ေဆး၀ါးစက္႐ံု (အင္းစိန္) ၏ ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ BPI ေဆး၀ါးျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ားအတြက္ ၾသစေၾတးလ်၊ နယူးဇီလန္၊ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံတို႔မွ စစ္ေဆးအသိအမွတ္ျပဳ ISO လက္မွတ္ရရွိ

ေဆး၀ါးစက္႐ံု (အင္းစိန္) မွ ထုတ္လုပ္ထားသည့္ ေဆးမႈန္႔ႏွင့္ ေဆးရည္မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး)

ေဆး၀ါးစက္႐ံု (အင္းစိန္) ၏ ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္မႈမ်ားအတြက္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ ႏွင့္ နယူးဇီလန္ႏုိင္ငံအေျခစိုက္ Joint Accreditation System of Australia & Newzeland အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ BPI ေဆး၀ါးျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ားအတြက္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံအေျခစိုက္  United Kingdom Accreditation Services အဖြဲ႕အစည္းတို႔က စစ္ေဆး အသိအမွတ္ျပဳထုတ္ေပးသည့္ ISO 9001:2015 လက္မွတ္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္  ဧၿပီလ အတြင္းက ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာ့ေဆး၀ါးလုပ္ငန္းမွ သိရသည္။

လက္ရွိ ေဆး၀ါးစက္႐ံု (အင္းစိန္) တြင္  ျပည္တြင္း၌ထုတ္လုပ္ႏုိင္ျခင္း မရွိသည့္ ေဆး၀ါး အမည္သစ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိၿပီး အေမရိကန္ႏွင့္စပိန္ႏုိင္ငံတို႔မွ ေက်ာ္ၾကားသည့္ ေဆးထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားျဖင့္ အက်ဳိးတူပူးေပါင္း၍ ေဆးထုတ္လုပ္ေရး လိုင္းသစ္မ်ား ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုအခါ ေဆး၀ါးစက္႐ံု (အင္းစိန္) တြင္ ကင္ဆာေရာဂါကုသေဆး (Oncology)၊ ဗိုင္းရပ္စ္သတ္ေဆး (AntiViral) ႏွင့္ ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး  (Vaccine)ေဆး၀ါးမ်ားကို အေမရိကန္ႏွင့္ စပိန္ႏုိင္ငံတို႔မွ ေက်ာ္ၾကားသည့္ ေဆးထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားျဖင့္ အက်ဳိးတူပူးေပါင္း၍ ေဆးထုတ္လုပ္ေရးလိုင္းသစ္မ်ား ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ေဆး၀ါးအမည္သစ္ ၂၁ မ်ဳိး ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိ ႏွလံုး၊ ေက်ာက္ကပ္၊ အစာအိမ္ ေရာဂါကုသေဆး အပါအ၀င္ ေဆး၀ါးအသစ္ ငါးမ်ဳိးကို FDA အတည္ျပဳခ်က္ရရွိရန္ ေလွ်ာက္ထားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ့ေဆး၀ါးလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ၂၀၁၆- ၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ေဆး၀ါးအမည္သစ္၂၄ မ်ဳိးႏွင့္ ၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ေဆး၀ါးအမည္သစ္ ၂၁ မ်ဳိးကို တီထြင္ စမ္းသပ္ထုတ္လုပ္ခဲ့ရာ ေဆး၀ါး ၁၇ မ်ဳိးသည္ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါး ကြပ္ကဲ ေရးဦးစီးဌာန FDA ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီးျဖစ္၍ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ေဆး၀ါး ၁၇ မ်ဳိးအနက္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီ ေရာဂါေ၀ဒနာရွင္မ်ားအတြက္ ကုသေဆးျဖစ္သည့္ Tenofovir (300mg) ေဆး၊ ဗက္တီးရီးယား ပိုးသတ္ေဆးမ်ားျဖစ္သည့္ Cefalexin Capsule  ႏွင့္  Flocomox Capsule ၊ ကင္ဆာ ေ၀ဒနာရွင္မ်ားအတြက္ နာက်င္မႈသက္သာေစေသာ (Pain Killer) တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည့္ Tramadol ကို ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အာ႐ံုေၾကာႏွင့္ ကိုယ္ခံစြမ္းအား တိုးျမင့္ေစေသာ ေဆးျဖစ္သည့္  Neurovit  Injection ၊ ႏွလံုးေရာဂါႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ ေရာဂါ ကုသေဆးျဖစ္သည့္  Dopamine Injection ၊ ေသြးတြင္းအဆီက်ေဆး  Rosuvastatin Caplet ၊ အစာအိမ္ေရာဂါကုသေဆး  Ranitidine Tablet ၊ လက္သန္႔ေဆးရည္ Hand Sanitize ၊ ေဆးငါးမ်ဳိးကို FDA အတည္ျပဳခ်က္ရရွိေရး ေလွ်ာက္ထားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။