ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးျဖစ္ပြားသူ ၆၆၀၀ ေက်ာ္၊ ေသဆံုးသူ ၄၆ ဦးရွိေနၿပီး ေရာဂါျဖစ္ပြား၊ ေသဆံုးႏႈန္းစာရင္းအရ အျဖစ္အမ်ားဆံုးေဒသအျဖစ္ ထိပ္ဆံုး၌ရွိေန

ၿမိဳ႕နယ္ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ တိုင္းျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဌာနက ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ ကာကြယ္ႏွိမ္ႏွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးေနစဥ္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ ေအာက္တိုဘာ ၂၁ရက္အထိ ရရွိသည့္စာရင္းအရ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ျဖစ္ပြားသူ ၆၆၁၆ ဦး၊ေသဆံုးသူ ၄၆ ဦးထိရွိေနၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အလုိက္ ေရာဂါျဖစ္ပြား၊ ေသဆံုးႏႈန္းစာရင္းအရ အျဖစ္အမ်ားဆံုးေဒသအျဖစ္ ထိပ္ဆံုး၌ရွိေနေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန (ေသြးလြန္တုပ္ေကြးႏွင့္ ဆင္ေျခေထာက္ ေရာဂါစီမံခ်က္) မွသိရသည္။

“ရန္ကုန္တုိင္းရဲ႕ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ျဖစ္ပြားမႈကေတာ့ မႏွစ္ကထက္စာရင္ ျဖစ္ပြားမႈေတြ မ်ားေနတယ္။ ဒီႏွစ္ ပထမေလးလမွာကတည္းက ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းက ေလးဆေလာက္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့တယ္။ မႏွစ္ကထက္စာရင္ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းမ်ားပါတယ္။ ခုခ်ိန္ထိ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးျဖစ္တဲ့သူ ၆၀၀၀ ေက်ာ္၊ ေသဆံုးသူ ၄၆ ဦးအထိ ရွိပါတယ္။ လူဦးေရ ၄၀ေက်ာ္ ေလာက္ေသဆံုးႏႈန္း ရွိတယ္ဆိုတာနည္းတဲ့ ပမာဏေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။

ဒီႏွစ္အတြက္ကေတာ့ အျဖစ္မ်ားတဲ့ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕နယ္ေတြကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေသြးလြန္တုပ္ေကြးျဖစ္ႏုိင္တဲ့ ရပ္ကြက္ေတြကို ႀကိဳတင္ၿပီး ပိုးေလာက္လမ္းႏွိမ္ႏွင္းေရးေတြကို ရပ္ကြက္အလိုက္ ရပ္ကြက္လံုးကြၽတ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္။ မိုးတြင္းကာလတုန္းကလည္း ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းက တက္လာတာျဖစ္တဲ့အတြက္  အျဖစ္မ်ားတဲ့ရပ္ကြက္ေတြကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြကိုလည္း လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးက ဒီဘက္ႏွစ္ေတြမွာ တစ္ႏွစ္ျခား သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ႏွစ္ျခားတစ္ႀကိမ္ ကပ္အသြင္လို ျဖစ္တတ္တဲ့အေလ့ရွိလာတယ္။ ရန္ကုန္မွာ အျဖစ္မ်ားတဲ့ရပ္ကြက္ေတြက လူဦးေရမ်ားတဲ့ေနရာ၊ လူေနထူထပ္တဲ့ ေနရာေတြပါ။ လႈိင္သာယာ၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ ေလးခု၊ ဒလ၊ သာေကတ၊ မရမ္းကုန္း၊ လႈိင္တို႔တြင္ အျဖစ္မ်ားတယ္။ ႏွစ္စဥ္လည္း ဒီေနရာေတြက အျဖစ္မ်ားပါတယ္” ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခင္ကအသက္ ၁၅ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားျပားခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ အသက္ ၁၅ ႏွစ္အထက္ လူငယ္မ်ား၊ အသက္ ၄၀ မွ ၈၀ ၾကားလူႀကီးမ်ားတြင္ပါ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားျပားလာၿပီး လူႀကီးမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားပါက ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ဳိး ပုိမိုမ်ားျပားေၾကာင္းႏွင့္ ယခင္က ၿမိဳ႕ျပဆန္ေသာ ေနရာေဒသမ်ားတြင္သာ အဓိကျဖစ္ပြားေသာ္လည္း ယခုအခါ ေက်းလက္ေဒသမ်ား၊ ေက်းရြာမ်ားတြင္ပါ ပ်ံ႕ႏွံ႔ျဖစ္ပြားလာေၾကာင္း သိရသည္။

ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ျဖစ္ပြားမႈ ျမင့္တက္ေနျခင္းေၾကာင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္ မတီတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္းရွိ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္  ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ကာကြယ္ႏွိမ္ႏွင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အခါအားေလ်ာ္စြာ လုပ္ေဆာင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္တြင္ ျခင္ေပါက္ပြားမည့္ေနရာမ်ား ေန႔စဥ္စစ္ေဆးရွင္းလင္းရန္ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ကို ေရးဆြဲထားၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မွ ျခင္က်ားေပါက္ရာေနရာမ်ား (အလႊာတိုင္းရွိ ေျမျပင္ႏွင့္ ကြန္ကရစ္ၾကမ္းခင္းတြင္ ေရတင္က်န္ႏုိင္ေသာ ခ်ဳိင့္ခြက္မ်ား၊ ဘိလပ္ေျမေဖ်ာ္စက္စသည့္ စက္မ်ား၊ တိုင္ကီမ်ား၊ ေရကန္မ်ားႏွင့္ အျခားေရသိုေလွာင္ႏုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ ယာယီေရေျမာင္းမ်ား၊ အမႈိက္ပံုးမ်ား) စသည္ကို စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ ျငမ္းအျဖစ္ အသံုးျပဳထားေသာ သစ္ေခ်ာင္းမ်ား၊ သံတန္းမ်ားႏွင့္ သံပိုက္မ်ားသည္ အသံုးျပဳၿပီးေနာက္ စုပံုထားတတ္ၾကၿပီး ထိုေနရာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျခင္ေပါက္ႏုိင္ေၾကာင္း၊  ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး ပစၥည္းမ်ားကို မိုးေရမစိုေစရန္ ဖံုးအုပ္ရာတြင္  အသံုးျပဳေသာ မိုးေရကာဖ်င္၊ တာလပတ္မ်ားသည္လည္း ထိန္းသိမ္းမႈ မေကာင္းလွ်င္ ျခင္က်ားေလာက္လမ္း ေပါက္ဖြားႏုိင္ေၾကာင္း၊ ေဆာက္လက္စ အေဆာက္အအုံ (အထူးသျဖင့္ အထပ္ျမင့္မ်ား) ၏ ၾကမ္းျပင္မ်ားေပၚတြင္ ေရတင္က်န္ႏုိင္ၿပီး ျခင္က်ားေလာက္လမ္းမ်ား ေပါက္ဖြားႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးအလုပ္သမား မ်ား၏ စားၾကြင္းစားက်န္မ်ား၊ အမႈိက္သ႐ိုက္မ်ားကို စနစ္တက်မစြန္႔ပစ္ျခင္းေၾကာင့္လည္း မိုးေရတင္က်န္ႏုိင္ေသာ ေနရာမ်ားျဖစ္လာၿပီး ျခင္ေပါက္ဖြားႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

H1N1 ျဖစ္ပြားေသဆံုးႏႈန္း သိသာစြာ က်ဆင္းသြားၿပီး ရာသီတုပ္ေကြး ေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈအဆင့္အား လြန္စြာက် ဆင္းလာေသာအဆင့္ (Very Low Case Fatality) အျဖစ္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန သတ္မွတ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ႏွာေခါင္းစည္းတပ္ သြားလာေနသူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး )

ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ကနဦး သံုးသပ္ခ်က္အား ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါ ကူးစက္ျဖစ္ပြားႏႈန္း မ်ားျပားသည့္ ကာလျဖစ္သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ဒုတိယပတ္အတြင္း ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္ပြားမႈအေျခအေန ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား၊ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စသည္ျဖင့္ အေသးစိတ္ သံုးသပ္ခ်က္အား သိရွိႏိုင္ရန္ ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယခုအခါ ေရာဂါျဖစ္ပြား ကူးစက္ေသဆံုးမႈမွာ သိသာစြာ က်ဆင္းလာၿပီး ေသဆံုးမႈ အေနျဖင့္လည္း စက္တင္ဘာ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္အထိ တစ္ဦးသာ ရွိေတာ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရာ ရာသီတုပ္ေကြး ေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈ အဆင့္အား လြန္စြာက်ဆင္းလာေသာအဆင့္ (Very Low Case Fatality) အျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္သျဖင့္ ေရာဂါကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈ အေျခအေနကို ထိန္းခ်ဴပ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္က က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၏ ဒုတိယအႀကိမ္ သံုးသပ္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ျဖစ္စဥ္စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဇူလိုင္ ၂၁ ရက္မွစတင္၍ ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါ ‘Seasonal Influenza A (H1N1) pdm 09’ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္းႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ က်န္းမာေရးဌာန အေျချပဳႏွင့္ ျပည္သူလူထုအေျချပဳ ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္႐ႈျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ဇူလိုင္ေနာက္ဆုံးရက္သတၱပတ္မွ ၾသဂုတ္ဒုတိယ ရက္သတၱပတ္အထိ လတ္တေလာ ျပင္းထန္အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္း ေရာဂါျဖင့္ ေဆး႐ုံတက္ေရာက္ကုသမႈ၊ Seasonal Influenza A (H1N1) pdm 09 ပိုးေတြ႕ရွိမႈ၊ ေသဆုံးမႈတို႔မွာ ေရာဂါကူးစက္မႈ အေျခအေန သုံးသပ္ခ်က္အရ Ascending Limb ႏွင့္ Peak Period ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ အမ်ားဆုံးကာလအျဖစ္ သုံးသပ္ႏိုင္ၿပီး ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ အေျခအေန၊ ေသဆုံးမႈ အေျခအေနမွာ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္မွစ၍ သိသိသာသာ က်ဆင္းလာေၾကာင္း၊ စာသင္ေက်ာင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္၊ ဟိုတယ္၊ လူမႈေရးရိပ္သာႏွင့္ ေဂဟာမ်ား၊ အျခားလူစုလူေ၀းရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ တုပ္ေကြးဆန္ေသာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား၊ Seasonal Influenza A (H1N1) pdm 09 ေရာဂါ၏ ေရာဂါျပင္းထန္မႈ အေျခအေန၊ ေရာဂါေၾကာင့္ ေဆး႐ုံတက္လူနာမ်ား ေသဆုံးမႈအေျခအေန (Case Fatality Rate Among SARI Cases) မ်ားျဖင့္ သုံးသပ္ခဲ့ရာ စက္တင္ဘာ ပထမ ရက္သတၱပတ္မွစ၍ Seasonal Influenza A (H1N1) pdm 09 ေၾကာင့္ ေရာဂါေသဆုံးမႈ လြန္စြာေလ်ာ့နည္းလာျခင္း၊ ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္႐ႈမႈအရ Seasonal Influenza A (H1N1) pdm 09 ေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆုံးမႈမရွိျခင္း၊ ေ၀ဘာဂီေဆး႐ုံႀကီး၊ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး အပါအ၀င္ ေဆး႐ုံႀကီးမ်ားတြင္ ေဆး႐ုံတက္ေရာက္ ကုသသည့္ လူနာအေရအတြက္ က်ဆင္းလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေရာဂါျပင္းထန္မႈအဆင့္ အနိမ့္ဆုံးအေျခအေန (Low Severity) အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိသြားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဆး႐ုံတက္ေရာက္ ကုသေနေသာ ျပင္းထန္လူနာမ်ား ထံမွတစ္ဆင့္ ေဆးကုသေပးေနေသာ ဆရာ၀န္၊ ဆရာမမ်ား၊ က်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ်ားသို႔ ေရာဂါကူးစက္မႈ နည္းပါးျခင္း၊ လူနာမ်ား၏ မိသားစုမ်ားသို႔လည္း ဆင့္ပြားေရာဂါကူးစက္မႈ မရွိသေလာက္ နည္းပါးျခင္း၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ အလုပ္႐ုံမ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အို ေဂဟာမ်ားတြင္ ေရာဂါကူးစက္ျဖစ္ပြားမႈ မရွိသေလာက္ နည္းပါးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေရာဂါကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈ အေျခအေနကို အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ (Very Low Transmission) အျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရာဂါကူးစက္ ျပန္႔ပြားမႈႏွင့္ ေရာဂါျပင္းထန္မႈ အနိမ့္ဆုံးအဆင့္တို႔သည္ တစ္ႏွစ္လုံး ျဖစ္ပြားသည့္ ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါ ကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ လက္ရွိ ျဖစ္ပြားေနမႈအား သာမန္ရာသီ တုပ္ေကြးေရာဂါ (Seasonal Influenza) ျပန္႔ပြားကူးစက္မႈ အေျခအေနအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ေသာ္ သာမန္ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈတြင္လည္း အသက္အရြယ္ ငယ္လြန္းသူမ်ား၊ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္သူမ်ား၊ နာတာရွည္ေရာဂါရွိသူမ်ား (ဆီးခ်ဳိ၊ ႏွလုံးေရာဂါ၊ ပန္းနာရင္က်ပ္ေရာဂါ) အေနျဖင့္ ေရာဂါကူးစက္ခံရပါက ျပင္းထန္ၿပီး အသက္အႏၲရာယ္ရွိသျဖင့္ ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါကို က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာနမွ ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ျခင္း၊ ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီ အထိ လတ္တေလာ ျပင္းထန္အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္း ေရာဂါျဖင့္ ေဆး႐ုံတက္ေရာက္သူ လူနာ ၁၁၃၁ ဦးအနက္ Seasonal Influenza A (H1N1) pdm 09 ပိုးေတြ႕လူနာ ၃၉၈ ဦး၊ H3N2 ပိုးေတြ႕လူနာ ၄၆ ဦး ေတြ႕ရွိရေၾကာင္းႏွင့္ ျဖစ္ပြားမႈအေနျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း အမ်ားဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁၉ ရက္အထိ တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးျဖစ္ပြားသူ ၂၁၀၀၀ ေက်ာ္၊ ေသဆံုးသူ ၁၃၀ ေက်ာ္ရွိေနၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကထက္ ေရာဂါျဖစ္ပြားႏႈန္း ေလးဆျမင့္တက္

ၿမိဳ႔နယ္ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္းက ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္

လက္ရွိ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ ေသြး လြန္တုပ္ေကြးျဖစ္ပြားသူ ၂၁၂၈၈ ဦး၊ ေသဆံုးသူ ၁၃၁ ဦးအထိ ရွိေနၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကထက္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးျဖစ္ပြားမႈ ေလးဆအထိ ျမင့္တက္ေနေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာန (ေသြးလြန္တုပ္ေကြးႏွင့္ ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါ စီမံခ်က္) မွ သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီမွ ၾသဂုတ္ ၁၉ ရက္အထိ ရရွိထားသည့္ စာရင္းမ်ားအရ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ျဖစ္ပြားမႈမွာ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၃၈၆ ဦး၊ ကယားျပည္နယ္တြင္ ၇၇၉ ဦး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၁၅၀၀၊ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ၁၆၆၉ ဦး၊ မြန္ ျပည္နယ္တြင္ ၁၆၆၆ ဦး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၂၂၅၉ ဦး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ တြင္ ၇၁၆ ဦး၊ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး တြင္  ၆၆၅  ဦး၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသ ႀကီးတြင္ ၇၈၇ ဦး၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး တြင္၁၆၆၅ ဦး၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး တြင္ ၆၅၄ ဦး၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး တြင္ ၁၁၄၈ ဦး၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ ႀကီးတြင္ ၄၅၁၉ ဦး၊ ဧရာ၀တီတုိင္း ေဒသႀကီးတြင္ ၂၈၀၅ ဦးႏွင့္ ေသြး လြန္တုပ္ေကြးေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈမွာ ရန္ကုန္တြင္ ၃၂ ဦး၊ ဧရာ၀တီတြင္ ၂၉ ဦး၊ ရခိုင္တြင္၂၁ ဦး၊ ကရင္တြင္ တစ္ဦး၊ မြန္တြင္ တစ္ဦး၊ ပဲခူးတြင္   ကိုးဦး၊ ကခ်င္တြင္ ၁၆ ဦး၊ မႏၲေလးတြင္ တစ္ဦး၊ တနသၤာရီတြင္ ႏွစ္ဦး၊ ကယားတြင္ တစ္ဦး၊ စစ္ကိုင္းတြင္ ငါးဦး၊ မေကြးတြင္ ကိုးဦး၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေလးဦးျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ရန္ကုန္၊ ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ ရခိုင္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးျဖစ္ပြား  ေသဆံုးႏႈန္း အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေနၿပီး ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးတြင္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါမွာ ကပ္အသြင္ ျဖစ္ပြားမႈ အေျခအေနတြင္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီမွ ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္အထိ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ျဖစ္ပြားသူ  ၅၄၀၀ ေက်ာ္၊ ေသဆံုးသူ ၂၃ ဦးသာ ရွိခဲ့ၿပီး လက္ရွိေရာဂါျဖစ္ပြားမႈမွာ  ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကထက္ ေလးဆပိုမို မ်ားျပားလ်က္ရွိေၾကာင္း ေသြးလြန္တုပ္ေကြးႏွင့္ ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါ စီမံခ်က္မွ သိရသည္။

“ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါက ကမၻာမွာ ႏွစ္စဥ္ လူဦးေရ သန္း ၄၀၀ ခန္႔ ကူးစက္ခံေနရတယ္။ ဒီေရာဂါကို ကေလးေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးျပႆနာ အေနနဲ႔ အဓိကဦးစားေပး လုပ္ငန္းေတြမွာ ေဆာင္ရြက္ရမယ္လို႔ ကမၻာ့က်န္းမာေရး အဖြဲ႕က သတ္မွတ္ထားတယ္။ အရင္က ေရာဂါက ျဖစ္ေတာ့ ျဖစ္ေနတယ္။ လူေတြက ဒီေလာက္ ဂ႐ုမစိုက္မိၾကဘူး။ အခုေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ ျဖစ္ႏႈန္းေတြလည္း မ်ားလာတယ္။ ေလးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ကပ္ေရာဂါအသြင္ ျဖစ္လာတာကေန ႏွစ္စဥ္နီးပါး ျဖစ္လာတယ္။ ျခင္ေတြရဲ႕ သဘာ၀ေရာ၊ လူေနမႈစနစ္ေရာ ျမင့္လာတာနဲ႔အညီ ေရာဂါျဖစ္ႏႈန္းေတြ မ်ားလာတယ္။ ျခင္ေပါက္ဖြားတဲ့ ေနရာေတြကလည္း ပိုမ်ားလာတယ္။ ခရီးသြားလာမႈ မ်ားလာတာေတြကလည္း ေရာဂါျဖစ္ႏႈန္း မ်ားလာတဲ့ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာန (ေသြးလြန္တုပ္ေကြးႏွင့္ ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါ စီမံခ်က္) မွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးျဖစ္ပြားမႈ ႏွစ္စဥ္ ျမင့္တက္လာရာ ပ်မ္းမွ် တစ္ႏွစ္လွ်င္ လူဦးေရ ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္ျဖစ္ပြားၿပီး ၆၀ ႏႈန္း ေသဆံုးေနေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္၊ ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသႀကီးတုိ႔တြင္ ျဖစ္ပြားႏႈန္း ဆက္တိုက္ျမင့္တက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတုိင္းအတာျဖင့္ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း ႏွစ္စဥ္ ျမင့္တက္လာသည့္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွစ၍ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈရသည့္ ေရာဂါစာရင္းတြင္ စတင္ထည့္သြင္းခဲ့သည္။

ကမၻာ့က်န္းမာေရး အဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ျဖစ္ပြားသူ ဦးေရ သံုးသန္းေက်ာ္အနက္ ျပင္းထန္လူနာ ငါးသိန္းခန္႔ရွိခဲ့ၿပီး ေသဆံုးလူနာ ၁၂၅၀၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း၊ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ မျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ပင္ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈမ်ား ရွိလာေၾကာင္း၊ လက္ရွိ ကမၻာ့ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၂၈ ႏုိင္ငံတြင္ ေရာဂါျဖစ္ပြား လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။