မြန္ျပည္နယ္တြင္ ကန္ထ႐ိုက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ရွယ္ယာ က်ပ္ေျခာက္ဘီလ်ံခန္႔ ကနဦးထည့္၀င္ၿပီး ပထမဆံုး အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ ဖဲြ႕စည္း

မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္တြင္ လိုင္စင္ရ ကန္ထ႐ိုက္တာ လုပ္ငန္းရွင္ ၄၁ ဦးက အစုရွယ္ယာ က်ပ္ေျခာက္ဘီလ်ံခန္႔ ကနဦး ထည့္၀င္ၾကၿပီး မြန္ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီကို စက္တင္ဘာ ၉ ရက္ ညေနပိုင္း၌ ေငြမိုးဟိုတယ္၌ က်င္းပ ဖဲြ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“အဓိကေတာ့ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္။ အသင္း၀င္အမ်ားစုက ေဆာက္လုပ္ေရး အေတြ႕အၾကံဳေတြ မ်ားတဲ့အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းကို ဦးစားေပး လုပ္ပါမယ္။ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းကို လုပ္တဲ့ေနရာမွာ အခက္အခဲေတြ ၾကံဳရရင္ အမ်ားပိုင္ ဆိုတဲ့အတိုင္း စုေပါင္းအားနဲ႔ ေဆာင္ရြက္မယ္။ အသင္းဥကၠ႒ ျဖစ္လာတဲ့အတြက္ အသင္းေအာင္ျမင္ဖို႔ အတတ္ႏိုင္ဆံုး လုပ္ေဆာင္သြားပါမယ္။ ေလာေလာဆယ္ အစုရွယ္ယာ၀င္ ၄၀ ေက်ာ္ အစုရွယ္ယာ ေျခာက္ဘီလ်ံနဲ႔ စပါမယ္။ ထပ္ၿပီး ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ ပထမဆံုး အမ်ားပိုင္အေနနဲ႔ စၿပီး ေဆာင္ရြက္တာပါ။ ေနာက္ပိုင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိေအာင္ Shearing လုပ္ဖို႔ ရိွတယ္။ ျပည္နယ္အသင္းမွာ ၿမိဳ႕နယ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြလည္း ပါေတာ့ ၁၀ ၿမိဳ႕နယ္စလံုး အသိေပးသြားမွာပါ။ အစုရွယ္ယာ တစ္စုကို ပံုမွန္အားျဖင့္ တစ္ေသာင္း။ ၁၀ စု ၀ယ္ရင္ တစ္သိန္းေပါ့။ အဲဒီလိုလည္း ၀င္လို႔ ရပါတယ္။ အမ်ားပိုင္အေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္မွာပါ။ ေနာက္ပိုင္း ကုမၸဏီ မွတ္ပံုတင္လိုင္စင္က်ၿပီး ရွယ္ယာဟိုဒါ ထုတ္ေရာင္းလို႔ရတဲ့အဆင့္ ေရာက္လာမွာပါ။ အဲဒီအဆင့္က်ရင္ ပိုၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္သြားမွာပါ” ဟု ဥကၠ႒ ဦးေအာင္မိုးေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီသုိ႔ ကနဦး အစုရွင္ ၄၀ ေက်ာ္က က်ပ္သိန္း ၃၀ မွ က်ပ္ သိန္း ၅၀၀၀ အထိ ဆႏၵျပဳ ပါ၀င္ခဲ့ၾကၿပီး တစ္စုကို က်ပ္တစ္ေသာင္း သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း၊ ယင္းဖဲြ႕စည္းမႈကို ျမန္မာလိုင္စင္ရ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ား အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီလီမိတက္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ လုိင္စင္ရ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ား အသင္းခ်ဳပ္မွ တာ၀န္ရိွသူမ်ားက လာေရာက္ႀကီးၾကပ္ ဖဲြ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။