ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ား ေနစရာရရွိႏုိင္ေရးအတြက္ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြစနစ္ျဖင့္ အိမ္ရာစီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္စီစဥ္

ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ား ေနစရာရရွိႏုိင္ေရးအတြက္ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြစနစ္ျဖင့္ အိမ္ရာစီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

“ဒီေနရာမွာ ေနစရာအခက္အခဲ ျဖစ္ေနသူေတြကေတာ့ အပုိင္းသုံးပုိင္းရွိပါတယ္။ တစ္ပုိင္းကေတာ့ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလာျပီးလက္လုပ္လက္ စားဘ၀နဲ႔ေနထုိင္ေနရျပီး လက္ငင္းေခ်းေငြ မေပးႏုိင္လုိ႔ ေနစရာမရွိျဖစ္ေနတဲ့သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ကုမၸဏီမွာ အလုပ္လုပ္ေနမယ့္ လစာမေပးႏိုင္တဲ့အတြက္ အိမ္ငွားေနရတဲ့ သူေတြျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ အစုိးရ၀န္ထမ္းျဖစ္ၿပီး အိမ္ငွားေနေနရတဲ့သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ ေနထုိင္ေန ရတဲ့သူေတြကုိ ေနစရာခုိင္ခုိင္မာမာ ရရွိေစဖုိ႔အတြက္ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြစနစ္တစ္ခုနဲ႔ အိမ္ရာစီမံကိန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ဖို႔ ႏုိင္ငံေတာ္က မူ၀ါဒခ်မွတ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ အေျခအေနအား တုိင္းေဒသၾကီးအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစုိးရသစ္ စတင္တာ၀န္ယူသည့္ အခ်ိန္မွစတင္ကာ က်ဴးေက်ာ္စာရင္းမ်ားကုိ စနစ္တက် ေကာက္ခံခဲ့ေၾကာင္း၊ က်ဴးေက်ာ္အိမ္ရာမ်ားတြင္ ေနထုိင္သူမ်ား၏ ဘ၀အားျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ က်ဴးေက်ာ္စာရင္း ေကာက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်ဴးေက်ာ္စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ လက္ေဗြ၊ မ်က္ႏွာမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ထားေၾကာင္း၊ အိမ္ရာစနစ္မရွိသျဖင့္ က်ဴးေက်ာ္ေနရာမ်ားတြင္ ေနထုိင္သူက်ဴးေက်ာ္ကတ္ျပား ထုတ္ယူထားသူ တစ္သိန္းေက်ာ္ခန္႔ ရွိေနေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“ဒီေနထုိင္သူေတြကုိ စနစ္တက် ေနရာျပန္လည္ခ်ထားေပးႏုိင္ဖုိ႕နဲ႔ အိမ္ရာေတြ ရရွိႏုိင္ဖို႔နဲ႕ လူမႈဘ၀ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္မယ္ဆုိရင္ လူသားအရင္းအျမစ္တစ္ခုကုိ ျပဳစုပ်ဳိး ေထာင္ေပးႏုိင္ရာ ေရာက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဒီအေျခအေနကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖုိ႕ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းသည္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း တုိးပြားသည့္အတြက္ စက္ရုံ၊ အလုပ္႐ုံမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကုိ စိတ္၀င္စားၾကေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ အေျခခံအေဆာက္အအုံႏွင့္ စက္မႈဇုန္မ်ားတည္ရွိသည့္ ၿမိဳ႕ျဖစ္သျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားသည္ ရန္ကုန္တုိင္း အတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္လာေၾကာင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

“ရန္ကုန္ျမိဳ႕သုိ႕ ေျပာင္းေရႊ႕လာသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ တန္ဖုိးသင့္၊ တန္ဖုိးနည္း၊ တန္ဖုိးျမင့္အိမ္ရာေတြ ေရာင္းခ်ေပးႏုိင္ဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔တုိင္းမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတဲ့သူေတြကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ စတင္တာ၀န္ယူတဲ့အခ်ိန္ကစၿပီး အခုအခ်ိန္ထိ ေျမေပးမယ္။ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းေတြရေအာင္ ဖန္တီးေပးႏုိင္မယ္။ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံေတြ လာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရင္ ဘယ္လုိစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မယ္ဆုိတာေတြကုိ လုပ္ေပးႏုိင္ဖို႔ အားနည္းခဲ့ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ေျမကြက္လပ္ေတြ အားလုံးက ပုိင္ဆုိင္တဲ့သူေတြရွိေနတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အသစ္ေဖာ္ထုတ္မည့္ စက္မႈဇုန္ေနရာမ်ားတြင္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးႏုိင္မႈမ်ားကုိ ျပင္ဆင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါေနရာမ်ားတြင္ တန္ဖုိးနည္း၊ တန္ဖုိးသင့္၊ တန္ဖုိးျမင့္ အိမ္ရာမ်ားကုိလည္း တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြထဲမွာ ကုိယ့္ရဲ႕အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းေၾကာင့္ ေရာက္လာၿပီး အဆင္ေျပမႈေတြရွိသလုိပဲ။ အခ်ဳိ႕က အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းရေပမယ့္ နယ္ကုိ ေငြျပန္ပုိ႔ဖို႔၊ တခ်ဳိ႕က က်ဴးေက်ာ္ကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး လုပ္ကြက္၊ ကုိင္ကြက္တစ္ခုလုိမ်ိဳး စီးပြားရွာစားေနတာကုိ ေတြ႕ရတယ္။ က်ဴးေက်ာ္ေနရာေတြကုိ ေျခကုပ္ယူၿပီး ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္ေနတာကုိလည္း ေတြ႕ရပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက အိမ္ရာတစ္သန္း တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး လုိအပ္သည့္ အာမခံဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလးႏုိင္ငံ ပူူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ MoU ေရးထုိး

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ အိမ္ရာတစ္သန္း စီမံကိန္းအတြက္ လုိအပ္သည့္ အာမခံဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ျမန္မာ၊ ဂ်ပန္၊ ဂ်ာမနီႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံ တုိ႔သည္ ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္က ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္း အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ MoU ေရးထုိးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသုိ႔ ျပဳလုပ္ရျခင္းမွာ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အုိးအိမ္သည္ အမွန္တကယ္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အုိးအိမ္မ်ား ပုိင္ဆုိင္ႏုိင္ရန္အတြက္အာမခံလုပ္ငန္းက မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းမွ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာ စႏၵာဦးက ေျပာၾကားသည္။

“အဓိက ကေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္က ေဆာက္လုပ္မယ့္ အိမ္ရာစီမံကိန္းေတြေပါ့။ အိမ္ရာတစ္သန္း ေဆာက္လုပ္ဖုိ႔ ၂၀၃၀ အထိ ရည္ရြယ္ခ်က္ ထားပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ကုိ ႏုိင္ငံပုိင္ျဖစ္တဲ့ ျမန္မာ့အာမခံ လုပ္ငန္းကေန အိမ္ရာ ၀ယ္ခ်င္တဲ့ သူေတြအတြက္ကုိ အာမခံေပါ့။ အိမ္ရာ၀ယ္ဖုိ႔ အရစ္က်နဲ႔ ေငြသြင္းမယ္။ သြင္းေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အိမ္ေထာင္ဦးစီးက အေၾကာင္းမလွလုိ႔ ဆုံးပါးသြားမယ္။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ ထာ၀စဥ္ မသန္မစြမ္း ျဖစ္သြားမယ္ဆုိရင္ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းက ဒါကုိ အာမခံထားတဲ့ ကုမၸဏီက ဆက္ၿပီး ေငြသြင္းေပးသြားမယ္။ အိမ္ရာကေတာ့ သူတုိ႔ပဲရမွာပါ” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ေပးသြင္းရမည့္ ပရီမီယံေၾကးႏႈန္းထား၊ ေခ်းမည့္ ေငြပမာဏ၊ မည္သည့္ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ေလ်ာ္ေၾကးရမည္ စသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား အေသးစိတ္ညႇိႏိႈင္းဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

အိမ္ရာ ၀ယ္ယူသူမ်ားအတြက္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္သည့္ DI Tokyo က ေခ်းေငြေခ်းမည္ျဖစ္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အုိးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ တစ္ဆင့္ ေခ်းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ “ဆရာမတုိ႔အေနနဲ႔ အိမ္ရာနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ကေတာ့ ဒါက ပထမဦးဆုံး လုပ္ေဆာင္တာေပါ့။ အိမ္ရာ တစ္သန္း ဆုိေတာ့ ကုိယ္ယူရမယ့္ အႏၲရာယ္က နည္းနည္းမ်ားေတာ့ ဒါကုိျပန္ၿပီး ႏုိင္ငံျခားတစ္ဆင့္ အာမခံေစ်းကြက္မွာ ျပန္ၿပီးေတာ့ တစ္ဆင့္ခံ အာမခံကုမၸဏီေပါ့။ သူကေတာ့ ဂ်ာမနီ။ သူ႔ဆီမွာ တစ္ဆင့္ အာမခံျပန္ထားမယ္။ မေလးရွားႏုိင္ငံကေတာ့ ဘယ္ပေရာဂ်က္ဆုိ ဘယ္ေလာက္ Risk မ်ားတယ္ ဆုိၿပီးေတာ့ စုေဆာင္းမႈ အႏၲရာယ္ေတြကုိ တြက္ခ်က္ေပးမယ္။ ပေရာဂ်က္က အေသးစိတ္ေတာ့ ေဆြးေႏြးေနၿပီ။ ၿပီးေတာ့ ေစာႏုိင္သမွ် ေစာေအာင္ စပါ့မယ္” ၎က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဂ်ပန္၊ ဂ်ာမနီ၊ မေလးရွားႏုိင္ငံအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၏ ရလဒ္ျဖစ္ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ အိမ္ရာ တစ္သန္း စီမံကိန္းအတြက္ လုိအပ္ေသာ အာမခံဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ သက္ဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံကုိယ္စားျပဳ ႏုိင္ငံတကာ အာမခံလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ ေရးထုိးျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ အဓိက လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ အိမ္ရာပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားတြင္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

နယ္သာလန္တြင္ သရီးဒီပရင္တာျဖင့္ ကမၻာ႔ပထမဆံုး အိမ္ရာစီမံကိန္းတစ္ခု တည္ေဆာက္မည္

သရီးဒီပရင္တာႏွင့္ တည္ေဆာက္ေသာ အိမ္ပံုစံမ်ားကို စိတ္ကူးေဖာ္ျပထားေသာ ဒီဇိုင္းပံုစံ (Photo: Houben)

နယ္သာလန္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းရွိ အန္းဟိုဗင္ၿမိဳ႕သည္ သရီးဒီပရင္တာျဖင့္ ေဆာက္လုပ္မည့္ ကမၻာ့ပထမဆံုး အိမ္ရာစီမံကိန္းကို လာမည့္ႏွစ္တြင္ခ်ျပရန္ စီစဥ္ေနသည္။ ပိုမိုလ်င္ျမန္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ပံုစံတစ္ခုကို ေဆာက္လုပ္ႏိုင္မည့္ ထိုစနစ္သည္ ေဆာက္လုပ္ေရးေလာကကို ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲႏိုင္လိမ့္မည္ဟု တီထြင္သူမ်ားက ယံုၾကည္ေနၾကသည္။

စက္႐ုပ္လက္တံတစ္ခုျဖင့္ ကြန္ကရစ္မ်ားကို ပရင့္ထုတ္ကာ ေဆာက္လုပ္ႏိုင္မည့္ ထုိပေရာဂ်က္အား ၿမိဳ႕ေကာင္စီ၊ အန္းဟိုဗင္နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီအခ်ဳိ႕က ပံ့ပိုးေပးထားၿပီး ၎တို႔၏ ပထမဆံုး အိပ္ခန္းသံုးခန္းပါ ေနအိမ္ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ျမင္ေတြ႕ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။

Project Milestone ဟု အမည္ေပးထားေသာ ထိုအိမ္ရာစီမံကိန္းထဲတြင္ ပါ၀င္မည့္ ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ အရြယ္အစား အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိသည့္ ေနအိမ္ငါးလံုးကို လာမည့္သံုးႏွစ္မွ ငါးႏွစ္အတြင္း ေဆာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက ေငြေၾကးပံ့ပိုးေပးထားသည္ဟု စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ႐ူဒီဗန္ဂတ္က ေျပာခဲ့သည္။

“ဒါဟာ အစပဲရွိပါေသးတယ္။ ဒီေဆာက္လုပ္မႈပံုစံသစ္ရဲ႕ ေတာ္လွန္တဲ့နည္းပညာရပ္ဟာ အခ်ိန္နဲ႔ အမွ်တိုးတက္လာမွာပါ” ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သရီးဒီပရင္တာျဖင့္ ေဆာက္လုပ္မႈ၏ ႀကီးမားေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမွာ အိုးပံုစံေနအိမ္မ်ားကို ကိုယ္ပိုင္အမွတ္သညာအေနႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး သဘာ၀အတိုင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာ အရာမ်ား ၀န္းက်င္မွာပင္ ေဆာက္လုပ္ႏိုင္သည္ဟု ဗန္ဂတ္က ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “အရာအားလံုး ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ဒီဇိုင္းကို လံုး၀အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ေအာင္ ေဆာက္ႏိုင္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဧည့္သည္ေတြဟာ ေတာေတာင္ သဘာ၀ထဲမွ ေနထိုင္ေနရသလို ခံစားရမွာပါ” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ သရီးဒီပရင္တာျဖင့္ ေဆာက္လုပ္မႈသည္ လအနည္းငယ္မွ သီတင္းပတ္အနည္းငယ္အထိ ေဆာက္လုပ္မႈအခ်ိန္ကို တိုေတာင္းေစႏိုင္သည္။

နယ္သာလန္တြင္ ကြၽမ္းက်င္လက္မႈပညာသည္ ရွားပါးမႈေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္မႈစရိတ္ကို ျမင့္တက္ေစခဲ့သည္။ ယခုသရီးဒီပရင္တာျဖင့္ ေဆာက္လုပ္မႈသည္ ထိုအခက္အခဲကိုလည္း ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

“ဥပမာအားျဖင့္ ပန္းရံဆရာလိုမ်ဳိး လက္မႈပညာသည္ေတြဟာ လာမယ့္ႏွစ္ေတြအတြင္းမွာ လံုလံုေလာက္ေလာက္ ရွိေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အခုလို စက္႐ုပ္နည္းပညာကို ေဆာက္လုပ္ေရးက႑မွာ မိတ္ဆက္ေပးျခင္းျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ အနာဂတ္မွာ ေငြေၾကးကုန္က်မႈ သင့္တင့္တဲ့ေနအိမ္ေတြကုိ ပိုမိုေဆာက္လုပ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဗန္ဂတ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ လက္ရွိအေျခအေနတြင္မူ သရီးဒီပရင္တာျဖင့္ ေဆာက္လုပ္မႈသည္ သမား႐ိုးက်နည္းလမ္းမ်ားထက္ မ်ားစြာအကုန္အက် မ်ားေနဆဲျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုနည္းပညာ တိုးတက္လာမႈႏွင့္အတူ ကုန္က်စရိတ္မွာလည္း က်ဆင္းလာမည္ဟု သိရသည္။

သရီးဒီပရင္တာျဖင့္ ေဆာက္လုပ္မည့္ အိမ္ရာစီမံကိန္းကို စိတ္၀င္စားေနၾကသည့္ အိမ္ငွားလိုသူမ်ားမွာလည္း ရာႏွင့္ခ်ီရွိႏွင့္ၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုအိမ္တစ္အိမ္အား လစဥ္ အငွားစရိတ္သည္ ယူ႐ို ၉၀၀ မွ ၁၂၀၀ ၾကား (၁၀၅၃ ေဒၚလာ မွ ၁၄၀၀ ၾကား) ရွိလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

အေဆာက္အအံုေဆာက္ရာတြင္ သရီးဒီပရင္တာကို အသံုးျပဳပါက လူတို႔သည္ ၎တို႔ေနအိမ္၏ ဒီဇိုင္းႏွင့္ တည္ေဆာက္ပံုတို႔အေပၚ ပိုမိုလႊမ္းမိုးမႈ ရွိႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အန္းဟိုဗင္ၿမိဳ႕၏ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ယာဆင္တို႐ူႏိုဂလူက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဒီစနစ္ဟာ ေစ်းကြက္ကို ေျပာင္းလဲလိမ့္မယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ အထင္ ေျပာရမယ္ဆိုရေတာ့ ဒါဟာ ကစားပြဲတစ္ခုလံုးကို ေျပာင္းသြားေစမယ့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္၀န္က ဆိုခဲ့ၿပီး သရီဒီးပရင္တာသံုးစြဲမႈမ်ားသည္ ဆက္တိုက္တိုးတက္လာကာ ပို၍လည္း ေရပန္းစားလာလိမ့္မည္ဟုလည္း ေျပာခဲ့သည္။

မၾကာေသးမီကပင္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတြင္ သရီးဒီပရင္တာျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ ေနအိမ္တစ္လံုးကို Nantes တကၠသိုလ္က ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ ထိုအိမ္ကို လူမႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳေနသည္။

နယ္သာလန္ႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလကလည္း အမ္စတာဒမ္တြင္ ကမၻာ့ပထမဆံုး သရီးဒီပရင္တာျဖင့္ေဆာက္သည့္ တံတားကို ပြဲထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

Ref: AFP

က်ပ္သိန္း ၂၀၀ ႏွင့္အထက္ ကြန္ဒိုမီနီယံ၊ တုိက္ခန္းႏွင့္ အိမ္ရာမ်ားကို ေခ်းေငြအရစ္က်ျဖင့္ ၁၅ ႏွစ္အထိ ျပန္လည္ေပးဆပ္ႏိုင္မည့္ Aya Home Loan ၀န္ေဆာင္မႈ ဧရာ၀တီဘဏ္ စတင္

က်ပ္သိန္း ၂၀၀ ႏွင့္အထက္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္အတန္းမီ ကြန္ဒိုမီနီယံ၊ တိုက္ခန္းႏွင့္ အိမ္ရာမ်ားကို Aya Home Loan ၀န္ေဆာင္မႈျဖင့္ ေခ်းေငြရယူၿပီး ႏွစ္ရွည္အရစ္က် ၁၅ ႏွစ္အထိ အရစ္က်ေပးေခ်စနစ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္မည့္၀န္ေဆာင္မႈ စတင္လိုက္ေၾကာင္း ဧရာ၀တီဘဏ္က မတ္ ၃၁ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ႏိုဗိုတယ္ဟိုတယ္၌ က်င္းပသည့္ Aya Home Loan Launch ဖြင့္ပြဲမွ သိရသည္။

Aya Home Loan ၀န္ေဆာင္မႈျဖင့္ ႏွစ္ရွည္အရစ္က်၀ယ္ယူႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္ မိတ္ဆက္မႈကို ဧရာ၀တီဘဏ္မွ Novotel Yangon Max Hotel တြင္ မတ္ ၃၁ ရက္မွ ဧၿပီ ၂ ရက္အထိက်င္းပေနၿပီး Aya Home Loan ျဖင့္ သိန္း ၂၀၀ ႏွင့္အထက္ရွိ ကြန္ဒိုမီနီယံ၊ တိုက္ခန္းႏွင့္ အိမ္ရာမ်ားကို ေခ်းေငြရယူ ၀ယ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိသတ္မွတ္ခ်က္အရ ကြန္ဒိုႏွင့္ တိုက္ခန္းမ်ားကို က်ပ္သိန္း ၂၀၀ အထက္ျဖစ္ရန္ႏွင့္ အသင့္ေနအိမ္ႏွင့္ေျမကို က်ပ္သိန္း ၅၀၀ အထက္ ေခ်းေငြစတင္ရယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ က်ပ္သိန္း ၂၀၀ ႏွင့္အထက္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္အတန္းမီ ကြန္ဒိုမီနီယံမ်ား၊ တိုက္ခန္းႏွင့္ အိမ္ရာမ်ားကို Aya Home Loan ၀န္ေဆာင္မႈျဖင့္ ၀ယ္ယူမည္ဆိုပါက ကနဦးေပးသြင္းေငြ အနည္းဆံုးရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀၊ လစဥ္ပံုေသေပးေခ်ရမည့္ အရစ္က်စနစ္ အမ်ားဆံုး ၁၅ ႏွစ္အထိရရိွႏိုင္မည့္ ေခ်းေငြသက္တမ္းႏွင့္ အတိုးႏႈန္းအျဖစ္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္း (Amortization Method) ျဖင့္ တြက္ခ်က္ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္သည္။

“ပုဂၢလိက၀န္ထမ္းဆိုရင္ ကုမၸဏီရဲ႕ေထာက္ခံစာနဲ႔ လစာေျပစာသံုးလစာနဲ႔ ေျခာက္လအတြင္း ဘဏ္စာရင္းရွင္းတမ္းေတြ တင္ျပဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ BCC က်ၿပီးတဲ့ တုိက္ခန္းျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္” ဟု ဧရာ၀တီဘဏ္မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

လစာက်ပ္ရွစ္သိန္း ရရွိသူအေနျဖင့္ ဧရာ၀တီဘဏ္မွာ က်ပ္သိန္း ၂၁၀ ခန္႔အထိ ေခ်းယူႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ေငြေခ်းယူသူမွ က်ပ္သိန္း ၂၀၀ ကို ဧရာ၀တီဘဏ္မွေခ်းယူၿပီး ငါးႏွစ္အတြက္ အတိုးႏႈန္း ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ျပန္လည္ေပးဆပ္မည္ဆိုပါက တစ္လလွ်င္ ၄၅၅၀၆၁ က်ပ္ေပးသြင္းရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး အတိုးႏႈန္းပါ၀င္ေသာ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည့္ပမာဏမွာ က်ပ္ ၂၇၃ သိန္းေက်ာ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အိမ္ပိုင္လိုသူေတြက စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့အိမ္ေတြကို သက္ေသာင့္သက္သာ ၀ယ္ယူႏုိင္ၿပီး အိမ္ပိုင္ရာပိုင္ျဖစ္ေအာင္ အခြင့္အေရးေတြ ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ တုိင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ကို ကူညီတာလည္းျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဧရာ၀တီဘဏ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ဦးျမင့္ေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

Aya Home Loan ၀န္ေဆာင္မႈ ရယူလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ေလွ်ာက္လႊာေၾကး က်ပ္ ၅၀၀၀၀၊ မိမိေခ်းယူသည့္ ေငြပမာဏအေပၚ အတိုးႏႈန္းသံုးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၀ယ္ယူမည့္ အိမ္ရာတိုက္ခန္းဆိုင္ရာ အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ မိမိ၏ ၀င္ေငြအေထာက္အထားမ်ား အျပည့္အစံုပါ၀င္ပါက ႏွစ္ပတ္၊ သံုးပတ္အတြင္း အိမ္ရာေခ်းေငြရရွိမႈ ရွိမရွိ သိရွိရမည္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္လႊတ္ေတာ္ဆီ ေရာက္မလာဘဲ စတင္ခဲ့တဲ့ Eco Green City အိမ္ရာစီမံကိန္းနဲ႔ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ က်ပ္ ၄၈၀၀ ဂယက္

အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ တစ္ရက္ က်ပ္ ၅၆၀၀ ရရွိေရး အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံု အလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနသည္ကို ယခုလပိုင္းအတြင္း ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု – ၾကည္ႏုိင္)

စီးပြားေရး က်ဆင္းမႈေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ စား၀တ္ေနေရး က်ပ္တည္းမႈေတြ ပန္း၀င္ခဲ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွစ္အမည္တပ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ကုန္ဆံုးခဲ့ခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာမွာ စတင္ပါ၀င္ရေတာ့မယ့္ အာဆီယံစီးပြားေရး အသိုက္အ၀န္းက ေစာင့္ႀကိဳေနမယ့္ စိန္ေခၚမႈဆီ ဦးတည္ခဲ့ပါၿပီ။

အစိုးရဘက္က ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒအသက္၀င္လာမယ့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ကို ပစ္မွတ္ထား လုပ္ေဆာင္ေနသလို ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းေတြထဲက အေသးစား အလတ္စားလုပ္ငန္းေတြအတြက္လည္း ေခ်းေငြဆိုင္ရာ အတုိးႏႈန္းေတြနဲ႔ ကာလေတြ ေလွ်ာ့ခ်မႈေတြ ျပင္ဆင္လာတာ ျမင္စျပဳခဲ့ပါတယ္။

ဆန္စင္ရာ က်ည္ေပြ႕လိုက္ရင္း မဟာဗ်ဳဟာေျမာက္ ခ်မွတ္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးတဲ့ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအျမင္ဟာ ဘာလုပ္ေနသလဲလို႔ ေမးခြန္းထုတ္ရမယ့္ စီးပြားေရးမူ၀ါဒ ၁၂ ခ်က္နဲ႔ ေရွ႕ဆက္ဖို႔ ခဲယဥ္းေနဆဲပါ။

ဒီလိုအေျခအေနေတြ ၾကံဳေနေပမယ့္လည္း အစိုးရအေနနဲ႔ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အားနည္းတယ္လို႔ ေ၀ဖန္ခံေနရတဲ့ျဖစ္စဥ္အျဖစ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းရဲ႕ မဲဆႏၵနယ္လွည္းကူးမွာ Eco Green City အိမ္ရာစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့တာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကို အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းမႈမရွိခဲ့လို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကသလို အလုပ္ရွင္က မ်ားတယ္ထင္ၿပီး အလုပ္သမားက နည္းတယ္ထင္တဲ့ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြကို မူလကထက္ က်ပ္ ၁၂၀၀ တိုးျမႇင့္လိုက္မႈဂယက္ေတြလည္း ရွိေနၿပီး ဒီလိုလုပ္ေဆာင္မႈေတြကိုပဲ ဒီတစ္ပတ္ရဲ႕ စီးပြားေရး သံုးသပ္ခ်က္က႑မွာ တင္ျပလိုပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ အိမ္ရာစီမံကိန္းနဲ႔ က်ဳးေက်ာ္အိမ္ရာအရင္ စတင္လာတဲ့ Eco Green City အိမ္ရာစီမံကိန္း

အရင္အစိုးရလက္ထက္က လုပ္ခဲ့တဲ့ ေ၀ဖန္ခံရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းနဲ႔ လက္ရွိ အစိုးရလက္ထက္မွာ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ က်ဳးေက်ာ္အိမ္ရာ စီမံကိန္းေတြ အရင္ေျခလွမ္းျပင္လာတာက ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းရဲ႕ မဲဆႏၵနယ္ လွည္းကူးမွာ Eco Green City အိမ္ရာစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လာမႈ ျဖစ္ပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကုိ စတင္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ အေနာက္ေတာင္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကုိ က်ပ္ ၆၄ ဘီလ်ံနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္မွာျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရက ၅၁ ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ ၄၉ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ပါ၀င္တဲ့ MCD ဆိုတဲ့အဖြဲ႕နဲ႔ ေဆာက္လုပ္မွာကလြဲရင္ ဘာမွသိခြင့္မရေသးတဲ့ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ထဲမွာ စတင္ဖို႔ ရွိေနပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္း စတင္ဖို႔အတြက္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔က Yangon Metro- politan Development Public Co.,Ltd ဆိုၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္ဖို႔ တည္ေထာင္ထားေပမယ့္ အက်ဳိးအျမတ္ ခြဲေ၀မႈအတြက္ အဓိကက်တဲ့ အစုရွယ္ယာပါ၀င္မႈနဲ႔ ဘယ္လိုလူေတြပါေနလဲ ဆိုတာကေတာ့ ျပည္သူေတြ သိခြင့္မရေသးပါဘူး။

ဒီလိုအခ်ဳိးအစားအလိုက္ စတင္ေတာ့မယ့္ ရန္ကုန္အေနာက္ေတာင္ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းမွာဆိုရင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက ရွင္းလင္းမႈမရွိဘဲ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဘ႑ာေငြနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ့္ အစိုးရဘက္ျခမ္းက ၅၁ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္မယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ဒီလိုပါ၀င္မွာကို လက္မခံႏိုင္ဘူးလို႔လည္း ေဒၚစႏၵာမင္းက ေဆြးေႏြးခဲ့ဖူးပါတယ္။

ဒီလို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္ေနမႈ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိတာေၾကာင့္ အေ၀ဖန္ခံေနရခ်ိန္မွာ က်ဳးေက်ာ္အိမ္ရာစီမံကိန္း အတြက္လည္း လက္မွတ္ေရးထိုး႐ံု အဆင့္သာရွိေနေသးေပမယ့္ သူတို႔ကို ေက်ာ္တက္လာတဲ့ Eco Green City အိမ္ရာစီမံကိန္းကလည္း လႊတ္ေတာ္မွာ ရွင္းျပမႈမရွိခဲ့တာေၾကာင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေ၀ဖန္မႈရွိေနပါတယ္။

Eco Green City အိမ္ရာစီမံကိန္း၊ တိုင္းအစိုးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က႑

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က အဲဒီစီမံကိန္း အေၾကာင္းကုိ အဲဒီေနရာေတြ၊ က်ဴးေက်ာ္ေတြ ရွင္းလင္းဖယ္ရွားကတည္းက အနာဂတ္စီမံကိန္းကုိ သိေနတယ္။ Alliance Star ဆိုတာ ေရႊသံလြင္ပါပဲ။ ပထမသိတာက ေရႊသံလြင္က Media Village အတြက္ ေျမေတာင္းတယ္။ ေျမေတာင္းတာက ဧက ၂၀ ေလာက္ ေတာင္းတာထင္တယ္။ ရန္ကုန္တုိင္းအစုိးရက Media Village အျပင္ ဒီေနရာမွာ အိမ္ရာေဆာက္ခြင့္ေပးမယ္။ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရကလည္း ယူမယ္ေပါ့။ ဘယ္လုိစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္လဲ မသိဘူးေပါ့။ ဒီစီမံကိန္းႀကီးက ဘယ္လုိအေကာင္အထည္ေဖာ္မလဲ။ က်ဴးေက်ာ္ေတြလည္း ေရာက္ေနတာေပါ့။ က်ဴးေက်ာ္ေတြ ရွိေနတာကုိ ျမန္ျမန္ရွင္းထုတ္သင့္တယ္။ ေရာင္းမွား၀ယ္မွား ျဖစ္မယ္ဆုိၿပီး အၾကံျပဳခဲ့တယ္။ ေနာက္ဆုံးအေနအထားကေတာ့ ရွင္းထုတ္လုိက္တယ္ေပါ့။ စီမံကိန္းႀကီးကုိ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ ေဖာ္တယ္ေပါ့။ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ကုိယ္တုိင္ အဲဒီပြဲကုိ တက္ေရာက္တယ္။ ျပည္ေထာင္စုကုိ အျမဲတမ္း ေစာင့္ၾကည့္ေနတာ။ ျပည္ေထာင္စုမွာ ဒီစီမံကိန္းကို မၾကားမိဘူး။ တိုင္းေဒသႀကီးမွာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ ပါ၀င္ေနေတာ့ အသိဆုံးေပါ့။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းကုိလည္း ရွင္းလင္းခြင့္မရခဲ့ဘူး။ အခု ဒီစီမံကိန္းကုိလည္း မသိရဘူး။ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းနဲ႔ မညီညြတ္ဘူးေပါ့ဗ်ာ။ လႊတ္ေတာ္ထဲလည္း မျဖတ္ဘူး။ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုိက္တယ္။ ဒီကိစၥကုိ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ တင္ျပသြားမယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကေတာ့ စေတာ့မွာေပါ့။ ဒီဟာကုိ ျပည္ေထာင္စုက ကုိင္သင့္တာေပါ့။

ကြၽန္ေတာ္က စီမံကိန္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴးဆုိေတာ့လည္း အမွန္ဘက္ကျဖစ္ေအာင္ ေဆြးေႏြးခြင့္ရေအာင္၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵပါေအာင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္တာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေအာင္ တျခားကုမၸဏီေတြေရာ ေဆာက္ခ်င္တာ မရွိဘူးလား။ အဲဒါ ုိ ေမးခြန္းေမးသြားမယ္။ Alliance Star နဲ႔ လုပ္မယ္ဆုိတာကုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရတက္ကတည္းက ၾကားေနတာ” လို႔ဆိုသူက ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ေဇယ်ပါ။

ဦးေက်ာ္ေဇယ်နည္းတူ ေ၀ဖန္ခဲ့တာက လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းႏုိင္ျဖစ္ၿပီး ဒီစီမံကိန္းက တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက လုပ္တာျဖစ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္နဲ႔ပဲဆုိင္တယ္လို႔ ဆိုခဲ့ပါတယ္။

“ဒီစီမံကိန္းက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နဲ႔ေတာ့မဆုိင္ဘူး။ ရန္ကုန္တုိင္းအစုိးရအစီအမံနဲ႔ လုပ္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္နဲ႔ပဲ ဆုိင္တယ္။ ဒီစီမံကိန္းက ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မဟုတ္တဲ့အတြက္ အေသးစိတ္မသိရဘူး။ အခမ္းအနားလုပ္တဲ့ေန႔ ရွင္းျပတာပဲ သိရတာေပါ့။ စီမံကိန္းအေနအထားကုိ လႊတ္ေတာ္မွာလည္း ေဆြးေႏြးထားတာ မဟုတ္တဲ့အတြက္ လက္ရွိသူတုိ႔ေျပာတာပဲ ၾကားရတယ္။ ပုိၿပီးေတာ့မသိပါဘူး။ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးရဲ႕ေအာက္မွာ အုိးအိမ္တုိ႔၊ ဘာတုိ႔ရွိတယ္။ ဒီဟာက ရန္ကုန္တုိင္းရဲ႕ ၿမိဳ႕အုိးအစီအစဥ္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးကုိ အသိအမွတ္ျပဳတဲ့အတြက္ ဖိတ္လိုက္တာ။ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးရဲ႕ ျပည္ေထာင္စုစီမံကိန္း မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါက တုိင္းေဒသႀကီးကလုပ္တဲ့ စီမံကိန္းပါ။ သူတုိ႔ဟာနဲ႔ ဘယ္လုိလုပ္ခဲ့လဲ။ တုိင္းအစီအစဥ္နဲ႔ ဘယ္လုိလုပ္ခဲ့လဲမသိရဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သိထားတာက က်ဴးေက်ာ္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ေဆာက္လုပ္ေရးနဲ႔ Alliance Star က အရင္ အစုိးရလက္ထက္ကတည္းက Joint လုပ္ထားတယ္လုိ႔ သိရတယ္။ အဲဒီလုိ အခ်ိတ္အဆက္ေလးေတြေတာ့ ရွိတယ္” လို႔ ဆိုခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ဒီစီမံကိန္းႀကီးက အႀကီးႀကီးျဖစ္လို႔ လႊတ္ေတာ္ကုိျဖတ္ၿပီးမွပဲသြားမွ ဒီမုိကေရစီက်မွာျဖစ္သလို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိသင့္တယ္လို႔ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ေထာက္ျပေပမယ့္ လက္ရွိမွာေတာ့ စီမံကိန္းက ကုမၸဏီအက်ဳိးအတြက္ လုပ္သလားဆိုတာကို ျပည္သူသိခြင့္ မရခင္မွာ စတင္ေနပါၿပီ။

အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ က်ပ္ ၄၈၀၀ ဂယက္

အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ က်ပ္ ၃၆၀၀ သတ္မွတ္မယ္ဆိုရင္ စက္႐ံုပိတ္ၿပီး ခ်က္ခ်င္းျပန္သြားမယ္လို႔ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့တာက တ႐ုတ္အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြျဖစ္ၿပီး သူတို႔ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့စဥ္က ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြကို စတင္ သတ္မွတ္မႈကာလျဖစ္တဲ့ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တုန္းကပါ။

ဒါေပမဲ့ အစိုးရက သတ္မွတ္တဲ့ ဒီႏႈန္းထားဟာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ၀င္လာရင္ ျမန္မာလုပ္သားေတြကို သူတို႔ေပးရမယ့္ႏႈန္းထားနီးပါး ေအာက္ပဲရွိတယ္လို႔ ျငင္းခ်က္ထုတ္လာခ်ိန္မွာ သူတို႔ပါးစပ္ပိတ္ခဲ့သလို စက္႐ံုပိတ္ျပန္သြားမႈလည္း မရွိခဲ့ဘူးဆိုတဲ့ အေျခအေနပါ။

အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြကို ႏွစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္သတ္မွတ္ရမယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္အရ လက္ရွိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား အႀကိမ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးအၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္မွာ က်ပ္ ၄၈၀၀ သတ္မွတ္လိုက္မႈျဖစ္စဥ္ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ အလုပ္ရွင္ဘက္ကို ပစားေပး စဥ္းစားခဲ့ေပမယ့္ ဒီလို ၄၈၀၀ သတ္မွတ္မႈကို အလုပ္ရွင္ေတြက မ်ားတယ္ထင္ၿပီး မေပးခ်င္ၾကတဲ့ အေျခအေနျဖစ္သလို က်ပ္ ၅၆၀၀ နဲ႔ ၆၆၀၀ အၾကား ရလိုတဲ့ အလုပ္သမားေတြဘက္ကလည္း မႏွစ္သက္ၾကပါဘူး။

“ပုဂၢလိက၀န္ထမ္းေတြကို လစာတိုးေပးမယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အစိုးရ၀န္ထမ္းေတြမွာလည္း အထိအခိုက္ ရွိပါလိမ့္မယ္။ ဒါကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေသးစိတ္ စဥ္းစားရပါတယ္။ လက္ရွိအေနအထားမွာ ၃၆၀၀ ေပးတယ္ဆိုရာမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၀န္ထမ္းေတြက ၄၀၀၀ ေလာက္ေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ကိုတိုးေပးမယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၀န္ထမ္းေတြကိုလည္း အခ်ဳိးညီစြာ တိုးေပးရပါမယ္။ တုိးေပးဖို႔လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔အစိုးရမွာလည္း လိုေငြျပဘတ္ဂ်က္ျဖစ္ေနပါတယ္။ တိုးေပးဖို႔လည္း အခက္အခဲေတြ ရွိပါတယ္။ မူလသတ္မွတ္ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တုန္းက ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းမွာ ႏွစ္ေဒၚလာ၀န္းက်င္ ရွိေနၿပီးေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္မွာ သူမ်ားေတြက သံုးေဒၚလာေလာက္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ အစစအရာရာ ခ်ိန္ထုိးၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သတ္မွတ္ရာမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တုန္းက ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းက တစ္ေဒၚလာကို က်ပ္ ၁၀၀၀ ၀န္းက်င္ပဲရွိၿပီး လက္ရွိကာလမွာ က်ပ္ ၁၃၅၀ ၀န္းက်င္ပါ။ လက္ရွိ ၄၈၀၀ ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က ျပန္တြက္တဲ့အခါက်ေတာ့ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း မ်ားလာတဲ့အတုိင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္” လို႔ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ဆိုပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ၾကားခ်သတ္မွတ္ရရင္ အလုပ္ရွင္ေတြအေနနဲ႔လည္း လက္ရွိတုိးျမႇင့္လိုက္တဲ့ႏႈန္းက အာဆီယံမွာ အနည္းဆံုးျဖစ္ေနေသးတယ္ဆိုတာကို ေတြးဆၿပီး ကန္႔ကြက္ဖို႔မသင့္သလို အစိုးရကႏုိင္ငံ၀န္ထမ္း ၁၅ သန္းေလာက္ လစာတိုးေပးရမယ္ဆိုရင္ တုိင္းျပည္က စိုက္ထုတ္ရမွာ သတိခ်ပ္သင့္ပါတယ္။ အလုပ္သမားေတြ အေနနဲ႔လည္း တစ္ရက္ကို ၂ ဒသမ ၆၈ ေဒၚလာပဲရေနတာကေန တစ္ရက္ကို ၃ ဒသမ ၅၃ ေဒၚလာနီးပါးရလာၿပီး ၁၂၀၀ တိုးတာနဲ႔ ေက်နပ္ပါလို႔ပဲ ေတာင္းဆိုရင္း ဒီတစ္ပတ္ရဲ႕ စီးပြားေရးသံုးသပ္ခ်က္ကို ရပ္နားလိုက္ပါတယ္။