ေတာင္သူမ်ား သီးႏွံေပၚခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး တည္ၿငိမ္ရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ဒုတိယသမၼတ ေျပာၾကား

သံလ်င္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ပဲႏုတ္သိမ္းသည့္ လုပ္ကြက္အခ်ဳိ႕ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏုိင္)

ေတာင္သူမ်ား သီးႏွံေပၚခ်ိန္၌ ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး တည္ၿငိမ္ရန္အတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္၌ က်င္းပသည့္ ျမန္မာ့ပဲမ်ဳိးစံု၊ ေျပာင္း၊ ႏွမ္း စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ေစ်းကြက္၀င္စိုက္ပ်ဳိးေရး ထုတ္ကုန္မ်ား ေျပာင္းလဲထုတ္လုပ္ေရး၊ ပိုမိုထုတ္လုပ္ေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ကာလတို ကာလလတ္ ကာလရွည္ စီမံကိန္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကေစလိုေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကာလတိုအေနနဲ႔ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ပိုလွ်ံပဲမ်ား ေရာင္းခ်ေရးကိစၥမ်ား၊ ေစ်းကြက္၀င္သီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ႏုိင္ေရး ကိစၥမ်ားကို ေတာင္သူမ်ားကို အသိေပးျခင္း ကိစၥမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာင္ရြက္ၾကေစ လိုပါတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ကာလလတ္အေနျဖင့္ ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္ရရွိသည့္ သီးႏွံမ်ားအတြက္ ေတာင္သူမ်ားကို မ်ဳိးေစ့ႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး နည္းပညာ၊ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္လြန္ နည္းပညာမ်ား ကူညီေထာက္ပံ့ျခင္း၊ ေစ်းကြက္ရရွိႏုိင္ေရး စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေတာင္သူမ်ား သီးႏွံေပၚခ်ိန္ ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး တည္ၿငိမ္ေရး စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကာလရွည္အေနျဖင့္ ေတာင္သူလယ္သမား အမ်ားျပည္သူ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတ၀န္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑အတြက္ National Agriculture Master Plan တစ္ခု တည္ေဆာက္ေစလိုပါတယ္” ဟု ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ဆိုသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပဲမ်ဳိးစံု စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ႏုိင္မႈသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ ဦးေဆာင္ႏုိင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ မိုးရာသီတြင္ စိုက္ဧကေပါင္း ၃ ဒသမ ၈၉ သန္းႏွင့္ ေဆာင္းရာသီတြင္ ၇ ဒသမ ၀၇ ဧကသန္းျဖင့္ စုစုေပါင္း ပဲမ်ဳိးစံု စိုက္ဧရိယာ ဧကသန္းေပါင္း ၁၀ ဒသမ ၉၆ သန္းကို စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူက ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္က ေျပာၾကားသည္။

“ထြက္ရွိခ်က္က တင္းသန္းေပါင္း ၁၇၇ တင္းသန္းခန္႔ ထြက္ရွိခဲ့ပါတယ္။ မိုး၊ ေဆာင္း သီးႏွံ စုစုေပါင္း စိုက္ဧရိယာဧကရဲ႕ ၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ဟာ ပဲမ်ဳိးစံုစိုက္ပ်ဳိးတဲ့ ဧရိယာမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုအေနနဲ႔ကေတာ့ မိုးႀကိဳနဲ႔ မိုး ပဲမ်ဳိးစံု စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ႏုိင္မႈ အေနအထားကေတာ့ စိုက္ဧက ၂ ဒသမ ၀၉ သန္းကို စိုက္ပ်ဳိးၿပီး ျဖစ္တယ္လို႔ စာရင္းေတြအရ သိရပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာေအာင္သူက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

မတ္ပဲစိုက္ပ်ဳိးခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအလယ္ပိုင္းတြင္ ေမလမွ ဇြန္လအထိ၊ မိုးေႏွာင္း (ေအာက္တိုဘာမွ ႏုိ၀င္ဘာလ)၊ မိုးေႏွာင္း ႏုိ၀င္ဘာလမွအၿပီး ေဆာင္းရာသီ (ဒီဇင္ဘာလအထိ) စိုက္ပ်ဳိးေလ့ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ပဲစင္းငံု၏ စိုက္ပ်ဳိးခ်ိန္မွာ ေမလလယ္မွ ၾသဂုတ္လအထိျဖစ္ၿပီး ထြက္ရွိခ်ိန္မွာ ဇန္န၀ါရီမွ မတ္လအထိ ျဖစ္သည္။

ပဲတီစိိမ္းကို မိုးႀကိဳအျဖစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီမွ မတ္လအထိ မိုးရာသီ (ေမလ၊ ၾသဂုတ္လ)၊ ေဆာင္းရာသီ (စက္တင္ဘာမွ ေအာက္တိုဘာလအထိ) စိုက္ပ်ဳိးေလ့ရွိေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ ပုံစံ (၇) အမည္ေျပာင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရွးမူလမ္းေဟာင္းအတုိင္းမလိုက္ဘဲ မလိုလားအပ္သည့္အခ်က္မ်ား ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးျမန္း

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ပုံစံ (၇) အမည္ေျပာင္းကိစၥ ႏွင့္ ပက္သက္၍ ေရွးမူအတိုင္း လမ္ေဟာင္းအတိုင္းမလိုက္ဘဲ မလိုလားအပ္သည့္ အခ်က္မ်ားကုိ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၾသဂုတ္၇ရက္က က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ (၁၅) ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေဒသခံေတာင္သူမ်ား ၾကံဳေတြ႕ခံစားေနရသည့္ ပုံစံ (၇) အမည္ေျပာင္းကိစၥမ်ားပို၍ ျမန္ဆန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေရွးမူအတိုင္း လမ္းေဟာင္းအတုိင္း လိုက္မေနဘဲ မလိုလားသည့္ အခ်က္မ်ားအား ပယ္ဖ်က္ၿပီး ဥပေဒ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းကိစၥမ်ားအား ေျဖေလ်ာ့ကာယခုထက္ပို၍ လ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ျခင္း ရွိ မရွိ သိလိုေၾကာင္း ကသာၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ အမွတ္ (၂) တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးညီညီထြန္းက ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းေၾကာင္း သိရသည္။

“နယ္ေတြမွာပုံ (၇) နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ နာမည္ေျပာင္းလို႔ မရတာေတြ ပုံ (၇) နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေယာက္်ားေသတယ္။ က်န္ရစ္တဲ့မိန္းမျဖစ္သူရဲ႕ နာမည္ေျပာင္းမရလို႔ ေခ်းေငြမရတာေတြ နယ္ေတြမွာအမ်ားႀကီး ျဖစ္ေနတယ္။ ဒီကိစၥကို ေျဖးရွင္းေပးဖို႔အတြက္ ေရွးမူအတုိင္းမလိုက္ဘဲနဲ႔ အရင္လူေတြ သြားထားတဲ့လမ္းေဟာင္းအတိုင္း မလိုက္ဘဲနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အစိုးရလက္ထက္မွာ ပိုၿပီးေတာ့ ျမန္ဆန္လာေအာင္ လုပ္ေပးသင့္တယ္။ ပုံစံ (၇) မရေတာ့ ေတာင္သူေတြမွာ ေခ်းေငြမရဘူး။ လိုအပ္မယ့္ ေထာက္ခံခ်က္ကလည္း အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ေတာင္သူေတြဘက္က လိုအပ္တဲ့ေထာက္ခံခ်က္ေတြ ယူေပးႏိုင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ ခ႐ိုင္တရား႐ုံးမွာ အမႈရင္ဆုိင္ရဦးမယ္” ဟု ကသာၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမအမွတ္ (၂) တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးညီညီထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္လယ္ယာေျမ အားလုံး (သို႔မဟုတ္) တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအား သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းႏွင့္အညီ ေရာင္းခ်ခြင့္၊ ေပါင္ႏွံခြင့္ငွားရမ္းခြင့္ လဲလွယ္ခြင့္ေပးထားေၾကာင္း၊ အေမြဆက္ခံျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ တည္ဆဲဥပေဒအရတရား႐ုံး၏ အဆုံးအျဖတ္ပိုင္ခြင့္ ရယူရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရ အဖြဲ႕၀င္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ ေျမာင္း၀န္ႀကီး ဦးကမ္ဇာမုံက ဆုိသည္။

“ေဒသခံေတာင္သူေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ သက္ဆုိင္ရာ တရား႐ုံးေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ၾကတဲ့ေနရာမွာ အခက္အခဲေတြ ျဖစ္ေပၚေနတယ္။ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ကုိ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေပါင္းႏွံျခင္း လဲလွယ္ျခင္းကိစၥရပ္ေတြမွာ လယ္အခက္အခဲေတြ ျဖစ္ေပၚေနတယ္။ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႕ရဲ႕ေရွ႕မွာ တံဆိပ္ေခါင္းနဲ႔အတူ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီစာခ်ဳပ္ကို ရက္ေပါင္းတစ္ရာအတြင္းမွာပဲ သက္ဆုိင္ရာဌာနကိုေပးပို႔ၿပီး မွတ္ပုံတင္ရမယ္လို႔ ျပ႒ာန္းထားေပမယ့္ အဲဒီလို လုပ္ၾကမယ့္ လူေတြက မရွိေသးဘူး” ဟု စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရ အဖြဲ႕၀င္စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီး ဦးကမ္ဇာမုံက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ပုံစံ (၇)ထဲတြင္ ငါးဧကဟု ေရးထားေသာ္လည္းအျပင္မွာ ၁၀ဧကအထိရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းေပးရာတြင္လည္း လယ္ယာေျမဧက အမွန္မဟုတ္သည့္ မေက်နပ္မႈအခ်ဳိ႕လည္းရွိေၾကာင္း၊ ပုံစံ (၇) ထဲတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ လယ္ယာေျမဧကထက္ ေက်ာ္လြန္ကာ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းေပးတာမ်ိဳးလည္း ရွိေၾကာင္း၊ အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားကို သက္ဆုိင္ရာဌာနက ေသခ်ာစိစစ္ေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ဦးညီညီထြန္း၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။

 

လယ္ယာက႑ႏွင့္ လယ္ယာကိုအေျခခံေသာ စီးပြားေရးက႑ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္ ေတာင္သူမ်ားသို႔ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ႏွစ္ဆင့္ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းလ်က္ရွိ

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-မင္းသူ၀င္းထြဋ္)

ေတာင္သူမ်ားအတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ႏွစ္ဆင့္ေခ်းေငြ (Two Step Loan) ေခ်းေငြအျဖစ္ လယ္ယာက႑ႏွင့္ လယ္ယာကိုအေျခခံေသာ စီးပြားေရးက႑ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္ ေတာင္သူမ်ားသို႔ ႏွစ္တိုႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြမ်ားကို ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ခြဲမ်ားမွ ေခ်းေငြစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ထုတ္ေခ်းေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ျပည္တြင္းအသားတင္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈတန္ဖိုး (GDP) ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း  ၃၀ ခန္႔ကို လယ္ယာက႑မွ ရရွိေသာ္လည္း ေတာင္သူလယ္သမားအမ်ားစုမွာ လူမႈစီးပြား နိမ့္က်ေနသျဖင့္ လယ္ယာထြက္ကုန္သီးႏွံမ်ားကို ေစ်းၿပိဳင္စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်သည့္ စနစ္ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္မ်ား ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ စနစ္တက် စီမံေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၂ ရက္တြင္က်ေရာက္သည့္ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ အခမ္းအနားသို႔ ယခင္ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ထံမွ ေပးပို႔သည့္သ၀ဏ္လႊာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားထားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား လူမႈဘ၀စီးပြားေရး နိမ့္က်ေနမႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ ၁၁ ခုကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါ ရည္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ မူ၀ါဒ ၁၀ ခ်က္ကို အေျခခံၿပီး စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းအားျမင့္မားျခင္းႏွင့္အတူ လုပ္ကြက္ငယ္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ၀င္ေငြပါ တိုးတက္လာေစျခင္း၊ စားသံုးသူအတြက္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္း၍ အဟာရျပည့္၀ေသာ စားနပ္ရိကၡာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္း၊ လယ္ယာစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးလာျခင္းႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား ျပည္ပသို႔ပိုမိုတင္ပို႔ႏိုင္ျခင္း၊ ေက်းလက္ေဒသ လူမႈစီးပြားေရးဘ၀ တိုးတက္လာျခင္းတို႔ကို စီမံေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လာမည့္ႏွစ္အနည္းအငယ္အတြင္း တိုးပြားလာမည့္ လူဦးေရအတြက္ ႏိုင္ငံ၏ စားနပ္ရိကၡာလံုျခံဳစိတ္ခ်ရ႐ံုသာမက ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္သို႔ ပိုမိုတိုးတက္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္ သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈကို ဘက္ေပါင္းစံုမွ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ အားေပးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရးထြက္ကုန္မ်ား ေစ်းေကာင္း ရရွိေရးႏွင့္ အေျခခံစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ၾကသည့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ၀င္ေငြတိုးတက္ရရွိေစရန္ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္သို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္တင္ပို႔ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ျမင့္ ဆန္စက္ႏွင့္ ဆီစက္မ်ား၊ သစ္သီး၀လံ အဆင့္ျမင့္သန္႔စင္စက္ႏွင့္ ေခတ္မီထုပ္ပိုး စက္မ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကိုလည္း အားေပးျမႇင့္တင္  ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လယ္ယာက႑မူ၀ါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအရ ေျပာင္းလဲလာသည့္ေစ်းကြက္ႏွင့္အညီ ေဒသအလိုက္ ေရေျမ၊ ရာသီဥတုတို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ အမယ္စံုလင္ေသာ လယ္ယာ၊ သားငါးထြက္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္မႈပံုစံ  တိုးျမႇင့္လာေစေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ဒုတိယကာလတို ငါးႏွစ္၊ လယ္ယာက႑မူ၀ါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အရ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္းရွိသည့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ လယ္ယာကုန္ထုတ္လုပ္မႈစနစ္ ထြန္းကားေစျခင္းျဖင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံု၍ အာဟာရျပည့္ေစၿပီး ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘ၀ ျမင့္မားလာေစရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္းစားသံုးဆီ ထုတ္လုပ္မႈက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဆီလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးသည့္ ေတာင္သူတို႔ပူးေပါင္းၿပီး အက်ဳိးတူလယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးမႈစနစ္ ေဖာ္ေဆာင္မည့္အစီအစဥ္မ်ား ေဆြးေႏြး

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေျမပဲစုိက္ခင္းတစ္ေနရာကုိ ေတြ႕ရစဥ္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္းစားသံုးဆီထုတ္လုပ္မႈက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဆီလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးသည့္ ေတာင္သူတို႔ပူးေပါင္းကာ Contract Farming ေဖာ္ေဆာင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ဧၿပီ ၂၃ ရက္က ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္၀င္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆီစက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ဆီစက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္  ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ ဆီထြက္သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးသည့္ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ဧၿပီ ၂၃ ရက္က မေကြးၿမိဳ႕၌ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္းစားသုံးဆီ ထုတ္လုပ္မႈက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္မွပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည့္ အေျခအေနမ်ား၊ ဆီလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးသည့္ ေတာင္သူတို႔ Contract Farming ေဖာ္ေဆာင္မည့္  အစီအစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးရာတြင္  ဆီထြက္သီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ဳိးမႈအတြက္ မ်ဳိးေကာင္းမ်ဳိးသန္႔ရရွိေရး၊ နည္းပညာႏွင့္ ေခတ္မီလယ္ယာသုံးစက္ကိရိယာမ်ား ပိုမိုအသုံးခ်ေရး၊ ဧကအထြက္ႏႈန္းတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္၍ ထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္မ်ား သက္သာေစေရးႏွင့္ စားသုံးသူတို႔ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေသာ အရည္အေသြးျမႇင့္ထုတ္ကုန္မ်ား တိုးတက္ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ေခ်းေငြပံ့ပိုးမည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊  အသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

တက္ေရာက္လာေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားက ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ အရည္အေသြးမျပည့္မီသည့္ သြင္းအားစုအေျခအေနမ်ား၊ လုပ္သားအင္အားမျပည့္စုံသည့္ အခက္အခဲမ်ား၊ မိ႐ိုးဖလာစိုက္ပ်ဳိးမႈစနစ္၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားႏွင့္ ထုတ္ကုန္စြမ္းအားျမင့္ ေခတ္မီနည္းစနစ္တို႔ ေပါင္းစပ္လုပ္ကိုင္ႏုိင္မည့္ အေျခအေနတုိ႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆီစားသံုးမႈႏႈန္းသည္ တန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၁ သန္းခန္႔ရွိၿပီး ျပည္ပမွ လစဥ္ပံုမွန္ စားသံုးဆီတန္ခ်ိန္ ခုနစ္ေသာင္းခန္႔အထိ တင္သြင္းေနရေၾကာင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆီစက္ပိုင္ရွင္မ်ားအသင္း၊ ပထမအႀကိမ္ အသင္းသားစံုညီ ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားမွ သိရသည္။

ျပည္တြင္း၌ စားသုံးဆီထုတ္လုပ္မႈဖူလုံေစရန္ႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ေသာ စားသုံးဆီမ်ားကို ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ထားၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆီစက္ပိုင္ရွင္မ်ားအသင္းဥကၠ႒ ဦးခင္စိုးက ေျပာၾကားသည္။