အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ အားကစားပညာဘြဲ႕ရမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ အားကစားသမားမ်ားကို ကာယဆရာမ်ားအျဖစ္ ခန္႔ထားရန္စီစဥ္

နည္းျပဆရာမ်ားမွ အားကစားသမားမ်ားအား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေနမႈကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ညီညီစိုးညြန္႔)

ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ အားကစားစြမ္းရည္ တိုးတက္ေရးအတြက္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ အားကစားပညာဘြဲ႕ရမ်ား၊ အားကစားသိပၸံေက်ာင္းမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ လူငယ္မ်ဳိးဆက္သစ္ အားကစားသမားမ်ား ႏွင့္ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္အားကစားသမားမ်ားကို ကာယဆရာမ်ားအျဖစ္ ခန္႔ထားႏုိင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာ့အားကစား ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကာယဆရာမ်ားကို လံုလံုေလာက္ေလာက္ခန္႔ထားႏုိင္ေရးစီစဥ္ေနၿပီး ႏုိင္ငံတကာတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားတြဲဖက္၍ ေအာင္ျမင္မႈရရွိေနေသာ ႏုိင္ငံမ်ား၏ အားကစားမဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ေလ့လာ၍ မိမိႏုိင္ငံႏွင့္ကိုက္ညီမည့္အခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ တကၠသိုလ္ပညာေရး၌ B .Sc (Sports) သင္တန္းကို ထည့္သြင္းထားရွိၿပီး အားကစားကို သိပၸံနည္းက်ေလ့က်င့္ျခင္း၊ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံတကာနည္းတူျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး အားကစားႏွင့္ ကာယပညာသိပၸံေက်ာင္း ေျခာက္ေက်ာင္းကို ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားလ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ မၾကာမီတြင္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၌ ျမန္မာ့႐ိုးရာ ျခင္းလံုးအားကစားနည္းကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပး၍ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားတြင္ စိတ္ပါ၀င္စားမႈျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္လည္း လည္းစီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိက်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ သိပၸံဘြဲ႕(အားကစားပညာ) ရရွိသူမ်ားကို က်န္းမာေရးလူ႔စြမ္းအားအရင္း အျမစ္ဦးစီးဌာနေအာက္ရွိ ေဆးတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ နည္းျပ (အား/ကာ) အျဖစ္ စတင္ခန္႔အပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေဆးတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ လစ္လပ္လ်က္ရွိသည့္နည္းျပ (အား/ ကာ)ရာထူးေနရာမ်ားအတြက္ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ျပည့္စံုသူမ်ားအား ေခၚယူလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ သိပၸံဘြဲ႕ (အားကစားပညာ) ရရွိထားၿပီး အသက္ (၃၅ ႏွစ္) ထက္ မေက်ာ္သူမ်ားကို ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳထားၿပီး ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ဧၿပီ ၃၀ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားကာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ က်န္းမာေရး လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဦးစီးဌာနသို႔ ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင္ႏွစ္ မွစတင္၍ B .Sc (Sports) ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား ဒဂံုတကၠသိုလ္ႏွင့္ ရတနာပံုတကၠသိုလ္၌ လက္ခံပညာသင္ၾကားေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ B .Sc (Sports)  ဘြဲ႔ရရွိသူ ၉၇ ဦးအနက္ တတိယႏွစ္ ဂုဏ္ထူးတန္း ၂၇ ဦးႏွင့္ မဟာတန္းတက္ေရာက္ေနသူ ၁၁ ဦးရွိေၾကာင္းႏွင့္ က်န္ရွိ ၅၉ ဦးအား အားကစားႏွင့္ ကာယပညာဦးစီးဌာန၌ နည္းျပ / နည္းစနစ္မွဴးႏွင့္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၌ ကာယကြၽမ္းက်င္ဆရာမ်ားအျဖစ္ ခန္႔ထားႏုိင္ေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးလူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဦးစီးဌာနတြင္ ကာယနည္းျပအျဖစ္ ခန္႔ထားႏုိင္ေရးလုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

အားကစားပညာဘြဲ႕ရမ်ား အနည္းဆံုး လူဦးေရ ၂၀၀၀ ခန္႔လိုအပ္ေနေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေျပာၾကား

လူငယ္အားကစားသမားမ်ားအား သင္ၾကားျပသေပးေနသည့္ အားကစားနည္းျပမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္  (ဓာတ္ပုံ – ညီညီစိုးညြန္႔)

အားကစားပညာ ဘြဲ႔ရသူမ်ားကို အားကစားႏွင့္ ကာယပညာ ဦးစီးဌာန၊ ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာနတို႔တြင္ နည္းျပ/နည္းစနစ္မွဴး၊ ကာယကြၽမ္းက်င္ ဆရာမ်ားအျဖစ္ ဦးစားေပး ခန္႔အပ္ရန္ရွိၿပီး အနည္းဆံုး လူဦးေရ ၂၀၀၀ ခန္႔လိုအပ္ေနေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္က သိပၸံဘြဲ႔ (အားကစားပညာ) ရရွိေသာ ဘြဲ႕ရေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ရရွိေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ေတြ႔ဆံုလမ္းညႊန္မႈ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားရာတြင္ B.Sc (Sports) ဘြဲ႕ရေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုး အားကစားဆိုင္ရာ ဘြဲ႕ရရွိသူမ်ားျဖစ္၍ အထူးဂုဏ္ယူ ၀မ္းေျမာက္ႀကိဳဆိုေၾကာင္း၊   ဘြဲ႔ရေမာင္မယ္မ်ား အေနျဖင့္ ယခုဘြဲ႕ရရွိမႈကိုသာ လက္ခံေက်နပ္မေနဘဲ အားကစားဆုိင္ရာ ပညာရပ္မ်ားကို ႏုိင္ငံတကာမွ နည္းစနစ္မ်ား၊ နည္းပညာမ်ား၊ ေခတ္ႏွင့္အညီ ေျပာင္းလဲေနမႈမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ သိရွိႏုိင္ေရး နည္းလမ္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ဆက္လက္ၿပီး ထပ္မံေလ့လာသင္ယူၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာတြင္ အားကစားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ငန္းမ်ားစြာေပၚေပါက္ေန၍ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း မ်ားျပားပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္လည္း ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးလာမႈႏွင့္အတူ အားကစားႏွင့္ပတ္သက္၍ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပၚေပါက္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယခုအားကစားဘြဲ႔ရ ေမာင္မယ္မ်ားအား အားကစားႏွင့္ ကာယပညာ ဦးစီးဌာန၌ (နည္းျပ/နည္းစနစ္မွဴး) ရာထူးမ်ားႏွင့္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔၌ ကာယကြၽမ္းက်င္ ဆရာမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ႏုိင္ေရး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ အားကစားႏွင့္ ဘြဲ႕ရရွိေသာ ဘြဲ႔ရမ်ားကို ကာယပညာ ဆရာမ်ားအျဖစ္ ခန္႔ထားႏုိင္ေရး အထူးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အနည္းဆံုး လူဦးေရ ၂၀၀၀ခန္႔ လိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အားကစားႏွင့္ ကာယပညာ ဦးစီးဌာနႏွင့္ ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာနတြင္ B.Sc (Sports) ဘြဲ႔ရမ်ားကို ဦးစားေပး ခန္႔ထားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဘြဲ႔ရမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရာတြင္ အားကစားဆုိင္ရာ ပညာရပ္မ်ားကို ထပ္မံေလ့လာ လိုက္စား႐ံုသာမက အဂၤလိပ္စာ အရည္အခ်င္း တိုးတက္ေအာင္ ေလ့လာရန္လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းအခမ္းအနားတြင္ အားကစားႏွင့္ ကာယပညာ ဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမ်ဳိးလိႈင္က ၂၀၁၃ -၂၀၁၄ ပညာသင္ႏွစ္မွ စတင္၍ B.Sc (Sports) ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအား ဒဂံုတကၠသိုလ္ႏွင့္ ရတနာပံု တကၠသိုလ္၌ လက္ခံပညာသင္ၾကား ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ B.Sc (Sports) ဘြဲ႕ရရွိသူ ၉၇ ဦးအနက္ တတိယႏွစ္ ဂုဏ္ထူးတန္း၂၇ ဦးႏွင့္ မဟာတန္း တက္ေရာက္ေနသူ ၁၁ ဦးရွိေၾကာင္းႏွင့္ က်န္ရွိ ၅၉ ဦးအားအားကစားႏွင့္ ကာယပညာ ဦးစီးဌာန၌ နည္းျပ/နည္းစနစ္မွဴးႏွင့္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၌ ကာယကြၽမ္းက်င္ ဆရာမ်ားအျဖစ္ ခန္႔ထားႏုိင္ေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဦးစီးဌာနတြင္ ကာယနည္းျပအျဖစ္ ခန္႔ထားႏုိင္ေရး အေျခအေနမ်ားကို ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာလအထိ ေျခာက္လအတြက္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားက က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၂၀၀ ေက်ာ္ တင္ျပေတာင္းခံထားေၾကာင္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို ဇန္န၀ါရီ ၁၇ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာလအထိ ေျခာက္လအတြက္ ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ က်ပ္ ၈၀၇ ဒ သမ ၁၄၆၅၅၂ ဘီလ်ံ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၄၁၀ ေက်ာ္အား ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပေတာင္းခံထားေၾကာင္း သိရသည္။

ဘီဘီစီ၏ ျပည္ပအားကစား ထူးခြၽန္ဆုကို ဖက္ဒါရာ ေလးႀကိမ္ေျမာက္ဆြတ္ခူး

ဖက္ဒါရာအား ၂၀၁၇ ၀င္ဘယ္လ္ဒန္ခ်န္ပီယံရွစ္ ဂရင္းစလင္း ဆုဖလားႏွင့္ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AFP)

ဆြစ္ဇာလန္ဂႏၴ၀င္ တင္းနစ္သမား ေရာ္ဂ်ာဖက္ဒါရာသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ ၿဗိတိန္အေျခစိုက္ ဘီဘီစီသတင္းဌာနက ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္သည့္ ျပည္ပအားကစားထူးခြၽန္ဆု ဆြတ္ခူးရရိွခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဖက္ဒါရာ (၃၆ ႏွစ္) သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အတြင္း ၾသစေၾတးလ်အိုးပင္းႏွင့္ ၀င္ဘယ္လ္ဒန္ခ်န္ပီယံရွစ္ ဂရင္းစလင္းၿပိဳင္ပြဲႏွစ္ပြဲ အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ခ်န္ပီယံဆု ခုနစ္ႀကိမ္အထိ ရယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး ကမၻာ့အဆင့္ (၂) ေနရာအထိ ျပန္လည္ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎အေနျဖင့္ အေမရိကန္ NFL ကစားသမား တြမ္ဘရက္ဒီ၊ အေမရိကန္အမ်ဳိးသမီး ေရကူးကစားသမား လီဒက္ကီ၊ အေမရိကန္အမ်ဳိးသမီး မသန္စြမ္း ေျပးခုန္ပစ္ ကစားသမား မက္ဖက္ဒန္၊ ၾသစေၾတးလ်အမ်ဳိးသမီး တန္းေက်ာ္ ေျပးကစားသမား ဆယ္လီပီယာဆန္၊ နယ္သာလန္ျမားေသးပစ္ ကစားသမား ဗန္ဂါ၀န္တို႔ထက္ မဲအသာရကာ ထူးခြၽန္ဆုဆြတ္ခူးရရိွခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဖက္ဒါရာသည္ ဘီဘီစီ ျပည္ပအားကစားထူးခြၽန္ဆုကို စံခ်ိန္တင္အျဖစ္ ေလးႀကိမ္ေျမာက္ (၂၀၀၄၊ ၂၀၀၆၊ ၂၀၀၇၊ ၂၀၁၇) ဆြတ္ခူးရရိွျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခင္က သံုးႀကိမ္စီရရိွထားသည့္ အေမရိကန္ဂႏၴ၀င္ လက္ေ၀ွ႔သမား မိုဟာမက္အလီႏွင့္ ဂ်ေမကာ တာတိုအေျပးစံခ်ိန္ရွင္ ယူစိန္ေဘာ့တို႔ကို ေက်ာ္ျဖတ္၍ အေအာင္ျမင္ဆံုးကစားသမားအျဖစ္ မွတ္တမ္း၀င္မည္ျဖစ္သည္။

“ၿဗိတိန္ ပရိသတ္ေတြက ဘီဘီစီရဲ႕ တစ္ႏွစ္တာ ျပည္ပ အားကစား ထူးခြၽန္ဆုရရိွသူအျဖစ္ ကြၽန္ေတာ့္ကို ေရြးခ်ယ္ေပးခဲ့လို႔ အတိုင္းမသိ ဂုဏ္ယူမိပါတယ္” ဟု ဖက္ဒါရာက ေျပာၾကားသည္။ ဆုခ်ီးျမႇင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္တြင္ လီဗာပူးလ္ၿမိဳ႕ရိွ Echo Arena ၌ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းအားကစားထူးခြၽန္ဆု ဆန္ခါတင္စာရင္းတြင္ ဟာရီကိန္း (ေဘာလံုး)၊ ဂ်ဳိ႐ွဴအာ (လက္ေ၀ွ႔)၊ မိုဖာရက္ (အေျပး)၊ ဟာမီလ္တန္ (ေဖာ္ျမဴလာ၀မ္း) တို႔ ပါ၀င္ေနေၾကာင္း သိရသည္။      Ref: AFP

မႏၲေလးၿမိဳ႕အတြင္း ယခင္အစုိးရလက္ထက္က ေရာင္းခ်ထားခဲ့ေသာ ေျမကြက္ ၁၃၄ ကြက္ေက်ာ္အား ျပန္သိမ္းယူလ်က္ရွိၿပီး မူလလ်ာထားသည့္ အမ်ားျပည္သူအားကစားကြင္းမ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္မည္

မႏၲေလးၿမိဳ႕အတြင္း ယခင္အစုိးရလက္ထပ္က ေရာင္းခ်ထားခဲ႔ေသာ ေျမကြက္ ၁၃၄ ကြက္ေက်ာ္အား ျပန္သိမ္းယူလ်က္ရွိၿပီး မူလလ်ာထားသည့္ အမ်ားျပည္သူ အားကစားကြင္းမ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံမွာ ေဘာလုံးကို ခေရစီျဖစ္ခဲ႔ေပမယ့္ ေဘာလုံးကြင္းေတြ ေပ်ာက္သြားတယ္။ ေဘာလုံးသမားေတြ ကြယ္ေပ်ာက္သြားရပါတယ္။ အရင္အစုိးရလက္ထက္တုန္းက သိမ္းဆည္းၿပီး ျပည္သူေတြကိုေပးလိုက္တဲ့ ေဘာလုံးကြင္းေတြကို အခုကြၽန္ေတာ္တို႔ အစုိးရကျပန္သိမ္းၿပီး ေဘာလံုးကြင္းေတြကို အခုတတ္ႏိုင္သမွ် ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ေနပါၿပီ။ ရပ္ကြက္တိုင္းမွာ ေဘာလုံးကြင္းတစ္ကြင္းရွိေအာင္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းၾကည္ (ယခင္မႏၲေလးတိုင္းမွဴးေဟာင္း) လက္ထပ္က ေျမကြက္ေတြခ်ထားတဲ႔ေနရာမွာ သူ႔ဘာသူ ဇယားဆြဲထားၿပီးသားရွိတယ္။ အားကစားကြင္း၊ က်န္းမာေရး၊ ေက်ာင္း၊ ေစ်း ဒါေတြအကုန္လုံးက သူ႔ဘာသူ လ်ာထားၿပီးသား ရွိၿပီးသား၊ ဒီလိုရွိၿပီးသားကိုမွ အကုန္လုံးကို ေရာင္းခ်သြားတဲ႔အပိုင္းမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ျပန္သိမ္းမွာ၊ ျပန္လည္သိမ္းေနၿပီ။ အဲဒီလိုသိမ္း ေနတာကလည္း အခု ၁၃၄ ကြက္ေလာက္ ရွိေနတယ္။ အကယ္၍ သူတို႔က စည္ပင္မွာ ပိုက္ဆံသြင္းထားတာရွိရင္ ျပန္အမ္းမယ္၊ နဂို ၿမိဳ႕ကြက္သစ္ေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ အားကစားကြင္းအျဖစ္ လ်ာထားတဲ႔ေနရာေတြကို အားကစားကြင္းအျဖစ္မသုံးဘဲ အျခားနည္းနဲ႔ သုံးစြဲေနတာေတြရွိတယ္။ အဲဒါေတြကို အားကစားကြင္းအျဖစ္ ျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္သြားမွာပါ။ အခု ၃၅ လမ္း ေဂၚရာကြင္းဆိုရင္ မဂၤလာေစ်းမီးေဘးသင့္ ျပည္သူေတြအတြက္ ေခတၱေနရာခ်ေပးထားတာပါ။ ေစ်းျပန္လည္တည္ေဆာက္ၿပီးရင္ ေစ်းသည္ေတြကုိ ေနရာျပန္ခ်ၿပီးသြားရင္ ေဂၚရာကြင္းကို ေဘာလုံးကြင္းအျဖစ္ ျပန္ေဖာ္ေဆာင္သြားမွာပါ” ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ဦးစိုင္းေက်ာ္ေဇာက ေျပာၾကားသည္။

မႏၲေလးတိုင္းအတြင္း အားကာဦးစီးဌာန လက္ေအာက္တြင္ ေဘာလုံးကြင္း ၂၅ ကြင္းရွိေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ေဘာလုံးကြင္းမ်ားကို သိမ္းယူသြားျခင္းလည္းမရွိေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အား/ ကာညႊန္မွဴးဦးေ၀ဇင္က ဆိုသည္။

“ၿမိဳ႕ကြက္သစ္တိုးခ်ဲ႕စဥ္က အားကစားကြင္းအျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ထားတာေတြကို  အားကစားကြင္းအျဖစ္မသုံးဘဲ တျခားနည္းနဲ႔သုံးသြားတာေတြကို ျပန္ေဖာ္ေဆာင္မယ့္ သေဘာပါ။ အဲဒီလိုလုပ္ဖို႔အတြက္ အခုစိစစ္မႈေတြ လုပ္ေနတာေတာ့ သိရပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အားကာအေနနဲ႔ကေတာ႔ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုကို ေဘာလုံးကြင္းတစ္ကြင္းေပါ့။ စီမံခန္႔ခဲြရပါတယ္။ တစ္ရပ္ကြက္ကို ေဘာလုံးတစ္ကြင္း လုပ္ဖို႔ကေတာ႔ သက္ဆုိင္ရာအစိုးရအဖြဲ႕နဲ႔ စည္ပင္ကေန လုပ္မယ့္သေဘာပါပဲ” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။