ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူမႈကြန္ရက္တြင္ ေ၀ဖန္ ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ)၊ ပုဒ္မ ၁၀ တုိ႔ျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရသူ ဦးေအာင္သန္းေ၀အား စတုတၳအႀကိမ္ ႐ုံးထုတ္

ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူမႈကြန္ရက္တြင္ ေ၀ဖန္သျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ႏွင့္ ပုဒ္မ ၁၀ တုိ႔ျဖင့္ အမႈဖြင့္ခံရၿပီး ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရေသာ ဦးေအာင္သန္းေ၀အား ဇူလုိင္ ၂၅ ရက္က စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးတြင္ စတုတၳအႀကိမ္ ႐ုံးထုတ္ခဲ့ၿပီး တရားလုိျပ သက္ေသ ရဲအုပ္ ေအးခင္ေမာင္ အား စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ယခင္အပတ္က အာမခံ ေလွ်ာက္ထားမႈကုိ ပယ္ခ်လုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဦးေအာင္သန္းေ၀၏ Facebook တြင္ “လူသတ္ လက္နက္နဲ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္းေရးမွဴး (ေဟာင္း) ဦးတင္ေမာင္ေဆြ၊ ေျမာက္ဦး လူသတ္မႈ (တရားခံ) ဘယ္သူလဲ”ဆုိသည့္ ပုိ႔စ္ကုိ ဇြန္ ၁၈ ရက္က ေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုသုိ႔ ေရးသားသည့္အတြက္ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ျဖင့္ စြဲဆုိျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္လည္း ၆၆(ဃ)မွာ အာမခံ ရရွိခဲ့သည့္တုိင္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာ လုံျခဳံမႈကာကြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀ ျဖင့္လည္း အမႈဖြင့္ထားသျဖင့္ ပုဒ္မ ႏွစ္ခုျဖင့္ အမႈဖြင့္ ဖမ္းဆီးခံရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သုိ႔ေသာ္ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) အား တရား႐ုံးသုိ႔ တင္ပုိ႔ တရားစြဲဆုိျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

“ဥပေဒအရာရွိမ်ားသည္ စနစ္ေဟာင္းကုိ က်င့္သုံးတဲ့ စြဲခ်က္မျဖစ္ဖို႔ လုိတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ ဆုိေတာ့ အမႈတြဲတစ္ခုကုိ ဥပေဒအရ အၾကံေပးတဲ့ေနရာမွာ ဥပေဒအရာရွိရဲ႕ မူလတာ၀န္ကုိ ေမ့ေလ်ာ့ၿပီး မေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ အၾကံေပးခ်င္ပါတယ္။ ဦးတင္ေမာင္ေဆြသည္ ကြၽန္ေတာ့္ကုိ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာ လုံျခဳံမႈကုိ ၿခိမ္းေျခာက္တယ္ဆုိရင္ ဦးတင္ေမာင္ေဆြသည္ ခုိင္လုံေသာ သက္ေသနဲ႔ ကြၽန္ေတာ့္ကုိ စြပ္စြဲႏုိင္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေခ်ပမယ္။ အခု အဲဒီလုိမဟုတ္ဘဲ ရခုိင္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကုိယ္စား လက္မွတ္ထုိးေပးခဲ့ျခင္းသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အစုိးရရဲ႕လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ အလြဲသုံးစားလုပ္ရာ က်တယ္။ အစည္းအေ၀း သုံးသပ္ခ်က္လည္း မပါဘူး။ ေနာက္တစ္ခုက ဦးတင္ေမာင္ေဆြရဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဦးေစာမင္းသူကုိ တာ၀န္ေပးတယ္။ အဲဒီေနရာမွာလည္း အစုိးရ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မပါဘူး။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ျပစ္မႈကုိ ကုိယ္စားျပဳ တရားစြဲဆုိပုိင္ခြင့္ မရွိဘူးလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ သိရွိရတယ္”ဟု ဦးေအာင္သန္းေ၀က ဇူလုိင္ ၁၈ ရက္က ေျပာၾကားထားသည္။

ဇူလိုင္ ၂၅ ရက္ ႐ံုးခ်ိန္းတြင္ တရားလိုျပ သက္ေသတစ္ဦးကို စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး လာမည့္အပတ္ ႐ံုးခ်ိန္းအား ၾသဂုတ္ ၁ ရက္သို႔ ခ်ိန္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ေျမာက္ဦး ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူမႈကြန္ရက္တြင္ ေ၀ဖန္ ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ)၊ ပုဒ္မ ၁၀ တုိ႔ျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရသူ ဦးေအာင္သန္းေ၀အား စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံး၌ ုတိယအႀကိမ္ ႐ုံးထုတ္

ေျမာက္ဦးပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူမႈကြန္ရက္တြင္ ေရးသားမႈျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ႏွင့္ ပုဒ္မ ၁၀ တုိ႔ျဖင့္ အမႈဖြင့္ခံရၿပီး ဇြန္ ၂၁ ရက္ ညေနပုိင္း က ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရေသာ ဦးေအာင္သန္းေ၀အား စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးသုိ႔ ဇူလုိင္ ၁၁ ရက္တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ႐ုံးထုတ္ခဲ့ၿပီး တရားလုိ ရခုိင္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕႐ုံးမွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေစာမင္းသူအား စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ဇူလုိင္ ၁၈ ရက္သုိ႔ ျပန္လည္ ခ်ိန္းဆုိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဦးေအာင္သန္းေ၀၏ လူမႈကြန္ရက္ Facebook တြင္ “လူသတ္လက္နက္နဲ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္းေရးမွဴး (ေဟာင္း) ဦးတင္ေမာင္ေဆြ၊ ေျမာက္ဦးလူသတ္မႈ(တရားခံ)ဘယ္သူလဲ”ဆုိသည့္ ပုိ႔စ္ကုိ ဇြန္ ၁၈ ရက္က ေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းသုိ႔ ေရးသားသည့္အတြက္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ျဖင့္ စြဲဆုိျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္လည္း ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ)မွာ အာမခံရရွိသည့္တုိင္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာ လုံျခဳံမႈကာကြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀ ျဖင့္လည္း အမႈဖြင့္ထားသျဖင့္ ပုဒ္မႏွစ္ခုျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) အမႈအား တရား႐ုံးသုိ႔ တင္ပုိ႔ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

“ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ ပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာ လုံျခဳံမႈကာကြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀ နဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးမွာ စြဲခ်က္တင္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၆၆ (ဃ)ကုိေတာ့ စြဲခ်က္တင္တာ မေတြ႕ရေသးဘူး။ တရား႐ုံးကုိ မေရာက္လာေသးပါဘူး။ ဒီေန႔ ဒုတိယ႐ုံးခ်ိန္းမွာေတာ့ ပုဒ္မ ၁၀ နဲ႔စြဲဆုိထားတဲ့ အမႈရဲ႕ တရားလုိကုိ စစ္ေဆးတယ္။ တရားလုိက ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕႐ုံးမွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေစာမင္းသူ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္႐ုံးခ်ိန္းကုိ ဇူလုိင္ ၁၈ ရက္ကုိ ျပန္လည္ ခ်ိန္းဆုိလုိက္ပါတယ္”ဟု ဦးေအာင္သန္းေ၀၏ အမႈအား လုိက္ပါေဆာင္ရြက္သူ ေရွ႕ေန ဦးေက်ာ္ညြန္႔ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကုိယ္စား အတြင္းေရးမွဴးေဟာင္း ဦးတင္ေမာင္ေဆြက လက္မွတ္ထုိးၿပီး ၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္ခဲ့သျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္သန္းေ၀၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဦးေအာင္သန္းေ၀၏ ေရွ႕ေနျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္ညြန္႔ေမာင္က “ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာ လုံျခဳံမႈကာကြယ္ေရး ဥပေဒကေတာ့ အဓိကေတာ့ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္မွာရွိတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြကုိ တားျမစ္ထားတဲ့ ဥပေဒလုိ႔ ကြၽန္ေတာ္သိထားတယ္။ ေထာက္လွမ္းတယ္။ ဖမ္းဆီးတယ္။ စစ္ေဆးတယ္။ လုပ္ငန္းေတြအတြက္ တားျမစ္ထားတာျဖစ္တယ္လို႔ ျမင္တယ္။ အမ်ားျပည္သူကုိ အဲဒီလုိမလုပ္ေအာင္ တားျမစ္ထားတဲ့ ဥပေဒတစ္ရပ္သာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ျမင္တယ္” ဟု ေရွ႕ေနဦးေက်ာ္ညြန္႔ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။