ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္သုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ဦးကုိနီ လုပ္ၾကံခံရမႈအမႈတြဲမွာ ေျမာက္ပုိင္းခ႐ိုင္တရား႐ံုးသုိ႔ ျပန္မေရာက္ေသးသျဖင့္ မစစ္ေဆးျဖစ္ဘဲ ႐ံုးခ်ိန္းျပန္ခ်ိန္း

ဦးကုိနီလုပ္ၾကံခံရမႈမွ ၾကည္လင္း၊ ေအာင္၀င္းေဇာ္၊ ေဇယ်ာၿဖိဳး၊ ေအာင္၀င္းထြန္းတုိ႔အား ဧၿပီ ၁၉ ရက္ ႐ုံးခ်ိန္းတြင္ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေနမ်ဳိး၀င္း)

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္သုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ဦးကုိနီလုပ္ၾကံခံရမႈအမႈတြဲမွာ ရန္ကုန္ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္တရား႐ုံးသုိ႔ ျပန္မေရာက္ေသးသျဖင့္ အမႈကုိ မစစ္ေဆးျဖစ္ဘဲ႐ုံးခ်ိန္းကုိ ေမ ၃ ရက္သုိ႔ ျပန္လည္ခ်ိန္းဆုိခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ (ဗဟုိ) ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳအဖဲြ႕၀င္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနဦးကုိနီကုိ ေသနတ္ျဖင့္ အနီးကပ္ပစ္ခတ္လုပ္ၾကံခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၾကည္လင္း၊ ေအာင္၀င္းေဇာ္၊ ေဇယ်ာၿဖိဳး၊ ေအာင္၀င္းထြန္းတုိ႔ကုိ ေျမာက္ပုိင္းခ႐ိုင္တရား႐ုံး၌ ဧၿပီ ၁၉ ရက္ နံနက္က ႐ုံးထုတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ေမ ၃ ရက္ကုိ ႐ုံးခ်ိန္းျပန္ခ်ိန္းလုိက္ပါတယ္” ဟု ၾကည္လင္း၏ေရွ႕ေန ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထုိက္ (တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန) က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္သုိ႔ ေရာက္ရွိရသည့္အေၾကာင္းရင္းမွာ ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္တရား႐ုံးက ၎တုိ႔အေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္စြဲခ်က္အမိန္႔အေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိသျဖင့္ စြပ္စြဲခံရသူမ်ားက တုိင္းတရားလႊတ္ေတာ္သုိ႔ ျပင္ဆင္မႈတက္ထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အလားတူ ေသနတ္ျဖင့္အပစ္ခံရသူ ဦးေန၀င္းဘက္မွ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္ကလည္း ၾကည္လင္း၊ ေအာင္၀င္းေဇာ္၊ ေဇယ်ာၿဖိဳး၊ ေအာင္၀င္းထြန္းတုိ႔အေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ စြဲခ်က္အမိန္႔သည္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားရွိသျဖင့္ ျပင္ဆင္မႈတက္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိသုိ႔ျပင္ဆင္မႈတက္ျခင္းမ်ားကုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္က လက္ခံခဲ့ၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ေရွ႕ေနမ်ား၏ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ကုိၾကားနာကာ အမိန္႔ခ်မွတ္မႈမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဦးကုိနီလုပ္ၾကံခံရမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တရားစြဲခံထားရသူမ်ားျဖစ္သည့္ ၾကည္လင္း၊ ေအာင္၀င္းေဇာ္၊ ေဇယ်ာၿဖိဳး၊ ေအာင္၀င္းထြန္းတုိ႔ကုိ အမႈစစ္တရား႐ုံးက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ရက္တြင္ စြဲခ်က္တင္ခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔စြဲခ်က္တင္ရာတြင္ ရာဇသတ္ႀကီးအမႈ အမွတ္ ၄၅/၂၀၁၇ (လူသတ္မႈအမႈတြဲ) မွ ၾကည္လင္းကုိ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၃၀၂ (၁)(ခ) /၃၄၊ ၃၀၂(၂) ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေအာင္၀င္းေဇာ္ကုိ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မ ၃၀၂(၁) (ခ)/၃၄ ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေဇယ်ာၿဖိဳးကုိ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မ ၃၀၂ (၁)(ခ)/၃၄ ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေအာင္၀င္းထြန္းကုိ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၂၁၂ ျဖင့္လည္းေကာင္း စြဲခ်က္တင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ရာဇသတ္ႀကီးအမႈအမွတ္ ၄၆/၂၀၁၇ (လက္နက္မႈအမႈတြဲ) မွ ၾကည္လင္းႏွင့္ ေအာင္၀င္းေဇာ္တုိ႔ကုိ လက္နက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ (ဃ)(စ) တုိ႔ျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ခဲ႔သည္။

ဦးကုိနီအမႈႈႏွင့္ပတ္သက္၍ စြဲခ်က္တင္ခံထားရသူမ်ားအား စစ္ေဆးသည့္ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းရာတြင္ ကုိယ္တုိင္ေမးျမန္းႏုိင္ရန္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ထံမွ အမိန္႔ေတာင္းခံထားဟု တရားလုိဘက္မွေရွ႕ေနဆုိ

ဦးကုိနီအမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ စြဲခ်က္တင္ခံထားရသူမ်ားျဖစ္သည့္ ၾကည္လင္း၊ ေအာင္၀င္းေဇာ္၊ ေဇယ်ာၿဖိဳး၊ ေအာင္၀င္းထြန္းတုိ႔အား ေမးခြန္းေမးရာတြင္ ဥပေဒအရာရွိမွတစ္ဆင့္ ေမးျမန္းျခင္းမဟုတ္ဘဲ ကုိယ္တုိင္ေမးျမန္းခြင့္ေပးရန္ ျပည္ေထာင္ စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးမွ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ထံသုိ႔ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေတာင္းခံထားေၾကာင္း တရားလုိဘက္မွေရွ႕ေနတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးခင္ေမာင္ေဌး (တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန) က ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လည္း ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် စစ္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ကုိ တင္ျပထားတာရွိပါတယ္။ အထက္ကလည္း ညႇိႏႈိင္းၿပီးေတာ႔ တစ္စုံတစ္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေပးမွာပါ။ သူတုိ႔လည္း ညြန္ၾကားၿပီးၿပီလုိ႔ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လည္း သိရပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း အခုခ်ိန္ကဒါေျပာ လုိ႔မရေသးတဲ့အခ်ိန္မုိ႔လုိ႔ မေျပာပါရေစနဲ႔” ဟု ဦးခင္ေမာင္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ အဆုိပါအမႈကုိ တရားလုိ ဘက္မိသားစုမ်ားထံမွ ကုိယ္စားလွယ္လႊဲစာယူထားသည့္ ေရွ႕ေနမ်ားက စစ္ေဆးရာတြင္ ခ႐ုိင္ဥပေဒအရာရွိမွတစ္ဆင့္ စစ္ေဆးေနရေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိသုိ႔ တစ္ဆင့္စစ္ေဆးေနရျခင္းမွာ ရာဇ၀တ္က်င္႔ထုံး ဥပေဒပုဒ္မ ၄၉၃ အရ ဥပေဒအရာ ရွိလက္ေအာက္မွ လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တရားလုိဘက္မွေရွ႕ေနမ်ားက ဆုိသည္။

“ကုိယ္တုိင္ေတာ့ စစ္ခ်င္တာေပါ့ဗ်ာ။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိရင္ ဦးေနလတုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေတြဟာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ပါ။ အဲဒီေတာ့ အယူအဆပုိင္းမွာ နည္းနည္းေတာ့ ကြာလိမ့္မယ္ထင္တယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ဥပေဒအရာရွိေတြ တာ၀န္အရမ္းမ်ားပါတယ္။ ဒီအမႈတင္ မကပါဘူး။ အျခားအာ႐ုံစုိက္ရတဲ့အမႈေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနတယ္။ အဲဒီအခါမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က သူတုိ႔ကုိကူညီမယ္ ေနာက္တစ္ခုက ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ေတြ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔စစ္ခြင့္ရွိရင္လည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ စစ္မယ္။ သုိ႔ေသာ္အေျဖဘယ္လုိ ထြက္မလဲဆုိတာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လည္း မေျပာတတ္ဘူး” ဟု ဦးခင္ေမာင္ေဌးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ဦးကုိနီလုပ္ၾကံခံရမႈကုိ တရားလုိဘက္၌ ဥပေဒအရာရွိမ်ားအျပင္ နစ္နာသူမိသားစုမ်ားဘက္မွ ဦးကုိနီ၏ေရွ႕ေနအျဖစ္ ဦးေနလ၊ ဦးခင္ေမာင္ေဌးတုိ႔ လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ေနၿပီး၊ ဦးေန၀င္း၏ ေရွ႕ေနအျဖစ္ ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္တို႔က လုိက္ပါေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဦးကုိနီ လုပ္ၾကံခံရမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္တရား႐ုံး၌ စြဲဆုိထားသည့္ လူသတ္မႈအမႈတြဲႏွင့္ လက္နက္မႈအမႈတြဲတုိ႔အတြက္ အမႈစတင္စစ္ေဆးစဥ္မွ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ တရားလုိအပါအ၀င္ တရားလိုျပသက္ေသ စုစုေပါင္းသက္ေသ ၇၉ ဦးတုိ႔အား စစ္ေဆးၿပီးစီးခဲ့ၿပီး ျပန္ေခၚသက္ေသ ၃၇ ကုိလည္း စစ္ေဆးၿပီးစီးခဲ့သည္။

အမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ပုဒ္မအသီးသီးျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ခံထားရသည့္ ၾကည္လင္း၊ ေအာင္၀င္းေဇာ္၊ ေဇယ်ာၿဖိဳး၊ ေအာင္၀င္းထြန္းတုိ႔၏ ကုိယ္တုိင္ထြက္ဆုိခ်က္မ်ားကုိ လာမည့္႐ုံးခ်ိန္းအတြင္း၌ စစ္ေဆးႏုိင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဦးကုိနီလုပ္ၾကံခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရားစြဲခံထားရသူမ်ားကုိ ခ်မွတ္ထားသည့္ စြဲခ်က္အမိန္႔အေပၚ ႏွစ္ဖက္ေရွ႕ေနမ်ား ျပင္ဆင္မႈတက္ထားျခင္းကုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္က လက္ခံ

ဦးကုိနီလုပ္ၾကံခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရားစြဲခံထားရသူမ်ားအေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္အမိန္႔ကုိ ျပင္ဆင္ေပးရန္ ႏွစ္ဖက္ေရွ႕ေနမ်ားက ေလွ်ာက္ထားမႈကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္က လက္ခံေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္ေရွ႕ေနမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ မတ္ ၂၀ ရက္တြင္ သိရသည္။

အမႈမွ တရားစြဲခံထားရသည့္ ၾကည္လင္း၊ ေအာင္၀င္းေဇာ္၊ ေဇယ်ာၿဖိဳး၊ ေအာင္၀င္းထြန္းတုိ႔အေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ စြဲခ်က္အမိန္႔မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စြပ္စြဲခံရသူမ်ားဘက္က ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး တရားလုိမ်ားဘက္က ယခုခ်မွတ္ထားသည့္ စြဲခ်က္အမိန္႔မွာ ျပည့္စုံမႈမရွိေသးဘဲ လုိအပ္ခ်က္ရွိေနသည္႔အျပင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အၾကမ္းဖက္မႈတုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒျဖင့္ပါ အေရးယူသင္႔ေၾကာင္း စသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဘက္က တင္ထားတာလည္း လက္ခံတယ္။ ဟုိဘက္ကတင္ထားတာလည္း လက္ခံတယ္။ လက္ခံလုိက္တယ္ဆုိေတာ့ ေအာက္႐ုံးအမႈတြဲေခၚမယ္။ ေခၚၿပီးတဲ့အခါက်ေတာ့ ႏွစ္ဖက္ေလွ်ာက္လဲခ်က္ၾကားနာဖုိ႔အတြက္ ႐ုံးခ်ိန္းရက္သတ္မွတ္မယ္ဆုိေတာ႔ ကြၽန္ေတာ္ထင္တယ္။ ေလးလပုိင္းအကုန္ေလာက္က်မွ စစ္ပါမယ္” ဟု တရားလုိဘက္မွ ေရွ႕ေနတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိသုိ႔ တုိင္းတရားလႊတ္ေတာ္ထံေလွ်ာက္ထားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမႈအားလက္ခံသင့္ မသင့္ မတ္ ၂၀ ရက္ ၾကားနာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ တရားစြဲခံထားရသူမ်ားထဲမွ ေဇယ်ာၿဖိဳးအေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ စြဲခ်က္အမိန္႔ကုိ ျပင္ဆင္ေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍မူ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္ ၁၆ ရက္ကတည္းက ၾကားနာခဲ့ကာ အမႈကုိလက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါအမႈႏွင္႔ပတ္သက္၍ တုိင္းတရားလႊတ္ေတာ္မွ လက္သင္႔ခံ မခံ ၾကည္လင္း၏ေရွ႕ေန ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထုိက္ (တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန)ကုိ အတည္ျပဳေမးျမန္းရာ “လက္ခံလုိက္ပါတယ္” ဟု ၄င္းကေျဖၾကားသည္။

ဦးကုိနီလုပ္ၾကံခံရမႈကုိ စစ္ေဆးေနသည့္ ရန္ကုန္ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္တရား႐ုံးရွိ အထူးအမႈစစ္အထူးခုံ႐ုံးက ရာဇသတ္ႀကီးအမႈအမွတ္ ၄၅/၂၀၁၇ (လူသတ္မႈအမႈတြဲ) မွ ၾကည္လင္းကုိ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၃၀၂(၁)(ခ)/၃၄၊ ၃၀၂ (၂) ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေအာင္၀င္းေဇာ္ကုိ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၃၀၂ (၁)(ခ)/၃၄ ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေဇယ်ာၿဖိဳးကုိ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၃၀၂(၁)(ခ)/၃၄ ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေအာင္၀င္းထြန္းကုိ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၂၁၂ ျဖင့္လည္း ေကာင္းစြဲခ်က္တင္ခဲ့ၿပီး ရာဇသတ္ႀကီးအမႈ အမွတ္ ၄၆/၂၀၁၇ (လက္နက္မႈအမႈတြဲ) မွ ၾကည္လင္းႏွင့္ ေအာင္၀င္းေဇာ္တုိ႔ကုိ လက္နက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ (ဃ) (စ) တုိ႔ျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးကုိနီ လုပ္ၾကံခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စြဲခ်က္တင္ခံထားရသည့္ ၾကည္လင္း၊ ေအာင္၀င္းေဇာ္၊ ေဇယ်ာၿဖိဳး၊ ေအာင္၀င္းထြန္းတုိ႔၏ ကို္ယ္တုိင္ထြက္ဆုိခ်က္မ်ားကုိ လာမည့္႐ံုးခ်ိန္းမ်ားတြင္ စစ္ေဆးဖြယ္ရွိ

ဦးကုိနီလုပ္ၾကံခံရမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ စြဲခ်က္တင္ခံထားရသည့္ ၾကည္လင္း၊ ေအာင္၀င္းေဇာ္၊ ေဇယ်ာၿဖိဳး၊ ေအာင္၀င္းထြန္းတုိ႔၏ ကုိယ္တုိင္ထြက္ဆုိခ်က္မ်ားကုိ လာမည့္႐ုံးခ်ိန္းမ်ားတြင္ စစ္ေဆးႏုိင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“တရားခံေတြစစ္ဖုိ႔ေတာ့ ေနာက္တစ္ခ်ိန္းေက်ာ္ေလာက္ ျဖစ္မယ္ေလ။ အခုလာမယ့္ ၂၂ ရက္ေန႔ ခ်ိန္းလိုက္တာကုိး။ ၂၂ ရက္ေန႔က်ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က တရားခံေတြက ခံျပသက္ေသစာရင္းေတြ တင္သြင္းရမယ္။ တရားခံေတြက စြဲခ်က္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေျဖရွင္းရမယ္။ ဘာေၾကာင့္ အျပစ္မရွိဘူးဆုိတာမ်ဳိးကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေျပာရေတာ့မယ္။ ၂၂ ရက္ ေက်ာ္ရင္ေတာ့ တရားခံေတြ စစ္ရမယ္။ တုိင္းလႊတ္ေတာ္တက္ထားတဲ့အမႈက လက္ခံလုိက္ရင္ေတာ့ အတိအက်ေျပာရတာခက္ပါတယ္” ဟု ေအာင္၀င္းေဇာ္၊ ေအာင္၀င္းထြန္း၏ ေရွ႕ေန ဦးေအာင္ခုိင္က ေျပာၾကားသည္။

ဦးကုိနီလုပ္ၾကံခံရမႈတြင္ ကနဦး၌ တရားလုိအပါအ၀င္ တရားလိုျပသက္ေသစုစုေပါင္း သက္ေသ ၈၈ ဦးအနက္ လူသတ္မႈအမႈတြဲ၌ ၇၂ ဦး၊ လက္နက္မႈအမႈတြဲ၌ ခုနစ္ဦး စုစုေပါင္း ၇၉ ဦးတုိ႔အား စစ္ေဆးခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ စစ္ေဆးခဲ့ၿပီးေနာက္  ၾကည္လင္းကုိ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၃၀၂ (၁) (ခ)/ ၃၄၊ ၃၀၂ (၂)ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေအာင္၀င္းေဇာ္ကုိ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၃၀၂ (၁)(ခ)/ ၃၄ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေဇယ်ာၿဖိဳးကုိ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၃၀၂(၁)(ခ)/ ၃၄ ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေအာင္၀င္းထြန္းကုိ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၂၁၂ ျဖင့္လည္းေကာင္း စြဲခ်က္တင္ခဲ့ၿပီး ရာဇသတ္ႀကီးအမႈအမွတ္ ၄၆/ ၂၀၁၇ (လက္နက္မႈအမႈတြဲ) မွ ၾကည္လင္းႏွင့္ ေအာင္၀င္းေဇာ္တုိ႔ကုိ လက္နက္ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ (ဃ) (စ)တုိ႔ျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ စြပ္စြဲခံရသူမ်ားက တရားလုိဘက္မွ တင္ျပထားသည့္ သက္ေသ ၈၈ ဦး အနက္ သက္ေသ ၄၀ ကုိ ျပန္ေခၚစစ္ေဆးေပးရန္ တင္ျပခဲ့သျဖင့္ ၎တုိ႔ကုိ ထပ္မံစစ္ေဆးခဲ့သည္။ အဆုိပါ ျပန္ေခၚသက္ေသ ၄၀ ကုိ မတ္ ၁၆ ရက္႐ုံးခ်ိန္းတြင္ စစ္ေဆးၿပီးစီးခဲ့သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ လာမည့္႐ုံးခ်ိန္း အနည္းငယ္အတြင္း၌ စြဲခ်က္တင္ခံထားရသူမ်ားျဖစ္သည့္ ၾကည္လင္း၊ ေအာင္၀င္းေဇာ္၊ ေဇယ်ာၿဖိဳး၊ ေအာင္၀င္းထြန္းတုိ႔က ၎တုိ႔တြင္ အျပစ္ ရွိ /မရွိ တရားခြင္တြင္ ကုိယ္တုိင္ထြက္ဆုိခ်က္မ်ား ေပးရႏုိင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဦးကုိနီလုပ္ၾကံခံရမႈကုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္တရား႐ုံးတြင္ စစ္ေဆးေနၿပီး ႐ုံးခ်ိန္းေပါင္း ၅၀ ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဦးကုိနီ လုပ္ၾကံခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မုိင္းျဖတ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလင္းေဇာ္ထြန္းက သက္ေသအျဖစ္ တရား႐ံုးသုိ႔ ထြက္ဆုိရာတြင္ ျမင့္ေဆြ နာမည္အစား ေအာင္စုိးဟု မွားယြင္းထြက္ဆိုသျဖင့္ ခြင့္လႊတ္ေပးရန္ ဦးေအာင္စုိးအား ေတာင္းပန္

မတ္ ၁၆ ရက္က ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ တရား႐ံုးတြင္ ဦးကုိနီအမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တရားစြဲခံရသူမ်ားကို ႐ံုးထုတ္လာစဥ္

ဦးကုိနီလုပ္ၾကံခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မုိင္းျဖတ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလင္းေဇာ္ထြန္းက သက္ေသအျဖစ္ တရား႐ုံးသုိ႔ ထြက္ဆုိရာ၌ ျမင့္ေဆြဆုိသည့္ နာမည္ကုိ ထြက္ဆုိရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေအာင္စုိးဟု မွားယြင္းထြက္ဆုိမိသျဖင့္ ခြင္႔လႊတ္ေပးရန္  ဦးေအာင္စုိး (အင္းစိန္) ကုိ မတ္ ၁၆ ရက္တြင္ ေတာင္းပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“သက္ေသအျဖစ္ သတင္းေထာက္ႏွစ္ေယာက္ကုိ ေခၚသြားတယ္။ သြားေတြ႕တဲ့အခါ မွာ ဦးလင္းေဇာ္ထြန္းက အစ္ကုိ႔ကုိ အႀကိမ္ႀကိမ္ အခါခါ ေတာင္းပန္တယ္။ သူတကယ္ ေျပာခ်င္တာက သူ႔ေခါင္းထဲမွာ ရွိတာက ျမင့္ေဆြလုိ႔ ေျပာခ်င္တာ။ ဒါေပမဲ့ ပါးစပ္ကထြက္သြားတာက ေအာင္စုိးျဖစ္သြားတယ္။ အဲဒါကုိ အထပ္ထပ္အခါခါ ေတာင္းပန္တယ္။ လုိအပ္လုိ႔ရွိရင္ တရား႐ုံးကေခၚရင္ ထြက္ဆုိခ်က္ ျပန္ၿပီးေတာ့ေပးပါ႔မယ္။ ဒီကိစၥအားလုံးကုိ သူကတာ၀န္ယူပါတယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ အဲဒီလုိ ေတာင္းပန္တဲ့အတြက္ ကုိယ္ကသူ႔ကုိ တရားစြဲဆုိျခင္း မျပဳေတာ့ဘူး။ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ မေျပာေတာ့ဘူး” ဟု ဦးေအာင္စုိး (အင္းစိန္) က ေျပာၾကားသည္။

မတ္ ၁၅ ရက္႐ုံးခ်ိန္းက ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပုိင္း မုိင္းျဖတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးလင္းေဇာ္ထြန္းကုိ ျပန္ေခၚသက္ေသအျဖစ္ စစ္ေဆးခဲ့စဥ္ ၾကည္လင္း၏ ေရွ႕ေနျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထုိက္က ဦးလင္းေဇာ္ထြန္းအား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၃၀ ရက္တြင္ ေအာင္၀င္းခုိင္က ဦးလင္းေဇာ္ထြန္းထံ ေရာက္လာစဥ္က ေလဆိပ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဦးကုိနီ လုပ္ၾကံခံရသည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္ၾကံမႈတြင္ ပါ၀င္သူမွာ ၾကည္လင္းတစ္ဦးတည္း ျဖစ္သည္ကုိ သိသလားဆုိသည့္ အဓိပၸာယ္ရွိေသာ ေမးခြန္းကုိ ေမးျမန္းခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ ေမးျမန္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးလင္းေဇာ္ထြန္းက ၎သိသည္မွာ ေအာင္စုိးဟု သိထားေၾကာင္း တရား႐ုံးတြင္ ထြက္ဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးလင္းေဇာ္ထြန္းမွာ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ေနသူ ေအာင္၀င္းခုိင္ႏွင့္ ဗုိလ္ေလာင္းသင္တန္းေက်ာင္းတြင္ အတူပညာသင္ဖူးၾကသည့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရၿပီး ဦးကုိနီ လုပ္ၾကံခံရၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေအာင္၀င္းခုိင္က ဦးလင္းေဇာ္ထြန္းရွိသည့္ ေနရာသုိ႔သုိ႔ ဖုန္းဆက္ေရာက္လာကာ မေကြးတြင္ တင္ဒါကိစၥ ရွိသည့္အတြက္ ေငြ ၁၀ သိန္းေခ်းပါ ဆုိသျဖင္႔ ေအာင္၀င္းခုိင္ကုိ ေငြ ၁၀ သိန္းေခ်းေပးခဲ့ေၾကာင္း ဦးလင္းေဇာ္ထြန္း၏ တရား႐ုံး ထြက္ဆုိထားခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

“လူဆိုတာ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ေတြ ျဖစ္ေနရင္ အမွတ္မွားတတ္တာလည္း ရွိႏိုင္တာပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္တိုင္လည္း အံ့ၾသမိတယ္။ ကာယကံရွင္ ကိုယ္တိုင္လည္း သူလြဲမွားၿပီး ထြက္ဆိုမိလို႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ကာယကံရွင္နဲ႔ ေတြ႕ဆံုရွင္းလင္းၿပီးတယ္ဆိုရင္ ၿပီးတာပါပဲ။ ထြက္ဆိုမႈေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲမလားဆိုရင္ ဒီကိစၥမွာ ဓာတ္ပံုႀကီးနဲ႔တကြ ေတြ႕ေနတာပဲ။ ဦးကိုနီကို ေနာက္က ေသနတ္နဲ႔ ခ်ိန္ထားတာ ဘယ္သူ ဘယ္၀ါဆိုတာ ျမင္ေနၿပီပဲ” ဟု တရားလုိဘက္မွ ေရွ႕ေနတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးခင္ေမာင္ေဌးက အထက္ပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဦးကုိနီ လုပ္ၾကံခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စြဲခ်က္တင္ခံထားရသူမ်ားျဖစ္သည့္ ၾကည္လင္း၊ ေအာင္၀င္းေဇာ္၊ ေဇယ်ာၿဖိဳး၊ ေအာင္၀င္းထြန္းတုိ႔ ေလးဦးအား မတ္ ၁၆ ရက္တြင္ ႐ုံးထုတ္စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ယင္းေန႔တြင္ ျပန္ေခၚသက္ေသ ငါးဦးကုိ စစ္ေဆးခဲ့သည္။

 

ဦးကုိနီအား ေသနတ္ျဖင့္ အနီးကပ္ပစ္ခတ္လုပ္ၾကံခဲ့သည့္ ေသနတ္သမားၾကည္လင္း လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ဥပေဒ ၁၃ (၁) ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္ ခ်မွတ္ထားသည့္အမႈမွ လြတ္ေျမာက္

မတ္ ၁၅ ရက္႐ုံးခ်ိန္းတြင္ ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္တရား႐ုံး၌ ၾကည္လင္းတုိ႔အား ႐ုံးထုတ္လာသည္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေနမ်ဳိး၀င္း)

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ (ဗဟုိ) ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳအဖဲြ႕၀င္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးကုိနီကုိ ေသနတ္ျဖင့္ အနီးကပ္ပစ္ခတ္လုပ္ၾကံခဲ့သည့္ ေသနတ္သမားၾကည္လင္းအား ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္ရွိ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးမွ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး အက္ဥပေဒ ၁၃ (၁) ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္ ခ်မွတ္ထားသည့္အမႈမွ လြတ္ေျမာက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မတ္ ၁၅ ရက္တြင္ သိရသည္။

ၾကည္လင္းမွာ ယခင္႐ုံးခ်ိန္းမ်ားက ခ်မွတ္ခံထားရသည့္ ေထာင္ဒဏ္ေၾကာင့္ ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္သုိ႔ လာေရာက္သည့္ ႐ုံးခ်ိန္းမ်ားတြင္ ေထာင္၀တ္စုံျဖစ္သည့္ အျပာေရာင္ ၀တ္စုံကုိသာ ၀တ္ဆင္ခဲ့ၿပီး မတ္ ၁၅ ရက္႐ုံးခ်ိန္းတြင္မူ သာမန္အရပ္သား၀တ္စုံျဖင့္ ႐ုံးခ်ိန္းသုိ႔ လာေရာက္ခဲ့သည္။

အဆုိပါျဖစ္စဥ္ႏွင္႔ပတ္သက္၍ ၾကည္လင္း၏ ေရွ႕ေနျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထုိက္ (တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနက) “သူအျပာ၀တ္ ၿပီးေတာ့ ေျခက်င္းနဲ႔ထြက္ရတဲ့အေၾကာင္းက အမႈတစ္ခုနဲ႔ေထာင္က်သြားလုိ႔ ေနာက္အမႈရွိရင္ ထြက္ရတာ။ အဲဒီအမႈက သူ႔ရဲ႕ေထာင္က်တဲ့သက္တမ္း၊ ေထာင္က်တဲ့ႏွစ္ ျပည့္သြားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ႐ုိး႐ုိးအ၀တ္နဲ႔ ျဖစ္သြားတာပါ” ဟု မီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈအခ်ဳိ႕ကုိ ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

ဦးကုိနီကုိ ေသနတ္ျဖင့္ အနီးကပ္ ပစ္ခတ္လုပ္ၾကံခဲ့သည့္ ေသနတ္သမားၾကည္လင္းအား ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္ရွိ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးမွ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး အက္ဥပေဒ ၁၃ (၁) ျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္က ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းေထာက္တစ္ဦးက ၾကည္လင္းအား အမိန္႔ခ်သည့္ရက္ႏွင့္ တြက္ၾကည့္ပါက တစ္ႏွစ္မျပည့္ေသးေၾကာင္း၊ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသလဲဟု ေမးျမန္းမႈအေပၚ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထုိက္က “ဒါကေတာ႔ အားလုံးကုိဥပေဒအရ အခြင့္အေရးတန္းတူေပးၿပီးသား၊ အက်ဥ္းသားတစ္ဦး အခ်ဳပ္သားတစ္ေယာက္ကုိ သူ႔ရဲ႕ခံစားခြင့္ေပးၿပီးသား။ ခ်ဳပ္ရက္ေလ်ာ့ရက္၊ အခုဟာက အမိန္႔ခ်တဲ႔ရက္က စတြက္တာမဟုတ္ဘူး။ ဘယ္ေန႔က စခ်ဳပ္လဲဆုိတာ ရွိေသးတယ္။ ခုနက ညီအစ္ကုိေျပာသလုိ အမိန္႔ခ်တဲ့ရက္က စတြက္တာမဟုတ္ဘူး။ သူ႔ကုိဘယ္ေန႔က စခ်ဳပ္ထားလဲ။ ခ်ဳပ္ထားတဲ့ေန႔ကလည္း သူ႔ရဲ႕ခံစားခြင္႔ရွိတယ္။ အက်ဥ္းေထာင္ရဲ႕ လက္စြဲအရ အခ်ဳပ္သားအက်ဥ္းသား တစ္ေယာက္ကုိ သူ႔ရဲ႕အက်ဥ္းမွတ္တမ္းခ်ဳပ္ရက္ ခံစားခြင့္ေတြ အဲဒီအရ ေလ်ာ့သြားတာ ျဖစ္လိမ့္မယ္။ ဘယ္ေန႔ဘယ္ရက္က လြတ္သြားတယ္ဆုိတာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လည္း မသိဘူး” ဟု ေျဖၾကားသည္။

ၾကည္လင္းသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္စဥ္က အသြားတြင္ တရား၀င္သြားေသာ္လည္း အျပန္တြင္ တရားမ၀င္ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္လာမႈျဖင့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ဥပေဒျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ဦးကုိနီလုပ္ၾကံခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ၾကည္လင္း၊ ေအာင္၀င္းေဇာ္၊ ေဇယ်ာၿဖိဳး၊ ေအာင္၀င္းထြန္းတုိ႔ကုိ ပုဒ္မအသီးသီးျဖင့္ ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္တရား႐ုံး၌ အထူးအမႈစစ္ခုံ႐ုံးကစြဲ ခ်က္တင္ထားၿပီး အမႈကုိ ဆက္လက္စစ္ေဆးလ်က္ရွိသည္။

အဆုိပါအမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မတ္ ၁၅ ရက္တြင္ ၎တုိ႔ကုိ ႐ုံးခ်ိန္းေခၚယူခဲ့သည္။ ယင္းေန႔တြင္ ျပန္ေခၚသက္ေသမ်ားအျဖစ္ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပုိင္း မုိင္းျဖတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးလင္းေဇာ္ထြန္း၊ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ျပည္လမ္းအမွတ္ (၇) တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ႐ႈိးဂန္းကုမၸဏီပုိင္ရွင္ ဦးတင္ထြန္းေအာင္၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ တာေမြေလးရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးျမသိန္းႏွင့္ ရာအိမ္မွဴး ဦး၀င္းသိန္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ဆရာစံရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးတင္ေမာင္ေအး၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ဆရာစံရပ္ကြက္ရာအိမ္မွဴး ဦးစည္သူေအာင္၊ အမႈစစ္ရဲအရာရွိ ရဲမွဴး တင္ေမာင္ေဆြတို႔ ခုနစ္ဦးအား ဆက္လက္စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္တရား႐ုံးမွ သိရသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ပါတီ (ဗဟုိ) ဥပေဒ အေထာက္အကူျပဳအဖဲြ႕၀င္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးကုိနီသည္ ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ရက္ ညေန ၄ နာရီ ၅၅ မိနစ္ခန္႔တြင္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္၌ ၎၏ ေနအိမ္သို႔ျပန္ရန္ ေလဆိပ္ေရွ႕ ပလက္ေဖာင္း၌ ေျမးျဖစ္သူကုိခ်ီ၍ရပ္ေနစဥ္ ဦးကုိနီအား ၾကည္လင္းက ၉ မမ ပစၥတုိျဖင့္ ေနာက္မွကပ္၍ ဦးေခါင္းအား ပစ္ခတ္လုပ္ၾကံမႈေၾကာင့္ လုပ္ၾကံခံရသည့္ေနရာတြင္ ဦးကုိနီမွာ ေသဆုံးခဲ့သည္။

ဦးကိုနီအား ပစ္ခတ္လုပ္ၾကံခဲ့သည့္ ၾကည္လင္းအား အငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားကခဲမ်ားကုိင္ကာ လုိက္လံဖမ္းဆီး စဥ္လုပ္ၾကံသူ ေသနတ္သမားၾကည္လင္းက ျပန္လည္ပစ္ခတ္သျဖင့္ ေလဆိပ္အငွားယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦးျဖစ္သူ ကုိေန၀င္းမွာ က်ည္ထိမွန္၍ ေသဆံုးခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ေလဆိပ္တြင္ ေသနတ္ျဖင့္အပစ္ခံခဲ့ရသည့္ ဦးကုိနီ၏အမႈကို စစ္ေဆးေနေသာအထူးခုံ႐ုံးအား ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္း

ဦးကုိနီလုပ္ၾကံခံရမႈကုိ  စစ္ေဆးေနသည့္ အထူးခုံ႐ုံးအား ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းျခင္းကုိ ယခု (မတ္လ) ဒုတိယပတ္အတြင္း၌ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး တရားသူႀကီးသုံးဦးပါ၀င္သည့္ အမႈစစ္အထူးခုံ႐ုံး၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူမွာ အသက္ ၆၀ ျပည့္ေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ၀န္ထမ္းနည္း ဥပေဒအရ အၿငိမ္းစားယူသြားျခင္းေၾကာင္႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ရန္ကုန္ေျမာက္ပုိင္း ခ႐ိုင္တရား႐ုံးမွာ စစ္ေဆးေနတဲ့ အထူးခုံ႐ုံးအမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အထူးခုံ႐ုံးကုိ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းတာေလးေတြ ရွိပါတယ္။ အထူးခုံ႐ုံးရဲ႕ဥကၠ႒အျဖစ္ ယခင္က ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္ တရား႐ုံးခ႐ုိင္တရားသူႀကီး ဦးတင္ေထြးဟာ ႏုိင္ငံ၀န္ထမ္းနည္းဥပေဒအရ သက္ျပည့္ အသက္ ၆၀ ျပည္႔လုိ႔ အၿငိမ္းစားယူသြားတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ သူ႔ရဲ႕ဥကၠ႒ေနရာမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ရန္ကုန္ေျမာက္ပုိင္းခ႐ိုင္ တရား႐ုံး ခ႐ိုင္တရားသူႀကီးအျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ႕တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လာတဲ့ ဦးခင္ေမာင္ေမာင္ကုိ အထူးခုံ႐ုံးရဲ႕ဥကၠ႒အျဖစ္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းပါတယ္။ ဦးခင္ေမာင္ေမာင္ကေတာ့ အရင္ခုံ႐ုံးမွာ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ပါတဲ့ တရားသူႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ေတာ့ ဦးခင္ေမာင္ေမာင္ အဖြဲ႕၀င္ရဲ႕ေနရာမွာ ရန္ကုန္အေရွ႕ပုိင္းခ႐ိုင္ တရား႐ုံးက တြဲဖက္ခ႐ိုင္တရားသူႀကီး ဦးျမင့္ဟန္ကုိ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းပါတယ္” ဟု ရန္ကုန္ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္ တရား႐ုံးသတင္း ျပန္ၾကားေရးအရာရွိ ဒုတိယခ႐ုိင္တရားသူႀကီး ဦးရဲလြင္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိသုိ႔ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းမႈအရ ဥကၠ႒အေနျဖင့္ ဦးခင္ေမာင္ေမာင္ (ရန္ကုန္ေျမာက္ပုိင္းခ႐ိုင္တရား႐ုံး ခ႐ုိင္တရားသူ ႀကီး)၊ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ ဦးျမင့္ဟန္ (တြဲဖက္ ခ႐ိုင္တရားသူႀကီး၊ အေရွ႕ပုိင္းခ႐ုိင္တရား႐ုံး)၊ ဦးအုန္းခုိင္ (ရန္ကုန္ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္ တရား႐ုံး ဒုတိယခ႐ုိင္တရားသူႀကီး) တုိ႔က ဆက္လက္စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသုိ႔ ခုံ႐ုံးျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းမႈမွာ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ ျပည္ေထာင္စုတရားစီရင္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၂၃ (ခ) အရ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ပထမအႀကိမ္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းျခင္းကုိ ဇန္န၀ါရီလအတြင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အမႈစစ္တရားသူႀကီးသုံးဦးအနက္ အေရွ႕ပုိင္းခ႐ုိင္တရား႐ုံးမွ တရားသူႀကီးတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေဇာ္ထူးမွာ ကယားျပည္နယ္သုိ႔ တုိင္းဦးစီးမွဴးအျဖစ္ ရာထူးတုိးျဖင္႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြားျခင္းေၾကာင့္  ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ (ဗဟုိ) ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳအဖဲြ႕၀င္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးကုိနီ လုပ္ၾကံခံရမႈကုိ စတင္စစ္ေဆးခဲ့သည့္ အထူးခုံ႐ုံးတြင္ ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္တရား႐ုံး၊ တရားသူႀကီး ဦးတင္ေထြး (ဥကၠ႒) (ယခုၿငိမ္း)၊ အေရွ႕ပိုင္းခ႐ုိင္ တရား႐ုံးတြဲဖက္ခ႐ိုင္တရားသူႀကီး ဦးေဇာ္ထူး(အဖြဲ႔၀င္)၊ ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္တရား႐ုံး ဒုတိယခ႐ိုင္တရားသူႀကီး ဦးအုန္းခုိင္ (အဖြဲ႕၀င္)တုိ႔ ပါ၀င္ၿပီး တစ္ႏွစ္နီးပါးခန္႔ စစ္ေဆးခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ အေရွ႕ပိုင္းခ႐ုိင္ တရား႐ုံး တြဲဖက္ခ႐ိုင္တရားသူႀကီး ဦးေဇာ္ထူး (အဖြဲ႕ ၀င္)မွာ ကယားျပည္နယ္သုိ႔ ရာထူးတုိးျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႔သြားရမႈေၾကာင့္ အမႈစစ္အထူးခုံ႐ုံးကုိ ပထမအႀကိမ္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

ပထမအႀကိမ္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းမႈတြင္ ေျမာက္ပုိင္းခ႐ိုင္တရား႐ုံး၊ ခ႐ုိင္တရားသူႀကီး ဦးတင္ေထြး(ဥကၠ႒) (ယခုၿငိမ္း)၊ မုံရြာခ႐ုိင္မွ အေရွ႕ပုိင္းခ႐ုိင္တရား႐ုံး တြဲဖက္ခ႐ုိင္တရားသူႀကီးအျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ႕လာသူ ဦးခင္ေမာင္ေမာင္ (အဖြဲ႕၀င္) (ယခုေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္ တရားသူႀကီး)၊ ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္တရား႐ုံး ဒုတိယခ႐ုိင္တရားသူႀကီး ဦးအုန္းခုိင္တုိ႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္(NLD) ပါတီ (ဗဟုိ) ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳအဖဲြ႕၀င္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးကုိနီလုပ္ၾကံခံရမႈႏွင္႔ ဦးကုိနီအားလုပ္ၾကံခဲ့သည့္ ေသနတ္သမားကုိ လုိက္လံဖမ္းဆီးစဥ္ က်ည္ဆန္ထိ မွန္ေသဆုံးခဲ့သည့္ ဦးေန၀င္းတုိ႔အမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တရားလုိဘက္မွတင္ျပသည့္ စုစုေပါင္းသက္ေသ ၈၈ ဦးအနက္ လူသတ္မႈ အမႈတြဲ၌ ၇၂ ဦး၊ လက္နက္မႈအမႈတြဲ၌ ခုနစ္ဦး စုစုေပါင္း ၇၉ ဦးတုိ႔အား စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး လူသတ္မႈအမႈတြဲမွ သက္ေသရွစ္ဦး လက္နက္မႈအမႈတြဲမွ သက္ေသတစ္ဦးတုိ႔ကုိ ပယ္ခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ တရားလုိဘက္မွ တင္ျပခဲ့သည့္သက္ေသအခ်ဳိ႕ကုိ ျပန္လည္စစ္ေဆးေပးရန္အတြက္ ျပန္ေခၚသက္ေသအျဖစ္ရာႀကီးအမႈ အမွတ္၄၅/ ၂၀၁၇ (လူသတ္မႈ အမႈတြဲ) ၌ ၾကည္လင္းက ၂၄ ဦး၊  ေအာင္၀င္းေဇာ္က ၂၇ ဦး၊ ေဇယ်ာၿဖိဳးက ၃၇ ဦး၊ ေအာင္၀င္းထြန္းက ၂၇ ဦး၊ ရာႀကီးအမႈအမွတ္ ၄၆/ ၂၀၁၇ (လက္နက္မႈအမႈတြဲ) ၌ ၾကည္လင္းက တစ္ဦး၊ ေအာင္၀င္းေဇာ္ကသုံးဦးကို တရား႐ုံးသုိ႔ တင္ျပထားၿပီးတူညီသည့္ သက္ေသမ်ားလည္းပါရွိကာ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္ ၉ ရက္ ႐ုံးခ်ိန္းၿပီးခ်ိန္အထိ ျပန္ေခၚသက္ေသ ၂၆ ဦးစစ္ေဆး ၿပီးစီးေၾကာင္း သိရသည္။

ဦးကိုနီအား ၾကည္လင္းက ေနာက္မွ ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္ ခ်ိန္ရြယ္ေနသည္ကို ႐ိုက္ကူးထားသည့္ ဓာတ္ပုံအရ ေနာက္ကြယ္မွ တစ္စုံတစ္ေယာက္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္း ရွိေနသည္ဟု တရားလို၏ေရွ႕ေန ေျပာၾကား

ဦးကုိနီလုပ္ၾကံခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စြဲခ်က္တင္ခံထားရသူမ်ားကို ႐ုံးထုတ္လာစဥ္

ဦးကိုနီအား ၾကည္လင္းက ေနာက္မွ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခ်ိန္ရြယ္ေနသည္ကို ႐ိုက္ကူးထားသည့္ဓာတ္ပုံအရ ေနာက္ကြယ္မွ တစ္စုံတစ္ေယာက္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္း ရွိေနသည္ဟု တရားလို၏ေရွ႕ေန ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ရက္ ညေနပုိင္းက ဦးကုိနီလုပ္ၾကံခံရၿပီးေနာက္ ဦးကုိနီကုိ ၾကည္လင္းက ေနာက္မွ ေသနတ္ျဖင္႔ ပစ္ခတ္ရန္ ခ်ိန္ရြယ္ေနသည္ကုိ ႐ုိက္ကူးထား သည့္ ဓာတ္ပုံတစ္ပုံ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ အဆုိပါ ဓာတ္ပုံအျပင္ အမ်ားသူငါ ၀င္ထြက္သြားလာ၍ မရသည့္ ေလဆိပ္ပထမထပ္မွ ႐ုိက္ကူးထားသည့္ ဗီဒီယုိ ဓာတ္ပုံမ်ား ရွိေနေသးေၾကာင္း တရားလုိဘက္မွ ေရွ႕ေနတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးခင္ေမာင္ေဌး (တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန) က ေျပာၾကားသည္။

“ၾကည္လင္းကေတာ႔ အခုျပစ္မႈက်ဴးလြန္တဲ႔သူထဲမွာ ပါေနၿပီ။ သုိ႔ေသာ္ ၾကည္လင္းနဲ႔အတူပါသည့္ အဖြဲ႕အစည္းေတြသည္ အခုစြပ္စြဲခံေနရတဲ့လူေတြ မဟုတ္ေသးဘူး။ ေနာက္ထပ္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ရွိေသးတယ္။ အဲဒီလူေတြဟာ ၾကည္လင္းက လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မႈမစခင္ ၾကည္လင္းက လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ေတာ႔မယ္ဆုိတာ သိေနတယ္။ အဲဒီလုိလုပ္ၾကံ သတ္ျဖတ္ေတာ႔မယ္ အေနအထားကုိ တကယ္လုပ္ရဲ႕လားလုိ႔ ကြန္ဖမ္းလုပ္တဲ႔အေနနဲ႔ ဗီဒီယုိ႐ုိက္ထားတယ္။ အဲဒီဗီဒီယုိ႐ုိက္တဲ႔ ေနရာသည္ အမ်ားသူငါ ၀င္ထြက္သြားလာလုိ႔မရတဲ့ ေလဆိပ္ရဲ႕ တာ၀န္ရွိသူေတြပဲ သုံးေနလုိ႔ရတဲ့ အခန္းထဲကေန ႐ုိက္တယ္ဆုိတဲ႔ အေၾကာင္းကုိ ေျပာေနတာဟာ ျဖစ္ေနတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ကုိ ၾကည္လင္းကေတာ့ သိတယ္။ ၾကည္လင္းက အခုခ်ိန္ၾကမွ ေျပာလာလုိ႔ ခုခ်ိန္က်မွ တရားခံေရွ႕ေနေတြ က ေဖာ္ထုတ္ေနတာလား။ ေနာက္တစ္ခုက ဒီဗီဒီယုိဓာတ္ပုံနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ရဲတပ္ဖြဲ႕က သက္ေသခံတင္လာတဲ႔ အခါက်ေတာ႔ ၾကည္လင္းတုိ႔ကုိ စြဲခ်က္မတင္ခင္ကတည္း ကုိက ဓာတ္ပုံကုိ ရလာကတည္းကုိက အမ်ားသူငါ ၀င္ထြက္သြားလာလုိ႔ မရတဲ့ ေနရာကေနၿပီးေတာ့ ဗီဒီယုိဆင္ၿပီး ႐ုိက္ထားတာ။ ျဖစ္မယ္ဆုိတဲ႔ အေၾကာင္းအရင္းကုိ အဲဒီအဖြဲ႕အစည္းေတြက မျဖစ္ခင္ကတည္းက သိေနၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ဗီဒီယုိ႐ုိက္ထားတာေလ။ အဲဒီလုိ ႐ုိက္ထားတာကုိ ရဲကဗီဒီယုိနဲ႔တကြ သက္ေသခံခ်က္ရေနေပမဲ့ တရားစြဲတင္မယ့္ထဲမွာ မပါဘူး ဆုိတာဟာ ဘာေၾကာင့္လဲ။ ဒါကေတာ႔ စဥ္းစားစရာအေၾကာင္း တစ္ခုေပါ႔ဗ်ာ။ မျဖစ္ခင္ကတည္းကကုိက ျဖစ္ေတာ့မယ္ဆုိတာ သိေနတဲ႔ အဖြဲ႕သည္ ဗီဒီယုိဆင္ၿပီး ႐ုိက္ေနတဲ့အတြက္ ေနာက္တစ္ဖြဲ႕ဟာ ဦးကုိနီလုပ္ၾကံခံရတဲ႔ အခ်ိန္တုန္းက ေလဆိပ္ရဲ႕ပထမထပ္ အမ်ားျပည္သူ ၀င္ထြက္သြားလာလုိ႔ မရတဲ့ အခန္းထဲမွာ ရွိေနေသးတယ္ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းကေတာ႔ တရားခံရဲ႕ေရွ႕ေန ေမးျမန္းခ်က္အရေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ျမင္ေနရတာေပါ႔ဗ်ာ။ ခင္ဗ်ားတုိ႔လည္း စျဖစ္ျဖစ္ခ်င္းတုန္းက ျမင္တယ္ေလ။ ဦးကုိနီကုိ ေသနတ္နဲ႔ေနာက္က ခ်ိန္ေနတဲ႔ပုံ။ ဒါဆုိရင္ မျဖစ္ခင္တုန္းက ခ်ိန္ေနတဲ႔ပုံ။ မပစ္ခင္တုန္းက ပစ္ေတာ႔မယ္ ဆုိတာကုိ ျမင္ေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုက ရွိေနၿပီ အဲဒီပုံဟာ ဒါတစ္ေနရာက ႐ုိက္တာ။ ေနာက္ထပ္ ဒီရဲ႕ ဆန္႔က်င္ဘက္ ေနာက္တစ္ေနရာကေနၿပီးေတာ႔ ေလဆိပ္ပထမထပ္ကေန ႐ုိက္ေနတဲ႔ပုံေတြ ရွိေနေသးတယ္။ အခုသက္ေသခံသြင္းတဲ႔ထဲမွာ ပါလာၿပီ။ ေလဆိပ္အေပၚထပ္မွာရွိတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းသည္ ၾကည္လင္းနဲ႔ ဘယ္လုိပတ္သက္ေနသလဲ” ဟု တရားလုိဘက္မွ ေရွ႕ေနတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးခင္ေမာင္ေဌးက မီဒီယာမ်ားကုိ ေျပာၾကားသည္။

ထုိသုိ႔ အမႈစစ္တရား႐ုံးသုိ႔ တင္ျပထားသည့္ သက္ေသခံအရာမ်ားထဲတြင္ တရားလုိဘက္မွေရွ႕ေန ေျပာသကဲ့သုိ႔ ၾကည္လင္းက ဦးကုိနီကုိ လုပ္ၾကံေနသည့္ (စီစီတီဗြီမွတ္တမ္း မဟုတ္သည့္) ဗီဒီယုိမ်ားမွာ မပါ၀င္ေၾကာင္း စြပ္စြဲခံရသူမ်ားဘက္မွ ေရွ႕ေနဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထုိက္က ေျပာၾကားသည္။

ဦးကုိနီလုပ္ၾကံခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စြဲခ်က္တင္ခံထားရသည့္ ၾကည္လင္း၊ ေအာင္၀င္းေဇာ္၊ ေဇယ်ာၿဖိဳး၊ ေအာင္၀င္းထြန္းတုိ႔ကုိ မတ္ ၉ ရက္က ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္ တရား႐ုံးတြင္ ႐ုံးထုတ္စစ္ေဆးခဲ့သည္။

“ဒီေသနတ္နဲ႔ခ်ိန္တယ္ ဆုိတာဟာ ခင္ဗ်ားတုိ႔ စဥ္းစားၾကည့္။ မည္သူမဆုိ ေသနတ္သံၾကားမွသာ  ဒုန္းဒုိင္းပစ္ၿပီေဟ့ဆုိၿပီး ျမင္တာ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာဆုိရင္ ေသနတ္က ႐ုိက္လုိ႔မမီေတာ့ဘူးေလ။ ေသနတ္သံၾကားရင္ လဲသြားၿပီ။ ဘယ္လုိလုပ္ခ်ိန္တဲ့ ပုံေပၚမွာလဲ။ ခ်ိန္တဲ့ပုံရတာသည္ အေၾကာင္းရွိတယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တြက္တယ္။ ႀကိဳတင္ၿပီးေတာ့ မပစ္ခင္တည္းက ၾကည္လင္းေနာက္က တစ္ေယာက္ေယာက္က ေစာင့္ၾကည့္ေနၿပီးေတာ့ ဓာတ္ပုံ႐ုိက္တယ္။ အဲဒီဓာတ္ပုံကုိ ဘယ္ကေနရၿပီး ဘယ္လုိတင္တယ္ ဆုိတာကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က စီအုိင္ဒီက အမႈစစ္အရာရွိဆီကုိ ေမးရမွာ။ သက္ေသခံအျဖစ္ ႐ုံးကလက္ခံထားတယ္” စြပ္စြဲခံရသူမ်ားဘက္မွေရွ႕ေန ဦးေအာင္ခုိင္က ဆိုသည္။

 

ဦးကုိနီလုပ္ၾကံခံရမႈတြင္ ေသဒဏ္က်ခံရႏုိင္သည့္ ပုဒ္မမ်ားအပါအ၀င္ ပုဒ္မအသီးသီးျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ခံထားရသူမ်ားက စြဲခ်က္အမိန္႔ကုိမေက်နပ္သျဖင့္ တုိင္းတရားလႊတ္ေတာ္သုိ႔ ျပင္ဆင္မႈတက္ထားျခင္းကုိ လက္ခံသင့္ မသင့္ မတ္ ၁၆ ရက္ႏွင့္ ၁၉ ရက္တြင္ ၾကားနာမည္

ဦးကုိနီလုပ္ၾကံခံရမႈမွ တရားစြဲခံထားရသူမ်ားကို ႐ုံးထုတ္လာစဥ္

ဦးကုိနီလုပ္ၾကံခံရမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေသဒဏ္က်ခံရႏုိင္သည့္ ပုဒ္မမ်ားအပါအ၀င္ ပုဒ္မအသီးသီးျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ခံထားရသူမ်ားက စြဲခ်က္အမိန္႔ကုိ မေက်နပ္သျဖင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္သုိ႔ ျပင္ဆင္မႈတက္ထားျခင္းကုိ လက္ခံသင့္၊ မသင့္ မတ္ ၁၆ ရက္ႏွင့္ ၁၉ ရက္တုိ႔တြင္ ၾကားနာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တရားလုိဘက္မွ ေရွ႕ေနတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္ (တရားလႊတ္ ေတာ္ေရွ႕ေန) ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

စြဲခ်က္တင္ခံထားရသူမ်ားျဖစ္သည့္ ၾကည္လင္း၊ ေအာင္၀င္းေဇာ္၊ ေဇယ်ာၿဖိဳး၊ ေအာင္၀င္းထြန္းတုိ႔ ရန္ကုန္ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္ တရား႐ုံးက မတ္ ၈ ရက္တြင္ ႐ုံးထုတ္စစ္ေဆးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“စြပ္စြဲခံရသူေတြဘက္က တုိင္းကုိ တက္ထားတာလည္း ရွိတယ္ေလ။ ၁၆ ရက္နဲ႔ ၁၉ ရက္ ႏွစ္ရက္ေပါ႔။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္မွာ လက္ခံေရးကုိ ၾကားနာမွာ” ဟု ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

အလားတူ တရားလုိဘက္မွလည္း စြဲတင္ထားသည့္ အမိန္႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ လုိအပ္ခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ရာဇ၀တ္ျပင္ဆင္မႈ တက္ထားေၾကာင္း ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

“လုိအပ္ခ်က္ေလးေတြ ရွိတယ္လုိ႔ျမင္လုိ႔ တက္တာပါ။ ဘယ္လုိ လုိအပ္ခ်က္ဆုိတာေတာ့ ေျပာလုိ႔မေကာင္းေသးဘူး။ စကားဦး သန္းသလုိျဖစ္သြားမွာ” ဟု ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

မတ္ ၈ ရက္႐ုံးခ်ိန္းတြင္ အမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလဆိပ္စီစီတီဗြီ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ဘက္မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးအပါအ၀င္ ျပန္ေခၚသက္ေသငါးဦးကုိ ဆက္လက္စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီေန႔အေျခအေနက ငါးေယာက္ေခၚတယ္။ လုိခ်င္တာေလးေတြ ျပန္ေမးတယ္” ဟု စြပ္စြဲခံရသူမ်ားဘက္မွ ဦးေအာင္ခုိင္ (တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန) က ေျပာၾကားသည္။

အမႈစစ္အထူးခ႐ုိင္တရား႐ုံးမွ ခ်မွတ္သည့္ စြဲခ်က္အမိန္႔ မေက်နပ္သျဖင့္ တုိင္းတရား႐ုံးက ျပင္ဆင္ေပးရန္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ရက္က ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ခုခ်ိန္ထိလည္း ကြၽန္ေတာ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘာမွပတ္သက္တာ ထြက္ဆုိသြားတာ မရွိပါဘူးဗ်ာ။ ကြၽန္ေတာ္ေရွ႕ေနက တစ္ခုမွ ေတာင္ထေမးစရာမလုိဘူး။ ဘာမွလည္း မရွိဘူး” ဟု စြဲခ်က္တင္ခံထားရသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဇယ်ာၿဖိဳးက ႐ုံးခ်ိန္းအၿပီးတြင္ မီဒီယာမ်ားထံသုိ႔ ေျပာၾကားသည္။

ဦးကုိနီ လုပ္ၾကံခံရမႈမွ တရားခံေျပး ေအာင္၀င္းခုိင္ကုိဖမ္းမိပါက ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္ ေနာက္ကြယ္ကႀကိဳးကုိင္သူကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္မည္ဟု တရားလုိဘက္မွ ေရွ႕ေန ေျပာၾကား

ဦးကုိနီလုပ္ၾကံခံရမႈမွ တရားခံေျပး ေအာင္၀င္းခုိင္ကုိ ဖမ္းဆီးရမိပါက ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္ ေနာက္ကြယ္ကႀကိဳးကုိင္သူကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တရားလုိဘက္မွ ေရွ႕ေနတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ေအာင္၀င္းခုိင္ ဖမ္းဆီးရမိေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိ မရွိ သတင္းေထာက္မ်ားက ေမးျမန္းစဥ္ တရားလုိဘက္မွ ေရွ႕ေနတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္ (တရားလႊတ္ေတာ္) က အထက္ပါအတုိင္း ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ေအာင္၀င္းခုိင္ ဖမ္းဆီးရမိေရးက သက္ဆုိင္ရာျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ အလုပ္ေလ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ေမွ်ာ္လင့္ထားသလားဆုိရင္ မိေစခ်င္တယ္။ ဖမ္းမိေစခ်င္တယ္။ ဖမ္းမိလုိက္လုိ႔ရွိရင္ ပုိမုိေကာင္းမြန္တဲ့ ေနာက္ကြယ္က ႀကိဳးကုိင္သူကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္မွာေပါ့။ အခုဟာက ႀကိဳးစျပတ္ေနတယ္။ ဆုိလုိတာက စီမံကြပ္ကဲတဲ့ အဓိကေပ်ာက္ေနတယ္။ အဲဒါအခက္အခဲရွိတယ္” ဟုေျဖၾကားသည္။ ယင္းအျပင္ အင္းစိန္ေအာင္စုိး၏ ေအာင္၀င္းခုိင္ မရွိေတာ့ဘူးဆုိသည့္ သုံးသပ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္က “သူတုိ႔ကေတာ႔ သူတုိ႔နယ္ပယ္ အေတြ႕အၾကံဳအရေတာ့ ခန္႔မွန္းတာေပါ႔။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အေတြ႕အၾကံဳအရဆုိရင္ေတာ့ ရွိေနဦးမွာပါ။ သုိ႔ေသာ္ ဘယ္ေနရာမွန္းေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လည္း မသိဘူး။ ရွိေတာ့ရွိမွာပါ” ဟု ဦးေရာ ဘတ္စန္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ေနသည့္ တရားခံေျပး ေအာင္၀င္းခုိင္ႏွင့္ပတ္သတ္၍ ၎အစ္ကုိေတာ္စပ္သူ ေအာင္၀င္းထြန္းကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃ ရက္ ႐ုံးခ်ိန္းအၿပီးတြင္ သတင္းေထာက္မ်ားက ေမးျမန္းခဲ့ၾကသည္။

ယင္းထဲမွ ေမးခြန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ အင္းစိန္ေအာင္စုိး၏ ေအာင္၀င္းခုိင္ ေသၿပီ။ မရွိေတာ့ဘူးဆုိသည့္ မွတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍  “ကုိယ္က အဆက္အသြယ္မွမရွိတာ။ ေထာင္ထဲကေကာင္ကုိ လာၿပီးေတာ့ ေမးသလုိျဖစ္ေနတယ္ေလ။ ညီေလးတုိ႔က အျပင္ထြက္ေနရတာေလ။ အစ္ကုိက အခုမွ ထြက္ရတာ ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ကုိ ျဖစ္ေနတယ္။ ခုခ်ိန္ထိကုိေလ။ ေအာင္၀င္းခုိင္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးလည္း အစ္ကုိကဘာမွမသိတဲ့အတြက္ ဘာမွေျပာလုိ႔ မတတ္တာေပါ႔” ဟု ၎က ဆက္လက္ေျဖၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ သူ႔ (ေအာင္၀င္းခုိင္) ရဲ႕ လူေနမႈပုံစံကေရာ ဘယ္လုိရွိလဲခင္ဗ်ဟု သတင္းေထာက္တစ္ဦးက ဆက္လက္ေမးျမန္းရာ “သူ႔ရဲ႕လူ ေနမႈစတုိင္က သူလည္း ဘုရားတရား စိတ္၀င္စားပါတယ္။ ကုိယ္လည္း ဘုရားတရား စိတ္၀င္စားပါတယ္။ ကုိယ္တုိ႔ အခု ေမာ္တင္စြန္းမွာလည္း ကုိယ္လည္း ဘုရားတရားလုပ္တယ္။ သူလည္း ဘားအံတုိ႔ ေရာက္ေလရာမွာ ဘုရားတရား လုပ္ခဲ့တဲ့သူေတြပါ” ဟု ေအာင္၀င္းထြန္းက ဆက္လက္ေျဖၾကားသည္။