ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) ျဖင့္ တရားစြဲဆို ခံထားရသည့္ သေဘၤာေကြ႕ေက်းရြာမွ ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦးအား ခုနစ္ႀကိမ္ေျမာက္ ႐ံုးခ်ိန္းတြင္ တရားလိုသက္ေသ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မေရာက္သျဖင့္ စစ္ေဆးႏိုင္ျခင္းမရွိ

၅၀၅ (ခ) ျဖင့္ တရားစြဲဆို ခံထားရသည့္ သေဘၤာေကြ႕ေက်းရြာမွ ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦးအား ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္က ခုနစ္ႀကိမ္ေျမာက္ ႐ံုးထုတ္ခဲ့ၿပီး တရားလိုသက္ေသ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မေရာက္သျဖင့္ စစ္ေဆးႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္သို႔ ထပ္မံခ်ိန္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီကေန႔ ႐ံုးခ်ိန္းမွာ တရားလိုသက္ေသ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ မေရာက္တဲ့အတြက္ လာမယ့္ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္ကို ႐ံုးထပ္ခ်ိန္းပါတယ္”ဟု ေရွ႕ေန ဦးသခၤါေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္ ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္ ႐ံုးခ်ိန္းတြင္ တရားလို ဒုုတိယၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအား စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္ ဒုတိယအႀကိမ္ ႐ံုးခ်ိန္းတြင္ ေဒၚဥမၼာေက်ာ္အား အာမခံေလွ်ာက္ထားခဲ့ေသာ္လည္း ဇူလိုင္ ၃၀ ရက္က တတိယအႀကိမ္ ႐ံုးထုတ္ခဲ့ရာတြင္ ေဒၚဥမၼာေက်ာ္အား အာမခံေလွ်ာက္ထားမႈကုိ ပယ္ခ်ခံခဲ့ရသည္။

အဆိုပါ ၅၀၅ (ခ) ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံထားရသည့္ ေမာင္ေတာေတာင္ပုိင္းရွိ သေဘၤာေကြ႕ ေက်းရြာသား သုံးဦးအနက္ ဦးထြန္းျမင့္ဦးႏွင့္ ေဒၚဥမၼာေက်ာ္တို႔အား ဇူလုိင္ ၉ ရက္က ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ ဇူလိုင္ ၁၆ ရက္က ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးတြင္ ႐ံုးထုတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ဖမ္းဆီးခံထားရသူ ဦးထြန္းျမင့္ဦး ႏွင့္ ေဒၚဥမၼာေက်ာ္တို႔အား ဘူးသီးေတာင္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

သေဘၤာေကြ႕ေက်းရြာသား သုံးဦးအား ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ) အရ ရာဇ၀တ္မႈကို က်ဴးလြန္ေၾကာင္းႏွင့္ စြဲခ်က္ရွိသည္ကို ထုေခ်ရွင္းလင္းရန္ ဇူလိုင္ ၉ ရက္အေရာက္ လာေရာက္ရန္ ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးမွ ဇူလိုင္ ၈ ရက္က သမၼန္စာေပးပုိ႔ခဲ့ၿပီး ေက်းရြာအား ဇူလိုင္ ၉ ရက္တြင္ သက္ဆိုင္ရာမွ ၿဖိဳဖ်က္ခဲ့သည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ သေဘၤာေကြ႕ေက်းရြာအား ဇူလိုင္ ၉ ရက္တြင္ သက္ဆိုင္ရာက ရွင္းလင္းဖယ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေက်းရြာသားမ်ားအား အင္းဒင္ေက်းရြာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးမည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ေက်းရြာသားမ်ားက လက္မခံဘဲ ေက်ာက္ပန္းတူေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕က ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ သေဘၤာေကြ႕ေက်းရြာ မီးေလာင္ျပင္ေနရာတြင္ ဥပေဒမဲ့ ၀င္ေရာက္ ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္ၿပီး သြားလာရ လြယ္ကူသည့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အင္းဒင္ရဲစခန္း အေရွ႕ဘက္တြင္ ေက်းရြာသစ္ ေျမေနရာေရြးခ်ယ္ၿပီး ယာယီ အေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးကာ အျမဲေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အခိုင္အမာအေဆာက္အအုံ တစ္လုံး တည္ေဆာက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ဇူလိုင္ ၁၂ ရက္က အစိုးရမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွ ေရႊ႕ေျပာင္းလာသူမ်ားသည္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ပိုင္း သေဘၤာေကြ႕ေက်းရြာတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက စတင္အေျခခ် ေနထိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ရက္တြင္ ဥပေဒမဲ့ ၀င္ေရာက္ ေနထိုင္သူမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာမွ တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာမရရွိဘဲ ေနထိုင္မႈမျပဳရန္ တားျမစ္ထားခဲ့ၿပီး လိုက္နာမႈမရွိပါက တည္ဆဲဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ကို အသိေပးအေၾကာင္းၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ မရွိသျဖင့္ ထပ္မံ၍ သတိေပးစာႏွစ္ႀကိမ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅ ရက္က သေဘၤာေကြ႕ေက်းရြာ မီးေလာင္ျပင္ေနရာမွ ေျပာင္းေရႊ႕လာသည့္ အိမ္ေထာင္စု ၃၇ စုအား သက္ဆိုင္ရာမွ အင္းဒင္ေက်းရြာသစ္ေျမေနရာသို႔ စနစ္တက် ေျပာင္းေရႊ႕ ေနရာခ်ထားေပးခဲ့ၿပီး ဥပေဒမဲ့ ေနထိုင္သူ အိမ္ေထာင္စု ၂၄ စုမွာ မေျပာင္းေရႊ႕ဘဲ ဆက္လက္ေနထိုင္လ်က္ရွိသျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာက ဥပေဒႏွင့္အညီ ရွင္းလင္းဖယ္ရွားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ ကညင္တန္း (ၿမိဳ႕မ) အုပ္စု ေတာင္ရြာ၌ ေနအိမ္ႏွစ္လုံး မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြား

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ ကညင္တန္း (ၿမိဳ႕မ) အုပ္စု ေတာင္ရြာ၌ မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားေနသည္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ ကညင္တန္း (ၿမိဳ႕မ) အုပ္စု ေတာင္ရြာ၌ ေနအိမ္ႏွစ္လံုး ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္ နံနက္ ၁ နာရီက မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မီးေလာင္မႈျဖစ္စဥ္မွာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕က ညင္တန္း (ၿမိဳ႕မ) အုပ္စု ေတာင္ရြာေန မာေမာက္ကာမာ (ဘ) မာေမာက္ကာဆိမ္း အသက္ (၃၅ ႏွစ္) ၏ (၂၀ x ၁၅ x ၁၀)ေပ သြပ္မုိး၊ ၀ါထရံကာ၊ ပ်ဥ္ခင္းေနအိမ္ရွိ မီးဖုိေဆာင္မွ မီးဖုိတြင္ အမဲသားေျခာက္ က်ပ္တင္ထားရာမွတစ္ဆင့္ အနီးရွိ ၀ါးထရံသုိ႔ မီးကူးစက္ ေလာင္ကြၽမ္းခဲ့ၿပီး အနီးရွိ ေနအိမ္ ေအဆန္ (ဘ) မာေမာက္ကာဆိမ္း ၏ (၂၅ x ၁၅ x ၁၀)ေပ သြပ္မုိး၊ ၀ါးထရံကာ၊ ပ်ဥ္ခင္း ေနအိမ္ႏွစ္လုံး မီးေလာင္ကြၽမ္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မီးေလာင္ဆုံး႐ႈံးမႈ တန္ဖုိး က်ပ္ ၇၇၀၀၀၀ ခန္႔ မီးေလာင္ဆုံး႐ႈံးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မီးေလာင္မႈအား မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ အရန္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ေက်းရြာသူ/သားမ်ား၊ လုံျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား လုိက္ပါၿပီး မီးၿငႇိမ္းသတ္ခဲ့ရာ နံနက္ ၂ နာရီတြင္ မီးထိန္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး နံနက္ ၂ နာရီခြဲ မီးလုံး၀ၿငိမ္းခဲ့ေၾကာင္း ႏွင့္ လူ၊ တိရစၦာန္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ရရွိမႈမ်ား မရွိေၾကာင္း ေမာင္ေတာမီးသတ္တပ္ဖြဲ႕မွ သိရသည္။

ေနအိမ္ပုိင္ရွင္အား ကညင္တန္း (ၿမိဳ႕မ) အုပ္စု ေတာင္ရြာေန မာေမာက္ကာမာ (ဘ) မာေမာက္ကာဆိမ္းအား ေမာင္ေတာၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ (ပ-၃၂/၂၀၁၈) ၊ ပုဒ္မ ၂၈၅ ျဖင့္ အမႈဖြင့္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။

ယင္းမတိုင္မီ ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္ ညေန ၁၀ နာရီခြဲခန႔္ကလည္း ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ သရက္အုပ္ေက်း႐ြာအုပ္စု အာရွိတ္ဂ်ာေက်းရြာေန ေဆာ္ေရာက္ဟူေဆာင္း၏ (၁၅ x ၁၂ x ၁၀) ေပ၊ ဓနိမိုး၊ ၀ါးထရံကာ၊ ေျမစိုက္ေနအိမ္တြင္ မီးဖိုေဆာင္မွ တစ္ဆင့္ အနီးရွိ ၀ါးထရံသို႔ မီးကူးစက္ ေလာင္ကြၽမ္းခဲ့ေၾကာင္း၊ အိမ္ႏွစ္လုံး မီးကူးစက္ ေလာင္ကြၽမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ တစ္ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္သည့္ ကာလတြင္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ ထပ္မံမျဖစ္လာေရး နယ္စပ္ျခံစည္း႐ုိး တစ္ေလွ်ာက္ လုံျခံဳေရး ျဖန္႔ၾကက္ေနရာယူထားၿပီး ေမာင္ေတာခ႐ိုင္အတြင္း ေစာင့္ၾကည့္ကင္း၊ ေန႔ည လွည့္ကင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားရွိ

အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ တစ္ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္သည့္ ကာလတြင္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ၿပီး အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈ ထပ္မံမျဖစ္လာေရး နယ္စပ္ျခံစည္း႐ုိး တစ္ေလွ်ာက္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမွ လံုျခံဳေရး ျဖန္႔ၾကက္ေနရာယူထားၿပီး ေမာင္ေတာခ႐ုိင္အတြင္း ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ေစာင့္ၾကည့္ကင္း၊ ေန႔ည လွည့္ကင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားရွိေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးက ေျပာၾကားသည္။

“ေမာင္ေတာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕အေနနဲ႔ ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဆိုတာ ရွိပါတယ္။ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္၊ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုး တစ္ေလွ်ာက္မွာ ျဖန္႔ၾကက္ၿပီးေတာ့ လံုျခံဳေရး စခန္းေပါင္း အားလံုး ၁၆၀ ေက်ာ္ ျဖန္႔ၾကက္ၿပီး ေနရာယူထားတာ ရွိပါတယ္။ အတြင္းပိုင္းမွာလည္း ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ ျဖန္႕ခြဲၿပီးေတာ့မွ လံုျခံဳေရးအင္အား တစ္ေထာင္နီးပါးနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနတာ ရွိပါတယ္။ အဲလိုေဆာင္ရြက္တဲ့ အခါမွာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲ႕ လံုျခံဳေရးလုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္တဲ့ ေစာင့္ၾကည့္ကင္းေတြ ခ်ထားပါတယ္။ ေန႔ပိုင္းလွည့္ကင္းေတြ ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ ညပိုင္းကိုလည္း လွည့္ကင္းေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ လံုျခံဳေရးအရ မသကၤာတဲ့ ေက်ာ္ေစာသတင္းေတြရွိတဲ့ လံုျခံဳေရး က်ိဳးေပါက္မႈရွိႏိုင္တဲ့ ယခင္ျပစ္ခ်က္ေဟာင္း ရွိတဲ့သူေတြကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္ၿပီးေတာ့ လိုအပ္ရင္ လိုအပ္သလို အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေနတာ ရွိပါတယ္” ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴးႀကီး ေအာင္ျမတ္မိုးက မီဒီယာမ်ားသို႔ ေျပာၾကားသည္။

ေမာင္ေတာနယ္စပ္တြင္ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕မွ လူသစ္စုေဆာင္းျခင္း၊ သင္တန္းေပးျခင္း၊ လက္နက္ခဲယမ္းႏွင့္ ရိကၡာစုေဆာင္းျခင္း သတင္းမ်ား ရရိွထားသျဖင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကကဲ့သို႔ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္စဥ္မျဖစ္ရေအာင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ တားဆီးမႈ လံုျခံဳေရးပိုင္းကို လုပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

“တစ္ဖက္ႏိုင္ငံက ဒုကၡသည္ စခန္းေတြမွာ ဒုကၡသည္အသြင္ယူၿပီးေတာ့ စိမ့္၀င္ေရာက္ရွိေနတာ ရွိပါတယ္။ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံက ဖမ္းဆီးရမိမႈ ျဖစ္စဥ္ေတြကို ျပန္ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ လုပ္ေသနတ္ေတြကို ဖမ္းဆီးရမိတယ္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြ အေျမာက္အျမား ဖမ္းဆီးရမိတယ္။ အၾကမ္းဖက္နဲ႔ ဆက္သြယ္ပတ္သက္ သူေတြကိုလည္း အေျမာက္အျမား ဖမ္းဆီးရမိတာ ရွိပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ နယ္စပ္ေဒသမွာ လူသစ္ေတြ စုေဆာင္းေနတယ္။ သင္တန္းေတြ ေပးေနတယ္။ လက္နက္ခဲယမ္းေတြ စုေဆာင္းေနတယ္။ ရိကၡာေတြ စုေဆာင္းေနတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြ ရရွိထားပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီးေတာ့မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကလို ၀င္ေရာက္ၿပီးေတာ့ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္ မျဖစ္ရေအာင္လို႔ အခုလို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ တားဆီးမႈေတြ လံုျခံဳေရးပိုင္းကို လုပ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴးႀကီး ေအာင္ျမတ္မိုးက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ အေျခအေန လိုအပ္ခ်က္အရ တပ္မေတာ္ကို အကူအညီေတာင္းခံၿပီး လွည့္ကင္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ၾသဂုတ္လကုန္အထိ ေတာက္ေလွ်ာက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေနာက္ထပ္ လိုအပ္သလို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ၿခံစည္း႐ိုး တစ္ေလွ်ာက္ နယ္ေျမလုံျခဳံေရးအတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ညႇိႏိႈင္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္  နယ္ျခားေစာင့္တပ္မွ လုံျခဳံေရး တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ အသီးသီး အတြင္းရွိ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုး လမ္းအတိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ ႏွစ္ဘက္ညႇိႏႈိင္း၍ ေျမျပင္လွည့္ကင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ နတ္ျမစ္အတြင္း ေရေၾကာင္းကင္းလွည့္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္က ေမာင္ေတာခ႐ိုင္အတြင္း ရဲကင္းစခန္း ၃၀ ႏွင့္ တပ္စခန္းတစ္ခုကို ARSA အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕က ၀င္ေရာက္စီးနင္း တိုက္ခဲ့သျဖင့္ တပ္ဖြဲ႕၀င္ ၁၁ ဦး၊ ဒုလ၀ကမွဴး တစ္ဦးက်ဆံုးခဲ့ၿပီး ဒဏ္ရာရ တပ္ဖြဲ႕၀င္ေပါင္း ၁၁ ဦး ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ေမာင္ေတာခ႐ိုင္အတြင္း လံုျခံဳေရးကုိ ေန႔ညမျပတ္ေဆာင္ရြက္ထားၿပီး တစ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း၏ သတင္းရရွိေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ေျပာၾကား

ေမာင္ေတာခ႐ိုင္အတြင္း လံုျခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္

ေမာင္ေတာခ႐ိုင္အတြင္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ လံုျခံဳေရးအား ေန႔ညမျပတ္ ေဆာင္ရြက္ထားၿပီး တစ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း၏ သတင္းရရွိေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ဒုရဲမွဴးႀကီး ထြန္းျမင့္ထြန္း၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ႏွင့္နီးကပ္ခ်ိန္တြင္ တစ္ေက်ာ့ျပန္အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား မျဖစ္ေပၚလာေစေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္သည့္အေနျဖင့္ လံုျခံဳေရးအင္အား မ်ားတိုးျမႇင့္ကာ အသင့္အေနအထားတပ္လွန္႔ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕လံုျခံဳေရးအတြက္ ၿမိဳ႕ေပၚအခ်က္အခ်ာက်ေသာေနရာမ်ားတြင္ ပံုေသကင္း၊ ၀ပ္ကင္း၊ ခ်ပ္ကင္းမ်ား ခ်ထားၿပီး ေန႔/ ည ပူးေပါင္းလွည့္ကင္း၊ ပံုမွန္လွည့္ကင္း။ ရပ္ကင္းမ်ား အျပည့္အ၀ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ဒုရဲမွဴးႀကီးထြန္းျမင့္ထြန္းက“ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ေမာင္ေတာတစ္ခ႐ုိင္လံုး ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းရွိေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာရွိတဲ့ တပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြနဲ႔ ေန႔ေရာ၊ ညေရာ ကင္းလွည့္တာေတြ၊ လွည့္ကင္း၊ ပတ္ကင္း၊ ၀ပ္ကင္းေတြ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ အလားတူပဲ အရပ္၀တ္နဲ႔လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေန႔ေရာညေရာ သတင္းေပးေတြ ထည့္ထားတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လူေတြထည့္ထားတယ္ဆိုေတာ့ တစ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ သတင္းကိုရရွိေအာင္ ေတာက္ေလွ်ာက္ႀကိဳးစားေနပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ဆက္စပ္သတင္းမ်ားအေပၚ မူတည္ကာ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား စံခ်ိန္တင္ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္ ညေနပိုင္းက တစ္ဖက္ ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔မည့္ ခ်င္း(ဂ်င္း)မ်ား တင္ေဆာင္လာေသာ ယာဥ္တစ္စီးေပၚမွ ခ်င္း (ဂ်င္း) မ်ား ႏွင့္ေရာေႏွာ သယ္ေဆာင္လာသည့္ ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း ရွစ္ေသာင္းနီးပါးတန္ဖိုးရွိ စိတ္ၾကြ ေဆးျပား သိန္းေပါင္း ၃၀ နီးပါးအား ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ထူးျခားသတင္းအေနနဲ႔ဆိုရင္လည္း မူးယစ္ေဆး၀ါးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မေန႔က အၾကမ္းဖ်င္း သိန္းသံုးဆယ္နီးပါးေလာက္ရွိတဲ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြ ဖမ္းဆီးရမိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔လည္း အမ်ိဳးသားေရး တာ၀န္ တစ္ရပ္အေနနဲ႔ မရရေအာင္ေဖာ္ထုတ္မယ္။ လက္ရွိလည္း ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္”  ဟု ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ဒုရဲမွဴးႀကီး ထြန္းျမင့္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ေမာင္ေတာခ႐ိုင္အတြင္း ARSA အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈမွာ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္တြင္ တစ္ႏွစ္ ျပည့္ေျမာက္ေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး လတ္တေလာတြင္ ေဒသအတြင္း ေကာလာဟလမ်ားမျပတ္ ထြက္ေပၚေနသျဖင့္ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားမ်ား စိုးရိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္းသိရသည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖတစ္ဦးျဖစ္သူ ေရွ႕ေန ဦးေအာင္ေက်ာ္ညြန္႔က “အခုက ၾသဂုတ္ ၂၅ နဲ႔လည္း နီးလာၿပီ။ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ ဆိုရင္ အၾကမ္းဖက္မႈက တစ္ႏွစ္ျပည့္ေတာ့မယ္။ လတ္တေလာမွာ ထြက္ေနတဲ့သတင္းေတြ ဆိုရင္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္မတိုင္မီ ၀င္တိုက္မယ္ ဘာညာ သတင္းထြက္တယ္။ ဆိုေတာ့ အဲဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႕ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ေတြကေတာ့ ၿမိဳ႕ေပၚမွာ ပူးေပါင္းလွည့္ကင္းေတြ လုပ္တာေတြ႕တယ္။ ၿပီးရင္ ေက်းရြာေတြကို ၀င္ၿပီး စစ္ေဆးတာတို႔ လုပ္တယ္လို႔လည္း သိရတယ္။ ေနာက္ထြက္တဲ့ သတင္းေတြကဆုိရင္ ကေလးေတြကို ေက်ာင္းလႊတ္လိုက္တယ္။ သတင္းထူးေနၿပီ။ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ေတြ ေတြ႕တယ္ ဆိုတာကေတာ့ ေကာလာဟလေတြ သာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္ကေတာ့ Facebook မွာ ၾကားတဲ့သတင္းေတြကို အတည္မျပဳႏိုင္ဘဲ ေလွ်ာက္တင္ေနတာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕အေနအထားက ပံုမွန္ပါပဲ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

လံုျခံဳေရးပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လံုျခံဳေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အသင့္အေနအထားျဖင့္ အျမဲတမ္းရွိေနေၾကာင္းႏွင့္ ယခင္ႏွစ္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္ကဲ့သို႔ ေနာက္ထပ္မျဖစ္ရေအာင္ လံုျခံဳေရး တိုးျမႇင့္ခ်ထားေၾကာင္း သိရသည္။