တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ေရာင္း၀ယ္ႏုိင္သည့္ ေရႊႏွင့္ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေရာင္း၀ယ္ေရး စင္တာမ်ား ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ မႏၲေလး စသည့္သံုးေနရာတြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ဟု စီမံ/ဘ႑ာ၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

ေနျပည္ေတာ္၌က်င္းပခဲ့သည့္ ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲတစ္ခုတြင္ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈေနသူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးေရာင္း၀ယ္ႏုိင္သည့္  ေရႊႏွင့္ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား ေရာင္း၀ယ္ေရး စင္တာမ်ားကို  ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္ ႏွင့္မႏၲေလး စသည့္ ေနရာသံုးခုတြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ ၀င္းက  ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတ-၁ႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲ(န၀မအႀကိမ္)တြင္ ေျပာၾကားသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းက ထြက္တဲ့ ေရႊ၊ သတၱဳပစၥည္းေတြကို  ဒီနည္းတူပဲ ေက်ာက္မ်က္ေတြကို ျပပြဲေတြရွိမွ တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ႀကိမ္၊ သံုးႀကိမ္ေလာက္ဆို  ဒီလိုမဟုတ္ဘဲနဲ႔ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ေရာင္း၀ယ္ႏုိင္တဲ့ေရႊနဲ႔ ေက်ာက္မ်က္ေရာင္း၀ယ္ေရး စင္တာႀကီး ဖြင့္လွစ္ရန္  သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ညိႇႏႈိင္းထားပါတယ္။ ဒီမွာပဲ ေရာင္းၾက  ၀ယ္ၾကမယ္ဆိုရင္ ႏုိင္ငံျခားပဲေရာင္းေရာင္း ျပည္တြင္းမွာပဲ ေရာင္းေရာင္း၊  အစုအဖြဲ႕ေတြ  အျခားအျခားေသာ လုပ္ငန္းေတြက ဒီမွာပဲ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ ျပန္႔ျဖစ္လာမယ္။ ဒါေၾကာင့္  ဒီလိုစင္တာႀကီးေတြ တည္ေဆာက္ဖို႔ သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားနဲ႔ ညႇိႏႈိင္းထားပါတယ္”ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွထြက္ရွိသည့္ ေရႊႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားကို ႏုိင္ငံျခားသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း မည္မွ် ေရာင္းခ်ၿပီး မည္မွ် ၀ယ္ယူသည္၊ အခြန္အခ မည္မွ်ရသည္စသည္တို႔ကို စနစ္တက်ျပဳ လုပ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ေျမကို ဧက ၇၀၊ ၁၀၀ ေလာက္ကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု ထားမယ္။ အဲဒီလုပ္ငန္းမ်ဳိးေတြ တည္ေထာင္ႏုိင္မွ  ျမန္မာႏုိင္ငံက ေရႊထြက္တယ္၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ထြက္တယ္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံေစ်းကြက္ဆိုတာ ေပၚလာမွ ျမန္မာ ႏုိင္ငံရဲ႕ကုန္ပစၥည္းေတြက တန္ဖိုးရွိလာမယ္။ အခုက ကုန္ၾကမ္းေတြ ထုတ္တယ္။ ႏုိင္ငံျခားကို ပို႔တယ္။ ႏုိင္ငံျခားမွာ ေစ်းကြက္ျဖစ္တယ္။  ျမန္မာႏုိင္ငံက ေက်ာက္စိမ္း၊ ေက်ာက္သံ ပတၱျမား ဒီလိုပဲျဖစ္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ ဘယ္မွာသြားေရာင္းမလဲ။ ဒါမ်ဳိးေတြကို ေျပာင္းလဲပစ္ႏုိင္မွ ဒီလိုေစ်းကြက္ ဒီလိုစင္တာႀကီးေတြ လုပ္ႏုိင္ပါမွ ခိုင္မာတဲ့ ရပ္တည္ခ်က္ကို ရမယ္။ ဒါေၾကာင့္ သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားနဲ႔ ညႇိႏႈိင္းထားပါတယ္။ ဒါေတြကို  ပထမ ရန္ကုန္၊ ဒုတိယ ေနျပည္ေတာ္၊ တတိယ မႏၲေလးစသျဖင့္ အခ်က္အခ်ာက်တဲ့ေနရာ သံုးေနရာမွာ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ဖို႔ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းထားပါတယ္”ဟု ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ေလးလေက်ာ္ကာလအတြင္း ျပည္ပသို႔ ေက်ာက္စိမ္းတင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာ ၂၄ ဒသမ ၇၅၇ သန္းရရွိ ထားၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၈၅ သန္း ေလ်ာ့နည္းလ်က္ရွိေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူက ျပည္ပသို႔ ေက်ာက္စိမ္းတင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာ  ၁၀၉ ဒသမ ၈၃၈ သန္း ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကမၻာေက်ာ္ေက်ာက္စိမ္းကို လံုးခင္း၊ ဖားကန္႔ရတနာနယ္ေျမတြင္ လည္းေကာင္း၊ပတၱျမားကို မိုးကုတ္ရတနာ နယ္ေျမႏွင့္ မိုင္း႐ွဴးရတနာေျမတြင္လည္းေကာင္း နီလာႏွင့္ အျခားေရာင္စံုေက်ာက္မ်က္မ်ားကို မိုးကုတ္ရတနာေျမတြင္လည္း ေကာင္း စီးပြားျဖစ္တူးေဖာ္လ်က္ရွိေၾကာင္း  သိရသည္။