တ႐ုတ္၏ တံတားစီမံကိန္းသစ္ေၾကာင့္ ေမာ္လ္ဒိုက္၏ ေၾကြးၿမီအက်ပ္အတည္း ပိုမိုနက္႐ိႈင္းေစခဲ့ဟု အတုိက္အခံတုိ႔ ေ၀ဖန္

ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္တြင္ ေမာ္လ္ဒိုက္ရွိ တ႐ုတ္-ေမာ္လ္ဒိုက္ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားအား ေ၀ဟင္မွ ႐ိုက္ကူးထားစဥ္ (Photo : Xinhwa)

ေမာ္လ္ဒိုက္ အတိုက္အခံပါတီ MDP က သမၼတ အဗၺဒူလာယာမင္သည္ တ႐ုတ္၏ တံတားစီမံကိန္းသစ္ျဖင့္ ႏုိင္ငံကို ေၾကြးၿမီအက်ပ္အတည္းအတြင္း ပို၍နက္႐ိႈင္းစြာ က်ဆင္းေစခဲ့ေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္တြင္ ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ ထိုတံတား စီမံကိန္းသစ္သည္ လူဦးေရ ၃၄၀၀၀၀ သာရွိေသာ ဆြန္နီမြတ္စလင္ႏုိင္ငံအတြက္ ေခတ္သစ္အာ႐ုဏ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း တံတားဖြင့္ပြဲတြင္ သမၼတယာမင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေဒၚလာသန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ကုန္က်ေသာ ယင္းစီမံကိန္းကို ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္ညတြင္ တ႐ုတ္မီး႐ွဴးမီးပန္းမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

၁.၄ ကီလိုမီတာ (၀.၉ မုိင္) ရွည္လ်ားေသာ သံုးလမ္းသြားတံတားသည္ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းေနေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္ မာလီမွ ေလဆိပ္ကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးထားသည္။ ယင္းတံတားသည္ ယာမင္၏ ျခစားမႈအတြက္ အမွတ္သေကၤတ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း အတိုက္အခံ MDP ပါတီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အစိုးရကမူ ျခစားမႈစြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ျငင္းဆုိထားသည္။ ေမာ္လ္ဒိုက္၏ ျပည္ပေၾကြးၿမီသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၄၂. ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ၿပီး ၃၈.၂၉ ရွိခဲ့ ေသာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကထက္ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္ဟု အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ IMF က ေျပာၾကားထားသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈတြင္ တံတားစီမံကိန္းကို ယာမင္က ကတိျပဳခဲ့ၿပီး အေျခခံ အေဆာက္အအံု ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသည္ အဓိက လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င္ပင္း ေမာ္လ္ဒိုက္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ခ်ိန္တြင္ စီမံကိန္းကို စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္၏ ေဒၚလာ ၁ ထရီလ်ံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈရွိေသာ ပတ္လမ္းရပ္၀န္းစီမံကိန္းကို ေမာ္လ္ဒိုက္က ေထာက္ခံမည္ဟု ကတိျပဳထားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံပုိင္ဘဏ္ EXIM မွ ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ အစိုးရေခ်းေငြတုိ႔ျဖင့္ တံတားစီမံကိန္းကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေမာ္လ္ဒိုက္အိမ္ရာေရးရာ၀န္ႀကီး မိုဟာမက္မူအစ္က ေမလတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မိုင္ ၅၀၀ ေက်ာ္ထိ က်ယ္ျပန္႔ေသာ သႏၲာကြၽန္းစု ၁၁၉၂ ခုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ရွိေသာ ေမာ္လ္ဒိုက္သည္ အေရွ႕အေနာက္ ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းတြင္ မဟာဗ်ဴဟာက်က် တည္ရွိသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ သမၼတယာမင္က ၄၅ ရက္ၾကာ အေရးေပၚ အေျခအေန ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဇိမ္ခံခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေသာ ေမာ္လ္ဒိုက္သည္ ထိရွလြယ္ေသာ အေျခအေန၌ ရွိေနခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံ၏ ပထမဆံုး ဒီမိုကရက္တစ္နည္းက် ေရြးေကာက္ခံသမၼတ မိုဟာမက္နာရွစ္သည္ ၂၀၁၃ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အျငင္းပြား အေျခအေနမ်ား၌ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ပထမအေက်ာ့တြင္ နာရွစ္က ဦးေဆာင္ေနခဲ့ၿပီးေနာက္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္က ယင္းေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကို ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ႏွစ္ႀကိမ္တုိင္တိုင္ ေရႊ႕ဆုိင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ဒုတိယအေက်ာ့ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ယာမင္က ပြတ္ကာသီကာ အႏုိင္ရခဲ့သည္။ နာရွစ္သည္ လာမည့္စက္တင္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ပိတ္ပင္ခံထားရသည္။

Ref : AFP