ေနျပည္ေတာ္ ခုတင္ ၁၀၀၀ ေဆး႐ံုႀကီးတြင္ က်ပ္တစ္ဘီလ်ံေက်ာ္တန္ဖိုးရွိ ႏွလံုးေသြးေၾကာပိုက္ထည့္ စမ္းသပ္ကုသစက္ ၀ယ္ယူၿပီး ႏွလံုးႏွင့္ေသြးေၾကာေရာဂါလူနာမ်ားအား စတင္ကုသ

ေနျပည္ေတာ္ေဆး႐ံုႀကီးတြင္ အသစ္ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ႏွလံုးေသြးေၾကာပိုက္ထည့္ စမ္းသပ္ခန္းအား ေတြ႕ရစဥ္

ေနျပည္ေတာ္ ခုတင္ ၁၀၀၀ ဆံ့ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးတြင္ က်ပ္တစ္ဘီလ်ံေက်ာ္တန္ဖိုးရွိ ႏွလံုးေသြးေၾကာပိုက္ထည့္ စမ္းသပ္ကုသစက္ ၀ယ္ယူထားၿပီး ႏွလံုးႏွင့္ ေသြးေၾကာေရာဂါ ေ၀ဒနာရွင္မ်ားအား ကုသေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ မညီညြတ္ေသာ ေနထိုင္စားေသာက္မႈ ပုံစံမ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုဦးေရ မ်ားျပားလာမႈေၾကာင့္လည္းေကာင္း ေသြးတိုးေရာဂါ၊ ေသြးခ်ဳိ၊ ဆီးခ်ဳိေရာဂါ စသည့္ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္း မ်ားျပားလာမႈႏွင့္အတူ ယင္းေရာဂါမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ႏွလုံးႏွင့္ ေသြးေၾကာေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ထိုသို႔မ်ားျပားလွေသာ ႏွလုံးႏွင့္ ေသြးေၾကာေရာဂါေ၀ဒနာရွင္ လူနာမ်ားကို အရည္အေသြးျပည့္၀စြာ ကုသမႈေပးႏိုင္ရန္ ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ ႏွလုံးေသြး ေၾကာပိုက္ထည့္ စမ္းသပ္ကုသခန္းကို တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးသည္ အစိုးရ႐ုံးစိုက္ရာေနရာတြင္ရွိျခင္း၊ ေနျပည္ေတာ္အနီးတစ္၀ိုက္ေဒသမ်ား အပါအ၀င္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ျပည္သူမ်ားအားကိုး၍ ကုသမႈခံယူၾကျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးႏွင့္ မႏၲေလးေဆး႐ုံႀကီးမ်ား နည္းတူအဓိကေဆး႐ုံႀကီး ျဖစ္လာေစရန္ ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းလ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ ေဆး႐ုံႀကီး ခုတင္ ၁၀၀၀ တြင္ ႏွလုံးေသြးေၾကာပိုက္ထည့္ စမ္းသပ္ကုသစက္ကို ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁ ဒသမ ၄၄ ဘီလ်ံခန္႔ အကုန္အက်ခံ၍ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္က တပ္ဆင္ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး ယင္းစက္ျဖင့္ ေအာက္တိုဘာ ၄ ရက္ ႏွင့္ ၅ ရက္မ်ားတြင္ ႏွလုံးႏွင့္ ေသြးေၾကာေရာဂါေ၀ဒနာရွင္ လူနာရွစ္ဦးကို  ခြဲစိတ္ကုသေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏွလံုးႏွင့္ ႏွလံုးေသြးေၾကာေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈ၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ျမန္မာအပါအ၀င္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေနၿပီး ကမၻာတြင္ ႏွစ္စဥ္ ႏွလံုးႏွင့္ ႏွလံုးေသြးေၾကာေရာဂါေၾကာင့္ လူေပါင္း ၁၇ သန္းေက်ာ္ ေသဆံုးေနေၾကာင္း  စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္က ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ကမၻာ့ႏွလံုး က်န္းမာေရးေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ႏွလံုးႏွင့္ ႏွလံုးေသြးေၾကာေရာဂါမ်ား အပါအ၀င္ မကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားမႈ မ်ားျပားလ်က္ရွိၿပီး ႏွလံုးႏွင့္ ႏွလံုးေသြးေၾကာေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ ႐ုတ္တရက္ ေသဆံုးမႈမ်ားလည္း ျဖစ္ပြားေစႏုိင္ေၾကာင္း ႏွင့္ လက္ရွိ ႏွလံုးေသြးေၾကာပိတ္လူနာမ်ားကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ ကုသႏုိင္ရန္ ႏွလံုးအထူး ၾကပ္မတ္ကုသမႈဌာန (Coronary Care Unit) မ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီး / ျပည္နယ္အဆင့္ ျပည့္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီး ေျခာက္႐ံုတြင္ ဖြင့္လွစ္ရန္လ်ာထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုကဲသို႔ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ ႏွလံုးေရာဂါႏွင့္ ႏွလံုးေရာဂါ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားကို ကုသမႈေပးႏုိင္ျခင္းျဖင့္ လူနာမ်ားအေနျဖင့္ မႏၲေလးအေထြေထြေရာဂါကု ေဆး႐ံုႀကီးႏွင့္  ရန္ကုန္အေထြေထြေရာဂါကုေဆး႐ံုႀကီးမ်ား တြင္ သြားေရာက္ကုသရန္ လိုအပ္မႈေလ်ာ့နည္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိလ်ာထားသည့္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးမ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ရန္ ေဆး႐ံုသံုးပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ သင္တန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ႏွလံုးေသြးေၾကာေရာဂါသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အမ်ားဆံုးေသေက်ေသာေရာဂါျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ လူေပါင္း ၁၇ ဒသမ ၂ သန္းခန္႔ ေသဆံုးမႈရွိေနေၾကာင္းႏွင့္ ႏွလံုးေသြးေၾကာ က်ဥ္းေရာဂါဆိုသည္မွာ ႏွလံုးေသြးလႊတ္ေၾကာနံရံမ်ားတြင္ အဆီမ်ား စုပံုလာရာမွ ေသြးေၾကာနံရံမ်ားထူလာၿပီး ေသြးစီးလမ္းေၾကာင္းက်ဥ္းသြားျခင္း သို႔မဟုတ္ လံုး၀ပိတ္သြားျခင္းတို႔ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ေနျပည္ေတာ္၏ ေတာင္၊ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ကို ဗဟိုျပဳၿပီး အင္အား ရစ္(ခ္)တာစေကး ၅အဆင့္ရွိ ငလ်င္ လႈပ္ခတ္ခဲ့မႈအား ေနျပည္ေတာ္တြင္ သိသိသာသာ ခံစားခဲ့ရ

ေနျပည္ေတာ္၏ ေတာင္၊ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ကို ဗဟိုျပဳၿပီး အင္အား ရစ္(ခ္)တာစေကး ၅ အဆင့္ရွိ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ခဲ့မူအား ေနျပည္ေတာ္တြင္ သိသိသာသာ ခံစားခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ငလ်င္သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္ ၂၇ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၉ နာရီ ၃၂ မိနစ္ ၃၂ စကၠန္႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ ေျမငလ်င္စခန္းမွ ေတာင္-အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ခုနစ္မိုင္ ကြာေ၀းေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္တြင္း ေျမာက္လတၱီတြဒ္ (၁၉ ဒသမ ၆၈) ဒီဂရီ၊ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ (၉၆ ဒသမ၁၈) ဒီဂရီ၊ အနက္ ၁၀ ကီလိုမီတာကို ဗဟိုျပဳ၍ အင္အားရစ္(ခ္)တာစေကး (၅ ဒသမ ၀) အဆင့္ရိွ အင္အား အသင့္အတင့္ရွိေသာ ေျမငလ်င္တစ္ခု လႈပ္ရွားသြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မုိးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ခံ ေဒၚယဥ္ႏြယ္က “ကြၽန္မ မီးပူ တုိက္ေနတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဘာသံႀကီးမွန္း မသိဘူး။ ေၾကာက္စရာ အရမ္းေကာင္းတယ္။ အဲဒီအသံႀကီးနဲ႔အတူ အိမ္လဲ ေျမာက္တက္သြားသလုိ ခံစားရလုိက္တယ္။ ရပ္ကြက္ထဲမွာလည္း ဆူညံသြားတယ္။ အကုန္လုံး လမ္းေပၚ ေျပးထြက္ကုန္တယ္။ ကေလးေတြလည္း ေၾကာက္လန္႔ၿပီး ငုိတယ္။ အရင္ကလည္း ငလ်င္ကုိ ၾကဳံဖူးပါတယ္။ အခုဥစၥာက ျဗဳန္းစားႀကီး လႈပ္လုိက္ေတာ့ အရမ္းကုိေၾကာက္သြားတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

အလားတူ ပ်ဥ္းနားၿမိဳ႕ခံ ေဒၚခင္မ်ဳိးသြယ္က ငလ်င္မလႈပ္ခတ္မီ အသံက်ယ္ေလာင္စြာ ေပၚထြက္လာၿပီး လႈပ္ခတ္မႈ ျဖစ္ေပၚမွသာ ငလ်င္လႈပ္ခတ္မွန္း သိကာ လမ္းတြင္းရွိ လူအမ်ားအျပား ေနအိမ္ျပင္ပသုိ႔ ေၾကာက္လန္႔ကာ ထြက္ေျပးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

“ငလ်င္လႈပ္တယ္လို႔ မထင္ဘူး။ ဗုံးကြဲတယ္လို႔ ထင္လိုက္တာ။ အသံပဲ ထြက္လာၿပီး ေျမႀကီးပဲတုန္တာ ဆိုေတာ့ေလ။ အိမ္က မိသားစုေတြေတာင္ ငလ်င္လႈပ္တယ္လို႔ မထင္ၾကဘူး။ ၿပီးမွ ငလ်င္လႈပ္တယ္ဆိုတာ Facebook က တက္လာမွ သိတာ”ဟု လယ္ေ၀းၿမိဳ႕နယ္ ေအလာၿမိဳ႕မွေဒသခံ ကိုေက်ာ္စြာထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ယခု လႈပ္ခတ္သြားသည့္ ငလ်င္သည္ စစ္ကုိင္းျပတ္ေရြ႕မွ ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အစပုိင္းကလည္း အဆုိပါ ေနရာနားတြင္ ငလ်င္ငယ္တစ္ခု လႈပ္ခတ္ခဲ့ဖူးၿပီး ယင္းငလ်င္ လႈပ္ခတ္စဥ္ကလည္း စစ္ကုိင္းျပတ္ေရြ႕ဟု ယူဆေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမငလ်င္ေကာ္မတီမွ ေဒါက္တာမ်ိဳးသန္႔က ေျပာၾကားသည္။

၁၈၃၉ ခုႏွစ္တြင္ စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕မွ အင္း၀ငလ်င္ လႈပ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ခဲ့မႈသည္ မိတၳီလာ၊ ၀မ္းတြင္း၊ ပ်ဥ္းမနား ေနျပည္ေတာ္အထိ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း ယင္းအခ်ိန္ကာလတြင္ ငလ်င္ တိုင္းစက္မ်ား မရွိခဲ့သျဖင့္ ယခုျပန္လည္ ေလ့လာရာ၌ အင္အားရစ္(ခ္)တာစေကး ၇ ဒသမ ၅ အဆင့္ထက္ ပိုမုိျပင္းသည္ဟု ယူဆရေၾကာင္း ၎ကေျပာျကားသည္။

“၁၈၃၉ က ေနာက္ဆုံး လႈပ္ခဲ့တာဆုိတာ့ မလႈပ္တာႏွစ္ေပါင္း ရာခ်ီေနၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီအပိုင္းက ျပန္လႈပ္မယ္ဆုိ လႈပ္နိုင္တဲ့ အေနအထား ရွိတယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ နည္းနည္းမ်ားတယ္။ ျပန္လႈပ္ခဲ့ရင္လည္း ေနျပည္ေတာ္ကို သက္ေရာက္ႏိုင္တယ္”ဟု ေဒါက္တာမ်ဳိးသန္႔က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ေျမငလ်င္ မလႈပ္ခတ္ခင္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္း၊ ေနထိုင္သည့္ အိမ္ တုိက္ခန္းမ်ားကို ငလ်င္ဒဏ္ ခံႏုိင္ရည္ ရွိ မရွိ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးသင့္ေၾကာင္း ေနထုိင္သည့္ ေနရာအား ငလ်င္ေျမပုံမ်ားျဖင့္ တိုက္ဆုိင္ စစ္ေဆးသင့္ေၾကာင္း ငလ်င္ဇုန္ အႏၲရာယ္ဇုန္အတြင္း ရွိပါက ျပန္လည္ျပဳျပင္သင့္သည္မ်ားကို ျပဳျပင္သင့္ေၾကာင္း၊ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ခ်ိန္အတြင္း ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္မ်ားကို ေလ့လာၿပီး အိမ္နီးနားခ်င္း ရပ္ကြက္ေန ျပည္သူမ်ား အခ်င္းခ်င္း တိုင္ပင္ထားမႈကို ႀကိဳတင္ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း ေဒါက္တာမ်ဳိးသန္႔က အၾကံဳျပဳေျပာၾကားသည္။

ဥပေဒျပဳအေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ခ်ဳိ႕တဲ့ၿပီး ဥပေဒနားမလည္သူ အေျခခံျပည္သူမ်ားအတြက္ ေရွ႕ေနငွားေပးျခင္း ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု ဦးဥာဏ္၀င္း ေျပာၾကား

ေမ ၁၁ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ အားကစားေလ့က်င့္ေရး စခန္း၀င္းအတြင္း ဥပေဒျပဳအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕ ႐ံုးဖြင့္ပြဲ ျပဳလုပ္စဥ္

ဥပေဒျပဳအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕ အေန ျဖင့္ ခ်ဳိ႕တဲ့ၿပီး ဥပေဒနားမလည္သူ အေျခခံ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေရွ႕ေနငွားေပးျခင္း ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု ျပည္ေထာင္စုဥပေဒဆိုင္ရာအေထာက္အကူေပးေရးအဖြဲ႕ဥကၠ႒ ဦးဥာဏ္၀င္းက သတင္းမီဒီယာမ်ားအား ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒဆိုင္ရာ အေထာက္အကူျပဳ ဥပေဒအရ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာတြင္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ အမိန္႔အရ ဖြဲ႕စည္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေမ ၁၁ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ အားကစားေလ့က်င့္ေရးစခန္း၀င္းအတြင္း ဥပေဒျပဳအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕ ႐ံုးဖြင့္ပြဲတြင္ ဦးဥာဏ္၀င္းက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဦးဥာဏ္၀င္းက “ဥပေဒျပဳအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕ရဲ႕ အဓိကအလုပ္ကေတာ့ တရားဥပေဒအရာမွာ အညီအမွ်ရဖို႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကူညီမွာ။ ဆင္းရဲလို႔၊ ခရီးေ၀းလို႔၊ နားမလည္လို႔ ဥပေဒအခြင့္အေရးေတြ ထိခိုက္သြားမွာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကာကြယ္မယ္။ အေျခခံကေတာ့ အဲဒါပဲ။ သက္တမ္းကေတာ့ သတ္မွတ္ထားတာမရွိဘူး။ အခု ေလာေလာဆယ္အဖြဲ႕၀င္ဦးေရက ၁၃ ဦး ရွိပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ မရွိတဲ့သူေတြကို ေရွ႕ေနငွားေပးမယ္။ ေျပာရင္ေတာ့ အက်ယ္ႀကီးေပါ့။ ဒီအဖြဲ႕မ်ိဳး ျမန္မာျပည္မွာ မရွိခဲ့ဖူးပါဘူး။ ဒါက ပထမဆံုးဖြဲ႕တာ။ ဖြဲ႕စည္းပံုနဲ႔ မညီဘူး။ ကန္႔ကြက္လာတာေတြရွိရင္ ဘယ္အခ်က္က မညီဘူးလဲဆိုတာ ၾကည့္မယ္ေလ။ ဖြဲ႕စည္းပံုနဲ႔မညီရင္ေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ လုပ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အခုျပည္နယ္႐ံုးေတာင္ အကုန္မဖြင့္ႏုိင္ေသးဘူး။ က်န္ေနေသးတယ္။ ဒီကေနစၿပီး ဖြဲ႕ရမွာေပါ့။ ဖြဲ႕တယ္ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စည္းေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔  ဖြဲ႕႐ံုနဲ႔ မၿပီးဘူး။ အလုပ္လုပ္တယ္ဆိုရင္ ဘတ္ဂ်က္က လိုလာၿပီ။ အဲဒါကိုလည္း အန္ကယ္တို႔ႀကိဳးစားပါမယ္” ဟု သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ “ျပည္ေထာင္စုဥပေဒဆိုင္ရာ အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕ ဥပေဒအရ ဒီအဖြဲ႕ ေပၚေပါက္လာတာ။ အဓိကရည္ရြယ္တာကေတာ့ တရားဥပေဒအရာမွာ အားလံုး အညီအမွ်ျဖစ္ေစဖို႔။ ျဖည့္ဆည္းႏိုင္တဲ့ဟာ ျဖည့္ဆည္းဖို႔ပါ။ ခုမွ ႐ံုးဖြင့္တာ ဘာမွ မလုပ္ရေသးဘူး။ မစရေသးခင္ ဘာျဖစ္လာမလဲဆိုတာ ဘာမွ မေျပာႏုိင္ေသးဘူး။ဘယ္ေလာက္ လုပ္ႏိုင္မလဲဆိုတာ ေျပာဖို႔ေစာေသးတယ္” ဟု ဦးဥာဏ္၀င္းက ဆိုသည္။

ျပည္ေထာင္စုဥပေဒဆိုင္ရာအေထာက္ အကူေပးေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းျခင္းကို ဥပေဒ ဆိုင္ရာအေထာက္အကူေပးေရး ဥပေဒပုဒ္မ  ၅ အရ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒဆိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးအဖြဲ႕တြင္ ဥကၠ႒ အျဖစ္ ဦးဥာဏ္၀င္း၊ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ဦးခင္ေဇာ္ တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေနတို႔အပါ အ၀င္ အဖြဲ႕၀င္ ၁၃ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ဥပေဒဆိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆ တြင္ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒဆိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးအဖြဲ႕၏ တာ၀န္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးအဖြဲ႕အဆင့္ဆင့္ကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းႏွင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊ ဥပေဒဆိုင္ရာ အေထာက္အကူ ေတာင္းခံခြင့္ရွိသည့္ ျပစ္မႈမ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္း၊ ဥပေဒဆိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးအဖြဲ႕ အဆင့္ဆင့္၏ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ ဥပေဒဆိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးအဖြဲ႕မ်ားက ၀န္ေဆာင္မႈေပးရာတြင္ ဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္မႈ ရွိေစရန္ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပးမႈမ်ားကို အမ်ားျပည္သူတို႔အတြင္းျပန္႔ပြားေစရန္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲၿပီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဥပေဒဆိုင္ရာ အေထာက္အကူ ေတာင္းခံခြင့္ရွိသူမ်ားကို ကူညီႏိုင္ရန္ ဥပေဒဆိုင္ရာအေထာက္အကူေပးေရး နည္းလမ္းမ်ား သတ္မွတ္ထားရွိျခင္း ႏွင့္ ယင္းကိစၥရပ္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူသိရွိ ႏိုင္ရန္ အသိပညာေပးျခင္း၊ဥပေဒဆိုင္ရာ အေထာက္အကူ ေတာင္းခံခြင့္ရွိသူမ်ားအား ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူအျဖစ္ မွတ္ယူရမည့္အခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္း စသည္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။