ဂါဇာနယ္စပ္တြင္ ယခုသီတင္းပတ္အတြင္း အဖြဲ႕၀င္ ၅၀ ေသဆုံးခဲ့ဟု ဟားမားစ္အဖြဲ႕ ထုတ္ျပန္

ေမ ၁၅ ရက္က ဂါဇာကမ္းေျမာင္နယ္စပ္တြင္ အစၥေရးစစ္သားမ်ားက ပါလက္စတုိင္းဆႏၵျပသူမ်ားအား ဖမ္းဆီးေနစဥ္ (Photo: AP)

ဂါဇာနယ္စပ္တြင္ ယခုသီတင္းပတ္အတြင္း ဆႏၵျပမႈမ်ား၌ အစၥေရး၏ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေသဆုံးခဲ့သည့္ ပါလက္စတုိင္း ၆၂ ဦးတြင္ ၅၀ သည္ ၎တို႔၏ အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ဟားမားစ္အဖြဲ႕ ထိပ္တန္းတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေမ ၁၆ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုေသဆုံးမႈမ်ားအတြက္ ကမၻာတစ္၀န္းမွ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္မႈမ်ားအား ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ထိုဆႏၵျပလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားကို အစၥလာမၼစ္လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ ဟားမားစ္က ဦးေဆာင္ စီစဥ္ခဲ့ေၾကာင္း သက္ေသျပရန္ အစၥေရးက ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္တြင္ ဟားမားစ္အဖြဲ႕က ယင္းကဲ့သို႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေမ ၁၄ ရက္က နယ္စပ္အနီးတြင္ ပါလက္စတုိင္း ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာက စုေ၀းခဲ့ၾကၿပီး ဆႏၵျပလူအနည္းစုက နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုးဆီသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ကာ ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ထိုဆႏၵျပမႈမ်ားအား အစၥေရးလုံျခံဳေရးမ်ားက ပစ္ခတ္ႏွိမ္နင္းမႈတြင္ ပါလက္စတုိင္း ၆၀ ေသဆုံးခဲ့သည္။ ထို ခ်ီတက္ ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ဴးႏုိင္ငံ အစၥေရးထူေထာင္သည့္ ကာလအတြင္း အစၥေရးက သိမ္းယူခဲ့သည့္ ၎တုိ႔၏ ေနအိမ္မ်ားသို႔ ျပန္လည္သြားေရာက္ခြင့္ျပဳရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုစစ္ပြဲတြင္ ပါလက္စတုိင္း ၇၀၀၀၀၀ ေက်ာ္သည္ ေနအိမ္မွ ထြက္ေျပးရျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏွင္ထုတ္ခံရျခင္း ႀကံဳခဲ့ရသည့္ ေမ ၁၅ ရက္ကို ပါလက္စတုိင္းမ်ားက Nakba သို႔မဟုတ္ ကပ္ေဘးက်သည့္ေန႔ဟု သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ေမ ၁၅ ရက္ တြင္ ဆႏၵျပမႈမ်ား၌ အစၥေရး၏ ပစ္ခတ္မႈ ေၾကာင့္  ပါလက္စတုိင္း ႏွစ္ဦး ထပ္မံေသဆုံးခဲ့သည္။

ဟားမားစ္၏ သေဘာထားတင္းမာေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ယာယာဆင္၀ါက သီတင္းပတ္ေျခာက္ပတ္ေက်ာ္ ၾကာျမင့္လာေသာ ယင္းဆႏၵျပမႈမ်ားသည္ လက္နက္ကုိင္ခုခံမႈအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲႏုိင္ေၾကာင္း သတိေပးခဲ့သည္။ မတ္ ၃၀ ရက္တြင္ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ နယ္စပ္ဆႏၵျပမႈမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း ဂါဇာကမ္းေျမာင္ တစ္ေလွ်ာက္ အစၥေရး၏ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ပါလက္စတုိင္း ၁၁၆ ဦး ေသဆုံးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ဂါဇာဘက္မွေန၍ အစၥေရးစစ္သားမ်ားအား ပစ္မွတ္ထားတုိက္ခုိက္မႈႏွင့္ အေဆာက္အအုံတစ္လုံးကို ပစ္ခတ္မႈတို႔ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေနာက္ အစၥေရးက ေမ ၁၆ ရက္ ညသန္းေခါင္တြင္ ဂါဇာရွိ ဟားမားစ္အေဆာက္အအုံတစ္ခုအား ေလေၾကာင္းမွ တုိက္ခုိက္ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ အေျခခံအေဆာက္အအုံႏွင့္ လက္နက္မ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ စက္႐ုံမ်ား အပါအ၀င္ ဂါဇာကမ္းေျမာင္ ေျမာက္ဘက္ရွိ  ဟားမားစ္တို႔၏ ပစ္မွတ္မ်ားကို တုိက္ခုိက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အစၥေရးစစ္ဘက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ေမ ၁၇ ရက္တြင္လည္း ဂါဇာဘက္မွ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ အစၥေရးတင့္ကားမ်ားသည္ ဟားမားစ္၏ ေနရာသုံးခုကို ျပန္လည္ပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။