ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား ခြင့္ျပဳခ်က္စနစ္ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးမႈစနစ္မ်ား ပါ၀င္ၿပီး ျပစ္ဒဏ္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ဇူလိုင္ ၁ ရက္တြင္ အသက္၀င္မည္ဟုဆို

ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား ခြင့္ျပဳခ်က္စနစ္ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးမႈစနစ္မ်ား ပါ၀င္ၿပီး ျပစ္ဒဏ္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား လာမည့္ဇူလိုင္ ၁ ရက္ေန႔တြင္ အသက္၀င္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒေရးရာ စည္းကမ္းစည္းမ်ည္း လိုက္နာမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေၾကညာခ်က္အရ သိရသည္။

ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈ ရွိေစရန္အတြက္၊ လူသားအခ်င္းခ်င္း အျမတ္ထုတ္ယူမႈေၾကာင့္ လူကုန္ကူးမႈအျဖစ္ကုိ ကာကြယ္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကလည္း အလုပ္သမားမ်ားထံမွ မလုိအပ္ဘဲ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ေကာက္ခံျခင္းမ်ဳိး မျပဳလုပ္ရန္၊ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ျပစ္ဒဏ္ျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ေလွ်ာ့ေပါ့ ေပးထားသည္ဟု ဆိုသည္။

“ထိုင္းအစိုးရက တစ္ဖက္မွာ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားေတြ သက္တမ္းတိုး ကုန္က်စရိတ္နဲ႔ အေထာက္အထားျပဳလုပ္စရိတ္ ႀကီးျမင့္ေနတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေ၀ဖန္ေထာက္ျပမႈေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္မွာ အခုလိုေငြဒဏ္၊ ေထာင္ဒဏ္ေတြ ေလွ်ာ့ေပါ့လိုက္တာဟာ ထူးျခားစြာ တိုက္ဆိုင္ေနတာေပါ့ဗ်ာ။ ဒီလိုျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းမႈ အသစ္ထဲမွာဆိုရင္ work permit မရွိဘဲ အလုပ္လုပ္ကိုင္ ေနတာကိုေတြ႕ရင္ အရင္ကလို ဘာေထာင္ဒဏ္မွ မရွိေတာ့ဘူး။ ေငြဒဏ္ ေဆာင္လုိက္ရင္ ၿပီးၿပီေလ။ သူ႔ႏိုင္ငံသား ထိုင္းအလုပ္ရွင္ေတြအတြက္ ေငြဒဏ္၊ ေထာင္ဒဏ္ ေလွ်ာ့ေပါ့သက္သာခြင့္ ေပးထားတာ ေတြ႕ရတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာအစိုးရကဒါကို အတုယူသင့္တယ္” ဟု ျမန္မာျပည္သားမ်ားအေရး ပူးတြဲလႈပ္ရွားမႈေကာ္မတီ (JACBA) ဥကၠ႒ ဦးမိုးႀကိဳးက ေ၀ဖန္ေထာက္ျပခဲ့သည္။

ဦးမိုးႀကိဳးက “ဒါ့အျပင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြဟာ မိမိအလုပ္ရွင္ရဲ႕ လိပ္စာအတိုင္း ေနထိုင္ရတာမ်ဳိး မဟုတ္ေတာ့ဘဲ မိမိတို႔ အဆင္ေျပမယ့္ အိမ္လိပ္စာကေန မိမိလုပ္ကိုင္ေနတဲ့ အလုပ္ဆီကို လြတ္လပ္စြာ ေနထိုင္၊ သြားလာခြင့္လည္း ရသြားၾကပါၿပီ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

အလုပ္လုပ္ခြင့္ work permit မရွိေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ ယခင္က ေထာင္ဒဏ္ငါးႏွစ္ ဒဏ္ေငြ ဘတ္၂၀,၀၀၀ မွ ဘတ္ ၁၀၀,၀၀၀ အထိ အေရးယူခံရမွာျဖစ္ၿပီး ယခုတြင္ ဒဏ္ေငြ ဘတ္ ၅,၀၀၀ မွ ဘတ္ ၅၀,၀၀၀ အထိႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္မရွိေတာ့ဘဲ ျပင္ဆင္ေလွ်ာ့ေပါ့ ေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

တရားမ၀င္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကုိ ငွားရမ္းလက္ခံထားေသာ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ ယခင္က တရားမ၀င္ အလုပ္သမား တစ္ဦးကုိ လက္ခံငွားရမ္းထားလွ်င္ ဒဏ္ေငြ ဘတ္ ၄၀၀,၀၀၀ မွ ဘတ္ ၈၀၀,၀၀၀ အထိ အေရးယူခံရမွာျဖစ္ၿပီး ယခုတြင္ ဒဏ္ေငြ ဘတ္ ၁၀,၀၀၀ မွ ဘတ္၁၀၀,၀၀၀ အထိ ျပင္ဆင္ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးထားသည္။

အကယ္၍ အႀကိမ္ႀကိမ္ က်ဴးလြန္မႈ ရွိခဲ့ပါက တစ္ႏွစ္ထက္မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ႏွင့္ ဒဏ္ေငြ ဘတ္ ၅၀,၀၀၀ မွ ဘတ္ ၂၀၀,၀၀၀ အထိ အေရးယူခံရမွာျဖစ္ၿပီး က်ဴးလြန္သည့္ ေန႔မွစၿပီး သံုးႏွစ္တုိင္တုိင္ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား ငွားရမ္းျခင္းကုိ ပိတ္ပင္ခံရမွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၎ေၾကညာခ်က္သည္ လာမည့္ ဇူလုိင္ ၁ ရက္မွစၿပီး စတင္အသုံးျပဳမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဇြန္လ ၃၀ ရက္အထိ OSS စင္တာမ်ားတြင္ အလုပ္သမားကုိယ္ေရး ကုိယ္တာ အက်ဥ္းမွတ္ပုံတင္ျခင္း ေနထုိင္ခြင့္ဗီဇာ ထုျခင္းႏွင့္ အလုပ္လုပ္ခြင့္လက္မွတ္ work permit ျပဳလုပ္ျခင္းကုိ အၿပီးအစီး ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာနက မည္သည့္အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္အခ်ိန္တုိးေပးျခင္းမ်ဳိး ရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဦးမိုးႀကိဳးက ေျပာၾကားသည္။

 

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ပင္လယ္စာ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သည့္စက္႐ုံ ပိတ္လုိက္သည့္အတြက္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သား ၁၇၀ ေက်ာ္ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္

စက္႐ံုေဒ၀ါလီခံလိုက္၍ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္သြားေသာ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားကုိ ေတြ႕ရစဥ္

ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း စူရတ္ဌာနီၿမိဳ႕နယ္ရွိ  ပင္လယ္စာ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သည့္ စက္႐ုံလုပ္ငန္း အ႐ႈံးေပၚေန၍ ေဒ၀ါလီခံ စက္႐ုံပိတ္လိုက္သည့္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ၁၇၀ ေက်ာ္မွာ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ကာ အခက္အခဲႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

အလုပ္ရွင္ဘက္မွ အလုပ္သမားမ်ားအား ႀကိဳတင္အသိေပး အေၾကာင္းၾကားျခင္း မရွိဘဲ အလုပ္နားလိုက္ရသည့္ အတြက္ ယင္းစက္႐ံု၌ ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အလုပ္သမား ၁၇၃ ဦးမွာ စားေသာက္ေနထိုင္ေရး အခက္အခဲျဖစ္လ်က္ ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

အဆိုပါစက္႐ံု၌ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားမွာ MoU လုပ္သားအျဖစ္ လာေရာက္လုပ္ကိုင္သူ၊ CI စာအုပ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္သူႏွင့္ Passport စာအုပ္ျဖင့္ တရား၀င္ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားျဖစ္သည္။ MoU လုပ္သားမ်ား အလုပ္ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ ပို႔ေဆာင္ေပးသည့္ ေအဂ်င္စီမွ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း အျခားအလုပ္သမားမ်ား အခက္ၾကံဳလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ျဖစ္၍ အဆိုပါ အလုပ္သမားမ်ားအေရးကို အလုပ္သမားသံအရာရွိ ဦးစန္းေမာင္ဦးက ထိုင္းႏိုင္ငံ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရး႐ံုးမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကို ေမ ၇ ရက္က ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

“စက္႐ံုက အ႐ႈံးေပၚေနတာၾကာၿပီ။ တတ္ႏိုင္သေလာက္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့ေပမဲ့ ဘယ္လိုမွ မတတ္ႏုိင္ေတာ့တဲ့အတြက္ ေမ ၃ ရက္က အလုပ္သမားေတြကို ဖြင့္ေျပာၿပီး စက္႐ံုကို ရပ္နားလိုက္ရတယ္လုိ႔ စက္႐ံုတာ၀န္ခံက ေျပာတယ္” ဟု ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ခဲ့သူ ကိုေစာေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

အလုပ္သမား သံအရာရွိ ဦးစန္းေမာင္ဦးႏွင့္ နယ္ေျမခံ အလုပ္သမား အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရးဌာန၊ လူမႈဖံုလံုေရးဌာနတို႔ ညႇိႏႈိင္းကာ အလုပ္ရပ္နားလိုက္ရသည့္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားအား အျခားစက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိႏိုင္ေအာင္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ထိုင္းေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား စုေပါင္းတည္ထား ကိုးကြယ္မည့္ ေရႊတိဂံုပံုတူ ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးအား ေရႊထီးေတာ္တင္လွဴပူေဇာ္

ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား စုေပါင္းတည္ထား ကိုးကြယ္မည့္ ေရႊတိဂံုပံုတူ ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးအား ေရႊထီးေတာ္တင္လွဴပူေဇာ္မႈ အခမ္းအနား ျမင္ကြင္း

ထုိင္းႏုိင္ငံ စမြတ္ပရာကန္ခ႐ိုင္ ဖာ့ပဒဲန္းၿမိဳ႕၊ ဆုစ၀ပ္(၇၄)လမ္းရွိ ၀ပ္ခ်ဳံေက်ာင္းတိုက္၌  ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား စုေပါင္း၍တည္ထားကိုးကြယ္မည့္ ေရႊတိဂံုပံုတူ ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး စိန္ဖူးေတာ္၊ ထီးေတာ္တင္မဂၤလာ အခမ္းအနားကို ေမ ၁ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေရႊတိဂံုပံုတူေစတီေတာ္ ထီးေတာ္တင္လွဴပြဲသို႔ ထုိင္းႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံ႐ံုးမွ သံအမတ္ႀကီး ဦးမ်ဳိးျမင့္သန္း၊ ဒုတိယသံအမတ္ ဦးခ်မ္းေအး၊ အလုပ္သမား သံအရာရွိ ဦးစန္းေမာင္ဦးႏွင့္ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြးေရး ေအဂ်င္စီမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (MOEAF) မွဥကၠ႒ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ျမန္မာအလုပ္သမားေရး ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ အဖြဲ႕စည္းမ်ား လူမႈအသင္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား အလုပ္သမား ေသာင္းႏွင့္ခ်ီ၍ တက္ေရာက္ၾကည္ညိဳခဲ့ၾကာင္း သိရသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံ႐ံုးမွ သံအမတ္ႀကီး ဦးမ်ဳိးျမင့္သန္းက “ကုသိုလ္ေရး ေကာင္းတဲ့အလုပ္ လုပ္ၾကတာကို လာအားေပးတာ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသား အလုပ္သမားေတြ ေခြၽးနည္းစာေလးေတြနဲ႔ ၀ိုင္း၀န္းလုပ္ၾကလို႔ သံ႐ံုးမွလည္း ေပ ၁၀၀ ပတ္လည္ေၾကြျပား လွဴဒါန္းေပးခဲ့ပါတယ္။ အလုပ္သမားေတြ ညီညီညြတ္ညြတ္နဲ႔ အလုပ္လည္းလုပ္ရင္း ကုသိုလ္လည္း ရွာၾကတာ ၀မ္းသာပါေၾကာင္းႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား အေနျဖင့္လည္း အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ားကို ေလးစားလုိက္နာၿပီး အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကဖို႔ ေျပာၾကားလိုပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ေရႊတိဂံုပံုတူ ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး စတင္တည္ထားရန္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕နယ္ ပခ်ာအူထစ္ (၁၁) လမ္းရွိ ဟုန္စိန္အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုမွ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား စုေပါင္း၍ ဘတ္ေငြတစ္သိန္းခုနစ္ေသာင္းျဖင့္ စတင္မတည္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ယခုအခါ ထီးေတာ္တင္သည့္ အေျခေနထိ ကုန္က်ေငြ စုစုေပါင္း ဘတ္ေငြ ၁၁ သိန္းခန္႔ ကုန္က်ခဲ့ေၾကာင္း က႐ုဏာရွင္ လူမႈကူညီေရးအသင္း ဦးေဆာင္သူတစ္ဦး ျဖစ္သလို ေဂါပကအဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သည့္ ကို၀င္းထြဋ္ဟိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ေစတီေတာ္ ဆက္လက္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာသံ႐ံုးမွ သံအမတ္ႀကီး၊ စစ္သံမွဴး၊ အလုပ္သမားသံ အရာရွိမ်ားမွလည္း ေစတီေတာ္ႀကီးသို႔ ေငြေၾကးအပါအ၀င္ လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ားကို ဆက္လက္ပံ့ပိုး လွဴဒါန္းခဲ့သလို MOEAF အဖြဲ႕မွလည္း အလွဴေငြမ်ား ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တြဲဖက္အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး (၁) ဦးျမတ္သူက “ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ပထမဆံုး ေက်းဇူးတင္ရမွာ အလုပ္သမား သံအရာရွိ ဦးစန္းေမာင္ဦးေပါ့၊ ဦးစန္းေမာင္ဦးကေန လမ္းညႊန္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေရာက္လာတဲ့အခ်ိန္ အလုပ္သမားေတြက သူတို႔တတ္ႏုိင္သေလာက္ လုပ္ေနၾကတာ ေတြ႕ရလို႔၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း ၀ိုင္းၿပီးပူးေပါင္း လုပ္တဲ့အခါ အျခားလိုအပ္ခ်က္ေတြလည္း လွဴဒါန္းေပးခဲ့သလို အျခားေအဂ်င္စီေတြပါ ေခၚလာခဲ့တယ္။ အလုပ္သမား သံအရာရွိေတြနဲ႔ အားလံုးပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ၾကတဲ့အခါမွာ အခုလို အဆင္ေျပေျပျဖစ္ၿပီး စီးသြားခဲ့ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ေရႊတိဂံုပံုတူ ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၂၃ ရက္က စတင္၍ တည္ေဆာက္ခဲ့ရာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္တြင္ ၿပီးစီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေစတီေတာ္၏ ဉာဏ္ေတာ္ အျမင့္မွာ ၁၃ ေပရွိၿပီး လံုးပတ္မွာ ေပ ၅၀ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ လုပ္သားေစ်းကြက္ကုိ စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကုိင္ ဖန္တီးေပးရန္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ရွိေနေၾကာင္း CTUM တြင္ ေဖာ္ျပ

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမ ၁ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အလုပ္သမားမ်ား ၎တို႔၏ လိုလားခ်က္မ်ားကို ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု- မ်ဳိးထက္ပိုင္)

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင္႔ လုပ္သားေစ်းကြက္ကို စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ သင္႔ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကုိင္ ဖန္တီးေပးရန္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ရွိေနေသးေၾကာင္း CTUM (Confederation of Trade Unions Myanmar) ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ေမ ၁ ရက္ သတင္းထုတ္ျပန္မႈတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၌ တစ္ေန႔အလုပ္ခ်ိန္ ရွစ္နာရီ သတ္မွတ္ႏုိင္ေရး လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေန တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေရး လူမႈတရားမွ်တေရးတုိ႔အတြက္ တုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾကေသာ တုိက္ပြဲ၀င္ေနေသာ အလုပ္သမား ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမမ်ားကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမ ၁ ရက္က်ေရာက္သည့္ ၁၂၈ ႀကိမ္ေျမာက္အ ျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားေန႔ (ေမေဒး) ေန႔တြင္ ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း၊ ေရွ႕ကညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမမ်ား၏ ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ယေန႔မ်ိဳးဆက္မ်ားမွာ ဤအသီးအပြင္႔မ်ားကုိ ခံစားေနရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ယင္းအေျခအေနတြင္ ရပ္တန္႔ေန၍ မရေၾကာင္း၊ ယေန႔ေခတ္ လုပ္သားေစ်းကြက္တြင္ ယခုမ်ိဳးဆက္ႏွင့္ ေနာင္အနာဂတ္ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈအသစ္မ်ားစြာ ရွိေနသည့္ အတြက္ေၾကာင္႔ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုပ္သားေစ်းကြက္ အေျခအေန ေျပာင္းလဲလာေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍ ကမၻာ့ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ ကြင္းဆက္တစ္ေလွ်ာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အေနျဖင့္ ၎တုိ႔အတြက္ ထုတ္လုပ္မႈ တုိးတက္ရန္၊ စီးပြားေရး အက်ိဳးအျမတ္မ်ားမ်ား ရရွိရန္၊ ႏုိင္ငံေပါင္းစုံတြင္ အလုပ္အကုိင္ပုံစံအသစ္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္အသစ္၊ နည္းပညာအသစ္ မ်ားစြာျဖင္႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလာၾကၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ထုိ႔ျပင္ လုပ္ငန္းအတြက္ အတည္တက်ရွိသည့္ အလုပ္အကုိင္ပုံစံမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ အိမ္တြင္ေန၍ ထုတ္လုပ္မႈ ၀န္ေဆာင္မႈကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ေသာ အလုပ္အကုိင္မွအစ ေန႔စား၊ ယာယီ၊ ပုတ္ျပတ္ အလုပ္အကုိင္အဆုံး အလုပ္သမားမ်ား၏ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကုိ အာမခံခ်က္ မေပးႏုိင္ေသာ ပုံစံမ်ိဳးျဖင့္ လုပ္ကုိင္လာၾကေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ အသင္းအပင္းဖြဲ႕စည္းခြင့္ႏွင့္ စုေပါင္းညိႇႏႈိင္း အေရးဆုိခြင့္မ်ားသည္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရေၾကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရး အလုပ္တာ၀န္သိေသာ က်င့္၀တ္ကုိေလးစား လုိက္နာေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွ ေသြဖည္လာၾကသည့္ အျပင္ လူသားအလုပ္အစား စက္႐ုပ္မ်ားကုိ အစားထုိးသုံးစြဲလာၾကၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလုပ္သမားမ်ား အေနျဖင့္ နည္းပညာကုိ အမီမလုိက္ႏုိင္ပါက စက္႐ုပ္မ်ား အစားထုိး သုံးစြဲလာမႈေၾကာင့္ အလုပ္လက္မဲ့မ်ား ဘ၀ကုိပင္ မၾကာမီ ေရာက္ရွိၾကေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအေျခအေနတြင္  အစုိးရ – အလုပ္ရွင္ – အလုပ္သမား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းေသးေသာ ခုိင္မာအားေကာင္းသည့္ အလုပ္သမားဥပေဒ မရွိေသးေသာ၊ ဥပေဒ စည္းၾကပ္ႏုိင္မႈ အားနည္းေနေသးေသာ လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္မႈ မရွိသည့္ နည္းပညာကုိ အမီလုိက္ႏုိင္စြမ္း မရွိသည့္ အလုပ္သမား အမ်ားစု ရွိေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ လုပ္သားေစ်းကြက္ကို စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ သင္႔ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကုိင္ ဖန္တီးေပးရန္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ရွိေနေသးေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပသည္။

ယင္းေၾကာင့္ ကမၻာ့ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ ကြင္းဆက္တစ္ေလွ်ာက္ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ျဖစ္ေပၚတုိးတက္ ေျပာင္းလဲေနေသာ လုပ္သားေစ်းကြက္အတြင္း ထိေရာက္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈျဖင္႔ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ အခြင့္အလမ္းမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ၍ အလုပ္သမားမ်ား သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကုိင္ အာမခံခ်က္ရွိရန္၊ ႏုိင္ငံအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေရရွည္တည္တံ့ ခုိင္ျမဲေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ သမုိင္းေပး တာ၀န္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းေၾကာင့္ ၁၂၈ ႀကိမ္ေျမာက္ ေမေဒးေန႔တြင္ အားသစ္ေလာင္း၍ ဤအလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈအား ခုိင္မာအားေကာင္းေစရန္ ေသြးစည္းညီညြတ္စြာျဖင့္ ဆက္လက္ခ်ီတက္ၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း CTUM က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

 

 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပဳလုပ္

ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဦးစီး၍ ၁၂၈ ႀကိမ္ေျမာက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေမ ၁ ရက္ နံနက္ပုိင္းက က်င္းပခဲ႔သည္။

အဆုိပါ အထိမ္းအမွတ္ပြဲအား ေမ ၁ ရက္၊ နံနက္ ၈နာရီခြဲ  တြင္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ စက္မႈဇုန္ (၂)၊ အားကစားကြင္းအတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ  တာ၀န္ရိွသူမ်ား၊ အျခားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ တာ၀န္ရိွသူမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ စက္ရုံ၊ အလုပ္ရုံမ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ား ပါ၀င္ခဲ႔ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ယင္းပြဲသုိ႔ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕မွ အလုပ္သမား၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္၊ အလုပ္သမား လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြတုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

“စုရပ္ကုိ န၀ေဒးအိမ္ရာမွာ လုပ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ အဲ့ဒီကေန အားကစားကြင္းကုိ လမ္းေလွ်ာက္ခ်ီတက္ၾကတယ္။ စက္ရုံအသီးသီးက အလုပ္သမားေတြ အမ်ားႀကီးပါတယ္။ ေဖ်ာ္ေျဖေရး အစီအစဥ္ေတြလည္းပါတယ္။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္လည္း တက္ေရာက္ပါတယ္” ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ တာ၀န္ရိွသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ပြဲမစတင္မီတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦး၀င္းျမင့္၏ အလုပ္သမားေန႔ သ၀ဏ္လႊာအား အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ၾကီးဌာနမွ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးမ်ိဳးေအာင္မွ ဖတ္ၾကားခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါပြဲသုိ႔ အလုပ္သမားဦးေရ ရာဂဏန္းခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ႔ၿပီး ေဖ်ာ္ေျဖေရး အစီအစဥ္မ်ား၊ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ားျဖင့္ စည္ကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

 

အလုပ္သမားေန႔၌ မႏၱေလးၿမဳိ႕ရွိ အလုပ္သမားအင္အား ၅၀၀ ေက်ာ္က အလုပ္သမား အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိေရး လမ္းေလွ်ာက္ခ်ီတက္ေတာင္းဆုိ

ေမ ၁ ရက္တြင္ က်ေရာက္သည့္ အလုပ္သမားေန႔ အခမ္းအနား၌ မႏၱေလးၿမဳိ႕ရွိ အလုပ္သမားအင္အား ၅၀၀ ေက်ာ္က အလုပ္သမား အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အ၀ ရရွိေရးအတြက္ ေမ ၁ ရက္ နံနက္ ၇ နာရီအခ်ိန္က မႏၱေလးစက္မႈဇုန္မွ စတင္၍ မဟာေအာင္ေျမၿမဳိ႕နယ္ မေနာ္ရမၼံ လူထုဟစ္တုိင္ ကြင္းအထိ လမ္းေလွ်ာက္ခ်ီတက္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

အလုပ္သမားေန႔ အခမ္းအနား ခ်ီတက္လမ္းေလွ်ာက္မႈကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပါင္းစုံ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပါင္းစုံ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ (မႏၱေလးတုိင္း) အဖြဲ႕တုိ႔က ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး အနည္းဆုံး လုပ္ခလစာ သတ္မွတ္ခ်က္အား အစုိးရမွ အျမန္ဆုံး လက္မွတ္ေရးထုိးေပးေရး၊ အလုပ္သမား အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ အျမန္ဆုံး ေျဖရွင္းေပးေရး အစရွိသည့္ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားျဖင့္ ခ်ီတက္ေတာင္းဆုိ ခဲ့ၾကသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဒီေန႔ေမေဒးေန႔ အခမ္းအနား ျပဳလုပ္ရတာက အလုပ္သမားေတြရဲ႕ အခက္အခဲေတြကုိ အစုိးရက အေလးထား ေဆာင္ရြက္ေပးလာဖုိ႔အတြက္ ျပဳလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္သမား အျငင္းပြားမႈေတြမွာ ေထာင္ဒဏ္ျပ႒ာန္းေပးဖုိ႔ ဆုိတာက အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား အျငင္းပြားမႈေတြ ျဖစ္လာတဲ့အခါမွာ အလုပ္သမားေတြ အလုပ္ထုတ္ခံရတယ္။ အလုပ္ရွင္ကေတာ့ ေငြရွိေတာ့ ေငြနဲ႔ပဲ အလုပ္သမားကုိ ေျဖရွင္းေပးလုိက္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဥပေဒမွာ ေငြဒဏ္အျပင္ ေထာင္ဒဏ္ပါ ထည့္သြင္းေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က အနည္းဆုံး လုပ္ခလစာကုိ အစုိးရကေန အျမန္ဆုံး လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး ျပဌာန္းေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိပါတယ္။ အခုကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြက တက္လာေနတယ္။ အလုပ္သမားေတြက အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီးနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အနည္းဆုံး လုပ္ခလစာကုိ အစုိးရကေန အျမန္ဆုံး ျပ႒ာန္းမေပးမခ်င္း၊ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးေတြ မရမခ်င္း ေတာင္းဆုိဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္တာေတြ လုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ” ဟု စက္မႈလက္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပါင္းစုံ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ (မႏၱေလးတုိင္း) အတြင္းေရးမွဴး ကုိတင့္ထင္စုိးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိသုိ႔ ခ်ီတက္ေဆာင္းဆုိရာတြင္ အနည္းဆုံး လုပ္ခလစာ သတ္မွတ္ခ်က္အား အစုိးရမွ အျမန္ဆုံး လက္မွတ္ေရးထုိးေပးေရး၊ အလုပ္သမား အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ အျမန္ဆုံး ေျဖရွင္းေပးေရး၊ အလုပ္သမား ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္မႈ ရပ္တန္႔ေရး၊ အလုပ္သမား တရားရုံးမ်ား ေပၚေပါက္ေရး၊ အလုပ္သမား အျငင္းပြားမႈတြင္ ေထာင္ဒဏ္ထည့္သြင္းေပးေရး အစရွိသည့္ ေတာင္းဆုိခ်က္ ငါးခ်က္ျဖင့္ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ား၊ ဗီႏုိင္းဆုိင္းဘုတ္မ်ား ကုိင္ေဆာင္ကာ ခ်ီတက္ေတာင္းဆုိ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ခဲ့ၾကသည္။ အဆုိပါ ခ်ီတက္ေတာင္းဆုိမႈကုိ မေနာ္ရမၼံ လူထုဟစ္တုိင္ကြင္းအထိ လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္ အခ်ဳိ႕က ေဟာေျပာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ကာ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီအခ်ိန္တြင္ ၿပီးဆုံးခဲ့သည္။

 

အနည္းဆုံးလုပ္ခ က်ပ္ ၄၈၀၀ အား သမၼတက ေမလအတြင္း အတည္ျပဳလက္မွတ္ ထိုးေပးရန္ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

အနည္းဆုံး လုပ္ခလစာ က်ပ္ ၄၈၀၀ အား သမၼတက ေမလအတြင္း အတည္ျပဳလက္မွတ္ ထိုးေပးရန္ရွိေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာနက စုံစမ္းသိရွိရသည္။

အနည္းဆုံး လုပ္ခလစာအား တစ္နာရီလွ်င္ က်ပ္ ၆၀၀၊ တစ္ရက္လွ်င္ က်ပ္ ၄၈၀၀ အျဖစ္ အဆိုျပဳႏႈန္းထား ထြက္ရွိခဲ့သည္မွာ ၾကာျမင့္ေနၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္ထိ သမၼတက အတည္ျပဳလက္မွတ္ ထိုးေပးျခင္း မရွိေသးေပ။

သမၼတက အတည္ျပဳလက္မွတ္ ထိုးေပးျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံမ်ားက အလုပ္သမားမ်ားကို အနည္းဆုံး လုပ္ခလစာ က်ပ္ ၄၈၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ ေပးေနၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံမ်ားမွာ က်ပ္ ၄၈၀၀ ႏႈန္းအတိုင္း လုပ္အားခေပးေခ်ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

“အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြကို ၀န္ႀကီး ဌာနအေနနဲ႔ သမၼတ႐ုံးကို မတင္ဘူး ဆိုတာေတြက မဟုတ္ပါဘူး။ တင္ရမယ့္ အစီအစဥ္က ေကာ္မတီတစ္ခုကို တင္ရတယ္။ အဲဒီေကာ္မတီက လာမည့္အပတ္မွာ အစည္းအေ၀း က်င္းပမယ္။ အဲ့ဒီမွာ တင္ၿပီးရင္ အစိုးရအဖြဲ႕ ကက္ဘိနက္ကို တင္ရမယ္။ ကက္ဘိနက္ကို တင္ၿပီးရင္ေတာ့ အတည္ျဖစ္ပါတယ္။ သမၼတႀကီးရဲ႕ မိန္႔ခြန္းမွာလည္း က်ပ္ ၄၈၀၀ သတ္မွတ္ထားတယ္လို႔ ေျပာထားတဲ့အတြက္ ဒီဟာက မလြဲမေသြ အတည္ျဖစ္တဲ့ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ဧၿပီ ၂၈ ရက္တြင္ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ILO တို႔ ပူးေပါင္း ျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာ့လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးေန႔ အခမ္းအနားတြင္ မီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈမ်ားကို ေျဖၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

အနည္းဆုံး လုပ္ခလစာ တစ္ရက္ က်ပ္ ၄၈၀၀ ကို ေမလအတြင္း အလုပ္သမားမ်ား အက်ဳိးခံစားခြင့္ ရရွိႏိုင္ေၾကာင္းကို အလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္း အတြင္း၀န္ ဦးမ်ဳိးေအာင္က “အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြကို ေမလထဲမွာ သမၼတက အတည္ျပဳလက္မွတ္ ထိုးေပးဖုိ႔ ရွိႏိုင္တယ္။ မၾကာခင္မွာ အစည္းအေ၀းတစ္ခု ၿပီးတာနဲ႔ အတည္ျပဳ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဧၿပီ ၃၀ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရက တစ္နာရီလွ်င္၄၅၀က်ပ္၊ တစ္ရက္ ၃၆၀၀ က်ပ္အျဖစ္ ပထမအႀကိမ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ယခုထြက္ရွိမည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ရက္ က်ပ္ ၄၈၀၀ ႏွင့္ လုပ္သား ၁၀ ဦးႏွင့္ အထက္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ ႏႈန္းထားအတိုင္း လစာေပးေခ်ရမည္ဟု မတ္ ၅ ရက္တြင္ အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရး ေကာ္မတီက သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး သမၼတက ယင္းသတ္မွတ္ခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုး၍ အတည္ျပဳရန္သာ လိုေတာ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ တစ္ရက္လုပ္ခေၾကးေငြ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ တႏိုင္ငံလံုးရိွ အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အလုပ္ရွင္မ်ား၊ အစိုးရတို႔ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရၿပီး ယင္းကဲ့သို႔ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ထိုင္းရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ေျခာက္ေသာင္းခန္႔၏ အလုပ္ရွင္မ်ားအား အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းအလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာန ထုတ္ျပန္

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ေျခာက္ေသာင္းခန္႔၏ အလုပ္ရွင္မ်ားအား တရားဥပေဒအရ အေရးယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းအလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာနက အသိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း ဧၿပီ၂၃ ရက္တြင္ ျမန္မာသံအရာရွိ႐ုံး၏ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား မွတ္ပုံတင္ရန္ ေနာက္ဆုံးရက္ျဖစ္သာ မတ္ ၃၁ ရက္ ညသန္းေခါင္ အခ်ိန္အထိ အဆုိပါ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ေျခာက္ေသာင္းခန္႔သည္ စာရြက္စာတမ္းမရွိ၍ မွတ္ပုံတင္မရခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ သတ္မွတ္ထားသည့္ရက္ ကုန္ဆုံးၿပီးေနာက္ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအုိႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔မွ အလုပ္သမား တစ္သိန္းသုံးေသာင္းေက်ာ္သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ တရား၀င္ အလုပ္လုပ္ရန္ မွတ္ပုံတင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အလုပ္သမား သံအရာရွိ႐ုံး၏ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္အရ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ကိုးသိန္းေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္သည္ မွတ္ပုံတင္လုပ္ငန္းမ်ား အျပည့္အ၀ ၿပီးဆုံးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္သည္ မွတ္ပုံတင္လုပ္ငန္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းသာ ၿပီးစီးခဲ့သည့္အတြက္ ၎တို႔အား အျပည့္အ၀ မွတ္ပုံတင္ျခင္း လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအျပင္ အြန္လိုင္းမွ မွတ္ပုံတင္ခဲ့သည့္ အလုပ္သမား တစ္ေသာင္းကိုးေထာင္ခန္႔ရွိၿပီး လုပ္ငန္းစဥ္အားလုံး အခ်ိန္မီ မၿပီးဆုံးေသးသည့္အတြက္ ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားက က်န္လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ၿပီးစီးရန္ ခြင့္ျပဳေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုင္းႏုိင္ငံ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ဥပေဒသစ္အရ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ တရားမ၀င္ အလုပ္သမား တစ္ဦးစီအတြက္ ဒဏ္ေငြအျဖစ္ ဘတ္ေလးသိန္းမွ ရွစ္သိန္းအထိ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အလုပ္သမားမ်ား အေနျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ငါးႏွစ္ က်ခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ ဥပေဒအား ေလ်ာ့ေပါ့ျပစ္ဒဏ္မ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း သက္၀င္မႈ မရွိေသးေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံ အလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

အလုပ္ရွင္က လုပ္အားခ တစ္လေက်ာ္ မရွင္းေပးသျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ စာမြတ္ဆာခြန္ခ႐ိုင္ရွိ ပုစြန္အလုပ္႐ံုတစ္ခုတြင္ လုပ္ကိုင္သည့္ ျမန္မာလုပ္သား ၃၀၀ ေက်ာ္ အလုပ္ရပ္နား ဆႏၵျပ

အလုပ္ရပ္နားကာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနသည့္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

ထိုင္းႏုိင္ငံ စာမြတ္ဆာခြန္ခ႐ိုင္ မဟာခ်ိဳင္နယ္ေျမရွိ ပုဇြန္အလုပ္႐ံုတြင္ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ ျမန္မာလုပ္သား ၃၀၀ ေက်ာ္အား အလုပ္ရွင္မွ လုပ္အားခ တစ္လေက်ာ္ၾကာ မရွင္းေပးသည့္အတြက္ အလုပ္သမားမ်ားက ဧၿပီ ၂၄ ရက္ နံနက္ပိုင္းမွ စတင္ၿပီး အလုပ္ရပ္နား ဆႏၵျပေတာင္းဆို ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

MoU နစ္ျဖင့္ လာေရာက္ လုပ္ကိုင္သည့္ အလုပ္သမား ၂၀၀ ေက်ာ္အပါအ၀င္ အျခား ျမန္မာအလုပ္သမား ၁၀၀ ေက်ာ္ စုစုေပါင္း ျမန္မာအလုပ္သမား ၃၀၀ ေက်ာ္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အဆိုပါ အလုပ္႐ံုတြင္ အလုပ္သမားမ်ား အေနျဖင့္ လုပ္အားခ မရရွိသည္မွာ တစ္လေက်ာ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည့္အတြက္ လုပ္အားခ ရွင္းေပးရန္အတြက္ အလုပ္ရပ္နား ဆႏၵျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းအေျခအေနကို ထိုင္းအစိုးရ အလုပ္သမား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာနသို႔ တိုင္ၾကားထားၿပီး စက္႐ံုႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းေနေၾကာင္း ကူညီေပးေနသည့္ AAC အဖြဲ႕မွ ကိုရဲမင္းက ေျပာၾကားသည္။

“အခုဆႏၵျပတဲ့ အလုပ္ရံုက မဟာခ်ိဳင္က ပုဇြန္စက္႐ံုတစ္႐ံုမွာပါ။ MoU အလုပ္သမား ၂၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ အျခားအလုပ္သမား ၁၀၀ ေက်ာ္ စုစုေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ ဆႏၵျပတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆႏၵျပရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းက လုပ္အားခ မရွင္းတာ တစ္လနဲ႔ငါးရက္ ရွိသြားၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ လုပ္အားခေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုတာပါ” ဟု ကိုရဲမင္းက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းသို႔အလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵျပမႈေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာ ထိုင္းအလုပ္သမား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ အလုပ္သမား ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ စက္႐ံုဘက္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား အလုပ္႐ံုထဲတြင္ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ျမန္မာသံ႐ံုး အလုပ္သမား သံအရာရွိမ်ား အေနျဖင့္ လာေရာက္ ေျဖရွင္းေပးျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ကိုရဲမင္းက ဧၿပီ ၂၄ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

“အခုခ်ိန္ထိေတာ့ ေျပလည္မႈ မရရွိေသးဘူး။ ထိုင္းအလုပ္သမား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာနမွ အခုအလုပ္သမားေတြနဲ႔အတူ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ ေပးေနပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး လုပ္အားခေတြ မရရွိတဲ့အတြက္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ သက္ဆိုင္ရာ ျမန္မာသံ႐ံုး သံအရာရွိေတြကို ဖုန္းဆက္ အေၾကာင္းၾကားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သံအရာရွိေတြ ဖုန္းမကိုင္ပါဘူး။ ပထမ သံအရာရွိ တစ္ေယာက္ ဖုန္းကိုင္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ဖုန္းခ်သြားတယ္။ ထပ္ေခၚေတာ့ မကိုင္ေတာ့ဘူး။ ဒီလိုမ်ိဳး အလုပ္သမား ၃၀၀ ေက်ာ္ လုပ္အားခမရတဲ့ ျပႆနာ ျဖစ္ေနတာကို သံအရာရွိေတြအေနနဲ႔ လာမေျဖရွင္းေပးဘူးဆိုရင္ ဘာလုပ္ဖို႔ သူတို႔ကို ထိုင္းမွာ သံအရာရွိခန္႔ထားတာလဲလို႔ ကြၽန္ေတာ္ ေမးခ်င္ပါတယ္” ဟု ကိုရဲမင္းက ေျပာၾကားသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာလုပ္သား သန္းႏွင့္ခ်ီ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကၿပီး လုပ္အားခ ေခါင္းပံုျဖတ္ခံရျခင္းမ်ား၊ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရျခင္းမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သလို လစဥ္ ထိုင္းႏုိင္ငံသို႔ နယ္စပ္ဂိတ္ေပါက္မွတစ္ဆင့္ တရား၀င္ ၀င္ေရာက္ၿပီး အလုပ္လုပ္ကိုင္သူ  တစ္ေသာင္းခြဲခန္႔ ပံုမွန္ရွိေနသည္။

တရားမ၀င္ အလုပ္သမားမ်ားကို ကန္႔သတ္ရန္အတြက္ ထိုင္းအစိုးရ မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အတြင္းက ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမား စီမံခန္႔ခြဲေရး အက္ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး အဆိုပါဥပေဒအရ တရားမ၀င္ အလုပ္လုပ္ကိုင္သည့္ အလုပ္သမားႏွင့္ အလုပ္ရွင္အား ျပင္းထန္သည့္ ေထာင္ဒဏ္၊ ေငြဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းအလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာနက ေျပာၾကားထားသည္။

 

ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ ေနရပ္သို႔ ျပန္ပို႔ေငြသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က စံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္

Photo: AFP

ႏိုင္ငံေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ ေနရပ္ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ျပန္ပို႔သည့္ေငြသည္ ျမင့္တက္လာကာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က စံခ်ိန္သစ္တင္ခဲ့သည္ဟု ကမၻာ့ဘဏ္က ဧၿပီ ၂၃ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေငြလႊဲခမ်ားမွာလည္း ျမင့္တက္လာသည္ဟု သိရသည္။

ဥေရာပ၊ ႐ုရွား၊ အေမရိကန္တို႔တြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္ႏိုင္ငံမ်ားသို ျပန္ပို႔သည့္ေငြမ်ားသည္ ခန္႔မွန္းထားသည္ထက္ ခိုင္မာစြာ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္ဟု ကမၻာ့ဘဏ္က ဆိုသည္။ ထိုျပန္ပို႔ေငြမ်ားသည္ ဆင္းရဲေသာ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပား၏ စီးပြားေရးအတြက္ အဓိက ေထာက္ပံ့ေပးေနသည့္ အရာလည္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ၀င္ေငြနိမ့္ႏွင့္ ၀င္ေငြ အလယ္အလတ္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တရား၀င္ျပန္ပို႔သည့္ ေငြသည္ စံခ်ိန္တင္ ေဒၚလာ ၄၆၆ ဘီလ်ံ အထိခန္႔မွန္းေျခရွိမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ေဒၚလာ ၄၂၉ ဘီလ်ံရွိေသာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကထက္ ၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္ လာျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္တြင္မူ ေနာက္ထပ္ ေလးရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္မည္ဟု ခန္႔မွန္းေန ၾကသည္။ ျပန္ပို႔ေငြ အမ်ားဆံုးရရွိသည့္ႏိုင္ငံမွာ အိႏၵိယျဖစ္ၿပီး ေဒၚလာ ၆၉ ဘီလ်ံရွိသည္။ ဒုတိယမွာ တ႐ုတ္၊ ေဒၚလာ ၆၄ ဘီလ်ံႏွင့္ တတိယမွာ ဖိလစ္ပိုင္၊ ေဒၚလာ ၃၃ ဘီလ်ံ တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ယင္းေနာက္တြင္ မကၠဆီကို၊ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား၊ အီဂ်စ္တို႔ အသီးသီးရွိေနၾကသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ပထမသံုးလပတ္အတြင္း က ေဒၚလာ ၂၀၀ ၏ေငြလႊဲခသည္ ၇ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းပ်မ္းမွ်ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အာဖရိ က ဆာဟာရေအာက္ပိုင္းေဒသသည္ ေစ်း ႏႈန္းအျမင့္ဆံုးျဖစ္ၿပီး ပ်မ္းမွ်ေငြလႊဲခမွာ ၉ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရွိသည္။ ကမၻာ့ ဘဏ္ကမူ ထိုစရိတ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ လုပ္နည္းလုပ္စဥ္မ်ားအား လြယ္ကူေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံမ်ားကို ေဆာ္ၾသခဲ့သည္။