ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရဗဟိုက ခြင့္ျပဳထားသည့္ ေျမဧကငါးေသာင္းေက်ာ္ အစိုးရက ျပန္လည္သိမ္းယူ

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရဗဟိုက ခြင့္ျပဳထားသည့္ေျမဧက ငါးေသာင္းေက်ာ္ အစိုးရ ျပန္သိမ္းယူခဲ့ေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီး ဦးျမသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္း ေျမအမ်ိဳးစားကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရဗဟိုက ခြင့္ျပဳထားေျမ၊ ျပည္နယ္ အစိုးရလုပ္ငန္းအဖြဲ႕က ခြင့္ျပဳထားေျမ၊ ေဒသအာဏာပိုင္က ခြင့္ျပဳထားေျမ သံုးမ်ိဳးအနက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ဗဟုိခြင့္ျပဳေျမကို ျပည္နယ္အစိုးရမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိသျဖင့္ ျပည္နယ္ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္း အထူးအဖြဲ႕က စိစစ္၍ ျပည္ေထာင္စုသို႔ တင္ျပခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပည္ေထာင္စုက အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၀န္ႀကီးဦးျမသိန္းက “ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းခြင့္ျပဳတာ သံုးမ်ိဳးရွိတယ္။ ေဒသအာဏာပိုင္ခြင့္ျပဳ၊ ျပည္နယ္လုပ္ငန္း အဖြဲ႕ခြင့္ျပဳ၊ ျပည္ေထာင္စုဗဟိုခြင့္ျပဳေပါ့။ ေဒသအာဏာပုိင္ခြင့္ျပဳႏွင့္ ျပည္နယ္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ခြင့္ျပဳ ႏွစ္မ်ဳိးကို ၂၀၁၂ ဥပေဒအရ ေပးပိုင္ခြင့္၊ ခြင့္ျပဳပိုင္ခြင့္ မရွိလို႔ မႏွစ္က ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပန္သိမ္းလိုက္ၿပီဆိုတဲ့ အမိန္႔ထြက္တယ္။ ဗဟိုခြင့္ျပဳက ၂၀၁၈ ဇူလိုင္ ၁၇ ရက္မွာ ဆံုးျဖတ္တယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ဆီ ၾသဂုတ္လထဲ စာေရာက္လာတယ္။ ဧကငါးေသာင္း ေက်ာ္ပါတယ္။ ျပန္သိမ္းတာက ေလးႏွစ္အတြင္း အေကာင္အထည္ မေဖာ္လို႔ ျပန္သိမ္းတာပါ။ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ထားၿပီးသားေတြကိုလည္း ျပန္လည္ ေလွ်ာက္ထားရမယ္။ ခြင့္ျပဳမိန္႔အသစ္ခ်မယ္လို႔ မူခ်ထားပါတယ္” ဟုေျပာၾကားသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္း ေျမအမ်ဳိးအစားကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရဗဟိုက ခြင့္ျပဳထားေျမ၊ ျပည္နယ္အစိုးရ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ခြင့္ျပဳထားေျမ၊ ေဒသအာဏာပိုင္ ခြင့္ျပဳထားေျမမ်ားျဖစ္ၿပီး ဧကေပါင္း ၁၃၉၀၀၀၀ ေက်ာ္အနက္ ဧကေပါင္း ၈၀၀၀၀ ေက်ာ္သာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ ေအာက္ေျခအထိ စိစစ္ၿပီး သိမ္းယူရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသို႔ တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းေျမဧကမ်ားကို  ပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္း၊ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားက အစိုးရ အဆက္ဆက္တြင္ ရယူထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒအရ ေလးႏွစ္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း မရွိသျဖင့္ သိမ္းယူရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၀န္ၾကီးဦးျမသိန္းက “အခုေျမေတြကို အစိုးရက ဥပေဒအရ စိုက္ပ်ိဳးထားရင္ျပန္ေလွ်ာက္ မလုပ္တာကို ျပန္သိမ္းတာေပါ့။ အားလံုးကုိခ်ဳပ္ရင္ အစိုးရေျမ ဘယ္ေလာက္ရွိမလဲ သိရမွာေပါ့။ စိုက္ပ်ဳိးၿပီး မေလွ်ာက္ရင္ အစိုးရက က်ဴးေျမသတ္မွတ္မွာေပါ့။ အစိုးရက တရားစြဲတာေတြလည္း လုပ္လို႔ရတယ္။ ဥပေဒအရက ေလးႏွစ္အတြင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သဘာ၀ေဘး၊ စစ္ေဘးဒဏ္ေတြေၾကာင့္ ခြၽတ္ယြင္းခ်က္ေတာ့ရွိတယ္” ဟု ဆိုသည္။

ေျမယာျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္တို႔က၂၀၁၈ ခုႏွစ္မတိုင္ခင္ ေျဖရွင္းၾကရန္ ညႊန္ၾကားထားျပီး ကာလအားျဖင့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ေျမယာျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ စာထြက္ထားေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီး ဦးျမသိန္းက ဆိုသည္။

“ကခ်င္၊ ကယား၊ ခ်င္း၊ ပဲခူး စိုက္ပ်ဳိးေရး ၀န္ႀကီးေတြနဲ႔ ဒုသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူနဲ႔ေတြ႕ေတာ့ ေျမယာျပႆနာ ရွင္းတာေႏွးတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ၈၈ ခုႏွစ္ အေရွ႕ပိုင္းေတြ ရွင္းေနရင္ၿပီးမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ပဲခူးတိုင္းက ၀န္ႀကီးေထာက္ျပတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း သေဘာတူတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ၈၈ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း ေျမယာျပႆနာကို အဓိက ေျဖရွင္းေနတယ္။ အဲဒီေနာက္ပိုင္းမွာပဲ အဓမၼ သိမ္းယူတာကုိ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေနတာ ေတြ႕ရတယ္။ အဂၤလိပ္ေခတ္က ေျမသိမ္းဥပေဒအတိုင္း သြားရင္ေတာင္ ေျမယာျပႆနာက မႀကီးမ်ားဘူး။ ဥပေဒအရ သိမ္းလို႔ရတယ္။ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရမယ္။ ေလ်ာ္ေၾကးမေပးရင္ ေျမျပန္ေပး႐ံုပဲ။ ခုကဥပေဒအတိုင္း မလုပ္လာခဲ့ၾကလို႔ ေျမယာျပႆနာႀကီးေနတာ” ဟု ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီး ဦးျမသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စု ဗဟိုမွျပန္လည္ သိမ္းယူခဲ့သည့္ ေျမမ်ားတြင္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ လီဒိုလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ယုဇနကုမၸဏီ အပါအ၀င္ အျခားေသာ ကုမၸဏီမ်ားလည္း ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ဧကေပါင္း ၂၈၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ထုတ္ျပန္ေသာ ေျမလြတ္၊ ေျမ႐ိုင္း စီမံခန္႕ခြဲ႕ေရး နည္းဥပေဒအရ ႏွစ္ရွည္ သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးေျမ ျဖစ္ပါက တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ဧက က်ပ္ ၃၀၀၀၊ ဥယ်ာဥ္ျခံ သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးေျမ ျဖစ္ပါက တစ္ႏွစ္လွ်င္ က်ပ္ ၂၀၀၀ အ ခြန္ရွိၿပီး ငွက္ေပ်ာစိုက္ဧကမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ရွည္သီးႏွံျခံေျမမ်ားမွာ အခြန္ေကာက္ခံရရွိမႈ မရွိေသးဟု သိရသည္။

 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြ င္က်င့္သုံးေနသည့္ ေျမအရင္းအျမစ္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲပုံအခ်ဳိ႕မွာ သက္တမ္း ႏွစ္ေပါင္းရာခ်ီရွိခဲ့ၿပီျဖစ္၍ ေခတ္အေျခအေနႏွင့္ကုိက္ညီၿပီး တရားမွ်တမႈ႐ႈေထာင့္မ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္ရန္လုိအပ္ဟု အၾကံျပဳ

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်င့္သုံးေနသည့္ ေျမအရင္းအျမစ္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲပုံအခ်ဳိ႕မွာ သက္တမ္း ႏွစ္ေပါင္းရာခ်ီရွိခဲ့ၿပီျဖစ္၍ ေခတ္အေျခအေနႏွင့္ကုိက္ညီၿပီး တရားမွ်တမႈ႐ႈေထာင့္မ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း အၾကံျပဳမႈမ်ားရွိေနသည္။ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဧၿပီ ၆ ရက္က အမ်ဳိးသားေျမအသုံးခ်မႈေကာင္စီ၏ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းကုိက်င္းပခဲ့ၿပီး အစည္းအေ၀းသုိ႔ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသားေျမအသုံးခ်မႈေကာင္စီဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ေျမအသုံးခ်မႈဆုိင္ရာ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ေျမပုံမ်ား တိက်ျပည့္စုံမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား လုပ္ကုိင္ခြင့္၊ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ အျငင္းပြားျခင္း၊ ေျမမဲ့ယာမဲ့ႏွင့္ ေျမက်ဴးေက်ာ္မႈမ်ားျဖစ္ပြားျခင္း စေသာ ေျမယာျပႆနာမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေျမႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး စီမံခန္႔ခြဲလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အစုိးရဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိၿပီး အဆုိပါဌာနအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ျပ႒ာန္းက်င့္သုံးေနသည့္ ေျမႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ဥပေဒမ်ား သဟဇာတျဖစ္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်င့္သုံးေနသည့္ ေျမအရင္းအျမစ္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲပုံအခ်ဳိ႕မွာ သက္တမ္းႏွစ္ေပါင္းရာခ်ီရွိခဲ့ၿပီျဖစ္၍ ယေန႔ေခတ္၏အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီဆီေလ်ာ္မႈ၊ လူထုအက်ဳိးစီးပြားသယ္ပုိးႏုိင္မႈ၊ တရားမွ်တမႈ ႐ႈေထာင့္မ်ားမွေန၍ အေလးထားဆန္းစစ္ရန္ လုိအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ေျပာၾကားသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အဂၤလိပ္လက္ထက္ကတည္းကုိက ေျမနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ေအာက္ျမန္မာျပည္ေျမမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားအက္ဥပေဒ၊ အထက္ပါျမန္မာျပည္ေျမမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားအက္ဥပေဒဆုိတာရွိတယ္။ အဂၤလိပ္ေခတ္က ဥပေဒေတြေပါ့။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေျမသိမ္းတဲ့ဥပေဒေတြရွိတယ္။ ေျပာသလုိပဲ အဲဒါေတြက ႏွစ္ကရာခ်ီေနၿပီ။ ေနာက္တစ္ခု ေျမနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ လယ္ယာေျမရွိတယ္။ သစ္ေတာေျမရွိတယ္ အစရွိသျဖင့္ ေျမေတြအမ်ားႀကီးရွိတယ္” ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ ထန္းတပင္မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေနမ်ဳိးထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ေအာက္ျမန္မာျပည္ေျမမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားအက္ဥပေဒ၊ အထက္ပါျမန္မာျပည္ေျမမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားအက္ဥပေဒ စသည့္ဥပေဒမ်ားကုိ ျပန္လည္ေလ့လာၿပီး ကုိင္တြယ္ရန္ရွိေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ ဦးေနမ်ဳိးထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

“အဲဒီေတာ့ ႏုိင္ငံတကာမွာ မူအရဆုိရင္ တျခားႏုိင္ငံေတြမွာဆုိရင္ Land အာဏာပုိင္ အဖြဲ႕အစည္းေပါ့။ ေျမနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အာဏာပုိင္အဖြဲ႔အစည္းက တစ္ခုပဲရွိတယ္။ တခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံေတြမွာဆုိရင္ ၀န္ႀကီးဌာန Land Ministery ေတာင္ထားတယ္ဗ်ာ။ အခုဟာက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံမွာက ႐ႈပ္ေနတာကသိတဲ့အတုိင္းပဲ။ ၿမိဳ႕ေပၚမွာဆိုလုိ႔ရွိရင္ ဂရန္ေျမ၊ ပါမစ္ေျမ၊ ေနာက္ၿပီးက်ေတာ့ ဘုိးဘြားပုိင္ေျမ၊ ေျမေတြက အမ်ားႀကီးရွိတယ္” ဟု ဦးေနမ်ဳိးထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ေျမယာမူ၀ါဒမ်ား၊ ေျမႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒမ်ားကုိလည္း ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ရန္လုိေၾကာင္း ဦးေနမ်ဳိးထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

“အဲဒါေတြကုိ တစုတစည္းတည္းရွိဖုိ႔လုိၿပီ။ လုိေတာ့ ယခင္အစုိးရလက္ထက္နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အစုိးရလက္ထက္ အေျပာင္းအလဲမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွာ ေျမယာမူ၀ါဒဆုိၿပီး ခ်သြားတာရွိတယ္။ ေျမယာမူ၀ါဒမွာ တခ်ဳိ႕ေနရာေလးေတြ ေကာင္းပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ေျပာခ်င္တာက ေျမယာမူ၀ါဒကုိလည္းခ်ဖုိ႔လုိတယ္။ ေျမနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ စီမံခန္႔ခြဲတဲ့ေနရာမွာလည္း တသီးတျခားရွိဖုိ႔လည္းလုိတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္အက်ဳိးအတြက္ဆုိရင္ သစ္ေတာေျမကုိ ဘယ္လုိလုပ္မလဲ။ ေျမယာေတြနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္တဲ့ ေျမယာမွန္သမွ်ကုိ ေျမယာပုိင္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုတည္းကပဲ ေဆာင္ရြက္တာအေကာင္းဆုံးလုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ထင္တယ္” ဟု ဦးေနမ်ဳိးထြန္းက သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ လက္ရွိဥပေဒမ်ားကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္ၿပီး အဆုိပါဥပေဒမ်ားကုိ လႊမ္းျခံဳသည့္ သဟဇာတျဖစ္မည့္ အမ်ဳိးသားေျမဥပေဒတစ္ရပ္ကုိ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ေျပာၾကားသည္။

“ေျမနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ Mother Law ေပါ့။ အဲဒါတစ္ခုတင္ဖုိ႔အတြက္ကုိ သူတုိ႔ႀကိဳးစားေနတာေတြရွိတယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာလည္း လာၿပီးေတာ့မွ ေျမယာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ကြၽမ္းက်င္တဲ့ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန အၿငိမ္းစားပညာရွင္ေတြေပါ့။ ေနာက္တစ္ခါ ဥပေဒအၾကံေပးေကာ္မရွင္တုိ႔၊ ဘာတုိ႔နဲ႔ ေဆြးေႏြးေနတာေတြလည္း ၾကံဳခဲ့ရတယ္ဆုိေတာ့ အဲဒါကမလုပ္လုိ႔မျဖစ္ဘူး။ မွန္ပါတယ္။ ဒုတိယသမၼတေျပာတာ မွန္ပါတယ္။ ေျမယာနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ အဂၤလိပ္ေခတ္ကတည္းက ျပ႒ာန္းထားတာေတြက ဒီေန႔ေခတ္ဥပေဒနဲ႔ မညီတာေတြလည္းရွိတယ္” ဟု လက္ပံတန္းမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္မင္းက ေျပာၾကားသည္။

ေျမယာျပႆနာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးဗဟုိေကာ္မတီသုိ႔ ေရာက္ရွိသည့္ တုိင္ၾကားစာအမႈတြဲေပါင္း ၆၃၂၀ မႈရွိၿပီး ဗဟုိေကာ္မတီ၏စိစစ္မႈမ်ားအရ တုိင္ၾကားစာအမႈတြဲ ၆၆၉ မႈသာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္ကုိင္းေတာင္ အတက္လမ္းေဘး ေျမခုနစ္ဧကေက်ာ္အား တစ္ဦးတည္း ဂရန္ခ်ထားေပးမႈကုိ ျပန္လည္စိစစ္ေပးရန္ တင္ျပထား

စစ္ကိုင္းေတာင္တက္လမ္း တစ္ေနရာကို ေတြ႕ရစဥ္

စစ္ကုိင္းေတာင္အတက္လမ္းေဘး ေျမခုနစ္ဧကေက်ာ္အား တစ္ဦးတည္းဂရန္ခ်ထားေပးမႈကုိ ျပန္လည္စိစစ္ေပးရန္ ေဒသခံမ်ားက စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈ ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီထံ တင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕၊ ေသာတာပန္ရပ္ကြက္၊ ဆန္းသစ္ရပ္ စစ္ကုိင္းေတာင္အတက္လမ္း (ဆြမ္းဦးပုညရွင္အတက္လမ္း) ေဘးရွိ ကြင္းအမွတ္ (၇၈၈) ဦးပုိင္အမွတ္ ၁၉/၁ ေျမ ၁ ဒသမ ၀၂ ဧက ႏွင့္  ၤ၅၄ ဧရိယာ ေျမ ၆ ဒသမ ၅၁ အား ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ စစ္ကိုင္းခ႐ုိင္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ မွ ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီအား ပန္းပုလက္ရာ အေရာင္းျပခန္းျပဳလုပ္ရန္ ႏွစ္ ၃၀ ေျမငွားဂရန္ခ်ထားေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခု လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳဘဲ သံဆူးႀကိဳးမ်ား ကာရံခတ္ထားေသာေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားက အဆုိပါေျမေနရာအား ဂရန္ခ်ထားေပးမႈအေပၚ ျပန္လည္စိစစ္ေပးရန္ တင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

“လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ ရြက္ျခင္းမ႐ွိဘဲ သံဆူးႀကိဳးေတြကာထားတယ္။ ဒီေျမေနရာက အရင္က ယာေျမေတြေပါ့။ န၀တအစုိးရလက္ထက္ သစ္ေတာပုိင္ေျမျဖစ္ သြားတယ္။ ဒီေနရာကုိ ဓမၼစၾကာဥယ်ာဥ္လုပ္ဖုိ႔ လ်ာထားၾကေပမယ့္ ကံတလူနားကုိ ဓမၼစၾကာ ဥယ်ာဥ္ေရာက္သြားေတာ့ သစ္ေတာက ကုိးခ႐ုိင္စိမ္းလန္းစုိေျပေရးဆုိၿပီး ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းခဲ့တယ္။၂၀၁၀ ေနာက္မွာ တစ္ဦး တည္းကုိ ခ်ထားေပးလုိက္တယ္လုိ႔ သိခဲ့တယ္။ ဒီေနရာက စစ္ကုိင္းေတာင္ကုိ စတက္တဲ့ေနရာေကာင္းေပါ့။ ေဒသခံေတြအတြက္ နစ္နာတယ္။ဒါေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္ကုိတင္ျပထားပါတယ္။ ဒီေနရာက အစုိးရရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေအာက္ပဲ ရွိသင့္တဲ့ေျမေနရာပါ” ဟု ေသာတာပန္ရပ္ကြက္မွ ဦးေက်ာ္ဆန္းက ေျပာၾကားသည္။

သံဆူးႀကိဳးခတ္ထားေသာ ေျမေနရာထဲ၌ ယာေျမႏွစ္ဧက ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ ေျမယာပုိင္ဆုိင္သူႏွစ္ဦးကလည္း ျပန္လည္စိစစ္ေပးရန္ စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမႏွင့္အျခား ေျမမ်ားသိမ္းဆည္းခံရမႈ ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီထံ တင္ျပထားေၾကာင္း သိရၿပီး  အဆုိပါေျမေနရာသည္ စစ္ကုိင္းေတာင္သုိ႔ န၀တ၊ နအဖအစုိးရအဖြဲ႔၀င္မ်ား လာေရာက္သည့္အခါ ဟက္စကီးကြင္းအျဖစ္ အသုံးျပဳခဲ့ေသာေျမေနရာျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေဒသခံေတြတင္ျပခ်က္ကုိ ျပန္လည္စိစစ္ေတာ့ ဒီေျမေနရာက စီမံကိန္းအေကာင္ အထည္မေဖာ္ျခင္း၊ ေဒသခံမ်ား အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမရွိျခင္း၊ ေဒသအက်ဳိးစီးပြား မျဖစ္ထြန္းျခင္း၊ အျငင္းပြားဖြယ္ေျမယာပုိင္သူရွိ ေနျခင္းေတြကုိေတြ႕ရွိရတယ္။ ခ႐ုိင္နဲ႔ တုိင္းကုိဆက္တင္ျပထားပါတယ္”  ဟု စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈ ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီ  အဖြဲ႕၀င္ ဦးခင္ေမာင္လတ္က ေျပာၾကားသည္။