ဘူတာ႐ံု စစ္ေဆးေရးဂိတ္တစ္ခုအား ျပည္မႀကီးအရာရွိမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲထိန္းခ်ဳပ္ရမည့္ အျငင္းပြားဥပေဒကို ေဟာင္ေကာင္ အတည္ျပဳ

ဇြန္ ၁၄ ရက္က ေဟာင္ေကာင္ဥပေဒျပဳေကာင္စီ၌ ရထားလုိင္းဥပေဒၾကမ္းကို ဒီမိုကေရစီလိုလားေသာ အမတ္မ်ားက ဆန္႔က်င္ေနစဥ္ (Photo: AFP)

ေဟာင္ေကာင္ထဲမွ ရထားလမ္းဆံုး ဘူတာ႐ံုသစ္တစ္ခုအား တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးမွ အာဏာပိုင္မ်ားကို ပူးတြဲထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ေပးသည့္ အျငင္းပြားစရာဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုကို ေဟာင္ေကာင္ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားက ဇြန္ ၁၄ ရက္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ တ႐ုတ္အစိုးရေၾကာင့္ ေဟာင္ေကာင္၏ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ တျဖည္းျဖည္းယိုယြင္းလာေစသည့္ ယခုလုပ္ရပ္အေပၚ ေဒါသတႀကီး ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပေနၾကသည့္ ၾကားမွ ယခုကဲ့ သို႔ အတည္ျပဳလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဟာင္ေကာင္၏ အေျခခံဥပေဒအရ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းရထားၿပီး ျပည္မႀကီးမွ ဥပေဒစိုးမိုးမႈမ်ား ၀င္ေရာက္လာျခင္းကို တရားမ၀င္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။

သို႔ေသာ္ ယခုႏွစ္အတြင္း ဖြင့္လွစ္ေတာ့မည့္ ကြမ္က်ဳိး-ရွင္းက်န္႕-ေဟာင္ေကာင္ အထူးအျမန္ရထားလိုင္းမွ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးဆိုင္ရာ စစ္ေဆးေရးဂိတ္တစ္ခုကိုျပည္မႀကီးမွ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲထိန္းခ်ဳပ္ရမည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို ေဟာင္ေဟာင္ အမတ္မ်ားက အတည္ျပဳေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဟာင္ေကာင္၏ ဗဟိုခ်က္တြင္ရွိသည့္ ရထားလမ္းဆံုးဘူတာ႐ံုသစ္တစ္ခုသို႔ ျပည္မႀကီးမွအရာရွိမ်ား ေရာက္လာေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ရွင္းက်န္႔ႏွင့္ ကြမ္က်ဳိးတို႔သည္ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ ထိစပ္ေနၾကေသာ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးမွ ၿမိဳ႕မ်ား ျဖစ္သည္။

ထိုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကာလရွည္ၾကာ ကန္႔ကြက္ေနမႈမ်ားသည္ ဇြန္ ၁၄ ရက္က အထြတ္အထိပ္သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ အဆုိပါေန႔က ဥပေဒၾကမ္းကို ကန္႔ကြက္ရန္ ဥပေဒျပဳေကာင္စီအျပင္ဘက္တြင္ လူ ၂၀၀ ေက်ာ္ ဆႏၵျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“အေျခခံဥပေဒဟာ ေဟာင္ေကာင္ လူထုကိုကာကြယ္ ေပးႏိုင္မႈ မရွိေတာ့ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လြတ္လပ္ခြင့္ဟာ အႏၲရာယ္ရွိေနပါၿပီ”  ဟု ေ၀ါင္ဟု အမည္ရေသာ ပင္စင္စား တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္၊ အမွီအခိုကင္းေသာ တရားေရးစနစ္တို႔အပါအ၀င္ ျပည္မႀကီးတြင္ ၾကံဳရမည္မဟုတ္ေသာ လြတ္လပ္မႈမ်ားကို ေဟာင္ေကာင္တြင္ ရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါအေျခအေနကပင္ ေဟာင္ေကာင္၏ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ စီးပြားေရးေအာင္ျမင္မႈတို႔အတြက္ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ ျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ယခု ပူးတြဲလူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဥပေဒၾကမ္းကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းသာ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံရသူမ်ား ပါ၀င္သည့္ ေဟာင္ေကာင္ ဥပေဒျပဳေကာင္စီကအတည္ျပဳလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းဥပေဒၾကမ္းကို ကန္႔ကြက္သည့္ ဒီမိုကေရစီလိုလားေသာ ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားကိုမူ ေကာင္စီဥကၠ႒က ထုတ္ပယ္ခဲ့သည္။

ေဟာင္ေကာင္အေပၚ ျပည္မႀကီး၏ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈႀကီးထြားလာႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မႈမ်ားျမင့္တက္လာစဥ္ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ႀကီးမားေသာစီမံကိန္းႀကီးမ်ားစြာမွာ အၿပီးသတ္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ယခုျပႆနာျဖစ္ေနေသာ ေဟာင္ေကာင္ ေဒၚလာ ၈၄ ဒသမ ၄ ဘီလ်ံ (ေဒၚလာ ၁၀ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံ) တန္ အျမန္ရထားလိုင္းသည္ ထိုစီမံကိန္းႀကီးမ်ားစြာထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။