ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္၏ ၾကာေမွာက္၊ ၾကာလွန္ ညိဳမည္းေနသည့္ ဧရိယာမွ ေရႊစင္ျပားမ်ားကုိ ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ ေရႊစင္ျပား Gold Coating မ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရန္ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကား

ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးအား စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္က ဖူးေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏုိင္)

ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္၏ ၾကာေမွာက္၊ ၾကာလွန္ ညိဳမည္းေနသည့္ဧရိယာမွ ေရႊစင္ျပားမ်ားကုိ ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ ေရႊစင္ျပား Gold Coating မ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳရန္ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာနက ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ေဂါပကအဖြဲ႕သုိ႔ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္က ယင္း၀န္ႀကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ကုိ ေရႊျပားသကၤန္း ကပ္လွဴမည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ေဂါပကအဖြဲ႕ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ငန္းစဥ္ (၅) ခ်က္ ညႊန္ၾကားထားၿပီး အထက္ပါ အခ်က္မ်ားလည္း အပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။

ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ ၾကာေမွာက္၊ ၾကာလွန္မည္းေနသည့္ ဧရိယာမွ ေရႊစင္ျပားသကၤန္း ၁၀ ခ်ပ္ခြာ၍ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ေရႊပန္းတိမ္ပညာရွင္မ်ား၊ သုေတသနႏွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ ဦးစီးဌာနမွ ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးရန္၊ ဒုတိယအခ်က္မွာ ေစတီေတာ္ႀကီး တစ္ဆူလုံးရွိ ေရႊျပားသကၤန္းေတာ္မ်ားအား မခြာရန္တုိ႔ျဖစ္သည္။

တတိယႏွင့္ စတုတၳအခ်က္အေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ားက ေရႊသကၤန္း ကပ္လွဴျခင္းကုိ ေရႊစင္ေရႊျပား အစစ္ျဖင့္သာ ကပ္လွဴလုိသျဖင့္ ေရႊစင္ျပား Gold Coating မ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရန္၊ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး၌ ငွက္ေပ်ာဖူးေတာ္ေအာက္ပုိင္း၊ ၾကာရင့္၊ ၾကာလန္၊ ရြဲ၊ ၾကာႏု၊ ၾကာေမွာက္၊ ေဖာင္းရစ္ (ေဖာင္းလုံး)၊ ပန္းဆြဲ၊ သပိတ္ေမွာက္၊ ရင္စည္း (ခါးစည္း)၊ ေခါင္းေလာင္း၊ ေခါင္းေလာင္းနား၊ က်ည္း၀န္း (က်ည္းေခြ)၊ ရွစ္ေျမႇာင့္အထိ ေရႊျပားႀကိတ္စက္႐ုံမွ ထုတ္လုပ္ေသာ ေရႊျပား (Gold Plate) မ်ားျဖင့္ ရႏုိင္သေရြ႕ ကပ္လွဴပူေဇာ္ရန္တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္လက္၍ ေရႊျပား (Gold Plate) ေရႊသကၤန္းေတာ္ မကပ္ႏုိင္သည့္ ဧရိယာမ်ားအား ေရႊမ်က္ပါး၊ ေရႊဆုိင္း၊ ေရႊသကၤန္းေတာ္သာ ကပ္လွဴပူေဇာ္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေနာက္ဆုံးအခ်က္ အေနျဖင့္ ညႊန္ၾကားထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ လႈမႈကြန္ရက္ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္အား ေရႊသကၤန္းေတာ္ ကပ္လွဴပူေဇာ္မည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ‘ေစတီေတာ္တစ္ဆူလုံး ေရႊခြာမည္၊ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ႀကီးကုိ ႐ုတ္တရက္ ျပင္ခ်င္တာ ႐ုိးမွ႐ုိးသားရဲ႕လား’ စသည့္ မဟုတ္မမွန္ ေကာလာဟလ သတင္းမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေရႊသကၤန္းကပ္လွဴမည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ လႈမႈကြန္ရက္ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ အယူအဆမ်ိဳးစုံျဖင့္ မဟုတ္မမွန္ လုပ္ၾကံေဖာ္ျပ ေရးသားျခင္းသည္ အမ်ားျပည္သူ ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေစၿပီး ျပည္တြင္းေရး မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ေအာင္ ေရးသားေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္၏ ၾကာေမွာက္၊ ၾကာလွန္ဧရိယာ ေရႊေရာင္ေမွးမွိန္ ညိဳမည္းလာျခင္းေၾကာင့္ ယင္းေနရာမွ ေရႊျပားမ်ား ျပန္ခြာ၍ အသစ္ပူေဇာ္မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းေၾကာင့္ ေရႊျပားသကၤန္းကပ္လွဴျခင္းကုိ ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ရာမွ တစ္ႏွစ္ေစာ၍ ယခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာတြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ေဂါပကအဖြဲ႕မွ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေစတီေတာ္၏ ၾကာေမွာက္၊ ၾကာလွန္ဧရိယာ ညိဳမည္းလာျခင္းမွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ေရႊျပားမ်ား သန္႔စင္ေရာင္ေတာ္ဖြင့္ ေဆာင္ရြက္စဥ္ ဆုိက္ယာႏုိက္ဓာတ္ေဆးရည္ျဖင့္ အသုံးျပဳေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ေအာက္ေျခရွိ သစ္ေစးလုပ္ငန္းမ်ား မထိခုိက္ေစရန္ ေရျဖင့္ လုံေလာက္ေအာင္ ေဆးေၾကာျခင္း မျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ေစတီေတာ္ေဂါပကအဖြဲ႕မွ သိရသည္။

ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္၏ ၾကာေမွာက္၊ ၾကာလွန္ဧရိယာ ညိဳမည္းလာျခင္းေၾကာင့္ ယင္းေနရာမွ ေရႊျပားမ်ားျပန္ခြာ၍ အသစ္ပူေဇာ္မည္ျဖစ္ၿပီး လုံးေတာ္ျပည့္ ေရႊျပားသကၤန္းကပ္လွဴျခင္းကို ႏို၀င္ဘာလအတြင္း ျပဳလုပ္မည္

ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္အား စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔က ဖူးေျမွာ္ေတြ႕ျမင္ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု – ၾကည္ႏိုင္)

ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္၏ ၾကာေမွာက္၊ ၾကာလွန္ဧရိယာ ညိဳမည္းလာျခင္းေၾကာင့္ ယင္းေနရာမွ ေရႊျပားမ်ားျပန္ခြာ၍ အသစ္ပူေဇာ္မည္ျဖစ္ၿပီး လုံးေတာ္ျပည့္ေရႊျပား သကၤန္းကပ္လွဴျခင္းကုိ ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာမွ တစ္ႏွစ္ေစာ၍ လာမည့္ ႏုိ၀င္ဘာတြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ေဂါပကအဖြဲ႕က စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ သိရသည္။

ေစတီေတာ္၏ ၾကာေမွာက္၊ ၾကာလွန္ဧရိယာ ညိဳးမည္းလာျခင္းမွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ေရႊျပားမ်ား သန္႔စင္ေရာင္ေတာ္ဖြင့္ ေဆာင္ရြက္စဥ္ ဆုိက္ယာႏုိက္ ဓာတ္ေဆးရည္ျဖင့္ အသုံးျပဳ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ဓာတ္ျပဳမႈေၾကာင့္ ၾကာေမွာက္၊ ၾကာလွန္ရွိ ေရႊစင္ျပားမ်ား ညိဳမည္းလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဂါပကအဖြဲ႕မွ သိရသည္။

ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ေဂါပကအဖြဲ႕ ႐ုံးအဖြဲ႕မွဴး ဦးထြန္းေအာင္ေငြက “ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေရႊသကၤန္းကပ္တာက ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ကပ္တာပါ။ ေလးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ေစာၿပီးကပ္လုိက္တာက ၾကာေမွာက္၊ ၾကာလွန္၊ ရြဲလုံးဧရိယာမွာ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ တုန္းက စမ္းသပ္ကပ္ခဲ့တဲ့ Gold Coating စသုံးခဲ့တယ္။ Gold Coating ေနရာက ေမွးမွိန္လာလုိ႔ အဲဒီေနရာကုိ စမ္းသပ္ဖုိ႔ တစ္ႏွစ္ေစာတယ္ဆုိတာ မွန္ပါတယ္။ က်န္တဲ့ေနရာေတြမွာ ဘာမွ ျပႆနာ မရွိပါဘူး” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ယခင္က ေရႊသကၤန္းကပ္လွဴရာတြင္ ေရႊျပားကပ္လွဴျခင္း၊ သစ္ေစးသုတ္၍ ေရႊမ်က္ပါးကပ္ျခင္း နည္းလမ္းႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ၂၀၀၈ နာဂစ္အၿပီး ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ေစတီေတာ္၏ ၾကာေမွာက္၊ ၾကာလွန္ ဧရိယာတြင္ ကပ္လွဴထားေသာ ေရႊျပားမ်ားမွာ Gold Coating နည္းပညာျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ေရႊျပားမ်ားျဖင့္ အစားထုိး စတင္ပူေဇာ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္သည့္ ကုမၸဏီက ၁၅ ႏွစ္သက္တမ္း အာမခံျဖင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိ လုပ္ကုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္၏ ၾကာေမွာက္၊ ၾကာလွန္ဧရိယာ ညိဳမည္းေနသည္ကို စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ၾကည္ႏုိင္)

ထုိ႔ေနာက္ ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ေရႊျပားသကၤန္းကပ္လွဴ ပူေဇာ္ျခင္းအတြက္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၾကာေမွာက္၊ ၾကာလွန္ဧရိယာ ေရႊျပားမ်ား ေရာင္ေတာ္ဖြင့္ရန္ ၎ကုမၸဏီက တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ဆုိက္ယာႏုိက္ဓာတ္ေဆးရည္ အသုံးျပဳခဲ့ၿပီး ေအာက္ေျခရွိ သစ္ေစးလုပ္ငန္းမ်ား မထိခုိက္ေစရန္ ေရျဖင့္လုံေလာက္ေအာင္ ေဆးေၾကာျခင္း မျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အသစ္ျပန္လည္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အာမခံ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ကုမၸဏီက ျပန္လည္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဂါပကအဖြဲ႕မွ သိရသည္။

ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ေဂါပကအဖြဲ႕ ႐ုံးအဖြဲ႕မွဴး ဦးထြန္းေအာင္ေငြက “ၾကာေမွာက္၊ ၾကာလွန္ေနရာေတြကုိ အကုန္ျပန္လဲမွာ။ ေရႊေရာင္ေတြ ေမွးမွိန္ေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ အရင္လုပ္တဲ့သူေတြကုိ စာခ်ဳပ္အရ ျပန္လုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ဘက္က ဘာျဖစ္လုိ႔ ျဖစ္ရလဲဆုိေတာ့ Gold Coating စမ္းသပ္ၿပီး ထုတ္တယ္။ ေစတီေတာ္ႀကီးတစ္ခုလုံးမွာ အခုံး၊ အေကာ့ပန္းေတြနဲ႔ လက္ရာအေကြး အညႊတ္ေတြ ရွိတဲ့ေနရာသည္ ၾကာေမွာက္၊ ၾကာလွန္၊ ရြဲလုံးေနရာျဖစ္တယ္။ က်န္တဲ့ေနရာေတြက ျပင္ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ Gold Coating က အဆင္ေျပတယ္။ အဲဒီ အခုံး၊ အေကာ့ေတြနဲ႔ လုပ္ထားတဲ့ေနရာေတြမွာ Gold Coating က အဆင္မေျပတဲ့အတြက္ ျပင္ဆုိရင္ Gold Coating က ေရႊရည္စိမ္တာ အဆင္ေျပတယ္။ အခုံးအေကာ့ေတြမွာ ေရႊရည္သည္ မညီညာဘူးျဖစ္တဲ့အတြက္ အေရာင္ေတြမွိန္လာတဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ၂၀၁၄-၂၀၁၅ မွာ ျပန္ၿပီးေရာင္ေတာ္ ဖြင့္ေပးပါဆုိတဲ့အခ်ိန္ သူ႔ရဲ႕ အသုံးျပဳခဲ့တဲ့ ဓာတ္ေဆးရည္က နည္းလြဲမွားသြားတယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ေရအလုံအေလာက္ သုံးရမယ့္ေနရာမွာ အလုံအေလာက္ မသုံးႏုိင္ခဲ့တဲ့အတြက္ အဲဒီၾကာေမွာက္၊ ၾကာလွန္ေနရာေတြ ေမွးမွိန္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္၏ ၾကာေမွာက္၊ ၾကာလွန္ဧရိယာမွ ျဖဳတ္ခ်ထားသည့္ Gold Coating နည္းပညာျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ Gold Coating ေရႊျပားေပါင္း ၃၉၀၀ ခန္႔ကုိ နည္းပညာ ကြၽမ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေရႊပါ၀င္မႈႏႈန္း (ေရႊအရည္အေသြး ျပည့္မီျခင္း ရွိ-မရွိ) လိုအပ္သလုိ စစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျငမ္းဆင္ၿပီးတာနဲ႔ ဒီေနရာေတြက ေရႊရွိေသးလား။ ခုနက ၾကာေမွာက္၊ ၾကာလွန္ေနရာကုိပဲ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ ျပႆနာရွိေနတာ။ အဲဒီေနရာကုိပဲ စာခ်ဳပ္အရ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔ ေခၚထားပါတယ္။ ျငမ္းထုိးၿပီးမွ ခြာခ်ၿပီးမွ ဘာေၾကာင့္ဆုိတာကုိ Gold Coating ျပားေတြကုိ စစ္ေဆးမယ္” ဟု ႐ုံးအဖြဲ႕မွဴး ဦးထြန္းေအာင္ေငြက ေျပာၾကားသည္။

ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္တြင္ ငွက္ေပ်ာဖူးမွ ေအာက္ေျခအထိ ေရႊျပားေပါင္း ငါးေသာင္းခန္႔ရွိၿပီး ပ်က္စီးလာေသာ ေရႊျပားမ်ားကုိ ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ လဲလွယ္ပူေဇာ္ေလ့ရွိသည္။ ပူေဇာ္ရာတြင္ ေရႊျပားမ်ားအားလုံး ခြာခ်၍ ျပဳလုပ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ရာခုိင္ႏႈန္း ၅၀ ခန္႔ ပ်က္စီးေနေသာ ေရႊျပားမ်ားကုိ အဓိကလဲလွယ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး တစ္ခါလွ်င္ ေရႊပိႆာ ၂၀၀ ခန္႔ရွိ ေရႊျပား ၁၇၀၀ ခန္႔ အသစ္ပူေဇာ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္တြင္ ၁၇၀၀ မွ ၃၀၀၀ ျပားအထိ ပူေဇာ္သြားရန္ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ေဂါပကအဖြဲ႕ ႐ုံးအဖြဲ႕မွဴး ဦးထြန္းေအာင္ေငြက ေျပာၾကားသည္။

“က်န္တဲ့ေနရာေတြက အရင္အတုိင္းပါပဲ။ ေရႊရည္နိမ့္ေနတာလည္း မဟုတ္ဘူး။ သတၱဳတြင္းဌာနက ၁၆ ပဲရည္ေရႊေတြရတယ္။ ၁၆ ပဲရည္ေတြကုိ ခုနကေျပာတဲ့ ေရႊျပားခတ္တဲ့ေနရာမွာ သုံးတယ္။ က်န္တဲ့ေနရာေတြက Gold Coating၊ မ်က္ပါး ေရႊရည္ျပည့္တဲ့ဟာေတြ သုံးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကပ္တဲ့ေနရာမွာ ငွက္ေပ်ာဖူးေတာ္ကေန ေအာက္အထိ ပ်က္တဲ့ေနရာမွာ ေရႊသကၤန္းေတြကုိ အစားထုိးတာပါ” ဟု ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ေဂါပကအဖြဲ႕ ႐ုံးအဖြဲ႕မွဴးဦးထြန္းေအာင္ေငြက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ေရႊတိဂုံေတာ္ေစတီေတာ္၏ ကုိယ္လုံးထည္ၾကံ့ခိုင္မႈ စစ္ေဆးျခင္၊ ေရႊျပားသကၤန္း အသစ္ကပ္လွဴ ပူေဇာ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ေစတီေတာ္ျငမ္းဆင္ျခင္းကုိ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္တြင္ စတင္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ျငမ္းဆင္ၿပီးေနာက္ ေရႊျပားခြာျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာအတြင္း လွဴဒါန္းထားေသာ ေရႊျပားသကၤန္းေတာ္မ်ားကုိ ႏုိ၀င္ဘာမွစ၍ တစ္ရက္လွ်င္ အလွဴရွင္ ၁၅၀ စီျဖင့္ ကပ္လွဴႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္တြင္ ကပ္လွဴထားသည့္ ေရႊျပားမ်ား သတ္မွတ္ကာလမတိုင္မီ မည္းေနသည့္အတြက္ ေရႊအရည္အေသြးျပည့္မီျခင္း ရွိ မရွိ ပညာရွင္မ်ားျဖင့္စစ္ေဆးမည္

ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္တြင္ ကပ္လွဴထားသည့္ ေရႊျပားမ်ား သတ္မွတ္ကာလမတိုင္မီ မည္းေနသည့္အတြက္ ေရႊအရည္အေသြးျပည့္ မီျခင္း ရွိ မရွိ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကိုက ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန (၂) တြင္ စက္တင္ဘာ ၇ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ ႏိုင္ငံတကာနည္းပညာျပပြဲႀကီးတြင္ သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္းမႈကို ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးသူရဦးေအာင္ကိုက ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ဒီေရႊေတြ ကပ္ခဲ့တာက ေလးႏွစ္က ၂၀၁၈ ကုန္မွ ေလးႏွစ္ျပည့္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အခုေလးႏွစ္မျပည့္ေသးပါဘူး။ သို႔ေသာ္လည္း မည္းကုန္ပါတယ္။ ညဳိမည္းကုန္ပါတယ္။ ၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ေပါ့။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းကေနၿပီးမွ တစ္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ကို အဲဒီတုန္းက သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာန ေခၚပါတယ္။ ၀န္ႀကီးဌာနက ေနၿပီးမွ ၉၉ ဒသမ ၉၉ ရာႏႈန္း ေရႊစင္အေခ်ာင္းေတြေပါ့။ ပိႆာပ်မ္းမွ် ၁၀၀၊ ၁၅၀ ကို ေထာက္ပံ့ျခင္း  လုပ္ေပးရပါတယ္။ ေပးၿပီးမွ ေဂါပကကို လႊဲေပးပါတယ္။ ေဂါပက ကေနၿပီးမွေပါ့။ ခုနက အစပိုင္းတုန္းကေတာ့ မ်က္ပါးေရႊ ျပန္ၿပီးခတ္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕အပိုင္းေတြမွာ ေရႊအျပားလိုက္  တစ္ေပပတ္လည္အကြက္ေတြမွာ ေရႊအျပား လိုက္ကပ္ပါတယ္။ ကပ္တဲ့အခါက်ေတာ့ ခုနကေပါ့ေလ။ ဒါသည္ အနည္းဆံုး ေလးႏွစ္၊ ငါးႏွစ္ခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။ မ်က္ပါးေရႊခတ္ ႀကိတ္ကပ္မယ္ဆိုရင္ေပါ့။ သို႔ေသာ္လည္း အခုသံုးႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္နဲ႔ မည္းကုန္ပါတယ္။ မည္းကုန္ေတာ့ ဒီအေပၚမွာ အခုဒီလကုန္ရင္ ျငမ္းဆင္ပါမယ္။ ခုနက သိပၸံနဲ႔ နည္းပိုင္းဆိုင္ရာ၊ သတၱဳပိုင္းဆုိင္ရာ ပညာရွင္ေတြနဲ႔ ဒါေတြကို ျပန္ခြာၿပီးစစ္ပါမယ္။ မူလေရႊပါ၀င္ခဲ့တဲ့ ရာႏႈန္းေပါ့။ ျပန္စစ္ပါမယ္။ ၂၄ ကာရက္ျပည့္ မျပည့္၊ ၁၆ ပဲရည္ ရွိ မရွိ၊ ေနာက္သတ္မွတ္တဲ့ အေလးခ်ိန္ မီမမီ ျပန္စစ္ရပါမယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

သတ္မွတ္ကာလမတိုင္မီ ကပ္လွဴထားသည့္ေရႊမ်ား မည္းေနျခင္းေၾကာင့္ ေရႊႏွင့္ပတ္သက္၍ ကြၽမ္းက်င္မႈရွိသည့္ ပညာရွင္မ်ား၊ သတၱဳေဗဒပညာရွင္မ်ား စိစစ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္၍ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ဆိုသည္။

လက္ရွိ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္၊ က်ဳိက္ထီး႐ိုးေစတီေတာ္၊ မဟာျမတ္မုနိဘုရားအပါအ၀င္ တန္ခိုးႀကီးဘုရားမ်ား၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကို ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားအား သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရ ပူးေပါင္းတာ၀န္ ယူေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ကာလမ်ားတြင္ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္အား ေရႊကပ္လွဴႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္က ေရာင္းခ်သည့္ ေရႊေခ်ာင္းမ်ား စနစ္တက် ဖြင့္ေဖာက္စစ္ေဆးမႈ၊ ေရႊကပ္လွဴရာတြင္ ကန္ထ႐ိုက္မ်ားအား အပ္ႏွံမႈႏွင့္ ေရႊကပ္လွဴမႈမ်ားတြင္ စစ္ေဆးၾကပ္မတ္မႈမ်ား အားနည္းခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ဆိုသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက “စစ္ေဆးၾကပ္မတ္မႈ ရွိေတာ့ ရွိတယ္။ အားနည္းတယ္လို႔ ေတြ႕ရပါတယ္။ ေတြ႕ေတာ့ ဒါပညာရွင္ေတြနဲ႔ တိုင္ပင္ပါတယ္။ တိုင္ပင္တဲ့အခါက်ေတာ့ ဒီမွာသြားေတြ႕တာက မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီး လက္ထက္တုန္းက ေရႊအျပားလိုက္ကပ္တာကို သြားေတြ႕ပါတယ္။ ကမၸည္းထိုးထားပါတယ္။  ႏွစ္ေပါင္း ၁၂၀ ခန္႔ၾကာခဲ့ပါၿပီ။ ေရႊက ပကတိ ၀င္းအိေနပါတယ္။ သေဘာက ႏွစ္ေပါင္း ၁၂၀ ေလာက္ရွိေနၿပီ။ အခု ဘာျဖစ္လို႔ ဒီေရႊက်မွ ၃-၄ ႏွစ္နဲ႔ မည္း၊ မည္းေနရတာလဲ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ “တစ္ႏိုင္ငံလံုး ေစတီပုထိုးေတြမွာ မ်က္ပါးေရႊေတြ ကပ္ၾကတယ္။ ေအာက္ျပည္၊ ေအာက္ရြာမွာေတာ့ျဖင့္ မိုးမ်ားလို႔ ေလးႏွစ္တစ္ၾကိမ္ ေရႊက မည္းသြားတဲ့အခါက်ေတာ့ အဲဒါကို အသစ္ျပန္ကပ္ဖို႔အတြက္ကို ေရႊမႈိက္ထုတ္ရပါတယ္။ ကန္ထ႐ိုက္ေပးရပါတယ္။ ထုတ္တဲ့အခါမွာ ဟုိအရင္တုန္းကေတာ့ ေရႊမႈိက္ျပန္ထုတ္တဲ့အခါမွာ ျပန္ရတဲ့ေရႊက ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀၊ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရတာကို ကြၽန္ေတာ္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးဘ၀တုန္းက မွတ္သားထားခဲ့ပါတယ္။ အခုက်ေတာ့ ဘယ္ေလာက္ဆိုေတာ့ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲရတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒီကိစၥအေပၚမွာလည္း ခုနက ေရႊမႈိက္ထုတ္တဲ့ ကန္ထ႐ိုက္ေတြနဲ႔ တာ၀န္ရွိတဲ့ ေဂါပကအဖြဲ႕၀င္ၾကားမွာ ဒါေတြက စဥ္းစားစရာ အခ်က္ေတြျဖစ္ေနပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ေစတီေတာ္မ်ားတြင္ ကပ္လွဴထားသည့္ ေရႊမ်ားအား ေလးႏွစ္ျပည့္ခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ကပ္လွဴရန္ ေရႊမႈိက္ထုတ္ယူပါက ရာသီဥတုႏွင့္ ေလမိုးဒဏ္ေၾကာင့္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါး ဆံုး႐ႈံးေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ဆိုသည္။

ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္သုိ႔ လွဴဒါန္းထားသည့္ ေျမ၊ အေဆာက္အအုံႏွင့္ တုိက္ခန္းမ်ား ေစ်းၿပိဳင္တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်မည့္ အစီအစဥ္ ရပ္ဆုိင္း

ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္သုိ႔ လွဴဒါန္းထားသည့္ ေျမ၊ အေဆာက္အအုံႏွင့္ တိုက္ခန္းမ်ား ေစ်းၿပိဳင္တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်မည့္ အစီအစဥ္အား ရပ္ဆုိင္းလုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဇြန္ ၃၀ ရက္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာႏွင့္ ေၾကးမုံသတင္းစာတုိ႔တြင္ ေၾကာ္ျငာထားသည့္ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးသုိ႔ စာခ်ဳပ္စာတမ္းျဖင့္ လႊဲေျပာင္းလွဴဒါန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ ေျမ၊ အေဆာက္အအုံႏွင့္ တိုက္ခန္းမ်ားကုိ ေစ်းၿပိဳင္တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်သြားမည့္ လုပ္ငန္းကုိ ရပ္ဆုိင္းလုိက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ေဂါပကအဖြဲ႕မွ ႏုိင္ငံပုိင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေၾကာ္ျငာထားသည္။

“အဓိက,ကေတာ့ ေ၀ဖန္ခ်က္ေတြ ထုိးႏွက္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ ေစ်းၿပိဳင္တင္ဒါစနစ္နဲ႔ ေရာင္းခ်မယ့္ဟာကုိ ရပ္ဆုိင္းလုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ေဂါပကအဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ႀကီးသုိ႔ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားျဖင့္ လွဴဒါန္းထားသည့္ ေျမ၊ အေဆာက္အအုံႏွင့္ တိုက္ခန္းမ်ား ေစ်းၿပိဳင္တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်မည့္ေနရာမ်ားသည္ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ၁၁ လမ္းတြင္ ႏွစ္ ထပ္တိုက္တစ္လံုး၊ လမ္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၁၂ လမ္းတြင္ ႏွစ္ထပ္တိုက္တစ္လုံး၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ လွည္းတန္းလမ္းတြင္ ႏွစ္ထပ္တိုက္တစ္လုံး၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊေတာင္တန္းလမ္းတြင္ ေျမညီထပ္ႏွစ္ခန္း၊ ၾကည့္ျမင္တုိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ထီးတန္းလမ္းတြင္ ႏွစ္ထပ္တိုက္တစ္လုံး၊ လသာၿမိဳ႕နယ္ စဥ့္အုိးတန္းလမ္းတြင္ ႏွစ္ထပ္တိုက္တစ္လုံး၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ အဂၤပူလမ္းတြင္ ေျမညီထပ္တိုက္ခန္းတစ္ခန္းတုိ႔ကုိ ေရာင္းခ်ရန္ ဇြန္ ၃၀ ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္သုိ႔ လွဴဒါန္းထားသည့္ ေျမ၊ အေဆာက္အအုံႏွင့္ တိုက္ခန္းမ်ားကုိ ေစ်းၿပိဳင္တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ရန္ ေၾကညာခဲ့ၿပီးေနာက္ လူမ်ားမွ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေသာေၾကာင့္ တင္ဒါေခၚယူျခင္းကုိ ရပ္ဆုိင္းလုိက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္တြင္ ေငြရရွိမႈ နည္းလမ္းႏွစ္မ်ဳိးရွိၿပီး စီမံခန္႔ခြဲမႈမွရရွိသည့္ ကား၀င္း၊ ဆုိင္ခန္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြားမ်ားထံမွ ေကာက္ခံရရွိသည့္ေငြမ်ားကုိ ၀န္ထမ္းလစာ၊ ေထာက္ပံ့ေၾကးႏွင့္ ခရီးစရိတ္အျဖစ္ အသုံးျပဳၿပီး ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္သုိ႔ လွဴဒါန္းထားသည့္ ေငြႏွင့္ ေျမ၊ အေဆာက္အအုံ၊ တိုက္ခန္းမ်ား ေရာင္းခ်ရသည့္ေငြမ်ားကုိ ဘုရားႀကီး၏ ေ၀ယ်ာ၀စၥတြင္ ျပန္လည္အသုံးျပဳေၾကာင္း သိရသည္။

ဘုရားဖူးမ်ားသည့္ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္တြင္ ဓာတ္ေလွကားစက္ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈျဖစ္ပြားပါက လုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်က္မ်ား ဓာတ္ေလွကားေမာင္း၀န္ထမ္းမ်ားကို သင္တန္းေပး

ေရႊတိဂုံေစတီ ဓာတ္ေလွကားေမာင္း၀န္ထမ္းမ်ားကို မစ္ဆူဘစ္ရွိကုမၸဏီက ဇူလိုင္ ၇ ရက္တြင္ သင္တန္းေပးေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္

ဘုရားဖူးသူမ်ားျပားသည့္ ေရႊတိဂုံေစတီတြင္ ဓာတ္ေလွကားစက္ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈျဖစ္ပြားပါက လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်က္မ်ားအား ဓာတ္ေလွခါးေမာင္း၀န္ထမ္းမ်ားကို ဇူလိုင္ ၇ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ မစ္ဆူဘစ္ရွီကုမၸဏီက သင္တန္းေပးသည္။

ယင္းသို႔ မစ္ဆူဘစ္ရွိကုမၸဏီက ဓာတ္ေလွကားေမာင္း၀န္ထမ္းမ်ားကို သင္တန္းေပးရာတြင္ ဓာတ္ေလွကားမ်ား စက္ခ်ဳိ႕ယြင္းၿပီး ရပ္တန္႔ခဲ့ပါက လုပ္ေဆာင္ရမည့္အဆင့္ဆင့္ကို စာေတြ၊ လက္ေတြ႕ပို႔ခ်သင္ၾကားေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ဓာတ္ေလွကားထဲလူပိတ္တယ္ဆိုရင္ အမ်ားစုထင္တာက ေလမရလုိ႔ ေအာက္ဆီဂ်င္ျပတ္ၿပီး ဒုကၡေတြ ေရာက္လိမ့္မယ္လုိ႔ ထင္ေနၾကတာ။ တကယ္က ဘာမွမျဖစ္ပါဘူး။ ဓာတ္ေလွ ကားထဲမွာ လူေငြ႕နဲ႔ပူအိုက္ၿပီး ေခြၽးျပန္တာတို႔ ျဖစ္မယ္။ ေၾကာက္တတ္တဲ့လူဆိုရင္ မူးေမာ္တာတို႔ ျဖစ္တယ္။ အခုလိုသင္တန္းေပးတာက တကယ္လုိ႔ ဓာတ္ေလွကားစက္ခ်ဳိ႕ယြင္းၿပီး လူေတြပိတ္မိေနမယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုမ်ဳိးကယ္ ဆယ္ရမလဲဆိုတာကို စာေတြ႕၊ လက္ေတြ႕သင္တန္းေပးတာေပ့ါ။ ဒီလိုသင္တန္းေပးတာအခု တစ္ေခါက္နဲ႔ဆိုသုံးႀကိမ္ရွိၿပီ” ဟု ေရႊတိဂုံေစတီ ဓာတ္ေလွကားဌာန၊ ဌာနစုမွဴးဦးခင္ေမာင္ၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ေရႊတိဂုံေစတီ၏ အေရွ႕ဘက္မုခ္၊ ေတာင္ဘက္မုခ္ႏွင့္ေျမာက္ဘက္မုခ္ စသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ဓာတ္ေလွကားရွစ္စီးရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းဓာတ္ေလွကားမ်ားအား မီးပ်က္လွ်င္ မီးစက္ႏိႈး၍ လွည္ပတ္ႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမ ၁၉ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေရႊတိဂုံေစတီအေရွ႕ဘက္မုခ္ရွိ ညာဘက္အျခမ္းအတက္ဓာတ္ေလွကားသည္ စက္ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈေၾကာင့္ တစ္နာရီေက်ာ္ၾကာ ဓာတ္ေလွကားရပ္တန္႔မႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရပ္တန္႔ေနသည့္ ဓာတ္ေလွကားအတြင္း ကေလးငယ္ႏွစ္ဦးအပါအ၀င္ အမ်ဳိးသား ငါးဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးကိုးဦးတို႔ ပိတ္မိေနသည့္အတြက္ ေရႊတိဂံုဘုရားရိွ လံုျခံဳေရးမ်ား၊ မီးသတ္၀န္ထမ္းမ်ား၊ ဓာတ္ေလွကား၀န္ထမ္းမ်ားက ဓာတ္ေလွကားအမိုးကိုဖြင့္ကာ ႀကိဳးျဖင့္ ခက္ခက္ခဲခဲ ကယ္ဆယ္ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

ေရႊတိဂုံေစတီတြင္ ဓာတ္ေလွကား စက္ခ်ဳိ႕ယြင္းၿပီး ဓာတ္ေလွကားအတြင္း လူပိတ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့မႈသုံးႀကိမ္ရွိခဲ့ေၾကာင္း ဓာတ္ေလွကားဌာနမွ စုံစမ္းသိရသည္။

ေရႊတိဂံုေစတီသို႔ ဘုရားဖူးလာေရာက္သူမွာေန႔စဥ္ ရွစ္ေသာင္း၀န္းက်င္ရွိၿပီး၊ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္မ်ား၊ အခါႀကီးရက္ႀကီးမ်ားတြင္ ဘုရားဖူသူ ႏွစ္သိန္းမွ သံုးသိန္းအၾကားရိွေၾကာင္း သိရသည္။

ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္သုိ႔ လွဴဒါန္းထားသည့္ ေျမ၊ အေဆာက္အအုံႏွင့္ တုိက္ခန္းမ်ားကုိ ျပန္လည္ေရာင္းခ်မည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးအား အေ၀းမွ ဖူးေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေအာင္မ်ဳိးသန္႔)

ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္သုိ႔ လွဴဒါန္းထားသည့္ ေျမ၊ အေဆာက္အအုံႏွင့္ တုိက္ခန္းမ်ားကုိ ေစ်းၿပိဳင္တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ ေဂါပကအဖြဲ႕ ႐ုံးအဖြဲ႕မွဴး ဦးထြန္းေအာင္ေငြက ေျပာၾကားသည္။

“ေစ်းၿပိဳင္တင္ဒါစနစ္နဲ႔ ေရာင္းခ်မယ့္ေန ရာေတြက ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္မွာမ်ားတယ္။ လမ္းမေတာ္တုိ႔၊ ေရႊေတာင္တန္းလမ္းတုိ႔ ေနရာေတြေပါ့။ ေရာင္းခ်မွာက ခုနစ္ခုရွိပါတယ္။ အဓိက,ကေတာ့ ဒီတုိက္ခန္းေတြက အလွဴရွင္ေတြ မေသဆုံးမီ လွဴဒါန္းထားခဲ့တယ္။ စာခ်ဳပ္စာတမ္းေတြနဲ႔ လွဴခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ေသဆုံးတဲ့ အခ်ိန္မွာမသိဘူး။ သိတဲ့အခ်ိန္မွာ လူေတြရွိေနတယ္။ အငွားေတြလည္းျဖစ္ႏုိင္တယ္။ ေဆြမ်ဳိးေတြလည္း တက္ေနၾကတာ ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ အဲဒီအခန္းေတြကုိ ဒီအတုိင္းဆက္ထားတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဘယ္လုိမွ လုပ္လုိ႔မရဘူး။ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္းက လွဴဒါန္းတဲ့ဟာေတြျဖစ္တယ္။ အေရွ႕မွာ လွဴခဲ့တဲ့ဟာေတြကုိေတာ့ ေရာင္းၿပီးသြားၿပီ။ တခ်ဳိ႕ေတြက အိမ္ငွားခလာ သြင္းတာရွိတယ္” ဟု ဦးထြန္းေအာင္ေငြက ေျပာၾကားသည္။

ေရႊတိဂုံဘုရားသုိ႔ လွဴဒါန္းထားသည့္ အခ်ဳိ႕ေသာ တုိက္ခန္းမ်ားသည္ အႏၲရာယ္ရွိ အေဆာက္အအုံမ်ားျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ေစ်းၿပိဳင္ တင္ဒါေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္ ေျမ၊ အေဆာက္အအုံႏွင့္ တုိက္ခန္းမ်ားတြင္ ေနထုိင္သူမ်ား၏ ရသင့္ရထုိက္သည္မ်ား၊ ေပးသင့္ေပးထုိက္သည္မ်ားကုိ ညိႇႏိႈင္းတြက္ခ်က္ၿပီး ေလလံဆြဲရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္မတုိ႔ တုိက္ခန္းေတြကုိ ျပင္ခ်င္ပါတယ္။ ကန္ထ႐ုိက္နဲ႔ ျပန္ေဆာက္ခ်င္ပါတယ္ဆုိၿပီး လာေျပာၾကတယ္။ ဒီလူေတြကုိ ဘယ္လုိျပန္ေပးမွာလဲ။ တုိက္ခန္းတစ္ခန္းေပးမွာလား။ သူတုိ႔ ေဆာက္မယ့္သူေတြ ေခၚလာတယ္။ ေဆာက္ၿပီဆုိရင္ ျပႆနာေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ သူတုိ႔ကုိ ေျပာင္းေရႊ႕ဖုိ႔ေနရာေတြ ေပးရမယ္။ သူတုိ႔ကုိ ျပန္ထားေပးရမယ္။ ဥပေဒပညာရွင္နဲ႔တုိင္ပင္တဲ့အခါ ဒါေတြဆက္လုပ္ရင္ ေဂါပကနဲ႔ ျပႆနာေတြအမ်ားႀကီး ရွိတယ္။ ေဂါပကအေနနဲ႔ မေကာင္းဘူးေပါ့။ ေျပာရမယ္ဆုိရမယ္။ တရားေတြဘာေတြ ျဖစ္လာႏုိင္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အၿပီးေရာင္းမွာ ျဖစ္တယ္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ဳိးရွိေအာင္၊ ေနတဲ့သူေတြလည္း ေအးေအးေဆးေဆးျဖစ္သြားေအာင္ တင္ဒါရတဲ့သူေတြ ဆက္လုပ္ဖုိ႔ ေလလံေပးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ ေဂါပကအဖြဲ႕ ႐ုံးအဖြဲ႕မွဴး ဦးထြန္းေအာင္ေငြက ေျပာၾကားသည္။

ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္တြင္ ေငြရရွိမႈ ႏွစ္လမ္းရွိေၾကာင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈမွရရွိသည့္ေငြႏွင့္ အလွဴေငြျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈမွရေငြသည္ ကား၀င္း၊ ဆုိင္ခန္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသား ခရီးသြားမ်ားထံမွ ေကာက္ခံရရွိသည့္ေငြမ်ား ရွိေၾကာင္း၊ ၎ေငြမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းလစာ၊ ေထာက္ပံံ့ေၾကးႏွင့္ ခရီးစရိတ္အျဖစ္ အသုံးျပဳေၾကာင္း၊ ဘုရားႀကီးသို႔ လွဴဒါန္းထားသည့္ ေျမ၊ အေဆာက္အအုံႏွင့္ တုိက္ခန္းမ်ား ေရာင္းရသည့္ေငြမ်ားကုိ ဘုရားႀကီး၏ ေ၀ယ်ာ၀စၥတြင္ ျပန္လည္အသုံးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလွဴေငြမ်ားကုိ အျခားေနရာမ်ားတြင္ အသုံးျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဦးထြန္းေအာင္ေငြက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ႀကီးသုိ႔ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားျဖင့္ လွဴဒါန္းထားသည့္ ေျမ၊ အေဆာက္အအုံႏွင့္ တုိက္ခန္းမ်ား ေစ်းၿပိဳင္တင္ ဒါစနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်မည့္ေနရာမ်ားသည္ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ၁၁ လမ္းတြင္ ႏွစ္ထပ္ တုိက္တစ္လံုး၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ၁၂ လမ္း တြင္ ႏွစ္ထပ္တုိက္တစ္လုံး၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ လွည္းတန္းလမ္းတြင္ ႏွစ္ထပ္တုိက္တစ္လုံး၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ေရႊေတာင္တန္းလမ္းတြင္ ေျမညီထပ္ႏွစ္ခန္း၊ ၾကည့္ျမင္တုိင္ၿမိဳ႕နယ္ ထီးတန္း (၁) လမ္းတြင္ ႏွစ္ထပ္တုိက္တစ္လုံး၊ လသာၿမိဳ႕နယ္ စဥ့္အုိးတန္းလမ္းတြင္ ႏွစ္ထပ္တုိက္တစ္လုံး၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ အဂၤပူလမ္းတြင္ ေျမညီထပ္တုိက္ခန္းတစ္ခန္းကုိ ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေစ်းၿပိဳင္တင္ဒါ တင္သြင္းလုိသူမ်ားသည္ တင္ဒါစည္းကမ္းခ်က္တစ္စုံလွ်င္ က်ပ္ ၅၀၀၀၀ ျဖင့္ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ေဂါပက အဖြဲ႕႐ံုးတြင္ ႐ုံးခ်ိန္အတြင္း၀ယ္ယူႏိုင္ၿပီး ဇူလုိင္ ၁၂ ရက္ ေနာက္ဆုံးထား၍ ေဂါပကအဖြဲ႕႐ုံး၌ ေစ်းၿပိဳင္တင္ဒါတင္သြင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လူမႈကြန္ရက္တြင္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနေသာ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ ၾကံ့ခုိင္ေရးအတြက္ လြန္ေဖာက္ၿပီး စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည့္ ကိစၥသည္ မဟုတ္မွန္ေၾကာင္းႏွင့္ စစ္ေဆးမႈမ်ားကုိ ဓာတ္ေရာင္ျခည္၊ အသံလိႈင္းႏွင့္ လွ်ပ္စစ္သံလုိက္ တုိင္းတာနည္းတုိ႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္

ဓာတ္ပုံ – မ်ဳိးထက္ပုိင္

လူမႈကြန္ရက္တြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနေသာ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ ၾကံ့ခုိင္ေရးအတြက္ လြန္ေဖာက္ၿပီး စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္မည့္ ကိစၥသည္ မဟုတ္မွန္ေၾကာင္းႏွင့္ စစ္ေဆးမႈမ်ားကုိ ဓာတ္ေရာင္ျခည္၊ အသံလိႈင္းႏွင့္ လွ်ပ္စစ္သံလုိက္ တိုင္းတာနည္းတုိ႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

“နားစြန္နားဖ်ားၾကားၿပီး ေျပာၾကတာ။ ေဆြးေႏြးတုန္းက ဘာေတြလုပ္မယ္ ဆုိတာကုိ ေသခ်ာမသိဘဲ ၾကားမိတာေတြကုိ မွတ္ခ်က္ယူကုန္ ၾကတယ္ထင္တယ္။ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ႀကီးကုိ စစ္ေဆးၿပီးေတာ့ လုိအပ္တာကုိ ပညာရွင္ေတြ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မယ္။ အခုကေတာ့ အထဲမွာ ဘာခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွိေနလဲ ဆုိတာကုိ တုိင္းတာမယ္။ ေခတ္မီကိရိယာေတြနဲ႔ တုိင္းတာမွာျဖစ္တယ္။ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ႀကီးကုိလည္း လြန္မေဖာက္ပါဘူး” ဟု ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ ေဂါပကအဖြဲ႕၀င္ ဦးေအာင္ျမတ္က ေျပာၾကားသည္။

လူမႈကြန္ရက္ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚ၌ Naymin Thuက၊ အရွင္ အဂၢဥာဏ၊ ဆာရဲရင့္၊ ေမာ္ေမာ္ အေကာင့္မ်ားျဖင့္ “ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ကုိ ေရႊျပားခြာၿပီး အေပါက္ေဖာက္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ေစတီေတာ္ႀကီးကုိ လြန္ျဖင့္ထုိးေဖာက္ တုန္ခါေစျခင္းသည္ ငလ်င္ထက္ ပုိမုိျပင္းထန္ေသာ ထိခိုက္မႈကုိ ျဖစ္ေစကာ အက္ေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ ေရႊျပားမ်ား ခြာျခင္းႏွင့္ အေပါက္ျဖစ္ေစျခင္းသည္လည္း ဟန္ခ်က္ညီ ထိန္းထားမႈကုိ ဂေဟဆက္ ပ်က္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း” ဇူလုိင္ ၁ ရက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဆက္လက္၍ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ဇြန္ ၂၄ ရက္၌ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား ဦးေဆာင္က်င္းပေသာ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ႏွင့္ သိဂုၤတၱရ ကုန္းေျမေရရွည္ တည္တံ့ခုိင္ျမဲေရးလုပ္ငန္း ညိႇႏိႈင္းအစည္းအေ၀းတြင္ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ ေရႊသကၤန္း ကပ္လွဴေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေရႊသကၤန္းေတာ္ ကပ္လွဴပူေဇာ္သည့္ ကာလတြင္ ကုိယ္လုံးေတာ္ ၾကံ့ခုိင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေရႊတိဂုံ ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးအား ေရႊသကၤန္းေတာ္ ကပ္လွဴရာတြင္ ေစတီေတာ္ႀကီး၏       ကုိယ္လုံးေတာ္ ၾကံ့ခုိင္ေရး စစ္ေဆးရာ၌ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ျဖင့္ တုိင္းတာနည္း၊ အသံလိႈင္းျဖင့္ တုိင္းတာနည္း၊ လွ်ပ္စစ္သံလုိက္ျဖင့္ တုိင္းတာနည္း တုိ႔ကုိသာ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ ေရႊသကၤန္းကပ္လွဴေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပညာရွင္မ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၌ ေစတီေတာ္ႀကီး၏ ကုိယ္လုံးေတာ္အား ထြင္းေဖာက္တုိင္းတာျခင္း ျပဳလုပ္ရန္ အစီအစဥ္ မရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ မဟုတ္မမွန္ ေကာလာဟလ သတင္းထုတ္လႊင့္ ေဖာ္ျပမႈမ်ားကို သတိျပဳရန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ႀကီးအား ေမာ္လၿမိဳင္ က်ိဳက္သလံႅဘုရားကဲ့သုိ႔ ေျမၿပိဳမႈမ်ား မျဖစ္ပြားေစရန္ ေရႊတိဂုံဘုရား၏ ၾကံ့ခုိင္မႈအတြက္  စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ဇြန္ ၂၄ ရက္တြင္ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ ေဂါပက႐ုံးခန္းတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ႏွင့္ သိဂုၤတၱရကုန္းေျမ ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ျမဲေရးအတြက္ လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္း အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါ အစည္းအေ၀းသုိ႔ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ေရႊတိဂုံေဂါပကအဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ပညာရွင္မ်ား၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး အခ်က္သုံးခ်က္ကုိ အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအခ်က္သုံးခ်က္သည္ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ ကုိယ္လုံးေတာ္ ၾကံ့ခုိင္ေရး၊ ရင္ျပင္ေတာ္တြင္ ေျမၿပိဳမႈမ်ား မျဖစ္ေစရန္ လိုအပ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ေရေျမာင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ၀တၱကေျမ ၁၁၄ ဧကအား သန္႔ရွင္းသာယာ လွပေရးႏွင့္ စနစ္တက်ရွိေရးတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ႀကီးအား ကမၻာ႔အေမြအႏွစ္ စာရင္း၀င္ႏုိင္ရန္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ UNESCO သုိ႔ တင္သြင္းမည္

ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္အား ဇြန္ ၂၄ ရက္က ဖူးေတြ႕ရစဥ္

ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ႀကီးအား ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ စာရင္း၀င္ႏုိင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ UNESCO သုိ႔ တင္သြင္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ ေဂါပကအဖြဲ႕ အလွည့္က်သဘာပတိ ဦးမုိးခ်စ္က ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႕ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ႀကီးကုိ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအုံဇုန္အျဖစ္ UNESCO ကိုလာမယ့္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ တင္ျပၿပီးေတာ့ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအုံအေနနဲ႔ တင္ျပဖုိ႕ရွိပါတယ္။ တင္ျပဖုိ႕ရွိတဲ့အခါ သာသနာေရးနဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာနက ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအုံ ဇုန္ဧရိယာဆုိၿပီး သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ေနရာ ရွိပါတယ္။ ေစတီေတာ္ႀကီးနဲ႔ ၁၄ ဧကရွိတဲ့ ရင္ျပင္ေတာ္ႀကီးက တည္ေနရာဇုန္ဆုိၿပီး သတ္မွတ္ၿပီးေတာ့ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရမယ့္ ေနရာက ၁၁၄ ဧကရွိတဲ့ အေရွ႕ဘက္က အာဇာနည္လမ္း၊ ေတာင္ဘက္က ဦးေထာင္ဘုိလမ္း၊ အေနာက္ဘက္ကဆုိရင္ ဦး၀ိစာရလမ္း၊ ေျမာက္ဘက္ကဆုိရင္ အာဇာနည္လမ္း ဒီ ၁၁၄ ဧရိယာေလးပဲ တင္ျပတဲ့အခါ ဒါက က်ဥ္းေျမာင္းတယ္လုိ႕ ယူဆပါတယ္။ ဒီေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအုံ တည္ေနရာ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းတဲ့ဇုန္ကုိ ထပ္ခ်ဲ႕ေပးပါဆုိၿပီး တင္ျပထားတာ ရွိပါတယ္” ဟု ဦးမုိးခ်စ္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ ပတ္၀န္းက်င္ ျဖစ္သည့္ ဦးေထာင္ဘုိလမ္းႏွင့္ ကမၻာေအးဘုရားလမ္းေတာင့္တြင္ Dagaon City ကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္သူလူထုက ၀ိုင္း၀န္း ကန္႔ကြက္ခဲ့မႈေၾကာင့္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ မေဖာ္ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဦး၀ိစာရလမ္းေထာင့္တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ Dagon International Company မွ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအုံ ေဆာက္မႈသည္ ေရႊတိဂုံဘုရားအား ကြယ္ႏုိင္သျဖင့္ ကန္႕ကြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဇြန္လအတြင္းတြင္လည္း အာဇာနည္ကုန္း ေျမာက္ဘက္နားရွိ လင့္လမ္းႏွင့္ အေနာက္ေရႊဂုံတုိင္နားတြင္ ကုမၸဏီတစ္ခုမွ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအုံေဆာက္ရန္ တင္ျပထားေၾကာင္း၊ ယင္းတင္ျပထားသည့္ အေဆာက္အအုံသည္ ကြန္ဒုိအေဆာက္အအုံျဖစ္ၿပီး ေျမေအာက္အနက္ ၂၈ ေပ ကားပါကင္ ႏွစ္ထပ္ပါရွိၿပီး အထပ္ျမင့္ ေျခာက္ထပ္ျဖစ္ကာ ၆၂ ေပရွိေၾကာင္း၊ ယင္းျဖစ္စဥ္အား သက္ဆုိင္ရာ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာနကုိ တင္ျပခုိင္းထားေၾကာင္း၊ ေရႊတိဂုံဘုရားကုိ ထိခိုက္ႏုိင္သည့္ ေဆာက္လုပ္မႈမ်ားႏွင့္ ဘုရားႀကီးျမင္ကြင္း ကြယ္ႏုိင္ေစမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ကန္႔ကြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးမုိးခ်စ္က ေျပာၾကားသည္။

“ဘုရားႀကီးက ဘုရားပြင့္ေတာ္မူတဲ့ အခ်ိန္ကစၿပီးေတာ့ ႏွစ္ေပါင္း ၂၆၀၆ ႏွစ္ရွိခဲ့ပါၿပီ၊ ရင္ျပင္ေတာ္ရဲ႕ အက်ယ္က ၁၄ ဧ ကပဲရွိပါတယ္။ ၀တၱကေျမအက်ယ္က ၁၁၄ ဧက ရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ၁၁၄ ဧကအတြင္းမွာ လိုအပ္တဲ့ ၾကံ့ခုိင္မႈေတြ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ေစတီေတာ္ႀကီး ေရရွည္တည္တံ့ ခုိင္ျမဲေရးအတြက္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေရာ၊ လူလုပ္တဲ့ ေဘးအႏၲရာယ္ေရာ ကာကြယ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ ဆုိတာကေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က စစ္ကုိင္းျပတ္ေရြ႕ အေနာက္ဘက္ ၃၅ ကီလုိမီတာ အကြာအေ၀းမွာ ရွိပါတယ္” ဟု ဦးမုိးခ်စ္က ေျပာၾကားသည္။

ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ႀကီးအား ေမာ္လၿမိဳင္ က်ိဳက္သလံႅဘုရားကဲ့သုိ႔ ေျမၿပိဳမႈမ်ား မျဖစ္ပြားေစရန္ ေရႊတိဂုံဘုရား၏ ၾကံ့ခုိင္မႈအတြက္ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ဇြန္ ၂၄ ရက္တြင္ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ ေဂါပက႐ုံးခန္းတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ႏွင့္ သိဂုၤတၱရကုန္းေျမ ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ျမဲေရးအတြက္ လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္း အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားထားသည္။

အဆုိပါ အစည္းအေ၀းသုိ႔ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ေရႊတိဂုံေဂါပကအဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးပညာရွင္မ်ား၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး အခ်က္သုံးခ်က္ ကုိ အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္း အခ်က္သုံးခ်က္သည္ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ ကုိယ္လုံးေတာ္ၾကံ့ခုိင္ေရး၊ ရင္ျပင္ေတာ္တြင္ ေျမၿပိဳမႈမ်ား မျဖစ္ေစရန္ လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေရေျမာင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ႏွင့္ ၀တၱကေျမ ၁၁၄ ဧကအား သန္႔ရွင္းသာယာလွပေရးႏွင့္ စနစ္တက်ရွိေရးတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာ္လၿမိဳင္ က်ဳိက္သလႅံဘုရားကဲ့သုိ႔ ေျမၿပိဳျခင္းမ်ား မျဖစ္ပြားေစရန္ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ ၾကံ့ခုိင္မႈအတြက္ စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မည္

ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ ေဂါပက႐ုံးခန္းတြင္ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ႏွင့္ သိဂုၤတၱရကုန္းေျမ ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ျမဲေရးအတြက္ လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္း အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္စဥ္

ေမာ္လၿမိဳင္ က်ိဳက္သလံႅဘုရားကဲ့သုိ႔ ေျမၿပိဳမႈမ်ား မျဖစ္ပြားေစရန္ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ ၾကံ့ခုိင္မႈအတြက္  စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ဇြန္ ၂၄ ရက္တြင္ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ ေဂါပက႐ုံးခန္းတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ႏွင့္ သိဂုၤတၱရကုန္းေျမ ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ျမဲေရးအတြက္ လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္း အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားသည္။

“ေရႊတိဂုံဘုရား တည္ရွိတဲ့ သိဂုၤတၱရကုန္းေျမ ေျမၿပိဳမႈမျဖစ္ရန္ ေရရွည္တည္တံ့ ခုိင္ျမဲေရးအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ပညာရွင္အသီးသီးနဲ႔ ညႇိႏိႈင္းတုိင္ပင္ၿပီးေတာ့ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈေတြ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ိဳက္သလႅံဘုရားလုိ ျဖစ္ၿပီးမွထက္ အမ်ားႀကီး ထိေရာက္မႈ ရွိတယ္။ ေရႊတိဂုံဘုရားႀကီးရဲ႕ Geo Technical Research ေတြကုိ ေရႊတိဂုံဘုရားရဲ႕ ေထာင့္ေလးေထာင့္မွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္းမွာ soil test ေလးတြင္း တူးခဲ့ပါတယ္။ ေကာင္းမြန္တဲ့ အနက္က ေပႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္တာနဲ႔ အမာခံေျမေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အေပၚေပႏွစ္ဆယ္က ေျမေပ်ာ့ေတြ ျဖစ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဒု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းအတြင္း ေမာ္လၿမိဳင္ က်ိဳက္သလံႅဘုရား ေျမၿပိဳမႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သိဂုၤတၱရကုန္းေျမကုိ စိတ္ပူလာေၾကာင္း၊ ျဖစ္ၿပီးမွ ေဆာင္ရြက္ျခင္းထက္ မျဖစ္ခင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ အစည္းအေ၀းသို႔ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ေရႊတိဂုံေဂါပကအဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ပညာရွင္မ်ား၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး အခ်က္သုံးခ်က္ အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအခ်က္ သုံးခ်က္သည္ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ ကုိယ္လုံးေတာ္ ၾကံ့ခုိင္ေရး၊ ရင္ျပင္ေတာ္တြင္ ေျမၿပိဳမႈမ်ား မျဖစ္ေစရန္ လိုအပ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ေရေျမာင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ၀တၱကေျမ ၁၁၄ ဧကအား သန္႔ရွင္းသာယာ လွပေရးႏွင့္ စနစ္တက်ရွိေရးတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ကုန္က်ေငြမ်ားကုိ ျပန္လည္တြက္ခ်က္ၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာနသို႔ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ထုိမွတစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးသုိ႔ ဆက္လက္တင္ျပကာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိမည္ ဆုိပါက ျပဳျပင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ႀကီးအား ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ ေရႊထီးေတာ္တင္လွဴျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၀၄-၂၀၀၅ တြင္ ဆူနာမီ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေရႊထီးေတာ္ႀကီး ၾကံ့ခိုင္မႈစစ္ေဆးျခင္း လုပ္ငန္းကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၀၈ ေမလတြင္ နာဂစ္မုန္တုိင္း တုိက္ခတ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ တြင္ ေရႊသကၤန္းေတာ္ ကပ္လွဴေရးႏွင့္ ထီးေတာ္ၾကံ့ခုိင္မႈ စစ္ေဆးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေစတီေတာ္ႀကီး၏ ေသးသြယ္ဆုံးေသာ ၾကာေမွာက္ၾကာလွန္ ဧရိယာႏွင့္ ငွက္ေပ်ာဖူးအေျခမွ တတိယ ေဖာင္းရစ္အထိ ျပင္ဆင္မႈ မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္၏ မဟာရံတံတုိင္းမ်ားသည္ ၁၉၉၆ မွ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္အတြင္း ၿပိဳက်ပ်က္စီးမႈ ေလးႀကိမ္ရွိခဲ့ေၾကာင္း ၁၉၉၆-၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္ဘက္ေစာင္းတန္းထိပ္ အေနာက္ဘက္ျခမ္း ေပ ၅၀ ခန္႔ ၿပိဳက်ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၀၂-၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ အေနာက္ဘက္ေစာင္းတန္း ေတာင္ဘက္ ေပ ၁၂၀ ခန္႔ ၿပိဳက်ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၀၄-၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ အေနာက္ေတာင္ေထာင့္ ရန္ကုန္ဘုိးဘုိးႀကီး အနီးတြင္ ေပ ၁၅၀ ခန္႔ ၿပိဳက်ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၀၆-၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ရာဟုေထာင့္ သစ္ဂုိေဒါင္ ေနာက္ေက်ာ္ ေပ ၁၈၀ ခန္႔ ၿပိဳက်ပ်က္စီးမႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

 

ကုသိုလ္ယူမွ် ျမတ္လွေရႊတိဂံု

ကဆုန္လျပည့္ေန႔ (ဧၿပီ ၂၉ ရက္)က ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္သုိ႔ ဘုရားဖူးလာေရာက္ၾကသူမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ- ၾကည္ႏုိင္)

တနဂၤေႏြေန႔ နံနက္တုိင္း ကြၽန္ေတာ္သည္ ေရႊတိဂံုဘုရားသို႔ သြားေလ့ရွိသည္။ မလႊဲမေရွာင္သာကိစၥႏွင့္ ေနထိုင္မေကာင္းျဖစ္သည္မွလဲြ၍ ႀကိဳးစားၿပီး သြားခဲ့သည္မွာ ႏွစ္အတန္ၾကာၿပီ။ သို႔ျဖစ္၍ “ကုသိုလ္ေတြရလွေပါ့” ဟု ဆိုခ်င္သူဆိုလိမ့္မည္။ ဆိုႏုိင္ပါသည္။ ကုသိုလ္ယူ ကုသိုလ္မွ်ျခင္းဆိုသည္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား၏ အထံုအေမြ႕။ ကိုယ္ျပဳေသာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈမွာ နည္းသည္ျဖစ္ေစ အမွ်ေပးေ၀ႏိုင္သည္။ ေကာင္းမႈႀကီးစြာ ျပဳႏိုင္သူမ်ား၏ ကုသိုလ္ကိုလည္း ၀မ္းေျမာက္စြာ သာဓုေခၚႏုိင္ပါသည္။

ကုန္ခဲ့ေသာ လပိုင္းေလာက္က သတင္းတစ္ပုဒ္မွာ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ႀကီးသို႔ လွဴဒါန္းထားသမွ် ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေငြ အရပ္ရပ္ကို ဘဏ္စာရင္းဖြင့္ အပ္ႏွံေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေငြေၾကးပမာဏႏွင့္ပါ သိရေတာ့ ဘုရားဖူးအေပါင္းတို႔၏ ၾကည္ညိဳသဒၶါကို မွန္းဆသိႏုိင္ၾကပါသည္။သိဂၤုတၱရကုန္းေပၚ၀ယ္ သပၸာယ္လွေသာ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္သည္ ဇမၺဴဒိပ္ကြၽန္းတြင္ အံ့ခ်ီး၍မကုန္ပါ။
ဆရာတကၠသိုလ္ေမာင္ေမာင္ႀကီးက နံနက္ေစာေစာ တကၠသိုလ္၀င္းထဲမွထြက္ကာ ေစတီေတာ္ရွိရာသို႔ ဦးတည္လမ္းေလွ်ာက္ရင္း တျဖည္းျဖည္းခ်င္း လွမ္းေျမာ္ဖူးျမင္ရေသာ ေစတီေတာ္ႀကီးအား ၾကည္ညိဳလွၿပီး စာစီဖြဲ႕သည့္အခါ ‘ႏိုင္ငံေတာ္၏မ်က္ႏွာ’ ဟူ၍ အလကၤာေခါင္းစီး တပ္ခဲ့ပါသည္။

■ ႏိုင္ငံေတာ္၏မ်က္ႏွာ

သိဂၤုတၱရကုန္းေတာ္တြင္ ေရွးဘုရားသံုးဆူျဖစ္ေသာ ကကုသန္ဘုရား၏ ေတာင္ေ၀ွးေတာ္၊ ေကာဏဂံုဘုရား၏ ေရစစ္ေတာ္၊ ကႆပဘုရား၏ ေရသႏုပ္သကၤန္းေတာ္တို႔သည္ ကမၻာလူသားတို႔ ေကာင္းက်ဳိးရၾကရန္ ကိန္း၀ပ္ေတာ္မူခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ရာမညတိုင္း ေပါကၡရ၀တီမည္သည့္ အသိတဥၨနျပည္မွ ကုန္သည္ညီေနာင္ တဖုႆႏွင့္ ဘလႅိကတို႔သည္ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားထံမွ ဆံေတာ္ရွစ္ဆူ ပူေဇာ္ခြင့္ရလာေသာအခါ ေနာင္ေတာ္ ဘုရားသံုးဆူတို႔၏ ေမြေတာ္မ်ား ကိန္း၀ပ္သီတင္းသံုးရာတြင္ ေစတီတည္ရန္ ျဖစ္လာခဲ့ ေတာ့သည္။

ဘုရားတည္ခြင့္ရေသာ ဒါယကာမွာ ဥကၠလာပၿမိဳ႕စံ ဥကၠလာပမင္းႀကီးႏွင့္ ျပည္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဥကၠလာပမင္းႀကီးမွာ သိၾကားမင္းႏွင့္ မယ္လမုအမည္ရ အမ်ဳိးသမီးတို႔မွ ဖြားျမင္သည့္ သားေတာ္ျဖစ္သည္။ အမိ လမုပင္အဖူးႀကီးမွ ျဖစ္လာသည့္ သံေသဒဇ ျဖစ္ၿပီး လူ႔ျပည္တြင္ ဘုရားရွင္ပြင့္ေတာ္မူမည့္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ သိၾကားမင္းသည္ လူ႔အသြင္သို႔ ဖန္ဆင္းကာ မယ္လမုကို ေမြးျမဴခဲ့သည့္ ရေသ့ထံမွ ေတာင္းယူခဲ့သည္။ တာ၀တႎ သာသို႔ ျပန္ေရာက္ၿပီးေနာက္ နတ္လုလင္ကို ေစလႊတ္ကာ နတ္ေရစင္တိုက္ေကြၽးသည္တြင္ မယ္လမု၌ သေႏၶတည္ကာ ဥကၠလာပမင္းျဖစ္လာမည့္ သားရတနာကို ဖြားျမင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဘဒၵကမၻာတြင္ စတုတၳေျမာက္ ပြင့္ထြန္းေတာ္မူေသာ ေဂါတမဘုရားကို ဖူးေတြ႕ရၿပီး ဆံေတာ္တို႔ကို ရရွိသည္ဆိုလွ်င္ပင္ ကုန္သည္ညီအစ္ကိုသည္ သဒၶါအလြန္ျဖစ္ကာ လွည္း ၅၀၀ တြင္ ပါလာသမွ်ေသာ ကုန္တို႔ကို ျမင္သမွ်ေသာ လူတုိ႔ထံ စြန္႔ၾကဲေပးကမ္းလုိက္ေလသည္။

ဘုရားရွင္ထံမွ ေပးသနားေသာ ဆံေတာ္တို႔ကို ကုန္သည္ညီအစ္ကိုတို႔ ရရွိၿပီး ဦးထိပ္တြင္ တည္ေနသည့္ခဏ မဟာပထ၀ီေျမႀကီးသည္ ပဲ့တင္႐ိုက္ဟည္းကာ လႈပ္သည္။ မဟာသမုဒၵရာတြင္ လိႈင္းတံပိုးတုိ႔သည္လည္း ထၾကြသည္။ ျမင္းမိုရ္ေတာင္က ဘုရားရွင္ရွိရာသို႔ ညြတ္က်ဳိးဦးခိုက္သည္။ နတ္ျဗဟၼာအေပါင္းတို႔က သာဓုသံုးႀကိမ္ ဟစ္ေၾကြးကာ ေကာင္းခ်ီးေပးၾကသည္ဟု ဆိုေလသည္။
ဆံေတာ္ကို ပင့္ေဆာင္လာရာ လမ္းခရီးတြင္ ဆုိက္ကပ္ရာ အဇၩတၱနဂရၿမိဳ႕ႏွင့္ နာဂရာဇ္ေမာ္ (ေမာ္တင္စြန္းဟုဆိုသည္) တို႔တြင္ ဆံေတာ္ကို ဖူးေတြ႕ၾကရသည့္ မင္း၊ မိဖုရား၊ ျပည္သူျပည္သားတို႔ႏွင့္ ေရသတၱ၀ါႏွင့္ နဂါးတို႔သည္လည္း သဒၶါဟုန္ျဖစ္ၾကၿပီး ဆံေတာ္ကို ကိုးကြယ္ရန္ အႏိုင့္ထက္ယူသည္။ အမွတ္တမဲ့ ယူသည္ႏွင့္ ၾကံဳၾကရသည္။ ကုန္သည္ညီေနာင္တို႔က ဥကၠလာပမင္းႀကီးထံသို႔ ေရာက္သည္တြင္ သစၥာအဓိ႒ာန္ျပဳေတာ့မွ မူလအတိုင္း ဆံေတာ္ရွစ္ဆူကို ျပန္လည္ရရွိခဲ့သည္။

ဥကၠလာပမင္းႀကီးသည္လည္း ပတၱျမားၾကဳတ္ကို ဖြင့္လွစ္ၿပီး ဆံေတာ္မ်ား ဖူးျမင္လိုက္ရစဥ္အခိုက္ ၾကည္ညိဳသဒၶါလြန္ကဲလာသျဖင့္ သူ၏ဦးေခါင္းကို ျဖတ္ၿပီး ပူေဇာ္မည္ဟု သန္လ်က္ကို လက္က ကိုင္ေတာ့သည္။ “အရွင္မင္းႀကီး အသက္ႏွင့္ကိုယ္ျမဲမွ ဗုဒၶဆံေတာ္ကို တည္ထားကိုးကြယ္သူရွိမည္။ သို႔မဟုတ္ပါလွ်င္ ဘုရားဗ်ာဒိတ္အတိုင္း တည္ထားကိုးကြယ္သူ ဒါယကာမရွိ ျဖစ္ေတာ့မည္” ဟု သတိေပးခံရမွ ဥကၠလာပမင္းသည္ ပတၱျမား ေက်ာက္စီမကိုဋ္ကို ခြၽတ္၍ ဆံေတာ္မ်ားအား လွဴဒါန္းပူေဇာ္ေလသည္။ ဤအေၾကာင္းမ်ားကို ဆရာေမာင္ဆုရွင္ ေရးသားျပဳစုသည့္ ‘ျမတ္ဘုရားေရႊတိဂံု’တြင္ ဖတ္႐ႈ မွတ္သားရပါသည္။

ဆံေတာ္ကို ေစတီတည္ရန္ သိဂၤုတၱရကုန္းကို စံုစမ္းရွာေဖြရသည္ကအစ လံုလျပဳ ႀကိဳးပမ္းၾကရသည္။ သိၾကားမင္းက ၀ိသၾကံဳနတ္သားကို ခုိင္းကာ ကူညီ၍ ကုန္းေတာ္ကို ရွာေဖြေတြ႕ခဲ့ၾကသည္။ ေရွးဘုရားတို႔၏ ဓာတ္ေမြေတာ္မ်ား ေတြ႕ရွိရန္ အေတာင္ ၄၄ ေတာင္ နက္သည္အထိ တူးရာတြင္လည္း နတ္တို႔က ကူညီခဲ့ၾကသည္။ ဘုရားသံုးဆူ၏ ေမြေတာ္တို႔ကို ေတြ႕ၿပီးေနာက္ အတူဌာပနာရန္ ေငြ၊ စိန္၊ ျမ၊ ပုလဲ၊ နီလာႏွင့္ ပတၱျမား အဆင္း အသီးသီးရွိသည့္ ေက်ာက္ျဖာတို႔ႏွင့္ ဌာပနာဥမင္ျပဳေစကာ ေစတီတည္ခဲ့သည္။

အထက္ေက်ာက္ျဖာအပိတ္ေပၚတြင္ ေရႊေစတီကိုတည္၏။ ေရႊေစတီကိုမ်ဳိ၍ ေငြ ေစတီ၊ ထို႔ေနာက္ ေၾကးျဖဴေစတီ၊ ထိုသို႔ပင္ ေၾကးနီေစတီ၊ သံလြဲေစတီ၊ ေက်ာက္ျဖဴေစတီ၊ သံအုတ္ေစတီဟူ၍ အထပ္ထပ္မ်ဳိ၍တည္ကာ အုတ္မွာလည္း ထိုသတၱဳ ခုနစ္မ်ဳိးအုတ္ ႏွင့္ ေျမအုတ္တို႔ျဖင့္ ေစတီတည္ခဲ့သည္။ သိဂၤုတၱရကုန္းေတာ္သည္ ကုန္းတည္ရွိရာႏွင့္ အေၾကာင္းျပဳရာတို႔အရ အမည္ခုနစ္ပါးတြင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ထိုကုန္းေတာ္တြင္ ေစတီကို ဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း ေစတီခုနစ္ထပ္ စတည္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေလသည္။ ေစတီေတာ္ကို ဖိနပ္ေတာ္မွ ငွက္ေပ်ာဖူးအထိ ရတနာမ်ဳိးစံုျဖင့္ မြမ္းမံသည့္အခါ ဥာဏ္ေတာ္သည္ ၄၄ ေတာင္ ျဖစ္ေလသည္။

ေဂါတမဘုရားရွင္ သက္ေတာ္ထင္ရွား ရွိစဥ္တည္ခဲ့သျဖင့္ သမုိင္းေနာက္ေၾကာင္း ရွည္လ်ားလွသည္။ စာႏွင့္ေပႏွင့္ အခုိင္အမာ အျဖစ္အပ်က္တို႔မွာ ခရစ္ႏွစ္ ၁၃၇၂ ခုႏွစ္ ဘုရင္ဗညားဦးလက္ထက္မွ စတင္သည္ဟု ဆိုသည္။ သူ႔လက္ထက္မွစကာ ကာလအေလ်ာက္ ပ်က္ယြင္းရေသာ ေစတီကို ျပဳျပင္မြမ္းမံရၿပီး မင္းအဆက္ဆက္တို႔က ဆံေတာ္ရွင္ေစတီကို သဒၶါၾကည္ညိဳစြာ ပူေဇာ္ၾက၊ လွဴဒါန္းၾကသည့္အျပင္ ၾကံဳရေသာ ငလ်င္ဒဏ္မ်ားေၾကာင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ပင္ ေစတီေတာ္ကို အားႀကိဳးခႏႊဲ ႀကိဳးစားျပဳျပင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ျမတ္ဘုရား ေရႊတိဂံုက်မ္းတြင္ ဖတ္မွတ္ရသည္။ ႏွစ္ေထာင္းအားရစရာျဖစ္ပါသည္။ ေက်းဇူးတင္စရာ ျဖစ္ပါသည္။

ဘာသာသာသနာကို ကိုင္း႐ိႈင္းလွေသာ ဘုရင္မႀကီး ရွင္ေစာပုတစ္ပါးတည္း၏ ေကာင္းမႈတစ္ခုမွာ ဘုရားေ၀ယ်ာ၀စၥအတြက္ ကြၽန္ ၅၀၀၊ ေရႊစင္ကို ကိုယ္ခႏၶာ၏ အေလးခ်ိန္အျပည့္ ၂၅ ပိႆာ (၉၁ ေပါင္) လွဴဒါန္းေၾကာင္းအျပင္ ကုန္းေတာ္ႏွင့္ ပစၥယာကို ျပဳျပင္သည္။ မြမ္းမံသည္။ အုတ္တံတိုင္းခတ္သည္။ အေရွ႕ကို က်တ္ကနက္ဘုရား၊ ေျမာက္ကို က်တ္မိုးဘုရား၊ ေတာင္ကို က်တ္နတ္ဘုရားႏွင့္ အေနာက္ကို က်တ္ေျမာင္းဘုရားအထိ ပတ္လည္ေျမကို ၀တၱကေျမအျဖစ္ လွဴဒါန္းေလသည္။

ဘုရင္မႀကီးသည္ သူေနထိုင္ရာ ဘုရားအေနာက္ဘက္သစ္ၿမိဳ႕နန္းမွ အေနာက္မုခ္ေစာင္းတန္းအတိုင္း တက္ကာ ဘုရား၀တ္ျပဳေလ့ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ သက္ေတာ္ ၇၈ ႏွစ္ ေသအံ့မူးမူးမွာပင္ သလြန္ေတာ္ကိုဘုရားကို လွမ္းေျမာ္ဖူးျမင္ႏုိင္သည့္ ျပတင္းအနီး ေရႊ႕ေစကာ ဘုရားကို အာ႐ုံျပဳရင္း အနိစၥေရာက္ခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးက်ဴးဖြယ္ သဒၶါၾကည္ညိဳမႈပါတကား။

မ်က္ေမွာက္တြင္ တိဂုမၻေစတီသည္ ႏွစ္ ၂၆၀၀ ျပည့္ၿပီးခဲ့ၿပီ။ ဥာဏ္ေတာ္ အျမင့္ ၃၂၆ ေပျဖစ္သည္။ မြန္တို႔၏ ေဒသ ‘ဒဂုန္’ ကိုအစြဲျပဳကာ ‘ေရႊတိဂံု’ ေစတီဟု ေခၚေၾကာင္း ဆိုသည္။

ေမာင္းေထာင္ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၁၅၅ တြင္ အမရပူရမွ ေနာက္ပါရဟန္းရွင္လူတစ္ေထာင္ေက်ာ္ ျခံရံလ်က္ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္သို႔ ဘုရားဖူးေရာက္ၿပီးေနာက္ ဘုရားႀကီးအား ၾကည္ညိဳလွၿပီး ပါဠိဘာသာ ေထာမနာ တစ္ဆယ့္ႏွစ္ ဂါထာဖြဲ႕ခဲ့ပါသည္။ ဘုရားရွိခိုးျဖစ္ပါသည္။ ‘ေယာ ဒီပကၤရ မူလမွိ …’ အစခ်ီ ပထမဂါထာ၏ အဓိပၸာယ္မွာ ဒီပကၤရာဘုရားရွင္ ေျခေတာ္ရင္းတြင္ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို ခ်က္ခ်င္းခဏ ရႏိုင္ပါလ်က္ ဘုရားဆုကိုသာ အလိုရွိခဲ့ေသာ ဘုရား၏ ဆံေတာ္ဓာတ္ကို ရွိခိုးပါ၏ဟုျဖစ္သည္။

က်န္ဂါထာမ်ားမွာ ျမတ္စြာဘုရား၏ သဗၺညဳေဆာင္ရြက္ေတာ္မႈကို ထုတ္ေဖာ္ရြတ္ဆိုလ်က္ ဆံေတာ္ျမတ္ကို ရွိခိုးေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ဂါထာအမွတ္ ၁၁ မွာ တာ၀တႎတြင္ စူဠာမဏိ၊ ျဗဟၼာျပည္တြင္ ဒုႆေစတီတို႔ သည္ အေလာင္းေတာ္ဘ၀တြင္ တည္ထားခဲ့ၾကေသာ ပထမေစတီမ်ားျဖစ္ၿပီး ဆံေတာ္ေစတီကား ဘုရားရွင္လက္ထက္ ပထမေရွးဦးစြာ တည္ေသာ ေစတီျဖစ္၏။ ထိုေစတီအား ရွိခိုးပါ၏ဟု အနက္ရွိေလသည္။

အကၡရာေလးလံုးစီျဖင့္ ေလးပါဒစီဖြဲ႕ေသာ သိၾကားတံဆိပ္ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူ ဘုရားရွိခိုးတြင္လည္း ‘ဗု-ဒၶ-စိ-ႏၲာ ေရႊတိဂံု’ ဟူ၍ ဘုရားရွိခိုးရွိပါေသးသည္။ ဤသို႔လွ်င္ သိမွတ္လာရသမွ်ျဖင့္ အာ႐ုံယူကာ ေစတီေတာ္ႀကီးကို လက္စံုမိုး ရွိခိုးဦးခ် ကန္ေတာ့လိုက္ရလွ်င္ တစ္ကိုယ္လံုးတြင္ ပီတိမ်ား စိမ့္ျဖာၾကရပါေတာ့မည္။

တနဂၤေႏြေန႔ နံနက္တုိင္း ႀကိဳးစားအားခဲၿပီး ကြၽန္ေတာ္သည္ ဘုရားႀကီးသို႔ မွန္မွန္ေရာက္ျဖစ္ခဲ့ရသည္မွာ မိတ္ေဆြႀကီး ဦး၀င္းျမင့္၏ ေက်းဇူးျဖစ္ပါသည္။ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးမွဴးျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ အတူတူ အၿငိမ္းစားျဖစ္ပါသည္။ သူက ဘုရားသို႔ မျဖစ္မေန လာဖို႔ေခၚခဲ့သည္။ လာႏိုင္ရန္လည္း အိတ္ထဲသို႔ လမ္းစရိတ္ထည့္ေပးတတ္သည္။ ကာလမွာ ႏုိင္ငံမွာအေရးအခင္းႀကီး ၾကံဳေတြ႕ရၿပီး ကိုယ္စိတ္ဆင္းရဲပင္ပန္းက်ပ္တည္းလွခ်ိန္။ ဌာနတြင္ တာ၀န္ထမ္းရသည္မွာလည္း စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ရွိရခ်ိန္။

ဤသို႔ျဖင့္ ဘုရားႀကီးသို႔ ေရာက္ရသည့္အခါ ရင္ျပင္ေတာ္ ရာဟုေထာင့္အနီးရွိ ဦးသက္ေရွ-ေဒၚအိမ္ေစာင့္ႏွင့္ စံမဖီ-ေဒၚေအးျမဟု ကမၸည္းထိုးထားေသာ မာဖီယားတန္ေဆာင္းတြင္ မိတ္ေဆြမ်ား ဆံုၾကသည္။ အခါႀကီး ရက္ႀကီးမ်ားတြင္ ၁၀၈ ပြဲႏွင့္ အလွဴဒါနမ်ား ျပဳၾကသည္။ တနဂၤေႏြေန႔ နံနက္ခင္းေစာေစာ အထက္ပစၥယံဖြင့္သည္ႏွင့္ ဘုရားႀကီး အေရွ႕ဘက္ တ၀ဂူဂႏၶကုဋီတြင္ သီတင္းစံျမန္းေသာ ပတၱျမားမ်က္ရွင္ဘုရားႀကီးထံတြင္ ေအာင္အိုးႏွင့္တကြ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းကာ ဆုေတာင္းပြဲ ၀တ္မပ်က္ ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။

ေစတီေတာ္ႀကီး၏ အထက္ပစၥယံတြင္ ဆုေတာင္းပြဲႏွင့္ ဘုရားႀကီးအား ၀တ္ျပဳရသည္မွာ အလြန္ၾကည္ႏူးမႈျဖစ္ၾကရပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္သည္ တနဂၤေႏြေန႔ နံနက္ ဘုရားတက္သည့္ ၀တ္ျမဲခဲ့သည္။

မိတ္ေဆြႀကီး ဦး၀င္းျမင့္ ေနထိုင္ရာသည္ အတန္ငယ္ေ၀းသျဖင့္ သူႏွင့္ မေတြ႕မဆံု ျဖစ္ခဲ့သည္မွာလည္း ၾကာေနၿပီ။ သို႔ေသာ္ ဘုရားႀကီးသို႔ ေရာက္ရတိုင္း သူ႔ကို သတိရသည္။ သူ႔ေက်းဇူးကို သတိရေအာက္ေမ့ဆင္ျခင္သည္။ ဆိုခဲ့သလိုပင္ သူႏွင့္ မေတြ႕ရေသာ္ျငား ကြၽန္ေတာ္ ျပဳႏုိင္သမွ်ေသာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၏ အမွ်သည္လည္း သူရရွိမည္ဟု ကြၽန္ေတာ္ယံုပါသည္။ ဘုရားႀကီးသို႔ ရည္စူးလ်က္ သူ ျပဳသမွ်ေသာ ေကာင္းမႈကုသိုလ္တို႔သည္လည္း ယခင္ ဆံုေတြ႕ေနခဲ့ၾကကုန္ေသာ ခုနစ္ရက္သားသမီး၀တ္အသင္း၊ အက်ဳိး ေတာ္ေဆာင္ႏွင့္တကြ မိတ္ေဆြမ်ားလည္း ရၾကမည္သာဟု ကြၽန္ေတာ္ ယံုၾကည္ပါသည္။