အြန္လုိင္းေပၚမွ အလွကုန္၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးအမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖန္႔ျဖဴးသည့္စနစ္ တစ္ေန႔တျခား ႀကီးထြားလ်က္ရွိၿပီး အခြန္လြတ္မႈမ်ား ရွိသည့္အတြက္ စနစ္တက်စိစစ္ၿပီး ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတုိင္း အေရးယူသြားမည္ဟု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရ ေျပာၾကား

အြန္လုိင္းေပၚမွ အလွကုန္၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးအမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖန္႔ျဖဴးသည့္စနစ္ တစ္ေန႔တျခား ႀကီးထြားလ်က္ရွိၿပီး အခြန္လြတ္မႈမ်ား ရွိသည့္အတြက္ စနစ္တက်စိစစ္ၿပီး ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတုိင္း အေရးယူသြားမည္ဟု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ေအာက္တိုဘာ ၁၁ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္၊ ပဥၥမပံုမွန္ အစည္းအေ၀း ဒသမေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသန္းႏုိင္ဦးက ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း အြန္လုိင္းေပၚမွေန၍ တရားမ၀င္ တင္သြင္းေရာင္းခ်ေနေသာ အလွကုန္၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ကို တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အေနႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား တရား၀င္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အေျခအေန ဖန္တီးေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ သိရွိလိုေၾကာင္း ေမးျမန္းရာတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ျပန္လည္ေျဖၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း အလွကုန္ပစၥည္း၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးပစၥည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ကို ဆုိင္ဖြင့္ေရာင္းခ်၍ ျဖစ္ေစ၊ အြန္လုိင္းမွေၾကာ္ျငာ၍ျဖစ္ေစ ေရာင္းခ်မည္ဆုိပါက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းလုိင္စင္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန (FDA)၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားကို ရယူၿပီး ေရာင္းခ်ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

“တရားမ၀င္ တင္သြင္းေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ မရွိဘဲနဲ႔ ေရာင္းခ်ျခင္းကို လံုး၀ခြင့္ျပဳထားျခင္း မရွိပါဘူး။ တကယ္လို႔ ဒီကိစၥရပ္ေတြကို ေဖာက္ဖ်က္ရင္ေတာ့ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး စားသံုးသူ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႔အေနနဲ႔ စိစစ္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ရွိပါတယ္။ ထို႔အတူ အလွကုန္၊ စားေသာက္၊ ေဆး၀ါးႏွင့္ ျပည္ပမွ တရားမ၀င္ တင္သြင္းလာတဲ့ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ရွိလာပါက တရားမ၀င္ တင္သြင္းလာသည့္ ပစၥည္းမ်ားကုိ ကုန္စည္မ်ား တားဆီးေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းမ်ားမွာ အေကာက္အခြန္ ဦးစီးဌာနမွလည္းေကာင္း၊ နယ္စပ္ဂိတ္မ်ားမွာလည္း အေကာက္အခြန္ဦးစီးဌာနႏွင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဌာန၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔ ပါ၀င္တဲ့ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕မ်ားနဲ႔ ၾကပ္မတ္စစ္ေဆးလ်က္ ရွိပါတယ္။ ေရွာင္ကြင္းလမ္းမ်ား၊ နယ္စပ္ေဒသမွ ၀င္ေရာက္လာသည့္ တရားမ၀င္ ကုန္မ်ားကိုလည္း သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားက အေရးယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္” ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာၾကားသည္။

“အခုေလာေလာဆယ္ျဖစ္ေနတဲ့ အြန္လုိင္းေပၚကေန ေရာင္းခ်ေနတဲ့ကိစၥရပ္က အဓိကအားျဖင့္ေတာ့ ႏွစ္ခုနဲ႔ သက္ဆုိင္ပါတယ္။ FDA စစ္ေဆးျခင္း မျပဳရတဲ့အတြက္ အားလံုးက သံုးစြဲရန္သင့္၊ မသင့္ဆုိတဲ့ အႏၲရာယ္ရွိ မရွိဆုိတဲ့ အခ်က္အေပၚ မူတည္ပါ တယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ အြန္လုိင္းေပၚကေန ေရာင္းခ်ၿပီးေတာ့ အိမ္တုိင္ရာေရာက္ ေရာင္းခ်တဲ့အတြက္ တခ်ဳိ႕ေနရာမွာ အခြန္မ်ားလြတ္ေနတဲ့ အပိုင္းလည္း ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ေသခ်ာစနစ္တက်စိစစ္ဖို႔ လုိေနပါၿပီ။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အပါအ၀င္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တစ္၀န္းလံုးမွာ အြန္လုိင္းကေန ျဖန္႔ျဖဴးေနတဲ့စနစ္က တစ္ေန႔တျခား ႀကီးထြားလ်က္ရွိပါတယ္” ဟု၎က ေျပာၾကားသည္။

စားသံုးသူမ်ား နစ္နာမႈ မရွိေစေရးအတြက္ နစ္နာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပါက အကာအကြယ္ ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ စားသံုးသူ အကာအကြယ္ေပးေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၁၄ တြင္ အြန္လုိင္းမွ ေၾကာ္ျငာေရာင္းခ်ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္၍ ကုန္စည္၏ အရည္အေသြး၊ အေရအတြက္၊ ကုန္စည္တြင္ ပါ၀င္ေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ ကုန္စည္အား အသံုးျပဳပံု၊ ကုန္စည္၏ ေစ်းႏႈန္း၊ ကုန္စည္၏ ၀န္ေဆာင္မႈႏႈန္းထားမ်ားႏွင့္ ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈကို ေပးအပ္ႏုိင္သည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ စားသံုးသူမ်ားအား လိမ္လည္ထားေသာ ေၾကာ္ျငာမ်ား၊ ကုန္စည္ (သို႔မဟုတ္) ၀န္ေဆာင္မႈ၏ အာမခံေပးထားမႈအေပၚ လိမ္လည္ထားေသာ ေၾကာ္ျငာမ်ား၊ ကုန္စည္ (သို႔မဟုတ္) ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မဟုတ္မမွန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္သည့္ ေၾကာ္ျငာမ်ား၊ ကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ကုန္စည္ (သို႔မဟုတ္) ၀န္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ အႏၲရာယ္ရွိမႈကို အသိေပးျခင္း မရွိေသာ ေၾကာ္ျငာမ်ား၊ သက္ဆုိင္သူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို မရဘဲ တစ္စံုတစ္ဦး (သို႔မဟုတ္) အျဖစ္အပ်က္ကုိ အသံုးျပဳထားေသာ ေၾကာ္ျငာမ်ား၊ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ လူမႈက်င့္၀တ္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ေသာ ေၾကာ္ျငာမ်ားကို မေဆာင္ရြက္ရဟု ေဖာ္ျပပါရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“အစားအေသာက္ေဆး၀ါး၊ အလွကုန္ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ျခင္းအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာန (FDA) ဖြဲ႕စည္းထားၿပီးေတာ့ အဲဒီ FDA ရဲ႕ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီးမွသာလွ်င္ ျပ႒ာန္းထားေသာ အစားအေသာက္ ေဆး၀ါးဥပေဒနဲ႔အညီ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အေျချပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ ဆုိပါက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းလုိင္စင္မ်ား လိုအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီးဦးျမင့္ေသာင္းက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို လုိက္နာမႈမရွိဘဲ ျပ႒ာန္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္း ခံရပါက သံုးႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္၊ က်ပ္ငါးသိန္းထက္ မပိုေသာေငြ ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ေငြႏွစ္ရပ္စလံုးကိုျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ျခင္းခံရမည္ဟု စားသံုးသူ အကာအကြယ္ေပးေရး ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္း၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။