တရား႐ုံးႏွင့္ ရဲစခန္းမ်ားတြင္ သက္ေသခံပစၥည္းအျဖစ္ သိမ္းဆည္းထားေသာယာဥ္မ်ား၏ ျဖဳတ္ရန္တပ္ရန္ လြယ္ကူသည့္ အစိတ္အပုိင္းမ်ားကို ျဖဳတ္ယူထားျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေျပာၾကား

တရား႐ုံးႏွင့္ရဲစခန္းမ်ားတြင္ သက္ေသခံပစၥည္းအျဖစ္ သိမ္းဆည္းထားေသာ ယာဥ္မ်ား၏ ျဖဳတ္ရန္တပ္ရန္လြယ္ကူသည့္ အစိတ္အပုိင္းမ်ားကို ျဖဳတ္ယူထားျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း ပြင့္ျဖဴမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ပြင့္ျဖဴမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးထြန္းထြန္းက တရားမ၀င္ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားရာမွ ဖမ္းဆီးရရွိေသာ သက္ေသခံပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ ယာဥ္မ်ားႏွင့္ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းအား အရည္အေသြးမပ်က္စီးမီ အျမန္ဆုံးေလလံတင္ေရာင္းခ်ရန္ အစီအစဥ္ရွိမရွိႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းကုိ ေမးျမန္းရာတြင္ အထက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔တုိင္းျပည္မွာ တရားမ၀င္ လုပ္ငန္းေတြ တရာမ၀င္ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားရာမွ ဖမ္းဆီးရရွိတဲ့ယာဥ္ေတြဟာ တရား႐ုံးေတြ၊ ရဲစခန္းေတြမွာ သက္ေသခံပစၥည္းအျဖစ္နဲ႔ သိမ္းဆည္းထားတာေတြ မ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ အလားတူ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းေတြ တရားမ၀င္ေရာင္းခ်ရာမွ ဖမ္းဆီးရမိတဲ့ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းေတြဟာ သစ္ေတာစခန္း၊ သစ္ေတာ႐ုံးေတြမွာ ဒုနဲ႔ေဒးေတြ႕ရွိရပါတယ္။ သက္ေသခံပစၥည္းေတြဟာ လုံလုံျခံဳျခံဳ အမုိးအကာအရိပ္ေအာက္မွာ ထိန္းသိမ္းမထားႏုိင္တဲ့အတြက္ အမႈမၿပီးမျပတ္ခင္မွာပဲ ပ်က္စီးယုိယြင္းေနတာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။ ပုိဆုိးတာက ျဖဳတ္လုိ႔တပ္လုိ႔လြယ္တဲ့ ဒုိင္နမုိ၊ ေမာ္တာ၊ တာယာစတဲ့ပစၥည္းေတြကုိ အလြယ္တကူ ျဖတ္ယူတာေတြ ရွိပါတယ္။ ဆုိင္ကယ္ေတြကုိလည္း နည္းမ်ိဳးစုံနဲ႔လဲျခင္း၊ ေျပာင္းျခင္း၊ ျဖဳတ္ယူျခင္းမ်ားရွိတဲ့အတြက္ မိေမြးဖေမြးတုိင္း မူလအတုိင္း မရွိေတာ့ပါ။ အမႈလည္းၿပီးေရာ လုိင္စင္၊ နံပါတ္ျပား၊ ႐ုပ္ေဘာ္ဒီေလာက္ပဲ က်န္ေတာ့ပါတယ္” ဟု ဦးထြန္းထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

အလားတူ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္မ်ားသည္လည္း မုိးထဲေလထဲေနပူထဲတြင္ ပ်က္စီးယုိယြင္းၿပီး သုံးလုိ႔မရသည့္အခ်ိန္မွ အမႈၿပီးကာ ေလလံတင္ရာတြင္ သုံးမရေတာ့ဘဲ မိေအးႏွစ္ခါနာဆုိသလုိ ခုိးထုတ္ခုိးခုတ္၍ သစ္ေတာျပဳန္းသည့္အျပင္ အမႈၾကာပစၥည္း ေဆြးေသာေၾကာင့္ တုိင္းျပည္အတြက္ အက်ဳိးမရွိျဖစ္ခဲ့ရေၾကာင္းႏွင့္ ထုိသုိ႔မျဖစ္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖဲြ႕မွ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ ႀကီးဌာနမ်ားကုိ စနစ္တက် စီမံညႊန္ၾကားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေမးခြန္းရွင္ကုိယ္စားလွယ္က ေျပာၾကားသည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနသည္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ ဖမ္းဆီးရမိေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအား ျပည္သူ႔ဘ႑ာသိမ္း အမိန္႔ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ ဗဟုိစက္ပစၥည္းစာရင္းအင္းႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနသုိ႔လည္းေကာင္း၊ ဖမ္းဆီးရမိေသာ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ာအား သစ္ေတာဦးစီးဌာနသုိ႔လည္းေကာင္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ရေၾကာင္း စီမံကိန္းဘ႑ာႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေမးခြန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ဖမ္းဆီးရမိျပည္သူ႔ဘ႑ာသိမ္း လုိင္စင္မဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကုိ ျပင္စရိတ္ ေငြသက္သာေစရန္ႏွင့္ သံရည္က်ဳိအဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရွိျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္အတြက္ ဖမ္းဆီးရမိစဥ္ကပင္ ကနဦးစစ္ေဆးခ်က္မွတ္တမ္း ႏွင့္အတူ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန  ဗဟုိစက္ပစၥည္း စာရင္းအင္းႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနသုိ႔ လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ေစျခင္းႏွင့္ အမႈျပီးျပတ္ေရးအတြက္ တရားရုံးအသီးသီးက လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ဖမ္းဆီးရမိ လုိင္စင္မဲ ့ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအား ဖမ္းဆီးရမိစဥ္ကပင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဗဟုိစက္ပစၥည္း စာရင္းအင္း ႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနမွ လဲႊေျပာင္းလက္ခံႏုိင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အဆုိပါေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအား တရား႐ုံးမွ ျပည္သူပုိင္အျဖစ္ သိမ္းဆည္းမိန္႔ခ်မွတ္ၿပီးသည့္အခါမွသာ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားသုိ႔ လုိအပ္ခ်က္အေပၚ မူတည္၍ ခဲြေ၀ထုတ္ေပးႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖဲြ႕႐ုံးမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမ ၉ ရက္ ရက္စဲြပါစာျဖင့္ ညႊန္ၾကားထားသည့္အတုိင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္သူ႔ဘ႑ာ အေလအလြင့္ျဖစ္မႈ ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေ၀ဖန္

ျပည္သူ႔ဘ႑ာမ်ား အေလအလြင့္ျဖစ္မႈ ဒုတိယအႀကိမ္ ကခ်င္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေ၀းတြင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေထာက္ျပေ၀ဖန္ခဲ့သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႕က တင္သြင္းသည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ ဘ႑ာေငြ အရအသံုးဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးရာတြင္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အင္ဂ်န္းယန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚမရမ္ဂ်ာဆိုင္းခြန္က “ဘ႑ာေငြအရ အသံုးဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေနာင္မျဖစ္သင့္တာမျဖစ္ေအာင္ ေတြ႕တာေတြကို ေဆြးေႏြးမွာပါ။ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြကလည္း ဘ႑ာေငြေတြ နစ္နာတာေတြ၊ လုပ္ငန္းေတြ အဆင့္မမီတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေက်ာ္လြန္ခဲ့ၾကၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မေဆြးေႏြးႏိုင္တာေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဘ႑ာေငြေတြ မသံုးသင့္တာသံုးတာ၊ ထပ္ေနတာ၊ ခ်ေပးသေလာက္ မလုပ္တာေတြ ေတြ႕ေနရပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ မဲဆႏၵနယ္မွာေတြ႕တာကို လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပခဲ့ၿပီးၿပီ။ လမ္းေတြမွာ ေျမာင္းထည့္တာ အရည္အေသြးမီတာေတြ ေရေျမာင္းလုပ္တာေတြ အဆင့္မမီတာေတြ ေတြ႕တယ္။ အခုထိ မျပင္ဘူး။ ေငြထုတ္ဖို႔ လက္မွတ္လာထိုးခိုင္းေတာ့ ကြၽန္မေတာ့ မထိုးႏိုင္ဘူး ျငင္းလိုက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေငြဘယ္လို ထုတ္သြားတယ္ဆိုတာေတာ့ ကြၽန္မ မသိပါဘူး။ အခု ျမစ္ႀကီးနားက လမ္းမႀကီးေတြဟာ ပံုမွာျပထားတဲ့အတိုင္း လမ္းေဘာင္ေတြ ခုနစ္လက္မပဲလုပ္တာေတြ၊ ဘယ္ေလာက္ပဲခံမလဲ။ ေသခ်ာတယ္ ကားသြားရင္ပ်က္မွာပဲ။ ေက်ာက္ေတြ စံမမီဘူး။ ေဘးေဘာင္ေတြ စလုပ္ကတည္းက ပ်က္ေနတာေတြ ေတြ႕ေနတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) မွ ဦးဒါရွီလဆိုင္းက “လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြနဲ႔ မတူဘဲ ဘ႑ာေငြ အရအသံုးဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပထမဆံုးေဆြးေႏြးခြင့္ရတာကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔မတူတာေတြကို ေတြ႕ရတဲ့အခါမွာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြ ဆံုး႐ႈံးေနတာစိုးရိမ္လို႔ ေဆြးေႏြးတာပါ။ အစိုးရဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ႕ တင္ဒါမ်ားနဲ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဘ႑ာေငြ မ်ားဆံုး႐ႈံးမႈမရွိေစရန္၊ အဂတိလိုက္စားမႈ မရွိေစရန္၊ တင္ဒါကို လက္၀ါးႀကီးအုပ္မျဖစ္ေစဘဲ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရန္ ပါရွိပါတယ္။ တခ်ဳိ႕လုပ္ငန္းရွင္ေတြက လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔ လြဲေနတယ္ဆိုတာကို ၾကားေနရပါတယ္။ ေဒသခံလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေပၚေပါက္လာဖို႔ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ လုပ္ေဆာင္ေပးၾကဖို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ပူတာအိုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဒိန္ခန္ဖုန္ (ခ) ဦးခန္လင္ကဘတ္ဂ်က္ခ်ထားမႈကို ၾကည့္ပါက ေ၀းလံေခါင္းဖ်ားတြင္ ဘ႑ာေငြ အလြန္နည္းပါးသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ျမစ္ေခ်ာင္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ၁၅၄၄ ဒသမ ၃၂ သန္းခ်ထားသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ပူတာအိုေဒသတြင္ ေခ်ာင္းထိန္းနံရံကို ယင္းေခ်ာင္းမွေက်ာက္မ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေသာ္လည္း ေက်ာက္သယ္ေဆာင္ခကို တိုးျမင့္ထားသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ခ႐ိုင္ေလးခုအတြင္း ပူတာအိုခ႐ိုင္မွာ ျပည္နယ္ဘတ္ဂ်က္အနည္းငယ္သာရရွိေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ဘတ္ဂ်က္အတြက္ ကတၱရာလမ္းသံုးမိုင္၊ စမ္းေရသြယ္လုပ္ငန္းတစ္ခု၊ ေရတြင္းသံုးတြင္းသာရွိေၾကာင္း၊ ဘတ္ဂ်က္ ေျခာက္လစာမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ တစ္ခုလံုးအတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၇၆၄၁၆ ဒသမ ၃၂၃ သန္းျဖစ္ေသာ္လည္း ပူတာအိုခ႐ိုင္ ငါးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ၇၇၁၉ သန္းသာရွိေၾကာင္း၊ ယင္းဘ႑ာအတြင္းမွ  ၄၉၈၆ သန္းမွာ ျမစ္ႀကီးနား-ဆြမ္ပရာဘြမ္လမ္းအတြက္သာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားေဒသမ်ားကိုလည္း ရန္ပံုေငြတိုးျမႇင့္ခ်ထားႏိုင္ေရးေဆြးေႏြးလိုပါေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးမွ ရွင္းလင္းရာတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃၁ ရက္ထိ ဘ႑ာေငြ အရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကိုသာ ေဆြးေႏြးျခင္းသာ ျဖစ္သျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ခ်က္မ်ား မည္သည့္မွတ္ခ်က္မွ ေပးလိုျခင္းမရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ထံ တင္ျပခဲ့သည္။