မေကြးတိုုင္းေဒသႀကီးအတြင္း တရားမ၀င္ သစ္စက္မ်ားႏွင့္ တရားမ၀င္ ေရနံခ်က္ဖိုုမ်ားကိုု စီမံခ်က္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ထပ္မံလုုပ္ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး တရား၀င္ ေရနံခ်က္ လုုပ္ငန္းမ်ား ခြင့္ျပဳေပးသြားမည္

မေကြးတိုုင္းေဒသႀကီး မင္းလွၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ေရနံေမွာ္တစ္ခုုကိုု ေတြ႕ရစဥ္

မေကြးတိုုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ပဲခူး႐ိုုးမေတာင္ေၾကာႏွင့္ ပခုုကၠဴခ႐ိုုင္တိုု႔တြင္ တရားမ၀င္ သစ္စက္မ်ားႏွင့္ တရားမ၀င္ ေရနံခ်က္ဖိုမ်ားကိုု စီမံခ်က္ျဖင့္ စစ္ေၾကာင္းဖြဲ႕ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား႐ွိခဲ့ၿပီး ယင္းသို႔ဖမ္းဆီးမႈမ်ားကို ထပ္မံလုပ္ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ကာ တရား၀င္ေရနံခ်က္ လုပ္ငန္းမ်ား ခြင့္ျပဳေပးသြားရန္ရွိေၾကာင္း တိုုင္းေဒသႀကီး အစိုုးရအဖြဲ႕ သဘာ၀သယံဇာတ၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေဇာ္က The Daily Eleven သတင္းစာသို႔ ေျပာၾကားသည္။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ပဲခူး႐ိုုးမ ေတာင္ေၾကာမ်ားေပၚတြင္ မတ္ ၁၈ ရက္မွ၂၁ ရက္အထိ သယံဇာတ၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေဇာ္ ဦးေဆာင္၍ စစ္ေၾကာင္းထိုုး ဖမ္းဆီးခဲ့ရာ တရားမ၀င္သစ္စက္ ရွစ္လံုုးႏွင့္ သစ္ ၁၀ တန္ေက်ာ္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း ၾသဂုုတ္ ၁၈ ရက္မွ၂၀ ရက္အထိ ပခုကၠဴခ႐ိုင္ ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ တရားမ၀င္ ေရနံခ်က္ဖိုမ်ားအား တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ၀င္ေရာက္ဖမ္းဆီးခဲ့ရာ ေရနံခ်က္ဖိုု ၇၈ ဖိုကိုု ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

တရားမ၀င္ သစ္လုုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေရနံခ်က္ဖိုမ်ားအား အဆိုပါကဲ့သိုု႔ စစ္ေၾကာင္းဖြဲ႕ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားႏွင့္ ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးမႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား၏ အလုုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား အတြက္ တရား၀င္ ေရနံခ်က္ဖိုမ်ားအား မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းတြင္ ခြင့္ျပဳေပးသြားရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဦးျမင့္ေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

“ေဒသတြင္းမွာ ေရနံခ်က္စက္႐ံုုေတြ တည္ေဆာင္ဖိုု႔ ခြင့္ျပဳလိုုက္ျခင္းအားျဖင့္ ေဒသခံေတြ အလုုပ္အကိုုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ ရရွိလာမယ္။ အဆင့္မွီတဲ့ ေရနံခ်က္စက္႐ံုုေတြက ထုုတ္လုုပ္တဲ့ ႏိုုင္ငံတကာက လက္ခံႏိုုင္တဲ့ ဒီဇယ္ေတြ၊ ဓာတ္ဆီေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံသူ ႏိုုင္ငံသားေတြ သံုးစြဲႏိုင္မယ္။ အဆင့္မီတဲ့ ဒီဇယ္ေတြ ဓာတ္ဆီေတြကို သံုုးရတဲ့အတြက္ ဆိုင္ကယ္တို႔၊ ကားတို႔၊ စက္ပစၥည္းေတြ ပ်က္စီးတာေတြ ေတာ္ေတာ္သက္သာ သြားပါလိမ့္မယ္။ အက်ဳိးဘယ္ေလာက္အထိ ျဖစ္ထြန္းမလဲလို႔ေတာ့ တိုုင္းတာလို႔ မရပါဘူး။ ျပည္သူေတြမွာေတာ့ အက်ဳိးရွိမွာ ေသခ်ာသလို ဒီေဒသမွာ အလုုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ ရလာမယ္။ ဒီေဒသကထြက္တဲ့ ေရနံေတြကုိ အဲဒီစက္႐ံုေတြမွာခ်က္တဲ့ အခြန္အခေတြရပါမယ္။ မေကြးတိုုင္းေဒသႀကီးမွာ ဒီစက္႐ံုုေတြ ေဆာက္ဖို႔အတြက္ အစိုးရပိုင္ေျမေတြကို ခြင့္ျပဳမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တိုု႔ ေျမငွားခလည္း ရပါလိမ့္မယ္။ ကြၽန္ေတာ္တိုု႔ မေကြးတိုုင္းေဒသႀကီး ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္လုုပ္ငန္းက လွ်ပ္စစ္ကိုု အသံုးျပဳၿပီးခ်က္မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ လွ်ပ္စစ္အသံုးစရိတ္ကိုလည္း ႏုိင္ငံေတာ္ကရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးျမင့္ေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

ဦးျမင့္ေဇာ္က ဆက္လက္၍ “အစိုးရဆိုတာကေတာ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကိုု ကာကြယ္ေပးရမွာပဲ။ ကာကြယ္ေပးရမွာပဲ ဆိုေပမယ့္ တရားမ၀င္တဲ့ နည္းနဲ႔ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကာကြယ္မေပးပါဘူး။ တရား၀င္နည္းနဲ႔ပဲ ဥပေဒေဘာင္ အတြင္းကပဲ ကာကြယ္ေပးပါမယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္က ခ်မွတ္ထားတဲ့ ဥပေဒေတြ နည္းဥပေဒေတြကို ေက်ာ္လြန္ၿပီးေတာ့ လုပ္ငန္းေတြလုပ္ရင္ေတာ့ သူ႔ထိုက္နဲ႔ သူ႔ကံေပါ့။ လုုပ္ငန္းရွင္ႀကီးႀကီး ေသးေသး ရြာသူရြာသားျဖစ္ျဖစ္ တရား၀င္လုုပ္ငန္းကိုု လုုပ္ႏိုုင္ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တိုု႔ အစိုုးရအဖြဲ႕က  ကူညီေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းက အစြမ္းကုန္ ကူညီေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး တရားမ၀င္တဲ့ လုုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီး ျဖစ္ပါေစ၊ ရြာသူရြာသားေတြ ျဖစ္ပါေစ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဥပေဒအရ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္သြားၿပီး တရားဥပေဒေဘာင္ အတြင္းက ေဆာက္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟုု ေျပာၾကားသည္။

လက္႐ွိတြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေပါက္၊ ေခ်ာက္၊ မင္းလွ၊ သရက္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း ေရနံလက္ယက္တြင္းမ်ား လုပ္ကိုင္လ်က္႐ွိေၾကာင္း ထိုေဒသမ်ားမွ ထြက္ရွိသည့္ ေရနံစိမ္းမ်ားကိုု စစ္ကိုုင္းတိုုင္းေဒသႀကီး မံု႐ြာၿမိဳ႕ ေက်ာက္ကာေဒသ၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္အတြင္းႏွင့္ မႏၲေလးတိုုင္းေဒသႀကီး တံတားဦး၊ ႏြားထိုးႀကီး စသည့္ေဒသမ်ားသို႔ တင္ပို႔ခ်က္လုပ္လ်က္႐ွိေၾကာင္း အဆိုပါ ေရနံလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မေကြးတိုုင္းေဒသႀကီး အစိုုးရအဖြဲ႕က ေျမငွားခအျဖစ္ တစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္ ၃၀၀၀၊ ထြက္ရွိလာသည့္ ေရနံအေပၚမွ ခိုင္ေၾကးအျဖစ္ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ရရွိေငြ၊ ေရနံစိမ္းကို ေရာင္းခ်သည့္အေပၚမွ ကုန္သြယ္ခြန္တို႔ကို ရ႐ွိေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ေရနံစိမ္းမ်ားအား သယ္ယူခြင့္အတြက္ ေရနံစိမ္း ဂါလန္ ၅၀ ပါ တစ္ပီပါလွ်င္ က်ပ္ ၃၀၀၀ ႏႈန္းရ႐ွိေၾကာင္း ယင္းသို႔ သယ္ယူခြင့္အတြက္ ရရွိေငြမ်ားကိုု  တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ ေငြစာရင္းနံပါတ္ျဖင့္ ဘဏ္တြင္ တိုုက္႐ိုုက္ေပးသြင္းရေၾကာင္း၊ အစိုုးရသစ္ တာ၀န္ယူၿပီး သံုုးလခန္႔အၾကာ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ဇြန္ ၂ ရက္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လကုန္အထိ ေရနံစိမ္း တစ္ပီပါလွ်င္ က်ပ္ ၃၀၀၀ ေကာက္ယူမႈမွ က်ပ္ေျခာက္ဘီလ်ံေက်ာ္ ရ႐ွိထားေၾကာင္း မေကြးတိုုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ သဘာ၀ သယံဇာတ၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေဇာ္ထံမွ သိရသည္။