ေမာင္ေတာေဒသအတြင္း သင့္ေလ်ာ္မည့္ ေျမေနရာ ရလိုေၾကာင္း သေဘၤာေကြ႕ ေက်းရြာသားမ်ား ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အင္းဒင္ရဲစခန္း အေရွ႕ဘက္တြင္ ေက်းရြာသစ္ ေျမေနရာ ေရြးခ်ယ္ၿပီး အခိုင္အမာ အေဆာက္အအုံ အလုံး ၁၀၀ တည္ေဆာက္ေပးလ်က္ရွိဟု သတင္းထုတ္ျပန္

ေမာင္ေတာေဒသအတြင္း ထပ္မံအေျခခ်ရန္ သင့္ေလ်ာ္မည့္ ေျမေနရာ ရလိုေၾကာင္း အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ေနသည့္ သေဘၤာေကြ႕ေက်းရြာသားမ်ား ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အင္းဒင္ရဲစခန္း အေရွ႕ဘက္တြင္ ေက်းရြာသစ္ ေျမေနရာ ေရြးခ်ယ္ၿပီး အျမဲေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အခိုင္အမာ အေဆာက္အအုံ အလုံး ၁၀၀ တည္ေဆာက္ေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း အစိုးရက သတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဇူလိုင္ ၁၀ ရက္က ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး လာေရာက္ၿပီး သေဘၤာေကြ႕ ေက်းရြာသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ ရိကၡာေထာက္ပံ့ျခင္း၊ လူဦးေရ ၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း ေကာက္ယူျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းေနာက္တြင္ သက္ဆိုင္ရာက လာေရာက္ ေတြ႕ဆံုျခင္း မရွိေသးေၾကာင္းႏွင့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္အတြင္းမွ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လာေရာက္ ေထာက္ပံ့ကူညီျခင္းမ်ား ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ မိုးတြင္းကာလ ျဖစ္သျဖင့္ ေနထိုင္ေရးအတြက္ အေရးေပၚ လိုအပ္ေနသျဖင့္ သင့္ေလ်ာ္မည့္ ေနရာတစ္ခု ကူညီေပးရန္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား တင္ျပ ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း ေက်းရြာသားမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ဇူလိုင္ ၉ ရက္က ရြာက ဖယ္ရွားခဲ့တယ္။ အဲဒီေန႔မွာ ေျပာတာက ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို သေဘၤာေကြ႕ရြာမွာ ေနလို႔ မရေတာ့ဘူး။ အင္းဒင္ရြာသစ္ကို ေျပာင္းေရႊ႕ေပးမယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က လက္မခံဘူး။ ဘာေၾကာင့္ လက္မခံလဲ ဆိုေတာ့ အဲဒီေနရာက မိုးကာလမွာ ေရ၀ပ္တယ္။ ေႏြရာသီမွာ ေရရွားတယ္။ ေနာက္ ေတာကို၀င္ဖို႔ ဆိုလည္း နည္းနည္း အလွမ္းေ၀းတယ္။ ေနာက္ ရဲစခန္းနဲ႔ အနီးကပ္မွာျဖစ္လို႔ လံုျခံဳေရးအတြက္ စိတ္ခ်ရေပမယ့္ တျခား မလိုလားအပ္တာေတြ ျဖစ္လာမွာကို ေတြးတဲ့သူေတြ ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တစ္ရြာလံုးက အင္းဒင္ရြာဘက္ကို မသြားဘဲ အခုေရာက္ေနတဲ့ ေက်ာက္ပန္းတူ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကို လာၿပီး ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဇူလိုင္ ၁၀ ရက္မွာ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တစ္ေခါက္ ေရာက္လာတယ္။ အဲဒီေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ ပါတီက တာ၀န္ရွိသူေတြ ေရာက္ပါတယ္။ ေနာက္ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္က အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ေတြ ေရာက္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ စိုက္ပ်ိဳး စားေသာက္လို႔ရမယ့္ ေရမ၀ပ္တဲ့ ကုန္းျမင့္တစ္ေနရာရာကို သင့္ေလ်ာ္သလို ေနရာခ်ထားေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သက္ဆိုင္ရာကေတာ့ ေနာက္ထပ္လာၿပီး ညိႇႏႈိင္းတာ မရွိေတာ့ပါဘူး”ဟုသေဘၤာေကြ႕ေက်းရြာသား ဦးေမာင္၀င္းေရႊက ေျပာၾကားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕က ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ သေဘၤာေကြ႕ေက်းရြာ မီးေလာင္ျပင္ေနရာတြင္ ဥပေဒမဲ့ ၀င္ေရာက္ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္ၿပီး သြားလာရ လြယ္ကူသည့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အင္းဒင္ရဲစခန္း အေရွ႕ဘက္တြင္ ေက်းရြာသစ္ ေျမေနရာ ေရြးခ်ယ္ကာ ယာယီ အေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးၿပီး အျမဲေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အခိုင္အမာ အေဆာက္အအုံ အလုံး ၁၀၀ တည္ေဆာက္ေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း ဇူလိုင္ ၁၂ ရက္က အစိုးရက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ သေဘၤာေကြ႕ေက်းရြာအား ရွင္းလင္း ဖယ္ရွားျခင္း၊ ေက်းရြာသားမ်ားကို ေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ သေဘၤာေကြ႕ေက်းရြာ မီးေလာင္ျပင္ေနရာ၌ ဥပေဒမဲ့ တဲ၊ အိမ္မ်ား ေဆာက္လုပ္၍ ၀င္ေရာက္ ေနထိုင္သူမ်ားအား ဇူလိုင္ ၉ ရက္တြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ သက္ဆိုင္ရာက ရွင္းလင္း ဖယ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ရွင္းလင္း ဖယ္ရွားစဥ္ ဥပေဒမဲ့ ေနထိုင္သူမ်ားအား စည္း႐ုံး ဦးေဆာင္ေနသူ ဦးထြန္းျမင့္ဦး၏ ေနအိမ္မွ စနက္တံပါ လက္ပစ္ဗုံး တစ္လုံး၊ တုတ္၊ ဓားလက္နက္မ်ား၊ လက္ကိုင္ စကားေျပာစက္မ်ား၊ က်ည္ကာအက်ႌ တစ္ထည္၊ က်ည္ကာ ဖိုင္ဘာဦးထုပ္ တစ္လုံး၊ ကင္မရာပစၥည္းမ်ား၊ ေဆး႐ုံသုံး ပစၥည္းမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ ဖုန္းႏွင့္ ဆင္းမ္ကတ္တို႔ကို သိမ္းဆည္းရမိၿပီး သက္ဆိုင္ရာက ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း သေဘၤာေကြ႕ေက်းရြာ ၿဖိဳဖ်က္ခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိေနၿပီး အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ေသာ ေက်းရြာသားမ်ားအား ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း သင့္ေလ်ာ္မည့္ ေနရာတြင္ ေနရာခ်ထားေပးေစလိုေၾကာင္း ေက်းရြာသားမ်ား ေျပာၾကား

ေက်ာက္ပန္းတူေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ယာယီခိုလႈံေနေသာ သေဘၤာေကြ႕ေက်းရြာသားမ်ားအား လူမႈကူညီေရးအဖြဲ႕မ်ားက ေဆးကုသေပးျခင္း၊ ရိကၡာမ်ားေထာက္ပံ့ျခင္း ျပဳလုပ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္းတြင္ အသစ္တည္ေဆာက္ ေနထုိင္ၾကသည့္ သေဘၤာေကြ႕ေက်းရြာ ၿဖိဳဖ်က္ခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

သေဘၤာေကြ႕ေက်းရြာသည္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ပိုင္း စြန္းအင္းဒင္ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ တည္ရွိၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕နယ္ ေျခာက္ခုမွ တုိင္းရင္းသားမ်ား လာေရာက္ အေျခခ်ေနထိုင္လာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းရြာမွ ရြာသားမ်ားအား ဖယ္ရွားေပးရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည့္ ေနာက္ပုိင္း ဇူလုိင္ ၉ ရက္က ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ခ႐ုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအျပင္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားကုိလည္း ေခၚယူခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ အရပ္၀တ္အခ်ိဳ႕လည္း ပါ၀င္ေရာက္ရွိလာၿပီး ေက်းရြာမွ ဖယ္ေပးရန္ ေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ရြာရွိ ေနအိမ္အားလုံး ဖ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္သန္းက “ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အျမင္ကေတာ့ အဲဒီရြာကုိ ဖ်က္ဆီးလုိက္တာဟာ ေမာင္ေတာဘက္ကုိ အေျခခ်လာမယ့္ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ကုိ ႐ုိက္ခ်ိဳးလုိက္တယ္လုိ႔ ျမင္တယ္။ တုိင္းရင္းသားေတြဟာ ဒီေဒသကုိ ကာကြယ္မယ္ဆုိၿပီး ရခုိင္ အပါအ၀င္ တျခားတုိင္းရင္းသားေတြ လာၿပီး အေျခခ်တာကုိ စိတ္ဓာတ္ကုိ ႐ိုက္ခ်ိဳးလုိက္တာလုိ႔ ျမင္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တတ္ႏုိင္သေလာက္ လုပ္ေပးေနေပမယ့္ အခုလုိမ်ိဳး ျဖစ္လာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔လည္း ဆက္ၿပီးေတာ့ လုပ္ႏုိင္တဲ့ အေနအထားလည္း မရွိဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီနယ္ေျမကုိ ကာကြယ္ဖို႔ လာသူေတြကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ အေနနဲ႔လည္း ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းနဲ႔ အဆင္ေျပေအာင္ လုပ္ေပးႏုိင္ရင္ေတာ့ အေနာက္ေဒသဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမယ့္ နယ္ေျမတစ္ခု ျဖစ္လာမယ္လုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္”ဟုေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ေက်းရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ လူကယ္ျပန္ႏွင့္ ျပည္ထဲေရးဌာနသုိ႔ တုိင္ၾကားခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား တင္ျပျခင္း ရိွသည့္တုိင္ အေျဖျပန္မရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္လည္း ဘဂၤါလီမ်ား အေနျဖင့္ တျခားေက်းရြာမ်ားတြင္ ခုိး၀င္ၿပီး ေနအိမ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေနျခင္းမ်ား ရွိသည့္တုိင္ေအာင္ အစုိးရအေနျဖင့္ အေရးယူျခင္း မရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားအေပၚ ႏုိင့္ထက္စီးနင္း ျပဳက်င့္သည့္သေဘာ ေဆာင္ေနေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေသာင္းေရႊက သုံးသပ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ ျပည္ေထာင္စု လူကယ္ျပန္၀န္ႀကီးကုိ တင္ျပခဲ့တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာေျပာတာက ရြာကိုဖ်က္ဖို႔ အစီအစဥ္မရွိဘူးလုိ႔သာ ေျပာတယ္။ ျပည္ထဲေရးကေတာ့ အေၾကာင္းမျပန္ခဲ့ဘူး။ အခုလုပ္တာက ျပည္နယ္အစုိးရရဲ႕ ညႊန္ၾကားခ်က္အရလုိ႔ သိရတယ္။ တကယ္ေတာ့ သေဘၤာေကြ႕ေက်းရြာဟာ အမည္ေပါက္ မဟုတ္ေပမယ့္ တုိင္းရင္းသားေတြ အေနနဲ႔ ဥပေဒနဲ႔အညီ ေနထုိင္ပုိင္ခြင့္ ရွိပါတယ္။ အဲဒီရြာဟာ အရင္က ရခုိင္ရြာ တစ္ရြာလည္း ျဖစ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီမွာ ျပန္အေျခစုိက္တာ ျဖစ္တယ္။ အခုက ႏုိင္ငံတကာ ဖိအားေၾကာင့္လုိ႔ ေျပာတယ္။ အဲဒီမွာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ဖို႔အတြက္လည္း သံဃနာယက ခြင့္ျပဳၿပီးသား ျဖစ္တယ္။ ဆရာ ဦးခင္ေမာင္ကလည္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ တုိင္းရင္းသားေတြကို အကာအကြယ္ေပးဖုိ႔ အဆုိကုိလည္း ေအာင္ျမင္ထားတာ ရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တင္တဲ့ အဆုိမွာလည္း ေဒသခံေတြကုိ အကာအကြယ္ေပးေနတယ္ ဆုိတဲ့ စကားလုံးေတြကုိ ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့တာ ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခုကိစၥဟာ လူအခြင့္အေရးနဲ႔ တုိင္းရင္းသားအခြင့္အေရးကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ရာ ေရာက္တယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ က သုံးသပ္တယ္။ မုိးတြင္းရာသီလည္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ အလြန္တစ္ရာ အင္အာသုံးၿပီး လုပ္တယ္လုိ႔လည္း ျမင္တယ္”ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေသာင္းေရႊက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္အုန္းကလည္း အဆုိပါ တုိးခ်ဲ႕ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ အစုိးရအဖြဲ႕၏ ခ်မွတ္ေပးေသာ ပုံစံမ်ိဳးကုိ လုိက္ေလ်ာညီေထြ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ အဆင္ေျပႏုိင္ေၾကာင္း၊ လူတခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ရြာသားမ်ား ဒုကၡေရာက္သြားသည့္ ပုံစံမ်ိဳးကုိလည္း ေျပာဆုိၾကေၾကာင္း၊ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးအတြက္ ေဖာ္ေဆာင္ရသည့္အတြက္ တရားဥပေဒအတုိင္းသာ သြားသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ဥပေဒကုိ ေဖာက္ဖ်က္ၿပီးသြား၍ မရႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။

“ကြၽန္ေတာ္ ေက်ာက္ပႏၵဴကုိ ေရာက္ေတာ့ သေဘၤာေကြ႕ရြာသားေတြက ေအးေအးေဆးေဆး ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရတယ္။ မေန႔က ေျပာတာနဲ႔ ဒီေန႔ေျပာဆုိၾကတာ မတူတာကုိလည္း ေတြ႕ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစုိးရအေနနဲဲ႔ စိတ္လုိက္မာန္ပါ မလုပ္ဖို႔နဲ႔ တုိင္းရင္းသားေတြ အကူအညီေပးဖို႔ ေျပာခ်င္တယ္။ အခုအေရးႀကီးတာက သူတုိ႔ ေနဖုိ႔ေနရာ အေရးႀကီးေနပါတယ္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ ဆုိေတာ့ တာရွည္ေနဖုိ႔ ခက္မယ္လုိ႔ ျမင္တယ္။ မၾကာခင္မွာလည္း ၀ါဆုိကာလ ေရာက္ေတာ့မွာ ျဖစ္တယ္” ဟု ဦးေမာင္အုန္းက ေျပာၾကားသည္။

ထိုသို႔ သေဘၤာေကြ႕ေက်းရြာရွိ ဖ်က္ဆီးခံရသည့္ ေနအိမ္မ်ားမွ ပစၥည္းမ်ားကို ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္က ျပန္လည္ယူခြင့္ ရၿပီျဖစ္ၿပီး အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ေနေသာ ေက်းရြာသားမ်ားအား ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း သင့္ေလ်ာ္မည့္ ေနရာတစ္ခုတြင္ ေနရာခ်ထားေပးေစလိုေၾကာင္း ေက်းရြာသားမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

“ပစၥည္းေတြကို ဒီကေန႔ ယူခြင့္ျပဳလို႔ သြားယူၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပစၥည္းေတြ ေပ်ာက္တာေပ်ာက္၊ ေရစိုတာေရစို ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ေနအိမ္ေတြကို ၿဖိဳၿပီး ပစၥည္းေတြကို ဒီအတိုင္း ပံုထားပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ ပစၥည္းလာယူေတာ့ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ပါတယ္။ အခု ကြၽန္မတို႔မွာ ေသတၱာႏွစ္လံုးမွာ တစ္လံုးက ေသာ့ခေလာက္ ဖ်က္ဆီးခံထားရတာ ေတြ႕ရပါတယ္”ဟု သေဘၤာေကြ႕ေက်းရြာမွ ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိေအးက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ သေဘၤာေကြ႕ေက်းရြာသားမ်ား ခိုလံႈေနသည့္ ေက်ာက္ပန္းတူ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္လည္း လူဦးေရ ရာႏွင့္ခ်ီရိွေနရာ ေရရွည္ေနထိုင္ရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေနၿပီး ၎တို႔အား ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေရမ၀ပ္သည့္ ကုန္းျမင့္ေနရာ တစ္ခုတြင္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေပးေစလိုေၾကာင္း ေက်း ရြာသားမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

သေဘၤာေကြ႕ေက်းရြာသား ဦးေမာင္၀င္းေခ်က “အခု ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေက်ာက္ပန္းတူ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ ေနၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၀ါတြင္းကာလ ေရာက္လာၿပီဆိုေတာ့ ေက်ာင္းမွာလည္း ေရရွည္ေနဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ မိုးရာသီမွာ ကေလးေတြနဲ႔ ေနရတာ လံုး၀အဆင္မေျပပါ။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရြာသားေတြအတြက္ ကုန္းျမင့္ေနရာေလး တစ္ခုမွာ ေနရာခ်ထားေပးေစလိုပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္တြင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေက်ာက္ပန္းတူ ေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ခိုလံႈေနၾကသည့္ သေဘၤာေကြ႕ ေက်းရြာသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္ေတာေတာင္ပိုင္း သေဘၤာေကြ႕ေက်းရြာတြင္ အေျခခ်ေနထိုင္ေနသည့္ ေနအိမ္မ်ားအား ၿဖိဳဖ်က္ခံရၿပီး ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) ျဖင့္ အမႈဖြင့္ခံထားရသူ ရြာသားႏွစ္ဦး ဖမ္းဆီးခံရ

တရား၀င္တည္ေထာင္ခြင့္မရိွဟု အာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာၾကားသည့္ သေဘၤာေကြ႕ေက်းရြာရိွ ေနအိမ္မ်ားကို ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ စီစဥ္ေနစဥ္

ေမာင္ေတာေတာင္ပိုင္း သေဘၤာေကြ႕ေက်းရြာတြင္ အေျခခ်ေနထိုင္ေနသည့္ ေနအိမ္မ်ားအား ၿဖိဳဖ်က္ခံရၿပီး ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ)ျဖင့္ အမႈဖြင့္ခံထားရသူ ရြာသားႏွစ္ဦး ဖမ္းဆီးခံရေၾကာင္း သိရသည္။

ဇူလိုင္ ၉ ရက္နံနက္မွ စတင္ကာ အဆိုပါ ေက်းရြာရိွ ေနအိမ္မ်ားအား ဖ်က္သိမ္းရန္ စီစဥ္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ရြာသားမ်ားအား အင္းဒင္ေက်းရြာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ အာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရိွတြင္ ေနအိမ္မ်ားမွာ ၿဖိဳဖ်က္ခံလိုက္ရၿပီး ေက်းရြာသားတခ်ဳိ႕မွာ သက္ဆိုင္ရာမွ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးမည့္ အင္းဒင္ရြာသစ္တြင္ မေနလိုသျဖင့္ ေက်ာက္ပန္းတူေက်းရြာဘက္သို႔ သြားေနကာ တခ်ိဳ႕မွာ ေက်းရြာတြင္ပင္ ရွိေနေသးေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေနအိမ္ေတြကို ၿဖိဳဖ်က္လိုက္ပါၿပီ။ ေနအိမ္ေတြကို လူအင္အားအမ်ားႀကီးနဲ႔ ၿဖိဳတာပါ။ မီးသတ္အပါအ၀င္ တပ္ဖြဲ႕၀င္ အင္အား တစ္ရာေလာက္ ပါပါတယ္။ အခုအိမ္မွာရွိတဲ့ ပစၥည္းေတြကိုလည္း အားလံုးကို ကားနဲ႔တင္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို အင္းဒင္ဘက္ကို ပို႔မယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အင္းဒင္ဘက္မွာ မေနခ်င္ဘူး။ အခု မေနခ်င္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မိသားစု အပါအ၀င္ လူႏွစ္ဆယ္ေလာက္ ေက်ာက္ပန္းတူရြာဘုန္းႀကီး ေက်ာင္းမွာေနမယ္ဆိုၿပီး သြားေနပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ရြာမွာပဲ က်န္ေနခဲ့ပါတယ္။ အိမ္အားလံုးၿဖိဳလို႔ မၿပီးေသးပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရြာက ဦးထြန္းျမင့္ဦးနဲ႔ သူ႔မိန္းမ အဖမ္းခံရပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အဖမ္းခံဖို႔ အဆင္သင့္ပါ။ အခုက အဖမ္းလည္းခံရတယ္။ ရြာကိုလည္း အဖ်က္ခံရတယ္ဆိုတာ ခံျပင္းမိပါတယ္။ အခုကေလးလသား အရြယ္ေတြနဲ႔ ဘယ္ကိုသြားၿပီး ဘယ္မွာေနမွာလဲ။ စဥ္းစားမရေတာ့ ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ သေဘၤာေကြ႕ရြာမွာ ေနခ်င္ပါ တယ္။ ေရွ႕ဆက္ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲဆိုတာ မသိပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က သံတဲြဆင္ေခါင္း ကေန ေမာင္ေတာေဒသကိုခ်စ္လုိ႕ ကိုယ့္ေရ ကိုယ့္ေျမကို ကာကြယ္ၿပီးေနဖို႔ လာတာပါ။ ငါးရွာေရာင္းတယ္။ ဟင္းရွာေရာင္းစားပါတယ္။ အခုေတာ့ ဘ၀ပ်က္ရပါၿပီ။ အခုလည္း အ၀တ္တစ္ထည္ ကိုယ္တစ္ခုနဲ႔ ထြက္လာၾကတာပါ” ဟု သေဘၤာေကြ႕ေက်းရြာသား ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ ဦးထြန္းျမင့္ဦးက “ကြၽန္ေတာ့္ကိုလည္း ဖမ္းထားၿပီ။ သူတို႔မွာ ညႇိႏႈိင္းေရးလမ္းစဥ္ မပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ့္မိန္းမ ေဒၚဥမၼာေက်ာ္ကိုလည္း ဖမ္းထားပါၿပီ။ ဘာေၾကာင့္ ဖမ္းတာလဲ ဆိုတာလည္း မေျပာဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို အင္းဒင္ရဲစခန္းကို ေခၚသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလမ္းမွာပဲ ရွိပါေသးတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိေနရာတြင္ ေနလို႔မရသည့္အတြက္ အင္းဒင္ရြာသစ္ကို ေျပာင္းေရႊ႕ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေနေရး၊ စားေရးအတြက္ အဆင္သင့္ျပင္ဆင္ထား ေၾကာင္း၊ အင္းဒင္ရြာသစ္ကို မေျပာင္းေရႊ႕လိုဘဲ လက္ရွိေနရာတြင္သာ ေနလိုလွ်င္လည္း ဥပေဒႏွင့္အညီ ရြာတည္ခြင့္ရသည့္အခ်ိန္ ျပန္လာေနထိုင္ႏိုင္ၿပီး လက္ရွိတြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘၤာေကြ႕ ေက်းရြာသားမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးျမင့္ခိုင္က ေျပာၾကားသည္။

သေဘၤာေကြ႕ေက်းရြာမွ ေနအိမ္မ်ားကို ဖယ္ရွားေနစဥ္

“ကိုယ့္ဌာေန ကိုယ့္တိုင္းျပည္ ကိုယ့္လူမ်ဳိး ေမာင္ေတာကို ခ်စ္ပါတယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ထားတဲ့ ေနရာမွာေန။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အင္းဒင္ရြာသစ္ကို ေရႊ႕ေပးမယ္။ ေဆာက္ဖို႔ တဲေပးမယ္။ စားဖို႔ ရိကၡာေပးမယ္။ လိုအပ္တဲ့ ပန္းကန္ခြက္ေယာက္ကအစ စီစဥ္ေပးထားၿပီ။ မဟုတ္ဘူး၊ ဒီေနရာကိုမွ ေနခ်င္သပဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္ ေျပာထားၿပီးၿပီ။ ဥပေဒနဲ႔ တင္ျပေတာင္းခံလို႔ ဒီေနရာမွာ ရြာတည္ခြင့္ရတယ္ဆိုရင္ အဲဒီအခါ ျပန္လာခဲ့။ မိမိဘယ္ရြာကလာတယ္။ ဘယ္ၿမိဳ႕နယ္ကလာတယ္။ အဲဒီၿမိဳ႕နယ္အတြင္းကို ခဏေလးျပန္ေန။ ခ်စ္ပါတယ္ဆိုရင္ အဲဒီအခါ ျပန္လာခဲ့။ ကြၽန္ေတာ္ေျပာတာ ရွင္းရွင္းေလး။ ဒီရြာက လက္ရွိေနလို႔ မရတဲ့အတြက္ ထြက္ခြာေပးရမယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လူအင္အားနဲ႔ လာတာသည္ ခင္ဗ်ားတို႔ကို ဖ်က္ဆီးဖို႔ မဟုတ္ဘူး။ ခင္ဗ်ားတို႔ကို ကူၿပီးေရႊ႕ဖို႔။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရြာသစ္ေနရာကို ေရႊ႕ေပးမယ္။ မေရႊ႕ခင္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ရြာသစ္ေနရာကို မသြားခ်င္ပါဘူး။ ကိုယ့္ေဒသကိုပဲ ရေသ့ေတာင္က လာတဲ့လူေတြဆိုရင္ ရေသ့ေတာင္ကရြာကိုပဲ ျပန္ခ်င္တယ္ ဆိုရင္လည္း ျပန္ပါ။ ၿပီးမွ ရြာသစ္တည္ၿပီးတဲ့အခ်ိန္ စိတ္တိုင္းက်ရင္ ျပန္လာခဲ့ပါ။ ဒါၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအေနနဲ႔ လာတဲ့လူသည္ ကိုယ့္တိုင္းရင္းသား၊ ကိုယ့္မိသားစု၊ ကိုယ့္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္မွာရွိတယ္။ အားလံုးေစာင့္ေရွာက္ေပးမယ္။ လက္ရွိေနရာကေတာ့ ေနလို႔မရတဲ့အတြက္ အင္းဒင္ရြာသစ္ကို ေရႊ႕ရမယ္။ ၀ိုင္းကူေရႊ႕ေပးပါမယ္။ တဲေတြထိုးဖို႔ အဆင္သင့္ပါ။ ပန္းကန္ခြက္ေယာက္ေတြ အားလံုးပါပါတယ္။ လိုအပ္တဲ့ဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကူညီေပးမယ္။ ဒါ ကြၽန္ေတာ္တို႔တာ၀န္။ ဒါမွမဟုတ္ ခင္ဗ်ားတို႔က လာတဲ့ေနရာကို ျပန္ခ်င္သပဆိုရင္ အငူေမာ္ထိ လိုက္ပို႔ေပးမယ္။ လာတဲ့ေနရာျပန္ပါ။ အဆင္သင့္ျဖစ္တဲ့ အခ်ိန္လာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားေတြကို ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ သို႔ေသာ္ စည္းကမ္းရွိတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရဲ႕ေျပာတဲ့စကားကို နာခံတဲ့သူေတြ ျဖစ္သင့္တယ္။ စည္းကမ္းရွိတဲ့သူ အားလံုးကို ႀကိဳဆိုတယ္။ သို႔ေသာ္ ေရာက္တဲ့အခါမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ စီမံေပးတဲ့ အစိုးရရဲ႕ စီမံေပးတဲ့ေနရာမွာေနပါ။ မိမိႀကိဳက္တဲ့ေနရာကို ၀င္သြား၊ မိမိလုပ္ခ်င္သလို လုပ္လို႔မရပါဘူး” ဟု ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးျမင့္ခိုင္က ေျပာၾကားသည္။

သေဘၤာေကြ႕ေက်းရြာ ဖယ္ရွားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေ၀ဖန္မႈမ်ား ျမင့္တက္လ်က္ရွိၿပီး ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္းထက္ ေတာင္ပုိင္းတြင္ တုိင္းရင္းသားမ်ားသာ စုစည္းေနထုိင္ေရးအတြက္ တုိင္းရင္းသားမ်ား လုိလားၾကေၾကာင္းႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခုိင္ျမဲေရးႏွင့္ နယ္ေျမလုံျခံဳေရးအတြက္ ဘဂၤါလီမ်ားကုိ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း မျပဳသင့္ေၾကာင္း အဆုိႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ ထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

သေဘၤာေကြ႕ေက်းရြာကုိ ဦးေဆာင္တည္ေထာင္သူမ်ားျဖစ္သည့္ ဦးထြန္းျမင့္ဦး၊ ဦးေအာင္ႏုိင္ႏွင့္ ေဒၚဥမၼာေက်ာ္တုိ႔ကုိ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးက ဇူလုိင္ ၈ ရက္က ဆင့္ေခၚစာပုိ႔ခဲ့သည္။ ဘဂၤါလီမ်ား ေနထုိင္ခ့ဲသည့္ေနရာတြင္ ေနအိမ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေနသည္ဟု ႏုိင္ငံတကာမွ စြပ္စြဲလာမည္ သို႔မဟုတ္ ဖိအားေပးလာမည္ကုိ စိုးရိမ္၍ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ တစ္ပတ္အတြင္း ဖယ္ေပးရန္ ဇူလုိင္ ၃ ရက္က သေဘၤာေကြ႕ရြာသားမ်ားကုိ ေျပာဆုိခ့ဲသည္။ အဆုိပါ ဦးေဆာင္သူမ်ားကုိ ဆင့္ေခၚရန္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ဦးျမင့္ခုိင္က တရား႐ုံးသုိ႔ ဦးတုိက္ေလွ်ာက္ကာ ႏုိင္ငံေတာ္ အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) ျဖင့္ တရားစြဲဆုိ ထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

သေဘၤာေကြ႕ေက်းရြာသည္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ပိုင္းစြန္း အင္းဒင္ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ တည္ရွိၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕နယ္ေျခာက္ခုမွ တုိင္းရင္းသားမ်ားက လာေရာက္အေျခခ် ေနထိုင္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး သေဘၤာေကြ႕ ေက်းရြာတြင္ အိမ္ေထာင္စု ၄၈ စု လူဦးေရ ၂၀၀ ေက်ာ္ ရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ၿပိဳ (ယာ) ေခ်ာင္းေပါက္အနီးရိွိ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ုိးမ်ားကို တစ္ဖက္ႏုိင္ငံမွလူအခ်ိဳ႕က လႊျဖင့္ဖ်က္ဆီးေသာေၾကာင့္ ေျခာက္လွန္႔ပစ္ခတ္ခဲ့ရေၾကာင္း အစိုးရ ထုတ္ျပန္

တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ လူအခ်ဳိ႕က ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္ဟုဆိုေသာ ျခံစည္း႐ိုးတိုင္မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ၿပိဳ (ယာ) ေခ်ာင္းေပါက္၀အနီးရွိ  ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ုိးကာရံထားမႈကို တစ္ဖက္ ႏုိင္ငံမွ လူအခ်ိဳ႕က ဖ်က္ဆီးသျဖင့္ လုံျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ေျခာက္လွန္႔ပစ္ခတ္ခဲ့ရေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဇြန္ ၂၉ ရက္ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ဇြန္ ၂၈ ရက္ ညေန ၃ နာရီခြဲ တြင္ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံမွ လူ ၁၂ ဦးခန္႔က အဆုိပါ ျခံစည္း႐ုိးကို လာေရာက္ဖ်က္ဆီးေနသည္ကုိ ေတြ႕ရ၍ လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ေအာ္ဟစ္ ေမာင္းထုတ္သျဖင့္ ၎တို႔မွာ ထြက္ခြာသြားခဲ့ ၾကေၾကာင္း၊ ညေန ၆ နာရီတြင္ ၎တုိ႔ ထပ္မံ ေရာက္ရိွလာၿပီး အဆုိပါ ျခံစည္း႐ုိးတုိင္မ်ားကို ထပ္မံဖ်က္ဆီးေနသည္ကုိေတြ႕ရ၍ သတိေပး ေအာ္ဟစ္ေျပာဆုိရာ ထြက္ခြာသြားျခင္း မရိွဘဲ ျပန္လည္ ေအာ္ဟစ္ေျပာဆုိၿပီး ျခံစည္း႐ုိးတုိင္မ်ားအား လႊျဖင့္ ဆက္လက္ဖ်က္ဆီးေနေသာေၾကာင့္ ရဲအရာရိွတစ္ဦးက အမ္ေအ- ၁၁ ျဖင့္ ေျခာက္လွန္႔ပစ္ခတ္ရာ လာေရာက္ ဖ်က္ဆီးသူမ်ားအနက္တစ္ဦး ဒဏ္ရာ ရရိွခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ထုိ႔ေနာက္ လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ျခံစည္း႐ုိးကို သြားေရာက္စစ္ေဆးရာ တုိင္ေလးတုိင္ခန္႔ ပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရၿပီး ထပ္မံ မျဖစ္ပြားေစေရး ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရိွေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရ ရွိသည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ၿပိဳ (ယာ) ရဲကင္းစခန္း၏ ေျမာက္ဘက္ ကုိက္ ၂၀၀ ခန္႔ အကြာ ေတာင္ၿပိဳ (ယာ) ေခ်ာင္းေပါက္၀အနီး ရိွ ျမန္မာဘက္ျခမ္း၌ ေရတုိက္စား၍ ေပ ၁၈၀ ခန္႔ ပ်က္စီးခဲ့သည့္ ျခံစည္း႐ုိးအစား ယာယီ သစ္သားတုိင္၊ သံဆူးႀကိဳးမ်ားျဖင့္ ယာယီျပန္လည္ ကာရံထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

 

ေမာင္ေတာ အေ၀းသင္ဌာနခဲြတြင္ ျမန္မာစာႏွင့္ သမိုင္းဘာသာရပ္ ပို႔ခ်မည္ျဖစ္ၿပီး တက္ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား စာရင္းေပးႏိုင္ၿပီျဖစ္

ေမာင္ေတာ အေ၀းသင္ဌာနခဲြတြင္ ျမန္မာစာႏွင့္ သမိုင္းဘာသာရပ္ ပို႔ခ်မည္ျဖစ္ၿပီး တက္ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား စာရင္းေပးႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“စဖြင္တဲ့ အခုႏွစ္မွာေတာ့ ျမန္မာစာနဲ႔ သမိုင္းကို ပို႔ခ်မယ္။ အရင္က တက္ေနၿပီး ေက်ာင္းနဲ႔ အဆက္ျပတ္ေနတဲ့ သူေတြ၊ အသစ္တက္မယ့္သူေတြ၊ ဒီႏွစ္ ဆယ္တန္းေအာင္တဲ့သူေတြ အေ၀းသင္တက္မယ့္ သူေတြဟာ ဒီမွာ စာရင္းလာေပးရမယ္။ ေလွ်ာက္လႊာ ျဖည့္တင္ရမယ္။ ဆရာ ဆရာမေတြလည္း ေမာင္ေတာမွာ လာပို႔ခ်မယ္။ စာေမးပြဲလည္း ေမာင္ေတာမွာ ေျဖရမယ္။ စစ္ေတြကို သြားစရာမလိုဘဲ ဒီမွာ အားလံုး ေဆာင္႐ြက္ရမယ္” ဟု ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ ပညာေရးမွဴးက ေျပာၾကားသည္။

ေမာင္ေတာခ႐ိုင္အတြင္းမွ ဘဂၤါလီ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အဓိကရည္ရြယ္ ဖြင့္လွစ္မည့္ အေ၀းသင္ဌာနခဲြကို ေမာင္ေတာၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕သူႀကီးရပ္ကြက္ရွိ ခ႐ိုင္ပညာေရးမွဴး႐ံုးတြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အဆင့္ျမင့္ပညာၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးျမင့္ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ဇြန္ ၂၇ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီခြဲက ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ အထက(၁) အစည္းအေ၀း ခန္းမတြင္ ေမာင္ေတာေဒသအတြင္းမွ တကၠသုိလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ လက္ရိွ အေ၀းသင္ ပထမႏွစ္ႏွင့္ ဒုတိယႏွစ္ တက္ေရာက္ေနၾကသည့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ဘဂၤါလီ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ၍ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕သူႀကီးရိွ ခ႐ိုင္ပညာေရးမွဴး႐ံုးတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္တြင္ ပထမဆုံး အေ၀းသင္ဌာနခဲြ (ျမန္မာႏွင့္သမိုင္း) ဖြင့္လွစ္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

အလားတူ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အဆင့္ျမင့္ပညာၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးျမင့္ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ဘူးသီးေတာင္ အထကေက်ာင္းရိွ ေမယုရတနာခန္းမတြင္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ႏွင့္ အေ၀းသင္တကၠသိုလ္ တစ္ပိုင္းတစ္စ တက္ေရာက္ၿပီးသူ ဘဂၤါလီ ေက်ာင္းသား ၂၅၀ ခန္႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘဂၤါလီ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕တြင္ အေ၀းသင္ဌာနခြဲ တစ္ခု ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ စီစဥ္

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္အတြင္း ရွိ တကၠသုိလ္ တက္ေရာက္မည့္ ဘဂၤါလီ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕တြင္ အေ၀းသင္ဌာနခြဲတစ္ခု ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ သက္ကယ္ျပင္ရြာႏွင့္ သံတြဲၿမိဳ႕တို႔တြင္ အေ၀းသင္ဌာနခြဲမ်ား ဖြင့္ထားၿပီး ဘဂၤါလီေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား စာေမးပြဲ ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုႏုိင္ေရး စီမံထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိသုိ႔ စီစဥ္ရျခင္းသည္ အေ၀းသင္တကၠသုိလ္ တက္ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ စစ္ေတြတကၠသုိလ္သုိ႔ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ရခုိင္ျပည္အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အေရးအခင္း ေနာက္ပုိင္းမွ စတင္ကာ တက္ေရာက္ သင္ၾကားႏုိင္ရန္ အဆင္မေျပသည့္အတြက္ ထုိသုိ႔ စီစဥ္ရျခင္းျဖစ္ကာ ေက်ာင္းသားမ်ား အေ၀းသင္တကၠသုိလ္ စာေမးပြဲကုိ ေကာင္းစြာ ေျဖဆုိႏုိင္ေရးႏွင့္ အနီးကပ္သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စစ္ေတြတကၠသုိလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ၀င္းႏုိင္က “အဓိက ကေတာ့ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာမွာရွိေနတဲ့ အစၥလာမ္ေက်ာင္းသားေတြ အေ၀းသင္ပညာရပ္ကုိ သင္ႏုိင္ေအာင္လုိ႔ အဲဒီမွာ ေက်ာင္း အပ္တာေတြ လက္ခံမယ္။ လုိအပ္တဲ့ စာရြက္စာတမ္းေတြ ထုတ္ေပးမယ္။ အနီးကပ္သင္တန္း ပုိ႔ခ်မယ္။ စာေမးပြဲ ေျဖဆုိႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးမယ္လုိ႔ အခုမွ စီစဥ္ေနတုန္း ရွိပါေသးတယ္၊ တက္မယ့္လူေတြ ရွိမလားေပါ့၊ တက္မယ့္ လူမရွိရင္ေတာ့ ဖြင့္စရာမရွိဘူး။ သူတုိ႔တက္မယ္၊ မတက္မယ္ ဆုိတဲ့အေပၚမွာ မူတည္တယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထုိသုိ႔ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ရန္အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ ခ႐ုိင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ ခ႐ုိင္ပညာေရးမွဴးတုိ႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ထားေၾကာင္း၊ တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္ ပုံစံစာရြက္မ်ား ထုတ္ေပးထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဇူလုိင္ ၁၆ ရက္တြင္ ၀င္ခြင့္ပုံစံ စာရြက္မ်ားကုိ လက္ခံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္မ်ဥ္းအနီး ေနထုိင္သူမ်ားကိစၥ ျမန္မာဘက္က တရား၀င္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာပိုင္နက္ ျခံစည္း႐ိုးအနီးအထိ ေနအိမ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္လာေၾကာင္း သိရ

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္မ်ဥ္းအနီး ေနထုိင္သူမ်ားကို ဇြန္လလယ္ခန္႔က ေတြ႔ရစဥ္

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္မ်ဥ္းအနီး ေနထုိင္သူမ်ားကိစၥ ျမန္မာဘက္မွ တရား၀င္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာပိုင္နက္ ျခံစည္း႐ိုးအနီးအထိ ေနအိမ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္လာေၾကာင္း သိရသည္။

“အခုဆိုရင္ ေနအိမ္ေတြက ျခံစည္း႐ိုးနားအထိ တိုးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္ထားတာကို ေတြ႕ရတယ္။ ျခံစည္း႐ိုးအနားအထိ တိုးလာတာက လူဦးေရ တိုးလာလို႔လား။ ေနရာေျပာင္းတာလားေတာ့ မသိဘူး။ အဲဒီကန္႔ကြက္ထားတဲ့ ေနရာမွာ လူေတြ ေလ်ာ့သြားတာ မရွိဘူး။ အေဆာက္အအံုေတြလည္း အရင္အတိုင္း ေတြ႕ရေသးတယ္” ဟု ေတာင္ၿပိဳနယ္စပ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ လံုျခံဳေရး အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္မ်ဥ္းအနီး ေနထုိင္ခြင့္ မရွိေသာေနရာတြင္ လူဦးေရ၊ အိမ္ေထာင္စုမ်ား တရားမ၀င္ တုိးပြားလာမႈကုိ သတင္း ဖလွယ္မႈမရွိျခင္းသည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ခ်ဳပ္ဆုိထားေသာ နယ္နိမိတ္စာခ်ဳပ္ပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ရာ ေရာက္သျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္မွ တရား၀င္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း၊ ၎အျပင္ အာဆာအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ မ်ား ေရာေႏွာ ၀င္ေရာက္လာေၾကာင္း သိရသျဖင့္ ကာကြယ္တားဆီးေပးရန္ ႏွင့္ အဆုိပါေနရာ၌ ေမ ၆ ရက္မွ ေမ ၈ ရက္အထိ ယာယီတဲအသစ္ ရွစ္လုံး ေဆာက္လုပ္ထားသည္ကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း ေမ ၁၆ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ျမန္မာဘက္ျခမ္း (ေတာင္ၿပိဳ-၀ဲ ၀င္ထြက္) တံတားအနီး ရွင္းလင္းေဆာင္၌ က်င္းပသည့္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ တပ္ရင္းမွဴးအဆင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕ခြဲမွဴးက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ၿပီးကတည္းက ေျပာင္းေရႊ႕ဒုကၡသည္မ်ား ယခုအခ်ိန္အထိ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းအနီး ေနထုိင္လ်က္ရွိၿပီး ၎တုိ႔ဘက္မွ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား မရွိေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းအနီး အေဆာက္အအံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ နယ္စပ္ေရးရာကိစၥ ျဖစ္သျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ရွိပါေၾကာင္း၊ သုိ႔ရာတြင္ ေနရပ္ စြန္႔ခြာသူမ်ားမွာ ကမၻာ့အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေထာက္ပံ့ေပးမႈေၾကာင့္ ရပ္တည္၍ရေနျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ အကူအညီေပးမႈမ်ားျဖစ္၍ ကမၻာ့အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖစ္ရာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ကန္႔ကြက္၍ မရပါေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ တပ္ရင္းမွဴးက အဆိုပါေတြ႕ဆုံပြဲ၌ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးရာတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ၁၀ ဦး ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ၁၀ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္မ်ဥ္းအနီး ေနထုိင္သူမ်ားအား ျမန္မာ တာ၀န္ရွိသူမ်ား သြားေရာက္ ေတြ႕ဆုံေနသည္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္

အလားတူ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းအနီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံဘက္ျခမ္းတြင္ CCTV ကင္မရာ ေလးလုံး တပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ လုံျခံဳေရး ဆုိလာမီးတုိင္ ၁၀ တုိင္ တပ္ဆင္ထားျခင္းမ်ားသည္ တစ္ဖက္ ႏုိင္ငံနယ္ေျမ အေျခအေနမ်ား ႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ သတင္းရယူျခင္းျဖစ္၍ ကုလသမဂၢ စည္းမ်ဥ္းအရ မလုပ္သင့္သည္ကုိ လုပ္သည့္သေဘာျဖစ္၍ အျမန္ဖယ္ရွား ေပးေစလုိေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းအနီး လူမေနထုိင္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေနရာတြင္ လူဦးေရ တုိးပြားလာမႈမ်ားကုိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီး ေထာက္ခံအားေပးသည့္ သေဘာေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ အိမ္ေထာင္စုမ်ား တုိးခ်ဲ႕လာမႈ၊ ေရႊ႕ေျပာင္းလာမႈမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ အသံခ်ဲ႕စက္ျဖင့္ သတိေပး တားျမစ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနရျခင္းျဖစ္ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံဘက္မွ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ပါက မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ထုိကဲ့သုိ႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ မလုိေၾကာင္း ေမ၂၃ ရက္က ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားအနီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္ျခမ္းတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးက ကန္႔ကြက္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းအနီးရွိ အေဆာက္အအံု မေဆာက္လုပ္ရန္ တားျမစ္ထားသည့္ ဇုန္အတြင္း တဲအသစ္မ်ား ထပ္မံ တုိးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ျခင္းမ်ား ရပ္ဆုိင္းေစလုိၿပီး ရိကၡာလာေရာက္ ေပးပုိ႔မႈမ်ားႏွင့္ လုံျခံဳေရး လုိက္ပါကူညီေပးေနမႈမ်ားကုိ ကန္႔ကြက္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ Ms. Christine Schraner Burgener ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ဇြန္ ၁၈ ရက္ ေမာင္ေတာခရီးစဥ္တြင္ ေတာင္ၿပိဳနယ္စပ္ ျခံစည္း႐ိုးျပင္ပ၌ တရားမ၀င္ တဲထိုးေနထိုင္ေနၾကသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားနွင့္ သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ အဆိုပါ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းအနီး အေဆာက္အအံု မေဆာက္လုပ္ရန္ တားျမစ္ထားသည့္ ဇုန္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ေျပးသြားသည့္ ဘဂၤါလီ အိမ္ေထာင္စု ၁၀၀၀ ေက်ာ္ တရားမ၀င္ ေနထိုင္ေနေၾကာင္း ႏွင့္ ၎တို႔အား ျမန္မာအစိုးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ျပန္လည္လက္ခံေရး ကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ဘဂၤါလီငါးဦးမွအပ က်န္ဘဂၤါလီမ်ား ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္လာျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းမွ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္ျခမ္း နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုးအၾကား (နယ္စပ္မွတ္တိုင္ ၃၄ အနီး) ေနထိုင္ခဲ့ေသာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ၿပိဳလက္ယာ ေက်းရြာေန အဲဖ္တာအာလြမ္ အပါအ၀င္ မိသားစု၀င္ ငါးဦးသည္ စား၀တ္ေနေရး အခက္အခဲရွိၿပီး က်န္းမာေရး ဆိုးရြားစြာျဖင့္ ဒုကၡမ်ိဳးစုံ ခံစားေနရသျဖင့္ ႏိုင္ငံအတြင္း ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္ခြင့္ျပဳပါရန္ တင္ျပသျဖင့္ အဆိုပါတင္ျပခ်က္အေပၚ အဆင့္ဆင့္ တင္ျပခဲ့ရာ တရား၀င္ လက္ခံေရးစခန္းမွ တစ္ဆင့္ ၀င္ေရာက္ခြင့္ရရွိခဲ့ၿပီး ၁၃-၄-၂၀၁၈ ရက္တြင္ ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲ ၀င္ထြက္ဂိတ္ (ႏွစ္ႏီုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားအနီး)မွ ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲ စိစစ္ေရးစခန္းသို႔ အဲဖ္တာအာလြမ္ ႏွင့္ မိသားစုမ်ား ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ငါးခူရနယ္ျခားေစာင့္ရဲစခန္း အၾကမ္းဖက္မႈုျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ ဖမ္းဆီးခံထားရသူ ရိႈင္းေဆာက္လုပ္ေရး ဥကၠ႒ႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ဦးေအာင္ေဇာ္၀င္း (ေခၚ) ေဇာ္ကီးအာမတ္ကို ေမာင္ေတာခရိုင္တရားရံုးမွ တရားရွင္လႊတ္

ဓာတ္ပုံ – ရဲဇာနည္ Facebook

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔က ငါးခူရ နယ္ျခားေစာင့္ရဲစခန္း အၾကမ္းဖက္မႈု ျဖစ္စဥ္မွ လူသတ္မႈျဖင့္ စြပ္စြဲဖမ္းဆီးခံထားရသူ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ယခင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ရိႈင္းေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေဇာ္၀င္းကို ေမာင္ေတာခရိုင္တရားရံုးမွ ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔က တရားရွင္ လႊတ္ေပးလိုက္ေၾကာင္း တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးသခၤါေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ဦးေအာင္ေဇာ္ဝင္း (ခ) ေဇာ္ကီးအာမတ္အား ရာဇ၀တ္မႈ အမွတ္ ၃၅/ ၂၀၁၈ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ၿပီး ပုဒ္မ ၃၀၂/၃၃၃/၃၂၆/၃၄ တို႔နဲ႔ တရားစြဲဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ငါးခူရစခန္း တိုက္ခိုက္ခံရမႈနဲ႔ သူ႔ကို ၃၀၂/၃၃၃/၃၂၆/၃၄ တို႔နဲ႔ တရားစြဲပါတယ္။ တရားစြဲတဲ့ထဲမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကေတာ့ တရားခံ ၄၅ ဦးကို စြဲၿပီးပါၿပီ။ အဲဒီထဲမွာ ၄ ဦး ေသဒဏ္က်ပါတယ္။ တျခားသူေတြကေတာ့ ေထာင္ဒဏ္ အနွစ္ ၂၀ နဲ႔ အသီးသီးက်ပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ တရားခံေျပးက အကုန္လံုး ၂၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ ဦးေအာင္ေဇာ္ဝင္းလည္းပါတယ္။ အခု ဦးေအာင္ေဇာ္ဝင္း အမႈမွာ သက္ေသ ၂၁ ဦးကို စစ္ေဆၿပီးတဲ့အခါမွာ သူ႔ကို စြဲခ်က္တင္ႏိုင္ေလာက္တဲ့ ၿငိစြန္းမႈ မရွိဘူး ဆိုၿပီးေတာ့ က်င့္ထံုး ပုဒ္မ ၂၅၃ (၁) အရ တရားရွင္ လႊတ္လိုက္တာပါ” ဟု တရားရွင္ လႊတ္ေပးလိုက္ေၾကာင္း တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးသခၤါေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ယခင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ရိႈင္းေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေဇာ္၀င္းကို ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္တြင္ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၈ ရက္ေန႔က ထုိင္းေလေၾကာင္း TG ျဖင့္ ဘန္ေကာက္သို႔ ထြက္ခြာရန္ ေရာက္ရွိလာစဥ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး သူ႔အား ေမာင္ေတာသို႔ လြဲေျပာင္းကာ သူ႔အမႈအား စစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ရွိဳင္း” ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၼဏီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေဇာ္ဝင္း(ခ) ေဇာ္ကီးအာမတ္အား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ ငါးခူရ နယ္ျခားေစာင့္စခန္း တိုက္ခိုက္ခံရမႈတြင္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို အားေပးအားေျမာက္ လုပ္သည္ ဟုဆိုကာ ဒုရဲမွဴးထြန္ထြန္းစိုးမွ တစ္ျခားဘဂၤလီလူမ်ိဳး ၄၅ ဦးႏွင့္အတူ တရားစြဲဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား အပါအ၀င္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္း ၇၈ ဦး ထပ္မံခန္႔အပ္

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား အပါအ၀င္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္း ၇၈ ဦးကို ထပ္မံျဖည့္တင္း ခန္႔ထားေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သူမဆို က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လာေရာက္ ခံယူႏုိင္ေၾကာင္း ႏွင့္ ေဆး႐ံုေဆးခန္းမ်ားသည္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ခံယူသူမ်ားအတြက္ အကာအကြယ္ ေပးထားသည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္၍ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီမွ ဧၿပီလအတြင္း စစ္ေတြေဆး႐ံု၊ သကၠယ္ျပင္ေဆး႐ံု၊ ေျမာင္းေဘြေဆး႐ံု၊ ဘူးသီးေတာင္ေဆး႐ံု၊ ေစတီေတာင္ေဆး႐ံု၊ ေမာင္ေတာေဆး႐ံုမ်ားတြင္ ျပင္ပလူနာႏွင့္ အတြင္းလူနာအျဖစ္ တိုင္းရင္းသား ၂,၈၂၃ ဦး၊ မြတ္စလင္ဘာသာ၀င္ ၁၁,၃၇၃ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၁၄,၁၉၆ ဦးကို ကုသေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ဆရာ၀န္၊ သူနာျပဳမ်ား အပါအ၀င္ သားဖြားဆရာမ၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႀကီးၾကပ္ စသည့္ အေျခခံက်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ ေမြးထုတ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအား ဦးစားေပး အစီအစဥ္ သတ္မွတ္၍ ခန္႔အပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားသင္တန္းေက်ာင္း (စစ္ေတြ) ၌ သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားသင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူ စုစုေပါင္း ၄၃၀၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႀကီးၾကပ္ (၂) ေျခာက္လ သင္တန္းအား စစ္ေတြၿမိဳ႕ ၌ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူ စုစုေပါင္း ၁၀၁ ဦးတို႔ျဖင့္ ေလ့က်င့္ သင္တန္းေပးထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ဆရာ၀န္၊ သူနာျပဳမ်ားႏွင့္ အေျခခံက်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ်ား ရာထူးတိုးျမႇင့္ေပးေရးအတြက္ အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္သြားရန္ရွိၿပီး ရာထူးတိုး၍ လစ္လပ္ေနရာမ်ားႏွင့္ သက္ျပည့္ပင္စင္ယူျခင္း အပါအ၀င္ အျခားလစ္လပ္ေနရာမ်ား၌ ျပန္လည္ ခန္႔အပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ အစီအစဥ္မ်ားအား စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေဆး႐ံုမ်ား၌ ဆရာ၀န္မ်ား ပိုမို ခန္႔အပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆးတကၠသိုလ္မ်ားမွ ေမြးထုတ္ေပးေသာ ဆရာ၀န္မ်ားအား က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ဦးစားေပး ခန္႔အပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရ၏ အထူးအစီအစဥ္ အေနျဖင့္လည္း ခန္႔အပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕တြင္ ညမထြက္ရ ကန္႔သတ္အခ်ိန္ကုိ ေလွ်ာ့ခ်

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕တြင္ ညမထြက္ရ ကန္႔သတ္အခ်ိန္ကိုေလွ်ာ့ခ်ကာ ညမထြက္ရအမိန္႔ကုိ ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထုံး ဥပေဒပုဒ္မ-၁၄၄ အရ ျပင္ဆင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လမ္းမႀကီးမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူတုိ႔သြားရာလမ္း၊ လမ္းမႀကီး၊ လမ္းသြယ္၊ လမ္းၾကား၊ ဥယ်ာဥ္ (သုိ႔မဟုတ္) အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဗလီ၊ ေက်ာင္းေနရာမ်ားတြင္ ငါးဦး သုိ႔မဟုတ္ ငါးဦးထက္ ပုိေသာသူမ်ား စုေ၀းျခင္း မျပဳလုပ္ေရးအတြက္ ယခင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ည ၉ နာရီမွ ေနာက္တစ္ေန႔ နံနက္ ၅ နာရီအစား ည ၁၀ နာရီမွ ေနာက္တစ္ေန႔ နံနက္ ၅ နာရီအခ်ိန္ထိ ကာလအတြင္း ညမထြက္ရအမိန္႔ကုိ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င့္ထုံးဥပေဒပုဒ္မ-၁၄၄ အရ ျပင္ဆင္ ထုတ္ျပန္လုိက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အခ်ိန္ တစ္နာရီ ေလွ်ာ့ခ်လိုက္သည့္ ညမထြက္ရအမိန္႔ ပုဒ္မ-၁၄၄ ထပ္မံထုတ္ျပန္မႈအား ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ မီးသတ္ဦးစီးမွဴး႐ုံးမွ ဇြန္ ၁၂ ရက္ ညေနပိုင္းက လုိက္လံေၾကညာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္က ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕၏ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ေအးခ်မ္းစြာ ေနထုိင္ေရးအတြက္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ရာဇ၀တ္က်င့္ထုံး ဥပေဒပုဒ္မ-၁၄၄ အရ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁၁ ရက္တြင္ အမိန္႔အမွတ္ ၁/၂၀၁၈ ျဖင့္ ညေန ၉ နာရီမွ ေနာက္တစ္ေန႔ နံနက္ ၅ နာရီအခ်ိန္ထိ ညမထြက္ရအမိန္႔ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ နယ္ေျမ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ရွိလာၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ ရရွိေစေရးအတြက္ တပ္မေတာ္ႏွင့္လုံျခံဳေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဥပေဒႏွင့္အညီ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေနဆဲ ျဖစ္သည့္အတြက္ ေဒသ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ လြတ္လပ္စြာ ဆက္သြယ္သြားမႈ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအျပင္ စား၀တ္ေနေရး ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အထုိက္အေလ်ာက္ ထိခုိက္မႈရွိေနသည့္အအတြက္ ေဒသတြင္းေန ျပည္သူလူထု၏ ေရရွည္အက်ဳိးကုိ ေမွ်ာ္ကုိး၍ ပုဒ္မ-၁၄၄ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ကန္႔သတ္အခ်ိန္ကုိ ေလွ်ာ့ေပါ့စဥ္းစားေပးရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း သုံးသပ္ရရွိေၾကာင္း ေၾကျငာခ်က္တြင္ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။