လာမည့္ ဘ႑ာႏွစ္မွစ၍ ႏုိင္ငံျခားအာမခံကုမၸဏီမ်ားကုိ ျပည္တြင္း၌ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳမည္

လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္မွစ၍ ျပည္တြင္း အာမခံလုပ္ငန္းေစ်းကြက္သုိ႔ ျပည္ပအာမခံလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အာမခံလုပ္ငန္းႀကီး ၾကပ္ေရးအဖြဲ႕အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဇာ္ႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕အာမခံက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလမ္းျပေျမပုံေပါ့။ ဒါကုိျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕ကလည္း အတည္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကုိလည္း ခြင့္ျပဳထားတဲ့ပုံစံအတုိင္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က အသက္အာမခံရွိတဲ့၊ အေထြ ေထြအာမခံရွိတဲ့ႏုိင္ငံျခားက အာမခံကုမၸဏီေတြ၀င္ေရာက္ဖုိ႔ ခြင့္ျပဳသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ထဲမွာ ေဆာင္ ရြက္သြားမွာျဖစ္တယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ႏုိင္ငံျခားအာမခံကုမၸဏီမ်ားကုိ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳရန္အတြက္ အဆင့္ဆင့္စိစစ္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

လက္ရွိ ျပည္တြင္းအာမခံကုမၸဏီမ်ားတြင္ အာမခံထားရွိမႈမွာ အလြန္နည္းပါးေနေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံျခားအာမခံကုမၸဏီမ်ား၀င္လာပါက ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား မ်ားျပားလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းမွ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာစႏၵာဦးက ေျပာၾကားသည္။

“ႏုိင္ငံျခား အာမခံေတြလာမယ္ဆုိ ကြၽန္မတုိ႔က ႀကိဳဆုိပါတယ္။ ကြၽန္မတုိ႔မွာ နည္းပညာလုိတယ္။ အရင္းအႏွီးေတြလုိ တယ္။သူတုိ႔ေရာက္လာရင္ ကြၽန္မတုိ႔ကေတာ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖုိ႔အသင့္ပါပဲ။ ဒါ ကုိယ့္တုိင္းသူျပည္သားေတြအတြက္ အာမခံကုိ ပ်ံ႕ပ်ံ႕ႏွံ႔ႏွံ႔ေပါ့။ အခုဆုိရင္ အာမခံထားရွိမႈက အင္မတန္နည္းပါတယ္။ GDP မွာဆုိ   (၀ ဒသမ ၀၇) ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ပဲ အာမခံ က ရွိတယ္။ အသက္အာမခံက လူဦးေရရဲ႕ (၀ ဒသမ ၀၂) ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ပဲ။ အသက္ အာမခံကလည္း အင္မတန္နည္းပါတယ္။နည္းတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သူတုိ႔မွာနည္းပညာပါတဲ့အတြက္ တစ္နံတစ္လ်ားမွာ ျမန္ျမန္ႀကီး ေရာက္သြားမယ္။ ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္စရာေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္လာမယ္။ ယွဥ္ၿပိဳင္ ဘက္ေတြမ်ားလာၿပီဆုိရင္ ေစ်းႏႈန္းလည္းက်သြားမယ္။ Product ကလည္း ပုိၿပီးအရည္ အေသြးေကာင္းတာကုိ ေရြးလုိ႔ရတယ္။ ဒါက တုိင္းျပည္အတြက္ ေကာင္းတာျဖစ္လို႔ ႀကိဳဆုိပါတယ္”  ဟု ေဒါက္တာစႏၵာဦးက ေျပာၾကား သည္။