အိႏိၵယေတာင္တန္းေဒသ ဆင္းမလားတြင္ မၾကံဳစဖူး ေရရွားပါးမႈႏွင့္ၾကံဳေတြ႕

ေမ ၂၈ ရက္က အိႏိၵယေျမာက္ပိုင္းရိွ ဆင္းမလားၿမိဳ႕တြင္ စစ္ဘက္ေရသယ္ကားမွ ေရမ်ားကို ယူရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနသူမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈႏွင့္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားမႈတုိ႔ျဖင့္ လူသိမ်ားေသာ ဟိမ၀ႏၲာေဒသရွိ အိႏိၵယ ေတာင္တန္းေဒသ ဆင္းမလားၿမိဳ႕တြင္ မၾကံဳစဖူး ေရရွားပါး ျပတ္လတ္မႈ ၾကံဳခဲ့ရမႈေၾကာင့္ ရန္ပဲြမ်ားႏွင့္ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ျဖစ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေရသယ္ကားမ်ားကို ရဲမ်ားက ေမ ၃၀ ရက္တြင္ ေစာင့္ၾကပ္ခဲ့ရသည္။

ထိုေတာင္တန္း အပန္းေျဖစခန္းသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ အားလပ္ရက္ အပန္းေျဖ ထြက္လာသူမ်ားျဖင့္ စည္ကားေနေသာ္လည္း ယခုအခါ အလြန္အမင္း ေရျပတ္လတ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ဟုိတယ္မ်ားကို ပိတ္ထားရၿပီး ခရီးသြားမ်ားကိုလည္း ထိုေဒသကို ေရွာင္ၾကရန္ ညႊန္ၾကားထားသည္။

ေမ ၃၀ ရက္က စုိးရိမ္ပူပန္ေနေသာေဒသခံ ရာေပါင္းမ်ားစြာသည္ ရဲမ်ားက ေစာင့္ၾကပ္ေနသည့္ ေရသယ္ကားမ်ားမွ ေရကိုယူရန္ နာရီႏွင့္ခ်ီ တန္းစီေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ရသည္။

ယခင္က ၿဗိတိန္ကုိလိုနီ၏ ေႏြရာသီၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ ဆင္းမလားသည္ တစ္ေန႔လွ်င္ ေရလီတာ ၄၂ သန္းခန္႔ လိုအပ္ေသာ္လည္း ေႏြရာသီတြင္ ေရျပတ္လတ္မႈ အျမဲတမ္း ျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုႏွစ္ ပထမႏွစ္၀က္နီးပါးတြင္ ေရေထာက္ပံ့မႈ အလြန္အမင္း က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ေဒသခံမ်ားက ၎တုိ႔၏ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ အဆိုးရြားဆံုး ေရရွားပါးမႈျဖစ္ေၾကာင္း ၿငီးတြားခဲ့ၾကသည္။

အိႏိၵယေျမာက္ပိုင္း ဟိမာခ်ယ္ပရာေဒ့ရွ္ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဆင္းမလားတြင္ ၿပီးခဲ့ေသာ ေဆာင္းရာသီ၌ ဆီးႏွင္းက်မႈ စံခ်ိန္တင္ နည္းပါးမႈ ၾကံဳခဲ့ရမႈေၾကာင့္ ပံုမွန္ထက္ ေဆာလ်င္စြာ ေရရွားပါးမႈ ျဖစ္ေစခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဟိုတယ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အေရးႀကီး ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ေနအိမ္မ်ားကေရကို ကဲ့ယူေနၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆင္းမလားရွိ ေဒသခံအခ်ဳိ႕က စြပ္စဲြခဲ့ၾကသည္။

ေမ ၂၉ ရက္ေႏွာင္းပိုင္းက ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ေနအိမ္အျပင္ဘက္၌ ဆႏၵျပမႈမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈသို႔ ေျပာင္းသြားခဲ့ၿပီး ဆႏၵျပသူမ်ားက ရဲမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ကာ ေဒသဆုိင္ရာ အစိုးရအား ဆန္႔က်င္သည့္ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားကို ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ၾကသည္။

ေရရွားပါးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အာဏာပိုင္မ်ား အေနျဖင့္ ေျဖရွင္းခ်က္ေပးရန္ႏွင့္ ထိုျပႆနာအား စီမံခန္႔ခဲြမႈအတြက္ အစီအစဥ္ ေရးဆဲြေပးရန္ ျပည္နယ္ရွိ အထက္တရား႐ံုးက ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေႏြရာသီေရာက္တုိင္း လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာက ေရာက္ရွိလာခ်ိန္တြင္ ဆင္းမလား၌ ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ၀န္ပိမႈကို ထိုေရရွားပါးမႈက ျပသေနေၾကာင္း ေ၀ဖန္သူမ်ားက ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။ ဆင္းမလားတြင္ ေရျပႆနာ ေျပလည္သြားသည့္ အခ်ိန္အထိ ထိုေဒသသို႔ သြားေရာက္မလည္ပတ္ရန္ ခရီးသြားမ်ားအား တုိက္တြန္းသည့္ လူမႈမီဒီယာ လံႈ႔ေဆာ္မႈ အစီအစဥ္ တစ္ခုသည္ အြန္လိုင္းတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ အဆိုးသေဘာျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားမႈေၾကာင့္ သက္ေရာက္မႈ ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဟိုတယ္မ်ားႏွင့္ ခရီးသြားေအဂ်င္စီ အမ်ားအျပားက ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ အိႏိၵယ၏ ေျမနိမ့္လြင္ျပင္ ေဒသမ်ားတြင္ အပူခ်ိန္သည္ ေႏြရာသီ၌ ၄၆ ဒီဂရီဆဲ စီးယပ္ (၁၁၅ ဖာရင္ဟုိက္) ၀န္းက်င္ ရွိေနခ်ိန္တြင္ ေတာင္ေပၚေဒသ ဆင္းမလား၌ ခရီးသြားမ်ားျဖင့္ ပံုမွန္ျပည့္ႏွက္ေနခဲ့သည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ ခရီးသြားအမ်ားအျပားသည္ ႀကိဳတင္မွာယူထားမႈမ်ားအား ဖ်က္သိမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ခရီးစဥ္မ်ားအား ခ်ဳံ႕ပစ္ျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္ဟု ခရီးသြားေအးဂ်င့္ မိုဟစ္ရွာမားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဇြန္လအတြက္ အခန္းႀကိဳတင္မွာမႈမ်ားသည္ မရွိသေလာက္ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ႀကိဳတင္မွာထားသူမ်ား ကလည္း အခန္းမ်ားအား ဆင္းမလားၿမိဳ႕ အျပင္ဘက္ရွိ အျခားေနရာမ်ားသို႔ ေရႊ႕ေပးရန္ ေတာင္းဆုိျခင္း သို႔မဟုတ္ ႀကိဳတင္မွာထားမႈမ်ားအား ဖ်က္သိမ္းျခင္းတုိ႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ရွာမားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref : AFP

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေမယုေတာင္ေျခရွိ ေက်းရြာအခ်ဳိ႕တြင္ ေရရွားပါးမႈ စတင္ၾကံဳေတြ႕ေန

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေမယုေတာင္ေျခရွိ ေရရွားပါးမႈ စတင္ၾကံဳေတြ႕ေနေသာ ေက်းရြာအခ်ဳိ႕သို႔ ေရသြားေရာက္ လွဴဒါန္းေနစဥ္

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေမယုေတာင္ေျခရွိ ေက်းရြာအခ်ဳိ႕တြင္ ေရရွားပါးမႈ စတင္ၾကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေငြေတာင္၊ သာယာကုန္း၊ မက်ည္းကုန္း၊ သစ္ေတာရြာ၊ ရြာသာယာ စသည့္ေက်းရြာမ်ားရွိ ေရတြင္း၊ ေရကန္မ်ား ခန္းေျခာက္သြားသျဖင့္ ေသာက္သံုးေရရွားပါးမႈႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

ဧၿပီ ၂၅ ​ရက္က ​ေမာင္​​ေတာၿမိဳ႕နယ္​ (၄) မုိင္​အုပ္​စု ​ေငြ​ေတာင္​​ေက်းရြာ၌ ​ေရရွားပါး​ေနမႈ​ေၾကာင္​့ ​ေမာင္​​ေတာၿမိဳ႕နယ္​ မီးသတ္​ဦးစီးမွဴး႐ုံးမွ မီးသတ္​ယာဥ္​ႏွစ္စီး၊ ၿမိဳ႕နယ္​မီးသတ္​ဦးစီးမွဴး ဦးစီးအရာရွိ သန္​႔စင္​ဦး​ေဆာင္​​ကာ တပ္​ဖြဲ႕၀င္ ၁၄ ဦးျဖင္​့ သြား​ေရာက္​​ေရ​ေပး​ေ၀ လွဴဒါန္​း​ေဆာင္​ရြက္​ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ဧၿပီ ၂၃ ရက္ကလည္း ​ေမာင္​​ေတာၿမိဳ႕နယ္​ (၄) မုိင္​အုပ္​စု မက်ည္​းကုန္​းရြာႏွင္​့ သာယာကုန္​းရြာတုိ႔အား ​ေရ​ေပး​ေ၀ခဲ့ေၾကာင္း ေမာင္ေတာမီးသတ္ဌာနမွ သိရသည္။

အလားတူ ေမာင္​​ေတာၿမိဳ႕တြင္​ ယခင္​က ျမကန္​သာဆည္​မွ ​​ေရသံုးစြဲသည္​့ရပ္​ကြက္ ​သံုးခုသာရွိၿပီး ယခုအခါ ​ေမာင္​​ေတာၿမိဳ႕​ေပၚရွိ ​ၿမိဳ႕မအ​ေရွ႕ရပ္​ကြက္​၊ ၿမိဳ႕မအ​ေနာက္​ရပ္​ကြက္​၊ ၿမိဳ႕မ​ေတာင္​ရပ္​ကြက္​၊ ၿမိဳ႕မ​ေျမာက္ရပ္ကြက္၊ ​ေအာင္​​ေျမ​ေဗာဓိရပ္ကြက္​၊ ရြာသစ္​​ေကရပ္​ကြက္​၊ ​ေ၀သာလီရပ္​ကြက္​၊ ​ေမာင္​​ေတာ-ဘူးသီး​ေတာင္​ ကားလမ္​း​နံေဘးတြင္​ အသစ္​တိုးခ်ဲ႕​ထား​ေသာ နယ္​ျခား​ေစာင္​့ ရဲတပ္​ရင္​းတစ္​ခုလံုးအတြက္​ ဖူလံုေသာ​ေရ အသံုးျပဳလ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင္​့ ​ေရဖိအား အားနည္​းမႈ​ေၾကာင္​့ အခ်ဳိ႕ခ်ဳိ႕​ေသာ​ေနရာမ်ားတြင္​ ​ေရ​ေရာက္​ရွိမႈ မရွိျခင္​းမ်ား ျဖစ္​​ေပၚ​ေန​ေၾကာင္း သိရသည္​။

လြန္​ခဲ့​ေသာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္​ကလည္း​​ ျမကန္​သာ တစ္​ဖက္​ပိတ္​ဆည္​မွ​ ေရမ်ားနည္​းလာသည္​ႏွင္​့အမွ် ရာသီဥတုအပူခ်ိန္​လြန္​ကဲျခင္​း​ေၾကာင္​့ အနံ႔ဆိုးမ်ားထြက္​ရွိျခင္​း၊ ​ေရမ်ား ​​​သံ​ေခ်း​ေရာင္​ျဖစ္​​ေပၚျခင္​း၊ အဆီအကြက္​မ်ားျဖစ္​ေပၚျခင္​းႏွင္​့ ၾကံဳခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္လည္တုိက္နယ္ေဆး႐ုံတြင္ ေရရွားပါးမႈေၾကာင့္ျဖစ္ရသည့္ မသန္႔ရွင္းမႈႏွင့္ ၀မ္းေရာဂါျဖစ္ပြားမႈအခ်ဳိ႕ရွိလာ

ေတာင္လည္ တိုက္နယ္ေဆး႐ံုႏွင့္ ေရသိုေလွာင္သံုးစြဲေနရသည့္ျမင္ကြင္း

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး (အေနာက္ပိုင္း)၊ ျပည္ခ႐ိုင္၊ ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္လည္တုိက္နယ္ေဆး႐ံုတြင္ ေႏြရာသီမေရာက္မီမွာပင္ ေရရွားပါးမႈ ျပႆနာေၾကာင့္ ကုသေရးခက္ခဲျခင္း၊ တက္ေရာက္ကုသသူမ်ား ေခြၽတာသံုးစြဲရၿပီး ၀မ္းေရာဂါျဖစ္ပြားမႈမ်ားလည္း ၾကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ တိုက္နယ္ေဆး႐ံုမွာ အနီး၀န္းက်င္ရွိ ေက်းရြာ ၂၀ ခန္႔မွ လူနာမ်ား တက္ေရာက္ကုသမွီခိုေနရသည့္ ေဆး႐ံုျဖစ္ကာ ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္ခန္႔မွစ၍ ေရရွားပါးမႈ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရၿပီး အနီး၀န္းက်င္ေက်းရြာ၊ ၿမိဳ႕ႏွင့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားက လာေရာက္လွဴဒါန္းသည့္ေရျဖင့္ သံုးစြဲေနရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းေဆး႐ံုက သိရသည္။

“ႏွစ္လပိုင္းကုန္ခါနီးကတည္းက ေရအလွဴခံေနရၿပီ အ၀ီစိေရေပါ့။ လက္႐ိုက္တြင္းေလးေတြ တူးတယ္။ ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္ပဲသံုးၿပီးရင္ ခန္းခန္းသြားတယ္ မထြက္ေတာ့ဘူး။ ေရက ေတာ္ေတာ္ခက္ခဲတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တူးထားတဲ့ ႏွစ္တြင္းကလည္း လာမယ့္ႏွစ္ဆိုသံုးရမွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ တက္ေရာက္ ကုသသူေတြမွာ ေမြးလူနာေတြကလည္း ၁၃ ေယာက္ေလာက္ ရွိေနေတာ့ ေမြးလူနာက ေရအသံုးမ်ားတယ္။ အႏွီးေလွ်ာ္၊ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္၊ ခြဲခန္းေတြ၀င္တဲ့အခါမွာလည္း ေရကလိုတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မွာ ဘယ္လိုမွအဆင္မေျပဘူး။ ေႏြေရာက္လာရင္ ေရကိစၥကိုပဲ ေခါင္းခဲေနရတယ္” ဟု ေတာင္လည္တိုက္နယ္ေဆး႐ံုဆရာ၀န္ ေဒါက္တာေက်ာ္မိုးက ေျပာၾကားသည္။

ေရရွားပါးကာလတြင္ ေဆး႐ံုလူနာေစာင့္မ်ားအေနျဖင့္ ေစာင္ျခင္ေထာင္မ်ား မေလွ်ာ္ၾကရန္ တားျမစ္ထားရၿပီး ေရကို ေခြၽတာသံုးစြဲရန္ ေမတၱာရပ္ခံထားရေၾကာင္း၊ ေရရွားမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားလာသည့္ မသန္႔ရွင္းျခင္းမ်ားတြင္ ၀မ္းေရာဂါလည္း ျဖစ္ပြားလာေၾကာင္း၊ ယခင္ ငါးဦးျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ ႏွစ္ဦးျဖစ္ပြားေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

“ေအာက္ေျခကို နက္နက္တူးမွသာ ေရအတြက္က အဆင္ေျပမယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ေတာက္ေလွ်ာက္သြားပုိ႔ဖို႔ဆိုတာ နည္းနည္းခဲယဥ္းတယ္။ လိုအပ္တဲ့ အခ်ိန္ေတာ့သူတုိ႔ ဖုန္းဆက္ေတာ့သြားသြားေတာ့ ပို႔တယ္။ အျခားေရရွားတဲ့ရြာေတြလည္း ရွိေနေတာ့ သူတို႔ဆီကို လိုအပ္မွပဲသြားျဖစ္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔တင္ မရလို႔ အျခားကိုလည္း အကူအညီ ေတာင္းရတယ္။ မႏွစ္ကဆို ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာေတြျဖစ္တယ္” ဟု ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕၊ ဆံုရိပ္ေရလွဴအဖြဲ႕မွ ကိုစိုးမင္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။