ၾသဂုတ္လကုန္ ေနာက္ဆံုးထားထြက္ခြာရန္ ခံ၀န္ကတိျပဳလုပ္ထားသည့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၆၈ လမ္းရွိ ရဲသိပၸံေက်ာင္း တိုက္ခန္းမ်ားကို ဖယ္ရွားရွင္းလင္း

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ရဲသိပၸံေက်ာင္းတုိက္ခန္းမ်ားကုိ ဖယ္ရွားရန္အတြက္ လူစုေ၀းေနသည္ကို စက္တင္ဘာ ၈ ရက္ နံနက္က ေတြ႕ရစဥ္

တိုက္ခန္း၀ယ္ယူထားသူမ်ား၏ ခံ၀န္ ကတိလက္မွတ္ျဖင့္ ၾသဂုတ္လကုန္အထိ ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့ေသာ မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ ၆၈ လမ္း၊ ၂၈ x၂၉ လမ္းၾကားရွိ ရဲအရာရွိ အတတ္သင္ေက်ာင္းတိုက္ခန္းမ်ားကို စက္တင္ဘာ ၈ ရက္ နံနက္က ဖယ္ရွား ရွင္းလင္းခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ရဲအရာရွိ အတတ္သင္ေက်ာင္း တိုက္ခန္းမ်ားအား ၾသဂုတ္ ၅ ရက္ နံနက္က ဖ်က္သိမ္းဖယ္ရွားမည့္အစီအစဥ္ကို အဆိုပါ ၆၈ လမ္း၊၂၈ လမ္းႏွင့္ ၂၉ လမ္းၾကားတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က လူအင္အားအလံုးအရင္းျဖင့္ လမ္းပိတ္ဆို႔ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး တိုက္ခန္း၀ယ္ယူထားသူမ်ား၏ ညိႇႏိႈင္းမႈအရ ဖယ္ရွားဖ်က္သိမ္းျခင္းကို ယခု ၾသဂုတ္လကုန္ပိုင္းအထိ ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုအခါ တုိက္ခန္းမ်ားကို ခ်ိပ္ပိတ္ဖယ္ရွားျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါဖယ္ရွားထြက္ခြာေပးရန္ အသိေပးထားသည့္ လူေနတိုက္ခန္းမ်ားမွာ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္က ရဲအတတ္သင္သိပၸံ ေက်ာင္း သက္သာေကာ္မတီက ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီအား လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ထားေပးၿပီး ေဆာက္လုပ္၍ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ လူေနႏွစ္ထပ္တိုက္ခန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး လူေနဆိုင္ခန္း ၃၀ ရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ လိုအပ္လို႔  ဒီေျမကိုျပန္ယူမယ္။ ဖ်က္မယ္” ဟု ရဲမွဴးႀကီး မင္းေအာင္က ၾသဂုတ္ ၃ ရက္က ဆိုင္ခန္းရွင္မ်ားအား ေခၚယူေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါလူေနတိုက္ခန္းမ်ားမွာ ကာလ တန္ေၾကး တစ္စံုတစ္ရာေပးျခင္းမရွိဘဲ ဖယ္ ရွားထြက္ခြာေပးရမည္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ၀ယ္ယူထားသူမ်ားအေနျဖင့္ နစ္နာမႈမ်ား၊  အခက္ အခဲျဖစ္ေပၚမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ေနထုိင္ခြင့္ ရရွိရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ထံ  အသနားခံစာတင္ျပခဲ့ၿပီး စိစစ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ျပန္ၾကားထားသည္ဟု အဆိုပါတိုက္ခန္း ၀ယ္ယူေနထိုင္သူမ်ားက ဆိုသည္။

ရဲသိပၸံေက်ာင္းတုိက္ခန္းမ်ားကုိ ဖယ္ရွားရန္အတြက္ လူအင္အားအလုံးအရင္းျဖင့္ လာေရာက္ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကုိ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္ နံနက္က ေတြ႕ရစဥ္

“အေျခအေနကေတာ့ ဘာမွမတတ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ၾသဂုတ္လကုန္ အၿပီးေျပာင္းေပးပါမယ္ဆိုတဲ့ ခံ၀န္ကတိလက္မွတ္ ထိုးၿပီးၿပီ” ဟု အဆိုပါတိုက္ခန္းတြင္ ၀ယ္ယူေနထိုင္သူ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါလူေနတိုက္ခန္းမ်ားမွာ ရဲသိပံၸေက်ာင္း ဂရန္ေျမဧရိယာအတြင္း မပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ အစိုးရအိမ္ဥပစာ (ႏွင္ထုတ္ျခင္း)ဥပေဒျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ မသင့္ေၾကာင္း ေနထိုင္သူမ်ားက ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ယခုကဲ့သို႔ အတင္းအက်ပ္ဖယ္ရွား ေစျခင္းမွာ ျပည္သူတင္ေျမႇာက္ထားသည့္ အစိုးရအဖြဲ႕အား အက်ပ္အတည္းျဖစ္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္မႈမ်ား ရွိေနသည္။

“ဒီအတိုင္းထြက္ေပးရမယ္ဆို မွ်တမႈ မရွိပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ၀ယ္ယူေနထုိင္ခဲ့တာ။ က်ဴးေက်ာ္ထားတာ မဟုတ္ဘူး။ အစား ေျမေနရာျဖစ္ျဖစ္၊ ကာလေပါက္ေစ်းျဖစ္ျဖစ္ စီစဥ္ေပးေစခ်င္တယ္။ အခု ၀ါတြင္းကာလ ျဖစ္ေတာ့ ေျပာင္းေရႊ႕ဖို႔ အခက္အခဲရွိ တယ္။ ေနာက္ၿပီး ေျပာင္းဖို႔မရွိတဲ့သူေတြ ဘယ္လို လုပ္မလဲ” ဟု အဆိုပါတိုက္ခန္းတြင္ ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ေနထိုင္ခဲ့သည့္ မုန္႔လုပ္ငန္းရွင္ ဦးမ်ိဳးေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၆၈ လမ္းရွိ ရဲသိပၸံေက်ာင္းတိုက္ခန္းမ်ားတြင္ ၀ယ္ယူေနထိုင္သူမ်ား၏ ခံ၀န္ကတိအရ အင္အားသံုးဖယ္ရွားမည့္ အစီအစဥ္ ၾသဂုတ္လကုန္အထိ ေရႊ႕ဆိုင္း

အင္အားသံုးဖယ္ရွားရန္ ေရာက္ရွိလာသည့္ လူအင္အားအလံုးအရင္းကို ေတြ႕ရစဥ္

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ ၆၈ လမ္း၊ ၂၈x၂၉ လမ္းၾကားရွိ ရဲအရာအရွိ အတတ္သင္ေက်ာင္းတိုက္ခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားကို ၾသဂုတ္ ၂ ရက္အတြင္း ေျပာင္းေရႊ႕ၾကရန္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ေခၚယူအသိေပးမႈျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဖယ္ရွားျခင္းမရွိပါက အင္အားသံုး ေဆာင္ရြက္သြားမည့္အစီအစဥ္အား တိုက္ခန္း၀ယ္ယူထားသူမ်ား၏ ခံ၀န္ကတိလက္မွတ္ျဖင့္ ၾသဂုတ္လကုန္အထိ ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၾသဂုတ္ ၅ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ဖ်က္သိမ္းဖယ္ရွားမည့္ အစီအစဥ္အား အဆိုပါ ၆၈ လမ္း၊၂၈ လမ္းႏွင့္ ၂၉ လမ္းၾကားတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ လူအင္အား အလံုးအရင္းျဖင့္ လမ္းပိတ္ဆို႔ကာ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး တိုက္ခန္း၀ယ္ယူထားသူမ်ား၏ ညိႇႏိႈင္းမႈအရ ဖယ္ရွားဖ်က္သိမ္းျခင္းကို ၾသဂုတ္လကုန္ပိုင္းအထိ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ လကုန္ပါက ထြက္ခြာေပးပါမည္ဟု ခံ၀န္ကတိလက္မွတ္ေရးထိုးေစခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါဖယ္ရွားထြက္ခြာေပးရန္ အသိေပးထားသည့္ လူေနတိုက္ခန္းမ်ားမွာ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္က ရဲအတတ္သင္သိပၸံေက်ာင္း သက္သာေကာ္မတီမွ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီအား လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ထားေပးကာ ေဆာက္လုပ္၍ ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ လူေနႏွစ္ထပ္တိုက္ခန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး လူေနဆိုင္ခန္းေပါင္း ၃၀ ရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ လိုအပ္လို႔ ဒီေျမကိုျပန္ယူမယ္။ ဖ်က္မယ္။ အခ်ိန္ကေတာ့ သိပ္မရပါဘူး။ ေသာၾကာ၊ စေနႏွစ္ရက္ပဲ အခ်ိန္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ တနဂၤေႏြေန႔မွာ ဆိုင္ခန္းရွင္မ်ားကို အင္အားသံုးဖယ္ရွားသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ေျပာခ်င္တာကေတာ့ မိမိတို႔ပစၥည္းေတြကို အၿပီးေျပာင္းေရႊ႕ထားၾကပါဆိုတာကို ႀကိဳတင္ၿပီး သတိေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္”  ဟု ရဲ မွဴးႀကီးမင္းေအာင္က ၾသဂုတ္ ၃ ရက္က ဆိုင္ခန္းရွင္မ်ားအား ေခၚယူေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။

“ခံ၀န္ကတိလက္မွတ္ထိုးရင္ လကုန္အထိ ေနလို႔ရမယ္။ လက္မွတ္မထိုးရင္ကေန႔ပဲ ဆြဲထုတ္မယ္ဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း လက္မွတ္ထိုးရေတာ့တာပဲ။ ဘာမွမတတ္ႏိုင္ပါဘူး” ဟု တိုက္ခန္းရွင္တစ္ဦးက ဆိုသည္။

အဆိုပါလူေနတိုက္ခန္းမ်ားမွ ကာလတန္ေၾကးတစ္စံုတစ္ရာ ေပးျခင္းမရွိဘဲ ဖယ္ရွားထြက္ခြာေပးရမည္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ၀ယ္ယူထားသူမ်ားအေနျဖင့္ နစ္နာမႈမ်ား၊ အခက္အခဲျဖစ္ေပၚမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ထံ ဆက္လက္ေနထိုင္ခြင့္ရရွိရန္ အသနားခံစာတင္ျပခဲ့ၿပီး စိစစ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ျပန္ၾကားထားေသာ္လည္းေနထိုင္သူမ်ားမွာ လက္မဲ့အေနအေျခအေနျဖင့္ ထြက္ခြာေပးရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကသည္။

အေျခအေနကေတာ့ ဘာမွမတတ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ဒီတိုင္းဆင္းေပးၾကရေတာ့မွာ။မနက္ကဆိုရင္ ၅ နာရီခြဲ ၆ နာရီေလာက္ရွိ ေသးတာ။ လူအုပ္ႀကီးက ေရာက္လာေတာ့ အေတာ္ေလးေၾကာက္သြားတယ္။ ေျပာရရင္ ဘာပစၥည္းေတြမွ မသိမ္းဆည္းရေသးဘူး။ အိမ္မွာက အမ်ိဳးသမီးေတြပဲရွိတာဆိုေတာ့ ရင္ေတြေတာင္ တုန္ပါတယ္။ ဆြဲထုတ္ ဆြဲခ်မယ္ဆို ေၾကာက္တာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ အခုလကုန္မွာ အၿပီးေျပာင္းေပးပါမယ္ဆိုတဲ့ ံ၀န္ ကတိလက္မွတ္ထိုးလိုက္ၿပီး အိမ္အငွားရွာဖို႔ စီစဥ္ရမွာပဲ” ဟု အဆိုပါတိုက္ခန္းတြင္ ၀ယ္ယူေနထိုင္သူ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါလူေနတိုက္ခန္းမ်ားမွာ ရဲသိပံၸေက်ာင္းဂရန္ ေျမဧရိယာအတြင္းမပါ၀င္ေသာေၾကာင့္  ၉၉၅ ခုႏွစ္အစိုးရအိမ္ ဥပစာ (ႏွင္ထုတ္ျခင္း) ဥပေဒျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္မသင့္ေၾကာင္း ေနထိုင္သူမ်ားမွ ရွင္းလင္းေျပာၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယခုကဲ့သို႔ အတင္းအက်ပ္ ဖယ္ရွားေစျခင္းမွာ ျပည္သူတင္ေျမႇာက္ထား သည့္အစိုးရအဖြဲ႕အား အက်ပ္အတည္းျဖစ္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္မႈမ်ား ရွိခဲ့ၾကသည္။

“ဒီအတိုင္းထြက္ေပးရမယ္ဆို မွ်တမႈမရွိပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ၀ယ္ယူေနထိုင္ခဲ့တာ။ က်ဴးေက်ာ္ထားတာ မဟုတ္ဘူး။ အစားေျမေနရာျဖစ္ျဖစ္၊ ကာလေပါက္ေစ်း ျဖစ္ျဖစ္ စီစဥ္ေပးေစခ်င္တယ္။ အခု ၀ါတြင္းကာလ ျဖစ္ေတာ့ ေျပာင္းေရႊ႕ဖို႔ အခက္အခဲရွိတယ္။ ေနာက္ၿပီး ေျပာင္းဖို႔ မရွိတဲ့သူေတြ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ”  ဟု အဆိုပါတိုက္ခန္းတြင္ ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ မုန္႔လုပ္ငန္းရွင္ ဦးမ်ိဳးေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ေခတ္အဆက္ဆက္ အိမ္ရာမ်ား ေရာင္းခ်ရာတြင္ အမွန္တကယ္ေနစရာမရွိသည့္ ျပည္သူမ်ား၊ ၀င္ေငြအလယ္အလတ္ႏွင့္ ၀င္ေငြနည္း လူတန္းစားမ်ားလက္၀ယ္ ေရာက္ရွိျခင္းမရွိဘဲ လက္လႊဲေရာင္းခ်ျခင္း၊ ၀ယ္ယူစုေဆာင္း အျမတ္တင္ေရာင္းခ်မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ဟု ဆို

ဇူလုိင္ ၂၅ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔အေရာင္းအိမ္ရာမ်ား အိမ္ခန္းမဲႏႈိက္ျခင္းအခမ္းအနားကုိ ေတြ႕ရစဥ္

ေခတ္အဆက္ဆက္ အိမ္ရာမ်ားေရာင္းခ်ရာတြင္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ေနစရာမရွိသည့္  ျပည္သူမ်ား၊ ၀င္ေငြအလယ္အလတ္ႏွင့္ ၀င္ေငြနည္းအုပ္စုမ်ား လက္၀ယ္သို႔ မေရာက္ရွိဘဲ လက္လႊဲ ေရာင္းခ်မႈမ်ား၊ ၀ယ္ယူစုေဆာင္းအျမတ္တင္ ေရာင္းခ်မႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ကို အားလံုး သတိျပဳမိမွာျဖစ္ေၾကာင္း  ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္၊လူမႈေရးႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးသာေအာင္က ျပည္သူ႔အေရာင္းအိမ္ရာမ်ား အိမ္ခန္းမဲႏႈိက္ျခင္း အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ယခုအခါမွာေတာ့ ယခင္အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကဲ့သို႔ မျဖစ္ေစရန္အတြက္ အမွန္တ ကယ္အိမ္ရာလိုအပ္ေနသူျပည္သူမ်ား၊ ရည္မွန္းလူမႈေရးအုပ္စု၊ ၀င္ေငြအလႊာမ်ားထံသို႔  ေရာက္ရွိေစရန္အတြက္ ျပည္သူ႔အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား ေရာင္းခ်ေရးႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီကို စနစ္တက်ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး အစည္းအေ၀း အႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္၍ မူ၀ါဒလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္” ဟု ဥကၠ႒ ဦးသာေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား စနစ္တက်သတ္မွတ္ၿပီး ၾကပ္မတ္ခဲ့သည့္အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာေပါင္း ၁၆၇၀၇ ေစာင္ ေရာင္းခ်ခဲ့ရေသာ္လည္း ၀ယ္ယူခြင့္အမွန္ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားလာသည့္အေရအတြက္မွာ ၆၀၂၇ေစာင္သာရွိၿပီး ယခင္ကထက္ မ်ားစြာေလ်ာ့နည္းသြားေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားအားလံုးကို ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထားၿပီး တန္းစီဇယားျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ၿပီး အသုတ္လိုက္ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပထမအသုတ္တြင္ ၀ယ္ယူခြင့္မရရွိေသးသည့္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ၀ယ္ယူခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရာင္းခ်ရာတြင္လည္း လိမ္လည္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊စည္းကမ္းႏွင့္မညီညြတ္ျခင္းတို႔ကို စစ္ေဆးၾကပ္မတ္သြားမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ စည္းကမ္းႏွင့္မညီညြတ္ပါကလည္း  တိက်စြာအေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“အိမ္တစ္လံုးျဖစ္လာဖို႔ ေျမ၊အေျခခံ အေဆာက္အအံု၊ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္း၊ လုပ္အားႏွင့္နည္းပညာ၊ေငြေၾကးစသျဖင့္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ငါးခုရွိပါတယ္။ ယခုျပည္သူ႔အေရာင္းအိမ္ရာေတြမွာ ေျမကို အခမဲ့ ျဖည့္ဆည္းထားသလို အေျခခံအေဆာက္အ အံုေတြကိုလည္း အသက္သာဆံုးျဖစ္ေအာင္  အစိုးရက စိုက္ထုတ္ေပးထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျပည္သူေတြ ၀ယ္ယူႏုိင္စြမ္းရွိလာေအာင္ အိမ္ရာဘ႑ာစနစ္အရ သက္သာေသာ ေခ်းေငြရရွိေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႕ႏွင့္ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕တို႔က ႏုိင္ငံတကာမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား  ျပည္တြင္းျပည္ပဘဏ္မ်ားနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ စီမံ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္” ဟု ဥကၠ႒  ဦးသာေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားေရာင္းခ်ေရးေကာ္မတီက ေရာင္းခ်ေသာ တန္ဖိုးနည္း၊တန္ဖိုးသင့္တိုက္ခန္း ၈၆၀ ေက်ာ္ အားျပည္သူမ်ား၊ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား၊ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္အၿငိမ္းစား၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းမေပၚရွိ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန႐ုံး၌ ဇူလိုင္ ၂၅ ရက္ ႏွင့္၂၆ ရက္တို႔တြင္ ႏွစ္ရက္တာမဲႏိႈက္ ေရာင္း ခ်ေပးခဲ့သည္။