ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ ဇီးပင္ႀကီးေက်းရြာ အထက္တန္းေက်ာင္း မ်က္ႏွာၾကက္ ၿပိဳက်မႈျဖစ္ပြားၿပီး ဆရာမတစ္ဦးအပါအ၀င္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူကုိးဦး ဒဏ္ရာရ

ဇီးပင္ႀကီးေက်းရြာ အထက္တန္းေက်ာင္း မ်က္ႏွာၾကက္ ၿပိဳက်မႈျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ေတြ႕ရစဥ္

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ ဇီးပင္ႀကီးေက်းရြာရွိ အထက္တန္းေက်ာင္းေဆာင္ မ်က္ႏွာၾကက္ၿပိဳက်မႈ စက္တင္ဘာ ၇ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီခန္႔က ျဖစ္ပြားရာ ဆရာမတစ္ဦး အပါအ၀င္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ကိုးဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အဆုိပါၿပိဳက်ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းေဆာင္သည္ ၁၉၉၇-၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ေက်ာင္းေဆာင္ျဖစ္ၿပီး ယင္းေက်ာင္းေဆာင္တြင္ ေက်ာင္းသား ၂၅ ဦး၊ ေက်ာင္းသူ ၂၇ ဦးကုိ အတန္းပုိင္ ဆရာမ ေဒၚမ်ဳိးမ်ဳိးသူက စာသင္ၾကားေနစဥ္ စာသင္ခန္းမ်က္ႏွာၾကက္ ၿပိဳက်မႈျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းေဆာင္မ်က္ႏွာၾကက္ ၿပိဳက်မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) မွ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္မင္းက “၂၄ ေပx ေပ ၃၀ မ်က္ႏွာၾကက္ တစ္ခန္းစာ ၿပိဳက်တာပါ။ ထိခိုက္မႈတြက္က အားလံုးစုိးရိမ္စရာ မရွိပါဘူး။ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္နဲ႔ ေက်ာင္းသူတစ္ ေယာက္ကေတာ့ ေဆး႐ံုမွာပါ။ ေခါင္းေလး ဘာေလးနည္းနည္းထိလုိ႔ ေဆးကုသမႈစနစ္အရ တစ္ရက္တက္ခုိင္းတာပါ။ က်န္တာေတြက ပြန္းပဲ့ဒဏ္ရာပဲရၿပီး ေက်ာင္းသူတစ္ေယာက္ကေတာ့ မ်က္ႏွာၾကက္ၿပိဳက်ခ်ိန္ ေရွာင္လုိက္လို႔ သံေခ်ာင္းထိုးမိတဲ့ ဒဏ္ရာေလးေတာ့ရတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

မ်က္ႏွာၾကက္ၿပိဳက်ခဲ့သည့္ အဆုိပါ ေက်ာင္းေဆာင္ရွိ မ်က္ႏွာၾကက္မ်ားကို အားလံုးၿဖိဳခ်ကာ စေန၊ တနဂၤေႏြႏွစ္ရက္အတြင္း အၿပီး ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ကာ လာမည့္တနလၤာတြင္ စာ ျပန္လည္သင္ယူႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းေဆာင္မ်က္ႏွာၾကက္အသစ္ ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းႏွင့္ ေက်ာင္းအက်ဳိးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႕ စသည့္ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးက ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ ေက်ာင္းေဆာင္ မ်က္ႏွာၾကက္ ၿပိဳက်မႈျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ အ႒မတန္းအတန္းပုိင္ ဆရာမ ေဒၚမ်ဳိးမ်ဳိးသူမွာ ဦးေခါင္းမူးေ၀ ဒဏ္ရာႏွင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူရွစ္ဦးမွာ ေျခေထာက္၊ ေနာက္ေက်ာပြန္းပဲ့ ဒဏ္ရာမ်ား၊ ဦး ေခါင္းေပါက္ျပဲ ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

 

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ဘတ္ဂ်က္တြင္ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး ပညာေရးဌာနသို႔ မလႊဲအပ္ျဖစ္ေသးသည့္ ရမ္းျဗဲၿမိဳ႕နယ္ သရက္ေခ်ာင္း အလကႏွစ္ထပ္ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုသျဖင့္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး

အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟုဆိုသျဖင့္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခဲ့ရသည့္သရက္ေခ်ာင္း အလက ႏွစ္ထပ္ေက်ာင္းေဆာင္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္

 

 

 

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ဘတ္ဂ်က္တြင္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး ပညာေရးဌာနသို႔ မလႊဲအပ္ျဖစ္ေသးသည့္ ရမ္းျဗဲၿမိဳ႕နယ္ သရက္ေခ်ာင္း အလက ႏွစ္ထပ္ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟုဆိုသျဖင့္ ရခိုင္ျပည္ နယ္လႊတ္ေတာ္၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ လမ္းပန္း၊ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈေရး ရာေကာ္မတီမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္က ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါေက်ာင္းအေျခအေနအား ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ လမ္းပန္း၊ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈေရးရာေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးသန္းႏိုင္ ဦးေဆာင္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕သည္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ လ/ထပညာေရးမွဴးမ်ားႏွင့္အတူ ကြင္းဆင္းၿပီး အေသးစိတ္ေလ့လာျခင္း၊ ေမးျမန္းစံုစမ္းျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါေက်ာင္းေဆာင္တြင္ စာသင္ခန္းတိုင္းလိုလို မိုးယိုေနၿပီး မ်က္ႏွာၾကက္ ပ်က္စီးျခင္း၊ ၾကမ္းခင္းမ်ားတြင္ အက္ေၾကာင္းေပၚျခင္းႏွင့္ တံခါးေစ့မရျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚေနသျဖင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား စာမသင္ရဲျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ လမ္းပန္း၊ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈေရးရာေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးသန္းႏိုင္က “ရမ္းျဗဲၿမိဳ႕နယ္မွာ ဌာနဆိုင္ရာေတြ အကုန္လံုးနဲ႔ ေတြ႕ဆံုတဲ့အခါ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးက ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘတ္ဂ်က္မွာ ေဆာက္ခဲ့တဲ့ေက်ာင္းဟာ အခုထိ ေက်ာင္းတက္လို႔ မရျဖစ္ေနပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးေပးေစလိုပါတယ္လို႔ တင္ျပတဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က သြားၿပီး စစ္ေဆးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီမွာေတြ႕ရတာက ေက်ာင္းမ်က္ႏွာၾကက္ေတြ၊ ေနာက္ၿပီး First Floor မွာ အက္ေၾကာင္းျဖစ္ေနတာေတြ ေတြ႕ရတယ္။ ေနာက္မ်က္ႏွာၾကက္ကိုလည္း သြပ္ႀကိဳးနဲ႔ တြဲထားတယ္။ မ်က္ႏွာၾကက္ေတြ ပ်က္စီးေနတယ္။ မိုးယိုေနတာ အခန္းတိုင္းလိုလို ေလးခန္းစလံုး မိုးယိုတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ကေလးေတြက စာမသင္ရဲဘူး။ မွန္ေတြတပ္ ထားတာေတြ ကြဲေနတယ္။ ျပတင္းေတြ၊ တံခါးေတြကလည္း ပိတ္လို႔မရ ေစ့လို႔မရျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒါေတြကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ေက်ာင္းေဆာင္ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည့္ကုမၸဏီအား ေက်ာင္းေဆာင္အား ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္ ညႊန္ၾကားသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေတြ႕ရွိခ်က္အစီရင္ခံစာအား ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ထံ တင္ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  သိရသည္။ ထို႔ျပင္ အဆိုပါေက်ာင္းေဆာင္အား ေက်းရြာရပ္မိရပ္ဖ၊ ေက်ာင္းေကာ္မတီ  ႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမတို႔က လက္မခံျဖစ္ေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို ေျပာခဲ့တယ္။ ကုမၸဏီကိုေခၚၿပီးေတာ့ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးဖို႔။ မလုပ္ေပးဘူးဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕ကို အေၾကာင္းၾကားေပးဖို႔ မွာခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘတ္ဂ်က္မွာ ေဆာက္တဲ့ေက်ာင္းဟာ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ကုန္သြားၿပီ။ ၿပီးေတာ့ ၂၀၁၈ ရဲ႕ မီနီ ဘတ္ဂ်က္ေတာင္ ေနာက္လဆိုကုန္ေတာ့မယ့္အေနအထားမွာ အခုအခ်ိန္အထိ စာမသင္ရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အဲဒီ အလကေက်ာင္းဟာ ေက်ာင္းသား၂၁၀ ရွိတဲ့အတြက္ အခန္းေတြလည္း မလံုမေလာက္ဆိုေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြ အခက္အခဲရွိပါတယ္။ ရြာကရပ္မိရပ္ဖေတြ၊ ေက်ာင္းေကာ္မတီေတြ၊ ဆရာ၊ ဆရာမေတြေရာ၊ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးေရာ ဒီေက်ာင္းကို ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ လက္မခံလိုပါဆိုၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ေျပာဆို တင္ျပပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕အေနနဲ႔  ဒီဟာကို လႊတ္ေတာ္မွာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ထံ အစီရင္ခံၿပီး ဘာဆက္လုပ္ရမလဲဆိုတာကို လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဆီကခြင့္ျပဳခ်က္ရမွ ေျပာလို႔ရမွာပါ” ဟု ဦးသန္းႏိုင္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါေက်ာင္းမွာ ၁၃၀x ၃၀ ႏွစ္ထပ္ အေဆာက္အအံုျဖစ္ၿပီး က်ပ္သိန္း ၁၈၀၀ ခန္႔ကို ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

စာသင္ေက်ာင္းကေလး

ငါတို႔ရြာရွိ စာသင္ေက်ာင္းကေလးအေၾကာင္းကို ေျပာရေပဦးမည္။ စာသင္ေက်ာင္းကေလးသည္ ငါတို႔ရြာသို႔မ၀င္မီ ေပတရာလမ္းမ တစ္ဖက္တြင္ တည္ရွိသည္။ မိုးဦးက်ကာစ ကာလမ်ားတြင္ ငါတို႔သည္ စာသင္ေက်ာင္းကေလးဆီသို႔ စာသင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္၏ အဦးအစအျဖစ္ သြားေရာက္ ပညာသင္ယူၾကရသည္။ စာသင္ေက်ာင္းကေလးသည္ စတုတၳတန္းအထိသာ ခြင့္ျပဳေသာ မူလတန္းေက်ာင္းကေလး ျဖစ္ပါသည္။ ငါတို႔ရြာရွိ ကေလးတစ္ေတြ အကုန္လံုးနီးပါးသည္ စာသင္ေက်ာင္းကေလးမွာသာ တက္ေရာက္ၾကရသည္။ ငါတို႔ရြာအနီးအနားတြင္ အျခားစာသင္ေက်ာင္းဟူ၍ မရွိေခ်။ ပဥၥမတန္းကို တက္ေရာက္သြားသူမ်ားကေတာ့ ရြာမွ အတန္ငယ္ေ၀းလံေသာ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားဆီသို႔ ကြဲျပားေရာက္ရွိသြားသည္။ ငါတို႔အားလံုး ေက်ာင္း၀တ္စံုအျဖစ္ အက်ႌအျဖဴ ေဘာင္းဘီလံုခ်ည္ အစိမ္းကို ၀တ္ဆင္ကာ စာသင္ေက်ာင္းကေလးဆီသို႔ ေျခက်င္သာ ေလွ်ာက္သြားၾကသည္က မ်ားပါသည္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား အနည္းငယ္ကသာ စက္ဘီးျဖင့္ ေက်ာင္းတက္ၾက၏။

စာသင္ေက်ာင္းကေလး၏ ေျမျပင္အက်ယ္သည္ တစ္ဧကခန္႔သာ က်ယ္၀န္းၿပီး စာသင္ေက်ာင္းကေလးမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ ငါတို႔အေပၚ အျမဲတေစ ေႏြးေထြးၾကင္နာစြာ ဆက္ဆံၾကသည္။ စာသင္ေက်ာင္းကေလးတြင္ တက္ေရာက္ၾကေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူအားလံုး ငါတို႔ရြာကခ်ည္းေတာ့ မဟုတ္ေခ်။ ငါတို႔ရြာကကေလးမ်ား အျပင္ ငါတို႔ရြာႏွင့္ကပ္လ်က္ ႏွစ္ရြာ သံုးရြာခန္႔က ကေလးမ်ားလည္း လာတက္ၾကသည္။ စာသင္ေက်ာင္းကေလး၏ ပင္မေက်ာင္းေဆာင္သည္ ေ၀ဟင္ေပၚက ၾကည့္လွ်င္ အဂၤ လိပ္အကၡရာ ‘E’ ပံုသဏၭာန္ျဖစ္သည္။ ပင္မေက်ာင္းေဆာင္အျပင္ ထပ္မံေဆာက္လုပ္ထားေသာ အေဆာင္ငယ္တစ္ခုလည္း ရွိေသးသည္။ ပင္မေက်ာင္းေဆာင္သည္ အက်ယ္ ၁၀ ေပ၊ အရွည္ေပ ၆၀ ခန္႔ရွိၿပီး ပ်ဥ္ကာသြပ္မိုး အေဆာက္အအံုေလး ျဖစ္ေပသည္။ ၾကမ္းခင္းသည္ သစ္သားျဖစ္ကာ ေျမႀကီးႏွင့္ သံုးေပခန္႔ ခြာထားသည္။  အေဆာင္ငယ္မွာမူ ထရံကာသြပ္မိုး ပ်ဥ္ခင္း ျဖစ္သည္။

စာသင္ၾကားေနစဥ္အတြင္း ငါတို႔၏ ခဲတံမ်ား၊ ေက်ာက္တံမ်ားသည္ ၾကမ္းျပင္တစ္ခ်ပ္ႏွင့္ တစ္ခ်ပ္ၾကား ျခားထားေသာ က်ယ္လြန္းသည့္ အခ်ဳိ႕ အဟအစပ္မ်ားမွေန၍ မၾကာခဏ လိမ့္ကာလိမ့္ကာ ျပဳတ္က်သြားတတ္သည္ကို ငါ ျပန္ေအာက္ေမ့မိ၏။ ၾကမ္းျပင္ အေပါက္မွ ကုန္း၍ငံု႔ၾကည့္လိုက္လွ်င္ကား ေျမႀကီးေပၚက်ေနေသာ ငါ့ခဲတံကို ျမင္ရေလသည္။ ငါသည္ ဆရာမကိုခြင့္ပန္ကာ ေက်ာင္းေအာက္သို႔ ခဲတံေကာက္ရန္ ဆင္းရသည္။ ေက်ာင္းေဆာင္ေပၚမွ အတက္အဆင္းကို က်ယ္ေျပာေသာ သစ္သားေလွကားျဖင့္ ဆင္းတက္ရသည္။ ေက်ာင္းေအာက္သို႔ ေရာက္သည့္အခါ ေျမႀကီးေပၚ၌ ငါ့ခဲတံသာမက အျခားေက်ာင္းသားမ်ား၏ ခဲတံ၊ ေက်ာက္တံ၊ ေပတံ၊ ခဲဖ်က္တို႔ကို ေတြ႕ရေလ့ရွိသည္။ ထိုအခါမ်ဳိးတြင္ မည္သည့္ေက်ာင္းသားမဆို ေတြ႕သမွ် စုစည္းေကာက္ယူ၍ ဆရာမထံ ငါတို႔ ျပန္အပ္ၾကရသည္။

ေက်ာင္းဖြင့္စ မိုးကာလမ်ားတြင္ ငါတို႔ လြယ္အိတ္မ်ားသည္ ေက်ာင္းစာအုပ္မ်ား၊ ေက်ာက္သင္ပုန္းမ်ားအျပင္ မိုးကာအက်ႌမ်ား၊ မိုးကာစမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေဖာင္းေနတတ္သည္။  ထီးယူလာေသာ ေက်ာင္းသားမွာ အေရအတြက္ နည္းပါးလွၿပီး ငါအပါအ၀င္ ေက်ာင္း သားအမ်ားစုသည္ စားပြဲခင္း မိုးကာစမ်ားကိုသာ ယူေဆာင္လာၾကသည္။ မိုးသည္းထန္ေသာ ေက်ာင္းဆင္းရက္အခ်ဳိ႕တြင္ ငါတို႔သည္ စားပြဲခင္း မိုးကာစေအာက္တြင္ သူငယ္ခ်င္း သံုးေလးေယာက္ ခို၀င္ကာ တေရြ႕ေရြ႕ အိမ္ ျပန္ၾကရပံုမ်ားကို ယခုတိုင္ ငါ ျပန္ျမင္ေယာင္ ေနမိသည္။ ရြာသြန္းေနေသာ မိုးစက္မ်ားေအာက္၌ စာသင္ေက်ာင္းကေလး တည္ရွိေနပံုမွာလည္း သက္ၿငိမ္ပန္းခ်ီကားေလး တစ္ခ်ပ္ပမာ။

စာသင္ေက်ာင္းကေလး၏ ေနာက္ေက်ာဘက္တြင္ အတန္ငယ္ ျပန္႔ျပဴးေသာ ေျမကြက္လြတ္တစ္ခု ရွိေသာ္လည္း မိုးအခါ  ေရ၀ပ္သျဖင့္ ေဆာင္းအခါက်မွသာ ငါတို႔အတြက္ ကစားကြင္းျဖစ္ရသည္။ ငါတို႔အတြက္ အခ်ဳိ႕ေသာ ကစားနည္းမ်ားမွာလည္း စာသင္ ေက်ာင္းကေလးတြင္ ကစား၍ အဆင္မေျပေခ်။ ဥပမာ ဖိနပ္ပစ္တမ္းလို ဖိနပ္ကို လက္ျဖင့္ ကိုင္ပစ္ရသည့္ ကစားနည္းမ်ဳိး၊ ပိုက္ဆံပစ္တမ္းလို ေလာင္းကစားဆန္ေသာ ကစားနည္းမ်ဳိး။ ထို ကစားနည္းမ်ားကိုေတာ့ ငါတို႔သည္ ရြာ၌သာ ကစားရေပသည္။ သားေရပင္ကို သဲပံုထဲ အကြင္းလိုက္ ျမႇဳပ္ၿပီး အုန္းတံျမက္စည္း႐ိုးျဖင့္ ထိုးကာထိုးကာ ကစားရေသာ ကစားနည္းသည္ စာသင္ေက်ာင္းကေလးမွာ ငါတို႔ တရား၀င္ ကစားခြင့္ရသည့္ ေပက်ံမႈ အမ်ားဆံုးေသာ ကစားနည္းပင္တည္း။

စာသင္ခန္း ျပတင္းေပါက္မွတစ္ဆင့္ အျပင္ဘက္တြင္ ရြာသြန္းေနေသာ မိုးေရစက္မ်ားအား ေငးၾကည့္ရသည္ကို ငါ အင္မတန္ ႏွစ္ၿခိဳက္သည္။ ငါတို႔သည္ စာသင္ခ်ိန္တစ္ခု ႏွင့္တစ္ခု အကူးအေျပာင္း သင္ၾကားေပးမည့္ ဆရာ၊ ဆရာမ ေရာက္ရွိမလာေသးသခိုက္  ျပတင္းေပါက္မ်ားမွေန၍ ငါတို႔၏ ေက်ာက္သင္ပုန္းမ်ားကို ဆန္႔ထုတ္ကာ တံစက္ၿမိတ္မွ က်ဆင္းေနသည့္ မိုးေရစက္မ်ားေအာက္ ထိုးခံၾကသည္။ ရံဖန္ရံခါ ထမင္းစားေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္တြင္ျဖစ္ေစ၊ မုန္႔စားေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္တြင္ျဖစ္ေစ မိုးက ႐ုတ္တရက္ ေ၀ါခနဲ ရြာသြန္းလိုက္သည္တြင္ ငါတို႔တစ္ေတြ ကေလးမ်ားသည္ ေက်ာင္းေပၚသို႔ သူ႕ထက္ငါ အလုအယက္ ေျပးတက္ၾကရသည္။ မိုးဆက္တိုက္ ရြာသြန္းေသာ ေန႔ရက္မ်ားတြင္မူ ငါတို႔သည္ ပ်င္းရိစြာ စာသင္ၾကားၾကရသည္။ ထိုအခိုက္ အတန္႔မ်ားတြင္ ဆရာမတိုင္ေပးေသာ စာ မ်ားအား ငါတို႔သည္ မိုးသံကို ထိုးေဖာက္မတတ္ အတင္း အာေခါင္ျခစ္ကာ လိုက္ေအာ္တတ္ၾကေသးသည္။

စာသင္ေက်ာင္းကေလးတြင္ ငါတို႔တစ္ေတြ အေပ်ာ္ရႊင္ရဆံုး အခ်ိန္သည္ မုန္႔စား ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္ျဖစ္သည္။ တိုေတာင္းလွေသာ မုန္႔စားဆင္းခ်ိန္ေလးအတြင္း ငါတို႔သည္ ေထြျပားစံုလင္ေသာ အမႈတို႔ကို ျပဳၾကကုန္သည္။ ငါတို႔ထံတြင္ ေနာက္ဆံုးက်န္ရွိေသာ ေငြအေၾကြေလး တခ်ဳိ႕တေလႏွင့္ မုန္႔လည္း ၀ယ္စားသည္။ လက္သီးထိုးတမ္းလည္း ကစားသည္။ စာၾကည့္တိုက္ဖြင့္ထားလွ်င္ ေရႊေသြးလည္း သြားဖတ္သည္။ မုန္႔ေစ်းတန္းတြင္ ငါတို႔ ၀ယ္စားေလ့ရွိသည္မွာ သေဘၤာသီးသုပ္လို ႐ွဴး႐ွဴးရွဲရွဲ အစပ္မ်ဳိးမွသည္ မာလကာသီး၊ သစ္ေတာ္သီးလို တဂြၽမ္းဂြၽမ္း ကိုက္၀ါးရေသာ သစ္သီးမ်ားႏွင့္ မန္းက်ည္းေစ့ေလွာ္လို တျမံဳ႕ျမံဳ႕၀ါးရေသာ စားစရာမ်ဳိးအထိ စံုလင္လွသည္။ ကစားစရာ အ႐ုပ္မ်ားမွာမူ အျမဲမရွိ။ အေရျပားမွာ ေရစြတ္ကပ္ရေသာ ေဆးမင္ေၾကာင္႐ုပ္မ်ား၊ ၀င္႐ိုးတပ္ သံျပား ပန္ကာေလးမ်ား၊ တမံသလင္းေပၚ ႀကိဳးဆြဲ ေမာင္းႏွင္ရေသာ ဘယ္မွမေရြ႕သည့္ ခဲဘီးတပ္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္႐ုပ္မ်ား စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ စာသင္ေက်ာင္းကေလးႏွင့္ ကပ္လ်က္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ေျမထဲတြင္ လာေရာက္ေရာင္းခ်ေသာ ဂ်ဳံ႐ုပ္ကေလးမ်ားကိုလည္း ငါတို႔ သြားေငးတတ္ေပ ေသးသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အလံ အေလးျပဳရေသာေန႔ မ်ဳိးတြင္ ငါတို႔သည္ စာသင္ေက်ာင္းကေလးသို႔ အခါတိုင္းထက္ ေစာစီးစြာ လာၾကရသည္။ ရံဖန္ရံခါတြင္မူ ျမက္ႏုတ္ျခင္း၊ အမိႈက္ေကာက္ျခင္း စသည့္ ေက်ာင္းသန္႔ရွင္းေရးမ်ားကို ျပဳလုပ္ၾကရသည္။ ဗုဒၶဘာသာ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ မ်ား ေရာက္ၿပီဆိုလွ်င္ ဆရာ၊ ဆရာမတို႔သည္ မိမိတို႔ တာ၀န္ယူရေသာ အတန္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဦးေဆာင္ကာ သတ္မွတ္ထားေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းရွိရာသို႔ သြားၾကရသည္။ ငါတို႔တစ္ေတြ ေက်ာင္းသားေလးမ်ားသည္ ႏွစ္ေယာက္တစ္တြဲ လက္မ်ားတြဲလ်က္ ညီညာစြာ စီတန္း၍ေလွ်ာက္ၾကရသည္။ ငါတို႔သည္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းသို႔ ေရာက္လွ်င္ ေက်ာင္းထိုင္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးမ်ားထံမွ ငါးပါးသီလခံယူျခင္း၊ သီလေဆာက္တည္ျခင္းမ်ားကုိ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ျပဳလုပ္ၾကရသည္။ ငါတို႔ သြားေရာက္ရေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားကား တစ္ေခါက္ႏွင့္တစ္ေခါက္ မတူညီၾကေခ်။ အခ်ဳိ႕ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားကား မ်ားစြာ အလွမ္းေ၀းလွသည္။ အခ်ဳိ႕ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားကား သိပ္မသြားရ။ အခ်ဳိ႕ဘုန္း ေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားကား ခမ္းနားထည္၀ါသည္။ အခ်ဳိ႕ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားကား  ဆင္းရဲႏြမ္းပါးလွေပ၏။

ေဆာင္းရက္မ်ား ေရာက္ရွိလာေပၿပီ။  ငါတို႔ခႏၶာကိုယ္ေပၚမွာ အေႏြးထည္မ်ား၀တ္လ်က္ စာသင္ေက်ာင္းကေလးဆီ သြားၾကရၿပီ။ ငါတို႔ ေက်ာင္းလြယ္အိတ္ထဲတြင္ မိုးကာ အက်ႌမ်ား၊ စားပြဲခင္းမိုးကာစမ်ားလည္း မပါရွိေတာ့ေခ်။ ငါတို႔ ေက်ာက္သင္ပုန္းမ်ားကိုလည္း ေက်ာင္းတံစက္ၿမိတ္ မိုးေရစက္မ်ား ျဖင့္ ေဆးေၾကာခြင့္မရွိေတာ့ၿပီ။ ထိုအစား ေက်ာက္သင္ပုန္းပင္ဟု ငါတုိ႔ဘာသာ နာမည္ေပးထားေသာ အေလ့က် ေပါက္ပင္ေလးမ်ားကို ရွာေဖြႏုတ္ယူၾကသည္။ ႐ိုးတံၾကည္လင္ၿပီး အရည္ရႊမ္းေသာ ျမက္ပင္သာသာ အပင္ငယ္ေလးေတြ ျဖစ္ပါသည္။ ငါတို႔သည္ ထိုအပင္ေလးမ်ားကို ဆုပ္ေျခလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ထြက္လာေသာ အရည္ျဖင့္ ေက်ာက္သင္ပုန္းေပၚက ေက်ာက္တံရာေတြကို ဖ်က္ၾကျပန္သည္။ စာသင္ေက်ာင္းကေလးဆီ သြားရာလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ျမက္ပင္ထိပ္ဖ်ားမ်ားသည္ကား ႏွင္းရည္ေရာင္ တလဲ့လဲ့။

ဘာသာေရးပြဲမ်ား ရွိသည့္အနက္ စာသင္ေက်ာင္းကေလး အလုပ္႐ႈပ္ဆံုးအခ်ိန္သည္ ေက်ာင္းကထိန္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအျပင္ အခ်ဳိ႕ေသာ ေက်ာင္းသား မိဘမ်ားပါ စာသင္ေက်ာင္းကေလးသို႔ စုစည္း ေရာက္ရွိလာၾကကာ တက္ညီလက္ညီ လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ ထိုေန႔ရက္မ်ားတြင္ ငါတို႔တစ္ေတြ ကေလးမ်ားသည္ စာသင္ၾကားမႈနည္းပါးသျဖင့္ လြတ္လပ္ေနၾကသည္။ ငါတုိ႔သည္ ဆင္ယင္လက္စ ပေဒသာပင္မ်ားအနီး သြားေရာက္စပ္စုၾကသည္။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ဘယ္ေလာက္ လွဴဒါန္းေၾကာင္း ၾကြား၀ါၾကသည္။  ကထိန္ခင္းသည့္ေန႔ကေတာ့ အေပ်ာ္ဆံုးပါပင္။ ငါတို႔သည္ ပေဒသာပင္မ်ားကို စီတန္း သယ္ေဆာင္၍ သတ္မွတ္ထားေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းရွိရာသို႔ သြားၾကသည္။ စာသင္ေက်ာင္းကေလး၏ ဘံုကထိန္သည္ ေ၀စည္ေသာ္လည္း ဆူညံမႈနည္းပါးသည္။ ေဖ်ာ္ ေျဖေရးဆို၍ အိုးစည္ဒိုးပတ္၀ိုင္းေလး တစ္၀ိုင္းေလာက္သာ ပါေပသည္။ ရံဖန္ရံခါ ဦးေရႊ႐ိုးႏွင့္ေဒၚမုိးႏွစ္ေယာက္ အဆစ္ပါလာတာပဲရွိ၏။

ႏွစ္ကာလမ်ားစြာကို စည္းခ်က္မွန္မွန္ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ေသာ စာသင္ေက်ာင္းကေလးသည္ ငါတို႔ တက္ေရာက္ၿပီး မၾကာမီမွာပင္ လေပါင္းမ်ားစြာ ပိတ္သြားရန္ အေၾကာင္းဖန္ခဲ့သည္။ ၾကာျမင့္လွေသာ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ ရွည္ႀကီးတစ္ခုကို ငါတို႔ ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည္။ ေနေရာင္ျခည္ေအာက္က အလံတလူလူျဖင့္ စာသင္ေက်ာင္းကေလးဆီ ငါတုိ႔တစ္ေတြ ေက်ာင္းသားမ်ား မေရာက္ႏိုင္ခဲ့ေသာ ေန႔ရက္မ်ားပါေပ။ ကႀကီး ခေခြးသံမ်ားအစား ဂ်င္ကလိသံ တ၀ွီး၀ွီးကို ငါတုိ႔ နားစြင့္ထားရသည္။ ေမာင္ေရခဲ ကဗ်ာရြတ္သံအစား ဆိုင္းဘုတ္ကိုင္ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ား ငါတို႔ ၾကားရသည္။ မပုၾကြယ္ႏွင့္ ခ႐ုငယ္အစား ဦးေမာင္ေမာင္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း နာမည္မ်ား လွ်ံကာေနသည္။ ငါသည္ စာသင္ေက်ာင္းကေလး၏ စာၾကည့္တိုက္ဆီမွ အေရအတြက္ မမ်ားလွေသာ ကာတြန္းစာအုပ္ငယ္ေလးမ်ားကို လြမ္းေနမိခဲ့သည္။

လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္ ညာဏ္ကြင္းေက်းရြာတြင္ ေလျပင္းတိုက္၍ စာသင္ေက်ာင္းၿပိဳက်ပ်က္စီးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား စာသင္ၾကားရန္အခက္ေတြ႕

လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္ ညာဏ္ကြင္းေက်းရြာတြင္ ေလျပင္းတိုက္ခတ္၍ ၿပိဳက်ပ်က္စီးေနေသာ စာသင္ေက်ာင္းကို ေတြ႕ရစဥ္

လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္ ျပင္စလူၿမိဳ႕ ကညင္ကုိင္းေက်းရြာအုပ္စု ညာဏ္ကြင္းေက်းရြာတြင္ ဇြန္ ၉ ရက္က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေလျပင္းတိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေက်းရြာ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္းရွိ စာသင္ေဆာင္ၿပိဳက်ပ်က္စီးၿပီးေနာက္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၆၇ ဦးမွာ စာသင္ၾကားရန္ ေနရာအခက္အခဲေတြ႕ေနရေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ အဆိုပါေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီခန္႔တြင္ ေလျပင္းတိုက္ခတ္္မႈေၾကာင့္ ညာဏ္ကြင္း အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္းရွိ တစ္ခုတည္းေသာ စာသင္ေဆာင္မွာ အမိုးမ်ားပ်က္စီးျခင္း အကာမ်ားပ်က္စီးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း၊ စာသင္ေဆာင္ပ်က္စီးမႈကို ေက်ာင္း တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာဌာနအသီးသီးသို႔ တင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေက်းရြာေဒသခံမ်ားမွာ ႏြမ္းပါးေသာေၾကာင့္ စာသင္ေဆာင္အား အေရးေပၚျပင္ဆင္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ေက်းရြာအျပင္ဘက္ရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၀င္းအတြင္းရွိ သိမ္ေတာ္ ႏွင့္ ဆြမ္းစားေဆာင္တြင္ ေက်ာင္းသူ ၆၇ ဦး အားေနရာခြဲ၍ ယာယီစာသင္ေဆာင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ စာသင္ၾကားေပးေနရၿပီး စာသင္ေဆာင္အား အလ်င္အျမန္ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ေပးႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

“အဲဒီေန႔က ေလတိုက္ၿပီးေတာ့ စာသင္ေက်ာင္းက အမိုးလန္သြားတယ္၊ အကာေတြကလည္း အရင္ကတည္းက သိပ္မေကာင္းေတာ့ အကာေတြလည္းလြတ္သြားတယ္။ မိုးက ေတာက္ေလွ်ာက္ရြာေနေတာ့ အမိုးမရွိေတာ့ ေအာက္ခင္းတိုင္အခ်ဳိ႕လည္း အခုဆို ေဆြးလာတာေပါ့။ ကေလးေတြကိုေတာ့ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ ေနရာေရႊ႕ၿပီးေတာ့ စာသင္ေပးေနပါတယ္၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းက ေ၀းၿပီး ေခ်ာင္းေလးေတြရွိေတာ့ ကေလးေတြကို စာသင္ဖို႔လာရင္ သတိထားၿပီးလာဖို႔ ေစာင့္ၾကည့္ သတိေပးေနရပါတယ္။ စျဖစ္တဲ့ေန႔မွာပဲ ကြၽန္ေတာ္ ဌာနကို ဖုန္းသတင္းေပးပို႔ၿပီးေတာ့ ေနာက္ေန႔က်ေတာ့ ကိုယ္တိုင္သြားၿပီး တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ သဘာ၀ေဘးအျဖစ္ အျမန္ျပဳျပင္ဖို႔ က်ေတာ့ ေငြေတာင္းခံဖို႔က အင္ဂ်င္နီယာ တြက္ခ်က္မႈေတြေရာ အဆင့္ဆင့္လိုအပ္တာေၾကာင့္ အခုထိေတာ့ မျပင္ဆင္ႏိုင္ေသးပါဘူး” ဟု ညာဏ္ကြင္း အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး ဦးရဲ၀င္းႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

ေက်းရြာေဒသခံမ်ားမွ ပ်က္စီးသြားေတာ့ စာသင္ေက်ာင္းအား ျပဳျပင္ရန္မွာလည္း ေငြေၾကးအခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ျပဳျပင္ႏိုင္ရန္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေနေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ရြာက ဆင္းရဲတယ္။ ေက်ာင္းသားမိဘေတြကလည္း ပိုက္ဆံမရွိၾကတာမ်ားေတာ့ မျပင္ႏုိင္ၾကဘူး။ စာသင္ေက်ာင္း မရွိေတာ့ အခက္အခဲျဖစ္တာေပါ့ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ သြားသင္ေနရတယ္။ မိုးတြင္းႀကီးဆိုေတာ့ သြားရတာ အေ၀းႀကီးပဲ ေလ”ဟု ညာဏ္ကြင္းေက်းရြာ ရာအိမ္မွဴး ဦးေနမ်ဳိး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

မလႈိင္ၿမိဳ႕ အမွတ္(၄) မူလတန္းေက်ာင္းတြင္ သိန္း ၃၆၀ ေက်ာ္ အကုန္အက်ခံေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းေဆာင္အား အသုံးမျပဳရေသးမီ အႏၱရာယ္ရွိအေဆာက္အအုံအျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး အသစ္ျပန္ေဆာက္ရန္ ကုမၸဏီသို႔အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ႏွစ္ႏွစ္ၾကာသည္အထိ ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ေပးျခင္းမရွိဟု သိရ

မလႈိင္ၿမိဳ႕အမွတ္(၄)အေျခခံပညာ မူလတန္းေက်ာင္းတြင္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ေရး ႏွစ္က ေပ ၁၀၀၊ ေပ ၃၀ တစ္ထပ္ေက်ာင္းေဆာင္အား ခင္ဆုသွ်င္ကုမၸဏီမွ တာ၀န္ယူေဆာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး သိန္း  ၃၆၀ ေက်ာ္ကုန္က် ခဲ့ေသာ္လည္း အသုံးမျပဳရေသးမီနံရံအက္ကြဲမႈမ်ား ဆိုးရြားစြာျဖစ္ေပၚလာသျဖင့္ အႏၲရာယ္ရွိ အေဆာက္အအုံအျဖစ္ဆုံးျဖတ္ကာ အသစ္ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္သင့္ပါေၾကာင္း အၾကံျပဳခဲ့ၿပီးႏွစ္ႏွစ္နီးပါး ၾကာသည္အထိ ကုမၸဏီမွ ျပန္လည္ ဆက္သြယ္ေဆာက္လုပ္ေပးျခင္း  မရွိေတာ့သည့္အတြက္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားမွ ယာယီေက်ာင္းေဆာင္ေဆာက္လုပ္ ကာ ခက္ခဲစြာပညာသင္ၾကားေနရေၾကာင္း မလႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ထံမွသိရွိရသည္။

“အခက္အခဲက ၂၀၁၆ ထဲကဆိုေတာ့ ႏွစ္ႏွစ္နီးပါးရွိေတာ့မယ္၊ တင္ျပတာကေတာ့ ေတာက္ေလွ်ာက္တင္ျပေနတာပဲ။ လႊတ္ေတာ္မွာလည္း ၀န္ႀကီးေတြဆီ ေမးခြန္းတင္ျပထားတာရွိတယ္၊ ၾကယ္ပြင့္မျပဆိုေတာ့ ခုထိလည္း မလာေသးဘူးေပါ့ေနာ္” ဟု မလႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚသီတာၿငိမ္းက ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေက်ာင္းကို ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ႏွစ္မွာ ခင္ဆုသွ်င္ ကုမၸဏီကေနၿပီးေတာ့ အလ်ားေပ (၁၀၀)အနံေပ (၃၀)တစ္ ထပ္အေဆာက္အအုံေဆာက္လုပ္ခြင့္ေပးခဲ့ တယ္၊ သူ႔ရဲ႕ေဆာက္လုပ္ေရး ၿပီးတဲ့အခါမွာ ဇြန္လမွာအေဆာက္အအုံကိုသုံးစြဲခြင့္ရခဲ့တယ္၊ အဲဒီလိုသုံးစြဲၿပီး အနည္းငယ္မွာပဲ နံရံ ေတြအက္ကြဲေနတာကို ေတြ႕ရတယ္၊ အဲဒီလို သုံးရင္း အေျခအေနေတာ္ေတာ္ဆိုးရြားလာလို႔ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရး႐ုံးကို အဆင့္ဆင့္တင္ျပခဲ့တယ္၊ အဲဒီလိုတင္ျပေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္က အႀကီးအကဲေတြေရာ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြေရာ၊ တတိယအဖြဲ႕အစည္းေတြပါ ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးၾကတယ္၊ အဲဒီလိုကြင္းဆင္းစစ္ေဆးၿပီးေတာ့ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလကေနက စစ္ေဆးတဲ့ ဒီအ ေဆာက္အဦကို အထူးျပင္ဆင္ျခင္း မလုပ္ရန္ႏွင့္ ဖ်က္သိမ္းၿပီး အသစ္ျပန္ေဆာက္ဖို႔ ညႊန္ၾကားခဲ့တယ္၊ အျမန္ဆုံးျပန္ေဆာက္ေပး ဖို႔ ညႊန္ခ်ဳပ္လက္မွတ္နဲ႔ ထြက္ခဲ့ပါတယ္”ဟု  မလႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ လက္ေထာက္ပညာေရးမွဴး ဦးသန္႔ဇင္က ေျပာၾကားသည္။

“လာမျပင္ဖူးေျပာေတာ့ ခ်က္ခ်င္း ယာယီေက်ာင္းေဆာင္ေဆာက္လုပ္ရတယ္၊ အခက္အခဲကေတာ့ အမ်ားႀကီးရွိတယ္၊ ယာယီ စာသင္ခန္းကတစ္ဖက္ကသင္ရင္ တစ္ဖက္က ဘာမွသင္မရဘူး၊ အဲဒါနဲ႔ ဒီေက်ာင္းေဆာင္သစ္ထဲကို သင္လို႔မရဘူးလားဆိုေတာ့လည္း  တကယ္လို႔သင္လို႔ က ေလးေတြတစ္ခုခုျဖစ္ရင္ ဆရာမႀကီးေတြ တာ၀န္ယူရမယ္၊ ဆရာမႀကီးေတြေခါင္းဆိုတာနဲ႔ ကြၽန္မတို႔ မသင္ရဲဘဲ အခု အေျခအေနျဖစ္သြားတာပဲ” ဟု မလႈိင္ၿမိဳ႕ အမွတ္(၄) မူလတန္းေက်ာင္း တာ၀န္ခံဆရာမႀကီး ေဒၚခင္မာေၾကြ က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား ဇြန္ ၁ ရက္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ၿပီး ဒုတိယတန္း သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းသစ္အား သင္ၾကားမႈစတင္

အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား စတင္ဖြင့္လွစ္သည့္ ဇြန္ ၁ ရက္တြင္ ကမာရြတ္ TTC ေက်ာင္း၌ သူငယ္တန္း (KG) တက္ေရာက္မည့္ ကေလးငယ္အခ်ဳိ႕ကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ၾကည္ႏုိင္)

အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၏ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရး ရက္သတၱပတ္အျဖစ္ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံျခင္းကို တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအရ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမ ၂၅ ရက္မွစ၍ ေမ ၃၁ ရက္အထိ လက္ခံခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားကို  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၁ ရက္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပညာေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ တစ္ခုအျဖစ္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္မွစၿပီး သူငယ္တန္းမပါ ၁၂ တန္း ပညာေရးစနစ္သစ္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္၌ ပထမတန္း သင္႐ိုးသစ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ယခု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္၌ ဒုတိယတန္း သင္႐ိုးသစ္ကိုလည္းေကာင္း စတင္သင္ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

“Grade သင္႐ိုးသစ္က အခုပညာသင္ႏွစ္မွာ စတင္သင္ၾကားမွာဆိုေတာ့ ဆရာ ဆရာမေတြ သင္ၾကားပို႔ခ်ဖို႔ အသင့္အေနအထားျဖစ္ေအာင္ သင္တန္းေတြလည္း ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေပးၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အသစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးဆြဲတဲ့ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းေတြမွာက ေက်ာင္းသားကို ဗဟုိျပဳၿပီးသင္ၾကားတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို အဓိကထား ထည့္သြင္း ထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေက်ာင္းသားေတြကို ျပန္လည္သင္ၾကားတဲ့အခါမွာ သင္ၾကားသင္ယူမႈေတြ ထိေရာက္ဖို႔ ဘယ္လိုခ်ဥ္းကပ္သင္ ၾကားမလဲဆိုတာေတြကို ေက်ာင္းသားဗဟိုျပဳ သင္ၾကားေပးႏိုင္ေစမယ့္ သင္တန္းေတြကိုလည္း ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေပးထားပါတယ္” ဟု ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား စတင္ဖြင့္လွစ္သည့္ ဇြန္ ၁ ရက္တြင္ ကမာရြတ္ TTC ေက်ာင္း၌ သူငယ္တန္း (KG) တက္ေရာက္မည့္ ကေလးငယ္အခ်ဳိ႕ကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ၾကည္ႏုိင္)

ဒုတိယတန္းသင္႐ိုးသစ္တြင္ ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ သခ်ၤာ၊ သိပၸံ၊ လူမႈေရး၊ ဘ၀တြက္တာ ကြၽမ္းက်င္စရာ၊  စာရိတၱႏွင့္ ျပည္သူ႔နီတိ၊ ပန္းခ်ီ၊ ဂီတႏွင့္ကာယဘာသာစသည့္ ဘာသာရပ္ ၁၀ ခုပါ၀င္ၿပီး အဓိက ဘာသာရပ္ မ်ားအျဖစ္သင္ၾကားမည္ျဖစ္ၿပီး သင္႐ိုးသစ္ျဖင့္ သင္ၾကားသည့္ ဒုတိယတန္းအား စာေမးပြဲ စစ္ေဆးျခင္းကို ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ဘဲ စာသင္ခန္းအတြင္း သင္ၾကားသင္ယူစဥ္ အကဲျဖတ္ျခင္း၊ စာသင္ကာလ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း သင္ခန္းစာမ်ားကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ႏွစ္ႀကိမ္ျပန္လည္ ေလ့က်င့္ေစျခင္းျဖင့္သာ စစ္ေဆးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရး ရက္သတၱပတ္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးမ်ားအားလံုး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ ေက်ာင္းအပ္ႏွံႏိုင္ရန္ ေမြးစာရင္း၊ သန္းေခါင္စာရင္းမ်ား ႀကိဳတင္ရရွိႏုိင္ေရးအတြက္ မိမိတို႔ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အလုပ္သမား လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရး သီတင္းပတ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ေက်ာင္းဖြင့္အမီ ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေလးထား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးကို မိမိတို႔ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ႀကိဳတင္ စီမံေဆာင္ရြက္ရန္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အလားတူ ေက်းလက္ႏွင့္ေ၀းလံေခါင္သီေသာ ေဒသမ်ား၌ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရး ေဆာင္ရြက္သည့္အခါတြင္လည္း ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား အဆင္ေျပေစေရးအတြက္ ေမြးစာရင္းႏွင့္ သန္းေခါင္စာရင္းမ်ား မပါလွ်င္လည္း လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္၌ ေက်ာင္းအပ္ႏွံရာတြင္ အသက္ေျခာက္ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူမ်ား ပထမတန္းသို႔ တိုက္႐ိုက္ တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ရာ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံရန္ အသက္ေထာက္ခံခ်က္ အျပည့္အစံုပါရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္က ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ပထမတန္းသို႔ တိုက္႐ိုက္တက္ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအနက္ အသက္ေျခာက္ႏွစ္ မျပည့္သူမ်ားကို ကေလး၏ ကိုယ္ကာယႏွင့္ ဥာဏ္ရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ၾကည့္၍အသက္ေျခာက္ႏွစ္ျပည့္ရန္ တစ္လလိုသူ (ဇြန္ ၁ ရက္မွ ၃၀ ရက္အထိ) ကို ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ အသက္ေျခာက္ႏွစ္ျပည့္ရန္ ႏွစ္လလိုသူ (ဇူလိုင္၁ ရက္မွ ၃၁ ရက္အထိ)ကို ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး၊ အသက္ ေျခာက္ႏွစ္ျပည့္ရန္ သံုးလလိုသူ (ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္မွ ၃၁ ရက္အထိ) ကို ခ႐ိုင္ပညာေရးမွဴး ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ လက္ခံေပးရန္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားသို႔ အေၾကာင္းၾကားမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အလားတူပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ ေက်ာင္းအပ္ လက္ခံရာတြင္ ငါးႏွစ္အရြယ္ကေလးမ်ားကို သူငယ္တန္း (KG) သို႔ အပ္ႏွံရန္၊ ေျခာက္ႏွစ္အရြယ္ကေလး မ်ားကို ပထမတန္း (Grade 1) သို႔အပ္ႏွံခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မုိးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ ေျပာင္ေခါင္းေက်းရြာရွိ အလယ္တန္း ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္း၀ရန္တာ ၿပိဳက်မႈျဖစ္ပြားၿပီး ကေလးငယ္အခ်ဳိ႕ ဒဏ္ရာရရွိ

မုိးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ ေျပာင္ေခါင္းေက်းရြာရွိ အလယ္တန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္း၀ရန္တာ ၿပိဳက်မႈျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ေတြ႕ရစဥ္

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ သံလြင္ေက်းရြာအုပ္စုရွိ တြဲဖက္အလယ္တန္း ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္း စတင္ ဖြင့္လွစ္သည့္ ဇြန္ ၁ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီ ခြဲ၀န္းက်င္က ေက်ာင္းႏွစ္ထပ္ေဆာင္ ၀ရန္တာၿပိဳက်မႈျဖစ္ပြားၿပီး ကေလးငယ္အခ်ိဳ႕ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အဆိုပါ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ သံလြင္ေက်းရြာရွိ တြဲဖက္အလယ္တန္းေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၆၀၀ ၀န္း က်င္တက္ေရာက္ ပညာသင္ၾကားေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သြားေရာက္ကူညီ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးက“တြဲဖက္ အလက ေက်ာင္းပါ။ ျဖစ္တာက နံနက္ ၈ နာ ရီ ၄၅ မိနစ္မွာ ၀ရန္တာရဲ႕ ၾကမ္းျပင္ ေလွ်ာက်ၿပီး ကေလးတစ္ေယာက္ကေတာ့ အဲဒီၾကမ္းျပင္ေပၚကေန ေအာက္ျပဳတ္က်ပါသြားတယ္။ အဲဒီကေလးက ခါး ထိခုိက္ ဒဏ္ရာရလို႔ ေဆး႐ံုႀကီးမွာ ဓာတ္မွန္႐ိုက္ စစ္ေဆးမႈေတြ လုပ္ေပးထားပါတယ္။ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဒဏ္ရာရတာမ်ဳိး မဟုတ္ဘူးလို႔ေတာ့ ေဆး႐ံုက ေျပာပါတယ္။ အျခားထိခုိက္မႈလည္း သိပ္မရွိခဲ့ပါဘူး”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ျဖစ္စဥ္သတင္း ေရာက္ေရာက္ခ်င္း သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕ေတြနဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့တာပါ။ ၿမိဳ႕နယ္ၾကက္ေျခနီအသင္းနဲ႔ အရန္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕က သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ကူညီေဆာင္ရြက္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္”ဟု ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က အြန္လုိင္းမွာ သတင္းတစ္ခု တက္လာတာ ေတြ႕လုိက္တဲ့အတြက္ သြားေရာက္ၿပီး ကူညီေဆာင္ရြက္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ေပးဖုိ႔ သြားခဲ့တာပါ။ ျဖစ္တာက သံလြင္ေက်းရြာအုပ္စု ထခြဲ (၃) မွာ ျဖစ္ခဲ့တာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေရာက္သြားတဲ့အခ်ိန္မွာ ဒဏ္ရာရတဲ့ ကေလးေတြ မရွိေတာ့ဘူး။ ေဆး႐ုံေရာက္တဲ့အခါမွာ ဆုိးဆုိးရြားရြားမျ ဖစ္ဘူးလုိ႔ သိရတယ္” ဟု မုိးကုတ္ၿမိဳ႕မွ ၾကက္ေျခနီတပ္ဖြဲ႕၀င္ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ ေက်ာင္းမတက္ႏိုင္သည့္ ကေလးမ်ားကို လိုက္လံစစ္ေဆးၿပီး ေက်ာင္းျပင္ပပညာေရးႏွင့္ သက္ေမြးေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ထားဟုဆို

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္  ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရိွ ေက်ာင္းမတက္ႏိုင္ေသာ ကေလးမ်ားကို လိုက္လံစစ္ေဆးၿပီး ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးႏွင့္ သက္ေမြးေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရးေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ပညာေရးမွဴး ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚခင္မာေဆြက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားကို ေမ၂၅ ရက္က အ.ထ.ကအလံု (၄) တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းတက္ေရာက္ခဲ့သည္။

“ေက်ာင္းေန အရြယ္ကေလးတိုင္း မႏွစ္က ေက်ာင္းသားကို ျပန္လည္လက္ခံႏိုင္ေရး ႏွင့္ ငါးႏွစ္ျပည့္၊ ေျခာက္ႏွစ္ျပည့္ကေလးတိုင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းမွာရွိတဲ့ ကေလးတိုင္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ  မက်န္ႏိုင္ေရးအတြက္ လက္ခံေဆာက္ရြက္သြားပါမယ္” ဟု  ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး ပညာေရးမွဴး ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚခင္မာေဆြက ေျပာၾကားသည္။

“မိသားစု စား၀တ္ေနေရးကို သူလုပ္ေနတယ္ဆိုရင္ ေက်ာင္းျပင္ပမွာ သူတက္ႏိုင္မလား။ ခ်ိတ္ဆက္ေပးမယ္။ ရွစ္တန္းေအာင္ၿပီး  ကိုးတန္းေက်ာင္းသားအျဖစ္ ပညာသင္ၾကား ျခင္းမရွိဘူးဆိုရင္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ သက္ေမြးေက်ာင္းေတြကို တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔လည္းရွိတယ္။ အပ္မွတက္လို႔ရတာမဟုတ္ဘူး။ စာရင္းသြင္းတာနဲ႔ တက္လို႔ရၿပီ။ စာရင္းသြင္းတဲ့ အခ်ိန္တိုင္းလက္ခံသြားမယ္” ဟု ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးပညာေရးမွဴး ေဒၚခင္မာေဆြ က ေျပာၾကားသည္။

အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ရွိမလာသည့္ကေလးမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္း စသူတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ လိုက္လံ ေကာက္ခံ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ကာ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေပးေစလိုေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း၌ ေက်ာင္းေနခဲ့သည့္ ကေလးေပါင္း ၁၀ သိန္းေက်ာ္ရွိၿပီး မူလတန္းကေလးေပါင္း ၅၇၀၀၀၀ ရွိခဲ့သည္ဟု အဆိုပါ အခမ္းအနားမွ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး၌ အေျခခံပညာအထက္တန္း၊ အလယ္တန္း၊ မူလတန္းေက်ာင္းေပါင္း  ၄၆၄၆၈ ေက်ာင္းရွိရာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေပါင္း ၉ ဒသမ ၆ သန္းေက်ာ္ရွိ သည္ဟု ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၌ ယိုယြင္းပ်က္စီးေနသည့္ အႏၲရာယ္ရွိ စာသင္ေက်ာင္းေပါင္း ၉၈၀ ေက်ာ္ရွိေနၿပီး ဘက္ဂ်က္ရရိွမႈေပၚ မူတည္ကာ ျပန္လည္ျပဳျပင္မည္ဟုဆို

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၌ ယိုယြင္းပ်က္စီးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနသည့္ အႏၲရာယ္ရွိ စာသင္ေက်ာင္းေပါင္း ၉၈၀ ေက်ာ္ရွိေနေၾကာင္း တိုင္းပညာေရးမွဴး႐ံုးမွ ရရွိသည့္စာရင္းအရ သိရသည္။

အဆိုပါအႏၲရာယ္ရွိ ေက်ာင္းမ်ားစာရင္းကို သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္သည့္အဖြဲ႕မွ စိစစ္တင္ျပမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

“အႏၲရာယ္ရွိ ေက်ာင္းေဆာင္တင္ျပမႈေတြကို ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ပါ၀င္တဲ့အဖြဲ႕က စိစစ္ၿပီး ဦးစားေပးအဆင့္အလိုက္ တင္ျပပါတယ္။ တင္ျပလာတဲ့အေပၚမွာ တိုင္း႐ုံးက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတာမရွိပါဘူး။ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ကို တင္ျပေပးၿပီး သေဘာထားမွတ္ခ်က္ရတာနဲ႔ ႐ံုးခ်ဳပ္ကို ဆက္လက္တင္ျပပါတယ္။ ဘတ္ဂ်က္ရရွိတဲ့အေပၚ မူတည္ၿပီး ဦးစားေပးအဆင့္အလိုက္ပဲ ခ်ထားေပးပါတယ္” ဟု ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ပညာေရးမွဴး႐ုံးမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး (ဘ႑ာ) ေဒၚျမင့္ျမင့္သိန္းက ေျပာၾကားသည္။ တင္ျပလာသည့္ အႏၲရာယ္ရွိေက်ာင္းေဆာင္မ်ားအနက္ စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္ ၅၀၀ ေက်ာ္ကို ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အသစ္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ ပညာေရးဌာနမွ လ်ာထားထားေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“အႏၲရာယ္ရွိေက်ာင္းေဆာင္အျဖစ္ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးက တင္ျပလာတာ ေက်ာင္းေပါင္း ၉၈၀ ေက်ာ္ရွိပါတယ္။ ဌာနအေနနဲ႔ေတာ့ လက္ရွိမွာ အႏၲရာယ္ရွိေက်ာင္းေဆာင္ ၅၀၀ ေက်ာ္ကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏုိင္ဖို႔ လ်ာထားထားပါတယ္။ ဘတ္ဂ်က္ရရွိမႈအေပၚမူတည္ၿပီး အေျပာင္းအလဲရွိႏုိင္ပါတယ္” ဟု ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ပညာေရးမွဴး႐ံုးမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး (ဘ႑ာ) ေဒၚျမင့္ျမင့္သိန္းက ေျပာၾကားသည္။

စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္ ၿပိဳက်ပ်က္စီးႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ရွိေနသျဖင့္ အခ်ဳိ႕ေသာစာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားမွာ အျခားေနရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕သင္ၾကားေနရမႈမ်ားလည္း ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အႏၲရာယ္ရွိေက်ာင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ စာသင္ေက်ာင္း ၁၄ ေက်ာင္းရွိ

အႏၲရာယ္ရွိေက်ာင္းေဆာင္ေဟာင္းတြင္ ပါ၀င္ေသာ ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္ နားသဲေက်းရြာမူလတန္းေက်ာင္းကုိ ေတြ႕ရစဥ္

ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌ အႏၲရာယ္ရွိ ေက်ာင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္ေဟာင္း ၁၄ ေက်ာင္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုေက်ာင္းမ်ားသည္ မူလေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာ သက္တမ္းၾကာျမင့္ျခင္းေၾကာင့္ ၾကံ့ခိုင္မႈအားနည္းလာကာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈအတြက္ စိုးရိမ္ရသျဖင့္ အႏၲရာယ္ရွိ ေက်ာင္းေဆာင္ေဟာင္းအျဖစ္ သက္ဆိုင္ရာပညာေရးဌာနမွ သတ္ မွတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုစာသင္ေက်ာင္းေဆာင္ေဟာင္း ၁၄ ေက်ာင္းကိုဖ်က္ၿပီး အသစ္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွတစ္ဆင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပထားၿပီး မၾကာမီတြင္ ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမ်ဳိးညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

“အဲဒီေက်ာင္းေတြကိုဖ်က္ၿပီး အသစ္ ျပန္ေဆာက္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ရန္ပံုေငြကို သက္ဆိုင္ရာ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနကတစ္ဆင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပၿပီးပါၿပီ။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္အတြက္ လ်ာထားစာရင္းမွာလည္း ပါလာပါၿပီ။ လိုအပ္တဲ့ရန္ပံုေငြရဲ့ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုလည္း ခ်ေပးၿပီးၿပီလို႔ သိရပါတယ္။ ရန္ပံုေငြအကုန္လံုးကေတာ့ မၾကာခင္က်လာေတာ့မွာပါ”ဟု ဦးမ်ဳိးညြန္႔ က ေျပာၾကားသည္။

အႏၲရာယ္ရွိေက်ာင္းေဆာင္ေဟာင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကို အသစ္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ သက္ဆိုင္ရာသို႔ တင္ျပထားေသာကာလအတြင္း လတ္တေလာတြင္ အခ်ဳိ႕ေက်းရြာမ်ား၌ ထိုေက်ာင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ားကို အသံုး ျပဳေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း အႏၲရာယ္ရွိေက်ာင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ စာရင္းတြင္ ပါ၀င္ေသာ ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္ နားသဲေက်းရြာမူလတန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းေကာ္မတီတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“ဒီေက်ာင္းကုိ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွာ စေဆာက္ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မွာ စၿပီးအသံုးျပဳခဲ့တာပါ။ စေဆာက္ခဲ့တုန္းကလည္း တစ္ရြာလံုးက လူေတြ စုေပါင္းၿပီး ကိုယ့္အားကိုယ္ကုိး ၿပီး ေဆာက္ခဲ့ၾကတာပါ။ ေက်ာင္းေဆာက္ဖို႔ ေျမေနရာလည္း ရြာမွာပိုက္ဆံေကာက္ၿပီး စုၿပီး၀ယ္ခဲ့တာ။ ေက်ာင္းေဆာက္ဖို႔လိုတဲ့ တိုင္ေတြ၊ ပ်ဥ္ေတြကို ေတာထဲမွာ ကိုယ့္ဘာသာ တိုက္ခဲ့ၾကတာ။ ေက်ာင္းသက္တမ္းက အခုဆိုရင္ ၂၉ ႏွစ္ရွိၿပီေပါ့။ စေဆာက္တုန္းကေတာ့ အမိုးကို သက္ကယ္ပဲမိုးႏိုင္တယ္။ ေနာက္မွ သြပ္၀ယ္ၿပီးမိုးႏိုင္တာ။ ဒီအေတာ အတြင္း ရြာကလူေတြလည္း ၀ိုင္း၀န္းထိန္းသိမ္းၾကေတာ့ ႀကီးႀကီးမားမားမပ်က္စီးေပမဲ့ ၾကံ႕ခိုင္မႈကေတာ့ အားနည္းလာတာေပါ့။ ေနာက္ႏွစ္ကို ေက်ာင္းအသစ္ေဆာက္ဖို႔ ရန္ပံုေငြက်မယ္လို႔ေတာ့ ၾကားပါတယ္။ ေဘးမွာ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္တစ္ေဆာင္ရွိေပမဲ့ ေက်ာင္းသားအင္အားနဲ႔ မညီမွ်ေတာ့ KG ကေလးေတြနဲ႔ KG+1 ေတြကို ဒီေက်ာင္းေဆာင္မွာပဲထားၿပီး သင္ေနၾကတုန္းပါ”ဟု နားသဲေက်းရြာမူလတန္း ေက်ာင္းေကာ္မတီတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။