ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ေရတိုက္စားမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့သည့္ တံတားေျခာက္စင္းကုိ အခ်ိန္မီ တည္ေဆာက္ႏိုင္ဟု သိရ

ဇူလိုင္၂၁ ရက္မွစ၍ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ေရႀကီးေရလႊမ္းမႈ၊ ေတာင္က်ေရ စီးဆင္းမႈတို႔ေၾကာင့္ ေရတိုက္စားမႈ ျဖစ္ေပၚၿပီး ပ်က္စီး ေမ်ာပါခဲ့ရသည့္ တံတား ေျခာက္စင္းအား ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက အခ်ိန္မီ တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ တံတားမ်ားမွာ ထီလုံ-တာေဘာင္ -နဘူးေကာ့ကရိတ္ လမ္းပိုင္း မိုင္တိုင္အမွတ္ (၂၅/၄-၂၆/၂) ရွိ ေပ ၅၀ သစ္သားတံတား၊ ထီလံု-တာေဘာင္-နဘူး-ေကာ့ကရိတ္လမ္းရွိ မိုင္တိုင္အမွတ္ (၃၄/၀) ရွိ ၁၀ ေပ အရွည္ အုတ္ခံုတံတား၊ လိႈင္းဘဲြ-ရွမ္းရြာသစ္လမ္း မိုင္တိုင္အမွတ္ (၁၀/၆-၁၀/၇) ရွိ ၁၁၀ေပ RC တံတား၊ လိႈင္းဘဲြ-ရွမ္းရြာသစ္လမ္းရွိ တံတား၊ ခ်ဥ္းကပ္လမ္းေပ 60 s/s ေဘလီတံတားႏွင့္ သံျဖဴဇရပ္-ဘုရားသံုးဆူလမ္း မိုင္တိုင္အမွတ္ (၄၅/၀-၄၅/၁)ရွိ ေပ 60 DS ေဘလီတံတား တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ပ်က္စီးေမ်ာပါ တံတားေျခာက္စင္းကို အခ်ိန္နဲ႔တစ္ေျပးညီ တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့သလို ထီလံု-တာေဘာင္-နဘူး-ေကာ့ကရိတ္လမ္းေပၚမွာ က်န္ရွိတဲ့ တံတားသံုးစင္း ပ်က္စီးေနမႈကိုလည္း ဆက္လက္ တည္ေဆာက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ကရင္ျပည္နယ္ ေဆာက္လုပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ေရႀကီးေရလႊမ္းမိုးမႈကာလ ၾကာေနပါက ၿမိဳ႕နယ္ငါးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရ၀င္နစ္ျမဳပ္ မိုးစပါးစိုက္ဧက ၅၂၀၀၀ ေက်ာ္ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးႏိုင္ဟု ဆို

ဘားအံၿမိဳ႕နယ္တြင္ စုိက္ပ်ဳိးၿပီး မိုးစပါးစုိက္ဧကအခ်ဳိ႕ကုိ ေတြ႕ရစဥ္

ကရင္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕နယ္ငါးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေရႀကီးေရလႊမ္းမိုးမႈ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိရာ ေရလႊမ္းမိုးမႈကာလၾကန္႔ၾကာေနပါက ေရ၀င္နစ္ျမဳပ္သည့္ မိုးစပါးစိုက္ၿပီး ဧက ၅၂၇၇၈ ဧကမွာ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးႏိုင္ဖြယ္ အေျခအေနရွိေၾကာင္း ကရင္ျပည္နယ္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴးဦး၀င္းလႈိင္ဦးက ဆုိသည္။

ဘားအံၿမိဳ႕နယ္တြင္ မိုးစပါးစိုက္ပ်ဳိးၿပီး ဧက ၄၂၄၈၀၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၃၉ ဧက၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၅၈၇၅ ဧကတို႔မွာ ေရႀကီးေရလႊမ္းမိုးမႈကာလ ၾကန္႔ၾကာပါက ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးႏိုင္ဖြယ္ အေျခအေနရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“လက္ရွိေရႀကီး ေရလႊမ္းမိုးမႈက ၁၀ ရက္ေက်ာ္လာၿပီဆိုေတာ့ မိုးစပါးစိုက္ခင္းေတြအတြက္ စိုးရိမ္စရာ အေျခအေန ရွိလာတယ္။ ေရျမဳပ္ခံစပါးပင္ေတြအေနနဲ႔ သံုးပတ္ေလာက္အထိ နစ္ျမဳပ္ခံႏိုင္ရည္ရွိတယ္။ သံုးပတ္ေက်ာ္လာရင္ေတာ့ စိုးရိမ္စရာ အေနအထားေပါ့။ လက္ရွိေရလႊမ္းမိုးမႈက ျမစ္ေရခ်ိန္နည္းနည္းေလ်ာ့ေပမယ့္ ေရလႊမ္းမိုးမႈက ရွိေနတုန္း အေျခအေနေလ။ ေရလႊမ္းမိုးမႈၾကန္႔ၾကာေနရင္ စိုးရိမ္ရမယ့္ သေဘာမွာရွိတယ္” ဟု ကရင္ျပည္နယ္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ေရႀကီးေရလႊမ္းမိုးမႈ ခံစားရသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ငါးၿမိဳ႕နယ္ရွိ မိုးစပါး စိုက္ပ်ိဳးၿပီးဧကမ်ားကို ေရျပန္လည္က်ဆင္းပါက သက္ဆိုင္ရာ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခဲြေရးေကာ္မတီ အဖဲြ႕တို႔ ပူးေပါင္းကာ ထိခိုက္ပ်က္စီး ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားကို ကြင္းဆင္း ေကာက္ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။