အေမရိကန္သမၼတေဟာင္း ဘီလ္ကလင္တန္၏ ပဲြဦးထြက္၀တၳဳ တစ္သန္းေက်ာ္ ေရာင္းခ်ခဲ့ရ

ဇြန္ ၂၈ ရက္တြင္ နယူးေယာက္၌ ဘီလ္ကလင္တန္က ၎၏၀တၳဳစာအုပ္ကို ကုိင္ထားစဥ္ (Photo: AP)

အေမရိကန္သမၼတေဟာင္း ဘီလ္ကလင္တန္သည္ ယခုအခါ တစ္သန္းေက်ာ္ ေရာင္းခ်ခဲ့ရသည့္ ၀တၴဳေရးဆရာတစ္ဦး ျဖစ္လာၿပီျဖစ္သည္။

၎၏ပဲြဦးထြက္၀တၳဳ The President is Missing သည္ ဇြန္ ၄ ရက္တြင္ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ေျမာက္အေမရိကေဒသ တစ္ခုတည္း၌ ကတ္ထူဖံုးခ်ဳပ္၊ ebook ႏွင့္ audio ေရာင္းခ်ရမႈသည္ တစ္သန္းေက်ာ္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုလွ်ဳိ႕၀ွက္သည္းဖုိထို၀တၳဳသည္ ကလင္တန္အတြက္ ပထမဆံုး စိတ္ကူးယဥ္၀တၳဳ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၎ႏွင့္ပူးတဲြေရးသားခဲ့သည့္ ဂ်ိမ္းစ္ပတ္တာဆန္သည္ ပူးတဲြေရးသားမႈတြင္ ကမၻာေပၚ၌ အေရးသြက္ဆံုးႏွင့္ အေအာင္ျမင္ဆံုး၀တၳဳေရးဆရာတစ္ဦး ျဖစ္သည္။

ထို၀တၳဳအတြက္ သံုးသပ္မႈမ်ားသည္ အေကာင္းအဆိုး ေရာေထြးေနေသာ္လည္း The President is Missing ၀တၳဳသည္ တစ္ဆင့္စကားျဖင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ အလြန္အမင္း အားေကာင္းခဲ့ေၾကာင္း ယင္း၀တၳဳအား ပူးတဲြထုတ္ေ၀သူမ်ားျဖစ္ေသာ Alfred A.Knopf ႏွင့္ Little Brown and Co. တို႔၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ Barnes & Nobles မွ ၀တၳဳထုတ္ေ၀ေရးတာ၀န္ခံ Sessalee Hensley က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ စိတ္ကူးယဥ္မဟုတ္ေသာ စာအုပ္မ်ားက ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ ေႏြရာသီတြင္ ဘီလ္ကလင္တန္၏ ထုိ၀တၳဳက အံ့ၾသဖြယ္ရာေကာင္းမြန္မႈကို ျပသႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း Hensley က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထို၀တၳဳ၏ အေၾကာင္းအရာကလည္း ေထာက္လွမ္းေရး ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ ဦးစားေပး စိုးရိမ္မႈျဖစ္ေသာ အလားအလာရွိသည့္ ဆိုးရြားေသာ ဆုိက္ဘာတုိက္ခုိက္မႈ အေၾကာင္းျဖစ္ေနရာ အခ်ိန္ကုိက္လည္း ျဖစ္ေနသည္။ ဆိုက္ဘာတုိက္ခုိက္မႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခသည္ အနီေရာင္အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီး ႐ုရွားသည္ အထက္သန္ဆံုး ျပည္ပႏိုင္ငံျဖစ္ေနသည္မွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာမလိုေၾကာင္း ေထာက္လွမ္းေရးဌာနဒါ႐ိုက္တာ ဒန္ကုတ္က ၿပီးခဲ့ေသာဇူလိုင္လယ္တြင္ သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဘီလ္ကလင္တန္ႏွင့္ ပတ္တာဆန္တုိ႔၏ ထိုစာအုပ္သည္ လွ်ဳိ႕၀ွက္သည္းဖို၀တၴဳစာရင္းတြင္ ဦးေဆာင္ေနသည္။ ကတ္ထူဖံုးခ်ဳပ္စာအုပ္ႏွင့္ အဖံုးေပ်ာ့စာအုပ္ေစ်းကြက္၏ ၈၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအား စာရင္းေကာက္ယူထားေသာ NPD BookScan က The President is Missing ၀တၳဳသည္ ယခုႏွစ္အတြင္း ယခုအခ်ိန္အထိ အေရာင္းရဆံုး စိတ္ကူးယဥ္၀တၳဳျဖစ္ေနၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း အားလံုးလႊမ္းျခံဳေသာ အေရာင္းရဆံုး ထိပ္တန္း ၁၀ စာရင္းကို ၀င္ေရာက္ႏုိင္သည့္ တစ္အုပ္တည္းေသာ သည္းထိတ္ရင္ဖို၀တၳဳလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Michael Wolff ၏ Fire and Fury စာအုပ္ႏွင့္ ဂ်ိမ္းစ္ကိုေမ၏ A Higher Loyalty စာအုပ္ကဲ့သို႔ေသာ စိတ္ကူးယဥ္မဟုတ္သည့္ စာအုပ္မ်ားသည္လည္း အေရာင္းရဆံုး ထိပ္တန္းစာရင္းတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။

ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္း My Life ကဲ့သို႔ စာအုပ္မ်ားလည္း ေရးသားခဲ့ဖူးသည့္ ဘီလ္ကလင္တန္သည္ စိတ္ကူးယဥ္ႏွင့္ စိတ္ကူးယဥ္မဟုတ္သည့္က႑မ်ားတြင္ သန္းဂဏန္းအထိ ေရာင္းခ်ခဲ့ရသည့္ ရွားရွားပါးပါးစာေရးသူ ျဖစ္လာၿပီျဖစ္သည္။

Ref: AP