ျမန္မာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားက ၎တုိ႔၏ အခက္အခဲမ်ားအား အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဆက္စပ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ တိုင္ၾကားမႈမွာ ငါးႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း ၂၀၀၀ ခန္႔သာရွိ

ျမန္မာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားက ၎တို႔၏ အခက္အခဲမ်ားအား အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဆက္စပ္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသို႔ တိုင္ၾကားမႈမွာ ငါးႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း ၂၀၀၀ ခန္႔သာ ရွိေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၃ ရက္တြင္ စုံစမ္း သိရွိရသည္။

“ Complaint (တိုင္ၾကားခ်က္) ေတြ ဘယ္ေလာက္ ရသြားၿပီလဲ ဆိုေတာ့ အစ္မတို႔ မွာ Source ေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ MRC ရွိတယ္။ Complaint Mechanism (တိုင္ၾကားခ်က္ယႏၲရား) ရွိတယ္။ ႐ုံးခ်ဳပ္ကို တိုက္႐ိုက္ဆက္တာ ရွိတယ္။ သံ႐ုံးေတြကရတဲ့ တိုင္ၾကားခ်က္ေတြ ရွိတယ္။ အဲဒီေနရာစုံကေန ရတာကေနရတဲ့ တိုင္ၾကားခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ၂၀၁၃ ကေန အခု ၂၀၁၈ အထိဆိုရင္ ၁၉၄၄ မႈ ရွိသြားၿပီ။ အဲဒီအမႈေတြ အားလုံးကို အစ္မတို႔ ကိုင္တြယ္ၿပီး ေျဖရွင္းေပးတာေပါ့။ က်န္တာက ၅၀ ေက်ာ္ ရွိတယ္။ မျပတ္ေသးတာေပါ့”ဟု အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန၊ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဌာနခြဲ၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚေအးေအးမိုး က ေျပာၾကားသည္။

အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာနသည္ ILO ၊ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း (IOM) ျဖင့္ ပူးေပါင္းကာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အသိပညာေပး (Migrant Resource Center) မ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

“ MRC နဲ႔ ILO ပူးေပါင္းၿပီး ဖြင့္တာရွိတယ္။ MRC နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လက္လွမ္းမီသေလာက္ အသိပညာေပးတယ္။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူ အမ်ားဆုံးရွိတဲ့ ေနရာေတြမွာပဲ MRC ေတြ ဖြင့္ထားႏိုင္ေသးတယ္။ သူတို႔က ဆက္သြယ္တဲ့အခါမွာ အစ္မတို႔က ေျဖေပးတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အစ္မတို႔ ႐ုံးေတြကို ေရာက္မလာၾကဘူး။ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမယ့္ ကေလးေတြက ႐ုံးေတြနဲ႔ အထိအေတြ႕ နည္းၾကတယ္။ သိပ္ေရာက္မလာၾကဘူး။ ေရာက္လာတဲ့ လူေတြကိုေတာ့ အျပည့္အ၀ ကူညီေပးပါတယ္။ လာေဆြးေႏြးတဲ့လူက ေတာ္ေတာ္ကို နည္းေသးတယ္”ဟု ေဒၚေအးေအးမိုးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားမွာ အခ်က္အလက္ ရယူလိုမႈ နည္းပါးေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ေထာက္ပံ့ကူညီေရး ဗဟိုဌာန (MRC) ႐ုံးမ်ားကို ၁၃ ႐ုံး အထိ တိုးခ်ဲ႕ ဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈက ေတာ္ေတာ္ေလးကို မ်ားတယ္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ၄ ဒသမ ၂၉ သန္း ရွိတယ္။ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ရွိတာေပါ့။ အာဆီယံေဒသတြင္းမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက အမ်ားဆုံးလုိ႔ ေျပာလို႔ရတယ္။ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအို၊ ဗီယက္နမ္၊ ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံေတြကို ILO က စစ္တမ္းလုပ္ထားတာ ရွိတယ္။ အဲဒီစစ္တမ္းအရ တရားမ၀င္ လမ္းေၾကာင္းသြားတဲ့ သူေတြ ဥပမာ မေလးရွားေပါ့။ မေလးရွားကို သြားတဲ့သူေတြမွာ ျမန္မာကလည္း မ်ားတယ္။ ဗီယက္နမ္ကလည္း မ်ားတယ္။ သြားတဲ့ လမ္းေၾကာင္းအရ ၾကည့္ရင္ ဗီယက္နမ္ က တရား၀င္ လမ္းေၾကာင္းက သြားတာမ်ားတယ္။ ျမန္မာေတြ ရာခိုင္ႏႈန္း ၈၀ ေလာက္က မေလးရွားကို တရားမ၀င္ လမ္းေၾကာင္းက သြားၾကတယ္”ဟု ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း (IOM) မွ ဦးေအာင္ေက်ာ္သန္းက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားအမ်ားစုမွာ တရားမ၀င္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ သြားေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လုပ္အားခ ေခါင္းပုံျဖတ္ခံရျခင္း၊ လုပ္ခလစာ အျပည့္မရရွိျခင္း စသည့္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ၾကံဳေတြ႕ရေၾကာင္း သိရသည္။

 

ျမန္မာ့ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ျပည္တြင္းသို႔ ျပန္၀င္လာရန္ ျပည္တြင္း ထိပ္တန္းကုမၸဏီမ်ား စင္ကာပူသို႔ သြားေရာက္ၿပီး အလုပ္ေနရာ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ ေခၚယူမည္

ျမန္မာ့ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ျပည္တြင္းသို႔ ျပန္၀င္လာရန္ ျပည္တြင္း ထိပ္တန္းကုမၸဏီမ်ား စင္ကာပူသို႔ သြားေရာက္ၿပီး အလုပ္ေနရာ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ ေခၚယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံတကာသုိ႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမ်ားကုိ ျပည္ေတာ္ျပန္လာၿပီး ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေထာက္အကူျပဳေစႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွ ထိပ္တန္းကုမၸဏီႀကီးမ်ားႏွင့္အတူ JobNet.com.mm ပူးေပါင္းၿပီး အလုပ္ေနရာ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ ေခၚယူမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အလုပ္အကုိင္ျပပြဲကုိ စင္ကာပူႏုိင္ငံရွိ Raffle City Convention Centre တြင္ ဇူလိုင္ ၁၄ ရက္ႏွင့္ ၁၅ ရက္တို႔တြင္ နံနက္ ၉ နာရီမွ ည ၉ နာရီအထိ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ တိုင္းျပည္အတြင္းမွာ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရဲ႕ အေျခခံဟာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးနဲ႔ တိုက္႐ုိက္ အခ်ဳိးက်ေနတယ္ ဆိုတာကုိ အျပည့္အ၀ ယုံၾကည္ထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ ႏိုင္ငံအတြင္းကုိ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားေတြ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာၿပီး ႏိုင္ငံစီးပြားေရး တိုးတက္ရာမွာ အေထာက္အကူျပဳဖို႔အတြက္ ဒီလို အလုပ္အကုိင္ျပပြဲမ်ဳိးကုိ က်င္းပတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု JobNet.com.mm ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Mr Justin Sway က ေျပာၾကားသည္။

စင္ကာပူႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ျပဳလုပ္သည့္ အဆိုပါ အလုပ္အကုိင္ျပပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခစုိက္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားက အလုပ္အကုိင္ ေနရာေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ကုိ ေခၚယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း JobNet.com.mm မွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါ႐ုိက္တာ Mr. Matt De Luca က ေျပာၾကားသည္။

စက္မႈကုန္ထုတ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ စာရင္းအင္းပညာ၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ Information Technology ၊ ေစ်းကြက္စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ လူထုဆက္ဆံေရး၊ ေစ်းကြက္ အေရာင္းကြၽမ္းက်င္ စသည့္ က႑မ်ားအတြက္ အလုပ္အကုိင္မ်ားကုိ ေခၚယူမည္ဟု JobNet.com.mm မွ သိရသည္။

အဆိုပါ အလုပ္အကုိင္ျပပြဲသုိ႔ ထိပ္တန္း ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည့္ CB Bank , CDSG, MPT, Myanmar Net, MPRL, RMA ႏွင့္ Oway တို႔ အပါအ၀င္ ကုမၸဏီေပါင္း ၂၀ ၀န္းက်င္ခန္႔က ၎တို႔ ကုမၸဏီအတြက္ အလုပ္အကုိင္မ်ားကုိ ကုိယ္တိုင္ကုိယ္က် လာေရာက္ ေခၚယူမည္ျဖစ္ၿပီး ျပပြဲလာေရာက္သူမ်ား အေနျဖင့္ JobNet.com.mm မွ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ားကုိလည္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကူ၀ိတ္သို႔ ဖိလစ္ပုိင္အလုပ္သမားမ်ားေစလႊတ္မႈအား ပိတ္ပင္မႈသည္ အျမဲတမ္းျဖစ္ဟု သမၼတဒူတာေတး ေျပာၾကား

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၈ ရက္က မနီလာေလဆိပ္သို႔ေရာက္ရိွလာေသာ ကူ၀ိတ္ျပန္ ဖိလစ္ပိုင္အလုပ္သမားမ်ား (Photo: AFP)

ကူ၀ိတ္သုိ႔ ဖိလစ္ပုိင္အလုပ္သမားမ်ားအား ေစလႊတ္မႈကို ယာယီပိတ္ပင္ထားမႈသည္ အျမဲတမ္းျဖစ္ေၾကာင္း ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ ႐ိုဒရီဂိုဒူတာေတးက ဧၿပီ ၂၉ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ပင္လယ္ေကြ႕ႏုိင္ငံတြင္ ဖိလစ္ပုိင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်အလုပ္သမားမ်ား ျပဳမူ ဆက္ဆံခံရမႈမ်ားအတြက္ သံတမန္ေရးရာ  လိပ္ခဲတည္းလည္းအေျခအေနကို အရွိန္ျမင့္တက္ေစခဲ့သည္။

အသတ္ခံခဲ့ရေသာ ဖိလစ္ပုိင္အိမ္အကူ၏အေလာင္းကို အလုပ္ရွင္၏ေရခဲေသတၱာထဲသို႔ ထိုးထည့္ထားမႈအား ေတြ႕ရွိခဲ့ရၿပီးေနာက္ ဒူတာေတးက ဖိလစ္ပုိင္သို႔ အလုပ္သမားမ်ား သြားေရာက္မႈအား ၿပီးခဲ့ေသာေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္သည္ဟု ယူဆရေသာ အလုပ္ရွင္မ်ားထံမွ ထြက္ေျပးႏုိင္ရန္ ဖိလစ္ပိုင္အလုပ္သမားမ်ားအား ဖိလစ္ပုိင္သံ႐ံုး၀န္ထမ္းမ်ားက ကူညီေပးေနသည့္ မွတ္တမ္းဗီဒီယိုမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့အၿပီး မနီလာသံအမတ္ႀကီးအား ႏိုင္ငံမွထြက္ခြာရန္ ကူ၀ိတ္အာဏာပိုင္မ်ားက ၿပီးခဲ့ေသာသီတင္းပတ္တြင္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။

ယာယီပိတ္ပင္မႈအား ႐ုပ္သိမ္းေပးႏိုင္သည္ဟု ဖိလစ္ပိုင္တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဆိုသည့္ အလုပ္သမားသေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုကို ႏွစ္ႏိုင္ငံတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ညိႇႏိႈင္းေနေသာ္လည္း မၾကာေသးမီက တင္းမာမႈျမင့္တက္မႈသည္ ထိုသေဘာတူညီခ်က္ကို သံသယ၀င္ေစခဲ့သည္။

ယာယီပိတ္ပင္ထားမႈသည္ အျမဲတမ္း ျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ အိမ္အကူမ်ားအတြက္ ထပ္မံေစလႊတ္မႈ ရိွမည္မဟုတ္ေတာ့ေၾကာင္း ဒူတာေတးက ႏုိင္ငံေတာင္ပိုင္းရွိ ဒါဗာအိုၿမိဳ႕တြင္ သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ကူ၀ိတ္တြင္ ဖိလစ္ပိုင္အလုပ္သမား ၂၆၂၀၀၀ ခန္႔လုပ္ကိုင္ေနၿပီး ၎တုိ႔အနက္ ရာခုိင္ႏႈန္း ၆၀ နီးပါးသည္ အိမ္အကူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဖိလစ္ပိုင္အလုပ္သမားမ်ားအား ကယ္တင္မႈဗီဒီယိုမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ ကူ၀ိတ္က ထိုသံ႐ံုးက ငွားရမ္းထားသည့္ ဖိလစ္ပိုင္ေလးဦးအား ထိန္းသိမ္းခဲ့ၿပီး သံတမန္၀န္ထမ္းသံုးဦးအား ဖမ္း၀ရမ္း ထုတ္ခဲ့ေၾကာင္း မနီလာက ဆိုသည္။ ကူ၀ိတ္ဆုိင္ရာ ဖိလစ္ပိုင္သံအမတ္ ရီနာတိုပက္ဒ႐ိုဗီလာက သူသည္ ေမ ၂ ရက္တြင္ ကူ၀ိတ္မွထြက္ခြာမည္ ျဖစ္ၿပီး ဖိလစ္ပိုင္အလုပ္သမားမ်ားအား ကူညီမႈတြင္ ပါ၀င္သည္ဟု သံသယရွိသူမ်ား၏ အမည္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာရန္ ကူ၀ိတ္၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအား ျငင္းဆန္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံသား ၁၀ သန္းခန္႔သည္ ေနရပ္ႏုိင္ငံတြင္ မရရွိႏုိင္သည့္ လစာျမင့္အလုပ္မ်ားကို ရွာေဖြႏုိင္ရန္ ျပည္ပသုိ႔ထြက္ခြာခဲ့ၾကၿပီး ၎တုိ႔၏ေနရပ္ျပန္ပို႔ေငြမ်ားသည္ ဖိလစ္ပိုင္စီးပြားေရး၏အဓိကေထာက္တုိင္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ထိုျပည္ပထြက္ခြာအလုပ္သမားမ်ားအား ေခတ္သစ္သူရဲေကာင္းမ်ားအျဖစ္ ဖိလစ္ပုိင္အစုိးရက ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ဂုဏ္ျပဳလာခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာမႈ၊ မိသားစု တကဲြတျပားျဖစ္မႈ၊ ဖိလစ္ပိုင္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရ မႈစသည့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသည့္အဖဲြ႕မ်ားက ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။

ခႏီၲးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ သားသမီးမ်ား ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းတြင္ မွီခိုအပ္ႏွံေနရဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရ

ခႏီၲးၿမိဳ႕နယ္ ေရႊျမင့္မိုရ္ေက်းရြာ ဓမၼသီရိဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

ခႏီၲးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ သားသမီးမ်ား ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာသင္ေက်ာင္းတြင္ မွီခိုအပ္ႏွံေနရဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေနရာအတည္တက် မရွိဘဲ မၾကာခဏ ေရႊ႕ေျပာင္းေနရေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ စား၀တ္ေနေရးႏွင့္ အစိုးရစာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အပ္ႏွံရန္ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ မွီခိုအပ္ႏွံေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ခႏီၲးၿမိဳ႕နယ္ ေရႊျမင့္မိုရ္ေက်းရြာ ဓမၼသီရိဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမွ ဆရာေတာ္ဦး၀ိသ႒၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

“ဒီဘက္ေဒသမွာေတာ့ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းကို ေတာ္ေတာ္ေလး မွီခိုေနရတုန္းပါပဲ။ ခႏီၲးေဒသမွာဆိုရင္ ေက်ာက္လုပ္တယ္။ ေရႊတူးတယ္ အဲဒီလို ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြကမ်ားၿပီး တစ္ေနရာကေန တစ္ေနရာကို မၾကာခဏ ေရႊ႕ေျပာင္းၿပီး အလုပ္လုပ္ေနၾကတဲ့လူေတြမ်ားတယ္။ ေရႊျမင့္မိုရ္ရြာဆိုရင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြစုၿပီး ေနထိုင္ရင္း မျပန္ႏိုင္တဲ့လူေတြ ေျပာမယ္ဆိုရင္ ေမွာ္ၾကာေတြေပါ့။ စုစည္းၿပီး ရြာတည္ထားတာ။ သူတို႔ေတြရဲ႕ သားသမီးေတြကို အမ်ဳိးေတြဆီလည္းမပို႔ႏိုင္ အရပ္ေဒသလည္း မျပန္ႏိုင္ အစိုးရစာသင္ေက်ာင္းမွာ ထားဖို႔ကလည္း အခက္အခဲေတြရွိေနေတာ့ ဘုန္းေတာ္ႀကီး သင္စာသင္ေက်ာင္းမွာ အပ္ၾကရတယ္။ အဓိကကေတာ့ မိဘေတြရဲ႕ စား၀တ္ေနေရးနဲ႔ အလုပ္အကိုင္ အခက္အခဲေတြေၾကာင့္ အစိုးရစာသင္ေက်ာင္းကိုေရာက္ဖို႔ ခဲယဥ္းတဲ့ ကေလးေတြ ရွိေနတယ္။ အဲဒီကေလးေတြကို ဦးဇင္းတို႔ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းက တတ္ႏိုင္သေလာက္ အေထာက္အပံ့ေပးၿပီး ပညာသင္ၾကားေပးပါတယ္၊ တခ်ဳိ႕ကေလးေတြဆိုရင္ ေက်ာင္းအိပ္ေက်ာင္းစား လာအပ္တာလည္း ရွိတယ္ေလ။ တခ်ဳိ႕ေတြလည္း ဆႏၵရွိရင္ သကၤန္း၀တ္ေပးလိုက္တယ္။ ဒီလိုျပဳလုပ္ျခင္းက ဘာသာသာသနာလည္း ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရာ ေရာက္တယ္လို႔လည္း ဦးဇင္းယူဆတယ္” ဟု ဆရာေတာ္ဦး၀ိသ႒က ေျပာၾကားသည္။

ခႏၲီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ စာသင္ေက်ာင္းရွစ္ေက်ာင္းရွိၿပီး ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား လက္ရွိၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို ဆရာေတာ္ ဦး၀ိသ႒က ေျပာၾကားသည္။

“ခႏီၲးမွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ စာသင္ေက်ာင္း တရား၀င္ ရွစ္ေက်ာင္းရွိတယ္။ တရားမ၀င္ေက်ာင္းက တစ္ေက်ာင္းရွိတယ္။ တရား၀င္ ရွစ္ေက်ာင္းထဲမွာမွ မူလြန္ႏွစ္ေက်ာင္းရွိတယ္။ ဒီဘက္ေဒသက အစြန္အဖ်ားက်တယ္။ နာဂေတာင္တန္းေတြဘက္ကလို ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းေတြက ဆရာ ဆရာမေတြက ျပည္မႀကီးေတြကလို သင္တန္းအေတြ႕အၾကံဳလည္း မရွိၾကဘူး။ သင္တန္းအေတြ႕အၾကံဳေတြ မရွိေတာ့ သင္ၾကားေရးပိုင္းသင္ၾကားမႈနည္းစနစ္မွာ အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိတာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ စာသင္ေက်ာင္းက ဆရာ၊ ဆရာမေတြ သင္ၾကားမႈနည္းစနစ္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ အဆင့္မီေအာင္ ဦးဇင္းတို႔ဘက္ကလည္း သင္တန္းေတြ တတ္ႏိုင္သမွ် ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး တက္ခိုင္းရတယ္။ ေနာက္ၿပီးေက်ာင္းသံုး စာအုပ္စာတမ္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အခက္အခဲနည္းနည္းရွိတယ္။ ေက်ာင္းဖြင့္လို႔ စာအုပ္ေတြ စထုတ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ေက်ာင္းသားက မစံုႏိုင္ေသးဘူးေလ။ မစံုေသးတဲ့ အခ်ိန္မွာ သြားထုတ္ေတာ့ စာအုပ္လည္း ျပည့္စံုေအာင္မရဘူးေပါ့” ဟု ဆရာေတာ္ဦး၀ိသ႒က ေျပာၾကားသည္။

တ႐ုတ္ႏို္င္ငံတြင္ ဖမ္းဆီးခံရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအား အစိုးရကကူညီေပးရန္ ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆိုတင္သြင္း

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ဖမ္းဆီးခံရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကို အစိုးရကကူညီေပးရန္ မတ္ ၂၉ ရက္က က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ၁၁ ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေ၀း ဒုတိယေန႔တြင္ အဆိုတင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအဆိုကို မိုးေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေန၀င္းက “တ႐ုတ္ျပည္သုိ႔၀င္ေရာက္ေနေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား ၀င္ခြင့္စာအုပ္ရိွေသာ္လည္း မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲျခင္းရွိ မရွိ ဆီးစစ္၍ ဥပေဒမဲ့ဖမ္းဆီးခံေနရျခင္းမ်ား၊ ေငြေၾကးမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ေရြးယူေစျခင္းမ်ားကို တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူတို႔ျဖင့္ နားလည္မႈသေဘာတူေဆြးေႏြး၍ ႏိုင္ငံသားမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ ျပည္နယ္အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း}”ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အဆိုတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးေန၀င္းက “တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ၿမိဳ႕ေတြျဖစ္တဲ့ ထိန္ခ်ံဳး၊ ကူ႐ံုး၊ က်န္ေဟာင္၊ ေရႊလီ၊ က်ယ္ေခါင္ၿမိဳ႕မ်ားကို စာအုပ္အနီ တရား၀င္ျပဳလုပ္သြားေနၾကတာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာခဲ့ပါၿပီ။ အဲဒီလို သြားေနတဲ့သူေတြကို ခုခ်ိန္မွာ နယ္စပ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားက မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈရွိ မရွိ စစ္ေဆးၿပီး ေဆးေပၚသည္ေျပာ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအား ဥပေဒမဲ့ဖမ္းဆီးကာ လမ္းေဖာက္ရာကုမၸဏီမ်ားသို႔ အလုပ္ၾကမ္းမ်ား ခိုင္းေစခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ မိုးေမာက္ၿမိဳ႕နယ္က လြန္ခဲ့တဲ့လပိုင္းက ရွစ္ေယာက္ အဖမ္းခံရပါတယ္။ ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံက လူဦးေရက ဒီထက္မ်ားမယ့္ အေျခအေနရွိပါတယ္။ တ႐ုတ္ေငြေလးေထာင္ကေန ခုနစ္ေထာင္အထိ ေပးခဲ့ၾကရပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေအာက္ေျခရဲေတြရဲ႕ တရားမဲ့ေငြရွာေနတဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ခုလုိ႔ ျမင္ပါတယ္။ အထက္ကရဲတပ္ဖြဲ႕ေတြကိုေမးေတာ့ မသိျပန္ဘူးျဖစ္ေနတယ္။ အခုျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕မွာလည္း ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး႐ံုး ဖြင့္လွစ္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္မွာ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူတို႔ျဖင့္ နားလည္မႈ သေဘာတူေဆြးေႏြး၍ ႏိုင္ငံသားမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ ျပည္နယ္အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုတင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္” ဟု လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပခဲ့သည္။

ယင္းအဆိုကို မိုးေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းစိန္က ေထာက္ခံခဲ့သျဖင့္ ေဆြးေႏြးရန္ လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာထားကိုရယူရာ လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူခဲ့သည္။

နယ္စပ္ေဒသျဖစ္သည့္ မန္၀ိန္းႀကီးတြင္ ေနထိုင္သည့္ မန္စီၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းေအးမင္းက “ျမန္မာျပည္ကေန အလုပ္သြားလုပ္ၾကတာေတာ့ အမ်ားႀကီးရွိေနပါတယ္။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲေတြက ဖမ္းဆီးတာကိုလည္း ခံေနၾကရတယ္လို႔ သိရတယ္။ စားေသာက္ဆိုင္၊ လယ္ယာလုပ္ငန္း၊ ေတာင္သူလုပ္ငန္းေတြမွာ သြားလုပ္ၾကတာေတြရွိေနတယ္။ တခ်ိဳ႕လည္း ကေလးေတြ ၁၈ ႏွစ္ မျပည့္ေသးတာေတြေပါ့။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ ဒုကၡေရာက္ရင္က ကူညီေပးတဲ့အဖြဲ႕လည္း မရွိေသးဘူး။ ကိုယ့္ေဆြမ်ဳိးမိတ္ေဆြေတြနဲ႔ ညိႇၿပီးေျဖရွင္းၾကရတာေပါ့။ မနက္ျဖန္မွာ အဆိုကို ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသြားမွာပါ” ဟုေျပာၾကားသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ စုေပါင္း႐ံုးတြင္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရး႐ံုးကို မတ္ ၆ ရက္က ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈခင္းမ်ား၊ လူကုန္ကူးမႈမ်ား တားဆီးေရးႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာမ်ား တားဆီးေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ႏွင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးစီးပြားကိုရည္ရြယ္၍ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ေစရန္အတြက္ ဖြင့္လွစ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာခက္ေအာင္က ေျပာၾကားထားသည္။

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ စာေမးပြဲေျဖဆုိခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ ထုတ္ေပးထားၿပီး ႏွစ္ရက္အတြင္း ေလွ်ာက္လႊာျပန္တင္သူ တစ္ေသာင္းနီးပါးရွိ

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ရန္ စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ေနၾကသူမ်ားကို မတ္ ၁၃ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ထုတ္ေပးထားၿပီး ႏွစ္ရက္အတြင္း ေလွ်ာက္လႊာျပန္တင္သူ ၁၀၀၀၀ နီးပါးရွိေၾကာင္း မတ္ ၁၃ ရက္တြင္ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ေတာင္ကိုရီးယား-ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံ ခ်ိတ္ဆက္မႈျဖင့္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကတည္းက ေစလႊတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ေတာင္ကိုရီးယားသို႔ ေစလႊတ္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းတြင္ စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာျပန္တင္ျခင္းကို မတ္ ၁၂ ရက္မွ မတ္ ၁၅ ရက္အထိ လုပ္ေဆာင္ေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေျမာက္ဒဂုံပင္လုံအလုပ္သမား သင္တန္းေက်ာင္းတစ္ခုတည္း၌သာ ထုတ္ေပးခဲ့ၿပီး လူေပါင္း ၃၃၀၀၀ ေက်ာ္အထိ လာေရာက္ထုတ္ယူသျဖင့္ လူမ်ားစုံျပံဳတိုးေ၀ွ႔ျခင္း၊ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားျခင္းတို႔ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ယင္းကဲ့သို႔ျဖစ္ပြားျခင္းမရွိေစရန္ ကိုရီးယားဘာသာစကား သင္သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားသို႔ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ႀကိဳတင္ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းႏွင့္ မႏၲေလးတို႔တြင္ ႏွစ္ေနရာခြဲ၍ ေလွ်ာက္လႊာထုတ္ယူျခင္းႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္မွာ အခက္အခဲေတြရွိခဲ့တဲ့အတြက္ ဒီႏွစ္မွာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ပိုၿပီးစနစ္က်ေအာင္ စီစဥ္တဲ့အတြက္ အဆင္ေျပပါတယ္။ မေန႔က (မတ္ ၁၂ ရက္) ေလွ်ာက္လႊာလာထုတ္သူ ၄၃၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ေလွ်ာက္လႊာလာတင္သူ ၄၉၀၀ ေက်ာ္ရွိပါတယ္။ ဒီေန႔မွာေတာ့ ေလွ်ာက္လႊာလာထုတ္ယူ ၁၃၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ေလွ်ာက္လႊာျပန္တင္တဲ့သူ ၄၇၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ရွိပါၿပီ” ဟု အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး႐ုံးမွ တိုင္းဦးစီးမွဴး ဦးကိုကိုလင္းက ေျပာၾကားသည္။

ႏွစ္ရက္အတြင္း ေလွ်ာက္လႊာလာထုတ္သူဦးေရႏွင့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေလွ်ာက္လႊာႀကိဳတင္ထုတ္ေပးထားသူဦးေရ ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာက္လႊာလာတင္မႈမွာ ႏွစ္ရက္အတြင္း ၁၀၀၀၀ ၀န္းက်င္ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတာင္ကိုရီးယားသို႔ သြားေရာက္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ မတ္ ၁၅ ရက္အထိ ေလွ်ာက္လႊာထုတ္ယူျခင္းႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ ေလွ်ာက္လႊာထုတ္ယူျခင္းႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းျခင္းကိစၥမ်ားတြင္ အဆင္ေျပမႈရွိေစရန္ စီစဥ္ေပးထားေသာ္လည္း အခက္အခဲအခ်ဳိ႕ ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္လႊာတင္သူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“အခက္အခဲ ျဖစ္တာကေတာ့ ေဒၚလာလဲတဲ့ကိစၥေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔သင္တန္းက ၂၅ ေယာက္တစ္ဖြဲ႕ကို တစ္ေယာက္ ၂၄ ေဒၚလာနဲ႔ ၂၅ ေယာက္အဖြဲ႕အတြက္ ေဒၚလာ ၆၀၀ စီစဥ္ေပးလိုက္ေပမယ့္ ဒီေရာက္ေတာ့ အဲဒီလိုသြင္းလုိ႔မရဘူးတဲ့။ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ ၂၄ ေဒၚလာဆိုေတာ့ မၾကာသင့္ဘဲ ၾကာသြားတာေပါ့” ဟု သထုံၿမိဳ႕မွ လာေရာက္ေလွ်ာက္လႊာတင္သူ ကို၀င္းလြင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျမ၀တီၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္သည့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈျမႇင့္တင္ေရး စီမံကိန္း၊ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာဖိုရမ္တြင္ အခ်က္ငါးခ်က္ကို ဦးတည္ေဆြးေႏြး

တရားဥပေဒစုိးမိုးမႈ ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး၊ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ ဖိုရမ္ကို ျမ၀တီၿမိဳ႕ အမွတ္ (၄) ရပ္ကြက္၊ ခ်စ္ၾကည္ေရးလမ္းရွိ ေအာင္ဇမၺဴလင္း ဟိုတယ္ခန္းမတြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္မွ ၂၈ ရက္အထိ ႏွစ္ရက္ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါဖိုရမ္အား လူထုအေျချပဳ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကြန္ရက္၊ (TCDN) ႏွင့္ ျမ၀တီၿမိဳ႕ အေျခစိုက္ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးေဖာင္ေဒးရွင္း (CCF) တို႔က ပူးေပါင္းက်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အခ်က္ငါးခ်က္ကိုဦးတည္ၿပီး ယင္းအခ်က္ေအာက္မွ ေခါင္းစဥ္ငယ္မ်ားထုတ္ကာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ဖိုရမ္သို႔ တက္ေရာက္လာသူမ်ားက လူကုန္ကူးမႈ ေလ်ာ့က်လာေစေရး၊ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရး၊ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ လံုျခံဳေရး၊ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ ကေလးမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ပညာေရး၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ေလာင္းကစားေၾကာင့္ လူငယ္လူရြယ္မ်ား ဘ၀ပ်က္သုဥ္းလာျခင္းမွ ကာကြယ္ေရးတို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ ကေလးမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးက႑တြင္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ ျမ၀တီၿမိဳ႕နယ္ သဃၤန္းညီေနာင္၊ ပညာေရာင္ျခည္ ေက်ာင္းတိုက္ဆရာေတာ္ အရွင္ပညာေဇာတက “ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ နယ္စပ္၊ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကတဲ့ မိဘေတြ၊ ယင္းမိဘေတြရဲ႕ ကေလးေတြပညာေရးကို ဦးဇင္းကစိတ္၀င္စားတယ္။ သံဃာတစ္ပါးျဖစ္တဲ့အတြက္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအပိုင္းကိုေတာ့ ေဆြးေႏြးလို႔သိပ္မရပါဘူး။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံမွာ အဆင္မေျပလို႔ သူမ်ားႏိုင္ငံမွာ သြားလုပ္ၾကရတယ္။ မည္သည့္ႏိုင္ငံမွာမဆို တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈမရွိဘဲနဲ႔ေတာ့ ဘယ္ေနရာမွာမွ ၿငိမ္းေအးမႈမရႏိုင္ပါဘူး။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈဆိုတာ မည္သည့္ႏိုင္ငံမွာမဆို အလြန္တရာမွ အေရးႀကီးပါတယ္။ တရားဥပေဒစုိးမိုးမႈ ျမႇင့္တင္ေရး ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သမားမ်ား၏ ကေလးမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးက႑အပါအ၀င္ အျခားက႑ေတြမွာလည္း ပါ၀င္ေဆြးေႏြးၾကတဲ့အတြက္ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး အျမင္တိုးတက္လာမယ္။ သက္ဆိုင္ရာကလည္း ဒီအေၾကာင္းအရာေတြကို နားေထာင္ခဲ့ရရင္ သူတို႔အတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္သြားမွာျဖစ္သလို ျပည္သူေတြအတြက္လည္း အမ်ားႀကီးလုပ္ေပးႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟုမိန္႔ၾကားသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အေထာက္အထား ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာလုပ္သားမ်ားအား ဗီဇာႏွင့္အလုပ္လုပ္ခြင့္ပါမစ္သက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္တိုးေပးျခင္း ထိုင္းအစိုးရ စတင္လုပ္ေဆာင္

အေထာက္အထားမရိွသျဖင့္ ေနရပ္သို႔ျပန္လာသည့္ ထိုင္းေရာက္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကို ေဖေဖာ္၀ါရီလဆန္းပိုင္းက ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေရႊသိန္း)

ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အေထာက္အထားကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာလုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ ထိုင္းအစိုးရက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅ ရက္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္လိုက္သည့္ OSS Data Entry စခန္းမ်ားတြင္ ဗီဇာႏွင့္အလုပ္လုပ္ခြင့္ပါမစ္ သက္တမ္းတိုးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္လုပ္ေဆာင္ေပးေနေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံ႐ံုးအလုပ္သမားသံအရာရွိ႐ံုးက အသိေပးထုတ္ျပန္ထားသည္။

အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပန္းေရာင္ကတ္ကိုင္ေဆာင္၍ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ၿပီး (စီအိုင္စာအုပ္ သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္) အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ထိုင္းအစိုးရက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅ ရက္က ဖြင့္လွစ္လိုက္သည့္ OSS Data Entry မ်ားသို႔သြားေရာက္ၿပီး ဗီဇာႏွင့္အလုပ္လုပ္ခြင့္ပါမစ္ သက္တမ္းႏွစ္ႏွစ္ ထပ္မံသက္တမ္းတိုး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထုိ႔အတူ ပန္းေရာင္ကတ္ကိုင္ေဆာင္၍ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ျခင္းမျပဳရေသးသည့္ အလုပ္သမားမ်ား (စီအိုင္စာအုပ္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ မထုတ္ရေသးသည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ စီအိုင္ထုတ္ေပးေရးစခန္းမ်ားသို႔မဟုတ္ ထိုင္းႏိုင္ငံျမန္မာသံ႐ံုးရွိ (မနလ) ႐ံုးသို႔သြားေရာက္ၿပီး အေထာက္အထားထုတ္ယူႏိုင္ၿပီး မိမိေနထိုင္ရာေဒသရွိ OSS Data Entry စခန္းသို႔သြားေရာက္ၿပီး ဗီဇာသက္တမ္းတိုးျခင္းႏွင့္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ပါမစ္ သက္တမ္းတိုးျခင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္အျပင္ ႀကိဳတင္သြားေရာက္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ထားႏိုင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထုိ႔ျပင္အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားမွန္ကန္ေၾကာင္း စာရြက္ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ စီအိုင္ရရွိထားသည့္ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္လည္း ဗီဇာသက္တမ္းတိုးျခင္းႏွင့္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ပါမစ္ သက္တမ္းတိုးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ အလုပ္ရွင္အလုပ္သမား မွန္ကန္ေၾကာင္း စာရြက္ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားႏွင့္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးထားၿပီးျဖစ္သည့္ ေရလုပ္သား ပန္းေရာင္ကတ္ကိုင္ေဆာင္ထားၿပီး (ႏိုင္ငံသားစိစစ္ျခင္း မျပဳရေသးသည့္) အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္လည္း ဗီဇာသက္တမ္းတုိးျခင္းႏွင့္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ပါမစ္ သက္တမ္းတိုးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံ႐ံုးအလုပ္သမားသံအရာရွိ႐ံုးက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

သို႔ေသာ္ ထိုင္းအစိုးရက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅ ရက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ OSS Data Entry စခန္းမ်ားမွာ ပန္းေရာင္ကတ္ထပ္မံထုတ္ေပးျခင္းမ်ားမဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ၿပီး အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ျခင္းမျပဳရေသးေသာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ထိုင္းအစိုးရမွ အခ်က္အလက္မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ ေနထိုင္ခြင့္ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ သက္တမ္းႏွစ္ႏွစ္ရရွိႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးထုတ္ျပန္ထားသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားအျဖစ္ ေရာက္ရိွေနသည့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား ႏွစ္သိန္း၀န္းက်င္ ရွိေန

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားအျဖစ္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား ႏွစ္သိန္း၀န္းက်င္ ရွိေနေၾကာင္း ရခိုင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားအမ်ားစုမွာ ဖားကန္႔ေက်ာက္စိမ္းေမွာ္မ်ား၊ ေရႊေမွာ္မ်ား၊ ပယင္းေမွာ္မ်ား၊ တ႐ုတ္တစ္႐ွဴး ငွက္ေပ်ာစိုက္ခင္းမ်ားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအျဖစ္ ေရာက္ရွိေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕ ဒုဥကၠ႒ ဦးျဖဴတာေခ်က ဆိုသည္။

၎က “ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကာလမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္အႏွံ႔ စာရင္းေကာက္ေတာ့ ဖားကန္႔ေဒသတစ္ခုတည္းမွာ တစ္သိန္းေက်ာ္ရွိတယ္။ တျခားတႏိုင္း၊ ယုဇန၊ ၀ိုင္းေမာ္၊ ဗန္းေမာ္၊ ပူတာအိုဘက္ေတြေရာဆိုရင္ တစ္သိန္းခုနစ္ေသာင္းေက်ာ္ ေကာက္လို႔ရတယ္။ လက္ရွိမွာလည္း တစ္သိန္းရွစ္ေသာင္းေလာက္ ရွိေနမယ္လို႔ ခန္မွန္းထားပါတယ္။ အေရအတြက္ အတိအက်ေတာ့ ဘယ္လိုမွမရႏိုင္ပါဘူး။ ေနရာမျမဲဘဲ အျမဲေျပာင္းေနၾကတာ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ျမစ္ႀကီးနားအေျခစိုက္တြင္ တစ္ဦးခ်င္းမ်ားရွိေနသကဲ့သို႔ မိသားစုအလိုက္ ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကိုင္ျခင္းမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ကေလးသူငယ္ ပညာေရးမ်ားတြင္ ထိခိုက္မႈမ်ားစြာ ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္လည္း ရခုိင္ျပည္နယ္သို႔ အစိုးရအစီအစဥ္ျဖင့္ လူ ၁၀၀၀ နီးပါးမွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က သံုးစုခြဲ၍ ျပန္သြားေၾကာင္း သိရသည္။

ဦးျဖဴတာေခ်က “ရခိုင္မိသားစုေတြက ဟိုေရႊ႕ဒီေရႊ႕ဆိုေတာ့ ကေလးေတြ ပညာေရးဆံုး႐ံႈးတာက အမ်ားႀကီးျဖစ္ေနတယ္။ ကေလးေတြက မိဘေနာက္လိုက္ေနရေတာ့ အလုပ္အေျခအေနေပၚ မူတည္ေနတယ္။ ဘယ္လိုမွ ေျဖရွင္းလို႔မရတဲ့ အေျခအေနေပါ့။ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာက စစ္ျဖစ္ေတာ့ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ ပထမအသုတ္မွာ ၁၈၂ ဦး၊ ဒုတိယအသုတ္မွာ ၂၃၄ ဦး၊ တတိယအသုတ္မွာ ၅၀၈ ဦးျပန္သြားတယ္။ အားလံုးအိမ္ေထာင္စုေတြခ်ည္းပဲ။ ဒီမွာလံုျခံဳေရးနဲ႔ လုပ္ငန္းမရွိေတာ့ အဲဒီလိုျဖစ္သြားတာ။ ေနာက္ဆံုးအသုတ္ကိုေတာ့ အစိုးရကေရာ သက္ဆိုင္ရာေတြေရာ စီစဥ္ၿပီး ရေသ့ေတာင္ မဇဲကြၽန္းက ေျခရာေတာ္ေက်းရြာမွာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေတြ လုပ္ေပးႏိုင္ခဲ့ၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕လည္း လတ္တေလာ၀မ္းေရးေၾကာင့္ အျခားေဒသေတြကို ျပန္ထြက္သြားတာမ်ိဳးလည္း ရွိေနပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနား၊ မိုးညႇင္း၊ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ရခိုင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕႐ံုးမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီးမ်ား မရွိသည့္အတြက္ အခက္အခဲေပါင္းစံုကို မႏိုင္၀န္ထမ္းေနရေၾကာင္း ဦးျဖဴတာေခ်က ဆိုသည္။

“ကခ်င္မွာ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕ ဖြဲ႕ႏိုင္တာက ၂၀၁၁ ခု ႏွစ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပႆနာေတြ ေပါင္းစံုရွိတယ္။ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး။ ဒီမွာေနတဲ့ တရား၀င္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားက ၆၀၀၀ ေက်ာ္ပဲ ရွိတယ္။ တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး မရဘူး။ အားကိုးစရာ မရွိဘူးေပါ့။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္ကိုလည္း ကခ်င္ကေနတစ္ဆင့္ ေရာက္သြားၾကေတာ့ မၾကားသင့္တာ ၾကားေနရတယ္။ မိဘရင္ခြင္မရွိတဲ့ ကေလးေတြလို ျဖစ္သြားတာ သူမ်ားႏိုင္ငံမွာ။တခ်ိဳ႕လည္း ေျပာျပလို႔မသင့္တဲ့ ျပႆနာေတြ အမ်ားႀကီးရယ္” ဟု ဦးျဖဴတာေခ်က ေျပာၾကားသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းသို႔ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား ေရာက္ရွိလာရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးျခင္းသာ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕က ဆိုသည္။

“ကခ်င္ကို ကြၽန္ေတာ္ေရာက္တာ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ၿပီ။ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္မွာ ျမစ္ႀကီးနားမွာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား ေလးဦးပဲရွိတယ္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မွာ ဖားကန္႔မွာ အရမ္းမ်ားလာၿပီ။ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပုိင္းမွာ အရမ္းကိုမ်ားလာေတာ့တာ ျပည္နယ္အႏွံ႔ကို ျဖစ္လာတာ။ အခု ရခိုင္ျပည္နယ္မွာလည္း တိုးတက္သင့္သေလာက္ တိုးတက္လာတယ္။ ဒီလိုဆိုရင္ ျပန္ဖုိ႔ျဖစ္လာႏိုင္တယ္။ ဒီလိုမဟုတ္ဘဲ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းအရ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ပိုေကာင္းေနရင္ ထပ္ေရာက္လာၾကဦးမွာပါ” ဟု ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ရန္ကုန္တိုင္းႏွင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းတြင္ တရား၀င္ေနထိုင္သည့္ ရခုိင္တိုင္းရင္းသား လူဦးေရျပည့္မီသျဖင့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီးမ်ား ခန္႔အပ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုင္းႏုိင္ငံအတြင္း ဖမ္းဆီးေရး ဆိုင္းငံ့ကာလနွင့္ CI ျပဳလုပ္ရန္ သတ္မွတ္ကာလမွာ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္တြင္ ၿပီးဆံုးမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း CI စာအုပ္ ျပဳလုပ္ဆဲသူမ်ားအား အခ်ိန္ေျခာက္လ တိုးေပးထားေၾကာင္း သိရ

ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အလုပ္သမားမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ အေထာက္အထားမဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အေထာက္အထား ျပဳလုပ္ရန္ ဖမ္းဆီးေရး ဆိုင္းငံ့ကာလႏွင့္ CI ျပဳလုပ္ရန္ သတ္မွတ္ကာလမွာ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္တြင္ ၿပီးဆံုးမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း CI စာအုပ္ ျပဳလုပ္ဆဲသူမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ေျခာက္လ တိုးေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

“ထုိင္းေရာက္ အေထာက္အထားမဲ့ အလုပ္သမားေတြကို အေထာက္အထား ျပဳလုပ္ရန္ ဖမ္းဆီးေရး ဆိုင္းငံ့ကာလ ေျခာက္လဟာ အခု ဒီဇင္ဘာလကုန္မွာ အခ်ိန္ျပည့္ၿပီ ျဖစ္ေပမယ့္ CI (မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္) စာအုပ္လုပ္ဖို႔ က်န္ရွိေနတဲ့ အလုပ္သမားေတြအတြက္ အခ်ိန္ေျခာက္လကို ထိုင္းအစိုးရက ထပ္မံတိုးေပး လုိက္ပါတယ္။ ဒီလို တိုးေပးလိုက္တဲ့ အခ်ိန္ေျခာက္လဟာ ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ ေရာက္ရွိေနၿပီး CI စာအုပ္ ဆက္လုပ္ေနတဲ့ CI လုပ္ငန္း မၿပီးျပတ္ေသးတဲ့  အလုပ္သမားေတြ အတြက္သာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္” ဟု ျမန္မာျပည္သားမ်ားအေရး ပူးတြဲလႈပ္ရွားမႈေကာ္မတီ (JACBA) ဥကၠ႒ ဦးမိုးႀကိဳးက ေျပာၾကားသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္ၿပီး မည္သည့္ အေထာက္အထားမွလည္း မရွိ၊ CI စာအုပ္လည္း မလုပ္သည့္ အလုပ္သမားမ်ားအား ဒီဇင္ဘာလကုန္လွ်င္ ျပစ္ဒဏ္ဆိုင္းငံ့ကာလ ကုန္ဆံုးၿပီ ျဖစ္သည့္အတြက္ ထုိင္းအစိုးရက အသစ္ျပ႒ာန္းထားေသာ ႏုိင္ငံျခားသား အလုပ္သမား ဥပေဒအတိုင္း ဖမ္းဆီးျပစ္ဒဏ္ ေပးေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“CI စာအုပ္ ေလွ်ာက္ထားဆဲေတြသာ ဆက္လက္ေနထိုင္ခြင့္ရွိၿပီး ေနာက္ထပ္အသစ္ေလွ်ာက္မယ္ ဆိုရင္ေကာ ဆက္လက္ေနထိုင္ခြင့္ မရဘူးဆိုတဲ့ သေဘာပါပဲ အမွန္က အခုကတည္းက CI စာအုပ္ကို ျမန္ျမန္ေလွ်ာက္ၾကဖို႔ တပ္လွန္႔တာလည္း ပါတယ္ေလ၊ အေထာက္အထားမဲ့ကေန လူသစ္ဘ၀ ေရာက္ရသူေတြက ဒီဇင္ဘာလမွာ CI ေလွ်ာက္ထားခြင့္ ကုန္မယ္။ ပန္းေရာင္ကတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားတဲ့လူ ေဟာင္းေတြက၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လကုန္အထိ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရွိပါတယ္” ဟု ဦးမိုးႀကိဳးက ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၿပီး အေထာက္အထား မျပည့္စံုသူ၊ ပတ္စပို႔သက္တမ္းကုန္ခါနီး ပတ္စပို႔စာအုပ္လုပ္ရန္ အခက္အခဲ ရွိသူမ်ားကို သတ္မွတ္ကာလအတြင္း CI စာအုပ္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ရန္လည္း ထိုင္းအလုပ္သမား ၀န္ႀကီးက မွာၾကားထားသည္ဟု ဆိုသည္။

“ပန္းေရာင္ဘတ္၊ ပတ္စပို႔ (အနီ)ႏွင့္ (ခရမ္းေရာင္) ကိုင္ေဆာင္ထားသူေတြက ပတ္စပို႔စာအုပ္ ျပန္လုပ္ဖို ့ အခက္အခဲ ရွိတဲ့အတြက္ သက္တမ္းမကုန္ေသးတဲ့ သူေတြပဲ (သက္တမ္းမကုန္မီ) CI လုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပတ္စပို႔အသစ္ ျပန္ေလွ်ာက္ရင္ အခ်ိန္ကုန္တာရယ္ ေနာက္ၿပီး ပတ္စပို႔ ေလွ်ာက္တဲ့အခါ လုိအပ္တဲ့ အေထာက္ထားေတြ မျပည့္စံုၾကတာရယ္။ အလုပ္သမား အမ်ားစုမွာ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း မရွိသူေတြ မွတ္ပံုတင္ မရွိသူေတြ မ်ားပါတယ္” ဟု ျမန္မာ့အလုပ္သမားမ်ား အေရးကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ  ကိုစိုးလင္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။