ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ထြက္ခြာသြားသူမ်ားကို ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ လက္ခံႏိုင္ရန္ နီးစပ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ထြက္ခြာသြားသူမ်ားကို ႏွစ္ႏုိင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္လက္ခံရန္ နီးစပ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္း ျမတ္ေအးက ေျပာၾကားသည္။

“သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးဖို႔က အရမ္းအေရးႀကီးတဲ့ကိစၥ ျဖစ္တယ္။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း အလြန္နီးစပ္ေနၿပီ။ မၾကာခင္မွာ သေဘာတူညီခ်က္ ထြက္ေပၚလာမယ္။ ထြက္ေပၚလာၿပီးရင္ စတင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ သေဘာတူညီခ်က္အေပၚတြင္ အေျခခံကာ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

သို႔ရာတြင္ ယင္းသေဘာတူညီခ်က္တြင္ မည္သည့္အခ်က္မ်ား ပါ၀င္မည္ကို လတ္တေလာ ေျပာၾကား၍ မရေသးဘဲ အၿပီးသတ္ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိမွသာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ခ်ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

“ညႇိႏိႈင္းတယ္ ဆိုတာကေတာ့ အေပးအယူနဲ႔ ညႇိႏိႈင္းရတာ ရွိတယ္။ အားလံုးဟာ တစ္ဖက္အတိုင္း ရာႏႈန္းျပည့္ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ ရာႏႈန္းမျပည့္ေသာ္လည္း တကယ္ျပည္သူ အက်ဳိးရွိမယ္ ျမန္ျမန္ေလး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ အားလံုးက တိုက္တြန္းၾကတာေတြလည္း ရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က တကယ္ေဆာင္ရြက္ခ်င္တာလည္း ရွိတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဒီကိစၥႀကီးက ကြၽန္ေတာ္တို႔က မလြဲမေသြ တာ၀န္ရွိတဲ့ကိစၥ ျဖစ္တယ္။ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ကိစၥ ျဖစ္တယ္”ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာၾကားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္မွ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္းရွိ အျခားေနရာမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြားသူမ်ားကို မူလေနရာတြင္ ျပန္လည္ ေနထိုင္ႏိုင္ေစရန္၊ ႏိုင္ငံျပင္ပသို႔ ေရာက္ရွိသြားသူမ်ားကိုလည္း ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ အမွန္တကယ္ ေနထိုင္သူမ်ား ဟုတ္မ ဟုတ္ စိစစ္လက္ခံႏိုင္ရန္ႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ားေပးသြားရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

“အတြင္း (ျပည္တြင္း) ထဲမွာ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းေနသြားတဲ့ သူေတြဆိုလည္း သူ႔ေနရာနဲ႔သူ သူ႔ရြာသူ ျပန္ေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနတာ ေတာ္ေတာ္ေလးေတာ့ ၿပီးျပည့္စံုေနတယ္။ ျပင္ပကို ထြက္သြားတဲ့သူေတြကိုလည္း မိမိေနရာမိမိ တကယ္ေနခဲ့တဲ့သူ အစစ္အမွန္ေတြ၊ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ေနထိုင္ခဲ့တဲ့ သူေတြဆိုရင္ ျပန္လည္လက္ခံဖို႔ဆိုတာ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနၿပီ။ ျပန္လည္ လက္ခံမယ့္ စခန္းေတြကို ျပဳျပင္ေနတယ္။ အသစ္ တည္ေဆာက္ေနတာေတြလည္း ရွိတယ္။ ေနာက္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီအတြက္ကိုလည္း စနစ္တက် စီမံထားတာ ရွိတယ္။ တစ္ၿပိဳင္တည္းမွာပဲ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေတြပါ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္။ UEHRD ထဲမွာ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ သံုးမ်ဳိးလံုး အကုန္ပါပါတယ္”ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္း စာနာမႈအကူအညီ အေထာက္အပံ့ေပးေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း (UEHRD) တြင္လည္း ဒုတိယဥကၠ႒ျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ မဂၤလာသီရိဟိုတယ္တြင္ ႏို၀င္ဘာ ၂၂ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းေခတ္တြင္ မတူကြဲျပားမႈကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္းဖိုရမ္ Diversity Management in Age of Globalization တြင္ မီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈကို ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက အထက္ပါအတိုင္း ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဘဂၤါလီေက်းရြာမ်ားတြင္ ကေလးငယ္မ်ားအား ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ကာကြယ္ေဆး ထုိးႏွံေပးျခင္းႏွင့္ ေရြ႕လ်ားေဆးခန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာမႈမရွိေသာ ဘဂၤါလီေက်းရြာမ်ားတြင္ ကေလးငယ္မ်ားအား ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ ကာကြယ္ေဆးထုိးႏွံေပးစဥ္

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာမႈမရွိေသာ ဘဂၤါလီေက်းရြာမ်ားတြင္ ကေလးငယ္မ်ားအား ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ ကာကြယ္ေဆးထုိးႏွံေပးျခင္းႏွင့္ ေရြ႕လ်ားေဆးခန္းဖြင့္လွစ္ျခင္းကို ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ကေလးငယ္မ်ားအား ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ ကာကြယ္ေဆးထုိးႏွံေပးျခင္းကို ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေက်းရြာမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္သျဖင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာမႈမရွိေသာ ဘဂၤါလီေက်းရြာမ်ားသို႔   ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ က်န္းမာေရးဌာနမွ သိရသည္။

ႏုိ၀င္ဘာ ၁၅ ရက္မွစ၍ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ ကာကြယ္ေဆးကုိ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္မွ အသက္ကိုးလမွ ၁၅ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားကို ထုိးႏွံေပးခဲ့ၿပီး ႏို၀င္ဘာ ၂၀ ရက္မွစ၍ ပန္းေတာျပင္ေက်းရြာ၊ ေမာင္နီေက်းရြာ၊ ေရႊဇားေက်းရြာတို႔တြင္ JE ကာကြယ္ေဆးထုိးျခင္းႏွင့္ ေရြ႕လ်ားေဆးခန္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ က်န္းမာေရးမွဴး ဦးေမာင္ေအးသာက “ပန္းေတာျပင္ရြာကို ကြင္းဆင္းတဲ့အခါလည္း မိုဘိုင္းေဆးခန္းဖြင့္တယ္။ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ကာကြယ္ေဆး ထိုးႏွံတာလုပ္တယ္။ အခုေတာ့ အခက္အခဲမရွိဘူး။ အခုေတာ့ လိုလိုလားလား လာထိုးၾကတယ္။ အရင္ ပိုလီယိုကာကြယ္ေဆး ထိုးတဲ့အခါလို ျငင္းဆန္တာေတာ့မရွိဘူး။ ဒီကေန႔ဆိုရင္ ေညာင္ေခ်ာင္းရြာ၊ ေနာက္တစ္ခါ ေတာင္ၿပိဳနယ္စပ္မွာ သေဘၤာလွနဲ႔ သာယာကုန္း၊ သရက္အုပ္အုပ္စုေတြမွာ မိုဘိုင္းေဆးခန္းဖြင့္တာနဲ႔အတူ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ ကာကြယ္ေဆးထိုးတာေတြ လုပ္ေနပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ က်န္းမာေရးဌာနမွ အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားပါ၀င္ေသာ ေရြ႕လ်ားေဆးအဖဲြ႕သည္ ဘဂၤါလီေက်းရြာသုိ႔သြားေရာက္ၿပီး အေထြေထြေရာဂါမ်ား ကုသေပးျခင္းႏွင့္ အသက္ကိုးလမွ ၁၅ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားအား ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ ကာကြယ္ေဆး ထုိးႏွံေပးျခင္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ က်န္းမာေရးဌာနက ျပည္သူလူထုအား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏုိင္ရန္ ေဒသအတြင္း ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားၿပီး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲသည့္ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ကာ တစ္လလွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ခန္႔ ေရြ႕လ်ားေဆးအဖဲြ႕က ေဆးကုသေပးျခင္းကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြာရန္ ေမာင္ေတာေတာင္ပိုင္းကမ္းေျခတြင္ ေလွေစာင့္ဆိုင္းေနသည့္ ဘဂၤါလီ ၄၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေန

တစ္ဖက္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသို႔ ထြက္ခြာရန္ ေလွေစာင့္ဆိုင္းေနသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားအား ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ပိုင္း ကမ္းေျခတစ္ေနရာတြင္ ေတြ႕ရစဥ္

တစ္ဖက္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြာရန္ ေမာင္ေတာေတာင္ပိုင္းကမ္းေျခတြင္ ေလွေစာင့္ဆိုင္းေနသည့္ ဘဂၤါလီေလးေထာင္ ေက်ာ္ရွိေနေၾကာင္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာေဒသတည္ ၿငိမ္ေနသည့္အခ်ိန္ပင္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ ရက္ဆက္ထြက္ခြာမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္နံနက္ ၃ နာရီတြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အလယ္သံေက်ာ္ ေလယာဥ္ပ်ံကြင္းကမ္းေျခ၌ ေရာက္ရွိေနေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ဘဂၤါလီ ၃၁၂၄ ဦး (က်ား ၁၂၃၅၊ မ ၁၈၈၉) အနက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ဘက္သို႔ စက္ေလွကိုးစင္းျဖင့္ ၂၄၅ ဦး (က်ား ၁၁၂၊ မ ၁၃၃)ဦး ထြက္ခြာသြားေၾကာင္း သိရသည္။

ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္ကလည္း ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ မို၀င္ေခ်ာင္း၀ကင္းစခန္းႏွင့္ ေဂၚဒူသာရေခ်ာင္း၀ၾကား ပင္လယ္ကမ္းေျခသို႔ ေရာက္ရွိလာၾကသည့္ ဘဂၤါလီအမ်ဳိးသား ၅၄၀၊ အမ်ိဳးသမီး ၇၃၃ ဦး စုစုေပါင္းေနရပ္စြန္႔ ခြာဘဂၤါလီ ၁၂၇၃ ဦးအနက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံဘက္သို႔ ဘဂၤါလီအမ်ဳိးသား ၂၀၊ အမ်ိဳး သမီး၂၅ ဦး စုစုေပါင္း ၄၅ ဦးတို႔ စက္ေလွႏွစ္စင္းျဖင့္ ထြက္ခြာသြားေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ထြက္ခြာရန္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ဘဂၤါလီမ်ား ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ပိုင္း ကမ္းေျခသို႔ ဆက္လက္၀င္ေရာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္ ညေန ၃ နာရီက ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ပေညာင္ပင္ႀကီးေက်းရြာႏွင့္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုးၾကား၌ ေနရပ္စြန္႔ခြာဘဂၤါလီမ်ား ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း သတင္းအရ ရဲမွဴးမင္း၀င္းစိုး ဦးစီးအဖြဲ႕က သြားေရာက္ စစ္ေဆးရာ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ဖုံညိဳလိပ္ေက်းရြာမွ ၁၆၄ ဦး (က်ား ၆၃၊ မ ၁၀၁) ႏွင့္ စိမ္းညႇင္းျပားေက်းရြာမွ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ဘဂၤါလီ ၈၈ ဦး (က်ား ၅၃၊ မ ၃၅) စုစုေပါင္းေန ရပ္စြန္႔ခြာဘဂၤါလီ ၂၅၂ ဦး (က်ား ၁၁၆၊ မ ၁၃၆) တို႔အားေတြ႕ရွိၿပီး အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ စဥ္ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ေနစရာ စားစရာအလုပ္ အကိုင္အခက္အခဲရွိသျဖင့္ ၎တို႔၏ ဆႏၵအေလ်ာက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ရန္ ထြက္ခြာလာျခင္းျဖစ္ၿပီး ညေန ၆ နာရီ ၁၀ မိနစ္တြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာဘဂၤါလီမ်ားသည္ မိႈ၀င္ေခ်ာင္း၀ကင္းစခန္းႏွင့္ ေဂၚဒူသာရ ေခ်ာင္း၀ကင္းစခန္းၾကားသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မိႈ၀င္ေခ်ာင္း၀ကင္းစခန္းႏွင့္ ေဂၚဒူသာရ ေခ်ာင္း၀ၾကားပင္လယ္ကမ္းေျခ၌ ယခင္ရွိ ရင္းဘဂၤါလီ ၁၂၂၈ ဦး(က်ား ၅၂၀၊မ ၇၀၈) ျဖစ္ၿပီး ဘဂၤါလီ ၂၅၂ ဦး(က်ား ၁၁၆၊ မ ၁၃၆)တို႔ ထပ္မံေရာက္ရွိလာသျဖင့္ စုစုေပါင္း ဘဂၤါလီ ၁၄၈၀ (က်ား ၆၃၆၊ မ ၈၄၄) တို႔ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္းႏွင့္ အလယ္သံေက်ာ္ ေလယာဥ္ပ်ံကြင္းကမ္းေျခ၌ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ဘဂၤါလီ၂၈၇၉ ဦး (က်ား ၁၂၀၃၊ မ ၁၆၇၆)က်န္ရွိေနေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ယင္းသို႔ကမ္းေျခသို႔ ေရာက္ရွိေနၾကသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားက အစားအေသာက္၊ ေဆး၀ါးႏွင့္လိုအပ္သည့္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကိုေပးထားၿပီး ၎တို႔ ေနရပ္သို႔ ျပန္ရန္ေဖ်ာင္းဖ်ေျပာဆိုေသာ္လည္း ၎တို႔ေနရပ္သို႔ ျပန္လည္ေနထိုင္ရန္ ဆႏၵမရွိဟု ေျပာဆိုၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါဘဂၤါလီမ်ားသည္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ ေဆြမ်ိဳးမ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္ေနၾကၿပီး ၎တို႔ကို လာေခၚမည့္ စက္ေလွမ်ားကို ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏို၀င္ဘာ၂ ရက္က မိႈ၀င္ေခ်ာင္း၀ကင္းစခန္းႏွင့္ ေဂၚဒူသာရေခ်ာင္း၀ၾကား ပင္လယ္ကမ္းေျခတြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ေနရပ္စြန္ခြာ သဘဂၤါလီမ်ားထဲမွ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ၿပိဳင္းေတာင္ရြာေန အသက္၂၇ ႏွစ္အရြယ္ မာမြတ္႐ုကၠဴ၊ အသက္၂၂ ႏွစ္အရြယ္ မာမြတ္ေရာဖိ၊ အသက္ ၁၃ ႏွစ္အရြယ္ ဇူဘိုင္တို႔သည္ ပခ်ီးယားတန္းေက်းရြာ ပုစြြန္ကန္အနီး ေတာစပ္တြင္ ငါးရွာေနသည့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ပိုင္း သေရကုန္းေဘာင္ ေက်းရြာသား ဦးလွသန္းေမာင္ႏွင့္ ေပါင္းအပါတခ်ဳိ႕ကို ဓား၊ ရဲတင္းသည့္ လက္နက္မ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ဦးလွသန္းေမာင္တြင္ ဒဏ္ရာမ်ားရရွိၿပီး ေမာင္ေတာျပည္သူ႔ ေဆး႐ံုႀကီးတြင္ ကုသမႈခံယူလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဦးလွသန္းေမာင္ကို တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္ ဘဂၤါလီသံုးဦးအား ဥပေဒႏွင့္အညီ အမႈဖြင့္အေရးယူထားေၾကာင္း သိရသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ုိးကုိ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းႏွင့္အညီ ကာရံရန္ႏွင့္ ေဒသတြင္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တ႐ုတ္ အကူအညီေပးမည္

နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္ႏွင့္အဖြဲ႕ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္က ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲရွိ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ုိးအား သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးစဥ္

ရခုိင္ျပည္နယ္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ုိးကုိ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းႏွင့္အညီ ကာရံရန္ႏွင့္ ေဒသတြင္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ CHINA ASEAN Econommic and Cultural Association အဖြဲ႕က အကူအညီေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ CHINA ASEAN Econommic and Cultural Association အဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဟသၤာဧကရီ ကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ႏုိ၀င္ဘာ ၇ ရက္တြင္ စစ္ေတြ ၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖတုိ႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး အကူအညီေပးေရး ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဟသၤာဧကရီကုမၸဏီမွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ုိက္တာ ေဒၚႏြယ္ႏြယ္ေအးက “ရခုိင္ျပည္နယ္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အခုရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ ျပႆနာအေပၚမွာ သိခ်င္တာကုိ လာေရာက္ ေလ့လာတာျဖစ္တယ္။ အခုလာတဲ့ ဧည့္သည္ေတာ္ေတြဟာ လူမႈေရးနဲ႔ စီးပြားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ဥကၠ႒ႀကီးနဲ႔ အဖြဲ႕၀င္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႕ဟာ ရခုိင္အမ်ဳိးသားေရးနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ကိစၥေတြကုိ ေတာက္ေလွ်ာက္ တင္ျပလ်က္ရွိပါတယ္။ အဲဒါကုိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အခက္အခဲကုိ ကူညီဖုိ႔ ေရာက္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ုိး လုံျခံဳမႈအတြက္ေရာ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆုိင္ရာ အတြက္ေရာ အားလုံးကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၄ ရက္ေန႔မွာ ႏုိင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆုံၿပီး အခ်ိန္နဲ႔တစ္ေျပးညီ အျမန္ဆုံး ေဆာင္ရြက္ေပးမွာပါ။ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ လုံျခံဳစိတ္ခ်ရတဲ့ နည္းပညာေတြသုံးၿပီး လုပ္ေဆာင္ေပးသြားဖုိ႔ ရွိပါတယ္။ ျခံစည္း႐ုိးအစကေန အဆုံးအထိ ကူညီေပးဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။ နည္းပညာ အေနနဲ႔လည္း ပံ့ပုိးေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ CHINA ASEAN Econommic and Cultural Association ဥကၠ႒က ၎တို႔အေနျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံ ျဖစ္သည့္အတြက္ အေရးၾကံဳလွ်င္ မျဖစ္မေန ကူညီေပးရမည္ဆုိသည့္ ခံယူခ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ၎အေနျဖင့္ တျခားႏုိင္ငံကုိ ေရာက္ေနခ်ိန္ ၾကားသိခဲ့ရေၾကာင္း၊ ယခုဌာနကုိ ၎အေနျဖင့္ ကုိင္တြယ္သည္မွာ ရွစ္ႏွစ္ခန္႔ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘိန္းအစားထုိး စုိက္ပ်ဳိးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထုိသုိ႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးစံေက်ာ္လွက “ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ၾကံဳေတြ႕ရေသာ အခက္အခဲမ်ဳိး တ႐ုတ္ျပည္မွာလည္း ၾကံဳေတြ႕ရသည္ကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သေဘာေပါက္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံအတြက္ ႏုိင္ငံတကာက အကူအညီေတြ တကယ့္ကုိ လုိအပ္ေနပါတယ္။ အခုျဖစ္ေနတဲ့ကိစၥထက္ အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥဆုိတာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံမွာ မရွိေတာ့ပါဘူး။ အဖြဲ႕အစည္းအေနနဲ႔ အခုလုိမ်ဳိး လာေရာက္ၿပီး ကူညီေပးမည္ ဆုိသည့္စကား ၾကားရသည့္အတြက္ လြန္စြာ၀မ္းသာပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဘက္ကလည္း လုိအပ္တာ ရွိတာကုိ ကူညီဖုိ႔ အသင့္ရွိတယ္။ လုိအပ္ခ်က္ေတြက အမ်ားႀကီး ရွိေနပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံနဲ႔ တ႐ုတ္ျပည္သူေတြဆုိတာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔ မစိမ္းပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံကုိ ေနာက္ကေန က်ားကန္ေပးတဲ့ အတြက္လည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

 

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေျမာက္ပိုင္း ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ မိုင္တိုင္ ၄၅ ႏွင့္ ၄၆ ၾကားတြင္ လံုျခံဳေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕အား တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕က ေခ်ာင္းေျမာင္းပစ္ခတ္သျဖင့္ အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ပြား

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ေကာ့ဘဇားခ႐ိုင္ Ukhia ရွိ ကြမ္ဟမ္ရြာအနီး ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ ျမန္မာဘက္ျခမ္းတြင္ ကင္းလွည့္ေနေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ားကို ၾကည့္႐ႈေနေသာ ဘဂၤါလီမ်ားအား စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AFP)

 

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေျမာက္ပိုင္း ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ မိုင္တိုင္ ၄၅ ႏွင့္ ၄၆ ၾကားတြင္ ျမန္မာ့လံုျခံဳေရးရဲတပ္ဖြဲ႕အား  တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕က ေခ်ာင္းေျမာင္းပစ္ခတ္သျဖင့္ အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္မႈ  ႏို၀င္ဘာ ၅ ရက္ ညေန  ၅ နာရီေက်ာ္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ  အမွတ္ (၁) နယ္ျခားေစာင့္ ရဲကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိ နယ္စပ္မွတ္တိုင္ ၄၅ ကင္းစခန္းတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ရဲဒုတပ္ၾကပ္ မ်ဳိးႏိုင္၊ ရဲတပ္သား ႏိုင္ကိုကိုလိႈင္၊ ရဲတပ္သား ေအာင္မ်ဳိးမင္း၊ ရဲတပ္သား ထန္စြမ္းေျပာင္ စုစုေပါင္း လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္ေလးဦးသည္ ဆိုင္ကယ္ေလးစီးျဖင့္ သြားေရာက္ကာ ေအာင္သေျပနယ္ေျမ႐ံုး၌ လစာထုတ္ယူၿပီးေနာက္ မိုင္တိုင္ ၄၅ သို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာခဲ့ရာ ညေန ၅ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ မိုင္တိုင္ ၄၅ ႏွင့္ ၄၆ အၾကား ေရာက္ရွိစဥ္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုးအျပင္ဘက္ တစ္ဖက္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္ အကြာအေ၀း ကိုက္ ၁၀၀ ခန္႔ရွိ ေတာင္ကုန္းငယ္မွ လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ အခ်က္ (၂၀/၃၀)ခန္႔ ပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းသို႔ပစ္ခတ္သျဖင့္ လံုျခံဳေရးရဲတပ္ဖြဲ႕ကလည္း အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္  ရဲတပ္သား ထန္စြမ္းေျပာင္သည္ မိုင္တိုင္ (၄၅) ကင္းစခန္းသို႔ ညေန ၆ နာရီ ၁၀ မိနစ္ တြင္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာေသာ္လည္း ဒုတပ္ၾကပ္ မ်ဳိးႏိုင္ပါ သံုးဦးသည္ စခန္းသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိျခင္း မရွိသျဖင့္ နယ္ေျမမွဴးဦး စီးကာမိုင္တိုင္ ၄၅ ႏွင့္ မိုင္တိုင္ ၄၆ မွ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက  အခင္းျဖစ္ေနရာသို႔ ခ်က္ခ်င္းထြက္ခြာခဲ့ၿပီး ရွင္းလင္းခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ည ၇ နာရီ ၁၀ မိနစ္တြင္ ရဲဒုတပ္ၾကပ္ မ်ဳိးႏိုင္ ပါ သံုးဦးအား လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားႏွင့္အတူ ျပန္လည္ပူးေပါင္းမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္အတြင္း လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ဘက္မွ လူသူ၊ လက္နက္ အထိအခိုက္ အက်အဆံုးမရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တစ္ဖက္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ကန္႔ကြက္စာ ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ သိရသည္။

အဆိုပါ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ေနရာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတို႔ ကုန္းေျမနယ္နိမိတ္ထိစပ္ေနသည့္ ေနရာျဖစ္ၿပီး နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္ ကင္းလွည့္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ယခင္ကလည္း တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ ေခ်ာင္းေျမာင္းပစ္ခတ္မႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္ ညေနပိုင္းက နယ္စပ္တြင္ ေတာ၀က္ေျခရာခံလိုက္ေနသည့္ ေအာင္သေျပေက်းရြာသား ဒိုင္းနက္တိုင္းရင္းသား ေလးဦးအား ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ မိုင္တိုင္ ၄၆ ႏွင့္ ၄၇ ၾကားတြင္ လက္နက္ကိုယ္စီကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ အင္အား ၁၅ ဦးခန္႔က ပစ္ခတ္သျဖင့္ ေက်းရြာသားႏွစ္ဦး လြတ္ေျမာက္လာေသာ္လည္း က်န္ႏွစ္ဦးမွာ ေသနတ္ဒဏ္ရာျဖင့္ ေသဆံုးခဲ့သည္။

ယင္းမတိုင္မီ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္ ည ေန ၃ နာရီကလည္း ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ မိုင္တိုင္ ၅၆ ႏွင့္ ၅၇ ၾကား နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုး ကင္းလွည့္လမ္းျပဳျပင္ေရးအဖြဲ႕ကို နယ္ေျမလံုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္မွ ေန၍ လက္နက္ကိုင္ ၃၀ ခန္႔က လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ စတင္ပစ္ခတ္သျဖင့္ အျပန္အလွန္ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္ႏွစ္ဦး မစိုးရိမ္ရ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုနွစ္အတြင္း ရေသ့ေတာင္၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရးအတြက္ ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားႏွင့္ ဓာတ္အားခြဲ႐ုံမ်ား စတင္တည္ေဆာက္

တည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည့္ ဓာတ္အားခြဲ႐ံုကို ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ရေသ့ေတာင္၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးအတြက္ ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားႏွင့္ ဓာတ္အားခြဲ႐ုံမ်ား စတင္တည္ေဆာက္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာမွစတင္၍ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းအတြက္ စုစုေပါင္း က်ပ္ဘီလ်ံ ၃၀ ခန္႔ ကုန္က်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရေသ့ေတာင္၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ ေဒသမ်ားသို႔ ၂၄ နာရီ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴး ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ဓာတ္အားစနစ္ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေသာ ၂၃၀ ေကဗြီ ပုဏၰားကြၽန္း ဓာတ္အားခြဲ႐ုံမွတစ္ဆင့္ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴး ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ပုဏၰားကြၽန္း-ရေသ့ေတာင္-ဘူးသီးေတာင္-ေမာင္ေတာ  ၆၆ ေကဗြီ ဓာတ္အားလိုင္း ၆၅ ဒသမ ၁ မိုင္ ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ၆၆/၁၁ ေကဗြီ၊ (၁၀) အမ္ဗြီေအ ဓာတ္အားခြဲ႐ုံမ်ား တည္ေဆာက္မည္ဟု သိရ သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္တြင္ ရေသ့ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္သို႔လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္တြင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္သို႔ လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ နယ္ကို လည္းေကာင္း ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴး ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအးသာေအာင္သည္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ႏို၀င္ဘာ ၃ ရက္က စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏို၀င္ဘာ ၂ ရက္ကလည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း ၃၃ ေကဗြီ မင္းျပား-ေျမပုံ ဓာတ္အားလိုင္း ၂၆ မိုင္ႏွင့္ ၃၃/၁၁ ေကဗြီ ၅ အမ္ဗြီေအ ေျမပုံဓာတ္အားခြဲ႐ုံမ်ား ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

 

ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသုိ႔ ၂၄ နာရီ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရး စီမံကိန္းအတြက္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၃၀ နီးပါးသုံးစြဲမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးမည္

 

ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ရေသ့ ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသုိ႔ ၂၄ နာရီ ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရးစီမံကိန္းမွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဌာနမွ သိရသည္။

စီမံကိန္းတစ္ခုလုံးအတြက္ က်ပ္ ၃၀ ဘီလ်ံခန္႔ကုန္က်မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာမွစတင္ကာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္တြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္တြင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မ်ားသုိ႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးအတြက္ ဓာတ္အားလုိင္းမ်ားႏွင့္ ဓာတ္အားခြဲ႐ုံမ်ား တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီးရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနည္းပါးသည့္ ရေသ့ေတာင္၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာ ၿမိဳ႕နယ္ေဒသသုိ႔ ၂၄ နာရီ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴး ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ဓာတ္အားစနစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေသာ ၂၃၀ ေကဗီြ ပုဏၰားကြၽန္း ဓာတ္အားခြဲ႐ုံမွတစ္ဆင့္ ပုဏၰားကြၽန္း-ရေသ့ေတာင္-ဘူးသီးေတာင္-ေမာင္ေတာ ၆၆ ေကဗီြ ဓာတ္အားလုိင္း ၆၅ ဒသမ ၁ မုိင္ ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ၆၆/၁၁ ေကဗီြ ၁၀ အမ္ဗီြဓာတ္ အားခြဲ႐ုံမ်ားတည္ေဆာက္ကာ ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စီမံကိန္းအရ ပုဏၰားကြၽန္းစက္မႈဇုန္ကုိ ဓာတ္အားေပးႏုိင္ရန္အတြက္ Switch bay မ်ား စတင္လုပ္ကုိင္ေနျခင္းမွာလည္း ၿမိဳ႕ျပလုပ္ငန္းမ်ားအားလုံး ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

မၾကာေသးမီရက္ပုိင္းအတြင္းကလည္း  က်ပ္သန္း ၁၅၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေပါက္ေတာ ဓာတ္အားခြဲ႐ုံစီမံကိန္း ၿပီးစီးခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ ေၾကညာထားသည္။

၃၃ ေကဗီြ မင္းျပား-ေပါက္ေတာ ဓာတ္အားလုိင္း ၂၂ ဒသမ ၅ မုိင္ႏွင့္ ၃၃/၁၁ ေကဗီြ ၅ အမ္ဗီြေအ ေပါက္ေတာဓာတ္အားခြဲ႐ုံစီမံကိန္းမွာ ၂၄ နာရီအျပည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏုိင္ရန္ရည္ရြယ္ၿပီး တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေပါက္ေတာၿမိဳ႕တြင္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၃၁၉၈ စုရွိသည့္အနက္ ယခင္ အိမ္ေထာင္စု ၉၇၆ စုကုိသာ ၅၀၀ ေကဗီြေအ မီးစက္ႏွစ္လုံး၊ ၃၀၀ ေကဗီြေအ မီးစက္တစ္လုံးျဖင့္ တစ္ရက္လွ်င္ ငါးနာရီခန္႔သာ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေပး ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခု စီမံကိန္းၿပီးစီးခဲ့မႈေၾကာင့္ ၂၄ နာရီအျပည့္ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏုိင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၁၁ ေကဗီြ ဓာတ္အားလုိင္း ၁၂ မုိင္၊ ၄၀၀ ဗုိ႔ ဓာတ္အား လုိင္း ၁၇ ဒသမ ၅ မုိင္၊ ထရန္စေဖာ္မာ ၁၄ လုံးကုိ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားအား မၾကာမီ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေပးႏုိင္ေတာ့ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသသုိ႔ သြားေရာက္

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕သုိ႔ ယေန႔ (ႏုိ၀င္ဘာ ၂ ရက္) နံနက္ ၈ နာရီတြင္ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ထုိသုိ႔ ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢဳိလ္သည္ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕၊ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ လူငယ္အဖြဲ႕တုိ႔ႏွင့္ စစ္ေတြေလဆိပ္ခန္းမတြင္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ နံနက္ ၈ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ စစ္ေတြေလဆိပ္မွတစ္ဆင့္ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ ေမာင္ေတာေဒသသုိ႔ ဆက္လက္ထြက္ခြာသြားေၾကာင္း သိရၿပီး ေမာင္ေတာေဒသရွိ ခုံတုိင္ၿမိဳရြာႏွင့္ ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲၿမိဳ႕သုိ႔ သြားေရာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကနဦးသတင္းရရွိသည္။

ယခုအစုိးရသစ္လက္ထက္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေမာင္ေတာေဒသသုိ႔ သြားေရာက္ျခင္းသည္ ပထမဆုံးခရီးစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တစ္ဖက္ႏုိင္ငံမွ ၀င္လာသူမ်ားကို ယာယီေနရာခ်မည့္ ဒါးႀကီးဇားေက်းရြာ၌ ယာယီေဆး႐ံု (သို႔မဟုတ္) ေက်းလက္ က်န္းမာေရးဌာန ဖြင့္လွစ္မည္

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေနသည့္ အထူးေဆး အဖြဲ႕မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

တစ္ဖက္ႏုိင္ငံမွ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းသို႔ ၀င္လာသူမ်ား ယာယီျပန္လည္ေနရာခ်ထားမည့္ ဒါးႀကီးဇားေက်းရြာ၌ ေျမျပင္အေျခအေနႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္အေပၚ မူတည္၍ ယာယီေဆး႐ံု (သို႔မဟုတ္) ေက်းလက္ က်န္းမာေရးဌာန၊ ဌာနခြဲ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး  က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ား ခန္႔အပ္ႏုိင္ရန္လည္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ျပန္လည္လက္ခံေရးစခန္းမ်ား (ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲႏွင့္ငါးခူရ) ႏွင့္ ယာယီျပန္လည္ ေနရာခ်ထားမည့္ ဒါးႀကီးဇားေက်းရြာတို႔၌ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ေဆးအဖြဲ႔မ်ားအား ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းသြားမည့္ ေဆးအဖြဲ႕မ်ားအနက္ နယ္စပ္၀င္ထြက္ေပါက္ ေဆးခန္းတြင္ လက္ေထာက္က်န္းမာေရးမွဴး ႏွစ္ဦးစီ၊ သားဖြားဆရာမ ႏွစ္ဦးစီ၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ႀကီးၾကပ္ (၂) တစ္ဦးစီ၊ ၾကက္ေျခနီေလးဦးစီႏွင့္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႕တြင္ လက္ေထာက္က်န္းမာေရးမွဴး တစ္ဦးစီ၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ႀကီးၾကပ္(၂) တစ္ဦးစီ၊ ယာဥ္ေမာင္း ႏွစ္ဦးစီ ထားရွိေပးႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ေဆးအဖြဲ႔မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ဆရာ၀န္ႏွင့္ က်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ်ားအား အျခားေသာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ အလွည့္က်ေခၚယူကာ အင္အားျဖည့္ဆည္း ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းမွ ေဒသခံ အေျခခံ က်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္အတူ ပူးတြဲတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

တစ္ဖက္ႏုိင္ငံမွ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာပါက ျပန္လည္လက္ခံႏုိင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေပးထားၿပီး ကုန္းလမ္းျဖင့္ ၀င္ေရာက္လာသူမ်ား အတြက္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲၿမိဳ႕ႏွင့္ ေရလမ္းျဖင့္ ၀င္ေရာက္လာသူမ်ား အတြက္ ငါးခူရေက်းရြာမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသို႔ ေရြ႕ေျပာင္းသြားသူမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာပါက တစ္ပတ္လွ်င္ ငါးႀကိမ္စီ လက္ခံေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ႀကိမ္လွ်င္ စခန္းတစ္ခု၌ ၁၀၀ ဦးမွ ၁၅၀ ဦးခန္႔အထိ လက္ခံေပးႏုိင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း၊ ျပန္လည္လက္ခံပါက လူ၀င္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား National Vertification Card ထုတ္ေပးျခင္း၊ Biometric မွတ္တမ္းျပဳလုပ္ျခင္း စသည္) ႏွင့္ အျခားလိုအပ္သည္မ်ားအား သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ရေသ့ေတာင္ေဒသတစ္ခုလံုးအား တပ္မေတာ္က တိုက္႐ိုက္ခ်ဳပ္ကိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ပါရန္ ဒိုင္းနက္လူမ်ဳိးမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ ေတာင္းဆို

ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ရေသ့ေတာင္ ေဒသတစ္ခုလံုးအား တပ္မေတာ္က တိုက္႐ိုက္ခ်ဳပ္ကိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ပါရန္ ဒိုင္းနက္ လူမ်ဳိးမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီက ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ သေဘာထားေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

အဆိုပါ သေဘာထားေၾကညာခ်က္ကို ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေအာင္သေျပ နယ္ေျမ မိုင္တိုင္အမွတ္ (၄၆/၄၇) တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္ ၁၅ ဦးခန္႔က ေအာင္သေျပရြာသား ဒိုင္းနက္ (ဆကၠမ) လူမ်ဳိးေလးဦးအား တိုက္ခိုက္၍ ႏွစ္ဦးေသဆံုးၿပီး ႏွစ္ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ျခင္းအေပၚ သေဘာထားေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေၾကညာခ်က္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔က ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာတြင္ နယ္ေျမ ေအးခ်မ္းၿပီး လံုျခံဳမႈရွိသည္ဟု မည္သို႔ပင္ေျပာဆိုေစကာမူ ယခုကဲ့သို႔ တိုင္းရင္းသားမ်ား၊ မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား တိုက္ခိုက္ခံရၿပီး ေသဆံုးဒဏ္ရာရရွိမႈမ်ား ရွိေနျခင္းသည္ အစိုးရ၏ အေပၚယံ အျမင္တစ္ခုတည္းကိုသာ ဦးတည္ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမွန္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ၊ ရေသ့ေတာင္ေဒသတို႔တြင္ နယ္ေျမလံုျခံဳမႈ လံုး၀မရွိေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား စုျပံဳၿပီး တစ္ေနရာရာတြင္ရွိေနေၾကာင္း၊ အခြင့္သာလွ်င္ ဆက္လက္တိုက္ခိုက္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ဒိုင္းနက္လူမ်ဳိးမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီက ယံုၾကည္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း အထူးသျဖင့္ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္လက္နက္ကိုင္မ်ား ရွိေနေသး၍ နယ္ေျမလံုျခံဳမႈ လံုး၀မရွိဟု တိုင္းရင္းသားမ်ားက ယံုၾကည္သျဖင့္ ရခိုင္ တိုင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား စိတ္ခ်မ္းသာစြာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ႏိုင္ေရးကို ေရွး႐ႈလ်က္ ေအးခ်မ္း လံုျခံဳမႈ အျပည့္အ၀ရွိေစရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ ျပည္နယ္အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္း၍ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ရေသ့ေတာင္ ေဒသတစ္ခုလံုးအား တပ္မေတာ္က တိုက္႐ိုက္ခ်ဳပ္ကိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ပါရန္ ဒိုင္းနက္လူမ်ဳိးမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီက ေတာင္းဆိုေၾကာင္း ပါရွိ ည္။

ယင္းသို႔ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ ေတာင္းဆိုရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒိုင္းနက္လူမ်ဳိးမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦး ေအာင္ေက်ာ္ေဇာက “ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ေနာက္ပိုင္း ျပႆနာျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ရြာသား၂၆ ေယာက္ေလာက္ဟာ ေၾကာက္ၿပီးေတာ့ ေအာင္သေျပဘက္ကို အကူး ေၾကာင္ဒိုးတံတားနားမွာ ဘဂၤါလီေတြ ၀ိုင္းခုတ္တာ ခံရတယ္။ ေျခာက္ေယာက္ေသတယ္။ တကယ့္ကို ရက္ရက္စက္စက္ လုပ္သြားတာပါ။ ကေလးမတစ္ေယာက္မွာဆိုရင္ ႏွစ္ႏွစ္အရြယ္ ကေလးတစ္ေယာက္ကို သူ႔ရင္ခြင္ထဲကဆြဲၿပီးေတာ့ ခုတ္သတ္၊ သူ႔ အေမကိုလည္း ခုတ္ထစ္ ေသၿပီဆိုၿပီး ထားခဲ့ရာကေန ျပန္ရွင္လာတယ္။ ရွင္လာရတဲ့အေၾကာင္းကလည္း ၂၆ ေယာက္ထဲက တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ဦးဦးဘစိန္ဆိုတဲ့ ေကာင္ေလး ကလြတ္သြားလို႔ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသအစိုးရကို သတင္းပို႔ၿပီး ျပန္ရွာတာမွာျပန္ေတြ႕တာပါ။ အခုေအာင္သေျပမွာ ေတာ၀က္လိုက္ရင္း ေလးေယာက္ထဲက ႏွစ္ေယာက္ေသပါတယ္။ အားလံုးေပါင္း ရွစ္ေယာက္ ေသပါတယ္။ေပ်ာက္ဆံုးေနတာလည္း ရွိပါတယ္။ ေပ်ာက္တာမွာ ဘူးသီးေတာင္ဘက္ကတစ္ေယာက္နဲ႔ ေမာင္ေတာဘက္က တစ္ေယာက္ရွိပါတယ္။ အခုထိ အစအန ရွာမေတြ႕ေသးပါဘူး” ဟု ေျပာၾကားသည္။