ဘာရိန္းက သမုိင္းတြင္ အႀကီးမားဆံုး ေရနံတြင္းကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိ

Photo: AFP

ပင္လယ္ေကြ႕ရွိ ေသးငယ္ေသာ ဘုရင့္ ႏုိင္ငံ ဘာရိန္းတြင္ သမိုင္း၌ အႀကီးမားဆံုး ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕တြင္းကို ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိေၾကာင္း ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ ဘာရိန္းက ေၾကညာခဲ့သည္။

အျခား ပင္လယ္ေကြ႕ႏုိင္ငံ မ်ားကဲ့သို႔ စြမ္းအင္ မၾကြယ္၀ေသာ ဘာရိန္း ၏ အေနာက္ဘက္ကမ္းလြန္တြင္ ႏုိင္ငံ၏ သမိုင္း၌ အႀကီးမားဆံုး ေရနံနယ္ေျမကို ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း အိမ္ေရွ႕မင္းသား ဆယ္မန္ဘင္ဟာမက္ ဦးစီးသည့္ ဘာရိန္းသဘာ၀ ရင္းျမစ္ေကာ္မတီက ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဘာရိန္းတြင္ ေလာေလာဆယ္ ၌ ေရနံတြင္းတစ္တြင္းသာရွိၿပီး ယင္းေရနံ တြင္းသည္ စည္ေပါင္း သန္းရာႏွင့္ခ်ီ၍ ထြက္ရွိႏုိင္သည့္ ေရနံတြင္းျဖစ္သည္။

တစ္ရက္လွ်င္ ေရနံစည္ ၅၀,၀၀၀ ထုတ္လုပ္ေနေသာ ဘာရိန္းသည္ ေန႔စဥ္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ကုဗမီတာ တစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ကိုလည္း ထုတ္လုပ္ေနသည္။

ယခုေတြ႕ရွိေသာ ေရနံတြင္း သည္ ပင္လယ္ေကြ႕တြင္ ဘာရိန္း၏ ပထမဆံုး ရွာေဖြ႕ေတြ႕ရွိမႈျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံ၀င္ေငြ၏  ရာခိုင္ႏႈန္း ၈၀ ကို ေရနံမွ ရရွိေနေသာ ဘာရိန္းသည္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏွင့္အတူ ပိုင္ဆုိင္ထားေသာ အဘူဆာဖာ ေရနံတြင္းမွ တစ္ရက္စည္ ၁၅၀,၀၀၀ ထပ္မံရရွိသည္။

 

 

ကမၻာ႔ေရနံေစ်း တစ္စည္ ေဒၚလာ ၇၀ အထိတက္လာၿပီး ျပည္တြင္းစက္သံုးဆီေစ်း ေျခာက္လေက်ာ္အတြင္း တစ္လီတာ ၁၃၅ က်ပ္မွ ၁၅၅ က်ပ္ၾကားေစ်းတက္ကာ ၁၈ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္မွ ၂၃ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္

ကမၻာ့ေရနံေစ်း ေဒၚလာ ၇၀ အထိ ဆက္လက္ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ေျခာက္လေက်ာ္အတြင္း ျပည္တြင္းစက္သံုးဆီေစ်း တစ္လီတာ ၁၃၅ က်ပ္မွ ၁၅၅ က်ပ္ၾကားေစ်းတက္ကာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လဆန္းေစ်းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၁၈ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္မွ ၂၃ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္လာေၾကာင္း စက္သံုးဆီအေရာင္းဆုိင္မ်ားမွ သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အေစာပုိင္းတြင္ ကမၻာ့ေစ်းကြက္အတြင္း ေရနံေစ်းအတက္အက် နည္းပါးလ်က္ရွိေသာ္လည္း ေအာက္တုိဘာ ဒုတိယပတ္မွစ၍ ကမၻာ့ေရနံေစ်း သိသိသာသာ စတင္ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လဆန္းပုိင္းက ၄၉ ေဒၚလာ၀န္းက်င္ရွိေသာ ကမၻာ့ေရနံေစ်းႏႈန္းသည္ ေအာက္တုိဘာလဆန္းပုိင္းတြင္ ၅၁ ေဒၚလာ၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ႏုိ၀င္ဘာ ၃ ရက္တြင္ ၅၅ ေဒၚလာ၊ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္တြင္ ၅၈ ေဒၚလာ၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ ေဒၚလာ ၆၀၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၃ ရက္ တြင္ ေဒၚလာ ၇၀ နီးပါးအထိ ဆက္လက္ျမင့္တက္ကာ ၾသဂုတ္လေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါ က ၄၂ ရာခုိင္ႏႈန္း၀န္းက်င္ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၃ ရက္တြင္ျဖစ္ေပၚေသာ စက္သံုးဆီ လက္လီေစ်းမ်ားမွာ ဒီဇယ္တစ္လီတာ ၈၂၅ က်ပ္ (တစ္ဂါလန္ ၃၇၄၅ က်ပ္)၊ ပရီမီယံ ဒီဇယ္တစ္လီတာ က်ပ္ ၈၄၀ (တစ္ဂါလန္ ၃၈၁၃ က်ပ္)၊ ေအာက္တိန္း 92 Ron တစ္ လီတာ က်ပ္ ၈၁၀ (တစ္ဂါလန္ ၃၆၇၇ က်ပ္) ေအာက္တိန္း 95 Ron တစ္လီတာ က်ပ္ ၈၅၀ (တစ္ဂါလန္ ၃၈၅၉ က်ပ္) ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္ တြင္ျဖစ္ေပၚသည့္ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ဒီဇယ္တစ္လီတာ ၁၅၅ က်ပ္ (၂၃ ဒသမ ၁၃ ရာခုိင္ႏႈန္း)၊ ပရီမီယံဒီဇယ္ တစ္လီတာ ၁၅၅ က်ပ္ (၂၂  ဒသမ ၆၂ ရာခုိင္ႏႈန္း)၊ ေအာက္တိန္း 92 Ron တစ္လီတာ က်ပ္  ၁၄၀ (၂၀ ဒသမ ၈၉ ရာခုိင္ႏႈန္း)၊ ေအာက္တိန္း 95 Ron တစ္လီတာ ၁၃၅ က်ပ္ (၁၈ ဒသမ ၈၈ ရာခုိင္ႏႈန္း) ေျခာက္လအတြင္း ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ကမၻာ့ေစ်းတက္လုိ႔ ဒီမွာလုိက္တက္တာပါ။ ေဒၚလာေစ်းနည္းနည္းက်ေနလုိ႔ ခံသာေသးတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ေျခာက္လ ၂၀၁၇ ၾသဂုတ္လမွာ ဒီဇယ္၀ယ္ေစ်း တစ္စည္ ၆၆ ေဒၚလာ၊ ပရီမီယံဒီဇယ္တစ္စည္ ၆၇ ေဒၚလာ၊  92 က တစ္စည္ ၆၄ ေဒၚလာ၊ 95 က တစ္စည္ ၆၈ ေဒၚလာ ၀န္းက်င္ရွိရာကေန အခု ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္မွာ ဒီဇယ္၀ယ္ေစ်း တစ္စည္ ေဒၚလာ ၈၀၊ ပရီမီယံဒီဇယ္တစ္စည္ ၈၂ ေဒၚလာ၊ 92 က တစ္စည္ ၇၇ ေဒၚလာ၊ 95 က တစ္စည္ ၇၉ ေဒၚလာအထိ ရွိလာတယ္။ ေျခာက္လေက်ာ္အတြင္း ပ်မ္းမွ်ရာခုိင္ႏႈန္း ၂၀ ေလာက္တက္လာတာတယ္” ဟု စက္သံုးဆီ တင္သြင္းေရာင္းခ်ေနသည့္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ဆိုသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္တြင္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ စက္သံုးဆီ လက္လီတစ္လီတာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ဒီဇယ္ က်ပ္ ၇၁၀၊ ပရီမီယံဒီဇယ္ က်ပ္ ၇၃၀၊ 92 Ron ၇၁၀ က်ပ္၊ 95 Ron ၇၅၅ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက တစ္ႏွစ္အတြင္း ဒီဇယ္ ၁၂ ဒသမ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ပရီမီယံဒီဇယ္ ၁၂ ဒသမ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ 92 Ron ၁၂ ဒသမ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ 95 Ron ၁၁ ဒသမ ၉ ရာခုိင္ႏႈန္း ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလဆန္းတြင္ ကမၻာ့ေရနံေစ်း ၅၁ ေဒၚလာ၀န္းက်င္ရွိ လက္ရွိေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၁၉ ေဒၚလာခန္႔ ကြာဟသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရနံ၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားက႑တို႔တြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ရန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူအမ်ားစု ယံုၾကည္မႈေလ်ာ့က်ေနဟုဆို

စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြားမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ရန္ပိုင္)

ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္လုပ္ကိုင္မည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ မ်ားအေနျဖင့္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းႏွင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္ ယံုၾကည္မႈအမ်ားဆံုး ေလ်ာ့က်ေနေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္က UMFCCI တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ႐ိုလင္ဘာဂ်ာတို႔ ယခုႏွစ္ ဒုတိယႏွစ္၀က္အတြင္း ပူးေပါင္းေလ့လာထားေသာ ႐ုိလင္ဘာဂ်ာ၏ ၂၀၁၇ ျမန္မာ့စီးပြားေရး လုပ္ငန္းစစ္တမ္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွ သိရသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားရဲ႕ စီးပြားေရးဆုိင္ရာယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈဟာ မႏွစ္ကထက္ ဒီႏွစ္မွာ ပိုေလ်ာ့က်သြားၿပီးေတာ့ အထူးသျဖင့္ Oil & Gas နဲ႔ Hotel and Tourism တို႔မွာ ပိုၿပီးေတာ့ ယံုၾကည္မႈ ေလ်ာ့က်သြားတာ ေတြ႕ရပါတယ္” ဟု ႐ိုလင္ဘာဂ်ာ၏ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမိတ္ဖက္ျဖစ္သည့္  ေသာမတ္ကေလာ့ဇ္က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ ေလ်ာ့က်သြားမႈ၌ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕က႑တြင္  ရာခိုင္ႏႈန္း ၄၀ ၀န္းက်င္သို႔လည္းေကာင္း၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑တြင္ ၃၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေလ်ာ့က်သြားေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ (Business Confidence) သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ၇၃ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ရာမွ ယခု ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း၌ ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ သိသိသာသာ ေလ်ာ့က်သြားေၾကာင္း အဆိုပါစီးပြားေရးစစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထိုသို႔ ေလ်ာ့က်သြားရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ စီးပြားေရးဆုိင္ရာမူ၀ါဒႏွင့္ စီမံကိန္းရွင္းလင္းျပတ္သားမႈ မရွိျခင္းျဖစ္သည္ဟု  ၇၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ကုမၸဏီမ်ားက  သိသာထင္ရွားေသာ ျပႆနာအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားၾကေၾကာင္း သိရသည္။

စီးပြားေရးအသိုက္အ၀န္းမွ တင္ျပေတာင္းဆိုေနသည့္ အစိုးရ၏အေရးပါေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး ၉၆ ရာခိုင္ ႏႈန္း၊ မူ၀ါဒခ်မွတ္ေရးႏွင့္ က်င့္သံုးေရးတို႔တြင္ ျမင္သာမႈရွိမႈ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ တရားဥပေဒစိုး မိုးေရး ၉၄ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းမ်ား ေကာင္းမြန္ေရး ၉၄ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ပိုမိုရွင္းလင္းလြယ္ကူေရး ၉၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဌာနဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀၊ ေငြေၾကးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ ႏွင့္ ပညာေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ သင္တန္းေပးေရး ၈၈ ရာခိုင္ႏႈန္း စသည့္အခ်က္ရွစ္ခ်က္ကို အဆိုပါ စီးပြားေရးစစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။