ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ The Asia Foundation မွ ဥကၠ႒ႏွင့္ေတြ႕ဆုံၿပီး ပညာေရးက႑ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆြးေႏြး

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ The Asia Foundation မွ ဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႕အား ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: MOFA)

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ The Asia Foundation မွ ဥကၠ႒ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး ပညာေရးက႑ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဆန္ဖရန္စစၥကိုၿမိဳ႕အေျခစိုက္ The Asia Foundation ႐ံုးခ်ဳပ္မွ ဥကၠ႒ Mr. David D. Arnold ဦးေဆာင္ေသာ ၃၂ ဦးပါ အဆင့္ျမင့္အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕အား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဧရာ၀တီ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသို႔ ေတြ႕ဆံုစဥ္ The Asia Foundation အေနျဖင့္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္မႈက႑၊ ပညာေရးက႑တုိ႔တြင္ ပံ့ပိုးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္တုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း ႏွစ္ဖက္အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္တင္၊ အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ဦးျမင့္သူ၊ မဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚေကသီစိုးႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးလွသိန္းသည္ The Asia Foundation အဖြဲ႕၏ဘုတ္အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ အမႈေဆာင္မ်ား၊ ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒မ်ား ပါ၀င္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ ရက္ မြန္းလြဲ ၃ နာရီခြဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္႐ုံး အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပေပးႏိုင္မႈ၊ ေနာင္က်င္းပမည့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ တစ္ႀကိမ္ထက္တစ္ႀကိမ္ ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ အေျခအေန၊ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အပိုင္းသံုးပိုင္းျဖစ္သည့္ မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းျပဳစုျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲအဆင့္ဆင့္ႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား အသိပညာေပးျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲျခင္းတို႔ျဖင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ အေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။

ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိက်င့္သုံးလ်က္ရွိသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ အေျခအေန၊ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ေတြ႕ၾကံဳလာႏိုင္မည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ မဲဆႏၵရွင္ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ အသုံးျပဳ၍ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မႈ၊ ေနာင္က်င္းပရန္ရွိသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ဆက္လက္ပံ့ပိုး ကူညီေပးႏိုင္မည့္ အေျခအေနတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒က ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

နယူးေဒလီခရီးစဥ္ႏွင့္ အစျပဳသည့္ ၂၀၁၈ သံခင္းတမန္ခင္း

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အိႏိၵယသမၼတႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နာရင္ဒရာမိုဒီႏွင့္ နယူးေဒလီတြင္ ဇန္န၀ါရီ ၂၄ ရက္က ေတြ႕ဆံုစဥ္ (Photo: AFP)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့သံခင္းတမန္ခင္းကို ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ အိႏၵိယ သမၼတႏိုင္ငံခရီးစဥ္ႏွင့္ စာမ်က္ႏွာသစ္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ အာဆီယံႏိုင္ငံအႀကီးအကဲ အားလံုးတက္ေရာက္မည့္ အာဆီယံႏွင့္ နယူးေဒလီ အၾကား ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးတို႔ႏွင့္ဆက္စပ္၍ ဗ်ဴဟာေျမာက္အေရးပါေသာ ေျခလွမ္းဟုဆိုႏိုင္သည္။ ေပက်င္းသည္ အာဆီယံႏွင့္ နယူးေဒလီ၊ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ နယူးေဒလီတို႔၏ ေျခလွမ္းမ်ားကို စိတ္၀င္တစား ေစာင့္ၾကည့္ေနမည္မွာ ဧကန္မုခ်ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ သံခင္းတမန္ခင္းကို အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ အာဆီယံထိပ္သီး အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံခရီးစဥ္ႏွင့္ အစျပဳခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ သံခင္းတမန္ခင္းကို အာဆီယံ-အိႏၵိယ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းႏွင့္ အစျပဳခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အိႏိၵယသမၼတႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နာရင္ဒရာမိုဒီ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ အိႏိၵယသမၼတႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပမည့္ အာဆီယံ-အိႏိၵယ ေဆြးေႏြးဖက္ဆက္ဆံေရး (၂၅) ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းႏွင့္ အိႏိၵယ သမၼတႏိုင္ငံ၏ (၆၉)ႏွစ္ေျမာက္ သမၼတႏိုင္ငံေတာ္ေန႔ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ရန္အတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၄ ရက္တြင္ အိႏိၵယသမၼတ ႏိုင္ငံသုိ႔ ထြက္ခြာခဲ့သည္။ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းႏွင့္ သမၼတႏိုင္ငံေတာ္ေန႔ အခမ္းအနားတို႔ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္ႏွင့္ ၂၆ ရက္တို႔တြင္ နယူးေဒလီၿမိဳ႕၌ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး အာဆီယံႏိုင္ငံ ၁၀ ႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံအႀကီးအကဲမ်ား စံုစံုညီညီ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

အိႏၵိယသမၼတႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအာဏာတည္သည့္ ဇန္န၀ါရီ ၂၆ ရက္ကို သမၼတႏိုင္ငံေတာ္ေန႔အျဖစ္ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္ကတည္းက က်င္းပခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အစိုးရ၏ ဧည့္သည္ေတာ္အျဖစ္ ဖိတ္ၾကားသည့္ အစဥ္အလာ ရွိသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါအ၀င္ အာဆီယံ ၁၀ ႏိုင္ငံ၏ အႀကီးအကဲမ်ားကို တစုတစည္းတည္း အစိုးရ၏ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအျဖစ္ ဖိတ္ၾကားခဲ့ျခင္းသည္ ထူးျခားသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အလြန္ကာလတြင္ အိႏၵိယသမၼတႏိုင္ငံသည္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို ဘက္ေပါင္းစံု ခ်ဲ႕ထြင္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ဟု အဓိပၸာယ္ ေကာက္ယူႏိုင္သည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမႇင့္ေလေလ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ သံခင္းတမန္ခင္းတြင္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အေရးပါေလေလျဖစ္သည္။

အေၾကာင္းမွာ နယူးေဒလီ၏ မူ၀ါဒေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ နယူးေဒလီသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ရန္၊ စီးပြားေရးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈခ်ဲ႕ထြင္ရန္ႏွင့္ ေပက်င္း၏ ၾသဇာခ်ဲ႕ထြင္လာႏိုင္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ အေရွ႕ေမွ်ာ္မူ၀ါဒကို ခ်မွတ္၊ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပခဲ့သည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ-အိႏၵိယထိပ္သီး အစည္းအေ၀းတြင္ အေရွ႕ေမွ်ာ္မူ၀ါဒ (Look-East Policy) ကို အေရွ႕ေဖာ္မူ၀ါဒ (Act-East Policy) ႏွင့္ အစားထိုးခဲ့ၿပီး၊ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ ဗ်ဴဟာေျမာက္ေျခလွမ္းကို အစျပဳခဲ့သည္။ အေရွ႕ေဖာ္မူ၀ါဒသည္ ေပက်င္း၏ အေနာက္ခ်ီမဟာဗ်ဴဟာ၊ အေနာက္ဘက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမူ၀ါဒတို႔ႏွင့္ ပခံုးခ်င္းယွဥ္လ်က္ရွိေနၿပီး အိႏၵိယႏွင့္တ႐ုတ္တို႔၏ မူ၀ါဒ လမ္းဆံုလမ္းခြသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျဖစ္လာေနသည္။

နယူးေဒလီႏွင့္ ဆက္ဆံေရးဟုဆိုလွ်င္ အာဆီယံသည္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာသည္လည္းေကာင္း ေပက်င္းကို ထည့္တြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ေပက်င္း-နယူးေဒလီ-ေနျပည္ေတာ္သံုးပြင့္ဆိုင္ သံခင္းတမန္ခင္းသည္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာ ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ အာဆီယံႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္သည္ ေပက်င္းႏွင့္ နယူးေဒလီအၾကား သံခင္းတမန္ခင္း အားၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေျမစာပင္မျဖစ္ဖို႔ အေရးႀကီးသည္။ သူမနာ၊ ကိုယ္မနာထံုး၊ သူလည္းႏိုင္၊ ကိုယ္လည္းႏိုင္ထံုးတို႔ႏွင့္ သံခင္းတမန္ခင္းကို ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ထားသင့္သည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွတစ္ဆင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို စိုင္းျပင္းေနသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကလည္း ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ထြက္ေပါက္မွ တစ္ဆင့္ အေနာက္ဘက္ေဒသမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ဆတိုးအရွိန္အဟုန္ ျမႇင့္တင္ဖို႔ ေျခလွမ္းျပင္ေနသည္။ ေပက်င္းႏွင့္ နယူးေဒလီတို႔၏ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ထြက္ေပါက္ေမွ်ာ္ေျခလွမ္းမ်ား အၾကားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ေရွ႕တန္းတြန္းပို႔၊ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး အားေမြးသင့္သည္။

အိႏၵိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မိုဒီသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၄ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ နယူးေဒလီၿမိဳ႕၌ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သီးျခားေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး၊ ေဒသတြင္းအေရးပါေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား မဟာဗ်ဴဟာ ဆက္ဆံေရးတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အျမင္ဖလွယ္၊ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ အိႏၵိယသမၼတႏိုင္ငံသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥတြင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အကူအညီ၊ အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးအပ္လ်က္ရွိသည္။ ေနျပည္ေတာ္သည္ ေပက်င္း၊ တိုက်ဳိ၊ နယူးေဒလီတို႔ႏွင့္ သံခင္းတမန္ခင္းကို ရွဥ့္လည္းေလွ်ာက္သာ၊ ပ်ားလည္းစြဲသာထံုး ႏွလံုးမူလ်က္၊ ထိန္းညႇိေဆာင္ရြက္ေနရသည့္ အေနအထားတြင္ ရွိေနသည္။

နယူးေဒလီသည္ ေပက်င္းႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအၾကား မဟာဗ်ဴဟာဆက္ဆံေရး အေနအထားကို ခ်ိန္ဆလ်က္ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို ထိန္းညႇိေနပံုရသည္။ အာဆီယံ-အိႏၵိယ ေဆြးေႏြးဖက္ဆက္ဆံေရးႏွင့္အၿပိဳင္၊ အာဆီယံ-တ႐ုတ္ ေဆြးေႏြးဖက္ ဆက္ဆံေရးကလည္း အားေကာင္းေမာင္းသန္လ်က္ရွိသည္။ စီးပြားေရးက႑တြင္ အာဆီယံႏိုင္ငံ အမ်ားစုသည္ ေပက်င္းႏွင့္ဗ်ဴဟာေျမာက္ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ထားၿပီးျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ နယူးေဒလီဘက္က မက္လံုး၊ အာမခံခ်က္ ေကာင္းေကာင္းေပးႏိုင္မွသာလွ်င္ အာဆီယံ-ေပက်င္းႏွင့္ အာဆီယံ-နယူး ေဒလီတို႔အၾကား ကုန္သြယ္မႈသည္ သူတစ္ျပန္၊ ကိုယ္တစ္ျပန္၊ အႀကိတ္အနယ္ ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ နယူးေဒလီသည္ အာဆီယံႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ဖို႔ ျပင္ဆင္မည္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို မျဖစ္မေန ျဖတ္ေက်ာ္ရမည့္ အေနအထား ရွိေနသည္။

၂၁ ရာစု ပိုးလမ္းမသစ္စီမံကိန္းႏွင့္အတူ ေပက်င္းသည္ စီးပြားေရးမဟာအင္အား တည္ေဆာက္ေနၿပီး၊ စစ္ေရးၾသဇာလည္း ျမင့္မားေနသည့္ အခါသမယတြင္ အိႏၵိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံ အႀကီးအကဲမ်ား၏ နယူးေဒလီ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀း၊ နယူးေဒလီ ေၾကညာစာတမ္းတို႔သည္ ေပက်င္းအဖို႔ မ်က္စိဆံပင္ေမႊးစူးစရာ ျဖစ္ေနႏိုင္သည္။ ေပက်င္းအေနျဖင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္၍ မူ၀ါဒပိုင္း၊ လုပ္ငန္းစဥ္ပိုင္း ထိန္းညႇိေဆာင္ရြက္ရန္ ေဆာ္ၾသလိုက္သည့္အသြင္လည္း ေဆာင္ေနသည္။

အာဆီယံသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံအတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာ စီးပြားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးေနရာေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ အလားအလာမ်ား၊ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၂၀ ကာလတြင္ အိႏၵိယႏွင့္ အာဆီယံအၾကား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ ေဒၚလာ ဘီလ်ံ ၇၀ ရွိခဲ့ၿပီး၊ အာဆီယံသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ နံပါတ္ ၄ အဓိက ကုန္သြယ္ဖက္ျဖစ္ၿပီး၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ အာဆီယံ၏ နံပါတ္ ၇ အဓိကကုန္သြယ္ဖက္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အလြန္ကာလတြင္ နယူးေဒလီသည္ အာဆီယံႏွင့္ ပိုမိုရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ၊ ပိုမိုကုန္သြယ္ ေရာင္း၀ယ္လာႏိုင္ေရး ဗ်ဴဟာေျမာက္ ခ်ဥ္းကပ္ေဖာ္ေဆာင္လာႏိုင္မည္မွာ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲပင္ ျဖစ္သည္။

အာဆီယံ-အိႏိၵယေဆြးေႏြးဖက္ ဆက္ဆံေရး ႏွစ္ ၂၀ ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္ ႏွင့္ ၂၁ ရက္တို႔တြင္ အိႏၵိယသမၼတႏိုင္ငံ နယူးေဒလီၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းတြင္ အာဆီယံ-အိႏၵိယ ဆက္ဆံေရးသည္ မဟာဗ်ဴဟာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ အိႏၵိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မာမိုဟန္ဆင္းႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဆက္ဆံေရး စာမ်က္ႏွာသစ္ကို ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္ ေငြရတု အထိမ္းအမွတ္ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းတြင္လည္း အာဆီယံ-အိႏၵိယအၾကား စာမ်က္ႏွာသစ္တစ္ရပ္ ထပ္မံဖြင့္လွစ္လိမ့္ဦးမည္ဟု သံုးသပ္ၾကသည္။

နယူးေဒလီႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္အၾကား ျမန္မာအစိုးရသစ္လက္ထက္ အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံေရး စာမ်က္ႏွာကို လွန္ေလွာသံုးသပ္မည္ဆိုလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ လည္းေကာင္း၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္လည္းေကာင္း၊ အိႏၵိယသမၼတႏိုင္ငံသို႔ တရား၀င္ ခ်စ္ၾကည္ေရး အလည္အပတ္ ခရီးသြားေရာက္ခဲ့သည္။ အိႏၵိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မိုဒီသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ တရား၀င္ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး လာေရာက္ခဲ့သည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ နယူးေဒလီခရီးစဥ္ႏွင့္ အစျပဳခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ သံခင္းတမန္ခင္းသည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ အိႏၵိယသမၼတႏိုင္ငံ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔ အပါအ၀င္ အာရွႏိုင္ငံမ်ား၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္း၊ ဥေရာပသမဂၢ အပါအ၀င္ အေနာက္အုပ္စုႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ဗ်ဴဟာေျမာက္ ျဖန္႔ၾကက္တည္ေဆာက္ရဦးမည္ ျဖစ္သည္။ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ အက်ပ္အတည္းမ်ား ျမင့္မားေနလင့္ကစား၊ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ အလားအလာေကာင္းမ်ားႏွင့္ အားသာခ်က္မ်ားကလည္း ခရီးဦးႀကိဳျပဳေနသည္ဟု သံုးသပ္ႏိုင္သည္။ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ကို ႏိုင္ငံတကာ သံခင္းတမန္ခင္း ျမႇင့္တင္ေရးႏွစ္အျဖစ္ ရည္မွန္းခ်က္ထား သတ္မွတ္လ်က္ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ သံခင္းတမန္ခင္းကို အေျမာ္အျမင္ရွိရွိ၊ ပညာရွိထံုးႏွလံုးမူလ်က္ ဗ်ဴဟာေျမာက္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး အႀကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြး၊ အျမင္ဖလွယ္၊ ျပင္ဆင္ၾကဖို႔ လိုအပ္ပါေၾကာင္း သံုးသပ္တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ရခိုင္အၾကံေပးအဖြဲ႕သည္ ဖုံးဖိမႈကုိ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ ဦးေဆာင္ႏုိင္မႈမရွိဟု အေမရိကန္၀န္ႀကီးေဟာင္း ရစ္ခ်တ္ဆင္ စြပ္စြဲေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အၾကံေပးအဖဲြ႕မွ ႏုတ္ထြက္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေနေသာ အေမရိကန္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးေဟာင္း ဘီလ္ရစ္ခ်တ္ဆင္

ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ အက်ပ္အတည္းအတြက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရခိုင္အၾကံေပးအဖြဲ႕သည္ ဖံုးဖိမႈကို ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း အေမရိကန္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးေဟာင္း ဘီလ္ရစ္ခ်တ္ဆင္က ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ယင္းအဖြဲ႕မွ ႏုတ္ထြက္သြားခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ ဦးေဆာင္မႈကို မေပးႏုိင္ေၾကာင္း ဘီလ္ရစ္ခ်တ္ဆင္က စြပ္စြဲေျပာၾကားခဲ့သည္။

အၾကံေပးအဖြဲ႕တြင္ ၾသဇာအႀကီးဆုံးႏွင့္ ၀ါရင့္အေမရိကန္ႏုိင္ငံေရးသမားျဖစ္သူ ရစ္ခ်တ္ဆင္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အနီးကပ္မိတ္ေဆြတစ္ဦးျဖစ္သည္ဟု ယူဆခံရသူျဖစ္သည္။ ရစ္ခ်တ္ဆင္က ႐ုတ္တရက္ ႏုတ္ထြက္မႈသည္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ အက်ပ္အတည္းကို တုိင္ပင္ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အၾကံေပးအဖြဲ႕၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ေလးနက္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား ေပၚေပါက္ေစခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီးေဟာင္းျဖစ္ၿပီး သမၼတဘီလ္ကလင္တန္လက္ထက္တြင္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးျဖစ္ခဲ့ေသာ ရစ္ခ်တ္ဆင္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ႐ုိးသားစြာ ႐ႈျမင္ရမည့္အစား ယင္းအက်ပ္အတည္းအတြက္ ျပည္ပမွ လူမ်ားကုိ အျပစ္တင္ခဲ့ျခင္းအား ျပင္းထန္စြာ ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။

“ဒီအၾကံေပးအဖြဲ႕မွ ကြၽန္ေတာ္ႏုတ္ထြက္ရတဲ့အေၾကာင္းရင္းက ဒါဟာ ဖံုးဖိမႈတစ္ခု ျဖစ္ေနလို႔ပါ” ဟု ရစ္ခ်တ္ဆင္က ႐ိုက္တာ ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အစိုးရအတြက္ အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳေသာ ယင္းအဖြဲ႕တြင္ မပါ၀င္လိုေၾကာင္း သူက ထပ္မံ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဇန္န၀ါရီ ၂၂ ရက္က ရခိုင္အၾကံေပး အ ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ေတြ႕ဆံုသည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ ႐ိုက္တာ သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦး၏အမႈကို သူႏွင့္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ျငင္းခံုခဲ့ေၾကာင္း ရစ္ခ်တ္ဆင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦး၏ အမႈသည္ အၾကံေပးအဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းမဟုတ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေဒါသတႀကီး တံု႔ျပန္ခဲ့သည္ဟု ရစ္ခ်တ္ဆင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုေန႔ညေန ညစာစားပြဲတြင္လည္း ျငင္းခံုမႈ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း နယူးမကၠဆီကိုျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း ရစ္ခ်တ္ဆင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး၀န္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေ႒းက “ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြဦးေဆာင္တဲ့ ေကာ္မရွင္နဲ႔ မစၥတာကိုဖီအာနန္ ဦးေဆာင္တဲ့ ေကာ္မရွင္ ရိွတယ္။ အဲဒီေကာ္မရွင္ႏွစ္ခုရဲ႕ အၾကံျပဳခ်က္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ဆိုၿပီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး ဦးေဆာင္တဲ့ ေကာ္မတီဖြဲ႕ ထားတယ္။ ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး ေကာ္မတီကို အၾကံေပးဖို႔ ဒီရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံေပးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းတာ ျဖစ္တယ္။ ဒီအၾကံေပးအဖြဲ႕ ဘာေတြလုပ္ရမယ္ဆိုတာကို လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္၊ အဖြဲ႕ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္တာ၀န္ေတြက ဘယ္လို၊ အၾကံေပးရမယ့္ဟာက ဘာဆိုၿပီး ေရးထားၿပီးေတာ့ သူတို႔ကို ေပးထားၿပီးသားပါ။ အၾကံေပးဆိုရင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကိစၥေတြ အၾကံေပးဖုိ႔မဟုတ္ဘူး။ ရခိုင္ျပည္နယ္ Issue ကိုပဲ အၾကံေပးဖို႔။ Mandate ရွိတယ္ဆိုတာကို သူရွင္းရွင္းလင္းလင္း နားလည္ဖို႔လိုတယ္။ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးနဲ႔ ေတြ႕ ခြင့္ေတာင္းဆိုတယ္။ ဘာအတြက္လဲဆိုေတာ့ သတင္းေထာက္ေတြကိစၥဆိုေတာ့ ခြင့္မျပဳဘူး။ သူ႔ကို ေခၚတာက ဒီကိစၥေတြ လုပ္ဖို႔ မွ မဟုတ္ဘဲ။ အစည္းအေ၀းမွာလည္း  Freedom of Expression  ေတြ၊ ဒီမိုကေရစီ တန္ဖိုးေတြ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးလာတဲ့အခါမွာ ဒီလိုမ်ဳိး အဆင္မေျပ ျဖစ္ရတယ္။ ျပႆနာ အေၾကာင္းရင္းက သူ႔ Mandate ကို သူေက်ာ္လြန္ၿပီး ျပဳမူေျပာဆိုတာေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ရတာပါပဲ။ သူတစ္ဦးတည္း သေဘာကို ေျပာတာ ျဖစ္ေပမယ့္ က်န္တဲ့အၾကံေပးအဖြဲ႕၀င္ ကိုးဦးရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကို ေလးစားဖို႔ လိုမယ္လို႔ ေျပာခ်င္တယ္။ ဘာမွေတာင္ မလုပ္ရေသးဘဲ နဲ႔ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးနဲ႔ ေတြ႕မယ္။ သတင္းေထာက္ေတြ ျပန္လႊတ္ဖုိ႔ေျပာမယ္ဆိုတာေတြ။ အစည္းအေ၀းမွာ ရခိုင္ကိစၥနဲ႔ မဆိုင္တာေတြ ေဆြးေႏြးတယ္။ တားေတာ့ စကားအေခ်အတင္ ျဖစ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံကို ပုဂၢဳိလ္ေရးတိုက္ခိုက္မႈေတြ လုပ္ေတာ့။ ဒီအေျခအေနကို သုံးသပ္ၾကည့္ရင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျမင္ႏိုင္ သိႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္ေျပာတာ။ Mandate ကို သတိျပဳဖို႔” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၂၄ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေအပီသတင္းဌာနႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး ျပဳလုပ္ေနေသာ ရစ္ခ်တ္ဆင္

အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ေျပာခြင့္ရပုဂိၢဳလ္ ဟီတာေနာအပ္က ရခိုင္အၾကံေပးအဖြဲ႕မွ ႏုတ္ထြက္သည့္ ရစ္ခ်တ္ဆင္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားသည္  စိုးရိမ္စရာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျမန္မာအစိုးရသည္ အာနန္ေကာ္မရွင္က  ေထာက္ခံအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဟု ကတိေပးထားမႈကို အလ်င္အျမန္ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ အေမရိကန္က တိုက္တြန္းေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ရစ္ခ်တ္ဆင္သည္ ရခိုင္အၾကံေပးအဖြဲ႕တြင္ ပူးေပါင္းရန္အတြက္ ပုဂၢလိကႏုိင္ငံသားတစ္ဦးအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သူက ေျပာၾကားခဲ့ သည္။ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ကိုဖီအာနန္ ဦးေဆာင္ေသာ ေကာ္မရွင္က ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ရခိုင္အၾကံေပးအဖြဲ႕ကို ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ယင္းအဖြဲ႕တြင္ ထိုင္းဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဆူရကီရက္ ဆက္ထရီရာထိုင္းက ဦးေဆာင္ၿပီး ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွ ငါးဦးႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ ငါးဦး ပါ၀င္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ျပန္လည္အေျခခ်ေရးစခန္းတစ္ခုသို႔ ဇန္န၀ါရီ ၂၄ ရက္က သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈသည့္ အၾကံေပးအဖြဲ႕၏ ခရီးစဥ္သုိ႔ ရစ္ခ်တ္ဆင္က လုိက္ပါရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

“သူက ျမန္မာႏုိင္ငံကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာက ပူးေပါင္းၾကံစည္မႈ ရွိေနတယ္လို႔ ယံုၾကည္ေနပါတယ္။ သူ မွားေနတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ယံုၾကည္ပါတယ္။ သူက ျမန္မာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ျပႆနာအားလံုးအတြက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ မီဒီယာ၊ ကုလသမဂၢ၊ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ အျခားအစိုးရအဖြဲ႕ေတြကို အျပစ္တင္ပါတယ္။ သူ႔ကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း အၾကံမေပးတဲ့ လူေတြေၾကာင့္ သူ႔ေဘးနားမွာ ျဖစ္လာတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုက ဒါေတြကို ျဖစ္ေစတယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ထင္ပါတယ္”ဟု ရစ္ခ်တ္ဆင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရစ္ခ်တ္ဆင္သည္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားရွိ အက်ဥ္းက်ခံေနရေသာ အေမရိကန္ျပည္သူမ်ား ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ မၾကာခဏ ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းေပးရသူျဖစ္သည္။ ၿဗိတိန္ကိုလိုနီေခတ္က ဥပေဒျဖစ္ေသာ အစိုးရ၏ လွ်ဳိ႕၀ွက္ ခ်က္မ်ား အက္ဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံထားရေသာ ႐ိုက္တာဂ်ာနယ္လစ္ ႏွစ္ဦးအတြက္ သူ၏ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အေခ်အတင္ ျငင္းခံုရျခင္းအတြက္ အလြန္စိတ္ပ်က္ၿပီးမေပ်ာ္မရႊင္ျဖစ္ရေၾကာင္း ရစ္ခ်တ္ဆင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“အဲဒီကိစၥေၾကာင့္ သူ႔ဘက္က ေပါက္ကြဲလုနီးပါး ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အစိုးရ၏ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္မ်ား အက္ဥပေဒနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ကိစၥ ေတြဟာ အၾကံေပးအဖြဲ႕၀င္တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ကြၽန္ေတာ္နဲ႔ ကြၽန္ေတာ့္က႑နဲ႔ မဆိုင္ဘူးလို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အခ်င္းခ်င္း အႀကီးအက်ယ္ စကားမ်ားခဲ့ပါတယ္”ဟု ရစ္ခ်တ္ဆင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ၁၉၈၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားကတည္းက သိကြၽမ္းခဲ့သည္ဟုဆိုေသာ ရစ္ခ်တ္ဆင္က “သူက သူ႔အဖြဲ႕ကေန အၾကံဥာဏ္ေကာင္းေတြ မရပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္သူ႔ကို အလြန္ေလးစားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့  ရခိုင္ျပႆနာနဲ႔ စြပ္စဲြဲခ်က္ေတြအေပၚမွာ သူက ဂုဏ္သိကၡာရွိတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈကို မျပသထားပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ အဲဒီအတြက္ စိတ္မေကာင္းပါဘူး” ဟု ရစ္ခ်တ္ဆင္က ႐ိုက္တာကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရခိုင္အၾကံေပးအဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ အမွန္တကယ္ပင္ အကူအညီေပးႏိုင္ေသာ သူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ရစ္ခ်တ္ဆင္က ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း အဖြဲ႕၏ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ထိုင္းႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း ဆူရာကီရက္သည္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား၏ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး၊ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈအေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတို႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ေထာက္ခံတင္ျပခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အမွန္တကယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ရစ္ခ်တ္ဆင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ NGO ေတြဟာ အစြန္းေရာက္ေတြကို ခန႔္ထားတယ္ဆိုတဲ့ အႏၲရာယ္ႀကီးၿပီး မမွန္ကန္တဲ့ သေဘာထားေတြကို ရြတ္ဆိုေနပါတယ္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ NGO ေတြက ARSA ကို ေထာက္ပံ့ေနတယ္လို႔ သူက ေျပာေနပါတယ္” ဟူ ရစ္ခ်တ္ဆင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရခိုင္သုိ႔ အျခားအဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္အတူ ဆူရာကီရက္အား မွတ္ခ်က္ေပးရန္ ဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း တုံ႔ျပန္မႈ မရရွိခဲ့ဟု ႐ိုက္တာက ေရးသားခဲ့သည္။ ရခိုင္အၾကံေပးအဖြဲ႕၏ အဖြဲ႕ ၀င္ေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ေတာင္အာဖရိက ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ႐ိုေလာ့ေမရာက ရခိုင္ခရီးသည္ အလြန္ပင္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“အစိုးရရဲ႕ကိုယ္စားျပဳတဲ့အသံ ဒါမွမဟုတ္ တံဆိပ္တုံးထု႐ံုသက္သက္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ေျပာခဲ့ရင္ ဒါက လံုး၀ မမွန္မကန္နဲ႔ တရားမမွ်မတ ျဖစ္သြားမွာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အခုခ်ိန္အထိ ဘာေထာက္ခံအၾကံျပဳခ်က္မွ မေပးရေသးပါဘူး” ဟု ေမရာက ႐ိုက္တာကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရခိုင္အၾကံေပးအဖြဲ႕တြင္ ႏုိင္ငံတကာမွ အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံေရးသမား  ဒင္ဟန္ၿမိဳ႕စားမင္း ဒါဇီႏွင့္ ဆြီဒင္ပါလီမန္ ဥကၠ႒ အာဘန္အာလင္တို႔ကို ဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း ခ်က္ခ်င္းမွတ္ခ်က္မရခဲ့ေၾကာင္း  ႐ိုက္တာက ဆုိသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ရစ္ခ်တ္ဆင္ တို႔ေတြ႕ဆံုေျပာၾကားမႈက “သူ႔မွာ လူသိရွင္ၾကား ထုတ္မေျပာႏုိင္တဲ့ အျမင္ေတြ ရွိထားတယ္ဆိုတဲ့ ယံုမွားမႈေတြကို ေနာက္ဆံုးမွာ ပေပ်ာက္သြားေစမယ္လို႔ Lowy Institute for International Policy မွ အာရြန္အယ္ေကာ္နယ္လီက ေအအက္ဖ္ပီကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

 

(၂၅) ႏွစ္ေျမာက္ အာဆီယံ-အိႏိၵယ ေဆြးေႏြးဖက္ဆက္ဆံေရးအထိမ္းအမွတ္ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းတက္ေရာက္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ အိႏိၵယႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္မည္

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အိႏိၵယသမၼတႏုိင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နာရင္ဒရာမုိဒီတုိ႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၆ ရက္က ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ ေတြ႕ဆုံစဥ္

(၂၅) ႏွစ္ေျမာက္ အာဆီယံ-အိႏိၵယ ေဆြးေႏြးဖက္ဆက္ဆံေရး အထိမ္းအမွတ္ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀း တက္ေရာက္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အိႏိၵယႏုိင္ငံသုိ႔ မၾကာမီကာလအတြင္း သြားေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီ ၂၂ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံးက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

အဆုိပါခရီးစဥ္အား အိႏိၵယသမၼတႏုိင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နာရင္ဒရာမုိဒီ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ သြားေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ခရီးစဥ္အတြင္း ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းအျပင္ (၆၉) ႏွစ္ေျမာက္ အိႏိၵယသမၼတႏုိင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားေန႔အခမ္းအနားသုိ႔လည္း တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္မႈအရ သိရသည္။

(၂၅) ႏွစ္ေျမာက္ အာဆီယံ-အိႏိၵယ ေဆြးေႏြးဖက္ဆက္ဆံေရး အထိမ္းအမွတ္ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းသည္ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး အိႏိၵယသမၼတႏုိင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားေန႔အခမ္းအနားကုိ ဇန္န၀ါရီ ၂၆ ရက္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ကာ ယင္းအခမ္းအနားသုိ႔ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းတက္ ေရာက္လာမည့္ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား အထူးဧည့္သည္ေတာ္အျဖစ္ ဖိတ္ၾကားထားျခင္းျဖစ္သည္။

အိႏိၵယႏုိင္ငံသည္ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္ မွ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္တြင္ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့ၿပီး ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၆ ရက္ တြင္ အေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳကာ အိႏိၵယႏုိင္ငံကုိ ျပန္လည္ထူေထာင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အဆုိပါေန႔ကုိ အိႏိၵယႏုိင္ငံေတာ္ေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္က်င္းပေနျခင္းျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္းက အိႏိၵယႏုိင္ငံသုိ႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး အိႏိၵယႏုိင္ငံသမၼတ မစၥတာပရာနာ့ဗ္မူခါဂ်ီး ႏွင့္ အိႏိၵယႏုိင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နာရင္ဒရာမုိဒီ တုိ႔ႏွင့္ သီးျခားစီေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆုိပါ အိႏိၵယႏုိင္ငံခရီးစဥ္အတြင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ အိႏိၵယႏုိင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တုိ႔ေရွ႕ေမွာက္၌  ႏွစ္ႏုိင္ငံတာ၀န္ရွိသူမ်ားက  ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သုံးႏိုင္ငံ အေ၀းေျပးလမ္းမႀကီး၏ တမူး-က်ီကုန္း- ကေလး၀ လမ္းပုိင္းရွိ တံတားမ်ားႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္လမ္း တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ ေရးဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈနားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာ၊  ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သုံးႏိုင္ငံအေ၀းေျပးလမ္းမႀကီး၏ ပလက္၀-ယာႀကီး ကားလမ္းပုိင္း တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈနား လည္မႈစာခြၽန္လႊာ၊ တုိင္းရင္းေဆးက႑ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာႏွင့္ ျပန္ျပည့္ျမဲစြမ္းအင္နယ္ပယ္တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈနားလည္မႈစာခြၽန္လႊာတုိ႔ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိး လဲလွယ္ခဲ့ၾကသည္။

ထုိ႔ေနာက္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နာရန္ဒရာမိုဒီ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၇ ရက္မွ ၁၉ ရက္အထိ အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ တရား၀င္ခရီးစဥ္ သြားေရာက္ထားၿပီး ခရီးစဥ္မတိုင္မီ ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ဂိုအာၿမိဳ႕၌က်င္းပသည့္ BRICS-BIMSTEC Outreach Summit သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

အဆုိပါခရီးစဥ္အတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နာရင္ဒရာမိုဒီတုိ႔ေရွ႕ေမွာက္တြင္ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာသုံးခုကုိ ႏွစ္ႏုိင္ငံတာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားက လက္မွတ္ေရးထုိး လဲလွယ္ခဲ့သည္။

အိႏိၵယႏုိင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နာရင္ဒရာမုိဒီ သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္က်င္းပခဲ့သည့္ အေရွ႕အာရွ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္ လာေရာက္ဖူးေသာ္လည္း ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရး တရား၀င္ခရီးစဥ္အျဖစ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၅ ရက္မွ ၇ ရက္ထိ ပထမဆုံးအႀကိမ္ တရား၀င္ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး လာေရာက္ခဲ့သည္။ အိႏိၵယႏုိင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နာရင္ဒရာမုိဒီ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ တရား၀င္ခ်စ္ၾကည္ေရး လာေရာက္ခဲ့သည့္ခရီးစဥ္အတြင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔အား သီးျခားစီေတြ႕ဆုံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္၌ က်င္းပသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အိႏိၵယႏုိင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နာရင္ဒရာမုိဒီတုိ႔ဦးေဆာင္၍        ႏွစ္ႏုိင္ငံေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပခဲ့ၿပီး ၎တုိ႔ႏွစ္ဦး ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံကုိယ္စားလွယ္မ်ား က ႏွစ္ႏုိင္ငံကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရး၊ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအပါအ၀င္ အျခားေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာစုစုေပါင္း ၁၁ ေစာင္အား လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။

အိႏိၵယႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နာရင္ဒရာမုိဒီ သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးစဥ္အတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းျပတုိက္သုိ႔ သြားေရာက္ ေလ့လာရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေနျပည္ေတာ္မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔လာေရာက္၍ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းျပတုိက္တြင္ အိႏိၵယႏုိင္ငံ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္အား ခရီးဦးႀကိဳဆုိခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္၏ ေနအိမ္တြင္ ကက္ဘိနက္အဖြဲ႕၀င္မ်ား ပါ၀င္တက္ေရာက္ ေစသည့္ အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဆိုေသာ သတင္းမမွန္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ရွင္းလင္း

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္၏ ေနအိမ္တြင္ ကက္ဘိနက္အဖြဲ႕၀င္မ်ား ပါ၀င္တက္ေရာက္ေစသည့္ အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဆိုေသာ သတင္းမမွန္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး ၀န္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္ ညေနပုိင္းတြင္ ၎၏ ကုိယ္ပုိင္ ေဖ့စ္ဘြတ္စာမ်က္ႏွာမွတစ္ဆင့္ ျပန္လည္ရွင္းလင္းသည္။

BBC သတင္းဌာနက ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္ နံနက္ပုိင္းတြင္ ‘ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္မွာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား ေခၚေတြ႕’ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ သတင္းတစ္ပုဒ္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေနာက္ ထုိသုိ႔ ဦးေဇာ္ေဌးက ျပန္လည္ ရွင္းလင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ‘‘ဇန္န၀ါရီ ၁၄ ရက္ (တနဂၤေႏြေန႔) ည ၇ နာရီ မွာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ ေနအိမ္မွာ ကက္ဘိနက္အဖြဲ႕၀င္ေတြ ပါ၀င္တက္ေရာက္ေစတဲ့ အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္ဆုိတဲ့ သတင္းမဟုတ္၊ မမွန္ပါေၾကာင္း’’ ဟု ေရးသားထားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌး၏ ရွင္းလင္းခ်က္ ထြက္ေပၚၿပီးေနာက္ ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္ ညေန ၅ နာရီတြင္ BBC သတင္းဌာနက ‘‘ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေနအိမ္တြင္ ၀န္ ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံသည္ဆုိေသာ သတင္း မမွန္’’ ဟုေခါင္းစဥ္ျဖင့္ နံနက္ပုိင္းတြင္ ေဖာ္ ျပခဲ့သည့္သတင္းအေပၚ ျပန္လည္ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

BBC သတင္းဌာန၏ရွင္းလင္းခ်က္တြင္ ‘‘ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူ၏ေနျပည္ေတာ္က ေနအိမ္တြင္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၄ ရက္ တနဂၤေႏြည ၇ နာရီ၀န္းက်င္မွာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၀န္ႀကီးအားလံုးကို ေခၚယူေတြ႕ဆံုခဲ့သည္ဟု ဘီဘီစီက ဇန္န၀ါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔ မနက္ခင္း အသံလႊင့္အစီအစဥ္မွာ ထုတ္လႊင့္ခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ပါေသာ္လည္း ယင္းေတြ႕ဆံုမႈမ်ဳိး မရွိခဲ့ပါ ဟု သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဆက္သြယ္ အေၾကာင္းၾကားလာပါသျဖင့္ ထပ္မံ စိစစ္ခဲ့ရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ မၿပီးျပတ္ေသးသည့္ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားကို ၀န္ႀကီးအခ်ဳိ႕ႏွင့္ စေန၊ တနဂၤေႏြေန႔မ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးတတ္ေသာ္လည္း ဇန္န၀ါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔ညက ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ဳိး မရွိခဲ့ဟု သိရွိရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘီဘီစီမွ မွားယြင္းေဖာ္ျပခဲ့မႈျဖစ္ေၾကာင္း ျပင္ဆင္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္’’ဟု ေရးသားထားသည္။

မူလက BBC သတင္းဌာန၏ နံနက္ပုိင္း ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေနျပည္ေတာ္ေနအိမ္တြင္ တနဂၤေႏြ ည ၇ နာရီ ၀န္းက်င္၌ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၀န္ႀကီး အားလံုးကို ေခၚယူေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ BBC သတင္းေထာက္က ေျပာၾကားသည္ဟု ေရးသားထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ အဆုိပါသတင္း၌ အစိုးရ သက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ယခုလို ကက္ဘိနက္အစည္းအေ၀း အေရးေပၚေခၚယူသည့္ပံုစံျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ဟုဆုိေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

‘‘ဒီကေန႔မွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ စတင္ဖို႔ရွိေနသလို အခုလို ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေတြကို ေခၚယူေတြ႕ဆံုတာဟာ မၾကာခင္ အစိုးရအဖြဲ႕ကို အေျပာင္းအလဲလုပ္ဖို႔ ေခၚေျပာတာျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူေတြက သံုးသပ္ေနတယ္လို႔ ဘီဘီစီ သတင္းေထာက္က ေျပာပါတယ္’’ ဟု BBC သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပထားသည္။

ယခင္က ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအားလံုးကို ေနအိမ္တြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ ေခၚယူေတြ႕ဆံုျခင္း မရွိခဲ့ဘူးဟုဆုိေၾကာင္းလည္း BBC သတင္းဌာန၏ သတင္းတြင္ပါရွိခဲ့သည္။

လက္ရွိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕တြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္းေဂ်ာ္နီႏွင့္ ၀န္ႀကီးတစ္ဦး၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕တြင္ ၀န္ႀကီးႏွစ္ဦး၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕တြင္ ၀န္ႀကီးႏွစ္ဦး စုစုေပါင္းေျခာက္ဦးသည္ ၎တုိ႔၏ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္က အမိန္႔စာမ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕မ်ားတြင္ ေနရာအေျပာင္းအလဲမ်ား ျပဳလုပ္သကဲ့သုိ႔ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ ၀န္ႀကီးေနရာမ်ား အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ရန္ရွိေၾကာင္း ေကာလာဟလသတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနခ်ိန္တြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေနအိမ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားအား ေခၚယူေတြ႕ဆုံသည့္သတင္း ထြက္ေပၚလာျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ NLD ပါတီဦးေဆာင္ေသာ အစုိးရလက္ထက္ အစုိးရဖြဲ႕စည္းရာတြင္ အဓိက အခန္းက႑တြင္ပါ၀င္ခဲ့သူဟု သတင္းထြက္ေပၚခဲ့ေသာ NLD ပါတီ ဗဟုိအလုပ္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၊ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕၀င္ ဦး၀င္းထိန္သည္ ယခုကဲ့သုိ႔ အစုိးရအဖြဲ႕ရာထူး အေျပာင္းအလဲမ်ားျပဳလုပ္ခ်ိန္၌ မိသားစု၀င္မ်ားရွိရာ ျပည္ပသုိ႔သြားေရာက္သည့္ကိစၥ အေပၚတြင္လည္း ေကာလာဟလသတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလ်က္ရွိသည္။

ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားအား ကာကြယ္ေရးေကာ္မတီ (CPJ) က စာနယ္ဇင္းဖိႏွိပ္သူမ်ားကို ဆုမ်ားေပးခဲ့ရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္မႈ အဆိုးဆံုး က်ဆင္းေစသူဆုကို ရရွိခဲ့

Photo – CPJ

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္မႈကုိ အဆုိးဆုံး ပ်က္စီးေစသူ (Biggest Backsliders in Press Freedom) ျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား ကာကြယ္ေရး ေကာ္မတီ (CPJ) က သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ကုိ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစသည့္ စံႏႈန္းမ်ားအား ထိခုိက္ေစမႈႏွင့္ စာနယ္ဇင္းကုိ တုိက္ခုိက္သည့္ ကမာၻ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကုိ အဆုိးဆုံး ဖိႏွိပ္သူအျဖစ္ CPJ က သတ္မွတ္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ရိုးသားမႈ မရွိဆံုးႏွင့္ ျခစားမႈအဆုိးဆုံး မီဒီယာ” ကုိ ဆုမ်ားေပးရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔က ဇန္န၀ါရီ ၃ ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့မႈကုိ CPJ က တံု႔ျပန္႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေ၀ဖန္သူမ်ားအား အသံတိတ္ေစရန္၊ ဒီမုိကေရစီကုိ ခ်ည့္နဲ႔ေစရန္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား က႑ငါးခုခြဲ၍ ဆုမ်ားသတ္မွတ္ ေၾကညာခဲ့သည္။

စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ အဆုိးဆုံး ပ်က္စီးေစသူ (Biggest Backsliders in Press Freedom) ဆုတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ပထမဆု ရရွိခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမာၻေပၚတြင္ ဆင္ဆာပိတ္ဆုိ႔မႈ၌ န၀မေျမာက္ အဆုိးဆုံးႏုိင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ CPJ က သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အာဏာရလာခဲ့ၿပီးေနာက္ ဂ်ာနယ္လစ္ ငါးဦးအား အက်ဥ္းခ်ထားမႈကုိ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးခဲ့ၿပီး မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ျမင့္မားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း စာနယ္ဇင္းကုိ ဖိႏွိပ္ေသာ တရားေရးဆုိင္ရာ ဖြဲ႕စည္းမႈ အမ်ားစုရွိ ဂ်ာနယ္လစ္္မ်ားသည္ ဆက္လက္အက်ဥ္းခ် ခံခဲ့ရသည္။ လုံၿခဳံေရး တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေနမႈမ်ားအား သတင္းေဖာ္ျပရန္ ႀကဳိးပမ္းေသာ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားအား ပိတ္ဆုိ႔ဟန္႔တား ေႏွာင့္ယွက္ေၾကာင္း နယူးေယာက္အေျခစုိက္ CPJ က ေရးသားခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ ရုိက္တာဂ်ာနယ္လစ္ ႏွစ္ဦး ဖမ္းဆီးခံရၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ လွဴိ႕၀ွက္ခ်က္မ်ား အက္ဥပေဒကုိ ခ်ဳိးေဖာက္မႈျဖင့္ တရားစြဲခံရသည့္ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ရုိက္တာ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားသည္ ျပစ္မႈထင္ရွားပါက ေထာင္ဒဏ္ ၁၄ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံရႏုိင္သည္။

Biggest Backsliders in Press Freedom က႑တြင္ ဒုတိယ ရခဲ့သူသည္ ပုိလန္သမၼတ အင္ဒေရဂ်္ဒူဒါ ျဖစ္သည္။ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္မွ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕၀င္ အျဖစ္သုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျပာင္းလဲခဲ့မႈအတြက္ ဒီမုိကေရစီ သေကၤတျဖစ္ခဲ့ေသာ ပုိလန္၏ ဂုဏ္သတင္းသည္ ဒူဒါ၏ လက္ထက္တြင္ သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲေစခဲ့ေၾကာင္း CPJ က ေရးသားခဲ့သည္။

CPJ က ေပးခဲ့သည့္ အျခားဆုမ်ားတြင္ အေရျပား အပါးဆုံး Most thin-skinned ဆုကုိ တူရကီသမၼတ ရီဆက္ေကယာစ္အာဒုိဂန္က ရရွိခဲ့ၿပီး အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔က ဒုတိယ ရခဲ့သည္။

တရုတ္သမၼတ ရွီက်င္ပင္းႏွင့္ ရုရွားသမၼတ ဗလာဒီမာ ပူတင္တုိ႔သည္ မီဒီယာကုိ အတင္းက်ပ္ဆုံး ခ်ဳပ္ကုိင္သူ Tightest hrip on Media ဆုကုိ ပူးတြဲရရွိခဲ့သည္။

အၾကမ္းဖက္ ဥပေဒမ်ား တရားအလြန္ဆံုး အသံုးျပဳ၍ စာနယ္ဇင္းကို ဖိႏွိပ္သူ (Most Outrageous use of Terror Laws Against) အျဖစ္ တူရကီသမၼတ ရီဆက္ေစာယစ္အာဒိုဂန္အား CPJ က သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

အီဂ်စ္သမၼတ အမၺဒယ္မာတာအယ္စီစီ က ယင္းဆုအတြက္ ဒုတိယဆု ရရွိခဲ့သည္။ ကမၻာ႔စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္မႈကို ပ်က္စီးေစမႈတြင္ ေအာင္ျမင္သူဆု (Overall Achivement in Undermining Global Press Freedom) ကို အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔က ရရွိသြားခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံ၏အေျခအေနကုိ ျခံဳငံုေျပာရလွ်င္ ယခင္ႏွစ္ထက္ တုိးတက္ေၾကာင္းႏွင့္ အခ်ဳိ႕တုိးတက္မႈမွာ ထင္သည္ထက္မ်ားေၾကာင္း အမ်ဳိးသား စီမံကိန္းေကာ္မရွင္ အစည္းအေ၀းတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေျပာၾကား

အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း ေကာ္မရွင္အစည္းအေ၀းတြင္ ႏုိ္င္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု- Myanmar President Office)

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနကုိ ျခံဳငံုေျပာရလွ်င္ ယခင္ႏွစ္ထက္ တုိးတက္ေၾကာင္းႏွင့္ အခ်ဳိ႕တုိးတက္မႈမွာ ထင္သည္ထက္မ်ားေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္နံနက္ ၁၀ နာရီခြဲက ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသား စီမံကိန္းေကာ္မရွင္ (၁/၂၀၁၈) အစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္ရာတြင္ တက္ေရာက္ လာသူမ်ားအား ၎ကအမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ကြၽန္မတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ စီမံကိန္းေတြရဲ႕ အေျခအေနကို သမၼတႀကီးက ေျပာၾကားၿပီးသြားပါၿပီ။ ေနာက္ၿပီးသက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္မ်ားရဲ႕ အေျခအေနကို အားလံုးသိရွိၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အားလံုးကို ျခံဳငံုၿပီး ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ကြၽန္မတို႔ တိုးတက္မႈ မရွိဘူးလား ဆိုေတာ့ တိုးတက္မႈရွိပါတယ္။ အရင္ႏွစ္က ထက္စာရင္ တိုးတက္ပါတယ္။ တိုးတက္မႈက အမွန္ေျပာရရင္ တခ်ဳိ႕ထင္တာထက္ မ်ားပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာတဲ့ အခါက်ေတာ့ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈက ထင္တာထက္ျမန္တယ္။ ႏိုင္ငံေရး တိုးတက္မႈကလည္း ထင္တာထက္ ျမန္ဆန္ပါတယ္ဆိုၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ေတြက ကြၽန္မတို႔ကို ေျပာထားတာရွိပါတယ္” ဟု ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ဆိုသည္။

သုိ႔ေသာ္ ေက်နပ္ေန၍ မျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားမွာ အင္မတန္မ်ားေၾကာင္း၊ အခက္အခဲအမ်ားႀကီး ေက်ာ္ျဖတ္စရာ ရွိေနသျဖင့္ ဆတက္ထမ္းပိုးတိုးၿပီး ႀကဳိးစားမွ ႏိုင္ငံအတြက္ တိုးတက္မႈရႏိုင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ပန္းတိုင္ဆိုသည္မွာ ဘယ္ေတာ့မွ ေရာက္တယ္မရွိဘဲ ကမၻာႀကီးတည္သေရြ႕ ေရွ႕ကိုဆက္သြားေနရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ယခုအခ်ိန္အထိ တင္ဒါေခၚသည့္ ကိစၥမ်ားႏွင္႔ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူမ်ား ေ၀ဖန္စရာကိစၥမ်ား ရွိေနေသးေသာေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားသာမက     တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားကပါ အထူးသတိထားဖုိ႔ လုိအပ္ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

“တကယ္ေတာ့ အစိုးရတစ္ခုဟာ ကိုယ့္ရဲ႕လုပ္ငန္းေတြကို ေက်နပ္တယ္လုိ႔ ဘယ္ေတာ့မွ မရွိသင့္ပါဘူး။ ေက်နပ္ၿပီဆိုရင္ လံုေလာက္ၿပီလုိ႔ ဆံုးျဖတ္တဲ့ သေဘာပါပဲ။ ကြၽန္မတို႔ႏုိင္ငံအတြက္ လုပ္စရာေတြက အမ်ားႀကီး လုိပါေသးတယ္။ အားသာခ်က္ေတြ အေပၚမွာ ဆက္ၿပီးေတာ့၊ ပိုၿပီးေတာ့ အားသာေအာင္လုပ္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ တင္ဒါေခၚတဲ့ ေနရာမွာဆုိရင္ အရင္တုန္းကထက္စာရင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိတယ္။ မွန္ကန္မႈရွိတယ္ဆုိၿပီး ျပည္သူေတြက ဒါကို လက္ခံပါတယ္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေက်နပ္လားဆုိေတာ့ ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္း မေက်နပ္ပါဘူး။ အခုအထိကို တင္ဒါေခၚတဲ့ ကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ျပည္သူေတြ ေ၀ဖန္စရာ ကိစၥေတြရွိပါတယ္။ ဒါေတြကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ၀န္ႀကီးဌာနေတြသာမက တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အစိုးရေတြက အထူးသတိထားဖုိ႔ လုိပါတယ္” ဟု ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က မွာၾကားသည္။

ယင္းအျပင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး က႑တြင္ လုံေလာက္တုိးတက္မႈ မရွိေသးေၾကာင္း အေျခခံျပႆနာ တစ္ခုမွာ လယ္ယာေျမ ပိုင္ဆုိင္မႈျဖစ္ေၾကာင္း၊ လယ္ယာေျမပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး မၾကာခဏ ျပည္သူမ်ားဆီက မေက်နပ္သည့္ အသံမ်ား ၾကားေနရသလုိ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးထံမွလည္း အသံမ်ား ၾကားေနရေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တင္မက တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားမွာပါ လယ္ယာေျမကိစၥမ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ မေက်နပ္မႈမ်ား ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိေနသည္ကုိ မၾကာခဏ ၾကားရေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရာခုိင္ႏႈန္း ၇၀ ေသာ ျပည္သူမ်ားသည္ ေက်းလက္ေတာရြာဘက္မွာေနၿပီး စိုက္ပ်ဳိးေရးကို အားကိုးေနသည့္ ျပည္သူမ်ားျဖစ္သျဖင့္ လယ္ယာေျမက႑ကို ျပည့္စံုေအာင္၊ အမ်ားလက္ခံႏုိင္ေအာင္၊ အမ်ားေက်နပ္ေလာက္ေအာင္ မေျဖရွင္းႏုိင္သေရြ႕ ႏုိင္ငံ၏တုိးတက္မႈဟာ လံုေလာက္သည္ဟု မည္သုိ႔မွ် ေျပာလုိ႔ရမည္ မဟုတ္ပါေၾကာင္း ၎ကထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ဆက္လက္ၿပီး “ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ လုိအပ္တဲ့ေငြေၾကး ရယူႏုိင္မယ့္ အစီအစဥ္ေတြလည္း ကြၽန္မတုိ႔ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြဟာ လံုေလာက္ၿပီလား ဆုိေတာ့လည္း မလံုေလာက္ေသးပါဘူး။ ေစာေစာကေျပာသလုိ မေက်နပ္သင့္ဘူး။ ေက်နပ္ၿပီးေတာ့၊ လုံေလာက္ၿပီ ဆုိၿပီးေတာ့ စိတ္မထားသင့္ဘူးလုိ႔ ေျပာတာမွအပ တကယ္ေတာ့ ေျခာက္ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္၊ ခုနစ္ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးတက္မႈဆုိတာ တုိးတက္စႏုိင္ငံ၊ ကြၽန္မတုိ႔ႏုိင္ငံ တစ္နည္းအားျဖင့္ တုိးတက္စႏုိင္ငံ၊ အခ်ိန္ယူခါစ ႏုိင္ငံအတြက္ မလံုေလာက္ဘူးလုိ႔ ေျပာရမွာပါ။ တကယ္အရွိန္အဟုန္နဲ႔ တိုးတက္ၿပီဆုိရင္ ဒါထက္ပိုၿပီးေတာ့ တုိးတက္တဲ့ ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ တုိးတက္ႏုိင္ရမွာပါ။ အဲဒါအတြက္ကို ဦးတည္ေစခ်င္ပါတယ္။ ေနာက္ေစ်းကြက္ ရရွိေရးအတြက္ လုိအပ္တဲ့ ပံ့ပိုးမႈေတြကိုလည္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအညီ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိတာကို ကြၽန္မတုိ႔ ႀကိဳဆုိပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ဒါလည္းမလံုေလာက္ေသးပါဘူး။ ျခံဳငံုၿပီး အားလံုးေျပာရမယ္ဆုိရင္ ကြၽန္မတုိ႔ရဲ႕ အားသာခ်က္ေတြဟာ အားရစရာရွိတယ္ ဆုိေပမယ့္ ေက်နပ္ေလာက္ေအာင္ေတာ့ အားရလုိ႔ မျဖစ္ပါဘူး။ အဲဒီလုိဆုိရင္ ကြၽန္မတုိ႔ရဲ႕ ၀ါယမစိုက္ထုတ္မႈဟာ နည္းသြားပါလိမ့္မယ္” ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ခြင့္ရရန္ ေနအိမ္ေရွ႕သြားေရာက္ ေတာင္းဆိုခဲ့သူကို သက္ဆိုင္ရာက ထိန္းသိမ္း

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ခြင့္ရရန္ ေနအိမ္ေရွ႕သြားေရာက္ ေတာင္းဆိုခဲ့သူကို ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ခြင့္ရရန္ ေနအိမ္ေရွ႕သို႔ ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္ နံနက္ပိုင္းက သြားေရာက္ေတာင္းဆိုခဲ့သူအား သက္ဆိုင္ရာရဲတပ္ဖြဲ႕က ထိန္းသိမ္းကာ ဗဟန္းၿမိဳ႕မရဲစခန္းသို႔ ေခၚေဆာင္သြားေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ခြင့္ရရန္ ဗဟန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းရိွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္ေရွ႕သို႔ သြားေရာက္ ေတာင္းဆိုခဲ့သူမွာ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္သည့္ ဦးညီညီထြန္းဆိုသူျဖစ္ၿပီး ၎သည္ “ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ေတြ႕ဆံုခြင္ျပဳပါရန္ ေမတၲာရပ္ခံပါသည္” စာသားပါ ဗီႏိုင္းဆိုင္းဘုတ္ကိုင္ေဆာင္၍ ေနအိမ္ေရွ႕တြင္ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြ႕ခြင့္ေတာင္းတဲ့ အေၾကာင္းကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ ၁၉ – ၁၂ – ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာင္းေရႊ႕ေရး အပါအ၀င္ အခ်က္ ၁၁ ခ်က္ကို ကြၽန္ေတာ္ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။ အဲဒီလို ေတာင္းထားတာရယ္ ယေန႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ေတြရယ္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လက္ရိွခံစားေနရတဲ့ ဒုကၡေတြရယ္ကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ေျပာျပခ်င္တယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕ အခက္အခဲေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ထံကို တိုက္႐ိုက္ေျပာခ်င္လို႔ အခုလို ေတာင္းဆိုတာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည့္ ဦးညီညီထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ထိုသို႔ ေတာင္းဆိုမႈ မျပဳလုပ္မီ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္က သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းျဖစ္သည့္ ဗဟန္းၿမိဳ႕မရဲစခန္းသို႔ စာတင္ခဲ့ၿပီး ရဲစခန္းက ငါးရက္ၾကာသည္အထိ စာမျပန္ခဲ့သျဖင့္ လက္ခံသည္ဟုထင္၍ ယခုကဲ့သုိ႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“ဒီလိုေတာင္းဆိုဖို႔ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္က ရဲစခန္းကို စာတင္ခဲ့ပါတယ္။ ၿငိမ္းစုစီမွာ အရင္အစိုးရလက္ထက္ကေတာ့ ခြင့္ျပဳမိန္႔ယူရတယ္။ အခုအစိုးရလက္ထက္မွာ သူတို႔က ၄၈ နာရီအတြင္း အေၾကာင္းၾကားဖို႔ပဲ လိုအပ္တယ္ဆိုၿပီး ေျပာင္းလဲလာတယ္။ အရင္တုန္းကလည္း ဆႏၵေဖာ္ထုတ္တုန္းက သူတို႔ကို အေၾကာင္းၾကားလိုက္တယ္။ သူတို႔ဆီက ဘာအေၾကာင္းၾကားစာမွ မလာဘူးဆိုရင္ သူတို႔ခြင့္ျပဳတယ္ေပါ့။ အဲဒီအခ်ိန္အတြင္းမွာ သူတို႔က ခြင့္မျပဳဘူးလို႔ အေၾကာင္းျပန္လာရင္ေတာ့ အစ္ကိုတို႔ လုပ္လို႔မရဘူးေပါ့။ အခုကလည္း အေၾကာင္းမျပန္ေတာ့ သူတို႔ ခြင့္ျပဳတယ္ေပါ့။ ေတြ႕ဆံုခြင့္ ေတာင္းလို႔ရတယ္ထင္လို႔ လာခဲ့တာပါ” ဟု ဦးညီညီထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဦးညီညီထြန္းကို တာ၀န္ရိွသူမ်ားက သက္ဆိုင္ရာဗဟန္းရဲစခန္းသို႔ ေခၚေဆာင္သြားၿပီး အမႈဖြင့္လွစ္ျခင္းမရိွဘဲ ယင္းေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ခံ၀န္ထိုးၿပီး ျပန္လႊတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာ ဗဟန္းၿမိဳ႕မရဲစခန္းသို႔ သြားေရာက္ ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း ရဲစခန္းက ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္းမရိွေပ။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ခြင့္ရရန္ ေနအိမ္ေရွ႕သြားေရာက္ေတာင္းဆိုခဲ့သူကို သက္ဆိုင္ရာက ထိန္းသိမ္း

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ခြင့္ရရန္ ေနအိမ္ေရွ႕သြားေရာက္ေတာင္းဆိုခဲ့သူကို ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ခြင့္ရရန္ ေနအိမ္ေရွ႕သို႔ ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္ နံနက္ပိုင္းက သြားေရာက္ေတာင္းဆိုခဲ့သူအား သက္ဆိုင္ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ထိန္းသိမ္းကာ ဗဟန္းၿမိဳ႕မရဲစခန္းသို႔ ေခၚေဆာင္သြားေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္  ေတြ႕ခြင့္ရရန္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းရိွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္ေရွ႕သို႔ သြားေရာက္ ေတာင္းဆိုခဲ့သူမွာ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္သည့္ ဦးညီညီထြန္း ဆိုသူ ျဖစ္ၿပီး ၎သည္ “ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ေတြ႕ဆံုခြင္ျပဳပါရန္ ေမတၲာရပ္ခံပါသည္” စာသားပါ ဗီႏိုင္း ဆိုင္းဘုတ္ကိုင္ေဆာင္၍ ေနအိမ္ေရွ႕တြင္ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြ႕ခြင့္ေတာင္းတဲ့အေၾကာင္းကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ ၁၉ – ၁၂ – ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာင္းေရႊ႕ေရး အပါအ၀င္ အခ်က္ ၁၁ ခ်က္ကို ကြၽန္ေတာ္ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။ အဲဒီလို ေတာင္းထားတာရယ္ ယေန႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ေတြရယ္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လက္ရိွခံစားေနရတဲ့ ဒုကၡေတြရယ္ကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ေျပာျပခ်င္တယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕အခက္အခဲေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ထံကို  တိုက္႐ိုက္ေျပာခ်င္လို႔ အခုလို ေတာင္းဆိုတာျဖစ္ပါတယ္ ” ဟု ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည့္ ဦးညီညီထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ထိုသို႔ ေတာင္းဆိုမႈ မျပဳလုပ္မီ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္က သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕ နယ္ရဲစခန္းျဖစ္သည့္ ဗဟန္းၿမိဳ႕မရဲစခန္းသို႔ စာတင္ခဲ့ၿပီး ရဲစခန္းက ငါးရက္ၾကာသည္အထိ စာမျပန္ခဲ့သျဖင့္ လက္ခံသည္ဟု ထင္၍ ယခုကဲ့သုိ႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“ဒီလိုေတာင္းဆိုဖို႔ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ က ရဲစခန္းကိုစာတင္ခဲ့ပါတယ္။ ၿငိမ္းစုစီမွာ အရင္အစိုးရလက္ထက္ကေတာ့ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ယူရတယ္။ အခုအစိုးရလက္ထက္မွာ သူတို႔ က ၄၈ နာရီအတြင္း အေၾကာင္းၾကားဖို႔ ပဲ လိုအပ္တယ္ဆိုၿပီး ေျပာင္းလဲလာတယ္။ အရင္ တုန္းကလည္းဆႏၵေဖာ္ထုတ္တုန္းက သူတို႔ကိုအေၾကာင္းၾကားလိုက္တယ္။ သူတို႔ဆီက ဘာအေၾကာင္းၾကားစာမွ မလာဘူးဆိုရင္ သူတို႔ ခြင့္ျပဳတယ္ေပါ့။ အဲဒီအခ်ိန္အတြင္းမွာ သူတို႔က ခြင့္မျပဳဘူးလို႔ အေၾကာင္းျပန္လာရင္ေတာ့ အစ္ကိုတို႔ လုပ္လို႔မရဘူးေပါ့။  အခုက လည္းအေၾကာင္းမျပန္ေတာ့ သူတို႔ ခြင့္ျပဳတယ္ေပါ့။ ေတြ႕ဆံုခြင့္ ေတာင္းလို႔ရတယ္ ထင္လို႔ လာခဲ့တာပါ ” ဟု ဦးညီညီထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဦးညီညီထြန္းကို တာ၀န္ရိွသူမ်ားက သက္ဆိုင္ရာဗဟန္းရဲစခန္းသို႔ ေခၚေဆာင္သြားၿပီး အမႈဖြင့္လွစ္ျခင္းမရိွဘဲ ယင္းေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ခံ၀န္ထိုးၿပီး ျပန္လႊတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာ ဗဟန္းၿမိဳ႕မရဲစခန္းသို႔ သြားေရာက္ ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း ရဲစခန္းက ျပန္လည္ ေျဖၾကားျခင္း မရိွေပ။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိျခင္းအားျဖင့္ အားလံုးအတြက္ အက်ဳိးအျမတ္ရွိႏိုင္သည္ကို ထင္ရွားေစရန္ ျပည္သူမ်ားက ၀ိုင္း၀န္းလုပ္ေပးရမည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေဒသခံလူငယ္မ်ား၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ုိင္း (Peace Talk) ကုိ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္က လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ ျပည္နယ္ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္စဥ္ (ဓာတ္ပုံ-စုိးမင္းထုိက္)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မလိုလားသည့္လူမ်ား၏ အဓိကျပႆနာသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏တန္ဖိုးကို မသိေသး၍ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးရရွိျခင္းအားျဖင့္ အားလံုးအတြက္ အက်ဳိးအျမတ္ရွိႏိုင္သည္ကို ထင္ရွားေစရန္ ျပည္သူမ်ားက ၀ိုင္း၀န္းလုပ္ေပးရမည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ ကယားျပည္နယ္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ရွိ ျပည္နယ္ခန္းမ၌ ေဒသခံလူ ငယ္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ိုင္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ နႏၵာမင္းလြင္အမည္ျဖင့္ အြန္လိုင္းေမးျမန္းသူတစ္ဦးက “အေမစုခင္ဗ်ာ။ ျပည္တြင္းစစ္ၾကာရွည္ေနတာဟာ ျမန္မာျပည္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မလုိလားတဲ့လူေတြ ရွိေနတယ္ဆိုတာ ထင္ရွားပါတယ္တဲ့။ ဒီလို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မလုိလားတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြ လူေတြကို ဘယ္လုိနည္းနဲ႔ စည္း႐ုံးမွ အဆင္ေျပမယ္လုိ႔ ယူဆပါသလဲ ခင္ဗ်”ဟု ေမးျမန္းသည္။

အဆိုပါေမးျမန္းမႈအား ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က “ျပည္သူေတြပဲ စည္း႐ုံးၾက။ ဒါျပည္သူေတြနဲ႔ အဓိကဆုိင္တဲ့ကိစၥျဖစ္တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မလုိလားတဲ့လူေတြက အဓိက ျပႆနာက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ႕ တန္ဖုိးကို မသိေသးလုိ႔ပဲ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရတယ္ဆုိလုိ႔ရွိရင္ မိမိတုိ႔ အပါအ၀င္ အားလုံးအတြက္ ဘယ္လုိအက်ဳိးအျမတ္ေတြရွိႏုိင္လဲဆုိတာကို သေဘာမေပါက္ေသးလုိ႔ပဲ။ အခုအေျခအေနနဲ႔ စာလုိ႔ရွိရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရင္ ပိုေကာင္းမယ္ဆုိတာကို ႏွလုံးမသြင္းႏုိင္ေသးလုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မလုိလားတာေပါ့။ တကယ္ပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရလုိ႔ ရွိလုိ႔ရွိရင္ ပိုၿပီးေတာ့ အက်ဳိးအျမတ္ေတြ အသီးအပြင့္ေတြဟာ တျခားလူေတြအတြက္တင္မဟုတ္ဘူး မိမိတုိ႔အတြက္ ပိုၿပီးေတာ့ မ်ားလာမယ္ဆုိတာကို သေဘာေပါက္သြားမယ္ဆုိရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုိလားမွာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ အားလုံးကေန ျပည္သူေတြက ၀ုိင္းႀကိဳးစားရမယ္ဆုိတာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရျခင္းအားျဖင့္ အားလုံးအတြက္ အက်ဳိးအျမတ္ရွိႏုိင္ တယ္ဆုိတာ ထင္ရွားေအာင္လုိ႔ ျပည္သူေတြကလည္း ၀ုိင္းၿပီးေတာ့လုပ္ေပးရမယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမလိုခ်င္တာက ျပည္သူေတြရဲ႕တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းပါပဲ”ဟု ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး တိုးတက္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားရန္ အစိုးရမွာ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း၊ တစ္တုိင္းျပည္လုံး စီးပြားေရး တုိးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ်  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ အသီးအပြင့္မ်ားကို ခံစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊  ယင္းသို႔ ခံစားရသည္ႏွင့္အမွ် ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာစကား ထိန္းသိမ္းလာတာ အားေပးလာတာ ပိုၿပီးမ်ားလာမည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သိပ္ၿပီးစိတ္မပူရန္ႏွင့္အေလးထား ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

“ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆိုရာမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တရားဥပေဒနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ထိန္းထားတယ္ေပါ့။အဲ့ဒါလည္း လက္ေတြ႕က်က်စဥ္းစားရမွာေပါ့။ ဒီလိုမထိန္းထားလို႔မရဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္တံ့ခိုင္ျမဲဖို႔ဆိုတာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး ရွိရမယ္။ အမ်ားလက္ခံႏိုင္တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခ ခံဥပေဒတစ္ခုရွိရမယ္။ အဲဒါမွလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာ တည္ျမဲမယ္။ ေရတိုမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ႕အသီးအပြင့္ေတြကို ခံစားရမွာ။အေစာက ပညာေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရွိလို႔ ပညာေရးမရွိဘူးဆိုတာ။ ပညာေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဒီႏိုင္ငံမွာ နိမ့္က်သြားတာက တစ္ခုက ပညာေရးစနစ္ေၾကာင့္ပါ။ ပညာေရးစနစ္မေကာင္းလို႔ သိပ္ကိုနိမ့္သြားတယ္။ တစ္ခုကေတာ့ မၿငိမ္းခ်မ္းလို႔ နယ္စြန္နယ္ဖ်ားေတြ မွာေပါ့။ မၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ေဒသေတြမွာ မွန္ပါတယ္”ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာ ၾကားသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္က ကယားျပည္နယ္လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ရွိ ျပည္နယ္ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ႏွင့္ ေဒသခံလူငယ္မ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ိုင္းကို ေတြ႕ရစဥ္(ဓာတ္ပံု-စိုးမင္းထုိက္)

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား လူငယ္ရွစ္ဦးက ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ကိစၥမ်ား၊ ေဒသအခက္အခဲမ်ား၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည္။

ဦးမာရီးယိုက “ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံက ဘာသာတရား အရမ္းကုိင္း႐ႈိင္းတဲ့ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံပါ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဘုရားေက်ာင္းတက္မယ္ ကားတုိင္ေတာင္ေပၚ တက္မယ္ ဆုိၿပီး တက္ျပန္ေတာ့လည္း အေပၚမွာ စစ္သားက ေသနတ္ေတြနဲ႔ ခ်ိန္ထားေနတယ္။ အဲဒါ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ေတာင္ျပန္ေပးဖုိ႔ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔  ဘာသာတရား ခရစ္ယာန္ဘာသာ ကိုးကြယ္ၾကတဲ့ ခေရာ့ေတာင္ကို သိမ္းပုိက္ထားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ အဲဒါလည္း အခက္အခဲတစ္ခုပါပဲ။ အစိုးရ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုလည္း ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျပည္သူက တုိင္ထားတဲ့စာကိုလည္း ထိေရာက္စြာ အေရးယူေပးဖုိ႔ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ဟုတ္ကဲ့ ၾကည့္လုိက္ပါမယ္။ ဘယ္တုန္းက စသိမ္းပိုက္ထားတာလဲ။၂၀၀၈ ဆုိ ၁၀ ႏွစ္ေတာင္ၾကာၿပီ ၾကည့္လုိက္ပါ့မယ္။ ဘာေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ဒီလုိ ကုိးကြယ္ဖုိ႔ဟာ အခက္အခဲရွိေနလဲဆုိတာ။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က တုိင္တဲ့ဟာေတြကို ေသေသ ခ်ာခ်ာ ဖတ္ရလိမ့္မယ္။ကုိယ္တုိင္မဖတ္ႏုိင္ရင္ေတာင္ ဖတ္တဲ့အဖြဲ႕ေတြ ဖြဲ႕ထားရပါလိမ့္မယ္။ ဖတ္တဲ့အဖြဲ႕ေတြကလည္း နည္းနည္း ေျဖာင့္မတ္ဖုိ႔လုိတယ္။ သူတုိ႔ အေၾကာင္းတုိင္တာပါလုိ႔ရွိရင္ တင္မျပမွာလည္း စိုးရိမ္ရတယ္။ အဲဒီေတာ့ အဲဒါကို ေသခ်ာမွာခဲ့ပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တုိင္းရင္းသားအားလုံးက အခုအခ်ိန္ထိ ေၾကာက္စိတ္ကို အျမစ္တြယ္ေနေသးေၾကာင္း၊ ယင္းအေလ့အက်င့္ကို ဖ်က္ရလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သိမ္ငယ္သည့္လူမ်ားကို ဦးစားေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေဆြးေႏြးပြဲအဖြင့္မိန္႔ခြန္းအျဖစ္ “အခုဆိုရင္ လူငယ္ေတြ နဲ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ိုင္းေတြ က်င္းပခဲ့တာ ေလးငါးေျခာက္ခါရွိပါၿပီ။ ေနရာအသီးသီးမွာေပါ့ လူငယ္ေတြနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး က်င္းပတဲ့ေနရာမွာ တိုက္ပြဲေတြမျဖစ္ခဲ့တဲ့ ေဒသေတြမွာဆိုရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ပတ္သက္ ၿပီး နားလည္မႈ ဗဟုသုတေပါ့ေနာ္ စိတ္၀င္စားမႈ နည္းတယ္ဆိုတာ ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ တိုက္ပြဲေတြျဖစ္ခဲ့တဲ့ ျပည္နယ္ေတြတိုင္းေတြ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အရင္တုန္းက မၿငိမ္းခ်မ္းဘဲ အခု ၿငိမ္းခ်မ္းသြားတဲ့ ေနရာေတြမွာ ဘယ္လိုအေျပာင္းအလဲေတြရွိတယ္ဆိုတာကို ပိုၿပီးေတာ့ နားလည္တယ္ဆိုတာကို သတိျပဳမိပါတယ္။ပိုၿပီးေတာ့ နားလည္တဲ့ ေဒသေတြမွာဆိုလို႔ ရွိရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးရတာ ပိုၿပီးေတာ့ ထဲထဲ၀င္၀င္ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဒီကယားျပည္နယ္မွာလည္း လူငယ္ေတြနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာ ပိုၿပီးေတာ့ ထိထိေရာက္ေရာက္ျဖစ္ႏုိင္မယ္လို႔လည္း ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ဒီက လူငယ္ေတြရဲ႕ အသံကို တစ္တိုင္းျပည္လံုးက နားေထာင္ၿပီးေတာ့ စိတ္၀င္စားလိမ့္မယ္လို႔လည္း ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ အခုဒီထဲမွာ ၀န္ထမ္းေတြလည္းပါတယ္။ ၀န္ထမ္းမဟုတ္တာေတြလည္းပါတယ္။ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕အေနအထားနဲ႔ ၀န္ထမ္းမဟုတ္တဲ့သူေတြရဲ႕ အယူအဆကေတာ့ မတူပါဘူး။ မတူေပမဲ့လည္း အားလံုးကေတာ့ အတူတူတြဲၿပီးေတာ့ လုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးဖို႔ျပင္ဆင္လာတာလည္း ေကာင္းပါတယ္။စိတ္ထဲမွာေပၚလာတာကိုလည္း ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒါက ပိုေကာင္းတတ္ပါတယ္”ဟု ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္လာသူမ်ားအား ေျပာၾကားသည္။

“ဒီလုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ျပည္သူလူထုကေန ပါ၀င္ၿပီးေတာ့ စိတ္ပါ၀င္စားစြာ နားေထာင္တယ္ဆုိတာ ကြၽန္မတို႔ႏုိင္ငံအတြက္ အင္မတန္မွေကာင္းတဲ့ လကၡဏာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ လုပ္တုိင္းလုပ္တုိင္း လူငယ္ေတြဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ဘယ္ေလာက္အားသန္တယ္ဆုိတာ ကြၽန္မတုိ႔ ေတြ႕ရပါတယ္။ လူငယ္ေတြ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အားသန္တယ္ဆုိတာ ကြၽန္မတို႔ အနာဂတ္အတြက္ အင္မတန္မွ ေကာင္းပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိတာ ရ႐ုံနဲ႔ မၿပီးေသးဘူး။ ထိန္းသိမ္းထားရမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေနာင္မ်ဳိးဆက္ေတြက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ႕ တန္ဖုိးကို သိတယ္ဆုိလုိ႔ရွိရင္ ကြၽန္မတို႔ မ်ဳိးဆက္မွာရေအာင္ယူၿပီး ေနာင္မ်ဳိးဆက္ေတြမွာ ဆက္ၿပီးထိန္းသိမ္းၿပီးေတာ့ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚ အေျခခံၿပီး ကြၽန္မတုိ႔ႏုိင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေအာင္လုိ႔ ကြၽန္မတုိ႔ႏုိင္ငံကို အင္အားခုိင္မာေအာင္လုပ္ရမယ္။ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံဆုိတာ အင္အားခုိင္မာမွ ကမၻာကလည္း ေလးစားတယ္။ အင္အားမခုိင္မာတဲ့ ႏုိင္ငံဆုိရင္ ကမၻာက အထင္ေသးခ်င္တယ္။ ဒါကလည္း လူ႔သဘာ၀ပါပဲ။ အားလုံးဟာ ကိုယ့္ ႏုိင္ငံကို တုိးတက္ေအာင္လုိ႔ အင္အားခုိင္မာေအာင္လုိ႔ လုပ္ႏုိင္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြရွိတယ္။ ဒီအခြင့္အေရးေတြကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ထိထိေရာက္ေရာက္သုံးၾကပါလုိ႔ ကြၽန္မအေနနဲ႔ တုိက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္”ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အပိတ္မိန္႔ခြန္းအျဖစ္ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါၿငိမ္းခ်မ္းေရးလူငယ္စကား၀ိုင္းသို႔ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ ကယားျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ဌာနဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္သူဦးေရ ၂၀၀၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ငါးႀကိမ္ေျမာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ိုင္းအျဖစ္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး လူငယ္မ်ား၊ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ႏွစ္ႀကိမ္၊ ပင္လံုၿမိဳ႕တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ၀မ္းတြင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္တစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။