အစုိးရႏွင့္ အက်ဳိးတူလုပ္ငန္း ပန္းခ်ယ္ရီအိမ္ရာ စီမံကိန္းအတြင္းရွိ ထင္း႐ွဴးေတာမ်ားကို ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းခြင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရ ခြင့္မျပဳေၾကာင္း ေျပာၾကား

ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ျပင္ ႏွစ္မုိင္ရွိ ထင္းရွဴးေတာတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ပန္းခ်ယ္ရီအိမ္ရာ စီမံကိန္း အတြင္းရွိ ထင္းရွဴးပင္မ်ားကို ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းခြင့္ ျပည္နယ္အစုိးရက ခြင့္မျပဳေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႔ ေျပာေရးဆုိခြင့္ပုဂၢဳိလ္ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ပန္းခ်ယ္ရီအိမ္ရာ စီမံကိန္းသည္ CB ဘဏ္ဥကၠ႒က လုပ္ကိုင္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခင္အစုိးရ လက္ထက္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပန္းခ်ယ္ရီအိမ္ရာ စီမံကိန္းကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ယခင္အစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္ အစုိးရသစ္ အကူးအေျပာင္း ၾကားကာလတြင္ MoU ထုိးထားေသာ စာခ်ဳပ္ျဖစ္ကာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၄ ရက္တြင္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၿပီး သစ္ေတာမ်ား ပါ၀င္ေနျခင္းေၾကာင့္ ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းမွ ရရွိလာေသာ အက်ဳိးအျမတ္ကို အစုိးရအတြက္ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ကုမၸဏီအတြက္ ၇၇ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရအဖဲြ႕မွ ေျပာၾကားသည္။

ေမာရွမ္း ဖံြ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး (အမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာကုမၸဏီ) သည္ ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရႏွင့္ အက်ဳိးတူလုပ္ငန္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ က်ပ္သန္းေပါင္း ၉,၅၀၀ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ကာ အေဆာက္အဦ တည္ေဆာက္ေရးကာလ သံုးႏွစ္ျဖစ္ၿပီး အသံုးျပဳမည့္ လမ္းဧရိယာမွာ ၁၉ ဒသမ ၂၁ ဧက၊ အမ်ားျပည္သူ အသံုးျပဳမည့္ ဧရိယာမွာ ၁၁ ဒသမ ၄၄ ဧရိယာ၊ အေဆာက္အဦ ဧရိယာမွာ ၄၄ ဒသမ ၃၅ ဧက ရွိၿပီး စုစုေပါင္း ၇၅ ဧက ရွိသည္ဟု စာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္ေၾကာင္း အစုိးရအဖဲြ႕မွ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး၀န္ႀကီး ဦးစုိးညြန္႔လြင္က ေျပာၾကားသည္။

ပန္းခ်ယ္ရီအိမ္ရာ စီမံကိန္းကို ရည္ရြယ္ခ်က္ ေလးရပ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ကာ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္အဂၤါရပ္ႏွင့္အညီ ထူးျခားေသာ ေခတ္မီအိမ္ရာ စီမံကိန္းတစ္ခု ေပၚထြန္းလာေစရန္၊ ျပည္သူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ၿပီး ကုိယ္ေရာစိတ္ပါ သက္သာစြာ ေနထုိင္ႏုိင္၍ ေကာင္းမြန္ေသာ လူေနမႈ ပတ္၀န္းက်င္ တည္ေဆာက္ရန္၊ ေမာရွမ္းဖံြ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီသည္ ျပည္နယ္အတြင္း ဖံြ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တစ္တပ္တစ္အား ပါ၀င္ႀကဳိးစားေဆာင္ရြက္ရန္၊ ျပည္သူမ်ား အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ား ေပၚထြန္းလာေစေရး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသစ္မ်ား တုိးတက္ျဖစ္ေပၚ လာေစေရး စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပန္းခ်ယ္ရီအိမ္ရာ စီမံကိန္းဟာ အရင္အစုိးရနဲ႔ ေနာက္အစုိးရ အကူးအေျပာင္း လက္မွတ္ထုိးသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ ျပဳသူကေတာ့ ေမာရွမ္းဖံြ႕ၿဖဳိးေရး အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီပါ။ အစုိးရႏွင့္ အက်ဳိးတူ ျဖစ္ပါတယ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကေတာ့ က်ပ္သန္းေပါင္း ၉၅၀၀ ေပါ့။ ဒီထဲမွာ သစ္ေတာဧရိယာေတြ ပါေနတာရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အစိုးရ လက္ထက္မွာ ေခၚယူညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္တယ္။ သစ္ေတာေတြကို ဒီတိုင္းပဲ ထားရမယ္။ သစ္ေတာေတြမွာ အေဆာက္အဦေဆာက္ခြင့္ မေပးႏုိင္ဘူးဆိုၿပီး ေဒသႏၲရစီမံကိန္း ေကာ္မတီကေန ေခၚယူညႇိႏႈိင္းထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိက ေျပာခ်င္တာက ဘာလဲဆိုေတာ့ ဒီကုမၸဏီကလည္း ေတာင္ႀကီးရဲ႕ သေကၤတျဖစ္တဲ့ ခ်ယ္ရီပင္ေတြကိုလည္း ခ်ယ္ရီေတာျဖစ္ေအာင္ စုိက္မယ္။ သစ္ေတာကုိေတာ့ အပ်က္စီး မခံႏုိင္ဘူးေပါ့။ အိမ္ရာ စီမံကိန္းကလည္း အေရးႀကီးသလို ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ႀကီးကလည္း သစ္ေတာအေရးႀကီးတဲ့အတြက္ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းဖုိ႔ သစ္ေတာဧရိယာေတြ အေဆာက္အဦေဆာက္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကလည္း လက္ခံမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေစာင့္ၾကည့္ဖုိ႔လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေကာ္မတီ အဆင္သင့္ ရွိေနပါတယ္” ဟု ရွမ္းျပည္နယ္ အစုိးရအဖဲြ႕ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး၀န္ႀကီး ဦးစုိးညြန္႔လြင္က ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ပန္းခ်ယ္ရီအိမ္ရာ စီမံကိန္းကို မၾကာခင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဇြန္လအေစာပုိင္းတြင္ ထင္း႐ွဴးေတာပတ္လည္ ျခံစည္း႐ုိးခတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား ပါ၀င္ေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး အဖဲြ႔မ်ားမွ ထင္း႐ွဴးေတာမ်ား ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ သစ္ပင္မ်ား စုိက္ပ်ဳိးၾကရန္ ဆုိင္းဘုတ္မ်ားကို အဆုိပါ စီမံကိန္းဧရိယာ ထင္း႐ွဴးေတာအတြင္း စုိက္ပ်ဳိးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ သစ္ေတာေျမဧရိယာကို ပယ္ဖ်က္လိုက္ၿပီး အစုိးရ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ၿမိဳ႕ေျမဧရိယာအျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္ေသာ ေျမမ်ားမွ တရား၀င္ခ်ထားၿပီးစီးမႈႏွင့္ ေလွ်ာက္ထားဆဲ လူပုဂၢဳိလ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ဦးစီးဌာန ေျခာက္ဧက၊ ေတာင္ႀကီးတကၠသိုလ္နယ္ေျမ ၁၁၄ ဧက၊ ပန္းခ်ယ္ရီအိမ္ရာ စီမံကိန္း ၇၅ ဧက၊ လြိဳင္ခမ္းအိမ္ရာ စီမံကိန္း ၄၈ ဧက၊ ယခင္၀န္ႀကီး အကြက္ခ်ထားၿပီးေနရာ ၁၅ ဧက အဆုိပါ ငါးခုသည္ တရား၀င္ ခ်ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး မိမိသေဘာဆႏၵအရ ေလွ်ာက္ထားဆဲမ်ားမွာ ဦးေက်ာ္၀င္း ၁၉ ဧက၊ သု၀ဏၰခမ္းေအာင္ အိမ္ရာစီမံကိန္း ၃၂ ဧက၊ ႏွစ္ဦးေလွ်ာက္ထား ထပ္ေသာေနရာ ရွစ္ဧက၊ ေတာင္ေစာင္းကမ္းပါးယံ ဧရိယာ ၇၂ ဧက၊ အစုိးရ စီမံခန္႔ခြဲပုိင္ခြင့္ရွိေသာ ပလပ္ေျမတြင္ က်ဴးေက်ာ္မႈမ်ား ၁၁၅ ဧက စုစုေပါင္း ၅၃၀ ဧက ရွိေနေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

 

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ မုိးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းသျဖင့္ ေနအိမ္မ်ား ေရျမဳပ္ၿပီး ေက်ာင္းသား ကေလးငယ္တစ္ဦး ေသဆံုးခဲ့

ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ မိုးရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ဇြန္ ၅ ရက္ ညေနခင္း ၃ နာရီတြင္ မုိးသည္းထန္စြာ စတင္ရြာသြန္းလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ပဥၥမတန္းအရြယ္ ေက်ာင္းသားငယ္တစ္ဦး ေရေျမာင္းထဲေမ်ာပါၿပီး ေသဆံုးမႈ တစ္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ေက်ာင္းႀကီးစုရပ္ကြက္ အေနာက္ၿမိဳ႕ပတ္လမ္းရွိ ၂၁၂ ဆိုင္ခန္းမ်ားအနီး အမက (၁၁) မွ ပဥၥမတန္းေက်ာင္းသား ကေလးငယ္တစ္ဦးသည္ ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္တြင္ ေျခေထာက္ေဆးရင္း ေရထဲေမ်ာပါသြားၿပီး ျပန္လည္ဆယ္မိခ်ိန္တြင္ ေတာင္ႀကီး စ၀္စံထြန္း ေဆး႐ံုႀကီးသို႔ ပို႔ေဆာင္ခ်ိန္၌ ေသဆံုးသြားသည္ဟု သိရသည္။

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ေရေအးကြင္းရပ္ကြက္၊ ဘုရားျဖဴအတက္လမ္းရွိ ေအးေစတီဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း အုတ္တံတုိင္းနံရံမ်ားလည္း ၿပိဳလဲျခင္း။ စ၀္စံထြန္းရပ္ကြက္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ခ်ယ္ရီကြင္း ဟုိတယ္ အေနာက္ဘက္လမ္း၊ ေညာင္ပင္သာရပ္ကြက္ရွိ ဦးႀကီးခမ္းေလာ္လမ္း၊ သီေပါမနန္းေထြး ေခါက္ဆြဲဆုိင္လမ္း၊ အေနာက္ၿမိဳ႕ပတ္လမ္းရွိ စ၀္စံထြန္းေအာက္ေစ်းတို႔တြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ လူမ်ားနစ္ျမဳပ္သည္အထိ ေရႀကီးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္၊

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ ၂၂ ရပ္ကြက္တြင္ ေျမနိမ့္ပိုင္းက်ေသာ ရပ္ကြက္တိုင္းနီးပါးတြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ အုတ္တံတုိင္းၿပိဳက်ေသာ ေနအိမ္မ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း သိရသည္၊။

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ဇြန္ ၂ ရက္ႏွင့္ ၃ ရက္တို႕တြင္ မုန္တုိင္းေၾကာင့္ သစ္ပင္မ်ားၿပဳိလဲျခင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ေတာင္ႀကီး မိုးကုတ္တရားစခန္းတြင္ တရားစခန္း၀င္ေရာက္သူ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ေလ်ာ့နည္းၿပီး လူငယ္လူရြယ္ အမ်ားဆံုး ၀င္ေရာက္

ရွမ္းျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ရွိေသာ မိုးကုတ္ ၀ိပႆနာ တရားစခန္းတြင္ ယခုႏွစ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ သႀကၤန္တြင္း ပိတ္ရက္ ၅ ရက္သာ ရရွိသျဖင့္ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ေလးပံုတစ္ပံု လူေလ်ာ့နည္းခဲ့ၿပီး၊ စုစုေပါင္း ေယာဂီဦးေရ ၅၈၄ ဦးတြင္ လူငယ္ လူရြယ္ အမ်ားဆံုး ၀င္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း မုိးကုတ္တရားစခန္း အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖဲြ႔ထံမွ သိရသည္။

ေတာင္ႀကီးမိုးကုတ္ ၀ိပႆနာစခန္းတြင္ ယခင္ႏွစ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ သႀကၤန္ကာလတြင္း လူဦးေရေပါင္း ၈၀၀ ၀င္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ယခုႏွစ္ ေယာဂီ ဦးေရ ၅၈၄ ဦးသာ ၀င္ေရာက္ခဲ့သျဖင့္ ေလးပံုသံုးပံုသာ ၀င္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေျဖဆိုသူ လူငယ္လူရြယ္မ်ား အမ်ားစုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ သႀကၤန္ကာလတြင္း တရားစခန္းကို ဧၿပီလ ၇ ရက္မွ စတင္လက္ခံျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ အနည္းဆံုး ၁၀ ရက္ အျပည့္ ေနႏုိင္မွသာ တရားစခန္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ႏုိင္မည့္ စည္းကမ္းခ်က္ေၾကာင့္၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ားတို႔သည္ ခြင့္ရက္မရေသာေၾကာင့္ တရားစခန္း ၀င္ႏုိင္ျခင္း မရွိသည့္ အတြက္ ယခုႏွစ္ လူနည္းပါးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေတာင္ႀကီးတြင္ အျခားေသာ တရားစခန္း ၅ ခု သည္လည္း လူဦးေရ တုိးခ်ဲ႕လက္ခံလာႏုိင္သျဖင့္လည္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ႀကီး မိုးကုတ္ ၀ိပႆနာ တရားစဥ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ျပန္႔ပြားေရးအဖြဲ႔ခဲြ အမွတ္ (၂၅) ၏ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ ဦးညြန္႔၀င္းက ေျပာသည္။

“၀ါထပ္ႏွစ္ဆိုရင္ တရားစခန္းပဲြ ဆယ္ပဲြက်င္းပပါတယ္။ ၀ါမထပ္ႏွစ္ဆိုရင္ တရားစခန္းပဲြ ၉ ပဲြ က်င္းပပါတယ္။ ဒီႏွစ္က ၀ါထပ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ တရားစခန္းပြဲ ဆယ္ပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ နည္းနည္းေလး ရက္ ၾကပ္သြားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဧၿပီလ ၆ ရက္မွာ ေယာဂီအေရာက္၊ ၇ ရက္ေန႔မွာစခဲ့တာ ဒီေန႔ဆိုရင္ ၈ ရက္ေျမာက္ ေန႔ျဖစ္ပါတယ္။ ေရွ႕မွာ ေစ်းကလညး္ မပိတ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ေစ်းသူေစ်းသားမ်ားလည္း အခါေရွ႕ေစ်း ဆိုေတာ့ တရားစခန္း မ၀င္ႏုိင္ပါဘူး။ ၀န္ထမ္းမ်ားကလည္း ရံုးဖြင့္ရက္ ၅ ရက္ပဲ ရတဲ့အတြက္ ဒီ္စခန္းပဲြနဲ႔ ဆုိရင္ ၄ ရက္ပဲ လာညွိပါတယ္။ စခန္းပြဲကလညး္ မူအရ ဆယ္ရက္စခန္းပြဲျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေလးငါးရက္နဲ႔ လက္မခံတဲ့အတြက္ ေရွ႕ႏွစ္တုန္းကလို ေယာဂီမ မ်ားပါဘူး။ ေယာဂီ ၅၈၄ ဦး ပဲ တရား၀င္ႏုိင္ပါတယ္” ဟု ေတာင္ႀကီး မိုးကုတ္ ၀ိပႆနာ တရားစဥ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ျပန္႔ပြားေရးအဖြဲ႔ခဲြ အမွတ္ (၂၅) ၏ အတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္သူ ဦးညြန္႔၀င္းက ေျပာသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္းတြင္ မိုးကုတ္ ၀ိပႆနာ တရားစခန္းခဲြေပါင္း ၁၃ ခု ရွိၿပီး၊ အဓိကအားျဖင့္ မိုးကုတ္ တရား၀ိပႆနာ တရားစဥ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ျပန္႔ပြားေရး တုိ႔ကိုသာ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ မိုးကုတ္ပိပႆနာ တရားစခန္း၊ မဟာစည္ေတာစခန္းသာ တရားရိပ္သာ၊ ရွမ္းပိဋကတ္ ကမၼဌာန္းေက်ာင္း၊ ပညာေဗာဓိ တရားရိပ္သာႏွင့္ စြန္းလြန္း ၀ိပႆနာ ရိပ္သာ တရားရိပ္သာ စသည့္ တရားစခန္း ၅ ခု ရွိၿပီး၊ ေအးသာယာၿမိဳ႕တြင္ ခ်မ္းေျမ႕ ၀ိပႆနာ တရားရိပ္သာ ဆုိၿပီး တရားစခန္းမ်ား ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 

 

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ သႀကၤန္ပြဲေတာ္ကာလမတုိင္ခင္မွစတင္၍ ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးျခင္းမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ေတာ့မည္

ရွမ္းျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာ့႐ုိးရာမဟာသႀကၤန္ပြဲေတာ္ကာ လမတုိင္ခင္ မတ္ ၁၀ ရက္မွစတင္၍ ၿမိဳ႕၀င္ၿမိဳ႕ထြက္မ်ားတြင္ နယ္ေျမရဲတပ္ဖဲြ႕ႏွင့္ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕တုိ႔ ပူးေပါင္း၍ ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖဲြ႕႐ံုးမွ သတင္းရရွိသည္။

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၀င္ ၿမိဳ႕ထြက္ေျခာက္ေနရာတုိ႔တြင္ သႀကၤန္ပဲြရက္ မတုိင္ခင္တြင္ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖဲြ႕ႏွင့္ နယ္ေျမခံရဲတပ္ဖဲြ႕တုိ႔ ပူးေပါင္း၍ ေန႔စဥ္၊ ညစဥ္တုိင္းေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္ ရဲတပ္ဖဲြ႕႐ံုးမွ သိရသည္။ ထုိသုိ႔ ရွာေဖြရာတြင္ အရက္ေသာက္ထားျခင္း ရွိ မရွိစက္ျဖင့္ တုိင္းတာျခင္း၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားတြင္ တုတ္၊ ဓားလက္နက္မ်ားကိုင္ေဆာင္ျခင္း ရွိ မရွိႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားတို႔ကို အဓိက ရွာေဖြသြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ အသံခ်ဲ႕စက္မ်ားျဖင့္လည္း သႀကၤန္ကာလအတြင္း  လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိုလည္း ေၾကညာသြားမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့႐ုိးရာမဟာသႀကၤန္ကာလအတြင္း (၁) ယာဥ္ေမာင္းသူမ်ားလိုက္နာရန္ စည္းကမ္းခ်က္ ၁၀ ခ်က္၊ (၂) မူးယစ္ေဆး၀ါး တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးရဲတပ္ဖဲြ႕မွ ျပည္သူမ်ားသတိ ျပဳေရွာင္ၾကဥ္ရမည့္ အသိေပးႏႈိးေဆာ္ခ်က္ ငါးခ်က္ႏွင့္ (၃) သႀကၤန္ကာလအတြင္း မႈခင္းမ်ား မျဖစ္ပြားေစရန္ ျပည္သူမ်ားသတိျပဳေရွာင္ ၾကဥ္ရမည့္ အခ်က္ ၁၃ ခ်က္တုိ႔ကို ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖဲြ႕မွ ထုတ္ျပန္ၿပီး အမ်ားျပည္သူ ျမင္သာေစရန္ လမ္းဆံုလမ္းခြမ်ားတြင္ ေၾကညာဆုိင္းဘုတ္မ်ားကပ္ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မွာသႀကၤန္ပဲြရက္ မတုိင္ခင္မွာ ယာဥ္ထိန္းအဖဲြ႕နဲ႔ နယ္ေျမခံရဲတပ္ဖဲြ႔ အမွတ္ (၁) ရဲစခန္းနဲ႔ အမွတ္ (၂) ရဲစခန္းတို႔ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ ညစဥ္ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ျမင္း စီး႐ုပ္တစ္ေနရာ၊ ေျမပံုႀကီးအတက္လမ္း တစ္ေနရာ၊ ဘုရားျဖဴလမ္းဆံုတစ္ေနရာ၊ တကၠသိုလ္လမ္းဆံုတစ္ေနရာ၊ အိမ္ေတာ္လမ္းဆံု တစ္ေနရာ၊ အဲဒီေနရာေတြမွာပိတ္ဆို႔ရွာေဖြ ဖမ္းဆီးတာေတြ လုပ္ပါမယ္။ အဲဒီလိုလုပ္တဲ့ အခါမွာရွာေဖြေရးကတစ္ဖဲြ႕၊ လံုျခံဳေရးက တစ္ဖဲြ႕သီးျခားပူးေပါင္းၿပီး ရွာေဖြစစ္ေဆးျခင္းေတြ လုပ္ပါမယ္။ ၿမိဳ႕ေပၚမွာလညး္ လွည့္ကင္းအဖဲြ႕ေတြနဲ႔ လွည့္ကင္းလမ္းေၾကာင္းေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ပါမယ္” ဟု ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴး ရဲမွဴးေမာင္ေမာင္ႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။

“ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖဲြ႕ေတြအေနနဲ႔ သႀကၤန္တြင္းမတုိင္ခင္မွာလည္း မႈခင္းပညာေပးေတြ ေဆာင္ရြက္တယ္။ စစ္ေဆးအေရးယူျခင္းေတြလည္း ေဆာင္ရြက္တယ္။ သႀကၤန္ကာလမွာ လုိက္နာရမယ့္ စည္းကမ္းခ်က္ေတြကို အသိေပးသြားမွာပါ” ဟု အမွတ္ (၁၈) ယာဥ္ထိန္းရဲ ဒုတပ္ဖဲြ႕ခဲြ႐ံုးမွ တပ္ဖဲြ႕ခဲြမွဴး ရဲမွဴး မ်ဳိးေဇာ္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ေအးသာယာၿမိဳ႕တြင္ အမႈိက္သိမ္းရန္ ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရအဖဲြ႕ႏွင့္ ဖုိးလမင္းမိုးကုမၸဏီတုိ႔ လုပ္ငန္းသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို

ရွမ္းျပည္ေတာင္ပုိင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ေအးသာယာၿမိဳ႕တြင္ အမႈိက္သိမ္းဆည္းရန္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ ဖုိးလမင္းမိုးကုမၸဏီတုိ႔ လုပ္ငန္းသေဘာတူ ႏွစ္ ၃၀ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

ဧၿပီ ၆ ရက္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရအဖဲြ႕၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ ဖုိးလမင္းမိုးကုမၸဏီတို႔ ေအးသာယာ အမႈိက္သိမ္းဆည္းေရး လုပ္ငန္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေၾကာင္း၊ လက္ရွိေတာင္ႀကီးတြင္ ‘ေမႊးေတာင္ႀကီး’ အမႈိက္သိမ္းဆည္းေရးကုမၸဏီႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ခုနစ္ၿမိဳ႕တြင္ အမႈိက္သိမ္းဆည္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပုဂၢလိကႏွင့္ ကန္ထ႐ုိက္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိၿပီးလုပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားရွိၿပီး ဖုိးလမင္းမိုးကုမၸဏီသည္ ကိုးခုေျမာက္ အမႈိက္သိမ္းဆည္းေရးကုမၸဏီ ျဖစ္လာေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိသုိ႔ အမႈိက္သိမ္းဆည္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ကုမၸဏီႏွင့္လုပ္ကုိင္ရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ လူဦးေရတုိးပြားလာျခင္း၊ သံုးစြဲေသာအမႈိက္မ်ား၊ နည္းစနစ္မ်ား တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာျခင္း၊ (တစ္ခါသံုးမ်ားလာျခင္း) တို႔ေၾကာင့္ စည္ပင္သာယာေရးအတြက္ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိးျဖစ္လာျခင္း၊ လူ၊ စက္အင္အားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲရေသာအခ်ိန္မ်ား လိုအပ္လာေနသျဖင့္ ႏုိင္နင္းေအာင္ သိမ္းဆည္းရျခင္းသည္ ေငြေၾကးဘတ္ဂ်က္အေပၚ မူတည္သျဖင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအရ ပုဂၢလိကကုမၸဏီ အမႈိက္သိမ္းဆည္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို လုပ္ကုိင္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီလို စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုႏုိင္ဖုိ႔ ေအးသာယာမွာရွိတဲ့ တာ၀န္ရွိသူ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ စည္ပင္သာယာကို ကုမၸဏီက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလေလာက္က အဆိုျပဳထားတယ္။ သူ႔လိုပဲ ေအးသာယာမွာ အမႈိက္သိမ္းခ်င္ပါတယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ကုမၸဏီသံုးခုေလာက္ လာကမ္းလွမ္းဖူးတယ္။ လက္ေတြ႕ရွင္းျပလိုက္ေတာ့ ေနာက္တစ္ခါ သူတို႔ေတြလုပ္ႏုိင္စြမ္းမရွိပါဘူးဆိုၿပီး ေပၚမလာေတာ့ဘူး။ ဖုိးလမင္းမိုးကုမၸဏီကေန လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳပိုရခ်င္လို႔ တစ္လ စမ္းသပ္အခမဲ့လုပ္တာ ၿမိဳ႕လူထုေတာင္းဆိုလို႔ ဒီဇင္ဘာအထိ အခမဲ့လုပ္ျဖစ္သြားတယ္။ အခုလည္း အခမဲ့သိမ္းေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကုန္က်စရိတ္မ်ားလာေတာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြထြက္တဲ့ အမႈိက္ေတြကိုေတာ့ အခေၾကးေငြနဲ႔ေပါ့။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဧၿပီ ၆ ရက္မွာ ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရအဖဲြ႕နဲ႔ လုပ္ငန္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္လိုက္တာျဖစ္တယ္” ဟု ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အမႈေဆာင္အရာရွိ ဦးေအးကိုက ဆိုသည္။

 

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္ မျပဳလုပ္ျဖစ္ဘဲ မ႑ပ္ႀကီးႏွစ္ခုသာရွိဟုဆို

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌ လမ္းေလွ်ာက္သၾကၤန္ မျပဳလုပ္ျဖစ္ေတာ့ဘဲ မ႑ပ္ႀကီးႏွစ္ခုသာ ရွိေတာ့မည္ဟု ဧၿပီ ၆ ရက္က သတင္းရရွိသည္။

ယခင္က ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ စီးပြားေရးႏွင့္ စီမံကိန္း၀န္ႀကီးက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌ လမ္းေလွ်ာက္သၾကၤန္ ျပဳလုပ္မည္ဟု ေျပာဆိုထားေသာ္လည္း ယခုအခါ လမ္းေလွ်ာက္သၾကၤန္ျပဳလုပ္ရန္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ အဆင္မေျပႏုိင္သျဖင့္ အဆိုပါအစီအစဥ္ မျပဳလုပ္ျဖစ္ေတာ့ဘဲ ဗဟုိမ႑ပ္ႏွင့္ အေရွ႕ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္မ႑ပ္အျဖစ္ မ႑ပ္ႀကီးႏွစ္ခု၊ ဌာနဆုိင္ရာ ၁၀ ခုမွ စတုဒိသာေကြၽးေမြးေသာ ႐ုိး႐ုိးမ႑ပ္ ၁၀ ခုကုိသာ ျပဳလုပ္မည္ဟု သိရသည္။

ေတာင္ႀကီးတြင္ ရာသီဥတုေအးသျဖင့္ လမ္းေလွ်ာက္သၾကၤန္ျပဳလုပ္ရန္ အဆင္မေျပျခင္း၊ လမ္းပိတ္လိုက္ပါက မင္းလမ္းမတစ္ေလွ်ာက္ သြားလာေရးခက္ခဲမည္ကို စိုးရိမ္ရျခင္း၊ ေရရွားပါးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အဆုိပါလမ္းေလွ်ာက္သၾကၤန္အစီအစဥ္ မလုပ္ျဖစ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌ သံခ်ပ္အဖဲြ႕မ်ားလည္း ယခုႏွစ္အစီအစဥ္တြင္မေတြ႕ရဘဲ လံုျခံဳေရးစီမံခ်က္မ်ားကိုလည္း ခ်မွတ္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴး ဦးေမာင္ေမာင္ႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ နမ့္ဆီးေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ကေမၻာဇဘိလပ္ေျမစက္႐ံု၊ ပင္းပက္သံမဏိစက္႐ံုႏွင့္ ေငြကမၻာခေနာက္စိမ္းစက္႐ံု စေသာ စက္႐ံုသံုး႐ံုေၾကာင့္ ေဒသခံတစ္ေသာင္းေက်ာ္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားစြာ ရွိေနေၾကာင္း သတင္းစာရွင္းလင္း

ရွမး္ျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ နမ့္ဆီးေက်းရြာအုပ္စုတြင္ တည္ေဆာက္ထားေသာ စက္႐ံုႀကီး သံုး႐ံုေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု တစ္ေသာင္းေက်ာ္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားစြာ ရွိေနသည္ဟု “ခ်ယ္ရီေျမမွ အေမ့ ေလ်ာ့ခံဘ၀မ်ား” သုေတသနစာတမ္း တစ္ေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အဆုိပါ ေကာင္ေရြလူမႈ တရားမွ်တမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕က ျပဳစုထားေသာ “ခ်ယ္ရီေျမမွ အေမ့ေလ်ာ့ခံ ဘ၀မ်ား” သုေတသန စာတမ္း၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ Royal Star Hotel တြင္ ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီက ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး နစ္နာခဲ့သူ ေဒသခံမ်ား၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မီဒီယာမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ သုေတသန စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ နမ့္ဆီးေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ေက်းရြာေပါင္း ၁၃ ရြာမွ လူဦးေရ ၃၄၆၇ ဦးခန္႔ရွိၿပီး အဆုိပါ ေဒသအတြင္းရွိ စက္႐ံုႀကီး သံုး႐ံုျဖစ္ေသာ (၁) ပင္းပက္သံမဏိစက္႐ံုႏွင့္ ပင္းပက္သံ႐ုိင္း သတၱဳတူးေဖာ္ေရး၊ (၂) ကေမၻာဇဘိလပ္ေျမစက္႐ံု၊ (၃) ေငြကမၻာ ခေနာက္စိမ္းစက္႐ံု စေသာ စက္႐ံုႀကီးသံုး႐ံုေၾကာင့္ ေဒသတြင္း ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားစြာ ရွိေနရေၾကာင္း အေသးစိတ္ စာရင္းမ်ားႏွင့္တကြ ေဖာ္ျပရွင္းလင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေကာင္ေရြအဖြဲ႕က သုေတသနျပဳစုထားေသာ အခ်က္မ်ားမွာ နမ့္ဆီးေက်းရြာအုပ္စုမွ ေက်းရြာေပါင္း ၁၃ ရြာကိုသာ ေလ့လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ စက္႐ံုႀကီး သံုး႐ံုေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားမွ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တုိ႔တြင္ ေက်းရြာေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ရိွၿပီး လူဦးေရ တစ္ေသာင္းေက်ာ္သည္ အဆုိပါ ေဘးဒုကၡမ်ားကို ခံစားေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဆာင္ရွင္းလင္းသူ ေကာင္ေရြအဖဲြ႕မွ ဒါ႐ုိက္တာ ဦးခြန္မ်ဳိးက ေျပာၾကားသည္။

စက္႐ံုႀကီး သံုး႐ံုျဖစ္ေသာ (၁) ပင္းပက္ သံမဏိစက္႐ံုႏွင့္ ပင္းပက္သံ႐ုိင္း သတၱဳတူးေဖာ္ေရးကို ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ၿပီး အသံုးျပဳေျမ ဧရိယာမွာ ၅၁၄၄ ဒသမ ၉၆ ဧကျဖစ္ၿပီး နစ္နာေၾကး တစ္ဧကကို က်ပ္ငါးေထာင္ေပး ခဲ့ေသာ္လည္း ေတာင္သူမ်ားမွ သေဘာမတူသျဖင့္ မယူခဲ့ေၾကာင္း၊ (၂) ကေမၻာဇဘိလပ္ေျမ စက္႐ံုကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အသံုးျပဳေျမဧရိယာ ၇၂၈ ဒသမ ၃၁ ဧက ရွိကာ နစ္နာေၾကး တစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္တစ္သိန္း ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ (၃) ေငြကမၻာခေနာက္ စိမ္းစက္႐ံုကို၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အသံုးျပဳေျမ ဧက ၅၀ ကို ေဒသခံမ်ားထံမွ ၀ယ္ယူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုစက္႐ံုႀကီး သံုး႐ံုတြင္ (၁) အမွတ္-၂ ပင္းပက္သံမဏိစက္႐ံုႀကီးသည္ လုပ္ငန္းမလည္ပတ္ ေသးေသာ္လည္း သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ေသာ သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္း၊ ေတာေတာင္ပ်က္စီးျခင္း၊ စားက်က္ေျမမ်ား ရွားပါးျခင္း၊ ရြာ၏သခ်ဳႋင္းေျမကို သိမ္းဆည္းခံရသျဖင့္ ရြာတြင္ ဒုကၡေရာက္ရျခင္း၊ ေတာေနသတၱ၀ါမ်ား မ်ဳိးသုဥ္းသြားျခင္း၊ ေရေ၀ေရလဲ ဧရိယာ ပ်က္စီးသြားျခင္း၊ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား အေနျဖင့္ စက္႐ံုမွ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းႏွင့္ အနံ႔မ်ားနံျခင္း၊ စီးပြားေရး အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ အေနျဖင့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ ခံရျခင္းေၾကာင့္ ထုိင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္လုပ္ၾကျခင္း၊ ၾကံဳရာက်ပန္းလုပ္ျခင္းႏွင့္ စိတ္ထိခုိက္သည့္ ေ၀ဒနာမ်ား ခံစားရေၾကာင္း သိရသည္။

(၂) ကေမၻာဇဘိလပ္ေျမ စက္႐ံုေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈမွာ ကုန္ကားမ်ားေၾကာင့္ ဖုန္ထူထျခင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေျမေပၚက်သျဖင့္ သီးႏွံပ်က္စီးျခင္း၊ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ စက္႐ံုအသံေၾကာင့္ ညအိပ္မရျခင္း၊ ဖုန္မႈန္႔ႏွင့္ မီးခုိးမ်ားေၾကာင့္ ေရာဂါျဖစ္ျခင္း၊ လူမႈေရးအေနျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ ပိတ္ပင္ျခင္း၊ ေနာင္ခ်ဳိရြာ၏ သခ်ဳႋင္းကို တုိင္ျဖင့္ စုိက္ထူထားျခင္းတို႔ ခံစားေနရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

(၃) ခေနာက္စိမ္းသန္႔စင္ စက္႐ံုေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈမွာ စက္႐ံုမွထြက္သည့္ မီးခုိးေငြ႕မ်ားေၾကာင့္ ေလထုညစ္ညမ္းျခင္း၊ စက္႐ံုမွ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ညစ္ညမ္းျခင္း၊ က်န္းမာေရး အေနျဖင့္ စက္႐ံု၏အသံႏွင့္ မီးခုိးမ်ားေၾကာင့္ ေခါင္းမူးျခင္း၊ ေအာ့အန္ျခင္းႏွင့္ ရင္တုန္ျခင္း စသည့္ေ၀ဒနာမ်ား ခံစားေနရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

“ဒါကေတာ့ သုေတသနျပဳလုပ္တဲ့ ေနရာေဒသကေတာ့ ဒီေက်းရြာအုပ္စုရဲ႕ လူဦးေရ ေလာက္ပဲရွိတယ္။ တကယ္တမ္း ေနာက္ဆက္တြဲ ထိခုိက္တာကေတာ့ အမ်ားႀကီးေပါ့။ ဟိုပံုးလည္းပါတယ္။ နမ့္တဘတ္ေခ်ာင္း တစ္ေလွ်ာက္မွာ ေနထုိင္တဲ့သူေတြကလည္း အမ်ားႀကီးေပါ့။ အနည္းဆံုးေတာ့ လူဦးေရ တစ္ေသာင္းေလာက္ ခံစားေနရတယ္လုိ႔ တြက္လို႔ရတယ္” ဟု ဦးေဆာင္ရွင္းလင္းသူ ေကာင္ေရြအဖဲြ႕မွ ဒါ႐ုိက္တာ ဦးခြန္မ်ဳိးက ေျပာၾကားသည္။

ေကာင္ေရြအဖဲြ႕၏ သုေတသနစာတမ္း ေနာက္ဆံုးပုိဒ္တြင္ အစိုးရႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားအေပၚ အၾကံျပဳခ်က္တြင္ (၁) စက္႐ံုအေၾကာင္း ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ထုတ္ျပန္ေပးရန္၊ (၂) ဥပေဒလုိက္နာမႈ ရွိမရွိ ျပန္လည္စိစစ္၍ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္၊ (၃) အသံုးမျပဳသည့္ ေျမယာမ်ားကို ျပန္လည္အပ္ႏွံရန္၊ (၄) ပင္းပက္ေဒသရွိ ေက်းရြာမ်ားသည္ ေျမယာမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး စုိးရိမ္ရသည့္ အေျခအေနတို႔ကို အစုိးရအေနျဖင့္ လူထုအေျချပဳ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ (၅) လူထု၏ ေရရွည္အက်ဳိးစီးပြားကို ေရွး႐ႈ၍ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစသည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆး၍ ထိေရာက္စြာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ စသည္ျဖင့္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။ ထုိ႔ျပင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား အေပၚလည္း အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေရးသားေဖာ္ျပထားၿပီး အေလးထား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ ဥပေဒဆုိင္ရာအေထာက္အကူေပးေရးအဖဲြ႕ ဖဲြ႕စည္းထားၿပီး ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ကို တစ္ေျပးညီ ခံစားႏုိင္ရန္ အကူအညီေပးမည္ဟုဆို

ရွမ္းျပည္နယ္ ဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးအဖဲြ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္တို႔ေတြ႕ဆံုျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆြးေႏြးရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္စဥ္

ရွမ္းျပည္နယ္ ဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးအဖဲြ႕ကိုဖဲြ႕စည္းထားၿပီး ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ကို တစ္ေျပးညီခံစားႏုိင္ရန္ အကူအညီေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သတင္းရရွိသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ ဥပေဒဆုိင္ရာအေထာက္အကူေပးေရးအဖဲြ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္တို႔ ေတြ႕ဆံုျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆြးေႏြးရွင္းလင္းပြဲကို ရွမ္းျပည္နယ္ တရားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ ဇန္န၀ါရီ ၅ ရက္ နံနက္ပိုင္းက က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းလုိက္ေသာ ဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးဥပေဒအရ ရွမ္းျပည္နယ္ဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးအဖဲြ႕ကို အဖဲြ႕၀င္ ၁၁ ဦးျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္ စတင္ဖဲြ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္သူလူထုမ်ားအတြက္ ဥပေဒဆုိင္ရာအေထာက္အကူမ်ားကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဥကၠ႒ ဦးရဲႏုိင္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

“အဖဲြ႕ဖဲြ႕ရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ဥပေဒမွာျပ႒ာန္းထားတဲ့အတုိင္းပဲ ရွစ္ခ်က္ရွိတယ္။ ျပည္သူေတြ ဥပေဒပါအခြင့္အေရးေတြ ရရွိဖုိ႔၊ ဥပေဒရဲ႕အကာအကြယ္ရရွိဖို႔နဲ႔ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးအတြက္ မႈခင္းျဖစ္ပြားမႈ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေအာင္ ႀကိဳတင္လုပ္ငန္းေတြအတြက္ ဒါေတြအထိ ဒီအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ဆုိတာရွိတယ္။ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ တရားစီရင္ေရးအာဏာသံုးရပ္ကို အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာလို႔ေခၚတယ္။ တစ္ခုေပၚတစ္ခု လႊမ္းမိုးလို႔မရဘူး။ သို႔ေသာ္လည္း အျပန္အလွန္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈသာလွ်င္ ရွိပါတယ္။ ဥပေဒဆိုတာကေတာ့ No One is above the Law ဆိုတဲ့အတိုင္းပါပဲ။ ယုတ္လတ္ျမတ္မေရြး၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြး၊ ရာထူးႀကီးငယ္မေရြး၊ လူပုဂၢိဳလ္အဖဲြ႕အစည္းမေရြးတေျပးညီ ဥပေဒနဲ႔အညီေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးအဖဲြ႕ဥကၠ႒ ဦးရဲႏုိင္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

“အဓိက ျပစ္မႈျဖစ္ေနတဲ့ ျပည္သူေတြ အတြက္ အဓိကထားၿပီးေဆာင္ရြက္မယ္။ ဥပေဒအခန္း (၂) မွာလည္းပါတယ္။ အေျခခံမူလည္းပါတယ္။ အမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေတာ့ သက္ေသခံ၊ ဒီဥပေဒမွာထူးျခားတာက သက္ေသေတြကိုအာမခံဖုိ႔ အားနည္းေနတာ။ သက္ေသေတြကလည္း အမွန္တရားကိုသိရဲ႕သားနဲ႔ ေၾကာက္လို႔ အမွန္တရားမထြက္တာ ေတြေပါ့။ တုိင္စာလို႔ေျပာေပမဲ့ တုိင္စာလို႔ မေျပာဘဲ အကူအညီေတာင္းစာ၊ အစီရင္ခံစာ ေမတၱာရပ္ခံစာေပါ့။ အဲဒါကို တုိင္တယ္ဆိုေတာ့ တစ္ဖက္က လုပ္ေပးရမယ့္အဖဲြ႕အစည္းက မဟုတ္တာေတြလုပ္လို႔ လုပ္ေပးရမယ့္ သေဘာျဖစ္ေနတယ္။ အေထာက္အကူေပးေရးအဖဲြ႕မွာလည္း ျပစ္မႈနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အကူအညီေပးေရး အတိအလင္းပါတယ္”ဟု ရွမ္းျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္ ဦးတင္ဦးက ဆိုသည္။

ဥပေဒဆုိင္ရာအေထာက္အကူေတာင္းခံခြင့္ရွိသူမ်ားမွာ ျပစ္မႈတစ္ခုခုျဖင့္ စြပ္စြဲျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ တရားစြဲဆုိျခင္း၊ ျပစ္မႈခ်မွတ္ျခင္း၊ အက်ဥ္းခ်ျခင္းခံရသည့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ အထူးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈလို အပ္ေနသူမ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ ခုခံအားက်ဆင္းမႈေရာဂါ သုိ႔မဟုတ္ အျခား ကူးစက္ျမန္ေရာဂါခံစားေနရသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံမဲ့မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးခိုလႈံခြင့္ေတာင္းခံသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရျခင္းေၾကာင့္ နစ္နာသူမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ထူးျခားသည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုေၾကာင့္ အကူအညီေတာင္းခံလာသည့္ ျပစ္မႈႏွင့္ဆုိင္ေသာ သက္ေသမ်ားကိုလည္းေကာင္း ဆိုလိုသည္ဟု ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

မိတီၳလာ-ေတာင္ႀကီးလမ္း သာစည္ၿမိဳ႕အ၀င္တြင္ ေရေက်ာ္ေနသျဖင့္ ေခတၱလမ္းပိတ္ထားရၿပီး ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းမွ ေမာင္းႏွင္ေနရ

ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းက မိတီၳလာ-ေတာင္ႀကီး လမ္းပိတ္ထားမႈကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-၀ဏၰ)

မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းၿပီး မိတီၳလာကန္ေရ ေဖာက္ခ်မႈႏွင့္ မင္းလွကန္ ေရေက်ာ္ေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မိတီၳလာ-ေတာင္ႀကီးလမ္း သာစည္ၿမိဳ႕ အ၀င္တြင္ လမ္းအရွည္ ေပတစ္ေထာင္ခန္႔ ေရေက်ာ္ေနသျဖင့္ ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ရက္ ည ၇ နာရီခန္႔မွစ၍ ေခတၱလမ္းပိတ္ထားၿပီး ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းမွတစ္ဆင့္ ေမာင္းႏွင္ရန္ လမ္းညႊန္ဆိုင္းဘုတ္မ်ား စိုက္ထူထားကာ ကားမ်ား ျဖတ္သန္းသြားလာခြင့္ မျပဳေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“မေန႔ည ၆ နာရီ မိနစ္ ၄၀ ကစၿပီး ဆိုင္းဘုတ္ Safety အားလုံးစုံတယ္။ မင္းလွကန္ ေရေက်ာ္ေနသျဖင့္ လမ္းလႊဲမွ ေမာင္းေပးၾကပါရန္ ဆိုတဲ့စာသား ေရာင္ျပန္ဆိုင္းဘုတ္နဲ႔ ျမားရယ္ အားလုံးစနစ္တက် ဟိုဘက္ဒီဘက္ အားလုံးလုပ္ထားပါတယ္။ ေရထဲကို ျဖတ္လို႔ရေနေပမယ့္ ေရက လက္ရွိ တစ္ေပခြဲေလာက္ က်န္ေနေသးတယ္။ ေရရွစ္လက္မေလာက္ဆိုရင္ ဒီဘက္ကပဲ ျပန္လႊတ္မယ္။ ေရက်ရင္ လမ္းျပင္မယ္။ လမ္းေပါက္ဖာတာက နာရီ၀က္အတြင္းၿပီးတယ္။ ကတၱရာက ေရေျခာက္သြားတာနဲ႔ ခ်က္ခ်င္းျပန္ခင္းလုိ႔ရတယ္။ ေက်ာက္ကားေတြဘာေတြ အားလုံး အဆင္သင့္လုပ္ထားတယ္။ သာစည္ကေန သေျပ၀၊ သေျပ၀ကေန တစ္ဆင့္ မိတီၳလာၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းကို လမ္းလႊဲထားပါတယ္။ အခက္အခဲေတာ့ သိပ္မရွိပါဘူး” ဟု ေတာင္ေပၚေဒသ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမွ လမ္းပိုင္းတာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းက ေျပာၾကားသည္။

“ပရစ္႐ိုး၊ ျမင္းကြက္တို႔က ကန္ေတြမႏိုင္တဲ့အတြက္ အကုန္က်ဳိးကုန္တယ္။ က်ဳိးကုန္တဲ့အတြက္ မင္းလွကန္ထဲ ေရ၀င္တဲ့ ဆည္ေပါက္က ျပြန္ေပါက္ႏွစ္လုံးက ေရထြက္ေပါက္ ၀င္ေပါက္ မမွ်ဘူးျဖစ္ေနတယ္။ ေရ၀င္ေပါက္က ေပအစိတ္ေလာက္ရွိတယ္။ ေရထြက္ေပါက္က သုံးေပျပြန္ ႏွစ္ေပါက္ပဲရွိတယ္။ ေရ၀င္ေရထြက္ မမွ်တတဲ့ အတြက္ ယာခင္းေတြဘာေတြ ျမဳပ္ကုန္တာလည္းရွိတယ္။ ဒီမင္းလွကန္ေပါင္ ျပြန္ေပါက္ႀကီး လုပ္တဲ့ေန႔ကစၿပီး အခက္အခဲ ျဖစ္ေတာ့တာပဲ။ ျပြန္ေပါက္ကိုဖ်က္ၿပီး ေရေက်ာ္ပုံစံနဲ႔ လုပ္မယ္ဆိုရင္ အဆင္ေျပမယ္။ ကားလမ္းမေပၚ ေရေက်ာ္ေနတာ ေပတစ္ေထာင္ေလာက္ရွိမယ္။ သံလမ္းေအာက္က ေက်ာက္သားထဲလည္း ေရျဖတ္တယ္။ ရထားအသြားအလာေတာ့ မပ်က္ေသးဘူး။ ဒီဘက္ကြမ္းျခံ႐ိုးထိပ္ကေတာ့ ေရတစ္မိုက္ေလာက္ ေျပးေနေတာ့ ရြာသားေတြအားနဲ႔ ေရမ၀င္ေအာင္ ပိတ္ထားရတယ္။ သာစည္သြားမယ့္ ဆိုင္ကယ္ေတြေတာ့ မင္းလွကန္ေပါင္ကေန ျဖတ္သြားလို႔ရတယ္။ ကားေတာ့ ကန္ေပါင္က အျဖတ္မခံဘူး” ဟု ကြမ္းျခံ႐ိုးေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစံသိန္းက ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းက ေျပာၾကားသည္။

မိတီၳလာ-ေတာင္ႀကီးလမ္း မိုင္တိုင္ ၁၁ အနီး မိတီၳလာဘက္မွ သာစည္ၿမိဳ႕အ၀င္တြင္ မိုးမ်ားၿပီး မိတီၳလာကန္ေရ ေဖာက္ခ်ျခင္းႏွင့္ မင္းလွကန္ ေရေက်ာ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ရက္ နံနက္မွစတင္ၿပီး လမ္းေရေက်ာ္လာကာ အဆိုပါေန႔ ညပိုင္းတြင္ လမ္းေခတၱပိတ္ခဲ့ရၿပီး ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ ညေနပိုင္းအထိ မိတီၳလာၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းမမွ သေျပ၀၊ သေျပ၀မွတစ္ဆင့္ သာစည္ၿမိဳ႕သို႔  ေရွာင္ကြင္းေမာင္းႏွင္ေနရဆဲျဖစ္ၿပီး မိတီၳလာ-ေတာင္ႀကီးလမ္းမွာ ပုံမွန္ခ်ိန္တြင္ ခရီးသြား ကားႀကီး၊ ကားငယ္ႏွင့္ ကုန္တင္ကား တစ္ရက္လွ်င္ အစီး ၅၀၀ ခန္႔ ျဖတ္သန္းသြားလာေလ့ရွိေသာ လမ္းမႀကီးျဖစ္သည္။

 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေတာင္ႀကီးတန္ေဆာင္တုိင္ မီးပံုးပ်ံပြဲေတာ္တြင္ ကြင္းပတ္လည္၌ ပ်ံက်ေစ်းသည္မ်ား ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဦးစီးေကာ္မတီအဖဲြ႕ ေျပာၾကား

ေတာင္ႀကီးတန္ေဆာင္တိုင္ မီးပံုးပ်ံပြဲေတာ္ႀကီးအတြက္ ျပင္ဆင္ေနသည္ကို ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေတာင္ႀကီးတန္ေဆာင္တုိင္ မီးပံုးပ်ံပြဲေတာ္တြင္ အေ၀ရာ ကုန္းသာယာ မီးပံုးပ်ံလႊတ္တင္မည့္ ကြင္းပတ္ပတ္လည္၌ ပ်ံက်ေစ်းသည္မ်ားကို ေရာင္းခြင့္ျပဳေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဦးစီးေကာ္မတီ၀င္မ်ားက ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ယခင္ႏွစ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က မီးပံုးပ်ံကြင္း ေဘးပတ္ပတ္လည္တြင္ ပ်ံက်ေစ်းသည္မ်ားကို ေစ်းေရာင္းခြင့္ မျပဳေတာ့သျဖင့္ ပ်ံက်ဆုိင္ခန္းႏွင့္ ေစ်းသည္တစ္ရာေက်ာ္တို႔က ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ျခင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ျပန္လည္ေရာင္းခ်ခြင့္ ျပဳခဲ့ရေၾကာင္း၊ အဆုိပါ စည္းကမ္းခ်က္ ထည့္သြင္းျခင္း မရွိသျဖင့္ ယခင္ႏွစ္က ေလလံေၾကး က်ပ္သိန္း ၂၄၀၀ ခန္႔သာ ရရွိခဲ့ၿပီး ေစ်းႏွိမ္ျခင္း မ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္တြင္မူ ပဲြလာပရိသတ္မ်ား အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေစေရးအတြက္ မီးပံုးပ်ံလႊတ္တင္မည့္ ကြင္းေဘးပတ္ပတ္လည္တြင္ ပ်ံက်ေစ်းသည္မ်ားကို ေရာင္းခ်ခြင့္ မျပဳေတာ့ဘဲ၊ ပ်ံက်ေစ်းသည္မ်ားအတြက္ ေနရာတစ္ခုကိုလည္း သတ္မွတ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ကာ၊ လံုျခံဳေရးအဖဲြ႕မ်ားျဖင့္ စည္းၾကပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးစုိင္းရွဲန္ တစ္လံုက ေျပာၾကားသည္။

“မီးပံုးပ်ံကြင္းေဘးနားမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေျပာထားတယ္။ ဘယ္ဆုိင္မွ ေပးမဖြင့္ဘူး။ ေလလံရတဲ့သူသည္ ပ်ံက်ေနရာ သတ္မွတ္ဖို႔၊ တစ္ေနရာ သတ္မွတ္ေပးလိုက္ အဲဒီေနရာကိုသြား၊ ကြင္းထဲကိုေတာ့ မလာနဲ႔ လံုျခံဳေရး ေကာ္မတီကေန တာ၀န္ယူေပးရမယ္။ ဒါဘ႑ာေငြရွာေဖြတဲ့ ေကာ္မတီက လံုျခံဳေရးနဲ႔ေတာ့ တုိက္႐ုိက္မပတ္သက္ဘူး။ နယ္လံု၀န္ႀကီးကို ေျပာထားတယ္။ အဲဒီပ်ံက်ေစ်းသည္မွာ ျပႆနာရွိလိမ့္မယ္။ အဲဒီေတာ့ ရထားတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္က ပ်ံက်ေနရာကို သတ္မွတ္ေပးမယ္။ ပ်ံက်ဆုိရင္ အဲဒီေနရာကို သြားပါ။ ကြင္းထဲမွာ ဘယ္ဆုိင္ခန္းမွ မရွိေစဖုိ႔ လံုျခံဳေရး တာ၀န္ယူေပးပါလို႔ ဆုိၿပီးေတာ့ လံုျခံဳေရးေတြ အားလံုး၀ုိင္း စည္းၾကပ္မွရမယ္” ဟု ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးစုိင္းရွဲန္တစ္လံုက ေျပာၾကားသည္။

ယခင္ႏွစ္က အထူးတန္းပြဲၾကည့္စင္ကို တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ၿပီး ျပည္သူလူထု ကန္႔ကြက္ျခင္းေၾကာင့္ ပြဲၾကည့္စင္ ပ်က္ျပယ္ခဲ့ရၿပီး ယခုႏွစ္တြင္လည္း အထူးတန္းပဲြၾကည့္စင္ ပါ၀င္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အေ၀ရာ ကုန္းသာယာ မီးပံုးပ်ံကြင္းထဲတြင္ လြတ္လပ္စြာ အမ်ားျပည္သူ မီးပံုးပ်ံပြဲၾကည့္႐ႈႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ မီးပံုးပ်ံလႊတ္တင္ရာ ကြင္းပတ္ပတ္လည္တြင္ ေစ်းဆုိင္ခန္းမ်ား ထားရွိျခင္းေၾကာင့္ မီးပံုးပ်ံလႊတ္တင္ရာတြင္ အႏၲရာယ္မ်ားေစၿပီး ေစ်းဆုိင္ခန္းမ်ားေၾကာင့္ လႈပ္ရွားေျပးလႊားရန္ ေနရာၾကပ္တည္းလ်က္ ရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ယခုႏွစ္တြင္ ကြင္းပတ္ပတ္လည္ ပ်ံက်ႏွင့္ ေစ်းဆုိင္ခန္းမ်ားကို မဖြင့္ေစဘဲ လမ္းၾကပ္တည္းမႈ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ထားရွိျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္ အစုိးရအဖဲြ႕က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ယခုႏွစ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္ႀကီး တန္ေဆာင္တိုင္ မီးပံုးပ်ံပြဲေတာ္ႀကီးတြင္ မီးပံုးပ်ံေန႔လႊတ္၊ ညလႊတ္မ်ားအတြက္ ဆုေၾကးေငြမ်ားကို တိုးျမႇင့္ထားၿပီး ယခင္ႏွစ္ကထက္ ၇၈ သိန္း ပိုမိုခ်ီးျမႇင့္ေပးထားေၾကာင္း တန္ေဆာင္တိုင္ မီးပံုးပ်ံပြဲေတာ္ က်င္းပေရး ဦးစီးေကာ္မတီ ဥကၠဌျဖစ္သူ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ဳိးထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေတာင္ႀကီးတန္ေဆာင္တိုင္ မီးပံုးပ်ံပြဲေတာ္ႀကီးကို အေ၀ရာကြင္းတြင္ ယခုႏွစ္ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး က်င္းပသြားမည္ဟု ေကာလဟာလမ်ား ထြက္ေပၚေနၿပီး အဆုိပါ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွမ္းျပည္နယ္ မီးပံုးပ်ံပညာရွင္မ်ား အသင္းဥကၠ႒ျဖစ္သူ ေဒါက္တာသန္း၀င္းက ထိုျဖစ္စဥ္ကို မွတ္ခ်က္မေပးလိုေၾကာင္း၊ ျဖစ္လာခဲ့လွ်င္လည္း ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ ျပည္သူလူထုအပုိင္ ကြင္းတစ္ကြင္းကို ျပည္သူပုိင္ ကြင္းအျဖစ္ ရရွိေအာင္ တင္ျပေတာင္းဆိုသြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“အဲဒါကို ရွမ္းျပည္နယ္ ျပည္သူလူထုပိုင္ ရွမ္းျပည္နယ္ အစုိးရပုိင္ကြင္းေပါ့။ ျဖစ္ေအာင္ တရား၀င္ ၁၀၅ ေပါက္ေအာင္ သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္ေတြထံကို တြန္းတြန္းတိုက္တိုက္နဲ႔ ေတာင္းဆိုေပးမယ္ေပါ့။ အဲဒါကေတာ့ ေကာလာဟာလလည္း ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္။ အတည္လည္း ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္။ မွတ္ခ်က္မေပးလိုပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း ၾကားပါတယ္။ ႏွစ္ႏွစ္ျဖစ္မယ္။ တစ္ႏွစ္ျဖစ္မယ္ေပါ့။ ၿမိဳ႕အထြက္ ေလးမုိင္ကို ေရြ႕ဖုိ႔ေပါ့။ ဒါေတြက ခုိင္ခိုင္လံုလံု မသိရေသးေတာ့ အတည္မျပဳေသးဘူး။ ျဖစ္လာမယ္ ဆုိရင္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ ေျမေနရာ မရွိတဲ့အတြက္ အစုိးရစီမံေပးတဲ့ ေနရာမွာပဲ သြားလႊတ္ရမွာေပါ့ေနာ္” ဟု ရွမ္းျပည္နယ္႐ုိးရာ မီးပံုးပ်ံပညာရွင္အသင္း ဥကၠ႒ ေဒါက္တာသန္း၀င္းက ေျပာၾကားသည္။