အေမရိကန္က ပါလက္စတုိင္း ဒုကၡသည္မ်ားအား ေပးမည့္အကူအညီမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ျပင္ဆင္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၂၀ ရက္က ပင္တဂြန္သို႔သြားေရာက္စဥ္ မီဒီယာမ်ားကို ေျဖၾကားေနေသာ သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔ (Photo: AFP)

ပါလက္စတုိင္းဒုကၡသည္မ်ားအား ကူညီရန္ ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီတစ္ခုထံ ေပးမည့္ ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာအား ထုတ္မေပးဘဲ ဆုိင္းငံ့ထားရန္ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔အစိုးရက ျပင္ဆင္ေနၿပီး ယခုႏွစ္အတြက္ ပထမအသုတ္ေပးမည့္အကူအညီမ်ားကို ထက္၀က္ေက်ာ္ သို႔မဟုတ္ အားလံုးကို ျဖတ္ေတာက္ပစ္ႏိုင္ေျခရွိေၾကာင္း အေမရိကန္တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထရန္႔က ေနာက္ဆံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္ မခ်မွတ္ရေသးေသာ္လည္း U.N. Relief and Works Agency ထံ ပထမအရစ္ ေပးရန္စီစဥ္ထားသည့္ ေဒၚလာ ၁၂၅ သန္းအနက္ ေဒၚလာသန္း ၆၀ ကိုသာ ေပးနိုင္ေျခရွိေၾကာင္း ယင္းကိစၥအား ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္ မရွိသည့္ အမည္မေဖာ္ေသာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အစၥေရး၏ေ၀ဖန္မႈ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ၾကံဳေနရေသာ ယင္းေအဂ်င္စီသည္ ေနာက္ထပ္အကူအညီမ်ား ရရွိႏိုင္ရန္ အဖဲြ႕၏လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ားကို ႀကီးႀကီးမားမား ေျပာင္းလဲပစ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းတို႔အနက္ ပါလက္စတုိင္းသည္ အစၥေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြအား ျပန္လည္က်င္းပမႈကို ဦးစြာျပဳလုပ္ရန္ အခ်က္တစ္ခ်က္လည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း ယင္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထရန္႔အစိုးရက ေနာက္ဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္အေစာပိုင္းတြင္ ေၾကညာဖြယ္ရွိသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ အကူအညီမ်ား ဆုိင္းငံ့ထားရန္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ရက္ေတလာဆင္၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဂ်ိမ္းမာတစ္တုိ႔က ေထာက္ခံခဲ့သည္။ ကုလသမဂၢဆုိင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး နစ္ကီဟာေလက ပိုမိုျပင္းထန္ေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေတာင္းဆိုရန္ ယင္းဆုိင္းငံ့မႈအား အေပးအယူတစ္ခုအျဖစ္ ကမ္းလွမ္းခ့ဲေၾကာင္း တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆိုင္းငံ့ထားေသာ အစၥေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြကို ပါလက္စတုိင္းက ျပန္လည္စတင္သည့္အခ်ိန္အထိ အေမရိကန္အကူအညီမ်ားအား လံုး၀ျဖတ္ေတာက္ထားရန္ ဟာေလက အလုိရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္ အကူအညီအားလံုးကို ျဖတ္ေတာက္မႈသည္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတြင္ အထူးသျဖင့္ ပါလက္စတုိင္း ဒုကၡသည္သန္းႏွင့္ ခ်ီအား လက္ခံထားၿပီး အေမရိကန္၏အေရးပါေသာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္မဟာမိတ္ ေဂ်ာ္ဒန္တြင္ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားကို ပိုမိုဆုိးရြား ေစႏိုင္ဟု ေတလာဆင္၊ မာတစ္ႏွင့္ အျခားသူမ်ားက ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။

ေဒသတြင္း၌ တင္းမာမႈျမင့္တက္လာျခင္း ေနာက္ထပ္လကၡဏာတစ္ခုအျဖစ္ ပါလက္စတုိင္းသမၼတမာမြတ္အဘားစ္က ဇန္န၀ါရီ ၁၄ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ ႏွစ္ နာရီၾကာျမင့္ခဲ့သည့္မိန္႔ခြန္း၌ ပါလက္စတုိင္းမ်ားအား ဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ထရန္႔သည္ ရွက္သင့္ေၾကာင္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။ လက္သင့္မခံႏုိင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအစီအစဥ္ ျဖစ္လာမည္ဟုဆိုကာ ယင္းအစီအစဥ္ကို ပယ္ခ်ျခင္းသည္ ျပႆနာမရွိေၾကာင္းလည္း အဘားစ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေမရိကန္သည္ Relief and Works ေအဂ်င္စီကို အမ်ားဆံုးလွဴဒါန္းသူျဖစ္ၿပီး ေအ ဂ်င္စီဘတ္ဂ်က္စုစုေပါင္း၏ ရာခုိင္ႏႈန္း ၃၀ နီးပါးထည့္၀င္ေနသည္။ ယင္းေအဂ်င္စီသည္ ၀က္စ္ဘင့္၊ ဂါဇာကမ္းေျမာင္၊ ေဂ်ာ္ဒန္၊ ဆီးရီးယားႏွင့္ လက္ဘႏြန္တုိ႔ရွိ ပါလက္စတုိင္းမ်ားကို အကူအညီေပးမႈအား ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ေနသည္။

သံ႐ုံးဖြင့္ပြဲအတြက္ လန္ဒန္သို႔ သြားမည့္ခရီးစဥ္ကို ဖ်က္သိမ္းေၾကာင္း ေဒၚနယ္ထရန္႔ ေၾကညာ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္က လန္ဒန္ရွိ အေမရိကန္သံ႐ုံးသစ္အား ႐ုိက္ကူးထားေသာဓာတ္ပုံ (Photo: AFP)

လန္ဒန္ရွိ အေမရိကန္သံ႐ုံးသစ္ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔က ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။ ထရန္႔၏ ခရီးစဥ္တြင္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ထားသူမ်ားက  ထရန္႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။

သံ႐ုံးအေဆာက္အအုံသစ္၏ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ တည္ေနရာတို႔ကို မႏွစ္သက္မႈမ်ားရွိေသာေၾကာင့္ လာမည့္လတြင္ သြားရန္ စီစဥ္ထားေသာ လန္ဒန္ခရီးစဥ္ကို စြန္႔လႊတ္ေၾကာင္း ထရန္႔က Twitter တြင္ ေရးသားခဲ့သည္။ လန္ဒန္ရွိ အေကာင္းဆုံးေသာေနရာမွ အေကာင္းဆုံးေသာ သံ႐ုံးကို ေရာင္းခ်ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေသာ အိုဘားမားအစိုးရအား ႏွစ္သက္သူ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံကုန္က်သည့္ သံ႐ုံးသစ္အတြက္ ၎အား ဖဲႀကိဳးျဖတ္ေစလိုေသာ္လည္း မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေၾကာင္း ထရန္႔က ေရးသားခဲ့သည္။

ၿဗိတိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ထရီဆာေမက ထရန္႔ကို ၿဗိတိန္သို႔ သံ႐ုံးဖြင့္ပြဲ ခရီးစဥ္အတူ လာေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားထားေၾကာင္း ခန္႔မွန္းမႈမ်ား ထြက္ေပၚေနခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေရးအတုိက္အခံမ်ားႏွင့္ လူထုက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။

ရက္စြဲမသတ္မွတ္ရေသးေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ခရီးစဥ္မ်ား အစီအစဥ္သည္ မေျပာင္းလဲေၾကာင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္႐ုံးေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထရန္႔သည္ ၿဗိတိန္သို႔ ႏုိင္ငံေတာ္ခရီးစဥ္အျဖစ္ လာေရာက္ဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီ ၇ ရက္တြင္ ေမက ေျပာၾကားထားသည္။  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီတြင္ ထရန္႔ က က်မ္း သစၥာက်ိန္ဆိုခဲ့ၿပီးေနာက္ ေမသည္ အိမ္ျဖဴေတာ္သို႔ ပထမဆုံးသြားေရာက္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံ ရပ္ျခားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္။

အေမရိကန္သံ႐ုံးသစ္ကို အေမရိကန္ ဗိသုကာလုပ္ငန္း Kieran Timberlake က ဒီဇုိင္းေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ကုဗပုံစံ ၁၂ ထပ္အေဆာက္ အအုံသစ္သည္ သိမ္းျမစ္ကမ္းပါး၏ ေတာင္ဘက္တြင္ တည္ရွိသည္။ ယင္းသံ႐ုံးသစ္ကို ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္၌ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္သည္။ လန္ဒန္အလယ္ပုိင္းရွိ ေမဖဲတြင္ရွိေသာ ဂုဏ္သိကၡာႀကီးသည့္ေနရာမွ အေမရိကန္သံ႐ုံးကို ေရႊ႕ေျပာင္းမည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အား ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာတြင္ ရီပတ္ဘလီကင္သမၼတ ေဂ်ာ့ဒဗလ်ဴဘုရွ္ အစိုးရက ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ထရန္႔က ကမၻာ႔စီးပြားေရးဖိုရမ္သို႔ ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခုနီးပါးအတြင္း ပထမဆံုးတက္ေရာက္သည့္ အေမရိကန္သမၼတ ျဖစ္လာမည္

ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္က အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မူ၀ါဒ ေဆြးေႏြးပြဲ၌ စကားေျပာေနေသာ သမၼတထရန္႔ (Photo: AP)

အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔သည္ ၎၏ လူအမ်ားႀကိဳက္၀ါဒီ သတင္းစကားမ်ားကို ယခုလအေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအထက္လႊာမ်ားအား တိုက္႐ိုက္ေျပာၾကားမည္ျဖစ္ရာ ဒါဗို႔စ္တြင္ က်င္းပေသာ ကမၻာ့စီးပြားေရးဖုိရမ္သုိ႔ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ နီးပါးအတြင္း အေမရိကန္သမၼတတစ္ဦးက ပထမဆံုးအႀကိမ္ တက္ေရာက္မႈျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒျဖစ္ေသာ အေမရိကန္သည္သာ ပထမဟူေသာ လႈံ႔ေဆာ္မႈျဖင့္ ေရြးေကာက္ပဲြ အႏုိင္ရခဲ့သည့္ ထရန္႔သည္ ဆြစ္ဇာလန္တြင္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပသည့္ ယင္းဖိုရမ္သုိ႔ တက္ေရာက္ၿပီး ၎၏ကိုယ္ပုိင္အျမင္ အနည္းငယ္အား မွ်ေ၀ဖြယ္ရွိဟု အိမ္ျဖဴေတာ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ သူ၏ အေမရိကန္သည္သာ ပထမ မူ၀ါဒကို ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားထံ တင္ျပရန္ အခြင့္အလမ္းအား သမၼတက ႀကိဳဆိုခဲ့ေၾကာင္း အိမ္ျဖဴေတာ္ ေျပာခြင့္ရပုဂိၢဳလ္ ဆာရာဆန္ဒါးစ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဥေရာပ ႏွင္းေလွ်ာစီးစခန္းတြင္ ေခတၱေနထုိင္မႈသည္ အဆက္အသြယ္ ျပတ္ေတာက္သြားမည္ကို စိုးရိမ္၍ အေမရိကန္သမၼတ အဆက္ဆက္သည္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပေသာ ခမ္းနားသည့္ ယင္းဖုိရမ္ကို ေရွာင္လဲႊခဲ့ၾကသည္။ ယင္းဖုိရမ္သို႔ အေမရိကန္သမၼတေဟာင္း ဘီကလင္တန္က ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေနာက္ဆံုးတက္ေရာက္ထားသည္။

အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းရွင္မွ သမၼတျဖစ္လာခဲ့ေသာ ထရန္႔သည္ ခ်မ္းသာသူႏွင့္ ထင္ရွားသူမ်ား အ၀န္းအ၀ိုင္းကို ေရွာင္လဲႊမႈ ရွားပါးၿပီး ပထ၀ီႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ မက္လံုးကလည္း ယင္းဖုိရမ္သို႔ တက္ေရာက္ရန္ ဆဲြေဆာင္ခဲ့ဖြယ္ရွိသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္တြင္ ဒါဗို႔စ္ဖိုရမ္သို႔ တ႐ုတ္သမၼတရွီက်င္ပင္း တက္ေရာက္ခဲ့မႈက လႊမ္းမိုးခဲ့သည္။ ယင္းဖုိရမ္သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ပထမဆံုးတ႐ုတ္သမၼတျဖစ္သည့္ ရွီက ထရန္႔၏ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြား ကာကြယ္ေရးေလလံုးမ်ား ရင္ဆုိင္ေနရစဥ္ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ဂလိုဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းအား ကာကြယ္ေရးကို အရွိန္ျမႇင့္တင္ခဲ့သည္။ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပဲြတြင္ မည္သူမွ် အႏုိင္မရႏုိင္ေၾကာင္း ရွီက သတိေပးလ်က္ တ႐ုတ္သည္ အေမရိကန္ထြက္ခြာမႈေၾကာင့္ လစ္လပ္ခဲ့ေသာေနရာအား ၀င္ယူရန္ အရွိန္ျမႇင့္ ႀကိဳးပမ္းေနမႈကို စုိးရိမ္မႈျမင့္တက္ေစခဲ့သည္။

ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ သံုးစဲြမႈမ်ားအတြင္း တ႐ုတ္က သီရိလကၤာမွသည္ ဇမ္ဘီယာအထိတို႔တြင္ အေျခခံအေဆာက္အအံု စီမံကိန္းမ်ားစြာအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ ႏိုင္ငံေရး ၾသဇာလႊမ္းမုိးႏုိင္ရန္လည္း အၿမဲတေစ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္တြင္ ထရန္႔အစိုးရကုိယ္စားျပဳ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ အန္သိုနီစကာရာမူခ်ီက တ႐ုတ္သည္ အေျပာႏွင့္အလုပ္ညီရန္ စိန္ေခၚခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္ ဒါဗို႔စ္ဖုိရမ္ကို Creating a Shared Future in a Fractured World ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္မွ ၂၆ ရက္အထိ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ ထရန္႔က မည္သည့္ေန႔ရက္တြင္ တက္ေရာက္မည္ကိုမူ အတိအက် မသိရေသးေပ။

Ref: AFP

ထရန္႔က အိမ္ျဖဴေတာ္ မဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္သူေဟာင္း စတိဗ္ဘန္ႏြန္သည္ ႐ူးသြားၿပီဟု ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္

ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္က ၀ါရွင္တန္တြင္ စကားေျပာေနေသာ သမၼတထရန္႔ (၀ဲ) ႏွင့္ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္က အလာဘားမားတြင္ ရီပက္ဘလီကင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးအား မိတ္ဆက္ေနေသာ စတိဗ္ဘန္ႏြန္ (Photo: AFP)

အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔က ၎၏အနီးကပ္ဆံုး ႏုိင္ငံေရးမဟာမိတ္တစ္ဦးျဖစ္သူ အိမ္ျဖဴေတာ္ မဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္သူ အႀကီးအကဲေဟာင္း စတိဗ္ဘန္ႏြန္သည္ ႐ူးသြပ္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထရန္႔၏ အႀကီးဆံုးသားျဖစ္သူ ေဒၚနယ္ဂ်ဴနီယာက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္တြင္ ႐ုရွားေရွ႕ေန နာတာလီယာဗီဆယ္နစ္စကာယာႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမႈသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သစၥာေဖာက္မႈႏွင့္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္မရွိမႈဟု ဘန္ႏြန္က ခုိင္းႏိႈင္းခဲ့သည့္ စာအုပ္သစ္မွ ဖြင့္ခ်ထားသည့္ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီးေနာက္ အက်ပ္အတည္း ၾကံဳေနရသည့္ ထရန္႔က ဇန္န၀ါရီ ၃ ရက္တြင္ ခ်က္ခ်င္းပင္ တံု႔ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထရန္႔၏ၿပိဳင္ဘက္ ဒီမိုကရက္သမၼတကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ဟီလာရီ ကလင္တန္အား စြပ္စဲြမႈမ်ားပါ၀င္မည့္ အခ်က္အလက္မ်ားေပးမည္ဟု ကတိရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ နယူးေယာက္ရွိ ထရန္႔တာ၀ါတြင္ ထရန္႔၏သမက္ျဖစ္သူ ဂ်ရတ္ကူရွ္နာႏွင့္ မဲဆြယ္အဖဲြ႕ဥကၠ႒ ေပါမန္နာဖို႔တ္တုိ႔ကပါ ယင္းေတြ႕ဆံုမႈသို႔ ေရွ႕ေနမ်ားမပါဘဲ တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းကိစၥအတြက္ အက္ဖ္ဘီအုိင္အား ခ်က္ခ်င္းေခၚသင့္ေၾကာင္း ဘန္ႏြန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စတိဗ္ဘန္ႏြန္သည္ ၎သို႔မဟုတ္ ၎၏သမၼတျဖစ္မႈႏွင့္ မည္သုိ႔မွ် မပတ္သက္ေၾကာင္း ရီပက္ဘလီကင္သမၼတထရန္႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဘန္ႏြန္သည္ ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ခံရခ်ိန္တြင္ ရာထူးဆံုး႐ံႈး႐ံုသာမက သတိလည္းလြတ္သြားခဲ့ေၾကာင္း ထရန္႔က ေၾကညာခ်က္တြင္ ေရးသားခဲ့သည္။ နယူးေယာက္ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းရွင္အား အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒီ လက္ယာအစြန္းေရာက္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ထရန္႔လုိလားေသာ မီဒီယာပတ္၀န္းက်င္ ဖန္တီးရာတြင္ ကူညီေပးခဲ့သည့္ ဘန္ႏြန္သည္ ၎အက်ဳိးအတြက္သာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထရန္႔က ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။

ထုတ္ေဖာ္မေျပာရန္ သေဘာတူထားမႈကို ခ်ဳိးေဖာက္၍ စာေရးဆရာထံ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ဘန္ႏြန္အား စြပ္စဲြထားၿပီး ရပ္တန္းကရပ္ရန္ ေတာင္းဆိုထားသည့္စာကို ထရန္႔၏ေရွ႕ေန ခ်ားဟာဒါက ဘန္ႏြန္ထံ ပို႔ခဲ့သည္ဟု အေမရိကန္မီဒီယာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထရန္႔၊ ၎၏ ထိပ္တန္းလက္ေထာက္မ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ားအား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားကို အေျချပဳထားသည္ဟု ဆိုေသာ Michael Wolff ၏ Fire and Fury: Inside the Trump White House စာအုပ္မွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ားအား သတင္းဌာနမ်ား၏ ကိုးကားေဖာ္ျပေနမႈကို ထရန္႔က ေဒါသထြက္ေနဖြယ္လည္း ရွိသည္။

ထရန္႔သည္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေဟာင္း ဂြၽန္ဘိုနာအား ကနဦးတြင္ မသိခဲ့ေၾကာင္း၊ အစာအဆိပ္ မသင့္ႏုိင္ဟု ယံုၾကည္၍ မက္ေဒၚနယ္ဆုိင္မွ စားစရာမ်ားကို ထရန္႔က စားေၾကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပဲြႏိုင္မည္ဟု ထရန္႔၏ အဖဲြ႕ကိုယ္တုိင္က မယံုၾကည္ေၾကာင္း Wolff ၏ စာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ သမၼတေရြးေကာက္ပဲြ၌ ႐ုရွား၏ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈႏိုင္ေျခအား အက္ဖ္ဘီအုိင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးေဟာင္း ေရာဘတ္မူလာ ဦးေဆာင္ေသာ အထူးေကာင္စီ၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတြင္ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈကို အာ႐ံုစုိက္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿပီးခဲ့ေသာ ၾသဂုတ္တြင္ အိမ္ျဖဴေတာ္မွ ထြက္ခြာခဲ့ရသည့္ ဘန္ႏြန္က ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

Ref: AFP

ၾသစေၾတးလ်၏ သတင္းေပးကူညီမႈေၾကာင့္ ႐ုရွား-ထရန္႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား အစပ်ဳိးခဲ့

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လက က်င္းပခဲ့ေသာ ဂ်ာမနီ ဂ်ီ ၂၀ အစည္းအေ၀းတြင္ ေတြ႕ရေသာ အေမရိကန္သမၼတထရန္႔ႏွင့္ ႐ုရွားသမၼတ ဗလာဒီမာပူတင္တို႔အား ေတြ႕ရစဥ္ (Photo – AFP)

အေမရိကန္ေရြးေကာက္ပြဲကို ေႏွာင့္ယွက္ရန္၊ ေဒၚနယ္ထရန္႔၏ မဲဆြယ္စည္း႐ံုး ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ေပါင္းၾကံရန္ ႐ုရွား၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအေပၚ FBI ၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ စတင္ေရးအတြက္ ၾသစေၾတးလ်က ေ၀မွ်ေပးခဲ့သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားက အကူအညီျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း New Youk Times တြင္ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

႐ုရွားထံတြင္ ဟီလာရီကလင္တန္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မေကာင္းသတင္းမ်ားရွိေနသည္ဟု ထရန္႔မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးအဖြဲ႕ထဲမွ ႏိုင္ငံျခားမူ၀ါဒေရးရာ အၾကံေပးေဟာင္းျဖစ္သူ ေဂ်ာ့ခ်္ပါပါဒိုေပါလိုသည္ ၾသစေၾတးလ်က ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း အလက္ဇႏၵား ေဒါင္နာကို ေျပာခဲ့ဖူးသည္ဟု Times တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပါပါဒိုေပါလိုသည္ FBI ကို လိမ္လည္မိခဲ့ေၾကာင္း ၀န္ခံခဲ့သူျဖစ္သည္။

ယင္းေနာက္ပိုင္းတြင္ ၾသစေၾတးလ်သည္ ၎၏ ရင္းႏွီးေသာ မဟာမိတ္ အေမရိကန္ထံသို႔ ထိုအေၾကာင္းအရာကို ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ထိုစဥ္က ၾသစေၾတးလ်၏ ၿဗိတိန္ဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္မင္းႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနခဲ့ေသာ ေဒါင္နာႏွင့္ ပါပါဒိုေပါလိုတို႔သည္ ထိုအေၾကာင္းကို၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလက လန္ဒန္ရွိ အဆင့္ျမင့္ဘားတစ္ခုတြင္ ေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု Times တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ဒီမိုကရက္တစ္ သမၼတကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဟီလာရီကလင္တန္ကို အရွက္တကြဲ ျဖစ္ေစမည့္ အီေမးလ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ႐ုရွားတြင္ရွိေနေၾကာင္းလည္း ပါပါဒိုေပါလိုက ေျပာခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

“ဒီမိုကရက္တစ္ အီးေမးလ္ေတြ အြန္လိုင္းေပၚမွာ ထြက္ေပၚလာၿပီး ႏွစ္လအၾကာမွာ ၾသစေၾတးလ်အစိုးရအရာရွိေတြဟာ မစၥတာပါပါဒိုေပါလိုအေၾကာင္းကို အေမရိကန္အစုိးရအရာရွိ ေတြထံလႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၾသစေၾတးလ်၏ အခန္းက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုက္႐ိုက္သိရွိၾကသည့္ အေမရိကန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားအစိုးရအရာရွိ ေလးဦး၏ ေျပာၾကားမႈကိုကိုးကားၿပီးTimes တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းသည္။  “ဒါဟာ အေမရိကန္ရဲ႕ အနီးကပ္ဆံုး ေထာက္လွမ္းေရးမဟာမိတ္ တစ္ဦးထံကရရွိတဲ့ ကိုယ္ေတြ႕သတင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ FBI အတြက္ တပ္လွန္႔မႈတစ္ခုလည္း ျဖစ္လာသလို စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ အစပ်ဳိးဖို႔ ကူညီမႈလည္း ျဖစ္လာပါတယ္” ဟု Times တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ၾသစေၾတးလ်အစိုးရသည္ FBI သို႔ သတင္းပို႔ရန္ အဘယ္ေၾကာင့္ ႏွစ္လၾကာေအာင္ ေစာင့္ခဲ့သနည္းဆိုသည္ကိုမူ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေသးေပ။

FBI ၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈအတြက္ ၿဗိတိန္၊ နယ္သာလန္အစိုးရတို႔အပါအ၀င္ အျခားမဟာမိတ္မ်ားထံမွ ေထာက္လွမ္းေရး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကလည္း ပံ့ပိုးကူညီခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

Ref ; AFP

ထရန္႔က အေမရိကန္ ပထမအမ်ဳိးသားလုံျခံဳေရး မဟာဗ်ဴဟာကို ေၾကညာခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ႏွင့္႐ုရွားကို ေ၀ဖန္႐ႈတ္ခ်ခဲ့

ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္က ၀ါရွင္တန္ရွိ ေရာ္နယ္ေရာင္ အေဆာက္အအုံတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာေနသည့္ အေမရိကန္ သမၼတ ထရန္႔ (Photo : AFP)

အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔သည္ ၎၏ပထမဆုံး အမ်ဳိးသား လုံျခံဳေရး မဟာဗ်ဴဟာကို ေၾကညာခဲ့ရာ တ႐ုတ္ႏွင့္႐ုရွားတို႔သည္ အေမရိကန္ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ထိပါးေနေသာ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရး၀ါဒ ႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။ ထရန္႔၏ ႏုိင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒကို ပုံေဖာ္မည့္ အမ်ဳိးသားလုံျခံဳေရး မဟာဗ်ဴဟာတြင္ ႐ုရွားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၏ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ထရန္႔က ခ်ီးက်ဴးခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္သည္ အာရွတြင္ အေမရိကန္ကို ဖယ္ထုတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း စြပ္စြဲေျပာၾကားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္႐ုရွားက ထရန္႔၏ ပထမဆုံးေသာ အမ်ဳိးသားလုံျခံဳေရး မဟာဗ်ဴဟာသည္ စစ္ေအးေခတ္ စိတ္ေနသေဘာထား တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ႐ႈတ္ခ်ခဲ့ၾကသည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္႐ုရွားသည္ အေမရိကန္၏ ကမၻာ့ၿပိဳင္ဘက္မ်ားအျဖစ္ ပုံေဖာ္ရန္ ထရန္႔က ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၿပီး ႐ုရွားကိုမူ ယခင္က သုံးႏႈန္းခဲ့သည့္ ေလသံမ်ဳိးမွ သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။

“တ႐ုတ္နဲ႔ ႐ုရွားက အေမရိကန္ရဲ႕ ပါ၀ါ၊ လႊမ္းမိုးမႈႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားေတြကို စိန္ေခၚေနၿပီး အေမရိကန္ လုံျခံဳေရးႏွင့္ သာသာ၀ေျပာမႈကို ေလ်ာ့ပါးေစဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနပါတယ္” ဟု ထရန္႔၏ အမ်ဳိးသားလုံျခံဳေရး မဟာဗ်ဴဟာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

႐ုရွားသည္ ကမၻာတြင္ အေမရိကန္၏ ၾသဇာကို အားေပ်ာ့ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး မဟာမိတ္မ်ား၊ မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္လည္း ေသြးခြဲရန္ ရည္မွန္းေနေၾကာင္း ယင္းမဟာဗ်ဴဟာက သတိေပးခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ႐ုရွား၏ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္မ်ားသည္ အေမရိကန္အတြက္ အႀကီးမားဆုံး ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ျဖစ္ဖြယ္ရွိေၾကာင္းလည္း ယင္းလုံျခံဳေရး မဟာဗ်ဴဟာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္သည္ အာရွတြင္ အေမရိကန္ကို ဖယ္ထုတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း ထရန္႔၏ မဟာဗ်ဴဟာက ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္၏ အာဏာရွင္စနစ္ လကၡဏာမ်ား ျဖန္႔က်က္မႈမွသည္ ကုန္သြယ္ေရး လိုေငြျပမႈ၊ အခ်က္အလက္မ်ား ခိုးယူခံရမႈအထိ အေမရိကန္၏ နစ္နာခ်က္မ်ား ကို ထရန္႔က စာရင္းျပဳစု ခ်ျပခဲ့သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားတာနဲ႔ ဖီလာဆန္႔က်င္ၿပီး တ႐ုတ္ဟာ တျခားသူေတြ ရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို အသုံးခ်ၿပီး သူရဲ႕ပါ၀ါကို ခ်ဲ႕ထြင္ခဲ့ပါတယ္” ဟု ထရန္႔၏ လုံျခံဳေရး မဟာဗ်ဴဟာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၁၁ လၾကာ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသားလုံျခံဳေရး မဟာဗ်ဴဟာသည္ ထရန္႔၏ အေမရိကန္ပထမ ေၾကြးေၾကာ္သံကို အေျခခံထားခဲ့ၿပီး အေမရိကန္က ကမၻာကို ခ်ဥ္းကပ္မႈအတြက္ မူေဘာင္တစ္ခု ခ်မွတ္ေပးမည့္ မဟာဗ်ဴဟာျဖစ္သည္။

၀ါရွင္တန္ရွိ ႏုိင္ငံျခားေရးဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက အစိုးရအဖြဲ႕ႏွစ္ခု ျဖစ္ေနေၾကာင္း တစ္ဖြဲ႕သည္ ပင္တဂြန္ ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနတို႔ႏွင့္ ထိေတြ႕ၿပီး ေန႔စဥ္ေဆာင္ရြက္ ေနၾကသူမ်ားျဖစ္၍ ေနာက္တစ္ဖြဲ႕က ထရန္႔ထံမွ အထူးသျဖင့္ Twitter မွတစ္ဆင့္ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ျဖစ္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္ေနၾကသည္။ ထရန္႔ႏွင့္ သူ၏အမ်ဳိးသား လုံျခံဳေရး အၾကံေပးမ်ားသည္ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းေရးရာမွသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲအထိ အေျခခံက်ေသာ လုံျခံဳေရးကိစၥမ်ားတြင္ လူသိရွင္ၾကား သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ထရန္႔သည္ သမၼတတာ၀န္ စတင္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ကတည္းက ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈသည္ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္အထိ ကိစၥမ်ဳိးစုံတြင္ ယခင္သမၼတ ဘာရက္အိုဘားမား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အေမြကို ဖ်က္ဆီးရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထရန္႔၏ အမ်ဳိးသားလုံျခံဳေရး မဟာဗ်ဴဟာသည္ ရာသီေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ လမ္းခြဲခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသား လုံျခံဳေရး မဟာဗ်ဴဟာတြင္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈဆိုေသာ အသုံးအႏႈန္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္သည္ ကမၻာ့စြမ္းအင္ စနစ္တြင္ ေရွ႕ေဆာင္ ထုတ္လုပ္သူ၊ သုံးစြဲသူ၊ နည္းပညာ ဆန္းသစ္တီထြင္သူျဖစ္ၿပီး ေစ်းကြက္မ်ား လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အေမရိကန္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ား ခုိင္မာလုံျခံဳေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref : AFP

အာရွ မာရသြန္ခရီးစဥ္ျဖင့္ သံတမန္မိုင္းကြင္းထဲသို႔ ၀င္လာသည့္ ထရန္႔

ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ စီစဥ္ထားေသာ ေဒၚနယ္ထရန္႔၏ အာရွခရီးစဥ္တစ္ခုလံုးအတြက္ ဖတ္ဖတ္ေမာေနေသာ သူ၏အၾကံေပးမ်ားအား ေမးခြန္းတစ္ခုက ႏွိပ္စက္လ်က္ရွိသည္။ နာမည္ပ်က္ေလာက္ေအာင္ စိတ္လိုက္မာန္ပါ လုပ္တတ္သည့္ သမၼတအေနျဖင့္ သံတမန္က်င့္၀တ္မ်ားႏွင့္ ပထ၀ီႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ ႀကိဳလင့္ေနေသာ အႏၲရာယ္မ်ားကို သီတင္းႏွစ္ပတ္အတြင္း ေကာင္းစြာျပဳလုပ္ႏုိင္မည္လား ဟူ၍ျဖစ္သည္။ Twitter တြင္တင္၍ေရးတတ္ေသာ သူ၏အမူအက်င့္ကလည္း ေစာင့္ၾကည့္ခ်င္စရာျဖစ္သည္။

သူ၏ေလယာဥ္သည္ ၁၂ ရက္တာအတြင္း ႏိုင္ငံေပါင္းငါးႏုိင္ငံကို လွည့္လည္ပ်ံသန္းမည္ျဖစ္ရာ သူ၏မာရသြန္ခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျမာက္ကိုရီးယားအေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ ထိပ္တန္း အာဂ်င္ဒါမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

အစီအစဥ္မ်ား ျပည့္သိပ္ေနသည့္ သူ၏ခရီးစဥ္တြင္ ကြန္ျမဴနစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္အတူ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ျခင္း၊ ဂ်ပန္အင္ပါယာတရား႐ံုးက ႀကိဳဆိုဧည့္ခံျခင္းတို႔အျပင္ ကိုးက်င္းေဂါက္သီးကစားျခင္းပင္ ပါ၀င္ေနသည္။

သို႔ေသာ္ ေဒသတြင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ အလွည့္က်ေတြ႕ဆံုျခင္း၌ သူ၏ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ အဆင္ေျပ မေျပဟူသည့္ ကိစၥသည္သာ ခရီးစဥ္ ေအာင္ျမင္ျခင္းရွိမရွိကို ဆံုးျဖတ္ရမည့္အခ်က္ ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။

ထရန္႔သည္ ဂ်ပန္ေခါင္းေဆာင္ ရွင္ဇိုအာေဘးႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာဆက္ဆံေရး ရွိထားၿပီး တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္ ရွီက်င္ပင္းႏွင့္ ဆက္ဆံေရးသည္ အစပိုင္းက ေအးခဲခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရွီကို ၾသဇာရွိ၍ လွပေသာ အ့ံၾသဖြယ္ရာလူဟုပင္ ခ်ီးက်ဴးသည္အထိ အဆင္ေျပလာခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ မည္သို႔ ႀကိဳဆိုမည္နည္းဟု  မေရရာေသးသည္မွာ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ျဖစ္သည္။

ေတာင္ကိုရီးယားက ထရန္႔အား ေျမာက္ကိုရီးယားအတြက္ ေရာ့ကက္လူသားဟုပင္ စြပ္စြဲထားၿပီး ဖိလစ္ပိုင္ကို လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာကိစၥ သြားေ၀ဖန္မိေသာေၾကာင့္ သမၼတ႐ိုဒရီဂိုဒူတာေတးသည္ တ႐ုတ္လက္၀ယ္ ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္။

■ ဂ်ပန္၊ ႏို၀င္ဘာ ၅-၇

မူ၀ါဒေရးရာအရ ဂ်ပန္ႏွင့္ အေမရိကန္တို႔သည္ အလြန္နီးကပ္ေသာ မဟာမိတ္မ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကြၽမ္းက်င္သူတစ္ဦးက ထရန္႔သည္ သူ၏မိတ္ေဆြအာေဘးႏွင့္ ေဂါက္သီးကစားရန္သက္သက္သာ ဂ်ပန္သို႔ ၀င္ေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟုပင္ ဆိုသည္။

ထရန္႔ ဂ်ပန္သို႔ေရာက္ၿပီး မၾကာမီမွာပင္ ႏွစ္ဦးသား ေတြ႕ဆံုမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာ အေနအထားမ်ားက အလြန္အေရးႀကီးေနေသာေၾကာင့္ ဖေလာ္ရီဒါတြင္ စီစဥ္ခဲ့ဖူးသကဲ့သို႔ ၂၇ က်င္း ႐ိုက္ႏိုင္မည္မဟုတ္ဘဲ ကိုးက်င္းသာ ႐ိုက္ဖြယ္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

ထရန္႔သည္ ဂ်ပန္ဧကရာဇ္ႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ယင္းသည္ သံတမန္က်င့္၀တ္အရ မိုင္းကြင္းတစ္ခု ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။ ဘာရက္အိုဘားမား လာေရာက္ခဲ့စဥ္က အသက္ ၈၃ ႏွစ္အရြယ္ရွိ အကီဟီတိုကို ခါးအလြန္ကိုင္းကာ ဦးညြတ္အ႐ိုအေသေပး ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကြန္ဆာေဗးတစ္မ်ား၏ ျပင္းထန္ေသာ ေ၀ဖန္မႈကို ခံခဲ့ရသည္။

■ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ႏို၀င္ဘာ ၇-၈

ဆိုးလ္ၿမိဳ႕တြင္ ထရန္႔သည္ ေတာင္ကိုရီးယား ပါလီမန္၌ မိန္႔ခြန္းေျပာရန္ စီစဥ္ထားရာ ထရန္႔တစ္ေယာက္ ဇာတ္ညႊန္းမွလြတ္ထြက္လ်က္ လက္တန္းမွတ္ခ်က္မ်ားေပးျခင္းျဖင့္  ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ရွိေနသည့္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ တင္းမာမႈမ်ား တဟုန္ထိုးျမင့္တက္လာႏုိင္မႈကို စိုးရိမ္ေနၾကသည္။

ထရန္႔သည္ ကုန္သြယ္ေရးၿခိမ္းေျမာက္မႈမ်ား၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးေစာ္ကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအြန္ ႏွင့္ ျပင္းထန္ေသာ စကားလံုးစစ္ပြဲ ဆင္ႏႊဲခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ သူ ပထမဆံုး ေျပာၾကားရသည့္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံမိန္႔ခြန္း၌ပင္လွ်င္ ေျမာက္ကိုရီးယားကို လံုး၀ဥႆံု ဖ်က္ဆီးပစ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ေသးသည္။

ဂ်ပန္ၿပီးေနာက္ ေတာင္ကိုရီးယားသို႔ ေရာက္လာလွ်င္ အေမရိကန္၏ စစ္ေရးအရ အဓိကမဟာမိတ္ႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဂ်ပန္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားတို႔အနက္ တစ္ဦးဦးကို မ်က္ႏွာသာေပးသည့္ မွတ္ခ်က္မ်ဳိးကို ဂ႐ုစိုက္ ေရွာင္ရွားရန္လိုသည္။ ဂ်ပန္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားတို႔သည္ သမိုင္းဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္ဆံေရး အစြန္းအထင္းမ်ား ရွိေနသည္။

အေမရိကန္သမၼတသည္ အာေဘးႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက လက္၀ဲယိမ္း ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတ မြန္ေဂ်းအင္းႏွင့္ ပိုမိုေအးစက္ေသာ ဆက္ဆံေရးရွိေနသည္။ သူက မြန္ေဂ်းအင္းကို ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရႊျပည္ေအး ၀ါဒ ရွိေနသူဟုပင္ စြပ္စြဲဖူးသည္။

■ တ႐ုတ္၊ ႏို၀င္ဘာ ၈-၁၀

အေမရိကန္ႏိုင္ငံဆုိင္ရာ တ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီး ဆြီက်င္ကိုင္က “ႏိုင္ငံေတာ္ဧည့္သည္ေတာ္ +”ဟု ေခၚဆိုခဲ့သကဲ့သို႔ေသာ အေနအထားျဖင့္ တ႐ုတ္က ေဒၚနယ္ထရန္႔အား ႀကိဳဆိုရန္ စီစဥ္ထားသည္။ အိမ္ျခံေျမေရာင္း၀ယ္ေရး ဘီလ်ံနာသူေဌးႀကီးကို အလြန္အကြၽံခမ္းနားမႈ၊ အလြန္အကြၽံအေနအထားမ်ားျဖင့္ ႀကိဳဆိုဧည့္ခံမည့္သေဘာျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္အစိုးရက ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ ဂုဏ္ျပဳညစာစားပြဲမ်ား၊ ေဒၚလာဘီလ်ံခ်ီတန္ဖိုးရွိ ကုန္သြယ္ေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားျဖင့္ ထရန္႔အား ႀကိဳဆိုဖြယ္ရွိၿပီး ထရန္႔က ၎တို႔ကို Twitter ၌ ၾကြားလံုးထုတ္ႏုိင္သည္။

ထိုင္းမႈိင္းေနေသာ ကုန္သြယ္ေရးလိုေငြျပမႈမွသည္ ထိန္းမႏိုင္သိမ္းမရ အိမ္နီးခ်င္း ေျမာက္ကိုရီးယားကို တ႐ုတ္၏ကုိင္တြယ္မႈအထိ အတိုင္းအတာက်ယ္ေျပာလွေသာ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို  ေနာက္ခံျပဳလ်က္ ခမ္းနားႀကီးက်ယ္ေသာ ျပဇာတ္ကို တင္ဆက္ဖြယ္ရွိသည္။

သို႔ေသာ္ ထရန္႔၏မဲဆြယ္ပြဲကာလက ျပင္းထန္သည့္ တ႐ုတ္ဆန္႔က်င္ေရးမွတ္ခ်က္မ်ားသည္ ရွီက်င္ပင္းအား အလြန္အမင္း ခ်ီးက်ဴးမႈကို ေနရာေပးရဖြယ္ရွိသည္။

ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ဖိအားေပးမႈမ်ားအျပင္ ထရန္႔၏ တ႐ုတ္ခရီးစဥ္အေပၚ၌ ရစ္၀ဲေနေသာ အျခား အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္ ရွိေသးသည္။ ယင္းမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္း Twitter ကို ပိတ္ဆို႔ထားသည့္ Great Firewall ဟုေခၚေသာအရာကို ထရန္႔အေနျဖင့္ ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္မည္လားဟူသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္နယ္ေျမေပၚတြင္ ထရန္႔အေနျဖင့္ Twitter သံုးႏုိင္မည္လားဟု ေမးျမန္းသည့္အခါ ဒုတိယႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ခ်န္ေစြ႕ဂူအန္းက “သမၼတထရန္႔အေနနဲ႔ အျပင္ကို ဘယ္လိုဆက္သြယ္ရမလဲဆိုတာ ခင္ဗ်ားတို႔ စိုးရိမ္ဖို႔လိုအပ္တဲ့အရာ မဟုတ္ပါဘူး” ဟုသာ သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ႏို၀င္ဘာ ၅ ရက္က ဆိုးလ္ၿမိဳ႕တြင္ ထရန္႔မလာေရာက္မီ ၎အား ဆန္႔က်င္သည့္ ဆႏၵျပပြဲ၌ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံသားမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတာင္းဆိုမႈ ျပဳလုပ္ေနစဥ္ (Photo: AFP)

■ ဗီယက္နမ္၊ ႏို၀င္ဘာ ၁၀-၁၂

ထရန္႔သည္ စစ္ပြဲကာလအတြင္း ဗီယက္နမ္ကို တမင္ေရွာင္လႊဲခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ကုန္သြယ္ေရးကိစၥအတြက္ သြားေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။

ထရန္႔သည္ သူ၏ “အေမရိက ပထမ” မူ၀ါဒအတြက္ အာရွ-ပစိဖိတ္ စီးပြားေရးပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ (APEC) ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ၌ အျပန္အလွန္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ အေမရိကန္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္  လြတ္လပ္ေသာေစ်းကြက္မ်ား ရရွိေရးကို ေတာင္းဆိုႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။

ထရန္႔သည္ ပစိဖိတ္တစ္ေလွ်ာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး (TPP) သေဘာတူညီခ်က္ အဖြဲ႕၀င္ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္လည္း မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ရင္ဆိုင္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ သူက TPP ကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအား သတ္ပစ္သည္ဟု ေ၀ဖန္ကာ ႀကီးမားလွသည့္ ယင္းကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္မွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့သည္။

■ ဖိလစ္ပုိင္၊ ႏို၀င္ဘာ ၁၂-၁၃

ဖိလစ္ပိုင္တြင္ ထရန္႔သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ၌ ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။ ဒူတာေတး၏ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ မူးယစ္ေဆးႏွိမ္နင္းမႈ ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေမရိကန္သမၼတက မည္သည့္အခ်က္ျပမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ကို အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဒူတာေတးသည္ ထရန္႔၏ေရွ႕မွသမၼတ ဘာရက္အိုဘားမားအား သူ၏ မူးယစ္ေဆး စစ္ပြဲကို ေ၀ဖန္ခဲ့မႈအတြက္ “ျပည့္တန္ဆာမသား”ဟု ေခၚဆိုခဲ့ၿပီး ဆက္ဆံေရး ေအးခဲသြားခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္အေစာပုိင္းတြင္ ဆက္ဆံေရးကုိ ျပန္လည္ဖာေထးရန္ ထရန္႔က ဒူတာေတးႏွင့္ ဖုန္းေျပာဆိုရာ၌ သူ၏မူးယစ္ေဆးစစ္ပြဲကိုင္တြယ္ပံုကို ခ်ီးက်ဴးခဲ့ေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္သမၼတအေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားမႈနည္းသည္ဟု ေ၀ဖန္ခံခဲ့ရသည္။

ထရန္႔၏ပထမဇနီးက အတၱႀကီးစြာ ျပဳမူေနသည္ဟု လက္ရွိဇနီးက ေျပာၾကား

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္က  နယူးေယာက္တြင္ ေဂါက္႐ုိက္ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခု တက္ေရာက္ေနေသာ အီဗန္နာထရန္႔ (၀ဲ) ႏွင့္ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္က အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ ေတြ႕ရေသာ မီလန္နီယာထရန္႔ (Photo : AFP)

အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔၏ ပထမဇနီး အီဗန္နာက ၎၏စာအုပ္သစ္အား မိတ္ဆက္ခ်ိန္တြင္ သူသည္ သမၼတဇနီးသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဟာသလုပ္ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ထရန္႔၏ လက္ရွိဇနီးျဖစ္သူ မီလန္နီယာထရန္႔က အီဗန္နာသည္ အာ႐ံုစိုက္မႈ ခံရေစရန္ႏွင့္ အတၱႀကီးစြာ အသံထြက္ေနသည္ဟု ေအာက္တုိဘာ ၉ ရက္တြင္ ျပန္လည္စြပ္စဲြခဲ့သည္။

အသက္ ၆၈ ႏွစ္ရွိ အီဗန္နာထရန္႔က ကိုယ္ေတြ႕မွတ္တမ္း စာအုပ္သစ္ Raising Trump ကို ေၾကာ္ျငာရန္ ABC News ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္စဥ္ ၎ႏွင့္ အေမရိကန္၏ ၄၅ ဦးေျမာက္ သမၼတတုိ႔အၾကား ကာလရွည္ၾကာ ဆက္ဆံေရးကို ရည္ညႊန္းလ်က္ ဟာသလုပ္ ေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ကြၽန္မမွာ အိမ္ျဖဴေတာ္ကို ေခၚလို႔ရတဲ့ တုိက္႐ိုက္ဖုန္းနံပါတ္ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီမွာ မီလန္နီယာ ရွိေနေတာ့ ကြၽန္မက ထရန္႔ကို ဖုန္းမေခၚခ်င္ဘူး။ ၿပီးေတာ့ သ၀န္တိုတာလိုမ်ဳိး ဒါမွမဟုတ္ တစ္ခုခုေပါ့၊ အဲဒီလိုမ်ဳိး မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး။ ဘာလို႔လဲဆုိေတာ့ အေျခခံက်က်ဆုိရင္ ကြၽန္မကပဲ ထရန္႔ရဲ႕ ပထမဆံုး သမၼတကေတာ္ေလ။ အဆင္ေျပတယ္ မဟုတ္လား။ ကြၽန္မက သမၼတကေတာ္ပဲ။ ဟုတ္တယ္မလား” ဟု အီဗန္ကာက ABC သို႔ ရယ္ေမာလ်က္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ တည္ၿငိမ္ေသာ အသက္ ၄၇ ႏွစ္ရွိ မီလန္နီယာ ထရန္႔ကမူ အီဗန္ကာ၏ ေျပာၾကားမႈမ်ားကို သေဘာမက်ခဲ့ေပ။

မစၥထရန္႔သည္ အိမ္ျဖဴေတာ္အား ဘာရြန္ႏွင့္ သမၼတတို႔အတြက္ ေနအိမ္အျဖစ္ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း မီလန္နာထရန္႔၏ ေျပာခြင့္ရပုဂိၢဳလ္ စတက္ဖနီဂရစ္ဟမ္ထံမွ တိုေတာင္းေသာ ေၾကညာခ်က္ကို CNN က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဘာရြန္သည္ ထရန္႔၏ အငယ္ဆံုးသားျဖစ္သည္။

“သူ (မီလန္နီယာထရန္႔) က ၀ါရွင္တန္ဒီစီမွာ ေနခ်င္တယ္။ သူ႔ကို အေမရိကန္သမၼတရဲ႕ ဇနီးအျဖစ္ ဂုဏ္ျပဳထားတယ္။ သူက သူ႔ရဲ႕အဆင့္အတန္းကို အသံုးျပဳၿပီးေတာ့ ကေလးေတြကို ကူညီဖို႔ စီစဥ္ေနတယ္။ စာအုပ္ေတြ ေရာင္းဖုိ႔ေတာ့ မဟုတ္ဘူး” ဟု ဂရစ္ဟမ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သမၼတ၏ ဇနီးေဟာင္း တစ္ဦးထံမွ ယင္းေၾကညာခ်က္သည္ အႏွစ္သာရ မရွိေၾကာင္း ေပၚလြင္ေနေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ လူမ်ား အာ႐ံုစိုက္မႈ ရရွိေစရန္ႏွင့္ အတၱႀကီးစြာ အသံျပဳေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဂရစ္ဟမ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အီဗန္နာထရန္႔သည္ ထရန္႔၏ အႀကီးဆံုးသားသမီးမ်ားျဖစ္ေသာ ေဒၚနယ္ဂ်ဴနီယာ၊ အီဗန္ကာႏွင့္ အဲရစ္တုိ႔၏ မိခင္ျဖစ္သည္။

အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းရွင္မွ သမၼတျဖစ္လာခဲ့သည့္ ထရန္႔သည္ ဒုတိယဇနီးျဖစ္သူ မာလာေမပယ္ႏွင့္ အျခားကေလး ႏွစ္ဦးလည္း ရရွိခဲ့သည္။ ယင္းႏွစ္ဦးမွာ တက္ဖနီႏွင့္ ယခုအခါ အိမ္ျဖဴေတာ္၌ ေနထိုင္ေနသည့္ အသက္ ၁၁ ႏွစ္ရွိ ဘာရြန္တုိ႔ျဖစ္သည္။

ခ်က္ဇာတိ ေမာ္ဒယ္ေဟာင္း၊ စကိတ္စီးသမားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင ္အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးျဖစ္သူ အီဗန္နာသည္ ထရန္႔ႏွင့္ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္တြင္ လက္ထပ္ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ကြာရွင္းခဲ့သည္။ ထရန္႔သည္ ၎ႏွင့္ဇာတ္လမ္း ရွိခဲ့ဖူးေသာ ေမပယ္ႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေျခာက္ႏွစ္အၾကာတြင္ ကြာရွင္းခဲ့သည္။ မီလန္နီယာ ထရန္႔သည္ ထရန္႔၏ တတိယေျမာက္ဇနီး ျဖစ္သည္။

Ref : AFP

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာတြင္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား က်င္းပေပးမည္ဟု ထုိင္းအာဏာသိမ္း စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္ ကတိျပဳ

ေအာက္တုိဘာ ၂ ရက္က အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ခံေနေသာ အေမရိကန္သမၼတ ထရန္႔ႏွင့္ ဇနီး၊ ထုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယြတ္ႏွင့္ ဇနီး

ထိုင္းအာဏာသိမ္း စစ္အစုိးရက အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအား ပိတ္ပင္မႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေလးႏွစ္ေက်ာ္ အၾကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာတြင္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား က်င္းပမည္ဟု ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေမတြင္ အာဏာသိမ္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ၁၈ လအတြင္း အရပ္ဘက္ထံ အာဏာလဲႊေပးမည္ဟု ခ်က္ခ်င္း ကတိျပဳခဲ့ေသာ စစ္အစုိးရေခါင္းေဆာင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယြတ္ခ်န္အုိခ်ာက ယင္းကဲ့သုိ႔ ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းကဲ့သုိ႔ ေၾကညာသည့္ ရက္မ်ားသည္ အႀကိမ္ႀကိမ္ လဲြေခ်ာ္ခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပေပးလွ်င္ပင္ စစ္အစိုးရ ေရးဆဲြခဲ့ေသာ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီသည္ ကန္႔သတ္ခံထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္သူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာမွာ ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပေပးမယ္။ ရွင္းရဲ႕လား” ဟု စကားကို ခပ္ျပတ္ျပတ္ ေျပာတတ္ေသာ ပရာယြတ္က သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ရက္အတိအက်ကို လာမည့္ဇြန္တြင္ ေၾကညာမည္ဟု ၎က ဆုိခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ သင့္ေတာ္ေသာ အခ်ိန္၌ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအား ေျဖေလွ်ာ့ေပးမႈ ျပဳလုပ္ရန္ စဥ္းစားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပရာယြတ္က ဆိုသည္။ ပရာယြတ္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာႏွင့္ ဆႏၵျပမႈအားလံုးသည္ ပိတ္ပင္ခံထားရၿပီး မ်ဳိးဆက္တစ္ခုအတြင္း အာဏာရွင္အဆန္ဆံုး အစိုးရကုိ ၾကံဳခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ လာမည့္ေရြးေကာက္ပဲြသည္ ထုိင္းစစ္အာဏာသိမ္းမႈ မတုိင္မီက တည္ရွိခဲ့ေသာ ဒီမုိကေရစီအဆင့္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိမည္ မဟုတ္ဟု သိရသည္။ ထိုင္းသည္ ၁၉၃၂ ခုႏွစ္တြင္ သက္ဦးဆံပိုင္ ဘုရင္စနစ္ အဆံုးသတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီေသာ အာဏာသိမ္းမႈမ်ား ၾကံဳခဲ့ရသည္။

ပရာယြတ္သည္ အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ ယခုလအေစာပိုင္းတြင္ အေမရိကန္သို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ပရာယြတ္သည္ သမၼတေဟာင္း ဘာရက္အုိဘားမား အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ေတြ႕ဆံုခြင့္မရခဲ့ေပ။ ေဆြးေႏြးပဲြအၿပီး ပူးတဲြထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ေၾကညာခ်က္တြင္ ထရန္႔က ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၌ ထုိင္းအစိုးရက လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား က်င္းပေပးမည္ဟု ကတိျပဳမႈကို ႀကိဳဆိုခဲ့သည္။  မေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ ယင္းေၾကညာမႈေၾကာင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္မွ ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပမည့္ရက္ကို ထုတ္ျပန္မည္ဟု ပရာယြတ္က ကနဦးတြင္ ေၾကညာထားသည့္ ထုိင္းတြင္ ပြက္ေလာ ႐ိုက္သြားခဲ့သည္။ ထရန္႔သည္ ၎ႏွင့္ေတြ႕ဆံုစဥ္အတြင္း ထုိင္းႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့ျခင္း မရွိဟု ပရာယြတ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၁၉၃၂ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း အႀကိမ္ ၂၀ ေျမာက္အာဏာသိမ္းမႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ထိုင္းစစ္တပ္က ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုေက်ာ္ၾကာ ႏိုင္ငံေရး မၿငိမ္သက္မႈကို ဟန္႔တားရန္အတြက္ အာဏာသိမ္းရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ကာကြယ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ အာဏာသိမ္းစစ္အစိုးရက ေရြးေကာက္ခံ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အား ကန္႔သတ္ၿပီး စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ ေနရာအမ်ားအျပား လ်ာထားမႈႏွင့္အတူ စိတ္ႀကိဳက္ ခန္႔အပ္သူမ်ားျဖင့္ အထက္လႊတ္ေတာ္ေခၚယူရန္ ေတာင္းဆိုသည့္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသစ္ တစ္ခုကို ေရးဆဲြခဲ့သည္။

Ref : AFP