ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးအတြက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး MoU အျမန္ဆုံး ေရးထုိးႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေျပာၾကား

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရးအတြက္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၂ ႏွင့္ ၂၃ ရက္မ်ားတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး MoU အျမန္ဆုံး ေရးထုိးႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏုိ၀င္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ေအဆမ္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ သတင္းေထာက္တစ္ဦးက ၎တုိ႔ႏုိင္ငံတြင္ ဒုကၡသည္မ်ား စုၿပံဳ ေရာက္ရွိေနမႈအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ယင္းျပႆနာကုိ မည္သည့္ပုံစံနဲ႔ ေျဖရွင္းမည္ဆုိသည္ကုိ သိခ်င္ေၾကာင္း ေမးျမန္းခဲ့သည္။

အဆုိပါေမးျမန္းမႈကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “မနက္ျဖန္နဲ႔ သဘက္ခါမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးနဲ႔ ေဆြးေႏြးမႈေတြ လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီ ေဆြးေႏြးမႈ ရလဒ္ေတြအရ MoU ကို အျမန္ေရးထုိးႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္”ဟု ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဒုကၡသည္မ်ားကုိ ျပန္လည္လက္ခံရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ၁၉၉၃ ႏွစ္ႏုိင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္၍ မည္သည့္ေနရာတြင္ အေျခခ် ေနထုိင္ခဲ့သည္ဆုိျခင္းကုိ သက္ေသျပႏုိင္ေသာ လူမ်ားကုိ ျပန္လက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းသေဘာတူညီခ်က္သည္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအစုိးရၾကား ဟုိးအရင္းက သေဘာတူညီ လုပ္ေဆာင္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ အတြက္ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္ၿပီး သတင္းေထာက္တစ္ဦးက ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံအၾကား ေဆြးေႏြးမႈ အၿပီးသတ္ႏုိင္ရန္ နီးစပ္ေနၿပီလားဟု ေမးျမန္းမႈကုိလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တိတိက်က် ေျဖရန္ ခက္ခဲၿပီး အျမန္ဆုံးသေဘာတူညီမႈ ရႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

“ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နဲ႔ ကၽြန္မတုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံအၾကားေဆြးေႏြးတာေတြက ဘယ္ေလာက္နီးစပ္လာၿပီလဲ ဆုိတာကေတာ့ တိတိက်က် ဂဏန္း သခ်ၤာအရ ေျဖဖုိ႔ဆုိတာကေတာ့ အင္မတန္မွ ခက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီဟာကုိ ေဆြးေႏြးေနတာ ကၽြန္မတုိ႔ တစ္လေက်ာ္ ႏွစ္လေလာက္ရွိပါၿပီ။ အခု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးကလည္း ဒီမွာေရာက္ေနတယ္ဆုိေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔ သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိတဲ့သူေတြနဲ႔ ေသေသခ်ာခ်ာ ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ အျမန္ဆုံးေတာ့ နားလည္မႈ ရႏုိင္မယ္ သေဘာတူညီမႈ ရႏုိင္မယ္လုိ႔ေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တိတိက်က်ေတာ့ ဘယ္ေလာက္နီးစပ္ၿပီ ဆုိတာလည္း ဆိုတာကေတာ့ ေျပာရ ခက္ပါတယ္”ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မာမြတ္အလီသည္ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ေအဆမ္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အျမန္ဆုံး အဆုံးသတ္ရန္ လုိလားေၾကာင္း EU ၏ ထုတ္ျပန္မႈအေပၚ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ရွိသည္ဟု မၾကားေၾကာင္းႏွင့္ မျဖစ္ေပၚလာရန္ ထိန္းသိမ္းသြားမည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေျပာၾကား

ဥေရာပသမဂၢက ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အျမန္ဆုံး အဆုံးသတ္ရန္ လုိလားေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္မႈအေပၚ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ရွိသည္ဟု မၾကားေၾကာင္းႏွင့္ မျဖစ္ေပၚလာရန္ ထိန္းသိမ္း သြားမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏုိ၀င္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ေအဆမ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ သတင္းေထာက္တစ္ဦးက ဥေရာပသမဂၢ၏ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀ ရက္စြဲျဖင့္ သတင္း ထုတ္ျပန္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းမႈကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ျမန္မာဘက္ကေတာ့ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ မရွိေအာင္ ကၽြန္မတုိ႔အားလုံးက ထိန္းေပးထားရမွာေပ့ါ။ အခုေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ရွိတယ္လုိ႔ မၾကားပါဘူး။ ဒါေပမဲ့လည္း မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလုိ႔လည္း ေျပာလုိ႔မရပါဘူး။ မျဖစ္ႏုိင္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းဖုိ႔ ဆုိတာကေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရရဲ႕ တာ၀န္ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

နိင္ငံျခားေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးရာ မူ၀ါဒဆိုင္ရာ EU အဆင့္ျမင့္ ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ဥေရာပေကာ္မရွင္၏ ဒုတိယဥကၠ႒ ျဖစ္သူ Federica Mogherini သည္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပသည့္ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ အာရွ-ဥေရာပ နိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀း (ASEM) ကုိ ဥေရာပ သံကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဦးေဆာင္၍ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယင္းသတင္း ထုတ္ျပန္မႈတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနမ်ားသည္ စုိးရိမ္စရာ အေျခအေန ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ဥေရာပသမဂၢအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အျမန္ဆုံး အဆုံးသတ္ရန္ လုိလားေၾကာင္း၊ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ ဥပေဒျပင္ပ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အရပ္သားမ်ားအေပၚ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ ထည့္သြင္းေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ UN ႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံတကာမွ ကူညီေထာက္ပံ့ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ား ျပလုပ္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးလာသူမ်ားအား ၎တုိ႔၏ မူလေနရပ္မ်ားဆီသုိ႔ ေဘးကင္းလုံၿခံဳစြာ ျပန္ႏုိင္ေရးေဆာင္ရြက္ေပးရန္လည္း ယင္းထုတ္ျပန္မႈတြင္ တုိက္တြန္းထားသည္။

ဥေရာပသမဂၢ အဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္၊ ဥေရာပေကာ္မရွင္၏ ဒုဥကၠ႒ျဖစ္သူ Federica Mogherini ကလည္း ေအဆမ္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာ ဥေရာပသမဂၢ အီးယူ အေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ထြက္ေျပးလာသည့္ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္မ်ားအေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ုျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ေအာင္ျမင္ရန္ ကူညီပ့ံပုိးေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဒုကၡသည္မ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံရန္ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တို႔ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထုိး ႏုိင္ခဲ့ရန္ ဒုကၡသည္ ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ အေရးႀကီးသည့္ ပထမအဆင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတာင္ၿပိဳနယ္စပ္သို႔ သြားေရာက္

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏုိဝင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီ ၁၀ ​မိနစ္အခ်ိန္တြင္ ေတာင္​ၿပိဳ​နယ္စပ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတား အနီးရွိ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ဘဂၤါလီမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးစခန္း ေဆာက္လုပ္မည့္ေနရာႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့ၿပီး မြန္းလြဲ ၁၂ နာရီ ၅၀ အခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ ထြက္ခြာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ေရာက္ရွိလာၿပီးေနာက္ ေလဆိပ္တြင္ လူငယ္ ၁၁ ဦးႏွင့္ေတြ႕ဆံုၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥမ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေမာင္ေတာေဒသသို႔ ႏိုဝင္ဘာ ၂ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီ ၅၀ မိနစ္က ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ပန္းေတာျပင္ ဘဂၤါလီေက်း႐ြာသို႔ ဦးစြာသြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ေက်း႐ြာသားမ်ားနွင့္ ေတြဆံုကာ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ေနထိုင္ရန္ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားမည့္ ေနရာကို ၾကည့္ရႈခဲ့ၿပီး ထုိမွတဆင့္ ေမာင္ေတာ အမွတ္ (၁) ဝင္ထြက္စခန္း (POE) သို႔ သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခု ခရီးစဥ္အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရံုး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ေဆြ၊ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္၊ အလုပ္သမား/ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ၊ လူမႈဝန္ထမ္း/ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး၊ သမၼတရံုးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးမင္းသူ၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ရံုး အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးေဇာ္သန္းသင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ ရဲခ်ဳပ္ေအာင္ဝင္းဦးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုတို႔လိုက္ပါလာေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသသုိ႔ သြားေရာက္

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕သုိ႔ ယေန႔ (ႏုိ၀င္ဘာ ၂ ရက္) နံနက္ ၈ နာရီတြင္ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ထုိသုိ႔ ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢဳိလ္သည္ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕၊ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ လူငယ္အဖြဲ႕တုိ႔ႏွင့္ စစ္ေတြေလဆိပ္ခန္းမတြင္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ နံနက္ ၈ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ စစ္ေတြေလဆိပ္မွတစ္ဆင့္ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ ေမာင္ေတာေဒသသုိ႔ ဆက္လက္ထြက္ခြာသြားေၾကာင္း သိရၿပီး ေမာင္ေတာေဒသရွိ ခုံတုိင္ၿမိဳရြာႏွင့္ ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲၿမိဳ႕သုိ႔ သြားေရာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကနဦးသတင္းရရွိသည္။

ယခုအစုိးရသစ္လက္ထက္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေမာင္ေတာေဒသသုိ႔ သြားေရာက္ျခင္းသည္ ပထမဆုံးခရီးစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေထာက္ခံပြဲ ျပည္ၿမိဳ႕၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႕၊ ကေလးၿမိဳ႕တို႔တြင္ ျပဳလုပ္

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေထာက္ခံပြဲ ပခုကၠဴၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္စဥ္

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေထာက္ခံပြဲကို ျပည္ၿမိဳ႕၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႕ႏွင့္ ကေလးၿမိဳ႕တို႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ၿမိဳ႕

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေထာက္ခံပြဲကို ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး (အေနာက္ပိုင္း) ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါေထာက္ခံပြဲကို ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ျပည္ၿမိဳ႕ ယဥ္ေက်းမႈ ကဇာတ္႐ံုႀကီးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ နာေရးကူညီမႈအသင္း၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၊ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းတုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကကာ ေထာက္ခံေဟာေျပာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေထာက္ခံပြဲတြင္ ျပည္ၿမိဳ႕ေဒသခံ ကာတြန္းဆရာမ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပံုတူကာတြန္းမ်ား ေရးဆြဲကာ အခမဲ့ ေ၀ငွေပးျခင္း၊ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္၊ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္တုိ႔မွ သေဘာထားေၾကညာခ်က္မ်ား ဖတ္ၾကားျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္မ်ားအား ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း ေျပာၾကားျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ပခုကၠဴၿမိဳ႕

ပခုကၠဴခ႐ိုင္ အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ငါးၿမိဳ႕ နယ္မွ ျပည္သူမ်ားစုေပါင္း၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေထာက္ခံေၾကာင္း အခမ္းအနားအား ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီခြဲခန္႔က ပခုကၠဴၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေထာက္ခံပြဲက်င္းပရာ ပခုကၠဴၿမိဳ႕ လြတ္လပ္ေရးပန္းျခံတြင္ ေဒသခံမ်ား စုေ၀းခဲ့ၾကၿပီး ‘WE STAND WITH DAW AUNG SAN SU KYI’ စာတန္းပါ ဗီႏိုင္းပုိစတာမ်ားကိုလည္း ကိုင္ေဆာင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ တက္ေရာက္လာသူမ်ားကလည္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေထာက္ခံေၾကာင္း အမွတ္တရ စကားမ်ား ေျပာၾကားခဲ့ၾကၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္း သီဆိုျခင္း ၊ ႏုိင္ငံေတာ္အလံ အေလးျပဳျခင္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သက္ရွည္ က်န္းမာေစရန္ ဆုေတာင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ကေလးၿမိဳ႕

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေထာက္ခံပြဲႏွင့္ ဘာသာေပါင္းစုံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုေတာင္းပြဲကို ေအာက္တုိဘာ ၁၀ ရက္ နံနက္ပုိင္းႏွင့္ ညေနပုိင္းတုိ႔တြင္ ကေလးၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ရခုိင္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အစုိးရဆုိလည္း ဟုတ္တယ္။ လူထုေခါင္းေဆာင္ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ႏုိင္ငံတကာမွာ သူ႔ကုိပုတ္ခတ္တာ၊ မဟုတ္မမွန္ စြပ္စြဲတာ ရွိတဲ့အခါက်ေတာ့ ျပည္သူလူထုကလည္း သူ႔ကုိ ၀န္းရံေနတယ္ဆုိတာ၊ ကမၻာက သူ႔ကုိသိေအာင္ လုပ္တယ္ဆုိတာ အားရပါတယ္” ဟု စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ခ်င္းတုိင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ဦးလားေထာင္ထန္းက ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ေထာက္ခံပြဲကုိ ကေလးၿမိဳ႕ ေရႊဘုံသာ ဘုရားႀကီးတြင္ လူစု၍ ဘုရားႀကီးလမ္း၊ ေ၀ဇယႏၲာလမ္း၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ပင္လုံလမ္းမေတာ္သုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ေရႊဘုံသာဘုရားႀကီးသုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိကာ ကဗ်ာရြတ္ျခင္း၊ အမွတ္တရစကားမ်ား ေျပာဆုိျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

“ဒီပြဲကေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ႏုိင္ငံတကာက ဖိအားေတြ ေပးေနၾကတဲ့ အခ်ိန္မွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျပည္သူေတြက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔အတူ ရွိေနတယ္ဆုိတာ ျပသခ်င္လုိ႔ ဒီပြဲကုိလုပ္တာပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ျပည္သူေတြက ၂၀၁၅ ကတည္းက တစ္သားတည္း ရပ္တည္ခဲ့ၾကတယ္။ အခုခ်ိန္ထိလည္း တစ္ေသြးတစ္သားတည္း ရပ္တည္ေနတာ ျမင္ရေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ အားလုံးကလည္း ဒီလုိကိစၥေတြမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ အစုိးရနဲ႔အတူ တစ္ေသြး တစ္သားတည္း အတူတကြ ရပ္တည္ၾကပါလုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္” ဟု ကေလး ၿမိဳ႕မွ ေဒသခံ ကုိလြင္မုိးေအာင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လူထုေထာက္ခံပြဲကုိ ကေလးၿမိဳ႕ေပၚမွ ေဒသခံမ်ားအျပင္ ကေလးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားမွ ေဒသခံမ်ားလည္း ကားမ်ားျဖင့္ လာေရာက္ ပူးေပါင္းခဲ့ၾကၿပီး လူထုအင္အား ၂၀၀၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ဘ႐ူႏုိင္းဘုရင္၏ နန္းေမြဆက္ခံသည့္ ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္ ေရႊရတုအခမ္းအနား တက္ေရာက္ရန္ ဘ႐ူႏုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သြားေရာက္မည္

ဘ႐ူႏုိင္းဘုရင္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလကုန္ပိုင္းက မနီလာၿမိဳ႕၌ ေတြ႕ဆံုစဥ္ (Photo – MOFA Myanmar)

ဘ႐ူႏုိင္းဘုရင္၏ နန္းေမြဆက္ခံသည့္ ႏွစ္(၅၀) ျပည့္ ေရႊရတု အခမ္းအနား တက္ေရာက္ရန္ ဘ႐ူႏုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သြားေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဘ႐ူႏိုင္းဒါ႐ူဆလမ္ႏုိင္ငံ ဘုရင္မင္းျမတ္ ဆူလ္တန္ဟာဂ်ီဟာ ဆယ္နယ္လ္ဘုိကီးယား မူအစ္ဇာဒင္၀ါအူလာ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ဘ႐ူႏုိင္းဘုရင္၏ နန္းေမြဆက္ခံသည့္ ႏွစ္ (၅၀) ျပည့္ ေရႊရတုအခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္ ဘ႐ူႏုိင္းဒါ႐ူဆလမ္ႏုိင္ငံ ဘန္ဒါဆာရီဘီဂါ၀န္ၿမိဳ႕သုိ႔ မၾကာမီကာလအတြင္း သြားေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္တုိဘာ ၃ ရက္ထုတ္ အစုိးရ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားၿပီး မည္သည့္ရက္တြင္ သြားေရာက္မည္ကုိ မသိရွိရေပ။

အဆုိပါခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းထုတ္ျပန္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသာ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး ၀န္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ဦးေဇာ္ေဌးက ေအာက္တုိဘာ ၃ ရက္တြင္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ သီးျခားဆက္သြယ္ ေမးျမန္းမႈကုိ ေျဖၾကားသည္။

ဘ႐ူႏုိင္းဒါ႐ူဆလမ္ႏုိင္ငံ ဘုရင္မင္းျမတ္ ဆူလ္တန္ဟာဂ်ီဟာဆယ္နယ္လ္ဘုိကီးယား မူအစ္ဇာဒင္ ၀ါအူလာသည္ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၄ ရက္တြင္ နန္းေမြဆက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔အတူ ဘ႐ူႏုိင္းႏုိင္ငံသည္ အာဆီယံ အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံလည္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလကုန္ပုိင္းက ျပဳလုပ္သည့္ အႀကိမ္ (၃၀) ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီး အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္စဥ္ ဘ႐ူႏိုင္းဒါ႐ူဆလမ္ႏိုင္ငံ ဘုရင္မင္းျမတ္ ဆူလ္တန္ႏွင့္ မနီလာၿမိဳ႕ ဖိလစ္ပိုင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ၊ အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ သီးျခားေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ေတြ႕ဆုံမႈတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး တိုးတက္မႈျမႇင့္တင္ေရး၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑၊ စြမ္းအင္က႑တို႔႔၌ အက်ဳိးတူပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားေရးတို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း ထုိစဥ္အခ်ိန္က ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံ၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Lubomir Zaoralek က ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံသုိ႔ အလည္အပတ္ လာေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ယခုလအတြင္း သြားေရာက္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။

သုိ႔ရာတြင္ ခ်က္ႏုိင္ငံခရီးစဥ္မွာ လက္ရွိ ျပည္တြင္းေရး အေျခအေနမ်ားအရ သြားေရာက္ရန္ မေသခ်ာေသးေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္တြင္ The Daily Eleven သတင္းစာကို ေျပာၾကားထားၿပီး လက္ရွိတြင္ ခရီးစဥ္ ျဖစ္ မျဖစ္အား သီးျခား ထပ္မံအတည္ျပဳႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေပ။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕တြင္ စက္တင္ဘာလ အတြင္းက က်င္းပခဲ့သည့္ (၇၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံတြင္ အေထြေထြမူ၀ါဒ ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရန္ စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းေရးရာ ကိစၥမ်ားေၾကာင့္ ညီလာခံ တက္ေရာက္ရန္ အစီအစဥ္အား ဖ်က္သိမ္းၿပီး ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ကုိသာ တက္ေရာက္ေစခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေထာက္ခံေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လူထုလမ္းေလွ်ာက္ပြဲျပဳလုပ္

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အား ေထာက္ခံေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္က လူထုလမ္းေလွ်ာက္ပြဲ ျပဳလုပ္စဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ၾကည္ႏုိင္)

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေထာက္ခံေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သခင္ျမပန္းျခံမွ မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံသုိ႔ ျပည္သူ ၅၀၀ မွ ၇၀၀ ခန္႔သည္ ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္ ညေန ၃ နာရီခန္႔က လူထုလမ္းေလွ်ာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေထာက္ခံေသာ လူထုလမ္းေလွ်ာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ေသာ ျပည္သူမ်ားသည္ ညေန ၂ နာရီခန္႔မွစ၍ သခင္ျမပန္းျခံတြင္ လူစုၿပီး ၃ နာရီခန္႔တြင္ သခင္ျမပန္းျခံမွတစ္ဆင့္ ကမ္းနားလမ္း၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္အတုိင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းကုိျဖတ္၍ မဟာဗႏၶဳလ ပန္းျခံေရွ႕အထိ လမ္းေလွ်ာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ပဋိပကၡေတြကုိ ႏုိင္ငံတကာ သံတမန္ေတြရဲ႕ ၾကားထဲမွာ သံခင္းတမန္ခင္း လွလွပပ ခင္းက်င္းၿပီးေတာ့ သံတမန္နည္းလမ္းေတြကုိ ကြၽမ္းက်င္စြာ ကုိယ္တြယ္ေျဖရွင္းသြားတဲ့ သူ႔ရဲ႕ဥာဏ္ပညာနဲ႔ သမာသမတ္က်မႈ  ကုိယ္က်င့္တရားကုိ ေလးစားလုိ႔ ေထာက္ခံတဲ့ပြဲ ျပဳလုပ္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေသြးတစ္သားတည္း ရွိတယ္။ ေအာက္စဖုိ႔ဒ္ တကၠသုိလ္က ပန္းခ်ီျဖဳတ္ခ်လုိက္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ရင္ဘတ္ထဲက သူ႔ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔ပုံရိပ္ ျပဳတ္မက်သြားဘူး။ ေပ်ာက္ပ်က္မသြားဘူး” ဟု အဆုိပါပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေရးတြင္ ပါ၀င္ေသာ ကုိမန္းေအာင္ႏုိင္ၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ယခုျပဳလုပ္ေသာ လူထုေထာက္ခံပြဲသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေထာက္ခံသည့္ အေနျဖင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ပထမအႀကိမ္ကုိ စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္က မဟာဗႏၶဳလ ပန္းျခံေရွ႕တြင္ပင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အား ေထာက္ခံသည့္ပြဲသုိ႔ ပူးေပါင္းပါ၀င္လာေသာ ျပည္သူမ်ားသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႐ုပ္ပုံႏွင့္ “We Stand With Aung San Suu Kyi၊ အေမစု က်န္းမာပါေစ” စာသားပါ ဗီႏုိင္းမ်ား ကုိင္ေဆာင္၍ လည္းေကာင္း၊ ‘အေမစုႏွင့္အတူ’ ဟူသည့္ စာသားပါ၀င္ေသာ နဖူးစည္းမ်ား၊ လက္ပတ္မ်ား ခ်ည္ေႏွာင္၍ လည္းေကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပုံပါ တီရွပ္မ်ား ၀တ္ဆင္၍လည္းေကာင္း ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျဗိတိန္ႏုိင္ငံ ေအာက္စဖုိ႔ဒ္တကၠသုိလ္တြင္ ထားရွိရာမွ ဖယ္ရွားခံခဲ့ရေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပုံတူပန္းခ်ီကားကုိ လူတစ္ရပ္ခန္႔ ဗီႏုိင္းထုတ္ၿပီး ေထာက္ခံပြဲတြင္ ပါ၀င္ေသာ ျပည္သူမ်ားက ကုိင္ေဆာင္၍ ပါ၀င္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ပူးေပါင္ပါ၀င္လာေသာ ျပည္သူမ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ အျပည့္အ၀ ေထာက္ခံ၊ ယုံၾကည္မႈ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ေစလုိ ေၾကာင္းကုိလည္း ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီက ႏုိင္ငံေတာ္အေျချပ မိန္႔ခြန္းတစ္ရပ္ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အဆုိပါမိန္႔ခြန္းကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ LED ဘုတ္မွတစ္ဆင့္ ျပသခဲ့ရာ ျပည္သူေထာင္ႏွင့္ခ်ီ လာေရာက္ နားေထာင္ခဲ့ၾကၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလုံးမွ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားကလည္း ယင္းမိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားမႈကုိ LED ဘုတ္မွတစ္ဆင့္ ျပသခဲ့ၾကသည္။

 

လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားအား ေျဖရွင္းေပးရန္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေတလာဆင္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေတာင္းဆုိ

Photo : AFP

အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ရက္ေတလာဆင္က လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားအား အစိုးရက ေျဖရွင္းေပးရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား ၄၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ထြက္ေျပးမႈကို လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ အခ်ဳိ႕ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားက စစ္ဘက္ဦးေဆာင္သည့္ “လူမ်ဳိးစုလိုက္ သုတ္သင္မႈ”ဟု စြပ္စြဲထားၾကသည္။

အေမရိကန္က ရခိုင္အက်ပ္အတည္းအတြက္ စိုးရိမ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား ထားေသာ္လည္း ႏုိဘယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား တိုက္႐ိုက္အျပစ္မတင္ဘဲ သတိျဖင့္ ေ၀ဖန္ထားသည္။ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္က ေတလာဆင္၏ ေတာင္းဆုိမႈသည္ အေမရိကန္၏ ပထမဆံုးအႀကိမ္ တိုက္႐ိုက္ေတာင္းဆုိမႈျဖစ္ခဲ့သည္။

“ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ နိဂံုးခ်ဳပ္ဖုိ႔နဲ႔ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ေနရပ္ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့တဲ့သူေတြ ဇာတိျပန္လာခြင့္ျပဳဖုိ႔ ျမန္မာအစိုးရရဲ႕ သႏၷိ႒ာန္ခ်မွတ္မႈကို ႀကိဳဆိုခဲ့ပါတယ္” ဟု အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ေျပာခြင့္ရ အမ်ဳိးသမီး ဟီသာေနာ္အက္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက ပဋိပကၡ သက္ေရာက္ခဲ့ေသာေဒသမ်ားတြင္ ေနရပ္ ေပ်ာက္ဆံုးသူမ်ားအတြက္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ား ေပးေရးအတြက္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ စစ္ဘက္က ကူညီေပးရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ရခုိင္အေရး မိန္႔ခြန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံတကာမွ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚ

စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္က အူခီယာခ႐ုိင္အနီးရွိ ဘာလူခါလီ ဒုကၡသည္စခန္းအနီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ဒုကၡသည္မ်ားကို ရွင္းလင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းေနစဥ္ (Photo : AFP)

နယူးေယာက္ၿမိဳ႕တြင္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ျပင္းထန္စြာ  ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ဖြယ္ ရွိမႈကို အခ်ိန္ကုိက္ လက္ဦးမႈရယူလ်က္ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား ခဲ့သည္ဟု ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားမွ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဒုကၡသည္အခ်ဳိ႕ကို ျပန္လည္ေနရာခ်ထား ေပးမည္ဟု  ကတိျပဳ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာတပ္မေတာ္က ဦးေဆာင္လ်က္ လူမ်ဳိးစုလုိက္ သုတ္သင္မႈ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ ဟူေသာ ကုလသမဂၢ၏ ေျပာၾကားမႈကို အဆုံးသတ္ရန္ ေျဖရွင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းမရွိဟု ဆိုသည္။

လူအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ (HRW) မွ ဖီးေရာဘတ္ဆန္က “သူဟာ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြကို ေတြ႕တာနဲ႔ကို မႀကိဳက္တဲ့ ျမန္မာေတြနဲ႔ တပ္မေတာ္တို႔ေၾကာင့္ ဘယ္လိုအခက္ေတြ႕ရတယ္ဆိုတာ မ်ားမ်ားစားစား မေျပာဘဲ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ုိင္းရဲ႕ ယုံၾကည္မႈကို တစ္စုံတစ္ရာ အတုိင္းအတာအထိ ျပန္ရဖို႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား အေစာပုိင္းတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ သေဘာတူညီထားေသာ စစ္ေဆးအတည္ျပဳျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္အညီ ဒုကၡသည္မ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အေရအတြက္မည္မွ် ျပန္လည္လက္ခံေရးအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ျပည့္မီမည္ကို ေရေရရာရာ သိရွိရျခင္းမရွိဟု ဆုိသည္။

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ျပန္လည္လက္ခံမည္ဆိုတဲ့ ကတိက အသစ္ျဖစ္ၿပီး အေရးႀကီးပါတယ္” ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံအေျခစုိက္ လြတ္လပ္ေသာ သုံးသပ္သူ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ရစ္ခ်က္ေဟာ့ေဆးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သူက ယင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ျဖစ္ျခင္းထက္စာလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနထုိင္သူျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပႏုိင္သူမ်ားကို ျပန္လက္ခံမည့္ သေဘာဟု ရွင္းျပခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တပ္မေတာ္၏ ရွင္းလင္းမႈ စစ္ဆင္ေရးမ်ားသည္ စက္တင္ဘာ ၅ ရက္တြင္ ၿပီးဆုံးခဲ့ၿပီဟု အခုိင္အမာ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေအအက္ဖ္ပီ သတင္းေထာက္မ်ားက ယင္းေနာက္ပုိင္း ရက္မ်ားတြင္ မီးေလာင္ေနေသာ အိမ္မ်ားကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္ဟု ဆုိသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ ဒုကၡသည္မ်ားကလည္း ယင္းစစ္ဆင္ေရးမ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု သက္ေသခံ ထြက္ဆိုခဲ့ၾကသည္ဟု ဆုိသည္။

မည္သည့္အဖြဲ႕ကိုမွ် အမည္မတပ္ဘဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာ၊ လူမ်ဳိး၊ ႏုိင္ငံေရး ရပ္တည္ခ်က္တို႔ႏွင့္ မဆုိင္ဘဲ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိသည့္ မည္သူ႔ကုိမဆို အျပစ္ေပးသြားမည္ဟု  ကတိေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ အရပ္ဘက္မွ ႀကီးၾကပ္မႈမပါဘဲ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား အားလုံးကိုလည္း တပ္မေတာ္က ခ်မွတ္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေ၀ဖန္ၾကသည္။

၎အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အုပ္စုဖြဲ႕ကာ အင္အားျဖင့္ လႊမ္းမိုးတတ္သည့္ စိတ္ထားမ်ဳိး ထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီး ကုလသမဂၢ၊ ႏုိင္ငံတကာ NGO မ်ားႏွင့္ ျပည္ပမီဒီယာမ်ားကို ဘက္လုိက္သည္ဟုဆုိကာ ေဒါသတႀကီး ပစ္မွတ္ထားၾကသည္ဟုလည္း ေအအက္ဖ္ပီ၏ သတင္း၌ ေ၀ဖန္ေရးသားထားသည္။

အေမရိကန္မွ CNN သတင္းဌာနက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မိန္႔ခြန္းမွ မယုံၾကည္ရေသာ အခ်က္ငါးခ်က္ဟူ၍ ေကာက္ႏုတ္ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။ CNN က အဘယ္ေၾကာင့္ လူမ်ားအစုလုိက္ အျပံဳလုိက္ ထြက္ခြာခဲ့ရသည္ကို ရွင္းမျပျခင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာက စစ္ေဆးစိစစ္မည္ကို စိုးရိမ္မႈမရွိ ဟုဆိုျခင္း၊ ျပည္ပသို႔ ထြက္ေျပးရသူမ်ားထဲတြင္ လူမ်ားစု ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ား မပါ၀င္ျခင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ လူအားလုံး ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ရရွိသည္ ဆိုျခင္းႏွင့္ စက္တင္ဘာ ၅ ရက္ ေနာက္ပုိင္း လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ စစ္ဆင္ေရး မရွိေတာ့ဟုဆုိျခင္းတို႔ကို ေထာက္ျပေ၀ဖန္ခဲ့သည္။

Ref : AFP

ရခုိင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံတကာ၏ စစ္ေဆးမႈကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ေနမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးသြားသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရး စိစစ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ စတင္ႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား

စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု-စိုးမင္းထိုက္)

ရခုိင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံတကာ၏ စစ္ေဆးမႈကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ေနမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးသြားသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရး စိစစ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ စတင္ႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ အာစာဘဂၤါလီ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ တုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ ေဒသခံ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဘဂၤါလီမ်ား ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈမ်ားအေပၚ ႏုိင္ငံတကာက ေ၀ဖန္တုိက္တြန္းမႈမ်ား ရွိေနခ်ိန္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေနျပည္ေတာ္၌ သံတမန္မ်ားအား ဖိတ္ေခၚေျပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မိနစ္ ၃၀ ၾကာျမင့္ခဲ့သည့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ ေျပာဆုိေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မိန္႔ခြန္းကုိ ႐ုပ္သံအစီအစဥ္မ်ားမွလည္း တုိက္႐ုိက္ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိန္႔ခြန္းတြင္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားႏွင့္ အစုိးရက လက္မခံသည့္ ႐ုိဟင္ဂ်ာဆုိေသာ အသုံးအႏႈန္းအား ထည့္သြင္းအသုံးျပဳခဲ့ျခင္း မရွိဘဲ မြတ္စလင္မ်ားဟုသာ သုံးႏႈန္းခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႐ႈပ္ေထြးသည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ထုိသုိ႔စိန္ေခၚမႈမ်ား အားလုံးကုိ အခ်ိန္တိုတိုအတြင္း ေျဖရွင္းနိုင္ရန္ အမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ေနေၾကာင္း၊ လက္ရိွတြင္ မိမိတုိ႔အစိုးရသည္ အဆုိပါစိန္ေခၚမႈမ်ားကို သက္တမ္း ၁၈ လျဖင့္ ေျဖရွင္း၍ မရေၾကာင္းႏွင့္ ၁၈ လျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္မွာ အခ်ိန္အရမ္း တိုေတာင္းေၾကာင္း၊ သုိ႔ရာတြင္ အမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ အရာမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ မိမိတုိ႔အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသးဟု ဆုိလုိျခင္းလည္း မဟုတ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားသည္။

“အေၾကာင္းကေတာ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံဆိုတာ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခု အေနနဲ႔ ကြၽန္မမိတ္ေဆြေတြကို ကြၽန္မတုိ႔ ၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြ၊ စိန္ေခၚမႈေတြကို ျပန္လည္မွ်ေ၀ခ်င္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ၊ တည္ၿငိမ္မႈနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေျပာျပခ်င္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္အေရးကိစၥကို အေသအခ်ာ ေစာင့္ၾကည့္ေနပါတယ္။ အေရးတယူ လုပ္ပါတယ္။ မႏွစ္က ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံမွာ ကြၽန္မေျပာခဲ့သလုိပဲ ႏုိင္ငံတကာကေန စစ္ေဆးမႈေတြ ရွိလာရင္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနနဲ႔ ေၾကာက္ရံြ႕ေနမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ အသုိင္းအ၀န္း အားလုံးရဲ႕ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈ ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ထိခုိက္ခံစားရသူ အားလုံးအတြက္လည္း စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရေၾကာင္း၊ အုိးအိမ္မ်ားကုိ စြန္႔ခြာၿပီးထြက္ေျပးရသူ အမ်ားအျပားရွိေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ထြက္ေျပးရသူမ်ားတြင္ မြတ္စလင္သာမကဘဲ ရခုိင္ႏွင့္ အျခားလူနည္းစုမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ကမန္၊ ၿမိဳ၊ သက္၊ မရမာႀကီး၊ ဟိႏၵဴမ်ားလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“ျမန္မာကေန ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကို ထြက္ေျပးသြားတဲ့ ဒုကၡသည္ေတြကို ျပန္ပို႔ဖို႔ ေတာင္းဆိုမႈေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ စိစစ္အတည္ျပဳမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကို အခ်ိန္မေရြး စတင္ႏိုင္ဖုိ႔ ကြၽန္မတို႔ ျပင္ဆင္ထားခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံသား စိစစ္အတည္ျပဳမႈကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ေလာက္က စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာဘက္ကို ျပန္လာခ်င္တဲ့ ဒုကၡသည္ေတြကို စိစစ္အတည္ျပဳေရးကုိ အဲဒီအခ်ိန္က ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္ေပၚ အေျခခံ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က သေဘာတူညီမႈမွာပါတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြအတိုင္း ကြၽန္မတို႔ လိုက္နာသြားမွာပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ အဲဒီစိစစ္ အတည္ျပဳမႈကို အခ်ိန္မေရြး စတင္ဖို႔ အသင္႔ရွိေနတယ္ဆိုတာ ကြၽန္မအတည္ျပဳ ေျပာလိုပါတယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အတည္ျပဳ စစ္ေဆးႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အတြက္လည္း ေဒသအသီးသီးမွ ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ မြတ္စလင္ေခါင္းေဆာင္ အခ်ဳိ႕က အတည္ျပဳ စစ္ေဆးမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အား မပူးေပါင္းရန္ ဆုံးျဖတ္ထားေၾကာင္း၊ အကယ္၍ အဆုိပါ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္လာရန္ အားလံုးက ေဖ်ာင္းဖ်ႏိုင္မည္ ဆုိပါက မိမိတို႔က ေက်းဇူးတင္ရွိ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ၎တုိ႔အတြက္ ဆုံး႐ႈံးစရာမရွိ၍ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အတူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးသြားသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ထြက္ေျပးသည္ ဆုိသည္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ခ်င္ေၾကာင္းႏွင့္ ထြက္ေျပးသြားသူ မ်ားႏွင့္လည္း စကားေျပာခ်င္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

အစုိးရအေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ လူမႈအသုိင္းအ၀န္းမ်ားၾကား သဟဇာတျဖစ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရး ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ထြက္မေျပးသည့္ မြတ္စလင္ရြာ အမ်ားအျပား ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀န္း အေနျဖင့္ ရခုိင္ေဒသသုိ႔ လာေရာက္ ၾကည့္႐ႈရန္ ဖိတ္ေခၚေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ပုိမုိဆုိးရြားေစသည့္ မည္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈကုိမဆုိ ႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ဘာသာေရးယုံၾကည္မႈ၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပၚ အေျခခံၿပီး ခြဲျခားထားသည့္ ႏုိင္ငံမ်ဳိး မျဖစ္ေစခ်င္ေၾကာင္း မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

အလားတူ ေဒါက္တာကုိဖီအာနန္ ဦးေဆာင္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္ အစီရင္ခံစာတြင္ အခ်ိန္တိုအတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ အေျခအေန တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ပထမဦးစားေပး အေနျဖင့္ အၾကံျပဳ ေထာက္ခံထားေၾကာင္း၊ က်န္ရွိသည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားသည္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ သဟဇာတ ျဖစ္ေစရန္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ တတ္ႏိုင္သမွ် အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။