ကင္ဂ်ဳံအြန္၏ညီမ ကင္ယိုဂ်ဳံ ေတာင္ကိုရီးယားသို႔ သမိုင္း၀င္ခရီးစဥ္ ေရာက္ရွိ

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ရက္က အင္ခြၽန္ေလဆိပ္သို႔ေရာက္ရိွလာေသာ ကင္ယံုနမ္ (၀ဲဒုတိယေျမာက္)ႏွင့္ ကင္ယိုဂ်ံဳ (လယ္) တို႔ကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AFP)

ေျမာက္ကုိရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအြန္၏ညီမျဖစ္သူ ကင္ယိုဂ်ဳံသည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ရက္တြင္ ေတာင္ကုိရီးယားသို႔သြားေရာက္ခဲ့ရာ ကိုရီးယားစစ္ပဲြအၿပီး ၿပိဳင္ဘက္ ေတာင္ကိုရီးယားသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ ေျမာက္ကုိရီးယားအာဏာရမ်ဳိးဆက္မွ ပထမဆံုးမိသားစု၀င္ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ စတင္ခဲ့သည့္ ျပံဳခ်န္ေဆာင္းရာသီအိုလံပစ္ၿပိဳင္ပဲြေၾကာင့္ ကိုရီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ျပန္လည္သင့္ျမတ္လာၾကခ်ိန္တြင္ ေတာင္ကိုရီးယားသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ေျမာက္ကုိရီးယား၏ ရာထူး အျမင့္ဆံုးပုဂိၢဳလ္ျဖစ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ကင္ယံုနမ္ဦးေဆာင္သည့္ အဆင့္ျမင့္ သံတမန္ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႕တြင္ ကင္ယိုဂ်ဳံလည္း ပါ၀င္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယား၏တရား၀င္အမည္ျဖစ္ေသာ ကိုရီးယား ဒီမိုကရက္တစ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ စာသားေရးထုိးထားၿပီး ေလယာဥ္အၿမီးတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားသေကၤတ ေဖာ္ျပထားသည့္ အျဖဴေရာင္ Ilyushin-62 ဂ်က္ေလယာဥ္သည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ရက္တြင္ ေတာင္ကိုရီးယား ၿမိဳ႕ေတာ္ဆိုးလ္အနီး အင္ခြၽန္ေလဆိပ္သို႔ ဆင္းသက္ခဲ့သည္။

ဆုိးလ္သုိ႔ ေနာက္ဆံုးေျခခ်ဖူးသည့္ ကင္မိသားစု၀င္မွာ ကင္ယိုဂ်ဳံ၏အဘိုးျဖစ္သည့္ ေျမာက္ကုိရီးယားထူေထာင္သူ ကင္အီဆြန္းျဖစ္သည္။ ကင္အီဆြန္းသည္ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၎၏တပ္ဖဲြ႕မ်ားက ေတာင္ကို ရီးယားအား က်ဴးေက်ာ္ခဲ့ၿပီး ဆိုးလ္သည္ ၎တုိ႔လက္ေအာက္သို႔က်ေရာက္ခဲ့ခ်ိန္တြင္ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သားေမြးေကာ္လံမ်ားတပ္ထားေသာ အနက္ေရာင္ကုတ္မ်ား ၀တ္ထားသည့္ ကင္ယံုနမ္ႏွင့္ ကင္ယိုဂ်ဳံတုိ႔အား ေတာင္ကိုရီးယား၏ ကိုရီးယားျပန္လည္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ၀န္ႀကီးႏွင့္ အျခားတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ႀကိဳဆုိခဲ့ၾကၿပီး ရာသီဥတုေအးျမမႈအေၾကာင္း အာလပသလႅပေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ေတာင္ကိုရီးယား တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ စကားေျပာစဥ္ ကင္ယိုဂ်ဳံသည္ သက္ေသာင့္သက္သာရွိၿပီး တည္ၿငိမ္စြာ ျပံဳးေနေၾကာင္း၊ ယင္းေနာက္ ကိုယ္ရံေတာ္ေလးဦးက အနီးကပ္ျခံရံလ်က္ ေလဆိပ္ခန္းမေဆာင္ကို ျဖတ္ကာ အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပဲြ က်င္းပမည့္ ျပံဳခ်န္သို႔သြားရန္ အျမန္ရထားတစ္စင္းေပၚသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ကင္ယံုနမ္သည္ အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပဲြဖြင့္ပဲြ မတုိင္မီ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ရက္တြင္ အေမရိကန္ ဒုတိယသမၼတမုိက္ပင့္စ္ႏွင့္ ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာေဘးတို႔ပါ တက္ေရာက္မည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ဧည့္ခံပဲြသို႔တက္ေရာက္ မည္ ျဖစ္သည္။ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀ ရက္တြင္ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတမြန္းေဂ်အင္းက ျပံဳယမ္းကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႕အား ေန႔လယ္စာျဖင့္ ဧည့္ခံရန္ စီစဥ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ ဆင္းရဲနိမ့္က်ၿပီး အထီးက်န္ေသာေျမာက္ကုိရီးယားအား မ်ဳိးဆက္သံုးဆက္စာ အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့သည့္ ကင္မ်ဳိးဆက္မွ အဓိက မိသားစု၀င္တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ကင္ယိုဂ်ဳံကိုသာ အားလံုးက အာ႐ံုစိုက္ေနၾကသည္။ ယိုဂ်ဳံသည္ အစ္ကိုျဖစ္သူ ကင္ဂ်ဳံအြန္၏ သီးသန္႔သတင္းစကားကို မြန္းထံ ေဆာင္ယူလာဖြယ္ရွိဟု ေလ့လာသူ အမ်ားအျပားက သံုးသပ္ေနၾကသည္။