JICA ထံမွ ေခ်းေငြရယူ၍ SME ေခ်းေငြ ေခ်းရာတြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ ေသာ ျပည္သူမ်ားရွိရာ ေက်းရြာမ်ားကုိ ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္ၿပီး စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ေျဖေလွ်ာ့စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေျပာၾကား

JICA ထံမွ ေခ်းေငြရယူ၍ SME ေခ်းေငြ ေခ်းရာတြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ ေသာ ျပည္သူမ်ားရွိရာ ေက်းရြာမ်ားကုိ ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္ၿပီး Criteria (စံသတ္မွတ္ခ်က္) မ်ားကုိ ေျဖေလွ်ာ့စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၅) မွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာတင္တင္၀င္းက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံမွ ေပးပုိ႔ထားေသာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီထံမွ ေခ်းေငြရယူရန္ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေနျပည္ေတာ္၌ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္ အစည္းအေ၀း အ႒မေန႔တြင္ ေဒါက္တာ တင္တင္၀င္းက ေဆြးေႏြးရာတြင္ အထက္ပါအတုိင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“အေသးစား အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္သူေတြဟာ သိန္းေထာင္နဲ႔ခ်ီၿပီး မလုပ္ႏုိင္ပါဘူး။ ေထာင္နဲ႔ခ်ီၿပီး လုပ္ကုိင္ေနသူေတြဟာ အေသးစား အလတ္စား စီးပြားေရး မဟုတ္ပါဘူး။ အမွန္တကယ္ ျပည္ေထာင္စုတစ္၀န္း စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လုိလွ်င္ ေအာက္ေျခက စရပါမယ္။ လုပ္ငန္းတစ္ခုကို တစ္ႏိုင္တစ္ပုိင္ လုပ္ေနရာမွ ေငြေၾကးအဆင္မေျပလုိ႔ လုပ္ငန္းရပ္ရျခင္းကုိ SME မွ ကာကြယ္ေပးရပါမယ္။ ကြၽန္မ မဲဆႏၵနယ္မွာေတာ့ SME နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေခ်းေငြကိစၥ အဆင္မေျပပါဘူး။ သူတုိ႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ Criteria တခ်ဳိ႕ဟာ ျပည္သူေတြ လက္လွမ္းမမီပါဘူး။ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ လည္ပတ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ရမယ္ဆုိတဲ့အခ်က္၊ မေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ အာမခံထားရွိရမယ့္ အခ်က္ေတြဟာ ေငြေရးေၾကးေရး အဆင္မေျပေပမဲ့ စီးပြားလုပ္ကုိင္ လုိသူေတြအတြက္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။ SME ေခ်းေငြေခ်းရာ မွာ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ ျပည္သူေတြရွိရာ ေက်းရြာမ်ားကုိပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ၿပီး Criteria ေတြကုိ ေျဖေလွ်ာ့စဥ္းစားသင့္ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးအပ္ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာ တင္တင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ လုပ္ငန္းတစ္ခုသည္ ႏုိင္ငံလူဦးေရ၏ အမ်ားစုကုိ ဦးတည္ၿပီး စဥ္းစားရမည္ျဖစ္ကာ အရင္းအႏွီးအတြက္ အကန္႔အသတ္ ျဖစ္သည့္ ဂရန္၊ စည္ပင္သာယာ ေထာက္ခံခ်က္၊ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ႏွင့္ SME မွတ္ပုံတင္မ်ားကုိ ကန္႔သတ္လုိက္မည္ ဆုိပါက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အခက္အခဲမ်ားစြာရွိေၾကာင္း မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္လိႈင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

“ဒီေခ်းေငြဟာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကေနၿပီးေတာ့ အတုိးႏႈန္း ၀ ဒသမ ၀၁ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ ပုိက္ဆံ တစ္ေသာင္းေခ်းရင္ ေငြတစ္က်ပ္သာ ျပန္ေပးရတဲ့ ႏွစ္ ၄၀ ေခ်းရတဲ့ ေခ်းေငြျဖစ္ပါတယ္။ အရပ္စကားနဲ႔ လြယ္လြယ္ေခၚၾကမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အတုိးမဲ့ ေခ်းေငြလုိ႔ေတာင္ ေျပာလုိ႔ရတဲ့ ေခ်းေငြျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေခ်းေငြယူတဲ့အခါမွာ အခက္အခဲတခ်ဳိ႕ကုိ တင္ျပလုိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ၀န္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္ထားတဲ့ စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနည္းတဲ့ ေဒသေတြ ေက်းလက္ေဒသမွာရွိတဲ့ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြ လုပ္ငန္းငယ္ အေသးေလးေတြအတြက္ အေတာ္ေလးကုိ မလြယ္တဲ့ အခ်က္အလက္ပဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနည္းတဲ့ ေဒသေတြမွာဆုိရင္ လုပ္ငန္းေလးေတြ လုပ္ၾကတဲ့အခါမွာ ၿမိဳ႕ေပၚေဒသမွာ ရွိသလုိမ်ဳိး ပစၥည္းတစ္ခု ေရာင္းလုိက္တုိင္း ပုိက္ဆံျပန္ရတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အေၾကြးခ်ရတာပါ။ အေၾကြးမခ်ရင္ ဒီပစၥည္းက မေရာင္းရပါဘူး။ အေၾကြးျပန္ဆပ္မယ့္ ရာသီေပၚသီးႏွံေတြ ေပၚတဲ့အခ်ိန္ အေၾကြးျပန္ဆပ္ခ်ိန္က်ရင္လည္း သီးႏွံေတြနဲ႔ ျပန္ဆပ္ၾကတာ မ်ားပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ အဲဒီက လုပ္ငန္းရွင္က ႐ႈံး႐ႈံးျမတ္ျမတ္ အသီးအႏွံေတြ ယူထားရတာ ရွိပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ေနရာမွာဆုိ ခရမ္းသီးေတြနဲ႔ ျပန္ဆပ္တာ ရွိပါတယ္။ ေငြေပၚဖုိ႔ဆုိတာ ေတာ္ေတာ္ေလး ခဲယဥ္းပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနည္းတဲ့ ေဒသေတြမွာဆုိရင္ ပစၥည္းခ်င္းဖလွယ္တဲ့အဆင့္မွာပဲ ရွိပါေသးတယ္။ အဲဒီလုိေဒသမွာရွိတဲ့ လုပ္ငန္းငယ္ေလးေတြက ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး အမ်ားႀကီး လိုအပ္ပါတယ္။ အဲဒီအရင္းအႏွီးကုိ လုပ္ဖုိ႔ အကန္႔အသတ္ျဖစ္တဲ့ ဂရန္တုိ႔၊ စည္ပင္သာယာရဲ႕ ေထာက္ခံခ်က္တုိ႔ လုပ္ငန္းလုိင္စင္တုိ႔ SME မွတ္ပုံတင္တုိ႔ အဲဒါေတြက ကန္႔သတ္လုိက္မယ္ဆုိရင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အခက္အခဲအမ်ားႀကီး ျဖစ္သြားပါမယ္။ အဲဒီေဒသမွာရွိတဲ့ ပညာေရး အေျခအေနဟာလည္း ေတာ္ေတာ္ေလး နိမ့္က်ေနပါတယ္။ အျမင့္ဆုံး အလယ္တန္းေလာက္ပဲ သင္ႏုိင္တဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးမွာ ၿမိဳ႕ျပမွာရွိတဲ့ စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြနဲ႔ ဒီေဒသက ပုဂၢိဳလ္ေတြကုိ သြားၿပီး ေခ်းေငြေတြကုိ ဒါေတြကိုက္ညီမွသာ ေပးမယ္ဆုိရင္ အဲ့ဒီေဒသက ပုဂၢိဳလ္ေတြကုိ မေပးဘူးလုိ႔ ေျပာတာနဲ႔ အတူတူပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီကန္႔သတ္ခ်က္ေတြကုိ ေျဖေလွ်ာ့ေပးဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကေန ပုိက္ဆံ တစ္ေသာင္းေခ်းမွ တစ္ႏွစ္လုံးကုိ တစ္က်ပ္နဲ႔ သူမ်ားႏုိင္ငံ သူမ်ားလူမ်ဳိးက ကုိယ့္ႏုိင္ငံ တုိးတက္ေရးအတြက္ အတုိးမဲ့နီးပါး ေခ်းေနႏုိင္ေသးရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လူမ်ဳိးက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လူမ်ဳိးကုိ ျပန္ေခ်းတဲ့အခါ ရွစ္က်ပ္ခဲြတုိ႔ ၁၁ က်ပ္တုိ႔ မေခ်းႏုိင္ဘူးဆုိတာ လုံး၀မျဖစ္သင့္တဲ့ ကိစၥပါ။ ေလးက်ပ္နဲ႔ ေခ်းရင္လည္း အျမတ္က်န္ပါတယ္။ သုံးက်ပ္နဲ႔ ေခ်းရင္လည္း အျမတ္က်န္ပါတယ္။ ႏွစ္က်ပ္လည္း အျမတ္က်န္တာပဲ”ဟု ဦးေအာင္လိႈင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္းအဆင့္ (၂) အတြက္ JICA ထံမွ ဂ်ပန္ယန္း ၁၄ ဒသမ ၉၄၉ ဘီလ်ံ ေခ်းယူမည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးလွ်င္ အမ်ားဆံုးအျဖစ္ က်ပ္သန္း ၅၀၀ ထုတ္ေခ်းႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီထံမွ ေခ်းေငြရယူရန္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဒုတိယ၀န္ႀကီးက အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းအဆင့္ (၂) အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ JICA ထံမွ ေခ်းေငြ ဂ်ပန္ယန္း ၁၄ ဒသမ ၉၄၉ ဘီလ်ံ (ျမန္မာက်ပ္ေငြ ဘီလ်ံ ၁၈၀ ခန္႔) ေခ်းယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းအဆင့္ (၁) အတြက္ ဂ်ပန္ယန္း ၅ ဒသမ ၀၃၃ ဘီလ်ံ (ျမန္မာက်ပ္ ေငြ ၆၁ ဒသမ ၆၅၄ ဘီလ်ံခန္႔) ရယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ SME လုပ္ငန္းေပါင္း ၆၀၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိသည့္အတြက္ ေခ်းေငြပံ့ပိုးရန္ လိုအပ္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္က အဆင့္ (၂) စီမံကိန္းအျဖစ္ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခု ေခ်းေငြသည္ ဆိုင္းငံ့ကာလ ၁၀ ႏွစ္၊ ျပန္ဆပ္ကာလ ႏွစ္ ၃၀ ျဖစ္ကာ ေခ်းေငြသက္တမ္း ႏွစ္ ၄၀ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အတိုးႏႈန္းအေနျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၀ ဒသမ ၀၁ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အတိုးက်သင့္ေငြကို တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ႀကိမ္ ဆပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အရင္းျပန္လည္ ေပးဆပ္မႈအား ဆိုင္းငံ့ကာလေက်ာ္ပါက တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ႀကိမ္ႏႈန္း ေပးဆပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ပေခ်းေငြေတြနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ စီမံကိန္းေတြရဲ႕ အားနည္းခ်က္နဲ႔ ပံုႏွိပ္အခြန္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တစ္ေနရာတြင္ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္ေရာင္းခ်ေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏိုင္)

ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္ မတင္မက် အေျခအေနမွာပဲ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း ဦးဘိုဘိုမင္းသိုက္ သတ္ျဖတ္ခံရတဲ့ ျဖစ္စဥ္နဲ႔ ဂူတာျပင္ေက်းရြာ၀န္းက်င္မွာ ရာနဲ႔ခ်ီတဲ့ ႐ုပ္အေလာင္းေတြ ေနရာငါးေနရာခြဲၿပီး အစုလိုက္၊ အျပံဳလိုက္ ခြဲျမႇဳပ္ႏွံထားတယ္လို႔ AP သတင္းဌာနရဲ႕ ဆင့္ကဲစြပ္စြဲခ်က္ ေပၚထြက္လာပါတယ္။

ပဏာမစစ္ေဆးခ်က္မွာ ရာနဲ႔ခ်ီတဲ့လူေတြကို သတ္ထားတယ္ဆိုတာကို ျငင္းဆိုထားေပမယ့္ ဒီအေျခအေနရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲဂယက္ဟာ ဘယ္လိုဖိအားျဖစ္လာႏိုင္မလဲဆိုတာ ခ်င့္ခ်ိန္စရာျဖစ္လာေနတဲ့ ဒီရက္သတၱပတ္မွာ ျပည္ပေခ်းေငြရယူၿပီး လုပ္ေနတဲ့ စီမံကိန္းေတြမွာ အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိေနတယ္ဆိုတာ၊ ပံုႏွိပ္လုပ္ငန္းေတြ ရပ္တည္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ အခြန္ေလွ်ာ့ခ်ေပးဖို႔ဆိုတာေတြကို ျပန္လည္တင္ျပလိုပါတယ္။

ျပည္ပေခ်းေငြေတြနဲ႔ လုပ္ေဆာင္တဲ့ စီမံကိန္းေတြရဲ႕ အားနည္းခ်က္

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ကေန NLD အစိုးရကို ေနာက္ဆံုးလက္ဆင့္ကမ္းခဲ့တဲ့ ေခ်းေငြပမာဏဟာ ျပည္တြင္းေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၁၅၇၂၄ ဘီလ်ံနဲ႔ ျပည္ပေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၁၂၂၄၆ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း ၂၇၉၇၀ ဘီလ်ံကို လက္ဆင့္ကမ္းခဲ့ပါတယ္။

အစိုးရတစ္ရပ္တက္လာတိုင္း လိုအပ္တဲ့ စီမံကိန္းေတြမွာ ရွိေနတဲ့ ေငြနဲ႔သံုးစြဲဖို႔ မေလာက္ငွတာေၾကာင့္ ထံုးစံအတုိင္းပဲ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြအတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပေၾကြးၿမီေတြ ရယူခဲ့ရသလို စီမံကိန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ဖို႔အတြက္လည္း ျပည္ပေခ်းေငြေတြ ရယူခဲ့ပါတယ္။

ဒီလို ရယူရာမွာဆိုရင္ လက္ရွိအစိုးရရဲ႕ ပထမဘ႑ာႏွစ္ျဖစ္တဲ့ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းငါးခုဆီကေန အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၇၇ ဘီလ်ံတန္ဖိုးရွိ ေခ်းေငြစာခ်ဳပ္ ၁၄ ခု ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ပထမေျခာက္လပတ္မွာလည္း ထပ္မံၿပီး ေဒၚလာ ၁၂၂၀ ဒသမ ၁၆ သန္း ေခ်းယူဖို႔ ညိႇႏႈိင္းထားၿပီး စုစုေပါင္းေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၃ ဘီလ်ံအထိ ေခ်းယူဖို႔ ျပင္ဆင္ခဲ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။

“ျပည္ပေခ်းေငြရယူၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္တဲ့ စီမံကိန္းေတြမွာ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ေမွ်ာ္မွန္းတဲ့အတိုင္း ေအာင္ျမင္မႈမရွိျခင္း၊ အားနည္းမႈရွိျခင္းတို႔ကို ေတြ႕ျမင္ၾကရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယင္းအားနည္းခ်က္၊ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို သင္ခန္းစာယူၿပီး ေသခ်ာစြာ စိစစ္သံုးသပ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ျပည္ပေခ်းေငြရယူရာမွာ ဦးစြာသက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနက မိမိ၀န္ႀကီးဌာန၏ မူ၀ါဒ၊ ရည္မွန္းခ်က္ေတြနဲ႔ကိုက္ညီမႈ ရွိ မရွိ စိစစ္သံုးသပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” လို႔ စီမံကိန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာၾကားပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေၾကြးၿမီကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္အထိ ျပည္ပေၾကြးၿမီ ေဒၚလာသန္း ၉၀၀၀ နီးပါးရွိၿပီး ၂၀၅၂-၂၀၅၃ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ႏွစ္စဥ္ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ ကေန သန္း ၇၀၀ ေက်ာ္အထိ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမယ့္ အေျခအေနပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ေၾကြးၿမီဟာ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ျပည္ပေၾကြးၿမီတင္ ေဒၚလာ ၉ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ ရွိေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ေၾကြးၿမီရွိေနေပမယ့္ လက္ရွိအစိုးရစီမံကိန္းေတြအတြက္ ေခ်းေငြေတြ ဆက္ယူထားတာေၾကာင့္ မၾကာခင္မွာ ၁၀ ဘီလ်ံေက်ာ္ဆီ အဆင့္တက္လာေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ တုိင္းျပည္ဘတ္ဂ်က္ကေန ေတာင္းခံၿပီးလုပ္ေနတဲ့ စီမံကိန္းေတြမွာလည္း ေတာင္းခံထားတဲ့ ဘတ္ဂ်က္နဲ႔ေလ်ာ္ညီတဲ့ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မႈ မျမင္ရသလို အတုိးေပးေနရတဲ့ ျပည္ပေခ်းေငြေတြနဲ႔ ရယူထားတဲ့ စီမံကိန္းေတြမွာလည္း အားနည္းခ်က္ေတြနဲ႔ ရည္မွန္းထားသေလာက္ မေအာင္ျမင္တာကို ျမင္ေနရတာဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ေတာ့ ေျခာက္အိပ္မက္တစ္ခုလို ျဖစ္ေနပါတယ္။

ပံုႏွိပ္အခြန္ေလွ်ာ့ခ်ေရးအိပ္မက္

ျပည္တြင္းပံုႏွိပ္မီဒီယာေလာက ရွင္သန္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ကင္းလြတ္ ခြင့္ျပဳဖို႔ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ ညိႏႈိင္းထားၿပီး ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးမယ္ဆို အခြန္ေတြဆံုး႐ံႈးႏိုင္တာကို ခ်င့္ခ်ိန္သင့္တယ္လို႔ အေၾကာင္းျပန္ေၾကာင္းနဲ႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒေရး ဆြဲခ်ိန္မွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္မႈကို ခံယူသင့္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္လွထြန္းက ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ရက္မွာ က်င္းပတဲ့ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ပုံႏွိပ္ျခင္း၀န္ေဆာင္မႈကေန ၀င္ေငြအနည္းငယ္ပဲ ရရွိေနေပမယ့္ ေပးေဆာင္ရတဲ့ Withholding Tax ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းဟာ လုပ္ငန္း ပမာဏတစ္ခုလံုးအတြက္ ျဖစ္ေနတာေၾကာင္း လုပ္ငန္းအပ္ႏွံသူေတြက ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈအေပၚ ကန္႔ကြက္တာ၊ လုပ္ငန္းမအပ္ႏွံေတာ့တာေတြ ၾကံဳေတြ႕ေနရတာေတြေၾကာင့္ ပံုႏွိပ္လုပ္ငန္းေတြ ၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြ ေျဖေလွ်ာ့ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုမႈေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဒါ့အျပင္လည္း Social Media အသံုးျပဳမႈ ပ်ံ႕ႏွံ႕လာေနတာေၾကာင့္ စာေပဖတ္႐ႈမႈ နည္းပါးလာတဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံတကာမွာ အားေပးလုပ္ေဆာင္ေနသလို ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက အားေပးေထာက္ပ့ံမႈေတြ ျပဳလုပ္ေပးဖို႔နဲ႔ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ အပါအ၀င္ အခြန္အခေတြ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ကင္းလြတ္ျခင္းခြင့္ျပဳေပးဖို႔ ဒုတိယသမၼတ (၁) ဦးျမင့္ေဆြကို တင္ျပထားမႈေတြ ရွိေနေပမယ့္လည္း အဓိကက်တဲ့ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနကေတာ့ အခြန္အခေတြ ေလ်ာ့က်မွာစိုးလို႔ ပံုႏွိပ္လုပ္ငန္းေတြ၊ သတင္းစာလုပ္ငန္းေတြကို အခြန္အခေလွ်ာ့ခ်လိုျခင္း မရွိတာကို ျမင္ေနရပါတယ္။

ကုန္ေခ်ာတင္သြင္းမယ္ဆိုရင္ အခြန္မေကာက္၊ ကုန္ၾကမ္းသြင္းရင္ အခြန္ေကာက္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရက သတင္းစာထုတ္ၿပီး ေအာက္ေစ်းနဲ႔ ေစ်းကြက္လက္၀ါးႀကီးအုပ္ ျဖန္႔ခ်ိတဲ့ႏိုင္ငံ၊ အခြန္အခ ေကာက္ခံပုံ မွားယြင္းေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျပည္သူေတြ စာမဖတ္ျခင္းဟာ အေရးတႀကီး အေျဖရွာရမယ့္ အေျခအေနမ်ဳိးမွာ ပံုႏွိပ္လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ သတင္းစာလုပ္ငန္းေတြဟာ အခြန္အခေတြရဲ႕ ဖိအားေအာက္မွာ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ေစ်းကြက္လက္၀ါးႀကီးအုပ္မႈေအာက္မွာ ခ်ည့္နဲ႔နဲ႔ရွင္သန္ ျဖတ္သန္းေနၾကေပမယ့္ အမ်ားစုကေတာ့ ေတာင့္ခံႏိုင္စြမ္း မရွိၾကေတာ့ပါဘူးလို႔ ေျပာရမွာျဖစ္ပါတယ္။