ေတာင္ျပဳန္းပြဲေတာ္သို႔ ရထားျဖင့္ လာေရာက္သူမ်ားရွိရာ ခ်ဳိးေရေတာ္သံုးေန႔ တစ္ရက္တည္းတြင္ ေတာင္ျပဳန္းဘူတာမွ လက္မွတ္ ၇၀၀၀ ေက်ာ္ ေရာင္းခ်ခဲ့ရ

ေတာင္ျပဳန္းပြဲေတာ္ က်င္းပေနစဥ္ ကာလအတြင္း ျမန္မာ့မီးရထားမွ မႏၲေလး-မတၱရာ ရထားလမ္းပိုင္းတြင္ ရထားခရီးစဥ္မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ေျပးဆြဲေပးမႈအား ေတြ႕ရစဥ္

မႏၲေလး မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေတာင္ျပဳန္း ႀကီးေက်းရြာ ေတာင္ျပဳန္းပြဲေတာ္က်င္းပေန စဥ္ ကာလအတြင္း ျမန္မာ့မီးရထားမွ မႏၲေလး -မတၱရာရထားလမ္းပိုင္းတြင္ ရထားခရီးစဥ္ မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ေျပးဆြဲေပးလ်က္ရွိရာ ပြဲေတာ္ အတြင္း အစည္ကားဆံုး ရက္ျဖစ္သည့္ ခ်ဳိးေရေတာ္သံုးပြဲ က်င္းပသည့္ေန႔တြင္ ရထားခရီးစဥ္ျဖင့္ လာေရာက္သူ မ်ားျပားခဲ့ရာ တစ္ရက္တည္းတြင္ ေတာင္ျပဳန္းဘူတာမွ လက္မွတ္ ၇၀၀၀ ေက်ာ္ ေရာင္းခ်ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

ေတာင္ျပဳန္းပြဲေတာ္ကာလ အထူးရထား ေျပးဆြဲမႈအျဖစ္ ပြဲေတာ္စတင္က်င္းပသည့္ ၾသဂုတ္ ၁၉ ရက္မွစ၍ မႏၲေလး- မတၱရာ အစုန္၊ အဆန္ရထားမ်ားကို ေခါက္ေရတိုး၍ ေျပးဆြဲေပးေနၿပီး ေတာင္ျပဳန္းဘူတာႏွင့္ သူရဲ ေစ်းဘူတာမ်ားတြင္ ပြဲေတာ္အတြင္း လက္မွတ္ ႐ံုမ်ား သီးသန္႔ေဆာင္ရြက္ေရာင္းခ်လ်က္ရွိရာတြင္ ေတာင္ျပဳန္းဘူတာမွ ပြဲေတာ္စရက္ ျဖစ္သည့္ ၾသဂုတ္ ၁၉ ရက္တြင္ လက္မွတ္ ၄၀၀၀ ေက်ာ္၊ ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္တြင္ လက္မွတ္ ၂၀၀၀ ေက်ာ္၊ ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္တြင္ လက္မွတ္ ၂၃၀၀ ေက်ာ္ေရာင္းခ်ခဲ့ရၿပီး ၾသဂုတ္ ၂၂ ရက္ တြင္ အမ်ားဆံုးအျဖစ္ လက္မွတ္ ၇၆၀၀ ေက်ာ္ ေရာင္းခ်ခဲ့ရေၾကာင္း ေတာင္ျပဳန္းဘူတာမွ သိရသည္။

“ပြဲေတာ္အထူးရထားအေနနဲ႔က ႏွစ္ တိုင္းေျပးဆြဲတယ္။ ပြဲေတာ္ကာလဆိုရင္ ရထား စီးနင္းမႈမ်ားတဲ့အတြက္ ခရီးသည္ေတြ အဆင္ ေျပေအာင္ စီစဥ္ေပးတာျဖစ္တယ္။ အစုန္၊ အဆန္ရထားေခါက္ေရတိုးေျပးသလို လူစီး တြဲဆိုင္းလည္း ပံုမွန္ထက္ပိုခ်ိတ္ၿပီးေျပးရတယ္။ ဒီႏွစ္စီးနင္းမႈလည္း မ်ားပါတယ္။ ခ်ဳိးေရေတာ္ သံုးတဲ့ရက္မွာ ေတာင္ျပဳန္းဘူတာက ေရာင္းရ တဲ့လက္မွတ္က မႏၲေလးနဲ႔ မတၱရာေပါင္းရင္ တစ္ရက္တည္း ၇၀၀၀ ေက်ာ္ေရာင္းခဲ့ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခုလို စီးနင္းမႈမ်ားတဲ့အခ်ိန္မွာ ခရီးသည္ေတြအဆင္ေျပၿပီး အႏၲရာယ္မျဖစ္ေအာင္ ရထား၀န္ထမ္းေတြအေနနဲ႔ ၾကပ္မတ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရတယ္။ လက္မွတ္႐ံုဆိုရင္ လည္း သီးသန္႔ထားၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးတယ္” ဟု ေတာင္ျပဳန္းဘူတာမွ မီးရထားလက္မွတ္ အေရာင္းတာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ေတာင္ျပဳန္းပြဲ က်င္းပခ်ိန္ကာလအတြင္း မႏၲေလးသူရဲေစ်းဘူတာ အေျချပဳ၍ မႏၲေလး-မတၱရာ လမ္းပိုင္းတြင္ ရထားႏွစ္စင္းျဖင့္ တစ္ရက္လွ်င္ မႏၲေလးမွ ေတာင္ျပဳန္းခရီးစဥ္ကို အစုန္ရထား ေျခာက္ေခါက္၊ အဆန္ရထား ခုနစ္ေခါက္ ေျပးဆြဲမႈကို ပြဲေတာ္စတင္သည့္ ရက္ျဖစ္သည့္ ၾသဂုတ္ ၁၉ ရက္မွစ၍ ၾသဂုတ္ ၂၆ ရက္အထိ ေျပးဆြဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မႏၲေလး-မတၱရာ လမ္းပိုင္းတြင္ ပံုမွန္ ရက္မ်ား၌ ရထားစီးခရီးသည္ဦးေရ တစ္ရက္လွ်င္ ၂၀၀ ေက်ာ္ခန္႔သာရွိၿပီး ေတာင္ျပဳန္းပြဲေတာ္ ကာလအတြင္း ရထားစီး၍ သြားလာသူ မ်ားျပားျခင္းေၾကာင့္ အထူးရထားအျဖစ္ စီစဥ္ေျပးဆြဲေပးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ပြဲေတာ္ကာလ ရထားစီးနင္းမႈ စာရင္းမ်ားအရ တစ္ရက္လွ်င္ ရထားစီး ခရီးသည္ ၂၀၀၀ ၀န္းက်င္ရွိၿပီး စည္ကားသည့္ ရက္မ်ားတြင္ စီးနင္းသည့္ ခရီးသည္ ၄၀၀၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 

ေတာင္ျပဳန္းပြဲေတာ္ အစည္ကားဆံုးရက္ျဖစ္သည့္ မင္းႏွစ္ပါး ခ်ဳိးေရေတာ္သံုး အခမ္းအနား ယေန႔ျပဳလုပ္မည္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေတာင္ျပဳန္းပြဲ ခ်ဳိးေရေတာ္သံုး အခမ္းအနား က်င္းပခဲ့စဥ္ျမင္ကြင္း

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး မတၲရာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ႏွစ္စဥ္က်င္းပျမဲျဖစ္ေသာ အုတ္ႏွစ္ခ်ပ္လြတ္ သမိုင္း၀င္ ဆုေတာင္းျပည့္ ဘုရားပြဲႏွင့္ ေတာင္ျပဳန္းမင္းႏွစ္ပါး ပြဲေတာ္ကို ၾသဂုတ္ ၁၉ ရက္က စတင္က်င္းပလ်က္ရွိၿပီး ၀ါေခါင္လဆန္း ၁၀ ရက္တြင္ ညီလာခံသဘင္ က်င္းပခဲ့ကာ ေတာင္ျပဳန္းပြဲေတာ္၏ အစည္ကားဆံုး ျဖစ္ေသာ ခ်ဳိးေရေတာ္သံုး အခမ္းအနားကို ၀ါေခါင္လဆန္း ၁၁ ရက္ (ၾသဂုတ္ ၂၂) ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ အစဥ္အလာအတိုင္း က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မင္းႏွစ္ပါးနန္းထိန္း မိသားစုထံမွ သိရသည္။

မင္းႏွစ္ပါး ခ်ဳိးေရေတာ္သံုး အခမ္းအနားကို ႏွစ္စဥ္က်င္းပေနက်အတိုင္း ႐ိုးရာနန္း အမႈထမ္းမ်ားျဖစ္သည့္ က်ဳိင္းေတာ္ကိုင္၊ ဒိုင္း ေတာ္ကိုင္၊ လွံေတာ္ကိုင္၊ သိုင္းေတာ္ကိုင္၊ ေရႊဓားဆြဲ၊ ေရႊထီးမိုး၊ ေ၀ါေတာ္ထမ္း စသည့္ သူမ်ားႏွင့္အတူ နတ္အုပ္မင္း၊ သိုးေဆာင္း မိဖုရားႀကီးမ်ား၊ ေဗာင္းေတာ္ေဆာင္းအမတ္ ခ်ဳပ္မ်ား၊ နန္းထိန္းမိသားစုမ်ားမွ နန္းႀကီးေပၚတြင္ မင္းႏွစ္ပါးအား ခစား၍အခ်ိန္က်ေရာက္ သည့္အခါ မင္းႏွစ္ပါးအား ေ၀ါယာဥ္ေပၚပင့္ ေဆာင္၍ နန္းႀကီးေပၚမွ နန္းႀကီးေရွ႕ရွိ ေဗာင္း ခံ႐ုံကိုပင့္ေဆာင္ကာ ခ်ဳိးေရေတာ္သံုးအခမ္း အနား က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ ခ်ဳိးေရေတာ္ သံုးေန႔တြင္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ လာေရာက္ သူ ေသာင္းႏွင့္ခ်ီရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“မႏွစ္က မက်င္းပေပမယ့္ နန္းႀကီးမိသားစုကေတာ့ ႐ိုးရာသမားစဥ္အတိုင္း ပြဲေတာ္ကို အက်ဥ္းခ်ဳံ႕ က်င္းပခဲ့တယ္။ ဒီႏွစ္မွာ လည္း ႐ိုးရာသမားစဥ္အတိုင္းပဲ နန္းႀကီး မိသားစုနဲ႔ နန္းအမႈထမ္းသူေတြက ပံုမွန္လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္အတိုင္း တာ၀န္ေတြခြဲေ၀ၿပီး က်င္းပသြားမွာျဖစ္တယ္။ အရင္လိုပဲ မင္းႏွစ္ပါး ခ်ဳိးေရေတာ္သံုး အခမ္းအနားကို နံနက္ ၁၀ နာရီခြဲမွာ က်င္းပသြားမယ္” ဟု နန္းထိန္းမိသားစု၀င္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးမ်ဳိးက ေျပာၾကားသည္။

မင္းႏွစ္ပါးအား ေဗာင္းေတာ္႐ုံတြင္ နန္းအမႈထမ္းမ်ားမွ နံ႔သာရည္၊ တေရာ္ကင္ပြန္းမ်ား၊ နႏြင္းရည္မ်ား ေလာင္းေပးၿပီး ခ်ဳိးေရေတာ္သုံးျခင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ကာ ခ်ဳိးေရေတာ္သုံးေနစဥ္ နတ္အုပ္မင္းႏွင့္ သိုးေဆာင္းမိဖုရားႀကီးမ်ား၊ ေဗာင္းေဆာင္း အမတ္ႀကီးမ်ားက ကန္ေတာ့ရင္း ေခ်ာ့ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္၍ ခ်ဳိးေရေတာ္မသုံးမီက ၀တ္လဲေတာ္ပုဆိုး၊ ပ၀ါ၊ ေဗာင္းေတာ္မ်ားကို ခြၽတ္ထားၿပီး ခ်ဳိးေရေတာ္ သုံးၿပီးတဲ့အခါမွာ ၀တ္လဲေတာ္ပုဆိုး၊ ပ၀ါ၊ ေဗာင္းေတာ္ေတြ အသစ္လဲလွယ္ေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရေၾကာင္း၊ ခ်ဳိးေရေတာ္သံုးၿပီး သည့္အခါ မင္းႏွစ္ပါးအား ေ၀ါႏွင့္ ျပန္လည္ပင့္ေဆာင္ရာတြင္ အုတ္ႏွစ္ခ်ပ္လြတ္ ဆုေတာင္းျပည့္ဘုရား ဦးတိုက္ျခင္းႏွင့္ မယ္ေတာ္နန္းဦး တိုက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ကာ နန္းႀကီးေကာ္သို႔ ပင့္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုအခ်ိန္တြင္ လာေရာက္သည့္ ဧည့္ပရိသတ္က ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ပန္းဆက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေငြၾကဲျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သည့္အတြက္ အထူးစည္ကားေလ့ရွိျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ေတာင္ျပဳန္းပြဲေတာ္မွာ ပြဲေတာ္ရက္မတိုင္မီကပင္ စည္ကားလ်က္ရွိၿပီး ၀ါေခါင္လဆန္း ၈ ရက္ ပြဲေတာ္စတင္က်င္းပ သည့္ေန႔တြင္ အမ်ားျပည္သူ အလုပ္နားရက္ ႐ံုးပိတ္ရက္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္သည့္အတြက္ ပြဲေတာ္လာသူ မ်ားျပားခဲ့ၿပီး ပြဲေတာ္အ၀င္လမ္းမ်ားတြင္ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈ အနည္းငယ္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘုရားပြဲေတာ္အျဖစ္ ၀ါေခါင္လျပည့္ နံနက္ပိုင္း၌ ေတာင္ျပဳန္း ဆုေတာင္းျပည့္ဘုရား ေဂါပကႏွင့္ ေစ်းသူေစ်းသားမ်ားက သံဃာေတာ္မ်ားအား ဆြမ္းေတာ္ႀကီးေလာင္းလွဴျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ကာ ႐ိုးရာနတ္ပြဲအျဖစ္ ၀ါေခါင္လဆန္း ၁၁ ရက္ ခ်ဳိးေရေတာ္သံုးပြဲၿပီးပါက ၀ါေခါင္လဆန္း ၁၂ ရက္ တြင္ နန္းတက္ပြဲမ်ား၊ ၀ါေခါင္လဆန္း ၁၃ ရက္တြင္ ယုန္ထိုးပြဲ၊ ၀ါေခါင္လဆန္း ၁၄ ရက္တြင္ ထိန္ခုတ္ပြဲ၊ ၀ါေခါင္လဆန္း ၁၅ ရက္တြင္ ပခန္းမင္းပို႔ပြဲ၊ ၀ါေခါင္လျပည့္ေက်ာ္ ၁ ရက္တြင္ ေရႊဘုံဆင္းပြဲမ်ား က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတာင္ျပဳန္းပြဲေတာ္အတြက္ ေဂါပကက ေစ်းဆိုင္ခန္း ခ်ထားေရာင္းခ်ေပးမႈမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ တင္ဒါေခၚယူမႈ ေနာက္က်သည့္အတြက္ လုပ္ငန္းေျခာက္မ်ဳိးမွ ေလလံရရွိေငြ ထက္၀က္ခန္႔ ေလ်ာ့က်ဟု သိရ

ေတာင္ျပဳန္းပြဲေတာ္အတြက္ ေဂါပကက ေစ်းဆုိင္ခန္းမ်ား စတင္ေဆာက္လုပ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပင္ဦးလြင္ခ႐ိုင္၊ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ျပဳန္းႀကီးေက်းရြာရွိ ဆုေတာင္းျပည့္၊ ဆုေတာင္းရ ျမတ္စြာဘုရား ဗုဒၶပူဇနိယပြဲႏွင့္ ေတာင္ျပဳန္းမင္းႏွစ္ပါးပြဲေတာ္ကို လာမည့္၀ါေခါင္လဆန္း ၈ ရက္မွ ၁၅ ရက္အထိ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ရာ လက္ရွိတြင္ ဘုရားပြဲေစ်းတန္း ေစ်းဆိုင္ခန္း ခ်ထားေရာင္းခ်ေပးမႈမ်ားကို စတင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဘုရားေဂါပကအဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။

ဘုရားပြဲေတာ္ကာလတြင္ စုစုေပါင္း လုပ္ငန္းကိုးမ်ဳိးရွိသည့္အနက္မွ ေဂါပကအဖြဲ႕အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းသံုးမ်ဳိးျဖစ္ေသာ ေစ်းႀကီးလုပ္ငန္း၊ ေစ်းေလးလုပ္ငန္းႏွင့္ ေရႊဆိုင္းေရာင္းခ်ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ကာ က်န္လုပ္ငန္းေျခာက္မ်ဳိးအား အိတ္ဖြင့္တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ခ်ထား ေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳလုပ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္စဥ္ ယင္းအိတ္ဖြင့္တင္ဒါ ေခၚယူျခင္းကို နယုန္လတြင္ ေဆာင္ရြက္ေလ့ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယ၀ါဆိုလဆန္းမွ ခ်ထားေဆာင္ရြက္ရျခင္းေၾကာင့္ ေလလံမွရရွိေငြ ထက္၀က္ခန္႔ ေလ်ာ့နည္းသြားေၾကာင္း သိရသည္။

ေဂါပကအဖြဲ႕မွ ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအနက္ ေစ်းႀကီး၊ ေစ်းေလးလုပ္ငန္း ဆိုင္ခန္းေရာင္းခ်ေပးျခင္းကို စတင္ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိၿပီး လက္ရွိတြင္ ႏွစ္စဥ္လာေရာက္ ေစ်းေရာင္းခ်ေသာသူမ်ားကို ဦးစားေပးစနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိကာ လာမည့္ ၀ါဆိုလျပည့္ေက်ာ္ ၇ ရက္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆိုင္းခန္းအသစ္မ်ားအတြက္ ေနရာခ်ထား ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ကာ ဆိုင္ခန္းေစ်းႏႈန္းမ်ားကို တစ္ခန္းလွ်င္ က်ပ္ ၁၀၀၀၀ ေလွ်ာ့ခ် ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ေလလံခ်တာ ဒီႏွစ္ကေနာက္က်တယ္။ ႏွစ္စဥ္က ေလလံက နယုန္လျပည့္မွာ ေလလံ ခ်ေလ့ရွိတယ္။ အခုေနာက္ပိုင္းမွာက နယုန္ လျပည့္ေက်ာ္ ၈ ရက္မွာ ေလလံပစ္ခဲ့ၿပီး ဒီႏွစ္ မွာက်ေတာ့ ဒုတိယ၀ါဆိုလဆန္း ၅ ရက္မွာမွ ေလလံပစ္ရတယ္။ ေလလံပစ္တာက လုပ္ငန္း ကိုးမ်ဳိးရွိတဲ့အနက္ သံုးမ်ဳိးကို ေဂါပကçက ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး က်န္ေျခာက္မ်ဳိးကို ေလလံပစ္တယ္။ ေလလံ ေျခာက္မ်ဳိးမွာ သိန္း ၄၀၀ ေက်ာ္ ေလာက္ပဲရခဲ့တယ္။ မႏွစ္ကထက္ ၃၀၀ ေလာက္ေလ်ာ့နည္းသြားတယ္။ ဆိုင္ခန္း ေတြ က အခု စေရာင္းတဲ့အခ်ိန္ကေနလာၿပီး ေဆာက္လို႔ရပါၿပီ။ ေရာင္းခ်မႈပမာဏက ဆိုင္ ခန္းအေရအတြက္ ၈၀၀ ေက်ာ္ ၉၀၀ နီးပါး ေရာင္းသြားမယ္။ ဆိုင္ခန္းအေနနဲ႔ မတိုးဘူး။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ပြဲပ်က္တဲ့အတြက္ နစ္နာမႈေတြ ရွိခဲ့တာေၾကာင့္ ဒီႏွစ္မွာ ဆိုင္ခန္းတစ္ခန္းကို က်ပ္ ၁၀၀၀၀ ေစ်းေလွ်ာ့ေရာင္းေပးသြားမယ္။ အခုလက္ရွိမွာ ဆိုင္ခန္းအ၀ယ္အေနနဲ႔ အ ျပည့္ျပန္လာတဲ့အျပင္ကို အသစ္ေတြလည္း မ်ားေနတယ္။ အခုေရာင္းခ်တာ ႏွစ္ရက္ကို ေတာ္ေတာ္မ်ားေနပါၿပီ။ ေရႊ႕ေျပာင္းတဲ့ပံုစံနဲ႔ စေရာက္လာၾကၿပီ။ အသစ္ေတြတိုးတယ္ ဆို ေပမယ့္ ေဂါပကအေနနဲ႔ အေဟာင္းေတြကို ဦးစားေပးေရာင္းတာေၾကာင့္ အသစ္ေတြကို မေရာင္းေသးပါဘူး။ အသစ္ေတြက ၀ါဆိုလ ျပည့္ေက်ာ္ ၇ ရက္အထိ ထြက္ေနက်ဆိုင္ခန္း ေဟာင္းေတြ လာ၀ယ္ယူမႈမရွိတဲ့ လစ္လပ္ေနရာေတြမွာ အသစ္ေတြအတြက္ ေရာင္းခ်ေပး တယ္။ ဒါကႏွစ္တိုင္းလုပ္ေနက်ပါပဲ။ ဒီႏွစ္မွာ ၁၀၀၀၀ ေလ်ာ့ေပးရတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ကလည္း  မႏွစ္ကပြဲက မေမွ်ာ္လင့္ဘဲရပ္စဲမႈျဖစ္ခဲ့တဲ့ အ တြက္ ေစ်းသည္ေတြမွာ အင္မတန္မွ ထိခိုက္မႈ ေတြရွိခဲ့တာေၾကာင့္ ဒီႏွစ္လာေရာက္တဲ့အခါ  သက္သာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးတာပါ” ဟု ေတာင္ျပဳန္း ဆုေတာင္းျပည့္၊ ဆုေတာင္းရ ဘုရားေဂါပကအဖြဲ႕ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ဘုရားေဂါပကမွ ခ်ထားေရာင္းခ်သည့္ ေစ်းဆိုင္ခန္း အမ်ဳိးအစားမွာ သံုးမ်ဳိးရွိၿပီး မ်က္ႏွာပြင့္ ငါးေပအခန္း တစ္ခန္းလွ်င္ က်ပ္ႏွစ္ သိန္း၊ က်ပ္တစ္သိန္းခြဲႏွင့္၊ က်ပ္ ၁၂၀၀၀၀ သတ္မွတ္ေရာင္းခ်ကာ အမ်ားဆံုးမွာ ကေရ ကရာႏွင့္ ငွက္ေပ်ာပြဲဆိုင္ခန္းမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊  ယခုႏွစ္တြင္ တစ္ခန္းလွ်င္ က်ပ္ ၁၀၀၀၀ ေလ်ာ့ေရာင္းခ်မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တစ္ခန္း လွ်င္၁၉၀၀၀၀ က်ပ္၊ ၁၄၀၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ၁၁၀၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတာင္ျပဳန္းပြဲေတာ္ကာလတြင္ ေဂါပက အဖြဲ႕က ဆိုင္ခန္းေရာင္းခ်ေပးျခင္း အပါအ၀င္ သက္ဆိုင္ရာနယ္ေျမ ဧရိယာအလိုက္ နန္းႀကီး မိသားစု၊ မီးရထားဘူတာႏွင့္ က်န္ေက်းရြာ ကြင္းေနရာမ်ားတြင္လည္း ယင္းတို႔အစီအ စဥ္မ်ားျဖင့္ ဆုိုင္ခန္းမ်ား၊ နတ္နန္းခန္းမ်ား ခ်ထားခြင့္ျပဳေလ့ရွိေၾကာင္း၊ ေဂါပကအဖြဲ႕မွ ႀကီးၾကပ္ဆိုင္ခန္း ေရာင္းခ်ေပးျခင္းမွ ႏွစ္စဥ္ရရွိေငြ က်ပ္သိန္း ၂၀၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး လက္ရွိတြင္ ပြဲေတာ္အတြက္ ေစ်းဆိုင္ခန္းမ်ားမွာ စတင္ေျပာင္းေရႊ႕ ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိၿပီျဖစ္ကာ လာမည့္အပတ္တြင္ အမ်ားအျပား လာေရာက္ၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဘုရားေဂါပကအဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။