ျပည္တြင္းမွ ထြက္ရွိသည့္ အဖိုးတန္ ေရႊ၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာႏွင့္ အျခားသတၱဳတြင္းထြက္ ပစၥည္းမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ေရာင္းခ်ႏိုင္မည့္ ဗဟိုေစ်းကြက္သံုးခု တည္ေဆာက္မည္

ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲ တစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္

ျပည္တြင္းမွ ထြက္ရွိသည့္ အဖိုးတန္ တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရႊ၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာႏွင့္ သတၱဳႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားအားလံုး ပါ၀င္ေရာင္းခ်ႏိုင္မည့္ Myanmar International Multi Resources Exchange & Finicial Region ကို ေနရာသံုးခုတြင္ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (၁၅) ႀကိမ္ေျမာက္ အသင္းသားစံုညီ အစည္းအေ၀း အခမ္းအနားမွ သိရသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အဖိုးတန္ ေရႊ၊ အဖိုးတန္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား ထြက္ရွိေနၿပီးေတာ့ တန္ဖိုးျမင့္ ထုတ္ကုန္အထိ ထုတ္လုပ္ႏိုင္တဲ့ တြင္းထြက္လုပ္ငန္း ျမႇင့္တင္ေရး Value Change ဒီအခ်က္ကလဲ အလြန္ အေရးႀကီးပါတယ္။ သတၱဳႏွင့္ဆိုင္တဲ့ အဖိုးတန္ေက်ာက္မ်က္၊ ေက်ာက္စိမ္း အပါအ၀င္ ဒီလိုအဖိုးတန္တဲ့ ရတနာမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ္ျငားလည္း အ႐ိုင္းထည္ဘ၀နဲ႔ပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔က လမ္းဆံုးေနခဲ့တယ္။ ဒါေတြကို တန္ဖိုးျမႇင့္ ကုန္ပစၥည္းအျဖစ္ ထုတ္လုပ္မွသာ ကမၻာမွာလည္း ၀င့္၀င့္ထည္ထည္ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားလည္းပဲ တိုးတက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုတ္ကုန္မ်ားကိုလည္းပဲ ကမၻာ့ေစ်းကြက္နဲ႔ ဆက္ႏႊယ္ေရာင္း၀ယ္ႏိုင္ဖို႔ အခု Myanmar International Multi Resources Exchange & Finicial Region တည္ေထာင္ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ေရႊ၊ ေက်ာက္မ်က္၊ သတၱဳဗဟိုေစ်းကြက္ႀကီး ျဖစ္တည္လာေရး အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၀န္ႀကီးဌာနမွ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားနဲ႔အညီ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္း၀င္းက အဆိုပါ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ Myanmar International Multi Resources Exchange & Finicial Region (ျမန္မာႏိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သတၱဳအရင္းအျမစ္ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားေရးႏွင့္ ေစ်းကြက္ဘ႑ာေရးရပ္၀န္း) ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ေစ်းကြက္တည္ေဆာက္ေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး လာမည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္း စတင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ သတၱဳလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ဟန္က ေျပာၾကားသည္။

“Gold Exchange၊ ေက်ာက္မ်က္ Gun Exchange၊ Mineral Exchange ေစ်းကြက္ေတြ ပါလာမယ္။ လက္ရွိမွာက ေစ်းကြက္တည္ေဆာက္ေနၿပီ။ ခန္႔မွန္းေျခ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာ စတင္ႏိုင္မယ္” ဟု ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ဟန္က ဆိုသည္။

ကနဦး ေဆာင္ရြက္မႈအေနျဖင့္ Myanmar International Multi Resources Exchange & Finicial Region (ျမန္မာႏိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သတၱဳအရင္းအျမစ္ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားေရးႏွင့္ ေစ်းကြက္ ဘ႑ာေရးရပ္၀န္း) ကို ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ မႏၲေလးစသည့္ ၿမိဳ႕သံုးခုတြင္ ပထဦးဆံုး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ သတၱဳလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ဟန္က ေျပာၾကားသည္။

Myanmar International Multi Resources Exchange & Finicial Region တည္ေထာင္ၿပီးပါ က ျပည္တြင္းတန္ဖိုးျမႇင့္ ထုတ္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္မ်ား ရရွိေစရန္ အတြက္ကိုလည္း ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚကာ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေရႊရယ္၊ ေက်ာက္မ်က္ရယ္၊ အျခားတစ္ခုရယ္ အဲဒီလိုလုပ္ေတာ့ ဒီေစ်းကြက္ႀကီးက တအားႀကီးတယ္။ အဲဒီေတာ့ ျပည္တြင္းအားနဲ႔ လုပ္တဲ့အခါ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ ေတာ္ေတာ္ေလး အခက္အခဲရွိတယ္။ အေတြ႕အၾကံဳကလည္း မရွိေသးဘူး။ နည္းပညာလည္း မရွိေသးဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းေတြဖိတ္ၿပီး နည္းပညာရေအာင္ လုပ္မယ္။ သူတို႔ဆီက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ထုတ္ကုန္ အဆင့္ျမႇင့္ႏုိင္ေအာင္ ေစ်းကြက္ရွိမွ ထုတ္ကုန္အဆင့္ျမႇင့္လို႔ရမွာ” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ႏို၀င္ဘာ ၂၄ ရက္အထိ ျပည္ပသို႔ သတၱဳတြင္းထြက္ပစၥည္း တင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာ ၉၂၇ သန္း တင္ပို႔ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ ကာလတူက ေဒၚလာ ၆၅၄ သန္းသာ တင္ပို႔ႏုိင္ခဲ့သည့္အတြက္  ယခင္ႏွစ္ကာလတူႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ယခုႏွစ္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ သတၱဳတြင္းထြက္ပစၥည္း တင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာ ၂၇၃ သန္းပိုမို တင္ပို႔ထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန မွ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ခုနစ္လနီးပါး ကာလအတြင္း ျပည္ပသို႔ ေက်ာက္စိမ္းတင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာသန္း ၂၅၀ ေက်ာ္ ရရွိထားေသာ္လည္း ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ေဒၚလာသန္း ၇၀ ေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းလ်က္ရွိေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူက ျပည္ပသို႔ ေက်ာက္စိမ္းတင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာ  ၃၂၀ ဒသမ ၄၃၂ သန္း ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ရက္အထိ ေဒၚလာ ၂၅၁ ဒသမ ၁၆၃ သန္း ရရွိခဲ့သျဖင့္ ယခုႏွစ္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိသည္ ယခင္ႏွစ္ ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၇၀ ဒသမ ၂၆၉ သန္း ေလ်ာ့နည္းေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန လက္ေထာက္အတြင္း၀န္ ဦးခင္ေမာင္လြင္က ေျပာၾကားသည္။

 

တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ေရာင္း၀ယ္ႏုိင္သည့္ ေရႊႏွင့္ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေရာင္း၀ယ္ေရး စင္တာမ်ား ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ မႏၲေလး စသည့္သံုးေနရာတြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ဟု စီမံ/ဘ႑ာ၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

ေနျပည္ေတာ္၌က်င္းပခဲ့သည့္ ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲတစ္ခုတြင္ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈေနသူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးေရာင္း၀ယ္ႏုိင္သည့္  ေရႊႏွင့္ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား ေရာင္း၀ယ္ေရး စင္တာမ်ားကို  ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္ ႏွင့္မႏၲေလး စသည့္ ေနရာသံုးခုတြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ ၀င္းက  ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတ-၁ႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲ(န၀မအႀကိမ္)တြင္ ေျပာၾကားသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းက ထြက္တဲ့ ေရႊ၊ သတၱဳပစၥည္းေတြကို  ဒီနည္းတူပဲ ေက်ာက္မ်က္ေတြကို ျပပြဲေတြရွိမွ တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ႀကိမ္၊ သံုးႀကိမ္ေလာက္ဆို  ဒီလိုမဟုတ္ဘဲနဲ႔ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ေရာင္း၀ယ္ႏုိင္တဲ့ေရႊနဲ႔ ေက်ာက္မ်က္ေရာင္း၀ယ္ေရး စင္တာႀကီး ဖြင့္လွစ္ရန္  သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ညိႇႏႈိင္းထားပါတယ္။ ဒီမွာပဲ ေရာင္းၾက  ၀ယ္ၾကမယ္ဆိုရင္ ႏုိင္ငံျခားပဲေရာင္းေရာင္း ျပည္တြင္းမွာပဲ ေရာင္းေရာင္း၊  အစုအဖြဲ႕ေတြ  အျခားအျခားေသာ လုပ္ငန္းေတြက ဒီမွာပဲ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ ျပန္႔ျဖစ္လာမယ္။ ဒါေၾကာင့္  ဒီလိုစင္တာႀကီးေတြ တည္ေဆာက္ဖို႔ သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားနဲ႔ ညႇိႏႈိင္းထားပါတယ္”ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွထြက္ရွိသည့္ ေရႊႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားကို ႏုိင္ငံျခားသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း မည္မွ် ေရာင္းခ်ၿပီး မည္မွ် ၀ယ္ယူသည္၊ အခြန္အခ မည္မွ်ရသည္စသည္တို႔ကို စနစ္တက်ျပဳ လုပ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ေျမကို ဧက ၇၀၊ ၁၀၀ ေလာက္ကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု ထားမယ္။ အဲဒီလုပ္ငန္းမ်ဳိးေတြ တည္ေထာင္ႏုိင္မွ  ျမန္မာႏုိင္ငံက ေရႊထြက္တယ္၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ထြက္တယ္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံေစ်းကြက္ဆိုတာ ေပၚလာမွ ျမန္မာ ႏုိင္ငံရဲ႕ကုန္ပစၥည္းေတြက တန္ဖိုးရွိလာမယ္။ အခုက ကုန္ၾကမ္းေတြ ထုတ္တယ္။ ႏုိင္ငံျခားကို ပို႔တယ္။ ႏုိင္ငံျခားမွာ ေစ်းကြက္ျဖစ္တယ္။  ျမန္မာႏုိင္ငံက ေက်ာက္စိမ္း၊ ေက်ာက္သံ ပတၱျမား ဒီလိုပဲျဖစ္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ ဘယ္မွာသြားေရာင္းမလဲ။ ဒါမ်ဳိးေတြကို ေျပာင္းလဲပစ္ႏုိင္မွ ဒီလိုေစ်းကြက္ ဒီလိုစင္တာႀကီးေတြ လုပ္ႏုိင္ပါမွ ခိုင္မာတဲ့ ရပ္တည္ခ်က္ကို ရမယ္။ ဒါေၾကာင့္ သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားနဲ႔ ညႇိႏႈိင္းထားပါတယ္။ ဒါေတြကို  ပထမ ရန္ကုန္၊ ဒုတိယ ေနျပည္ေတာ္၊ တတိယ မႏၲေလးစသျဖင့္ အခ်က္အခ်ာက်တဲ့ေနရာ သံုးေနရာမွာ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ဖို႔ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းထားပါတယ္”ဟု ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ေလးလေက်ာ္ကာလအတြင္း ျပည္ပသို႔ ေက်ာက္စိမ္းတင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာ ၂၄ ဒသမ ၇၅၇ သန္းရရွိ ထားၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၈၅ သန္း ေလ်ာ့နည္းလ်က္ရွိေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူက ျပည္ပသို႔ ေက်ာက္စိမ္းတင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာ  ၁၀၉ ဒသမ ၈၃၈ သန္း ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကမၻာေက်ာ္ေက်ာက္စိမ္းကို လံုးခင္း၊ ဖားကန္႔ရတနာနယ္ေျမတြင္ လည္းေကာင္း၊ပတၱျမားကို မိုးကုတ္ရတနာ နယ္ေျမႏွင့္ မိုင္း႐ွဴးရတနာေျမတြင္လည္းေကာင္း နီလာႏွင့္ အျခားေရာင္စံုေက်ာက္မ်က္မ်ားကို မိုးကုတ္ရတနာေျမတြင္လည္း ေကာင္း စီးပြားျဖစ္တူးေဖာ္လ်က္ရွိေၾကာင္း  သိရသည္။