ေျမာက္ဦး ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူမႈကြန္ရက္တြင္ ေ၀ဖန္ ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ)၊ ပုဒ္မ ၁၀ တုိ႔ျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရသူ ဦးေအာင္သန္းေ၀အား စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံး၌ ုတိယအႀကိမ္ ႐ုံးထုတ္

ေျမာက္ဦးပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူမႈကြန္ရက္တြင္ ေရးသားမႈျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ႏွင့္ ပုဒ္မ ၁၀ တုိ႔ျဖင့္ အမႈဖြင့္ခံရၿပီး ဇြန္ ၂၁ ရက္ ညေနပုိင္း က ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရေသာ ဦးေအာင္သန္းေ၀အား စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးသုိ႔ ဇူလုိင္ ၁၁ ရက္တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ႐ုံးထုတ္ခဲ့ၿပီး တရားလုိ ရခုိင္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕႐ုံးမွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေစာမင္းသူအား စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ဇူလုိင္ ၁၈ ရက္သုိ႔ ျပန္လည္ ခ်ိန္းဆုိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဦးေအာင္သန္းေ၀၏ လူမႈကြန္ရက္ Facebook တြင္ “လူသတ္လက္နက္နဲ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္းေရးမွဴး (ေဟာင္း) ဦးတင္ေမာင္ေဆြ၊ ေျမာက္ဦးလူသတ္မႈ(တရားခံ)ဘယ္သူလဲ”ဆုိသည့္ ပုိ႔စ္ကုိ ဇြန္ ၁၈ ရက္က ေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းသုိ႔ ေရးသားသည့္အတြက္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ျဖင့္ စြဲဆုိျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္လည္း ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ)မွာ အာမခံရရွိသည့္တုိင္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာ လုံျခဳံမႈကာကြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀ ျဖင့္လည္း အမႈဖြင့္ထားသျဖင့္ ပုဒ္မႏွစ္ခုျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) အမႈအား တရား႐ုံးသုိ႔ တင္ပုိ႔ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

“ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ ပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာ လုံျခဳံမႈကာကြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀ နဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးမွာ စြဲခ်က္တင္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၆၆ (ဃ)ကုိေတာ့ စြဲခ်က္တင္တာ မေတြ႕ရေသးဘူး။ တရား႐ုံးကုိ မေရာက္လာေသးပါဘူး။ ဒီေန႔ ဒုတိယ႐ုံးခ်ိန္းမွာေတာ့ ပုဒ္မ ၁၀ နဲ႔စြဲဆုိထားတဲ့ အမႈရဲ႕ တရားလုိကုိ စစ္ေဆးတယ္။ တရားလုိက ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕႐ုံးမွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေစာမင္းသူ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္႐ုံးခ်ိန္းကုိ ဇူလုိင္ ၁၈ ရက္ကုိ ျပန္လည္ ခ်ိန္းဆုိလုိက္ပါတယ္”ဟု ဦးေအာင္သန္းေ၀၏ အမႈအား လုိက္ပါေဆာင္ရြက္သူ ေရွ႕ေန ဦးေက်ာ္ညြန္႔ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကုိယ္စား အတြင္းေရးမွဴးေဟာင္း ဦးတင္ေမာင္ေဆြက လက္မွတ္ထုိးၿပီး ၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္ခဲ့သျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္သန္းေ၀၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဦးေအာင္သန္းေ၀၏ ေရွ႕ေနျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္ညြန္႔ေမာင္က “ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာ လုံျခဳံမႈကာကြယ္ေရး ဥပေဒကေတာ့ အဓိကေတာ့ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္မွာရွိတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြကုိ တားျမစ္ထားတဲ့ ဥပေဒလုိ႔ ကြၽန္ေတာ္သိထားတယ္။ ေထာက္လွမ္းတယ္။ ဖမ္းဆီးတယ္။ စစ္ေဆးတယ္။ လုပ္ငန္းေတြအတြက္ တားျမစ္ထားတာျဖစ္တယ္လို႔ ျမင္တယ္။ အမ်ားျပည္သူကုိ အဲဒီလုိမလုပ္ေအာင္ တားျမစ္ထားတဲ့ ဥပေဒတစ္ရပ္သာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ျမင္တယ္” ဟု ေရွ႕ေနဦးေက်ာ္ညြန္႔ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

ေျမာက္ဦး ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူမႈကြန္ရက္တြင္ ေ၀ဖန္ ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ)၊ ပုဒ္မ ၁၀ တုိ႔ျဖင့္ ဖမ္းဆီး ခံထားရသူ ဦးေအာင္သန္းေ၀အား စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးတြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ႐ုံးထုတ္

ေျမာက္ဦး ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူမႈကြန္ရက္တြင္ ေ၀ဖန္ ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ)၊ ပုဒ္မ ၁၀ တုိ႔ျဖင့္ အမႈဖြင့္ခံရၿပီး ဇြန္ ၂၁ ရက္ ညေနက ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရေသာ ဦးေအာင္သန္းေ၀အား ဇူလုိင္ ၅ ရက္က စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးတြင္ ပထမအႀကိမ္ ႐ုံးထုတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဦးေအာင္သန္းေ၀၏ လူမႈကြန္ရက္ Facebook တြင္ “လူသတ္ လက္နက္နဲ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္းေရးမွဴး (ေဟာင္း) ဦးတင္ေမာင္ေဆြ၊ ေျမာက္ဦး လူသတ္မႈ (တရားခံ) ဘယ္သူလဲ”ဆုိသည့္ပုိ႔စ္ကုိ ဇြန္ ၁၈ ရက္က ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းသုိ ႔ေရးသားသည့္အတြက္ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ျဖင့္ စြဲဆုိျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္လည္း ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) မွာ အာမခံရရွိခဲ့သည့္တုိင္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာ လုံျခံဳမႈကာကြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀ ျဖင့္လည္း အမႈဖြင့္ထားသျဖင့္ ပုဒ္မႏွစ္ခုျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီေန႔ကေတာ့ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ ပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာ လုံျခံဳမႈကာကြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၀ နဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးမွာ စြဲခ်က္တင္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကလည္း ေရွ႕ေနပါ၀ါ တင္ပါတယ္။ စစ္ေဆးတာေတာ့ မရွိပါဘူး။ ေနာက္ေန႔ ႐ုံးခ်ိန္းကုိ ၁၁ ရက္ကုိ ခ်ိန္းဆုိလုိက္ပါတယ္။ တစ္မႈတည္းသာ စြဲတင္ပါေသးတယ္” ဟု ဦးေအာင္သန္းေ၀၏ အမႈအား လုိက္ပါ ေဆာင္ရြက္သူ ေရွ႕ေန ဦးေက်ာ္ညြန္႔ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကုိယ္စား အတြင္းေရးမွဴးေဟာင္း ဦးတင္ေမာင္ေဆြက လက္မွတ္ထုိးၿပီး ၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္သျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္သန္းေ၀၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

“ပုဒ္မ ၁၀ နဲ႔ ဒီေန႔ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးမွာ တရားစြဲတင္ပါတယ္။ ၁၁ ရက္ေန႔မွာ ထပ္မံ ႐ုံးခ်ိန္းပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ ေျပာခ်င္တာက အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ ရွိတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့၊ ရင္ၾကားေစ့ေရးကုိ လုပ္ေနတဲ့ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံ မၾကာခင္ က်င္းပသြားဖို႔ ရွိတယ္။ အဲဒီမတုိင္ခင္ ေဒါက္တာ ေအးေမာင္နဲ႔ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြကုိ လႊတ္ေပးေစခ်င္တယ္။ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း က ႐ုိးသားတဲ့ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူေတြကုိ အၾကမ္းဖက္တဲ့နည္းနဲ႔ သတ္ျဖတ္ခဲ့တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကုိ အျမန္ဆုံးေဖာ္ထုတ္ အေရးယူေပးဖုိ႔အတြက္ ရခုိင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနဲ႔ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး ဗဟုိဥကၠ႒ ျဖစ္တဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ေတာင္းဆုိလုိပါတယ္”ဟု ႐ုံးထုတ္စဥ္ ဦးေအာင္သန္းေ၀က ေျပာၾကားသည္။ အဆုိပါအမႈကို ဇူလုိင္ ၁၁ ရက္သုိ႔ ျပန္လည္ ခ်ိန္းဆုိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ေျမာက္ဦး ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လူမႈကြန္ရက္တြင္ ေ၀ဖန္ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည့္ ေအာင္သန္းေ၀ အေကာင့္ပိုင္ရွင္အား ၆၆(ဃ)ႏွင့္ ပုဒ္မ ၁၀ တုိ႔ျဖင့္ အမႈဖြင့္ဖမ္းဆီး

ေျမာက္ဦး ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လူမႈကြန္ရက္တြင္ ေ၀ဖန္ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည့္ ေအာင္သန္းေ၀ အေကာင့္ပိုင္ရွင္အား ၆၆(ဃ)ႏွင့္ ပုဒ္မ ၁၀ တုိ႔ျဖင့္ အမႈဖြင့္ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာင္သန္းေ၀ အေကာင့္ပိုင္ရွင္ ဦးေအာင္သန္းေ၀အား ဇြန္ ၂၁ ရက္ ညေနက ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး လက္ရိွတြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ ထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း သိရၿပီး ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာ လြတ္လပ္မႈ ႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာ လုံျခဳံမႈကာကြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀ တို႔ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ဖမ္းတာက ႏုိင္ငံသား အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀ ကုိ ခ်ိဳးေဖာက္တယ္ဆုိတာ တစ္ခ်က္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ တစ္ခ်က္ပါတယ္။ အဲဒါကုိ ရခုိင္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ကုိယ္စား အတြင္းေရးမွဴးေဟာင္း ဦးတင္ေမာင္ေဆြက လက္မွတ္ထုိးၿပီး ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွာ အမႈဖြင့္ထားတာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရတယ္။ ငါးနာရီေလာက္က ဖမ္းတယ္ေပါ့။ အဓိကေတာ့ လူသတ္လက္နက္နဲ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္းေရးမွဴး (ေဟာင္း) ဦးတင္ေမာင္ေဆြ၊ ေျမာက္ဦးလူသတ္မႈ (တရားခံ) ဘယ္သူလဲဆုိတဲ့စာနဲ႔ အစုိးရအဖြဲ႕ကုိ ေမးျမန္းခဲ့တဲ့ ဗြီဒီယုိ႐ုပ္သံဖုိင္ေတြ တင္ခဲ့တယ္။ အဲဒါက ၆၆(ဃ)နဲ႔ စြဲတယ္၊ ေနာက္တစ္ခ်က္က အေသခ်ာေတာ့ မသိေသးဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေဒါက္တာ ေအးေမာင္ကုိ စြပ္စြဲခ်က္ ပယ္ဖ်က္ဖုိ႔ ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ ပယ္ဖ်က္လုိက္တဲ့ေန႔မွာ တရားဥပေဒအထက္မွာ ဘယ္သူရွိသလဲဆုိတာကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရနဲ႔ ျပည္နယ္အစုိးရကုိ ေမးခြန္းထုတ္ခ်င္တယ္လုိ႔ Live လႊင့္ခဲ့ေတာ့ အဲဒါလည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မယ္။ ျပည္သူ႔အစုိးရက တရာဥပေဒ စုိးမုိးေရး ပုံေဖာ္ေနပါတယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ လက္ေတြ႕မွာ မဟုတ္ဘူး။ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ နည္းေနတာကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ေထာက္ျပတယ္။ သူတုိ႔က အဲဒီလုိလူကုိ အေရးယူတယ္ဆုိတာ တရားဥပေဒ ကင္းမဲ့သလုိ ျဖစ္ေနတာေပါ့ဗ်ာ”ဟု ဖမ္းဆီးခံရသူ ဦးေအာင္သန္းေ၀က ေျပာၾကားသည္။

ဦးေအာင္သန္းေ၀၏ လူမႈကြန္ရက္ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ “ လူသတ္လက္နက္နဲ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္းေရးမွဴး (ေဟာင္း) ဦးတင္ေမာင္ေဆြ၊ ေျမာက္ဦး လူသတ္မႈ (တရားခံ) ဘယ္သူလဲ”ဆုိသည့္ ပုိ႔စ္ကုိ ဇြန္ ၁၈ ရက္က ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ယင္းသုိ႔ ေရးသားသည့္အတြက္ ၆၆(ဃ) ျဖင့္ စြဲဆုိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာ လုံျခံဳမႈကာကြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀ ျဖင့္လည္း အမႈဖြင့္ထားသျဖင့္ ပုဒ္မႏွစ္ခုျဖင့္ အမႈဖြင့္ဖမ္းဆီးခံရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဖမ္းဆီးလုိက္တာေတာ့ ဟုတ္ပါတယ္။ လူမႈကြန္ရက္မွာ ေရးသားမႈေၾကာင့္ ၆၆ (ဃ) နဲ႔တစ္မႈ၊ ေနာက္တစ္မႈက ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာ လုံျခံဳမႈကာကြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀ အမႈ ဖြင့္ခံထားရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမႈဖြင့္တာက ရခုိင္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕လုိ႔ ပါတဲ့အတြက္ အစုိးရအဖြဲ႕က အမႈဖြင့္တယ္လုိ႔သာ ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပုဒ္မ ၁၀ ကေတာ့ အာမခံ မေပးႏုိင္တဲ့အမႈ ျဖစ္ေနပါတယ္”ဟု အမည္မေဖာ္လုိသူ ရဲအရာရွိတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ဖမ္းဆီးခံထားရသူ ဦးေအာင္သန္းေ၀ သည္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္ ရင္းႏွီးသည့္ ဆက္ဆံေရးရွိသူ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရခုိင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မွ ဖြဲ႕စည္းသည့္ စုံစမ္းေလ့လာေရးအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ အဖြဲ႕လုိက္ ေျမျပင္ကြင္းဆင္းမႈ မလုပ္ရေသး

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္ ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လူစုလူေ၀းအား ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ေဖာက္မႈျဖစ္စဥ္အေပၚ ရခုိင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႕စည္းသည့္ စုံစမ္းေလ့လာေရးအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ အဖြဲ႕လုိက္ ေျမျပင္ကြင္းဆင္းမႈ မလုပ္ရေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ “ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေကာ္မတီအေနနဲ႔ ေျမျပင္စံုစမ္းေရးကုိ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ေျမျပင္အထိ မသြားေရာက္ႏိုင္ေသးဘူး။ အဓိကေတာ့ ေကာ္မတီ၀င္ေတြကလည္း တျခားကိစၥေတြ လုပ္ေနရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေကာ္မတီ၀င္ ႏွစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဦးေက်ာ္၀င္းကေတာ့ ေျမာက္ဦးမွာ ရွိတယ္။ လုိအပ္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကုိ စုေဆာင္းေနတယ္။ အစီရင္ခံစာကုိေတာ့ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္။ မွတ္ခ်က္ေတြ ယူတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ၇၅ ရခုိင္ႏႈန္းေလာက္ေတာ့ လုပ္ေဆာင္ထားတာ ရွိတယ္။ အဖြဲ႕လုိက္ကေတာ့ အဆင္ေျပတဲ့ေန႔မွာ ကြင္းဆင္း စုံစမ္းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အ႒မအႀကိမ္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းမွာ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းသြားမွာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီအစည္းအေ၀းကလည္း ဘယ္ေလာက္လုပ္မယ္ ဆုိတာ လႊတ္ေတာ္က အတည္မျပဳေသးပါဘူး။ ေနာက္ၿပီး အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာ မၿပီးေသးလုိ႔ တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြကုိ ေျပာဖုိ႔ခက္ပါတယ္”ဟု အဖြဲ႕တစ္ဦးျဖစ္သူ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းသာစိန္က ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါျဖစ္စဥ္အတြင္း ေဒသခံ ခုနစ္ဦး ေသဆုံးခဲ့ၿပီး ၁၂ ဦးအထိ ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိ႔ျပင္ ယင္းျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ မၾကာခင္ရက္ပိုင္းအတြင္း ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း ဦးဘုိဘုိမင္းသုိက္ ဇန္န၀ါရီ ၃၀ ရက္က ေျမာက္ဦးမွ စစ္ေတြသုိ႔ ကားျဖင့္ လာေရာက္စဥ္ လမ္းတြင္ လုပ္ႀကံခံခဲ့ရသည္။

ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္တြင္ စာေပေဟာေျပာပြဲ က်င္းပရန္ စီစဥ္ခဲ့ရာမွစတင္ၿပီး ယင္းစာေပေဟာေျပာပြဲအား ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည့္အတြက္ မေက်မနပ္ ျဖစ္ေနေသာ လူစုလူေ၀းက ရဲစခန္းေရွ႕သုိ႔ သြားေရာက္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၿပီးေနာက္ ခ႐ုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးေရွ႕သုိ႔ သြားေရာက္ရာမွ ေသနတ္ပစ္ေဖာက္မႈအထိ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိျဖစ္စဥ္အေပၚ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္အတြက္ ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ရက္တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၁၆၇ တိုင္းေဒသႀကီး သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၄ /၂၅ ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ ၆၂ ။ နည္းဥပေဒခြဲ (က)/ (ခ) တို႔အရ အပ္ႏွင္းထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို က်င့္သံုးလ်က္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ျဖစ္စဥ္ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ စံုစမ္းေရးအဖြဲ႕တြင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္၀င္းက ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။သုိ႔ေသာ္လည္း ျပည္နယ္အစုိးရက စစ္ေဆးေရးဆုိေသာ စကားလုံးကုိ ကန္႔ကြက္သျဖင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕အား ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္ကို စုံစမ္းေလ့လာေရးအဖြဲ႕ဟု ဒုတိယအႀကိမ္ ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္ အစည္းအေ၀း ပဥၥမေန႔တြင္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္အတြင္း ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားအနက္ ရွစ္ဦးကုိ ဖမ္းဆီး တရားစြဲဆုိထားေၾကာင္း သိရသည္။

 

ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ျဖစ္စဥ္ကို စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕အား ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ ျဖစ္စဥ္ကို စုံစမ္းေလ့လာေရးအဖြဲ႕ဟု ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲ

ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္ အစည္းအေ၀း ပဥၥမေန႔က်င္းပေနစဥ္

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ျဖစ္စဥ္ကို စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕အား ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ ျဖစ္စဥ္ကို စုံစမ္းေလ့လာေရးအဖြဲ႕ဟု ဒုတိယအႀကိမ္ ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္ အစည္းအေ၀း ပဥၥမေန႔တြင္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္ ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္က စာေပေဟာေျပာပြဲ မျပဳလုပ္ရသည့္ကိစၥမွတစ္ဆင့္ လူစုလူေ၀း ျဖစ္ေပၚကာ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ခုနစ္ဦး ေသဆုံးကာ ၁၂ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး ေနာက္ ယင္းဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားအနက္ ရွစ္ဦးကို ရဲတပ္ဖြဲ႕က အမႈဖြင့္ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရခုိင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ စုံစမ္းေရးအဖြဲ႕တစ္ခု ဖြဲ႕စည္းကာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“တကယ္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ စုံစမ္းစစ္ေဆးပုိင္ခြင့္ မရွိပါဘူး။ စုံစမ္းေလ့လာလုိ႔သာ ရပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ဘက္က အဲဒီစကားလုံးတစ္လုံး မွားေနတာေပါ့။ အဲဒီ ကိစၥကုိလည္း ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕က ကန္႔ ကြက္တယ္။ ဒါေပမဲ့ တုိက္႐ုိက္ကန္႔ကြက္လုိ႔ေတာ့ မရဘူး။ ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႕စည္းပုံခုံ႐ုံးကုိ တင္ရမွာျဖစ္တယ္။ လႊတ္ေတာ္ကုိ တုိက္႐ုိက္ကန္႔ကြက္တယ္ဆုိေတာ့ အဲဒီအခ်က္မွာ အစုိးရက မွားတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကုိယ့္ဘက္က မွားေနတဲ့ စကားလုံးကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ျပင္ဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္လုိက္တဲ့အတြက္ စစ္ေဆးေရးဆုိတဲ့ ေခါင္းစဥ္ကုိ ေလ့လာေရးဆုိၿပီး ေျပာင္းလဲဖုိ႔ သေဘာတူလုိက္တာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ေနာက္ၿပီး အခုဆုိရင္ အဖြဲ႕အေနနဲ႔လည္း လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြ ရရွိသြားၿပီ ျဖစ္ပါတယ္” ဟုေလ့လာေရးအဖြဲ႕၏ အတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းသာစိန္က ေျပာၾကားသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရခုိင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႕စည္းထားေသာ စုံစမ္းေလ့လာေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ယခုသတၱမပုံမွန္ အစည္းအေ၀း အၿပီးတြင္ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ားကုိလည္း ေလ့လာကာ ကူညီႏုိင္သေလာက္ ကူညီသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အခုလႊတ္ေတာ္ၿပီးသြားရင္ ေျမာက္ဦးအထိ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈေတြလုပ္မယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကုိ လုပ္ေဆာင္တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အစုိးရအေနနဲ႔လည္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနဲ႔ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကုိ လုိလားမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ယုံၾကည္တယ္။ အစုိးရအေနနဲ႔လည္း ပါ၀င္ကူညီလိမ့္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြအေနနဲ႔ အဓိက႐ုဏ္းႏွိမ္နင္းတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဥပေဒအတုိင္း ႏွိမ္နင္းခဲ့သလား။ အဆင့္ဆင့္ကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သလား ဆုိတာကုိလည္း စုံစမ္းေလ့လာသြားမွာျ ဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္ အၿပီးတြင္ ေျမာက္ဦး ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း ဦးဘုိဘုိမင္းသုိက္ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ ခံခဲ့ရၿပီး စုံစမ္းစစ္ေဆး ေဖာ္ထုတ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 

ေျမာက္ဦးအဓိက႐ုဏ္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္၊ ျပည္နယ္အဆင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ေျပာၾကား

ေျမာက္ဦးအဓိက႐ုဏ္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္၊ ျပည္နယ္အဆင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴးႀကီးေအာင္ျမတ္မိုး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ အေျခအေနမ်ားကိုေမးျမန္းရာ ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴးႀကီးေအာင္ျမတ္မိုးက “စံုစမ္းေနဆဲပဲျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ေရာ ျပည္နယ္အဆင့္ေရာ စံုစမ္းေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ တရားဥပေဒအတိုင္းလည္း ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္” ဟုေျပာၾကားသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ရက္ နံနက္က ရခိုင္ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕တြင္ျပဳလုပ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အသြင္သဏၭာန္ပံုစံျဖင့္ ယူနီေဖာင္းမ်ား၀တ္ဆင္ျခင္းမျပဳရန္ အသိေပးရွင္းလင္းျခင္း အခမ္းအနားၿပီးဆံုးခ်ိန္ မီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈကို ယခုကဲ့သုိ႔ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေျမာက္ဦးအဓိက႐ုဏ္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕က ႏွိမ္နင္းရာတြင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ ညီညြတ္မႈရွိမရွိ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းကို ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္က စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ျပည္နယ္ဒုတိယရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးအဆင့္ရွိသူ တစ္ဦး၊ ဒုတိယရဲမွဴးႀကီးအဆင့္ရွိသူ တစ္ဦးႏွင့္ ရဲမွဴးအဆင့္ရွိသူတစ္ဦးတို႔ ပါ၀င္ေၾကာင္းႏွင့္ အဓိက႐ုဏ္းႏွိမ္နင္းသည့္အခါ ဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္မႈ ရွိ မရွိ သက္ေသသာဓကစံုလင္စြာျဖင့္ စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ျဖင့္ စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခ်က္အရ တရားနည္းလမ္းတက် ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ ညီညြတ္မႈ ရွိ မရွိ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးခံု႐ံုး ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေျမာက္ဦးအဓိက႐ုဏ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕တစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းကာ ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္လံုးတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့ၾကသည့္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္ ညီ မညီ စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ၿပီး တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား အေရးယူေပးရန္ ALD ပါတီက ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ တိုက္တြန္းထားသည္။

အလားတူ ေျမာက္ဦးအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ျပင္ပပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ဖဲြ႕စည္းရန္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီက ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္က ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အဓိက႐ုဏ္းေၾကာင့္ ျပည္သူခုနစ္ဦးေသဆံုးၿပီး ၁၂ ဦးအထိ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ ဖြဲ႕စည္းေသာ ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ကုိ ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ရက္တြင္ လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳထားေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕သည္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈမ်ား မေဆာင္ရြက္ရေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း ဦးဘုိဘုိမင္းသိုက္ အသတ္ခံရမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထြက္ေျပးေနေသာ သံသယတရားခံတစ္ဦး၏ တိန္ညိဳေက်းရြာရိွေနအိမ္ မီးေလာင္

မီးေလာင္ေနသည့္ သံသယတရားခံ၏ ေနအိမ္အား ေတြ႕ရစဥ္

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း ဦးဘိုဘိုမင္းသိုက္ အသတ္ခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထြက္ေျပးေနသည့္ သံသယတရားခံတစ္ဦး၏ တိန္ညိဳေက်းရြာရိွ ေနအိမ္ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း တိန္ညိဳေက်း ရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

မီးေလာင္မႈမွာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅ ရက္ နံနက္ ၁ နာရီခန္႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ ေနအိမ္တစ္လံုးဆံုး႐ံႈးခဲ့ေၾကာင္း၊ မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားသည့္အခ်ိန္တြင္ ေနအိမ္၌ တစ္ေယာက္မွ်မရိွေၾကာင္း၊ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားရသည့္အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စစ္ေဆးလ်က္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားသည့္ေနအိမ္မွာ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း ဦးဘိုဘိုမင္းသိုက္ အသတ္ခံရမႈတြင္ ပါ၀င္သူတစ္ဦးျဖစ္သည္ဟု ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ယူဆထားသည့္ ဦးေက်ာ္ႏိုင္ဆိုသူ၏ ေနအိမ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဦးေက်ာ္ျမင့္ရဲ႕ ထြက္ဆုိခ်က္အရ ဦးေက်ာ္ျမင့္၏အစ္ကုိ သိန္းထြန္း၊ သူ႔ညီလင္မယားတုိ႔ကုိ ေမးျမန္းစရာရွိလုိ႔ ေခၚဖုိ႔ဆုိၿပီး ကြၽန္ေတာ္အပါအ၀င္ ဦးေက်ာ္ႏုိင္ကုိေခၚဖုိ႔ သြားေတာ့ အိမ္မွာမရွိဘူး။ ခရီးလြန္ေနတယ္ လုိ႔ေျပာတယ္။ အဲဒါနဲ႔တစ္ဆက္တည္း ဦးေက်ာ္ႏုိင္အိမ္က နံနက္ ၁ နာရီေလာက္မွာ မီးေလာင္တာျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္ေရွ႕မွာ စားေသာက္ဆုိင္ပုံစံမ်ဳိးလည္းတြဲထားတယ္။ ဆုံး႐ႈံးမႈတန္ဖိုးက သိန္း ၅၀ ေလာက္ရွိတယ္လုိ႔ မီးသတ္ဌာနကေတာ့ေျပာသြားတယ္”ဟု ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္မုိးက ဆိုသည္။

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း ဦးဘိုဘိုမင္းသိုက္ အသတ္ခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည့္ ဦးေက်ာ္ျမင့္၏ ထြက္ဆိုခ်က္အရ တိန္ညိဳ ေက်းရြာတြင္ေနထိုင္သူအခ်ဳိ႕အား စစ္ေဆးလ်က္ရိွေၾကာင္းသိရၿပီး လက္ရိွတြင္ တိန္ညိဳ ရြာသားသံုးဦးအား ဖမ္းဆီးထားေၾကာင္း ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“ဦးေက်ာ္ျမင့္၊ ဦးေအးေက်ာ္ထြန္းနဲ႔ ဦးဘလိႈင္တုိ႔သုံးဦးကုိ ဦးေက်ာ္ျမင့္ထြက္ဆုိခ်က္မွာပါရွိတဲ့အတြက္ ေခၚယူစစ္ေဆးၿပီးေနာက္မွာ ဖမ္းဆီးလုိက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ပုဒ္မကေတာ့ ၁၇ (၁) လုိ႔ေျပာပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဦး၀င္းေဇာ္နဲ႔ ဇနီးကုိလည္း ေခၚယူ စစ္ေဆးေနပါတယ္”ဟု ဦးေက်ာ္မုိးဦးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရိွတြင္ ဦးဘိုဘိုမင္းသိုက္အသတ္ခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေလးဦး၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ တိန္ညိဳေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္သူ သံုးဦး ဖမ္းဆီးခံထားရၿပီး ဦးေက်ာ္ျမင့္၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအရ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေခၚယူစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃ ရက္ႏွင့္ ၄ ရက္ကလည္း တိန္ညိဳေက်းရြာတြင္ ေသနတ္မ်ားရိွသည္ဆိုသည့္ သတင္းေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က အင္အားအမ်ားအျပားျဖင့္ တိန္ညိဳေက်းရြာရိွ ေနအိမ္အခ်ဳိ႕အား ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး တိန္ညိဳေက်းရြာေခ်ာင္းအတြင္း ရွာေဖြမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း ဦးဘိုဘိုမင္းသိုက္မွာ ဇန္န၀ါရီ ၃၀ ရက္ ညေန ၄ နာရီခြဲခန္႔တြင္ ေျမာက္ဦး- စစ္ေတြကားလမ္းေပၚရိွ  ေက်ာက္ေတာ္ႏွင့္ ပုဏၰားကြၽန္းအၾကား သရက္ခ်ဳိေက်းရြာအနီးတြင္ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ခံရျခင္းျဖစ္သည္။

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း ဦးဘိုဘိုမင္းသိုက္မွာ ေျမာက္ဦး ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ၿပီးေနာက္ သံုးရက္အၾကာ ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ရက္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုးသုိ႔ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရာထူးျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ခံထားရၿပီးေနာက္ ယင္းကဲ့သို႔ လုပ္ၾကံခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေျမာက္ဦးပဋိပကၡျဖစ္စဥ္အတြင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ႏိွမ္နင္းမႈေၾကာင့္ ေဒသခံ ခုနစ္ဦးေသဆုံးကာ ၁၂ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး ယင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရခုိင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္က သီးျခားစုံစမ္းေရးေကာ္မတီ တစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းျခင္းကုိ ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ရက္က မဲခြဲဆံုးျဖတ္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္စံုစမ္းေရးအဖြဲ႕ကို အတည္ျပဳဖြဲ႕စည္းၿပီး တစ္ရက္အၾကာတြင္ ေျမာက္ဦးပဋိပကၡျဖစ္ပြားစဥ္အတြင္း ေျမာက္ဦး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တာ၀န္ယူခဲ့ သူ ဥိီးဘိုဘိုမင္းသိုက္ လုပ္ၾကံခံခဲ့ရျခင္းမွာ လူအမ်ားအၾကား စိတ္၀င္စားမႈျမင့္တက္လာေစခဲ့သည္။

ဦးဘိုဘိုမင္းသိုက္ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ခံရမႈက ေျမာက္ဦးပဋိပကၡ အေျဖရွာေရးအေပၚ ႐ႈပ္ေထြးေစသလား

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း ဦးဘုိဘုိမင္းသုိက္အား ဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္ ေသဆုံးေနသည္ကုိ ဇန္န၀ါရီ ၃၀ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ လတ္တေလာ စိတ္၀င္စားေနသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးတြင္ ဇန္န၀ါရီလကုန္ပိုင္းက စိတ္၀င္စားဖြယ္ သတင္းတစ္ပုဒ္ ထြက္ေပၚခဲ့သည္။ ယင္းသတင္းမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးတြင္ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ဦးဘိုဘိုမင္းသိုက္ လုပ္ၾကံခံရျခင္း ျဖစ္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ယင္းကဲ့သို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွ ရာထူးႀကီး ရရိွထားသူတစ္ဦး လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ခံရျခင္းမွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

ဘယ္ေနရာမွာ အသတ္ခံရတာလဲ

လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ခံရသူ ဦးဘိုဘိုမင္းသိုက္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ပုဏၰားကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ဘက္ ခုနစ္မိုင္ခန္႔အကြာ ယိုးငူေက်း႐ြာႏွင့္ ေအာင္ျဖဴပင္ေက်းရြာၾကား သရက္ခ်ိဳေက်းရြာအနီး ရန္ကုန္-စစ္ေတြ ကားလမ္း မိုင္တိုင္အမွတ္ ၁၆၉/၀ ႏွင့္ ၁၆၉/၁ ၾကား၌ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ အဆိုအရ ဇန္န၀ါရီ ၃၀ ရက္ ညေန ၆ နာရီခန္႔က CRV ယာဥ္တစ္စီး လမ္းယာဘက္နံေဘး ေရေၾကာင္းအတြင္း ေက်ာက္ေတာ္ဘက္မွ ပုဏၰားကြၽန္းၿမိဳ႕ဘက္သို႔ ဦးတည္လ်က္ တိမ္းေစာင္းေနၿပီး ယာဥ္ေအာက္၌ အမ်ဳိးသားတစ္ဦး ပိမိေသဆုံးေနကာ အနီးတြင္ လက္ကိုင္ဖုန္း ေလးလုံးႏွင့္ ေငြ၊ ပစၥည္းအခ်ဳိ႕ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရေၾကာင္း၊ ေသဆံုးေနသည့္ အမ်ဳိးသားမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးတြင္ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူ ဦးဘိုဘိုမင္းသိုက္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎တြင္ ရင္ၫြန္႔ထိုးသြင္းဒဏ္ရာ တစ္ခ်က္၊ ၀ဲယာႏို႔အုံေအာက္ထိုးသြင္းဒဏ္ရာ တစ္ခ်က္စီ၊ ၀ဲယာလက္ျပင္ထိုးသြင္းဒဏ္ရာ ၁၂ ခ်က္ႏွင့္ ၀ဲမ်က္ခုံးျပတ္ရွဒဏ္ရာတစ္ခ်က္ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

၎တို႔လိုက္ပါလာေသာယာဥ္ကို ပတ္၀န္းက်င္မွ ေတြ႕ရွိေသာအခ်ိန္တြင္ တိမ္းေမွာက္ေနေၾကာင္း သိရေသာ္လည္း ဦးဘိုဘိုမင္းသိုက္မွာ ထိုးသြင္းဒဏ္ရာမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဦးဘိုဘိုမင္းသိုက္မွာ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ စစ္ေဆးမႈခံယူရန္ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္တြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိၿပီး စစ္ေဆးခံခဲ့ကာ ဇန္န၀ါ ရီ ၃၀ ရက္တြင္ စစ္ေဆးခံမႈၿပီးစီး၍ မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔ ျပန္ရန္ CRV ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မွာ တိမ္ညိဳေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း ဦးေက်ာ္ျမင့္ (၄၈ ႏွစ္) ပိုင္ လိုင္စင္မဲ့ယာဥ္ျဖစ္ၿပီး ဦးဘိုဘိုမင္းသိုက္ႏွင့္ အတူ ဦးေက်ာ္ျမင့္၏သားႏွင့္ အျခားလူငယ္တစ္ဦး လိုက္ပါသြားေၾကာင္း၊ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ဦးေက်ာ္ျမင့္၏ သားအပါအ၀င္ လူငယ္ႏွစ္ဦးမွာ ေပ်ာက္ဆုံးေနေၾကာင္း၊ မ်က္ျမင္သက္ေသအခ်ဳိ႕၏ ေျပာျပခ်က္အရ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေပၚတြင္ ဦးဘိုဘိုမင္းသိုက္ပါ ေလးဦးပါရွိၿပီး ဦးဘိုဘိုမင္းသိုက္မွာ ကားေမွာက္၍ ပိမိေသဆုံးကာ က်န္သုံးဦးမွာ ကားလမ္းအေနာက္ဘက္ရွိ ေတာင္ေပၚသို႔ တက္ေျပးသြားေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ည ၇ နာရီ ၁၅ မိနစ္ခန္႔တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးႏွင့္အဖြဲ႕က အေလာင္းအား ပုဏၰားကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ ေဆး႐ုံႀကီးသို႔ သြားေရာက္ပို႔ေဆာင္ေနစဥ္ က်န္ရွိခဲ့သည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မွာ ထပ္မံမီးေလာင္သျဖင့္ ပုဏၰားကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕က သြားေရာက္ၿငႇိမ္းသတ္ခဲ့ရၿပီး မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၏ အဆိုအရ ရဲတပ္ဖြဲ႕က အေလာင္းအား ေဆး႐ံုသို႔ ပို႔ေဆာင္စဥ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကုိ လူႏွစ္ဦးက မီးလာ႐ိႈ႕ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ လူသတ္မႈဟု သတ္မွတ္ထားသည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုတြင္ သက္ေသခံပစၥည္းျဖစ္သည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးခံရျခင္းမွာ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအား အမ်ားစုက ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးမွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာ အေျခအေန ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း ဦးဘိုဘိုမင္းသိုက္မွာ ေျမာက္ဦးပ႗ိပကၡျဖစ္စဥ္ၿပီးေနာက္ သံုးရက္အၾကာ ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ရက္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုးသုိ႔ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ရာထူးျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ခံထားရၿပီးေနာက္ ယင္းကဲ့သို႔ လုပ္ၾကံခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။

ဦးဘိုဘိုမင္းသိုက္မွာ ေျမာက္ဦးပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူလည္းျဖစ္ရာ ယခုကဲ့သို႔ လုပ္ၾကံခံခဲ့ရမႈမွာ ေျမာက္ဦးအေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပိုမိုစိတ္၀င္စားဖြယ္ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

တရားခံေတြက ဘယ္သူလဲ

အသတ္ခံရသည့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း ဦးဘိုဘိုမင္းသိုက္မွာ ေျမာက္ဦးပဋိပကၡႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စစ္ေဆးခံရသူမ်ားတြင္ တစ္ဦးအပါအ၀င္ျဖစ္ၿပီး ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္ စစ္ေဆးမႈခံယူအၿပီး အျပန္တြင္ ယင္းကဲ့သို႔ အသတ္ခံရျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႔အသတ္ခံရအၿပီး တစ္ရက္အၾကာ ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္တြင္ လူသတ္မႈတြင္ ပါ၀င္သည္ဟု သံသယျဖစ္ဖြယ္ လူအခ်ဳိ႕အား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းသံသယတရားခံမ်ားမွာ စုစုေပါင္းေလးဦးဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ၎တို႔အား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခုတြင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တရားခံဟု ယူဆရသူမ်ားမွာ တိမ္ညိဳေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း ဦးေက်ာ္ျမင့္(ခ) ခိုင္ေက်ာ္၊ ၎၏ဇနီး ေဒၚၾကည္ၾကည္၀င္း (၄၇ ႏွစ္)၊ ၎၏ သားႀကီးျဖစ္သူ မင္းသန္းေဌး (ခ) မင္းသန္းထိုက္ (၂၀ ႏွစ္)၊ မင္းသန္းေဌး၏ဇနီး မခိုင္ဇာလႈိင္ (၂၀ ႏွစ္) တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

မင္းသန္းေဌးအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ရွစ္မိုင္မီးပြိဳင့္အနီးတြင္ ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီခန္႔တြင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး က်န္သံုးဦးအား သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ လက္ယက္စမ္းေက်းရြာ အုပ္စုကြက္သစ္ (၃) နယ္ေျမ ေမတၱာဂုဏ္ေရာင္ သီလရွင္ေက်ာင္းတြင္ ည ၇ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ယာဥ္ႏွစ္စီး၊ က်ပ္သိန္း ၇၅၀ ကုိ သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ ၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခုတြင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည့္ တရားခံဟု ယူဆရသူမ်ားမွာ တိမ္ညိဳေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားျဖစ္သည္ဟု သိရၿပီး တိမ္ညိဳေက်းရြာမွာ စံျပေက်းရြာတစ္ရြာျဖစ္ၿပီး အိမ္ေျခ ၈၅၂ အိမ္၊ အိမ္ေထာင္စု ၉၅၂ စု၊ စုစုေပါင္းလူဦးေရ ၃၈၁၄ ဦး ေနထုိင္သည့္ ရြာႀကီးတစ္ရြာျဖစ္သည္။

ဖမ္းဆီးရမိသူမ်ားအနက္ ဦးေက်ာ္ျမင့္မွာ တိမ္ညိဳေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္းျဖစ္ၿပီး အခင္းျဖစ္ေန႔က တိမ္ညိဳေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္ျခင္းမရိွေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ တိမ္ညိဳေက်းရြာရိွ ဦးေက်ာ္ျမင့္ပိုင္ ေနအိမ္ကုိ ခ်ိပ္ပိတ္ထားေၾကာင္း လက္ရိွတိမ္ညိဳေက်းရြာ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္က ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္ လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ တိမ္ညိဳေက်းရြာ တာ၀န္ရိွသူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မရေသးေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းေအာင္စိန္က ေျပာၾကားသည္။

“မေန႔ကအထိရတယ္။ အခုထိေတာ့ သတင္းမရေသးဘူး။ ကြၽန္ေတာ္က စစ္ေတြလႊတ္ေတာ္႐ံုးမွာ ေရာက္ေနေတာ့ နယ္ေျမသတင္းေတြကို သူတို႔ဆီက ယူေနရတာ။ ဒီမနက္ (ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃ ရက္) ေတာ့ ဖုန္းေတြဆက္တာ ဆက္လို႔မရေသးဘူး။ တခ်ဳိ႕ဖုန္းေတြက စက္ပိတ္ထားတယ္” ဟု ဦးထြန္းေအာင္စိန္က ေျပာၾကားသည္။

တရားခံဟု ယူဆရသူမ်ား ေနထိုင္သည့္ တိမ္ညိဳေက်းရြာေစ်းအနီးရိွ ေခ်ာင္းတြင္ ေသနတ္မ်ား လႊင့္ပစ္ထားသည္ဟုဆိုကာ သက္ဆိုင္ရာရဲတပ္ဖြဲ႕က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃ ရက္တြင္ လာေရာက္စစ္ေဆး ရွာေဖြမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဦးေက်ာ္ျမင့္၏ သမီးႀကီးျဖစ္သူ ေဒၚတင္တင္ျမင့္က ဦးဘိုဘိုမင္းသိုက္ကိုလည္း သိရိွျခင္းမရိွေၾကာင္း၊ ဦးဘိုဘိုမင္းသိုက္ အသတ္ခံရစဥ္က စီးနင္းလာသည့္ ဟြန္ဒါ CRV အမ်ဳိးအစားယာဥ္မွာ ဦးေက်ာ္ျမင့္ထံတြင္ မရိွေၾကာင္း၊ ၎၏ ေယာက္်ားျဖစ္သူကိုလည္း စစ္ေဆးရန္အတြက္ဟုဆိုကာ ေခၚေဆာင္သြားေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒၚတင္တင္ျမင့္က “လက္ရွိ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္းနဲ႔ ကြၽန္မအိမ္ရွင္ ဦး၀င္းေဇာ္ အပါအ၀င္ ေျခာက္ေယာက္ကုိ မေန႔က မနက္ ၈ နာရီေလာက္တည္းက ေမးျမန္းစရာရွိတယ္ဆုိၿပီး ေခၚသြားတယ္။ အခု ညေန ငါးနာရီခြဲအထိ ျပန္မေရာက္ၾကေသးဘူး။ ဖုန္းဆက္ေတာ့ ကိစၥမၿပီးေသးဘူးလုိ႔သာေျပာတယ္။ လာလုိ႔မရဘူးလုိ႔သာ ေျပာတယ္။ ေလာေလာဆယ္ ဖမ္းထားတာေတာ့ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ သိရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဖမ္းမလား မဖမ္းဘူးလားဆုိတာမ်ဳိးေတာ့ မသိဘူး” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထိုသို႔ ဖမ္းဆီးရမိသူမ်ားအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္က ႐ုံးထုတ္ခဲ့ၿပီး ခရီးသြားရမန္ယူကာ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ လႊဲေျပာင္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရိွအခ်ိန္အထိ မိသားစု၀င္မ်ားအား ဆက္သြယ္မရေသးေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္တြင္ ဖမ္းဆီးထားသလား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ လႊဲေျပာင္းထားသလားဆိုသည္ကို မသိရိွေသးေၾကာင္း ေဒၚတင္တင္ျမင့္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ တိမ္ညိဳေက်းရြာတြင္မူ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက အျခားေသာေနအိမ္မ်ားကို ၀င္ေရာက္ရွာေဖြျခင္းမ်ားလည္း ျပဳလုပ္လ်က္ရိွၿပီး ယင္းကဲ့သို႔ရွာေဖြမႈမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား ထိတ္လန္႔လ်က္ရိွေၾကာင္း တိမ္ညိဳေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္သည့္ အမည္မေဖာ္လိုသူ ေဒသခံတစ္ဦးက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃ ရက္ ညေနက ေျပာၾကားထားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႕စည္းခဲ့တဲ့ ေျမာက္ဦးပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ စံုစမ္းေရးအေပၚ ႐ိုက္ခတ္မႈေတြ ရိွလာႏိုင္လား

ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္က ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ နန္းရာကုန္းတြင္၂၃၃ ႏွစ္ေျမာက္ ရခိုင့္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာက်႐ႈံးျခင္း ၀မ္းနည္းေအာက္ေမ့ဖြယ္ အခမ္းအနား ျပဳလုပ္မည့္ အစီအစဥ္ကို အာဏာပိုင္မ်ားက တားျမစ္ပိတ္ပင္မႈအေပၚ က်င္းပခြင့္ရရွိေရး ၿမိဳ႕လူထုက ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရာတြင္ အာဏာပိုင္မ်ားက ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ခုနစ္ဦး ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ဒဏ္ရာရရွိသူ ၁၂ ဦး ရရိွခဲ့သည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ရက္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္က စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၁၆၇ တိုင္းေဒသႀကီးသို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒ ပုဒ္မ၂၄၊ ၂၅ ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ ၆၂၊ နည္းဥပေဒခြဲ (က)၊ (ခ) တို႔အရ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ျဖစ္စဥ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ကို အဖြဲ႕၀င္ကိုးဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းအဖြဲ႕တြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ ဌာနဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္နယ္အဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားကိုပါ စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး မွန္ကန္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ေဖာ္ထုတ္မည္ျဖစ္သည္။

ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားကိုလည္း ေက်ာသားရင္သား ခြဲျခားျခင္းမျပဳဘဲ အျဖစ္မွန္အတိုင္း ေဖာ္ထုတ္ရမည္ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က အဆိုပါအဖြဲ႕ စတင္ဖြဲ႕စည္းသည့္ေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရတဲ့ စံုစမ္း စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ကို မွာၾကားခ်င္တာက တာ၀န္၀တၱရားေတြကို လိုက္နာပါ။ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတိုင္း တိက်စြာ ေဆာင္ရြက္ပါ။ ဘယ္သူ႔မ်က္ႏွာကိုမွ မေထာက္နဲ႔။ အမွန္တရားဘက္က ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္ပါ။ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အသံဟာ ျပည္သူရဲ႕အသံျဖစ္ပါေစ” ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးစံေက်ာ္လွက ေျပာၾကားသည္။

ထိုသို႔ ဖြဲ႕စည္းၿပီးတစ္ရက္အၾကာတြင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း ဦးဘိုဘိုမင္းသိုက္ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သျဖင့္ လူအမ်ားအၾကားတြင္ စိတ္၀င္စားမႈ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ထို႔အတူ လႊတ္ေတာ္မွ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ျဖစ္စဥ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီမွာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ ရက္တြင္ ေျမျပင္စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဟု ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း ဦးဘိုဘိုမင္းသိုက္ အသတ္ခံရမႈေၾကာင့္ ၎တို႔၏ ေျမျပင္စစ္ေဆးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ ေနာက္ဆုတ္ခဲ့ရသည္။

“ေျမျပင္မွာ ေတာ္ေတာ္႐ႈပ္ေနတယ္။ အခုအမႈက။ ေနာက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ့္မဲဆႏၵနယ္မွာလည္း အဲဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးတာေတြ ရိွေနေတာ့ ဘယ္လိုမွ စလို႔မရဘူး။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဆိုင္းငံ့ထားရတာေပါ့။ အေျခအေန ျပန္ၿငိမ္သြားမွ ေျမျပင္စစ္ေဆးေရးကို လုပ္ရမယ္” ဟု အဆိုပါ စစ္ေဆးစံုစမ္းေရး အဖြဲ႕၏ အတြင္းေရးမွဴး ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းသာစိန္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရိွတြင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒအတြင္းမွ တိက်ေသခ်ာေစရန္ ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရိွေၾကာင္း၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးမည့္ အေသးစိတ္ အေျခအေနမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူသိရိွရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ခ်ျပေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးထြန္းသာစိန္က ေျပာၾကားသည္။

ဦးဘိုဘိုမင္းသိုက္ အသတ္ခံရျခင္းေၾကာင့္ ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ထိခိုက္မႈရိွေသာ္လည္း က်န္ရိွသူမ်ားကို ဆက္လက္စစ္ေဆး ေမးျမန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“သူအသတ္ခံရတာကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔အတြက္ ေမးစရာ လူတစ္ေယာက္ ေလ်ာ့သြားတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်န္တဲ့သူေတြကိုလည္း ေမးလို႔ရတယ္။ အနည္းအမ်ား ထိခိုက္မႈေတာ့ ရိွတာေပါ့။ ဒုၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴးတို႔ဘာတို႔ကို ေမးရမွာေပါ့။ ေနာက္တစ္ခုက ေသနတ္ဒဏ္ရာ ရထားတဲ့သူေတြရိွတယ္။ သူတို႔ကို ဖမ္းထားတာဆိုေတာ့ သက္ဆိုင္ရာေတြရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ ယူရမွာေပါ့။ လိုအပ္ရင္ စံုစမ္းေရးအဖြဲ႕ အေနနဲ႔ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာေတြ ဘာေတြထုတ္ရမွာေပါ့။ ဖမ္းထားတဲ့သူေတြကိုလည္း သူတို႔ခြင့္ျပဳခ်က္အတိုင္း ေမးရမွာေပါ့။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ေျမျပင္ကို မျဖစ္မေန ဆင္းရမယ္” ဟု ဦးထြန္းသာစိန္က ေျပာၾကားသည္။

စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕၏ လက္ရိွအေျခအေနမ်ားအရ ေျမျပင္စစ္ေဆးမႈမ်ားကို စတင္ႏိုင္ျခင္း မရိွေသာ္လည္း အေျခအေနမ်ား ျပန္လည္ၿငိမ္သက္သြားပါက ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္း အခ်ိန္ကာလကုိ ေျပာၾကားႏိုင္ျခင္း မရိွေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ဦးဘိုဘိုမင္းသိုက္ အသတ္ခံရသည့္ျဖစ္စဥ္မွာ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ႏိုင္သလားဟု ေမးျမန္းမႈအေပၚ ဦးထြန္းသာစိန္က “အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘာမွမွတ္ခ်က္မေပးခ်င္ပါဘူး” ဟု ေျပာၾကားသည္။

လက္ရိွတြင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား စတင္ရန္ ေျခလွမ္းျပင္ေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း အသတ္ခံရသည့္ ျဖစ္စဥ္မွာ မ်ားစြာသံသယျဖစ္ဖြယ္ရာ အခ်က္မ်ားရိွေနသည္မွာ မျငင္းသာေပ။ အသတ္ခံရသူမွာလည္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရိွ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနတြင္ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရိွသူတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ျပည္သူအမ်ားကလည္း တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းထုတ္ေနခ်ိန္တြင္ ဦးဘိုဘိုမင္းသိုက္ အသတ္ခံရမႈမွာ ယိုယြင္းလ်က္ရိွေသာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို မီးေမာင္းထိုးျပေနျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သည့္လူမ်ားကုိ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈမွာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစိုးရတာ၀န္ယူထားသည့္ လက္ထက္တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္လည္း ျဖစ္ၿပီး ယင္းျဖစ္စဥ္အား အမွန္တရား ေပၚေပါက္ေစရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ႀကိဳးပမ္းလာခ်ိန္တြင္ျဖစ္စဥ္၏ အဓိကတာ၀န္ရယူခဲ့သူတစ္ဦး အသတ္ခံရျခင္းမွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာမ်ားစြာ ျဖစ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆက္တြဲသတင္းမ်ားအရ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း ဦးဘုိဘုိမင္းသုိက္ လုပ္ႀကံခံရမႈေၾကာင့္ ေသဆုံးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရ

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဦးတြင္ ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္ေန႔က ပ႗ိပကၡျဖစ္စဥ္ၿပီးေနာက္တြင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရာထူးမွ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ရံုးသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခံထားရသူ ဦးဘိုဘိုမင္းသိုက္ ေျမာက္ဦး-စစ္ေတြကားလမ္းတြင္ လုပ္ၾကံခံခဲ့ရၿပီး ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ေနာက္ဆက္တြဲသတင္းမ်ားအရ သိရသည္။ ဇန္န၀ါရီ ၃၀ ရက္ညေန ၄ နာရီခြဲအခ်ိန္ခန္႔တြင္ ေျမာက္ဦး-စစ္ေတြ ကားလမ္းေပၚရွိ ေက်ာက္ေတာ္ႏွင့္ ပုဏၰားကၽြန္းအၾကား သရက္ခ်ိဳေက်းရြာအနီးတြင္ ဦးဘိုဘိုမင္းသိုက္ကို ၄င္းစီးနင္းလာေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္အတူ ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ ေသဆံုးေနသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္းျဖစ္သူ ဦးဘိုဘိုမင္းသိုက္မွာ ေျမာက္ဦးပ႗ိပကၡျဖစ္စဥ္ၿပီးေနာက္ သံုးရက္အၾကာ ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ရံုးသုိ႔ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရာထူးျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ခံထားရၿပီးေနာက္ ယင္းကဲ့သို႔ လုပ္ၾကံခံခဲ့ရျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

ဦးဘိုဘိုမင္းသိုက္သည္ ေျမာက္ဦးပ႗ိပကၡျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူလည္းျဖစ္ရာ ယခုကဲ့သိုလုပ္ၾကံခံခဲ့ရမႈမွာ ေျမာက္ဦးအေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပိုမိုစိတ္၀င္စားဖြယ္ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ဦးဘိုဘိုမင္းသိုက္ႏွင့္အတူ အခင္းမျဖစ္မီတြင္ ယာဥ္ေပၚတြင္ အမ်ိဳးသား ၃ ဦးလည္းအတူပါရွိခဲ့သည္ဟုသိရၿပီး လုပ္ၾကံၿပီးခ်ိန္တြင္ ယင္းတို႔မွာ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားခဲ့ေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရသည္။ ၄င္းတို႔လိုက္ပါလာေသာယာဥ္ကို ပတ္၀န္းက်င္မွ ေတြ႕ရွိေသာအခ်ိန္တြင္ တိမ္းေမွာက္ေနေၾကာင္းသိရေသာ္လည္း ဦးဘိုဘိုမင္းသိုက္မွာ ထိုးသြင္းဒဏ္ရာမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကနဦးသတင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ဇန္န၀ါရီ ၃၀ ရက္ညပိုင္းအထိ သီးျခားအတည္ျပဳခ်က္မေပးႏိုင္ေသာ္လည္း ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕၏ အတြင္းေရမွဴး ဦးတင္ေမာင္ေဆြကမူ ေဒသတြင္းမီဒီယာတစ္ခု၏ ေမးျမန္းမႈအေပၚေျဖၾကားရာတြင္ ဦးဘိုဘိုမင္းသိုက္မွာ လုပ္ၾကံခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ကားေပၚတြင္ပါလာသူသံုးဦးက လုပ္ၾကံထြက္ေျပးသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားထားခဲ့သည္။ “ေသဆံုးသြားတာ မွန္ပါတယ္။ ဒီကေန႔ ညေန ၅ နာရီခန္႔မွာ ပု႑ားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ သရက္ခ်ိဳေက်းရြာအနီး ကားလမ္းေပၚမွာ ကားနဲ႔သြားေနတုန္း လုပ္ၾကံခံရတာျဖစ္ပါတယ္။ ကားေပၚမွာအတူပါလာတဲ့ လူသံုးဦးက လုပ္ၾကံၿပီး ထြက္ေျပးသြားတယ္လို႔ သိရပါတယ္” ဟု ဦးတင္ေမာင္ေဆြက ေျပာၾကားထားေၾကာင္း နရဥၥရာသတင္းဌာနတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ဦးဘိုဘိုမင္းသိုက္ လိုက္ပါစီးနင္းလာေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မွာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ မႈခင္းျဖစ္စဥ္အေပၚ စစ္ေဆးခ်က္မ်ားရယူအၿပီး ျပန္သြားခ်ိန္တြင္ ည ၈ နာရီခန္႔က မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ျဖစ္စဥ္အနီးရွိ ယိုးငူေက်းရြာမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးျဖစ္သူ ဦးေအာင္သိန္းေရႊက “ကၽြန္ေတာ္ေရာက္သြားေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တာ၀န္ရွိသူေတြ ရဲေတြကလည္း စစ္ေဆးခ်က္ေတြယူၿပီး ျပန္သြားတယ္။ စစ္ေဆးခ်က္ယူေတာ့ ေငြထုတ္တစ္ထုတ္နဲ႔ ဖုန္းေတြေတြ႕တယ္လုိ႔ေျပာတယ္။ အေလာင္းကုိလည္း ကားနဲ႔သယ္သြားတယ္၊ ေခ်ာက္ထဲက်ေနတဲ့ကားကုိ လမ္းမအနီးကုိ ဘတ္ဟုိးတစ္စီးနဲ႔တင္ၿပီးထားခဲ့တယ္။ ဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ကလည္းျပန္လာခဲ့တယ္။ အဲဒီေတာ့ ည ၈ နာရီေလာက္မွာ အဲဒီကားကုိ မီးရိႈ႕ခံရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လုိက္သြားေတာ့ ကားကမီးေလာင္ၿပီး ကၽြမ္းေနၿပီ။” ဟု Eleven Media Group သို႔ ဇန္န၀ါရီ ၃၀ ရက္ ည ၁၁ နာရီခြဲခန္႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ အခင္းျဖစ္စဥ္အနီးတြင္ရွိေနေသာ ေဒသခံတစ္ဦးကလည္း ဦးဘိုဘိုမင္းသိုက္၏ ရုပ္အေလာင္းကို သက္ဆိုင္ရာက သယ္ေဆာင္သြားၿပီးေနာက္ မိနစ္ ၃၀ ခန္႔အၾကာတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကို လူႏွစ္ဦးက လာေရာက္မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးသည္ဟု ၾကားသိရၿပီး ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ၾကည့္ရႈခ်ိန္တြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မွာ မီးေလာင္ကၽြမ္းေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေျမာက္ဦးပ႗ိပကၡျဖစ္စဥ္အတြင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ေသနတ္ပစ္ခတ္ႏိွမ္နင္းမႈေၾကာင့္ ေဒသခံ ၇ ဦးေသဆုံးခဲ့ကာ ၁၂ ဦးဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး ယင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ သီးျခားစုံစမ္းေရးေကာ္တီတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းျခင္းကုိ ဇန္န၀ါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔က မဲခြဲဆံုးျဖတ္အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္စံုစမ္းေရးအဖြဲ႕ကို အတည္ျပဳဖြဲ႕စည္းၿပီး တစ္ရက္အၾကာတြင္ ေျမာက္ဦးပ႗ိပကၡျဖစ္ပြားစဥ္အတြင္း ေျမာက္ဦးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတာ၀န္ယူခဲ့သူ ဥိီးဘိုဘိုမင္းသိုက္ လုပ္ၾကံခံခဲ့ရျခင္းမွာ လူအမ်ားအၾကား စိတ္၀င္စားမႈျမင့္တက္လာေစခဲ့သည္။

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ဦးဘိုဘိုမင္းသိုက္ ေသဆံုး

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း ဦးဘုိဘုိမင္းသုိက္အား ေတြ႕ရစဥ္

ေျမာက္ဦးၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရာမွ ဇန္န၀ါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္ ေနာက္ပုိင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုံးသုိ႔ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ႕တာ၀န္ ေပးအပ္ျခင္းခံရသည့္ ဦးဘုိဘုိမင္းသုိက္သည္ ဇန္န၀ါရီလ ၃၀ ရက္တြင္ ေသဆံုးသြားေၾကာင္း ပုဏၰားကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး၏ အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

“ျဖစ္စဥ္က ဟုတ္ပါတယ္။ ကားေမွာက္တာပဲ သိတယ္။ ဘယ္လိုဘာေၾကာင့္ ျဖစ္ရတာလဲဆိုတာ စံုစမ္းဆဲပါ။ ေသဆံုးတာမွန္ပါတယ္” ဟု ပုဏၰားကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴးဘစုက ေျပာၾကားသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ဇန္န၀ါရီလ ၃၀ ရက္၊ ညေန ၄ နာရီခန္႔က ရန္ကုန္စစ္ေတြ အေ၀းေျပးလမ္းမ၊ ေျမာက္ဦး – စစ္ေတြလမ္းပုိင္း၊ ပုဏၰားကၽြန္းနဲ႔ ေက်ာက္ေတာ္ၾကား၊ မုိင္တုိင္အမွတ္ ၁၆၉ – ၁၇၀ၾကားရွိ ဇရက္လွ်ဳိ ေက်းရြာအနီးတြင္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈျဖစ္ပြားၿပီး ေသဆုံးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကနဦးသတင္းအရ သိရသည္။

ဦးဘိုဘိုမင္းသိုက္ ေသဆံုးရျခင္းကို အေသးစိတ္ စံုစမ္းေနဆဲျဖစ္ၿပီး ကားတိမ္းေမွာက္သည္ကိုသာ လတ္တေလာ သိရွိရေသးေၾကာင္း သိရသည္။