တရား႐ုံး၊ ဥပေဒအရာရွိ၊ ရဲတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တုိင္ၾကားစာအပါအ၀င္ တုိင္စာတစ္ေထာင္ေက်ာ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာေကာ္မတီသုိ႔ ေရာက္ရွိေၾကာင္း ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ေျပာၾကား

တရား႐ုံး၊ ဥပေဒအရာရွိ၊ ရဲတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တုိင္ၾကားစာအပါအ၀င္ တုိင္စာ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာေကာ္မတီသုိ႔ ေရာက္ရွိေၾကာင္း အဆုိပါေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္တင္လင္းက The Daily Eleven သတင္းစာကုိ ေျပာၾကားသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒရးရာေကာ္မတီအား တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာလုပ္ငန္းမ်ား မွန္ကန္မႈ၊ တရားမွ်တမႈရွိေစေရးအတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ရန္၊ သက္ဆုိင္ရာနယ္ပယ္အသီးသီးရွိ ဌာနအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ တုိင္ၾကားစာမ်ား၊ အသနားခံစာမ်ား၊ တင္ျပခ်က္မ်ားကုိ ၾကားနာစိစစ္၍ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မွတစ္ဆင့္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပအစီရင္ခံရန္တုိ႔ကုိ တာ၀န္ေပးထားသည္။

“တုိင္စာေတြကေတာ့ ၁၁၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ ေရာက္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေကာ္မတီအဖြဲ႕က ၁၉ ဦးရွိတယ္ေလ။ သူတုိ႔ကုိ ၁၀ မႈစီပုိ႔ၿပီး ဖတ္ခုိင္းတယ္။ ဖတ္ခုိင္းၿပီးေတာ့ တုိင္ခ်က္နဲ႔မညီတဲ့ဟာေတြ၊ လိပ္စာမစုံတာေတြ ေကာ္မတီကေန မွတ္တမ္းတင္တယ္။ က်န္တာေတြက်ေတာ့ သက္ဆုိင္ရာဌာနေတြကုိ ပုိ႔ပါတယ္။ တုိင္စာေတြကုိကေတာ့ အခုနေျပာသလုိ တရား႐ုံးကုိ အမႈ႐ႈံးလုိ႔တုိင္တဲ့လူေတြက မ်ားတယ္။ ေငြေရးေၾကးေရးျပႆနာေတြလည္း ပါတယ္။ အဲဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ အဂတိေကာ္မရွင္ကုိ ပုိ႔တယ္ခင္ဗ်” ဟု ဦးေအာင္တင္လင္းက ေျပာၾကားသည္။

ေကာ္မတီသုိ႔ တုိင္ၾကားလာသည့္ တုိင္စာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စိစစ္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားကုိ ပုိ႔ေပးေၾကာင္း ဦးေအာင္တင္လင္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“ဥပေဒအရာရွိက အခုနေျပာသလုိ ေလွ်ာ့ၿပီးေတာ့တတ္တဲ့ ပုဒ္မေတြတုိ႔ တုိးၿပီးတတ္တဲ့ ပုဒ္မေတြတုိ႔ အဲဒီလုိမ်ဳိးေတြ တုိင္တာပါတယ္” ဟု ဥပေဒအရာရွိမ်ားအေပၚ တုိင္ၾကားစာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္တင္လင္းက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္က ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တရား႐ုံးႏွစ္စဥ္ အစီရင္ခံစာစာအုပ္တြင္ ၀န္ထမ္းစည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္ျခင္း၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မလုိက္နာျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အားနည္းျခင္းတုိ႔အတြက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ လက္ေအာက္တရား႐ုံးအဆင့္ဆင့္ရွိ တရားေရးအရာရွိ/ တရားသူႀကီး ၈၈ ဦး၊ ႐ုံး၀န္ထမ္း ၇၂ ဦး စုစုေပါင္း ၁၆၀ တုိ႔အား ၀န္ထမ္းဆုိင္ရာ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း ပါရွိသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး ထပ္မံကြယ္လြန္သြားသျဖင့္ လစ္လပ္သည့္မဲဆႏၵနယ္ ၁၃ ေနရာအထိ ရွိလာ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး ထပ္မံကြယ္လြန္သြားသျဖင့္ လစ္လပ္သည့္မဲဆႏၵနယ္ ၁၃ ေနရာအထိ ရွိလာေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ေမာင္သန္းသည္ ဧၿပီ ၂၇ ရက္တြင္ ကြယ္လြန္သြားသည့္အတြက္ မိသားစုႏွင့္ထပ္တူ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲရေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္က ဧၿပီ ၂၈ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ ခ်င္းျပည္နယ္ ကန္ပက္လက္မဲဆႏၵနယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ လဲခ်ားမဲဆႏၵနယ္၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး တာေမြမဲဆႏၵနယ္၊ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး ျမင္းျခံမဲဆႏၵနယ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌ ကခ်င္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) တုိ႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ လစ္လပ္လ်က္ရွိသည္။

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၌ ခ်င္းျပည္နယ္ မတူပီမဲဆႏၵနယ္ (၁)၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ ရေသ့ေတာင္ မဲဆႏၵနယ္ (၂)၊ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး တမူးမဲဆႏၵနယ္ (၂)၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး အုတ္တြင္းမဲဆႏၵနယ္ (၁)၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး မင္းဘူးမဲဆႏၵနယ္ (၂)၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး သပိတ္က်ဥ္းမဲဆႏၵနယ္ (၁) ႏွင့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ရွမ္းတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး မဲဆႏၵနယ္တုိ႔မွာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ လစ္လပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ လစ္လပ္ေနသည့္ မဲဆႏၵနယ္ (၁၂) ေနရာရွိ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕မ်ားက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းက်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲစာရင္းမ်ား စတင္ျပဳစုလ်က္ရွိသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ပထမပုံမွန္အစည္းအေ၀းမွ သတၱမပုံမွန္အစည္းအေ၀းကာလအထိ အဆုိစုစုေပါင္း ၈၄ ခု တင္သြင္းခဲ့ၿပီးအဆုိ ၄၆ ခုကုိ မွတ္တမ္းအျဖစ္သာ ထားရွိ

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပထမပုံမွန္အစည္းအေ၀းမွ သတၱမပုံမွန္ အစည္းအေ၀းကာလအထိ အဆုိစုစုေပါင္း ၈၄ ခု တင္သြင္းခဲ့ရာ အဆုိ ၄၆ ခုကုိ မွတ္တမ္းအျဖစ္သာ ထားရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပထမပုံမွန္အစည္းအေ၀းမွ သတၱမပုံမွန္ အစည္းအေ၀းအထိ အဆုိမ်ားေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္႐ုံးက ဧၿပီ ၁၁ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပထမပုံမွန္အစည္းအေ၀းမွ သတၱမပုံမွန္ အစည္းအေ၀းအထိ အဆုိမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဆုိစုစုေပါင္း ၈၄ ခုတင္သြင္းခဲ့ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည့္အဆုိမွာ ၃၃ ခု ရွိၿပီး မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည့္အဆုိ ၄၆ ခု၊ အတည္မျပဳခဲ့သည့္ အဆိုသံုးခု၊ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည့္ အဆုိတစ္ခုႏွင့္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ မသင့္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည့္အဆုိ တစ္ခုရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းခဲ့သည့္ အဆုိမ်ားအနက္မွ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံအ၀န္း အဂတိလုိက္စားမႈမ်ား ထင္ရွားသိသာစြာ က်ဆင္းေလ်ာ့ပါးေရးအတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးေရး ျပည္ေထာင္စုအစုိးရသုိ႔ တုိက္တြန္းသည့္ အဆုိကုိ ေျမာက္ဥကၠလာပမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာသန္း၀င္းက တင္သြင္းခဲ့သည္။

ယင္းအဆိုသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အမ်ားအျပား ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး လႊတ္ေတာ္ကလည္း ကန္႔ကြက္သူမရွိ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ အဆုိတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အတူ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္႐ုံးက ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပထမပုံမွန္ အစည္းအေ၀းမွ သတၱမပုံမွန္အစည္းအေ၀းအထိ ေမးခြန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေမးျမန္းသည့္ ေမးခြန္းစုစုေပါင္း ၅၃၁၈ ခု ေျဖဆုိထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြ င္က်င့္သုံးေနသည့္ ေျမအရင္းအျမစ္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲပုံအခ်ဳိ႕မွာ သက္တမ္း ႏွစ္ေပါင္းရာခ်ီရွိခဲ့ၿပီျဖစ္၍ ေခတ္အေျခအေနႏွင့္ကုိက္ညီၿပီး တရားမွ်တမႈ႐ႈေထာင့္မ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္ရန္လုိအပ္ဟု အၾကံျပဳ

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်င့္သုံးေနသည့္ ေျမအရင္းအျမစ္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲပုံအခ်ဳိ႕မွာ သက္တမ္း ႏွစ္ေပါင္းရာခ်ီရွိခဲ့ၿပီျဖစ္၍ ေခတ္အေျခအေနႏွင့္ကုိက္ညီၿပီး တရားမွ်တမႈ႐ႈေထာင့္မ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း အၾကံျပဳမႈမ်ားရွိေနသည္။ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဧၿပီ ၆ ရက္က အမ်ဳိးသားေျမအသုံးခ်မႈေကာင္စီ၏ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းကုိက်င္းပခဲ့ၿပီး အစည္းအေ၀းသုိ႔ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသားေျမအသုံးခ်မႈေကာင္စီဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ေျမအသုံးခ်မႈဆုိင္ရာ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ေျမပုံမ်ား တိက်ျပည့္စုံမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား လုပ္ကုိင္ခြင့္၊ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ အျငင္းပြားျခင္း၊ ေျမမဲ့ယာမဲ့ႏွင့္ ေျမက်ဴးေက်ာ္မႈမ်ားျဖစ္ပြားျခင္း စေသာ ေျမယာျပႆနာမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေျမႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး စီမံခန္႔ခြဲလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အစုိးရဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိၿပီး အဆုိပါဌာနအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ျပ႒ာန္းက်င့္သုံးေနသည့္ ေျမႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ဥပေဒမ်ား သဟဇာတျဖစ္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်င့္သုံးေနသည့္ ေျမအရင္းအျမစ္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲပုံအခ်ဳိ႕မွာ သက္တမ္းႏွစ္ေပါင္းရာခ်ီရွိခဲ့ၿပီျဖစ္၍ ယေန႔ေခတ္၏အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီဆီေလ်ာ္မႈ၊ လူထုအက်ဳိးစီးပြားသယ္ပုိးႏုိင္မႈ၊ တရားမွ်တမႈ ႐ႈေထာင့္မ်ားမွေန၍ အေလးထားဆန္းစစ္ရန္ လုိအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ေျပာၾကားသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အဂၤလိပ္လက္ထက္ကတည္းကုိက ေျမနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ေအာက္ျမန္မာျပည္ေျမမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားအက္ဥပေဒ၊ အထက္ပါျမန္မာျပည္ေျမမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားအက္ဥပေဒဆုိတာရွိတယ္။ အဂၤလိပ္ေခတ္က ဥပေဒေတြေပါ့။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေျမသိမ္းတဲ့ဥပေဒေတြရွိတယ္။ ေျပာသလုိပဲ အဲဒါေတြက ႏွစ္ကရာခ်ီေနၿပီ။ ေနာက္တစ္ခု ေျမနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ လယ္ယာေျမရွိတယ္။ သစ္ေတာေျမရွိတယ္ အစရွိသျဖင့္ ေျမေတြအမ်ားႀကီးရွိတယ္” ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ ထန္းတပင္မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေနမ်ဳိးထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ေအာက္ျမန္မာျပည္ေျမမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားအက္ဥပေဒ၊ အထက္ပါျမန္မာျပည္ေျမမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားအက္ဥပေဒ စသည့္ဥပေဒမ်ားကုိ ျပန္လည္ေလ့လာၿပီး ကုိင္တြယ္ရန္ရွိေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ ဦးေနမ်ဳိးထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

“အဲဒီေတာ့ ႏုိင္ငံတကာမွာ မူအရဆုိရင္ တျခားႏုိင္ငံေတြမွာဆုိရင္ Land အာဏာပုိင္ အဖြဲ႕အစည္းေပါ့။ ေျမနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အာဏာပုိင္အဖြဲ႔အစည္းက တစ္ခုပဲရွိတယ္။ တခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံေတြမွာဆုိရင္ ၀န္ႀကီးဌာန Land Ministery ေတာင္ထားတယ္ဗ်ာ။ အခုဟာက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံမွာက ႐ႈပ္ေနတာကသိတဲ့အတုိင္းပဲ။ ၿမိဳ႕ေပၚမွာဆိုလုိ႔ရွိရင္ ဂရန္ေျမ၊ ပါမစ္ေျမ၊ ေနာက္ၿပီးက်ေတာ့ ဘုိးဘြားပုိင္ေျမ၊ ေျမေတြက အမ်ားႀကီးရွိတယ္” ဟု ဦးေနမ်ဳိးထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ေျမယာမူ၀ါဒမ်ား၊ ေျမႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒမ်ားကုိလည္း ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ရန္လုိေၾကာင္း ဦးေနမ်ဳိးထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

“အဲဒါေတြကုိ တစုတစည္းတည္းရွိဖုိ႔လုိၿပီ။ လုိေတာ့ ယခင္အစုိးရလက္ထက္နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အစုိးရလက္ထက္ အေျပာင္းအလဲမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွာ ေျမယာမူ၀ါဒဆုိၿပီး ခ်သြားတာရွိတယ္။ ေျမယာမူ၀ါဒမွာ တခ်ဳိ႕ေနရာေလးေတြ ေကာင္းပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ေျပာခ်င္တာက ေျမယာမူ၀ါဒကုိလည္းခ်ဖုိ႔လုိတယ္။ ေျမနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ စီမံခန္႔ခြဲတဲ့ေနရာမွာလည္း တသီးတျခားရွိဖုိ႔လည္းလုိတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္အက်ဳိးအတြက္ဆုိရင္ သစ္ေတာေျမကုိ ဘယ္လုိလုပ္မလဲ။ ေျမယာေတြနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္တဲ့ ေျမယာမွန္သမွ်ကုိ ေျမယာပုိင္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုတည္းကပဲ ေဆာင္ရြက္တာအေကာင္းဆုံးလုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ထင္တယ္” ဟု ဦးေနမ်ဳိးထြန္းက သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ လက္ရွိဥပေဒမ်ားကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္ၿပီး အဆုိပါဥပေဒမ်ားကုိ လႊမ္းျခံဳသည့္ သဟဇာတျဖစ္မည့္ အမ်ဳိးသားေျမဥပေဒတစ္ရပ္ကုိ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ေျပာၾကားသည္။

“ေျမနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ Mother Law ေပါ့။ အဲဒါတစ္ခုတင္ဖုိ႔အတြက္ကုိ သူတုိ႔ႀကိဳးစားေနတာေတြရွိတယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာလည္း လာၿပီးေတာ့မွ ေျမယာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ကြၽမ္းက်င္တဲ့ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန အၿငိမ္းစားပညာရွင္ေတြေပါ့။ ေနာက္တစ္ခါ ဥပေဒအၾကံေပးေကာ္မရွင္တုိ႔၊ ဘာတုိ႔နဲ႔ ေဆြးေႏြးေနတာေတြလည္း ၾကံဳခဲ့ရတယ္ဆုိေတာ့ အဲဒါကမလုပ္လုိ႔မျဖစ္ဘူး။ မွန္ပါတယ္။ ဒုတိယသမၼတေျပာတာ မွန္ပါတယ္။ ေျမယာနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ အဂၤလိပ္ေခတ္ကတည္းက ျပ႒ာန္းထားတာေတြက ဒီေန႔ေခတ္ဥပေဒနဲ႔ မညီတာေတြလည္းရွိတယ္” ဟု လက္ပံတန္းမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္မင္းက ေျပာၾကားသည္။

ေျမယာျပႆနာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးဗဟုိေကာ္မတီသုိ႔ ေရာက္ရွိသည့္ တုိင္ၾကားစာအမႈတြဲေပါင္း ၆၃၂၀ မႈရွိၿပီး ဗဟုိေကာ္မတီ၏စိစစ္မႈမ်ားအရ တုိင္ၾကားစာအမႈတြဲ ၆၆၉ မႈသာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အမွတ္တံဆိပ္တုပမႈႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းအတုမ်ား ေစ်းကြက္သုိ႔ ၀င္ေရာက္လာမႈကုိ ဟန္႔တားႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ေရးဆြဲထားသည့္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ မူပုိင္ခြင့္ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဆာင္ၿပီး အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္

အမွတ္တံဆိပ္တုပမႈႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းအတုမ်ား ေစ်းကြက္သုိ႔ ၀င္ေရာက္လာမႈကုိ ဟန္႔တားႏုိင္ရန္ရည္ရြယ္ကာ ေရးဆြဲထားသည့္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ မူပုိင္ခြင့္ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ ဦးေဆာင္ကာ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ မူပုိင္ခြင့္ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ႏွင့္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ မတ္ ၃၁ ရက္တြင္ လႊတ္ေတာ္၀င္းအတြင္းရွိ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

“ဟုတ္ပါတယ္။ အဲဒါဒီလုိပါ သက္ဆုိင္ရာပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက တာ၀န္ရွိတဲ့ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ department က ကုန္အမွတ္တံဆိပ္နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိ လာၿပီးေတာ့ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးတာပါ။ ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က သိတဲ့အခ်က္ေတြရယ္။ ဥပေဒေရးဆြဲရင္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ျခင္းရွိ၊ မရွိေပါ့။ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးတာေပါ့။ ေျပာရရင္ေတာ့ hearing ေပါ့ဗ်ာ” ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ ဦးေနမ်ဳိးထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ မူပုိင္ခြင့္ဥပေဒၾကမ္းကုိ အမွတ္တံဆိပ္ကုိ အကာအကြယ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပုိမုိဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာေစရန္၊ အမွတ္တံဆိပ္ပုိင္ရွင္ႏွင့္ အခြင့္အေရးရရွိသူတုိ႔၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိ အကာအကြယ္ေပးႏုိင္ရန္၊ အမွတ္တံဆိပ္တုပမႈႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းအတုမ်ား ေစ်းကြက္သုိ႔ ၀င္ေရာက္လာမႈကုိ ဟန္႔တားႏုိင္ျခင္းအားျဖင့္ မွ်တေသာေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈစနစ္ကုိ တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလုံျခံဳေသာ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ရပ္ကုိ ဖန္တီးႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ကာ ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။

“အဓိကေတာ့ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ျပဳလုပ္တာေတြကုိ ဟန္႔တားႏုိင္ဖုိ႔ေပါ့ေလ။ ဒီလုိဟန္႔တားႏုိင္မွ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြက လာမယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြကုိ ေျပာရရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဒီမွာတျခားႏုိင္ငံက ေပါက္ထားတဲ့ brand ေတြ အတုအပလုပ္ၿပီး လာတဲ့အတြက္ကုိ ဒီမွာတကယ္လုိ႔ လာၿပီးေတာ့ product လာၿပီးလုပ္မယ့္လူေတြက အဲဒီလုိအတုအပရဲ႕ အႏၲရာယ္ကုိကာကြယ္ဖုိ႔ဆုိရင္ ဒီကုန္အမွတ္တံဆိပ္တုိ႔ ဘာတုိ႔ရွိထားမွေလ။ အဲဒီလုိဥပေဒအရ အကာအကြယ္ေပးထားမွသာလွ်င္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရဲမွာေလ။ ဒီဥပေဒကေတာ့ တုိင္းျပည္ရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္အရ တကယ္လုိအပ္ေနတဲ့ဥပေဒပါ” ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီမွ ဦးေနမ်ဳိးထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ မူပုိင္ခြင့္ဥပေဒၾကမ္းကုိ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳထားၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ေပးပုိ႔ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ ဦးေနမ်ဳိးထြန္းက ဆုိသည္။

ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ေဟာင္း ဦး၀င္းျမင့္အား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္

ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည့္ ဦး၀င္းျမင့္အား ေတြ႕ရစဥ္ (Photo : Pyithu Hluttaw)

သမၼတေ႐ြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ေရး အဖြဲ႔တြင္ ပါဝင္ေသာ ေ႐ြးေကာက္ခံ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႔ အစည္းအေဝး ဒုတိယပိုင္း အစီအစဥ္ကုိ မတ္ ၂၃ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီ၌ ျပန္လည္က်င္းပခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ေဟာင္း ဦး၀င္းျမင့္အား ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဒုတိယသမၼတေလာင္း အမည္စာရင္းတင္သြင္းရာတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ေဟာင္း ဦး၀င္းျမင့္ႏွင့္ ေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေအးတုိ႔ ႏွစ္ဦးရွိသျဖင့္ ဆႏၵမဲလက္မွတ္ျဖင့္ လၽွိဳ႕ဝွက္ဆႏၵမဲေပး ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ရာ ဆႏၵမဲေပးသူ ၃၀၄ ဦးအနက္ ဒုတိယသမၼတေလာင္း ဦး၀င္းျမင့္က ၂၇၃ မဲ ရရွိခဲ့ၿပီး ဦးေသာင္းေအးက  ၂၇ မဲရရွိခဲ့ကာ ပယ္မဲ ၄ မဲ ရွိခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေ႐ြးေကာက္ခံ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႔မွ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္သည့္ ဒုတိယသမၼတအမည္ကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယကထံ တင္ျပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ၿပီး ေ႐ြးေကာက္ခံ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႔ အစည္းအေဝး ရပ္နားေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

ဒုတိယ သမၼတေလာင္းေရြးခ်ယ္ရန္ ေရြးေကာက္ခံ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းကို ယေန႔ (မတ္လ ၂၃ ရက္) နံနက္ပုိင္းက စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အစည္းအေ၀း ပထမပိုင္း အစီအစဥ္တြင္ ဒုတိယသမၼတေလာင္းမ်ား အဆိုျပဳျခင္း၊ ေထာက္ခံျခင္းႏွင့္ အဆိုျပဳလႊာကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ထံ တင္ျပျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ပထမပုိင္း အစီအစဥ္တြင္ ဒုတိယသမၼတေလာင္းမ်ားအျဖစ္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီ၀င္ တာေမြမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦး၀င္းျမင့္ (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ေဟာင္း) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၀င္ ေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေအးတုိ႔အား သက္ဆုိင္ရာပါတီ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးစီက အဆုိျပဳ တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မတ္ ၂၃ ရက္က က်င္းပသည့္ အစည္းေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္လာေသာ ဦး၀င္းျမင့္အား ေတြ႕ရစဥ္

ဦး၀င္းျမင့္ကို ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္ေခ်ာင္းေက်းရြာ၌ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္၀ိဇၨာႏွင့္ သိပၸံတကၠသိုလ္မွ B.Sc ဘြဲ႕ရခဲ့ၿပီး H.G.P.,R.L ထပ္မံရရွိခဲ့ကာ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ အထက္တန္း တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ႏုိင္ငံေရးေလာကတြင္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီသုိ႔ ၀င္ေရာက္လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ခံခဲ့ရသည္။

ထုိသို႔ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္လာၿပီးေနာက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ကုိယ္စားျပဳ၍ ပုသိမ္မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံခဲ့ရသည္။

ဦး၀င္းျမင့္သည္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တြင္ ဓႏုျဖဴၿမဳိ႕နယ္ စည္းရုံးေရးအဖြဲ႕၏ အတြင္းေရးမွဴး၊ ဧရာ၀တီတုိင္း စည္းရုံးေရးအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး၊ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕၀င္ စသည္ျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ေသာ ပါတီတာ၀န္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ ပါတီဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕၀င္ အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ကိုယ္စားျပဳ တာေမြမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္တြင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ ခံခဲ့ရၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၁ ရက္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ တာ၀န္မွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့သည္။

ဒုတိယ သမၼတေလာင္းေရြးခ်ယ္ေရး အစည္းအေ၀း ေခတၱရပ္နားၿပီး မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ ဆက္လက္ျပဳလုပ္မည္

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းရွိ မရွိ စိစစ္ႏုိင္ရန္ စိစစ္ေရးအဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္မည့္ ေရြးေကာက္ခံ ျပည္္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည့္ ပုလဲမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္အား ေတြ႕ရစဥ္

ဒုတိယ သမၼတေလာင္းေရြးခ်ယ္ရန္ ေရြးေကာက္ခံ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းကို ယေန႔ (မတ္လ ၂၃ ရက္) နံနက္ပုိင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အစည္းအေ၀း ပထမပိုင္း အစီအစဥ္တြင္ ဒုတိယသမၼတေလာင္းမ်ား အဆိုျပဳျခင္း၊ ေထာက္ခံျခင္းႏွင့္ အဆိုျပဳလႊာကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ထံ တင္ျပျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ဒုတိယသမၼတေလာင္းမ်ားအျဖစ္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၀င္ တာေမြမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦး၀င္းျမင့္ (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ေဟာင္း)ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၀င္ ေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေအးတုိ႔အား သက္ဆုိင္ရာပါတီ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးစီက အဆုိျပဳ တင္ျပထားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းရွိ မရွိ စိစစ္ႏုိင္ရန္ စိစစ္ေရးအဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္မည့္ ေရြးေကာက္ခံ ျပည္္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီ၀င္ ပုလဲမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၀င္ ေမာက္မယ္ဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ စုိင္းေငါင္းဆုိင္ဟိန္းတုိ႔အား သက္ဆုိင္ရာပါတီ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးစီက အဆုိျပဳတင္ျပခဲ့ၿပီး သက္ဆုိင္ရာပါတီ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးစီက ေထာက္ခံခဲ့သျဖင့္ စက္ခလုပ္အသုံးျပဳ၍ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ေထာက္ခံမဲမ်ားသည့္ ပုလဲမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္အား ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းရွိ မရွိ စိစစ္ႏုိင္ရန္ စိစစ္ေရးအဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္မည့္ ေရြးေကာက္ခံ ျပည္္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒တုိ႔က ဒုတိယသမၼတေလာင္း အဆုိျပဳလႊာႏွင့္ ဒုတိယသမၼတေလာင္းမ်ား အမည္စာရင္းျပဳစုရန္ အစည္းအေ၀း ပထမပုိင္းအား ရပ္နားေၾကာင္းႏွင့္ အစည္းအေ၀း ဒုတိယပုိင္းကုိ မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ ျပန္လည္က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္က ေၾကညာခဲ့သည္။

 

 

 

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္ တာ၀န္မွႏုတ္ထြက္သြားၿပီး သမၼတေနရာတြင္ အစားထိုးခန္႔အပ္ခံရဖြယ္ရွိသူအျဖစ္ သတင္းထြက္ေပၚေန

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္ တာ၀န္မွႏုတ္ထြက္သြားၿပီး လစ္လပ္သြားသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရာထူးေနရာတြင္ အစားထိုးခန္႔အပ္ခံရဖြယ္ရွိသူအျဖစ္ သတင္းထြက္ေပၚလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဦး၀င္းျမင့္အေနျဖင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း မတ္ ၂၁ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္အစည္းအေ၀း ၃၀ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္က ေၾကညာခဲ့သည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ ဦး၀င္းျမင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒တာ၀န္မွ ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း ႏုတ္ထြက္စာကုိ မတ္ ၂၁ တြင္ တင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏုတ္ထြက္စာတြင္ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ႏုတ္ထြက္သည္ကုိ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္သည္လည္း လက္ရွိသမၼတတာ၀န္မွ ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း မတ္ ၂၁ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးက ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ႏုတ္ထြက္သြားျခင္းႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒တာ၀န္မွ ဦး၀င္းျမင့္ ႏုတ္ထြက္သြားျခင္းသည္ တုိက္ဆိုင္ေနေသာေၾကာင့္ လစ္လပ္လ်က္ရွိသည့္ သမၼတေနရာအတြက္ ခန္႔အပ္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔အတူ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ႏုတ္ထြက္ျခင္းႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္ ႏုတ္ထြက္ျခင္းသည္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားရွိႏုိင္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရး ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာလွမိုးက ေျပာၾကားသည္။

“လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရာထူးကေန ႏုတ္ထြက္ၿပီးတဲ့အခါမွာ ႐ုံးဖြင့္ရက္ခုနစ္ရက္အတြင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတကုိ ျပန္လည္ၿပီးေတာ့ အစားထုိးေရြးခ်ယ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပထမဆုံးစလုပ္ရမယ့္ အလုပ္ကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒လည္း ရာထူးကႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္မွာ ေၾကညာသြားတဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ရာထူးကုိ အရင္ေရြးခ်ယ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးထင္ေက်ာ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကေန ေရြးခ်ယ္္တင္ေျမႇာက္ထားတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ပထမဆုံး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကေန ဒုတိယသမၼတေလာင္းတစ္ဦးကုိ ေရြးခ်ယ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယသမၼတေလာင္းတစ္ဦးကုိ ေရြးၿပီးေတာ့မွ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ဒုတိယသမၼတေလာင္း သုံးဦးထဲကမွ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးကုိ ေရြးခ်ယ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာလွမိုးက ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္အေနျဖင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ သက္တမ္းအတြင္း အားရေက်နပ္ေလာက္ေအာင္ လုပ္ျပႏိုင္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားနည္းပါးၿပီး ဦး၀င္းျမင့္အေနျဖင့္ အစုိးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ခုၾကား Check and Balance ျဖစ္ေအာင္ ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္ခဲ့သျဖင့္ ဦး၀င္းျမင့္ သမၼတျဖစ္မည္ဆုိပါက ႀကိဳဆုိေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္က ေျပာၾကားသည္။

“သမၼတရဲ႕တာ၀န္ေတြ၊ ၀တၱရားေတြထဲမွာပါတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြက အမ်ားႀကီးပဲေလ။ အဓိက,ကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ေပါ့။ ၿပီးေတာ့ သမၼတကအစိုးရတစ္ခုလံုးကို ထိန္းေက်ာင္းရမွာေလ။ ဦး၀င္းျမင့္အေနနဲ႔ သမၼတျဖစ္ခဲ့ရင္ေတာ့ အစိုးရကို ႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္း ကိုင္တြယ္ဖို႔လိုတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အဓိက,ကေတာ့ စီးပြားေရးေပါ့။ ဒါေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ကိစၥရပ္ေတြကို သူဘယ္ေလာက္အထိ လုပ္ႏုိင္မလဲဆိုတာ ကြၽန္မတို႔ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာေပါ့။ အေရးႀကီးတာေတာ့ တိုင္းျပည္ရဲ႕စီးပြားေရးကို ဦးေမာ့လာဖို႔နဲ႔ လက္ရွိရွိေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕အက်ပ္အတည္းေတြ ဒါေတြအကုန္လံုးကလည္း သမၼတတစ္ေယာက္ရဲ႕ လုပ္ရမယ့္လုပ္ငန္းေတြက အမ်ားႀကီးရွိတယ္ေလ။ ဒါေတြကိုေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရမယ့္အေျခအေနေပါ့” ဟု ေဒၚခင္စန္းလႈိင္က ေျပာၾကားသည္။

ထိုသို႔ လစ္လပ္သြားသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေနရာအတြက္ ျပန္လည္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းကို မတ္ ၂၂ ရက္ (ယေန႔) တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

ဦး၀င္းျမင့္ကို ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ဦးထြန္းၾကည္၊ ေဒၚစန္းတို႔က ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္ပင္ေခ်ာင္ရြာတြင္ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္၀ိဇၨာႏွင့္ သိပၸံတကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႕ရခဲ့ၿပီးေနာက္ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ႏုိင္ငံေရးေလာကတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီသုိ႔ ၀င္ေရာက္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသည္။

ထုိသို႔ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္လာၿပီးေနာက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ကုိယ္စားျပဳ၍ ပုသိမ္မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံခဲ့ရသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ကိုယ္စားျပဳ တာေမြမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အျဖစ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္တြင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံခဲ့ရသည္။

ဦး၀င္းျမင့္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒တာ၀န္အျပင္ NLD ပါတီတြင္ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕၀င္အျဖစ္လည္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕ဥပေဒ ျပ႒ာန္းျခင္းမွာ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားကုိ လႊမ္းမုိးခ်ဳပ္ကုိင္ရန္ မဟုတ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက ေျပာၾကား

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္၀င္းအတြင္း၌ က်င္းပသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕ (MPU) အစည္းအေ၀းကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္)

ျမန္မာႏုိင္ငံ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕ဥပေဒ ျပ႒ာန္းျခင္းမွာ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားကုိ လႊမ္းမုိးခ်ဳပ္ကုိင္ရန္ မဟုတ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက မန္း၀င္းခုိင္သန္းက ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္၀င္းအတြင္း၌ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃ ရက္က က်င္းပသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕ (MPU) အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက မန္း၀င္းခုိင္သန္းက အထက္ပါကဲ့သုိ႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အစည္းအေ၀း၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းဥပေဒ ျပ႒ာန္းျခင္းမွာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားကို လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ရန္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းတိုင္းမွာ ကိုယ္ပိုင္ဥပေဒမ်ား ရွိေၾကာင္း၊ ဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္းသည္ လုပ္ငန္းမ်ားကို တိတိက်က် ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားအၾကား ဆက္သြယ္ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ေရးတို႔ကို တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕၏ ညႇိႏႈိင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးေၾကာင္းကို လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕သို႔ ျပန္လည္အစီရင္ခံရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက မန္း၀င္းခုိင္သန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထုိ႔အတူ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္က ျမန္မာႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕ဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လႊတ္ေတာ္အသီးသီး၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား နည္းလမ္း မွန္ကန္ခိုင္မာၿပီး အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ တိုးတက္ျမင့္မားေရးအတြက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား ပါ၀င္ပါက အင္အားခိုင္မာ ေတာင့္တင္းလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအေနျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားကို ပိုင္ႏိုင္စြာ ေလ့လာထားရန္လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရး ေကာ္မတီမွ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့သည္ဟု လႊတ္ေတာ္၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဖက္ဒရယ္စနစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲရာတြင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမွာလည္း လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ ျပင္ဆင္စရာ မ်ားစြာရွိေနသည့္အခ်ိန္တြင္ အဆုိပါဥပေဒမွာ ရွိရင္းစြဲ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒထက္ ျပည္နယ္၊ တုိင္းလႊတ္ေတာ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ပုိမုိ တင္းက်ပ္လုိက္သည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနေၾကာင္း ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေဖသန္း က ေျပာၾကားထားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ စိတ္မေကာင္းဘူး။ ဒီဥပေဒ ျပ႒ာန္းလုိ႔ကုိ NLD အစုိးရသိကၡာ ဘာမွတက္လာမွာ မဟုတ္ဘူး။ ပုိၿပီးေတာင္ တုိင္းရင္းသားေတြအတြက္ သံသယစိတ္ေတြ ၀င္သြားတာပဲ ရွိတယ္။ တစ္ဖက္က ခ်င္းထည့္တာလား ဆုိတာေတာင္ သံသယ ျဖစ္လာတယ္” ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေဖသန္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ တြဲဖက္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး (၂) စုိင္းေက်ာ္ညြန္႔က “ဒီဥပေဒက ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ္ဆုိတဲ့ အစုိးရက ျပဒါးတစ္လမ္း သံတစ္လမ္း သြားေနတယ္ဆုိတာကုိ ျပသရာ ေရာက္တယ္။ ပါးစပ္ကေတာ့ ဖက္ဒရယ္ ဆုိၿပီးေတာ့” ဟု ေျပာၾကားထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕ဥပေဒကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္က ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕ကုိ ဥကၠ႒အျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက၊ ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒၊ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒မ်ား၊ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယနာယကျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရမည္ ျဖစ္သည္။

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္လာေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ယင္းဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ တစ္ပိုဒ္ခ်င္းစီအလိုက္ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဥပေဒၾကမ္း၏ ပုဒ္မ ၅ (က) အျဖစ္ ေျမယာမဲ့ႏိုင္ငံသားမ်ား၊ လုပ္ကြက္ငယ္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားကို စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အသံုးျပဳခြင့္ရရွိလိုပါက သတ္မွတ္ ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ သက္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီသို႔ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည့္အခ်က္အား အသစ္ျဖည့္စြက္ကာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဥပေဒၾကမ္း၏ ပုဒ္မ ၅ (စ) တြင္ ေျမယာမဲ့ ႏိုင္ငံသားမ်ား၊ လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္သည့္ အစိုးရဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဟု အသစ္ျဖည့္စြက္ထားေၾကာင္း၊ ဗဟိုေကာ္မတီသည္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အသံုးျပဳခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အသံုးျပဳခြင့္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ယင္းသို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အသံုးျပဳခြင့္ေပးရန္ ျငင္းပယ္ျခင္း ျပဳႏုိင္သည္ဟု ဥပေဒၾကမ္း၏ ပုဒ္မ ၈ တြင္ အတည္ျပဳထားသည္။

ပုဒ္မ ၁၀ တြင္ ဗဟိုေကာ္မတီသည္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားကို စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ယင္းႏွင့္ဆက္ႏႊယ္လ်က္ရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ခြင့္ျပဳသည့္အခါ လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနသူရွိ၊ မရွိ စိစစ္ၿပီးမွသာ ေျမဧရိယာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ (က)စိုက္ ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းတြင္ ႏွစ္ရွည္ပင္၊ ဥယ်ာဥ္ျခံ သီးႏွံႏွင့္ စက္မႈကုန္ၾကမ္း ရာသီသီးႏွံတို႔အတြက္ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ဧက ၃၀၀ ႏွင့္အထက္ ဧက ၃၀၀၀ ထက္မပိုေစဘဲ ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္။ ခြင့္ျပဳထားၿပီးျဖစ္သည့္ ဧက၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အျပည့္အ၀လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္ ပါက တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ဧက ၃၀၀၀ ထက္မပိုေစဘဲ စုစုေပါင္း ဧက ၃၀၀၀၀ အထိ အႀကိမ္ႀကိမ္ ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အက်ဳိးအလို႔ငွာ ခြင့္ျပဳသင့္ေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္ပါက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ တစ္ႀကိမ္တည္းတြင္ ဧက ၃၀၀၀ ထက္ပို၍ ဧက ၃၀၀၀၀ အထိ အမွန္တကယ္စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္မည့္ ဧကအား ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္ဟု အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ပုဒ္မ ၁၀ (ခ) စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းတြင္ ႏွစ္ရွည္ပင္၊ ဥယ်ာဥ္ျခံသီးႏွံႏွင့္ စက္မႈကုန္ၾကမ္း ရာသီသီးႏွံတို႔အတြက္ ဧက ၃၀၀ အထိ ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္။ ခြင့္ျပဳထားၿပီးျဖစ္သည့္ ဧက ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အျပည့္အ၀ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ၿပီးပါက တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ဧက ၃၀၀ ထက္ မပိုေစဘဲ စုစုေပါင္း ဧက ၃၀၀၀ အထိ အႀကိမ္ႀကိမ္ ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အက်ဳိးအလို႔ငွာ ခြင့္ျပဳသင့္ေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္ပါက ဗဟိုေကာ္မတီ၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ တစ္ႀကိမ္တည္းတြင္ ဧက ၃၀၀ ထက္ပို၍ ဧက ၃၀၀၀ အထိ အမွန္တကယ္ စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္မည့္ ဧကအား ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္။ ေက်းလက္ေဒသ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ မိသားစုတစ္ႏုိင္တစ္ပိုင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားအတြက္ ဧက ၅၀ ထက္မပိုေစဘဲ ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္ဟု အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ဥပေဒၾကမ္း၏ ပုဒ္မ ၁၁ (က) စိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းတြင္ ႏွစ္ရွည္ပင္ႏွင့္ ဥယ်ာဥ္သီးႏွံ ျဖစ္လွ်င္ စတင္ခြင့္ျပဳသည့္ေန႔ရက္မွစ၍ ႏွစ္ ေပါင္း ၃၀ ထက္မပိုေစဘဲ ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္။ ရာသီသီးႏွံျဖစ္လွ်င္ သတ္မွတ္ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း မရွိသေရြ႕ ခြင့္ျပဳရမည္။ ေက်းလက္ေဒသ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ မိသားစုတစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စတင္ခြင့္ျပဳသည့္ေန႔ရက္မွစ၍ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ထက္ မပိုေစဘဲ ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္။ ခြင့္ျပဳထားေသာ သက္တမ္းကုန္ဆံုးၿပီးေနာက္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္လိုေသာ လုပ္ငန္းအတြက္ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားအေပၚမူတည္ၿပီး ထပ္မံ၍ စုစုေပါင္းႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ထက္မပိုေစဘဲ အႀကိမ္ႀကိမ္ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္ဟု အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ခြင့္ျပဳကာလထက္ ေက်ာ္လြန္သည္အထိ ေဖာ္ထုတ္လုပ္ကိုင္ အသံုးျပဳျခင္းမရွိေသးေသာ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္က ျပန္လည္သိမ္းယူၿပီးျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။ ပုဒ္မ ၂၈ တြင္ မည္သူမဆို ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား လုပ္ ပိုင္ခြင့္ အသံုးျပဳခြင့္ရရွိသူ သို႔မဟုတ္ ထိုသူ၏သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္အရ လုပ္ကိုင္သူက အဆိုပါေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားေပၚတြင္ ဤဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈတစ္စံုတစ္ရာကို ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ ျခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူကို ေျခာက္လထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္ တစ္သိန္းထက္မပိုေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္ဟု အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။