တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ လက္မခံ၊ အသိအမွတ္ မျပဳျခင္းသည္ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြားေနရျခင္း၏ အဓိက အရင္းခံျပႆနာဟု TNLA အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေျပာၾကား

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးလာၾကသူ ေဒသခံမ်ားအား နမၼတီးၿမိဳ႕ ႏွစ္ျခင္းဘုရားေက်ာင္းအတြင္း ဧၿပီလအတြင္းက ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-မုန္ဆန္ေအာင္)

လူမ်ဳိးေပါင္းစုံေနထုိင္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူမ်ဳိးစုမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရး ဆိတ္သုဥ္းပ်က္စီးေနျခင္း၊ တိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရးကုိ လက္မခံ၊ အသိအမွတ္ မျပဳျခင္းမ်ားသည္ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြားေနရျခင္း၏ အဓိက အရင္းခံျပႆနာ ျဖစ္သည္ဟု တအန္းလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (TNLA) ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္တားဘုန္းေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

TNLA သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဌာနက လစဥ္ထုတ္ေ၀သည့္ စာေစာင္တြင္ “ျမန္မာျပည္တြင္းစစ္ ရာစုႏွစ္ထိေအာင္ ရွည္ၾကာမွာလား” ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ TNLA အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တားဘုန္းေက်ာ္က ေဆာင္းပါးေရးသားခဲ့ၿပီး ၎က အဆုိပါ ေဆာင္းပါးတြင္ ထုိသုိ႔ထည့္သြင္း ေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ တုိင္းရင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ႏုိင္ငံေရး အခြင့္အေရးကုိ က်င့္သုံးခြင့္ရရွိမည္ဆုိပါက ၿဗိတိသွ်ကိုလုိနီမ်ား မည္သုိ႔ပင္ သိမ္ဖ်င္းေသာ ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ဳိး လုပ္ခဲ့ပါေစ၊ အဆုိပါ ေသြးခြဲမႈသည္ အလုပ္ျဖစ္မည္ မဟုတ္သကဲ့သုိ႔ ျပည္တြင္းစစ္လည္း ျဖစ္ပြားမည္မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အခြင့္အေရးကုိ အတိအက် အသိအမွတ္ျပဳကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေနသည္ဟု ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တားဘုန္းေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာအစိုးရ အဆက္ဆက္သည္လည္း တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး အခြင့္အေရးကုိ အနည္းငယ္သာ အသိအမွတ္ျပဳခ်င္ၿပီး ဟန္ျပအသုံးခ်႐ုံေလာက္သာ သေဘာထားရွိခဲ့ကာ ေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားသည့္ အင္အားစုမ်ားကလည္း တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ျပႆနာအေပၚ နားလည္လက္ခံသလုိ ရွိေသာ္လည္း အေရးၾကံဳ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေပးရမည့္ အခ်ိန္တြင္မူ မွန္ကန္ေသာ ျပႆနာေျဖရွင္းသည့္ဘက္မွ ျပတ္ျပတ္သားသား မရပ္တည္၀့ံဟု ၎က အဆုိပါေဆာင္းပါးတြင္ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပထားသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကတည္းက အခုအခ်ိန္အထိ တုိင္းရင္းသားအေရးကိစၥကုိ တကယ္ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္း၀ံ့သူ ဗမာေခါင္းေဆာင္၊ ဗမာႏုိင္ငံေရးပါတီ မရွိေသးပါ။ သူတုိ႔ကုိယ္က်ဳိးနဲ႔ ပါတီအက်ဳိးအတြက္ပဲ တုိင္းရင္းသားေတြကုိ ခရီးသြားဟန္လြဲ အသုံးခ်ခဲ့ၾကတာကို ေတြ႕ရမွာပါ” ဟု ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တားဘုန္းေက်ာ္က ေျပာဆုိသည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ တုိင္းရင္းသား အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားသည္ ကုိယ့္ၾကမၼာကုိယ္ မဖန္တီးႏုိင္ေတာ့သည့္အတြက္ ေဒၚ အာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒထံ ပုံအပ္လုိက္ၾကၿပီး ထုိသု႔ိပုံအပ္မႈေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုမ်ားအၾကား အဓိက ဆုံး႐ႈံးမႈသည္ ေတာ္လွန္ေရး တုိက္ေဖာ္ တုိက္ဖက္ စိတ္ဓာတ္ဟု ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တားဘုန္းေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးကုိ တပ္မေတာ္ႏွင့္သာ လုပ္ေဆာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၿပီး အခက္အခဲမ်ားၾကားတြင္ ႏွစ္ကာလ ၾကာရွည္စြာ အတူ႐ုန္းကန္ခဲ့ၾကသည့္ ဘ၀တူ မဟာမိတ္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားအေပၚ လစ္လ်ဴ႐ွဴ ခြဲျခားဆက္ဆံခဲ့သည္ဟု ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တားဘုန္းေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

“တုိင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ အတူလက္တြဲလုပ္ေဆာင္ဖို႔ တန္ဖိုးထားမႈ မရွိတာဟာ တုိင္းျပည္အတြက္ တကယ္ အင္မတန္ နစ္နာတဲ့ဆုံး႐ႈံးမႈ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တားဘုန္းေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အစုိးရျဖစ္လာေသာ NLD ပါတီအေနျဖင့္ ဆုိး၀ါးေသာ အစိုးရဖြဲ႕စည္းမႈႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုမဆန္ေသာ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ႏွင့္ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္   တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ ယုံၾကည္မႈကို ပ်က္ယြင္းေစခဲ့ၿပီး လက္ရွိ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ တုိင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ သေဘာထားသည္ စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အဆင့္မီ ျပည့္စုံျခင္းမရွိဟု ၎က ေထာက္ျပေ၀ဖန္ခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းစစ္သည္ တုိင္းျပည္၏ ဒီမုိကေရစီ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားကုိ အင္အားခ်ည့္နဲ႔ေစၿပီး တုိင္းျပည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို ေႏွးေကြးေနာက္က်ေစကာ အဆုိပါ ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္တန္႔ႏုိင္ေရးသည္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ တန္းတူေရး၊ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏုိင္မွသာ ျဖစ္မည္ဟု ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တားဘုန္းေက်ာ္က ၎၏ “ျမန္မာျပည္တြင္းစစ္ ရာစုႏွစ္ထိေအာင္ ရွည္ၾကာမွာလား” ဟူေသာ ေဆာင္းပါးတြင္ သုံးသပ္ေရးသားခဲ့သည္။

 

ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား ႏိုင္ငံတကာကြၽန္ျဖစ္ေနရဟု မြန္အမ်ဳိးသားပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ေျပာၾကား

ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား ႏိုင္ငံတကာကြၽန္ျဖစ္ေနရဟု မြန္အမ်ဳိးသားပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ႏိုင္ေငြသိမ္းက ေမ ၅ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ မြန္လူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဲ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား အမွာစကားေျပာၾကားရာ၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးနဲ႔အတူ ေပၚေပါက္လာတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးဟာ ႏွစ္ ၇၀ ေက်ာ္ခဲ့ပါၿပီ။ ကမၻာမွာအၾကာဆံုး ျပည္တြင္းစစ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစစ္ပြဲႀကီးေၾကာင့္ တိုင္းျပည္အတြင္းမွာ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမအခ်င္းခ်င္း သတ္ၾက၊ ျဖတ္ၾက၊ ညႇဥ္းပမ္းၾက၊ ႏွိပ္စက္ၾက၊ ပိုင္ဆိုင္တဲ့ပစၥည္းပစၥယမ်ား အေၾကာင္းမဲ့ဖ်က္ဆီးၾက၊ ၿမိဳ႕ရြာေတြ မီး႐ႈိ႕ၾက၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ရက္ရက္စက္စက္ က်ဴးလြန္ၾက၊ ေဖာက္ျပန္ၾက စသည့္အခ်က္မ်ားနဲ႔အတူ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေတာမွာေနခဲ့ၾကေတာ့ ဒီဟာေတြကို တကယ့္လက္ေတြ႕ခံစားခဲ့ရတဲ့ ပုဂၢဳိလ္တစ္ေယာက္ပါ။ ဒီျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ရဲ႕စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ သယံဇာတထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ဘ၀အတြက္လံုျခံဳေရး အစရွိသည္ျဖင့္ အဲဒီျဖစ္ရပ္အားလံုးဟာ ယိုယြင္းပ်က္စီးခဲ့မႈေတြ ျဖစ္လာရပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္လည္း အားလံုးသိၾကတဲ့အတိုင္းပဲ ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုး ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီအျပင္ကို ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးေၾကာင့္ စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္ေတြ သိန္းဂဏန္းခ်ီ ရွိေနပါတယ္။ အခုလည္း ရွိေနတုန္းပါပဲ။ အဲဒီစစ္ေရွာင္ျပည္သူေတြဟာ အားလံုးသိၾကတဲ့အတိုင္းပါပဲ။ အတိဒုကၡ ျဖစ္ေနၾကပါတယ္” ဟု ႏိုင္ေငြသိမ္းက ေျပာၾကားသည္။

၎က ဆက္လက္၍ “ဒါေတြ မကေသးပါဘူး။ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအတြက္ တစ္နည္းအားျဖင့္ေျပာရရင္ ထမင္းစားရဖို႔အတြက္ ျပည္ပကိုထြက္ၿပီး အလုပ္လုပ္ေနၾကသူမ်ားဟာလည္း သန္းဂဏန္းခ်ီ ရွိေနပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မြန္ေတြကေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားပါတယ္။ ဒါဟာလည္း တစ္နည္းအားျဖင့္ေျပာရရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြဟာ ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ ကြၽန္ျဖစ္ေနရပါတယ္” ဟုေျပာၾကားသည္။

“အဲဒါေတြေၾကာင့္ ျပည္သူေတြက ရာႏႈန္းျပည့္ ျပည္တြင္းစစ္အႏၲရာယ္ကေန ကင္းလြတ္လိုတဲ့ ျပင္းျပေသာဆႏၵနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အခ်ိန္ရွိသေရြ႕ ေမွ်ာ္ကိုးေနၾက၊ တမ္းတေနၾကပါတယ္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ မေနမနား လုပ္ေဆာင္ႀကိဳးပမ္းေနၾကေသာ္လည္းပဲ ေမွ်ာ္လင့္ေနခ်ိန္နဲ႔ ေနာက္က်စြာ တစ္နည္းေျပာရရင္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈ ျဖစ္မလာေသးတဲ့ အေျခအေနအေပၚမွာ ျပည္သူျပည္သားအမ်ားက အားမရျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္မွာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုး ပါ၀င္လာၾကဖို႔နဲ႔ ဒီလိုမ်ဳိး လက္မွတ္ေရးထိုးဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့ ကာလအတြင္းမွာ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ သံသယကင္းရွင္းေရးအတြက္ အထူးသျဖင့္ စစ္ပြဲမွန္သမွ် ကင္းရွင္းေရးအတြက္ စစ္ပြဲမ်ားရပ္စဲဖို႔ သင့္ပါၿပီဆိုတာ ဒီကေန႔ေျပာေနၾက၊ ဆိုေနၾက၊ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနၾကတယ္ဆိုတာကလည္း အားလံုးအသိပဲျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔အတြက္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ မြန္အမ်ဳိးသားပါတီကလည္း ဆႏၵျပင္းျပစြာနဲ႔၊ အပစ္ရပ္ေရးအတြက္ ပါတီရဲ႕ကိုယ္စား ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္” ဟု ႏိုင္ေငြသိမ္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ႕၌ ေမ ၅ ရက္မွ ၇ ရက္အထိ သံုးရက္တာျပဳလုပ္မည့္ မြန္လူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ၌ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၊ မြန္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ မြန္အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားဖိတ္ၾကားသင့္ ဖိတ္ၾကားထိုက္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအပါအ၀င္ ကိုယ္စားလွယ္ ၅၀၀ ေက်ာ္က ေရးၿမိဳ႕ရွိ ျပည္သူ႔အားကစား႐ံု၊ မြန္ဓမၼာ႐ံု၊ အ.ထ.က (၁) ေက်ာင္းႏွင့္ တင္ပလႅင္ႏွစ္ဆူ ဓမၼာ႐ံုစသည့္ ေနရာေလးေနရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးက႑၊ စီးပြားေရးက႑၊ လူမႈေရးက႑၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတက႑မ်ားအား ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။

ဥေရာပတြင္ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ားသည္ ျပည္တြင္းစစ္ကဲ့သို႔ ျဖစ္လာေနေၾကာင္း ျပင္သစ္သမၼတ မက္ခရြန္ သတိေပး

ဧၿပီ ၁၇ ရက္က ဥေရာပပါလီမန္ အစည္းအေ၀းတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားေနေသာ ျပင္သစ္သမၼတ မက္ခရြန္ (Photo: AFP)

ဥေရာပတြင္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ အာဏာရွင္ဆန္မႈတို႔ၾကား ကြဲလဲြမႈမ်ားသည္ ျပည္တြင္းစစ္ကဲ့သို႔ ျဖစ္လာေနေၾကာင္း ျပင္သစ္သမၼတ အီမန္ႏ်ဴရယ္မက္ခရြန္က ဧၿပီ ၁၇ ရက္တြင္ သတိေပးခဲ့သည္။ ျပင္သစ္အေရွ႕ပိုင္း ဆထရက္ဘြန္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ ဥေရာပပါလီမန္ အစည္းအေ၀းတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ေသာ မက္ခရြန္က အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒီတို႔က ဆြဲေဆာင္မႈကို ရည္ညႊန္းၿပီး အတိတ္ကို ေမ့ေလ်ာ့ထားေသာ၊ အိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္ လမ္းေလွ်ာက္ေသာမ်ဳိးဆက္ကို မပိုင္ဆိုင္လိုေၾကာင္း ဥေရာပသမဂၢကို တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

အမ်ားႀကိဳက္၀ါဒီ ဟန္ေဂရီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗစ္တာအိုဘန္က အာဏာျပန္လည္ရရိွလာမႈ၊ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ေနေသာ ပိုလန္လက္ယာယိမ္းအစိုးရအဖြဲ႕ တို႔ကဲ့သို႔ေသာ အစိုးရမ်ားကို ရည္ညႊန္း၍ ျပင္သစ္ေခါင္းေဆာင္က ဥေရာပသမဂၢညီညြတ္ေရးကို ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

တိုက္ယူခဲ့ရေသာ ဥေရာပအခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို ကာကြယ္မည့္ မ်ဳိးဆက္တစ္ခုကို ပိုင္ဆိုင္လိုေၾကာင္း အာဏာရွင္ဆန္မႈကို အေလွ်ာ့ေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း မက္ခရြန္က ဥေရာပပါလီမန္အမတ္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ကြဲလြဲမႈေတြက ဥေရာပ ျပည္တြင္းစစ္လိုပါပဲ။ ကမၻာႀကီးကို ညီညီညြတ္ညြတ္ ရင္ဆိုင္ဖို႔ထက္ တစ္ခါတစ္ရံမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ကိုယ္က်ဳိးေရွ႕တန္းတင္တဲ့ ၀ါဒေတြက ပိုအေရးႀကီးတယ္လို႔ ထင္ေနရပါတယ္” ဟု အသက္ ၄၀ အရြယ္ သမၼတမက္ခရြန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မက္ခရြန္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က လက္ယာစြန္းေခါင္းေဆာင္ မာရင္းလီပင္းကို ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရခဲ့ၿပီးေနာက္ ဥေရာပတြင္ အမ်ားႀကိဳက္၀ါဒီတို႔ ျမင့္တက္လာျခင္းကို ဟန္႔တားႏုိင္ခဲ့ၿပီး ဥေရာပလိုလားသူတို႔ၾကားတြင္ ေရွ႕တန္းေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဥေရာပသမဂၢ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ သူ၏ ရည္မွန္းခ်က္ကို ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းတြင္ မက္ခရြန္က ဥေရာပအေရွ႕ပိုင္းႏွင့္ အေနာက္ပိုင္းႏုိင္ငံမ်ားအၾကား ကြဲလြဲမႈမ်ားႏွင့္ သံသယႀကီးထြားမႈတို႔ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဥေရာပျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ဥေရာပတစ္၀န္းမွ ေထာက္ခံမႈရရိွရန္ မက္ခရြန္က ႐ုန္းကန္ေနရသည္။

မက္ခရြန္သည္ ယခုသီတင္းပတ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ဘာလင္သို႔ သြားေရာက္ၿပီး ဂ်ာမနီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အင္ဂ်လာမာကယ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ ယူ႐ိုဇုန္အနာဂတ္အတြက္ ၎၏အစီအစဥ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။

အရပ္ဖက္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ဖိႏွိပ္သည္ဟု စြပ္စြဲခံေနရေသာ ဥေရာပအစိုးရမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မက္ခရြန္က “ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ တံု႔ျပန္မႈဟာ ဒီမိုကေရစီအာဏာရွင္ အေနနဲ႔မဟုတ္ဘဲ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အာဏာပိုင္မႈအေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္တာပါ” ဟု မက္ခရြန္က ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

မက္ခရြန္၏ စကားလံုးမ်ားကို ဥေရာပ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ယန္းကေလာ္ဒီယန္ကာက ႀကိဳဆိုခဲ့ၿပီး စစ္မွန္ေသာ ျပင္သစ္သည္ ျပန္လာၿပီဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref: AFP