စက္႐ုံေရွ႕တြင္ လုပ္ငန္းခြင္ မ၀င္ဘဲ ဆႏၵျပေနသည့္ ဖုယြင္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ အလုပ္သမားမ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈ တစ္ပတ္ၾကာသည္အထိ မရေသး

စက္႐ုံေရွ႕တြင္ လုပ္ငန္းခြင္ မ၀င္ဘဲ ဆႏၵျပေနသည့္ ဖုယြင္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ အလုပ္သမားမ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား တစ္ပတ္ၾကာသည္အထိ မရေသးေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္က စုံစမ္းသိရွိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဒဂုံဆိပ္ကမ္း စက္မႈဇုန္ (၁) ကေနာင္မင္းသားႀကီးလမ္းရွိ ဖုယြင္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံတြင္ စက္႐ုံဘက္က အလုပ္သမားသမဂၢ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အပါအ၀င္ ၃၀ ကို သတိေပးျခင္း၊ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားျခင္း မရွိဘဲ အလုပ္ထုတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အလုပ္ထုတ္ခဲ့သည့္အေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိသျဖင့္ စက္႐ုံအလုပ္သမား ၂၀၀ ခန္႔သည္ ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္ နံနက္ပိုင္းမွ စတင္ကာ လုပ္ငန္းခြင္မ၀င္ဘဲ စက္႐ုံေရွ႕၌ ထိုင္သပိတ္ ဆႏၵျပလ်က္ ရွိသည္။

ဆႏၵျပ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္ထုတ္ခံရေသာ အလုပ္ရပ္စဲသည့္ ေၾကညာစာကို ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္၊ အလုပ္သမားမ်ားအား OT (အခ်ိန္ပိုေၾကး) မေပးဘဲ အခ်ိန္ပို ခိုင္းေစျခင္း မျပဳရန္၊ ကြၽမ္းက်င္ေၾကးမ်ား တိုးျမႇင့္ေပးရန္၊ All Super, Super , Leader မ်ားက လုပ္အား ညႇစ္ထုတ္ေစခိုင္းျခင္း၊ ႐ိုင္းစိုင္းစြာ ေျပာဆိုေစခိုင္းျခင္း မျပဳရန္ အပါအ၀င္ အခ်က္ ကိုးခ်က္ရရွိရန္ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုလ်က္ ရွိေသာ္လည္း တစ္ပတ္ၾကာသည္အထိ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား မရေသးေၾကာင္း သိရသည္။

“ၿမိဳ႕နယ္ ညႇိႏိႈင္းဖ်န္ေျဖေရးမွာ အလုပ္ရွင္ဘက္နဲ႔ ကြၽန္မတို႔ ညႇိတာ ေလးခါရွိၿပီ။ မေျပလည္ေသးဘူး။ အလုပ္ထုတ္ခံရတဲ့ အလုပ္သမား ၃၀ ကို လုပ္ငန္းရွင္ဘက္က လုံး၀ ျပန္မခန္႔ေပးဘူး။ အလုပ္ရွင္ဘက္က အလုပ္ လာဆင္းတဲ့ လူေတြအတြက္ သပိတ္ေမွာက္ေနတာကို သိမ္းေပးဖုိ႔ ေျပာလာတယ္။ ကြၽန္မတို႔က ကြၽန္မတို႔ပန္းတိုင္ မရမခ်င္း ဆႏၵျပေနမယ္။ မဖယ္ေပးဘူး။ သူတို႔ျဖဳတ္လိုက္တဲ့ လူေတြကို ျပန္ခန္႔ရင္ ဒီေန႔ပဲ သပိတ္စခန္းကို သိမ္းေပးမယ္” ဟု ဆႏၵျပ အလုပ္သမားတစ္ဦး ျဖစ္သူ မသဇင္ႏြယ္က ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

လုပ္သားအင္အား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဖုယြင္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံဘက္မွ စက္႐ုံေရွ႕တြင္ အမိန္႔ေၾကညာစာ တစ္ခု ကပ္ထားၿပီး ယင္းစာထဲတြင္ စက္႐ုံ၀န္ထမ္းမ်ားကို အနည္းဆုံး လုပ္ခလစာ တိုးျမႇင့္ေပးခဲ့သျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ပိုမိုလာေၾကာင္း၊ စက္႐ုံသည္ လစဥ္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ တိုးတက္လာမႈ မရွိဘဲ လုပ္ခလစာ စရိတ္ေငြမ်ားသာ ပိုမိုကုန္က်လာပါသျဖင့္ ေရရွည္တြင္ စက္႐ုံ၏ လုပ္ငန္းမွာ စီးပြားေရးတြက္ေျခကိုက္မႈ မရွိေတာ့ဘဲ အ႐ႈံးေပၚလ်က္ ရွိေနေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ စက္႐ုံတြင္ EC စာခ်ဳပ္အတိုင္း အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈ မရွိသူမ်ား၊ ခြင့္မဲ့ ပ်က္ကြက္ရက္ မ်ားျပားသူမ်ား၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ က်ဆင္းေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ေသြးထိုး လႈ႔ံေဆာ္သူမ်ား၊ စက္႐ုံ၏ EC စာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္သူ ၃၀ ကို တည္ဆဲ အလုပ္သမားေရးရာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္အရ အလုပ္ရပ္စဲမႈ နစ္နာေၾကးမ်ားေပး၍ ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္ ညေနပိုင္းမွ စတင္ကာ လုပ္သားအင္အား ေလွ်ာ့ခ်လ်က္ အလုပ္မွ ရပ္စဲသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာစာ ထုတ္ျပန္သည္။

စက္႐ုံဘက္မွ ေၾကညာခ်က္တြင္ ပါ၀င္ေသာ အလုပ္ထုတ္ခံရေသာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အလုပ္ရပ္စဲမႈ နစ္နာေၾကး ေပးေခ်သည္ဆိုသည္မွာ မွန္ကန္မႈမရွိဘဲ မည္သည့္ေလ်ာ္ေၾကးေငြ တစ္စုံတစ္ရာမွ လက္ခံရရွိျခင္း မရွိေၾကာင္း အလုပ္သမားမ်ားထံက သိရသည္။

အလုပ္သမား ၂၀၀ ခန္႔ စက္႐ုံေရွ႕တြင္ ဆႏၵျပေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဖုယြင္ စက္႐ုံဖုန္းအား ဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဌာနက ယာယီ ပိတ္သိမ္းထားသည့္အတြက္ ဆက္သြယ္၍ မရခဲ့ေပ။

ပခုကၠဴၿမိဳ႕စက္မႈဇုန္ရိွ Myanmar Fu Fung အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုမွ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသားမ်ား လုပ္ခလစာမရွင္းဘဲ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရာ စက္႐ံုလုပ္သား ၃၀၀ ေက်ာ္ လစာမရရွိသျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာမွ စက္႐ံုအား ခ်ိပ္ပိတ္

လုပ္ခလစာမရရိွသျဖင့္ စက္႐ံုလုပ္သားမ်ား စက္႐ံုေရွ႕၌ ၾသဂုတ္ ၆ ရက္ ညပိုင္းက ေတာင္းဆိုေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-သက္ထိန္၀င္း)

ပခုကၠဴၿမိဳ႕စက္မႈဇုန္ရိွ Myanmar Fu Fung အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုမွ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသားမ်ား လုပ္ခလစာမရွင္းဘဲ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရာ စက္႐ံုလုပ္သား ၃၀၀ ေက်ာ္ လုပ္ခလစာ မရရွိသျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာမွ စက္႐ံုအား ခ်ိပ္ပိတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုမွ လုပ္သားမ်ားမွာ လစဥ္လဆန္း ၅ ရက္ေန႔တိုင္း လစာရရွိေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္လအတြက္ လုပ္ခလစာမွာ ၾသဂုတ္ ၆ ရက္ ေရာက္သည္ထိ မရရွိေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လစာ အခ်ိန္မွန္ရရွိေရး ေတာင္းဆိုရာမွ စက္႐ံုတာ၀န္ခံ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသားမ်ား မရွိေတာ့ေၾကာင္းႏွင့္ လစာရရွိေရးအတြက္ တာ၀န္ယူေျဖရွင္းေပးမည့္သူမရွိသည့္ အေျခအေန ၾကံဳေတြ႕ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စက္႐ံုလုပ္သားမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

“အလုပ္က ဆင္းေနရၿပီး လုပ္ခလစာ မေပးတာပါ။ ေနာက္ထပ္အလုပ္ရွာဖုိ႔ရာလည္း အခက္အခဲေတြ ရွိပါတယ္။ လစာမရတဲ့အတြက္ စား၀တ္ေနေရး အခက္အခဲေတြလည္း ရွိပါတယ္။ လုပ္ခဲ့တဲ့ လုပ္အားလည္း မရေသးပါဘူး။ နစ္နာေၾကးဆိုတာကေတာ့ ပိုေ၀းပါတယ္။ အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ ခုေလာေလာဆယ္ထိ တာ၀န္ခံမယ့္သူ မရွိပါဘူး။ ပါးစပ္အာမခံခ်က္နဲ႔ၾကားထဲ ေျဖရွင္းေပးသူပဲ ရွိပါတယ္” ဟု စက္႐ုံလုပ္သား မစႏၵာေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

Myanmar Fu Fung အထည္ခ်ဳပ္ စက္႐ုံမွ စက္႐ံုလုပ္သားမ်ားမွာ ၎တို႔ လုပ္ခလစာ ရရွိေရးအတြက္ ညေန ၄ နာရီခဲြခန္႔မွစ၍ ည ၉နာရီခန္႔အထိ ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ လာေရာက္ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္မတို႔က ဒီလစာနဲ႔ရပ္တည္ရသူေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အေတာ့္ကို ခက္ခဲပါတယ္။ ရြာမွာစားစရာကို လစာမရခင္ အေၾကြးယူတယ္။ လစာရရင္ အေၾကြးျပန္ဆပ္မယ္။ အဲဒီလို ရပ္တည္သူေတြပါ။ အခု လစာမရေတာ့ ေပးစရာ မေပးႏိုင္ျဖစ္ၿပီး အခက္အခဲေတြ ၾကံဳရပါတယ္။ ခုထိလည္း ဘာမွေရရာမႈ မရွိပါဘူး။ ႐ံုးလာၿပီး ဒီတိုင္းထိုင္ေနရတယ္။ အလုပ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း မေျပာဘူး။ ကြၽန္မတို႔ကေတာ့ ကိုယ့္လုပ္အားခကို လိုခ်င္ပါတယ္” ဟု မတင္မိုးသူက ေျပာၾကားသည္။

ည ၉ နာရီခန္႔တြင္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ အလုပ္သမား႐ံုး တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ စက္႐ံုလုပ္သားမ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး စက္႐ံုဘက္မွလာေရာက္ ေျဖရွင္းမႈမရွိသည့္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာမွ စက္႐ံုအား ခ်ိပ္ပိတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးျမင့္ေဆာင္မွ စက္႐ံုဘက္မွ တာ၀န္ခံေျဖရွင္းမည့္သူ မရွိသည့္အတြက္ စက္႐ံုအား ခ်ိပ္ပိတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စက္႐ံုပိုင္ပစၥည္းမ်ားအား အစိုးရမွ ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး လုပ္သားမ်ားနစ္နာမႈ မရွိေစေရး ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ပခုကၠဴၿမိဳ႕စက္မႈဇုန္ရိွ Myanmar Fu Fung အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုအား ခ်ိပ္ပိတ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္သားမ်ားနစ္နာမႈ မရွိေစေရးအတြက္ ၾသဂုတ္ ၆ ရက္ ညပိုင္းမွာပင္ စက္႐ံုပိုင္အထည္ခ်ဳပ္စက္ပစၥည္းမ်ားအား လုပ္သားမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား စစ္ေဆးေရတြက္ စာရင္းျပဳစုေနေၾကာင္ သိရသည္။

ထို႔ျပင္အဆိုပါ စက္႐ုံမွ လုပ္သား ၂၄၀ ေက်ာ္မွာ ၾသဂုတ္ ၃ ရက္ႏွင့္ ၄ ရက္တို႔တြင္ အလုပ္ရွင္ဘက္မွ ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းမရွိဘဲ အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္ခံခဲ့ရသည္။

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ အထြက္နည္းျခင္း၊ အခ်ိန္မီ Export မလုပ္ႏုိင္ျခင္း၊ စက္႐ံုငွားရမ္းခ ႀကီးျမင့္ျခင္းႏွင့္ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာ တုိးျမင့္လာျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ဟုဆုိကာ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ Seduno (Myanmar) အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံု ႐ုတ္တရက္ ပိတ္သိမ္း

ပိတ္သိမ္းခဲ့သည့္ဟုဆုိေသာ စက္႐ံုအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု- ၾကည္ႏုိင္)

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ အထြက္နည္းျခင္း၊ အခ်ိန္မီ Export မလုပ္ႏုိင္ျခင္း၊ စက္႐ံုငွားရမ္းခ ႀကီးျမင့္ျခင္းႏွင့္ အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာ တုိးျမင့္လာျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ဟုဆုိကာ လိႈင္ယာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ Seduno (Myanmar) အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံု ႐ုတ္တရက္ ပိတ္သိမ္းခဲ့သျဖင့္ အလုပ္သမား ၄၀၀ ေက်ာ္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း အဆုိပါစက္႐ံုတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ခဲ့သည့္ အလုပ္သမားမ်ားထံမွ သိရသည္။

အဆုိပါ စက္႐ံုမွာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ အထြက္နည္းျခင္း၊ အခ်ိန္မီ Export မလုပ္ႏုိင္ျခင္း၊ စက္႐ံုငွားရမ္းခ ႀကီးျမင့္ျခင္းႏွင့္ အနည္းဆံုး လုပ္ခလစာ တုိးျမင့္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ဟုဆုိကာ စက္႐ံုအေနျဖင့္ ရပ္တည္ႏုိင္ရန္ ခက္ခဲလာသည့္အတြက္ ပိတ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ားအား လုပ္ခလစာႏွင့္ ဥပေဒပါ နစ္နာေၾကးမ်ားကုိ ဇြန္ ၃၀ ရက္တြင္ ထုတ္ေပးသည္ဟု အသိေပး ေၾကညာစာထုတ္ခဲ့ေသာ္လည္း နစ္နာေၾကးထုတ္ယူသူမ်ားရွိသလုိ မထုတ္သူမ်ားလည္း ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“သူတို႔က တစ္လႀကိဳမေျပာဘူး။ သူတို႔က ၂၉ ရက္က မီးေဘးအႏၲရာယ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အစည္းအေ၀း လုပ္ခ်င္တယ္ေျပာၿပီး အလုပ္သမားေတြကို အျပင္ေခၚထုတ္တယ္။ ေခၚထုတ္ၿပီးေတာ့ စက္႐ံုကိုပိတ္လိုက္တယ္။ စက္႐ံုကိုပိတ္ၿပီးေတာ့ ပိတ္သိမ္းေၾကာင္း ေၾကညာတာေပါ့။ ႐ုတ္တရက္ ပိတ္သိမ္းတာေပါ့။ နစ္နာေၾကးကိုေတာ့ ၃၀ ရက္ ၁၀ နာရီေလာက္မွာ ေပးတယ္။ ဘယ္လိုေပးလဲဆိုတဲ့ အပိုင္းေတြမွာ သူတို႔ကေတာ့ အလုပ္ထုတ္ နစ္နာေၾကးကိုပဲ ဥပေဒအတိုင္း ေပးမယ္ဆိုၿပီး ေၾကျငာတာေပါ့။ ကြၽန္မတို႔က မထုတ္ေသးတာျဖစ္တဲ့အတြက္ မသိေသးဘူး” ဟု အဆုိပါ စက္႐ုံမွ အလုပ္သမားသမဂၢဥကၠ႒ မခင္ပပခုိင္က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ အဆုိပါ စက္႐ုံမွ အလုပ္သမားမ်ားကုိ အလုပ္ခန္႔ထားရာတြင္ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (EC) ခ်ဳပ္ဆုိ၍ ခန္႔ထားျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း အလုပ္ရပ္ဆုိင္းရာတြင္ ဥပေဒအတုိင္း တစ္လႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အလုပ္သမားမ်ား အေနျဖင့္ အလုပ္သစ္ရရွိရန္ အခက္အခဲမ်ားရွိေနၿပီး နယ္သုိ႔ ျပန္သူမ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္မတို႔က ဒီမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဥပေဒကို ေလးစားမႈမရွိဘူးဆိုၿပီး ၀န္ႀကီးဌာနကို တရားစြဲေပးဖို႔တိုင္မွာ။ နစ္နာတဲ့ အလုပ္သမားေတြ အားလံုးအတြက္ EC စာခ်ဳပ္ပါအတိုင္း သြားမွာပါ။ EC စာခ်ဳပ္မွာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္တဲ့အတိုင္း ခ်ဳိးေဖာက္တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ကို အေရးယူသြားမွာပါ။ အလုပ္သမားေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္ အကုန္လံုးက EC စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားပါတယ္” ဟု မခင္ပပခုိင္က ေျပာၾကားသည္။

Seduno (Myanmar) အထည္စက္႐ံုသည္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ အျပင္ပဒံ၊ အေနာ္ရထာလမ္းတြင္ ၂၀၁၅ ၁၁ လပိုင္းမွ စတင္လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္ၾကာခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၁ ရက္တြင္ အၿပီးပိတ္သိမ္းခဲ့ကာ ၎စက္႐ံုမွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသား စက္႐ံုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ စက္႐ံုပိတ္သိမ္းရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ Seduno (Myanmar) အထည္စက္႐ံုမွ တာ၀န္ရွိသူအား ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း အဆက္အသြယ္ မရွိခဲ့ေပ။

အနည္းဆုံးလုပ္အားခ က်ပ္ ၄၈၀၀ ရရွိေရးအပါအ၀င္ အခ်က္ ၁၀ ခ်က္ရရွိရန္ လိႈင္သာယာ စက္မႈဇုန္ (၁) ရွိ Unitedtex Oversea အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ အလုပ္သမား ၆၀၀ ေက်ာ္ ဆႏၵျပ

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနသည့္ အလုပ္သမားမ်ားကို ေမ ၉ ရက္က အဆိုပါစက္႐ံုေရွ႕တြင္ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-႐ိႈင္းလင္းေအာင္)

အနည္းဆုံး လုပ္အားခတစ္ရက္ ၄၈၀၀ က်ပ္ ရရွိေရးအပါအ၀င္ အခ်က္၁၀ ခ်က္ရရွိရန္ အလုပ္သမား ၆၀၀ေက်ာ္သည္ လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္(၁) ပန္းလိႈင္ေဂါက္ကြင္းအနီး ပန္းပဲေခါင္းေမာင္ခက္လမ္းရွိ Unitedtex Oversea အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံရွိ အလုပ္သမား ၆၀၀ ေက်ာ္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုလ်က္ရွိေၾကာင္း ေမ ၉ ရက္က စုံစမ္းသိရသည္။

ဧၿပီလတြင္ စက္႐ုံတာ၀န္ရွိသူမ်ားက အလုပ္သမားမ်ားအား တစ္ရက္က်ပ္ ၄၈၀၀ ေပးမည္ဟုဆိုကာ ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း လစာထုတ္ရာတြင္မရရွိသျဖင့္ ေမ ၇ ရက္မွစတင္ကာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆႏၵျပအလုပ္သမားမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

“၄၈၀၀ ကို ေလးလပိုင္းတုန္းက ေပးမယ္ဆိုၿပီး ေျပာတယ္။ ေလးလပိုင္း လစာထုတ္ေတာ့မရဘူး။ အခု ငါးလပိုင္းမွာလည္းဘာမွ မေျပာတဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ၄၈၀၀ လိုခ်င္တဲ့အတြက္ ဆႏၵျပတာ ျဖစ္ပါတယ္။ စက္႐ုံတာ၀န္ရွိသူေတြကို သြားေမးေတာ့လည္း အစိုးရက ထုတ္ျပန္ေပးတာမရွိေသးရင္ မေပးႏိုင္ေသးဘူးလုိ႔ ေျပာတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ တစ္ရက္ ၄၈၀၀ ရရွိဖုိ႔နဲ႔ အခ်က္ ၁၀ ခ်က္ရရွိလုိတဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဆႏၵျပၾကတာပါ” ဟု Unitedtex Oversea အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံက အလုပ္သမားတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္လ်က္ရွိသည့္ Unitedtex Oversea အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ အလုပ္သမားမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားမွာ အေျခခံလစာ က်ပ္ ၄၈၀၀ အား ငါးလပိုင္းလစာတြင္ ခံစားခြင့္ေပးရန္ႏွင့္ အခ်ိန္ပိုေၾကးမ်ားကို ယင္းလစာေပၚမူတည္၍ ခံစားခြင့္ေပးရန္၊ ၀န္ထမ္းမ်ားကို ကြၽမ္းက်င္မႈအလိုက္ ေအအဆင့္ ၃၀၀၀၀၊ ဘီအဆင့္ ၂၀၀၀၀၊ စီအဆင့္ ၁၀၀၀၀ ခံစားခြင့္ျပဳရန္၊ ရက္မွန္ေၾကး ၂၀၀၀၀ ခံစားခြင့္ျပဳရန္၊  အလုပ္ရွင္က ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ စံခ်ိန္ေတာင္းရာတြင္ ၀န္ထမ္းေဟာင္း၊ ၀န္ထမ္းသစ္ေပၚမူတည္၍ စံခ်ိန္ေတာင္းဆိုရန္၊ ဖယ္ရီႀကိဳပုိ႔ရာတြင္ လူဦးေရႏွင့္အညီ စီစဥ္ေပးရန္၊ စက္႐ုံဘက္က အစည္းအေ၀းေျပာရာတြင္ အလုပ္ခ်ိန္အတြင္းသာေျပာရန္၊ ၀န္ထမ္းမ်ားကို စူပါမ်ားက ၾကမ္းတမ္းစြာ ေျပာဆိုျခင္းမျပဳရန္ႏွင့္ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ မျပဳလုပ္ရန္၊ ရက္မွန္ေၾကး မျဖတ္ေတာက္ရန္၊ ၀န္ထမ္းသစ္ခန္႔ရာတြင္ အစမ္းခန္႔သုံးလအတြင္း အနည္းဆုံးလုပ္ခလစာ၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေပးရန္ႏွင့္ အစမ္းခန္႔ ကာလေက်ာ္လြန္ပါက လစာအျပည့္ခံစားခြင့္ျပဳရန္၊ လက္ရွိစုေပါင္းေတာင္းဆိုရာတြင္ ပါ၀င္ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားကို ေတာင္းဆိုေသာရက္မ်ားအတြက္ လုပ္ခလစာမျဖတ္ေတာက္ရန္စသည့္ အခ်က္ ၁၀ ခ်က္ကို ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေတာင္းဆိုခ်က္၁၁ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စက္႐ုံတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အႀကိမ္ႀကိမ္ညႇိႏိႈင္းခဲ့ရာတြင္ ကြၽမ္းက်င္မႈအလိုက္ ေအအဆင့္ ၃၀၀၀၀ က်ပ္၊ ဘီအဆင့္၂၀၀၀၀ က်ပ္၊ စီအဆင့္ ၁၀၀၀၀ က်ပ္ခံစားခြင့္ျပဳရန္ဆိုသည့္ အခ်က္မွလြဲ၍ က်န္အခ်က္မ်ားကို  စက္႐ုံဘက္က လိုက္ေလ်ာေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ စက္႐ုံတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားဆက္လက္ ညႇိႏိႈင္းလ်က္ရွိေၾကာင္းသိရၿပီး အဆိုပါစက္႐ုံသည္ ဂ်ာကင္မ်ား၊ အမ်ဳိးသမီး၀တ္ဂါ၀န္မ်ားႏွင့္ စကတ္မ်ား ခ်ဳပ္လုပ္သည့္ စက္႐ုံျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပည္ပသို႔ CMP လက္ခစားစနစ္ျဖင့္ ခ်ဳပ္ၿပီးအထည္တင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၅၈ ဘီလ်ံရရွိခဲ့ၿပီး အမ်ားဆံုး တင္ပို႔ႏုိင္သည့္ ပို႔ကုန္မ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္

ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ရွိ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံု လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေဇယ်ာၿငိမ္း)

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပည္ပသို႔ CMP လက္ခစား စနစ္ျဖင့္ ခ်ဳပ္ၿပီးအထည္တင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၅၈ ဘီလ်ံအထိ ရရွိခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အမ်ားဆံုး တင္ပို႔ႏုိင္သည့္ ပို႔ကုန္မ်ားတြင္ တစ္ခု အပါအ၀င္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီး ဌာနမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အထည္ခ်ဳပ္ ေအာ္ဒါမ်ား မွာယူမႈတြင္ ယခင္က ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ေအာ္ဒါမွာယူမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ အီးယူမွလည္း ေအာ္ဒါမွာယူမႈ ျမင့္တက္လာကာ ဂ်ပန္ႏွင့္ အီးယူမွာ ေအာ္ဒါမွာယူမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။

“အထည္ခ်ဳပ္ေအာ္ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ အီးယူနဲ႔ ဂ်ပန္က တက္ေနတယ္။ အီးယူကို အမွာတက္လာတယ္။ ဂ်ပန္ကေတာ့ နဂိုကတည္းက အမွာမ်ားတာပါ” ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလကုန္ပိုင္းအထိ CMP စနစ္ျဖင့္ ခ်ဳပ္ၿပီးအထည္တင္ပို႔မႈတန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၈၄ သန္းႏွင့္ ဒုတိယေနရာတြင္ ရွိေနၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၂၅ သန္း ပိုမိုတင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ခန္႔ကမူ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ CMP အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ျပည္ပတင္ပို႔မႈ အေျခအေနမွာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံေစ်းကြက္သို႔ ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အီးယူေစ်းကြက္ အထူးသျဖင့္ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံသို႔ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ကိုရီးယားႏုိင္ငံသို႔ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အေမရိကေစ်းကြက္သို႔ ၂ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ တ႐ုတ္ေစ်းကြက္သို႔လည္း ၂ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ တင္ပို႔ေနျခင္း ျဖစ္ခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း ပုိ႔ကုန္အမ်ားဆံုး တင္ပို႔ႏုိင္သည့္ပို႔ကုန္မွာ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ပို႔ကုန္က႑တြင္ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္း တင္ပို႔မႈမွလြဲ၍ က်န္ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈမွာ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ပိုမိုတင္ပို႔ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“အဲဒီမွာ အဓိက လယ္ယာထြက္ကုန္မွာ ပို႔ကုန္က မႏွစ္ကထက္ ပိုမ်ားတယ္။ တိရစၦာန္ထြက္ပစၥည္း မႏွစ္ကထက္ ပိုမ်ားတယ္။ ေရထြက္ပစၥည္း မႏွစ္ကထက္ ပိုမ်ားတယ္။ သတၱဳတြင္းထြက္ပစၥည္း မႏွစ္ကထက္ပိုမ်ားတယ္။ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းက မႏွစ္ကထက္ ၃၅ သန္း ေလာက္ နည္းသြားတယ္။ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းကေတာ့ မူလကတည္းက တမင္ကို ေလွ်ာ့ေနတာေပါ့ေနာ္။ စက္မႈကုန္ေခ်ာပစၥည္း ပိုမ်ားလာတယ္။ တျခားပစၥည္းေတြလည္း ရွိတယ္။ စုစုေပါင္း ၁၄ ဒသမ ၆၇၅ ဆိုတာ ပို႔ကုန္ရဲ႕သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္မွာေရာ ကုန္သြယ္မႈ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္မွာေရာ အမ်ားဆံုးပဲ။ ကုန္သြယ္မႈ သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ ၃၃ ဒသမ ၃၂၃ ဘီလ်ံရတယ္ေပါ့။ မႏွစ္ကထက္ ေလးဘီလ်ံေလာက္ ပိုမ်ားတယ္။ မႏွစ္ကရတာက ၂၉ ဒသမ ၂၀၉ ဘီလ်ံ။ အဲဒီေတာ့ မႏွစ္က ရတာကလည္း ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္အထိ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ အမ်ားဆံုးပဲ။ ဒီႏွစ္မွာ ပို႔ကုန္ေရာ သြင္းကုန္ေရာမွာ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ အမ်ားဆံုးပါပဲ” ဟု ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရန္ႏုိင္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဓိက တင္ပို႔ေနသည့္ လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္တင္ပို႔ရာတြင္ ရာသီဥတု၊ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား က်ေရာက္ျခင္း၊ သြင္းအားစု ကုန္က်စရိတ္ျမင့္မားျခင္း၊ သီးႏွံမ်ဳိးေကာင္းမ်ဳိးသန္႔ ရရွိရန္ လိုအပ္ျခင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ျမင့္မားျခင္း၊ အရည္အေသြးျမင့္ ထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္မႈ နည္းပါးျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္ႏွင့္ ၀ယ္လိုအားအေပၚ တည္မွီေနရျခင္း၊ ေခတ္မီစိုက္ပ်ဳိးေရး နည္းစနစ္ မ်ား၊ ရိတ္သိမ္းမႈစနစ္မ်ား၊ ထုတ္လုပ္မႈစနစ္မ်ား လိုအပ္ေနျခင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားမွာ လက္ရွိလယ္ယာထြက္ကုန္ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ရာတြင္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံု ၅၀ နီးပါးက အြန္လိုင္းျဖင့္ သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလမွစ၍ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုမ်ားအားလံုး၌ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေဇယ်ာၿငိမ္း)

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံု ၅၀ နီးပါးက အြန္လိုင္းျဖင့္ သြင္းကုန္လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားလ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလမွစ၍ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုအားလံုးတြင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုမ်ားအေနျဖင့္ အြန္လိုင္းအသံုးျပဳၿပီး မိမိတို႔ ေလွ်ာက္ထားမည့္ သြင္းကုန္လိုင္စင္အတြက္ ကုန္ပစၥည္းအေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ အပါအ၀င္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ MGMA Application ကို ၀င္ေရာက္ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ ေလွ်ာက္ထားမႈအေပၚ MGMA တာ၀န္ရွိသူမ်ားက လိုအပ္သည့္ စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး မွန္ကန္ျပည့္စံုသည့္ Application မ်ားကို အဆိုပါစနစ္တြင္ Submit ျပဳလုပ္လိုက္သည္ႏွင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ Myanmar Trade Net Website မွတစ္ဆင့္ အြန္လိုင္းစနစ္ထဲသို႔ အလိုအေလ်ာက္ လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားၿပီးျဖစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အြန္လိုင္းစနစ္ျဖင့္ ေရာက္ရွိလာသည့္ လိုင္စင္အခ်က္အလက္မ်ားကို စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ၀န္ထမ္းမ်ားက စစ္ေဆးၿပီး ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ရွိပါက အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ စက္႐ံုကို ျပန္လည္ေပးပို႔ေၾကာင္း၊ မွန္ကန္ပါက သက္ဆုိင္ရာစက္႐ံုကို Digital Import Licencing တစ္ေစာင္ကို အြန္လိုင္းေပၚမွ ထုတ္ျပန္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ မတ္လဆန္းအထိ ျပည္ပသို႔ CMP စနစ္ျဖင့္ ခ်ဳပ္ၿပီးအထည္တင္ပို႔မႈ တန္ဖိုး ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၃၃၂ ဘီလ်ံရရွိထားၿပီး ျပည္ပပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈ၏ ဒုတိယေနရာတြင္ ရပ္တည္လ်က္ရွိေနေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပို႔ကုန္က႑တိုးျမႇင့္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အထည္အလိပ္လုပ္ငန္း (အထည္ခ်ဳပ္) က႑ကို အဓိက ဦးစားေပးအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ မတ္လဆန္းအထိ ျပည္ပသို႔ CMP စနစ္ျဖင့္ ခ်ဳပ္ၿပီးအထည္တင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာ၂ ဒသမ ၃၃၂ ဘီလ်ံရရွိထားၿပီး ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈ၏ ဒုတိယအမ်ားဆံုးေနရာတြင္ ရပ္တည္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံလုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေဇယ်ာၿငိမ္း)

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ မတ္လဆန္းအထိ ျပည္ပသို႔ CMP စနစ္ျဖင့္ ခ်ဳပ္ၿပီးအထည္ တင္ပို႔မႈတန္ဖိုး ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၃၃၂ ဘီလ်ံ ရရွိထားၿပီး ျပည္ပပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈ၏ ဒုတိယေနရာတြင္ ရပ္တည္လ်က္ရွိေနေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပို႔ကုန္က႑ တိုးျမႇင့္ေရးလုပ္ငန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အထည္လိပ္လုပ္ငန္း (အထည္ခ်ဳပ္) က႑ကို အဓိကဦးစားေပးအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌မူ အဆုိပါ CMP စနစ္ကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ကတည္းက အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္စတင္ကာ လက္ရွိအထိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း FOB စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲလုပ္ကုိင္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ကုန္ၾကမ္းပိတ္ စတင္သြင္းကာ CMP စနစ္ျဖင့္ အထည္ခ်ဳပ္ (ခ်ဳပ္ၿပီးအထည္) မွာယူတင္သြင္းေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယားႏွင့္ အီးယူႏိုင္ငံမ်ားမွျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့အထည္အလိပ္က႑မွာ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တိုးတက္လာေနေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထုတ္လုပ္သည့္ အ၀တ္အထည္မ်ားကို ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အာရွႏုိင္ငံမ်ားမွ သံုးစြဲမႈျမင့္တက္လာေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ထူးက ေျပာၾကားထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ျပည္ပသို႔အထည္ခ်ဳပ္ (ခ်ဳပ္ၿပီးအထည္) တင္ပို႔မႈကို ေလ့လာၾကည့္ပါက ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အထည္ခ်ဳပ္တင္ပို႔မႈတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၃၇ သန္း ရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ သံုးဆအထိ ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး ေဒၚလာတစ္ဘီလ်ံနီးပါးခန္႔အထိ ေရာက္ရိွလာခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ခ်ဳပ္ၿပီးအထည္ တင္ပို႔မႈသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၄၆ ဘီလ်ံအထိရွိလာခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏  စုစုေပါင္းပို႔ကုန္တန္ဖိုး၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေရာက္ရွိလာသည္အထိ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ား တစ္ရွိန္ထိုးတုိးတက္လာခဲ့ေၾကာင္း၊ ပို႔ကုန္ေစ်းကြက္တြင္လည္း အီးယူေစ်းကြက္သို႔ တင္ပို႔မႈမွာ ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ တြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၈၀ အထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

“ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း က႑အေနနဲ႔ ၀င္ေငြအမ်ားဆံုးက႑တစ္ရပ္အျဖစ္ ကမၻာ့ေစ်းကြက္ကို ေကာင္းမြန္တဲ့အ ရည္အေသြး တန္ဖိုးျမင့္ထုတ္ကုန္မ်ားအေနနဲ႔ ထုိးေဖာက္၀င္ေရာက္ႏိုင္ရန္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ၁၀ ႏွစ္နည္းဗ်ဴဟာကို ျမန္မာႏိုင္ငံအထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းနဲ႔ ပူးေပါင္းခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္” ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ ကူသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ထူးက ေျပာၾကားသည္။