ျမန္မာ့ကမ္းလြန္ ေရနံလုပ္ကြက္မ်ားတြင္ ရဟတ္ယာဥ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္တင္ဒါအား ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ရွင္းလင္း

ကမ္းလြန္ေရနံလုပ္ငန္းခြင္တြင္ ရဟတ္ယာဥ္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ Weststar ကုမၸဏီပိုင္ ရဟတ္ယာဥ္တစ္စင္းအား ေတြ႕ရစဥ္

ျမန္မာ့ကမ္းလြန္ေရနံလုပ္ကြက္မ်ားတြင္ ရဟတ္ယာဥ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္တင္ဒါအား ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူက ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ခ်မွတ္ထားတဲ့ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြနဲ႔အညီ ကမ္းလြန္ေရနံလုပ္ကြက္ေတြမွာ ရဟတ္ယာဥ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ တင္ဒါကို ေရြးခ်ယ္ၿပီးပါၿပီ။ တင္ဒါေရြးခ်ယ္တဲ့ေနရာမွာ နည္းပညာပိုင္းအရ စိစစ္ရ တာေတြရွိလို႔ ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနရဲ႕ အသိအမွတ္ျပဳတာကိုလည္း ရယူေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ နည္းပညာပိုင္းကို အရင္ဆံုးစိစစ္ၿပီးမွ စီးပြားေရးတြက္ေျခကိုက္မႈကို စဥ္းစားရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တင္ဒါေအာင္ျမင္တဲ့ ကုမၸဏီကိုလည္း ေရနံကုမၸဏီသံုးခုကို ေၾကညာေပးၿပီး ျဖစ္ပါတယ္”  ဟု လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသန္းေက်ာ္ (စီမံေရး) က ေျပာၾကားသည္။

မေလးရွားအေျခစိုက္ Weststar ကုမၸ ဏီသည္ ျမန္မာ့ကမ္းလြန္ေရနံလုပ္ကြက္မ်ားတြင္ ရဟတ္ယာဥ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္တင္ဒါ ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းတို႔၏  Weststar ကုမၸဏီအား လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ မေပးဘဲ ယခင္ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ ျပင္သစ္အေျခစိုက္ Heli Union ကုမၸဏီကိုသာ ဆက္ လက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးေနေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Park Royal Hotel ၌ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတစ္ရပ္ျပဳလုပ္၍ ရွင္း လင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာ့ကမ္းလြန္ေရနံလုပ္ကြက္မ်ားတြင္ ကမ္းလြန္ေရနံရွာေဖြတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသည့္ PTTEP ႏွင့္ Pertonas တို႔ကို ကုိယ္စားျပဳေနေသာ Total ကုမၸဏီမွ ေခၚယူသည့္ ရဟတ္ယာဥ္ငွားရမ္းပ်ံသန္းသည့္ လုပ္ငန္းတင္ဒါအား ကုမၸဏီငါးခုမွ ပဏာမေရြးခ်ယ္ခံရၿပီး၊ ယင္းကုမၸဏီမ်ားအနက္ Travira ႏွင့္ Weststar ကုမၸဏီတို႔ အား စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး Weststar ကုမၸဏီမွ ေစ်းႏႈန္းသက္သာျခင္း၊ အပိုေဆာင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ပါ၀င္ျခင္း၊ ေမွ်ာ္မွန္းစတင္ရက္ထက္ အခ်ိန္ႏွစ္လပိုေစာကာ လုပ္ငန္းစတင္ႏိုင္ရန္ အာမခံေပးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ PTTEP၊ Pertonas ႏွင့္ Total ကုမၸဏီ သံုးခုမွ Weststar ကုမၸဏီအား တင္ဒါေအာင္ ျမင္သည့္ကုမၸဏီအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ တင္ဒါေအာင္ျမင္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာအား Weststar ကုမၸဏီမွ လက္ခံရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္မတို႔ Weststar ကုမၸဏီအေနနဲ႔  တင္ဒါမွာေတာင္းဆိုထားတဲ့ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္တဲ့အျပင္ အပိုေဆာင္းအေနျဖင့္ သံုးစဲြရန္ ရဟတ္ယာဥ္ငါးစင္းအထိ ငွားရမ္းေပးႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ရွာ ေဖြကယ္ဆယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြအတြက္ ရဟတ္ယာဥ္တစ္စင္းကို အခမဲ့ငွားရမ္းေပးသြားမွာပါ။ ဒါ့အျပင္ ထား၀ယ္ေလဆိပ္မွာ Hanger အသစ္ကို ေဆာက္လုပ္ေပးဖို႔ အခ်က္ေတြကိုပါ တင္ဒါမွာထည့္သြင္းကမ္း လွမ္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္” ဟု Weststar Aviation Services မွ Local Representative ေဒၚေမသန္႔ဇင္က သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ၌ ေျပာၾကားသည္။

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ ျမန္မာ့ကမ္းလြန္ေရနံလုပ္ကြက္မ်ားတြင္ လက္ရွိရဟတ္ယာဥ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသည့္ျပင္သစ္အေျခစိုက္ Heli Union ကုမၸဏီမွ ရဟတ္ယာဥ္တစ္စင္း၏ တစ္လငွားရမ္းခႏႈန္းထားမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ငါးသိန္းျဖစ္ၿပီး Weststar ကုမၸဏီမွ တင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ ရဟတ္ယာဥ္တစ္စင္း၏ တစ္လငွားရမ္းခႏႈန္းထားမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ  ၂၂၉၀၀၀ (ႏွစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းကိုးေထာင္) ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မုန္တိုင္းငယ္ အရွိန္ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေလဆိပ္မ်ားမွ ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္မ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ေလဆိပ္သို႔ ဆင္းသက္မည့္ ျပည္ပေလေၾကာင္း ခရီးစဥ္အခ်ဳိ႕ ေနာက္က်ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ မုန္တိုင္းငယ္ အရွိန္ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေလဆိပ္မ်ားမွ ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္မ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္သို႔ ဆင္းသက္မည့္ ျပည္ပေလေၾကာင္း ခရီးစဥ္အခ်ဳိ႕ ေနာက္က်ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ မုန္တိုင္းငယ္အရွိန္ေၾကာင့္ ေမ ၂၉ ရက္က ျပည္တြင္းေလဆိပ္ၿမိဳ႕ အခ်ဳိ႕တြင္ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေလေၾကာင္းပ်ံသန္းရန္ ျမင္ကြင္းရွင္းလင္းမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္း ခရီးစဥ္အခ်ဳိ႕ ေနာက္က်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ျမန္မာအမ်ဳိးသား ေလေၾကာင္းလိုင္းသည္ ေမ ၂၉ ရက္က ျမစ္ႀကီးနားေလဆိပ္တြင္ မိုးရြာသြန္း၍ တိမ္နိမ့္လ်က္ရွိၿပီး ေလယာဥ္အေရွ႕ျမင္ကြင္းမွာ မိုင္၀က္ခန္႔သာ ေတြ႕ျမင္ရသျဖင့္ ေလယာဥ္ပ်ံသန္းရန္ မသင့္ေလ်ာ္ေသာေၾကာင့္ ခရီးသည္မ်ား အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေစရန္ ခရီးစဥ္အခ်ဳိ႕ အနည္းငယ္ ေနာက္က်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမစ္ႀကီးနားေလဆိပ္တြင္ မိုးရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္ ပ်ံသန္းရန္ မသင့္ေလ်ာ္ေသာေၾကာင့္ ရန္ကုန္-ျမစ္ႀကီးနား-ရန္ကုန္ခရီးစဥ္ UB 501 ႏွင့္ UB 502 တို႔ Flight Delay ျဖစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။ အဆိုပါ ခရီးစဥ္ Delay ျဖစ္သည့္အတြက္ ရန္ကုန္- ၿမိတ္-ရန္ကုန္ UB 303/UB 304 ႏွင့္ ရန္ကုန္ -ထား၀ယ္-ေကာ့ေသာင္း-ရန္ကုန္ UB 315/UB 316 ခရီးစဥ္မ်ားလည္း အနည္းငယ္ ေနာက္က်မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ထို႔အတြက္ ေလယာဥ္အစားထိုးေပးရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္း တစ္ခုျဖစ္သည့္ Air KBZ ေလေၾကာင္းလိုင္းမွ ပ်ံသန္းေနသည့္ ေလဆိပ္ၿမိဳ႕မ်ားျဖစ္သည့္ ေညာင္ဦး၊ မႏၲေလး၊ သံတဲြႏွင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕မ်ားမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ပ်ံသန္းလာမည့္ ခရီးစဥ္အခ်ဳိ႕ မိနစ္ ၄၀ ခန္႔ ေနာက္က်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“မနက္ပိုင္း ရန္ကုန္ကထြက္တဲ့ ခရီးစဥ္ေတြကေတာ့ Delay မရွိပါဘူး။ ေညာင္ဦး၊ မႏၲေလး၊ သံတဲြနဲ႔ စစ္ေတြၿမိဳ႕ေတြကေန ညေနဘက္ ရန္ကုန္ျပန္၀င္မယ့္ ခရီးစဥ္အခ်ဳိ႕ေတာ့ မိနစ္ ၄၀ ေလာက္ ေနာက္က်ႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္” ဟု Air KBZ ေလေၾကာင္းလိုင္းမွ ေဒၚေအးမရသာက ေျပာၾကားသည္။

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ မုန္တိုင္းငယ္ေၾကာင့္ ေမ ၂၉ ရက္က ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္သုိ႔ ဆင္းသက္မည့္ ျပည္ပေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား ျဖစ္သည့္ Bangkok Airways ေလေၾကာင္းလိုင္း အပါအ၀င္ ျပည္ပေလေၾကာင္းလိုင္း ခရီးစဥ္အခ်ဳိ႕ ေနာက္က်မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ျမန္မာအမ်ဳိးသား ေလေၾကာင္းလိုင္းႏွင့္ မန္းရတနာပံု ေလေၾကာင္းလိုင္းတို႔ အက်ဳိးတူပူးေပါင္း၍ အမ်ဳိးသား ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားအဖဲြ႕ ျပည္တြင္းခရီးစဥ္မ်ား စတင္ေျပးဆဲြ

ျမန္မာအမ်ဳိးသား ေလေၾကာင္းလိုင္းပိုင္ ဘိုးရင္းေလယာဥ္အား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ရႊန္းလဲ့၀င္း)

ျမန္မာအမ်ဳိးသား ေလေၾကာင္းလိုင္းႏွင့္ မန္းရတနာပံု ေလေၾကာင္းလိုင္းတို႔ အက်ဳိးတူပူးေပါင္း၍ အမ်ဳိးသား ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားအဖဲြ႕ ခရီးစဥ္မ်ား စတင္ေျပးဆဲြခဲ့ေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

ယင္းသို႔ အက်ဳိးတူ ပ်ံသန္းရာတြင္ ျမန္မာအမ်ဳိးသား ေလေၾကာင္းလိုင္းမွ ATR 72 ေလယာဥ္ႏွစ္စင္း၊ မန္းရတနာပံု ေလေၾကာင္းလိုင္းမွ ATR 72 ေလယာဥ္ႏွစ္စင္း စုစုေပါင္း ေလယာဥ္ေလးစင္းျဖင့္ ပ်ံသန္းသြားမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာအမ်ဳိးသား ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားအဖဲြ႕ အေနျဖင့္ ေမ ၁၀ ရက္မွ စတင္ကာ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ေညာင္ဦး၊ ဟဲဟိုး၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ စစ္ေတြ၊ ထား၀ယ္၊ လား႐ိႈး၊ တာခ်ီလိတ္၊ မံုရြာ၊ ဟုမၼလင္း၊ ခႏၲီး၊ ကေလးၿမိဳ႕မ်ားသို႔ ႏွစ္ဖက္အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းၿပီး စတင္ပ်ံသန္း ေျပးဆဲြေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီလိုအက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္လိုက္ေတာ့ ခရီးသြားေတြ အတြက္လည္း သြားေရး လာေရး ပိုၿပီးေတာ့ အဆင္ေျပသြားတာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ပံုမွန္ခရီးစဥ္ေတြလည္း ရွိေနမွာဆိုေတာ့ ခရီးသြားေတြ အေနနဲ႔ အခ်ိန္မေရြး သြားႏိုင္ဖို႔ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ အမ်ားႀကီး ရွိသြားတာေပါ့” ဟု ျမန္မာအမ်ဳိးသား ေလေၾကာင္းလိုင္းမွ စီအီးအို ဦးသန္းထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

မန္းရတနာပံု ေလေၾကာင္းလိုင္းမွ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာလင္းျမတ္ထြန္းကလည္း “ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာအမ်ဳိးသား ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားအဖြဲ႕အျဖစ္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုတာထက္ ပိုၿပီးေတာ့ Network ပိုင္းအရေရာ Safety ပိုင္းအရေရာ ပိုမိုၿပီးေတာ့ ေစ်းကြက္မွာ ျပင္ဆင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာအမ်ဳိးသား ေလေၾကာင္းလိုင္းကို ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ေလေၾကာင္း Union of Burma Airway အျဖစ္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာအမ်ဳိးသား ေလေၾကာင္းလိုင္းအျဖစ္ အမည္ေျပာင္း၍ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ခရီးစဥ္မ်ားကို ပ်ံသန္းခဲ့သည္။ ျပည္ပခရီးစဥ္မ်ား အေနျဖင့္ စင္ကာပူ၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ဘန္ေကာက္၊ ခ်င္းမိုင္ႏွင့္ ဖူးခက္ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ တိုက္႐ိုက္ခရီးစဥ္မ်ား ပ်ံသန္းလ်က္ရွိသည္။

မန္းရတနာပံု ေလေၾကာင္းလိုင္းသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္တြင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေလေၾကာင္းလိုင္းအျဖစ္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕အေျခစိုက္ ေလေၾကာင္းလိုင္းအျဖစ္ ၂၀၁၄ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ စတင္ပ်ံသန္း ေျပးဆဲြခဲ့သည္။ မန္းရတနာပံု ေလေၾကာင္းလိုင္းသည္ လက္ရွိတြင္ ျပည္တြင္းရွိ ေလဆိပ္ၿမိဳ႕ ၁၄ ၿမိဳ႕သို႔ ခရီးစဥ္မ်ား ပ်ံသန္းေနၿပီး ျပည္ပခရီးစဥ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ပ်ံသန္းရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

 

အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္ႏွင့္ ျပင္သစ္တို႔က ဆီးရီးယားကို ေလေၾကာင္းမွတိုက္ခိုက္

ေျမျပင္မွေဝဟင္ပစ္ဒံုးေၾကာင့္လင္းသြားေသာဒမတ္စကတ္ေကာင္းကင္ (Photo : AP)

ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္က လူဒါဇင္ခ်ီ ေသဆံုးေစခဲ့သည့္ ဓာတုလက္နက္ တိုက္ခိုက္မွဳကို တု႔ံျပန္သည့္ အေနျဖင့္ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္၊ ျပင္သစ္တို႔က ဧၿပီ ၁၄ ရက္ အေစာပိုင္းတြင္ ဆီးရီးယားကို ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ၾကသည္။

အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔က ဆီးရီးယားကို စစ္ေရးအရ အေရးယူ တိုက္ခိုက္မည္ဟု ဧၿပီ ၁၃ ရက္ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ အိမ္ျဖဴေတာ္မွ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဆီးရီးယားစစ္ပြဲတြင္ အေနာက္ အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံမ်ားက အႀကီးမားဆံုး စြက္ဖက္မွဳကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆီးရီးယား၏ ဓာတုလက္နက္ျဖင့္ တုိက္ခုိက္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္ဟု ယူဆရသည့္ ကေလးငယ္အခ်ဳိ႕အား ေတြ႕ရစဥ္ (Photo : AFP)

ဆီးရီးယားသမၼတ ဘာရွားအယ္ အာဆတ္အစိုးရသည္ ဓာတုလက္နက္မ်ား အသံုးျပဳမွဳကို မရပ္တန္႔ပါက လက္တု႔ံျပန္ရန္ ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း ထရန္႔က ေျပာၾကားထားခဲ့ၿပီး သူေျပာသည့္အတိုင္း ဒမတ္စကတ္တြင္ ေပါက္ကြဲမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မကုန္ဆံုးမီ ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၄ ဒသမ ၂ သန္းရရွိထားၿပီး လ်ာထား၀င္ေငြထက္ ပိုမိုရရွိ

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မကုန္ဆံုးမီ ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၄ ဒသမ ၂ သန္းရရွိထားၿပီး ယခုဘ႑ာႏွစ္ လ်ာထားသည့္၀င္ေငြထက္ ပိုမိုရရွိထားေၾကာင္း ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ယခုႏွစ္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္၌ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၇ သန္းရရွိရန္ လ်ာထားျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္မကုန္ဆံုးမီ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္အထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၄ ဒသမ ၂ သန္း၊ ျမန္မာက်ပ္ေငြ သန္း ၁၆၀၀ ရရွိထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“၂၀၁၇-၂၀၁၈ ရေငြလ်ာထားခ်က္က ေဒၚလာ ၇၇ သန္းေလာက္ လ်ာထားတယ္။ ျမန္မာက်ပ္ေငြကေတာ့ က်ပ္သန္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ျဖစ္တယ္။ ၁၆.၁.၂၀၁၈ ရက္အထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၄ ဒသမ ၂ သန္းေက်ာ္သြားၿပီဆိုေတာ့ လ်ာထားခ်က္ျဖစ္တဲ့ ၇၇ သန္းကိုေက်ာ္ေနၿပီ။ အခုက ဇန္န၀ါရီရက္ ၂၀ ေလာက္က်န္ေသးတယ္။ ေဖေဖာ္၀ါရီ၊ မတ္လေတြက်န္ေသးတယ္။ ၀င္ေငြမွာ မႏွစ္ကအတိုင္းပဲ။ သန္း ၁၀၀ ေက်ာ္ရသြားမယ္ထင္တယ္။ ျမန္မာေငြကေတာ့ က်ပ္သန္း ၁၆၀၀ ေက်ာ္သြားၿပီ” ဟု အမ်ဳိးသားၿမိဳ႕ျပ ေလေၾကာင္းလံုျခံဳေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးရဲထြဠ္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနသည္ ရရွိသည့္ဘတ္ဂ်က္အား ခဲြေ၀သံုးစဲြသည့္ေနရာတြင္ ေငြလံုးေငြရင္းႏွင့္ သာမန္ဟူ၍ ႏွစ္ပိုင္းခဲြေ၀သံုးစြဲေၾကာင္း သိရသည္။ သာမန္အသံုးစရိတ္တြင္ အဓိကလစာ၊ ခရီးစရိတ္ႏွင့္ ေရ၊ မီး၊ ႐ံုးသံုးပစၥည္း အသံုးစရိတ္မ်ားပါ၀င္ၿပီး ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးစရိတ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ စက္ပစၥည္းဟူ၍ ႏွစ္ပိုင္းခဲြျခား အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးအပိုင္းတြင္ ေလယာဥ္ကြင္းတိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ေလဆိပ္အေဆာက္အံုသစ္ ေဆာက္လုပ္ျခင္းမ်ား၊ ေလဆိပ္အေဟာင္း မြမ္းမံျခင္းမ်ားပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။ စက္ပစၥည္းပိုင္းတြင္ ေလေၾကာင္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္စက္ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူျခင္းအပုိင္းမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

အ႐ံႈးေတြနဲ႔ က်ားကန္ေနရတဲ့ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလုိင္းေတြ ၿပိဳလဲသြားႏုိင္သလား

 

NLD အစိုးရလက္ထက္မွာ  အရင္ႏွစ္ေတြကထက္ ႏုိင္ငံျခားသား ခရီးသြား၀င္ေရာက္မႈ တိုးတက္လာတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြအရ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ခရီးသြားက႑ဟာ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ ေက်ာ္ တိုးတက္ခဲ့တယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြအရ သိရပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ခရီးသြားလုပ္ငန္းနဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ က႑ေတြမွာေတာ့ စီးပြားေရးအေျခအေနဟာ တက္ရိပ္ေတာင္မရိွဘဲ က်ဆင္းေနတဲ့ အေျခအေနေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတယ္လို႔ စံုစမ္းသိရိွရပါတယ္။  အစိုးရက ခရီးသြားက႑မွာ ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြားအ၀င္ တိုးတက္တယ္လို႔ ေျပာဆိုေနခ်ိန္မွာ ခရီးသြားက႑နဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ားစုဟာ ရပ္တည္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ အေတာ္ေလး ႐ုန္းကန္ေနရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ကြဲလြဲမႈေတြရိွႏုိင္ေပမယ့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြကို စံုစမ္းတဲ့အခါမွာေတာ့ စီးပြားေရးပိုင္းအေျခအေန၊ ေစ်းကြက္အေနအထားဟာ ယိမ္းယိုင္ေနတဲ့ အေနအထားမ်ဳိး ျဖစ္ေနပါတယ္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းနဲ႔ဆက္စပ္တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုလို႔ ဆိုရမယ့္ ေလေၾကာင္းလိုင္းေတြရဲ႕ လက္ရိွအေျခအေနကို ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါမွာလည္း အေတာ္ေလး ဆိုးဆိုးရြားရြား ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ အသံေတြ ၾကားေနရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္းေတြဟာ ရပ္တည္ဖို႔ ခက္ခဲေနတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိး ဆိုက္ေရာက္ေနတယ္၊ လုပ္ငန္းေတြဟာ အ႐ံႈးေပၚေနတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးကေန ရွင္သန္ဖို႔မနည္း ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေန ၾကရတယ္၊ အခက္အခဲ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတယ္ဆိုတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိး ၾကံဳေတြ႕ေနရပါတယ္။

 

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈျပင္းထန္ေနတဲ့ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္းေတြ

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရွိျပည္တြင္း ေလေၾကာင္းလိုင္းေစ်းကြက္မွာ ေလေၾကာင္းလိုင္းအခ်င္းခ်င္း ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ျပင္းထန္ေနၿပီး အျမတ္က်န္ဖို႔ မဆိုထားနဲ႔ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အ႐ံႈးနည္းႏိုင္သမွ် အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ႐ုန္းကန္ေနရတဲ့ အေျခအေနကို ေရာက္ရွိေနတယ္လို႔ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္း အသိုင္းအ၀ိုင္းက သိရပါတယ္။

ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္းေတြအေနနဲ႔ အပတ္စဥ္၊ ေန႔စဥ္ပ႐ို မိုးရွင္းေတြ အၿပိဳင္အဆိုင္ျပဳလုပ္ၿပီး ခရီးသည္ရရွိေအာင္ ဆဲြေဆာင္ေနၾကပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွာ ပ်ံသန္းေနတဲ့ ေလေၾကာင္းလိုင္းေတြဟာ ခရီးသည္ရရွိဖို႔ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္းအခ်င္းခ်င္း ယွဥ္ၿပိဳင္ေနရတဲ့ နည္းတူျပည္ပကိုပ်ံသန္းေနတဲ့ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္းအခ်ဳိ႕ဟာ ဆိုရင္လည္း ျပည္ပကို တိုက္႐ိုက္ပ်ံသန္းေနတဲ့ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္း အခ်င္းခ်င္းအျပင္ ျပည္ပက စရိတ္နည္းေလေၾကာင္းလိုင္းေတြ၊ အျခားႏိုင္ငံတကာမွာ နာမည္ေက်ာ္ၾကားတဲ့ ျပည္ပေလေၾကာင္းလိုင္းႀကီးေတြနဲ႔ပါ ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီးေစ်းကြက္ေ၀စုရရွိဖို႔ ႐ုန္းကန္ေနရတယ့္ အေျခေနျဖစ္ေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ေလေၾကာင္းလိုင္းေတြ အ႐ံႈးေပၚေနရတဲ့ အခ်က္ေတြထဲမွာ ေလယာဥ္ဆီ ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ျခင္းကလည္း တစ္ခ်က္အပါအ၀င္ ျဖစ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။  ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္းေတြ ၀ယ္သံုးေနတဲ့ ေလယာဥ္ဆီကို ေရာင္းခ်ေပးတဲ့ ကုမၸဏီကတစ္ခုတည္းျဖစ္ေနေတာ့ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမရွိဘဲ ေစ်းကြက္ကို လက္၀ါးႀကီးအုပ္ၿပီး ထင္တိုင္းေရာင္းခ်ခြင့္ရေနတဲ့ အခ်က္ဟာလည္း ေလေၾကာင္းလိုင္းေတြရဲ႕ အခက္အခဲတစ္ခု ျဖစ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေလယာဥ္ဆီေစ်းႏႈန္းက သံုးပံုတစ္ပံုမက မ်ားေနတယ္လို႔ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္း လုပ္ငန္းရွင္ေတြက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္းေတြထဲမွာ ေလယာဥ္အစီးေရအမ်ားဆံုးနဲ႔ ခရီးစဥ္ေတြပ်ံ သန္းေနတဲ့ Myanmar Airways International (MAI) နဲ႔  Air KBZ ေလေၾကာင္းလုိင္းမွ General Manager မေအးမရသာက “ျပည္ပကို ပ်ံသန္းေနတဲ့ MAI ေလေၾကာင္းလိုင္း အေျခအေနကို ေျပာရရင္ ေစ်းကြက္မွာ မနည္းကို ႐ုန္းကန္ေနရတဲ့ အေျခအေန ျဖစ္ေနပါတယ္။ ခရီးသည္ရဖို႔ ေစ်းတအားေလွ်ာ့ရတယ္။ အျခားႏိုင္ငံတကာက ေလေၾကာင္းလိုင္းႀကီးေတြ၊ စရိတ္နည္းေလ      ေၾကာင္းလိုင္းေတြနဲ႔ အၿပိဳင္ဆဲြေနရတယ္။ ကုန္က်ေနတဲ့ ကုန္က်စရိတ္ေတြကို ဘယ္လိုမွ ကာဗာမျဖစ္ဘူး။ ဒီၾကားထဲအခ်ဳိ႕ ျပည္ပကို ပ်ံတဲ့ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းေတြကလည္း ခရီးစဥ္လမ္းေၾကာင္းအသစ္ေတြကို စဥ္းစားၿပီး ပ်ံသန္းတာမ်ဳိးမရွိဘဲ   MAI ကပ်ံသန္းေနတဲ့ Sector ေတြကို လိုက္ၿပီးပ်ံသန္းၾကတဲ့အတြက္ ေစ်းကြက္ခဲြေ၀ေပးေနရတယ္။ အ႐ံႈးသက္သာေအာင္ မနည္းကို ႐ုန္းကန္ပ်ံသန္းေနရပါတယ္” ဟု ေျပာျပခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ ATR 72 – 600 ေလယာဥ္ႏွစ္စင္းျဖင့္ ျပည္တြင္းခရီးစဥ္ ၁၁ ခုကို ပ်ံသန္းေနသည့္ ေရႊျမန္မာေလေၾကာင္းလိုင္း၏  CEO ျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းက “လက္ရွိကေတာ့ အျခားေလေၾကာင္းလိုင္း ေတြနည္းတူပါပဲ။ ျမတ္ဖို႔အေျခအေန မရွိပါဘူး။ ျမတ္ေအာင္လုပ္ဖို႔ကေတာ့ အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ပထမအခ်က္ကေတာ့ ေလေၾကာင္းလိုင္းေသးေတြ မ်ားေနတာေပါ့။ ေလယာဥ္တစ္စင္းေလာက္ရွိ႐ံုနဲ႔ ေလေၾကာင္းလိုင္းပ်ံသန္းေနတဲ့အခါ အခက္ခဲေတြရွိတာေပါ့။ ေနာက္ၿပီး ေလယာဥ္စီးမယ့္ခရီးသည္ အေရအတြက္နဲ႔ ေလယာဥ္ထိုင္ခံုမမွ်တာေပါ့။ စီးမယ့္သူကနည္းၿပီး ထိုင္ခံုေတြက မ်ားေနတာေပါ့။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသည္ ၀င္တာမ်ားတဲ့ ကာလနဲ႔နည္းတဲ့ ကာလကြာတာေပါ့။ ေျပာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အမ်ားႀကီးပါပဲ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ေလေၾကာင္းလိုင္းပိုင္ရွင္ျဖစ္ဖို႔  ေလယာဥ္ပိုင္ဆိုင္ဖို႔လိုမလား 

ေလေၾကာင္းလိုင္းတစ္ခု ပိုင္ဆိုင္ဖို႔အတြက္ ေလယာဥ္တစ္စင္းပဲျဖစ္ျဖစ္ ပိုင္ဆုိင္ဖို႔လိုမလား ေမးလာခဲ့ရင္ အရင္အစိုးရလက္ထက္မွာေတာ့ မလိုပါဘူးလို႔ပဲ ေျဖရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဟုတ္ပါတယ္။ ေလေၾကာင္းလိုင္းပိုင္ရွင္ သူေဌးႀကီးတစ္ေယာက္ ျဖစ္ဖို႔အတြက္ ေလယာဥ္တစ္စင္းျဖစ္ျဖစ္၀ယ္ယူဖို႔၊ ပိုင္ဆိုင္ထားဖို႔ မလိုအပ္ပါဘူး။ အရင္အစိုးရလက္ထက္မွာ ေလေၾကာင္းလိုင္းတစ္ခုတည္ ေထာင္ပ်ံသန္းခြင့္ရဖို႔အတြက္ ေလယာဥ္ပိုင္ဆိုင္ဖို႔မလိုအပ္ဘဲ အျခားျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္းက ေလယာဥ္တစ္စင္းကို စင္းလံုးငွားၿပီးျဖစ္ေစ၊ အျခားႏိုင္ငံက ေလယာဥ္တစ္စင္းကို အခ်ိန္အတိုင္းအတာနဲ႔ ငွားရမ္းၿပီးပဲျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္ပိုင္ေလယာဥ္တစ္စင္းပဲျဖစ္ျဖစ္ ၀ယ္ယူထားႏိုင္႐ံုနဲ႔ျဖစ္ေစ ေလေၾကာင္းလိုင္း တည္ေထာင္ပ်ံသန္းခြင့္ကို ရရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီလို အခြင့္အေရးေတြ ရရွိခဲ့ၾကလို႔ အစိုးရနဲ႔ ပလဲနံပသင့္တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးတခ်ဳိ႕က ေလေၾကာင္းလိုင္းေတြ အသီးသီးတည္ေထာင္ခဲ့ၾကတာမို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေလေၾကာင္းလိုင္းပိုင္ရွင္ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြ အသီးသီးေပၚထြက္လာခဲ့ၾကပါတယ္။

“အရင္တုန္းကေလေၾကာင္း လိုင္းတစ္ခု တည္ေထာင္ဖို႔အတြက္ အစိုးရအဖြဲ႕က ခြင့္ျပဳလိုက္ရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုမၸဏီကို တင္ၿပီးခြင့္ျပဳခ်က္က်လာတာနဲ႔ ေလေၾကာင္းဦးစီးဌာနက ေလေၾကာင္းလိုင္းပ်ံသန္းဖို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတြ ထုတ္ ေပးခဲ့တာေပါ့။ ေလေၾကာင္းက႑ဖြ႔ံၿဖိဳးဖို႔အတြက္ဆိုၿပီး ေလေၾကာင္း လိုင္းသစ္ေတြ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေတာ့ ေလေၾကာင္းေလာကမွာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ မ်ားလာခဲ့တယ္။ အခုေတာ့ ေလေၾကာင္းလိုင္းသစ္ ပ်ံသန္းဖို႔ ခြင့္ မျပဳေတာ့ပါဘူး။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေလေၾကာင္းလိုင္းသစ္တစ္ခု တည္ေထာင္မယ္ဆိုရင္ လိုအပ္တဲ့ စံသတ္မွတ္ေတြကိုလည္း တုိးျမႇင့္သြားဖို႔ စီစဥ္ေနပါတယ္။ ဥပမာ-ေလေၾကာင္းလိုင္းသစ္တစ္ခု ပ်ံသန္းမယ္ဆိုရင္ ေလယာဥ္ဘယ္ႏွစ္စင္းအထိ ပိုင္ဆိုင္ရမယ္ဆိုတာမ်ဳိးေတြေပါ့” ဟု ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ဳိးက ေျပာၾကားသည္။

 

ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္းေတြ မ်ားျပားလာ႐ံုနဲ႔ ေလေၾကာင္းေလာက တိုးတက္ၿပီလား

ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္းေတြ မ်ားျပားလာတဲ့အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေလေၾကာင္းေလာက ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီလို႔ ယူဆလို႔ရႏိုင္ပါ့မလား။ အေျဖကေတာ့  No ပါပဲ။ ေလယာဥ္တစ္စင္းနဲ႔ ေစ်းကြက္၀င္ခ်င္တဲ့အတြက္  ေလယာဥ္လက္မွတ္ေစ်းေတြကို အၿပိဳင္အဆိုင္ေလွ်ာ့ခ်လာၾကတယ္။ ရွိတဲ့ေလယာဥ္တစ္စင္းတည္းနဲ႔ ျပည္တြင္းမွာ ပ်ံသန္းေန႐ံုမက ခရီးသည္ပိုမိုရရွိတဲ့ ဘန္ေကာက္၊ စင္ကာပူစတဲ့ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ တခ်ဳိ႕ကိုလည္း ခရီးစဥ္ပ်ံသန္းခ်င္ၾကျပန္တယ္။ အဲဒီလို ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးစဥ္ေတြ အၿပိဳင္အဆိုင္ ပ်ံသန္းၾကၿပီး ေလယာဥ္မေတာ္တဆမႈ တစ္ခုခုနဲ႔ ၾကံဳေတြ႕ရတဲ့အခါမွာေတာ့ ခရီးစဥ္ေတြ မပ်ံသန္းႏိုင္ေတာ့ဘဲ ေလယာဥ္ႀကီးကို ရပ္ထားၾကရပါေလေရာ။ တခ်ဳိ႕ေလ ေၾကာင္းလိုင္းေတြက်ျပန္ေတာ့ ငွားထားတဲ့ သက္တမ္းျပည့္လို႔ ေလယာဥ္ႀကီးကို ျပန္အပ္လိုက္ရေတာ့ ေလေၾကာင္းလိုင္းကို ရပ္နားလိုက္ၾက။ ေဟာေနာက္ေလယာဥ္တစ္စင္း ျပန္ငွားလို႔ရျပန္ေတာ့ ခရီးစဥ္ေတြ ျပန္ၿပီးဆဲြေနၾကတာ လက္ရွိေလေၾကာင္းေလာက အသိုင္း၀ိုင္းမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အေျခေနေတြပါ။ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္းေတြအေနနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ထိေအာင္ ႐ုန္းကန္ေနရသလဲဆိုရင္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာေလဆိပ္မွာ ေလဆိပ္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိထားတဲ့ Yangon Aerodrome Company Limited ကို ေလဆိပ္အသံုးျပဳခေတြျဖစ္တဲ့ Landing Fees နဲ႔ Packing Fees ေတြကိုေတာင္ မရွင္းေပးႏိုင္လို႔ေဒၚလာေငြ ပမာဏ အမ်ားအျပား အေၾကြးတင္ေနတဲ့ ေလေၾကာင္းလိုင္းအခ်ဳိ႕ ရွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မွာ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္းကိုးခုက ျပည္တြင္းခရီးစဥ္ေတြ ပ်ံသန္းခဲ့ၾကၿပီး ေစ်းကြက္ေ၀စုရရွိမႈကိုၾကည့္ရင္ ေလယာဥ္အစင္းေရ မ်ားမ်ားပိုင္ဆိုင္တဲ့ ေလေၾကာင္းလိုင္းႀကီးေတြက ခရီးသည္ပိုမိုရရွိၿပီး ေစ်းကြက္ကို ဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၾကတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းေတြျဖစ္တဲ့ ျမန္မာအမ်ဳိးသားေလေၾကာင္း၊ အဲမႏၲေလး၊ ေအးရွား၀င္းစ္၊ အဲေကဘီဇက္၊ ရန္ကုန္အဲေ၀းစ္၊ ေရႊျမန္မာေလေၾကာင္းလိုင္း၊ မန္းရတနာပံုေလ ေၾကာင္းလိုင္း၊ APEX နဲ႔ FMI စတဲ့ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္းကိုးခုက ျပည္တြင္းခရီးစဥ္ေတြ ပ်ံသန္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီေလေၾကာင္းလိုင္းေတြထဲမွာ အရင္အစိုးရလက္ထက္ ေႏွာင္းပိုင္းကစလို႔ ေလယာဥ္အသစ္ေတြ အမ်ားအျပား၀ယ္ယူၿပီး ေလေၾကာင္းလိုင္းအမည္ကစလို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ မ်ားစြာျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတကာကို ထိုးေဖာက္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ ႏိုင္ငံပိုင္ေလေၾကာင္းလိုင္းျဖစ္တဲ့ ျမန္မာအမ်ဳိးသားေလေၾကာင္းလိုင္းက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ ျပည္တြင္းခရီးသြား ေျခာက္သိန္းေက်ာ္ရရွိခဲ့ၿပီး ပ်ံသန္းမႈႀကိမ္ေရ ၉၈၇၅ႀကိမ္နဲ႔ ေစ်းကြက္ ေ၀စု ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ရရွိခဲ့ပါတယ္။

ATR ေလယာဥ္ရွစ္စင္းအထိ ပိုင္ဆိုင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေလဆိပ္ၿမိဳ႕အသီးသီးက ခရီးစဥ္ ၁၁ ခု ကို ပ်ံသန္းေနတဲ့ Air KBZ ေလေၾကာင္းလုိင္းက ခရီးသည္ငါးသိန္းေက်ာ္ရရွိခဲ့ၿပီး ပ်ံသန္းမႈႀကိမ္ေရ ၁၀၈၁၄ ႀကိမ္နဲ႔ ေစ်းကြက္ေ၀စုရာ ခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ က်န္ေလေၾကာင္းလိုင္းေတြကေတာ့ ၁၀ ရာ ခိုင္ႏႈန္းေတာင္ မျပည့္တဲ့ ေစ်းကြက္ေ၀စု အသီးသီးရရွိခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းခရီးစဥ္ေတြ ပ်ံသန္းခဲ့ၾကတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

လက္ရွိႏိုင္ငံတကာကို ပ်ံသန္းေနတဲ့ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္း အခ်ဳိ႕အေနနဲ႔ အရင္အစိုးရလက္ထက္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ခရီးစဥ္ပ်ံသန္းခြင့္ျပဳတဲ့ ႏိုင္ငံတကာက ေလေၾကာင္းလိုင္းေတြထဲမွာ စရိတ္နည္းေလေၾကာင္းလိုင္းေတြ အမ်ားအျပားပါ၀င္ခဲ့တာေၾကာင့္ အခုလက္ရွိမွာ အားတင္း႐ုန္းကန္ ေနရပါတယ္။ ေလယာဥ္စီးနင္းမယ့္ သာမန္ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ေစ်းႏႈန္းသက္သာတဲ့ ေလေၾကာင္းလိုင္းသည္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံေလေၾကာင္းလိုင္း မဟုတ္ခဲ့ရင္ေတာင္ ေငြေၾကးအေျခအေနကို ၾကည့္ၿပီး ေစ်းသက္သာတဲ့ ေလေၾကာင္းလိုင္းကိုပဲ ေရြးခ်ယ္စီးနင္းၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလက္ရွိမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြ အလည္ပတ္အသြားမ်ားတဲ့ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ ထိုင္းနဲ႔ စင္ကာပူႏိုင္ငံေတြကို ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာမလိုအပ္ဘဲ သြားခြင့္ရလိုက္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက အဲဒီႏိုင္ငံေတြကို ခရီးသြားေတြပိုၿပီး သြားေရာက္ၾကေပမဲ့ ေစ်းကြက္ေ၀စုမွာေတာ့ ျပည္ပက စရိတ္နည္းေလေၾကာင္းလိုင္းေတြကသာပိုၿပီး ရယူထားတာကို ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ရပ္နားလိုက္ရတဲ့ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္းအခ်ဳိ႕

အခုလိုယွဥ္ၿပိဳင္မႈ မ်ားျပားေနတဲ့အေျခအေနမွာ ေလယာဥ္အစင္းေရ နည္းပါးတာနဲ႔ ေလေၾကာင္းလိုင္းေတြကိုယ္တိုင္ အ႐ံႈးေပၚတာေၾကာင့္ ခရီးစဥ္ဆက္လက္ပ်ံသန္းႏိုင္ျခင္း မရွိလို႔ ရပ္နားလိုက္တဲ့ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္းအခ်ဳိ႕လည္း ရွိေနပါတယ္။ Air Mandalay ႏွင့္ Apex ေလေၾကာင္းလိုင္းႏွစ္ခုဟာ လက္ရွိမွာ ခရီးစဥ္ ပ်ံသန္းႏိုင္ျခင္းမရွိတဲ့အတြက္ ယာယီရပ္နားထားပါတယ္။ အခုလို ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္ပ်ံသန္းတာကို ရပ္နားထားျခင္းဟာ ယာယီသာျဖစ္ၿပီး ခရီးစဥ္ေတြ ျပန္လည္ပ်ံသန္းႏိုင္ဖို႔ စီစဥ္ေနၾကတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။ ယာယီရပ္နားထားတဲ့ ေလေၾကာင္းလိုင္းေတြကို ကုမၸဏီက ပ်ံသန္းခြင့္ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားျခင္း မရွိေသးခင္ အခ်ိန္အထိ ရပ္နားထားမွာျဖစ္ၿပီး ေလယာဥ္စီးေရျဖည့္တင္းျခင္း အခြင့္အေရးအားေပးထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

“Apex ေလေၾကာင္းလိုင္းက သူတို႔ငွားထားတဲ့ေလယာဥ္ သက္တမ္းျပည့္သြားလို႔ ျပန္အပ္လိုက္ရၿပီးေနာက္ ေလယာဥ္တစ္စီးနဲ႔ ခရီးစဥ္ေတြ ျပန္လည္ပ်ံ သန္းဖို႔လုပ္ေနတယ္။ Air Mandalay ေလေၾကာင္းလိုင္းကလည္း ေနာက္ထပ္ ေလယာဥ္ႏွစ္စင္း ထပ္မံျဖည့္တင္းၿပီး ခရီးစဥ္ေတြ ျပန္လည္ပ်ံသန္းႏိုင္ဖို႔ စီစဥ္ေနတယ္” ဟု ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲထြဋ္ေအာင္က ဆိုပါတယ္။

ရန္ကုန္ေလဆိပ္ Domestic Terminal အေဆာက္အအံုအား ေတြ႔ရစဥ္

ဘယ္လိုအေျဖရွာၾကမလဲ

မၾကာေသးခင္ကပဲ ဂ်ပန္ ANA Holdings Inc (All Nippon Airways) နဲ႔ ေရႊသံလြင္တို႔ ပူးေပါင္းတည္ေထာင္ထားတဲ့ Asian Blue ေလေၾကာင္းလုိင္းသစ္က ျမန္မာအစိုးရဆီက ေလေၾကာင္းလုိင္း တည္ေထာင္ပ်ံသန္းခြင့္လက္မွတ္ (Air Operator’s Certificate AOC) မရလို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အက်ဳိးတူ ဖက္စပ္တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ ေလေၾကာင္းလုိင္းလုပ္ငန္းကို ရပ္နားခဲ့ၿပီလို႔ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

ဂ်ပန္ ANA Holdings Inc နဲ႔ ေရႊသံလြင္တို႔ ပူးေပါင္းတည္ေထာင္ထားတဲ့ Asian Blue ေလေၾကာင္းလုိင္းသစ္ရဲ႕ ေလေၾကာင္းလိုင္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ကို အရင္အစိုးရ လက္ထက္က ခြင့္ျပဳေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ကတည္းက ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္း ေစ်းကြက္မွာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ျပင္းထန္ေနတဲ့ အေျခအေန ျဖစ္ေနလို႔ ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက Asian Blue ေလေၾကာင္းလုိင္းသစ္ရဲ႕ ေလေၾကာင္းလုိင္းသစ္ တည္ေထာင္ပ်ံသန္းခြင့္ကို ေထာက္ခံေပးခဲ့ျခင္း မရွိဘူးလို႔ ေလေၾကာင္းလိုင္း အသိုင္းအ၀ိုင္းက ၾကားသိရပါတယ္။ လက္ရွိ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္း ေစ်းကြက္မွာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေတြမ်ားေနတာေၾကာင့္ ေလေၾကာင္းလိုင္းသစ္ေတြ ထပ္မံတည္ေထာင္ပ်ံသန္းခြင့္ မျပဳဖို႔မူအားျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ထားတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

“အခုလက္ရွိေတာ့ ေလေၾကာင္းလိုင္းသစ္ေတြ တည္ေထာင္ပ်ံသန္းတာကို ခြင့္မျပဳဖို႔ ဆံုးျဖတ္ထားပါတယ္။ လက္ရွိအၿပိဳင္ဆိုင္မ်ားေနတဲ့ ေလေၾကာင္းလိုင္းေတြ အ႐ံႈးသက္သာေအာင္ ဌာနအေနနဲ႔တိုက္တြန္းႏိုင္တဲ့ အခ်က္ကေတာ့ ပူးေပါင္းႏိုင္တဲ့ ေလေၾကာင္းလိုင္း အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းၾကဖို႔ပဲ ရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာမွာလည္း ဒီလိုပဲ ပူးေပါင္းေနၾကတာပါပဲ။ ဒီမွာကေတာ့ ခရီးစဥ္ေတြ အတူပူးေပါင္းပ်ံသန္းတဲ့ Code Share သေဘာမ်ဳိး ပူးေပါင္းတာမ်ဳိးပဲ ရွိေသးတယ္” ဟု ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္မ်ဳိးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလုိင္း အသီးသီးက တာ၀န္ရွိသူေတြကလည္း ၿပီးဆံုးခဲ့တဲ့ အေျခေနေတြကို ျပန္လည္အျပစ္တင္ ေျပာဆိုမေနၾကေတာ့ဘဲ လာမယ့္အနာဂတ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေလေၾကာင္းေလာက ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာဖို႔အတြက္ပဲ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကတယ္လို႔ ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

“အစ္မတို႔ အေနနဲ႔ကေတာ တာ၀န္ရွိသူေတြကို အၾကံျပဳခ်င္တာက ျပည္ပေလေၾကာင္းလိုင္းေတြကို ပ်ံသန္းခြင့္ျပဳမယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္းေတြအတြက္ကို ပိုၿပီးစဥ္းစားေပးေစခ်င္ပါတယ္။ ေလေၾကာင္းလိုင္းလုပ္ငန္းဆိုတာ ေငြေၾကးပမာဏ အမ်ားႀကီးရင္းႏွီးၿပီး ေရရွည္အတြက္ကို စဥ္းစားၿပီး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွ ရပ္တည္ႏိုင္မွာပါ။ တိုင္းျပည္စီးပြားေရး ေကာင္းလာမွ အစ္မတို႔ ေလေၾကာင္းလိုင္းေတြမွာ စီးနင္းမယ့္ ခရီးသည္ေတြ ပိုမ်ားလာမွာျဖစ္လို႔ စီးပြားေရး ေကာင္းလာဖို႔ကိုပဲ ေမွ်ာ္လင့္ေနပါတယ္။ ေလေၾကာင္းလိုင္းေတြ အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းဖို႔ဆိုတာကေတာ့  Solution တစ္ခုလို႔ မျမင္ပါဘူး။ ဒီအခ်က္က  Solution သာဆိုရင္ အေစာႀကီးကတည္းက ပူးေပါင္းလိုက္ေတာ့မွာေပါ့” ဟု Myanmar Airways International (MAI) ေလေၾကာင္းလိုင္းႏွင့္ Air KBZ ေလေၾကာင္းလုိင္းမွ General Manager မေအးမရသာက ဆိုပါတယ္။

ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္းေတြရဲ႕ လက္ရွိအက်ပ္အတည္းက လြတ္ေျမာက္ႏိုင္မႈဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ခရီးသြားက႑ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေပၚ အမ်ားႀကီးမူတည္ေနပါတယ္။ ခရီးသြားက႑ ဖံြ႔ၿဖိဳးလာၿပီဆိုရင္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရဌာန အသီးသီးက ကူညီပံ့ပိုးေပးရမယ့္ အခ်က္ေတြအျပင္ သက္ဆိုင္ရာေဒသခံေတြရဲ႕ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ကူညီမႈကလည္း အလြန္ကိုအေရးပါ, ပါတယ္။ မၾကာေသးခင္အခ်ိန္က ၾကားလိုက္ရတဲ့ ဖြားေစာ၊ ျမင္းကပါ အပါအ၀င္ ေက်းရြာေျခာက္ရြာကို ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ ဇုန္ထဲကေန ထုတ္ပယ္ေပးဖို႔ေဒသခံေတြက ေတာင္းဆိုလိုက္တယ္ဆိုတဲ့သတင္း တစ္ပုဒ္ဟာဆိုရင္ ပုဂံကိုခ်စ္တဲ့ ျမန္မာတုိင္းအတြက္ အလြန္ကို အံ့အားသင့္စရာ၊ စိတ္မေကာင္းျဖစ္စရာ သတင္းတစ္ပုဒ္ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒီေဒသခံေတြက ဘာျဖစ္လို႔ ဒီလိုျဖစ္ခ်င္တာလည္းဆိုေတာ့ ဟိုတယ္ေတြ၊ စားေသာက္ဆိုင္ေတြကို ေရွးေဟာင္းအပါအ၀င္ သက္ဆိုင္ရာဌာနေတြရဲ႕ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကို လိုက္နာစရာမလိုဘဲ စိတ္ႀကိဳက္ဖြင့္ခြင့္ ရႏိုင္ေအာင္လို႔ပါတဲ့။  ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ စာရင္း၀င္ဇုန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရရင္ ရရွိႏိုင္မယ့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေတြ၊ ျမန္မာကို ကမၻာက ဒီ့ထက္မက ပိုၿပီးသိလာရင္ ရရွိလာမယ့္ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသည္ေတြ စတဲ့အက်ဳိးရွိတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို  ေဒသခံျပည္သူေတြသိရွိေအာင္၊ တန္ဖိုးထားတတ္ေအာင္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအေနနဲ႔ ဒီ့ထက္ပိုက်ယ္ျပန္႔တဲ့ အသိပညာေပးမႈေတြ လိုအပ္ေနပါေသးတယ္။

“ခရီးသြားက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔အတြက္ နယ္ၿမိဳ႕ေတြမွာရွိတဲ့ ေလဆိပ္ေတြမွာ အခ်ိန္မေရြးဆင္းသက္ႏိုင္ဖို႔ ကူညီေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနေတြနဲ႔ ခရီးသြား နယ္ပယ္ကလူေတြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး လိုအပ္တဲ့အစီအစဥ္ေတြ လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔လိုပါတယ္။ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းက႑ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ဆိုရင္ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာရွိေတြရဲ႕ အေထာက္အပံ့ကလည္း အမ်ားႀကီးလိုအပ္ပါတယ္။ အစိုးရ အေနနဲ႔လည္း ကုန္သြယ္ခြန္၊ ေလယာဥ္ဆီေစ်းႏႈန္း ေကာက္ခံမႈႏႈန္းထားေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္လို႔ အၾကံျပဳခ်င္ပါတယ္” ဟု မန္းရတနာပံုေလေၾကာင္းလိုင္းမွ စီအီးအိုျဖစ္သူ ဦးအုန္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအစိုးရသစ္တက္လာ ၿပီးေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးက႑ တိုးတက္လာႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားခဲ့ေပမဲ့ တိုင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရးဟာ က႑ေပါင္းစံုမွာ အရင္ထက္ ပိုမိုက်ပ္တည္းမႈေတြ ရင္ဆိုင္ေနရတယ္လို႔ နယ္ပယ္အသီးသီးက လုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြဆီက အသံေတြ ၾကားေနရပါတယ္။ ေလေၾကာင္းစီးပြားက႑ဆိုတာ သာမန္ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး တတ္ႏိုင္႐ံုနဲ႔ လုပ္ကိုင္လို႔ရတဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ခု မဟုတ္ပါဘူး။  အေျခခံလူတန္းစားေတြအေနနဲ႔ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ မနည္း႐ုန္းကန္ေနရသလို အေသးစားအလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ အပါအ၀င္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြ အေနနဲ႔လည္း တိုင္းျပည္စီးပြားေရး မေကာင္းတဲ့အခ်ိန္မွာ ၿပိဳလဲမသြားေအာင္ မနည္းအားတင္း႐ုန္းကန္ေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခုလိုေလေၾကာင္းလိုင္းေတြ အၿပိဳင္အဆိုင္ေစ်းႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ၾကတဲ့အတြက္ ကိုယ့္ျပည္တြင္းခရီးသြားေတြအေနနဲ႔ ေလေၾကာင္းကို အသံုးျပဳၿပီး ခရီးစဥ္ေတြ သြားလာႏိုင္ၾကသလား ၾကည့္ျပန္ေတာ့လည္း ထူးထူးျခားျခား တိုးတက္လာျခင္း မရွိပါဘူး။ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္းေတြ အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသည္အ၀င္မ်ားတဲ့ ကာလေတြကို ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသည္ အ၀င္နည္းတဲ့ ကာလေတြမွာ ၿပိဳလဲမသြားေအာင္ က်ားကန္ေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ မၾကာခင္ေရာက္ရွိလာေတာ့မယ့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ဒီအက်ပ္အတည္းေတြက လြတ္ေျမာက္ႏိုင္မလားဆိုတာကိုေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ယာယီရပ္နားထားသည့္ Asian Wings ေလေၾကာင္းလိုင္း ပံုမွန္ခရီးစဥ္မ်ား ျပန္လည္ပ်ံသန္း

Asian Wings ေလေၾကာင္းလိုင္းမွ ေလယာဥ္တစ္စင္းအား ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: Asian Wings Facebook)

ယာယီ ရပ္နားထားသည့္ Asian Wings ေလေၾကာင္းလိုင္းမွ ႏို၀င္ဘာ ၂၇ ရက္မွ စတင္ကာ ပံုမွန္ခရီးစဥ္မ်ား ျပန္လည္ပ်ံသန္းခဲ့ေၾကာင္း ယင္းေလေၾကာင္းလိုင္း တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

“ကြၽန္မတို႔ ေလယာဥ္ကို ျပင္ဆင္ၿပီးျဖစ္လို႔ ႏို၀င္ဘာ ၂၇ ရက္ကစၿပီး ပံုမွန္ခရီးစဥ္ေတြ ျပန္လည္ ပ်ံသန္းေနပါၿပီ။ ႏို၀င္ဘာ ၂၇ ရက္မွာ ေညာင္ဦး၊ မႏၲေလးနဲ႔ ဟဲဟိုးခရီးစဥ္ေတြကို ေန႔စဥ္ စတင္ပ်ံသန္းေနပါၿပီ” ဟု Asian Wings ေလေၾကာင္းလိုင္းမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္တြင္း ေလေၾကာင္းလိုင္း တစ္ခုျဖစ္သည့္ Asian Wings ေလေၾကာင္းလိုင္းသည္ ႏို၀င္ဘာ ၁၆ ရက္မွ စတင္ကာ ခရီးစဥ္မ်ား ပ်ံသန္းျခင္းအား ယာယီ ရပ္နားခဲ့သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ရပ္နားရျခင္းမွာ Asian Wings ေလေၾကာင္းလိုင္းပိုင္ ATR 72 ေလယာဥ္မွာ ျပင္ဆင္မႈျပဳလုပ္ရန္ ရွိသျဖင့္ ခရီးစဥ္ပ်ံသန္းျခင္းအား ယာယီရပ္နားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Asian Wings ေလေၾကာင္းလိုင္းသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ATR 72 ေလယာဥ္ ျဖင့္ မံုရြာ၊ ဟုမၼလင္း၊ မႏၲေလး၊ လား႐ိႈး၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ ဗန္းေမာ္၊ ဟဲဟိုး၊ ေညာင္ဦး၊ ေက်ာက္ျဖဴ၊ က်ဳိင္းတံု၊ တာခ်ီလိတ္ စသည့္ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ ခရီးစဥ္မ်ား ပ်ံသန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ Asian Wings ေလေၾကာင္းလိုင္းသည္ ေန႔စဥ္ ေညာင္ဦး၊ မႏၲေလးႏွင့္ ဟဲဟိုးၿမိဳ႕မ်ားသို႔ လည္းေကာင္း၊ တနလၤာ၊ ဗုဒၶဟူး၊ ေသာၾကာႏွင့္ တနဂၤေႏြေန႔မ်ားတြင္ လား႐ိႈးႏွင့္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ လည္းေကာင္း၊ အဂၤါႏွင့္ ၾကာသပေတးေန႔မ်ားတြင္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕သို႔ လည္းေကာင္း ခရီးစဥ္မ်ား ပ်ံသန္းေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေလယာဥ္စင္းေရ နည္းပါးျခင္းႏွင့္ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား ကိုယ္တိုင္ အ႐ႈံးေပၚျခင္းေၾကာင့္ ခရီးစဥ္ပ်ံသန္းႏိုင္ျခင္း မရွိသျဖင့္ Air Mandalay ႏွင့္ Apex ေလေၾကာင္းလိုင္း ႏွစ္ခုမွာ ခရီးစဥ္ပ်ံသန္းျခင္းအား ယာယီရပ္နားထားေၾကာင္း သိရသည္။ Apex ေလ ေၾကာင္းလိုင္းသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ATR 72-600 ေလယာဥ္တစ္စင္းျဖင့္ ရန္ကုန္-ထား၀ယ္၊ ၿမိတ္၊ ေကာ့ေသာင္းခရီးစဥ္မ်ားကို ပ်ံသန္းခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ ၇ ရက္မွ စတင္ကာ ခရီးစဥ္ပ်ံသန္းျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ ေလယာဥ္မွာ ငွားရမ္း ပ်ံသန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ငွားရမ္းသည့္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသျဖင့္ ငွားရမ္းသည့္ ကုမၸဏီအား ျပန္လည္အပ္ႏွံလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ခရီးစဥ္ပ်ံသန္းျခင္းအား ရပ္နားခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ လက္ရွိတြင္ အဆိုပါေလေၾကာင္းလုိင္းမွ ေလယာဥ္တစ္စီးျဖင့္ ခရီးစဥ္ျပန္လည္ ပ်ံသန္းႏိုင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။

Air Mandalay ေလေၾကာင္းလိုင္းမွာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္က ေလယာဥ္ႏွစ္စီးျဖင့္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ေညာင္ဦး၊ ဟဲဟိုး၊ သံတဲြ၊ ေကာ့ေသာင္း၊ တာခ်ီလိတ္၊ စစ္ေတြႏွင့္ ၿမိတ္ခရီးစဥ္တို႔ကို ပ်ံသန္းခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္က ခရီးစဥ္ပ်ံသန္းျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။
လက္ရွိတြင္ ေလယာဥ္ႏွစ္စီး ထပ္မံအားျဖည့္ကာ ခရီးစဥ္ပ်ံသန္းရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ေလေၾကာင္းလိုင္းအမ်ားစု အ႐ႈံးေပၚေနျခင္းႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ျပင္းထန္ေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေလေၾကာင္းလိုင္းသစ္ တည္ေထာင္ ပ်ံသန္းျခင္းအား ခြင့္ျပဳျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။ ယခု လဆန္းပိုင္းတြင္လည္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေလေၾကာင္းလိုင္းအသီးသီးမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားေတြ႔ဆံုခဲ့ကာ ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းေလာက ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဂ်ပန္ ANA ႏွင့္ ေရႊသံလြင္အုပ္စု ပူးေပါင္းတည္ေထာင္သည့္ Asian Blue Airline ျမန္မာအာဏာပုိင္ထံမွ ေလေၾကာင္းလုိင္း တည္ေထာင္ပ်ံသန္းခြင့္ လက္မွတ္မရ၍ ရပ္နား

ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္တြင္ ေျပးဆြဲပ်ံသန္းလ်က္ရွိသည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေလေၾကာင္းလုိင္း အခ်ဳိ႕ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ရႊန္းလဲ့၀င္း)

ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္း ေစ်းကြက္၌ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ မ်ားေနျခင္းေၾကာင့္ ဂ်ပန္ ANA ႏွင့္ ေရႊသံလြင္တို႔ ပူးေပါင္းတည္ေထာင္သည့္ Asian Blue ေလေၾကာင္းလုိင္း အပါအ၀င္ ေလေၾကာင္းလိုင္းသစ္မ်ား ထပ္မံတည္ေထာင္ခြင့္မျပဳရန္ မူအားျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလုိင္း ေစ်းကြက္မွာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားေနတဲ့ အေျခအေနျဖစ္လို႔ Asian Blue ေလေၾကာင္းလုိင္းရဲ႕ ေလေၾကာင္းလိုင္း တည္ေထာင္ပ်ံသန္းခြင့္ကို ဆိုင္းငံ့ထားတာပါ” ဟု ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ဳိးက ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္က The Daily Eleven သတင္းစာ၏ ေမးျမန္းမႈကို ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာအာဏာပုိင္ထံမွ ေလေၾကာင္းလုိင္း တည္ေထာင္ပ်ံသန္းခြင့္ လက္မွတ္ (Air Operator’s Certificate – AOC) မရရွိ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အက်ဳိးတူဖက္စပ္ တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ေလေၾကာင္းလုိင္းလုပ္ငန္း ရပ္နားခဲ့ေၾကာင္း ဂ်ပန္အေျခစုိက္ ANA Holding Inc (All Nippon Airways) က ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု Reuters သတင္းဌာန၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

ANA သည္ Asian Blue ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ထင္ရွားသည့္ လုပ္ငန္းစုႀကီး တစ္ခုျဖစ္ေသာ ေရႊသံလြင္အုပ္စု ေအာက္ရွိ Golden Sky World ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကတည္းက ပူးေပါင္းတည္ေထာင္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ Asian Blue တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ ပမာဏကုိ သတင္းတြင္ မေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ANA က အစုရွယ္ယာ ၄၉ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါ၀င္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းေလေၾကာင္းလုိင္းကုိ ႏုိင္ငံတကာ ခရီးစဥ္မ်ားႏွင့္ ခရီးသြား တုိးတက္လာေသာ ျပည္တြင္းခရီးစဥ္မ်ား ေျပးဆဲြရန္ စီစဥ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါဂ်ပန္ ANA Holding Inc ႏွင့္ ေရႊသံလြင္တို႔ ပူးေပါင္းတည္ေထာင္သည့္ Asian Blue ေလေၾကာင္းလုိင္းသစ္၏ ေလေၾကာင္းလိုင္း လုပ္ကိုင္ခြင့္အား ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေလေၾကာင္းလိုင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္မည့္ ေလေၾကာင္းလိုင္းသစ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္အား ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံစဥ္ကပင္ ၀န္ႀကီးဌာနမွ သေဘာတူ ေထာက္ခံခ်က္ ေပးခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“MIC  ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိလို႔ Asian Blue ေလေၾကာင္းလိုင္းသစ္ အေနနဲ႔ AOC လာေလွ်ာက္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က AOC ေပးဖို႔ဆိုတာ ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိမွ ေလေၾကာင္းဦးစီးဌာန အေနနဲ႔ ခြင့္ျပဳေပးရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခု၀န္ႀကီး႐ံုးရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္မရလို႔ AOC ထုတ္မေပးႏိုင္တာပါ” ဟု ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲထြဋ္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

Asian Blue သည္ ANA ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဒုတိယေျမာက္ မေအာင္ျမင္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ျမန္မာေလေၾကာင္းလုိင္း တစ္ခုျဖစ္ေသာ Asian Wings Airways ၏ အစုရွယ္ယာ ၄၉ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ၀ယ္ယူရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ဖူးၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္မႈဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ မရရွိ၍ ပ်က္ျပယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ANA ၏ ျမန္မာ႐ုံးကုိယ္စားလွယ္ Sammy Aramaki က Asian Blue ၏ ေလေၾကာင္းလုိင္း တည္ေထာင္ပ်ံသန္းခြင့္ လက္မွတ္ေလွ်ာက္ထားမႈ ပယ္ခ်ခံရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ “ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အေၾကာင္းျပခ်က္ ရွာမေတြ႕ခဲ့ဘူး” ဟု ေျပာၾကားသည္။

Asian Blue သည္ ေလေၾကာင္းလုိင္း ေျပးဆဲြခြင့္ လက္မွတ္ကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလကတည္းက ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုပယ္ခ်ခံရျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ANA ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပံုမွန္အတုိင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။