ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ေခတၱရပ္နားခဲ့သည့္ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြမ်ား ျပန္လည္ထုတ္ေပးေနၿပီး ေခ်းေငြျပန္မဆပ္သည့္ ေတာင္သူဦးေရ တစ္သိန္းနီးပါးရွိေန

ဧရာ၀တီတိုင္း ေက်းလက္တစ္ခုတြင္ ေတာင္သူမ်ား လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္ ၀င္ေနစဥ္

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံၿဖိဳးေရးဘဏ္က ရန္ပံုေငြ လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ ေခတၱရပ္နားခဲ့ရသည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မိုးရာသီစိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ ေခ်းေငြမ်ား ဆက္လက္ ထုတ္ေပးေနၿပီး အခ်ိန္ေစ့လြန္ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ ေခ်းေငြမ်ားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္း မရွိသည့္ ေတာင္သူမ်ားမွာ ဧရာ၀တီေဒသႀကီး တစ္ခုလံုးတြင္ ၉၇၈၀၂ ဦး ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္မွ ရန္ပံုေငြခ်ထားေပးရန္ ၾကန္႔ၾကာေနမႈေၾကာင့္ ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ေတာင္သူမ်ားထံ ထုတ္ေခ်းေနသည့္  စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ ေခ်းေငြမ်ားကို ေခတၱရပ္နားထားရၿပီး ဆက္လက္ ထုတ္ေခ်းေပးေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္အထိ ေတာင္သူ ၂၈၇၃၆၁ ဦး၊ လယ္ယာေျမ ၁၉၁၂၁၁၉ ဧကအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြ ၂၈၆၈၁၇ ဒသမ ၈၅ က်ပ္သန္း ထုတ္ေခ်းေပးၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မိုးရာသီ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြတြင္ ေခ်းေငြမူ၀ါဒ အေျပာင္းအလဲအရ ပံုစံ (၇) မူရင္းကို ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ထံ အပ္ႏွံ၍ ေငြေခ်းယူရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပံုစံ (၇) မူရင္း မတင္ျပႏိုင္သျဖင့္ ေခ်းေငြထုတ္မေခ်းခဲ့သည့္ ေတာင္သူမ်ားမွ ယမန္ႏွစ္ ေတာင္သူဦးေရ၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ရွိေနေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္  အခ်ိန္ေစ့လြန္ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြမ်ားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္း မရွိသည့္ ေတာင္သူဦးေရ ၉၇၈၀၂ ဦးအထိရွိၿပီး ယင္းေတာင္သူမ်ားထံမွ ေၾကြးက်န္ ၇၁၈၈၁ ဒသမ ၆၃ က်ပ္သန္း ျပန္လည္ေတာင္းခံရန္ က်န္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

“ေျပာင္းလဲတဲ့ ေငြေခ်းစနစ္အရ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘဏ္က ဒီႏွစ္မွာ ပံုစံ (၇) ကို အေပါင္ယူလိုက္တယ္။ အဲဒီမွာ ဘာျဖစ္လာလဲဆိုေတာ့ ဥပမာ တခ်ိဳ႕လယ္သမားေတြက တျခားအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြ၊ အေသးစားေငြေခ်းေရး အဖြဲ႕ေတြကို ပံုစံ (၇) မူရင္းေတြကို အပ္ၿပီးေတာ့ ေငြေခ်းထားတာ ရွိပါတယ္။ ဘဏ္ကေန စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြဆိုတဲ့ အခ်ိန္က်ေတာ့ အဲဒီ ပံုစံ (၇)ထားထားတဲ့ ေနရာကေန ပံုစံ (၇) ေတြကို ခဏေတာင္းတယ္။ ေတာင္းၿပီးေတာ့ ဒီမွာေငြေခ်းဖို႔ျပတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က မိတၱဴနဲ႔ တုိက္ဆိုင္စစ္ေဆးတယ္ မွန္တယ္ဆိုရင္ ျပန္ေပးလိုက္တယ္ေပါ့။ အဲဒီတုန္းက သူတို႔က အဆင္ေျပတာေပါ့။ သို႔ေသာ္ဒီနွစ္က်ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ပံုစံ (၇) မူရင္းကို အပ္မွေငြေခ်းေပးတာဆိုေတာ့ ကုမၸဏီေတြက ငွားလို႔မရေတာ့ဘူး။ ငွားလို႔မရေတာ့ေတာ့ ဒီႏွစ္ဆို အရင္ႏွစ္ေတြရဲ႕ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ဟာ ေခ်းေငြလာမထုတ္ၾကဘူး။ လာမထုတ္ၾကသလို  ျပန္လည္း မဆပ္ၾကေတာ့ဘူး။ အရင္ကေတာ့ ဆပ္လိုက္တယ္။ ျပန္ထုတ္သြားတယ္။ အဲဒီလိုမ်ိဳး လုပ္ၾကတာေပါ့။ ေတာင္သူလယ္သမား ေပါင္းေခ်းၿပီးသားေပါ႔ေနာ္။ ၂၈၇၃၆၁ ဦးဆိုေတာ့ ေတာင္သူေပါင္း ႏွစ္သိန္းရွစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိတယ္။ မနွစ္က ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေခ်းတာက ေတာင္သူေပါင္း သံုးသိန္းႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ သံုးသိန္းေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ အျမင့္ဆံုးကေန အခု ႏွစ္သိန္းရွစ္ေသာင္းေက်ာ္။ ေတာင္သူေပါင္း ရွစ္ေသာင္း လယ္သမားေပါင္း ရွစ္ေသာင္းေပါ့။ ေငြမေခ်းရတဲ့ အေနအထား ရွိပါတယ္။ ေၾကြးက်န္တဲ့ ေတာင္သူေပါင္းကလည္း ကိုးေသာင္းေက်ာ္ေလာက္ က်န္ပါတယ္” ဟု ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ တိုင္းမန္ေနဂ်ာ ဦးသန္းေဌးေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

 

 

ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က MEB Two Step Loan ျဖင့္ ႏွစ္တို၊ ႏွစ္ရွည္ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းျခင္းကို ယခုလတြင္ စတင္မည္

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ စိုက္ပ်ဳိးေရး ေမြးျမဴးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေခ်းေငြလိုအပ္သည့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က MEB Two Step Loan ျဖင့္ ႏွစ္တိုေခ်းေငြ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းျခင္းကို ယခုၾသဂုတ္လမွ စတင္ေခ်းေပးမည္ဟု ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ သိရသည္။

အဆိုပါ ႏွစ္တိုႏွစ္ရွည္ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းျခင္းကုိ တစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ ယမန္ႏွစ္က စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ယခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွ စတင္ေခ်းႏိုင္ၿပီး ေခ်းေငြေဆာင္ရြက္လိုသူမ်ား အေနနဲ႔ မိမိတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမမ်ားမွ ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မ်ားတြင္ စုုံစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ၿပီး ႏွစ္တိုေခ်းေငြအျဖစ္ ေခ်းေငြပမာဏ က်ပ္သိန္း ၅၀၀ ႏွင့္ လုပ္ငန္းသုံး စက္ကိရိယာအတြက္ အမ်ားဆုံး က်ပ္သိန္း၂၀၀ ထုတ္ေခ်းႏိုင္ၿပီး ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြအျဖစ္ အမ်ားထုတ္ေခ်းမည္ ပမာဏမွာ က်ပ္သိန္း ၅၀၀၀ ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (မႏၲေလးဘဏ္ခြဲ) တိုင္းမန္ေနဂ်ာဦးစုက ေျပာၾကားသည္။

“ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ႏွစ္စဥ္ရာသီစိုက္ပ်ဳိးေရး ေခ်းေငြမ်ားအျပင္ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြျဖစ္တဲ့ သုံးႏွစ္ သုံးရစ္၊ ငါးႏွစ္ ငါးရစ္ စသျဖင့္ ေခ်းေငြေတြကိုလည္း ထုတ္ေခ်းေနပါတယ္။ JICA ေခ်းေငြတို႔ ျမန္မာစီးပြားေရးဘဏ္ကေန ယူေပးတဲ့ MEB Two Step Loan တို႔ ေခ်းေပးေနပါတယ္။  JICA ေခ်းေငြက ၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ခုႏွစ္က စတင္ေခ်းေပးေန ၿပီး ျမန္မာစီးပြားေရး ဘဏ္ကေနတစ္ဆင့္ ေခ်းေပးတဲ့ MEB Two Step Loan ကေတာ့ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အေနနဲ႔က ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကစတာ ျဖစ္ေပမယ့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အေနနဲ႔ကေတာ့ အခု ၾသဂုတ္လကစၿပီးေတာ့ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ေတာင္သူလယ္သမား လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို စတင္ေခ်းေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ မူ၀ါဒျဖစ္တဲ့ SME  လုပ္ငန္းေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ ဒီေခ်းေငြကို ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေခ်းေငြေပးတာက ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ကေန ေပးတာပါ ထုတ္ေခ်းေပးတဲ့ ေငြေၾကးကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံသြားမွာပါ” ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ေခ်းေငြႏွင့္ ပတ္သက္အမ်ဳိးအစား သတ္မွတ္ထားရာတြင္ လုပ္ငန္းသုံး စက္ကိရိယာေခ်းေငြ အမ်ဳိးအစားႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး ေမြးျမဴေရး အေျခခံစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေခ်းေငြအမ်ဳိးအစားတို႔ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား လုပ္ငန္းပမာဏႏွင့္ အာမခံေပးႏိုင္မႈ အေျခအေနအေပၚ မူတည္၍ ေခ်းေငြပမာဏ သတ္မွတ္ထုတ္ေခ်းမည္ ျဖစ္ရာတြင္ ႏွစ္တိုေခ်းေငြ အျဖစ္အမ်ားဆံုး ထုတ္ေခ်းေငြ ပမာဏမွာ က်ပ္သိန္း ၅၀၀ ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းသုံး စက္ကိရိယာအတြက္ အမ်ားဆုံး သိန္း၂၀၀ သတ္မွတ္ထားသည္။ ႏွစ္တိုေခ်းေငြ၏ သက္တမ္းမွာ သံုးႏွစ္ျဖစ္ကာ က်သင့္အတိုးကို သံုးလတစ္ႀကိမ္ ေကာက္ခံမည္။ အရင္းေပးဆပ္မႈကို တစ္ႏွစ္ဆိုင္းငံ့ၿပီး ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ ေလးရစ္ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြမွာ အမ်ားဆုံး ထုတ္ေခ်းမည့္ ေငြပမာဏမွာ က်ပ္သိန္း ၅၀၀၀ ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြ၏ သက္တမ္းမွာ ငါးႏွစ္ျဖစ္ၿပီး က်သင့္အတိုးကို သံုးလတစ္ႀကိမ္ ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး အရင္းေပးဆပ္မႈကို ႏွစ္ႏွစ္ဆိုင္းငံ့ၿပီး သံုးႏွစ္အတြင္း ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ျဖင့္ ေျခာက္ရစ္ေကာက္ခံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ထုတ္ေခ်းႏိုင္တဲ့သူေတြက ေတာင္သူလယ္သမား လုပ္ငန္းရွင္၊ လုပ္ငန္းရွင္ အဖြဲ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က ထုတ္ေခ်းေပးသြားမယ္။ ထုတ္ေခ်းတဲ့ အမ်ဳိးအစားက လုပ္ငန္းသုံး စက္ကိရိယာအတြက္ေခ်းေငြ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ေမြးျမဴေရးကို အေျခခံတဲ့ အသုံးျပဳမည့္ အေဆာက္အအံုႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား တည္ေဆာက္ ထုတ္လုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ထုတ္ေခ်းေပးသြားမယ္။ ေခ်းေငြကာလ စက္ကိရိယာဆို သုံးႏွစ္ သုံးရစ္နဲ႔ ေခ်းမယ္။ အမ်ားဆုံး က်ပ္သိန္းႏွစ္ရာအထိ ေခ်းပါမယ္။ ႏွစ္တိုထဲမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရး ေမြးျမဴေရး အတြက္ က်ပ္သိန္းငါးရာေခ်းလို႔ ရတယ္။ ႏွစ္တိုထဲမွာပါတယ္ သုံးႏွစ္ သုံးရစ္ဆပ္ေပါ့။ ႏွစ္ရွည္အေနနဲ႔ က်ပ္ငါးႏွစ္ ငါးရစ္ဆို က်ပ္သိန္းႏွစ္ရာ ၿမိဳ႕နယ္မွာဆို Limit ထားပါတယ္။ တိုင္းေဒသႀကီး ဘဏ္ခဲြမန္ေနဂ်ာကေတာ့ က်ပ္သိန္းငါးရာအထိ ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ၿပီး အဲဒီအထက္ ပိုသြားခဲ့ရင္ က်ပ္သိန္းသုံးေထာင္ အထိဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႐ုံးခ်ဳပ္ရဲ႕ ေခ်းေငြဌာနက စိစစ္ေဆာင္ရြက္မယ္။ အဲဒီထက္ ေက်ာ္လြန္သြားရင္ က်ပ္သိန္းငါးေထာင္အထိဆို စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွာရွိတဲ့ ေခ်းေငြဌာနကေန စိစစ္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္။ က်ပ္သိန္းႏွစ္ရာကေန အမ်ားဆုံး က်ပ္သိန္းေထာင္အထိ ထုတ္ေခ်းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိက တကယ္လည္း လုပ္ရမယ္။ ျပည္ပပို႔ကုန္တိုးျမႇင့္ေရး သြင္းကုန္အစားထိုး ဆုိသည့္ အဓိက အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို အေကာင္အထည္ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္တာ ျဖစ္တယ္” ဟု ျမန္မာ လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (မႏၲေလးဘဏ္ခြဲ) တိုင္းမန္ေနဂ်ာဦးစုက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က  MEP Two Step Loan ျဖင့္ ေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်းျခင္းေပးရာ၌ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္က ျမန္မာလယ္ယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သို႔ သတ္မွတ္သည့္ အတိုးႏႈန္းမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က ေငြေခ်းယူသူအေပၚ သတ္မွတ္သည့္ အတိုးႏႈန္းမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။

ငါးႏွစ္အတြင္း စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈ၊ လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူမ်ား ၀င္ေငြပိုမို ျမင့္မားလာျခင္းႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑တြင္ ေတာင္သူမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ပိုမိုခိုင္မာေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည္

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၂၂- ၂၀၂၃ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ငါးႏွစ္အတြင္း စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈ၊ လုပ္ကြက္ငယ္ ေတာင္သူမ်ား ၀င္ေငြပိုမိုျမင့္လာျခင္းႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑တြင္ ေတာင္သူမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ပိုမိုခိုင္မာေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အစီအစဥ္ကို ၂၀၁၈-၂၀၁၉ မွ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခုႏွစ္အထိ ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လယ္ယာက႑ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ အဓိက အေရးပါသည့္အတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မဟာဗ်ဴဟာ (ADS) ကို ေရးဆြဲရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူက ေျပာၾကားသည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မဟာဗ်ဴဟာကို အစိုးရ-ေတာင္သူလယ္သမား-ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခခံအုတ္ျမစ္အေပၚ တည္ေဆာက္ထားေၾကာင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မဟာဗ်ဴဟာ၏ မ႑ိဳင္ႀကီး သံုးရပ္တို႔ကို အေျခခံ၍ စီမံကိန္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူက ေျပာၾကားသည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အစီအစဥ္ကို (၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခုႏွစ္အထိ) အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ ကုလသမဂၢ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးအဖြဲ႕၊ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလုံေရး မ,တည္ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အစီအစဥ္ေအာက္ရွိ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပုံေသသတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိဘဲ လာမည့္ အနာဂတ္ ကာလတြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ စီမံကိန္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားအရ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ အာဟာရ ဖူလုံမႈ တိုးတက္ျခင္း၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့က်ျခင္း၊ လုပ္ကြက္ငယ္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ား ၀င္ေငြပိုမို ျမင့္မားလာျခင္းႏွင့္ သာတူညီမွ်မႈ ရွိလာျခင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး က႑တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္း တိုးတက္လာမႈႏွင့္ လယ္သမားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ပိုမိုခိုင္မာလာမႈစသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိမည္ျဖစ္ျပီး စိုက္ပ်ိဳးေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မဟာဗ်ဴဟာသည္ အဓိက ထပ္ဆင့္ရလဒ္သံုးခု၊ ခ်က္ခ်င္းရလဒ္ ၂၇ ခု၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ၂၇၀ တို႔ကို စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ တကၠသိုလ္ႏွစ္ခု အပါအ၀င္ ဦးစီးဌာန ၁၂ ခု မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု သိရသည္။

အက်ဳိးတူ လယ္ယာဥပေဒ ၾကန္႔ၾကာေနျခင္းေၾကာင့္ လယ္သမားအခ်ဳိ႕ ဆံုး႐ႈံးနစ္နာမႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြက္ ေရးဆြဲျပ ဌာန္းမည့္ Contract Farming Law ၾကန္႔ၾကာေနၿပီး လက္ရွိ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လယ္သမားအခ်ဳိ႕ ဆံုး႐ႈံးနစ္နာမႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ေဇာ္ႏိုင္က ဇြန္ ၆ ရက္က UMFCCI ၌ ျပဳလုပ္သည့္ Learning Event on Myanmar Contract Farming ပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကတည္းက လႊတ္ေတာ္ကို မူၾကမ္းပို႔ထားတယ္၊ ပို႔ထားေတာ့ လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီကေနၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေပးထားတဲ့ မူၾကမ္းေပၚမွာ သူတို႔ေဆြးေႏြးရမယ္၊ ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးရမယ္၊ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က က်င့္သံုးလို႔ ရၿပီေပါ့ေလ၊ ဒါေပမဲ့ ေလာေလာဆယ္ လႊတ္ေတာ္က မေဆြးေႏြးေသးဘူး၊ မေဆြးေႏြးေသးဘူး ဆိုတာက တျခားအေရးႀကီးတဲ့ ဥပေဒေတြလည္း ရွိတယ္” ဟု ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးနွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ေျမယာခြန္ဥပေဒ၊ Contract Farming Law ႏွင့္ အေသးစား စက္မႈလက္မႈဥပေဒ ဟူသည့္ ဥပေဒမူၾကမ္း သံုးခုကို လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ထားၿပီး ေျမယာခြန္ ဥပေဒအား ဦးစားေပး ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုလက္ရွိတြင္ ေငြေၾကးစိုက္ထုတ္သူ လုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ ေျမယာပိုင္ရွင္ လယ္သမားမ်ားၾကားမွ ပြဲစားကသာ ႏွစ္ဖက္စလံုးအား တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ လုပ္ေနၿပီး အစိုးရမွ ၾကား၀င္ႀကီးၾကပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္းႏွင့္ လယ္သမားမ်ားဘက္မွ နစ္နာႏိုင္ေျခ ပိုမ်ားေၾကာင္း ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

“နယ္စပ္မွာရွိတဲ့ ကုန္သည္ေတြကေနၿပီးေတာ့ တျခားႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ မ်ဳိးေတြ၊ တျခား သြင္းအားစု အကုန္လံုးကို လက္ခံျပီးေတာ့ ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ ေတာင္သူေတြကို ၾကားထဲက ပြဲစားေတြနဲ႔ ျဖန္႔ေပးလိုက္တယ္၊ အဲ့လူေတြကတစ္ဆင့္ ေတာင္သူေတြကို စိုက္ခိုင္းတယ္၊ သီးႏွံေပၚလာတဲ့ အခ်ိန္မွာက်ေတာ့ ေစ်းကြက္အာမခံခ်က္ မရဘူး၊ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္တဲ့ သီးႏွံေတြအေပၚမွာ အာမခံခ်က္ရွိတဲ့ ေစ်းကြက္ မဟုတ္ဘူး၊ ၀ယ္ခ်င္ ၀ယ္တယ္၊ မ၀ယ္ခ်င္ မ၀ယ္ဘူးဆိုေတာ့ ေတာင္သူေတြပဲ အမ်ားႀကီး နစ္နာရတယ္၊ အဲဒီေတာ့ ေတာင္သူေတြရဲ႕ ဆံုး႐ႈံးမႈေတြထဲမွာ အဲဒီလို မလိမ့္တပတ္နဲ႔ ခံလိုက္ရတဲ့ သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္မႈေတြက အမ်ားႀကီးရွိတယ္၊ အဲဒီေတာ့ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အ႐ႈံးေပၚရင္းကေန ဒီေန႔ ေတာင္သူေတြဟာ အေၾကြးပင္လယ္ ေ၀ေနတယ္ေပါ့ေနာ္” ဟု ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ေတာင္သူဦးေရ တစ္သိန္းေက်ာ္က ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ထံ အခ်ိန္ေစ့လြန္ေၾကြးက်န္ က်ပ္ ၇၈ ဘီလ်ံေက်ာ္ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရန္ က်န္ရွိေန

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေတာင္သူဦးေရ သံုးသိန္းေက်ာ္ ရွိသည့္အနက္ ေတာင္သူဦးေရ တစ္သိန္းေက်ာ္မွာ ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ထံ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြ အခ်ိန္ေစ့လြန္ ေၾကြးက်န္ေပါင္း က်ပ္ ၇၈ ဘီလ်ံေက်ာ္ထိ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရန္ က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ သတင္းရရွိသည္။

စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရန္ အခ်ိန္ေက်ာ္လြန္ေနသည့္ အခ်ိန္ေစ့လြန္ ေၾကြးက်န္ ေတာင္သူမ်ားမွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မိုးရာသီ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြတြင္ ၁၁ ဦး၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေဆာင္းရာသီ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ ေခ်းေငြတြင္ ၉၀ ဦး၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မိုးရာသီ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ ေခ်းေငြတြင္ ၃၈၉၈ ဦး၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေဆာင္းရာသီ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြတြင္ ၃၂၂၂ ဦး၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မိုးရာသီစိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ ေခ်းေငြတြင္ ၁၄၁၅၁ ဦး၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေဆာင္းရာသီ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ ေခ်းေငြတြင္ ၁၃၁၆၉ ဦး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မိုးရာသီစိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ ေခ်းေငြတြင္ ၂၀၇၈ ဦး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဆာင္းရာသီ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ ေခ်းေငြတြင္ ၂၃၄၃ ဦး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မိုးရာသီ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ ေခ်းေငြတြင္ ၃၂၇၅၃ ဦး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဆာင္းရာသီ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြတြင္ ၃၂၇၁၈ ဦး စုစုေပါင္း ၁၀၄၃၃၄ ဦး ထိရွိေနၿပီး ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ထံ ျပန္လည္ေပးသြင္းရမည့္ အခ်ိန္ေစ့လြန္ ေၾကြးက်န္မွာ က်ပ္ ၇၈၀၄၀ ဒသမ ၇၉ သန္းထိ က်န္ရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

 

ဦးေန၀င္းအစုိးရ အာဏာသိမ္းခဲ့သည့္ မတ္ ၂ ရက္ကုိ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ဟု သတ္မွတ္မႈအစား ဂဠဳန္ဆရာစံ နယ္ခ်ဲ႕ကုိ စတင္ေတာ္လွန္ခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္သုိ႔ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ေပးရန္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္သည့္ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ေတာင္သူမ်ားေတာင္းဆုိ

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ မတ္ ၂ ရက္ (ေတာင္သူလယ္သမားေန႔) နံနက္ပုိင္းက ျပဳလုပ္သည့္ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ အခမ္းအနားကို ေတြ႕ရစဥ္

ဦးေန၀င္းအစုိးရ အာဏာသိမ္းခဲ့သည့္ မတ္ ၂ ရက္ကုိ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္မႈအစား ဂဠဳန္ဆရာစံ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ကုိ စတင္ေတာ္လွန္ခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္သုိ႔ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ေပးရန္ အတြက္ မႏၲေလးၿမဳိ႕တြင္ မတ္ ၂ ရက္ (ေတာင္သူလယ္သမားေန႔) နံနက္ပုိင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ေတာင္သူမ်ားက သေဘာထား ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။

ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ အခမ္းအနားကုိ မႏၲေလးၿမဳိ႕ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမဳိ႕နယ္ အတြင္းရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ တံခြန္ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢ (အထက္ဗမာျပည္) ႐ုံးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယာေျမသိမ္းဆည္း ခံထားရသည့္ ေတာင္သူမ်ား အပါအ၀င္ ေတာင္သူ ၃၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

“ဒီကေန႔ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ ျပဳလုပ္ရတာက ၁၉၃၀ ခုႏွစ္မွာ ဂဠဳန္ဆရာစံက နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္ေတြကုိ ေတာင္သူလယ္သမားထု ဘက္ကေနၿပီးေတာ့ ေတာ္လွန္ခဲ့တယ္။ အဲဒီအတြက္ အထိမ္းအမွတ္သေဘာ ျပဳလုပ္တာ ျဖစ္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံက ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္ ၂ ရက္မွာပဲ ဦးေန၀င္းအစုိးရက အာဏာ သိမ္းလုိက္တယ္။ အဲဒီအာဏာသိမ္းခဲ့တဲ့ မတ္ ၂ ရက္ကုိ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ဆုိၿပီး ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ ပစ္လုိက္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ ေတာ္လွန္ခဲ့ၾကတဲ့ေန႔ကုိ မသတ္မွတ္ခဲ့ဘူး။ လက္ရွိ အစုိးရကလည္း ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ေတြကုိ အေလးထား က်င္းပတာလည္း မရွိပါဘူး။ အဲဒီလုိ မလုပ္တာကလည္း သမုိင္းကုိ ေမွးမွိန္ေအာင္ ျပဳလုပ္တယ္လုိ႔ ထင္တယ္။ ေတာင္သူလယ္သမားေတြဟာ ႏုိင္ငံရဲ႕ ေရေသာက္ျမစ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ကုိ ဂဠဳန္ဆရာစံနဲ႔အတူ လယ္သမားေတြ ေတာ္လွန္ခဲ့ၾကတဲ့ ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္ကုိ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိပါတယ္” ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ တံခြန္ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢ (အထက္ဗမာျပည္) ဥကၠ႒ ဦးလင္းထင္စုိးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေတာင္သူမ်ား၏ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိမႈကုိ အစုိးရထံ စာေပးပုိ႔ တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မတ္ ၂ ရက္က မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ အခမ္းအနားတြင္ တက္ေရာက္လာသည့္ ေတာင္သူမ်ားက လက္ရွိရင္ဆုိင္ေနရသည့္ လယ္ယာေျမ ျပႆနာမ်ား၊ ယာေျမသိမ္းဆည္းခံရမႈႏွင့္ အမႈဖြင့္ တရားစြဲဆုိခံေနရမႈမ်ား အပါအ၀င္ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ေပးရန္အတြက္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။

အခမ္းအနားအၿပီးတြင္ ေတာင္သူမ်ားက မဟာမုနိဘုရားႀကီးသုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး ဂဠဳန္ဆရာစံ အပါအ၀င္ ေခတ္အဆက္ဆက္က က်ဆုံးသြားခဲ့သည့္ လယ္သမားရဲ ေဘာ္မ်ားကုိ ဆုေတာင္းအမွ် ေပးေ၀မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ အခမ္းအနားတြင္ ေတာင္သူမ်ား၏ သေဘာထား ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူဦးေရ ၇၂  ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္မွာ ေတာင္သူလယ္သမား မိသားစု၀င္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းမ်ားကုိ ေျဖရွင္းေပးရန္ ေတာင္းဆုိေၾကာင္း၊ လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းခံ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကုိ ဥပေဒပုဒ္မ အမ်ဳိးမ်ဳိးတပ္၍ တရားစြဲဆုိေနျခင္း၊ မတရားဖမ္းဆီး ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ေနျခင္းတုိ႔ကုိ ခ်က္ခ်င္း႐ုပ္သိမ္းေပးရန္၊ လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းခံ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအေရး ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနသူမ်ားကုိ မတရားဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းမ်ားကုိ ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမသိမ္း ဥပေဒသည္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိ ထိခုိက္ေစေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္ျဖစ္ေန၍ ေတာင္သူလယ္သမားထု တစ္ရပ္လုံးက ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း၊ မတ္ ၂ ရက္သည္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ၏ အာဏာသိမ္းခဲ့ေသာ ေန႔တစ္ေန႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းေန႔ကုိ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ဟု သတ္မွတ္မည့္အစား ၁၉၃၀ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္မွာ ေတာင္သူလယ္သမား ေခါင္းေဆာင္ ဂဠဳန္ဆရာစံက နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္ ကုိလုိနီကုိ စတင္ေတာ္လွန္ခဲ့ေသာေန႔ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္ကုိ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ဟု ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေဌးလွေအာင္

ေတာင္သူလယ္သမားေန႔တြင္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ လယ္သမားမ်ားက လယ္ယာေျမဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး၊ လယ္ယာက႑ တုိးတက္ေရးတုိ႔ကုိ ေတာင္းဆုိကာ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လမ္းေလွ်ာက္ခ်ီတက္

ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာသူမ်ား လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လမ္းေလွ်ာက္ခ်ီတက္ေနသည္ကုိ မတ္ ၂ ရက္ကေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ- ႐ိႈင္းလင္းေအာင္)

မတ္၂ ရက္ (ေတာင္သူလယ္သမားေန႔) တြင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ အင္အား ၄၀၀၀ ခန္႔ရွိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ န၀ေဒးမွတ္တိုင္မွ စက္မႈဇုန္မွတ္တိုင္အထိ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားႏွင့္ ခ်ီတက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လမ္းေလွ်ာက္ခ်ီတက္ရာတြင္ အစိမ္းေရာင္ တူညီ၀တ္စုံမ်ား ၀တ္ဆင္၍ ‘လယ္သမားထု ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး…၊ လယ္ယာေျမ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရး…၊ လယ္ယာက႑ တိုးတက္ေရး…’ စသည့္ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ား၊ သံခ်ပ္မ်ားရြတ္ဆို္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထု႔ိေနာက္ ခ်ီတက္လမ္းေလွ်ာက္သည့္ လယ္သမားမ်ားက လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္ မွတ္တိုင္အနီးရွိ ေဘာလုံးကြင္းအတြင္း စုေ၀း၍ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမားႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး အလုပ္သမား သမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးသန္းေဆြက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးကို အေျခခံေသာ စီးပြားေရးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကမၻာ့လူဦးေရ တိုးတက္မ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အမွ် ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေသာ၊ အာဟာရျပည့္၀ေသာ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလုံေရးသည္ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥတစ္ရပ္ ျဖစ္လာေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏိုင္ငံ ျဖစ္သည့္အတြက္ မ်ားစြာအားသာေၾကာင္း၊ ေစ်းကြက္အရ ၾကည့္မည္ဆိုရင္ ကမၻာ့လူဦးေရ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏိၵယ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကားတြင္ ရွိေၾကာင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစရိတ္ သက္သာစြာျဖင့္ အဆိုပါႏိုင္ငံ ႏွစ္ႏိုင္ငံရွိ စားသုံးသူမ်ားကို ေရာင္းခ်ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျခားေသာ အာရွႏိုင္ငံမ်ား၊ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားကိုလည္း ေရာင္းခ်ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိကဲ့သို႔ ေစ်းကြက္ရွိေနသည့္ အေနအထားတြင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး က႑သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးက႑ကို အေထာက္အကူ ျပဳသင့္သေလာက္မျပဳ ျဖစ္ေနရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ လယ္သမားမ်ားတြင္ အခက္အခဲမ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္မည့္ လယ္သမားမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားမွာ ေျမထု၊ မ်ဳိးေစ့၊ နည္းပညာ၊ အရင္းအႏွီး၊ လုပ္အား စသည္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

လွိဳင္သာယာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လမ္းေလွ်ာက္ခ်ီတက္ေနသူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

ဆက္လက္ၿပီး ဦးသန္းေဆြက “ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းမ်ားစြာ ရွိပါေသးတယ္။ အဲဒီေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းေတြကို လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး က႑အတြက္ အက်ဳိးရွိစြာ အသုံးမျပဳႏိုင္ေသးပါဘူး။ လက္ရွိ စိုက္ပ်ဳိးေနတဲ့ စိုက္ပ်ဳိးေျမေတြကိုလည္း နည္းစနစ္က်က်၊ အက်ဳိးရွိရွိ ထိထိေရာက္ေရာက္ အသုံးခ်ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါဘူး။ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းဥပေဒကလည္း တကယ္လယ္လုပ္ခ်င္တဲ့ သူေတြအတြက္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါက ဘာလဲဆိုေတာ့ ၁၉၉၁ခုႏွစ္၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒေတြရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ ေျမေလွာင္ ေရာင္းစားေနတဲ့စနစ္ႀကီး ေပၚလာတယ္။ ဥပေဒက ျပဌာန္းထားတဲ့အတိုင္း အထူးအဖြဲ႔ဟာ မစစ္ေဆးႏိုင္ေတာ့ အခုအထိ ဥပေဒအတိုင္း မနာခံေတာ့ဘဲ စိုက္ပ်ဳိးေျမအျဖစ္ အသုံးမ၀င္ ျဖစ္ေနတာေတြ ေတြ႔ရပါတယ္။ လယ္ယာေျမ ဥပေဒေတြ ျပင္ဆင္ဖုိ႔ လႊတ္ေတာ္ကို တင္ေသာ္လည္း အလုပ္မျဖစ္တာေတြ ေတြ႔ရတယ္။ ဒီေတာ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အျငင္းပြားမႈေတြဟာ ဥပေဒက ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ကာလအတြင္းမွာ မၿပီးမျပတ္တာေတြဟာ ေတာ္ေတာ္အခက္အခဲ ျဖစ္ေနတယ္။ ၿပီးေတာ့ ယခင္တုန္းက လယ္ယာေျမ အဓမၼသိမ္းဆည္းျခင္း ကိစၥမွာလည္း ျပန္လည္စိစစ္ေရး ေကာ္မတီက ရွင္းလို႔ မႏိုင္တာေတြလည္း ရွိေနတယ္။ ဒါ့အျပင္ လက္ရွိစိုက္ပ်ဳိးေနတဲ့ ေျမေတြကိုလည္း နည္းစနစ္က်က်၊ အက်ဳိးရွိရွိ ထိထိေရာက္ေရာက္ အသုံးမခ်ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါဘူး။ လယ္ယာေျမ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္နဲ႔ ပတ္သက္ရင္လည္း လယ္ယာေျမ အဓမၼသိမ္းဆည္းျခင္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ အျငင္းပြားမႈျဖစ္ျခင္း၊ ကိစၥရပ္ ေတြကိုလည္း ထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါဘူး” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ ဂုဏ္ယူစရာျဖစ္သည့္ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း အာဏာသိမ္းယူခဲ့သည့္ မတ္၂ ရက္အစား ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ေပးရန္ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

 

ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမႏုကြၽန္းခြဲေ၀ေပးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပုဒ္မႏွစ္ခုျဖင့္ အမႈဖြင့္ တရားစြဲဆုိျခင္း ခံထားရသည့္ ေဒသခံေတာင္သူ ၁၇ ဦးကုိ အလုပ္ႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ ေျခာက္လခ်မွတ္

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ျမင္းျခံခ႐ုိင္ ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္ ငါန္းျမာႀကီးေက်းရြာတြင္ ဘုိးဘြားအစဥ္အဆက္ လုပ္ကုိင္ခဲ့ၾကသည့္ ေျမယာမ်ားကုိ ေျမႏုကြၽန္းအျဖစ္ ခြဲေ၀ခ်ထား ေပးခဲ့သည့္ ကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၅၃ တာ၀န္၀တၱရား ေႏွာင့္ယွက္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆုိျခင္း ခံထားရသည့္ ေဒသခံေတာင္သူ ၁၇ ဦးကုိ ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္က ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးက အလုပ္ႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ ေျခာက္လခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံေတာင္သူမ်ားထံမွ စုံစမ္းသိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ျမင္းျခံခ႐ုိင္ ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္ ငါန္းျမာႀကီးေက်းရြာတြင္ ဘုိးဘြားအစဥ္အဆက္ လုပ္ကုိင္ခဲ့ၾကသည့္ ေျမယာမ်ားကုိ ေျမႏုကြၽန္းေျမအျဖစ္ ခြဲေ၀ခ်ထားေပးခဲ့မႈအေပၚ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားက မေက်နပ္သျဖင့္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း၊ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိသုိ႔ ေျမႏုကြၽန္းေျမအျဖစ္ ကန္႔ကြက္ခဲ့မႈအေပၚ ေဒသခံေတာင္သူ ၁၈ ဦးကုိ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၅၃၊ လယ္ယာေျမ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၅ တုိ႔ျဖင့္ ၂၀၁၆  ခုႏွစ္အတြင္းက အမႈဖြင့္ခံခဲ့ရကာ ယခု ၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္တြင္ ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးက ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မ ၃၅၃ ျဖင့္ ေတာင္သူ ၁၇ ဦးကုိ ေထာင္ဒဏ္ေျခာက္လ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ လယ္ယာေျမ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၅ ျဖင့္ စြဲဆုိထားမႈကုိ ပလပ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း အဆုိပါအမႈကုိ လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့သူ အထက္တန္းေရွ႕ေန ဦးဆန္းထြန္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

“ေျမႏုကြၽန္းေျမကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဒီေန႔ေတာင္သူ စုစုေပါင္း ၁၇ ဦးကုိ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မ ၃၅၃ နဲ႔ အလုပ္နဲ႔ေထာင္ဒဏ္ ေျခာက္လခ်မွတ္ လုိက္တာပါ။ လယ္ယာေျမဥပေဒနဲ႔ စြဲဆုိထားတဲ့ ပုဒ္မကေတာ့ လႊတ္ေပးလုိက္တယ္။ အမႈကေတာ့ သုံးမႈပါ။ ပုဒ္မ ၃၅၃ နဲ႔အမႈက ႏွစ္မႈျဖစ္ၿပီးေတာ့ လယ္ယာေျမ ဥပေဒနဲ႔ စြဲဆုိထားတာက တစ္မႈျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီထဲကမွ တာ၀န္၀တၱရား ေႏွာင့္ယွက္မႈျဖစ္တဲ့ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၅၃ နဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ေျခာက္ လခ်မွတ္လုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္သူေတြက သူတုိ႔ယာေျမကုိ ဖ်က္ဆီးခံရမွာမုိ႔ တားခဲ့ၾကတာ၊ ဖ်က္ဆီးတာမဟုတ္ဘူး။ အမႈကုိေတာ့ အယူခံ ဆက္တက္သြားမွာပါ” ဟု အဆုိပါ ေတာင္သူမ်ား၏ အမႈအား လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့သည့္ အထက္တန္းေရွ႕ေန ဦးဆန္းထြန္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

“အမႈသုံးမႈနဲ႔ စြဲထားတဲ့ထဲက လယ္ယာေျမဥပေဒနဲ႔အမႈက လြတ္တယ္။ တာ၀န္၀တၱရား ေႏွာင့္ယွက္မႈနဲ႔ စြဲဆုိထားတဲ့ ႏွစ္မႈနဲ႔ ေတာင္သူ ၁၇ ဦးကုိ ေထာင္ဒဏ္ေျခာက္လ ခ်လုိက္တာ။ စုစုေပါင္း တရားစြဲဆုိခံခဲ့ရတာက ေတာင္သူ ၁၈ ဦးပါ။ တစ္ဦးပဲ လြတ္တာပါ။ အခုလုိ အမိန္႔ခ်လုိက္တာက တရားမွ်တမႈမရွိဘူးလုိ႔ ေျပာခ်င္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အခုအမိန္႔ကုိ အယူခံဆက္တက္ဖုိ႔ရွိသလုိ သက္ဆုိင္ရာ အထက္အဆင့္ဆင့္အထိ တက္သြားမွာပါ။ ဒီအမႈကုိ ကြၽန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ သက္ေသလုိက္ၿပီး ထြက္ဆုိခဲ့ပါတယ္။ လယ္ယာေျမ ေကာ္မတီေတြရဲ႕ ဥပေဒနဲ႔ မညီညြတ္တာေတြကုိ သက္ေသထြက္ဆုိေပးခဲ့တယ္။ မတရားလုပ္ေနသူေတြ ဥပေဒနဲ႔ မညီတဲ့သူေတြကုိေတာ့ အေရးမယူဘဲ ႐ုိး႐ုိးသားသားနဲ႔ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ေနတဲ့ ေတာင္သူေတြကုိေတာ့ တရားစြဲေထာင္ခ်တယ္။ လုံး၀မတရားဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေတာင္သူေတြက ဒါကုိလုံး၀မေက်နပ္ႏုိင္ဘူး။ တရားမွ်တမႈမရွိဘူး” ဟု ငါန္းဇြန္ၿမဳိ႕နယ္ အတြင္းမွ ေဒသခံေတာင္သူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျမင္းျခံခ႐ုိင္ ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္ ငါန္းျမာႀကီး ေက်းရြာတြင္ ဘုိးဘြားအစဥ္အဆက္ လုပ္ကုိင္ခဲ့ၾကသည့္ ေျမယာမ်ားကုိ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီး ေဒါက္တာစုိးသန္းက ေျမႏုကြၽန္းေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈအေပၚ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားက မေက်နပ္သျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလအတြင္းက မႏၲေလးၿမိဳ႕သုိ႔ လာေရာက္၍ အဆုိပါ၀န္ႀကီးကုိ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ေျမႏုကြၽန္းေပၚတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္းက ခြဲေ၀ခ်ထားကာ လုပ္ကုိင္ခဲ့သည့္ ေတာင္သူဦးေရမွာ ၁၈၇၇ ဦးရွိခဲ့ကာ ႏွစ္စဥ္ ေျမႏုကြၽန္းဧကမွာ ၁၉၂၆ ဧကခန္႔ ေပၚထြက္ေလ့ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 

လုပ္ကုိင္ခြင့္ တားျမစ္ထားေသာ အျငင္းပြား လယ္ယာေျမအတြင္း ၀င္ေရာက္ လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားေၾကာင့္ ေဒသတြင္း မလုိလားအပ္သည့္ ျပႆနာမ်ား မျဖစ္ပြားမီ အျမန္ဆုံးေျဖရွင္းေပးရန္ ေတာင္းဆုိ

ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ဖ်ာပုံခ႐ုိင္ ဘုိကေလးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပဒဲေကာေက်းရြာအုပ္စု ဘုတ္ေခ်ာင္းေက်းရြာအုပ္စု ဆတ္ကြၽန္းေက်းရြာအုပ္စုတုိ႔တြင္ သစ္ေတာဌာနမွ စြန္႔လႊတ္ထားေသာ လယ္ယာေျမဧက ၉၀၀ ေက်ာ္တြင္ လယ္ယာအျငင္းပြားမႈေၾကာင့္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ တားျမစ္ထားေသာ လယ္ယာအတြင္း ၀င္ေရာက္ လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားေၾကာင့္ ေဒသတြင္း မလုိလားအပ္သည့္ ျပႆနာမ်ားမျဖစ္ပြားမီ အျမန္ဆုံးေျဖရွင္းေပးရန္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရထံသုိ႔ မူလေတာင္သူမ်ား ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္ စကား၀ါလမ္းရွိ ျမစ္၀ကြၽန္းေပၚ ကာကြယ္ျမႇင့္တင္သူမ်ားအဖြဲ႕႐ုံးတြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ေတာင္းဆုိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ စြန္႔လႊတ္သည့္ လယ္ယာေျမတြင္ မူလ ေတာင္ယာလုပ္ကုိင္သူ ၃၉ ဦးႏွင့္ တစ္ဖက္မွ ေတာင္သူ ခုနစ္ဦးတုိ႔မွ အျငင္းပြားလ်က္ ရွိေနေသာေၾကာင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ လုပ္ကုိင္ခြင့္အား၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မွ တားျမစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေတာင္သူ ခုနစ္ဦးက ၀င္ေရာင္လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိရာ သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရမွဴးႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတုိ႔မွ ထိေရာက္စြာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိသျဖင့္ ေဒသတြင္း မလုိလားအပ္သည့္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားလာမည္ကုိ စုိးရိမ္ေနရေသာေၾကာင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရမွ အျမန္ဆုံးေျဖရွင္းေပးပါရန္ ေတာင္းဆုိရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံ မူလေတာင္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

“၂၁၀၅ ခုႏွစ္မွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မူလ ေတာင္သူေတြ ဆင္းထြန္းလုိက္တယ္။ မူလ ေတာင္သူေတြကုိ သူတုိ႔ တရားစြဲပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လယ္သမားေတြကုိ ရဲက ဖမ္းတယ္။ ကုိးရက္ အခ်ဳပ္ထဲမွာေနၿပီးေတာ့ အမႈဆင္ပါတယ္။ အခုခ်ိန္ထိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႐ုံးခ်ိန္းတက္ရတာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္သြားၿပီ။ ၂၀၁၇ မွာ တစ္ခါဆင္းထြန္ေတာ့ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္စလုံးကုိ ၿမိဳ႕နယ္က တားပါတယ္။ ေဒသခံေတာင္သူေတြနဲ႔ လက္ငုတ္ေတာင္သူေတြက နားလုိက္တယ္။ တစ္လၾကာေတာ့ လက္ရွိလုပ္ေနတဲ့ သူေတြက စက္အလုံး ၂၀ ေလာက္နဲ႔ ၀င္ထြန္တယ္။ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကုိ ကြၽန္ေတာ္ ကုိယ္တုိင္ပဲ တက္ၿပီးေတာ့တုိင္ေတာ့ တစ္ခါတည္းတားၿပီး အေရးမယူခ်င္ဘူးဆုိလုိ႔ သုံးခါျပည့္ေအာင္ တားစာေစာင့္ပါတယ္။ သုံးခါျပည့္လည္း ထြန္တာပါပဲ။ ေနာက္ဆုံးရိတ္ခ်ိန္ ေရာက္ေတာ့လည္း ဘာမွမထူးဘူး။ မူလ ေတာင္သူေတြ မတရားသျဖင့္ ခံစားေနရတာေတြ တားျမစ္တာကုိ က်ဴးတဲ့သူေတြက အမႈမျဖစ္ေတာ့ အဲဒါေတြကုိလည္း အေရးယူေပးေစခ်င္တယ္ ဒီအတုိင္း ဆက္သြားေနေတာ့မယ္ဆုိရင္ မခံစားႏုိင္ေတာ့ဘဲ မလုိလားအပ္တဲ့ ျပႆနာေတြ ျဖစ္လာႏုိင္တဲ့အတြက္ အခ်ိန္မီအခါမီ အေရးယူေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိပါတယ္” ဟု မူလေတာင္သူတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေဌးျမင့္ က ေျပာၾကားသည္။

လုပ္ကုိင္ခြင့္ တားျမစ္လယ္ေျမမ်ားေပၚ တြင္ ေတာင္သူခုနစ္ဦး က်ဴးေက်ာ္ စုိက္ပ်ဳိးခဲ့သျဖင့္ စပါးမ်ားပင္ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ျဖစ္ေနကာ အဆုိပါစပါးမ်ား လာေရာက္ရိတ္သိမ္းစဥ္ မူလေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ထိပ္ဆုိင္ေတြ႕ဆုံကာ အျပန္အလွန္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ မလုိလားအပ္သည့္ ပဋိပကၡမ်ား မျဖစ္ပြားရန္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ ေျဖရွင္းေပးမႈကုိ ေစာင့္ေနေသာ္လည္း ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကလည္း အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ မရွိေသာေၾကာင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးရန္ မူလေတာင္သူမ်ားမွ ဆက္လက္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား တရားစြဲဆိုျခင္းသည္ ဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕၀န္ႀကီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျဖၾကား

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား တရားစြဲဆိုျခင္းသည္ ဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕မွ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အ႒မပံုမွန္ အစည္းအေ၀း ပဥၥမေန႔ ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) မွ ဦးစုိင္းထြန္းဉာဏ္က ေမးျမန္းေသာ သိမ္းဆည္းခံေျမယာမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေနခ်ိန္ ကာလအတြင္း မူလေတာင္သူမ်ား တရားစြဲခံေနရျခင္းအေပၚ သာမန္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ တရားစြဲဆိုျခင္းမွ ေရွာင္လႊဲႏုိင္သည့္ အထူးအစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္အသံုးျပဳသြားရန္ အစီအစဥ္ ရွိ မရွိဆိုေသာ ေမးခြန္းကို ျပည္နယ္ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီး ဦးစုိင္းလံုေက်ာ္က ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတာင္သူမ်ားအား တရားစြဲဆိုထားေသာ အမႈေပါင္း ၃၂ မႈႏွင့္ တရားစဲြဆိုေသာ ေတာင္သူစုစုေပါင္း ၁၄၂ ဦး ရွိေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္၌ ေျဖၾကားခ်က္အေပၚ ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ထပ္မံ ေမးျမန္းျခင္း ျဖစ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ သိမ္းဆည္းခံ ေျမယာမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေနခ်ိန္ ကာလမွာပဲ ေတာင္သူမ်ားစြာ တရားစြဲဆုိ ခံေနရတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ သိမ္းဆည္းခံေျမမ်ား အမ်ားစုဟာဆိုရင္ ဥပေဒႏွင့္ သိမ္းဆည္းျခင္း မဟုတ္ဘဲ ယခုမွ ဥပေဒႏွင့္အညီ တရားစြဲဆိုျခင္းဟာ ေသခ်ာစြာ ျပန္လည္စဥ္းစား သံုးသပ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ၾကဖုိ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ညႊန္ၾကားခဲ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။ သိမ္းဆည္းခံေျမယာမ်ားဟာ မူလသတ္မွတ္ထားတဲ့ စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈ မရွိျခင္း၊ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္မႈ မရွိျခင္းမ်ား ရွိေနရာ အမွန္တကယ္ စြန္႔လႊတ္ရမယ့္ေနရာမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္သူမ်ားဟာ မည္သည့္ စီမံကိန္းမွမရွိတဲ့ ေျမမ်ားေပၚမွာ စုိက္ပ်ဳိးတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ေျမကို ရယူသံုးစြဲသူက ေလးႏွစ္အတြင္း အေကာင္အထည္မေဖာ္ရင္ ေျမကို ႏုိင္ငံေတာ္ကို ျပန္အပ္ရမယ္လို႔ ဥပေဒမွာ ရွိၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေနအထားမွာ ေတာင္သူမ်ားကို တရားစြဲျခင္းကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရမယ့္ အခ်ိန္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ မူလ ေတာင္သူမ်ားက ဆႏၵေစာၿပီး ၀င္ေရာက္စိုက္ပ်ဳိးျခင္းအေပၚ တရားစြဲဆုိျခင္းေတြဟာ တရားမွ်တမႈ မရွိဘူးလုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႐ႈျမင္ပါတယ္” ဟု ဦးစုိင္းထြန္းဉာဏ္က ေမးျမန္းခဲ့သည္။

“ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ေျမယာကိစၥ တုိင္ၾကားစာမ်ားအေပၚ ျပည္နယ္ တုိင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ ရပ္ကြက္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈ ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စိစစ္ရန္အခ်က္မ်ား အေလးထား ေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်က္မ်ားကို စိစစ္၍ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီကို တင္ျပေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ မူ၀ါဒမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ေတာင္သူမ်ားအား တရားစြဲဆို အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ား ပါ၀င္ျခင္း မရွိသည္ကို စိစစ္ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒပုဒ္မ ၂၅ (က)၊ ၂၆၊ ၂၇ တုိ႔တြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း ျပ႒ာန္းထားရွိပါတယ္။ ပုဒ္မ (၁၅) ဗဟိုေကာ္မတီသည္ (က) ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား လုပ္ပုိင္ခြင့္ အသံုးျပဳခြင့္ ရရွိသူက လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားႏွင့္ အျငင္းပြားျခင္း က်ဴးေက်ာ္လုပ္ကုိင္ျခင္း၊ အက်ဳိးဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ား တင္ျပလာလွ်င္ သက္ဆုိင္ရာဌာနအဖဲြ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ ဦးစြာညႇိႏႈိင္းရမည္၊ ညႇိႏႈိင္း၍ မရပါက ဥပေဒအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္၊ ပုဒ္မ (၂၆) မည္သူမဆို ထိုဥပေဒပါ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမ်ား လုပ္ပုိင္ခြင့္ ေျမေပၚရွိ ပစၥည္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ခံရလွ်င္ ထုိသူကုိ သံုးလထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္ ၁၀ သိန္းထက္မပိုေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္။ ပုဒ္မ (၂၇) မည္သူမဆို ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမ်ား လုပ္ပုိင္ခြင့္ရရွိသူကေသာ္ လည္းေကာင္း ကိုယ္စားတာ၀န္ရွိသူကေသာ္ လည္းေကာင္း ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ မည္သူမွ် ထိုေျမကို ၀င္ေရာက္က်ဴးေက်ာ္လွ်င္ ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ခံရမည္။ အမႈျဖစ္စဥ္မ်ားမွာ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲျခင္းပုဒ္မ (၂၆) ႏွင့္ (၂၇) တုိ႔အရ အက်ဳိးနစ္နာသူမ်ားက က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္သူမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးဖ်က္ဆီးသူမ်ားကို တရားစြဲဆိုျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရပါတယ္”ဟု ျပည္နယ္စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး၀န္ႀကီးက ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။