ေငြေဆာင္ကမ္းေျခတြင္ ဟိုတယ္ဇုန္မ်ား တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ဦးပိုင္မွ သိမ္းဆည္းၿပီးေနာက္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည့္ ေျမေနရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မူလပိုင္ရွင္မ်ားအား နစ္နာေၾကး ေပးအပ္ႏိုင္ေရး ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ နစ္နာေၾကး နည္းပါးေနေၾကာင္း သိရ

ေငြေဆာင္ကမ္းေျခတြင္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္၌ ဟိုတယ္ဇုန္မ်ား တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ေဒသခံမ်ားပိုင္ဆုိင္ေသာ ေျမယာမ်ားကို ဦးပိုင္မွ သိမ္းဆည္းၿပီးေနာက္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည့္ ေျမေနရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိမ္းဆည္းခံ မူလပိုင္ရွင္မ်ားမွ အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ တင္ျပေတာင္းဆိုမႈမ်ားအေပၚ သိမ္းဆည္းခံ ေျမပိုင္ရွင္မ်ား မနစ္နာေစေရးအတြက္ နစ္နာေၾကးမ်ားကို ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ ဦးေဆာင္သည့္ ညိႇႏႈိင္းေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးေရး ေကာ္မတီတစ္ခုအား ဖြဲ႕စည္းၿပီး ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ေပးအပ္မည့္ ေငြေၾကးမွာ နည္းပါးေနၿပီး ေဒသေပါက္ေစ်းႏွင့္ ကြာဟမႈမ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေငြေဆာင္ကမ္းေျခရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ပိုင္ဆိုင္ေသာ အုန္းျခံမ်ားကို ဟိုတယ္ဇုန္မ်ား တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္လီမိတက္မွ သိမ္းဆည္းခဲ့ေၾကာင္း၊ သိမ္းဆည္းခဲ့စဥ္အခ်ိန္က မူလပိုင္ရွင္အား စိုက္ပ်ဳိးထားသည့္ သီးပင္ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားသာ ေပးအပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေပ ၄၀ ေပ ၆၀ ေျမကြက္မ်ားကိုသာ ခ်ထားေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းေနာက္ ဟိုတယ္ဇုန္ တည္ေဆာက္ကာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ခ်ထားေပးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္လီမိတက္မွ ေျမယာမ်ားကို ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္၍ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ထံ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမွလည္း သိမ္းဆည္းခံ ျပည္သူမ်ားထံ ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း မရွိဘဲ လက္ရွိ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုသာ ျပန္လည္ခ်ထားေပးေၾကာင္း၊ ေျမသိမ္းခံျပည္သူမ်ားမွ လက္ရွိအစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ နစ္နာခဲ့သည့္ သိမ္းဆည္းခံ ေျမယာမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ေတာင္း ဆိုမႈမ်ားအေပၚ မူလသိမ္းဆည္းခံျပည္သူ မ်ား နစ္နာမႈမ်ား မရွိေရးအတြက္ တိုင္းေဒသ ႀကီးအစိုးရမွ နစ္နာေၾကးမ်ားရရွိေရး ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေပးအပ္လိုေသာ ေငြေၾကးႏွင့္ ေျမသိမ္းခံ ျပည္သူမ်ားမွ ေတာင္းဆိုသည့္ နစ္နာေၾကးေငြမွာ ကြာျခားမႈမ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ အျငင္းပြားေနမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးသံုးဦး ပါ၀င္သည့္ ေျဖရွင္းညိႇႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီတစ္ခုအား ဖြဲ႕စည္းကာ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ နစ္နာေၾကးကိစၥမ်ား ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားဘက္မွ သိမ္းဆည္းေျမမ်ားအား တစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၂၀ ခန္႔သာ ေပးအပ္လိုၿပီး ေဒသေပါက္ေစ်းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါ အဆေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ ကြာဟေနမႈေၾကာင့္ ေျမသိမ္းခံ ျပည္သူမ်ား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ေတြ႕ဆံု ညိႇႏႈိင္းခြင့္ ေတာင္းခံထားေၾကာင္း သိရသည္။

“ဟိုဘက္ကလည္း ေပးခ်င္တာကနည္းနည္းေလး လိုခ်င္တဲ့သူေတြကလည္း ဒီကိစၥက ဟိုတယ္ဇုန္ တည္ေထာင္တဲ့ ကိစၥေတြေလ။ သကၠရာဇ္ ၂၀၀၀ မွာ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက သူ႔သေဘာနဲ႔ သိမ္းလိုက္တာ မဟုတ္ေတာ့ ဒါကို သံုးဦးသံုးဖလွယ္ ေက်နပ္ေအာင္၊ အဆင္ေျပေအာင္ ညိႇႏႈိင္းေပးရမွာေပါ့။ အခုက ေျမသိမ္းခံရသူေတြက လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ေတြ႕ဖို႔ေျပာထားတယ္ ဆိုေပမယ့္ ဟိုဘက္ကလည္း ေတြ႕မွျဖစ္မွာဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ ေပးေနပါတယ္။ ဒီကိစၥက ညိႇႏႈိင္းလို႔ မရဘူးဆိုရင္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကလည္း ဘာမွဆက္မလုပ္တတ္ဘူး။ ေျမသိမ္းခံရ သူေတြကလည္း ဒီအတိုင္း ၾကာေနမယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကလည္း ဗဟိုေျမယာ စိစစ္ေရး အဖြဲ႕ထံကို ျပန္တင္ရမယ္ဆို အကုန္ၾကာကုန္ႏိုင္တယ္” ဟု စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ေျမသိမ္းခံ ျပည္သူတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးလွျမင့္က “ကြၽန္ေတ္ာတို႔ကေတာ့ ဒါကိုအျမန္ဆံုး ၿပီးခ်င္တယ္။ ေပးတဲ့သူကလည္း ေပးႏိုင္ေအာင္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း ထိုက္သင့္တာရေအာင္ အစိုးရက ညိႇႏႈိင္းေပးၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို လုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ေပးေပါ့။ အဲဒီလို ညိႇႏႈိင္းေပးေစခ်င္တယ္။ ေဒသေပါက္ေစ်း ဆိုေပမယ့္ ထိုက္သင့္တဲ့ ႏႈန္းထားတစ္ခုနဲ႔ေပါ့။ အဲဒီလိုျဖစ္ေစခ်င္တယ္” ဟုဆိုသည္။

ေငြေဆာင္ကမ္းေျခတြင္ ေျမေနရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားမွ မၾကာခဏ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသးေၾကာင္း သိရသည္။

 

ေငြေဆာင္ကမ္းေျခတြင္ ခ်စ္သူမ်ားကြၽန္းသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ လူငယ္ေလးဦး ေရစီးျဖင့္ေမ်ာပါကာ တစ္ဦးေပ်ာက္ဆံုး

ေငြေဆာင္ကမ္းေျခတြင္ ဇြန္ ၃၀ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီ မိနစ္ ၃၀ ခန္႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ လာေရာက္ အပန္းေျဖေနသည့္ လူငယ္ေလးဦးမွာ ေငြေဆာင္ကမ္းေျခမွတစ္ဆင့္ ခ်စ္သူမ်ားကြၽန္းသို႔ သြားေရာက္ရာတြင္ ေရစီးျဖင့္ေမ်ာပါမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး တစ္ဦးေပ်ာက္ဆံုးေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ အဆိုပါေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ေငြေဆာင္ကမ္းေျခသို႔ လာေရာက္ အပန္းေျဖေနသည့္ ေမာင္ေကာင္းျမတ္ အဖဦးျမေသာင္း အသက္ (၂၃ ႏွစ္)၊ မျပည့္ျပည့္၊ ေမာင္ေကာင္းထက္ေက်ာ္၊ မပန္းအိျဖဴတို႔မွာ ေငြေဆာင္ကမ္းေျခတြင္ ေရကူးၿပီးေနာက္ ခ်စ္သူမ်ားကြၽန္းသို႔ ျဖတ္ကူးခဲ့စဥ္ ေရစီးျဖင့္ ေမ်ာပါခဲ့ၿပီး ေရနစ္ျမဳပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ အနီးရွိ ေဒသခံမ်ားမွ ေရနစ္ျမဳပ္ရာေနရာတြင္ လိုက္လံရွာေဖြရာ နံနက္ ၉ နာရီ မိနစ္ ၃၀ ခန္႔တြင္ ေမာင္ေကာင္းထက္ေက်ာ္၊ မပန္းအိျဖဴႏွင့္ မျပည့္ျပည့္တို႔အား ျပန္လည္ဆယ္ယူ ရရွိခဲ့ၿပီး ေမာင္ေကာင္းျမတ္မွာမူ ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ျပန္လည္ဆယ္ယူရရွိခဲ့သည့္ လူငယ္သံုးဦးအား ေငြေဆာင္ေဆး႐ုံသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ေပ်ာက္ဆံုးသြားေသာ ေမာင္ေကာင္းျမတ္အား ဆက္လက္ရွာေဖြရာတြင္ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ ညေန ၄ နာရီအခ်ိန္ထိ ရွာေဖြေတြ႕ရွိရေသးျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

“ရွာေဖြေနတုန္းဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အမႈဖြင့္လွစ္တာေတာ့ မလုပ္ေသးဘူး။ ဆက္လက္ရွာေဖြေနတယ္။ ေကာင္မေလး တစ္ေယာက္ကိုေတာ့ ပုသိမ္ေဆး႐ုံ လႊဲလိုက္တယ္။ ျပန္ဆယ္လို႔ရတဲ့ သံုးေယာက္ စလံုးကေတာ့ အသက္အႏၲရာယ္ မစိုးရိမ္ရပါဘူး” ဟု ေငြေဆာင္ရဲစခန္းမွ တာ၀န္က်အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

 

ေငြေဆာင္ကမ္းေျခတြင္ မိုးရာသီအတြင္း လႈိင္းေလႀကီးမႈေၾကာင့္ ခရီးသြားမ်ား ပင္လယ္ေရမကူးရန္ သတိေပးခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္

ပင္လယ္ေရ (လံုး၀) မကူးရ အသက္အႏၲရာယ္ရွိသည္ စာသားပါ ဆိုင္းဘုတ္ကို ျမန္မာ-အဂၤလိပ္ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ စိုက္ထူထားစဥ္

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၏ နာမည္ေက်ာ္ ကမ္းေျခတစ္ခုျဖစ္သည့္ ေငြေဆာင္ကမ္းေျခမွာ မိုးရာသီအတြင္း လႈိင္းေလႀကီးျခင္း၊ ေရဆြဲမ်ား ရွိျခင္းေၾကာင့္ အပန္းေျဖ လာေရာက္ၾကသည့္ ခရီးသြားမ်ားအေနျဖင့္ ပင္လယ္ေရကူးျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ ဇြန္ ၉ ရက္တြင္ သတိေပးခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ေငြေဆာင္ကမ္းေျခမွာ မိုးတြင္းကာလအတြင္း လႈိင္းေလႀကီးျခင္း၊ ေရဆြဲမ်ား ေပါမ်ားျခင္းေၾကာင့္ ေရကူးအပန္းေျဖသူမ်ား အေနျဖင့္ မၾကာခဏ ေရနစ္ျခင္း၊ အသက္အႏၱရာယ္ျဖင့္ ၾကံဳေတြ႕ရျခင္းမ်ား ရွိခဲ့ရေၾကာင္း၊ မိုးတြင္းကာလတြင္ အပန္းေျဖသူမ်ား လာေရာက္ခဲ့ပါကလည္း ပင္လယ္အတြင္း ေရဆင္းမကူးရန္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေဒသဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ပူးေပါင္းကာ ၾကပ္မတ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ ယင္းအျပင္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ား လြယ္ကူစြာ သိရွိႏုိင္ေရးအတြက္ ေငြေဆာင္ကမ္းေျခ အ၀င္၀မွ စတင္၍ မိုးရာသီတြင္ ပင္လယ္ေရ (လံုး၀) မကူးရ အသက္အႏၲရာယ္ရွိသည္ စာသားပါ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို ျမန္မာ-အဂၤလိပ္ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ခရီးသြားမ်ား သြားလာေလ့ရွိသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ စိုက္ထူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ထားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ေငြေဆာင္ကမ္းေျခက မိုးတြင္းကာလဆိုရင္ ပင္လယ္ေရက လႈိင္းေလႀကီးတယ္။ ေဒသအေခၚ ေရဆြဲေတြ ရွိတဲ့အခါက်ေတာ့ ခရီးသြား ဧည့္သည္ေတြကို မသိဘဲ ေရကူးမယ္ဆိုရင္ အသက္အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္ၿပီး ေရနစ္တာတို႔ ဘာတို႔ ဆိုတာက ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ခဏခဏ ၾကံဳေတြ႕ရတယ္ေလ။ အဲ့ဒါေၾကာင့္မို႔ ဒါေတြမျဖစ္ေအာင္ မိုးတြင္းကာလေရာက္တုိင္း ဟိုတယ္ခရီးဌာနနဲ႔ ေငြေဆာင္ဟိုတယ္ဇုန္မွာရွိတဲ့ တာ၀န္ရွိသူေတြ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး သတိေပး ဆိုင္းဘုတ္ေတြကို စိုက္ထူေပးတာပါ။ အဓိက,ကေတာ့ အသက္အႏၲရာယ္ ကင္းေစေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္တာပါ။ ၿမိဳ႕အ၀င္ လမ္းဆံုမွာတစ္ခု၊ ကမ္းေျခဆင္းလမ္းမွာ တစ္ခုနဲ႔ ခ်စ္သူမ်ားကြၽန္းနားမွာတစ္ခု စိုက္ထူေပးထားပါတယ္။ မိုးရာသီျဖစ္တာေၾကာင့္ လႈိင္းေလႀကီးတယ္။ ေရမကူးပါနဲ႔ဆိုၿပီး ျမန္မာအဂၤလိပ္ ႏွစ္ဘာသာနဲ႔ သတိေပးထားပါတယ္” ဟု ေငြေဆာင္ၿမိဳ႕နယ္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစိုး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေခ်ာင္းသာ၊ ေငြေဆာင္ႏွင့္ ေဂ်ာ္ရန္ကြၽန္း အပန္းေျဖစခန္း သံုးခုရွိသည့္အနက္ ေငြေဆာင္ကမ္းေျခမွာ ျပည္ပခရီးသြား ၀င္ေရာက္မႈ အမ်ားဆံုး ကမ္းေျခတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေငြေဆာင္ကမ္းေျခတြင္ ဟိုတယ္အခန္းေပါင္း ၁၃၇၀ ေက်ာ္ရွိလာၿပီး ႏွစ္စဥ္အခန္းတုိးတက္မႈႏႈန္း ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိေသာ္လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ပ်မ္းမွ်အခန္းငွားရမ္းမႈပမာဏ ၆၈ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိ

ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးရွိ ေငြေဆာင္ကမ္းေျခတစ္ေနရာကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-၀င္းသူေအာင္)

ေငြေဆာင္ကမ္းေျခတြင္ ဟုိတယ္အခန္းေပါင္း ၁၃၇၀ ေက်ာ္ရွိလာၿပီး ႏွစ္စဥ္အခန္းအေရအတြက္ တုိးတက္မႈႏႈန္း ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိေသာ္လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ပ်မ္းမွ်အခန္း ငွားရမ္းမႈပမာဏ ၆၈ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိေၾကာင္း ကေနဒါအေျခစိုက္ အိမ္ျခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း Colliers International ၏ ေစ်းကြက္ဆုိင္ရာ သံုးသပ္ခ်က္အရ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္း စတင္ပြင့္လန္းခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ေငြေဆာင္ကမ္းေျခသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးသြားမ်ားကုိ ပုိမုိဆဲြေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး အထူးသျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန မိသားစုမ်ားအတြက္ အားလပ္ရက္ အပန္းေျဖရာ အဓိကကမ္းေျခတစ္ခု ျဖစ္လာသည္။ ခရီးသြားတုိးတက္လာမႈႏွင့္အတူ ဟုိတယ္မ်ား အခန္းငွားရမ္းမႈႏႈန္းထား ျမင့္တက္လာၿပီး ဟိုတယ္မ်ား၏ မတူကဲြျပားသည့္ အေဆာက္အအံု၊ ျမင္ကြင္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အဆင့္ျမႇင့္ျခင္းျဖင့္ ေငြေဆာင္သည္ ကမၻာ့ခရီးသြားေစ်းကြက္တြင္ ေရွ႕ဆက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ အေရးပါသည့္ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္လာၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွ ခရီးသြားေစ်းကြက္တြင္ အလားအလာေကာင္းမြန္သည့္ ေဒသတစ္ခု ျဖစ္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဓိက ခရီးသြားေဒသမ်ားျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္၊ ပုဂံ၊ အင္းေလး၊ မႏၲေလး၊ က်ဳိက္ထုိ၊ ငပလီကဲ့သုိ႔ပင္ ေငြေဆာင္သည္ ခရီးသြားမ်ား ေရြးခ်ယ္ရာ အထင္ကရေဒသတစ္ခု ျဖစ္လာၿပီး ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ တုိးတက္မႈအတြက္ အဓိကကမ္းေျခတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။

ေငြေဆာင္ကမ္းေျခသည္ ၁၇ ကီလုိမီတာရွည္လ်ားၿပီး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္မႈႏွင့္ ေနရာထုိင္ခင္း ေရြးခ်ယ္စရာေပါမ်ားမႈေၾကာင့္ ငပလီႏွင့္ ၿမိတ္ကြၽန္းစုထက္ ခရီးသြားမ်ားကုိ ဆဲြေဆာင္ထားႏုိင္သည္။ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္က ဟုိတယ္အခန္းအေရအတြက္ ၂၀၀ ေအာက္သာရွိရာမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၁၃၇၀ ေက်ာ္ရွိလာၿပီး ပ်မ္းမွ်အခန္းအေရအတြက္ တုိးတက္မႈႏႈန္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိခဲ့သည္။

အခန္းအေရအတြက္၏ ၄၄ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ 3-4 Star အလယ္အလတ္ အဆင့္အခန္း၊ ၂၁ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ 4-5 Star အဆင့္ျမင့္အခန္း၊ ၁၈ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ 5 Star Luxury အဆင့္အခန္း၊ ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ 2 Star အဆင့္အခန္း၊ ငါးရာခုိင္ႏႈန္းမွာ 1 Star အဆင့္ အခန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး Colliers က ေငြေဆာင္ကမ္းေျခ အနာဂတ္ဟုိတယ္ေစ်းကြက္အတြက္ 3 Star အခန္းမ်ားက အလားအလာအေကာင္းဆံုးဟု သံုးသပ္ထားသည္။

ခရီးသြား၀င္ေရာက္မႈႏႈန္း နည္းပါးေသာရာသီႏွင့္ မ်ားျပားသည့္ရာသီမ်ားတြင္ အခန္းအမ်ဳိးအစားအလုိက္ရွိ အခန္းငွားရမ္းရမႈႏႈန္းမ်ား ကဲြျပားၿပီး အခန္းအားလံုး၏ ပ်မ္းမွ်ႏွစ္စဥ္ အခန္းငွားရမ္းမႈပမာဏမွာ ခရီးသြားနည္းပါးသည့္အခ်ိန္တြင္ ၃၇ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ခရီးသြားမ်ားျပားသည့္အခ်ိန္တြင္ ၈၉ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိကာ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ပ်မ္းမွ်ႏွစ္စဥ္ အခန္းငွားရမ္းမႈပမာဏမွာ ၆၈ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိသည္။ ေငြေဆာင္ကမ္းေျခရွိ ဟုိတယ္အားလံုး၏ ပ်မ္းမွ်အခန္းခႏႈန္းထားမွာ တစ္ရက္လွ်င္ ေဒၚလာ ၁၁၀ ျဖစ္ၿပီး 3-4 Star အခန္းမ်ားက ၉၆ ဒသမ ၇၈ ေဒၚလာ၊ 4-5 Star အခန္းမ်ားက ၁၇၅ ဒသမ ၄၁ ေဒၚလာ၊ 5 Star Luxury အခန္းမ်ားက ၁၇၄ ဒသမ ၁၃ ေဒၚလာျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေငြေဆာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေျမသိမ္းခံျပည္သူႏွစ္ဦး၏ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမမ်ားကို သိမ္းဆည္းသူခုနစ္ဦးႏွင့္ အသိမ္းခံေျမမ်ားကိစၥ ကန္႔ကြက္တရားစြဲဆိုထားစဥ္ ကာလအတြင္း လယ (၃၀) ထုတ္ေပးခဲ့သူ ယခင္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ေျမစာရင္းဦးစီးမွဴးအား တိုင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္တြင္ တရားစြဲဆို

ေငြေဆာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေျမသိမ္းခံျပည္သူ ခုနစ္ဦးတို႔၏ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမမ်ားကို လာေရာက္ျခံခတ္ သိမ္းဆည္းခဲ့သည္ဟုဆိုေသာ လုပ္ငန္းရွင္ႏွစ္ဦးႏွင့္ အသိမ္းခံေျမမ်ားကိစၥ ကန္႔ကြက္ျခင္း တရားစြဲဆိုျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနစဥ္မွာပင္ လယ (၃၀) ပံုစံထုတ္ေပးခဲ့သည့္ ယခင္ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ေျမစာရင္းဦးစီးမွဴးတစ္ဦးအား နစ္နာသူေျမသိမ္းခံျပည္သူ ခုနစ္ဦးက မတ္ ၂၀ ရက္တြင္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္၌ တရားစြဲဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ေငြေဆာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဦးေအးျမင့္၊ ဦးအုန္းျမင့္၊ ေဒၚေမရီျမင့္၊ ေဒၚေငြစု၊ ဦးခင္ေအာင္၊ ဦးဖိုးတုတ္၊ ဦးျမတ္ေက်ာ္ဦး ပိုင္ဆိုင္ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ ေျမခြန္ေျပစာမ်ား ေပးေဆာင္ထားသည့္ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမ သံုးဧကေက်ာ္အား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာတြင္ လုပ္ငန္းရွင္ႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးေဇာ္၀င္းႏွင့္ ဦးသန္း၀င္းေအာင္ဆိုသူ ႏွစ္ဦးက လာေရာက္ျခံစည္း႐ုိးခတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ ျခံစည္း႐ုိးလာခတ္သည္ကို မူလေျမပိုင္ရွင္ ခုနစ္ဦးက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ အျခားေသာသက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားကို တိုင္ၾကားၿပီး တရားစြဲဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သိမ္းဆည္းခံေျမယာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားေနစဥ္မွာပင္ လာေရာက္ျခံစည္း႐ုိးခတ္ သိမ္းဆည္းခဲ့သူ ဦးေဇာ္၀င္းႏွင့္ ဦးသန္း၀င္းေအာင္တို႔အား ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအးေက်ာ္က ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂ ရက္တြင္ လယဥပေဒပုဒ္မ ၂၉/၃၀ အရဆိုကာ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမအား အျခားနည္းအသံုးျပဳခြင့္ အမိန္႔ပံုစံ ၁၅ (က) ထုတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ လယ (၃၀) ပံုစံထုတ္ေပးမႈေၾကာင့္ မူလပိုင္ရွင္ ေျမပိုင္ရွင္မ်ားက ဘိုးဘြားပိုင္ေျမမ်ားအား ျခံစည္း႐ိုးခတ္သိမ္းဆည္းခဲ့သည့္ ဦးေဇာ္၀င္း၊ ဦးသန္း၀င္းေအာင္ အပါအ၀င္ လယ္ယာေျမအား အျခားနည္းသံုးစြဲ လယ (၃၀) ထုတ္ေပးခဲ့သည့္ ယခင္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအးေက်ာ္ႏွင့္ ေျမစာရင္းဦးစီးမွဴး ဦးစန္းထြန္းတို႔အား တရားမသီးျခားဥပေဒပုဒ္မ ၃၉ အရ တရားစြဲဆိုႏိုင္ရန္ တိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္သို႔ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္က တရားမႀကီးမႈ အမွတ္ ၂/၂၀၁၈ ျဖင့္ တရားစြဲဆိုမႈကို လက္ခံခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ေျမေနရာကို ဦးေဇာ္၀င္းဆိုသူက ျခံလာခတ္တယ္။ အဲဒီလိုလာခတ္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူေတြကို တိုင္ၾကားတဲ့အျပင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က လာေရာက္ျခံခတ္တဲ့ ဦးေဇာ္၀င္းကို ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးမွာ တရားစြဲခဲ့တယ္။ တရားစြဲေနစဥ္အခ်ိန္မွာပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေျမေနရာကို ဦးေဇာ္၀င္းနဲ႔ ဦးသန္း၀င္းေအာင္တို႔အမည္နဲ႔ လယ (၃၀) ပံုစံကို အရင္တိုင္းမင္းႀကီး ဦးေအးေက်ာ္နဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းမွဴး ဦးစန္းထြန္းတို႔က ထုတ္ေပးခဲ့တယ္၊ ဥပေဒအရ ဒီလိုမ်ဳိးထုတ္ေပးခြင့္မရွိဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အခု လယ (၃၀) ထုတ္ေပးခဲ့တဲ့ မင္းႀကီးေဟာင္း ဦးေအးေက်ာ္ေရာ၊ ေျမစာရင္းဦးစီးမွဴး ဦးစန္းထြန္းေရာ၊ လာသိမ္းထားတဲ့ ဦးေဇာ္၀င္းနဲ႔ ဦးသန္း၀င္းေအာင္တို႔ကိုပါ တရားစြဲဆိုရတာပါ” ဟု ေျမသိမ္းခံျပည္သူတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေအးျမင့္က ဆုိသည္။

တရားစြဲဆိုမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တရားလိုဘက္မွ ဥပေဒအက်ဳိးေဆာင္အျဖစ္ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးသူ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးၾကည္စြမ္က “တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕ တရားခြင္ကေန အမႈကိုလက္ခံခဲ့ပါတယ္။ ဧၿပီ ၂ ရက္မွာ ထပ္မံၿပီးေတာ့ ႐ုံးခ်ိန္းထားပါတယ္” ဟုေျပာၾကားသည္။

ယင္းတရားစြဲဆိုမႈကို နစ္နာခဲ့သူျပည္သူမ်ားက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္က ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ တိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္သို႔ တရားစြဲဆိုရန္ လာေရာက္ခဲ့ၿပီး ထိုအခ်ိန္က အမႈလက္ခံစစ္ေဆးမည့္ တရားသူႀကီးမ်ား မစံုလင္ေသာေၾကာင့္ တရားစြဲဆိုမႈကို လက္မခံခဲ့ဘဲ ဒုတိယအႀကိမ္တရားစြဲရန္ ေလွ်ာက္ထားမွသာ လက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေငြေဆာင္ကမ္းေျခတြင္ ဟိုတယ္ဇုန္မ်ား တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ဦးပိုင္က သိမ္းၿပီးေနာက္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည့္ ေျမေနရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိမ္းဆည္းခံမူလပိုင္ရွင္မ်ား မနစ္နာေစေရးအတြက္ နစ္နာေၾကးမ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးမည္

သိမ္းဆည္းခံရသည့္ လယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရး ေငြေဆာင္ကမ္းေျခတြင္ ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက ဆႏၵထုတ္ေဖာ္စဥ္

ေငြေဆာင္ကမ္းေျခတြင္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္၌ ဟိုတယ္ဇုန္မ်ား တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ေဒသခံမ်ား ပိုင္ဆုိင္ေသာ ေျမယာမ်ားကို ဦးပိုင္က သိမ္းၿပီးေနာက္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည့္ ေျမေနရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိမ္းဆည္းခံ မူလပိုင္ရွင္မ်ားက အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ တင္ျပေတာင္းဆိုမႈမ်ားအေပၚ သိမ္းဆည္းခံ ေျမပိုင္ရွင္မ်ား မနစ္နာေစေရးအတြက္ နစ္နာေၾကးမ်ားကို ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မတ္  ၆ ရက္တြင္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္သည့္ ေငြေဆာင္ကမ္းေျခ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးလွမိုးေအာင္က ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေငြေဆာင္ကမ္းေျခ ရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ပိုင္ဆိုင္ေသာ အုန္းျခံမ်ားကို ဟိုတယ္ဇုန္မ်ား တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္က သိမ္းဆည္းခဲ့ေၾကာင္း၊ သိမ္းဆည္းခဲ့စဥ္က မူလပိုင္ရွင္အား စိုက္ပ်ဳိးထားသည့္ သီးပင္ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားသာ ေပးအပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေပ ၄၀ ေပ ၆၀ ေျမကြက္မ်ားသာ ခ်ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းေနာက္ ဟိုတယ္ဇုန္ တည္ေဆာက္ၿပီး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ခ်ထားေပးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္က ေျမယာမ်ားကို ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္၍ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ထံ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရကလည္း သိမ္းဆည္းခံ ျပည္သူမ်ားထံ ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း မရွိဘဲ လက္ရွိလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုသာ ျပန္လည္ခ်ထားေပးေၾကာင္း၊ ေျမသိမ္းခံ ျပည္သူမ်ားက နစ္နာခဲ့သည့္ သိမ္းဆည္းခံ ေျမယာမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအေပၚ မူလသိမ္းဆည္းခံ ျပည္သူမ်ား နစ္နာမႈမ်ား မရွိေရးအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရက နစ္နာေၾကးမ်ား ရရွိေရးအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရက ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီကိစၥကလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းထဲမွာေတာ့ ေတာ္ေတာ္ကို ေျဖရွင္းရခက္တဲ့ ျပႆနာတစ္ရပ္အျဖစ္ ရွိေနတာပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သကၠရာဇ္ ၂၀၀၀ မွာ ဟိုတယ္စၿပီးေတာ့ ထူေထာင္ခဲ့တယ္။ ထူေထာင္ခဲ့ၿပီးေတာ့ မူလပိုင္ရွင္က ဦးပိုင္ကုမၸဏီျဖစ္တယ္။ ဦးပိုင္ကေနမွတစ္ခါ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီ ၂၀၁၀ ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္မွာ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရကို လႊဲခဲ့တယ္။ မူလပိုင္ရွင္ေတြက တင္ျပတာက ဟိုတယ္ဇုန္အျဖစ္ စတင္ထူေထာင္စဥ္တုန္းက တရား၀င္ေျမသိမ္းမိန္႔နဲ႔ သိမ္းခဲ့တာ မဟုတ္ဘူး။ အမိန္႔အာဏာနဲ႔ပဲ သိမ္းခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။ ေပးခဲ့တဲ့ ေလ်ာ္ေၾကးကလည္း အပင္ေလ်ာ္ေၾကးတို႔ ေပ ၄၀ ေပ ၆၀ ေျမကြက္အစား ေပးတာတို႔ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ေျဖရွင္းခဲ့တယ္။ အမွန္က ဒါက ေျမသိမ္းမိန္႔ အေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေျဖရွင္းနည္း မဟုတ္ဘူး။ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေျဖရွင္းနည္းကေတာ့ အဲဒီ အခ်ိန္တုန္းက တရား၀င္သတ္မွတ္ခဲ့တဲ့ ဥပေဒနဲ႔အညီ သိမ္းခဲ့ရင္ေတာ့ ဒါတရား၀င္တယ္။ အခုက အဲဒီလို သိမ္းခဲ့တာ မဟုတ္တဲ့အတြက္ မူလပိုင္ရွင္ေတြက မူလသိမ္းခဲ့တဲ့ ဦးပိုင္က စြန္႔လႊတ္ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္မွာလည္း မူလပိုင္ရွင္ေတြ လက္ထဲကို ျပန္မေပးဘဲနဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရလက္ထဲကိုပဲ လႊဲခဲ့တယ္။ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရကလည္း မူလလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ သူေတြကိုပဲ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းခဲ့တယ္ဆိုေတာ့ ဒီအေပၚမွာ သူတို႔အေနနဲ႔ နစ္နာပါတယ္။ ေျမယာရသင့္ရထိုက္ပါတယ္ဆိုၿပီး တင္ျပလာတယ္။ မူလပိုင္ရွင္ေတြကလည္း ေျမစစ္ေကာ္မတီဆိုတဲ့ လယ္ယာေျမနဲ႔ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈ ညိႇႏႈိင္းေျဖရွင္းေရး ေကာ္မတီကို တိုင္ၾကားထားတဲ့ကိစၥ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒီေကာ္မတီကလည္း ခ႐ိုင္ေကာ္မတီကေန တိုင္းေကာ္မတီကို တင္ျပထားတဲ့ အဆင့္ေရာက္ေနၿပီ။ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကလည္း ေျမသိမ္းခံျပည္သူေတြ ေတာင္းဆိုတဲ့ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးက မ်ားလြန္းတာေၾကာင့္ သူတို႔ကလည္း အဆင့္ဆင့္ ၀ယ္ယူခဲ့ရတာမို႔ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအေနနဲ႔ သင့္ေလ်ာ္ရာေစ်းႏႈန္း ညႇိႏႈိင္းေပးဖို႔ တင္ျပလာတယ္။ ဒီျပႆနာက ျမန္ျမန္ေျဖရွင္းၿပီးမွသာလွ်င္ တိုင္းေဒသႀကီးရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားေရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတဲ့သူေတြရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားေရာ မူလပိုင္ရွင္ေတြရဲ႕ နစ္နာမႈေရာ ေျပလည္သြားမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီေန႔ေတြ႕ဆံုပြဲမွာ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ ေတြ႕ဆံုပြဲမွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ကိုယ္တိုင္ကေနၿပီးေတာ့ ဒီျပႆနာမ်ားကို အျမန္ဆံုး ေျဖရွင္းေပးၿပီးေတာ့ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအေနနဲ႔ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအရေရာ ညိႇႏႈိင္းေျဖရွင္းမႈအရေရာ ေပါင္းစပ္ၿပီးေတာ့ ေျဖရွင္းေပးသြားပါ့မယ္လို႔ အေၾကာင္းျပန္ခဲ့တယ္” ဟု ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ေငြေဆာင္ကမ္းေျခတြင္ ေျမေနရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသခံျပည္သူမ်ား မၾကာခဏ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ေငြေဆာင္ေဒသခံမ်ားထံမွ ေျမယာသိမ္းဆည္းထားၿပီးေနာက္ နစ္နာေၾကးမ်ား မေပးအပ္ေသးဘဲ ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ တည္ေဆာက္ေနသည့္ ဟိုတယ္မ်ားကုိ အေရးယူရန္ တိုု္င္းအစိုးရညႊန္ၾကား

ေငြေဆာင္ၿမိဳ႕တြင္ ဟိုတယ္ဇုန္မ်ား တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ဟုဆိုကာ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အုန္းျခံမ်ားအား နစ္နာေၾကး တစ္စံုတစ္ရာ မေပးဘဲ သိမ္းဆည္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ဟိုတယ္မ်ား တည္ေဆာက္ေနမႈကို ေဒသခံျပည္သူမ်ားက တိုင္ၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကး ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္မႈ မၿပီးျပတ္ေသးခင္အထိ အေဆာက္အအံုအသစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းကို တားျမစ္ထားေသာ္လည္း လိုက္နာမႈမရွိဘဲ ဆက္လက္ တည္ေဆာက္မႈမ်ား ရွိေနသည့္ ဟိုတယ္မ်ားကို စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕မ်ား ဥပေဒျဖင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ေငြေဆာင္ကမ္းေျခ၌ ဟိုတယ္ဇုန္မ်ား တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ဟုဆိုကာ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေဒသခံျပည္သူ ၂၄၈ ဦးထံမွ အုန္းျခံေျမဧက ၃၁၅ ဧကေက်ာ္ ကို ထိုစဥ္က ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးမေပးဘဲ သိမ္းဆည္းခဲ့ေၾကာင္း၊ သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရစဥ္က မူလပိုင္ရွင္ျပည္သူမ်ားအား ျခံအတြင္းစိုက္ ပ်ဳိးထားသည့္ အုန္ပင္တစ္ပင္လွ်င္ က်ပ္ ၄၅၀၀ ႏႈန္း သတ္မွတ္၍သာ ေပးေခ်ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ သိမ္းဆည္းခံ လယ္ယာေျမမ်ား စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းၿပီးေနာက္ ေျမသိမ္းခံျပည္သူမ်ားက သိမ္းဆည္းခံ အုန္းျခံမ်ားအတြက္ ထိုက္သင့္သည့္  နစ္နာေၾကးအား ေပးေလ်ာ္ေပးရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိသည့္ ေျမယာမ်ားအား မူလပိုင္ရွင္ျပည္သူမ်ားထံ ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ တိုင္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ တိုင္ၾကားမႈမ်ားေၾကာင့္ ေျမသိမ္းခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ လက္ရွိေျမေနရာ ရယူထားသည့္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အၾကားတြင္ ေျမယာနစ္နာေၾကးမ်ား ညိႇႏႈိင္းေနစဥ္ ကာလအတြင္း သိမ္းဆည္းထားသည့္ ေျမ ေနရာမ်ားေပၚ၌ အေဆာက္အအံုအသစ္မ်ား ထပ္မံေဆာက္လုပ္ျခင္းမရွိရန္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ ညႊန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းညႊန္ၾကားခ်က္ကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိဘဲ အေဆာက္အအံု အသစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေနသည့္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။

ေငြေဆာင္ၿမိဳ႕တြင္ ဟိုတယ္ဇုန္အျဖစ္ သိမ္းဆည္းခံေျမယာမ်ားမွ အသံုးမျပဳေသာ ေျမယာမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရးႏွင့္ နစ္နာေၾကးမ်ားရရွိေရး၊ သိမ္းဆည္းထားသည့္ ေျမမ်ားေပၚတြင္ အေဆာက္အအံုအသစ္မ်ား ထပ္မံမေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ ေျမသိမ္းခံျပည္သူမ်ားမွ ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္တြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ခဲ့ေသးေၾကာင္း သိရသည္။

 

ေငြေဆာင္ဟိုတယ္ဇုန္အတြင္း ေျမယာျပႆနာေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္တားျမစ္ထားေသာ ဟိုတယ္အခ်ဳိ႕ ဆက္လက္တည္ေဆာက္ေနသျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရထံ တင္ျပ

ေငြေဆာင္ဟိုတယ္ဇုန္အတြင္း အေဆာက္အအံုသစ္ ေဆာက္လုပ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္

ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္ ေငြေဆာင္ကမ္းေျခ ဟိုတယ္ဇုန္အတြင္း ေျမယာျပႆနာေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ တားျမစ္ထားေသာ ဟိုတယ္အခ်ဳိ႕ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနေသာေၾကာင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရထံ တင္ျပထားေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္က ေငြေဆာင္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေကာ္မတီမွ သိရသည္။

ေငြေဆာင္ ဟိုတယ္ဇုန္အတြင္း ေဒသခံ မူလေတာင္သူမ်ား ေျမယာသိမ္းဆည္းခံခဲ့ရၿပီး ေျမယာအျငင္းပြားမႈေၾကာင့္ ဟိုတယ္အလုံး ၂၀ ကို တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက အေဆာက္အအံုသစ္ ထပ္မေဆာက္ရန္ တားျမစ္ထားေသာ္လည္း OCEAN BLUE ဟိုတယ္ႏွင့္ GRAND NGWESAUNG ဟိုတယ္တို႔က ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနမႈေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားက တင္ျပတိုင္ၾကားလာသျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ တားျမစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဆက္လက္တည္ ေဆာက္ေနေသာေၾကာင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ရန္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရထံ တင္ျပရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီဟိုတယ္ႏွစ္လုံးက ဆက္ေဆာက္ေနေတာ့ ေျမယာအျငင္းပြားမႈ ျဖစ္ထားတဲ့ မူလေတာင္သူေတြက တိုင္ၾကားလာလို႔ တားျမစ္စာေတြ  ႏွစ္ႀကိမ္ သံုးႀကိမ္ပို႔တယ္။ လိုက္နာျခင္း မရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စည္ပင္ဥပေဒအရ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ညိႇႏႈိင္းေျဖရွင္းလို႔ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရထံ တင္ျပညိႇႏႈိင္းရမယ္ ဆိုတာပါတဲ့အတြက္…” ဟု ေငြေဆာင္ၿမိဳ႕ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးမ်ဳိးျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ေျမယာျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသခံ မူလေတာင္သူမ်ားက အဆင့္ဆင့္ တင္ျပတိုင္ၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက အေဆာက္အအံုအသစ္မ်ား ဆက္လက္ေဆာက္လုပ္ခြင့္တား ျမစ္ခဲ့ၿပီးၿမိဳ႕နယ္ ေျမယာစီမံခန္ခြဲမႈအဖြဲ႕မွ စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ကာ ျပန္လည္တင္ျပထားခ်ိန္ျဖစ္၍ မူလေတာင္သူမ်ားထံ တစ္စုံတစ္ရာ ျပန္လည္ေျဖရွင္းျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ေဒသခံ မူလေတာင္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

“တိက်တဲ့အေျဖမထြက္ေသးဘဲ အခုလို ဆက္ေဆာက္ေနတဲ့အတြက္ မေက်နပ္ပါဘူး။ အဆင့္ဆင့္ တင္ျပတိုင္ၾကားသြားမွာပါ။ ေနာက္ဆုံးမရရင္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈေတြပါ ျပဳလုပ္သြားမွာပါ” ဟု ေဒသခံ မူလေတာင္သူတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးတင္ထူးက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါေျမယာျပႆနာမွာ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္က ေငြေဆာင္ကမ္းေျခေဒသတြင္ ေဒသခံ မူလပိုင္ရွင္ ၂၄၈ ဦးထံမွ အုန္းျခံေျမ ၃၁၅ ဧကေက်ာ္ကို ေျမေလ်ာ္ေၾကးမေပးဘဲ  အုန္းပင္အေရအတြက္ျဖင့္ သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးအျဖစ္ ေပးေခ်ကာ သိမ္းဆည္းခဲ့ေသာေျမယာမ်ားျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရက ဥယ်ာဥ္ျခံေျမကို အျခားနည္းအသံုးျပဳခြင့္ လန (၃၉) ကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းခဲ့ၿပီး ေဒသခံ မူလပိုင္ဆိုင္သူမ်ားထံ ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ယခုကဲ့သို႔ ဆက္လက္တည္ေဆာက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။