပီး ပိတ္ေနသူေတြ ကယ္ထုတ္ေပးဖို႔ လုပ္ေနပါတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးကေနတစ္ဆင့္ သက္ဆိုင္ရာနဲ႔ ညိႇႏိႈင္းၿပီးပါၿပီ။ ပိတ္မိေနတဲ့သူေတြ ကယ္ထုတ္လို႔ရေအာင္ သက္ဆိုင္ရာ တပ္မေတာ္ကလည္း ကူညီမယ္ဆိုတဲ့ စကားလည္းရပါၿပီ။ ညိႇႏိႈင္းၿပီးပါၿပီ။ သံသယျဖစ္ရင္လည္း ေစာင့္ၾကည့္ပါ။ အခ်ိန္အနည္းငယ္ ၾကန္႔ၾကာတာကိုလည္း စိတ္ထဲမွာမထားၾကပါနဲ႔။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူကို အျမဲတမ္းအေလးထားပါတယ္။ ေထာက္ပံ့တာက အားလံုးကို တန္းတူေထာက္ပံ့ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုေတြ၊ ကေလးေတြ၊ မသန္စြမ္းနဲ႔ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားကို အနည္းငယ္ပိုၿပီး ေထာက္ပံ့ထားတာ ရွိပါတယ္” ဟု ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ ေနာင္နန္းထရီနတီဘုရားေက်ာင္းတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ေမ ၅ ရက္တြင္ တႏိုင္း (ေအာင္ေလာဒ္ေက်းရြာ)၊ ကာမိုင္းေဒသ၊ မန္၀ယ္ (လိုင္ေနာင္ခူး) ေက်းရြာ၊ ရွေငၚေက်းရြာ၊ ခ်ီေဖြေဒသမ်ားသို႔ ကူညီေရးႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား ေစလႊတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းခရီစဥ္မ်ားအနက္ ေအာင္ေလာဒ္ေက်းရြာမွာ ေက်းရြာသားမ်ားမရွိသျဖင့္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ က်န္ခရီးစဥ္မ်ားအားလံုးမွာ အဆင္ေျပေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသင္းလြင္က ဆိုသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္း စစ္ေရွာင္ေပါင္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း အစိုးရစာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။ ေမ ၁ ရက္စာရင္းအရ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ တီယန္ဇြတ္ ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္တြင္ ၁၃၀၊ တန္ဖဲ RC ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ၁၀၀၂ ဦး၊ ေနာင္နန္းထရီနတီ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ၅၁၃ ဦး၊ နမၼတီးၿမိဳ႕တြင္ ၁၇၃ ဦး၊ ကံလွေက်းရြာတြင္ ၈၁ ဦး၊ ေအာင္ေလာဒ္ေက်းရြာတြင္ ၁၃၆ ဦး၊ နမၼတီးလမ္းဆံု ဘုရားေက်ာင္းႏွစ္ခုတြင္ ၁၀၄၃ ဦးရွိေနေၾကာင္း စုစုေပါင္း ၃၀၇၈ ဦးရွိေၾကာင္း အစိုးရစာရင္းအမ်ားအရ သိရသည္။

ဧၿပီ ၃၀ ရက္တြင္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားမ်ား လူေပါင္းေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ တိုက္ပြဲအတြင္း ပိတ္မိေနသူမ်ား ကယ္ဆယ္ေရး လမ္းေလွ်ာက္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုင္သပိတ္စခန္း ဖြင့္လွစ္ေရးကို အစိုးရအဖြဲ႕က တားျမစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ မေနာကြင္းတြင္ လူငယ္မ်ားစုေပါင္းကာ ဆုေတာင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေမ ၃ ရက္တြင္ ျပည္နယ္အစိုးရ႐ံုး ေနာက္ေက်ာတြင္ ကခ်င္လူငယ္တစ္ေထာင္ခန္႔က ေတာထဲတြင္ ပိတ္မိေနသူမ်ားကို အျမန္ဆံုးျပန္လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

တံတားမိုင္းခြဲျခင္း၊ ကားမီး႐ိႈ႕ၿပီး ပိတ္ဆို႔ျခင္း၊ ေျမသားမ်ား ၿဖိဳခ်ျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျမစ္ႀကီးနား-ဆြမ္ပရာဘြမ္-ပူတာအိုလမ္းပိုင္း ျပန္လည္ျပင္ဆင္မႈ ၿပီးစီး

တံတားမိုင္းခြဲျခင္း၊ ကားမီး႐ိႈ႕ၿပီး ပိတ္ဆို႔ျခင္း၊ ေျမသားမ်ား ၿဖိဳခ်ျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျမစ္ႀကီးနား-ဆြမ္ပရာဘြမ္-ပူတာအို လမ္းပိုင္း ျပန္လည္ျပင္ဆင္မႈ ၿပီးစီးၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာခက္ေအာင္ က မတ္ ၃ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ျမစ္ႀကီးနား-ဆြမ္ပရာဘြမ္-ပူတာအို လမ္းပိုင္း ျပန္လည္ျပင္ဆင္မႈ ၿပီးစီးခဲ့ေသာ္လည္း သြားလာႏိုင္ေရးအတြက္မွာ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္က လံုျခံဳေရးအရ ခြင့္ျပဳမွသာ စတင္သြားလာႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခင္အတိုင္း မျဖစ္ေသးေသာ္လည္း ဆိုင္ကယ္ႏွင့္ ကားမ်ား သြားလာႏိုင္သည့္ အေျခအေနျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ဆိုသည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ခက္ေအာင္က “ၿပီးတာေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ရက္က ျဖစ္မယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ဆီေတာ့ ဒီေန႔ မတ္ ၃ ရက္မွ စာ၀င္တယ္။ ၿပီးစီးသြားေပမယ့္ အရင္လိုေတာ့ ဘယ္ဟုတ္မလဲ။ လံုျခံဳေရးအရ ေျမာက္ပုိင္းတိုင္းက ခြင့္ျပဳရင္ သြားလို႔ရပါၿပီ။ ဆိုင္ကယ္နဲ႔က အလုပ္မျဖစ္ေတာ့ ကားသြားႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ သြားလာလို႔ ရေအာင္ေပါ့။ ပူတာအိုဘက္မွာ ၀န္ထမ္းေတြေရာ၊ ေဒသခံေတြအတြက္ေရာ စားနပ္ရိကၡာေတြ မခက္ခဲေအာင္ လုပ္ရမွာပါ။ ညိႇႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာေတာ့ အမ်ားႀကီးေပါ့”ဟု ေျပာၾကားသည္။

က်ပ္ ၃၇ ဘီလ်ံ ရင္းႏွီး ေဆာက္လုပ္ေနသည့္ ျမစ္ႀကီးနား-ပူတာအို ျပည္ေထာင္စုလမ္းမေပၚတြင္ ေကအိုင္ေအ လက္နက္ကိုင္တစ္စုက တံတားတစ္စင္းကို ဇန္န၀ါရီ ၂၈ ရက္တြင္ ဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီးေနာက္ လုပ္ငန္းအားလံုး ျပန္႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။ ယင္းလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ငန္းဆိုက္အလိုက္ ကုမၸဏီေပါင္း ၁၀ ခုရွိၿပီး အလုပ္သမား ၂၀၀၀ ၀န္းက်င္ အသံုးျပဳ လည္ပတ္ေနေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းအတြက္ လံုျခံဳေရး အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ လုပ္ငန္းဆိုက္အားလံုး ရပ္နားကာ ျမစ္ႀကီးနား၊ ဆြမ္ပရာဘြမ္၊ ပူတာအိုၿမိဳ႕မ်ားသို႕ စက္ယႏၲရားမ်ားႏွင့္ လူမ်ား တိမ္းေရွာင္ေနထိုင္ရန္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ပူတာအိုေဒသတြင္လည္း ရိကၡာမ်ား ျပတ္ေတာက္ကာ ေဒသထြက္ မဟုတ္သည့္ စားေသာက္ကုန္ ပစၥည္းမ်ား ငါးဆမွ ခုနစ္ဆအထိ တက္သြားၿပီး လမ္းပိုင္း ျပတ္ေတာက္ကာ ရိကၡာျပတ္လပ္မႈေၾကာင့္ ပူတာအိုေဒသခံ ရာႏွင့္ခ်ီ ဆႏၵျပမႈ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္က ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

လမ္းဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးမွဴး ဦး၀င္းျမင့္ဦးက “လမ္းက ပြင့္သြားၿပီ။ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းက်တဲ့ တီယန္ဇြတ္အထိ ကုမၸဏီ ေျခာက္ခုေလာက္က လုပ္ငန္းပံုမွန္ လည္ပတ္ေနတယ္၊၊ ဆြမ္ပရာဘြမ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းနဲ႔ ပူတာအိုၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လမ္းေၾကာင္းမွာ လမ္းအထူးအဖြဲ႕(၁)နဲ႔ ပူတာအိုၿမိဳ႕ေပၚမွာ အလုပ္သမား ၂၀၀ ေလာက္ကို တင္ေကြၽးထားတဲ့ လင္းႏွစ္တိုးေအာင္ကုမၸဏီပဲ လုပ္ငန္းစႏိုင္ေသးတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အျမန္ဆံုး ျပန္ဆင္းၾကဖို႔ ႏိႈးေဆာ္ေနတယ္။ လုပ္ဖို႔လည္း ျပင္ေနၾကပါၿပီ။ လုပ္သားေတြ ေနရပ္ျပန္သြားၾကေတာ့ လုပ္သားေတြ စုရတယ္။ ေနာက္ၿပီး ေလာင္စာေတြ၊ ကုန္ၾကမ္းေတြ စုေနၾကတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

ကခ်င္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြဲ႕ KIA က ဖ်က္ဆီးခဲ့ေသာ ျမစ္ႀကီးနား-ဆြမ္ပရာဘြမ္-ပူတာအို လမ္းပိုင္းကို လ်င္ျမန္စြာ ျပဳျပင္ေပးႏိုင္ေရး ကခ်င္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အေရးႀကီးအဆိုကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္က တင္သြင္းခဲ့သည္။ ယင္းလမ္းပိုင္း ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕၊ ေကအိုင္အို/ေကအိုင္ေအ ဗဟိုအဖြဲ႕မ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ဳိးေဆာင္အဖြဲ႕ကို ၾကားခံ၍ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ရက္တြင္ ေနာက္ဆံုးေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕က ဆန္အိတ္ ၅၆၀၊ ဆီပိႆာ ၁၀၀ ႏွင့္ အျခား ရိကၡာေျခာက္မ်ားကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္ႏွင့္ မတ္ ၁ ရက္က ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္။

ပူတာအိုခ႐ိုင္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္ရွိၿပီး ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ၉၁၂၅၇ ဦး ေနထိုင္ေၾကာင္း သိရၿပီး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲျခင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အားနည္းျခင္း စသည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တစ္ႏွစ္ေအာက္ ကေလးေသဆံုးႏႈန္း အျမင့္ဆံုးခ႐ိုင္ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမစ္ႀကီးနား-ဆြမ္ပရာဘြမ္-ပူတာအုိ လမ္းပိုင္းကိစၥ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေကအိုင္ေအအဖြဲ႕ ညိႇႏိႈင္း

ဇန္န၀ါရီ ၂၈ ရက္က ေကအိုင္ေအ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ မီး႐ိႈ႕ခဲ့သည့္ ရြာအခ်ဳိ႕ႏွင့္ လမ္းလုပ္သားမ်ား ေနရပ္ျပန္ရန္ျပင္ဆင္ေနစဥ္

ျမစ္ႀကီးနား-ဆြမ္ပရာဘြမ္-ပူတာအုိ လမ္းပိုင္းကိစၥ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေကအိုင္ေအအဖြဲ႕ ညိႇႏိႈင္းေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

KIO/KIA အဖြဲ႕က ထိုးစစ္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရးကို ဦးတည္ရန္ အေၾကာင္းျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရၿပီး ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္က အေၾကာင္းျပန္ၾကားေသးျခင္း မရွိေၾကာင္း ျမစ္ႀကီးနားအေျခစိုက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ဳိး ေဆာင္အဖြဲ႕က ဆိုသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ဳိးေဆာင္အဖြဲ႕မွ ဦးဆန္းေအာင္က “ပူတာအို လမ္းပိုင္းကိစၥရပ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရအဖဲြ႕၊ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာခ်ဳပ္ကို KIO/KIA ဗဟိုအဖြဲ႕က အေၾကာင္းျပန္ထားပါၿပီ။ အားလံုး ညႇိႏိႈင္းေနဆဲပဲလို႔ပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ညိႇႏိႈင္းေနဆဲျဖစ္လို႔ ေျပာလို႔ မေကာင္းပါဘူး။ ပါတဲ့အခ်က္ေတြေတာ့ သံုးေလးခ်က္ေလာက္ ရွိပါတယ္။ ထိုးစစ္ေတြ ေလွ်ာ့ဖို႔ကိစၥလိုမ်ဳိးေတြေပါ့”ဟု ေျပာၾကားသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ခက္ေအာင္က ပူတာအိုေဒသသို႔ ဆန္အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးအပ္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေနေၾကာင္း၊ ျမစ္ႀကီးနား -ဆြမ္ပရာဘြမ္-ပူတာအိုလမ္းပိုင္းကိစၥရပ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဌာန အသီးသီးႏွင့္ ညိႇႏိႈင္း တိုင္ပင္ေနေၾကာင္း ေဖေဖာ္ရီ ၁၄ ရက္ က ေျပာၾကားသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာခက္ေအာင္ႏွင့္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး သူရမ်ဳိးတင္ ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ဳိးေဆာင္အဖြဲ႕တို႔ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္က ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုးတြင္ သီးျခားေတြ႕ဆံုၿပီး ျမစ္ႀကီးနား-ဆြမ္ပရာဘြမ္-ပူတာ အိုလမ္းပိုင္းကိစၥ သီးျခားေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးေနာက္ KIO/KIA ဗဟိုအဖြဲ႕ စာေပးညႇိႏိႈင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

က်ပ္ ၃၇ ဘီလ်ံ ရင္းႏွီးေဆာက္လုပ္ေနသည့္ ျမစ္ႀကီးနား-ပူတာအို ျပည္ေထာင္စု လမ္းမေပၚတြင္ ေကအိုင္ေအလက္နက္ကိုင္ တစ္စုက တံတားတစ္စင္းကို ဇန္န၀ါရီ ၂၈ ရက္တြင္ ဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီး လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ဘက္ဟိုးျဖင့္ ယာဥ္မ်ား သြားမရေအာင္ လုပ္ထားျခင္း၊ ယာဥ္ႀကီးမ်ားကို လမ္းမေပၚတြင္ မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးထားျခင္း စသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ လုပ္ငန္းအားလံုး ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။

ဇန္န၀ါရီ ၂၈ ရက္က ေကအိုင္ေအ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ မီး႐ိႈ႕ခဲ့သည့္ ရြာအခ်ဳိ႕ႏွင့္ လမ္းလုပ္သားမ်ား ေနရပ္ျပန္ရန္ျပင္ဆင္ေနစဥ္

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္းက ဖ်က္ဆီးခဲ့ေသာ ျမစ္ႀကီးနား-ဆြမ္ပရာဘြမ္-ပူတာအိုလမ္းပိုင္းကို လ်င္ျမန္စြာ ျပဳျပင္ေပးႏိုင္ေရး ကခ်င္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အေရးႀကီးအဆို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္က တင္သြင္းခဲ့သည္။ လမ္းပိုင္း ျပတ္ေတာက္ၿပီး ရိကၡာျပတ္လပ္မႈေၾကာင့္ ပူတာအိုေဒသခံ ရာႏွင့္ခ်ီဆႏၵျပမႈ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္က ဆႏၵျပမႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ယင္းဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈကို ရ၀မ္၊ လီဆူ၊ ဂ်ိန္းေဖာ စသည့္ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အျမန္တည္ေဆာက္ပါ။ စက္ယႏၲရားမ်ား ဖ်က္ဆီးျခင္း ခ်က္ခ်င္းရပ္၊ စစ္ေရးကို အေၾကာင္းျပၿပီး ေစ်းတင္ေရာင္းခ်မႈ မလိုလား၊ လမ္းတံတား ဖ်က္ဆီးသူ တို႔ရန္သူ၊ လူထုဆႏၵ သေဘာထား ေအာင္ရမည္၊ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး တို႔အေရး၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရး တို႔အေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရး တို႔အေရး စသည့္ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ လမ္းေလွ်ာက္ ဆႏၵျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က ပူတာအိုေဒသသို႔ ဆန္အိတ္မ်ား အကူအညီေပးရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသင္းလြင္က ဆိုသည္။

ကခ်င္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕ KIA က ဖ်က္ဆီးခဲ့ေသာ ျမစ္ႀကီးနား-ဆြမ္ပရာဘြမ္-ပူတာအိုလမ္းပိုင္းကို လ်င္ျမန္စြာ ျပဳျပင္ေပးႏိုင္ေရး ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ အေရးႀကီးအဆိုကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္ က တင္သြင္းခဲ့သည္။

အဆိုရွင္ျဖစ္သူ ဦးခန္လင္က ပူတာအိုခ႐ိုင္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ဘက္အက်ဆံုး ခ႐ိုင္ျဖစ္ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အနည္းဆံုး ခ႐ိုင္တစ္ခု ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ပူတာအိုၿမိဳ႕သို႔ ကုန္းေၾကာင္း၊ ေလေၾကာင္း သြားလာႏိုင္ေသာ္လည္း ကုန္စည္အတြက္ ျမစ္ႀကီးနား-ဆြမ္ပရာဘြမ္-ပူ တာအိုလမ္းေၾကာင္းကို အဓိကအသံုးျပဳေနရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၈ ရက္မွ ၃၀ ရက္အတြင္း ေကအိုင္ေအ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕က ဆြမ္ပရာဘြမ္ၿမိဳ႕နယ္အပိုင္းတြင္ ဆီနင္ ခတံတားႏွင့္ လမ္းပိုင္း ႏွစ္ေနရာကို ဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား သြားလာမရ ျဖစ္လာခဲ့ေၾကာင္း၊ လမ္းလုပ္သားမ်ား ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရေၾကာင္း၊ ဒုကၡေရာက္ၾကသည္မွာ လမ္းလုပ္သားမ်ားသာမက ပူတာအို ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဓာတ္ဆီတစ္ပံုးကို က်ပ္တစ္ေထာင္မွ သံုးေထာင္အထက္ တက္သြားေၾကာင္း၊ ဆန္ ႏို႔ဆီသံုးဘူး တစ္ေထာင္က်ပ္အထိ ေစ်းတက္လာေၾကာင္း၊ ယခုအျဖစ္ဆိုးေၾကာင့္ ေလာင္စာဆီ ျပတ္လပ္ျခင္း၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ျခင္း၊ ကုန္စည္ျပတ္လပ္ျခင္းမ်ားကို ၾကံဳေတြ႕ေနရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ လမ္းပိုင္းကို ေဆာလ်င္စြာ ျပဳျပင္ျခင္းျပဳလုပ္ၿပီး လံုျခံဳေရးတာ၀န္မ်ားကို အျပည့္အ၀ ခ်ထားေစလိုပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုအဆိုကို တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြဲ႕အစည္းက ဖ်က္ဆီးခဲ့ေသာ ျမစ္ႀကီးနား-ဆြမ္ပရာဘြမ္-ပူတာအို လမ္းပိုင္းကို လ်င္ျမန္စြာ ျပဳျပင္ေပးႏိုင္ေရး ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ အေရးႀကီးအဆို တင္သြင္း

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္က က်င္းပသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အား ေတြ႔ရစဥ္

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္းက ဖ်က္ဆီးခဲ့ေသာ ျမစ္ႀကီးနား-ဆြမ္ပရာဘြမ္-ပူတာအို လမ္းပိုင္းကို လ်င္ျမန္စြာ ျပဳျပင္ေပးႏိုင္ေရး ကခ်င္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အေရးႀကီးအဆိုကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္က တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအဆိုကို ပူတာအိုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဒိန္ခန္ဖုန္ (ခ) ဦးခန္လင္က တင္းသြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး “ပူတာအိုခ႐ိုင္အတြင္း တစ္ခုတည္းေသာ ကုန္စည္စီးဆင္းသည့္လမ္း ျဖစ္သည့္ ျမစ္ႀကီးနား-ဆြမ္ပရာဘြမ္-ပူတာအို ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီးတြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုက ဖ်က္ဆီးခဲ့ေသာ လမ္းပိုင္းကို ေဆာလ်င္စြာ ျပဳျပင္ေပးႏိုင္ေရးႏွင့္ ယာဥ္မ်ားသြားလာႏိုင္ေရး စီမံေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕အား တိုက္တြန္းေၾကာင္း” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အေရးႀကီးအဆို တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုရွင္ျဖစ္သူ ဦးခန္လင္က ပူတာအိုခ႐ိုင္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ဘက္အက်ဆံုးခ႐ိုင္ျဖစ္ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနည္းဆံုး ခ႐ိုင္တစ္ခု ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ပူတာအိုၿမိဳ႕သို ကုန္းေၾကာင္း၊ ေလေၾကာင္းျဖင့္ သြားလာႏိုင္ေသာ္လည္း ကုန္စည္အတြက္ ျမစ္ႀကီးနား-ဆြမ္ပရာဘြမ္-ပူတာအို လမ္းေၾကာင္းကို အဓိက အသံုးျပဳေနရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၈ ရက္မွ ၃၀ ရက္အတြင္း ေကအိုင္ေအ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕က ဆြမ္ပရာဘြမ္ၿမိဳ႕နယ္အပိုင္းတြင္ ဆီနင္ခတံတားႏွင့္ လမ္းပိုင္းႏွစ္ေနရာကို ဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား သြားလာမရ ျဖစ္လာခဲ့ပါေၾကာင္း၊ လမ္းလုပ္သားမ်ား ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရေၾကာင္း၊ ဒုကၡေရာက္ၾကသည္မွာ လမ္းလုပ္သားမ်ားသာမက ပူတာအိုခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဓာတ္ဆီ တစ္ပုလင္းကို က်ပ္ ၁၀၀၀ မွ ၃၀၀၀ အထက္ တက္သြားေၾကာင္း၊ ဆန္ႏို႔ဆီသံုးဘူး ၁၀၀၀ က်ပ္အထိ ေစ်းတက္လာေၾကာင္း၊ ယခုအျဖစ္ဆိုးေၾကာင့္ ေလာင္စာဆီ ျပတ္လပ္ျခင္း၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ျခင္း၊ ကုန္စည္ျပတ္လပ္ျခင္းမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ လမ္းပိုင္းကို ေဆာလ်င္စြာ ျပဳျပင္ျခင္းျပဳလုပ္ၿပီး လံုျခံဳေရးတာ၀န္မ်ားကို အျပည့္အ၀ ခ်ထားေစလိုပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုအဆိုကို တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့သည္။

ယင္းအဆိုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လမ္းလုပ္သားမ်ား၏ လံုျခံဳေရးအေျခအေနကို အေၾကာင္းျပဳကာ ကန္႔ကြက္သူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးရွိသျဖင့္ အဆိုကို ေဆြးေႏြးရန္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၉၈ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေထာက္ခံသျဖင့္ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေနာင္မြန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) မွ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခ်န္တန္ခင္က ေစ်းေတြက တံတားေတြ က်ဳိးၿပီးတာနဲ႔ ေန႔ခ်င္းတက္သြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ပူတာအိုမွာ ကုန္စည္အပိုမရွိလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕က ပူတာအိုလမ္းပိုင္းမွာ အသံုးျပဳေနက် သရီးဂေရာင္း ကုန္ကားမ်ားကို ျမစ္ႀကီးနား-ပူတာအိုလမ္းပိုင္းမွာ အသံုးမျပဳရေတာ့ ကုန္ပစၥည္းေတြ မေလွာင္ႏိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္နယ္အစိုးရနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕က အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းေတြ အားလံုးလည္း ရပ္ဆိုင္းဖို႔ရွိေနပါတယ္။ အစိုးရ၀န္ထမ္းေတြဟာ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြ ဒီေလာက္ႀကီးေနရင္ အခုအေျခအေနအရ ဆန္၊ ဆီ၊ ဆား ေစ်းႏႈန္းေၾကာင့္ ဘယ္၀န္ထမ္းမွ က်န္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလုိျဖစ္မွန္းသိလ်က္နဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရိွ လုပ္ရပ္ကေတာ့ ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ျဖစ္ ႐ႈတ္ခ်ပါတယ္။ အဆိုကိုလည္း အေလးအနက္ ေထာက္ခံပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ လီဆူတိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီးက လတ္တေလာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေရးႀကီးသည့္ ဆန္၊ ဆီ၊ ဆား ေစ်းမတက္ေစေရးအတြက္ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရတြင္ တာ၀န္ရွိၿပီး ရက္ပိုင္းအတြင္း ေလေၾကာင္းအကူအညီျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

ဆြမ္ပရာဘြမ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ အင္ဂ်န္းယန္ၿမိဳ႕နယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ဳိးေဆာင္အဖြဲ႕မ်ားကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေစလိုေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း၊ ေရရွည္ျပႆနာမ်ားကို မေျဖရွင္း ဆက္လက္ျပဳလုပ္ပါက အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ယင္းအဆိုကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ခုနစ္ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး လံုျခံဳေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ လံုျခံဳေရး ႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး သူရမ်ဳိးတင္က ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

၎က “အဆိုတြင္ အေၾကာင္းအရာႏွစ္ခုကို ေတြ႕ရပါတယ္။ လမ္းပိုင္းျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ လံုျခံဳေရးျပည့္၀ေရး ျဖစ္ပါတယ္။ လမ္းပိုင္းတည္ေဆာက္ေရး အေနျဖင့္ မိမိ မေျပာႏိုင္ေသာ္လည္း လံုျခံဳေရးအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ခံအေၾကာင္းတရားေတြ ဘယ္လုိျဖစ္ျဖစ္ ပူတာအိုခ႐ိုင္ဟာ ျပည္နယ္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္း၊ ႏိုင္ငံရဲ႕ အစိတ္အပုိင္းျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားျပည္သူ ဒုကၡေရာက္ၿပီး အဓိက လမ္းမပိုင္းမွာ လံုလံုၿခံဳျခံဳမသြားႏိုင္တာကို လံုး၀လက္မခံႏိုင္ပါဘူး။ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ မိမိအပါအ၀င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ဳိးေဆာင္အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လမ္းညႊန္ခ်က္နဲ႔ ယင္းကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ လွ်ဳိ႕၀ွက္ကိစၥရပ္မ်ား ပါ၀င္သျဖင့္ မေျပာသင့္တာပါ ရွိေနပါတယ္။ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္ ညေနပိုင္းမွာလည္း မိမိႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ၀န္ႀကီးကိုလည္း ေျမာက္ပုိင္းတိုင္း စစ္ဌာခ်ဳပ္မွာေတြ႕ဆံုၾကဖို႔ ေခၚထားတာ ရွိပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၲရားကိုေတာ့ ပ်က္ျပားမခံႏိုင္ပါဘူး။ အျမန္ဆုံး ေဆာင္ရြက္သြားမယ္ ဆိုတာလည္း ကတိျပဳေျပာၾကားလိုပါတယ္။ အဆိုရွင္ရဲ႕အဆိုအရ ယခုထက္ ပိုမိုလံုျခံဳစြာ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ ရွိပါတယ္။ က်န္တဲ့ အခက္အခဲေတြကိုလည္း လံုး၀ လက္ခံမွာ မဟုတ္ပါဘူး”ဟု လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့သည္။

ယင္းအဆိုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အဆိုရွင္၏ သေဘာထားရယူရာ အဆိုရွင္က မွတ္တမ္းအျဖစ္သာ တင္ေစလိုေၾကာင္း ေျဖၾကားသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာထားရယူၿပီး မွတ္တမ္းအျဖစ္ ထားရွိခဲ့သည္။

က်ပ္ ၃၇ ဘီလ်ံ ရင္းႏွီးေဆာက္လုပ္ေနသည့္  ျမစ္ႀကီးနား-ပူတာအို ျပည္ေထာင္စု လမ္းမေပၚရွိ တံတားတစ္စင္းကို ေကအိုင္ေအက ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္ ဟုဆိုကာ လုပ္ငန္းအားလံုး ျပန္႐ုပ္သိမ္း

က်ပ္ဘီလ်ံ ၃၇ ဘီလ်ံ ရင္းႏွီးေဆာက္လုပ္ေနသည့္  ျမစ္ႀကီးနား-ပူတာအို ျပည္ေထာင္စု လမ္းမေပၚတြင္ ေကအိုင္ေအက တံတားတစ္စင္းကို ဇန္န၀ါရီ ၂၈ ရက္တြင္ ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္ ဟုဆိုကာ လုပ္ငန္းအားလံုး ျပန္႐ုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ လမ္းဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ယင္းလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ငန္းဆိုက္အလိုက္ ကုမၸဏီေပါင္း ၁၀ ခုရွိၿပီး အလုပ္သမား ၂၀၀၀ ၀န္းက်င္ခန္႔ အသံုးျပဳ လည္ပတ္ေနေၾကာင္း၊ လံုျခံဳေရး အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ လုပ္ငန္းအားလံုး ရပ္နားကာ ျမစ္ႀကီးနား၊ ဆြမ္ပရာဘြမ္၊ ပူတာအိုၿမိဳ႕မ်ားသို႔ စက္ယႏၱရားမ်ားႏွင့္ လူမ်ားတိမ္းေရွာင္ေနထိုင္ရန္ ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

လမ္းဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးမွဴး ဦး၀င္းျမင့္ဦးက “မေန႔က ပ်က္သြားတာက ၆/၁၁၁ တံတားကို ကရိန္းမီး႐ႈိ႕ၿပီး ပိတ္ထားခဲ့တယ္။၂/၁၁၀ ကို ေတာ့ ၂၅ ေပေလာက္ ဘက္ဟိုးနဲ႔ၿဖိဳသြားတယ္။ ဘက္ဟိုးကို မီး႐ႈိ႕ၿပီး ကန္႔လန္႔လုပ္ထားခဲ့တယ္။ ၀န္ထမ္းေတြ အလုပ္သမားေတြကိုေတာ့ ဘာမွမလုပ္သြားဘူး။ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ လံုျခံဳေရး အေျခအေနအရ လုပ္ငန္းအားလံုး ရပ္နားခုိင္းၿပီး ျမစ္ႀကီးနား၊ ဆြမ္ပရာဘြမ္၊ ပူတာအိုၿမိဳ႕ေတြေပၚကို တိမ္းေရွာင္ၾကဖို႔ စာထုတ္ထားပါတယ္။ ကုမၸဏီက ၁၀ ခုရွိတယ္။ တျခားလုပ္ငန္း ဆိုက္ေတြပါဆိုရင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ၂၀၀၀ ၀န္းက်င္ရွိမယ္။၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွာ က်ပ္ဘီလ်ံ ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္ ၃၇ ဘီလ်ံရွိပါတယ္။ အခုယူဆခ်က္ အရ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အထက္ေတာ့ လုပ္ငန္းၿပီးစီးၿပီလို႔ မွန္းတယ္။ လံုျခံဳေရး မရွိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း ဘာမွဆက္သြားလို႔ မရဘူးေလ။ တံတားကေတာ့ ၂၅ ေပဆိုရင္ ျပင္ရင္ တစ္ပတ္၀န္းက်င္ပဲ ၾကာမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ နယ္ေျမအေျခအေနအရေပါ့။ ေခ်ာင္းေအာက္ကေနၿပီးေတာ့ ပတ္တက္လို႔ေတာ့ ရေသးတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

အစိုးရ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေကအိုင္ေအတို႔ ပစ္ခတ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားကာ တံတားအစင္းေပါင္း ၁၂၀ ေက်ာ္ မိုင္းခြဲဖ်က္ဆီးျခင္းခံရၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ အားလံုးနီးပါး ျပန္လည္တည္ေဆာက္ ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

တပ္မေတာ္က မလိချမစ္ေၾကာင္း တီယန္ဇြပ္ အထက္ပိုင္းတြင္ နယ္ေျမရွင္းလင္းမႈကို ဇန္န၀ါရီ ၁၇ ရက္ကတည္းက လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ေကအိုင္ေအ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပစ္ခတ္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြား ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ (ေကအိုင္ေအ) အဖြဲ႕တို႔သည္ တႏိုင္းေဒသ ဆြမ္ပရာဘြမ္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ  ေမလိချမစ္ေၾကာင္း ေဒသမ်ား၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ေဒသမ်ားတြင္ တရားမ၀င္ ပယင္း၊ ေရႊ၊ သစ္ စသည့္ သယံဇာတမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။