ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ ဗလဗေက်းရြာ ကမ္းၿပိဳကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက က်ပ္သန္း ၁၅၀ ခ်ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ

ဗလဗေက်းရြာအနီး ျမစ္ကမ္းပါးၿပိဳက်မႈအား သက္ဆိုင္ရာမွ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးေနစဥ္

ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ ဗလဗေက်းရြာ ကမ္းၿပိဳကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက က်ပ္သန္း ၁၅၀ ခ်ထားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါဘတ္ဂ်က္ အမွန္ တကယ္လိုအပ္မႈ ရွိ မရွိ သက္ဆိုင္ရာမွ သြား ေရာက္ စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ၏ စစ္ေဆးခ်က္အရ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ ဗလဗ ေက်းရြာ ကမ္းၿပိဳကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းအတြက္ ခ်ထားေပးသည့္ ေငြက်ပ္သန္း ၁၅၀ မွာ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါ ဘတ္ဂ်က္ေငြအား လာမည့္ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ခ်ထားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေျမျပင္ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးခ်က္အရေတာ့ ကမ္းၿပိဳကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းက အမွန္တကယ္ လိုပါတယ္။ က်ပ္ သိန္း ၁၅၀၀ တကယ္ကို ခ်ထားေပးသင့္တယ္။ ကမ္းၿပိဳေနတဲ့ အေနအထားအရ ခ်ထားေပး ႏုိင္တဲ့ ဘတ္ဂ်က္က နည္းတဲ့ဘက္ ပါေသး တယ္။ ကမ္းၿပိဳကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရက စီစဥ္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘတ္ဂ်က္ခ်ထားဖို႔ လာမယ့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳပါမယ္” ဟု ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမင္းဟန္က ေျပာၾကားသည္။

ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ ဗလဗေက်းရြာ ကမ္းၿပိဳမႈ ကာကြယ္ေရးအတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္ေခ်းေငြျဖင့္ လာမည့္ ေရနည္းကာလတြင္ ေက်းရြာအနီး ဧရာ၀တီျမစ္ကုိ ေရလမ္းေၾကာင္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိ ေရတက္ကာလ ျဖစ္သည့္အတြက္ ျမစ္ေၾကာင္း ျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္း ရပ္နားထားေၾကာင္း တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံမွ သိရသည္။

“လက္ရွိေတာ့ ေရတက္ေနတာေရာ အေရးေပၚ ကာကြယ္ေရး လုပ္ထားတာေရာေၾကာင့္ ကမ္းအၿပိဳ နည္းသြားၿပီ။ ေရက်ခ်ိန္ ေရာက္ရင္ေတာ့ သဲလႊာေတြ ေရတိုက္စားၿပီး ၿပိဳမွာစိုးရတယ္။ ကမ္းပါးကုိ ခိုင္ခိုင္မာမာ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္း ေပးမယ္လို႔ေတာ့ သိရတယ္။ ရြာကလည္း တစ္၀က္ေလာက္ ပါသြားေတာ့ ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းေတြ ျမန္ေလေကာင္းေလပဲ” ဟု ဗလဗေက်းရြာမွ ကိုနီလံုးက ေျပာၾကားသည္။

ဗလဗေက်းရြာအနီး ျမစ္ကမ္းပါးအား ေရစီးဒဏ္ခံႏုိင္ရန္ ကမ္းပါးတြင္ ၀ါးေဖာင္တြဲမ်ား ခ်ထားျခင္း၊ Stealcable Groyne ခ်ထား၍ ေရလမ္းေၾကာင္း လႊဲျခင္းႏွင့္ ကမ္းပါးအား Polyfelt ခင္းအုပ္ျခင္းမ်ားအား ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လတြင္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနမွ အေရးေပၚ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။

ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းနံေဘးရွိ ဗလဗေက်းရြာမွာ ယခုဇြန္လကုန္ပိုင္းတြင္ ကမ္းၿပိဳမႈေၾကာင့္ ေနအိမ္ ၃၀ နီးပါး ေရႊ႕ေျပာင္းထားရၿပီး ေျမေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈေၾကာင့္ ေနအိမ္ေရႊ႕ေျပာင္း ထားရသူမ်ားမွာ ေနထိုင္ေရး အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနေၾကာင္း၊ ျမစ္ေရတိုက္စားမႈေၾကာင့္ ေျမေနရာဆံုး႐ံႈးခဲ့သူမ်ားမွာ လက္ရွိတြင္ နီးစပ္ရာ ေဆြမ်ဳိးမ်ားထံတြင္ ေနထိုင္ေနရၿပီး ေျမတစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ေက်ာ္ထိ ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ဗလဗေက်းရြာမွာ ကမ္းၿပိဳမႈေၾကာင့္ ေနအိမ္ ၆၈ လံုး ေရႊ႕ေျပာင္းထားရသည့္အျပင္ စိုက္ပ်ိဳးေျမဧက ၇၀၀ နီးပါး ၿပိဳက်ဆံုး႐ႈံးခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ အိမ္ေျခ ၃၀ နီးပါး ထပ္မံေရႊ႕ေျပာင္း ထားရေၾကာင္း သိရသည္။

 

ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းနံေဘးရွိ ဗလဗေက်းရြာ ကမ္းၿပိဳမႈေၾကာင့္ ေနအိမ္ ၃၀ နီးပါး ေရႊ႕ေျပာင္းထားရၿပီး ေျမေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈေၾကာင့္ ေနထိုင္ေရး အခက္အခဲမ်ားၾကံဳေတြ႕ေန

ကမ္းၿပိဳမႈေၾကာင့္ ေနအိမ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနရသူမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းနံေဘးရွိ ဗလဗေက်းရြာမွာ ယခုဇြန္လကုန္ပိုင္းတြင္ ကမ္းၿပိဳမႈေၾကာင့္ ေနအိမ္ ၃၀ နီးပါး ေရႊ႕ေျပာင္းထားရၿပီး ေျမေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈေၾကာင့္ ေနအိမ္ေရႊ႕ေျပာင္းထားရသူမ်ားမွာ ေနထိုင္ေရးအခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျမစ္ေရတိုက္စားမႈေၾကာင့္ ေျမေနရာ ဆံုး႐ံႈးခဲ့သူမ်ားမွာ လက္ရွိတြင္ နီးစပ္ရာေဆြ မ်ဳိးမ်ားထံ ေနထိုင္ေနရၿပီး ေျမတစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ေက်ာ္အထိ ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ အခက္အခဲမ်ားၾကံဳေတြ႕ေနေၾကာင္း သိရသည္။

“ကမ္းၿပိဳမႈေၾကာင့္ အိမ္ေတြ ဆက္တိုက္ေရႊ႕ေနရပါတယ္။ ဒီေန႔ (ဇြန္ ၂၂ ) မွာ အိမ္သံုးလံုး ထပ္ဖ်က္တယ္။ မနက္ျဖန္ (ဇြန္ ၂၃) မွာ အိမ္ႏွစ္လံုး ထပ္ဖ်က္ပါမယ္။ ေျမေစ်းေတြကလည္း တက္ေနေတာ့ ေဆြးမ်ဳိးအိမ္၀ိုင္းထဲ တဲတစ္လံုးစာေနရာေလးေတာင္း တဲထိုးေနၾကရတယ္။ မႏွစ္က ေျမတစ္ဧက သိန္း ၇၀  ေလာက္ပဲရွိတယ္။ အခု သိန္း ၁၀၀ ေက်ာ္ရမွ ေရာင္းမယ္ေျပာေနေတာ့ ဘယ္လိုမွ မ၀ယ္ႏိုင္ဘဲ အခက္အခဲျဖစ္ေနတယ္” ဟု ဗလဗေက်းရြာမွ ဦးေအးေမာင္ထြန္းက ဆိုသည္။

ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ ဗလဗေက်းရြာမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေရတက္ေရက်ကာလတြင္ ကမ္းၿပိဳမႈေၾကာင့္ ေနအိမ္ ၆၈ လံုး ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရၿပီး ယခုႏွစ္ ေရတက္ကာလ စတင္ခ်ိန္တြင္ ကမ္းၿပိဳမႈ ျပန္လည္ျဖစ္ပြားလာျခင္းေၾကာင့္ ေနအိမ္ ၃၀ နီးပါး ထပ္မံေရႊ႕ေျပာင္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“စိုက္ပ်ဳိးခ်ိန္ကလည္း နည္းေနၿပီဆိုေတာ့ ရွိတဲ့ေျမေရာင္းလိုက္ရင္ ထပ္စိုက္စရာ မရွိေတာ့ဘူး။ မျဖစ္လို႔မွ ေရာင္းရမယ္ဆိုလည္း တျခားလုပ္ငန္းေျပာင္းႏိုင္ေလာက္တဲ့ ေစ်းရမွ ေရာင္းၾကမယ့္သေဘာ ျဖစ္ေနတယ္။ ေျမမရွိတဲ့သူမွာလည္း ေျမလိုခ်င္။ ေျမရွိတဲ့သူကလည္း ဒါေရာင္းလုိက္ရင္ စိုက္ပ်ဳိးစားစရာ မရွိျဖစ္မယ္။ အားလံုးခက္ခဲေနၾကတာပဲ” ဟု ဗလဗေက်းရြာသားတစ္ဦးက ဆုိသည္။

ဧရာ၀တီျမစ္ေရတိုက္စားမႈေၾကာင့္ ဗလဗေက်းရြာေဒသခံမ်ားမွာ ေရတိုက္စားမႈ သက္သာေစေရးအတြက္ အမ်ားျပည္သူ လွဴဒါန္းေငြမ်ားျဖင့္ ကမ္းပါးေျခတြင္ သစ္ကိုင္းမ်ား၊ သဲအိတ္မ်ားအား ႀကိဳးျဖင့္ခ်ည္ေႏွာင္ ထားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ကာကြယ္ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

ကမ္းၿပိဳမႈေၾကာင့္ လူေနအိမ္မ်ားသာမက ေက်းရြာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းေရႊ႕ေျပာင္းထားရၿပီး ေရွးယခင္အဆက္ဆက္ တည္ထားကိုးကြယ္သည့္ ေက်းရြာရွိ ေရႊဘံုသာေစတီမွာလည္း ျမစ္အတြင္း ၿပိဳက်မည့္အေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္တြင္း ခ်င္းတြင္းျမစ္ကမ္းနံေဘးရွိ မီးေလာင္ကြၽန္း ၊ ခ်င္းယားႏွင့္ ပခန္းငယ္ေက်းရြာတို႔တြင္ ယခုႏွစ္ ျမစ္ေရ တက္ကာလစတင္ခ်ိန္ ဇြန္လတြင္ ျမစ္ေရတိုက္စားမႈေၾကာင့္ ကမ္းၿပိဳမႈျဖစ္ေပၚေနၿပီး ေနအိမ္ ၂၅ လံုး ေရႊ႕ေျပာင္းထားရေၾကာင္း သိရသည္ ။

ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္တြင္း ခ်င္းတြင္းျမစ္ႏွင့္ ဧရာ၀တီျမစ္နံေဘးေက်းရြာမ်ား ကမ္းၿပိဳမႈ ဆိုးရြားစြာျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဇြန္ ၂၃ ရက္တြင္ လူမႈ၀န္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထား ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ ဗလဗေက်းရြာအနီး ျမစ္ကမ္းပါးၿပိဳက်မႈ ပုိမိုဆိုးရြားလာသည့္အတြက္ ေက်းရြာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ ေနအိမ္ ၁၀ လံုးခန္႔ အေရးေပၚ ေရႊ႕ေျပာင္းေနရၿပီး ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ အနီးေက်းရြာမ်ားပါ ကူညီေနရ

ကမ္းၿပိဳမႈေၾကာင့္ ကမ္းပါးႏွင့္ နီးကပ္ေနသည့္ ေနအိမ္တစ္အိမ္ကို သက္ဆိုင္ရာက ကူညီေရႊ႕ေျပာင္းေပးေနစဥ္

ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ ဗလဗေက်းရြာအနီး ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းပါး ၿပိဳက်မႈ ခုဇြန္လဒုတိယပတ္တြင္ ပုိမိုဆိုး၀ါး လာသည့္အတြက္ ေက်းရြာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ ေနအိမ္ ၁၀ လံုးခန္႔ အေရးေပၚ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ ျပဳလုပ္ေနရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။

ယခင္က ကမ္းပါးႏွင့္ အလွမ္းကြားေ၀းသည့္ ေက်းရြာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမွာ ယခုအခါ ကမ္းပါးႏွင့္ ေပ ၂၀ ခန္႔သာ ကြာေ၀းေတာ့သည့္အတြက္ ဇြန္ ၉ ရက္ ညေနပိုင္း မွစ၍ အေရးေပၚလူစုေ၀းၿပီး ပင္မေက်ာင္းေဆာင္၊ သိမ္ေက်ာင္းေဆာင္မ်ားပါ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဗလဗေက်းရြာအနီး ကမ္းၿပိဳမႈ သက္သာေစရန္ တပ္ဆင္ထားသည့္ ေရစီးအရွိန္တန္႔ စတီးေကဗယ္ပိုက္တန္းမ်ားမွာ ေမလကုန္ပိုင္း ျမစ္ေရစတင္ ျမင့္တက္ခ်ိန္တြင္ ေရစီးျဖင့္ ေမ်ာပါပ်က္စီးၿပီးေနာက္ ကမ္းၿပိဳမႈ ပိုမိုဆိုးရြားလာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“စတီးေကဗယ္ပိုက္ေတြ တစ္ေခ်ာင္းၿပီး တစ္ေခ်ာင္း ျပတ္ထြက္တာကေန ေရစီးက ကမ္းအေျခကေန ကပ္စီးၿပီး ၿပိဳလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိအေနအထားအရ အိမ္ ၁၀ လံုးေက်ာ္ ဖ်က္သြားၿပီ။ မနက္ျဖန္ဆိုရင္ ေနာက္ထပ္ ေလးလံုးေလာက္ ဖ်က္ဦးမယ္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းႀကီးနဲ႔ ကမ္းနဲ႔ကပ္ေနေတာ့ ဖ်က္ေနရၿပီ။ သိမ္ေက်ာင္းလည္း ဖ်က္ေနရၿပီ။ စက္ေက်ာင္းလည္း ဖ်က္ေနၿပီ။ ရာသီဥတုကလည္း မိုးေတြ မတအား ရြာေနေတာ့ မိုးရြာထဲမွာပဲ ၀မ္းနည္းစြာနဲ႔ ဖ်က္ေျပာင္းေနရပါတယ္” ဟု ဗလဗေက်းရြာမွ ဦးေအးေမာင္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ျမစ္ေရစီးႏွင့္ ေမ်ာပါပ်က္စီးသြားသည့္ စတီးေကဗယ္ ပိုက္တန္းမ်ားအား ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနမွ တပ္ဆင္ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဒသခံမ်ားမွ ရပ္ရြာလုပ္အားျဖင့္ သဲအိတ္သစ္ကိုင္းမ်ားျဖင့္ ကမ္းပါးအား ကာရံျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ကမ္းၿပိဳမႈမွာ ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကမ္းၿပိဳမႈေၾကာင့္ ေနအိမ္ေရႊ႕ေျပာင္းရမႈမ်ားႏွင့္ ပက္သက္၍ “တစ္ရြာလံုး ၀ိုင္းကူဖ်က္ေနရတာပဲ။ တစ္ခ်ဳိ႕လည္း ေနစရာ မရေသးေတာ့ အသိအိမ္ အမ်ိဳးအိမ္မွာ ကပ္ေနရတယ္။ တခ်ိဳ႕လည္း ကိုယ္ပိုင္တဲ့ယာထဲ ေျမထဲမွာ အိမ္အစိပ္အပိုင္းေတြ ပံုထာၿပီး တဲထိုးေနၾကရတယ္။ အခုမွ ေရတက္ကာလ အစဆိုေတာ့ စိုးရိမ္ရပါတယ္။ တတ္ႏုိင္သမွ် ကမ္းၿပိဳကာကြယ္ေရး လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဘယ္လိုမွ မရပါဘူး” ဟု ဗလဗေက်းရြာမွ ကိုနီလံုးက ေျပာၾကားသည္။

ဧရာ၀တီျမစ္ေရ တိုက္စားမႈေၾကာင့္ ဗလဗေက်းရြာမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေရတက္ေရက် ကာလတြင္ ေနအိမ္ ၆၈ လံုး ေရႊ႕ေျပာင္းထားရၿပီး စိုက္ပ်ဳိးေျမ အားလံုးနီးပါး ေရတိုက္စားခံရသည့္အတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရသည္။

ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ သိမ္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ လူေနအိမ္မ်ား ဖ်က္သိမ္းေရႊ႕ေျပာင္း ေနရသကဲ့သုိ႔ ေရွးအစဥ္အဆက္ တည္ထားကိုးကြယ္ခဲ့သည့္ ေစတီမွာလည္း ကမ္းပါးႏွင့္ ေပ ၃၀ ခန္႔သာ ကြာေ၀းေတာ့သည့္ အတြက္ အဆိုပါေစတီ ျမစ္အတြင္း ၿပိဳက်မည္ကို စိုးရိမ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ကမ္းၿပိဳမႈဆိုး၀ါးစြာ ျဖစ္ေပၚေနသည့္အတြက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ လူေနအိမ္မ်ား အေရးေပၚ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းအား နယ္ေျမခံ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အနီးနားေက်းရြာမ်ားက ေဒသခံမ်ားပါ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနမည့္ ျမစ္ေရတက္ကာလႏွင့္ ေရက်ကာလမ်ားတြင္ ကမ္းၿပိဳမႈ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ႏုိင္ျခင္း မရွိပါက ေနအိမ္အမ်ားအျပား ဆက္လက္ေရႊ႕ေျပာင္းရႏုိင္ၿပီး ဗလဗေက်းရြာအနီး ေကြ႕ေထာင့္ေက်းရြာမွာလည္း ကမ္းၿပိဳမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ ဗလဗေက်းရြာမွာ ဧရာ၀တီျမစ္ေရ ျမင့္တက္လာသည့္အတြက္ ကမ္းၿပိဳမႈ ၾကံဳေတြ႕ေနရၿပီး ပုဂၢလိက အလွဴရွင္မ်ား လွဴဒါန္းသည့္ေငြျဖင့္ ကမ္းၿပိဳကာကြယ္ေရး လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း အကူအညီမ်ား လိုအပ္ေန

ျမစ္ေရတိုက္စားမႈေၾကာင့္ ၿပိဳက်ပ်က္စီးေနသည့္ ျမစ္ကမ္းပါးႏွင့္ နီးကပ္ေနၿပီျဖစ္သည့္ ဗလဗေက်းရြာမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းအား ေတြ႕ရစဥ္

ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ ဗလဗေက်းရြာမွာ ယခုေမလလယ္ပိုင္းတြင္ ဧရာ၀တီျမစ္ေရ ျမင့္တက္လာသည့္ အတြက္ ကမ္းၿပိဳမႈ စတင္ၾကံဳေတြ႕ေနရၿပီး ပုဂၢလိက အလွဴရွင္မ်ားမွ လွဴဒါန္းသည့္ က်ပ္ ၁၂၇ သိန္းျဖင့္ ကမ္းၿပိဳကာကြယ္ေရး လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း အကူအညီမ်ား လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ဧရာ၀တီျမစ္ေရ ေရစီးေၾကာင္းမွာ ေက်းရြာဆီသုိ႔ ဦးတည္စီးဆင္းလာျခင္းေၾကာင့္ ကမ္းၿပိဳမႈ စတင္ၾကံဳေတြ႕ရျခင္းျဖစ္ၿပီး ေရလမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းလဲစီးဆင္းရန္အတြက္ ပုဂၢလိက အလွဴရွင္မ်ားမွ လွဴဒါန္းသည့္ က်ပ္ ၁၂၇ သိန္းျဖင့္ သဲေသာင္ျပင္မ်ားအား တူးေဖာ္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ေရလမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းလဲစီးဆင္းေစရန္ တူးေဖာ္ရမည့္ သဲေသာင္ျပင္မွာ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔သည့္ အတြက္ ပုဂၢလိကအလွဴရွင္မ်ားမွ လွဴဒါန္းသည့္ က်ပ္ ၁၂၇ သိန္းျဖင့္ လံုေလာက္ေအာင္ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ျမစ္ေခ်ာင္းၿဖိဳးကေန ေသာင္တူးစက္ ဘက္ဟိုး အကူအညီေပးတယ္။ လုိအပ္တဲ့ ဒီဇယ္အတြက္ ထိုင္းႏုိင္ငံ ဓမိၼကရာမ ေဖာင္ေဒးရွင္းအဖြဲ႕ကေန ၁၂၇ သိန္း လွဴဒါန္းထားပါတယ္။ အဲဒီေငြနဲ႔ ေသာင္တူးတဲ့လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၂၇ သိန္းနဲ႔ လုပ္ငန္းဘယ္ေလာက္မွ ၿပီးမွာမဟုတ္ဘူး။ ရြာနဲ႔ ေရွးေဟာင္းေစတီက ဒီႏွစ္ျမစ္ေရတက္မွာေတာင့္ ခံႏုိင္ဖို႔ဆိုရင္ ေငြလိုအပ္ပါတယ္။ ရြာအထက္မွာရွိတဲ့ ကမ္းပါးေတြက စၿပိဳေနပါၿပီ” ဟု ဗလဗေက်းရြာမွ ဦးေအးေမာင္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ဗလဗေက်းရြာအနီး ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းပါးၿပိဳက်မႈ သက္သာေစရန္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း မေကြးတိုင္း ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနက ေရစီးအရွိန္တန္႔ စတီးေကဘယ္ႀကိဳး ပိုက္တန္းမ်ား ခ်ထားေပးခဲ့ေသာ္လည္း ကမ္းၿပိဳမႈမွာ ရပ္တန္႔ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျမစ္ေရတက္ႏွင့္ ေရက်ကာလမ်ားတြင္ ျမစ္ေရတိုက္စားမႈေၾကာင့္ ဗလဗေက်းရြာမွ ေနအိမ္ ၆၈ လံုး ေရႊ႕ေျပာင္းရသည့္အျပင္ စိုက္ပ်ဳိးေျမ ဧက ၇၀၀ ေက်ာ္ ၿပိဳက်ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး က်န္ေနအိမ္မ်ားမွာလည္း ျမစ္ကမ္းႏွင့္ နီးကပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“မႏွစ္ကေတာ့ တစ္ပတ္အတြင္း အိမ္ ၆၀ ေက်ာ္ ေျပာင္းရတယ္။ ရြာအိမ္ေျခရဲ႕ သုံးပံုတစ္ပံုေလာက္ ပါသြားတယ္။ စိုက္ပ်ဳိးေျမလည္း ၿပိဳစကေန ဒီေန႔ထိဆိုရင္ ကုန္သေလာက္ ျဖစ္ေနၿပီ။ အခုလည္း ကမ္းကစၿပိဳေနၿပီ။ ဒီတိုင္း ဆက္ၿပိဳေနမယ္၊ မႏွစ္က ေရတက္ခ်ိန္လိုမ်ဳိးေရာက္ရင္ လက္က်န္အိမ္ အားလံုးေလာက္ ေျပာင္းရႏုိင္တယ္။ အေရးေပၚ ကမ္းၿပိဳကာကြယ္ေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ေတြက ေတာ့ရွိတယ္” ဟု ဗလဗေက်းရြာမွ ကိုေအာင္မ်ဳိးထက္က ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ျမစ္ေရတက္ႏွင့္ ေရက်ကာလတြင္ ကမ္းၿပိဳမႈ သက္သာေစရန္ ကမ္းပါးေျခတြင္ သစ္ပင္သစ္ကိုင္းမ်ားအား ႀကိဳးျဖင့္ ခ်ည္ခ်ျခင္း၊ သဲအိတ္စီျခင္းမ်ားအား ရပ္ရြာလုပ္အားျဖင့္ က်ပ္သိန္း ၃၀ ေက်ာ္ အကုန္က်ခံ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

ကမ္းၿပိဳမႈေၾကာင့္ စိုက္ပ်ဳိးေျမဧက ၇၀၀ ခန္႔ ဆံုး႐ႈံးခဲ့သည့္အျပင္ ဖ်က္သိမ္းရသည့္ အိမ္မ်ားမွာလည္း စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ားအား ၀ယ္ယူတည္ေဆာက္ရၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ ဗလဗေက်းရြာမွာ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရန္ ေျမအမ်ားအျပား ေလ်ာ့နည္းသြားေၾကာင္း သိရသည္။

ဗလဗေက်းရြာရွိ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းမွာ အနီးနား ေက်းရြာမ်ားအားလံုးမွ ကေလးငယ္မ်ား ပညာသင္ၾကားေနသည့္ ေက်ာင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ အထက္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ ကမ္းပါး နီးကပ္လာသည့္အတြက္ ကမ္းၿပိဳကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အလ်င္အျမန္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ဧရာ၀တီျမစ္ႏွင့္ ခ်င္းတြင္းျမစ္မွာ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ ဗလဗေက်းရြာ အထက္ပိုင္းတြင္ ေပါင္းစံုစီးဆင္းသည့္အတြက္ ေရစီးျပင္းထန္ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ဗလဗရြာအနီးရွိ ငျမာႀကီးေက်းရြာမွာ ရြာလံုးကြၽတ္ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ရသည္။

 

ပုခန္းကိုႀကီးေက်ာ္နတ္ပြဲ ခ်ဳိးေရေတာ္သံုး အခမ္းအနား က်င္းပ

မေကြးတိုင္း ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ ေရႊကူနီေက်းရြာတြင္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပၿမဲျဖစ္သည့္ နာမည္ေက်ာ္ ပုခန္းကိုႀကီးေက်ာ္ နတ္ပြဲပထမေန႔ ခ်ဳိးေရသံုးပြဲေတာ္ကို ယေန႔ (ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၇ ရက္) တြင္ စတင္က်င္းပလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၇ ရက္ (တေပါင္းလဆန္း ၃ ရက္) တြင္ မဏိစည္သူမင္းႏွင့္ မိဖုရား၊ ဘပုခန္းမင္းႀကီးႏွင့္ မိဖုရား႐ုပ္တုတို႔အား ဇက္ေရယာဥ္တြင္ ျပာသာဒ္ေဆာင္ျဖင့္ တင္ေဆာင္ၿပီး ခ်င္းတြင္းျမစ္အတြင္း အစုန္အဆန္ ခုတ္ေမာင္းကာ ခ်ဳိးေရသံုးပြဲေတာ္က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လာမည့္ တေပါင္းလဆန္း ၅ ရက္ (ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉ ရက္) တြင္ နတ္နန္းရွိ ဒိုးတိုင္တြင္ ဒိုးဆြဲျခင္း၊ ၁၀ ရက္တြင္ ဘပုခန္းမင္း ၾကက္တိုက္နန္း၌ ၾကက္တိုက္ေပးျခင္း၊ ၁၁ ရက္တြင္ ေတာင္ျပံဳးမင္းႏွစ္ပါးအား ႀကိဳျခင္း၊ လဆန္း ၁၃ ရက္တြင္ ဘပုခန္းမင္း၏ မယ္ေတာ္ႀကိဳ ျခင္း၊ လဆန္း ၁၄ ရက္တြင္ မယ္ေတာ္မွ ပြဲေတာ္အတြင္း လွည့္လည္ျခင္းႏွင့္ ၁၅ ရက္တြင္ ေရႊကူနီေက်းရြာရွိ ေရႊမုေ႒ာဘုရားဆြမ္းခ်ပြဲမွ သံဃာအပါး ၁၆၀ ေက်ာ္အား ဆြမ္းေလာင္း လွဴျခင္းတို႔ကိုလည္း အစဥ္အလာအတိုင္း က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ပြဲေတာ္အတြင္း ေဒသထြက္ကုန္မ်ား၊ အ၀တ္အထည္မ်ား၊ လယ္ယာသံုးပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ အစားအေသာက္မ်ား လာေရာက္ ေရာင္းခ်သည့္ ေစ်းဆိုင္ခန္း ၁၈၀၀ နီးပါးမွ ေစ်းသည္မ်ား လာေရာက္ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္က အဆိုပါပြဲေတာ္သုိ႔ ေျမာင္ေဒသမွ ေဒသခံမ်ား လွည္းယာဥ္ ၃၀၀ နီးပါးျဖင့္ လာေရာက္သည့္ တေပါင္းလဆန္း ၆ ရက္တြင္ ခရီးသြားမ်ား စိတ္၀င္စားသည့္ ဓေလ့တစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း လွည္းယာဥ္ အေရအတြက္ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ နည္းလာၿပီး ယခုအခါ အဆိုပါဓေလ့မွာ ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါး ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မေကြးတိုင္း ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ ေရႊကူနီေက်းရြာတြင္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပျမဲ နာမည္ေက်ာ္ ပုခန္းကိုႀကီးေက်ာ္နတ္ပြဲ ပထမေန႔ ခ်ဳိးေရသံုးပြဲေတာ္ ယေန႔ စတင္က်င္းပမည္

မေကြးတိုင္း ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ ေရႊကူနီေက်းရြာတြင္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပျမဲ နာမည္ေက်ာ္ ပုခန္းကိုႀကီးေက်ာ္ နတ္ပြဲပထမေန႔ ခ်ဳိးေရသံုးပြဲေတာ္ကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၇ ရက္တြင္ စတင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပြဲေတာ္က်င္းပေရး ေကာ္မတီမွ သိရသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၇ ရက္  (တေပါင္းလဆန္း ၃ ရက္) တြင္ မဏိစည္သူမင္းႏွင့္ မိဖုရား၊ ဘပုခန္းမင္းႀကီးႏွင့္ မိဖုရား႐ုပ္တုတို႔အား ဇက္ေရယာဥ္တြင္ ျပာသာဒ္ေဆာင္ျဖင့္ တင္ေဆာင္ၿပီး ခ်င္းတြင္းျမစ္အတြင္း အစုန္အဆန္ ခုတ္ေမာင္းကာ ခ်ဳိးေရသံုးပြဲေတာ္က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လာမည့္ တေပါင္းလဆန္း ၅ ရက္(ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉ ရက္) တြင္ နတ္နန္းရွိ ဒိုးတိုင္တြင္ ဒိုးဆြဲျခင္း၊ ၁၀ ရက္တြင္ ဘပုခန္းမင္း ၾကက္တိုက္နန္း၌ ၾကက္တိုက္ေပးျခင္း၊ ၁၁ ရက္တြင္ ေတာင္ျပံဳးမင္းႏွစ္ပါးအား ႀကိဳျခင္း၊ လဆန္း ၁၃ ရက္တြင္ ဘပုခန္းမင္း၏ မယ္ေတာ္ႀကိဳ ျခင္း၊ လဆန္း ၁၄ ရက္တြင္ မယ္ေတာ္မွ ပြဲေတာ္အတြင္း လွည့္လည္ျခင္းႏွင့္ ၁၅ ရက္တြင္ ေရႊကူနီေက်းရြာရွိ ေရႊမုေ႒ာဘုရားဆြမ္းခ်ပြဲမွ သံဃာအပါး ၁၆၀ ေက်ာ္အား ဆြမ္းေလာင္း လွဴျခင္းတို႔ကိုလည္း အစဥ္အလာအတိုင္း က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ပြဲေတာ္က်င္းပတဲ့ ရက္ေတြကေတာ့ အစဥ္အလာတိုင္းပါပဲ။ ဘာမွ အေျပာင္းအလဲ မရွိပါဘူး။ ခ်ဳိးေရသံုုးပြဲလာ သူေတြလည္း ေရာက္ေနၾကပါၿပီ။ ေစ်းသည္ေတြလည္း ေရာက္ေနၾကပါၿပီ။ မနက္ျဖန္ (ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၇) မနက္ ၈ နာရီေလာက္မွာ ကိုယ္ေတာ္ေတြ ပင့္ၿပီး ခ်ဳိးေရသံုးပြဲ စပါမယ္” ဟု ေရႊကူနီေက်းရြာမွ နန္းထိန္းမိသားစု၀င္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ပြဲေတာ္အတြင္း ေဒသထြက္ကုန္မ်ား၊ အ၀တ္အထည္မ်ား၊ လယ္ယာသံုးပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ အစားအေသာက္မ်ား လာေရာက္ေရာင္းခ်သည့္ ေစ်းဆိုင္ခန္း ၁၈၀၀ နီးပါးမွ ေစ်းသည္မ်ား လာေရာက္ေရာင္းခ်ေနၿပီျဖစ္ၿပီး လာမည့္ရက္မ်ားတြင္ ပြဲလာသူ ပို၍ မ်ားလာရန္ ေမွ်ာ္ လင့္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

“ပုခန္းပြဲဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေရစႀကိဳတစ္နယ္လံုးနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ပြဲပါ။ ႏွစ္တိုင္းေရာက္ျဖစ္ေအာင္ သြားတဲ့ပြဲပါ။ ဘပုခန္းမင္းႀကီးကို ယံုယံုၾကည္ၾကည္နဲ႔ ပူေဇာ္ပသရင္ ျပန္ေစာင့္ေရွာက္တယ္လို႔ ယံုၾကည္ၾကတယ္။ ေရတစ္တန္ ကုန္းတစ္တန္ သြားရတယ္ဆိုေပမယ့္ အေတာ္စည္တဲ့ ပြဲပါ။ ဒုိးဆြဲတဲ့ေန႔ကေတာ့ အစည္ဆံုးပဲ” ဟု ေရစႀကိဳၿမိဳ႕ခံ ကိုေဇာ္မင္းက ေျပာၾကားသည္။

နာမည္ေက်ာ္ ပုခန္းကိုႀကီးေက်ာ္ နတ္ပြဲတြင္ ဇာတ္သဘင္ႏွင့္ အျခားေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ား ထည့္သြင္းက်င္းပျခင္း မျပဳသည့္ပြဲျဖစ္ၿပီး ႐ံုး ပိတ္ရက္၊ ဥပုသ္ရက္မ်ားတြင္ နတ္ယံုၾကည္ကုိးကြယ္သူ အမ်ားအျပား လာေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ လမ္းပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေလ့ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္က အဆိုပါပြဲေတာ္သုိ႔ ေျမာင္ေဒသမွ ေဒသခံမ်ား လွည္းယာဥ္ ၃၀၀ နီးပါးျဖင့္ လာေရာက္သည့္ တေပါင္းလဆန္း ၆ ရက္တြင္ ခရီးသြားမ်ား စိတ္၀င္စားသည့္ ဓေလ့တစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း လွည္းယာဥ္အေရအတြက္ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ နည္းလာၿပီး ယခုအခါ အဆိုပါဓေလ့မွာ ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါးျဖစ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။