ရန္ကုန္ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕ တည္ေထာင္သူ (ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေဟာင္း) ဥပေဒပညာရွင္ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၆ ဦးက ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အဆုိပါအစီရင္ခံစာတြင္ ျပည္သူလူထုအတြက္ ဆုံး႐ႈံးနစ္နာမႈမ်ား အခ်က္အလက္ အျပည့္အစုံျဖင့္ပါရွိခဲ့ကာ ျပည္သူမ်ား စိတ္၀င္စားမႈ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ အဆုိပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိသည့္ အခ်က္မ်ားအနက္  ျပည္သူလူထု နစ္နာဆုံး႐ႈံးမႈ ထင္ထင္ရွားရွားေပၚလြင္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ ငါးခုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္သုိ႔ ရန္ကုန္ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕ တည္ေထာင္သူ (ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေဟာင္း) ဥပေဒပညာရွင္ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းက တုိင္ၾကားခဲ့သည့္ အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္မ်ားကုိ ျပန္လည္ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

“စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာဆုိတဲ့ ခုိင္လုံတဲ့အေထာက္အထားႀကီးလည္း ရွိတာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ျပည္သူလူထုကုိယ္စား၊ ျပည္သူလူထုရဲ႕နစ္နာမႈအတြက္ကုိ ေကာ္မရွင္ကုိ တုိင္ၾကားရျခင္းျဖစ္ပါတယ္”

 

■ေမး  ။ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ကုိ တုိင္ၾကားထားတယ္လုိ႔ သိရတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔ တုိင္ၾကားတယ္ဆုိတာ သိလုိ႔ရမလားခင္ဗ်။

■ေျဖ ။ ရန္ကုန္တုိင္းလႊတ္ေတာ္မွာ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္က အစီရင္ခံစာတင္တယ္။ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြက ေဆြးေႏြးၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ လႊတ္ေတာ္ေနာက္ဆုံးေန႔မွာ အစုိးရအေနနဲ႔ တစ္စုံတစ္ရာ ေျဖရွင္းခဲ့တာ မရွိဘူး။ အစီရင္ခံစာထဲမွာ ထင္ထင္ရွားရွား ေပၚလြင္ေနတာက ျပည္သူလူထုရဲ႕ နစ္နာမႈ ေတြရွိတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဆုံး႐ႈံးမႈေတြရွိ တယ္ဆုိတာကုိ အစီရင္ခံစာထဲမွာ ထင္ရွားေနတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဆုံး႐ႈံးမႈ ငါးခုကုိ အစီရင္ခံစာထဲကေန ထုတ္ၿပီးေတာ့ ဒီငါးခုအတြက္ တာ၀န္ရွိမႈကုိ ေဖာ္ထုတ္ေပးပါဆုိၿပီး ေကာ္မရွင္ကုိ တုိင္ၾကားရျခင္းျဖစ္တယ္။

■ေမး  ။ တုိင္ၾကားခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာငါးခုက ဘယ္အခ်က္ေတြလဲ ေျပာၾကားေပးပါ။

■ေျဖ ။  ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္မွာ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္ ႏွစ္ေယာက္ကုိ ေျမဧက စုစုေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ခ်ေပးခဲ့တယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ေျမကြက္ ၂၂ ကြက္ကုိ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ နာမည္နဲ႔ ခ်ေပးခဲ့တယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ နစ္နာမႈက ၄၁ ဘီလ်ံရွိတယ္ေပါ့။ ေနာက္တစ္ခါ ျပည္သူ႔ဥယ်ာဥ္ထဲမွာ ေပါက္ေစ်းထက္ေလွ်ာ့ၿပီးေတာ့ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းကုိ တုိးတက္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ လစဥ္တစ္ဘီလ်ံ ဆုံး႐ႈံးတယ္ေပါ့ေနာ္။ ေနာက္တစ္ခါ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္က ၄၅ လမ္းစီမံကိန္းမွာဆုိရင္ ျပည္သူလူထုရဲ႕ နစ္နာမႈက ၉ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံ ရွိတယ္။ တစ္ခါ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာ ေျမဧက ၁၅ ဧကအတြက္ကုိ ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္ဘီလ်ံ ဆုံး႐ႈံးတယ္လုိ႔ ေျပာထားတယ္။ ဒါေတြက စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ကုိယ္တုိင္က ဒီေလာက္ဒီေလာက္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ ဆုံး႐ႈံးနစ္နာမႈလုိ႔ ေျပာထားတဲ့အေပၚမွာ အစုိးရနဲ႔ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ ေျဖရွင္းမႈကုိ ထင္ထင္ရွားရွား မေတြ႕ခဲ့ရဘူး။ ဒီကိစၥက အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒနဲ႔ ၿငိစြန္းတယ္။ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒပုဒ္မ (၃) မွာဆုိရင္ မည္သူမဆုိ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဘ႑ာေငြေတြကုိ စီမံခန္႔ခြဲတဲ့ေနရာမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ထိခုိက္ဆုံး႐ႈံးမႈျဖစ္တယ္ဆုိရင္ အဂတိလိုက္စားမႈျဖစ္တယ္ဆုိၿပီးေတာ့ အတိအလင္းေျပာထားတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ဒါက အဂတိလိုက္စားမႈျဖစ္တယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဆုံး႐ႈံးနစ္နာမႈျဖစ္တယ္ဆုိတာ ထင္ရွားတယ္။ ေက်ာ္ေစာသတင္းလည္း ျဖစ္တယ္။ စာရင္း စစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာဆုိတဲ့ ခုိင္လုံတဲ့ အေထာက္အထားႀကီးလည္း ရွိတာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔  ျပည္သူလူထုကုိယ္စား၊ ျပည္သူလူထုရဲ႕ နစ္နာမႈအတြက္ကုိ ေကာ္မရွင္ကုိ တုိင္ၾကားရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

■ေမး  ။ တုိင္ၾကားထားတာက အစုိးရရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ အစုိးရကေရာ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒနဲ႔ေရာ အက်ဳံး၀င္ႏုိင္မႈရွိမလား။

■ေျဖ ။  အခု အန္တီရဲ႕ တုိင္ၾကားမႈက ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ဥပေဒနဲ႔အညီ အတိအက် တုိင္ၾကားထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

■ေမး  ။ အခုတုိင္ၾကားထားတဲ့ ငါးခ်က္ထဲမွာ ယခင္အစုိးရက လုပ္ခဲ့တာေတြေရာပါလား၊ အခု အစုိးရလက္ထက္မွာ လုပ္ခဲ့တဲ့ စီမံကိန္းေတြေရာပါလား။

■ေျဖ ။  ဒီကိစၥႀကီးငါးခုမွာ ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ တာ၀န္ရွိသူကုိ ေဖာ္ထုတ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကိစၥထဲမွာ အရင္အစုိးရလက္ထက္ကဟာေတြလည္း ပါလိမ့္မယ္။ အခုအစုိးရလက္ထက္မွာ သက္တမ္းတုိးတာေတြလည္း ပါရင္ ပါလိမ့္မယ္။ အခ်ဳိ႕စီမံကိန္းေတြက အခုအစုိးရလက္ထက္မွာ လုပ္တာလားေတာ့ ေသခ်ာမသိဘူး။ အစီရင္ခံစာကုိ အကုန္ဖတ္ရတာ မဟုတ္ဘူး။ လက္ထဲကုိ ေရာက္လာတဲ့ စာမ်က္ႏွာ ၂၀ ေက်ာ္မွာ ထင္ရွားၿပီးသားျဖစ္တဲ့ သက္ေသေတြနဲ႔ပဲ တုိင္ၾကားရတာျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ က်န္တာစုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ဖုိ႔က ေကာ္မရွင္ရဲ႕တာ၀န္ ျဖစ္ပါတယ္။

■ ေမး ။ အခုတုိင္ၾကားစာမိတၱဴကုိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္၊ အျခား တြန္းအားေပးႏုိင္မယ့္ အဖြဲ႕အစည္းေတြကုိ ေပးဖုိ႔ေရာ ရွိပါသလား။

■ ေျဖ ။  တုိင္ၾကားစာမိတၱဴကုိေပးဖုိ႔  အစီအစဥ္ေတာ့ ရွိပါတယ္။ အခုေတာ့ မေပးေသးပါဘူး။ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ အေရးယူမႈကုိ ေစာင့္ၾကည့္ရမယ့္ အေနအထားရွိေသးတယ္။ အခုပုိ႔တာက ေသာၾကာညမွာပုိ႔လိုက္တာဆုိေတာ့ စေန၊ တနဂၤေႏြမွာ ျပန္လည္အေၾကာင္းၾကားဖုိ႔ ခက္ပါလိမ့္မယ္။ စာတိုက္ကသြားမယ့္စာက တနလၤာေန႔မွ ရမယ္ဆုိေတာ့ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ျပန္ၾကားဖုိ႔က စေန၊ တနဂၤေႏြေစာင့္မယ္ ထင္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဒီကိစၥကလည္း  Hot Issue  ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔  ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ အခ်ိန္ယူဖုိ႔လုိပါတယ္။ သူတုိ႔အေနနဲ႔ အစည္းအေ၀းေတြထုိင္ရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒီကိစၥက ငါးႀကီးႀကီးကိစၥျဖစ္တဲ့အတြက္ ေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔  လွ်ဳိ႕၀ွက္သင့္တာေတြ လွ်ဳိ႕၀ွက္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ တုိင္ၾကားရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က ျပည္သူလူထု နစ္နာဆုံး႐ႈံးမႈေတြ လူထုအျမန္ဆုံးျပန္လည္ရရွိေစေရးအတြက္ ျဖစ္တယ္။ လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိ နစ္နာေစတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္လုံး၀ မရွိဘူး။ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကုိ နစ္နာေစတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္လုံး၀မရွိဘူး။ ဒီျဖစ္စဥ္ငါးခုမွာ လူထုဆုံး႐ႈံးမႈကုိ ျပန္လည္ရရွိသြားမယ္ဆုိရင္ ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ရက်ဳိးနပ္တယ္လုိ႔ ယူဆပါတယ္။

■ ေမး ။ အခုတုိင္ၾကားတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေကာ္မရွင္အေပၚ ဘယ္ေလာက္ယုံၾကည္မႈရွိသလဲ။ တကယ္ေရာ  စစ္ေဆးႏုိင္တဲ့ အေျခအေနေရာ ရွိရဲ႕လား။

■ ေျဖ ။ ေကာ္မရွင္က အစုိးရကဖြဲ႕စည္းေပးထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ သူ႔ရဲ႕လြတ္လပ္မႈကုိ ႏုိင္ငံတကာက ေမးခြန္းထုတ္တာေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေကာ္မရွင္က အတုိင္းအတာတစ္ခုထိေတာ့ လြတ္လပ္ပါတယ္လုိ႔ အန္တီတုိ႔ ယုံၾကည္တယ္။ အန္တီတုိင္ၾကားတဲ့ ကိစၥငါးခုကလည္း စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္က အတိအလင္းႏုိင္ငံေတာ္က နစ္နာပါတယ္လုိ႔ ေျပာထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ အစီရင္ခံစာကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး ေကာ္မရွင္က လုပ္မယ္လုိ႔ မထင္ပါဘူး။ ေကာ္မရွင္က တာ၀န္ရွိမႈကုိေဖာ္ထုတ္ဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

■ေမး  ။ ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားလုိတာမ်ား ရွိပါေသးလားခင္ဗ်။

■ ေျဖ ။  အန္တီက ျပည္သူလူထုကုိေျပာခ်င္တယ္။ ဒီေကာ္မရွင္ေပၚမွာ တုိင္ၾကားတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တခ်ဳိ႕ေ၀ဖန္မႈေတြ တစ္အားျမင့္တက္တယ္လုိ႔။ ေျပာခ်င္တာက အန္တီတုိ႔ႏုိင္ငံမွာ အစုိးရကုိ အမုန္းခံၿပီး ျပည္သူလူထု အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ေျပာတဲ့လူက အင္မတန္ကုိ ေပ်ာက္ေနတယ္။ အခု အဂတိလိုက္စားမႈကုိ တုိင္ၾကားတယ္ဆိုတာကလည္း အစုိးရကုိ တုိင္ၾကားတာမဟုတ္ဘူး။ အဂတိလိုက္စားမွာ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနတဲ့ တာ၀န္ရွိပုဂိၢဳလ္ေတြကုိ ေကာ္မရွင္က ေဖာ္ထုတ္မွာမ်ဳိးျဖစ္တယ္။ အခုလုိ အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ ရဲရဲ၀့ံ၀့ံ ေဆာင္ရြက္တဲ့သူေတြေပၚမွာ  Facebook ကေန တိုက္ခုိက္မႈေတြလုပ္လုိ႔ရွိရင္ အန္တီတုိ႔ႏုိင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ အင္မတန္မွ ရင္ေလးစရာေကာင္းတယ္။ အမွန္တရားကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးသူေတြ၊ ျပည္သူလူထု အက်ဳိးစီးပြားကုိ လုိလားတဲ့သူေတြက ျပည္သူ႔အက်ဳိးစီးပြားအတြက္  ရဲရဲရင့္ရင့္တုိင္ၾကားတဲ့ သူေတြေပၚေပါက္တာကုိ လက္ကမ္းႀကိဳဆုိ ေပးၾကပါ။ တုိင္ၾကားတဲ့သူေတြကုိ တိုက္ခုိက္တာျမင္ရတဲ့ အျခားေသာ တက္သစ္စ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြက ဒီလုိအလုပ္ေတြကုိ ေနာင္မလုပ္ရဲလုိ႔  နစ္နာမွာက ျပည္သူနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ ျဖစ္တယ္။ သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိ ေ၀ဖန္တိုက္ခုိက္မယ္ဆုိရင္ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ အနာဂတ္ကုိပါ ေမွ်ာ္ေတြးၿပီးေတာ့ စဥ္းစဥ္းစားစား လုပ္ေစခ်င္တယ္။ ဒါက ျပည္သူလူထုကုိ ေမတၱာရပ္ခံတာပါ။

ေအာင္ရဲေထြးအမႈကို တံစိုးလက္ေဆာင္ရယူၿပီး ႐ုပ္သိမ္းခြင့္ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ တိုင္းဥပေဒခ်ဳပ္ ဦးဟန္ထူး အပါအ၀င္ ေျခာက္ဦး၏အမႈ တရားလိုဘက္မွ သက္ေသခံတင္သြင္းမႈ လက္ခံသင့္ မသင့္ ႏွစ္ဖတ္ေလွ်ာက္လဲခ်က္​ၾကားနာ

ေအာင္ရဲေထြးအမႈကို တံစိုးလက္ေဆာင္ရယူၿပီး ႐ုပ္သိမ္းခြင့္ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕၀င္ တိုင္းဥပေဒခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးဟန္ထူး အပါအ၀င္ ေျခာက္ဦးအား ​ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္​က ရန္ကုန္တိုင္း တရားလႊတ္ေတာ္တြင္ ရံုးထုတ္ခဲ့ၿပီး တရားလိုဘက္​မွ သက္ေသခံတင္သြင္းမႈအား လက္ခံ သင့္ မခံသင့္ ႏွစ္ဖတ္​​ေရွ႕ေန ​ေလ်ွာက္လဲခ်က္​​ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္​ တရားလိုဘက္​မွ သက္ေသခံအျဖစ္​ တင္သြင္းသည့္ တိုင္စာႏွင့္ ပထမ သတင္းေပး တိုင္ခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္သင့္ေၾကာင္း ဖမ္းဆီး ခံရသူမ်ားဘက္မွ ​ေရွ႕ေနမ်ားက တရားသူႀကီးကို ​ေလ်ွာက္ထားခဲ့သည္။

ထိုသို႔​ေလ်ွာက္ထားရျခင္းမွာ တရားလိုဘက္​မွ တင္သြင္းသည္​့ တိုင္စာႏွင္​့ပထမသတင္းေပး တိုင္တန္းခ်က္​မွာ ရဲထံ ထြက္ဆိုခ်က္​ျဖစ္သျဖင္​့ သက္ေသခံ တင္သြင္းခြင္​့ မရွိဟုဆိုကာ သက္ေသခံအား ပယ္ဖ်က္ေပးရန္​​ေလ်ွာက္ထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး​ေကာ္မရွင္​မွ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမွဴး ဦးမိုးႏိုင္သည္​ ရဲလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရရွိထားသူျဖစ္သည္​။ ထိုသက္ေသခံ တင္သြင္းမႈအား ​ေအာက္တိုတာ ၂၆ တြင္​ လက္ခံသင့္ မခံသင့္ အမိန္႔ ခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာင္ရဲေထြးအမႈကို တံစိုးလက္ေဆာင္ရယူၿပီး ႐ုပ္သိမ္းခြင့္ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ရန္ကုန္တိုင္း အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ တိုင္းဥပေဒခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးဟန္ထူး အပါအ၀င္ ေျခာက္ဦးအား တုိင္းတရားလႊတ္ေတာ္တြင္ ရံုးထုတ္ၿပီး အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္သုိ႔ ျပန္လည္ပုိ႔ေဆာင္ရာတြင္ တရားစဲြဆုိခံရသူမ်ား၏ မ်က္ႏွာမေပၚေအာင္ ထီးမ်ားျဖင့္ အတင္းအက်ပ္ ကာရံျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္တြင္ စတင္တရားစြဲဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဥပေဒခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးဟန္ထူးအား အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၅၅ ျဖင့္ စတင္တရားစြဲဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး က်န္သူမ်ားအား အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၅၆ ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၅၅ ျဖင့္ ျပစ္မႈထင္ရွားပါက ေထာင္ဒဏ္အျမင့္ဆံုး ၁၅ ႏွစ္ ခ်မွတ္ႏိုင္ၿပီး အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၅၆ မွာ ျပစ္မႈထင္ရွားပါက ေထာင္ဒဏ္အျမင့္ဆံုး ၁၀ ႏွစ္အျဖစ္ ခ်မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားသည္။

ေအာင္ရဲေထြးအမႈတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဥပေဒအရာရိွခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးဟန္ထူးမွာ က်ပ္သိန္း ၁၅၀၊ ဘလူးေလဘယ္လ္ တစ္လံုး၊ အက်ႌတစ္ထည္၊ ခ႐ိုင္ဥပေဒအရာရိွ ဦးကိုကိုေလးမွ က်ပ္သိန္း ၁၃၀၊ ဂိုးေလဘယ္လ္ တစ္လုံး၊ ဒုတိယ ခ႐ိုင္ဥပေဒအရာရွိ ေဒၚသစ္သစ္ခင္မွာ က်ပ္သိန္း ၃၀၊ ပါတိတ္လံုျခည္တစ္ထည္၊ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္ တရား႐ံုးမွ ဒုတိယခ႐ိုင္ တရားသူႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္မွ က်ပ္သိန္း ၃၀၀၊ ရဲအုပ္ ခ်စ္ကိုကိုမွ က်ပ္သိန္း ၃၀၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဥပေဒအရာရွိ ဦးသိန္းေဇာ္မွ က်ပ္သိန္း ၅၀ ရယူခဲ့သည္ဟု အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒တို႔အား ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေခၚယူေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ေအာင္ရဲေထြးအမႈ ႐ုပ္သိမ္းျခင္း၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္းရင္းမ်ား၊ အျခား ဆက္ႏႊယ္ပတ္သက္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တိတိက်က် စိစစ္ၿပီး ဥပေဒႏွင့္အညီ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လမ္းညႊန္မွာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ မွာၾကားအၿပီးတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္က ေက်ာ္ေစာသတင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းကာ စစ္ေဆးရာမွ တံစိုးလက္ေဆာင္ရယူမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေအာင္ရဲေထြးအမႈတြင္ လာဘ္ေငြရယူျခင္းေၾကာင့္ အမႈဖြင့္ဖမ္းဆီးခံရသည့့္ ရန္ကုန္တိုင္း ဥပေဒခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးဟန္ထူးမွာ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕တြင္ အဂၤါစဥ္ ၁၁ ရိွသည္။

ေအာင္ရဲေထြးအမႈကို တံစိုးလက္ေဆာင္ရယူၿပီး ႐ုပ္သိမ္းခြင့္ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ရန္ကုန္တိုင္း အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ တိုင္းဥပေဒခ်ဳပ္ ဦးဟန္ထူး အပါအ၀င္ ေျခာက္ဦးအား စတင္တရားစြဲဆို

ဓာတ္ပုံ – စည္သူ

ေအာင္ရဲေထြးအမႈကို တံစိုးလက္ေဆာင္ရယူၿပီး ႐ုပ္သိမ္းခြင့္ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ရန္ကုန္တိုင္း အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ တိုင္းဥပေဒခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးဟန္ထူး အပါအ၀င္ ေျခာက္ဦးအား တိုင္းတရားလႊတ္ေတာ္တြင္ စတင္တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္တြင္ စတင္တရားစြဲဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဥပေဒခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးဟန္ထူးအား အဂတိလုိက္စားမူ တုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၅၅ ျဖင့္ စတင္တရားစြဲဆို ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး က်န္သူမ်ားအား အဂတိလုိက္စားမူ တုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၅၆ ျဖင့္ တရားစြဲဆို ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၅၅ ျဖင့္ ျပစ္မႈထင္ရွားပါက ေထာင္ဒဏ္အျမင့္ဆံုး ၁၅ ႏွစ္ ခ်မွတ္ႏိုင္ၿပီး အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၅၆ မွာ ျပစ္မႈထင္ရွားပါက ေထာင္ဒဏ္အျမင့္ဆံုး ၁၀ ႏွစ္အျဖစ္ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။

ေအာင္ရဲေထြးအမႈတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဥပေဒအရာရိွခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးဟန္ထူးမွာ က်ပ္သိန္း ၁၅၀၊ ဘလူးေလဘယ္လ္ တစ္လံုး၊ အက်ႌတစ္ထည္၊ ခ႐ိုင္ဥပေဒအရာရိွ ဦးကိုကိုေလးမွ က်ပ္သိန္း ၁၃၀၊ ဂိုးေလဘယ္လ္ တစ္လုံး၊ ဒုခ႐ိုင္ဥပေဒအရာရွိ ေဒၚသစ္သစ္ခင္မွာ က်ပ္သိန္း ၃၀၊ ပါတိတ္လံုျခည္တစ္ထည္၊ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္ တရား႐ံုးမွ ဒုတိယခ႐ိုင္ တရားသူႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္မွ က်ပ္သိန္း ၃၀၀၊ ရဲအုပ္ ခ်စ္ကိုကိုမွ က်ပ္သိန္း ၃၀၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဥပေဒအရာရွိ ဦးသိန္းေဇာ္မွ က်ပ္သိန္း ၅၀ ရယူခဲ့သည္ဟု အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒တို႔အား ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေခၚယူေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ေအာင္ရဲေထြးအမႈ ႐ုပ္သိမ္းျခင္း၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္းရင္းမ်ား၊ အျခားဆက္ႏႊယ္ ပတ္သက္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တိတိက်က် စိစစ္ၿပီး ဥပေဒႏွင့္အညီ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လမ္းညႊန္မွာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ မွာၾကားအၿပီးတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္က ေက်ာ္ေစာသတင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းကာ စစ္ေဆးရာမွ တံစိုးလက္ေဆာင္ရယူမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း သရက္ကန္ေက်းရြာအုပ္စုမွထြက္သည့္ ေရနံသယ္ေဆာင္ရာတြင္ ၀န္ထမ္း ၁၁ ဦးက က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ လာဘ္ေငြယူသည္ဟုဆိုကာ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ထံ တိုင္ၾကား

ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ တရားမ၀င္ ေရနံခ်က္ဖိုတစ္ခုအား ေတြ႕ရစဥ္

ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း သရက္ကန္ေက်းရြာအုပ္စုမွ ထြက္ရွိသည့္ ေရနံမ်ားအား သယ္ေဆာင္ရာတြင္ ၀န္ထမ္း ၁၁ ဦးက ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ လာဘ္ေငြယူသည္ဟုဆိုကာ ေဒသခံသုံးဦးက အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ထံ တိုင္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း သရက္ကန္ေက်းရြာမွ ေဒသခံသုံးဦးက ခ႐ိုင္အဆင့္ ၀န္ထမ္းႏွစ္ဦး၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ရွစ္ဦးႏွင့္ ရပ္/ေက်းအဆင့္ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး စုစုေပါင္း ၁၁ ဦးအား ေငြက်ပ္ ၁၃၄,၅၁၂,၄၄၅၀ လာဘ္ေငြေပးရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခုလတြင္ တိုင္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရနံထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေရနံတူးေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္းလိုင္စင္မရွိဘဲ ေရနံတူးေဖာ္ေနသူမ်ားက ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္မွ မံုရြာၿမိဳ႕သို႔ ခြင့္ျပဳေမွ်ာစာမရွိသည့္ ေရနံမ်ားအား သယ္ပို႔ရာတြင္ လာဘ္ေငြအျဖစ္ ေပးခဲ့ရျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ေငြ က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္အား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလအထိ ေပးခဲ့ရသည့္ ေငြပမာဏျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္ၾကားစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ တိုင္ၾကားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က တိုင္ၾကားခံရသူမ်ားအား စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္မွစ၍ ပခုကၠဴၿမိဳ႕တြင္ စတင္စစ္ေဆးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ သိရသည္။

“တိုင္တယ္ဆိုတာကေတာ့ အဆင္ေျပတုန္းကေျပၿပီး မေျပကာမွ တိုင္တာေတြလည္း ရွိတယ္။ လူလြဲတိုင္တာေတြလည္း ရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ဘယ္သူ႔ဘယ္သူကိုမွ မနစ္နာေစခ်င္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ က်ဴးလြန္ရင္ေတာ့ က်ဴးလြန္တဲ့အတိုင္း ထိထိေရာက္ေရာက္ ျဖစ္ဖို႔ရာ ေစာင့္ၾကည့္္ေနပါတယ္” ဟု ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲထြန္း၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေရနံလက္ယက္တြင္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒမ်ားႏွင့္ မညီျခင္းမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း၊ လက္ယက္တြင္းဥပေဒတြင္ ေပ ၁၀၀၀ ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း ေျမျပင္တြင္ ေပ ၂၀၀၀ ခန္႔အထိ တူးေဖာ္မွ ေရနံထြက္ရွိေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညိႇႏိႈင္း၍ ေဒသခံမ်ား စီးပြားေရး အဆင္ေျပေစရန္ တိုင္းေဒသႀကီး ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ကိုင္ေပးေနေၾကာင္း၊ ေရနံသယ္ပို႔ရာတြင္ အခြန္ရရွိေရး လုပ္ေဆာင္ေပးေနေၾကာင္းႏွင့္ တရားမ၀င္ ေရနံခ်က္လုပ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲထြန္း၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္ သရက္ကန္ေက်းရြာအုပ္စုအနီးမွ ပံုတိုေရနံေမွာ္အတြင္း တရားမ၀င္ ေရနံခ်က္လုပ္သည့္ ေရနံခ်က္ဖိုမ်ား မ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ စီမံခ်က္ျဖင့္ ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္မွ ၂၀ ရက္အထိ ၀င္ေရာက္ရွာေဖြ ဖမ္းဆီးရာ ေရနံခ်က္ဖို ၇၉ ဖိုႏွင့္ ေရနံဂါလန္ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။

ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ လက္ယက္တြင္းမ်ားမွ ထြက္ရွိသည့္ ေရနံမ်ားအား တရားမ၀င္ခ်က္လုပ္မႈ မ်ားျပားလာ၍ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရမွ ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေရနံခ်က္လုပ္ငန္း အေသးစားမ်ားအား တရား၀င္ ခြင့္ျပဳေပးရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္။

တံစိုးလက္ေဆာင္ရယူၿပီး ေအာင္ရဲေထြးအမႈကို ႐ုပ္သိမ္းခြင့္ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕၀င္ တိုင္းဥပေဒခ်ဳပ္ ဦးဟန္ထူးအပါအ၀င္ ေျခာက္ဦးအား တိုင္းတရားလႊတ္ေတာ္တြင္ ဆက္လက္တရားစြဲဆိုမည္

ၾသဂုတ္ ၄ ရက္က ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတြင္ ေရးသားထားသည့္ ေဆြညီ၏ ‘မဆိုင္တာကို ဆုိင္သေယာင္ဆြဲထည့္သည့္ အ႐ႈပ္ထုပ္ကို ေျဖျပျခင္း’ ေဆာင္းပါးကို ေတြ႕ရစဥ္

တံစိုးလက္ေဆာင္ရယူၿပီး ေအာင္ရဲေထြးအမႈကို ႐ုပ္သိမ္းခြင့္ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕၀င္ တိုင္းဥပေဒခ်ဳပ္ ဦးဟန္ထူးအပါအ၀င္ ေျခာက္ဦးအား တိုင္းတရားလႊတ္ေတာ္တြင္ ဆက္လက္တရားစြဲဆိုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးေက်ာ္စိုးက ေျပာၾကားသည္။

“စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခ်က္အရ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့အတိုင္းပဲေပါ့။ အမႈဖြင့္ထားတယ္။ အဲဒီကမွတစ္ဆင့္ တရားစြဲဆိုတာေတြ လုပ္သြားမယ္။ တရားစြဲတင္ဖို႔ကိစၥေတြ လုပ္မွာေပါ့။ ေအာင္ရဲေထြး ေသဆံုးမႈမွာ စံုစမ္းစစ္ေဆးတဲ့အခ်ိန္မွာ ေပၚေပါက္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အမႈဖြင့္တာ။ ၿပီးတာနဲ႔ တရားစြဲဆိုမယ္။ သူတို႔ကိုလည္း ဖမ္းၿပီးထိန္းသိမ္းၿပီးသြားၿပီ။ တရားစြဲဖို႔ ရန္ကုန္တိုင္းတရားလႊတ္ေတာ္မွာ ဆက္လုပ္သြားမွာ” ဟု ဦးေက်ာ္စိုးက ေျပာၾကားသည္။

ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦး၀င္းျမင့္က သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒တို႔အား ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေခၚယူေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ေအာင္ရဲေထြးအမႈ ႐ုပ္သိမ္းျခင္း၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္းရင္းမ်ား၊ အျခားဆက္ႏႊယ္ပတ္သက္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တိတိက်က်စိစစ္ၿပီး ဥပေဒႏွင့္အညီ မွန္မွန္ကန္ကန္ေဆာင္ရြက္ရန္ လမ္းညႊန္မွာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ မွာၾကားအၿပီးတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က ေက်ာ္ေစာသတင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းကာ စစ္ေဆးရာမွ တံစိုးလက္ေဆာင္ရယူမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က ေအာင္ရဲေထြးအမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕၀င္ တိုင္းဥပေဒခ်ဳပ္ ဦးဟန္ထူး၊ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္ ဥပေဒ႐ံုးမွ ဒုတိယခ႐ိုင္ဥပေဒအရာရွိ ေဒၚသစ္သစ္ခင္၊ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္ ဥပေဒအရာရွိ ဦးကိုကိုေလး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဥပေဒအရာရွိ ဦးသိန္းေဇာ္၊ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္တရား႐ံုးမွ ဒုတိယခ႐ိုင္ တရားသူႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္ႏွင့္ ရဲအုပ္ခ်စ္ကိုကိုတို႔အား အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒပုဒ္မမ်ားျဖင့္ သု၀ဏၰနယ္ေျမရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဥပေဒအရာရိွ ဦးဟန္ထူးမွာ က်ပ္သိန္း ၁၅၀၊ ဘလူးေလဘယ္လ္တစ္လံုး၊ အက်ႌတစ္ထည္၊ ခ႐ိုင္ဥပေဒအရာရိွ ဦးကိုကိုေလးမွ က်ပ္သိန္း ၁၃၀၊ ဂိုးေလဘယ္လ္တစ္လုံး၊ ဒုခ႐ိုင္ဥပေဒအရာရွိ ေဒၚသစ္သစ္ခင္မွာ က်ပ္သိန္း ၃၀၊ ပါတိတ္လံုျခည္တစ္ထည္၊ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္ တရား႐ံုးမွ ဒုတိယခ႐ိုင္တရားသူႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္မွ က်ပ္သိန္း ၃၀၀၊ ရဲအုပ္ ခ်စ္ကိုကိုမွ က်ပ္သိန္း ၃၀၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဥပေဒအရာရွိ ဦးသိန္းေဇာ္မွ က်ပ္သိန္း ၅၀ ရယူခဲ့သည္။

တံစိုးလက္ေဆာင္ရယူခဲ့သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕၀င္ ဥပေဒအရာရိွခ်ဳပ္ ဦးဟန္ထူးမွာ စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈတား ဆီးတိုက္ဖ်က္ေရးအခမ္းအနားမ်ားသို႔ တက္ေရာက္အၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းအေ၀းမစမီတြင္ ဖမ္းဆီးခံရျခင္းျဖစ္သည္။

စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းမျပဳမီ ဖမ္းဆီးခံရျခင္းျဖစ္ၿပီး မြန္းလြဲ ၃ နာရီခန္႔တြင္ ၎တို႔အား သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးတြင္ ႐ံုးထုတ္ရမန္ရယူခဲ့သည္။ ၎တို႔အား စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ ထပ္မံ႐ံုးထုတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရိွတြင္ ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ တိုင္းဥပေဒအရာရိွခ်ဳပ္ ဦးဟန္ထူးအပါအ၀င္ ေျခာက္ဦးအား ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္း သံုးခုတြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚလ်က္ရိွေသာ္လည္း The Daily Eleven က အတည္ျပဳႏိုင္ျခင္း မရိွေသးေပ။

လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ Facebook တြင္ ဟာသဗီဒီယိုကလစ္မ်ား တင္ျခင္းေၾကာင့္ ပရိသတ္အားေပးမႈ ရရိွလာသည့္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေအာင္ရဲေထြးမွာ ႏွစ္သစ္ကူးညတြင္ သု၀ဏၰၿမိဳ႕နယ္ရိွ The One Entertainment သို႔ ၎၏ရည္းစားႏွင့္အတူ သြားေရာက္လည္ပတ္ရာမွ လူတစ္စုက ႐ိုက္ႏွက္ခဲ့သျဖင့္ ေသဆံုးခဲ့သည္။

အုပ္စုဖြဲ႕ ႐ိုက္ႏွက္ခဲ့သူမ်ားအား ရဲတပ္ဖြဲ႕က စံုစမ္းရာ ႐ိုက္ႏွက္မႈျဖစ္ပြားအၿပီး တစ္ရက္အၾကာ ဇန္န၀ါရီ ၃ ရက္တြင္ သန္းထြဋ္ေအာင္ (ခ) သားႀကီးဆိုသူအား ၎၏ဖခင္က ရဲစခန္းသို႔ လာေရာက္အပ္ႏွံခဲ့သည္။

သ႐ုပ္ေဆာင္ေအာင္ရဲေထြးအား အုပ္စုဖြဲ႕႐ိုက္ႏွက္ခဲ့ေၾကာင္း သန္းထြဋ္ေအာင္ (ခ) သားႀကီးက ၀န္ခံခဲ့ၿပီး အုပ္စုဖြဲ႕႐ိုက္ႏွက္ရာတြင္ ၎ႏွင့္အတူ ပါ၀င္သည့္ လွည္းတန္းေန ျပည့္ၿဖိဳးေအာင္ (ခ) ေအာင္ေလးႏွင့္ သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ေန ေက်ာ္ေဇာဟန္ (ခ) ေက်ာ္ေဇာတို႔လည္း ပါ၀င္သည္ဟု ထြက္ဆိုခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အမႈအား စစ္ေဆးေနသည့္ ႐ံုးခ်ိန္းသံုးခ်ိန္းအၿပီးတြင္ တရားလိုက အမႈျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းသည္ဟုဆိုကာ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား ျပန္လႊတ္ေပးသျဖင့္ အမ်ားျပည္သူက လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္သာမက ျပင္ပတြင္လည္း ေ၀ဖန္မႈမ်ားစြာ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

အဆိုပါအမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စိတ္၀င္စားဖြယ္ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနပိုင္ ျမန္မာ့အလင္းႏွင့္ ေၾကးမံုသတင္းစာမ်ား၌ ဇူလိုင္ ၂၇ ရက္တြင္ ဥပေဒ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔က႑ဆိုသည္တို႔ ပါ၀င္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ေအာင္ရဲေထြး၏အမႈအား ဇူလိုင္ ၂၅ ရက္တြင္ အမိန္႔ခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္သူမ်ားအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရိွလာသည္မွာ ဇူလိုင္ ၂၇ ရက္မွသာျဖစ္ၿပီး ယင္းေန႔တြင္ပင္ အဆိုပါေရးသားခ်က္မ်ားကို အစိုးရ သတင္းစာႏွစ္ေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ အစိုးရပိုင္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ သတင္းစာမ်ားတြင္ အမႈႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ေဆာင္းပါးႏွင့္ ျပည္သူ႔က႑မ်ားတြင္ တရားခံအား ကာကြယ္သည့္သေဘာ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အဆိုပါအမႈ၏ ေနာက္ကြယ္မွ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား၏ ၾသဇာႀကီးထြားမႈမွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာေၾကာင္း လူမႈကြန္ရက္တြင္  ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ထုိသုိ႔ အစုိးရပုိင္သတင္းစာႏွစ္ေစာင္တြင္ ယင္းကဲ့သုိ႔ေဆာင္းပါးမ်ား ထည့္သြင္းေဖာ္ျပႏုိင္ရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဥပေဒခ်ဳပ္ ဦးဟန္ထူးမွာ တာ၀န္ႏွင့္ အခြင့္အေရး မရွိသူျဖစ္သည္ဟု သုံးသပ္ၾကၿပီး ယင္းသုိ႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ ေနာက္ကြယ္မွ ေစခုိင္းညႊန္ၾကားႏုိင္သူ၏ ၾသဇာႏွင့္ အရွိန္အ၀ါမွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ကာ ၎တုိ႔အား စံုစမ္းစစ္ေဆးေပးရန္ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူက ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဦးဟန္ထူးမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ အစုိးရအဖြဲ႕ အဂၤါစဥ္အရ နံပါတ္ ၁၁ ေနရာတြင္ ရိွသည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ နည္းဥပေဒမ်ားပုဒ္မ ၁၂၄ အရ သက္ဆုိင္ရာတုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က အမႈ႐ုပ္သိမ္းျခင္း ျပဳသင့္သည္ဟု သေဘာ ရရွိ၍ သေဘာထားမွတ္ခ်က္၊ က်ဳိးေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ သက္ဆုိင္ရာတုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္႐ုံးသို႔ အေၾကာင္းၾကားလွ်င္ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္သည္ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ႏွင့္ က်ဳိးေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ အမႈ႐ုပ္သိမ္းျခင္း ျပဳသင့္သည္ဟု ေတြ႕ရွိပါက အမႈ႐ုပ္သိမ္းျခင္းျပဳရန္ သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ႐ုံးသို႔ ညႊန္ၾကားရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ၂၆၆ (စ) (၁) အရ တုိင္းေဒသႀကီးဥပေဒခ်ဳပ္သည္ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွတစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအား တာ၀န္ခံရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားၿပီး အေျခခံဥပေဒအရ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွတစ္ဆင့္သာ သမၼတက တာ၀န္ခံရမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ၂၆၆ (စ) (၂) အရ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အား တာ၀န္ခံရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

ေအာင္ရဲေထြးအမႈမွာ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းတြင္ လူအမ်ား စိတ္၀င္စားခဲ့သည့္အမႈျဖစ္ၿပီး ယင္းအမႈတြင္ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ျပန္လႊတ္ေပးျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကိုယ္တိုင္ ၀င္ေရာက္ထိန္းေက်ာင္းခဲ့ရသည့္ အမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ ယင္းအမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းဥပေဒခ်ဳပ္ ဦးဟန္ထူးအပါအ၀င္ ေျခာက္ဦးအား ဖမ္းဆီးအေရးယူသကဲ့သုိ႔ပင္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ႏုိင္မႈ ရွိသည္ဟု အတိအက်ယူဆရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း လူအမ်ားၾကားတြင္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္ျခင္းခံခဲ့ရေသာ အစိုးရသတင္းစာပါ ေဆာင္းပါးေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၏ ေနာက္ကြယ္မွ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္အတူ လာဘ္ေပးသူ၊ လာဘ္ယူသူသာမက အဂတိႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနာက္ကြယ္မွ ဆက္စပ္ႏုိင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုပါ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စစ္ေဆးကာ အမ်ားျပည္သူသို႔ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ခ်ျပရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္သံုးသပ္မႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၾကည္လက္ထက္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္သို႔ တိုင္ၾကားစာ ၅၆၄၁ ေစာင္ ေရာက္ရွိၿပီး ေကာ္မရွင္စတင္ခ်ိန္မွ စုစုေပါင္းအေရအတြက္၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ရိွ

ဥကၠ႒ဦးေအာင္ၾကည္လက္ထက္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္သို႔ တိုင္ၾကားစာစုစုေပါင္းမွာ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္ထိ ၅၆၄၁ ခုရွိထားၿပီး ၂၀၁၄ ခုနွစ္ ေကာ္မရွင္ စတင္ခ်ိန္မွ ၂၀၁၈ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္ အထိ စုစုေပါင္းအေရအတြက္၏ ထက္၀က္ေက်ာ္လာေၾကာင္း သိရသည္။

အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ကို စတင္ဖြဲ႕စည္းသည့္ ၂၀၁၄ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ မွ ၂၀၁၈ ၾသဂုတ္လကုန္ထိ တိုင္ၾကားစာစုစုေပါင္း ၁၀ယ၁၁၂ ခု ရွိထားၿပီး အဆိုပါ တိုင္စာမ်ားထဲတြင္ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ နို၀င္ဘာတြင္ စတင္ေသာ ေကာ္မရွင္ (လက္ရွိ) လက္ထက္တြင္ ရရွိေသာ တိုင္စာမွာ ၅၆၄၁ ခု ပါ၀င္ၿပီး စုစုေပါင္း၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္သို႔ တိုင္ၾကားစာမ်ားတြင္ စံုစမ္းၿပီး ၃၃ ခု၊ သက္ဆိုင္ရာဌာနသို႔ လႊဲေျပာင္း ၁၃၄၇ခု၊ အေရးယူရန္မရွိ (မွတ္တမ္းတြဲ) ၄၂၄၁ ခုႏွင့္ စိစစ္ဆဲ ၂၀ ရွိသည္။

ေကာ္မရွင္မွ လက္ခံရရွိေသာ တိုင္ၾကားစာမ်ားအား အေၾကာင္းကိစၥရပ္အလိုက္ စိစစ္ရာတြင္ အဂတိလိုက္စားေၾကာင္း ေဖာ္ျပတိုင္ၾကားျခင္း (တာ၀န္ေပးျခင္း အပါအ၀င္) ၄၄ ခု၊ စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးဆိုင္ရာ လြဲမွားေဆာင္ရြက္ျခင္း ၁၀၆၀ ခု၊ ေျမယာကိစၥ (လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရး) ၈၈၅ ခု၊ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ကိစၥ ၈၅၀၊ ဌာန၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာကိစၥ ၂၄၁၉ ခု၊ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းေသာ တိုင္ၾကားစာငါးခုႏွင့္ အေထြအေထြ ၃၈၆ ခုရွိေၾကာင္း သိရသည္။

စက္တင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ Mercure Hotel ၌ ျပဳလုပ္သည့္ “အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ စီးပြားေရးသတင္းသမားတို႔ သိသင့္သည္မ်ား” ေဆြးေႏြး၀ိုင္းတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္႐ံုး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးထြန္းထြန္း၀င္းထံမွ သိရျခင္း ျဖစ္သည္။

ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား၏ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္အကဲျဖတ္လ်က္ရွိသည့္ Transparency International အဖြဲ႕မွ ထုတ္ျပန္သည့္ အဂတိလိုက္စားမႈ ပတ္သက္သည့္ အညႊန္းကိန္းအရ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၈၂ ႏိုင္ငံ စာရင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအားအဆင့္ ၁၈၀ သတ္မွတ္ထားခံရၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အဆင့္ ၁၄၇ သို႔ တက္လာၿပီး ၂၀၁၇ တြင္ အဆင့္ ၁၃၀ ရွိလာခဲ့သည္။

အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ျဖတ္ေရး ေကာ္မရွင္ (ယခင္လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ပေပ်ာက္ေရးေကာ္မရွင္) အား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါ ရီ ၂၅ ရက္တြင္ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္ ၁၃ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၁၅ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၂၄ ရက္ တြင္ ဥကၠ႒ဦးေအာင္ၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ ေကာ္မရွင္ (လက္ရွိ) မွ စတင္တာ၀န္ယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

 

အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားသည့္ အ​ေကာက္​ခြန္​ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္​ၾကား​ေရးမွဴး သံုးဦး အပါအ၀င္​ ၁၂ ဦးအား ရန္​ကုန္​တိုင္​း​ေဒသႀကီး တိုင္​းတရားလႊတ္​​ေတာ္​တြင္​ စတင္စစ္ေဆး

အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားသည့္ အ​ေကာက္​ခြန္ဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္​ၾကားေရးမွဴးသံုးဦး အပါအ၀င္​ ၁၂ ဦးအား ရန္​ကုန္​တိုင္​းေဒသႀကီးတိုင္​းတရား လႊတ္​​ေတာ္​တြင္​ ၾသဂုတ္ ၇ ရက္က စတင္​စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ႐ုံးခ်ိန္းတြင္ တရားလို ဦးစိုးသန္႔ကို စတင္စစ္ေဆးၿပီး အမႈဖြင့္ခံရသူ အေရအတြက္မ်ားျခင္းေၾကာင့္ အမႈကို သံုးဦးတစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ကိုးဦးတစ္ဖြဲ႕ ႏွစ္ဖြဲ႕ခြဲ၍ စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ တရားစြဲဆိုခံရသူ ၁၂ ဦးကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၆၊ ၆၃ တို႔ျဖင့္ ဇူလိုင္ ၂၅ ရက္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တိုင္းတရားလႊတ္ေတာ္တြင္ တရားစြဲဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါအမႈမွ တရားစြဲဆိုထားသူမ်ားကို ၾသဂုတ္ ၇ ရက္က စတင္စစ္ေဆးၿပီး တရားစြဲဆိုထားသူ ဦးေဇာ္၀င္းဟိန္းပါ သံုးဦး၏ ႐ံုးခ်ိန္းကို ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္သို႔ျပန္လည္ခ်ိန္းဆိုခဲ့ၿပီး ဦးေနမင္းထက္ပါ ကိုးဦးကို ၾသဂုတ္ ၂၂ ရက္သို႔ အသီးသီးျပန္လည္ခ်ိန္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“တရားခံေတြမ်ားလို႔ ေရွ႕ေနေတြက  ျပန္လွန္ေမးခြန္းေတြ အမ်ားႀကီးေမးရမွာပါ။ ျပန္လွန္ေမးေတြမ်ားရင္  ၁၂ ေယာက္က တစ္ေန႔တည္း အျပန္အလွန္မၿပီးႏိုင္ဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ သံုးေယာက္တစ္ဖြဲ႕ ကိုးေယာက္တစ္ဖြဲ႕ ႏွစ္ဖြဲ႕ခြဲ ၿပီး ႏွစ္ရက္စစ္ေဆးလိုက္တာပါ” ဟု တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦး၀ဏၰေဇာ္က ဆုိသည္။

Delivery Van ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအား ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းမွတစ္ဆင့္ တင္သြင္းရာတြင္ ဆိပ္ကမ္းျပင္ပ ထုတ္ယူခြင့္ရရွိရန္အတြက္ အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းေရး ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေငြေပးရျခင္း၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ၏ မူ၀ါဒသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္မကုိက္ညီဘဲ တင္သြင္းလာေသာယာဥ္မ်ား ဆိပ္ကမ္းမွထုတ္ယူႏိုင္ရန္ ေငြေပးရျခင္း၊ သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ဆိပ္ကမ္းမွ ပစၥည္းမ်ားထုတ္ယူရာတြင္ အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းေရး ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေငြေၾကးေပး၍ ထုတ္ယူေနရသည့္ အစဥ္အလာ ျဖစ္ေနျခင္းတုိ႔အား စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ေပးပါရန္ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္သို႔ တုိင္ၾကားခဲ့ရာ ဇူလိုင္​ ၁၆ ရက္​တြင္​ အမႈဖြင့္ခဲ့ျခင္​း ျဖစ္သည္​။

အဂတိလိုက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းစစ္ေဆးခဲ့ရာ တိုင္ၾကားစာအရ ပထမအႀကိမ္တင္သြင္းေသာ Delivery Van သံုးစီးကို ဆိပ္ကမ္းမွ ထုတ္ယူရာတြင္ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ စစ္ေဆးေရးအရာရွိက က်ပ္ ၂၄ သိန္း၊ Model Year  စိစစ္အတည္ျပဳသူ ဦးစီးအရာရွိက က်ပ္ ၁၅ သိန္း၊ ဒုတိယအႀကိမ္တင္သြင္းေသာ Delivery Van ႏွစ္စီးကို ဆိပ္ကမ္းမွထုတ္ယူရာတြင္ စစ္ေဆးေရးအရာရွိက က်ပ္ ၂၄ သိန္း၊ ယာဥ္စစ္ေဆးခ်က္အမႈတြဲမ်ားကို စိစစ္လက္မွတ္ေရးထုိးသူ ဦးစီးအရာရွိက က်ပ္ရွစ္သိန္း၊ စစ္ေဆးေရးအရာရွိ၏ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို စိစစ္အတည္ျပဳသူ အေကာက္ခြန္မွဴးက က်ပ္ေလးသိန္း၊ ဒုတိယအႀကိမ္တင္သြင္းေသာ Delivery Van ႏွစ္စီးကို ေလလံပယ္ဖ်က္ဘုတ္အဖြဲ႕ျဖင့္ စစ္ေဆးခံၿပီး ဆိပ္ကမ္းမွထုတ္ ယူႏိုင္ေရးအတြက္ ကာကြယ္ေရးဌာနခြဲမွ လက္ေထာက္အေကာက္ခြန္မွဴးႏွင့္ ဒုလက္ေထာက္ အေကာက္ခြန္မွဴးတုိ႔က က်ပ္ ၁၂ သိန္းလက္ခံရယူခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္​း ျဖစ္​သည္​။

ထိုသို႔စစ္​​ေဆး​ေတြ႕ရွိမႈ​ေၾကာင္​့ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ ၀န္ထမ္းမ်ားျဖစ္သည့္ ဦးစီးအရာရွိ ေဒၚနန္းသဥၨာ၊ ဦးစီးအရာရွိ ဦးဗိုလ္ဗိုလ္၊ အေကာက္ခြန္မွဴး ဦးဟန္၀င္းေအာင္၊ ဒုတိယအေကာက္ခြန္မွဴး ဦးေဇာ္၀င္းဟိန္း၊ ဒုတိယ အေကာက္ခြန္မွဴး ဦးေနမင္းထက္၊ လက္ေထာက္အေကာက္ခြန္မွဴး ဦးသန္းေအး- ၆၊ ဒုလက္ေထာက္အေကာက္ခြန္မွဴး ဦးသိန္း ၀င္း-၇ တို႔အေပၚ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အဂတိလိုက္ စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၅၆ အရ အမႈ ဖြင္​့ထားျခင္​း ျဖစ္​သည္​။

ထို႔ျပင္​ Delivery Van မ်ား၏ ကြဲလြဲခ်က္မ်ားအေပၚ တစ္စံုတစ္ရာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳဘဲ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း၊ Delivery Van မ်ားဆိပ္ကမ္းမွ ထုတ္ယူရာတြင္ ဆိပ္ကမ္းတာ၀န္က် အေကာက္ခြန္၀န္ထမ္းမ်ား၏ ေငြေၾကးမ်ား လက္ခံရယူခဲ့ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးျခင္း၊ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိဘဲ ယင္းေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ထုတ္ယူႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းမွာ လက္ေအာက္၀န္ထမ္းမ်ားက အဂတိလုိက္စားမႈျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ ပူးေပါင္းၾကံစည္ အားေပးကူညီျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္သျဖင့္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္ေထြးေဆြ၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦး၀င္းလႈိင္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ညြန္႔ေအာင္၊ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမ်ဳိးျမတ္ေက်ာ္၊ ဦးစီးအရာရွိ ဦးမလန္ရွရြယ္တုိ႔အေပၚ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အဂတိလိုက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၅၆/ ၆၃ အရလည္းေကာင္း အေရးယူေပးပါရန္ ေကာ္မရွင္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္၊ သီလ၀ါနယ္ေျမရဲစခန္းတြင္ ဇူလိုင္​ ၁၆ ရက္က ပထမသတင္းေပးတုိင္ၾကား ခ်က္ဖြင့္လွစ္၍ တရားစြဲဆို အေရးယူႏိုင္​ရန္​​ ေဆာင္​ရြက္​ခဲ့ျခင္​း ျဖစ္​သည္​။

အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား

အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ ရာဇ၀တ္မႈတို႔သည္ အတူတကြ အျမဲယွဥ္တြဲ ေနတတ္သည္ကား မဟုတ္ေပ။ ထို႔အတူ တူညီေသာ အဆံုးအျဖတ္ေပးသည့္ အရာမ်ားရွိသည္ သို႔မဟုတ္ တူညီေသာ ဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားကို တံု႔ျပန္မႈရွိသည္ ဟူေသာ အခ်က္မ်ားမွာလည္း အျမဲတမ္း မွန္ကန္ျခင္း မရွိေပ။ အဂတိလိုက္စားသည့္ အာဏာရွင္ႏုိင္ငံမွ ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ ျဖစ္ပြားေနက် ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း ရွိတတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး၌ ေက်နပ္ဖြယ္ မွတ္တမ္းရွိသည့္ ႏုိင္ငံမ်ား၌ ျဖစ္ပြားေနက် ရာဇ၀တ္မႈမ်ားမွာ စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္ေနတတ္သည္။

အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္း ျမင့္မားေသာ၊ လူမႈ-စီးပြား တန္းတူညီမွ်မႈမရွိျခင္း ႀကီးမားေသာ ေနရာမ်ား၌ ရာဇ၀တ္မႈ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း ျမင့္မားတတ္သည္။ အရပ္ဘက္ လြတ္လပ္ခြင့္၊ စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈရွိသည့္ ႏုိင္ငံေရး ကင္းမဲ့ေသာ ေနရာမ်ား၌မူ အဂတိလိုက္စားမႈ ႀကီးမားတတ္သည္။ ရာဇ၀တ္မႈႏွင့္ အဂတိလုိက္စားမႈ ႏွစ္ခုစလံုးကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးက အေရးပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကြာျခားခ်က္မွာ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ရာ၌ လြတ္လပ္သည့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္သည္ အေရးႀကီးၿပီး ေသးဖြဲသည့္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ပြားေနက် ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအတြက္ ထိေရာက္သည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က အေရးပါသည္။

ျဖစ္ပြားေနက် ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕လိုက္ စုစည္းက်ဴးလြန္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအၾကား ၎တို႔ ျဖစ္ပြားေစရန္ ဆံုးျဖတ္ျပ႒ာန္းသည့္ အရာမ်ားမွာ ကြဲျပားျခားနားခ်က္ ရွိသည္။ အဖြဲ႕လိုက္ စုစည္းက်ဴးလြန္မႈ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားသည္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားႏွင့္ ပို၍ ပတ္သက္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မူးယစ္ေဆး ေမွာင္ခိုကုန္ကူးသူူမ်ားႏွင့္ လက္နက္ေမွာင္ခိုကုန္သည္မ်ားသည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အားနည္းေသာ ႏိုင္ငံမ်ားရွိ အဂတိလိုက္စားေသာ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လ်က္ ရွိသည္။

ရာဇ၀တ္မႈႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈဆိုင္ရာ ကြဲျပားျခားနားေသာ သ႐ုပ္သကန္မ်ားအား တိုက္ဖ်က္ရန္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားမွာလည္း တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ကြဲျပားျခားနားၾကသည္။ သက္ဆိုင္ရာႏုိင္ငံ၏ ဆက္ႏႊယ္ ပတ္သက္ေနေသာ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲလ်က္ ရွိသည္။ ျဖစ္ပြားေနက် ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ရန္ လူမႈ-စီးပြား တိုးတက္မႈမ်ားကို မွ်ေ၀ေရးေပၚ၌ လည္းေကာင္း၊ လူငယ္မ်ားအၾကား အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မႈႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ေရးအေပၚ၌ လည္းေကာင္း၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ထိေရာက္မႈကို တိုးျမႇင့္ေရးအေပၚ၌ လည္းေကာင္း အဓိကထားရန္ အေရးႀကီးသည္။ တရားေရးဆိုင္ရာ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ရန္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေရးအေပၚ၌ အဓိကထားရန္ လိုအပ္သည္။

အထူးသျဖင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လြတ္လပ္ေသာ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ အစုိးရအရာရွိမ်ားအေပၚ ပို၍ လက္ေတြ႕က်ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ဳိး ျပဳလုပ္ရန္ လိုသည္။ ၎တို႔ အားလံုးသည္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားႏွင့္ အဖဲြ႕လိုက္ စုစည္းက်ဴးလြန္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ေရး၌ အေရးပါသည္။ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕လိုက္ စုစည္းက်ဴးလြန္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားသည္ နယ္စည္းမျခားဘဲ က်ဴးလြန္မႈမ်ား ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔ကို အစုိးရယႏၲရားမ်ားအျပင္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ မီဒီယာတို႔၏ ေထာက္ကူမႈအားျဖင့္ ျပည္တြင္း၌ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည္။ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္၌မူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈမ်ား လိုအပ္သည္။

မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ ရာဇ၀တ္မႈ ႏွစ္ရပ္စလံုးအား တိုက္ဖ်က္ေရးသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္လာေရး၌ မျဖစ္မေန ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ကိစၥရပ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

Delivery Van ယာဥ္​ကိစၥျဖင္​့ အ​ေကာက္​ခြန္​ဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္​ၾကား​ေရးမွဴးႏွစ္​ဦး အပါအ၀င္​ ၁၂ ဦးအား အဂတိလိုက္​စားမႈ တိုက္​ဖ်က္​​ေရး ဥပ​ေဒျဖင္​့ စတင္​႐ံုးထုတ္​ရမန္​ယူ

အဂတိလိုက္စားမႈျဖင့္ တရားစြဲခံရသည့္ သူမ်ားအား ဇြန္ ၁၆ ရက္က ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ တရာ႐ံုးတြင္ ႐ံုးထုတ္လာစဥ္

Delivery Van ယာဥ္​ကိစၥျဖင္​့ အေကာက္​ခြန္​ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္​ၾကား​ေရးမွဴးႏွစ္​ဦး အပါအ၀င္​ ၁၂ ဦးအား အဂတိလိုက္​စားမႈ တိုက္​ဖ်က္​​ေရး ဥပ​ေဒျဖင္​့ ဇူလိုင္​ ၁၆ ရက္​မြန္​းလြဲ ၂ နာရီက ရန္​ကုန္​တိုင္​း​ေဒသႀကီး ​ေတာင္​ပိုင္​းခ႐ိုင္​ ​ေက်ာက္​တန္​းၿမိဳ႕နယ္​ တရား႐ံုးတြင္​ စတင္႐ံုးထုတ္​ခဲ့ၿပီး ဇူလိုင္​ ၃၀ ရက္အထိ ရမန္ယူခဲ့ေၾကာင္​း သိရသည္​။

“အဲဒီအမႈက မ​ေန႔ကတည္​းက ရမန္ယူသြားတာျဖစ္​တယ္​။ ရမန္​ႀကီးယူသြားတာပါ။ ဇူလိုင္​ ၃၀ အထိ ရမန္​ယူထားတယ္​။ အမႈကို ၿမိဳ႕နယ္​က စီရင္​လို႔ မရတဲ့အတြက္​ တိုင္​းက တိုက္​႐ိုက္​စီရင္​မွာ ျဖစ္​တဲ့အတြက္​ တိုင္းကိုလႊဲ​ေပးထားပါတယ္​” ဟု ​ေက်ာက္​တန္​းၿမိဳ႕နယ္​ ရဲစခန္​းမွ တာ၀န္​ရွိသူတစ္​ဦးက ေျပာၾကားသည္​။

Delivery Van ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအား ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းမွတစ္ဆင့္ တင္သြင္းရာတြင္ ဆိပ္ကမ္းျပင္ပသို႔ ထုတ္ယူခြင့္ရရွိရန္အတြက္ အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းေရး ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေငြေပးရျခင္း၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ၏ မူ၀ါဒ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ မကုိက္ညီဘဲ တင္သြင္းလာေသာယာဥ္မ်ား ဆိပ္ကမ္းမွ ထုတ္ယူႏိုင္ရန္ ေငြေပးရျခင္း၊ သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ဆိပ္ကမ္းမွ ပစၥည္းမ်ား ထုတ္ယူရာတြင္ အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းေရး ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေငြေၾကးေပး၍ ထုတ္ယူေနရသည့္ အစဥ္အလာ ျဖစ္ေနျခင္းတုိ႔အား စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ေပးပါရန္ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္သို႔ တုိင္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္​ၿပီး ဇူလိုင္​ ၁၆ ရက္​တြင္​ အမႈဖြင္​့ခဲ့ျခင္​းျဖစ္​ၿပီး မြန္​းလြဲ ၂ နာရီက ႐ံုးထုတ္​ရမန္​ယူခဲ့ျခင္​း ျဖစ္​သည္​။

အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းစစ္ေဆးခဲ့ရာ တိုင္ၾကားစာအရ ပထမအႀကိမ္ တင္သြင္းေသာ Delivery Van သံုးစီးကို ဆိပ္ကမ္းမွ ထုတ္ယူရာတြင္ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ စစ္ေဆးေရးအရာရွိက ေငြက်ပ္ ၂၄ သိန္း၊ Model Year စိစစ္အတည္ျပဳသူ ဦးစီးအရာရွိက ေငြက်ပ္ ၁၅ သိန္း၊ ဒုတိယအႀကိမ္ တင္သြင္းေသာ Delivery Van ႏွစ္စီးကို ဆိပ္ကမ္းမွ ထုတ္ယူရာတြင္ စစ္ေဆးေရး အရာရွိက ေငြက်ပ္ ၂၄ သိန္း၊ ယာဥ္စစ္ေဆးခ်က္ အမႈတြဲမ်ားကို စိစစ္လက္မွတ္ေရးထုိးသူ ဦးစီးအရာရွိက ေငြက်ပ္ရွစ္သိန္း၊ စစ္ေဆးေရး အရာရွိ၏ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို စိစစ္အတည္ျပဳသူ အေကာက္ခြန္မွဴးက ေငြက်ပ္ေလးသိန္း၊ ဒုတိယအႀကိမ္ တင္သြင္းေသာ Delivery Van ႏွစ္စီးကို ေလလံပယ္ဖ်က္ ဘုတ္အဖြဲ႕ျဖင့္ စစ္ေဆးခံၿပီး ဆိပ္ကမ္းမွ ထုတ္ယူႏိုင္ေရးအတြက္ ကာကြယ္ေရးဌာနခြဲမွ လက္ေထာက္ အေကာက္ခြန္မွဴးႏွင့္ ဒုလက္ေထာက္ အေကာက္ခြန္မွဴးတုိ႔က ေငြက်ပ္ ၁၂ သိန္း လက္ခံရယူခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္ ခဲ့ျခင္​းျဖစ္​သည္​။

ထိုသို႔စစ္​​ေဆး​ေတြ႕ရွိမႈ​ေၾကာင္​့ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ ၀န္ထမ္းမ်ားျဖစ္သည့္ ဦးစီးအရာရွိ ေဒၚနန္းသဥၨာ၊ ဦးစီးအရာရွိ ဦးဗိုလ္ဗိုလ္၊ အေကာက္ခြန္မွဴး ဦးဟန္၀င္းေအာင္၊ ဒုတိယအေကာက္ခြန္မွဴး ဦးေဇာ္၀င္းဟိန္း၊ ဒုတိယအေကာက္ခြန္မွဴး ဦးေနမင္းထက္၊ လက္ေထာက္အေကာက္ခြန္မွဴး ဦးသန္းေအး-၆၊ ဒုလက္ေထာက္ အေကာက္ခြန္မွဴး ဦးသိန္း၀င္း-၇ တို႔အေပၚ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၅၆ အရ အမႈဖြင္​့ထားျခင္​းျဖစ္​သည္​။

ထို႔ျပင္ Delivery Van မ်ား၏ ကြဲလြဲခ်က္မ်ားအေပၚ တစ္စံုတစ္ရာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳဘဲ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း၊ Delivery Van မ်ား ဆိပ္ကမ္းမွ ထုတ္ယူရာတြင္ ဆိပ္ကမ္းတာ၀န္က် အေကာက္ခြန္၀န္ထမ္းမ်ား၏ ေငြေၾကးမ်ား လက္ခံရယူခဲ့ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးျခင္း၊ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိဘဲ ယင္းေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ထုတ္ယူႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းတုိ႔မွာ လက္ေအာက္၀န္ထမ္းမ်ားက အဂတိလုိက္စားမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ ပူးေပါင္းၾကံစည္ အားေပးကူညီျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္သျဖင့္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္ေထြးေဆြ၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦး၀င္းလႈိင္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ညြန္႔ေအာင္၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမ်ဳိးျမတ္ေက်ာ္၊ ဦးစီးအရာရွိ ဦးမလန္ရွရြယ္ တုိ႔အေပၚ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၅၆/၆၃ အရ အေရးယူေပးပါရန္ ေကာ္မရွင္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ သီလ၀ါနယ္ေျမရဲစခန္းတြင္ ဇူလိုင္​ ၁၆ ရက္က ပထမသတင္းေပး တုိင္ၾကားခ်က္ ဖြင့္လွစ္၍ တရားစြဲဆို အေရးယူႏိုင္​ရန္​​ ေဆာင္​ရြက္​ခဲ့ၿပီး ​ေက်ာက္​တန္​းၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးတြင္​ စတင္​႐ံုးထုတ္​ခဲ့ျခင္​း ျဖစ္​​ေၾကာင္​း သိရသည္​။

ျမန္မာႏုိင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္တုိ႔ အဂတိလုိက္စားမႈဆန္႔က်င္ျခင္း ပူးတြဲေၾကညာခ်က္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိး

ျမန္မာႏုိင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္တုိ႔သည္ အဂတိလုိက္စားမႈ ဆန္႔က်င္ျခင္းပူးတြဲ ေၾကညာခ်က္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။

အဆုိပါ အဂတိလုိက္စားမႈ ဆန္႔က်င္ျခင္း ပူးတြဲေၾကညာခ်က္လက္မွတ္ေရးထုိးပြဲႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားဆုိင္ရာ က်င့္၀တ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစျခင္း ေဆြးေႏြးပြဲကို ဇူလုိင္ ၂ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အခမ္းအနားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္း၀င္းက ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ (ACC) ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၾကည္က အဂတိလုိက္စားမႈတားဆီး ကာကြယ္ေရးႏွင့္ က်င့္၀တ္ေရးဆြဲေရးေခါင္းစဥ္ျဖင့္ တင္ျပေဆြးေႏြးရာတြင္ ေကာ္မရွင္က ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဂတိလုိက္စားမႈ တားဆီးကာကြယ္တုိက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းတြင္ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္  သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းအလုိက္ အဂတိလုိက္စားမႈတားဆီးကာကြယ္ တုိက္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာ က်င့္၀တ္မ်ား ေရးဆြဲလုိက္နာက်င့္သံုးေရးတုိ႔ကို တုိက္တြန္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံရဲ႕ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈက အေရးႀကီးတယ္။ အဲဒီလုိ စဥ္ဆက္မျပတ္ တုိးတက္ဖို႔နဲ႔ပတ္သက္လာရင္ ဥပေဒေတြ ေလးစားလုိက္နာဖို႔ လုိတယ္။ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ အခ်က္ေလးခ်က္လုပ္ဖို႔ ကတိက၀တ္ျပဳထားပါတယ္။ ဒါကဘာလဲဆုိရင္ ၂၀၁၃ ရယ္၊ UNCAC  ရယ္၊ ၿပီးေတာ့မွ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံႏုိင္တဲ့ ကြန္ရက္ေတြ ထူေထာင္ႏုိင္ဖို႔၊ ျမန္မာျပည္မွာ ရွိေနတဲ့ UNGC  ကြန္ရက္ေတြမွာ ေပါင္းစပ္ဖို႔ရယ္၊ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းမွာ ပါ၀င္တဲ့ ကုမၸဏီေတြမွာ CoC ေရးထုိးဖို႔ရယ္။ ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ အဖြဲ႕ႏွစ္ခုက ဒါနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ အသိတရား တိုးပြားေအာင္ အခါရွိသေရြ႕ အလုပ္ေတြလုပ္ဖို႔ ကတိက၀တ္ ထုိးျခင္းျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္က ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္က Developing Code of Conduct on Business Intergrity ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာသူမ်ား၏ ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္း ႏွင့္ ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

“ႏုိင္ငံေတာ္က ျပ႒ာန္းထားတဲ့ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒေတြကို လုိက္နာက်င့္သံုးဖို႔ လုိတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ UN က သတ္မွတ္ထားတဲ့ အဂတိလုိက္စားမႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဥပေဒေၾကာင္းေတြကိုလည္း လိုက္နာဖို႔လုိတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ဒီကြန္ရက္ထဲမွာ အားလံုးအျပန္အလွန္ လႈံ႔ေဆာ္သြားဖို႔လုိတယ္။ အခုကေတာ့ Global Compact နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ပါ၀င္ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကလည္း ဒါေတြကို ပိုၿပီးေစာၿပီးေတာ့ အဂတိတုိက္ဖ်က္မႈကို ဒီထက္ပိုၿပီးေတာ့ မျဖစ္ေအာင္ ၀ုိင္း၀န္းေဆာ္ၾသဖို႔ ုိတယ္။ အဓိက,ကေတာ့ နည္းပညာေတြ၊ အသိပညာေတြ ပိုေပးရမယ္၊ သင္တန္းေတြအမ်ားႀကီး ေတာက္ေလွ်ာက္ေပးဖို႔ လုိပါတယ္။ အခုဒီ ျပည္တြင္းက လုပ္ငန္းရွင္ေတြတင္ မဟုတ္ဘူး။ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းေတြကအစ CPU ေတြနဲ႔ လုပ္မယ္ဆုိေတာ့ အင္မတန္ေကာင္းမြန္တယ္။ အဲဒါေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးေတာ့လုပ္မယ္ဆုိရင္ အားလံုးအတြက္ အဂတိလုိက္စားမႈက တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့နည္းသြားမယ္လုိ႔ေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ အန္ကယ္တို႔က စိတ္၀င္တစားနဲ႔ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္း၀င္းက မီဒီယာမ်ားကို ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္း၀င္းႏွင့္ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ CPU  ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၾကည္တို႔က အဂတိလုိက္စားမႈဆန္႔ က်င္ျခင္းပူးတြဲေၾကညာခ်က္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကသည္။

အဆုိပါ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲအခမ္းအနားႏွင့္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒၊ ဒုတိ ယဥကၠ႒မ်ား၊ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ အမႈေဆာင္မ်ား၊ ညီေနာင္အသင္းမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။