ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ထိပ္၀ျပင္ေက်းရြာအုပ္စုရွိ လင္းေျမြ ေတာင္တန္းမွ တရားမ၀င္ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေနမႈကို သက္ဆိုင္ရာက တားျမစ္

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ထိပ္၀ျပင္ေက်းရြာအုပ္စုရွိ လင္းေျမြ ေတာင္တန္းမွ တရားမ၀င္ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ထိပ္၀ျပင္ေက်းရြာ အုပ္စုရွိ လင္းေျမြ ေတာင္တန္းမွ တရားမ၀င္ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေနမႈကို ခ်က္ခ်င္းရပ္ဆိုင္းရန္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက စာထုတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

လင္းေျမြ ေတာင္တန္းမွ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးက စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္က စာထုတ္ ျပန္ခဲ့ၿပီး ထိပ္၀ျပင္ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ ထပ္မံစာထုတ္ ျပန္သတိေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသို႔ လင္းေျမြ ေတာင္တန္းမွ တရားမ၀င္ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေနမႈ ရပ္ဆိုင္းရန္ စာထုတ္ထားေသာ္လည္း ေက်ာက္ထုတ္ယူမႈမ်ား ဆက္ရွိေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား၏ ေျပာဆိုခ်က္အရ သိရသည္။

အဆိုပါ လင္းေျမြ ေတာင္တန္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေနသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး တစ္ေန႔လွ်င္ ေက်ာက္ကားအစီးေရ ၆၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ပံုမွန္ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေက်ာက္ထုတ္ လုပ္မႈျမင့္တက္လာသည့္အတြက္ ေတာင္တန္းကို အမွီျပဳၿပီး လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနၾကသည့္ ေဒသခံေက်းရြာသားမ်ားက လင္း ေျမြေတာင္တန္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕၏ ေျမာက္ဘက္ ၁၇ မုိင္ ခန္႔အကြာရိွ လင္းေျမြေတာင္တန္းကို ၿဖိဳဖ်က္ၿပီး ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီးေစျခင္း ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ ေပ်ာက္ပ်က္သြား ႏိုင္သျဖင့္ ေက်ာက္ထုတ္ေနမႈ ရပ္တန္႔ေပးေရး ထိပ္၀ျပင္ေက်းရြာေဒသခံမ်ားက ရခုိင္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕ထံ ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္က တင္ျပေတာင္းဆုိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ေတာင္းဆိုခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ရခိုင္ျပည္ နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕၏အစည္းအေ၀းမွ ‘ေက်ာက္ထုတ္လုပ္မႈကို ခ်က္ခ်င္းရပ္ဆိုင္းထားရန္ႏွင့္ မည္သူ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည္ကို ျပန္လည္စိစစ္တင္ျပရန္’ ဆံုးျဖတ္လမ္းညႊန္သျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက တားျမစ္စာထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လင္းေျမြေတာင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္မတီမွ ဦးေက်ာ္တင္၀င္းက “အခုလုိမ်ဳိး ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေနတာဟာ ႏုိင္ငံေတာ္က ခ်မွတ္ထားတဲ့ ဥပေဒ ေတြနဲ႔လည္း မညီဘူးဆုိတာကုိ သိရတယ္။ ဒီေတာင္တန္းဟာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူေတြအတြက္ အေရးပါတဲ့ေတာင္တစ္ခုျဖစ္တယ္။ သရီေခ်ာင္း၊ ခခတ္ျပင္ရြာသစ္၊ ခခတ္ျပင္ရြာေဟာင္း၊ စဖုိတန္း၊ လုပ္ေခ်ာင္း၊ စုိင္ျခံဳ၊ လွ်ာ ရွည္ျပင္၊ ေရွာက္ပင္ကြင္း၊ က်ီရာျပင္၊ ေတာင္ဦး အစရွိတဲ့ ေက်းရြာေပါင္းမ်ားစြာကလည္း ဒီေတာင္ေတြကုိ မီွခုိလုပ္ကုိင္စားေသာက္ရတာေတြ ရွိပါတယ္။ ဒီေတာင္ကုိ ၿဖိဳဖ်က္လုိက္မယ္ဆုိရင္ ေဒသခံရြာေပါင္းမ်ားစြာက လူေတြ စားေသာက္ေရး ခက္ခဲသြားႏုိင္ပါတယ္။ ရြာေတြမွာရွိတဲ့ ကြၽဲ၊ ႏြားေတြလည္း စားေသာက္ဖုိ႔ ကြင္းေပ်ာက္သြားႏုိင္ပါတယ္။ အခုဆုိရင္ စည္းကမ္းမဲ့ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေနမႈေတြဟာ ေဒသခံျပည္သူေတြအတြက္ အမ်ားႀကီးထိခုိက္ပါတယ္။ ဒါဟာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ဖ်က္ဆီးတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ တားျမစ္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္“ ဟု ေျပာၾကားသည္။

ေတာင္တန္းသည္ ေျမာက္ဦး၏ေျမာက္ဘက္ ၁၇ မုိင္ခန္႔ေ၀းေသာ ေနရာတြင္ တည္ရွိၿပီး ထိပ္၀ျပင္ေက်းရြာ၏ အေရွ႕ဘက္ျခမ္းတြင္တည္ရွိကာ ေျမာက္မွေတာင္သုိ႔ ေလးမုိင္ခန္႔ရွည္လ်ားေၾကာင္း၊ ထိပ္၀ျပင္ေက်းရြာ တြင္ အိမ္ေျခ ၄၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး လူဦးေရ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေတာင္တန္းကုိအမွီျပဳၿပီး ကြၽဲ၊ ႏြားမ်ား စားက်က္ေျမႏွင့္ ေက်းရြာသားမ်ား မွီခုိအားထားေနရေသာ ေတာင္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေႏြရာသီေရရွားပါးခ်ိန္တြင္ ယင္းေတာင္မွ စိမ့္စမ္းေရကုိ ရယူႏုိင္သျဖင့္ အ သုံး၀င္ေသာ ေတာင္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေရွးေဟာင္း သမုိင္းအေမြအႏွစ္မ်ား တည္ရွိရာျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မဟာေအာင္ေျမေက်ာက္၀ိုင္းအတြင္း မႏၲေလးၿမိဳ ႔ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ CCTV ကင္မရာ ၂၉ လုံးႏွင့္ Drone ကင္မရာႏွစ္လံုး တပ္ဆင္မည္

မဟာေအာင္ေျမေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္း၀ယ္ေရးစခန္းကုိ ေတြ႕ရစဥ္

မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ မဟာေအာင္ေျမေက်ာက္၀ိုင္းအတြင္း ဒုစ႐ိုက္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာေစရန္ ေက်ာက္၀ိုင္းအတြင္း အဓိကက်သည့္ ေနရာမ်ား၌  CCTV ကင္မရာ ၃၁ လံုးကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ ဇူလိုင္လအတြင္း တပ္ဆင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးမဟာေအာင္ ေျမေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္း၀ယ္ေရးစခန္း ေကာ္မတီမွ သိရသည္။

“ဒီအတြက္ ဒုစ႐ိုက္မႈေတြ ဒီထက္ေလ်ာ့နည္းေစဖို႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေက်ာက္၀ိုင္းကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီကေနၿပီး ဒီဇူလိုင္လထဲမွာ CCTV အလုံးေပါင္း ၃၁ လုံး လာတပ္ေပးမွာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ကေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ပဲလို ပါတယ္။ ေက်ာက္ေရာင္းမွား ၀ယ္မွားေတြမွာ ျပန္ၾကည့္လို႔ရတယ္။ အရင္ကလည္း ေက်ာက္၀ိုင္းထဲမွာ တခ်ဳိ႕ဆိုင္ခန္းေတြ တပ္ထားေတာ့ အဲဒီကေန ျပန္ၾကည့္ၿပီးေျဖရွင္းခဲ့ရတာေတြ ႐ွိတယ္။ CCTV တပ္မယ့္ေနရာေတြ၊ လူအသြားအလာမ်ားတဲ့ ေနရာေတြ၊ အ၀င္ေပါက္ထြက္ေပါက္ေတြမွာ တပ္ဆင္သြားမယ္။ အခုလို CCTV တပ္လိုက္လို႔ ဒုစ႐ုိက္မႈခင္းေတြလည္း ထိန္းခ်ဳပ္သြားႏုိင္မယ္။ ေက်ာက္၀ိုင္းအတြင္း မႈခင္းေတြ မၾကာခဏ ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကို တင္ျပလိုက္တဲ့အတြက္ သူတို႔က CCTV ၂၉ လုံး Drone ႏွစ္လုံး စုစုေပါင္း ၃၁ လုံး လာေရာက္တပ္ဆင္ေပးမယ္” ဟု မႏၲေလးမဟာေအာင္ေျမေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေရာင္း၀ယ္ေရးစခန္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးမ်ိဳးျမင့္ႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ မဟာေအာင္ေျမ ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္း၀ယ္ေရးစခန္းတြင္ ဇူလုိင္ ၂၀ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီ၀န္းက်င္တြင္ တ႐ုတ္ကုန္သည္ တစ္ဦးထံမွ ေငြသိန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ အႏိႈက္ခံရသည့္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀၀၀၊ တ႐ုတ္ေငြ ၂၀၀၀၊ ၄၂ သိန္းေက်ာ္ တန္ဖုိးရွိ လက္ေကာက္သုံးကြင္း၊ ပတ္စ္ပုိ႔၊ မွတ္ပုံတင္ႏွင့္ အျခားေသာအခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္သြားသည္ဟု သိရသည္။