ျမန္မာအပါအ၀င္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ား၏ အင္တာနက္အသံုးျပဳခမွာ ဖြြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားထက္ သံုးဆေက်ာ္ပုိမ်ားေနၿပီး ျမန္မာ့လူဦးေရ ၃၅ သန္းေက်ာ္မွာ မိုဘိုင္းအင္တာနက္သံုးစြဲမႈ ျပတ္ေတာက္ေန

လမ္း၀မွတ္တိုင္တြင္ ဘတ္စ္ကားေစာင့္ရင္း မိုဘိုင္းအင္တာနက္ အသံုးျပဳေနသူတစ္ဦးကို ေတြ႕ရစဥ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါအ၀င္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ား၏ အင္တာနက္ အသံုးျပဳခမွာ ဖြြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားထက္ သံုးဆေက်ာ္ ပိုမိုမ်ားျပားေနၿပီး ျမန္မာ့လူဦးေရ ၃၅ သန္းေက်ာ္မွာ မိုဘိုင္းအင္တာနက္သံုးစြဲမႈ ျပတ္ေတာက္ေနသည္ဟု ကမၻာတစ္၀န္းရွိ မိုဘိုင္းေအာ္ပေရတာမ်ား ကိုယ္စားျပဳ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းစုျဖစ္သည့္ GSM Association (GSMA) ၏ ‘ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားမွ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား’ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားမႈအရ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မိုဘိုင္းအင္တာနက္ အသံုးျပဳႏႈန္းသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္း (လူဦးေရ ၁၈ သန္း) အထိရွိေနၿပီး ယင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လူဦးေရ ၃၅ သန္းမွာ အင္တာနက္ဆက္သြယ္မႈ ျပတ္ေတာက္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၂၀၁၄ ႏွင့္ ၂၀၁၇ ကာလၾကား အာရွပစိဖိတ္ႏုိင္ငံမ်ားအနက္ အတိုးတက္ဆုံး ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ကာ ရမွတ္ ၁၆ မွတ္ တိုးတက္လာခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ တိုးတက္လာေသာ္လည္း အာရွပစိဖိတ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပ်မ္းမွ်ေအာက္ အေနအထားသာ ရွိေသးသည္။ (ပ်မ္းမွ် ၅၉ တြင္ ၅၃ သာ ရထားသည္ကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။) ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးမားဆုံး လိုအပ္ခ်က္မွာ အေျခခံအေဆာက္အအုံပိုင္းတြင္ျဖစ္သည္။ (ေဒသတြင္း ပ်မ္းမွ်ရမွတ္ ၅၁ ႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ ၃၆ သာ ရွိသည္။) လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရးက႑သည္ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အေျခခံအေဆာက္အအံု လိုအပ္ခ်က္ ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး GSMA မိုဘိုင္းခ်ိတ္ဆက္မႈ ညႊန္းကိန္းတြင္လည္း အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအနက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ နံပါတ္ရွစ္ေနရာတြင္ ရပ္တည္ေနရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

“မိုဘိုင္းေအာ္ပေရတာေတြသာ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ကို သင့္တင့္တဲ့ႏႈန္းထား၊ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ရ လြယ္ကူတဲ့ အေနအထားနဲ႔ အသုံးျပဳခြင့္မရဘူးဆိုရင္ အထိခိုက္ အနစ္နာဆုံးလူေတြကေတာ့ သုံးစြဲသူေတြပဲျဖစ္မွာပါ။ မိုဘိုင္းအသုံးျပဳမႈ တိုးပြားလာတဲ့အေပၚ အမီလိုက္ႏိုင္မယ့္ အခြင့္အေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြမွာ ရွိၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီထဲက ေစ်းကြက္တခ်ဳိ႕မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔အတြက္ကေတာ့ ထိခိုက္ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခေတြ ရွိေနတယ္။ သုံးစြဲသူရဲ႕ ၀င္ေငြေတြနဲ႔ ေမွ်ာ္မွန္းစရာ အက်ဳိးအျမတ္ေတြဟာ ဒီႏိုင္ငံေတြမွာ ေတာ္ေတာ္နိမ့္ပါးေနတာေၾကာင့္ ေအာ္ပေရတာေတြ အေနနဲ႔လည္း အင္တာနက္ဆက္သြယ္မႈ ကြန္ရက္ေတြအတြက္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားမ်ားစားစား ပိုမေပးႏိုင္ဘူး။ ဒါဟာ ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္မႈအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို စိန္ေခၚေနတာမို႔ ဒီအခ်ိန္မွာ လူတိုင္းအတြက္ အင္တာနက္ ကြန္ရက္ကတစ္ဆင့္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းႏိုင္မႈကို အျမင့္မားဆုံးျဖစ္ေစဖို႔အတြက္ မူ၀ါဒေတြအေနနဲ႔ မိုဘိုင္းက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ေထာက္ပံ့ေပးသင့္ပါတယ္” ဟု GSMA သတင္းအခ်က္ အလက္စံုစမ္းေရးဌာနမွ စီးပြားေရးသုံးသပ္မႈ ဒါ႐ိုက္တာ Paul Castells က ဆိုသည္။

GSMA သတင္းအခ်က္အလက္ စံုစမ္းေရးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားေသာ ယင္းေလ့လာခ်က္တြင္ ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ အင္တာနက္ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းမွ ႏိုင္ငံ့အျမတ္၀င္ေငြမ်ား အျမင့္ဆုံး တိုးျမႇင့္ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ အင္တာနက္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ျမႇင့္တင္ထားျခင္းကလည္း ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားေစရာတြင္ အေရးႀကီးသည့္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ အင္တာနက္ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္မားျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ေၾကြးၿမီပမာဏ ျမင့္မားေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိၿပီး ၀င္ေငြကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ဆိုလွ်င္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား၏ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ ေလလံတင္မႈမ်ား၏ ပ်မ္းမွ်ၾကမ္းခင္းေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ားထက္ ငါးဆေက်ာ္ ပိုမိုျမင့္မားေနသည္ကို သိသိသာသာ ျမင္ေတြ႕ရသည္။ ယင္းေလ့လာခ်က္က အင္တာနက္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျခင္းႏွင့္ သုံးစြဲသူမ်ား ၀န္ေဆာင္မႈရယူျခင္းကို ေလ်ာ့နည္းေစသည့္ မိုဘိုင္း Broadband အရည္အေသြး နိမ့္ပါးမႈတို႔ၾကား ဆက္စပ္ေနမႈကိုပါ ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့သည္။